Világkormány

A hamis kelet-nyugat paradigma – A szabadság vége vagy a szabadság előszobája?

Thea: Még mielőtt belevágnánk az alábbi írásba, muszáj néhány sort idevetnem, hogy a címben olvasható félig meddig költői kérdésre reflektáljak, mivel nem gondolom, hogy a szabadságnak bármikor is vége lehet. A testünket korlátok közé szoríthatják, de még arra is csak meghatározott, bár számunkra nem ismert hosszúságú idő adatik a hozzánk leszálló nagy haragosnak, aki tudja, hogy kevés ideje van.1

Igazi szabadságunk pedig akkor is, most is, ott van, ahol az Úr lelke.2

Brandon Smith írása alapján

Az emberek vezetőket és hősöket akarnak. Az emberi természet már csak ilyen. Néhány történész vagy a társadalmat megfigyelő egyéb szakértő vagy nem értő ugyanakkor azt gondolja, hogy ez a megállapítás önmagában elég arra, hogy a probléma végére járjunk. Lustaságukban azonban összekeverték a tünetet az okkal.

Miért követelnek az emberek vezetőket maguknak és miért szeretnek hősöket követni? Mi rejlik a hierarchia, a hírességek és hamis geopolitikai bálványok intézményesítése mögött? Többnyire három tényező: a félelem, a tudatlanság3 és a fásultság.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a történelem során ne lettek volna követendő példáink, akikre felnézhetünk, hiszen sokszor éppen ők azok, akik nagyobb és jobb tettekre sarkallnak bennünket. A probléma inkább abban áll, hogy a történelemben hősként ünnepelt alakok gyakran éppen hogy egy hős álarca mögé bújt szörnyetegek voltak, az igazi hősökről pedig még csak nem is hallunk. (Ez az elmúlt száz évre hatványozottan igaz.)

Ezért annyira aggasztó a bábként használt vezetők bálványozása. Bár a modern Szabadság Mozgalom (Liberty Movement) lassan felismerte a hamis jobboldal/baloldal paradigmát, sajnos a kelet/nyugat paradigmával kapcsolatban még mindig rövidlátónak bizonyulnak. Lehetséges, hogy ennek is a hősök iránti igény és a félelem az oka?

A jelen cikk szerzője, és sok hasonlóan gondolkozó, szabadságszerető szerző írt már a problémáról, Oroszország és Vlagyimir Putyin hátteréről valamint a kelet és a nemzetközi pénzügyi oligarchák kapcsolatáról. (Lásd itt, itt, itt és itt)

A szíriai válság alakulását is előre látni lehetett, hiszen tudva, hogy a kelet-nyugat ellentéten alapuló dinamika csupán az amerikai hatalom és gazdaság felszámolására létrehozott mesterséges konfliktus, vagyis tervezett, irányított káosz, az ilyen jellegű lépéseket nem nehéz megjósolni.

Mindezt bárki megláthatja, aki rájön, hogy ezekben a modern konfliktusokban nincsenek egymással harcoló “oldalak”, csak ilyen olyan módszerekkel felbérelt vagy felbujtott zsoldosok, akik játsszák a nekik kiosztott szerepeket a globális sakktáblán, aminek minden oldalát ugyanazok a globális elitisták irányítják.

Szíria tökéletes katalizátor egy kelet és nyugat közötti globális konfliktus kirobbantásához, ami eltereli a figyelmet a globalistákról. A modern háborúk, akár kinetikusan akár gazdasági eszközökkel vívják, a tömegek terrorizálására írt színjátékok és igazi céljuk a baj szétterjesztése.

Felejtsük már el végre a háborúkkal kapcsolatos gyerekes elképzeléseket. Akkor is, ha a történelemkönyvek nem teszik meg. A háborúk nem a forrásokért dúlnak. Nem is a területszerzésért vagy egy-egy nemzetállam hegemóniájáért. Aki még beveszi ezeket az elképzeléseket, azt könnyű más téren is megvezetni. Nem. A modern háborúk ennél jóval többről szólnak. A háború elsősorban a közgondolkodást formáló eszköz. Tömegpszichózis. Ahogy Edward Bernays, a modern propaganda atyja megfogalmazta:

“Az emberi szokások megváltoztatásának legnagyobb ellensége a tehetetlenség. A civilizációt a tehetetlenség korlátozza.”

A háború tulajdonképpen a civilizációra ható tehetetlenséget változtatja meg, így erőszakos eszközökkel változtat annak irányán, hogy az a konfliktust kiváltó elit javát szolgálja.

Miközben teljes gőzzel folyik az Egyesült Államok és egyéb nemzetek homogenizálása, egységesítése, illetve harmadik világ státuszra történő lepusztítása, a folyamatok és célok megértésén keresztül az ellenállás is erősödik, bár egyszerre sajnos csak keveseket érintve.

Minél nagyobb erővel tolja ugyanis az elit a központosítást és a globális hatalom (nevezhetjük Új Világrendnek, Világkormánynak, vagy aminek akarjuk), annál több ember ébred rá, hogy mi történik.

Bár a hamis kelet-nyugat paradigmát is egyre több alternatív elemző érti, a szíriai harcok eszkalálódásának hatására a sajátos Putyin imádat is újra erősödésnek indult. Sokan szeretnék hinni, hogy Putyin valamiképpen a globalizáció ellenlábasa és erkölcsileg az Obama kormány felett áll, az igazak oldalán harcolva az Iszlám Állam és a gonosz nyugati hatalmak ellen.

Hinni akarnak benne, különben kénytelenek lennének belátni, hogy az ellenállás rajtunk, minden egyes emberen múlik és nem fizikai fegyverekkel  valósul meg. Hinni akarnak benne, mert attól tartanak, hogy a sorsuk alakulása saját döntéseiken múlhat és egyetlen nagy vezér sem áll ellenállásuk élére fehér paripán.

A félelem veszi rá őket, hogy megvédjék Putyinba vetett hitüket és ugyanez a félelem készteti őket arra, hogy figyelmen kívül hagyjanak olyan tényeket, mint például, hogy Putyin régi jóbarátja Henry Kissingernek, az Új Világrend egyik legismertebb támogatójának, akit Putyin megbízható külpolitikai tanácsadójának nevez.

Figyelmen kívül hagyják, hogy Oroszország legfőbb gazdasági tanácsadója az ország gazdasági ügyeiben 1992 óta fontos szerepet játszó Goldman Sachs bankszindikátus zsoldosa.

Figyelmen kívül hagyják, hogy Putyin és Oroszország az IMF (vagyis elvileg az Egyesült Államok által irányított szervezet) szövetségesei. Putyin és az IMF olyan szoros kapcsolatban állnak egymással, hogy maga Putyin követelte, hogy Ukrajna pénzügyeit helyezzék a Valutaalap irányítása alá, amikor az Oroszországgal szomszédos államban kirobbant a válság, az IMF pedig nyíltan támogatta Putyin javaslatát, hogy az ukrán kötvények státuszát privátról változtassák “hivatalosra”.

Oroszország követelte továbbá azt is, hogy Ukrajna adósságát Különleges Lehívási Jogokban (az IMF által kiadott SDR, vagy valutakosár, ami sokak szerint a világvaluta előfutára lehet) fizessék vissza.

Arról is megfeledkeznek, hogy Putyin és a Kreml nem egyszer szorgalmazta, hogy a világ pénzrendszerét az IMF lenne hivatott gatyába rázni, majd az SDR-ok világvaluta státuszba helyezése után átvenni annak vezetését.

Az is elgondolkodtató, hogy Oroszország is tagja a Nemzetközi Fizetések Bankjának, amit sokan a központi bankok központi bankjának neveznek. Miért gondolják mégis egyesek, hogy Putyin jól odatesz a bankoknak? Nem úgy néz ki. Minden jel arra mutat, hogy Putyin csupán stílusban különbözik Barak Obamától, ami pedig nem meglepő, ha azt feltételezzük, hogy a globális színjátékban egymás ellenfeleit játsszák. Mindegy mennyi képet posztolnak arról, hogy milyen kemény legény, a valóság mást mutat.

Az amerikai média természetesen többnyire a Putyin imádók ellenpólusát képviseli és Putyint Sztálin utódaként próbálja bemutatni, ami teljesen kiszámítható kommunikáció, hiszen a kelet-nyugat paradigma fenntartásában a médiának fontos szerep jut. A világ többi része számára persze egészen más üzenetet közvetítenek róla.

Az orosz kormány által finanszírozott RT (Russia Today) és hasonló médiumok remek videó összeállítások formájában leplezik le az Egyesült Államok kormányát és a központi bankok jelentette diktatúrát, és ebben igazuk van. Csakhogy az orosz kormányra nem alkalmazzák ugyanazt az újságírói szkepticizmust és egy szót se szólnak a Kreml és a bankkartell kapcsolatáról.

Említésre méltó például, hogy miközben a Time magazin rendre Putyin párti cikkeket jelentet meg nemzetközi kiadásaiban, az “év emberének” kiáltva ki az orosz államfőt, az Egyesült Államokban megjelenő számokból azonban minden ilyen cikket és címlapot kivesznek.

Az amerikai közvélemény meg van győződve arról, hogy Putyin jelenti a legnagyobb veszélyt a globális stabilitásra nézve és a nyugat kormányainak agresszívabban kell fellépniük ellene, hogy ezt a veszélyt elhárítsák. A világ többi részével pedig a jóságos megmentő Putyinról szóló mesét etetik meg, amelyben Oroszország szilárd bástyaként áll a korrupt nyugattal szemben.

A két történetben egyetlen közös pontot találunk: mindkettő mese.

A hamis kelet-nyugat paradigma sebezhetővé teszi azokat, akik bedőlnek a narratívának, így nehezen fogják tudni értelmezni a továbbiakban érkező eseményeket.

A kelet és a nyugat közötti konfrontáció erősödésével a válság valódi célja egyre egyértelműbbé válik majd. Az Iszlám Állam ügynökei valószínűleg kényelmesen elhagyták Szíriát a menekültválság leple alatt, mielőtt az oroszok odaértek volna, így valószínűleg Európában is bajok várhatók, erőszakos cselekmények és gazdasági problémák formájában egyaránt. Az USA fokozatosan elveszíti a dollár korábbi státuszát az olajkereskedelemben, miközben a kelet bekebelezi Eurázsiát.

A közfelfogást egy újabb világháború kirobbanása miatti aggodalom foglalkoztatja, így a tájékozatlan és félelemtől hajtott többség egyre kevésbé tolerálja majd az intelligens ellenállást.

A globális intézményekbe beszivárgott Fábiánus szocialisták pedig előállhatnak ravasz megoldásukkal, amihez a kibontakozó válságot eleve gyártották, ami nem egyéb, mint minden szuverén nemzet eltörlése és a kormányzás teljes és globális központosítása, a gyeplővel egy maroknyi kiválasztott kezében, akik majd megmentik az emberiséget ettől a destruktív “megosztottságtól”.

Amikor felismerjük, hogy a globalisták célja az alkotmányos védelem megszüntetése és egy igazi diktatúra megvalósítása, rájövünk, hogy a kelet és nyugat közötti konfliktus remek lehetőség ehhez. A háborús láz eszelőssé és könnyen alakíthatóvá teszi az embereket, a külső veszedelem hatására pedig a nép jobban tolerálja a belső despotizmust.

Elég valószínű, hogy amikor a globális ellenség sorai a nyilvánosság számára is láthatóvá válnak, sok orosz (vagy keleti) arcot látunk majd a nyugati oligarchák mellett. Talán akkor többen elismerik majd, hogy a kelet és nyugat közötti ellentét is a játék része.

 1. Jelenések 12:12: Azért vigadjatok, egek és akik abban lakoztok! Jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt az ördög hozzátok nagy haraggal, mint aki tudja, hogy kevés ideje van! []
 2. 2. Korinthus 3:17: Az Úr pedig a Lélek; és a hol az Úrnak Lelke, ott a szabadság. []
 3. Hóseás 4:6: Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. []
Előző posztKövetkező poszt

82 hozzászólás

 1. Gyerekek a sátán mindenkiben ott van és a fény az isten is…a saját gondolatainkat ugy kell figyelni hogy ne a sátánit hanem az istenit valósitsuk meg, és ez a nehéz különbséget tenni mikor csábitásoknak vagyunk kitéve a vágyaink szerint!

  Nincs bün azt az egyház nyomta ránk büntudatunkat kifejlesztve mert azon keresztül tudott hatalma alatt tartani….ma is próbálják a rasszista stb cimkékkel mert ez ugyan az.

  Minden gondolatunkat figyelni kell és aszerint dönteni bármily vágyunk elérése miatt is hogy senkinek ne ártsunk.

  Én csak ennyit: “Én ugy parancsoltam ?szeressétek egymást, mint én szeretlek titeket? – Ez legyen az életvitetek forrása a SZERETET.
  -Szeresd nagyon atyádfiát, családodat nemzet testvéredet, hiszen közéjük születtél Sorsotok is egy ? közös.
  A nemzetség amelybe Isten rendelt, főldi életed vára otthona. Hozzá láncol az igazság. Ha eltéped e láncot, olybá leszel mint a hulló falevél, melyet a szelek visznek magukkal s egyszer elvész valahol a feledés sarában.
  Maradjatok meg nemzetségetek erős hajtásának, mert kötelességetek az Igazság tanitása ? az én földi munkám folytatása.
  -Fogjátok erősen egymás kezét és ne féljetek! Én veletek vagyok, de összefogott erőtők, közös akarattal és törhetetlen hittel végzett munkátok szükséges ahhoz, hogy veletek maradjak.? Jézus evangéliuma.

  1. Kedves Chagall!
   Jézus nem írt evangéliumot. Ez a gnosztikus írás teljesen ellentmond az Igének. Amúgy elég gyenge is. El kell döntened, hogy melyiknek hiszel. Én nem követnék egy olyan Istent, amilyet ez az “evangélium” bemutat.

 2. Thea azt irod hogy nem területést vagy javakért megy a háború, aztán lejjebb a társadalom elmélyének formálásánál a hatalmon lévők akaratárol irsz hogy az valósuljon meg…és mi is az? még több kereskedelmi extraprofit..ehhez pedig a még nem a kezükben lévő területek és anyagi javak vannak!
  Igaz nem pénz még de a természeti kincsek és a piacok azzá válnak vagy annak a képe lebeg előttük…..és innen ugyan az a háboru mint eddig más hadicsellel. Csak csomagolás kérdése de ha lebontot a papirt róla ua 🙂

  1. Azt hittem valaki felfigyel Szijjártó Péter szavaira.
   ?Amerikai-orosz megállapodás nélkül, transzatlanti-orosz megállapodás nélkül nincs megoldás a szíriai háborúra, ezáltal nincs megoldás az Európát sújtó bevándorlási válságra sem?
   Elnézést, az amerikai-orosz megállapodás még meglenne (fejben), de megmondaná valaki, hogy mi az a bizonyos transzatlanti megállapodás és mikor jött létre?

   1. Én felfigyeltem rá, el is olvastam a cikket, még a Facebookon is megosztottam, és azt vettem ki belőle, hogy a transzatlanti partnerségben érintett hatalmak (amibe igazából akár az egész világ beletartozhat) és Oroszország közötti megállapodást sürget.

   2. Amióta posztoltad ezt,azóta agyalok azon,hogy miért pont Szijjártó..?Mármint ahhoz képest,hogy mennyire jelentőségteljesen hat valóban mindez.Nem akarom leminősíteni az urat,na de azért mégis..!Transzatlanti dolgokba beleszólni egy magyar külügyminiszternek… Igaz,ilyen formán talán még nem nagyon tette senki.Mármint a transzatlantisták+Oroszország…
    Jó,de miért pont Szijjártó..?

   3. Sziasztok!
    Thea, merthogy hölgyeké az elsőbbség,…a világ egyik része, katonailag és gazdaságilag, már most is össze van fogva Oroszországgal, így a” (amibe igazából akár az egész világ beletartozhat”! gondolatnak, tippnek nem igazán látom a logikáját. Ráadásul, amikor valaki egy olyan szóra gondol, vagy figyel fel, hogy “transzatlanti”, akkor automatikusan Amerikára is gondol, mint az egyik transzatlanti tagország.
    Elolvastam egy pro-globalista írást ( http://www.csotigyorgy.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=118:az-egyesuelt-allamok-felelssegerl) és némileg letisztult bennem a kép, mert arra gondolok, hogy ezen az alapon Szijjártó a mondatában akár a NATO jelzőt is használhatta volna, mert akkor egyértelműbb a dolog, de ő valamiért mégis a transzatlanti szót választotta. Mintha ennek az egésznek nincs nagyon köze az ugyancsak manapság erőltetett másik transzatlanti megállapodásra, a TTIP-hez( Transatlantic Trade and Investment Partnership), de valamiért erről nekem mégis ez jut az eszembe. Nem lehet, hogy ez sem egy véletlen játék a szavakkal, mondatokkal, amiknek a segítségével azt a gondolatot próbálják elültetni a tudatlan emberek fejében(tisztelet a kivétel!), hogy a “transzatlanti megállapodás” egy pozitív dolog, aminek a következményében béke (is) lehet Szíriában illetve a térségben….és az éppen Európában igyekvő SOK-SOK MILLIÓ bevándorlók szívében? Ha értitek mire gondolok. Én megmondom őszintén, valami ilyesmire gondoltam és akkor most itt jön szóban Szijjártó szerepe, azaz ” Jó,de miért pont Szijjártó..?”
    Nem fogjátok elhinni, de erre is találtam egy magyarázatot. Szóval, a Szijjártó Péter név önmagában nem sokat mond bárkinek is, de az utolsó hetek, hónapokban, a migrációs “mizéria” kapcsán azt vettem észre, hogy a világ szemében Orbánnak “köszönhetően” felértékelődött, ismerté és tisztelté vált az angol “hungarian” jelző. Még azt is tudják, hogy hol található meg Magyarország a világtérképen és mi a fővárosa, pedig eddig a legtöbbjüknek fogalma sem volt. Ezt a tengeren túliakra értetettem. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy ha ma egy külföldi napilap azzal kezdi az egyik cikkét, hogy “Szijjártó Péter the Hungarian Secretary of State said that………” vagy “The Hungarian Minister of Foreign Affairs said ….. ” illetve ugyanígy más nyelveken is, mindjárt oda figyelnek a jó népek az olyan varázs szavakra, mondat részekre is, mint például a “a béke érdekében transzatlanti megállapodásra van szükség “. De persze akár tévedhetek is.

    1. Lehet hogy nem ismered ennek veszélyeit, ami teljesen titokban történt az EU-ban, hatalmas anyagot nem nézhettek át a képviselők – külön szobában tartották – pláne semmilyen jegyzetet nem készíthettek?! A CÉGEK hatalmát jelenti MINDEN MÁS ügy ellenében, szociális- és környezetügy, akár a teljes állami költségvetésre/pénzre rátelepedve?!

     A verespataki beruházó MÁRIS pereli Romániát, mekkora HASZONTÓL esik el, “trójai szerződésnek” nevezik a természetvédők hiszen a GMO is engedélyezve KELL legyen emiatt, sőt, kilépni sem lehet belőle, még ha ki is lépnénk az EU-ból, mert ahhoz MINDENKINEK alá kellene írni akik az eredetit aláírta: jól (?) ki van ez találva!

     Innentől tényleg nincs más mint kimenni (együtt) hogy családjainkat el tudjuk tartani (hacsak nem kapunk addig még több szennyet a nyakunkba a vegyi csíkok áldásos következményeként, hoppá! ha annak forrása megint multi, mert mi más volna, akkor azt sem tilthatjuk – majd – meg!)

     http://magyaridok.hu/kulfold/szazezren-berlin-utcain-szabad-kereskedelem-ellen-47348/ http://greenfo.hu/hirek/2015/10/11/a-ttip-rabszolgakka-valtoztat-minket-tobb-szazezres-tuntetes?referrer=rss A magyarok több mint fele jónak tartja? Az EU-t is jónak tartotta, a NATO-t is … DE nem tudja, hogy klórozott csirkehúst fog majd tudni megfizetni háztájit nem – pszt azt milyen kukoricával etetik? – a GMO-s kukoricából a mérgezett cukrot (amit mármost eszik a glükóz-fruktóz szörppel?!)

    2. Ennyit jelent hárommillió aláírás!

     Szerintem Oroszország nem fog belemenni, ott pl. BŰNCSELEKMÉNY a szója, kukorica – speciális, mérget termelő – génmódosított magvainak vetése!

     Nem is értem, hogy gondolhatja egy magyar miniszter,hogy Oroszország is majd ugyanazon az úton/ugyanazon rugóra jár?!

     … és már van olyan bogár, amelyik GMO-kukoricát eszik: hiába, az Isten alkotta – ökológiai/biológiai törvényeknél az ember SOHA nem lesz okosabb 😀 !

    3. A 3.000.000 aláírás a tiltakozóké volt a trójai egyezmény ellen. http://greenfo.hu/hirek/2015/10/23/a-ttip-meg-nincs-is-teljesen-keszen-isten-kegyelmezz-nekunk-ha-egyszer-csakugyan-ratifikaljak

     Kezdek rájönni, miért delegálta a külügyminiszternek ezt a témát O.V. Mert mással van elfoglalva http://hvg.hu/vilag/20151022_EPP_es_Orban#utm_source=hvg_top&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2015.10.23&utm_content=top1&type-id=HvgTopHvg&user-id=%7B@(%22@%22)sid%7D + ez elég nagy … lenne, végül is Oroszország szemben van a nyugati hatalmakkal és ő meg is állapodott lásd Paks 2.
     Putyin meg szerintem elég egyértelmű ha nem is publikus http://www.netextra.hu/ujabb-letiltott-putyin-interju-kik-tamogatjak-a-terrorizmust/

    4. Éva,
     De még az is lehet, hogy ismerem annak veszélyeit,…nem igaz?
     Romániában 98′ óta termesztenek Monsanto GMO-kat, hivatalosan szóját és kukoricát.
     Mi köze a verespataki ügynek a TTIP-hez? Nincs semmilyen per, csak egy benyújtott írásos panasz a ICSID-nél (Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja)…állítólag.
     Trójai szerződésről nem tudok és szerintem te sem tudsz semmi konkrétumot, csak valami kamu blog bejegyzést.

    5. Sziasztok!

     Éva,mert valóban a hölgyeké az elsőbbség,amellett,hogy Adriannal mind a ketten rendre jól meg tudtok mosolyogtatni.Habár,kedves Éva,tudom,hogy nem viccnek szántad,de én mégis jót mulattam a GMO kukoricát eszegető bogáron.Tisztában vagyok vele,hogy ez mennyire nagyon nem vicces,de néha kínjában is nevetgél az ember.Szegény bogár… A pattogatott kukorica,a kukorica pehely és a főtt kukorica után most itt van a piacon a géemó kukorica… Nem csak bogaraknak.És még hogy nincsen demokrácia..!
     Az régi amerikai western vidékeken azt tartották,hogy a találmányok közül Mr.Colt találmánya volt az,ami igazán egyenlővé tette az embereket.De lám,a GMO még ennél is komolyabb fegyver,mert ez nem csak az embereket teszi egyenlővé,de az embereket is egyenlővé teszi a bogarakkal.Így nőttünk hát fel az ízeltlábúakhoz… Ebből jöhettünk rá,mekkora terelés is volt a “Man in black” című film.Ugyanis,ezek sosem a világűrből származnak. 😀 http://t04.deviantart.net/jiFKtQhgdEKEXZITxPzFHRaSjYI=/300×200/filters:fixed_height(100,100):origin()/pre05/1dd4/th/pre/i/2012/173/6/8/bug_by_boredman-d54gehf.png Simán csak GMO-t esznek…

     Szijjártóval kapcsolatban én is ilyesmire gondoltam,Adrian. Orbánéknak (ha jól tévedek) most éppen annyira megy a szekér,mint amennyire Merkelnek nem.Szijjártóra különösen nagy felelősség hárul,még akkor is,ha csupán holmi szerepet játszik.Attól tartok,hogy ez a felfúvódóban lévő lufi egyszer csak elszabadul és sikoltozva kezd majd szanaszét repülni,és mindannyiunkat eltalál.Mindenesetre megéri odafigyelni továbbra is ennek a hírnek az esetlegesen tovább bontakozó szálaira.
     Továbbá Adrian,az a levél eléggé megrázó volt.Jó,hogy bemásoltad ide,mert igazi emberi kincs.Az az akkori rab már tudja,hogy mennyi emberhez jutottak el a szavai.Azok a szavak,amiket eredetileg irtózatos magányban írt,és amiről akkor nem is tudhatta biztosan,hogy a címzettekhez eljutnak-e egyáltalán.Most rajtad keresztül még néhánnyal több emberhez is eljutottak sorai,mint akik a rádiót hallgatták.
     Amiket meg Évának címeztél legutóbb,az is megrázott.Csak éppen a nevetéstől… 😀 (Minden érintettől elnézést kérek!)

    6. A fenti linket elrontottam.Íme,még egyszer!
     (Nem űrlények,hanem GMO-val etetett lények: ember és bogár; Man in black) :mrgreen:

  1. Nem igazán értem ADRIAN, hogy mit szeretnél mondani. Ez van megírva a Bibliában. Hogy Isten uralkodik. És, hogy a nyomorúságok az emberek bűnei miatti válaszreakciók tőle. Továbbá minden egyéb is meg van írva, amiket említettem.
   Sokan közületek viszont ezt nem fogadják el, és csináltatok “hatalmas Sátán Istent” magatoknak, aki minden gonoszért felelős ami a földön történik, és egy “jóságos ugyan, de már remegőkezű, erőtelen öreg tata” istenképet , aki foggal-körömmel küzd ez ellen a Sátán-isten ellen ( olykor még a járókeretével is oda-oda szúr) , de nem tud fölé kerekedni. Pedig már a Fiát is bevonta a harcba, de hiába, így se működik a dolog. És bár ők fognak győzni, de ezt csak onnét tudjuk, hogy a Bibliában meg van írva a győzelmük. ( Persze ez is csak akkor fog megtörténni, ha Mihály és seregei megszánják szegény legyengült nyomorultakat, és beszállnak a harcba segíteni nekik …!)
   Az emberek szabad akarata pedig csak arra vonatkozik, hogy választhatják a jó cselekvését, illetve a gonoszét. Az Istennel, és Krisztussal való közösség lehetősége Isten választásától függ.

   1. Ilyet senki nem mondott. Sátán tervének ismeretéből miért következne az, hogy Istennek kevés a hatalma?
    “Nagyobb az, aki bennünk van…”

    A János 10:10 egyetlen versben összefoglalja a két tervet. Az pedig, hogy ki győz, már csak azért sem kérdés, mert a háborút 2000 éve megnyerték. Ez megint csak nem zárja ki azt, hogy tudjuk mit tervez Sátán. Ez azért is fontos, mert sokan félreértelmezik azt, hogy mi van Istentől és mi nem. Ennek megítélésében is a János 10:10 segít.

 3. Lukács Béla fizikus szavaival élve maga a “paradigma” egyébként kicsit több mint egy elmélet,de kevesebb,mint a valóság.

 4. Az első Biblia, vagyis az eredeti, arámi nyelven íródott. Ám a megírása után hamarosan elveszett. Az sem zárható ki, hogy megsemmisítették.
  A második Biblia zsidók által, héber nyelven íródott.
  Melyikőtök mer teljes felelősséget vállalni érte, akár az összes anyagi javaival, akár az életével, hogy a héber nyelven írt Biblia ugyanazt tartalmazza, mint az arámi nyelven íródott?
  Vagy tudtok olyan embert, aki ezt teljes felelősségel vállalja?
  Én ugyanis ilyenről még nem hallottam, minden valószínűséggel a tudatlanságom folytán.
  Más.
  Azt hittem, hogy egy olyan oldalon, ahol magyarul beszélnek, biztos magyarok hozták létre. Ennél fogva csak megemlítik tán szegény hazánk sorsát, hogy mit tehetnénk érte, miként segíthetnénk rajta? Vagy a felebaráti szeretettől indíttatva, miként segíthetnénk a 4,6 millió magyaron, akik szinte már nyomorban élnek?
  De nem, itt ilyesmi elő sem fordul.
  Igaz, azt eddig is tudtam, hogy magyarnak lenni az nem egyenlő a hazánk és nemzetünk szeretetével.

  1. Kedves Katherine!

   Itt most valóban tudatlanságról van szó, de ezen könnyen lehet segíteni.
   Az Ószövetség könyveit héberül írták, az Újszövetséget pedig görögül. Nincs és nem is volt első meg második Biblia, mert egyrészt a Biblia 66 külön könyvből áll másrészt több ezer ősi kézirat létezik ma is. Egyik sem eredeti, de mindegyik pontos mása az eredetinek.
   Ez a cikk segíthet elindulni neked ennek megértésében: http://idokjelei.hu/2014/12/mennyire-megbizhato-a-biblia/

   Valóban magyar vagyok és hiszem, hogy egy magyar ugyanazt teheti hazája sorsáért, mint egy román, szlovák, orosz vagy amerikai. Ez a segítség saját életünkben kezdődik, a szívünk megváltozásával, ami kihat a környezetünkre, megváltoztat másokat és mire észbe kapsz, a téged körülvevő egész világ megváltozott. Velem ez történt. Nem tudok 4,6 millió embernek segíteni, de a körülöttem lévőknek igen. Ne azt nézd, hogy hány embernek segítesz, hanem azt, hogy megtedd még ma, kezdve a közvetlen környezeteddel. 🙂

  2. Zsaruellátó.hu lépj oda ha tenni akarsz.
   A biblia valamikor mesekönyv volt amit ráerőltettek a jónépre.

 5. Egyszeri elolvasásnál többet igényel ez az írás.Elég összetett.Egyrészt meg van szólítva benne az Istent kereső ember,de emellett olyan szálak is futnak benne,amik a társadalom- és a viselkedéstudományok számára is nem csak,hogy csemege,de komoly kihívás is.És még végig sem olvastam az egész cikket… Amennyit viszont e sorok közül már magam mögött tudhatok,azokban észrevehető egy egyre szűkülő kör,mely a széles geopolitikai léptékekből kiindulva a társadalom legkisebb egységére,az egyes emberre,az egyénre fókuszál.Az egyénre amelynek,pontosabban akinek a bőre (valójában a halhatatlan lelke) egy valóságos csatatérré vált,ahol a széles társadalom irányított áramlatai és a pszichológia mágiája csap össze.Na és a Kelet-Nyugat,és minden a világon fellelhető egyéb ellentétpár is.Megörököltünk egy világraszóló háborút… Erre a lelkünkre nehezedő nyomásra mindenki,mondom,mindenki másképpen reagál,mert ha egyéniségünk lényege mélyen is gyökerezik,de azért ott vannak azok a gyökerek.Tehát egyéniségek vagyunk.Na, az éppen ere való ráébredésünk tudja a legkényesebb fejfájást okozni a mesterséges társadalmak és azok kamus áramlásait irányító elemeknek.Ahogyan saját egónknak is.
  Ezek az áramlások többnyire……mit többnyire..? teljesen(!) spirituális eredetűek.Még akkor is,amikor bizonyos irányelvek az ateizmust …..izé….istenítik,amikor azt mondják,hogy nincs is Isten.Ennek egy másik vetülete az intézményesített vallás,amely Demoklész kardjaként fejünk felett lebegteti a pokol fenyegetését.Céljuk az emberi elme rugalmasságának kódolása,vagyis az ember szabadságának feltételekhez való kötése,amit az egyén önmagától való elidegenítésével akarnak elérni.Úgy hogy az ember magába tekintve ne Istent lássa,hanem lehetőleg ne lásson senkit,vagy ha már mégis,akkor az lehetőleg ne a remény legyen.

  A szervezett társadalmi rendszerek mindegyike tartalmaz paradoxonokat,főleg a társadalom és az egyén léptékeinek a törésvonalán.A hátsókapunkon érkeznek,titkos,takart,fedett azaz okkult módon belopóznak tudatunkba,igyekeznek minél nagyobb részeket eltulajdonítani onnan.Minél ordenárébb hazugságot tudnak elhitetni velünk,annál nagyobb részt visznek tudatosságunkból.Annak a tudásából,hogy van lelkünk,ami halhatatlan.Minél mélyrehatóbb mágiát tudnak ránk erőltetni,annál nagyobb hazugságot fogunk elhinni.Valami ilyesmi mottó égisze alatt: “Hazudj akkorát,hogy senki se merjen benne kételkedni!”.Így az igazság tudattalan részünkké válik,ahová már csak Jézus fénye tud bevilágítani,a pszichiáterek,guruk,mágusok pedig nem.De még a politikusok sem és az egyéb celebek,film- és rocksztárok sem.
  Sigmund Freud pszichoanalízisében részletesen igyekszik elemezni a lélek titkait.Elsősorban okokat keresve minden lelki mozzanatra.Okokat a múltban.A legmélyebben elrejtett igazságot,ami lüktető életként a felszín alá szoríthatatlan.Minden társadalmi rendszertől “szívélyes ajándékokat kapunk” programul,hogy hogyan tanuljuk meg elfojtani ezt a fel-feltörő igazságot magunkban.Ezért betegszünk meg.Freud így ír erről az ateizmus nyelvén: “…a pszichikus rétegek egymás elleni lázadásának eredményeként a lelki konfliktus állapota rendkívül gyakran áll elő.Minduntalan érvényesül az *én*-nek az a törekvése,hogy a kínos emlékektől szabaduljon.” (A MÚLTAT VÉGKÉPP ELTÖRÖLNI,rabszolga had indulj velünk…!”) A társadalmak csak is úgy tarthatóak kordában,ha a felejtés mágiáját a legmélyebb vonatkozásaiban használják.Próbálva ellenhatni így Jézusnak,aki a szembenézés,és nem a megfutamodás és felejtés embere.Mert ő azért jött ebbe a világba,hogy kardot hozzon.Az Ige kardját és a hit pajzsát mindenkinek.
  Erick Fromm,a freudista,szintén ateista pszichoanalitikus az egyén ilyen irányú lelki konfliktusait vetítette ki az egész társadalomra “A rombolás anatómiája” című könyvében. “Történelmi léptékben a helyzet ugyanaz.Akik valamely rezsimről kimondták az igazságot,azokat a hatalom birtokosai száműzték,bebörtönözték vagy meggyilkolták,így torolva meg azt,hogy ilyen erős indulatokat keltettek bennük.A nyilvánvaló magyarázat,ebben biztosak lehetünk,az hogy veszélyt jelentettek a fennálló rendszerre,s meggyilkolásuk tűnt a status quo fenntartása legalkalmasabb módjának. (…) …miért gyűlölik az igazság szószólóit azokban az esetekben is,amikor valódi veszélyt tulajdonképpen nem jelentenek?Az ok véleményem szerint abban keresendő,hogy ezek az emberek az igazság kimondásával mozgósították azoknak az ellenállását,akik ezt az igazságot továbbra is el kívánták volna fojtani.Az igazság ugyanis nem csak hatalmunkra nézve jelent fenyegetést,de alapjaiban rengeti meg vonatkoztatási rendszerük egészét,megfosztja őket racionalitásuk gyökerétől,s arra készteti őket,hogy a megszokottól eltérő módon cselekedjenek.Csak akik már átélték elfojtott indulataik tudatossá válását tudják,micsoda földrengésszerű megrendülést és zűrzavart tud okozni az efféle megvilágosodás.Nem is vállalja mindenki ezt a kockázatot,legkevésbé azok,akik számára vakságuk -időlegesen legalábbis- előnyöket biztosít.”

  Érdeklődve olvasom tovább a cikket. 🙂

  1. Egyébként teljesen érthető az idők jelei kutatásának népszerűsége.Mindenképpen figyelemfelkeltő,hogy ilyen “széles sávban” van tolva,amerre csak látunk.Valóban egyre több ilyen jel is kerül be a köztudatba,mint elgondolkodtató jelenség.Az emberek magyarázatot találnak a körülöttük zajló eseményekre,és igaz,hamarosan a magyarázatok özönét kapják így a nyakukba,de valahogy szerintem mégis csak eljutnak ezek az “ébredező” emberek a Bibliáig. Ott pedig előbb-utóbb,de mindenképpen a maga idejében,találkoznak Jézus ezen szavaival: “Amikor pedig ezek kezdenek meglenni,nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti váltságotok.”(Lukács21:28) Ebben talán benne van az is,hogy az idők jeleinek az elemzésben is lehet növekedni,fejlődni,szélesebb megismerésre jutni.Valószínűleg nem csak lehet,hanem kell is.

   Talán mindenkit más-más információ késztet arra,hogy az idők jeleivel találkozva felismerje egyáltalán azt,hogy ezek jelek,és pediglen az idők jelei.Valaki az Újvilágrend misztikájára csodálkozik rá először,mások gazdasági “furcsaságokra”,van aki a chamtrail vonatkozásában,van aki akinek a chipek keltik fel a figyelmét.De azt hiszem,hamarosan erős utalásokat kapnak majd a Biblia irányába.Ami egyben a Megváltás könyve is,mert lényegében Jézusról szól.Sőt,az Ige nem más,mint Jézus maga.Szavai szerint az utolsó idők jeleit figyelve könnyebben megláthatjuk Megváltottságunkat.Az idők jelei egyben Megváltásunk jelei is.Talán abba az irányba lehetne fejlődni,hogy az ember egyre inkább kezdje el gyakorolni és megtanulni meglátni és észrevenni a Megváltás jeleit az idők jeleiben.Az idők jelein “túl” ugyanis ott van a Megváltás.Amennyiben nem mást,hanem csak ezt,a Megváltást keressük ezekben az időkben és ezekben a jelekben,azt hiszem,ekkor értelmezzük helyesen az idők jeleit.Nem véletlenül tanította Jézus,hogy figyeljük az idők jeleit,mert előre tudta,hogy ezeket könnyebben észre fogjuk venni a világban,mint a Megváltás jeleit.Holott a kettő valószínűleg ugyanaz.Azok a jelek is,amiket itt klasszikusan az idők jeleiként értelmezünk,nagyban hozzájárulnak a Megváltásunk megértésében és elfogadásában.De ezeken a jeleken kívül vannak más jelek is,amik a Megválást hirdetik.
   Valójában az egész világ egy nagy Jel,amely Talán a Megváltást szimbolizálja… Ezen jeleknek és szimbólumoknak,így hát a Megváltásnak is,volt egy emberi testben is előforduló megjelenése.Jézus.

    1. Köszönöm,a sok idők jelei mellet egy kis lájk-jel is jól tud jönni az embernek néha! 🙂

     Miközben éppen továbbolvastam a cikket az jutott eszembe,hogy a fentieket megerősíti ez a következő pár sor is: “A hamis Kelet-Nyugat paradigma sebezhetővé teszi azokat,akik bedőlnek a narratívának,így nehezen fogják tudni értelmezni a továbbiakban érkező eseményeket.” Valójában ebben van összefoglalva az egésznek a méregfoga.

     Már párszor belegondoltam,hogy vajon mióta értelmezem félre a “narratívát”.Komoly kihívás néhány jól értelmezettnek hitt leckét újravenni… Fontos kérdés visszatekintve megvizsgálni,hogy nem értettünk-e félre valamit.Mielőtt elköteleződnénk,aztán elkötelezettségnek hitt hamis hozzáállásunk megcsontosodnék.Ilyen megcsontosodás,berögzülés a Kelet-Nyugat paradigma is.Az idők jeleinek mérlegelésében való fejlődést igenis jelenti ennek a paradigmának a kinövése.

  2. A hatalom mindig fél, mitől? hogy elvesziti a nehezen megkaparintottatt… ugyan igy a millimolyos is fél na nem a molylepkétől hanem attól hogy a összeharácsoltja valahogy köddé foszlik..pedig most usa erre pályázik hogy a lepusztitott nemzetállamok után a elitett is megfejje mint a bakkecskét….hagyta hogy a vezetésben lévők akiket ő tett oda megvastagodjanak most jön a lenyúlásúk. Nem érdekli az emberek sorsa csak a magáé!

   1. Chagall .

    A fent jelzett harácsolókra vonatkozó megállapítás
    valós : Annyi kiegészítéssel, hogy a folyamatok írá –
    nyítóit nem célszerű egy adott országra / lakosság –
    ra általánosítani ; Mindegyikben az oligarhák érde –
    kei érvényesülnek ( mint írod, egymás ellen is ) és
    adnak a folyamatoknak indítékot – Átnyúlva országo –
    kon / népeken .

    A Bibliára vonatkozó megállapításodat ne ezen az
    oldalon folytasd : Itt olyanok vannak, akik szeretik a
    “meséket / mesekönyveket” ; Remélhetőleg Lenin –
    nek is lesz ehhez egy-két keresetlen sora .
    Thea helyében meg nem sokat gondolkodnák az i –
    lyen megállapítást követően .

 6. Kedves Thea!El sem tudom mondani mennyire örülök,hogy olyan emberek társaságában lehetek itt,akik elég bátrak és igazság után vágyakozóak ahhoz,hogy a lét,pontosabban az Élet legalapvetőbb kérdéseit merjék feszegetni… 🙂

 7. “A szíriai válság alakulását is előre látni lehetett, hiszen tudva, hogy a kelet-nyugat ellentéten alapuló dinamika csupán az amerikai hatalom és gazdaság felszámolására létrehozott mesterséges konfliktus, vagyis tervezett, irányított káosz, az ilyen jellegű lépéseket nem nehéz megjósolni.”

  Nem pontosan értem ezt a mondatot az eddig megismert/megismerhetett tények tükrében. Persze tudjuk, hogy a történelmet mindig a győztesek írják, de azért ez a pofátlanság netovábbja, még akkor is, ha egy amerikaitól származik. Ez úgy néz ki, mintha Oroszország, illetve annak vezetői rombolták volna végig eddig az egész világot kényük-kedvük szerint ( ölve boldog-boldogtalant), és még a Szír “felkelést” ( és egyéb más országokban) is ők rendezték volna, hogy az USA hatalma és gazdasága felszámolódjon.
  Szerintem pedig nem véletlenül telepítenek fegyverzetet, atombombát, és kezdenek el állomásoztatni NATO katonákat az Oroszországgal határos országokban. És ezek a szankciók se véletlenül vannak, és voltak ellenük, a hazugság hadjárat indítása után. ( Bár azzal egyetértek, hogy az “elit” játszott minden országban, de úgy gondolom, hogy Putyin meggondolta ( vagy megemberelte) magát ( és- vagy , mert szövetségeseket is szerzett magának) , és úgy döntött, hogy ő nem kívánja a a hatalmát másnak adni, illetve nem kívánja a népét elárulni, ahogyan azt teszik a vezetők többsége, és visszalépett a kiosztott szereptől. Nem kíván az 500 milliósra való népességcsökkentési projektben, és a többi elképzelésben részt venni, ahogyan már a kínaiak sem. Miután ott is megpróbálkoztak egy járvány általi népességcsökkentéssel a “nagyszerűek”, amit nem toleráltak azok kellőképpen. Továbbá valószínűleg nem is tartozik a tíz király közé, akik azon vannak, hogy a hatalmukat a fenevadnak, AK-nak adják. Akik szívébe Isten adta/ja, hogy hatalmukat neki adják. )
  A magam részéről undorítónak, és gyomorforgatónak találom az egész írást ( főleg, hogy mi nem az USA-ban élünk, és olyan hírekhez is hozzájuthatunk, amiből jobban ráláthatunk a világban zajló eseményekre), és nem látok többet benne, mint a gonoszságnak/aljasságnak azt a szintjét, amikor mindegy, hogy hogyan, de húzzuk le a sárba magunkhoz, és mocskoljuk be a másikat is, nehogy már azt egy kicsivel is különbnek lássák tőlünk.
  Előhozták Putyin “bűnlajstromát”, de nem beszéltek Obama, és az előtte valókéról. ( Azért úgy “fürdetni a szerecsent”, hogy a másikat feketítjük be, elég furcsa megoldás…! Bár az igaz, hogy ez mindig hatásosabb, és látványosabb…! )
  És én még a magam részéről nem is vagyok elfogult egyik oldalra se…! ( De nehogy már jónak mondjuk a gonoszt, a jót pedig gonosznak…! Még akkor se, ha tudjuk, hogy a politikában sajnos nem lehet patyolatfehérnek maradni…!)

  Azt pedig, hogy mindent a Sátán nyakába varrni, szerintem már el kellene felejteni. Ha kicsit jobban figyelnétek az igében található dolgokra, akkor látnátok ti is, hogy az emberek bűnei azok, amelyek miatt Isten ezeket a csapásokat méri az emberiségre ( ahogyan az ószövetségben is tette Izraellel, és a többi országgal is, mert Ő uralkodik a föld minden országán, és királyán, és mindenen, ami a földön van …), amiknek ezért kell meglenniük. Gondolom, azt nem gondoljátok, hogy a próféciákban, és a Jelenések könyvében a Sátán tervei vannak rögzítve …?! ( Az egy dolog, hogy a keresztényeknek szellemi harcaik vannak, és nem test és vér ellen harcolnak, de a világ fiait szereti a világ, és ott minden rossznak gyökere a hatalomvágy, a büszkeség, a pénz szerelme, stb…! Sátán kísérthet, de senkit nem kényszeríthet, és nem korlátozhat a szabad akaratában. Őket se! Ha megtehetné, akkor nem lenne senkinek bűne, és nem is lenne miért ítéletre mennie. )

  1. Egyrészt az összkép mellett természetesen minden vezető a saját gesztenyéjét is sütögeti és van, aki kicsit jobban figyelembe veszi saját országa érdekeit is.
   Európából nézve Putyin a jófiú, Obama pedig a rosszfiú. Én személy szerint színjátéknak tartom a felállást. Ez nem sárba lehúzás. Van, aki Putyint gondolja az Antikrisztusnak, van, aki pedig megmentőnek. Szerintem egyik sem. A cikk leginkább azt hozza ki (legalábbis ez volt a szándéka), hogy meglássuk milyen mértékben manipulálják az emberek véleményét a két ellenpólus segítségével.
   Tudjuk, hogy a világkormánynak lesznek ellenségei, akikkel több háborút is vív majd, tehát lesznek, akik nem az ő oldalán állnak majd, de az az idő még nem jött el.
   Hol van szó sátánról a cikkben?

   Nem lehet, hogy olyasmit olvasol a cikkbe, ami nincs benne?

  2. “És én még a magam részéről nem is vagyok elfogult egyik oldalra se?! ( De nehogy már jónak mondjuk a gonoszt, a jót pedig gonosznak?! Még akkor se, ha tudjuk, hogy a politikában sajnos nem lehet patyolatfehérnek maradni?!)”

   Ida,…azt mondod, felháborodottan hogy valaki felcserélte a jó meg a gonosz szerepeket. Hol van ebben a elfogulatlanságod?

   1. Ugyan már Ida, ez nem más mint játék a szavakkal. A cikk arról szólt, hogy az egyik kutya a másik eb és, hogy nagyon színház szagú ez az egész,…mire te felháborodtál, mert szerinted ez nem így nem igaz, mivel szerinted egyértelmű, hogy ebben a történetben Obama a rossz fiú, Putyin meg a jó, vagy a jobb. Ez bizony állásfoglalást jelent, vagy ahogy már mondtam, elfogultságot valamelyik mellett és a másik ellen.
    Mondok egy másik példát mert látom nem akarod érteni a lényeget.
    Van egy maffia bandánk és van egy kb, fél éve megnyílt menő vendéglőnk, kinek tulajdonosa nem rég települt át a tengerentúlról és fogalma sincs arról, hogy mi , merre, hány méter a környéken. A sikeres vállalkozásból az ottani maffia is szeretne profitálni valamicskét, így elhatározzák, hogy megteszik az ehhez szükséges lépéseket. Így tehát a következő történik. Elmennek néhányan a tulajhoz és megzsarolják azt, hogy azontúl havi rendszerességgel fizessen nekik egy elég komolynak hangzó összeget különben….
    Ígérik, hogy 2 nap múlva visszatérnek a válaszért.
    Az illető először ideges lesz, aztán elkezd számolni, de nem örül az eredménynek. Belegondol, hogy forduljon e a rendőrséghez, de arra a következtetésre jut, hogy talán abból egy még nagyobb probléma keletkezik, mert hogy családos ember. Ugyanazon estén, a vendéglő egyik gyakori vendége látja, hogy a tulaj nagyon gondterhelt és megkérdezi, hogy mi a baj? A tulaj nem szívesen, de azért elmeséli neki a történteket, mire a vendég azt mondja neki, hogy ez valójában egy nagyon kényes ügy és, hogy sajnos ebben ő nem igazán tud neki segíteni. Aztán eltávozik. A tulaj még annál is rosszabb hangulatban van, mint azelőtt, mire másnap reggel megszólal a telefon. A kedves vendég volt, aki elmondja neki, hogy mennyire együtt érez vele az igazságtalanul történtek miatt és, hogy azt megemlítette egy nagyon régi barátjának, akivel véletlenül épp ma reggel futott össze és aki azt mondta neki, hogy talán tud segíteni. A régi barát őrző-védő vállalkozása, hasonló ügyekkel is foglakozik és többek közt abban a kerületben is vannak ügyfelei, ahol az említett vendéglő is üzemel. Tehát, mondja a jót akaró vendég, ha gondolja beszéljék meg személyesen a dolgot. A tulaj azonnal rávágat, hogy persze, feltétlenül beszélni akar vele mielőbb. Ezek után már a vállalkozó hívta fel és néhány óra múlva már ott is volt nála. Az illető kikérdezte a tulajt a történet minden egyes részletéről. Ezután elmondta neki, hogy jól ismeri azt a maffia bandát, és nincs nem lehet gond. Így felajánlja neki a segítségét, igaz nem ingyen. A kialkudott érték az előző zsarolt összegnek pont a fele volt, így a tulaj ha nem is boldogan, de elfogadta azt. A továbbiakban a dolgok elrendeződnek. A vendéglő továbbra is sikeresen működik és pénzt termelt a tulajnak,….no meg a védelmet biztosító vállalkozónak is. A történetem itt véget is, hiszem úgy tűnik, hogy mindenki elérte azt, amit szeret volna Kérdés. Ki volt a jó fiú ebben a történetben?

    1. ADRIAN!

     Pontosan értettem, hogy a cikk mit szeretett volna mondani, de számomra azt mondta, amit írtam. és azt is elmondtam igen röviden, hogy miért.

     “Ez bizony állásfoglalást jelent, vagy ahogy már mondtam, elfogultságot valamelyik mellett és a másik ellen.”

     Állásfoglalást igen, de az nem elfogultság. Az elfogultság azt jelenti, hogy az egyik bármit is tesz, nem veszem azt tudomásul, mert “istenítem” esetleg, viszont a másiknak a tüsszentését is megjegyzem, számon kérem rajta, és aszerint ítélem meg őket. És ezzel az adott cikkel kapcsolatban nem változott a látásom.

    2. Ez elég életszagúra sikeredett,kedves Adrian… 😀 Anélkül,hogy mernék vállalkozni a kérdésedre azt mondom inkább,hogy ilyen a társadalom.Legalábbis ezzel mentegetjük olykor lelkiismeretünket,holott minden személynek megvan a döntési lehetősége.De ebbe most nem mennék bele…

  3. Néhány további gondolat:

   1. Az oldalon megszámlálhatatlanul több szó esett az USA “bűnlajstromáról” eddig. Elég egyértelmű, még a tömegmédiában is, hogy milyen szerepük volt a közel-keleti válság háborúiban az elmúlt évtizedekben. Ez a cikk most nem erről szólt.

   2. Írod: “Akik szívébe Isten adta/ja, hogy hatalmukat neki adják.”
   Úgy gondolod, hogy Isten sarkall Sátán szolgálatára? A Bibliában Sátán tervéről is olvashatunk és Isten tervéről is. Tudjuk, hogy végül Istené valósul meg. Azért mert Isten látja a jövőt, ami számára nem a jövő, hanem egyszerre lát mindent, nem jelenti azt, hogy eleve elrendelte, hogy mi történjen meg. Ha így lenne, nem lenne szabad akaratunk és ez az egész élet tényleg csak egy sakkjátszma lenne, amit Isten magával játszik. Ezek szerint az eleve elrendelésben hiszel? A tíz királynak akkor nincs szabad akarata, mert Isten úgy döntött, hogy csak Sátánt választhatják?

   3. A hozzászólás hangvételéről: “Az Úr szolgájának pedig nem kell veszekedni, hanem legyen barátságos mindenkihez, a tanításban járatos, türelmes,” 2. Tim. 2:24

   1. Kedves Thea!

    Szerintem a hozzászólás hangvétele megfelelő volt, és semmi veszekedés, és barátságtalanság, türelmetlenség nem volt benne. Van amikor nem lehet körül párnáznunk a mondanivalónkat, illetve hiába párnázzuk körbe, mert akkor se hat barátságosnak . ( Ne a nickem nézd, és ne abból próbáld meg levonni a következtetést. Nem indulatból szoktam írni. Továbbá gondolom, ahogy jelezted, az írás “alaphangulata” se tőled származik. ) Továbbá nem rólad, vagy az oldalról írtam negatív véleményt, hanem erről a cikkről. Azzal is tisztában vagyok, hogy mit akart kifejezni , de főleg ez a mondat , ebben a helyzetben ( amikor ennyi ország lángokban áll ( tudjuk kik miatt), és emberek ezreit ölik, kínozzák, és tették földönfutóvá, nyakukra ültetve általuk kiképzett, és pénzelt, stb, terror szervezeteket is, még önmagukon kívül ), nagyon aljas kijelentés Putyin szándékával , és Oroszországgal kapcsolatban. ( Nem túl jó hasonlattal kb olyan, mint amikor látod, hogy valakit vernek, rugdosnak az utcán, odamész segíteni, és az ott állók rögtön azt feltételeznék rólad, hogy csak a lakáskulcsait akartad ellopni a nyomorulttól, hogy azután kifoszthasd…!)

    Azt nem tudom, hogy a Bibliában hol olvashatunk Sátán tervéről? Én csak Isten kijelentéseit találtam eddig benne. Egyébként itt , ebben a könyvben található az említett idézet:

    Jel. 17,17 Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei.

    Ahogyan a többi is megtalálható abban, amiről írni szoktam, és bizony abban az áll, hogy a mennyből indulnak ki ezek a dolgok, mert az emberek nem térnek meg. (Jel. 1,1 Jézus Krisztus kijelentése, a melyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, a miknek meg kell lenniök hamar: Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által, megjelenté az ő szolgájának Jánosnak,…)

    pl: Jel. 16,9 És tikkadának az emberek nagy hévséggel; és az Istennek nevét káromlák, a kinek hatalma vala e csapásokon; és nem térének meg, hogy neki dicsőséget adjanak.

    Az eleve elrendelésről meg azért lehet itt is ( és egyéb helyeken is) olvasni :

    Róm. 9,11 Mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhívótól,
    ?Róm. 9,12 Megmondatott néki, hogy: A nagyobbik szolgál a kisebbiknek.
    Róm. 9,13 Miképen meg van írva: Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem.
    Róm. 9,14 Mit mondunk tehát: Vajjon nem igazságtalanság-é ez az Istentől? Távol legyen!
    Róm. 9,15 Mert Mózesnek ezt mondja: Könyörülök azon, a kin könyörülök, és kegyelmezek annak, a kinek kegyelmezek.
    Róm. 9,16 Annakokáért tehát nem azé, a ki akarja, sem nem azé, a ki fut, hanem a könyörülő Istené.
    Róm. 9,17 Mert azt mondja az írás a Faraónak, hogy: Azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön.
    Róm. 9,18 Annakokáért a kin akar könyörül, a kit pedig akar, megkeményít.
    Róm. 9,19 Mondod azért nékem: Miért fedd hát engem? Hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellene?
    Róm. 9,20 Sőt inkább kicsoda vagy te óh ember, hogy versengsz az Istennel? Avagy mondja-é a készítmény a készítőnek: Miért csináltál engem így?
    Róm. 9,21 Avagy nincsen-é a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre csináljon?
    Róm. 9,22 Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni és hatalmát megismertetni kívánván, nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, melyek veszedelemre készíttettek,
    Róm. 9,23 És hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, melyeket eleve elkészített a dicsőségre, mit szólhatsz ellene?

    Csel. 13,48 A pogányok pedig ezeket hallván, örvendezének, és magasztalják vala az Úrnak ígéjét; és a kik csak örök életre választattak vala, hivének.
    (ApCs 13,48 A nemezetek örültek, ahogy ezt hallották, dicsőítették az Úrnak Igéjét, és akik csak örök életre voltak rendelve, hittek. )

    Jel. 13,8 Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, a mely a Bárányé, a ki megöletett, e világ alapítása óta.
    ?Jel. 17,8 A fenevad, a melyet láttál, volt és nincs; és a mélységből jő fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe e világ alapítása óta) látván a fenevadat, a mely vala és nincs, noha van.
    (Jel 17,8 A fenevad, akit láttál: volt, de nincsen, ám előjönni készül a feneketlen [mélységből], azután veszedelmére megy. A földön lakók, kiknek neve nincs az élet könyvébe beírva a világ megalapítása óta, csodálkozni fognak, mikor meglátják a fenevadat, hogy az volt, de nincs, ámde meg fog érkezni.)
    Jel. 20,15 És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.

    Ján. 5,21 Mert a mint az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is a kiket akar, megelevenít.

    Róm 8,28 Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden összedolgozik a javukra, miután az [Isten] előzetes terve szerint [való kifejlődésre] hívattak el.
    Róm 8,29 Mert akiket eleve felismert, azokat a [többiektől] eleve különválasztotta, hogy ugyanazt az alakot viseljék, amelyet az ő
    Róm 8,30 Fia, hogy így Isten Fia sok testvér között az elsőszülött legyen.Akikét pedig eleve különválasztott, azokat el is hívta, akiket elhívott, azokat igazságosakká tette, akiket igazságosakká tett, azokat mégis dicsőítette.

    Róm. 8,30 A kiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és a kiket elhívott, azokat meg is igazította; a kiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.

    “Hol van szó sátánról a cikkben? Nem lehet, hogy olyasmit olvasol a cikkbe, ami nincs benne?”

    Ez nem a cikkben volt, hanem az egyik hozzászólásodban, amelyet azzal zársz, hogy végső soron a Sátánnal van a harcunk..

    1. Kedves Ida!

     Nem fárasztalak az eleve elrendelésre használt Igék magyarázatával. Biztos te is olvastad őket. Magyarországon Kálvin munkássága révén érthető, hogy népszerű ez a nézet. Én nem osztom, hiszen a Biblia nagyon egyértelműen, félreérthetetlenül fogalmaz a szabad akaratról. Isten ismeri a jövőt, egészében látja a számunkra még tökéletlennek tűnő történelmet, de nem dönt senki helyett.
     (Azoknak, akiket érdekel: http://www.keresztenyek.hu/eleve-elrendeles/)

     A hangvételről csak annyit, hogy az “undorító” és “gyomorforgató” nem tartoznak a barátságos beszélgetések szótárába nálam. 🙁

    2. Kedves Thea!

     Ne is tedd kérlek, hogy megpróbálod megmagyarázni ezen ( és egyéb ehhez kapcsolódó) igék értelmét. Hiszen le van írva, teljesen világosan. Egyébként én nem Kálvin, és egyebek munkássága alapján fogadok el valamit, hanem az Írás alapján. És bár már én is nemegyszer írtam magyarázatot ehhez, de attól még ami világosan oda van írva, az oda van írva ( és nem egyszer van odaírva…!) , és nem lehet azokat az igéket folyamatosan nem tudomásul venni, amelyek a teológiánkba nem férnek bele. Mert nem csak a szabad akaratról vannak abban igeversek, hanem emezekről is.

     “A hangvételről csak annyit, hogy az ?undorító? és ?gyomorforgató? nem tartoznak a barátságos beszélgetések szótárába nálam. 🙁 ”

     Ezek jelzők kedves Thea ( mint tudod is), amelyekkel pontosan megtudtam határozni azt, amit belőlem kiváltott az írás tartalma ( főleg az ismert történések tükrében). De ezzel, mint mondtam, nem rólad, vagy a blogról mondtam véleményt.

    3. A figyelmetekbe ajánlom egyébként Jób könyvét (is), amelyben nagyon jól látható az Jób barátai esetében, hogy milyen is az, ha a saját elképzeléseink szerint próbáljuk meg bemutatni Istent.

    4. “Azt nem tudom, hogy a Bibliában hol olvashatunk Sátán tervéről? Én csak Isten kijelentéseit találtam eddig benne.”

     Ha itt nem egy tervet látunk leírva, akkor mit?

     Ésaiás 14:12-15 (Új fordítású Biblia)
     Leestél az égről, fényes hajnalcsillag! Lehulltál a földre, népek legyőzője!
     Pedig ezt mondtad magadban: Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az istenek hegyére a messze északon.
     Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a Felségeshez!

    5. Azt is elolvastad ADRIAN, hogy pontosan kiről szól ez az igevers, vagy csak szeretjük arra, és úgy érteni, akire mi gondolunk…?!

    6. Kedves Ida!
     Bár az Ószövetségben is felbukkan Sátán terve, az ő munkáit Jézus leplezte és rontotta le (1. János 3:8), tehát az Újszövetségben sokkal többet megtudunk róla.

     ?hogy be ne csapjon minket a Sátán, mert nem ismeretlenek előttünk az ő szándékai? (2. Kor. 2:11

     Honnan tudhatnánk a szándékairól, terveiről, ha nem az igéből?

     Erről a tervről beszéltek a főpapok, amikor el akarták veszejteni Jézust, nem tudva, hogy ezzel is Isten tökéletes tervét viszik előre. (Márk 14:1)

     Megtudjuk, hogy ki akarja venni az Igét az emberek szívéből. (Lukács 8:11-12)

     Erről a tervről olvasunk a Jelenések könyvében számtalan helyen, hogy hogyan téveszti meg Sátán az Antikrisztuson és követően keresztül a világot, hogy őt imádják, hogyan bélyegzi meg követőit és veszi fejét azoknak, akik ezt elutasítják. Ez mind Sátán terve. Ezeknek megvalósítását Isten megengedi, mert Sátán az emberek szabad akaratán keresztül operál. De a végeredmény az innen látható kusza szálak helyett egy tökéletes egész lesz.

     Ha mi gonosz létünkre tudunk jó ajándékokat adni, a mi gyermekeinknek, vagyis ha mi bukott természetünk ellenére jót akarunk a gyerekeinknek, nem akarjuk, hogy bűnözőkké váljanak, szeretetben akarunk velük együtt élni és nem kívánjuk egyiknek se, hogy ellenünk forduljon, ugyanúgy Isten sem teremt egyeseket kifejezetten arra, hogy ellene tegyenek, a nekünk adott szabad akarat azonban lehetőséget ad erre, mert a szeretet csak akkor szeretet, ha önként adják.

     Isten azonban Sátán gonosz tetteit is az Ő tökéletes és szerető tervének véghezvitelére fordítja.

     A jelzőkről: Nem olyan ez egy kicsit, mint amikor egy ételt minősítesz erős szavakkal olyanok előtt, akik esetleg szeretik? Én azt tanultam, hogy ez nem szerető viselkedés és azt tanítom az asztalnál, hogy az ilyen véleményt tartsuk meg magunknak, vagy legalább ne az asztalnál evés közben hangoztassuk.

    7. Kedves THEA!

     “Honnan tudhatnánk a szándékairól, terveiről, ha nem az igéből?”

     Vagyis Isten igéje az igaz? Akkor ( ha ez így van szerinted is) miért nem fogadod el a római levélből, és az egyéb helyekről idézett igeverseket, amelyeket különösebben még csak nem is kell magyarázni?! ( A teljes kép csak azokkal teljes!) De a Sátán szándékairól csak annyi van abban megírva, hogy azon iparkodik, hogy az embereket elcsábítsa, és kárhozatba taszítsa. Azokat is (!), akiknek a neve be van írva az élet könyvébe, amely már megtörtént a világ teremtése előtt. ( És az igében csak arról lehet olvasni, hogy abból csak kitöröltetni lehet.)

     “Erről a tervről beszéltek a főpapok, amikor el akarták veszejteni Jézust, nem tudva, hogy ezzel is Isten tökéletes tervét viszik előre. (Márk 14:1)”

     Erről az igeversről is lehetne ezen általam beidézett, és a még be sem idézett igeversek alapján jó sokat beszélni, de annak megint csak vége se lenne. ( És ezzel kapcsolatosan el lehet azon is gondolkodni, hogy a zsidók nagy része ( holott istenkeresők voltak, és várták a Messiást) miért “vakíttatott” meg Isten által az igazságra nézve, és hogy ebben mennyi volt a saját akaratukból való döntés…)

     “Megtudjuk, hogy ki akarja venni az Igét az emberek szívéből. (Lukács 8:11-12)”

     Mert ez a dolga. ( Ahogyan írva van, hogy Isten nem hagy feljebb kísérteni….! Itt még mindig Isten parancsol.)

     “Erről a tervről olvasunk a Jelenések könyvében számtalan helyen, hogy hogyan téveszti meg Sátán az Antikrisztuson és követően keresztül a világot, hogy őt imádják, hogyan bélyegzi meg követőit és veszi fejét azoknak, akik ezt elutasítják. Ez mind Sátán terve.”

     Jel 17,8 . A földön lakók, kiknek neve nincs az élet könyvébe beírva a világ megalapítása óta, Jel. 13,8 Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, …

     ” Ezeknek megvalósítását Isten megengedi, mert Sátán az emberek szabad akaratán keresztül operál. De a végeredmény az innen látható kusza szálak helyett egy tökéletes egész lesz.”

     Szerintem ez a végeredmény csak arról szól, hogy nem bogozzuk ki a szálakat, hanem elindulunk egy “vezérfonalon”, és ami nem passzol ahhoz az elképzelésünkhöz, azt átlépjük, vagy félredobjuk.

     “Isten azonban Sátán gonosz tetteit is az Ő tökéletes és szerető tervének véghezvitelére fordítja.”

     Róm. 9,15 Mert Mózesnek ezt mondja: Könyörülök azon, a kin könyörülök, és kegyelmezek annak, a kinek kegyelmezek.
     Róm. 9,16 Annakokáért tehát nem azé, a ki akarja, sem nem azé, a ki fut, hanem a könyörülő Istené.
     Róm. 9,17 Mert azt mondja az írás a Faraónak, hogy: Azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön.
     Róm. 9,18 Annakokáért a kin akar könyörül, a kit pedig akar, megkeményít.

     “A jelzőkről: Nem olyan ez egy kicsit, mint amikor egy ételt minősítesz erős szavakkal olyanok előtt, akik esetleg szeretik? Én azt tanultam, hogy ez nem szerető viselkedés és azt tanítom az asztalnál, hogy az ilyen véleményt tartsuk meg magunknak, vagy legalább ne az asztalnál evés közben hangoztassuk.”

     Kedves Thea! Én nem mondhattam ezt másképpen ( viszont mondanom kellett), és most se látom a dolgot másképp. Másoknak tetszik, és ezt meg is írták. Ez az irántad való szeretetemet, és tiszteletemet nem érinti, csak a témával kapcsolatos látásomat. És nem, ez nem olyan, mint egy elrontott vacsora, amiről az ember udvariasan hallgat, mert bárkivel előfordulhat. ( És mint mondtam nem neked tudom be…)

    8. “A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.” 😉

    9. Ida,
     “Azt is elolvastad ADRIAN, hogy pontosan kiről szól ez az igevers, vagy csak szeretjük arra, és úgy érteni, akire mi gondolunk??”

     Igen elolvastam. Arról a Luciferről szól, akit oly ügyesen eltávolítottak a Bibliá(k)ból.

    10. Ézsaiás 14:12 ((Károli-fordítás 1899-es kiadása))
     “Mimódon estél alá az égről, te Luczifer, hajnalnak fija?……..?

     Ísaias 14:12 (Reina -Valera Antigua)
     “Cómo caiste del cielo, oh Lucero, hijo de la ma?ana!…………”

     Isaiah 1!:12 (King James Version)
     How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning!

     Isaias 14:12(Vulgatam Clementinam)
     “Quomodo cecidisti de c?lo,
     Lucifer, qui mane oriebaris ?…………”

     ?????? 14:12 (Septuagint)
     “??? ???????? ?? ??? ??????? ? ???????? ? ???? ?????????; ????????? ??? ??? ??? ? ?????????? ???? ????? ?? ????

    11. Igaz ADRIAN! Az 1885-ösben is benne van. Akkor mégse hiába értelmeztük eddig eszerint. Szóval akkor ez most azt bizonyítja, hogy a Biblia Sátán terveit tartalmazza…?

    12. Kedves Thea!

     ?A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.? ”

     Ezt pontosan mire mondtad, és értetted?

    13. Magunkra, a párbeszédre. Imádkoztam és ezt kaptam. Lehet, hogy csak nekem szólt. 🙂

 8. Andre,
  Konkrét válaszom volt feléd, de úgy néz ki te inkább terelni szeretnéd a szót. Nem baj, az eredeti hozzászólásodnak sem volt sok értelme. Az itt megjelenített cikknek meg az Illinois-i “államcsődnek” nem igazán volt egymáshoz köze, szerintem, de azért köszi, hogy leírtad.

 9. Nagyon szép és jó dolog, ahogyan hisztek jézusban, az ő országban, megválltásában, de.
  Egy idelye már olvasom ezt az oldalt, és valami feltűnt nekem. Amikor a végidőkről beszélnek, az Antikrisztus uralmáról, nagyon könnyen igaz lehet, bele illik a mostani helyzetbe is. De minden cikk vége ugyan az, ne féltsétek fizikai valótokat, amikor minden lángba és káoszba borul, Krisztus eljő és felemel benneteket. Számomra ez valami olyasmit jelent, hogy rengetegen meghalunk, de ne féljünk mert Jézus Krisztus megvált és felemel minket a mennyei országába. Nos lehet én maradi vagyok, de féltem a bőröm, féltem a családom, a gyerekeim életét. Ha Krisztus csak ilyen megválltásra képes, akkor bizony barátaim nagyon nagy bajban vagyunk. Figyeltem itt egy két hozzászólót, már ne is haragudjatok de mint valami szektások úgy beszéltek. Csak a túlvilági megváltás és boldogság számít? Akkor ti is valakitől várjátok a megválltásr mint mindenki?
  A menyországot nem megkeresni vagy kiérdemelni kell, megteremteni itt a földön. Mert igenis lehetséges csak hinni, és tenni kell érte. Aki a hálálban várja a megváltást és a felemelkedést az szánalmas, magatehetetlen hülye!
  A cikk írója, pedig igen is megláthatná, melyik oldal van igazán közel istenhez. Mert nem eredendően rossz mind a két oldal. De majd az idő elárulja nekünk a megfejtést.

  1. Kedves Gyofi!
   Szerintem keresztényként elég alapvető, hogy a Megváltással Isten királysága itt a földön is azonnal jelen lesz a megváltott életében. Nem véletlenül tanított Jézus így imádkozni minket: “Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.”

   Amint a mennyben, úgy a földön is…

   Ha a hit minden fontos tételét minden cikkben leírnánk, akkor minden cikk egy egész kötet lenne. Nem a halál a megváltás. Istennél nincs halál, csak élet. Sőt, Jézus legyőzte a halált, ezért tudjuk, hogy “Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él; És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?” (János 11:25-26)

   Az utolsó felvetésedre: függetlenül attól, hogy mit gondolsz a szemben álló oldalakról, igazából az egyes emberek számítanak. Nemzetek és hatalmak nem tudnak üdvösségre jutni vagy elkárhozni, csak emberek. Mindkét, illetve az összes oldalon.

   1. Kedves Thea és Gyofi!

    Én is úgy látom,hogy itt a Földön is megteremthető a Mennyország,csak a szíveknek ,lelkeknek kell megváltoznia,és Krisztusban lenni,vele együtt.
    Úgy szoktam ezt az imát mondani,hogy …eljött a Te országod,meglett a Te akaratod,amint a Mennyben,úgy a Földön is.Mintha már megtörtént volna.És nem feltétlenül elég a hit,hanem tudni is kell,hogy megvalósul.

    1. Kedves István,
     Erről a megközelítésről nekem a Rhonda Byrne féle vonzás törvényére jut eszembe. Holt vágány.

    2. Kedves Adrián.

     Látod azért fentebb Thea is említette,hogy az imában is benne van.
     A Megváltónkban ,Jézus Krisztusban való hit pedig természetes,azoknak,akik megtértek őszintén Istenhez.Hidd el,nagyon szeretném már,ha minél többen rátalálnánk Isten országára,remélem a többség,de türelmesnek kell lenni,hogy az emberek szíve is megváltozzon,mert fog változni.

    3. Arról lehet szó (Adrian majd bizonyára leírja a véleményét), hogy sokan a bibliai igazságokat megpróbálják Isten vagy Jézus kihagyásával megvalósítani és akkor egy elhitetést kapunk. A vonzás törvényével is ez történt. A Biblia alapján inkább a vetés és aratás törvényéről beszélhetünk. Ezt vette át a New Age és egyéb irányzatok, mint oly sok mindent, amit terjesztenek.
     Isten bizonyos fizikai és lelki törvényeket adott nekünk, amelyek közül némelyik a hitünktől függetlenül is működik. A vetés és aratás törvénye is ilyen.
     Ez például mindenkire vonatkozi: “Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratja is.” Galáta 6:7

     Nekünk pedig így folytatja: “Mert aki a testének vet, az a testből arat pusztulást, aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből arat örök életet. A jótevésben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk majd, ha el nem lankadunk.” Galáta 6:8-9

     Vagy: “igaz bérhez jut az, aki igazságot vet” Példabeszédek 11:18
     és “Aki álnokságot vet, nyomorúságot arat” Példabeszédek 22:8

  1. Nem tudom felfogni, hogy egy magyar nyelvű cikkhez miért angolul kell hozzászólni? Ha már – feltételezhetően – elolvasta az adott cikket, akkor – feltételezhetően – tud a kedves olvasó magyarul.
   Nem tudom, mi motiválja ilyenkor az embert???

   (Na mindegy, csak hangosan gondolkodtam.)

   1. Nem vagy vele egyedül. Már többször is kértük Yaridtól, hogy magyarul szóljon hozzá, de a kérésünk nála süket fülekre talál…

   2. Zebu,
    Mint látod nem vagy vele egyedül,….gondolom csak azért zavar, mert nem érted mit mond, semmi másért. Ezt nevezik szépen és magyarul frusztrációnak. De megértelek hidd el. Magam is gyakran találkozok olyan nyelvekkel, amelyeket egyáltalán nem értek, de eszembe sem jut azért másokat hibáztatni,…inkább lapozok. Akarom mondani…inkább klikk-kelek. Tudom tudom,…most jön az, hogy te tulajdonképem a többi olvasóért aggódsz. Abban viszont igazad lehet, hogy a nem cikkhez kapcsolódó hozzászólásoknak helye inkább az üzenőfalon lenne a helyük. Ez is 1000x lett már elmondva.

    1. Adrian!
     Nem tudok angolul, de nem arra vagyok kíváncsi, amit mond.
     Olyan ez, amikor a társaságodban valaki elkezd más nyelvre váltani vagy suttogni. Szerintem illetlenség.
     Talán inkább nagyképűség.

    2. Kedves Zebu!Én sem beszélek olyan jól angolul sajnos,hogy belekezdjek az angol nyelvű cikkekbe itt.Amennyire én látom,vannak itt olyanok,akik viszont beszélnek angolul,így ők talán szívesen olvasnak olyan cikkeket ezen a nyelven,amelyek magyarul nem elérhetőek.

     Egyébként Adrian nem nagyon szokott idegen nyelvű cikkeket itt megosztani,pedig az a benyomásom,hogy ő több nyelven is ért.Amennyiben ezt ő mondta volna el magáról,az valóban dicsekvés lenne.

     Egyébként a mai világban már nem megy különösebben nagy számba,ha valaki idegen nyelveken beszél,és idegen nyelven próbál meg tájékoztatni.Igaz persze módjával,és csak akkor,ha van rá vevő.Habár én sem vagyok valami jó angolos,de így is észrevettem,hogy nagyon megéri tudni és tanulni egy-két nyelven.Egy kis nyelvtanulás még senkinek sem ártott meg. 🙂

 10. Értelmes cikk, ha bár még sok mindent kellene megmagyarázni…..de nem is ez a lényeg.

  Akik tudják az igazságot, nem szabad elfledni, hogy ezt a káoszt maga az AK-us irányitja a háttérből, ő lesz az aki előfog állni a “megoldással”, ami tudjuk hazugságokon alapuló tümkeleg lesz, ha bár a látszata meg lesz egy ideig. Ez a migráns áradat is az ő műve, hogy a muzulmánokat szembeforditja a keresztények ellen. A politikai elit akarattal vagy akaratlanul kiszolgálják…

  Egy szó mint száz, ha figyelembe vesszük, hogy Merkel ellen is lázadnak már, tudom ez is lehet látszat vagy véletlen egybeesések sorozata lesz-e, mert NO-ak nagy szerepe lesz benne, hogy Európa harmadszor is lángba fog borulni…és szerintem már itt tartunk, volt itt már róla szó, 2011-es cikk, de napjainkban már látszik hogyan helyezkednek a felek: Oroszország szerepe a végső időkben ? Ezékiel 38 http://idokjelei.hu/2011/12/oroszorszag-szerepe-a-vegso-idokben-ezekiel-38/

  A Második Pecsét: a Harmadik Világháború

  2012. május 16., szerda, 3:10 http://www.masodikeljovetel.hu/2012-majus/

  “A Második Pecsét most töretik fel, amint a János Evangélista megjövendölte a Jelenések Könyvében.

  Európában fog elkezdődni.

  A bankrendszeretek lesz majd az oka, és ebbe a tragédiába Németország ismét belekeveredik, mint az elmúlt két alkalommal is.

  Amikor az elkezdődik, már menthetetlen lesz a gazdaság, a katasztrófa érinti majd Görögországot, és sok negatív hatása lesz Franciaországban.

  A Közel Kelet szintén bele fog keveredni a háborúba Izraellel és Iránnal együtt, és Szíria komoly szerepet fog játszani Egyiptom bukásában. “Ennek a háborúnak az lesz a kihatása, hogy Katolikus Egyházam a Földön, ? az egyesítés neve alatt ? egy világ egyházba lesz beszippantva.

  Az egyesítés, vagyis a hamis béke, megvalósul, miután az Antikrisztus megjelenik, hogy hamis békét teremtsen, és egy úgynevezett ?véget? vessen a háborúnak.

  Ez a békeszerződés belekeveri majd a nyugati országokat, míg Kína és Oroszország belekeverednek a világ dolgaiba.

  Ők veszélyt jelentenek a Tízszarvú vadállat, Európa számára, és győzedelmeskedni fognak fölötte, hogy bevezessék a kommunizmust.

  A Vörös Sárkány, Kína, már erősen megvetette a lábát a világban, a világ pénzügyeinek ellenőrzése miatt.

  A Vörös Sárkány és a Medve, amely Oroszország, nem szeretik Istent.

  Ők az Antikrisztus vezetése alatt lesznek, aki Keletről származik, és aki zárt ajtók mögött rejtőzködik.” “

 11. THEA,
  Gratulalok, igazan jo cikk. Evek ota ugyanezt hirdetem, tobbek kozt, de kevesen hittek, hisznek nekem. Igazan nehez rendet tenni a kizarolagosan ver es test felepitesu fejekben, tudniillik a hitetlenek mindig egy masik embertol varjak a “megvaltast” 🙁

  1. Köszönöm Adrián!
   Még azért imádkozhatnánk, hogy Brandon Smith, akinek az írása alapján a cikk készült, a legutolsó és legfontosabb pontot is meglássa, mert szerintem az nincs meg neki.

   1. Ez egy nagyon jó cikk volt Thea,bízom benne,hogy egyre több ember jön rá arra,hogy nem egy másik embertől kell várni a megváltást,hanem Jézus Krisztus mindannyiunkat megváltott,szeretném már,hogy minél többen találjunk vissza végre a Teremtőnkhöz,mert csak vele boldogulunk.

   2. Én is nagyon hálás vagyok érte és a többi szemfelnyitó írásodért is. Köszönöm szépen, Thea!

 12. Kedves Thea!Egyelőre még csak pár soros “idevetésedet” olvastam.Igazán tetszik,bátorító.Hálás vagyok,hogy utaltál rá,hogy szabadságunk valójában véget nem érő,az az végtelen.Ezt nagyon könnyen el tudjuk felejteni.Talán semmi mást nem tudunk ilyen könnyen elfelejteni.Pont a legfontosabbat.Ami azt mutatja,hogy igen szorgalmas valami ez a “hozzánk leszálló nagy haragos” :mrgreen: .El szeretné feledtetni velünk véget nem érő szabadságunkat.Azonban ha “belenézünk a szabadság tökéletes törvényébe,és megmaradunk emellett,nem válunk feledékeny hallgatókká”.Jézusról van szó,aki “mindenkit magához vonz”.Hiszen ő maga a szabadság tökéletes törvénye,a véget nem érő szabadságé,aki mindannyiunk végtelen szabadsága.
  Aki nem igazán érzi magát szabad embernek,talán az azért lehet,mert nem vonatkoztatja magára ezt a végtelennyi lehetőséget.Így annak a készségnek is a híján lesz,hogy másokra is kivetítse ezt.Amennyiben valaki önmagában nem veszi ezt észre,hogyan tudná embertársait ilyen tulajdonságokkal felruházni?Szóval ahhoz,hogy önmagunk meg tudjuk élni szabadságunkat,szerény véleményem szerint ugyanezt másokban is igyekeznünk kell meglátni.Isten szeretete és szabadsága végtelen,ezért minden emberről szó kell,hogy legyen.Ez emberileg igen lehetetlen kihívás.

  Kedves Thea,a közben fellehető link szerintem nagyon hasznos,hogy ide került!Szuper ötlet volt! 🙂 “A legjobb felkészülés a jövőre” című írás tartalmaz egy olyan verset Lukács evangéliumából,ahol Jézus szavai csodálatosan kötik össze az utolsó idők jelei figyelésének szükségességét a Megváltással. “Amikor pedig ezek elkezdődnek,egyenesedjetek fel és emeljétek fel a fejeteket; mert közeledik a ti megváltásotok.”(Lukács21:28) Ez a vers sok mindent megmutat.Azt is,hogy arról ismerjük fel azt,hogy valóban jól értelmezzük az idők jeleit,amikor felemelt fejjel tudunk a világban jelen lenni.Jézus ezen szavai szerint úgy néz ki,hogy akkor tartjuk a helyes irányba a fejünket az idők jeleinek fürkészése közben,ha az idők jeleiben az ő Megváltását látjuk.Nekem ez tetszik! 🙂 Pedig a jól beprogramozott ember számára (akik közé sajnos bátran sorolhatom magamat is…) ez a rövid látástól merőben eltérő szemlélet rettentő kihívást jelent,mert hajlamosak vagyunk az idők jelei mögött inkább a félelmet észrevenni.A migrációs válságról szóló cikkek itt nagyon mutatós keresztmetszetei voltak ennek a pániknak…

  Amennyiben kicsit hajazni szeretnék jelen cikked címére,azt mondhatnám,hogy paradigmaváltásnál forradalmibb változásra van szükségünk ahhoz,hogy az idők jeleinek értelmét társítani tudjuk a Megváltással.Ami annyira alapvető és annyira egyszerű dolog,pedig végtelenre szabott mivoltunkkal együtt mégis ezekről tudunk a legkevesebbet.Pedig pont azt hisszük,hogy már nagyon jól ismerjük.

 13. A cikk szerzője kicsit egyirányból közelít, miközben Illinois állam csődbe került, amiről persze hallgatnak, hogy már nyugdíjat sem képesek kifizetni, mivel ellopták a befizetett összeg sokszorosát, s nem lennék meglepve ha ahogyan a libiai aranyat, az ukrán aranyat is a harmadik templom építésénél találnánk meg.

  1. Andre,
   “A cikk szerzője kicsit egyirányból közelít” Valoban? Es milyen iranybol, ha meg szabad kerdeznem, mikozben egy baleset miatt lassan lehet haladni a az MO-n, amirol persze mindenki hallgat……

  2. Ez érdekes feltételezés, de milyen igazad van. A vallás-történelem is ismétli magát! Tudod, amikor elkérték a szomszédaik ékszereit “kölcsönbe” és úgy jöttek ki Egyiptomból az arannyal együtt..

   A németek aranyát is elvitték, kering is a neten egy titkos megállapodás 1949-ből erről. Azóta sem látták…

   1. Igen Szofi, “kölcsönben” és aztán vissza is “adták” azokat.
    Királyok 1. könyve 14:23-26
    Mert ők is építének magoknak magaslatokat, és faragott képeket és Aserákat minden magas halmon, és minden zöldellő fa alatt.
    És valának férfi paráznák is az országban, és cselekedének a pogányok minden útálatos vétkei szerint, a kiket az Úr kiűzött volt az Izráel fiai előtt.
    És lőn Roboám király ötödik esztendejében, feljött Sisák, az Égyiptombeli király Jeruzsálem ellen.
    És elvivé az Úr házának kincseit, és a király házának kincseit, és mindent, a mi csak elvihető volt; elvitte mind az arany paizsokat is, a melyeket Salamon csináltatott.

    Könnyebb kiragadni csak úgy egy-egy mondatot a Bibliából és kedvünk, elfogultságunk szerint interpretálni azt, minthogy megpróbáljuk össze is kapcsolni azokat a bibliai történeteket,….nem igaz?

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend