Világkormány

Ki felügyeli a pénzt?

Időkjelei: Két héttel ezelőtt arról írtunk vajon ki irányítja a világot. Az alábbi cikk a pénzt követve próbál erre a kérdésre válaszolni. Ahogyan Amschel Rothchild, a Rothschild bankház megalapítója 1790-ben olyan találóan megfogalmazta: ?Amíg az én kezemben van a hatalom egy ország valutájának kibocsátása felett, nem érdekel, hogy ki hozza a törvényeket.?

Forrás: The Economic Collapse

A BIS bázeli központja

A világ pénzügyeit egy, a legtöbb ember számára teljesen ismeretlen, rendkívüli hatalommal rendelkező nemzetközi szervezet irányítja. A szervezet, ami tulajdonképpen a központi bankok központi bankja, a Nemzetközi Fizetések Bankja nevet viseli. Központja Svájcban található, de rendelkezik irodákkal Hongkongban és Mexikóvárosban is. Nem tartozik beszámolási kötelezettséggel egyetlen hatóság felé sem, nem fizet adót és minden törvény felett áll. Még a Wikipedia is elismeri, hogy ?egyetlen nemzeti kormány felé sem tartozik felelősséggel?.

A II. Világháború alatt még a nácik pénzét mosta tisztára, ma azonban legfőbb feladata a központilag megtervezett globális pénzrendszer irányítása. 58 központi bank tartozik hatáskörébe a világon és sokkal nagyobb beleszólása van egyes országok, például az Egyesült Államok irányításába, mint bármelyik politikusnak a világon.

A központi bankok vezetői kéthavonta összegyűlnek a svájci Bázelben, ahol mindannyiunkat érintő kérdésekről döntenek úgy, hogy az elhangzottakról rajtuk kívül nem igen tud senki. A szervezetet a globális elit alapította, a globális elit javára és a fokozatosan kialakuló globális gazdasági rendszer egyik legfontosabb szereplőjének szánják.

Sokan még a létezéséről sem tudnak, nemhogy a központjában kéthavonta tartott ülésekről. A Wall Street Journal a következőket írta:

Minden második hónapban egy tucatnál is több központi banki vezető gyűlik össze a Rhine folyóra néző henger alakú épület 18. emeletének egyik vacsoraasztalánál.

Nem mondhatni, hogy az üzleti vacsorán pusztán tudományos jellegű társalgás folyik a világgazdaságról. Az asztalnál a világ legnagyobb központi bankjainak vezetői ülnek, akik együttesen 51.000 milliárd dollár nemzeti összterméket képviselnek. Ez a világ GDP-jének háromnegyede.

Az összejövetelek célja nem az ismerkedés. A személyzet egyetlen tagja sem lehet jelen és szigorú titoktartás veszi körül.

Az előételeket és drága borokat komoly témák megvitatása követi, mondják azok, akik ismerősek az asztal körül. Mervyn King, a Bank of England elnöke általában megkéri kollégáit, hogy vázolják fel saját országaik gazdasági kilátásait. A többiek kérdéseket tesznek fel a részleteket illetően. A gyűlésekről nem készül jegyzőkönyv és a személyzet egyetlen tagja sincs jelen.

Röviden összefoglalva, a világ sorsát befolyásoló kérdésekről választás nélkül kinevezett emberek döntenek teljes titokban.

Ez a ?globális kormányzás? lényege. Az elit úgy gondolja, hogy a komoly döntések meghozatala saját privilégiumuk és a módszer bevezetését nagyon régen elkezdték. Mindig is ez volt a terv.

A témával foglalkozó előző cikkben Carroll Quigley foglalta össze az elvet:

A pénzügyi kapitalizmus erőinek egy másik messze nyúló célja is volt, ami nem kevesebb, mint létrehozni a pénzügyi hatalom magánkézben lévő globális rendszerét, ami minden ország politikai rendszere és a teljes világgazdaság felett is hatalmat gyakorolhat. A tervek szerint ezt a rendszert, feudalista módon, a világ központi bankjai közös erővel irányítják majd, magán összejövetelek során hozott titkos megállapodásokon keresztül. Ennek a rendszernek a gerincét a svájci bázeli központú Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) alkotja, ami a világ központi (szintén magánkézen lévő) bankjai tulajdonában lévő magánbank.

Amikor Quigley ezeket írta, a BIS még nem játszott olyan komoly szerepet a világ pénzügyeiben. Az évek során azonban ez jelentősen megváltozott. Ellen Brown, a Public Banking Intézet elnöke, így írt erről:

A BIS éveken keresztül próbálta kerülni, hogy magára vonja a világ figyelmét. Gyűléseit egy elhagyott szállodában tartotta. Ebben a szállodában döntötték el, hogy egy adott valutát le- vagy felértékeljenek, hogy mennyi legyen az arany árfolyama, hogy miként szabályozzák az offshore bankokat vagy, hogy megemeljék-e a rövidtávú kamatokat. 1977-ben azonban a BIS kilépett a névtelenségből, hogy egy hatékonyabb központba költözzön. A hatalmas henger alakú épületre rövid idő alatt ráragadt a ?Bázel tornya? csúfnév. Ma a BIS teljes immunitást élvez, nem fizet adót és saját rendőrséggel rendelkezik. Pontosan olyan, mint amilyennek Mayer Rothschild megálmodta: a törvény felett áll.

Tényleg említésre méltó a hasonlóság a bibliai Bábel tornya és a BIS székhelye között. Az elit a Bábel tornyához hasonló egységes ?birodalom?, mai nevén pénzrendszer segítségével akarja egyetlen hatóság alá tömöríteni az emberiséget. Az elit néhány tagja meggyőződéssel hiszi, hogy az emberiségnek erre van szüksége. Egyre gyakrabban mondják ki a nyilvánosság előtt is terveiket, csak sokan nem akarják meghallani.

Jean-Claude Trichet, az Európai Központi Bank elnöke például a következőket mondta:

A központi banki együttműködés korában, a Bázelben kéthavonta összeülő Globális Gazdasági Gyűlés (Global Economy Meeting ? GEM) a legfőbb fórum. A GEM a központi banki globális kormányzás legfőbb csoportjává vált.

(A teljes beszéd itt megtalálható: LINK)

A BIS hivatalos oldalán a szervezet céljai elég ártatlanul, sőt inkább unalmasan hangzanak:

A Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) küldetése, hogy támogatást nyújtson a központi bankoknak a monetáris stabilitás elérésében valamint, hogy segítse a nemzetközi együttműködést ezen a téren és a központi bankok bankjaként funkcionáljon.

Pontosan hogyan is éri el a BIS ezt a ?monetáris stabilitást?? Az investorinsight.com a következőképpen írja le:

A [BIS] ezt az országok irányításán keresztül éri el. Jelenleg a világ valutaalapjainak 7%-át birtokolja, és 2003-ban ennek elszámolási egységét svájci frankról SDR-okra, azaz Különleges Lehívási Jogokra cserélték, ami egy mesterséges fiat ?pénz?, értékét pedig egy valutakosár alapján határozzák meg (44% dollár, 34% euró, 11% japán jen, 11% angol font).

A bank óriási aranykészlettel is rendelkezik, aminek egy részét maga tárolja, a többit pedig kiadja kölcsönre, komoly stratégiai előnyt és hatalmat biztosítva magának a nemesfém árfolyamokon és piacokon. 2005-ös (legfrissebb nyilvános) éves jelentésében 712 tonna arany szerepelt. Az, hogy ebből mennyi a tagi letét és mennyi a BIS személyes vagyona, nem ismert.

A devizák és az arany árfolyamának irányításával a BIS komoly hatást tud gyakorolni egyes országok gazdasági feltételeire. Emlékezzünk, amikor legközelebb Ben Bernanke, FED elnök, vagy Jean-Claude Trichet, EKB elnök kamatemelést jelent be, hogy a döntés a BIS beleegyezésével történt.

?Hogyan irányítják a központi bankok a pénzvilágot? című cikkében a CNBC a következőket írja:

?Ha összeadjuk a világ központi bankjainak vagyonát, több mint 9.000 milliárd dollárt kapunk,? mondja Marc Doss, a Wells Fargo Bank regionális befektetési igazgatója. ?Ez olyan, mintha a világ második legnagyobb gazdaságát hoznánk létre a semmiből.?

Valóban. A központi bankrendszer egy önálló gazdasággá vált. Egy multi-billió dolláros birodalommá, ami manipulálja az illetékes bizottságokból érkező legkisebb hírekre is érzékenyen reagáló piacokat.

Szóval ki felügyeli a pénzt?

A központi bankok.

És ki irányítja a központi bankokat?

A Nemzetközi Fizetések Bankja.

Mit tehetünk, ha nem tetszik, amit a Nemzetközi Fizetések Bankja tesz?

Semmit. A szervezet a törvény felett áll.

Talán kicsit elfogadhatóbb lenne a BIS az emberek számára, ha átláthatóbb lenne, de szinte minden tevékenysége titokban folyik. Ami pedig ennél is aggasztóbb, hogy semmilyen felügyelettel nem rendelkezik. A Svájci Szövetségi Tanáccsal kötött megállapodása értelmében a bank archívumai, dokumentumai és bármilyen adathordozón található adatai ?mindenkor és mindenhol sérthetetlenek?. Továbbá tisztségviselői és alkalmazottai, ?hivataluk megszűnése után is, minden büntetőjogi és közigazgatási illetékesség szerint mentességet élveznek, kivéve, amennyiben erről kifejezetten lemondanak.? Végezetül pedig, a BIS vagy annak bármely letétjével szemben ?a Bank előzetes engedélye nélkül? semmilyen követelés nem érvényesíthető. (forrás)

Más szóval azt tesznek, amit akarnak, minden következmény nélkül. Ez az igazi bombabiztos jogi védelem.

Amennyiben a BIS úgy dönt, hogy beavatkozik a pénzpiacok működésébe, egyszerűen megteszi.

Mint a régi vicc a gorilláról: ?Hová ülhet egy 300 kilós gorilla? Ahová akar.?

Vajon merre tart a BIS?

Sokan úgy gondolják, hogy a következő lépés az egységes globális valuta bevezetése lesz, amit egyetlen globális központi bank bocsát majd ki. A BIS már most is SDR-okat használ, ami sokak szerint az egységes valuta előfutára. A BIS-nek fontos szerepe volt az euró bevezetésében is. Elég valószínű tehát, hogy további valutaintegrációk várnak a világra.

Ezek a dolgok nem fognak még az idén megtörténni, de felénk tartanak az biztos. Minden újabb válságra olyan megoldásokat kínálnak, amelyek a központosítás és a globalizáció felé viszik a világot.

[collapse title=”Van megoldás!” collapseid=”UniqueID”]Sokszor úgy tűnik, hogy már szinte semminek nincs értelme a világban. Egyre több az erőszak, a gonoszság, hiányzik a szeretet és a megértés. Bár a jelen és az előttünk álló évek nehéznek tűnnek, erőt meríthetünk abból, hogy még emberi mértékkel mérve sem tartanak majd sokáig (Jelenések 12:12, 17:10) utána pedig egy minden álmainknál szebb és jobb világ veszi kezdetét.

Isten azt ígérte, hogy ?ha Rá támaszkodunk, megőriz teljes békében? (Ézsaiás 26:3) és a nehéz időkben is mellettünk marad.

?Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!? (János 14:27)

Ha úgy gondolod, hogy szeretnéd te is érezni ezt a békességet és szeretnéd tudni mi történik a világban és, hogy pontosan hová is tartunk, vagy egyszerűen nem tudod, kinek higgyél, most azonnal megmegtudhatod az igazságot. Egyszerűen mondd el ezt a rövid imát vagy valami hasonlót, saját szavaiddal:

?Jézus, szeretnélek megismerni. Kérlek, gyere a szívembe és add nekem az örök élet ajándékát. Bocsásd meg a hibáimat, bűneimet és segíts, hogy rajtad keresztül megtaláljam az utam és a válaszokat kérdéseimre. Ámen.?

Elmondtam az imát. Most mi van?[/collapse]

Előző posztKövetkező poszt

22 hozzászólás

 1. ” A szabadkőművesek beszivárogtak földi Egyházamba, és hamarosan ? ahogyan az előre meg lett jövendölve ? az egyházszakadás megosztottságot és nyugtalanságot fog előidézni hűséges szolgáim között

  2013. február 13. szerda

  Drága szeretett leányom, jelenleg a Mennyországban dühöngés van, mivel a Töviskorona leereszkedik, hogy összezúzza Testemet, a Katolikus Egyházat a Földön.

  Ez a prófécia, amely az elmúlt két év során sok részletben adatott neked, bekövetkezett. Most, amikor a többi Kinyilatkoztatásaim is hamarosan be fognak teljesülni, szent szolgáim közül csak nagyon kevesen lesznek képesek arra, hogy ? időtök ezen istentelen órájában ? figyelmen kívül hagyják az emberi nemhez intézett Kérésemet.

  Ők, a gonosz csoport, már elkezdték azon hadjáratukat, hogy hogy kiirtsák Tanításaim Igazságait a Földről. Szent Helytartómra rákényszerítették ezeket az intézkedéseket, és emiatt nagymértékben szenvedni fog.

  A szabadkőművesek beszivárogtak földi Egyházamba, és hamarosan ?ahogyan az előre meg lett jövendölve ? az egyházszakadás megosztottságot és nyugtalanságot fog előidézni hűséges szolgáim között

  Sokuknak nincs fogalmuk arról a megtévesztésről, amelyet bemutatnak nekik. Ők azt sem tudják, hogy Katolikus Egyházam alapját már porrá zúzták. Annak helyén a förtelem fog kiemelkedni; Én azonban közbe fogok lépni, és jeleket fogok küldeni annak érdekében, hogy figyelmeztessek minden lelket az imádkozás fontosságára, hogy meg tudják különböztetni az igazságot a hamisságtól.

  Nem a Katolikus Egyház összeomlása lesz az, ami hamarosan nyilvánvalóvá válik, és ami megosztja majd a világot, hanem az Új Világegyház, az egy világ ? vallás létrehozásába való belekeveredésük lesz az, amely a pogányságot és a bálványimádást fogja bevezetni.

  A hamis próféta jól fel van készülve, és az ő ideje most már elérkezett. Együttműködve az Antikrisztussal, ők térdre kényszerítik a világot. Nem Isten lesz az, akinek kifejezik majd a hódolatukat, hanem a fenevadnak fognak hódolni.

  Buzdítom Tanítványaimat és Keresztény követőimet mindenhol a világon, hogy maradjanak nyugodtak. Imádkozzatok a békéért és engedjétek meg Nekem, Jézusotoknak, hogy vezesselek benneteket ebben az időben.

  Felhívom bíborosaimat, püspökeimet és felszentelt szolgáimat, hogy egyesítsék nyájaikat, és maradjanak hűségesek Tanításaimhoz. Fokozottan figyeljetek arra, amit majd kérni fognak tőletek, hogy mit prédikáljatok, mert az változni fog. Szentbeszédeiteket egy szekuláris világ számára fogják majd kidolgozni, és nektek azt előírni; és azoknak nem lesz semmi lényegi mondanivalójuk.

  Azzal a plusz ígérettel ? melyet úgy fognak bemutatni nektek, mint az összes gyülekezetek támogatását -, hogy az a Katolikus Egyház modernizálásának tűnjön, minden vallást eggyé göngyölítenek egy úgynevezett Keresztény Egyesített Egyházba. Kezdetben minden külső jel olyannak fog látszani, mintha minden ugyanaz lenne, de ez az, amit ők akarnak, hogy ti lássatok. Lassanként többé már nem fogjátok tudni felismerni a Szentírást, amint új szavakat, kifejezéseket, és új formátumokat helyeznek elétek a Szentségek bemutatására.

  Pánik fog kitörni az igaz, hű és hagyománytisztelő papok között, akik megrémülnek majd attól az új modern formától, amelyet az Egyház magára ölt, amikor egy új típusú, modern, alternatív Egyházat fognak beindítani.

  A szabadkőművesek hálózatán keresztül lesz az ? mely beszivárgott a Katolikus Egyház minden sarkába, a kormányokba és a médiába -, hogy ezt az utálatot nagy újításként fogják bemutatni.

  Ez a vég kezdete. Jelenlétemet tapintatoson majd száműzik a Szentmisék új ceremóniájából.

  Minden pompa és ceremónia egy üres tabernákulumot fog álcázni, mert Isteni Jelenlétemet Atyám nem fogja többé megengedni.

  Nektek egyesülve kell maradnotok, ha katolikusok vagytok, és továbbra is részt kell vennetek a napi Szentmiséken, és Szentáldozáshoz kell járulnotok. Minden Kereszténynek, nektek tudnotok kell, hogy benneteket szintén becsalogatnak az Új Világ Egyházba, amelyet azok a nemzetek szőnek, akik szövetségben vannak Katolikus Egyházam árulóival. Ők egy szekuláris humanista látszatot szeretnének kelteni, egy látszatot, amely álcázza majd a gonoszságot, melyet finoman előmozdítanak.

  A csata elkezdődött, de ti, szeretett Követőim erősebbek vagytok, mint gondolnátok. Én mindig itt vagyok. Én jól felkészítettelek benneteket. Ahhoz, hogy túléljétek, ezt az imát kell mondanotok:

  A Keresztes Imahadjárat 100. imája: ?A Kereszténység túléléséért?

  Ó, drága Jézus, azon képességért könyörgünk Hozzád, hogy túléljük a megpróbáltatásokat, amelyekkel most szembesülünk, mivel az utolsó Igaz Pápa befejezte az Irántad való Küldetését.

  Segíts nekünk, hogy ellenálljunk a szörnyű visszaéléseknek, amelyekkel most szembe kell néznünk azon Egyház összeomlása miatt, amelyet mi valamikor megismertük.

  Ne engedd soha, hogy eltérjünk Isteni Szavad Igazságától.

  Segíts nekünk, hogy csendben maradjunk, amikor a támadások a vállunkra nehezednek arra csábítva minket, hogy hátat fordítsunk neked és a Szentségeknek, melyeket Te adtál a világnak.

  Borítsd be Hadseregedet egy pajzshoz hasonlóan azzal az erőteljes Szeretettel, amelyre szükségünk van, hogy megvédjen minket a hamis prófétával és az Antikrisztussal szemben.

  Segítsd Egyházadat a Földön, hogy elterjedjen és gyarapodjon; hogy ragaszkodjon az Igazság betartásához, és hogy segítsen testvéreinket az Igazság Ösvényén vezetni, hogy megfelelően felkészítsen minket Második Eljöveteledre.

  Ámen.

  Ne nyugtalankodjatok, Követőim. Minden az Én Szent Kezeimben van. Legyetek türelmesek. Ne igazoljátok egyetlen cselekedeteket sem, mert ha ezt teszitek, akkor Szavamat véditek, holott minden, amit tennetek kell, hogy hirdessétek azt.

  Jézusotok ”

  http://utolsoidok.com/az-ur-jezus-uzenetei-minden-emberhez-idorendi-sorrendben/2013-februar/

 2. Szia Sharky,
  Jusson eszünkbe az egyik igen tisztelt volt miniszterelnökünk szavai “Hazudtunk reggel, éjjel meg este”. Ebből induljunk ki.
  ennyit a mindenkori politikusokról és azokról is akik közel állnak hozzájuk, mint például Széles Gábor, aki ugyebár közzétette a saját facebook oldalán ezt a “nesze nektek semmi, fogjátok meg jól” jellegű ígéretet . Ezzel pont azt akarták, hogy az naiv emberek(van belőlük elég) azonnal a kormányra gondoljanak, hogy “úúú de jó, valamin nagyon dolgozik a kormány, valami amiből az egész ország fog profitálni”. Ja persze, pont ezt szánták Magyarországnak, hogy hirtelen helyreálljunk. Én 100% -ban biztos vagyok benne, hogy ez a dumát azért kellett elhinteni, mert: Nem kormánytag állította, pedig úgy is lehet érteni, mintha onnan “szivárgott” ki. Így aztán az emberek szívesebben fognak további adókat lenyelni, mondván, hogy úgy hamarosan összehoznak valamit Viktorék és akkor megszabadulunk a sok adótól.
  Aztán mivel a dolog úgy lett elmondva, hogy “ha ez bejön” Széles úr is kisétálhat majd ebből valamikor az év vége fele, mondván, hogy “Hát, sajnos nem jött össze, bocs” . Ha meg valakik a kormányon akarják majd számon kérni, ők azt fogják válaszolni, hogy “bocs, de fogalmunk sincs, hogy miről beszélnek, tudomásunk szerint a Széles Gábor nem kormány tag, vagy önök szerint igen?. És egyébként is, mi köze van a kormánynak ahhoz, amit a SZG. ír a saját privát FB oldalán?” És röhögnek egy nagyot, hogy mit meg nem lehet csinálni a buta néppel.
  Ne legyen igazam.
  Azért dolgoznak a középosztály tönkretételén, hogy utána megint kisegítsék őket, ráadásul még nem is értük el a vödör fenekét, még bele sem kosztoltunk az igazi nehézségekbe. Persze tudom, hogy sokan nehezem élnek és kétségbe is vannak esve, de lesz ennél még sokkal, de sokkal rosszabb is.

  1. Szia kanku!

   Igen, ha minden a “normális”, az eddig megszokott viszonyok között menne tovább, akkor 100%-osan igazad lenne!
   De most úgy néz ki, hogy eljutottunk a Jel 17-hez! Abban a “nagy parázna” (Babilon) elpusztításáról van szó (Vatikán)!
   És ebben a fejezetben van szó a Fenevad megjelenéséről is, aki a tíz királlyal együtt “kirabolják”, és megégetik a “paráznát”!
   (A vatikán vagyonát zárolni akarják, és szétosztani, az áldozatai között!)
   Szóval már nem vagyunk a “rendes” kerékvágásban! Sharky is ezért rakta azt a cikket oda, hogy esetleg valami GLOBÁLISRA készülnek-e?! ( Ami mindenkinek “jó lesz”!)

   1. Szia Ida,
    Ezzel a Vatikán dologgal szerintem egy kicsit előre szaladtok. Tisztában vagyok azzal, hogy mit és kit képvisel a RK. Egyház a kezdetektől fogva, és azt is átlátom, hogyan teszi tönkre saját magát(olyan ez mint akik szándékosan felgyújtja a saját házát vagy üzletét a biztosítás miatt), de azt is tudjuk, hogy ők egy új világvallást bevezetésén is szorgoskodnak, ehhez viszont kell néhány jól megrendezett esemény is, amiben érintett lesz a többi vallást is, minek hatására feladják az addigi hitüket valami másért (kezdetben ez lesz a new age mazlag, nem véletlenül találunk benne ezt is, azt is ) Erre talán, egy nagy háború közepén, a legalkalmasabb egy a “földönkívüliek megjelenése” esemény lesz a legalkalmasabb. Majd meglátjuk.
    Most is éppen azt a felvonást látjuk, a RKE/pápával kapcsolatban, amikor igyekeznek kiábrándítani a tudatlan “keresztényeket” a kereszténységből, mivel így könnyebb lesz az átállítás. Az embereknek már úgysem kell sok ehhez, mert a legtöbben úgy is már azt gondolják, hogy a pap “bort iszik és vizet prédikál”, és ebben nem sokat tévednek. Tisztelet a kivétel. És innentől kezdve gyengül az emberekben, úgy a Bibliához mint az Úrhoz is való kötődés. Márpedig, ha valamiben nem hiszünk, akkor nem is fogunk ragaszkodni hozzá. A mai keresztény gyülekezetek már csak a hagyomány esetleg divat miatt működnek, az Istenben való hit, a legtöbb esetben elveszett. Lehet, hogy tévedek, de én ezt látom.
    Ida, egyelőre annyit tudunk biztosan, hogy lemondani kíván a pápa, és van egy akármilyen ITCCS szervezet, akiről eddig nem is tudtunk semmit, aki perelni készül valakit,…de az nem a Benedek pápa lesz.. Ezért fogalmaztam a múltkor, hogy indul egy izgalmas szappanopera. Aki érti mi történik annak egy színdarab, aki nem annak meg horror vagy csalódás vagy mit bánom én micsoda.

    1. Szia Kanku!

     Csak egy eszmefuttatas:
     “Erre talán, egy nagy háború közepén, a legalkalmasabb egy a ?földönkívüliek megjelenése? esemény lesz a legalkalmasabb. Majd meglátjuk.”
     Ha ilyen esemeny vezet az uj global vilagvallashoz (melyet en is a leginkabb elkepzelhetonek tartok), akkor mi szukseg is van a Vatikanra? Sot! Sejthetjuk, hogy egy ilyen esemeny keresztenyuldozest hozhat magaval.
     Namost ha en tudom, hogy lesz egy ilyen esemeny, es tudom, hogy ez a Vatikan vesztet fogja okozni, akkor akar elore “kukazhatom” is a keresztenyeket. Sot! Ha van barmilyen jogalapom vagy hivatkozasom ra, akkor a “kukazas” elott erdemes kisemmiznem oket. (Predat predaljak). Nem?
     Szep napot! 🙂

    2. Szeva Sharky 🙂
     A kukázásos hasonlat miatt nem igazán értettem a végét, ne haragudj. Azt pedig, hogy ki semmiz ki kicsodát pedig végkép nem. Ha van hozzá kedved és időd megköszönném, ha átfogalmaznád, tényleg szeretném megérteni.
     Kezd az az érzésen lenni, hogy mi tulajdonképen ugyan arról beszélünk, csak te azt állítód, hogy megszűnik én meg azt, hogy átakarnak alakulni, és egy új, közös világvallás élére kerülni. Így nézve a dolgot már mindkettőnknek igaza lehet.
     És ha már a Vatikáni vagyon lefoglalásáról van, vagy lesz szó, az nem arról fog szólni, hogy szétosszák az emberek között, hanem szerintem rábízzák az ENSZ-re, vagy valamelyik bankra, esetleg egy új bankot hoznak létre(ÚJ VILÁGBANK ?), vagyis megint csak ugyan azoknak a kézébe kerül a vagyon. Persze amikor már HomoSatanis ossza a lapokat, akkor történhet még egy s más ezzel a vagyonnal is.

     Én azt szeretném a legjobban megtudni, hogy kik állnak az ITCCS.org mögött. Egy biztos, ez nem átlagemberek kezdeményezése. Várj,….már látom is,……a zsidók 🙁 Egy pillanatra majdnem összezavarodtam, de a finish előtt mégis sikerült megoldani a kérdést. Én a Vatikán helyett ezt a hullámot is meglovagolnám, hadd gyűlölje őket még jobban a világ. Már most lemerem fogadni, hogy így lesz.

    3. Szia Kanku!

     Értelek én, csak ne felejtsük ki a képletből Istent! Tudjuk, hogy “amazok” mit szeretnének csinálni, de mindig az az alap, hogy mindennek ellenére, Isten mit fog csinálni! Nem mondom, hogy holnap fogják mindezt a dolgot (Jel 17-18) véghezvinni, hiszen tudjuk, hogy az idők az Atya kezében vannak, csak azt mondom, hogy az Ige ezt írja vele kapcsolatosan! És nekünk az az alap! Tudom, hogy neked is, nem azért írom, mintha nem így lenne, csak arra akarom a figyelmet felhívni, hogy legyünk rugalmasak! Ne ragaszkodjunk a Sátán koreogrifájához ( még abban az esetben sem, ha úgy néz ki, hogy “az” jön össze!), mert Isten uralkodik! És az Ő akarata lesz meg!

    4. UI.: Azt ne gondold, hogy ezt ellened írtam, vagy bármit! Nekem is , és mindannyiunknak megvan a dolgok menetéről az elképzelésünk. De nagyon fontos szerintem a rugalmasság! Nem szabad az elképzeléseinket, akármennyire logikusnak és jónak látszanak, az Ige és Isten elé helyeznünk. Fenn kell tartanunk a helyet arra, hogy bármikor módosítsunk . ( pl: lehet, hogy én “elnéztem” a térképen a számokat , és arra számítok hogy, ha megyek egy úton, csak 10 km után lesz a stop tábla, és ezért “padlóig” nyomom a gázpedált. Közben 1 km után már ott van! Az ember olyankor nem mondja, hogy nem hiszem el!..)

 3. MÁT EVANGÉLIUM 24: 15…

  Mikor azért látjátok majd,
  hogy az a pusztító utálatosság,
  ( JELEN PILLANATBAN MÉG NEM TUDJUK KI AZ, de valaki megfog jelenni Jeruzsálemben….
  mint ANTIKRISZTUS !!!
  +békekötés stb….)
  amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen.
  ( OTT LESSZ JERUZSÁLEMBEN….)
  (van más is aki Jerizsálemben van,
  de ő nem Obama…. )
  mindenesetre
  kíváncsi vagyok, hogy Obama,
  előkészítő vagy…
  Center….

   1. Nem lehet ő a antikrisztus nő .
    De a kormánya közelébe lehetett
    2010 óta ,minimum.
    Ő csak egy tisztelője,

  1. A Vatikán feloszlatásáról vagy kincseinek szétosztásáról nem hallottam. Van linked?
   Azt tudjuk, hogy eljön az osztogatás ideje is:
   “olyat tesz, amilyet sem elődei, sem ősei nem tettek. Prédát, zsákmányt és kincseket osztogat híveinek…” Dániel 11:24
   A Vatikánban meg lenne mit osztogatni, az biztos.

   1. Szia Thea!

    Konkret hirem vagy linkem nincs errol.
    Az itccs.org-on olvasottakbol kovetkeztettem ezt, a magam reszerol. Ezert is tettem fel ugy, mint kerdest.

    Korabban mar irtam rola erintolegesen, hogy Babylon istene Astaroth, Isthar angol megfeleloje “Easter”, ami a husveti unnepeket is jeloli. Veletlen egybeeses csak, hogy az itccs altal jelzett es kezdemenyezett eu-s ugyeszi vizsgalat a Vatikannal szemben husvetkor kezdodik? 2013. 03.-ho (egy kis szammisztika, ezeknek mindig nagy jelentoseguk van a “masik oldalon”). Ir arrol is, hogy vagyonokat fognak zarolni a vizsgalat kapcsan.
    Vajon Babylon istene leszamol a keresztenyseggel?
    Szoval en csak hangosan gondolkodom. Meglatjuk…

  2. Szia Sharky!

   Hát az Ige azt írja, úgyhogy ebben biztos lehetsz:

   Jel. 17,1
   És jöve egy a hét angyal közül, a kinél a hét pohár vala, és szóla velem, mondván nékem: Jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, a ki a sok vizen ül;
   ?A kivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai.
   És lélekben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely teljes vala káromlásnak neveivel, a melynek hét feje és tíz szarva vala.
   ?Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával,
   És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja.
   És látám, hogy az asszony részeg vala A SZENTEK VÉRÉTŐL ÉS A JÉZUS BIZONYSÁGTEVŐINEK VÉRÉTŐL; és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt.

   Itt úgy látszik, hogy itt lép be a Fenevad!
   Jel 17,7
   ?És monda nékem az angyal: Miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszonynak titkát és a fenevadét, a mely őt hordozza, a melynek hét feje és tíz szarva van.
   A fenevad, a melyet láttál, volt és nincs; és a mélységből jő fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe e világ alapítása óta) látván a fenevadat, a mely vala és nincs, noha van.
   Itt az elme, a melyben van bölcseség. A HÉT FŐ, A HÉT HEGY, a melyen az asszony ül;
   Király is hét van; az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött; és mikor eljő, kevés ideig kell annak megmaradni.
   ? Jel. 17,11
   A fenevad pedig, a mely vala és nincs, az maga a nyolczadik, és a hét közül való; és a veszedelemre megy.
   A tíz szarv pedig, a melyet láttál, tíz király, olyanok, a kik még birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal.
   ?Jel. 17,15
   És monda nékem: A vizek, a melyeket láttál, a hol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek.
   És a tíz szarv, a melyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát,KIFOSZTJÁK ÉS MEZÍTELENNÉ TESZIK, és eszik annak húsát, és MEGÉGETIK ŐT TŰZZEL.
   ?
   Jel. 17,17
   Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei.
   Jel. 17,18
   És az asszony, a melyet láttál, ama nagy város, a melynek királysága van a földnek királyain.
   Jel. 18,1
   És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, a kinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől.
   És kiálta teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé.
   ? Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és A FÖLDNEK KIRÁLYAI Ő VELE PARÁZNÁLKODTAK, és a földnek KALMÁRAI az ő dobzódásának erejéből MEGGAZDAGODTAK.
   És hallék más szózatot a mennyből, a mely ezt mondja vala: FUSSATOK KI BELŐLE ÉN NÉPEM, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból:
   ?Jel. 18,5
   Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.
   Fizessetek úgy néki, a mint ő fizetett néktek, és kétszerrel kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint; a mely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki.
   A mennyire dicsőítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyászszal fizessetek néki; mert ezt mondja az ő szívében: Úgy ülök, mint királynéasszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok.
   Jel. 18,8
   Ennekokáért egy nap jőnek ő reá az ő csapásai: a halál, a gyász és az éhség; és tűzzel égettetik meg; MERT ERŐS AZ ÚR, AZ ISTEN AKI MEGBÜNTETI ŐT.
   Jel. 18,9
   És siratják őt, és jajgatnak ő rajta a föld királyai, a kik vele paráználkodtak és dobzódtak, mikor az ő égésének füstjét látják,
   Nagy távol állva az ő kínjától való félelem miatt, mondván: Jaj! jaj! te nagy város, Babilon, te hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéleted!
   A föld kalmárai is siratják és jajgatják őt, mert az ő árúikat immár senki nem veszi;
   Arany és ezüst, és drágakő és gyöngy, és gyolcs és bíbor, és selyem és skárlátczikkeket; és minden thinfát és minden elefántcsontedényt, és drágafából és rézből és vasból és márványkőből csinált minden edényt;
   És fahajat és illatszereket, és kenetet és tömjént, és bort és olajat, és zsemlyelisztet és gabonát, és barmokat és juhokat, és lovakat és kocsikat, ÉS RABOKAT ÉS EMBEREK LELKEIT.
   És a gyümölcs, a mit a te lelked kívánt, eltávozott tőled, és minden a mi ínyes és pompás, eltávozott tőled, és többé azokat meg nem találod.
   Ezeknek árosai, AKI MEGGAZDAGODTAK ŐT TŐLE, távol állanak az ő kínjától való félelem miatt, sírván és jajgatván,
   ?
   Jel. 18,16
   És ezt mondván: Jaj! jaj! A NAGY VÁROS, AMELY ÖLTÖZÖTT GYOLCSBA ÉS BIBORBA ÉS SKARLÁTBA, és megékesíttetett ARANNYAL, DRÁGAKÖVEKKEL ÉS GYÖNGYÖKKEL; hogy elpusztult egy órában annyi gazdagság!
   És minden hajósmester és a hajókon levők mind, a sokaság és az evezők, és valakik a tengeren kereskednek, távol állának.
   És kiáltának, látván az ő égésének füstjét, és ezt mondják vala: Mi hasonló e nagy városhoz?
   És port hányván az ő fejökre, kiáltának sírván és jajgatván, és ezt mondván: Jaj! jaj! AZ A NAGY VÁROS, AMELYBEN MEGGAZDAGODOTT MINDENKI, a kinek hajói voltak a tengeren, annak drágaságaiból, hogy elpusztult egy órában!
   Örülj ő rajta menny, és ti szent apostolok és próféták; mert az Isten büntette meg őt érettetek való büntetéssel.
   És egy erős angyal egy nagy malomkőhöz hasonló követ felvőn és a tengerbe veté, ezt mondván: Ilyen módon NAGY SEBESSÉGGEL VETTETIK EL BABILON, ama nagy város, és többé meg nem találtatik.
   És hárfásoknak és muzsikásoknak, és síposoknak és trombitásoknak szava te benned többé nem hallatik; és semmi mesterségnek mestere nem találtatik többé te benned; és malomnak zúgása sem hallatik többé te benned;
   És szövétneknek világossága többé te benned nem fénylik; és vőlegénynek és menyasszonynak szava sem hallatik többé te benned; mert a te kalmáraid valának a földnek fejedelmei; mert a te bűvöléseidtől eltévelyedtek mind a népek.
   ?ÉS ABBAN PRÓFÉTÁKNAK ÉS SZENTEKNEK VÉRE TALÁLTATOTT, ÉS MINDENEKNEK, AKIK MEGÖLETTEK A FÖLDÖN.

   1. Szia Ida!

    Koszi. Pont ma olvastam el ezt.
    Meg egy kis raadas:
    Marciusban Obama Izraelbe latogat. Az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok szerint mar ugy megy oda, mint a “vilag vezetoje”.
    Egyre tobben, – en magam is – arrol vannak meggyozodve, hogy O az Antikrisztus.
    Hozok is nehany peldat egy maganbeszelgetesembol (ssajnos angol, de azert konnyen ertheto sztem):

    I have been thinking obama is, or could be, the antichrist. There are too many signs pointing to obama as being the one. Obama seems to command even the forces of nature. It is widely agreed that Romney was ahead in the polls right up until the weekend before the election. That weekend, hurricane Sandy hit and obama was able to get out there and be ‘presidential’. Up to that point, he was losing to Romney! He commands the media. They will report nothing wrong he does. They only praise and glorify him. Even in the courts. He has control over the courts too. None of these cases regarding his fake birth certificate and other papers is even questioned! The cases are immediately thrown out of court and that’s the end of it! Celebrities are commenting that he is ‘Our Lord and Savior’… and well known magazines have ‘The Second Coming’ on the front page. He also was awarded the Nobel Peace Prize… and that’s foretold about the antichrist too because he’s initially to come as a man of peace…. there are just too many signs. We are definitely in the end times.. We all need to pray for our friends and family, and especially pray for those who do not know Jesus. They need to be saved before the end comes… God bless you and your family.

    1. Szia Sharky!

     Aha, lehet! (Én az első megválasztásánál tippeltem rá, de azután meginogtam!) Persze elgondolkoztató dolog az is, hogy Iszlám hitű, csak letagadta! Mióta Ria felvilágosított az Iszlám mibenlétéről, abszolut biztos vagyok benne, hogy azt, a Sátán hozta létre a kereszténység ellenvallásaként! ( A többi mögött is ördögök vannak, de e mögött, konkrétan maga a Sátán! Ha jól megnézzük az Iszlámot, a zsidók és s keresztények azok akiket teljes szívéből utál! A többivel el van! Mondjuk jogos is, a Sátán nem hasonlik meg önmagával!) Abban Ő az isten! Azt meg tudjuk, hogy a “Sátán ereje által” jön! És azt is, hogy elhiteti a népeket! Az egyik itteni hirek oldalon, Lacci feltett egy nagyon jó tanítást, éppen Izrael és a próféciák ügyében, idemásoltam, érdemes megnézni! Ebből is látszik, hogy mennyire közel vagyunk már AK megjelenéséhez! Ha meg az Ő az, akkor, ha nyélbeüti a SZERZŐDÉST, akkor már biztosra mehetünk!

     http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=guul0cz6TBo

     Amit meg betettél magánbeszélgetést, ha a GF nem csal, akkor nagyon nagy %-ék, hogy Ő az!
     ( Az is megvan írva, az Igében, hogy a mostani római birodalom, sokkal nagyobb lesz területre is, mint az elődei voltak!)

 4. “Ezek a dolgok nem fognak még az idén megtörténni, de felénk tartanak az biztos. Minden újabb válságra olyan megoldásokat kínálnak, amelyek a központosítás és a globalizáció felé viszik a világot.”

  Ki tudja?! Még nemrégen kezdődött ez az év!
  Dán. 2,20
  Szóla Dániel, és monda: Áldott legyen az Istennek neve örökkön örökké: mert övé a bölcseség és az erő.
  És ő változtatja meg az időket és az időknek részeit; dönt királyokat és tesz királyokat; ád bölcseséget a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek.
  Csel. 1,7
  Monda pedig nékik: Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyheztetett.

 5. -Mit csinal a BIS?
  A globalis penzkorforgast szabalyozza MAGANERDEK szerint.
  -Mit kellene csinalnia?
  A KONSTRUKTIV globalis penzkorforgast szabalyoznia.
  -Miert nem konstruktiv a jelen rendszer?
  Mert kamat parazita tulajdonsaga szembe megy a penzkorforgas stabilitasaval (ami szinte az egyeduli legfontosabb feltetele az arstabilitasnak is)
  -Miert jo ez a maganerdeknek?
  Mert igy a rendszerbe van kodolva az EGYETLEN lehetseges globalis irany: sokak tobbletmunkajabol kevesek MAGANtulajdona lesz.
  -Miert rossz ez (a maganerdeknek is!) ?
  Mert a civilizacios fejlodesnek csak a lehetseges minimumat biztositja, kvazi arra jo, hogy egy adott kor adott embere mindent felhalmozhasson, ami mar VAN.

  A globalis valuta nyugodtan johet(ne), ha vegre megszunne a MAGANERDEK szerinti penzkorforgas-szabalyozas es helyebe konstruktiv penzszabalyozas (=arstabilitas) lepne a parazita kamat elv megszuntetesevel…

  Nem a globalis valuta a para, hanem az, hogy meg mindig maguk az emberek a legnagyobb gatjai a rendszer megvaltoztatasanak azaltal, hogy idiota modon nem kepesek felfogni, hogy nem az embert kell a penzhez alakitani, hanem a penzt az emberhez.

  A boldog rabszolgak a szabadsag legnagyobb ellensegei.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend