Világkormány

Hol a világkormány? – Kína és Németország venné át a stafétát a leköszönő USA-tól?

A nagybetűs Világkormány, vagyis egy szinte minden országot átfogó központi hatalom kialakulásának elméletét valószínűleg nem kell külön bemutatni, hiszen az alternatív médiának köszönhetően az elképzelés talán azok előtt sem ismeretlen, akik nem annyira járatosak a Jelenések könyvében. Maga a szó annyira közismertté vált, hogy azok, akik a létrehozásán fáradozni hivatottak, manapság nem is igen szeretik használni és inkább „globális gazdasági resetként”, „új multilaterizmusként” vagy legújabban, pontosabban az USA lassú, de biztos hanyatlásával, „az egypólusú világrend végeként” emlegetik.

Bármilyen címkét használunk is, a lényeg, hogy a „régi világ” teljes és minden területet érintő destabilizációjáról van szó, hogy annak helyébe egy szorosan felügyelt egységes világhatalom léphessen.

A jelek szerint ennek a rendszernek nem az Egyesült Államok, vagy a dollár, de mégcsak nem is a „nyugat” lesz a legfőbb tengelye, hiszen kicsoda ténykedne minden erejével egy olyan valaminek a meggyengítésén, amire élete főművét szándékozik építeni? Márpedig az Egyesült Államokkal pontosan ez történik.

Az a vélekedés se nagyon állja meg a helyét, hogy ebben az erőfeszítésben a nyugat csap össze a kelettel, mégpedig úgy, hogy a kelet a rosszban sántikáló nyugatnak próbál ellenállni. Pedig az egymással elvileg harcban álló nyugat és kelet nemzetei ugyanazokkal a tanácsadókkal és szövetségesekkel rendelkeznek és a céljaik is eléggé egybeesnek.

Konfliktus attól még van bőségesen, de inkább csak amolyan színházként. Persze ettől függetlenül ebben a színdarabban mégiscsak hús vér emberek szerepelnek, akik időnként igazi vérrel fizetnek a szereplésért.

Tényleg színház lenne az egész világ és „színész benne minden férfi és nő”1? Mert miközben egyesek azt gondolják, hogy központi irányítás alatt minden felett hatalmat gyakorolhatnak, a szabadságot soha nem lesznek képesek felszámolni, mert azt e világon felül álló mércével osztják és nem globális bürokraták kegyeitől, vagy online ügyintéző algoritmusoktól függ, hanem Annak a Lelkéből árad, Aki kétszer is életet adott nekünk. Erre gondolhatott Dávid is, amikor a 2. Zsoltárban azt írta, hogy az egekben lakozó tényleg csak nevetni tud az ilyen erőfeszítéseken és inkább arra inti a föld királyait, hogy térjenek észhez.

De visszatérve ennek a hús-vér világnak ahhoz a bizonyos készülő kormányához, felmerül a kérdés, hogy amennyiben tényleg készülődik egy ilyen, mégis hogyan és honnan érkezik? Amennyiben az USA, a szorosabb felügyelet elérése érdekében tényleg kispadra kerül, hol fog meggyökerezni ez a kormány?

Mivel a kelet és a nyugat minden jel szerint egy kapura játszik, nem meglepő, hogy a jelen állás szerint mindkét égtájon találunk új jelöltet.

Az elképzelés nem hajmeresztő. Még a Bloomberg is írt róla néhány napja, kijelentve, hogy „miközben az USA visszavonul a világvezetői szereptől, Kína és Németország a helyére áll”, illetve, hogy Donald Trump „hidegháborús ellenfeleket és barátokat egyesít maga ellen”. Szóval Kína és Németország. És szocializmus.

Egy ilyen német-kínai kapcsolat furcsának tűnhet, pedig a két országban több a hasonlóság, mint gondolnánk. Németország az Európai Unió ipari és gazdasági magja, Kína pedig ugyanezt a szerepet tölti be Ázsiában. Kína kapitalista hobbikat űző kommunistaként játszik, Németország pedig szocialista programokat integráló és egyre több társadalmi igazságosság mantrát kántáló kapitalistaként. Lényegében azonban mindkét ország kollektivista, tehát tökéletes kiindulópont a világraszóló terv megvalósításához.

A Németországot egyre inkább uraló multikulturalizmus pedig tökéletes ideológia a határok eltörléséhez, a tömeges népvándorláshoz, az ideológiák gyors terjesztéséhez vagy a szuverenitás eltörléséhez. Ezen kívül a német példát sokan Trump antitézisének tartják.

Kína ezidáig inkább egy elnyomó gazdasági tesztterepnek számított. Az ország ötéves programjának legfőbb elemei az állami segélyek és az egyetemes egészségügyi ellátás. Ehhez persze hozzá kell tenni, hogy egy olyan országban ahol milliók élnek napi néhány száz forintból, az embereknek nem sok választása van azon kívül, minthogy elfogadják az állami alamizsnát. A kínai gazdaság éppen csak annyira elviselhetetlen, hogy azért a forráspontot ne érje el, ez pedig tökéletes modell a világtervezők számára.

Ugyanakkor köztudott, hogy Kína remek kapcsolatokat ápol a globális intézményekkel és az elsők között szorgalmazta egy új globális valutarendszer bevezetését, ráadásul azóta a jüan az IMF valutakosarába is bekerült, remekül szemléltetve a jó viszonyt. Emlékezzünk, hogy a világvaluta bevezetése milyen fontos szerepet játszik a globális játékban.

Azonban egy ilyen terv csak akkor kivitelezhető, ha marad a földnek néhány pontja, ami viszonylag stabil marad, ahol az illetékesek konszolidálhatják tőkéjüket és felállíthatják hídfőállásaikat a következő támadáshoz. A német-kínai kapcsos jó választásnak tűnhet.

Kína Németország első számú kereskedelmi partnere, Németország pedig a kínai befektetések leginkább preferált helyszíne Európában. A múlt hónapban Angela Merkel és Li Ko-csiang személyesen is találkoztak, hogy megerősítsék országaik kapcsolatát a Donald Trump által népszerűsített protekcionizmussal szemben.

„Kína stratégiai és még fontosabb partnerré vált… A globális bizonytalanság korában élünk, így felelősek vagyunk több területen is kiterjeszteni partneri kapcsolatainkat és a jogrenden alapuló világrendért küzdeni…”

mondta Merkel.

Németország pekingi nagykövete pedig azt mondta, hogy országa „a kelet felé mozdul” illetve, hogy „az USA egy vákuumot hagyott maga után, miután kiszállt a Csendes-óceáni Partnerség megkötésére irányuló törekvésekből”.

Vagyis Trump a tökéletes katalizátor. Mindent rá lehet kenni. A világ előtt Trump hivatott képviselni a „régi világot” és annak minden „barbár” hagyatékát, Németország és Kína pedig fokozatosan az új szimbólumaivá válnak.

Mi pedig emlékezzünk, hogy mindez tényleg csak a díszletet szolgáltatja az igazi történethez, aminek nem kormányok, de még csak nem is nemzetek vagy titkos társaságok, hanem te meg én vagyunk a főszereplői, együtt pedig mégiscsak egy romolhatatlan ország örökösei, pedig még egy hivatalba se kellett elzarándokolnunk állampolgárságot igényelni, mert maga az ország jött el hozzánk, hogy bennünk lakozzon2 és megálljon örökké3 és ez a még el sem jött, de már lassan el is múló világkormánnyal együtt vagy anélkül is így van.

Brandon Smith cikkének felhasználásával

 1. William Shakespeare, Ahogy tetszik []
 2. Lukács 17:21 []
 3. Dániel 2:44 []
Előző posztKövetkező poszt

28 hozzászólás

   1. Kedves Éva!
    Ez olyan Ószövetségies.
    Jézus Krisztus óta Új szövetségben vagyunk, ahol nincsenek próféták, akik Isten akaratát közvetítik a király felé. Maga Isten szól a királynak, ha az Isten félő, hogy mit kell cselekednie.
    Véleményem szerint ez is megtévesztés, az Ószövetségi rendszert használja fel a sátán, hogy megtévessze az embereket.

 1. Ahogy a próféta mondaná, vagyis Én Lol,”…És végül lesztek csalókká, hazugokká és tolvajokká…” Lol.

 2. Az ilyen “egyesítő” törekvések már igencsak ősidőktől fogva tapasztalhatóak a Föld bolygón.Egyetlen itteni hatalomnak sem volt más célja tulajdonképpen.A nagyon viszonylagos közelmúltban a Római Birodalom nagyszerű mintapéldánya ennek.Ez az egyesítés megy szellemi és fizikai szinten is.Mindez valamiféle vallási köntösben.Még akkor is, ha ennek kommunizmus, fasizmus, kereszténység, NASA stb…. nevet adtak.Ez ugyanaz a törekvés.De hogy még színesebb legyen, Pál apostolt is ide sorolják sokan.Olyanok, akik őt cionista ügynöknek tartják.Einstein, aki azonban már tényleg a cionista eszmék nyílt támogatója volt, szintén az úgy nevezett világkormány létrejöttét sürgette.Ő egyébként nagy egyesítő volt.Egész életét a gravitáció világa és az elemi részecskék világa, az Eukleidész-féle síkgeometria és a Riemann-Bolyai-Libacsevszkij több dimenziós geometria egyesítésének szánta – sikertelenül.Azonban munkássága sok mindent felszínre hozott a mélyből.Sok erőt adott neki James Clark Maxwell sikere, ahogyan ő maradéktalanul egyesítette az elektromosságot a mágnesességgel.Ezzel a szellemi végérvényesen fizikaivá változott, és a modern fizika megszületésével Isten már csak egy ismeretlen “x” tényező lett a képletekben.

  Mondjuk, kíváncsi vagyok, mit szólna ez utóbbihoz Niels Bohr, Werner Heisenberg, Wigner Jenő, Teller Ede és persze, maga Einstein.Szóval a “régi nagyok”, akik még tudták, hogy mit, azaz, hogy Kit keresnek.Ők még látták a szellemit, azt a misztikus világot, amit Newton valamiért egyszer csak mégis letagadni akart, miközben élete fő műve neki is a prima materia megalkotása volt.Nagy elődje, Johannes Kepler, szintén ennek volt a mestere, aki a világ egységét, egész-ségét egyfajta isteni harmónia felfedésében látta.Az ősi egyiptomiaknál mindezt Ozirisz Seth által szétdarabolt testének az újbóli egyesítése szimbolizálta.És ez a törekvés húzódik keresztül a világtörténelemen.Lényegében sosem szólt másról a világ.Az a világ, amiről János apostol úgy írt, hogy ne szeressük.És nem pedig az a világ, amit ugyanez az apostol költészetbe foglalt a végtelenül tiszta Evangéliumának 3. részében:

  “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogyha valaki hisz benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Mert Isten mindig is hitt ebben a világban.Abban az eleve egyetlen, egész és teljes világban, aki Te vagy.

  1. Alább egy idézet Az ember földje című könyvből. Az gondolom, hogy a lulturális globalizáció emberi igény, keresztény igény és meglesz a megfelelő formája. A gazdasági globalizáció pedig majd alakul a kereslethez. A szabadság vagy a szabad akarat inkább kiteljesedik, mint korlátozódna.

   “Mindig szemem előtt van az első argentínai éjszakai repülőutam képe; komor éjszaka volt, s mint csillagok, egyedül a síkság ritka, szétszórt fényei ragyogtak benne.
   A homálynak ebben a tengerében mindegyikünk egy-egy öntudat csodájáról adott hírt. Az egyik családi tűzhelynél olvastak, tűnődtek,vallomásokat mondtak. A másikban talán a tér roppan mélységeit kutatták, a fáradó elme az Androméda csillagképein borongott. És amott a szerelem lobogott. A messzeségben mindenütt tüzek villantak, táplálékukat követelték, fénylők vagy szerények, mint a költőé, tanítóé vagy az ácsé. De mennyi zárt ablak ezek között az élő csillagok között, mennyi kialudt csillag; mennyi alvó ember…
   Meg kell kísérelnünk, hogy találkozzunk. Meg kell kísérelnünk, hogy kapcsolatot találjunk e puszták végtelenjén lobbanó tüzek némelyikével.”

  2. Oszkár, Einstein NEM akart világkormányt abban az értelemben, ahogy arról itt beszélni szoktunk, ami az emberek szabadságának teljes elvételéről szólna, teljes szolgaivá tétellel, ellenőrizve minden lépést még a gondolatot is.
   Nem, a II. világháborút követően és azzal a bánattal, elkésett felelősségtudattal, hogy a fizikusok alkották meg az atombombát, állt ki azért, hogy legyen egy BÉKE összefogás a földön. Ezért alakult meg az ENSZ : aztán, hogy miből mi lesz ? annak történeteit láthattuk még úgy is, hogy nem volt szándékos az, ami – esetleg látszólag, mint a kategyház számotokra – lett.

   1. Amúgy a fizikusok eredetileg nem is atombombát akartak alkotni, hanem egy korlátlan energiaforrás megalkotása volt a cél. Csak a tisztánlátás végett írom mert itt is mint mindenhol megjelenik a zsidó maszatolás, nem mintha antiszemita lennék, szigorúan Bibliai értelemben véve, ahogy a zsidók megpróbálták a Rómaiakra kenni Jézus keresztre feszítését, pedig ebben nekik van felelősségük. Egyébként ezt mindenben eljátszák és most tényleg nem az antiszemitizmus beszél belőlem hanem a látható, tapasztalható tények mondatják velem. Nekem még szerencsére jól működnek az érzékszerveim, bár a tompítás megy ezerrel, de még így is át szűrődik a valóság egy része ezen az óriási zajon.

   2. Erről jut eszembe Pilátus- t is megpróbálták a pokolra juttatni a zsidók, mint mindenkit de szerencséjére talált a sufniban egy régi törvényt, miszerint egy bűnöst a nép szabadon bocsáthat, így az Ő lelkiismerete tiszta, senki nem kárhoztatja.(elnézést attól akiben ez bontránkozást kelt) Akik valójában kárhoztatva vannak azok a zsidók, de valójában Őket sem kárhoztatja senki, ahogy Jézus mondja:Jn 12:48
    “A ki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, a ki őt kárhoztassa: a beszéd, a melyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon.”

   3. Kedves Éva!Köszi, hogy ezt leírtad, mert a történetnek ez a része így kerek.Nem tudtam mindenre kitérni, mert igyexem minél rövidebb módon megfogalmazni a mondanivalómat. 🙂 Több-kevesebb sikerrel… :mrgreen: Egyébként, semmilyen módon sem szeretném Einsteint minősíteni.Ismerjük a közhelyt: a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve.Márpedig, ahol nem értik meg, hogy a világot nem kell egyesíteni, akkor ott abból csak a puszta jó szándék marad… A világ, az a világ amit Isten annyira szeretett, hogy mindenét, a Mindenét adta érte, már eleve, az idők kezdete előttről egységes, egész és integrált.Semmi baja tehát.Miért kellett mégis adnia az egyszülött Fiát?Szerintem azért, mert ezek ellenére mégis gyógyítgatni akarjuk, meg egésszé, egész-ségessé tenni… Azt, ami sosem volt beteg, sem pedig két-séges.

    1. Egy kis mentegetőzés, hogy nehogy félreérthető legyen az, amit fentebb írtam.Természetesen, ha valaki beteget lát, akkor gyógyítson, ha tud.De azért ne a beteg élete árán is… 🙂 Semmi és senki sem tiltja az egész-ségessé, az egésszé tevést; a “szombati nap” biztosan nem tiltja, és Jézus példája alapján pedig világosan látható, hogy Isten sem tiltja.

     “Mindennek rendelt ideje van…”

     Ezt a világot csak az bírja ki ép elmével, aki észreveszi ezen “rendelt idők” jeleit.Különben a hullámhegyek és -völgyek (jó/rossz, igen/nem *Jakab 1:6* ) örvénylései szétcsapják, -hasítják a személyiségét.Éppen valamivel szegény József Attila halála után írta le Adolf Stern a borderline szindrómát.Állítólag ha a költő pár évvel tovább lett volna képes életben maradni, már jól kezelhető lett volna.(De gyógyítható-e a prófétaság?…) Meg kell szeretnünk a határokat, hogy ne okozzanak bennünk szindrómát.A határok ahogy összekötnek, úgy szét is választanak.Mind a kettőre szükségünk van.Azt hiszem, ez még az országhatárokra is vonatkoztatható.Amíg nem élnek vissza ezzel a felelősök.Márpedig… Merkel asszony és társai üveghangra húzták ki a borderline szindrómát, ők belebetegedtek a határokba, és határmániások és határfóbiások lettek.Valójában bőven ezen túl, amit már sem a disszociatív személyiségzavar, sőt, sem a tudathasadás patológiája nem tud leírni maradéktalanul.És ezennel be is zárult a kör.Visszatértünk az elejére: a gyógyítás dilemmájához.Hiszen úgy tűnik, a Föld bolygó súlyosan merül a borderline szindrómába, miközben orvosainak éppen ugyanazok törekednek lenni, akik a kórokozó élményt okozták… Hát….ilyen körülmények között kell meglátnunk a láthatatlant, látni azt, amit Isten lát. “Ez a mi munkánk; és nem is kevés…” Elfelejtettük az ős-egységet, amit ma már egyszerűen csak szingularitásnak csúfolnak.Elfelejtettük az “én az Atyában, ti énbennem és én tibennetek”-et.

     “A Dunának, mely múlt, jelen s jövendő,
     egymást ölelik lágy hullámai.
     A harcot, amelyet őseink vívtak,
     békévé oldja az emlékezés
     s rendezni végre közös dolgainkat,
     ez a mi munkánk; és nem is kevés.”
     ***József Attila: A Dunánál (részlet)

     Senkit se hívjatok Doktornak rajtam kívül. (Jézus)

     Aki két-elkedik, az olyan mint a tenger hulláma, amit a szél hajt és ide s tova hány… (Jakab apostol)

 3. Gondolkozzunk logikusan…mindig az ordogot hibaztatjuk mindenert.de miert?vajon ki a felelos minden nyomorusagert?nem a het angyal aki kionti a poharakat a foldre?

 4. Döbbenetes. Talán lehet, hogy amit Antenor írtál, igaz? Olvastam a cikket, amit az angol szász birodalom egy hónapos összeomlásáról írtatok az oldalotokon. . Hmm. Lehet, hogy nem is olyan légbőlkapott dolog?
  majd meglátjuk. Az biztos, hogy Németország az eu vezetője egyre inkább, és az is biztos, hogy ezt a vezető szerepét egyre inkább érzékeltetni és tudatosítani akarja mindenkiben. A kérdés az, hogy egy vallási fordulat mikorra várható, hisz a vatikán körül enyhén szólva is gondok vannak. Ki tudja, talán a világosság angyalának álcázott lények majd ezt is megoldják. Mert hogy nagy természetfeletti hitetés lesz, az is biztos. A mai szekularizált lakosságot, amely mindent viszonylagosan hisz és lát, másképp nem igen lehet megtéveszteni.
  ?
  Isten tudja. Ő biztosan tudja! Legyen áldott az Ő neve! És az Ő krisztusának neve!

  1. Amikor a katolikus egyház hivatalos álláspontja megegyezik a szabadkõmûvesekével (mint ahogy ez van a migráns témában), akkor ott nyilvánvalóak a gondok. (Luci)Ferenc pápa talán éppen azért ássa alá tudatosan a saját egyházát, mert egy teljesen leamortizált vallásrendszernek szüksége lesz egy nagy “megújhódásra”. A hamis próféta ezt valósítja majd meg, s az “újratöltött” katolicizmus visszatérhet régi, méltó nagy híréhez. A migránssímogatás pedig gyorsan helyet ad majd a “keresztény” Európa megmaradásáért harcoló erõknek.

   1. Nem nagyon szóltam már hozzá mostanában, de mivel egyre nagyobb zűrzavar van a világban és egyre közelebb kerülünk a háborúhoz bár minden azt sugallja minden rendben van újra nyomatékosítani kell dolgokat. Az Európai Unió, amely majd terepe lesz az antikrisztusnak nagyon támadta XVI. Benedeket és eljárást akartak indítani ellene, ha le nem mond. Ferenc megfelel nekik egy hajóban eveznek. Talán már mindenki látja Benedek nem egészséügyi okokból mondott le. Használjuk ki az időt, amíg ő él, mert addig a hamis próféta korlátozva van. Tudom itt többen nem sokat adnak a katolikusokra, de higgyétek el nekem amelyik komolyan veszi a hitét és a lehetőségeit az pontosan látja mi történik, kívülről ezt nem lehet. Nem mindegy, hogy óceánjáróval közlekedsz a tengeren vagy csónakkal a haladás szempontjából. Újra nyomatékosítom a szétválasztás zajlik, most töltsd meg a lámpásodat, mert később nem nagyon lesz rá lehetőséged. Tisztán látszik melyik püspök melyik oldalra állt vagy áll. Az én városom katasztrófális. Nem véletlenül Mo-on a legnagyobb a szellemi harc azon belül is az a város ahol lakom. Használjuk ki, hogy még kaptunk négy évet, hogy építgessük a lelkünket vegyünk erőt magunkon, mert látszik a lelkek elfáradrak ,megfásultak. A lelkiismeretvizsgálat igazán az új megtérőkről fog szólni Ázsiában milliószámra foknak megtérni. Nem sokkal később lesz egy nagy csoda amiről nem szoktunk itt beszélni aztán hirtelen bezárul az ég. Mikor Noé bezárta a bárka ajtaját nem volt átjárás a két világ kettévált. Most is majd bezárul az ég, de erről majd később beszélek. A szívünk együtt dobbanjon a Isten országával, hogy legyen reményünk és tudjuk mi miért történik ne csak sodródjunk.

    1. Nekem Vác jutott eszembe, de vajon Budapest jobb ? Laci, ha folyik a szétválasztás vagyis látszanak a partok, melyik város lehet kivétel ?! Árpinak Szeged jutott eszébe,mert szegedi …
     Legyen szívünkön az, hogy akik még nincsenek az Úrral 100 %-ig azok legyenek …

 5. Amennyiben a bibliai nemzeteket pontosan azonosítjuk be, úgy nyilvánvalóvá válik a próféciákból, hogy Németország valóban fel fog emelkedni és a “IV. Birodalom” lesz a fenevad birodalma. Kína és a keleti gazdasági csodák bármennyire is felfejlõdtek gazdaságilag, a “rendszertõl” függenek. Attól a rendszertõl, ami az eruópai fenevad képvisel és tart fenn. Persze lesz idõ, amikor a gazdasági érdekeket felülirják a katonai és a fennmaradás érdekei és a kelet egésze megtámadja Európát. Dz az utolsó fejezet lesz, addig még sok minden megtörténik. A “próféciai idõket élünk’ klisé soha nem volt igazabb, mint manapság.

  http://churchofgod.hu/content.php?act=angolszasz-osszeomlas

  1. A próféciák olyanok, mint a hegyek, melyek feltűnnek messziről. Ahogy közeledünk, egyre tisztábban látunk …

    1. Nem értetted amit írtam. Semmi köze a megigazuláshoz .

     Gyengébbek kedvéért 🙂 :
     bebizonyosodik fokozatosan, hogy a próféciák teljesülnek.

    2. Én ezzel nem értek egyet. Szerintem inkább az kezd terjedni tömegesen, hogy az emberek Istennek képzelik magukat. Olyan mint egy járvány.

  2. Most olvastam. http://www.vilaglato.info/ferenc-papa-megdobbento-kijelentese-a-jezussal-valo-kapcsolat-veszelyes-es-artalmas/
   Nem kékül ki. Világlátó hírmagazin-ból olvastam. Antenor! Elolvastam az angolszász-összeomlás c. részt, az igeből amit hoz az Ezékielből /hold/ talán az 1 hónap, de ebből nem tudtam kiolvasni azt,hogy tényleg 1 hónap alatt omlik össze. A fenti hozzászólásod érdekes. Nagyon is előfordulhat az,hogy Kína fegyverzi fel majd a leépült Német-országot, miután a bevándorlók a sok terroristával az élen letarolják a Ny-i országokkal együtt. Kína mindenhol ott van, most ők Afrika bányáinak ki-rablói és nagyon kegyetlenül bánnak az ottani lakosokkal, legalábbis ezt olvastam, de el is tudom róluk képzelni. Most és már sokszor nem értem meg a politikai helyzeteket a Netanjahu látogatását és az Orbán Viktor beszédét nem tudom értelmezni. Elnézést kérek! Nem akartam a fenti témától elvonni a figyelmeteket, csak kíváncsi vagyok a véleményetekre.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend