Világkormány

III. Világháború? A kelet és nyugat közötti harc tétje nem egy atomháború, hanem a dollár

Brandon Smith írása alapján

Az alternatív gazdaságtan egyik érdekessége, hogy az ember gyakran kényszerül hidegvizet önteni a népszerű mémekre, illetve sokszor kapjuk meg a ?vészmadár? címkét, amit a tények sem képesek lemosni, pedig az általunk prezentált forgatókönyv még véletlenül sem mondható a legnegatívabbnak.

Meglepően sok alternatív hang és szerző gondolja, hogy a fölénk épült kártyavárnak egy Mad Max stílusú dühöngés vet majd véget. A végkifejlet szerintük kizárólag apokaliptikus természetű lehet, amibe tökéletesen illik egy atomholokauszt. A leggyakoribb érvelés szerint a III. Világháború szolgálja legjobban a globális elit érdekeit, akik minden erejükkel az Új Világrend nyilvános bevezetéséhez szükséges tökéletes katalizátort keresik.

Nem azt mondom, hogy a III. Világháború kirobbanása lehetetlen, mert nem az, de igencsak kérdéses, hogy mennyire lehet hasznos egy nukleáris katasztrófa az elit számára. Elsősorban azért, mert ma már nyíltan vallott céljaikat minden további nélkül elérhetik e nélkül is.

(Itt fontos megjegyezni, hogy a Jelenések 18 minden bizonnyal egy atomcsapást ír le, ez azonban valószínűleg már jócskán az Antikrisztus uralma alatt történik.)

A kelet és nyugat egymásnak feszüléséből kirobbanó háború eshetősége egyre gyakoribb téma mostanában, főleg az amerikai elnökválasztás közeledtével. Még a fősodrású média is pedzegeti a fegyveres konfliktus lehetőségét. Egyesek szerint a választások kimenetele határozza meg, hogy mekkora esély van erre.

Szerintem a kelet és a nyugat közötti feszültség, illetve az atomháború veszélye egy teljesen másfajta végjátékról próbálja elterelni a figyelmünket, ami nem egyéb, mint a dollár tartalékvaluta státuszának megszűnése.

Először is, az elitnek nem érdeke egy atomháború kirobbantása.

Vegyük figyelembe, hogy 2001. szeptember 11. óta az elit mérhetetlen pénzt, időt és energiát fektetett a mindent és mindenkit megfigyelés alatt tartó globális hálózat kiépítésébe, beleértve a tér- és egyéb figyelő kamerákat, a biometrikus adatok gyűjtését, az arc-, hang- vagy ujjlenyomat felismerő rendszerek bevezetését és sorolhatnánk.

Nemcsak az Egyesült Államokban és Európában, de Oroszországban és Kínában is! Vlagyimir Putyin idén júniusban írta alá az igencsak orwelli ?Jarovaja csomagot?, ami az amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal által alkalmazott módszerekhez hasonló tolakodó orosz megfigyelő rendszer kiépítését irányozza elő, persze a terrorizmus elleni harc nevében. Ironikus módon még Edward Snowden is, aki jelenleg Oroszországban tölti számkivetettségének napjait, szóvá tette ezeket a törvénymódosításokat.

A lényeg tehát, hogy egy nagyon szerteágazó és még annál is költségesebb digitális felügyelőrendszert építenek körénk. Miért áldozna az elit ilyen sok pénzt és energiát egy ilyen mindenre és mindenkire kiterjedő rendszer kiépítésére, ha egy későbbi lépés az egészet használhatatlan roncshalmazzá változtatja egyetlen 1,2 megatonnás szempillantásban?

Arról nem beszélve, hogy egy kétoldalú nukleáris támadás a katonai műholdakat is célozná, így az ilyen szinten megfigyelést érdemlő valamennyi célpont is kisülne.

Érdemes megnézni az elitizmus pszichológiai alapjait is.

Az elit tagjai általában pszichopaták, csakhogy ezt a fajta megszállottságot nem a nihilizmus, hanem a nárcizmus hajtja. Egy magát imádó ember nem szívesen gondol az önpusztításra, illetve az általa imádott, a maga jogos tulajdonának gondolt kincsek megsemmisítésére.

Az elit teljes hatalmi központosítást akar. Egy olyan rendszert, amiben a tömegek nemcsak elfogadják, de egyenesen követelik a globalizmust. Az egész Földet akarják, lehetőleg épen és jól működően. Ennek érdekében persze hajlandóak beáldozni a rendszer egy-két tartozékát, de eszük ágában sincs feladni az egész gépezetet.

Természetesen a pszichopaták nem szeretnek veszíteni, így amikor bukásra állnak egy-egy projektben hajlamosak szándékosan magukkal rántani másokat. Azonban a globalizmus bukásáról szóló hírek vagy vélemények igencsak eltúlzottak.

Az érkező világháborúról szóló figyelmeztetések bizonyos feltevéseken alapulnak. Egyesek például azt gondolják, hogy a brit kilépés, a Trump kampány vagy a szuverenitást támogató mozgalmak erősödése egzisztenciális veszélyt jelentenek a globalista hatalom számára. Ez alapján úgy vélik, hogy egy elit által indított atomháború értelmes lépés lehet a ?vesztes pozíció? megfordítására.

Ahogy azonban erről korábban már szó volt, a helyzet nem egészen így áll. A különböző konzervatív és a szuverenitásért harcoló mozgalmak igazából tökéletesen előkészítik a terepet az elit utolsó nagyjelenete, a világméretű válság kirobbantása számára. Miután ezek a bizonyos konzervatív mozgalmak megfelelő hatalomhoz jutottak, a jelenleg is folyó gazdasági összeomlás tökéletes bűnbakjaivá válnak és a ?veszélyes populisták? személyében a válságot valójában elindító és kezelő elit létrehozza a tökéletes ellenségképet.

A globalisták nem futamodtak meg, csupán jól alkalmazzák azt a bizonyos sokszor emlegetett, sokak számára mégis nehezen felismerhető hegeli dialektikát: probléma, reakció, megoldás. Tézis, antitézis, szintézis.

Közben arról se feledkezzünk meg, hogy a kelet-nyugat konfliktus is jól megtervezett álca. Minden egyes nagy nemzet politikai és pénzügyi piramisának csúcsán a globalizmust és az IMF által felügyelt egységes világvalutát népszerűsítik. Putyin például nyíltan támogatja a Valutaalap által felügyelt globális pénzrendszert, ahogy teszik ezt kínai kollégái is, ráadásul e hónaptól kezdve hivatalosan is az SDR likviditását erősítik. Az IMF és a Világbank ellensúlyának gondolt BRICS Bank pedig igazából összejátszik ezzel a két globális alappal.

Vagyis a kelet-nyugat feszültségvonal csupán az átlagemberek fejében létező, mesterségesen gerjesztett jelenség.

Az oroszok és a kínaiak nem a ?jó? oldalán állnak. Nem a ?mi? oldalunkon állnak, de még a sajátjukon sem.

A globális hatalommal szemben egyetlen igazi kihívás létezik, ez pedig az egyén szabadsága, amit nem szervezetek, mozgalmak vagy politikai álláspontok, hanem az igazság és az egyetlen örök Igazság megismerése ad.

Donald Trump esetleges győzelme vagy a brit kilépés sem jelenthetnek igazi veszélyt a rendszer számára, sőt, tökéletes bűnbaknak bizonyulhatnak az érkező gazdasági válság esetére.

Az előzőek mellett, egy nukleáris háború az elit legsötétebb terveinek kivitelezésére sem igen válna be. A jelentős népességcsökkentési törekvéseket például bombák és rakéták helyett sokkal hatékonyabban kivitelezhetik gazdasági eszközökkel és a tömegek kiéheztetésével. De lassan a propaganda is megteszi, alternatívaként pedig egyik népet a másikra uszítva konvencionális fegyverek segítségével is elérhetik ugyanezt.

Ha tehát a mesterséges kelet-nyugat paradigmát nem egy atomháború előkészítésére használják, akkor mire?

Például a dollár lassú, de biztos trónfosztására, hogy helyére az IMF valutakosara, a világvaluta előfutárának tartott SDR állhasson.

Az elit nem dollárpárti. Az elit nem USA-párti és soha nem is volt. Egyetlen valuta, nemzet, egyén vagy kezdeményezés pártján sem áll, csupán addig és olyan mértékben támogat bármit, amíg az egy számára fontos lépés szempontjából hasznosnak bizonyul, és miután szerepét betöltötte, bármit és bárkit hajlandó beáldozni, ahogy maga a rendszer és annak kivitelezői is csupán eszközök egy általuk ismerni vélt egykori kerub kezében, aki végső bukása előtt minden segítőjét megpróbálja magával rántani majd.

Tehát nem arról van szó, hogy egy jó rendszert egy gonosz készül leváltani, hanem arról, hogy egy átmeneti rossz szerepét a legrosszabb veszi át.

A dollár halálával az elit nemcsak a teljes központosításhoz és a világvaluta bevezetéséhez szükséges káoszt készíti elő, hanem egy csapásra azoktól a millióktól is megszabadulhat a zűrzavarban, akik számára kedves a szabadság és a szuverenitás.

Sokan kíváncsiak arra, hogy az elnökválasztás kimenetele miként befolyásolja majd a kelet-nyugat paradigmát.

Valószínűleg sehogy. Az USA és Oroszország közötti kapcsolat már megfordíthatatlan pályára került, és ezen Trump győzelme se tudna változtatni, mert a globalisták az Ovális Irodába lépésének pillanatában visszavonnák piaci finanszírozásukat.

A kelet, az IMF utasításait követve, évek óta készül a dollártól való elszakadásra. Trump győzelme igazából az újraindítást gyorsítaná fel.

Sokan Barack Obama elnöki szereplése miatt tartanak ki a kelet-nyugat ellentéten alapuló atomháború kirobbanásának veszélye mellett. Azt gondolják, hogy Obama inkább elhamvasztaná a világot, semhogy átadja a gyeplőt Trumpnak. Nem veszik észre, hogy Obama is csak a Muppet show egyik szereplője. Egy végrehajtó. Az elitnek nincs rá szüksége a terv kivitelezéséhez.

Végül pedig fontos kihangsúlyozni egy tényezőt, amiről gyakran megfeledkezünk. Mennyei perspektíva nélkül az ember hajlamos túlságosan sok hatalmat tulajdonítani az ellenségnek. Az ördög, lévén maga is csak egy teremtmény, nem mindenható, nincs mindenhol jelen és nem tud mindent. Messze nem. Mérhetetlen arroganciájában nemcsak azt a hibát követte el, hogy legyőzhetőnek gondolta Istent, de azt is hiszi, hogy a mennyei királysághoz hasonló birodalmat építhet romlott anyagból.

Nemrégiben egy okkultból megtért férfi tett bizonyságot arról, hogy a sötét oldal berkeiben teljes a káosz. Egyáltalán nem egy egységesen, egy szent és közös célért működő szervezetről van szó, ahogy azt sokan tévesen feltételezik. Mindenki mindenki másnak a farkasa arrafelé. A hatalmi csatározások, az egymásnak ellentmondó utasítások, az érdekellentétek, pitiáner viszálykodások, berkeken belüli leszámolások és ellenségeskedések állandó jelenségei ennek a gyűlöleten és félelmen alapuló világnak. Nem csoda, hogy az onnan megtértek az igaz szeretetért a végsőkig szeretni képes és kitartó tanítványokká válnak!

Azon szorgoskodjunk, hogy minél többen legyenek!

Előző posztKövetkező poszt

44 hozzászólás

 1. A dollárháború már nagyon régen elkezdődött és valójában a II. világháború utáni időszakban csúcsosodott ki és tart folyamatosan! Az usa rájött, hogy az idegen földrészeken kezdeményezett zavarkeltései neki micsoda hasznot hoznak!! Nem kívánom sorolni az érintett országokat! DE/ÉS ezzel párhuzamosan rájött arra is, hogy potenciális ellenfele az erősödő Eu. lehet > ezért menten beindította a közel-keleti, majd iszlám, szír, afganisztán, (közben egy kis szerb-horvát, albán balhé) majd UKRAJNA, most a Magyarország van soron a kapóra jött migráns csőcseléket elutasító megnyilvánulása miatt! Amelybe elviekben kiforgatott emberjogi baromságokkal szítják az ellentéteket! Ezek mind a dollár és a vezető valuták javára hajtják a suskát, nem keveset és a tetvek milliárd dollárokat nyernek rajta! A nemzetek meg szegényednek, DE ŐK ezt nagy ívben leszarják! Az ŐK alatt értsd a mi kormányainkat IS- és ez nem vicc, nem véletlenül nem tesznek rendet az éppen regnáló kormányok! Van fantáziátok? hát akkor tessenek gondolkozni!

 2. A cikkből az szűrődik le, hogy a háttérelitnek minden szereplő a zsebében van, és mindannyian csak bábok. Mert mindenki a közös új valuta érdekében ténykedik. Azért ez nem egy ilyen egyszerű sztori. És ráadásul benn van egy jó kis atomháború lehetősége is, mégha valóban, ez senkinek sem az érdeke. Ám ott az emberi tényező…. egyik kedvenc filmem, Dr. Strangelove (1964) jól mutatja be, mihez vezet, ha egyik oldalon valakinek elmegy az esze……

 3. Paal, meg a pokol (bukott angyal) és az összes elkárhozó ember szellem (nem mindenki aki nem tért meg).

  1. Ja, megvan! 😀 Kicsit laggolok…

   Igen, az összes elkárhozó ember – akik önként kapaszkodnak fel a máglyára.

 4. Bodor Attilának írom.
  Arra a felvetésére, hogy Isten mindenkit szeret és mindenki az ő gyermeke.
  idézve Attilától: “Te melyik gyermekedet ölnéd meg, ha nem azt teszi, amit te jónak látsz, vagy meghatározol neki?”.

  Mindenki az ő teremtménye de nem mindenki az ő gyermeke.
  Isten mindent odaadott azért hogy a teremtményei az emberek a gyermekei lehessenek.
  Aki elutasítja ezt az nem alkalmas arra hogy egy tökéletes újjáteremtett világba éljen. Mert újra megfertőzné azt.
  Isten pedig el fogja pusztítani, bármennyire is szereti. A már gyermekei miatt is és az elkárhozottak miatt is akik Isten jelenlétében nem örömet hanem rettegést éreznének a bűn fertőzése miatt.

  1. Kedves Shanza!
   Tudod, én ilyen istent nem tudnék tisztelni, sem szeretni, talán csak félni, de félni meg nem akarok.
   De mivel Isten számomra a szeretett, már látom, hogy akiről Te beszélsz az csak a sátánka lehet, neki meg nem hiszek.
   Számomra Isten a jelen lakója és az élet minden napjaiban tanít, azok által is, akikkel körül vesz, hozzám vezet.
   Nekem vannak gyermekeim és nem mindig azt teszik, tették, amit elvárok, elvártam tőlük, de egyiket sem ölném meg.
   Megtanultam, hogy az erőszak a gyengeség jele, mert nem tudtam megértetni a másikkal amire gondoltam.
   A nevelés igazi eszköze a példamutatás. Lehet engedetlennek lenni, lehet a rögös utat járni, de lásd tékozló fiú esetét, egy szer az engedetlent, a szembeszegülőt a saját cselekedeteinek következménye fogja a megértéshez a visszaforduláshoz segíteni.
   Én ilyen Istenben hiszek, aki nem elpusztít, nem büntet, hanem engedi a megtapasztalást, a következményeket.
   Az ilyen Istent nem félelemből, hanem teljes szívemből tudom szeretni és követni, mert benne élet van, Ő az élet, Ő aki az életre visz és nem a büntető, aki a halálba.

   1. Nem biztos, hogy jól értem, de ezen logika mentén mindenki üdvösséget nyer Istentől. Merthogy ha Isten nem gonosz, akkor senkit nem pusztít el, csak azért, mert nem választja Őt.
    Erre gondolsz?

    1. Igen erre, az alábbi kiegészítéssel:
     “Lehet engedetlennek lenni, lehet a rögös utat járni, de lásd tékozló fiú esetét, egy szer az engedetlent, a szembeszegülőt a saját cselekedeteinek következménye fogja a megértéshez a visszaforduláshoz segíteni.”

   2. A tékozló fiút sem fogadta volna vissza az apja, ha nem hozza meg azt a döntést, hogy megtér. Úgy értelmezem a történetet, hogy a fiú jött rá, hogy szüksége van az apjara, nem pedig az apa erőszakoskodott, hogy “fiam, gyere haza!” Persze az apa végig arra várt, hogy a fia hazajöjjön.

    1. ?Lehet engedetlennek lenni, lehet a rögös utat járni, de lásd tékozló fiú esetét, egy szer az engedetlent, a szembeszegülőt a saját cselekedeteinek következménye fogja a megértéshez a visszaforduláshoz segíteni.?

   3. Ne keverjük a szezont a fazonnal!
    Te a hétköznapok dolgairól beszélsz én pedig a visszatérésről.
    Én Isten gyermekeként is van hogy engedetlen vagyok, lustaságból vagy más okból. Mégis a gyermeke maradok. Kizárólag neki köszönhetően.
    Úgy ahogy a te gyerekeid is azok maradnak történjen bármi. Hiszen tőled születtek, épp úgy ahogy a megtértek a Szentlélektől!

    Az amiről beszéltem az amit Feri is írt. A tékozló fiú visszament az apjához, nem az apja rángatta el a vályútól!!! És nem azért mert nem szerette. Ez volt a fiú szabadsága! A szeretet szabadság nélkül nem szeretet! Így a szeretet felvállalja hogy megsebzik , felvállalja az elutasítást. De ha valaki elutasítja az életet nem marad más számára csak a halál!

    Sokan értik félre a szeretetet, azt gondolva hogy az csak egy édes kedves kellemes dolog.
    Vajon Istennek milyen volt végignézni fia szenvedését a kereszten? Mit jelentett az hogy Isten bűn miatti ISTEN haragja Jézuson csattant?
    Jézus mindig nyájas és mosolygós volt?

    Attila neked még nem tiszta az Isten képed ( ez nem azt jelenti, hogy bárkinek igazán tiszta képe lenne arról, hogy ki is valójában Ő.) különböző mértékben de tisztul ez a kép bennünk akik megtértünk, de majd csak odaát lesz teljesen tiszta.

    Isten akkor sem gonosz amikor elpusztítja majd az őt nem választókat, hanem könyörületes lesz hozzájuk. De ez majd az Ő dolga én hiszem hogy 100%-ig igazságos és , hogy Ő a szeretet. Jézusért hiszem ezt!

    1. Igen nehéz így a konfliktust feloldani magunkban és egymásban is, mert jogosak az érvelések pro és kontra.

     Isten a bűnt pusztítja ki a világból, és mindazokat, akik inkább azt választják Isten helyett. A második halálnál az örök pusztulás három dolgot érint, ezek vettetnek a tóba (Sátán, halál és hamis próféták). Az örök pusztulás=nincs onnan visszatérés.

    2. Számomra nincs hétköznapi élet, csak élet.
     Mindig az isten gyermeke vagyok és a tékozló fiú esetében is az Atya várt. nem adott határidőt.

     Ilyet nem írtam: “A tékozló fiú visszament az apjához, nem az apja rángatta el a vályútól!!! ”

     “Attila neked még nem tiszta az Isten képed ( ez nem azt jelenti, hogy bárkinek igazán tiszta képe lenne arról, hogy ki is valójában Ő.) különböző mértékben de tisztul ez a kép bennünk akik megtértünk, de majd csak odaát lesz teljesen tiszta.”
     Ellentmondásba keveredtél saját magaddal. Hogy mondhatod nekem, hogy nem tiszta az istenképem, amikor a mondatod másik felében beismered a tiéd sem az. ” ( ez nem azt jelenti, hogy bárkinek igazán tiszta képe lenne arról, hogy ki is valójában Ő.)”

    3. “Vajon Istennek milyen volt végignézni fia szenvedését a kereszten? ”
     Én és az Atya egyek vagyunk mondta Jézus, Vagyis Isten vele együtt szenvedte végig.

     “Mit jelentett az hogy Isten bűn miatti ISTEN haragja Jézuson csattant?”
     Mivel Jézus és az Atya egyek, a kérdés ily módon értelmetlen

     “Jézus mindig nyájas és mosolygós volt? ”
     Nem, de amikor a tanítványai büntetni akartak , vagy gyomlálni, azt sem engedte meg nekik
     A szeretet, számomra nem jelenti azt, hogy nyájas és mosolygós.
     .

    4. Valóban nehéz a konfliktust feloldani, és nem is megy másképpen csak ha valóban megismerjük az igazságot. Addig esetleg csak jó és nagyon jó válaszokat adunk, adhatunk , de az nem jelenti azt, hogy azok az igaz válaszok is.
     Attilának legyen mondva, valóban nehéz egy olyan Atyát, aki a hajunk szálát is számon tartja , aki maga a szeretet, akiben nincsen a sötétségnek, gonoszságnak még az árnyéka se, egy olyan Atyával összehozni, aki pl azt mondja a választott népének , hogy ha hallgatsz az én szavamra és megtartod az én parancsolataimat, akkor megáldalak ( mindig és mindenben) , de ha nem, akkor megátkozlak (5 Móz. 28,15–)! És nemcsak hogy simán megdöglesztelek , hanem még előtte élve el is rohasztalak, majd beváglak a pokolba és utána a tüzes tóba, ahol örökkön örökké égni és szenvedni fogsz, és a szenvedéseid kínja és a füstje örökké felszáll elém és a szent angyalaim elé, meg azok elé, akiket kiválasztottam már a világ teremtése előtt és akik be voltak már akkor írva az élet könyvébe… És roppantul elégedettek leszünk…! ( Mert én teremtettem mind az igazat ( tisztesség edényeit) a dicsőségemre, mind a gonoszt (becstelenség edényeit) , megint csak a dicsőségemre, hogy lássák az én hosszú tűrésemet a a becstelenség edényein( akiket én teremtettem erre).. Róm. 9,11 Mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhívótól, Megmondatott néki, hogy: A nagyobbik szolgál a kisebbiknek. Miképen meg van írva: Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Mit mondunk tehát: Vajjon nem igazságtalanság-é ez az Istentől? Távol legyen! Mert Mózesnek ezt mondja: Könyörülök azon, a kin könyörülök, és kegyelmezek annak, a kinek kegyelmezek. Annakokáért tehát nem azé, a ki akarja, sem nem azé, a ki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert azt mondja az írás a Faraónak, hogy: Azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Annakokáért a kin akar könyörül, a kit pedig akar, megkeményít. Mondod azért nékem: Miért fedd hát engem? Hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellene? Sőt inkább kicsoda vagy te óh ember, hogy versengsz az Istennel? Avagy mondja-é a készítmény a készítőnek: Miért csináltál engem így? Avagy nincsen-é a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre csináljon?
     Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni és hatalmát megismertetni kívánván, nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, melyek veszedelemre készíttettek,
     És hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, melyeket eleve elkészített a dicsőségre, mit szólhatsz ellene? )
     Persze, tudom, hogy nem fogsz rám hallgatni, ezért ez utóbbi esik meg veled, de majd az idők végén könyörülök rajtad ( az én nagy nevemért persze, nem a te jóságodért…), és akkor majd összegyűjtelek és szétcsapok a pogányok között, akiket megbüntetek azért, mert megrohasztottalak téged ( beteljesítettem az átkomat rajtad)… Stb…
     Ráadásul a szabad akaratról és a választásról is ennyi, hiszen ez is, amit itt idéztem ( de más helyeken is) eléggé kétségessé teszi azt, hogy lenne ilyen ….

 5. És mi van akkor, ha gépek kezdik el ezt az egészet?Nem pedig emberek.A gépek nem nárcisztikusak, és dönthetnek úgy, hogy lehúzzák a rolót… Persze, a gépek részéről sosincs igazi döntésről szó, hanem csupán számításról egy bizonyos algoritmus szerint.Ebbe a számításba pedig nem kell, hogy beleessenek emberi érdekek.

  Másrészt pedig, akkor mi van, ha nem csak ez a Kelet-Nyugat konfliktus az egyetlen nemlétező háborús jelenség, amit mesterségesen próbálnak az “átlagemberek” elméjébe elültetni?Lehetetlen?És ha nincs is semmilyen, de aztán tényleg semmilyen konfliktus univerzum szerte, hanem ez az egész “konfliktus paradigma” csak egy virtuális lehetőség?Ha nem is létezett soha semmilyen casus belli, hanem mindig és mindenhol csak a béke van?Lehetetlen?Vagy mi van akkor, ha ez az egész olyan gigantikus méretű játszma, ahol még a mi értelmünk is csupán az “átlagember” szintjére tud minket emelni?És ha egyáltalán nincs is olyan, hogy átlagember….?

  1. Máté 5, 6, 7
   Például: “Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni.
   Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és világítson mindenkinek a házban.
   Úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Máté 5:14-16
   Jézus szerint van a “ti’ és vannak az “emberek”. A mi dolgunk, hogy “ti” illetve “mi” minél többen legyünk. 🙂

   Ami pedig a gépeket illeti, elvileg a “Fenevad képe” valami ilyesmi lesz.

  2. S mi van akkor, ha Isten egész egyszerűen megunja a faj agóniáját és ki ill. letakarítja a bolygót? Az idő nem tétel. Mindegy, hogy egy atomháború után akár 1 millió évig nem lehet itt “semmi”. Sőt, szinte szükséges is, hogy minden elbomoljon a régiből az új előtt. Amíg Isten megtartja a naprendszert jelenlegi állapotában, majd utána újra benépesítheti. De lehet úgy is megteheti (sőt biztos), ha ezt is megváltoztatja. Mindenki Istent szolgálja. Még a gonosz is. Mindenki eszköz. Minden csak addig lehet, amíg Isten akarja (akár akkor is, ha Isten gyakorlatilag egy algoritmus, akár mi és minden a végtelenben). Így az is, aki a gombokon tartja ujját.

   1. Mi van, ha Isten a szeretet? Mi van, ha annyira szeret minket, hogy hajlandó eggyé válni velünk, hogy kihúzzon minket a gödörből, amibe mi magunk ástuk bele magunkat? Mi van, ha valóban újjáteremti a Föld felszínét, hogy megtisztítsa az általunk felhalmozott szeméttől, de előtte elviszi róla az övéit, hogy egy kitakarított és újjáteremtett paradicsomban élhessünk? Örökre, egy szintén új, romolhatatlan testben…
    Mi van, ha Isten mindezt megígérte és meg is tartja a szavát? 🙂

    1. Thea ! Ez Jehova Tanúi vesszőparipája, ne plagizálj tőlük ! “Örökké élhetsz a paradicsomban a földön.” 😀

    2. Na…? Akkor mi van? 🙂

     És lehet, hogy a kérdések felvetése célravezetőbb, mint maguk a válaszok?Vagy akkor mi van, ha a legalapvetőbb válasz maga a leghelyesebb kérdés felvetése? 🙂

    3. Mármint, akkor mi van, ha Isten tényleg maga a szeretet, és tényleg meg is tartja minden szavát? 🙂

    4. Tudtommal az ember Isten teremtménye.
     “elviszi róla az övéit,” ?
     Tehát, mind az Övé!
     Jézus azt mondta, nem személyválogató, tehát mindenkit visz.
     Vagy a jó gyerekemet megmentem, a rosszat elpusztítom.
     Vajon ki az aki így viselkedik?
     Atya biztos nem, lásd tékozló fiú.
     Kiről mondja Jézus “Gyilkos az kezdetek óta?”

     Végezetül: Te melyik gyermekedet ölnéd meg, ha nem azt teszi, amit te jónak látsz, vagy meghatározol neki?

    5. Már annyiszor segített, azaz próbált segíteni, hogy el sem hinnétek! De mindig az a vége: senki sem lehet próféta a saját hazájában, főleg úgy, hogy nem válik eggyé a pénzemberekkel. Az egyikre legyintenek, a másikat elüldözik-kiközösítik-irigylik, az erősebb érvűeket és karizmatikusakat válogatott módon likvidálják. Szavaikat forgatják és egy valakik által írt régiséghez hasonlítják. Írjunk új Bibliát! Attól, hogy új, még nem kell gonosznak lennie! Ezek a dolgok már be is teljesedhettek akár, nem is biztos, hogy korunk népének szól. Van már jobb algoritmus is! Ugyan úgy mint az ember: androidot nyomkorászik éjjel-nappal. Aztán ha ezt elvesszük tőle, még mindig kőbaltás algoritmus szerint jár az agya és keresi a kaját pl., fitogtatja karizmát… 🙂 Ez így jó? Ezt nem kellene felemelni és felvenni az új algoritmust?

 6. Szerintem is jó írás, főleg tekintettel az utolsó sorokra (mert azt sokan nem így tudják). A 3. világháborús retorika és a hidegháború felmelegítése tény, és a felszínen, meg a katonai tiszti karban (mind USA, mind orosz) ezt biztos hitelesen is gondolják, de az is biztos, hogy a háttérerők által felhasznált feszültségkeltésről van szó, a szokásos félelemkeltés és tömegstressz elérése érdekében. Egyetértek azzal a látással is, hogy a háttérhatalom nem elpusztítani akarja a lakosságot és az erőforrásokat (márpedig az atomfegyverekkel nem lehet precíziósan háborúzni), hanem fel és kihasználni. Van erre egy teológiai jellegű párhuzamom. Ez a másik aktuális tabu kérdéshez tartozik, a zsidóság helyzetéhez, szerepéhez. Van egy általános keresztény tévhit, mi szerint (megint egy két ige kiragadásával és fals értelmezésével dogmatizálva) sátán a zsidókat annyira el akarja pusztítani, hogy csak na ! Annyira kb. amennyire az említett háttérerők a világot. Azért mert sátán embergyilkos volt kezdettől fogva, még nem hülye. Sokkal hasznosabb és hatékonyabbá teszi a saját tervét is, ha inkább a maga oldalára állítja őket, és felhasználja a gonosz terveihez a választott népet (illetve annak “hamisítványát”). Sátánnak az az igazi ellensége és azt akarja elpusztítani, aki rá veszélyt jelent és akaratában, terveiben visszatarthatja, a keresztényeket.

 7. Szuper egy józan írás. Egyedül abban a “káosz a sötét oldalon” dologban nem hiszek. Efezus 6:12 !!! Akik ellen mi tusakodunk, azok nagyon is tudjak, hogy mit és hol csinálnak és nem lankadnak. Csak nézz körül micsoda megtévesztés, micsoda tömeg hipnotizálás folyik ma a világban. Az embereket megöljük, az állatokat megmentsük, kb. ez ma a követendő társadalmi norma.

  1. Nem is lehetnél Adrian ha nem ezt írtad volna az utolsó részről. 🙂 Az okkulttal illetve a háttér hatalommal és minden sátán királyságával kapcsolatos befolyási övezettel szemben van az ezt kutatóknak egy fajta csodálattal vegyes félelme, persze az általános ellenérzéseken túl, ami azt a tévedést erősítheti, hogy ez a rend milyen egységes és következetes, hierarchikusan felépített katonás fegyelmű birodalom. Dehogy. Pont ez a legpontosabb és legbölcsebb gondolata a cikknek, hogy sátán királyságában az egységet nem a lojalitás és a szeretet munkálja, hanem a félelem és a többi negatív érzelem, és tulajdonság. Ez pedig jelentős visszahúzó erő, ami ellentmondásokat, viszályokat szül. Ezt persze erővel (nagy számok), intelligenciával és hálózati rendszer felépítéssel pótolnak. Ezt az infót én is hallottam már ex okkult embertől, tehát megerősítve.

   1. Ezt én is megerősíthetem. A Sátáni “birodalom” egy másféle “alternatíva” Isten birodalmával szemben.
    A sátáni elv a piramis elv. Ezt az evolúcióban jól szemléltetik. De a hierarchiában is.
    El kell taposnod rá kell állnod a másikra hogy feljebb juss. Teljesítmény kényszer és az hogy mindig a legjobb légy! Az első!
    Ezzel szemben Jézus mit mondott? Aki első akar lenni legyen mindenki szolgája!
    Pont ellentéte a sátáni hierarchiának!
    A világunkat és a társadalmunkat átitatja a sátáni elv. Alá és fölé rendeltek, felsőbb és alsóbb rendűek.
    Én mindig Isten bölcsességét látom ebben ahogy hagyta, hogy ez a sátáni elv kibontakozzon. Így mindenki láthatja , hogy nem alternatívája és nem egy “fejlesztése” Isten elvének. Hanem pusztító felőrlő romboló..
    A Földre mindig egy kicsit úgy gondolok mint egy “kísérlet” helyszínére.
    Ahol a Sátán bemutathatja a megtévesztet lázadó emberekkel együtt a saját alternatíváját.

    Valóban van aki úgy gondol a levegő ég birodalom lényeire mint akik tökéletesen együtt dolgoznak, de pont a bűn természete az ami félelmet szakadást és kényszert szül. Náluk is.
    Az emberi világban meg pláne. Ha csak a gengszterek világára gondolunk.

    Egyébként Gratulálok THEA nagyon jó írás!!!

    1. Shanza, nem ismerlek, de nagyon jók a meglátásaid. Hozzátennék még egy kulcsfontosságú jelenséget, amit kompartmentalizációnak hívnak. Ugyan az általam nem túlságosan kedvelt David Icke-től származik, de nagyon pontosan megmutatja ezt a jelenséget. Magyarul elkülönülést és elhatárolást jelent, a biokémiában régebb óta használatos fogalom. Itt a NWO-ben az a jelentése, hogy a piramis rendszer egy szintjén lévők nem tudnak (mindent) a fentebb lévőkről (csak amit beavatnak nekik, vagy amire feltétlenül szükségük van), a lentebbiekről viszont igen. Ezzel a titkolás és leplezés jól tud működni a hierarchikus felépítés mellett. Illetve lefelé a kontroll is. Ez egy kényszer rend, de a büntetéstől való félelem illetve a beavatás szövetségi kötelezettsége (önátkozás feltételével kötött hűség) miatt jól működik a rendszer. Minél inkább közeledünk a piramis csúcsához, annál pontosabb az ott lévők tudása a valóságos helyzetről, annál inkább lesz a hitük luciferánusból sátánista és lesznek tudatában mindenről amit tesznek, hisznek.

  2. Az utolsó mondatodra pedig már méltatlan is lenne komolyabban reagálni, annyira bagatel csúsztatás.

  3. De miért is ne lehetne káosz a sötét oldalon az alsóbb szinteken? Az ördög a hazugság fejedelme és így azt hazudik az alattvalóinak amit akar. Azt ígéri, hogy élni fogsz, de végül meghalsz. Isten pedig azt mondja, hogy meg fogsz halni, de végül élni fogsz.

   1. Egyfajta káosz is van! Pont ahogy Apriel fentebb részletesen kifejtette!!
    A piramis rendszer elvéről. Az egész mozgató rugója pedig hogy jobb legyen,többet tudjon még nagyon hatalmat gyakoroljon. Így minden szintnek megvannak a motivációi. A piramis csúcsán pedig a Sátán áll. Lehet hogy önmagát is becsapva .

    1. No nem, ez ellentmondás. Sátán nem csapja be önmagát hiszen mesterkedései leleplezhetők: mindig ugyanazt akarja, az Úr tekintélye és hatalma ELLENÉBEN! Isten szeretne lenni DE nem lesz sohasem. Nagyon okos, DE ezt MÉGSEM tudja. Mert nincs alázat benne – igazság sem – ami megmondaná neki (akkor pedig nem tud hazudni magának “is”)!

 8. Hát, ez a cikk inkább spekulatívnak mondható, mintsem konkrét próféciákra alapozottnak.

  1. Ha Isten Szellemében spekulálunk, abból nagy baj nem lehet, nem kell készpénznek venni. De te is írhatnál ide valamit, pl. a Góg és Magóg mostani helyzetéről és szerepéről, próféciai alapon. 🙂

 9. Végre valahára,….végre akad egy józan ember, aki leírja, méghozzá jól a valóságot. Köszi a cikket Thea. Ez már nagyon kellett ide (Y)
  Egyedül ebben a káoszban a sötét oldal (valszeg erre gondol Efezus 6:12 ?) izében nem hiszek. Csak nézzetek közül a világban mekkora erkölcsi meg intelligencia válság van. A többi viszont nagyon ott van.

 10. Mindjárt itt lesznek a “De igen is lesz 3- világháború” pártolók.
  Vagy azok, akik szerint “Csak Trump menthet meg minket, ő az egyetlen esélyünk” címszó alatt.
  A “keresztények” egyáltalán nincsenek felkészülve az előttük álló eseményekre és ezt a bukott világot próbálnák egyre jobban menteni.
  Ahelyett, hogy a benne élőket mentenék, még mindig a világ ügyes-bajos dolgaival foglalkoznak.
  Nem Trump az egyetlen esélyünk és a test szerinti gondolkozás, hanem maga Jézus Krisztus!

  1. Ezt tudjuk, de Jézus azt is mondta, hogy ránk váró eseményeket tétlenül kell szemlélni? Hogy ki hisz Trumpban, nos embere válogatja, mert a többség tudja, hogy egy kutya kölkei. Hogy lesz-3 VH-rú, nos a te kommented is csak egy önnyugtatás/ergó önbecsapás. Te fel vagy készülve? Már maga az AK-us keveri a szálakat a háttérből, még van egy dolog, ami még hátráltatja a szinrelépését, ha felkészült vagy, akkor tudnod kell!

   http://napimigrans.com/az-atomhaboru-kuszoben-oroszorszag-utan-az-usa-is-jelentosen-emelte-a-riadokeszultseget/

   Mi az amiről ír a Jelenesék könyve, ahol arról tesz emlitést, hogy 7 hónapig temetik a halottakat? Szerinted ez mit takar: Aszteroida becsapódást, Járványt, Szuper vulkánt, mega napkitörést? Tudjuk, hogy ez is lesz.

   1. Csaba, az a rész az Ezékiel 39-ből van, és az Armaggedoni csata utáni állapotokat írja le.

  2. Szerintem az oroszokat bele fogják kényszeríteni egy háborúba lásd Ukrajna (ha jól gondolom, nagyjából). Az hogy készülünk-e az más kérdés, mint egy politikai vélemény.

   Ezen felül arra is fel kell KÉSZÜLNI hogy helyes a világ dolgait használni (nem a régi, avítt, gyilkos tudománnyal) mert az ezerévben NEKÜNK kell azt tudnunk, ugyanígy – ami a pusztulásunkat jelenti – nem mehet tovább! Az Úr nem fog helyettünk “élni” a földön még ha meg is ment minket MEGINT 🙂

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend