Világkormány

Új világrend a korona árnyékában

Azt gondolom elég idő telt el az új típusú koronavírus felbukkanása óta, hogy lássuk, nincs a földön olyan ország, ahol a lakosság elégedett lenne a helyzet hatósági kezelésével és bár nem szeretek ellentétes táborokat látni magam körül, ha nem muszáj, az is elég világos, hogy a lakosság reakciója két fő csoportba sorolható. Egy részről vannak azok, akik szerint az állam nem tesz eleget, hogy megvédje őket a veszélytől, és természetesen vannak, akik szerint túl sokat tesz, amennyiben az intézkedések csorbítják szabadságjogaikat. E tekintetben nincs nagy eltérés a civilizált országok koronahelyzete között, így Magyarország sem kivétel. A kérdés persze, amire most nem tudunk biztos választ adni, hogy a járvány csupán jó ürügy az ilyen intézkedések meghozatalához vagy az egyes országok járványkezelésének mikéntje a véletlen műve, esetleg az adott kormány politikai nézeteinek eredménye, vagy netán, hogy az elvetemültebb elméleteket se hagyjuk ki, a járvány az intézkedések kedvéért van egyáltalán jelen.

Az 1918-as spanyolnátha lényegesen több áldozatot követelt a fiatalabb és egészségesebb korosztály körében az újtípusú koronavírushoz képest. Az akkori intézkedések korábban soha nem látott szigorral és intenzitással érkeztek, mégsem voltak képesek megállítani a betegség terjedését. A korabeli orvosok szerint pácienseik nagy részének a közönséges nátha mellett egyedül a félelmeivel kellett megküzdeni ahhoz, hogy jobban legyen, a lakosságnak pedig idővel elege lett a mindent megbénító járványügyi szabályokból. Az ellenállás egyre agresszívabb formákat öltött.

Érdemes megfigyelni, miként írta át a média a spanyolnátha járvány történetét az elmúlt hónapok során, mintha a betegség a drákói intézkedéseknek köszönhetően tűnt volna el, amikor valójában szinte akadály nélkül vonult át a legtöbb nagyvároson, míg végül a vírus kiégett és szép lassan eltűnt, anélkül, hogy bármilyen hatékony oltás felbukkant volna a láthatáron. A vészhelyzet fenntartása csak elhúzta a járvány időtartamát. Tudom, tudom, a járványgörbe laposítása meg minden, csakhogy ez egy olyan terület, ahol senki sem rendelkezik használható tapasztalatokkal, és egyelőre az egyetlen görbe, ami igazán lapos lett az intézkedések hatására, az a gazdaság teljesítménye.  

A járvány az intézkedések ellenére halad a maga útján, így nem meglepő, ha egyre többen gondolkoznak el azok létjogosultságán. Hat hónap elteltével láthatjuk, hogy a karanténintézkedések nem sokat jelentettek, ha azok célja az időhúzás volt egy hatékony oltás kifejlesztéséig, arról nem beszélve, hogy az ilyen sebtében összehozott szerek nem sok jóval kecsegtetnek, ha lehet múltbeli példákra hagyatkozni (Lásd még: LINK).

Ha azonban a korlátozó intézkedések célja egy totalitárius rendszer bevezetése, vagy legalábbis a lakosság hozzászoktatása az ehhez szükséges lépésekhez, jó úton járnak. Keresve sem találhatnánk eredményesebb eszközt erre egy globális egészségügyi vészhelyzetnél, függetlenül attól, hogy az véletlenül vagy szándékosan jött létre.

A probléma ott jelentkezik majd, amikor már semmi sem indokolja a totalitárius rendszer fenntartását, így addigra el kell érni, hogy a lakosság nagy része elvből szükségesnek tartsa. Azt kell hinniük, hogy hosszú távú túlélésük záloga szabadságjogaik önkéntes feladása.

Közben egy másik jelenség is megérdemli figyelmünket. Az Egyesült Államokon végig söprő, legtöbbször erőszakba, fosztogatásba és rongálásba torkoló Black Lives Matter tüntetések szinte ellenállás nélkül folyhatnak, a média teljes támogatása mellett, miközben a korlátozó intézkedések ellen békésen felszólalókat ugyanezen médiumok közellenségként kezelik, egyes országok hatóságai (lásd Ausztrália, Spanyolország vagy Nagy-Britannia) pedig bűnözőknek kijáró szigorral büntetik, legyen szó akár egy Facebook bejegyzésről vagy az utcai maszkhasználat elmulasztásáról. Tudva a végcélt, a taktika tökéletes. Amennyiben az erőszakos tüntetők sikerrel járnak a társadalom szétverésében, az új kollektivista birodalom felépítése sokkal egyszerűbb lesz az ellenállást nem ismerő lakosság feje felett. Ha viszont az erőszakhullám hatására a lakosság erőteljesebb fellépést kezd követelni a rendőrség részéről, az orwelli intézkedéseket is könnyebben elfogadják majd saját védelmük ürügyén.

Mindkét forgatókönyv elérheti célját: egy igazi rendőrállamot. Az Egyesült Államok esetében legalábbis nagyon logikusnak tűnik: amennyiben az egészségügyi vészhelyzet nem jár sikerrel a diktatúra kiépítésében, a felfegyverzett és fegyvereit használni is képes lakosság ellenállása miatt, még mindig megpróbálhatják rávenni a többséget a statárium önkéntes támogatására, az erőszakos baloldal miatti félelmet kihasználva.

A követendő hozzáállás ezúttal is az, ha mindkét csapdát elkerüljük. Nincs mitől félnünk. Emlékezzünk rá, hogy a birodalmak jönnek és mennek, mi viszont örökre itt vagyunk.

A megoldás sem változott, hiszen a félelmet, ahogy a vírust vagy az erőszakot is, a tökéletes szeretet1 képes csak maradéktalanul legyőzni, Ő viszont játszi könnyedséggel, ráadásul ezekben a napokban tálcán kínálkoznak a jobbnál jobb lehetőségek a szeretet terjesztésére. Ilyen zűrzavaros időkben senki sem képes kizárni mindennapjaiból az élet és halál kérdéseit, nekünk pedig nincs egyéb dolgunk, mint bíztatni őket, hogy ez Életet válasszák.2 Az, hogy ezt maszkban vagy anélkül teszik, másodlagos. Legyen nekik az ő hitük szerint. Isten így is úgy is tárt karokkal fogadja őket.

Források:

alt-market.com

“Destroyer and Teacher”

How did “flatten the curve” become “flatten the economy?”

 1. 1. János 4:18 – A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. []
 2. V. Mózes 30:19, János 14:6, II. Timótheus 1:9-10 []
Előző posztKövetkező poszt

110 hozzászólás

 1. 2020. 12.18. Vác. Szentségimádás alatt.

  Drága Istenem! Köszönöm, hogy itt lehetek, imádhatlak, hódolhatok előtted.
  Jézus: Gyermekem! A Karácsonyról szeretnék neked beszélni.
  A Karácsony ünnepe sokkal előbb elhatároztatott dolog volt, mint a betlehemi megszületésem.
  Az Atya öröktől fogva elgondolt és a Szentlélekkel egységben eldöntött tény volt, hogy embert teremtünk a világba, és a Föld nevű bolygóra plántáljuk.
  Az ember gyarlósága és bűnre való hajlama, aztán eldöntötte a sorsát. Az Édenből való kiűzetése után Istenétől eltávolodott. Ez nekünk, a Háromságos Istennek nagyon fájt. Az embert Szentségben teremtettük. Az Atya nem engedhette, hogy azt akit oly nagy gonddal és szeretettel teremtett, elvesszen. Ezért küldött engem, Aki önként adtam magam az emberiségért, hogy megváltsam bűneitől. A váltságdíjat kifizettem. Mert a megváltás nélkül az ember és a Föld is elveszett volna.
  Tehát közös elhatározásból lett a teremtés, és egy akaratból a megváltás is. Az ember önmagát nem tudja megváltani. Ezért Én a ti Uratok eljöttem a világba, ez történt Karácsonykor.
  Isten emberré lett. Ez olyan szövetség, amit ti teljes fennségében fel sem tudtok fogni. Az isteni Vér, az isteni gén, eggyé vált az emberével, egyesült azáltal,hogy egyesült az eredendő bűntől mentes, a Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária vérével. A Szűz fogant, az Atya akaratából a Szentlélek erejéből és Fiút szült. Ez a Szentháromság mély titka. Az Isten ezzel elpecsételte magának az emberi nemet. Ha úgy tetszik, vérszövetséget kötött az emberiséggel, amely olyan erős, hogy eltörölhetetetlen.
  Most engedjetek meg egy kis bibliai kitekintést. A történelem előtti időkben, Noé idejében, a gonoszság oly magasra hágott és Anákok, óriások születtek a Földre.

  “Abban az időben, amikor az istenfiak bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik – sőt még azután is –, óriások éltek a földön. Ők voltak az ősidők nagy hírű vitézei. 4Móz 13,33

  5 Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, 1Móz 8,21

  6 megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. 1Sám 15,11.35 ; Jer 18,9-10

  7 Azért ezt mondta az Úr: Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem; az emberrel együtt a szárazföldi állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy megalkottam őket.

  8 De Nóé kegyelmet talált az Úr előtt.”

  A gonoszság azóta sem szűnik meg ebbe a szövetségbe belerondítani. Ellenségem, amikor gyermekáldozatokkal, abortuszokkal, felnőtt férfiak, nők, állatok vérét áldozza fel, amikor az ember , aki behódol neki, szövetséget köt a gonosszal,az ő hatalma alá kerül. A sátán, mint Isten majma így próbálja Teremtőjét utánozni.

  Milyen eszközei lehetnek még?

  Az isteni gént, amelyet minden ember birtokol, azt a bizonyos ” isteni szikrát” ,amit minden ember megkap születése pillanatában, ezt akarja kioltani, tönkre tenni a sátán.

  A vakcinákban magzati vért és a sátáni , okkult szertartásokon feláldozott vért, RNS-t elegyítik és teszik bele ezekbe az oltásokba, hogy ezt az “isteni szikrát” kioltsák az emberben és a sátánnak legyenek lepecsételve az emberek. Ezzel a galád és fondorlatos praktikával akarja megjelölni az emberiséget a fenevad bélyegével.Ezzel a modern technikával próbálja megkaparintani teremtményeimtől a szabad akaratot és teljes rabszolgasorsra juttatni az emberiséget.

  Mit tegyek Uram, ha kényszerítenek majd a vakcina beadására?

  Jézus: Először nem fognak, önkéntesség alapján lehet jelentkezni. Azután látni fogják, hogy a befektetett energia és pénz dacára, milliók oltakozási hajlama nem kielégítő.Ezért beindul a propagandagépezet és a félelemkeltés eszközét vetik be, majd pedig megfenyegetik, megzsarolják az embereket. Ha nem veszik fel az oltást, nem vehetnek, nem adhatnak el, nem utazhatnak, nem dolgozhatnak.

  Jelenések 13:16-18

  16 Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az õ jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek;

  17 És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson [semmit,] hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.

  18 Itt van a bölcsesség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.

  Ezt a mennyei titkot azért mondtam el, hogy értsétek:

  Ahogyan az Én Szent isteni Vérem egyesült a Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Vérével,ezzel már akkor, örök szövetséget kötve az emberi nemmel a legnagyobb Szenségben és Tisztaságban, úgy most a gonosz ezzekkel az aljas , az emberi szervezetbe, az emberi vérbe bekerülő halálos oltásokkal próbálja elragadni megjelölni, megbélyegezni az emberi nemet.

  Talán csodálkoztok gyermekeim, hogy Karácsonykor ilyen szomorú dolgokat mondok nektek, de ezt csak azért teszem, hogy értsétek és világossá váljon előttetek, mire számítsatok. Semmiképpen ne vegyétek fel a fenevad bélyegét.

  Ezért Drága gyermekeim! Ti minden bizalmatokat vessétek belénk, az Atyába, a Fiúba és a Szentlélekbe, mert gondunk van rátok. Azért teremtettünk benneteket, mert szeretünk benneteket,a legfontosabbak vagytok számunkra.

  Az a cél, hogy a lehető legtöbb ember megmeneküljön a sátán martalékából. Ezért imádkozzatok, járuljatok a Szentségekhez, amíg lehet menjetek szent misére, gyónjatok, áldozzatok

  Kérjétek Égi Édesanyátok közbenjárását.

  Kérjétek a Szent Angyalok és az Őrangyalaitok segítségét.

  Ne féljetek! Minden ami történik a kezünkben van.Csak addig mehet a sátán amíg Mi megengedjük.

  A Mennyei Atya haragja immár csillapíthatatlan.

  Ti csak bízzatok és ezen a Karácsonyon is köszöntsétek Jézuskátokat meleg szeretettel.Szeressétek egymást.

  Megáldalak , a gyermeki ráhagyatkozás kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Ámen

  Jézus bátor harcosa.

  1. Az előadásban elhangzó bibliai idézetek ezek: Jer 9,21; 5 Móz 30,19; Lk 18,8.
   Majd a következő fejezetekben:
   A megpróbáltatás ideje, A próbatétel ideje, A rostálás ideje : Jel 3,10
   Kiben bízol?: Emberben vagy Istenben? : Jer 17,5-10
   Döntésed lesz a válasz: (a harapás halálos lesz!)
   Isten oltása: A “beoltott Ige” (Igazság) : Jak 1,21; Jel 13,16
   Sátán oltása: Hazugság (hazug vakcina) : 1 Móz 3,1-7
   Megtévesztett gyülekezet: Vezetők + Hívők : Iz 56,10-11/57,1-2
   Továbbá: 1 Móz 2,16-17/3,1-7; Jak 1,21; 2 Tesz 2,10-11

   https://vimeo.com/497036221

   1. Trump amerikai elnök aláírta a világjárvány csalásokkal kapcsolatos törvényt 2O21 Január 5-én

    H.R. 6435, az 2020 évi világjárvány csalások elleni harcról szóló törvény, amely előírja a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság számára, hogy a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos átverésekről tájékoztatást dolgozzon ki és informálja a nyilvánosságot.

    H.R. 6435, the “Combating Pandemic Scams Act of 2020,” which requires the Federal Trade Commission to develop and disseminate information to the public regarding scams related to the COVID-19 pandemic;

    https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/bill-announcement-010521/

 2. Ezzel sincsen baj csak bízzák az egyénre, hogy akár-e, kéri-e az oltást, vagy inkább élni szeretne az önrendelkezési jogával.
  Mit gondolsz?

  1. Bori!

   Eddig is volt oltási könyved, megkaptad a kötelező oltásokat. Évtizedek óta ez a norma. Ilyenkor nincs önrendelkezés joga.
   Nagyon sajnálom, hogy rengetegen olyan dolgokat posztolnak a vakcinákról, amelyeknek egyáltalán nincs valóságtartalma. Röviden, nincs benne chip. Nem változtatja meg az emberi génállományt és nem a fenevad bélyege!
   Van egy vírus, amit bárki elkaphat, akinek szerencséje van az átvészeli kisebb-nagyobb tünetekkel, szövődmények nélkül, akik nem ilyen szerencsések azok meghalnak stb.
   Nem mondhatjuk azt, hogy nincs vírus, mert van, ez tudományos tény!

   Tanácsokat nem adok senkinek. Fogalmam sincs, hogy ennek az őrületnek, hogy lesz vége, de egy biztos, valami elindult, amiről eddig éveken keresztül beszéltünk az “időkjelein”.
   Az események felgyorsultak, de az Antikrisztusi rendszer még nem most jön el.

   1. Idegen! Nem tudod bebizonyítani a Sars-Cov-2 vírus létezését.
    És azt sem, hogy valaki az elmúlt 1 év alatt tényleg izolálta azt. Vágy igen?

    1. Ne nézzük egymást ennyire hülyének. Magyarországon elsőként Dr. Kiss Zoltán vezetésével izolálták a koronavírust a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában.
     Segítségükre voltak német kollégák is.
     Már Németországban és Franciaországban izolálták a magyarok előtt.
     Ezt a kérdést te komolyan gondolod kedves Bori?

    2. A kolléganom és egy ismerősom férje estek át a koronavíruson, direkt rákérdeztem a tunetekre, mindkettőnek magas 39 fokos láza volt 1 hétig, és 3 hétig nagyon rosszul érezték magukat, azt mondták, hogy ez nem influenza volt, mert még ilyet nem éltek át.
     A hugom 59 éves kolléganoje pedig belehalt, pedig a fia gyogyszerész, igy protekciósan legjobb kezelést kapta, mégsem tudták megmenteni. Sokan addig nem hisznek a korona vírus létezésében, amig meg nem hal egy ismerosuk vagy kozvetlen családtagjuk, utána meg jon a jajgatás. Másik dolog, legalább 20 terápiás és diagnosztikai eljárást rogzítettem tavaly az orvosi katalógusban COVID-dal kapcsolatban, pesze szerinted ezt csak az orvosok találták ki.

    3. Kedves keresés!
     Én Lacika71 nem tagadom a vírus létezését és az esetleges megbetegedéseket, elhalálozásokat.
     Amikor vírustagadónak mondanak valakit, az mit jelent?- józan paraszti logika szerint, hogy tagadja az illető a vírus létezését ill. a megbetegedéseket, elhalálozásokat.
     Sokan vagyunk, akik nem virus tagadóként határozzuk meg a nézőpontunkat, ezt miért nem lehet normális ésszel felfogni???
     Hihetetlen, hogy mennyire eltorzult gondolkodással, aggyal rendelkeznek sokan, akik a hazugságok mellett állnak ki, hisznek a hamisságban, manipulációkban és a józanul gondolkodókra- akik nem nyelik be egy az egyben gondolkodás nélkül a fősodratú média ill. az államhatalom általi manipulálásokat- saját maguk által is elhitetett hazugságot mondják rá.
     Nagyon erős a hitetés jelenléte ez nem csak vallási hitetésekre vonatkozik!
     neked is csak azt tudom mondani,hogy sötétségben csak azok világítanak, akiknek a lámpásaik égnek és van elegendő olajuk.

    4. Kedves Idegen!
     Tényleg ne nézzük már hülyének a másikat! Először mert azok az írások, amivel bizonyítani szeretted volna nekem, hogy tényleg létezik ez a virus és hogy azt többen is izolálták, tele vannak specifikus orvosi, gondolom mikrobiológiai szakkifejezésekkel, amiket sem én, sem pedig te nem értesz, ergo egyedül az írások címe állítása alapján, legyen az angol, vagy magyar nyelvű, gondolod, hiszed el azt, hogy a vírus igenis létezik és izolálva lett már több esetben is. És csupán eme felületes tudásod alapján nézel, nevezel hülyének és áltudomány hívőnek másokat. Azokat, akik csak pusztán annyit kérnék, szeretnének, hogy ne legyen már rájuk erőltetve semmilyen oltás, gyógyszer, vagy akár az úgynevezett járványügyi intézkedések. Azokat akik mernek kritikusan is gondolkodni és akik ragaszkodnak az egyéni szabadsághoz.

     Ezzel indítottam az egész beszélgetést és hívtam fel a figyelmet az önrendelkezési jogra. Erre előálltál a fősodrasú média támadó, lejárató taktikájával, narratívával, miszerint tagadók, oltásellenesek, összeesküvés elméletesek. Tényleg azok lennénk mind? És miért ne lehessenek más véleményen is? Az államnak, a hatóságoknak mindig igazuk van, ők sosem követnek el hibákat? Már elnézést, de ezeket elhinni jelenti az igazi naívitást és tudatlanságot.
     Kérdés. Ha nem tudod, hogy pontosan miről beszélnek, miket írnak le tudományos írataikban, tanulmányaiban a vizsgálataikról a már említett szakemberek, mert nem érted a nyelvezetüket, mert nem vsgy szakember, honnan tudod, hogy mi van a vakcinában és mi nincs, hogy az miként hat akár hosszútávon is, és hogy az teljesen, vagy 95%-ban biztonságos? Onnan, hogy ezt állította a Big Pharma gyártó? Akik mellesleg nem transzparensek. Ezt egyebként nem én állítom, hanem más tudósok, szakemberek. Szóval hiszed el mindezt, mert ezt papagájozzák a fősodrasú médiában a közalkalmazott álvírológusok? (Dr. Kis Zoltán kivételével) Ez lenne a tudományos konszenzus, a néhány közalkalmazott fehér köpenyes statiszta?

     Megint oda lyukadunk ki mint azelőtt, azért hiszed el, mert a többség, a tévében ezt mondják el újra meg újra, meg újra.
     Na de tényleg a tévé jelenti a többséget? Mert én abban nem látok csak néhány orvost, akik folyton hol erről, hol arról győzködik a laikus embereket, miközben egyikük sem virológus, azaz mikrobiológus vegzetségű. És azokat, azt akiknek nincs mikrobiológus végzettsége miért nevezi a tévé, a fősodrasú média vírológusnak, szakembernek?
     De még ha ezek az emberek valóban azok is lennének mint aminek mondják magukat, akinek beállítja őket a média, mit értenek ők az új oltásokhóz?

     Ha viszont nem értenek hozzá, hiszen nem vettek részt az oltás fejlesztésben, annak előállításában, a tesztelésében és máskor sem dolgozta ezen a területen, akkor miert teszik úgy mintha igen?
     Csak egy lehetőség maradt Idegen. Azért mondják, mert valamiért most nekik ezt kell mondaniuk. Hogy miért azt nem tudom biztosan, de ennek több oka is lehet.
     Azt tudjuk, hogy többnyire az egészségügyiben dolgozó vezetőorvosokat látunk.
     A gyengébbek kedvéért ezt mégegyszer leírom ezúttal egy kicsit jobban kifejtve.
     A jelenlegi kormány irányítása és finanszírozása alatt lévő közegészségügyben, közalkalmazottként dolgozó, a polotika által kinevezettek intézmény vezető orvosokat, “szakembereket” látunk nyilatkozni egy olyam mediában, ami vagy a pokitika, vagy a szokásos nagy gazdasági játékosok, a pénz irányítása alatt áll.
     Az a fősodrású média, amelybe a politikai oldal hovatartósáson túl és a politikai sárdobálást leszámítva mindig és minden ugyanarról szól, egy narratíva híradás szerint.
     A muszáj nagy úr, szokták mondani. Aztán olyan is van, amikor valakiket más dolgok is motiválnak,…. ha már a szakembereket is említettük.
     Karrier, pénz, hírnév, szereplési vágy stb. De olyan is van, akit a beteg elméje, hite hajt, lásd Bill Gates.

     Tényleg okyan bonyolult megérteni az összefonódásokat, összerakni a képet és látni hogyan épül fel ez az egész történet, ez az illúzió…. itthon és a határokon túl? És itt az igazi korrupciót és többi lehetséges tényezőt meg szóba sem hoztam.
     És ezeket látva vajon emberi butaságnak számít-e, ha inkább hátrébb lépünk néhány lépést és nem vagyunk hajlandók sodródni a tömeggel, azokkal a pánikkektő gondolatokkal, amit ennyire belénk akarnak valakik sulykolni az irányított média segítségével. Mit gondolsz szabad még néhányunknak esetleg másképp gondolkodnunk, saját döntéseket hoznunk a saját testünkkel, életünkkel kapcsolatban, vagy győzzön a mindent és mindenkit elnyomó, megfélemlítésen és erőszakon alapuló, kollektivizmus?

   2. Kedves Idegen!
    Oltási könyv volt, igen a gyerekkori oltásokat jegyezték benne.
    Nekem például a gyerekkori oltásokon kivül semmi bejegyzés sincs benne, mivel azóta soha semmilyen oltást nem adattam be magamnak.Se influenza, se fertőző agyhártyagyulladás, se ebola, se sertésinfluenza, se kerge marha kór ellenit a 2000- es évek elején, stb. ellen.

    https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/sertesinfluenza-g4-jarvany-virus.708993.html

    https://www.informed.hu/betegsegek/infections/viral/prion_fertozes/a-kerge-marha-kor-eredetenek-uj-bizonyitekai.-22988.html

    Nem ez a NORMA, mert nem voltál és nem vagy köteles és nem is kötelezhetnek felnőttként, hogy bár milyen oltást elfogadj. Gyerekoltásokról most nem beszélve, az más téma volt.
    A felnőttkori oltások nem voltak kötelezőek és még az annyira átkozott szocialista világban sem kötelezték erre az embereket!!!!!!
    Kedves Idegen te igen csak félre beszélsz és hazugságokat mondasz, amivel más embereket akarsz félreinformálni!!!!
    De igen, felnőttként van önrendelkezési jogod és felelősséged is!!!!!!
    A Covid vakcina gyártói nem vállalják a felelősséget , azt áthárítják a vásárlókra vagyis a kormányokra. Eddig az volt a duma, hogy a kormányok a felelősek, ha valami probléma adódik és őket lehet jogi úton beperelni.
    Csakhogy ez is hazugság, mert úgy néz ki, hogy a beoltásnál a beoltottnak alá kell írnia egy beleegyező nyilatkozatot. Nem tudom, hogy szó szerint mi áll benne, mert nem oltattam magam. Kérdésem, ha én nem vagyok hajlandó aláírni, akkor mi van?
    Én, mint beoltandó személy nem fogom a felelősséget magamra venni a vakcina gyártó és a kormány helyett. NE TESSÉK MÁR HÜLYÉNEK NÉZNI!!!
    Ördögi és sátáni ez az egész, tele hazugságokkal, csalásokkal, manipulálásokkal.
    Ez nem az Igazságos Isten “projektje”, hanem a sátán megtévesztése, hazugsága.
    Még ha nincs is benne chip, és nem a fenevad bélyege, akkor is nagyon-nagyon gáz az egész.
    De igenis, génmódosítást hajt végre a vakcina és ebben másabb, mint a régi, eddigi vakcinák, ahol egy legyengített vírust vittek be a testbe.
    Ez nem így fog működni. Van bőven leírás róla, hogy miben más mint az eddigiek, aki akarja utána nézhet. Én megtettem és azért döntöttem úgy hogy nem fognak engem ezzel beoltani.
    Így van, a vírus és a megbetegedések léteznek.Viszont nagyon sok a hazugság és a csalás az egész téma körül.
    A beoltottak elhalálozásáról-nyilván egyedi esetek, nem tömeges esetek- pedig semmi információ nem jelenik meg a médiában.
    Ennek az őrületnek a célja az Új világrendbe való bevezetés.
    De már hírek szólnak arról is, hogy a következő években nem csak a covid hanem más járványok is fel fognak bukkanni és közöttünk lesznek évekig.
    Hát azért ezek a kijelentések beszédesek, akinek van füle hallja meg ezeket is.
    Fontos, hogy lássuk és olvassuk is az idők jeleit. Szükségünk van az információkra- nyilván vannak hamis infók is- hogy tudjunk felkészülni vagy a szükséges lépéseket megtenni.

    1. Hiteles forrásból kell tájékozódni kedves László! Nem nyitunk tudományos vitát olyasmiről, amihez abszolút nem értünk. Ha annyira izgat a téma, akkor látogass el a Pécsi Tudományegyetem vagy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) honlapjára. Biztosan találsz hiteles tájékoztatást, ami az átlagember értelmi színvonalának megfelelő.
     Ha esetleg nem így lenne, akkor írhatsz egy e-mail nekik. Youtube-on minden fenn van a témával kapcsolatban.
     Elmagyarázták miért nem épül be az emberi genomba stb….

     Ami a kötelezettséget illeti. Az elmúlt évtizedekben nem volt világjárvány. Lokális járványgócok voltak, amelyek csupán pár országot érintettek. Vakcina nem nagyon kellett, sőt (talán nem is volt) mivel magasabb volt a halálozási arány. Hamar kimúlt a gazdatest.
     Ezáltal nem volt mit kötelezővé tenni!
     A kötelező gyermekkori oltásoknak köszönheted, meg sok 100-millió ember, hogy életben vagy, akár évtizedekkel meghosszabbítva az átlagéletkort.
     Eddig több tízmillió embert oltottak be a Pfizer vakcinával és semmiféle komoly mellékhatás vagy betegségkialakulást nem jelentettek.

     Azt pedig tényleg maradjon meg egy hajmeresztő, buta elképzelésnek, hogy chipet tartalmaz az oltóanyagok bármelyike vagy a fenevad bélyege mindez.

     Részemről a nemlétező áltudományos diskurzust lezártnak tekintem…

    2. Kedves Idegen!
     Ami a vakcinát illeti, az mindent elmond róla, hogy a gyártó nem vállalja a felelősséget, átháritja a kormányokra, azok meg tovább a beoltandó emberekre!-ez csak egy furcsaság. Vezető politikusaink miért nem oltatják be magukat, miért várnak ki?Orbán Viktor beoltatta magát-ha igaz-kamerák előtt influenza elleni oltással az ősszel. Covid vakcinával miért nem áll a kamerák elé.- a magyarázat, hogy nem tolakodnak politikusaink az oltással, majd megvárják a sorukat.-a második furcsaság.
     Tudod, a hülyék akiket el lehet hitetni a másik oldalon vannak nem ott, ahol én állok!
     De végül is mindegy, mert aki a hazugságnak hisz, azt nem tudod meggyőzni az igazsággal sem. A hazugság atyja pedig a sátán. aki a hazugságnak hisz, magának a sátánnak hisz és az ő akaratát cselekszi.

     Régi világban a járványokról amit írtál elfogadható. Csak abban sántit , hogy az influenza járvány is világ járvány volt az elmult években, évtizedekben és valahogy nem volt ennyire eltúlozva – pedig a mostani adatok szerint többen haltak meg influenzában, ha igaz volt, mint covid vírusban-semmi az influenza járványra hivatkozva.Tehát ez a magyarázatod sem teljesen elfogadható.

     A Covid vakcinával beoltottakról nincs problémás jelentések-ez sem igaz abszolut.
     A magyar királyi média nem ad jelentést róla, az igaz. De valójában más a helyzet.
     Debreceni kórház hírzárlat, szekszárdi kórház hírzárlat.csak az operativ törzs adatait tárják a nyilvánosság elé. – nem furcsa egy kicsit. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK VEZETŐINEK HÍRZÁRLAT VAN ELRENDELVE. Semmi adatot nem mondhatnak még a parlamenti képviselőknek sem mondhatják meg, akiknek joguk van a munkájukhoz tájékozódni az egészségügyi intézeteknél.
     Külföldi hirforrások beszámoltak már pl. halálozásról a vakcina beadatása utáni napokan.
     a linkek:
     Tiffany Dover-usa
     https://press.fmr-europe.com/news.php?extend.93
     egy brazil eset
     https://www.portfolio.hu/uzlet/20201021/meghalt-egy-onkentes-akit-az-egyik-legigeretesebb-koronavirus-vakcinaval-olthattak-be-453964#
     portugál eset
     https://fokusz.online/beadatta-maganak-a-vedooltast-48-oraval-kesobb-meghalt-egy-egeszsegugyi-dolgozo-123797

     nyilván nem tömegével történnek halálesetek, de azt nézzük, hogy 7 milliárd embert akarnak beoltani, akkor abból mennyien halhatnak meg, mert nincs végig csinálva a tesztelés folyamata, hanem élőben a népességen tesztelik, akkor valóban igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy ember kisérlet folyik.

     lehetne még sorolni a corona cirkusz vérző sebeit., hazugságait, de minek. aki nem gondolkodik és hisz a hazugságnak, annak lehet mondani bármit.

     Részemről is a nemlétező áltudományos diskurzust lezártnak tekintem

     sötétségben csak azok világítanak, akiknek a lámpásaik égnek és van elegendő olajuk

 3. https://deagel.com/

  A “List of Countries” menüpont alatt a világ országai láthatóak tételesen felsorolva. népesség,GDP, katonai kiadások – 2017-es adatok alapján.
  A ” Switch to forecast 2025″ menüpont alatt egy 2025-ös előrejelzést láthatunk ugyan ezen adatokra vonatkoztatva.
  Érdemes böngészgetni. 😉
  Üdv Mindenkinek!

  1. Élednek az emberek de lassan.
   Ez az írás az álarcban fuldokló maszkalapoknak ???? szól, de ők épp az oltópontokon vannak.. ????
   (H) ArcosTársaim!
   Én csak egy egyszerű kézműves vagyok. Nem jogász, nem tanító., de Ti mit gondoltok,..? Én ezt rosszul értelmezem..?:
   2020 novemberében kilencedik alkalommal módosították az Alaptörvényt. Többek között ez is bekerült (Alaptörvény XVI.cikk (1) bekezdés):
   “Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Magyarország … biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán ÉS KERESZTÉNY KULTÚRÁJÁN ALAPULÓ ÉRTÉKREND SZERINTI NEVELÉST.”
   Szerintem ez kardinális pont!!.
   Tekinthetjük Jézust a keresztény kultúra alap(ító)jának? … Igen.
   Tekinthetjük a Bibliát, -mint Szent iratot- ezen belül is az Újszövetséget a keresztény kultúra alapjainak? … Szerintem, Igen!
   A fenti törvény értelmében: Hazánknak biztosítania KELL(!) a Szentírásban foglaltak alapján a Krisztusi tanítások és a Jézusi értékrend szerinti nevelést.
   Javaslom tehát a bort ivó és vizet prédikáló, szemforgató, hamis prof.oknak és papoknak és minden biGottnak -ki Istent és mammont egyszerre szolgálna-, Az összeboruló ellenzéknek, a Tisztelt Oltársak!-nak, Az injekcionista és vakcináci politikusoknak, hogy tartsák-és tartassák be az Alaptörvényüket!, Olvassák el Máté, Márk, Lukács evangéliumainak ide vonatkozó szakaszait; A példázatot a tíz leprás meggyógyításáról, az érintés fontosságáról, a mustármagnyi Hitről, .. Éljenek eszerint, mutassanak példát és vessenek véget a maszkabálnak! az utcán, az iskolákban, boltokban, tömegközlekedésen, Földön-Vízen-Levegőben!, mert kezd -szó szerint- vérre menő lenni ez a (sz)uri-muri. ????
   Továbbá felhívom a figyelmüket arra is, hogy Mo.-on mindenkit megillető, alapvető jog a Lelkiismeret és Vallásszabadság joga! Szabad Istenben hinni és Nem(!) a “megkoronázott” influenzavírusban. Szabad hinni a Megváltó szavaiban; a mustármagban, a mustármagnyi Hit Hatalmában, melyekkel hegyeket mozgathatunk. (akár injekcióstűhegyeket is!????)
   Az oltásról pedig csak annyit, részemről -sokakkal egyetemben- be vagyok oltva. Mint szőlővessző Az Igazi szőlőtőbe. És Nem félek, Megmaradok Az Ő Szeretetében. (Jn 15,1-11)
   A szájkosártörvénnyel lassan egy éve elvettétek gyönyörű szólásunkat!; “Az arcára van írva.” Megszüntettétek a non-verbális kommunikációnkat a csecsemőkorúakkal!, nehogy elolvashassák arcunkról örömünk, bánatunk. Tettétek ezt a Jövő generáció egészséges személyiségfejlődése érdekében?! ????
   Ti írástudók! Olvassatok! Ne oltassatok!!
   Oltársak! Ne lőjetek!!
   ELÉG V.OLT A CoVid farsangból!!! ????????????
   Ha bárkit (gyenge) hitében megsértettem írásommal, attól bocsánatot kérek. Mindenkinek BUÉK! (Beoltottak Utolsó Éve Következik) és Ne adja Isten, hogy így legyen. …
   Bizony, mondom Néktek, Éljetek!
   Maradjatok Fecs-Kendőzetlenül!

   Egyelőre a neve elhallgatását kérő jogvédő több szervhez eljuttatott levele.

   -Miksa-

   Tisztelt Országos Géntechológiai Bizottság!

   A koronavírus elleni védekezés kapcsán többféle oltóanyagot fejlesztettek ki. Ezek közt vannak hagyományos, vírusvektor-alapú és genetikai (DNS, RNS) oltóanyagok. Jelenleg Magyarországra mRNS alapú, amerikai-német oltóanyagot hoztak be. Ezzel kapcsolatban számomra aggályok merültek fel.

   Az mRNS alapú oltás lényege, hogy a megfelelő fehérjéket kódoló mRNS-t bejuttatják a sejtbe (sejtplazmába), majd ott eljut a riboszómákhoz, s a riboszómákban szintetizálódik az mRNS-en kódolt fehérje.

   A fehérjeszintézis menete: A DNS-en kódolt génszakasz másolata a bázispárosodás szabályai szerint átkerül az mRNS-re. Az mRNS eljut a riboszómákba, ahol az mRNS-en kódolt fehérje szintetizálódik. A mostani oltás során például a koronavírus egyik fehérjéjének mRNS-en kódolt genetikai kódját adják be.

   A technológia véleményem szerint géntechnológiának tekinthető. S mi a géntechnológia? Egyszerűen így tudnám megfogalmazni:egy élőlény génállományába bevisznek vagy eltávolítanak onnan egy vagy több gént, azzal a céllal, hogy a tulajdonságait megváltoztassák. Ez illik az oltásra, ugyanis az RNS génnek tekinthető, s része az emberi génállománynak. Az oltóanyag bevisz egy gént, s a sejt az mRNS-en kódolt tüskefehérjét fogja termelni. Tehát mind a 3 feltétel fennáll, hogy az oltást géntechnológiai oltásnak nevezzük.

   S miért tekinthető génnek az mRNS? A gének olyan nukleinsav-szakaszok a DNS-ben vagy az RNS-ben, amelyek a szervezet működését és növekedését befolyásoló fehérjék szabályozásához és előállításához szükséges információkat tartalmazzák.

   Az oltás által bejuttatott mRNS egy olyan fehérjét kódol, amely a szervezet számára idegen. Kérdéses számomra, hogy a szevezet mit kezd egy olyan RNS-sel, ami számára idegen s nem természetes fertőzési útvonalon jut be. A DNS és RNS közti kölcsönhatás során egy bejutott idegen fehérje vagy génszakasz véleményem szerint akár az örökítőanyagban is okozhat változásokat és epigenetikai hatások is lehetségesek.

   Az epigenetikus hatásokat úgy kell érteni, hogy az idegen mRNS és az idegen fehérjék hatására beindulnak a sejt védelmi reakciói, s maga a DNS nem változik, viszont az egyéb genetikai fehérjék, pl a hisztonfehérjék, megváltoznak a reakciók hatására.

   Kérdéses számomra az oltóanyag biztonságossága is. Ha a szervezetbe vírus jut be, akkor a vírus örökítőanyaga bejut a sejtbe, s ott a riboszómákat a vírusfehérjék termelésére kényszeríti; ugyanúgy, mint az oltás is. A szervezet apoptózist indít a fertőzött sejtekben, ugyanis nem képes kijavítani a vírus okozta hibákat. Mivel az oltáskor és az RNS-vírusok fertőzésénél ugyanúgy idegen RNS jut be a sejtbe, ezért számomra felmerül annak a kérdése, hogy az oltás nem okoz-e apoptózist.

   Amennyiben apoptózist okoz, abban az esetben az káros a szervezet számára, ugyanis a nagy mértékű apoptózis a szervezet számára rendkívül megterhelő, s az idegsejtek apoptózisa súlyos következményekkel járhat, ugyanis az idegsejtek nem regenerálódnak.

   Mivel gyakorlatilag az mRNS bejut minden sejtbe, ezért számomra aggályos, hogy milyen hosszan gyártja azt a fehérjét a szervezet. Ha egyszeres, lökésszerű, akkor a fehérjeszintézis nem okoz problémát, de ha tartós, akkor lefoglalja a szervezet kapacitását.

   Emellett olyan sejtek is fogják termelni a tüskefehérjéket, amelyek egy normál fertőzés esetén nem érintettek. Nem tudni, mit okoznak ezek a fehérjék egy olyan érzékeny szövetben, mint az idegszövet.

   A 111/2003. (XI. 5.) FVM-GKM-ESzCsM-KvVM együttes rendelet 1. §-ának alapján géntechnológiának minősül:

   a) rekombináns nukleinsav technikák, amelyek magukban foglalják a géntechnológiai anyag új kombinációinak létrehozását olyan nukleinsav molekulák beépítésével vírusba, bakteriális plazmidba vagy egyéb hordozóba, amelyeket bármilyen módon egy szervezeten kívül hoztak létre, és azok beépítését egy gazdaszervezetbe, amelyben azok természetes körülmények között nem fordulnak elő, de amelyekben azok képesek a folyamatos szaporodásra;

   b) olyan technikák, amelyek magukban foglalják olyan öröklődő anyag közvetlen bejuttatását egy szervezetbe, amelyet a szervezeten kívül állítottak elő, beleértve a mikroinjektálást, makroinjektálást és mikroenkapszulációt.

   Az mRNS-t a szervezetbe lipidekkel juttatják be közvetlenül, injekció formájában. Az RNS nukleinsav. Az RNS véleményem szerint öröklődő anyagnak tekinthető, ugyanis a vírusok egy részének örökítőanyaga az RNS, s a rendelet 1. §-ának b) pontja nem szól arról, hogy az öröklődő anyagnak az adott fajban öröklődő anyagnak kell lennie. Illetve a genetikai folyamatok mai napig nem teljesen ismertek, ezért nem lehet kizárni, hogy az idegen mRNS nem másolódik-e be a DNS-be (az mRNS a DNS egy szakaszának másolata).

   Az Alkotmány XX. cikke így szól:

   (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.

   (2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal (…) segíti elő.

   E cikk második pontja alapján a génmódosítás tilos Magyarországon. Az Alkotmányban ugyan mezőgazdaság szerepel, azonban de facto a géntechnológia teljes spektrumára vonatkozik. Ezt az támasztja alá, hogy 2012-ben (az Alkotmány kelezkezésekor) a géntechnológia még gyerekcipőben járt, s quasi csak mezőgazdasági felhasználások léteztek. Azonban a tudomány sokat fejlődött azóta, s a géntechnológiát nem mezőgazdasági felhasználásával kapcsolatban, a szokásjogból és az alacsonyabb szintű joganyagokból kell megállapítani.

   A bioetika és az emberi erkölcsök azt mondják ki, hogy az ember génmódosítása csak akkor engedélyezett, ha a célja erkölcsös. Az oviedoi egyezmény 13. cikke alapján olyan beavatkozás, amelynek tárgya az emberi génállomány megváltoztatása csak megelőzési, kórismézési vagy gyógyítási indokból hajtható végre és csak akkor, ha nem célja a leszármazottak genetikai állományának megváltoztatása. Ebbe beleesik az oltás, ugyanis megelőzési céllal történik. Azonban a nemzeti jogot kell alkalmazni a nemzetközi helyett, amennyiben a nemzeti jog szigorúbb szabályokat állapít meg. A géntechnológiáról szóló törvény alapján a géntechnológiai tevékenységhez engedély szükséges és az Országos Géntechnológiai Bizottság véleményét minden esetben ki kell kérni géntechnológiai ügyekben.

   A szokásjog azt mutatja, hogy a génmódosítás ellen minden esetben fellép a magyar kormány és védzáradékot fűz az EU-s engedélyekhez, illetve kezdeményezi, hogy a forgalomba hozatali engedély ne terjedjen ki Magyarországra. Ezek ugyan mezőgazdasági ügyekben történtek, mivel a géntechnológiát legnagyobb részben a mezőgazdaságban alkalmazzák. Ezen kívül ismereteim szerint csak néhány mikroorganizmusra és sejtkultúrára kértek géntechnológiai engedélyt, kutatási és gyógyszerészeti (pl. inzulin előállítása) célra.

   A Büntető Törvénykönyv 168. §-a így hangzik:

   (1) Aki az emberi vagy magzati génállományon, illetve emberi embrió génállományán annak megváltoztatására irányuló beavatkozást végez, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

   (2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdés szerinti beavatkozás a génállomány megváltozását idézi elő.

   A büntető törvénykönyv megtiltja az emberen történő génmódosítást. A fentebb kifejtettek alapján az oltás génállomány megváltoztatásának minősül. A törvény alapján nem szükséges a génállomány tényleges megváltozása, elégséges a génállomány megváltozásának lehetősége. Természetesen egyedi kivételek voltak (SMA génterápiája), de ezek szigorúan egyediek voltak, s nem egy tömeges egészségügyi beavatkozás.
   Kérem, hogy az Országos Géntechnológiai Bizottság folytasson le vizsgálatot az ügyben, szakmai véleményét juttassa el a döntéshozó szervekhez, s ha szükséges indítványozza géntechnológiai bírság kiszabását illetve az oltások felfüggesztését.

   https://orvosokatisztanlatasert.hu/egy-valodi-jogvedo-kulisszak-mogotti-kuzdelme/

   1. Csak annyi, hogy egy vírus is a mRNS segítségével biztosítja a szaporodását a sejten belül, a mostani oltás csak leegyszerusítette az egész folyamatot, sőt sokkal biztonságosabb lett, mint egy virus, mert mentes mutációktól (max nem fejti ki a hatását, ha megsérul a szerkezete). Hátránya a tárolás alacsony hőmérséklete. Ennyi,
    nincs itt semmiféle osszeskuvés, mikrocsip, meg hulyeségek. Nem szabad mindent elhinni, foleg nem az álpróféták agymenéseit.

    1. A vírus egy katalizátorként szolgált. Felgyorsította a folyamatban lévő eseményeket. Nem fogunk visszatérni a normális, régi életünkhöz! Ezt nem én mondom, hanem olyan emberek, mint Henry Kissinger az USA 56. külügyminisztere vagy Klaus Schwab a világgazdasági fórum alapítója és vezető elnöke.
     Nem az oltóanyag tartalmán, minőségén van a hangsúly. A járvány sztori nem erről szól.

  1. Az új világrend alapjai a hamis, nem igazi- a Teremtő Atya által teremtett dolgoknak,ami igen jó, az írások szerint- a leutánzott, de nem az eredeti tartalommal rendelkező dolgokból állnak.Már napjainkban is látható. Olvastam egy tanulmányt a zöldségek, gyümölcsök tápanyag, vitamin, stb. tartalmáról.
   Az ipari forradalom – 1760-1850 – előtti időkben megtermelt zöldség, gyümölcstermékeket tekintjük 100%-nak,akkor a mostani időkben megtermelt pl. az alma tápanyaga, vitamintartalma, stb. kb. 20%, valamelyik zöldségé 50-60%. Ebből látható, hogy milyen értékvesztés következett be pl. a zöldség, gyümölcs termékeknél, de valószínüleg a húsnál vagy a takarmány növényeknél is. A mesterségesen előállított kémiai szerek bekerültével- műtrágya,gyomirtó szerek, növény védőszerek -elveszítették a normális tartalmukat az élelmiszerek és ez hatással volt az emberi testre is. Bejöttek olyan betegségek, amik előtte nem voltak. Nyilván ezt ma úgy adják elő, hogy akkor nem ismerte fel az orvostudomány, mert nem volt a mai fejlettségi szinten.
   Részben igaz ez csak, valamint a felfedezett gyógyszerek segítségével valamelyest ellensúlyozzák a megsokasodott betegségeket.
   Ha leállna a gyógyszer ipar, nem lehetne gyógyszert kapni, sok ember meghalna rövid időn belül.
   Többek között a táplálkozás megváltozása okozta egyrészt a sok betegséget.
   A mai élelmiszerek mind kémiával előállítottak- nem tulzás kijelenteni-csak néhányat említsünk;mesterséges színezőanyagok, aromaanyagok, ilyen-olyan pótló anyagok, stb.
   Jó példa, hogy a bolti füstölt kolbász, szalámi, sajt soha nem látott igazi, pl. fűrészporos füstöt, hanem füstaroma anyaggal rendelkező folyadékba áztatják a kolbászt, szalámit, sajtot, mig nem beissza a füstös ízt magába.
   Minden mű a mai világban, nem olyan mint régen volt.Egy totálisan leutánzott, mű világban élünk.
   Lidl magyarország piacra dobta tavaly a műhúst- vegán hús néven veheted meg a LIDL-ben.
   Ez van, emberek. Ha normális élelmiszert akarsz enni, akkor MEG KELL TERMELD MAGADNAK.
   SZÓ SZERINT TÚRNOD,KAPÁLNOD, GAZOLNOD KELL A FÖLDET ÉS NEM SZABAD VEGYSZEREKKEL PERMETEZNED.
   Egyébként működik, mi már 4 éve csináljuk.Sok minden megtermelünk magunknak és a földtúrás, kapálás, gazolás sem olyan nehéz munka.
   De hát megvenni könnyebb a boltban, mint megdolgozni érte.

 4. Az EU vállalja a felelősséget. A mi pénzünkön. Ja, úgy könnyű.

  https://www.google.com/amp/s/hu.euronews.com/amp/2020/09/03/titkos-zaradekkal-haritja-az-eu-ra-a-felelosseget-a-vakcinagyarto

  Az EU mossa kezeit, ugyancsak. A mi pénzünkön. Óriási.

  https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/koronavirus-jarvany-vakcina-oltas-beszerzes.717153.html

  De mindenki ígéri a teljesen biztonságos új vakcinát. És ti ezt elhiszitek? Ti még hisztek a politikusoknak és a karrierista szakembereiknek?

  1. én nem hiszek nekik Bori.
   elejétől fogva látom, mi zajlik. hazúgság, csalás , manipuláció.
   amikor februárban elrendelte a magyar kormány a magyarországi vízkutak katonai felügyeletét és visszavonták a belépési engedélyeket a vízügyi szakemberektől, akik a feladatuk végzése miatt be kellett menjenek a rájuk bízott vizkutakhoz- akkor már lehetett sejteni, hogy valami nincs rendjén. aztán jöttek a többi intézkedések, pl. amikor szinté katonai vezetés alá helyeztek egy csomó vállalatot, kórházakat.
   akinek van szeme az láthatja mi folyik itt és a világon.
   mesterségesen megrendezett világjárvány, amely segíti az új világrend bevezetését.
   az új világrend pedig egy sátáni világot hoz el!!!- és erre vezeti a magyar kormány is a népét.
   röviden, ennyi a véleményem.

   1. Érdekes látni, hogy amikor a migránsok és a határok megvédése volt napirenden Magyarországon a keresztények többsége teljes mértékben helyeselte Orbán Viktor és a kormánya lépéseit illetve politikáját és azoknak, akik esetleg más véleményen voltak mindjárt az orruk alá dörgölték a Róma 13:1-7 és a Zsidók 13:17-et.

    Most valahogy nem nagyon látni, hallani ugyanazok keresztények kormányunk iránti lelkesedését. Elgondolkodtató.
    Addig is demokrácia van. Van, mert erre szavaztak az emberek. Különben nem létezhetne ez a “majd mi vezetők megmondjuk mire van szükségetek illetve, hogy mit tehettek és mit nem” jellegű kormányzás és zsarnokság.

 5. MINDEN MÉDIA HAZUDIK!!!
  ELTORZÍTJÁK ILLETVE MEGMÁSÍTJÁK A VALÓSÁGOT!!!

  Csak belepillantottam a videóban kb 1 percig és bűzlött a fegyverellenes propagandától. Pont ezt a narratívát képviseli a CNN is, aki hivatalosan Putyin, Oroszország ellenes. Nem fura egy ilyen anyag az RT News részéről?
  Azok a fegyveresek csak a közbiztonságot és a javaikat akarják megőrizni a városaikban, környékeiken, a gyűjtögatók, fosztogatóktól, amit sok esetben a rendőrség és a politikai vezetők nem hajlandók elvégezni. Pedig ezért fizetnek az emberek adót.

  https://youtu.be/JbPyz7cwKqY

  1. És a miniszterelnökünk BEVETI A KATONASÁGOT … miért ?! A kijárási tilalom alatt … miért ? Mit csinálnak az alatt ?!
   Hogy hordják-e a maszkot ?! Hat gyerek meghalt ezért Németországban, AZTÁN enyhítettek rajta: a gyerekeknek nem kell az iskolában hordani … és rosszat tesz mindannyiunknak (Papp Lajos figyelmeztetett már rég) azt is tudjuk 🙁

 6. Itt a legújabb propaganda dokumentumfilm a német Deutsche Welle tévé társaságtól.
  A házi őrizetben lévő unatkozó embereknek pont ilyen jó kis ismeretterjesztő filmek kellenek.
  Ha így haladnak a dolgok az emberek maguk fogják követelni a politikusoktól, hogy hadd maradhasdanak örökre bezárva az okos városokban, metropoliszokban 🙁

  Mindenesetre a Föld lakosságának kb fele nem a városokba él és sokak nem is szeretnének oda költözni. Valami nagyon durvának kell történie a következő 10-20 évben, hogy a városokon kívül ne élhessen ennyi ember. Ez csak egy kósza gondolat. Mindenesetre azt tudni kell, hogy ez az egész zsarnokság és terelés csakis azért van, mert 4 évente rászavazunk.

  https://youtu.be/FGAZeLGEYIY

  1. Itt az élő példa, hogy mit történik és mit akarnak. Köszönjük meg mindezt az áruló politikusainknak, akik ki szolgáltatnak minket az óriásvállalatoknak, egy monopól helyzetnek, egy orwelli világnak. Szavazzarok rájuk legközelebb is.

   https://youtu.be/oyl-1B3PkXw

   https://www.google.com/amp/s/www.napi.hu/tozsdek-piacok/microsoft-koronavirus-jarvany-bevetel-beszamolo.716505.html/amp

   “A Microsoft egyébként a közelmúltban váltott ár arra, hogy nagyon sok termékét nem egyszeri díjért értékesíti, hanem megújuló előfizetések formájában. ”

   Ha összekapcsolom a pontokat, a dolgokat az embereknek és azt mondom nekik, hogy ezen a digitális úton haladva, majd ezek a vállalatok fogják eldönteni
   helyettünk azt, hogy mit, mikor és mennyit tanulhatunk, az a válaszuk, hogy megbolondultam, hogy konteós vagyok. Már nem hiszem, hogy képesek vagyunk mindezeket elkerülni.

 7. USA égni fog novembertől. Elszabadul a pokol, soha nem látott fékezhetetlen erőszak, káosz. A dollár is megsemmisül, elkezdődik az utolsó tíz év……
  Kezdjetek mindennél jobban imádkozni!

  1. Erről eszembe jutott a Jelenések könyve 18/22, vajon ezzel lehet összefüggés? Imádkozom hogy ott legyek ahol lennem kell mert egy pár éve úgy érzem hogy nem ott vagyok, itt ragadtam messze a szülőföldemtől és sajnos az egész családomra ráragasztom a negatív nyomoromat(boldogtalanságom).

 8. Kedves Mindenki!

  Gondoltam néhány gondolatot megosztok ebben az őrületben, amely csak fokozódni fog. Mikor már tudható volt, hogy XVI. Benedeket félreállítják az valaminek a kezdete lesz. Kaptunk még nyugodt éveket a Jóistennek semmi sem sürgős minden lassaban történik, mint várjuk, de megtörténik aminek kell. Valamit lehet imával befolyásolni valamit nem. Benedek már elmúlt 93 éves, de addig él még szükséges, lesz feladata még! Valóban nagy dolgokat várunk, de nem vagyunk rá készek. Szerintem nekünk az is sok lenne, ha nem lenne áram fél évig, ami pl. Puerto Ricoban többször is előfordul egy jó kis hurrikán után. Nem is hatja meg az amerikai politikusokat sem, pedig az ottlakók amerikai állampolgárok is. Gondoljuk csak végig kis gond vagy nagy gond, ha nincs fél évig áram és senki nem is korlátozott bennünket. A mai világ elkényelmesít bennünket, ami nem baj csak legyünk készek rá, ha változás van és ne pánikoljunk.
  Ma sokaknak gondot okoz, ha nem tud utazgatni, igen egyre több falba fogunk ütközni. Itt az oldalon is írtam néhány éve, hogy aki szeretne eljutni valahova a világban tegye meg minél előbb. Nekem nővérem USA-ban él és neki is mondtam nem fog tudni hazajönni pedig idén is akart. Többen hazajöttek igaz azok végleg úgy még lehet nehezen. Érdekes, ha beszélünk hiába ért meg dolgokat és hogyan kellene élnie, de a napi teendők felülírják a lelki haladást. Akinek van lehetősége sokat dolgozik bár rengeteg munkanélküli lett. A sok munka miatt sokszor nem tudják mi zajlik körülöttük.
  Ezeket csak azért írtam le, hogy a lelki élet most a legfontosabb, legyünk készek Krisztus mellett kiállni ezt most vegyük komolyan. Ne foglalkozzunk oltásokkal, 5G-vel, pénzzel! Sajnos a következő karantén úgy is hoz már anyagi gondokat. Mint mondtam USA-ban sokat dolgozz, sokat költs el forog a pénz ez a kapitalizmus. Most pont ez áll meg és tönkre megy ez a rend, majd átmenet lesz a kommunizmusba, de ez később. A nanotechnológiával a gonosz már eddig is sok kárt tett csak nem ismertük fel azokat a területeket.
  Azt értsük meg az Illuminátus rend, aki kiszolgálja a gonoszt és kifejlesztette ezt a vírust már holnap megsemmisítené a földet egy atomkatasztrófával. Ezt az Úristen nem engedi meg, de lassan a világ fog változni és tisztulni és ez fájdalmas lesz. A lelkünket erősítsük törekedjünk arra, hogy idővel 100%-ban hagyatkozzunk Krisztusra. Alkossunk közösséget, egymást segítsük a gyermekeinknek mutassunk példát, mert, ha jön az ár és nem sziklára épíkeztünk elvisz bennünket.
  Amíg nem lesz meg a lelkiismeretvizsgálat nem lesz chip oltással, ha lesznek is 5G-tornyok akkor megsemmisülnek és újra kell őket építeni. Amíg tart a kegyelmi idő a gonosznak nem lesz igazi hatalma sőt lesz egy időszak néhány hét, amig teljesen les lesz bénítva, hogy áradjon a kegyelem és az ember szabadon dönthessen. Most rengeteg próféta lett hirtelen USA-ban minden bokorban van egy szinte. Itt van a Kriszus meg ott van a Krisztus. Nem kell mindent komolyan venni ne legyünk rászorulva egy Soós Péterre, aki félelmet kelt és nagyokat akar mondani.
  Imádkozzunk egymásért is országonként sem lesz egyforma a járvány, lehetőleg minél több helyen akadályozzuk meg, hogy a módosított vírust szétszórják a levegőben, ami már a fiatalokat is támadja és több halált hoz. Ezt tervezték, ahogy elmúlik a meleg idő és mindig európa a kulcs, hogy itt mi történik.
  A tudósok tudják, hogy a vírus mesterségesen lett így alakítva, de nem fogják a hírekben bemondani. Végre egy francia tudós, aki a HIV felfedezője Luc Montagnier kijelentette, hogy ezt a vírust csak laboratóriumban lehetett előállítani, mert a koronavírus szerkezetéhez HIV részecskéket raktak.
  Ha már valaki tájékozódni akar, hogy mi történhet a jövőben ajánlom Mark Mallett videóját, aki nyáron mutatta be, most jött el az ideje. Nagyon szemléletes én is így tudom, de nem tudnám így bemutatni a történéseket. Az eredeti 45 perc , de csak 15 perc van lefordítva, de a lényeg benne van ebben is. Még mindig az első pecsétnél vagyunk. Magyar vonatkozás is van, amit 1989-óta ismerek, de egy kanadai úrnak kell beszélni róla nálunk alig ismerik. Megpróbálom a linket idemásolni.

  https://gloria.tv/post/Wo2AbHwhQdhR43q4TUjZRqqFQ

  1. Kit érdekelnek intézményesített egyházak és vallások egyáltalán? Nagyon mulatságos!
   Egy buborékhalmaz része vagy, kár hogy nem látod magad kívülről. 🙁
   Nem lesz chip oltás, mert ez nettó ökörség! A nanotechnológiáról és 5g-ről pedig fogalmad sincs.
   Szórakoztató vagy.

  2. Nem értelek titeket, akik azt mondjátok, hogy nem kell rémisztgetni!
   Könyörgöm, akkor a názáreti Jézus Krisztus is rémisztgette az őt hallgatókat, amikor ilyenekről beszélt vagy jános a jelenésekről szóló látomásában.Komolyan nem értelek titeket, vakok vagytok vagy csak nem akarjátok tudomásul venni, hogy mi zajlik és balga szüzekként szemlélitek az eseményeket.
   Ennél csak nagyobb nyomorúságok jönnek és már most sírtok-rítok hogy nem kell rémisztgetni az embereket?
   Emberek ez már a valóság, nem egy mesének a megélésében vagyunk benne.
   Sok a félreduma, fel kell/kellett volna eddig is- készülni a nehéz időkre.
   De hát akinek van az látja a dolgok menetelét és az még többet fog kapni, hogy lássa és értse meg az eseményeket, akinek meg nincs az csak értetlenkedve- mint a világ-fogja szemlélni azokat és lesz vagy már most is az elszenvedője.
   Kedves Palas, te beszélsz hogy nem kell Soós Pétert hallgatni, ugyanakkor te még egy lapáttal ráteszel azzal, hogy a vakcinába még HIV részecskéket is tesznek!
   Na ez aztán a kavarás!!!és másra mondod ép te hogy kavar!
   Meg ez a nyáron megmondta de csak most tárja a nyilvánosság elé duma.
   Ha valaki prófétikus kijelentést tesz, akkor az nem utólag hozza nyilvánosságra, hanem akkor amikor azt kapta! Ez csak megtévesztés és duma.
   A Szentlélek által vezetett emberek felismerik a hamisságot, hazúgságot. Őket nem lehet félrevezetni és tudják, hogy milyen idők, események következnek, beleértve a nyomorúságot is, ami sokaknak rémisztgetésként jön le.
   Ezen embereknek meg kell térni az Élő Istenhez és világosságban kell járni, hogy a keskeny ösvényen járva a keskeny kapun át tudjanak bemenni az örök élet “országába”.

   1. Lacika71. Aggódó szavaidat elolvasva lenne egy kérdésem irántad. Remélem nem gond. A keresztények szerinted elveszíthetik a megváltásukat? Mondjuk, ha például egy ilyen, a DNS módosítására, esetleg az emberek irányítására is alkalmas oltást kapnak, fogadnak el a keresztények is. De említhetnék egy transzhumanista scenáriót is, aki megintcsak úgy végződne, hogy a számítógépek, a mesterséges intelligencia átvenné az irányítást a keresztény ember elméje fölött. Mit gondolsz?

    1. Szia bori!
     Igen, szerintem elveszthetik megváltásukat. Eddig úgy nézett ki, hogy ha bűnbe tért vissza egy “keresztény” és nem bánta meg azt és nem fordult el bűnétől- tehát nem tudott vagy nem is akart a megszentelődés útján járni, akkor elveszthette megváltását és Jézus Krisztus vére általi bűnbocsánatát.
     Hogy ez miért fontos, mert Jézus Krisztus is azt mondta pl. a parázna nőnek, hogy megbocsájtottak bűneid, menj és többet ne vétkezzél.Istennél a megváltás így működik az igéből láthatóan.
     Meg vannak a feltételek, hogy kik mehetnek be Isten országába ill. kik maradnak kívül.
     Ezek is le vannak írva, utána lehet nézni a bibliában.
     Nézd az embert Isten teremtette olyannak amilyennek, külsöleg és belsőleg.
     Saját hasonlatosságára és képére teremtette. Amikor azt látjuk, hogy az embereken különböző külső vagy belső beavatkozásokat, változtatásokat végeznek, akkor már az Isten által teremtett embert változtatják meg. pl. ha transzplantáció által beültetnek különböző dolgokat a z ember testébe, az már nem olyan lesz, mint amit Isten teremtett.ezt a sátán a tudomány által éri el és így változtatja meg – mondhatjuk így teremt ő is embert vagy legalább is így változtatja meg az Isten képére és hasonlatosságára teremtett embert. Ekkor Istent játszik, mint teremtőt és ez volt mindig is a célja, hogy ő legyen isten.
     Szerintem, amikor az emberi tudatot vagy génállományt megváltoztatja, az isten képére és hasonlatosságára teremtett embert változtatja meg.Mert a Teremtő Isten szabad akaratot adott még a sátánnak és a gonosz angyaloknak is, hát még az embernek is. Az emberek ugyan úgy, mint a sátán nem engedelmeskednek most sem Isten parancsainak- a lázadás útján járnak. Ha egy hívő úgy gondolja, hogy neki szüksége van arra, hogy az Isten által teremtett testét valami okkal meg akarja változtatni-pl. mint most szó van róla, egészségügyi dolog végett – akkor az a helyzet, hogy nem fogadja el Isten akaratát a testével kapcsolatban, amit Isten jónak mondott úgy ahogy teremtette és ez által lázadás , de mondhatjuk hogy hitetlenség állapotába kerül. Hívőről beszélek nem világi emberről. Szerintem ebben az esetben mivel nem volt megelégedve a teremtett testével és pl. hosszabb, “egészségesebb” életet akart vagy ahogy írod, hogy a mesterséges intelligencia átvenné az irányítást, az által nagyobb tudásra vágyik- ez volt a sátán, de ádám és éva bűne is.
     A sátán a tudomány által csapja be az embereket, ígér hosszabb életet pl. az orvostudomány által is de az embernek elkötelezettnek kell maradnia a bűnhöz.
     Magyarul a sátán azt mondja, éljetek emberek bűnben nyugodtan- paráználkodjatok, lopjatok, szeressétek a világot- majd én a tudomány által segítek nektek, meghosszabítom az életeteket, nyugodtan szexeljetek össze vissza,ha annak valamilyen következménye lenne, majd segítek nektek a tudomány által. Ezzel szemben Isten vagy Jézus Krisztus nem ezt mondja. parázna nőnek azt mondta, megbocsájtottak bűneid, menj de többet ne vétkezzél.
     A különbséget egy Krisztust követő isten képmására és hasonlatosságára teremtett embernek már tudnia kell!!! És döntési képességgel kell rendelkeznie.
     Sok “keresztény” akik csecsemőkorban vannak még több évtizedes gyülis multjuk ellenére, nem tudnak önálló döntést hozni, mert hozzá szoktatták őket arra, hogy majd a vezető, a lelkész vagy a pásztor stb. megmondja, hogy mit kell tennie.
     Ezen hívőknek az elméjét szintén leuralták a vezetőik és azért vannak ilyen állapotban.
     Az elme és a tudat manipulációja zajlik már több ezer éve és van most is pl. a Covid vakcinával kapcsolatban is.
     Ez a véleményem kedves bori.

 9. Ez is egy jó kis csatorna.
  Daren többnyire az új digitális pénzrendszer és az azzal kapcsotos a háttérben történő dolgokat, a politikát, az oda vezető lépéseket, különböző fontos pénzügyi szakemberek ki és bejelentéseit figyeli és kapcsolja össze nekünk. Nagyon felgyorsultak a dolgok.
  Úgy tűnik ez a mostani krízis egy tökéletes és elszalaszthatatlan alkalom a készpénz kiiktatására.

  httpss://youtu.be/MbG4ZfZzweI

 10. Kedves Éva!
  Ha sikerült megnézned/netek a videókat kíváncsi lennék a véleményetekre. Ti hogy látjátok?

 11. https://youtu.be/boFyCc4c6-A

  Egy igazi hős. A kevesek egyike.

  Milyen érdekes, hogy Dr. Heiko Schöning is ugyanarra a következtetésre jutott mint én már a legelején. Hogy ez az egész egy ún cover-up psyop egy a már elkerülhetetlen monetáris és gazdasági összeomlásra, ami Amerikából indult és a amerikai FIAT monetáris rendszer miatt következett be.

 12. https://youtu.be/FWWPJ9TaRbA

  A ilyen meg olyan propagandát leszámítva ez egy elég informatív videó. Magyarországon még ilyen sincs. Itt az embereknek a tévében, rádióban csak a vakcina, az új védőoltás fogalmát ismételgetik. Ezenkívül semmilyen információ nem hangzik el.

 13. Az idők jeleiről

  Az idő múlik.Igaz, milyen vérmes megállapítás? 🙂 Egyszerű.És éppen egyszerűségében ragadható meg az ember összes félelme: vajon mit hoz és mit visz el a múló idő?Ezért ősidők óta formálódik annak a kétségbeesett tudománynak a képe, hogy előrejelzéseink legyenek minderről.Mintha egy nagy csatamező lenne a világ hétköznapisága, ahol mi, túlélő-tábornokok szimulációkat pergetünk le elménkben, hogy minél jobban jöhessünk ki abból, hogy bizony elkerülhetetlenül találkoznunk és szembesülnünk kell a most még ködbeveszőnek tűnő jövővel.Egy valami azonban meglehetősen biztosan emelkedik ki ebből a ködből: meg fogunk halni.Ezt tudjuk, és ezzel tisztában vagyunk, még akkor is, ha éppen nem gondolunk rá.Sőt, általában mindent meg is teszünk, hogy ennek a képét még gondolatban is elkerüljük.Mert fenyegetőnek érezzük.Így tanultuk meg ugyanis, így, hogy a halálunk egy a rémes jövő a maga elkerülhetetlenségében, aminek a kiszolgáltatottjai vagyunk.És hoppá, akkor jön Jézus, és ezt mondja: a gabona mag, ha meg nem hal, nem hoz termést, ezért aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt.Ez mindennel szembe megy, amit általában a tudatunkban lebegtetünk.Csak nagyon kevesek képesek arra, hogy a jövőt a jelen pillanat örökkévalóságában éljék meg.Arra, hogy a pillanat lehetőségében megéljék Jézus követését e halálba vezető úton.De nem csak ezen keveseknek adatik meg, hogy tanúi legyenek annak, hogy a halált a csoda mindig megelőzi.De most csak ezen folytonosan ebben a csodában élő kevesek képesek haladni az idővel, mert egyetlen pillanat halála sem kerüli el figyelmüket.Vannak, akik már nem fürkészik a jövőt, de a múltat sem, mert beléptek a pillanat örökkévalóságába.A többségnek ehhez az kell, hogy rájuk szakadjon az ég.Nem baj.Csak akkor egyikünk se mást -Antikrisztus, összeesküvők, stb- kárhoztasson ezért.Mert a lehetőség mindenkinek éppen itt van, most van.Isten JELen van.Minden időkben JELen VAN.Túlnyomó többségünk mégis azt akarja, hogy leszakadjon az ég.Ebben hisz, ezt várja, és el sem tud már képzelni mást.Mindenkinek a hite szerint lesz.És ha ez a mindenki készpénznek tudná venni hite valóságát, annak ajándékát…..hogy is mondja az angol azt, hogy ajándék?PRESENT.Na, ez így már érdekes. 🙂 JELen.

  1. Kedves Oszkár.
   Én nem kárhoztatok el senkit, de az én esetemben mindennek van egy határa. Nem szeretnék egy börtön világban élni és a gyerekeinknek, unokáinknak sem kívánok egy ilyen világot. Ezért a magam részéről minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy ezt a trükkös ördögi projektet megakadályozzam. És mindehhez Jézusnak semmi köze. Szerintem.

 14. Egyébként, mi az ott a képen?Egy befogott szájú ember, akire az Eiffel-torony koronája borul? 🙂 Mondjuk, Franciaországban lőtték ki először a királyt.Hát, majd meglátjuk…

 15. Kedves Éva! Az a felhő nem tud semmit, csak adatokat tárol. De a felhő maga mint olyan nem is létezik, az egy bizonyos helyez valakinek a szervere. De attól még jól hangzik nem?
  Amúgy az email szolgáltatás is ugyanígy működik. A leveleid nem a te gépeden vannak tárolva, hanem az email szolgáltató szerverein.
  A kérdés itt az, hogy mi történik az ilyen meg olyan dolgokat tartalmazó adatokkal, információval?
  A nálam okosabbak már egy ideje azt mondják, hogy az adat az új olaj.
  Aki az adatokat birtokolja az bizony könnyen előfordulhat, hogy képes vele irányítani, befolyásolni az életünket. Ha nem is most, de a jövőben mindenképpen, szerintem.
  Az adatokat folyton adják és veszik. Sok pénz van ebben az üzletben. Aztán ott vannak még a hekkelések mint állandó potenciális veszély. Ezeknek a “felhők”, szerverek védelmi rendszere egyáltalán nem át/feltörhetetlen.
  Lehet használni a felhőt, ha ez valakinek kényelmesebb, de senki se várjon 100% diszkréciót illetve biztonságot. Nagy valószínűséggel, ezekből az esetleges kellemetlenségekből, te soha nem fogsz tapasztalni semmit. Remélem tudtam segíteni.

    1. A lányom intézte, mit jelent a “felhő”? Az angolt nem értem .. Nem tudom, nem értem -nem volt kedvem, de csinálja …

    2. Kérlek, kedves Bori, írd meg hogy a “felhő” mit “tud” mert megajándékoztak vele !! Egy éves előfizetés …. Kérlek, írd meg, mert legföljebb nem hasznélom !!

    1. Ezt mikor és hol mondta a WHO? Hiteles forrás esetleg? Nem érdekelnek gagyi konteós videók, ahol állítólagos sokszor nem létező “orvosok” kijelentéseire hivatkoznak.

    2. Kedves Idegen,
     Brian nem konteózik, nem kamuzik. Csak segít olvasni a sorok között. Látja, érti, hogy minden egy átverés, egy “Dog and Pony Show”, ahogy szokta ő mondani.

     Lásd pl. a Trump jelenséget, aminek milliók dőltek be világszerte. Aki sikeresen elhitette a tömegekkel, hogy ő leszámol a Deep State-el.

     https://youtu.be/NVu0uz6_3bY

    3. Sziasztok.
     Az angolul nem tudóknak nem írnátok le a videóban elhangzottak lényegét?

    4. Szia Lacika!
     A két link ugyanarra a videóra mutat. A Twitter verzióban csak a szóban forgó két perc van benne. Ebben a WHO Covid-19-ért felelős küldötte, Dr. David Nabarro azt mondja, hogy nem tartják a határok lezárását a vírus elleni védekezés elsődleges eszközének. Ezt csak akkor támogatták, amikor időt akartak nyerni a védekezés megszervezése során, mert összességében borzalmas károkat okozott, egy év alatt megduplázta a szegénységet és az alultáplált gyerekek számát. Felszólítja a világ vezetőit, hogy ne ezt használják elsődleges védekezésként, mert van egy olyan jellemzője, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni: a szegényeket még szegényebbé teszi.

    5. Már 1941-ben megírták azt, ami most zajlik: Ez nagyon durva…

     C.S. Lewis – „Egy öreg ördög tanácsai egy fiatalabbnak” c. könyvében egy az egyben leírta, mi fog történni az emberiséggel a covid-járvány idején. TŰPONTOS,még most is ráz minket a hideg…

     Ez mekkora? ????

     1941-ben már megírták ami most van:

     C.S. Lewis – „Egy öreg ördög tanácsai egy fiatalabbnak” c. könyvéből, amely 1941-ben íródott. ????

     “Egy fiatal ördög az öregnek:
     -Hogyan küldtél ennyi lelket a pokolba?
     Az öreg:

     -A félelmen keresztül!
     A Fiatal:
     – Csak így tovább! Mitől féltek? Háborútól? Éhínségtől?

     Az Öreg:
     -Nem… Egy betegségtől.

     A Fiatal:
     – Nem lettek betegek? Nem haldokoltak? Volt gyógymód?

     Az öreg:
     …megbetegedtek. Meghaltak. Volt gyógymód…

     A fiatal:
     -Nem értem.

     Az öreg:
     -Ők tévedésből azt hitték, hogy az egyetlen dolog, amelyhez ragaszkodniuk kell bármi áron, AZ ÉLET!

     Nem ölelkeztek… nem köszöntötték egymást…

     Eltávolodtak egymástól! Kerültek minden emberi érintkezést… Minden emberit. Elfogyott a pénzük.

     Elveszítették a munkáikat. De ők azt választották, hogy féltik az életüket, még akkor is, ha kenyérre nem futja.

     Mindent elhittek, amit hallottak, olvasták a híreket és vakon elhittek mindent, amit olvastak.

     Feladták a szabadságot. Nem mentek el sohasem otthonról. Sehová nem mentek. Nem látogatták a családjaikat és a barátaikat.

     A világ egy nagy koncentrációs táborrá változott önkéntes rabokkal. Mindent elfogadtak.

     Csak hogy túléljenek egy újabb nyomorult napot.
     Nem éltek.

     Minden egyes nap meghaltak.

     Így könnyű volt elrabolni a nyomorult lelküket…”

    6. Szia Andre!
     Én is meg tudom erősíteni, hogy C.S. Lewis nem írt ilyesmit. Nem szükséges hozzá Reuters vagy bármilyen egyéb cikk, ugyanis legalább 3-szor olvastam a könyvet. A címe: Csűrcsavar levelei.
     Nem túl hosszú, de annál tartalmasabb mű, nagyon ajánlom mindenkinek.

    7. Honnan tudod, hogy a Reuters-nek nem az az érdeke, hogy elveszejtse a lelkedet Idegen? Tudod amivel most foglalkozok, az is bizonyíték, csak éppen ma került elő ez a fogaskerék (Ajkarendek), ami még jobban igazolja azt ami Alois Irlmaier látomásaiban van elmondva először. S lehet belemenni abba a témába, hogy az aszteroida mikor csapódik bele bolygónkba, hogy az az aszteroida a Tűzkereszt törzse valószínűleg, meg hol vannak akkor a szárai. Ott ahol nem is gondolnánk… Aztán lehet azzal is foglalkozni, hogy ha ez megtörténik, hat és fél hétig a Sátánnak hatalma nem lesz az emberiség felett, de az emberiségnek amikor visszakapja a Sátán hatalmát meg fogja magyarázni, hogy nem jól ismerjük, az csak egy szemfényvesztés volt a Nagy Figyelmeztetés. Ami nem is volt figyelmeztetés, csak valami olyan, ami már többször is megtörtént, s nem azzal kell foglalkozni, hanem azzal, hogy mindenkinek legyen munkája, mindenkinek legyen pénze a bőre alatt. Aztán Idegen, azzal sem kell foglalkozni, hogy a szúnyogokba építenek be RFID chipeket, mert az is csak az álomba létezik, mint az is, hogy mindenki meg lesz méretve a szeretet mérlegén. S menjünk tovább, mert hát a Reuters, ami a Háttérhatalom egyik szócsőve, s arról ír, ami neki érdeke, s az eltartóinak is érdeke. Erről ennyit, de annyit azért megjegyzek, amikor jön a sárga por, akkor már nem tudnak elmenekülni az emberek, a legfrisebb elemzés szerint: Hamburg-Kladno-Nezsider-Szil-Ajkarendek-Tihany-Tamási-Szekszárd-Gara-Újvidék-Blagoevgrád-Izmir-Isztambul-Budaszentlőrinc-Rostock területről, ami valószínűleg sivataggá változtatja az érintett területet. Élet nem marad, csak pusztulás, ezt meg lehet akadályozni alázatos engedelmes szívű hálatelt imádságos lelkülettel a mennyei seregek segítségét megfogadva.

    8. Szia Thea!
     Köszönjük, a videóban elhangzottak magyar fordítását.

  1. Szia!
   Nálam nem jelenik meg jóváhagyásra várakozó hozzászólás. Se az üzenőfalon, se máshol. :/

 16. Drábik János előadása az amszterdami COVID-19 tanácskozáson: Az államok feletti hatalom terve a lakosság militarizált ellenőrzésére

  A Magyarok Világszövetsége (MVSZ) meghívást kapott Amszterdamba, az új koronavírus okozta orvosi és erkölcsi vészhelyzetről szóló nemzetközi tanácskozásra (MEED – Medical and Ethical Emergency Deliberation).

  Patrubány Miklós elnök Dr. Drábik Jánost, az MVSZ Stratégiai Bizottságának augusztusban újraválasztott elnökét kérte fel a 2020. szeptember 11-én, Amszterdam közelében megtartott tanácskozáson való részvételre, és egy rövid előadás megtartására.

  Dr. Drábik János angol nyelven megtartott előadását hosszan tartó vastapssal fogadták, majd ezt követően órákon keresztül válaszolt a kérdésekre.

  Alább közzétesszük előadásának teljes magyar szövegét. A képeket az MVSZ németországi megbízottja, Ficsor László készítette.

  ————————————————————

  Dr. Drábik János: Az államok feletti hatalom terve a lakosság militarizált ellenőrzésére

  2020. június 15-én már közreadta a Rockefeller Alapítvány a „National Covid-19 Testing Action Plan” nevű programját. Ebben megfogalmazza azt a stratégiát, hogy milyen lépéseket kell tenni a munkahelyek megnyitása és a közösségi élet újraindítása érdekében. Itt azonban nem egyszerűen egészségügyi intézkedésekről van szó, amit a terv elnevezése sugalmaz. Elkészítésében számos tekintélyes egyetem is részt vett, köztük a Harvard, a Yale, a John Hopkins és más neves intézmények. A szerzők egy hierarchikusan felépülő, erősen militarizált társadalmi modellt vázoltak fel.

  A hierarchia csúcsán található a Pandemic Testing Board, PTB (Világjárvány Tesztelési Bizottság), amely ahhoz hasonló lenne, mint a második világháború alatt létrehozott War Production Board, azaz a Haditermelési Bizottság. A PTB-ben részt vennének az üzleti világ, a kormányzat és a tudományos élet felelős vezetői. A terv elolvasásából az is kiderül, hogy nem a közérdeket képviselő és alkotmányosan is felelősségre vonható kormányzat képviselői játszanák a vezető szerepet, hanem elsősorban a pénzügyi és a gazdasági szektor bizalmi emberei. A szervezett magánhatalom front-szervezete lenne a tervbe vett federális bizottság.

  Ennek a felsőszintű tanácskozó testületnek a hatáskörébe tartozna a termelési és a szolgáltatási szektorra vonatkozó döntések meghozatala ahhoz hasonlóan, ahogyan az Egyesült Államok elnökét felhatalmazza a „Defense Production Act” (Védelmi Termelési Törvény) háború esetén. A Rockefeller Alapítvány által közreadott terv értelmében, kezdetben három millió amerikait tesztelnének COVID-19 diagnosztizálására hetente. Ez a szám hat hónapon belül heti harminc millióra növekedne. A cél, lehetővé tenni, hogy egy éven belül naponta lehessen harminc millió COVID-19 tesztet elvégezni. Valamennyi teszt elvégzéséért az állam piaci áron számítva, mintegy száz dollárt fizetne. Ehhez természetesen havonta több milliárd dollár közpénzre van szükség.

  A Rockefeller Alapítvány és a vele együttműködő pénzügyi partner-szervezetek, segítenek létrehozni egy olyan hálózatot, amelyek garantálnák a hitel feltételeket és aláírnák a szállítókkal kötött szerződéseket. Ezek azok a nagyvállalatok, amelyek előállítják a gyógyszereket és az egészségügyi felszereléseket. Az Akcióterv szükségesnek tart felállítani egy „Pandemic Control Council” elnevezésű szervezetet, amely fel lenne jogosítva arra, hogy létrehozzon egy „Pandemic Response Corps” testületet, amely egy különleges erőszakszervezet lenne százezertől háromszáz ezerig terjedő résztvevővel. Ennek a kényszerítő erőnek a tagjait a Peace Corps és az Americorps önkénteseiből toboroznák. Ezt kiegészítenék a Nemzeti Gárda tagjaiból toborzott személyekkel is. A Pandemic Response Corps tagjai átlagosan évi negyvenezer dollár fizetést kapnának, ami 4-12 milliárd dollárral terhelné meg az állami költségvetést. A Járványra Válaszoló Testület fő feladata a lakosság feletti ellenőrzés katonai jellegű technikákkal, digitális nyomkövetéssel és azonosítási rendszerekkel, mind a munkahelyeken, mind az iskolarendszerben, valamint a lakókörzetekben, a közösségi helyeken és a közlekedési rendszer egészében. A Rockefeller Alapítvány stratégiai terve meg is jelöli, hogy elsősorban az Apple-el, a Google-al és a Facebook-al működnének együtt.

  Kitér az Akcióterv arra, hogy milyen információkat gyűjtenének az egyes személyekről. Természetesen az egészségügyi állapotukra és a tevékenységi körükre vonatkozó adatokat gyűjtenék össze, de ezeket bizalmasan kezelnék, „amikor az lehetséges”. Ezeket az adatokat központilag összegyűjtve egy digitális platformon kezelnék és felügyeletüket a szövetségi állam és a privát vállalatok közösen végeznék. A Pandemic Control Council döntené el időről időre, hogy az Egyesült Államok mely régiójában kell elrendelni kijárási korlátozásokat és ezeknek a korlátozásoknak milyen hosszú ideig kell tartaniuk.

  A Rockefeller Alapítvány Akcióterve elsősorban az Egyesült Államok számára készült, de nyilvánvalóan a világ más államaira is alkalmaznák. Bármi is legyen a sorsa ennek az Akciótervnek, ha végrehajtanák, akár csak részlegesen is, az tovább központosítaná egy igen szűk hatalmi csoport számára a pénzügyi, gazdasági és politikai hatalmat. Egyértelműen az is kiderül, hogy a közérdeket és a közjót szolgáló közhatalom csak alárendelt szerepet játszana a felelősségre nem vonható szervezett-magánhatalom képviselőivel szemben.

  A COVID-19 az államok feletti hatalom kísérlete a világkormányzás bevezetésére. A járvány az első szakaszában Kína elleni kereskedelmi háború volt. A Második szakaszában a pénzügyi összeomlás veszélyét túlszárnyalta a félelem és a pénzpiac manipulációja. A harmadik periódusban kerültek előtérbe a korlátozások, a házi fogságban tartás és a világgazdaság megbénítása.

  Az első fázis nemcsak a kereskedelmi kapcsolatok felbomlasztását eredményezte Kínával, de részben az exportra termelő ipari szektort is leállította. Mindehhez Kína ellenes faji jellegű kampányok is kapcsolódtak. A járvány második szakaszában kibontakozott egy globális pénzügyi válság, amely 2020 februárjában érte el csúcspontját, és a pénzpiacok és a tőzsdék részbeni összeomlását eredményezte. A kőolaj világpiaci árának a drasztikus csökkenése rekord méretű volt. Mindez azonban nem spontán történt. A bennfentes kereskedelem és a beavatottak előzetes tájékoztatása a szakemberek számára tetten érhető volt. A tőzsdék és a pénzpiacok összeomlásában kulcsszerepet játszottak a félelemkeltést végző médiumok. 2020 februárjában mintegy hatezer milliárd dollár értékű részvény és értékpapír árzuhanása következett be. Igen sok kisjövedelmű amerikai megtakarítása ment veszendőbe, de tömegesen került sor vállalati csődökre is. A nagy intézményi befektetők számára ez viszont lehetőséget biztosított, hogy fedezeti alapjaik segítségével mélyen az értékük alatt vásárolhassák fel a fizetésképtelenné vált vállalatokat.

  A harmadik szakasz 2020 márciusában kezdődött. Ennek a célja, hogy a tömeges korlátozások bevezetésével leállítsák a világgazdaságot és azt az előre megtervezett irányban alakítsák át. Az egyes államokban bevezetett korlátozások nem csak az adott ország gazdaságát bénították meg, de destabilizálták a világkereskedelmet, a nemzetközi közlekedést és a globális beruházási tevékenységet is. Világméretű stratégia indult be az egész emberiség ellen, amely elvezethet nagymértékű globális munkanélküliséghez és elszegényedéshez. Ahhoz, hogy ez a stratégia sikeres legyen, az irányítóknak el kellett érniük, hogy az emberek elhiggyék, minderre a korlátozásra szükség van az egészségügyi válság leküzdéséhez.

  A politikusok és a pénzügyi oligarchia, köztük a „szupergazdag filantrópok” feladata, hogy végrehajtsák a világgazdaság globális újra strukturálását, amelyhez hozzá tartozik a gazdasági tevékenység világszintű befagyasztása. A demokrata pártiak Amerikában akadályozzák a gazdasági élet újraindítását, mert az nem szolgálja az elnökválasztási kampányban az ő érdekeiket. A „Big Money”-nak, Deep State-nek nevezett államok feletti hatalom ezért ambivalensen viszonyul a gazdasági élet újraindításához. A „Big Money” azt kívánta a politikusoktól, hogy ameddig lehet, tartsák az embereket karanténban, akadályozzák a mozgásukat és halasszák el a nemzetgazdaságok beindítását. Az emberek támogatását pedig a túldimenzionált félelemkampánnyal biztosítsák a maguk számára.

  Az államok feletti hatalmat kiszolgáló politikusokat a nyáj ösztön is vezérli. Talán még ennél is rosszabb, hogy egyesek maguk is elhiszik azokat a hazugságokat, amelyeket az államok feletti hatalom és a tulajdonában álló tájékoztatás azért terjeszt, hogy a közvéleményt, a „nyájat”, meggyőzzék. Szomorú tény, hogy a hazugság tömeges méretekben már igazságnak számít, és amikor politikusok engedelmesen végrehajtják az államok feletti hatalom utasításait, már maguk is elhiszik a saját hazugságaikat.

  Valójában nem járványról van szó, hanem egy megtervezett világméretű akcióról. Mike Pompeo, az Egyesült Államok külügyminisztere, elszólta magát, amikor kijelentette: a COVID-19 valójában egy élőben lefolytatott gyakorlat. Egy gondosan előkészített stratégia élőben való kipróbálására került sor. Szinte egyik része sem spontán vagy véletlen. A gazdasági visszaesés is meg volt tervezve. Részt vett a válság előkészítésében a Pentagon és a NATO vezetése, valamint a hírszerző szervezetek közössége. Nem csak Kína, Oroszország és Irán meggyöngítéséről van szó, de a vazallus Európai Unió gazdasági helyzetének a destabilizálásáról is.

  Kibontakozóban van a globális kapitalizmusnak egy újabb szakasza. Az államok feletti hatalom a globális kormányzásnak egy olyan rendszerére tér át, ahol a pénzügyi érdekcsoportok, köztük a korporációként működő óriásalapítványok és a washingtoni agytrösztök, felügyelik a döntéshozatalt, mind az egyes országok szintjén, mind világszinten. Valamennyi nemzetállamot alá akarnak rendelni a globális kormányzást végző, informálisan működő világkormánynak.

  A koronavírus járvány átalakítja a világgazdaság szerkezetét. Világszinten meggyöngíti a kis- és közepes méretű vállalatokat, korlátoz egész szektorokat a globális gazdaságból, beleértve a légiközlekedést, a turizmust, a kiskereskedelmet, a fogyasztási termékek gyártását, egészen addig, amíg csődbe nem mennek. Vannak geopolitikai célkitűzései is. A koronavírus járvány érinti az Amerika és a NATO által viselt közel-keleti háborúkat Szíriában, Irakban, Afganisztánban és Jemenben. De célkeresztben van Irán és Venezuela is.

  Az elhúzódó korlátozások, a lakosság otthonmaradásra kényszerítése következtében az emberek nélkülözhetetlen erőforrásai elváltak a termelő folyamatoktól. Az értéket előállító reálgazdaságot sikeresen leállították hosszabb időre. Ez persze megbénította a gazdasági élet és a többi életfunkció normális reprodukcióját. Itt nem csak az olyan élethez szükséges javak előállításáról van szó, mint az élelem vagy az egészségügyi szolgáltatások, az iskolaügy, a lakhatás, de szó van a társadalmi viszonyok egészének, a politikai intézményeknek, a kulturális életnek és a nemzeti önazonosságnak is a reprodukciójáról. A világ népei megtapasztalhatták a világjárvány tetőzésekor, hogy nem csak a gazdasági élet bénult meg, de a társadalmi élet egész struktúrája, beleértve az állami intézményeket is. Kiderült, hogy az állami tevékenység privatizálását is meg akarja valósítani az államok feletti hatalom, amely szervezett magánhatalom.

  A főáramlatú tömegtájékoztatás kulcsintézményei, amelyek magántulajdonban vannak, nem számolnak be arról, hogy a szupergazdag pénzoligarchiák és a tulajdonukban lévő pénzrendszer intézményei egyre nyíltabban háborút viselnek az értékelőállító reálgazdaság ellen. Ebben a pénzügyi-gazdasági háborúban óriási előnyt jelent számukra az, hogy a magántulajdonukban lévő pénzrendszer hitelez mind az államoknak, mind a reálgazdaságban működő vállalatoknak. Ebből az is következik, hogy a „Big Money” oligarchái, akik természetesen a bankrendszernek is a tulajdonosai, a hitelezők, és az értékelőállító reálgazdaság szereplői pedig az adósok. Mindez lehetővé teszi a szupergazdag pénzoligarchák számára, hogy eltávolítsák az útból a kis- és közepes méretű vállalatokat. A megtervezett vírusjárvány segítségével azonban az államok feletti pénzhatalom sikerrel tudott megbénítani olyan világméretű cégeket is, amelyekhez tartoztak a legnagyobb légiközlekedési vállalatok, a nagy szálloda láncok, a hightech-laboratóriumok, a világszintű kereskedelmi hálózatok, az import-export cégek. Ezek most mind egy csapásra a csőd szélére jutottak.

  Az államok feletti hatalmat gyakorló elit szabadulni akar a nemzetállamoktól és demokratikusan ellenőrzött intézményeitől. A nemzetgazdaságokat olyan nyílt gazdasági térséggé akarja átalakítani, amelyben a globális hatalmi elit érdekei a meghatározóak. A helyi háborúk, mind ezt a stratégiai célt szolgálták. Ez a helyzet annyiban változott, hogy 2020-ban már nem kell feltétlenül hadosztályokat küldeni az egyes országokba. Elég, ha a szervilis helyi kormányzatok leállítják a gazdasági életet egészségügyi és humanitárius okokra hivatkozva. Ezt a célt szolgálta korábban a „Responsibility to Protect” program, amikor közvetlen katonai beavatkozás nélkül számolták fel a nemzetállamok maradék önrendelkezését.

  2020 júniusára már valóság lett, hogy a világgazdaság több mint a fele megbénult. Ez is arra utal, hogy itt egy világszinten érvényesülő birodalmi stratégiáról van szó. A globális elit a nemzetállamok privatizálásával a világgazdaság tulajdonosa akar lenni. Ezt előkészítette a nemzetállamok tudatosan megtervezett és végrehajtott eladósítása. A magántulajdonban lévő pénzrendszer legfőbb képviselői a Wall Street, a City of London, a katonai-ipari komplexum, a Big Pharma és a Big Oil. Ezt kiegészíti a magántulajdonban lévő tömegtájékoztatás és a digitális kommunikáció.

  2020 szeptemberében úgy tűnik, hogy jelentkezett a járvány második hulláma. Ma már látható, hogy az új-koronavírus által okozott világjárvány valójában egy birodalmi stratégia az emberiség egésze feletti kontroll létrehozására. Ezt a stratégiát egy szupergazdag pénzoligarchia csoport hálózata irányítja. A globális kapitalizmus leszámol a nemzeti kapitalizmussal. A korlátlan önzésen alapuló talmudista rendszernek sikerült létrehoznia a világtörténelem legszélsőségesebb vagyoni és jövedelmi viszonyait. Ezt a helyzetet a globális hatalmi elit be akarja betonozni.

  Olyan egy központból irányított világrend van kialakulóban, amely valamennyi nemzetállam gazdaságát és a világon működő valamennyi vállalatot az ellenőrzése alá akar vonni. Ha ezt a folyamatot le akarjuk állítani, akkor meg kell ismerkednünk az államok feletti hatalom irányítóival, mert csak így tudunk ellenállni nekik. Beazonosításukhoz nincs szükség a szupergazdag oligarchák megnevezésére. Ők irányítják a szervezett magánhatalom struktúráit és hálózatait, felrúgva a nemzetközi jog kialakult normáit. Ezen az államok feletti hatalmon belül is szüntelen folyik a nagyobb befolyásért való küzdelem. Abban azonban közösek, hogy valamennyi olyan egy pólusú világrendet akar, amelyben korlátlanul érvényesülhet a önző magánérdek.

  Sustainable Development nem lehetséges. Itt csak annyit jegyzünk meg, hogy a kamattal működő pénzrendszer kényszernövekedésre van ítélve. Földünk viszont egy véges rendszer, amelyben semmilyen alrendszer nem működhet végtelenül. A környezetszennyezésnek pedig a legfőbb okozója a hadiipar és termékeinek a „hasznosítása”, a ’jó kis háborúk’. A környezet-szennyeződés leállítását a hadi ipari komplexum tevékenységének a korlátozásával, illetve a leállításával kellene kezdeni, mert a hadiipar létezése a legnagyobb környezetszennyeződés.

  Az Agenda 2021, amely az Agenda 2030 kiegészítőjének tekinthető, hivatalosan Davosban lesz meghirdetve 2021 januárjában. Ekkor teszi közzé a Világgazdasági Fórum The Great Reset című kiáltványát. Az itt meghirdetett világstratégia valójában 2020 januárjában kezdődött az új koronavírus világjárványnak a beindításával. Ezen a stratégián már több évtizede dolgoztak. Ennek az előkészítő munkának volt az egyik láthatóvá vált része a 2010-ben elkészült Rockefeller Report és a hozzá kapcsolható tanácskozás New York-ban 2019. október 18-án, amely az Event 201 elnevezést kapta.

  Századunkban a bűnöző liberalizmus jutott világuralomra. Ez a liberalizmus már nem a szabadságot védelmezi mindenki számára, hanem a szabadsággal való visszaélés korlátlan szabadságát biztosítja a privilegizáltaknak. A degenerálódott liberalizmus segítségével a Globális Hatalmi Elit be akarja betonozni az általa létrehozott egypólusú világrendet. Ehhez tartozik a középosztály, az európai nemzetállamok felszámolása és a kevertfajú európai népesség mesterséges létrehozása. A talmudista államok feletti világbirodalom stratégiájának a része a megtervezett migráns-invázió, a klímahisztéria, a koronavírus-járvány, a Black Lives Matter anarchia és az Antifa terrorizmus. A cél világméretű káosz előidézése, hogy a globális nagytakarítás után a globális elit megszilárdíthassa a megfélemlített emberiség feletti uralmát. Az államok feletti hatalom olyan egypólusú világrendszert akar univerzális kényszer-kultúrával stabilizálni, amelyben az erős büntetlenül elkövethet mindent a gyengébbel szemben. A nemzeti kultúrájukhoz és identitásukhoz ragaszkodó népeknek ezért most fel kell állniuk és meg kell tagadniuk, hogy felvegyék ezt az univerzális szellemi kényszerzubbonyt.

 17. Egy veréb sem eshetik le a földre Isten akarata nélkül. Ezek az emberek, ha terveznek is valamit Isten ellen, olyanok, mintha gyerekek ásogatnának kis lapátkákkal egy vulkán kráterében. Lehet, hogy ki fog törni a láva. Lehet, de nem az ő terveik, nem az ő akaratuk miatt, és az a gyanúm, még meglepődni se nagyon lesz idejük.

 18. Seffer doktor videóját láttátok ? Génmódosítás készül nekünk PLUSZ benne egy “nyomkövetést lehetővé tevő” összetevő aminek a neve tényleg luciferin. https://www.youtube.com/watch?v=cR5v74QdXH4 és épülnek az 5G tornyok gőzerővel az országban. Hogy lehessen látni is …
  “Csak akkor lesz vége a járványnak ha meglesz az oltás” …. EZ INNEN MÁR EGYÉRTELMŰ. Sokan vannak, akik már tudják, vagy meghalunk de irányított/kontrollált rabszolgák nem leszünk ez nyíltan megy a fb-on.

  Olyan brutális bánásmódokat vagyunk kénytelenek nézni tüntetőkkel, vagy akár egy maszk helytelen hordása miatt hogy nem ismerünk magunkra, világunkra! Megőrültek?! Szinte hihetetlen, hogy ez igaz lehet. Most kell nagyon az IMA !

 19. A korona-őrület nem más, mint Isten létezésének nyílt és durva tagadása
  A maszkkötelezettség nem más, mint Isten képmásának, az embernek szándékos megalázása
  S e kettő együtt nem más, mint az Isten teremtette természet,
  benne elsősorban a szabad akarattal megáldott emberi nem kiirtása,
  és egy új faj – egy új „nemzedék” – létrehozásának a kezdete

  http://katolikus-honlap.hu/2001/ujnemzedek.htm

  KONTAKTUSKUTATÁS= ÜLDÖZÉS

  Azon is érdemes elgondolkodni, hogy mégis miért hazudnak össze-vissza, miért nem képesek elmondani azt, hogy a világ már annyi figyelmeztetést kapott, amiből csak nagyon keveset fogtunk fel. Ideteszem ez Magyarország hozzánk beérkezett helyszín-figyelmeztetései 24 évre visszamenőlegesen: Abádszalók, Abony, Ábrahámhegy, Adács, Algyő, Alsóberecki, Alsóörs, Alsószentmárton, Ambrózfalva, Angyalföld, Aszód, Bácsalmás, Baja, Bajánsenye, Bakonybél, Balassagyarmat, Balatonakali, Balatonőszöd, Balmazújváros, Báta, Békéscsaba, Besenyőtelek, Borsodnádasd, Böhönye, Bucsa, Búcsú, Budaörs, Bükkzsérc, Cegléd, Celldömölk, Csány, Csepreg, Csorna, Csorvás, Csömör, Csurgó, Dág, Debrecen (én nem találtam meg a fénykeresztet), Dédestapolcsány, Doboz, Dombóvár, Dunakeszi, Dunaújváros, Edelény, Eger, Érd, Érpatak, Esztergom, Felsőpetény, Felsőzsolca, Fonyód, Füle, Gádoros, Gátér, Gencsapáti, Gerendás, Göd, Gödöllő, Gönc, Gönyű, Gyomaendrőd, Győr, Györgytarló, Györköny, Gyulaháza, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hatvan, Hegyeshalom, Heves, Hódmezővásárhely, Homokmégy, Iharosberény, Ipolytarnóc, Jánoshalma, Jánoshida, Jászapáti, Jászfényszaru, Jászkarajenő, Jászladány, Kaba, Kakucs, Kaposvár, Karcag, Kartal, Kaszaper, Kazincbarcika, Kecskemét (azóta már van egy a Szentháromság temetőben, de szerintem kevés), Kenderes, Kenéz, Kertészsziget, Kétpó, Kisfalud, Kisköre, Kistelek, Királyegyháza, Kisbágyon, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kispalád, Kisújszállás, Komárom, Komló, Kondoros, Kőbánya, Kölesd, Kőszeg, Kunszentmárton (már van állítva), Madaras (már felállítva a fénykereszt), Magyarkeszi, Magyarsarlós, Makó, Márkó, Martfű. Martonvásár, Mezőhegyes, Mezőkövesd, Mezőnyárád, Mezőtúr, Mikepércs, Miske, Miskolc (kevés az egy fénykereszt a Szent Anna plébániatemplomnál), Monor, Nádudvar, Nagyatád, Nagyecsed, Nagykamarás, Nagykőrös, Nagyszentjános, Naszály, Nyárlőrinc, Nyíracsád, Nyírtelek, Onga, Orosháza, Ózd, Őr, Örkény, Palotás, Pannonhalma, Pásztó, Pécs, Perkáta, Petőfiszállás, Piliscsaba (azóta már van) , Pilisszentkereszt, Pogány, Putnok, Püspökladány, Rajka, Rakamaz, Rákóczifalva, Rákosmente, Romhány, Rozsály, Sajószentpéter, Salgótarján, Sárbogárd, Sárisáp, Sármellék, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Sellye, Sérsekszőlős, Siófok, Solt, Soltszentimre, Soltvadkert, Somogyvámos, Sümeg, Szabolcs, Szárföld, Százhalombatta, Szeged, Szegvár, Székesfehérvár (amióta a Prohászka Vasútvidéki plébániatemplom keresztje ki van világítva, azóta nem hallottam onnan figyelmeztetésről), Szekszárd, Szentendre (vita van róla, hogy mégis miért kell fénykereszt az Állomás térre), Szentes, Szentgyörgyvölgy, Szentkirály, Szerencs, Szikszó, Szokolya, Szolnok, Szombathely, Szulimán, Tápiószecső, Tápiószőlős, Tar, Taszár, Tata, Tatabánya, Telekgerendás, Teleki, Tenk, Terézváros, Terpes, Tiszaföldvár, Tiszafüred, Tiszakürt, Tiszaörs, Tompa, Torony (ezek szerint még nem állították fel), Tura, Újbuda, Újpest, Újsolt, Úrhida, Vác, Vácszentlászló, Vámosmikola, Varbó, Vecsés, Végegyháza, Veresegyház, Vértesszőlős, Veszprém (kevés az egy fénykereszt, az örökimádás mellett) , Vésztő, Viharbükk, Villány, Vizslás, Zalaháshágy, Zánka, Zirc, Zugló

  ha valamit kihagytam, akkor kérem jelezni. Továbbá 2020. július 26-án megszüntettek egy olyan hálózatot, amit úgy voltam vele, talán kibírja a NAGY FIGYELMEZTETÉSig, s szeptember 14-én totálisan elvették tőlem. Jelenleg büntető intézkedéseket nem teszek a meghagyottakon, amelynek feloldása az, ha Medjugorjéban 2020. szeptember 25-én kapunk lélekemelő üzenetet.

  1. Kedves Andre milyen helyszínek ezek ?

   A táblázat, amin nyilván a központi nyilvántartásból származó “megbetegedések” vannak, azok nem megbetegedések, hanem ennyi teszt-pozitívat lehetett kimutatni. A teszt-pozitív nem beteg !
   A háziorvoshoz már oda se kell menni, bemondásra “koronavírusos beteg” az eü. személyzettel titoktartási kötelezettséget írattak alá. Nem tudtam, hogy már tavasszal tudták mi is ez http://kimondottigazsagok.com/carl-vigano-a-koronahiszteria-valojaban-a-tarsadalom-elmeprogamozasi-kiserlete-volt-video/?fbclid=IwAR3VQ2qP5HfoXZrskJ48qEzEKZfCVJuh_PGpgusa91JH2qjH4ajcO8_zSok persze a cikkben J.I-nak nincs igaza, azért nem “semmi” csak ELKÉPESZTŐ MENNYISÉGŰ HAZUGSÁG VESZI KÖRÜL !!

   Öröm látni, hogy kis közösségünkben mindenki tudja miről van szó …”Mint a tőr úgy fog lecsapni a föld lakóira….” Alig térek magamhoz …

   1. Kedves Éva!

    1996. június 13-án lecsapott a tornádó Sármellék Újfalui részének vasút felőli részére, előzménye is van 1952-ben a hadászati repülőtér miatt az égenföldi részben elbontottak egy kápolnát, a mellette lévő sírkerttel, innen kezdtem összeszedni, nagyon sok figyelmeztetés, amit sokan természetesnek gondolnak, mert nem képesek elindulni a levéltárba kutatni az információk után. S erre az összefüggésre olyan pap jött rá, aki már most nem tagja a szenvedő egyháznak. Nagyon sokat imádkozott, s annyi fénykeresztet állított, amennyivel képes volt felfogni, hogy még nem múlt el a veszély. S lehet folytatni, minek mi az okozata, miért később fogjuk fel az értelmét, s ha fel vagyunk képesek fogni, akkor a többség úgyis azt mondja beteg vagy, menj orvoshoz.

    1. Igen,ez így ven kedves Andre ! MOST viszont, az oltás-kérdésben egy igen-nem erőteljesen került tömegek elé ! Hála Istennek ?! igen, bizonyára … Ez a “tornádó” most pusztít a fb-on, törölnek oldalakat, köztük 200 ezres tábort, akik nem pánikolnak csak egészségesek akarnak lenni …
     Az egyházak közt kell “körbe nézni” ki az, aki felfogja hogy mi történik. Hja, könnyű nekünk mi már évek óta 🙂 … TUDUNK erről hogy nemsokára …De mégis meglepett !! És el kell hinni a “hihetetlent” : ITT VAN !

    2. Kedves Éva!

     Először is nem ma kezdődött, vannak akik már 1963-ig képesek levezetni a rombolást, s úgy gondolkodnak ami azelőtti alapján készül, azt is csak abban az esetben, ha a rombolást el lehet tüntetni. Sajnos annyira mélyen van a társadalom, hogy bármikor kapnánk az aszteroidát, akkor sem tudnánk semmi mást tenni, csak imádkozni. Az aszteroida, amely kirajzolja a Nagy Figyelmeztetés Tűzkeresztjének törzsét. Mikor csapódik hozzá, a Napból kijövő szár, azt majd meglátjuk. Szóval megtalálnak 1963-ban a brazíliai őserdőben egy olyan gombát, amelynek a nedve a luciferin. Közbe-közbe különbözőképpen, például vegyicsikk, ha nem tünik el fél percen belül, akkor lepermetezték a területen lévő embereket. Vagy a védőoltások manipulálása ez a kedvenc témám egyike, nem sokat értek hozzá, de amire a csapatjaim felhívják a figyelmet, az mindig megrázó, kezdve a só manipulálásától a szalicil-nátrium koherensig, stb. Aztán érkezett az Antikrisztus által Írányított Népvándorlás első szakasza, elterjesztettek valamit, minél nagyobb koncentrátumban voltak a katonák arra, annál furcsább dolgok kerültek elő a kutatási összesítőimen. Itt is van egy kedvenc, mert el fog pusztulni ha nem térnek észhez az ott lakó emberek, (körülbelül fél Magyarország el fog pusztulni a ránk szórt sárgapor következményeként, de sokan ezeket riogatásnak veszik, meg hogy talán rosszull elemezted ki, vagy hátha tévedsz, ekkora büntetést nem kaphat Mária országa) Alois Irlmayernek meg lett mondva, csak utána kell olvasni, miért pusztul el Hamburg-Prága-Isztambul vonaltól keletre 200 kilométer szélességben a Balti-tengertől a Fekete-tengerig oly módon, hogy aki ebbe a zónába belép, annak nagyon kevés az esélye, hogy élve kikerüljön onnan. Emberi tevékenység okozza a sárga port, hogy megállítsák Oroszország előretörését… Lehet alaposan elgondolkodni felőle, s nemzetünk sem különb, mert annyi figyelmeztetést kaptunk, hogy a Regnum Marianum visszaépüljön, a Hűvösvölgyön a Szentföld-templom működhessen, s Viharbükkön megépülhessen a Világ Győzedelmes Királynője Engesztelő Kápolna. Látszik a bevallott adatokon is, amelyek eléggé manipuláltak, csakhogy a félelmet még alaposabban begenerálják az emberiségbe. Lehet mondani, hogy nem is volt annyi előzménye, de inkább azt, EGY KAPAVÁGÁST SEM HOGY MEGMENEKÜLJÜNK, helyette megkértek, hogy ne teregessem ki a Veres-Udvardy páros keresztényellenes tetteit, tehát kérdezem körülbelül 50 püspök van Magyarországon, melyik mellé lehet odaállni, kellemes kegyelmekben gazdag áldott pillanatokat Megváltó Egyetlen Királyunk, Jézus Krisztus oltalmazó szeretetében, üdvözlettel: Andre

 20. Új világrend van kialakulóban és ez óriási változásokat hoz az emberiség életében.
  Ennek az új világnak az alapja a digitális technika. A számítástechnika, az 5G, a digitális rendszer, stb….
  A régi világ véget ért. Az átmenet idejét éljük és az új világ kezdeti lépéseit láthatjuk, érezhetjük.
  Ennek alapjait rakják le és további cél, hogy az embert is digitalizálják.-digitális személyazonosítóval lássák el többek között, amit az emberi szervezetbe helyeznek el.

  Amit látni kell, a koronavírus cirkusz egy szándékosan kirobbantott világjárvány- nem a természetből jött és fertőzött, mesterségesen előállított vírus, amit szabadon engedtek az emberiségre. Az új világrend képviselőinek céljait szolgálják.
  Chris Oyakhilome nigériai karizmatikus vezető tartott egy előadást, ahol ezekről beszélt.
  Sikerült letöltenem a you tuberól,azóta eltűnt, már nem található meg. Nekem meg van a videó,próbáltam egy saját you tube csatornára feltenni hogy mindenki nézhesse, de pár óra múlva levették, szerzői jogokra hivatkozva.
  Ha valakit érdekel el tudom küldeni a videót.

  1. Ja és a lényeget nem említettem. A vakcina, amelyet a koronavírus ellen akarnak beadni az emberiségnek, nem biológiai vakcina- hagyományos vakcina- hanem ún. nanotechnológiás vakcina- digitális jelt, és egyébb dolgokat tartalmaz pl. ún. Luciferin anyagot ami egy fényt kibocsájtó szerves vegyület. Wikipédiában utána lehet nézni.
   Sok web oldalon tájékozódhattok róla. Nézzetek a dolgok mögé, hogy amikor el jön a beoltatás ideje, tudjátok miről van szó és tudjatok döntést hozni.

    1. Kedves Lacika Thea címén keresztül, ahonnan az értesítéseket szoktuk kapni. Remélem, nem fogjuk őt zavarni ezzel Előre köszönöm mindkettőtöknek ! :)!

    2. elküldtem a másik e-mail címre, kérnék egy visszajelzést.
     terjesszétek a videót, én a you tubra felraktam, de letiltották.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend