Hit és vallás

Ateista temető és a holtak ünnepe

Mindenszentek és halottak napjának közeledtével a halál, az elmúlás, vagy netán eltávozott szeretteink emléke gyakrabban feltűnik gondolatainkban. Nem beszélve a ma már Magyarországon is egyre népszerűbb Halloweenról, aminek eredményeként nemcsak a sütőtök termesztés, de a rémisztő maskarák ipara is virágzásnak indult.

Mit gondoljunk ezekről az ünnepekről?

Hívőként tudjuk, hogy Jézus „megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet”1, tehát a halál számunkra az életet, az elmúlhatatlan életet jelenti.

Azt azonban kevesebben tudják, hogy ez a három ünnep, a Mindenszentek, a halottak napja és Halloween, egy tőről fakadnak, és nem az életet hivatottak hirdetni.

Az angol Halloween elnevezés korábbi formája a középkori „all Hallow’s eve” volt, az eredeti ó-angolban „Eallra H?lgena ?fen”, a jelentése pedig „minden szentek estéje”. Magyarországon inkább Mindenszentekként ismert ez a vallások által „megszelídített” ünnepnap, amit IV. Gergely pápa nyilvánított egyetemes ünneppé 844-ben. A Halloween és a Mindenszentek tehát ugyanazt jelentik. Hogy miért tartják a Halloweent olyan furcsa szokásokkal kísérve? Azért, mert a Halloweenhez kötődő szokások az ünnep eredeti pogány formájának a hagyományaiban gyökereznek.

A ma Halloweenként és Mindenszentekként megtartott ünnep elődje a Samhain volt, ami a nyár halálát jelentette, de még távolabbra tekintve az időben az ünnep gyökere a pogány Baál-imádathoz és az azzal kapcsolatos emberáldozati napokhoz nyúlik vissza.

Samhain jelentése ”nyárvég”, amit október 31-én és november 1-én tartottak meg ünnepként.

A druidák hite szerint október utolsó estéjén elmosódik a határ a holtak és az élők világa között. A halottak szellemei visszatérnek, a tündérek és egyéb szellemi lények beléphetnek a fizikai világban élők birodalmába, hogy megszállják és zaklassák az embereket. Ezen az éjjelen a kelták részben azért öltöztek be különböző ijesztő szellemeket és démonokat utánzó maskarákba, hogy a gonosz lelkek a magukénak nézzék és békén hagyják őket. Ezt önmagában még babonákkal átitatott pogány hiedelemként is szemlélhetnénk, ám ennél messze többről van szó. Ugyanis a druidák, vallási meggyőződésből fakadóan, rendkívül kegyetlen áldozatokat végeztek ezen az éjszakán. A halál szó szerint aratott, mert ez egy rituális áldozati nap volt, amikor a különböző állatok mellett embereket is feláldoztak!

David J. Meyer így ír erről a Halloween és a sötétség erői című cikkében:

„Amikor október 31-én beesteledett, a druida klánok felöltötték fehér csuklyás kámzsájukat, s kezeikben sarlókat, valamint a kelta keresztet tartva megkezdték fáklyás felvonulásukat. A felvonulás kezdetekor megöltek egy rabszolgát, majd a holttest bal bokájára kötelet kötve vonszolták azt maguk után. A druidák addig mentek, amíg egy házhoz, vagy faluhoz értek, s ekkor a „trick or treat”-nek megfelelő követelésüket kezdték kiáltozni. Mindig egy rabszolgalányt, vagy egyéb női személyt követeltek maguknak.

?A gyertyával kivilágított tök koponya azokat a házakat vagy otthonokat jelölte meg, amelyek szimpátiával voltak a sátánisták iránt, és ezáltal kiérdemelték a kegyelmet, amikor az éj terrorja elkezdődött."(Occult Conceit, 190. o.)
“A gyertyával kivilágított tök koponya azokat a házakat vagy otthonokat jelölte meg, amelyek szimpátiával voltak a sátánisták iránt, és ezáltal kiérdemelték a kegyelmet, amikor az éj terrorja elkezdődött.”(Occult Conceit, 190. o.)

Amennyiben a lakosok nem adtak ki egyetlen leányt sem, úgy a druidák a halott rabszolga vérével nagy hexagramokat, vagyis hatágú csillagokat festettek a falu házainak ajtóira és falaira. Ezután megidézték „az éj szarvakat viselő vadászát”, hogy valakit rémítsen halálra abból a házból, vagy faluból az éjszaka folyamán. Amennyiben a ház, vagy falu lakosai megadták a „treat”-et, a druidák egy emberarc formájára kivájt tököt helyeztek a ház, vagy kapu elé. A kivájt tökbe egy emberi faggyúból készült gyertyát gyújtottak, hogy az tartsa távol a gonosz szellemeket. Így a „Jack O’ Lantern” a Sátánnal való együttműködést szimbolizálja.”

Ez a druida emberáldozati rítus elevenedik fel akkor, amikor a szülők elengedik gyermekeiket, hogy vidáman, csapatokba verődve bejárják a környék házait „trick or treat”-elni, csak éppen emberáldozat helyett cukorkákat „követelnek” a lakóktól.

A Halloween hátteréről bővebben ebben az írásban lehet olvasni: LINK

Az érem túloldalán pedig ott van a napjainkban a Halloweenhez hasonló sebességgel terjedő ateizmus, annak minden hozományával együtt.

cemetery-1719516_1280

A minap például arról lehetett olvasni, hogy Svédország megnyitotta a világ első ateista temetőjét.

Az ötletgazda Josef Erdem olyan temetőt akart, ahol mindenki „maga döntheti el, hogy milyen sírt akar, de a hely mentes lesz minden vallásos és nacionalista jelképtől”. Gondolom ez a halottak napjára és az azzal járó gyertyagyújtásra is vonatkozik, hiszen függetlenül attól, hogy okkult vagy az okkultból átszelídített „keresztény” ünnepként tekintünk rá, mindenképp „vallásos”. Az is igaz, hogy a temető egyelőre üres, tehát túl sok illegális gyertyától vagy kereszttől nem kell tartani a fenntartóknak.

Mr. Erdem amúgy elmondta, hogy hívőket is szívesen látnak, ha beleegyeznek, hogy vallásuk egyetlen jelképe sem lehet rajta a sírjukon és nem részesülhetnek egyházi temetésben.

A helyzet szomorú iróniája, hogy a temető fenntartója a Svéd egyház (Svédország evangélikus egyháza) lesz. Vagyis ez a vallásos szervezet egy olyan létesítményt kezel majd, ahol nem fejezheti ki saját vallásos hitét.

Nem vagyok a sírkövek és a temetők szakértője, de nem tudok arról, hogy egyetlen temető is kötelezné leendő lakóit arra, hogy vallásos jelképeket rendeljenek maguknak. Így tulajdonképpen az új temetőt a politikai korrektség mércéje szerint akár kirekesztőnek is nyilváníthatnánk, ha nem szoktuk volna meg, hogy a tolerancia mindig addig tart, amíg abba a hitet és Jézust nem keverjük bele, bár jelen esetben azért nem egészen erről van szó, hiszen elmúlhatatlan életünket nem egy vallásos szimbólum, hanem a Világ Világossága biztosította.

Ez a két egymással ellentétes tendencia – a halál és a túlvilág körüli okkult szokások iránti érdeklődés, illetve a túlvilág létezésének tagadása – mindig is vonzó területek voltak. A jelenség nem új keletű. C. S. Lewis 1942-ben így fogalmazta meg:

„Az ördögök felől emberi fajtánk két ellenkező, de egyaránt súlyos tévedésbe eshetik. Az egyik az, ha nem hisszük létezésüket. A másik az, ha nem csak hisszük, de túlzott és egészségtelen érdeklődést tanúsítunk irántuk. Nekik maguknak mind a két tévedés egyformán tetszik, és egyforma örömmel üdvözlik a materialistát meg a varázslót is.”2

A mi dolgunk mindkét tévedést elkerülni és a temetők körüli hercehurcák helyett az odafelvalókkal törődni. Ez persze nem jelenti azt, hogy Isten elleni vétek lenne ellátogatni a temetőbe, csak a néhány órát pislákoló mécsesek forgalmának növelése helyett gondolatainkat irányítsuk inkább Arra, Aki azért jött, hogy „senki ne maradjon a sötétségben”3 és ehhez nincs szükség hivatalos ünnepnapokra.

 1. 2. Timótheus 1:10 []
 2. C. S. Lewis, Csűrcsavar levelei []
 3. János 12:46 []
Előző posztKövetkező poszt

60 hozzászólás

 1. Csaba, Herceg ! NINCSENEK KERESZTÉNY JELKÉPEK, SZIMBÓLUMOK, AMULETTEK, LOGÓK stb. ! Azok vallásos, kulturális, illetve vásári bazári kellékek. Semmi közük Jézus akaratához ! A témára pedig ezt reagálta, reagálná ma is Jézus: “Jézus pedig monda néki: Kövess engem, és hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat.” (Máté 8,22)

   1. Nem azé mondom, de Theára, az oldalra és arra a szellemi sötétségre nézve, ami ma az emberekre oly jellemző, eme vallásos ünnepek alkalmából, egy ilyen jellegű posztnak jóban örültem volna.

 2. “Isten, aki mindenttudó, azt is tudja előre, hogy imádkozni fogunk elhunyt szeretteinkért, és az értük mondott imák is valami módon beszámítódnak számukra, a segítségükre lesznek. Mi a tér-idő-anyag fogságában másképpen érzékeljük a jelenlegi állapotunkban fel sem fogható örök dolgokat. Ennek megértését, mely földi életünkben valami módon mégiscsak titok marad számunkra, nem is lehet logikával megközelíteni, csak a hitünkön keresztül közelíthetünk hozzá.
  Az örökéletre vonatkozó reményeink a kinyilatkoztatásból, és Jézus Krisztus feltámadásából merítkeznek.

  Már az Ószövetségben olvashatunk az emberek erre vonatkozó reményéről. A Makkabeusok könyve ?szép és nemes cselekednek? nevezi a hős Judás tettét, aki az elhunyt katonákért engesztelő áldozat bemutatását kérte, ?mivel gondolt a feltámadásra?.
  ?Ha ugyanis nem hitt volna az elesettek föltámadásában, fölösleges és értelmetlen dolog lett volna a halottakért imádkozni. Arról is meg volt győződve, hogy akik jámborságban halnak meg, azokra nagy jutalom vár – ez szent és jámbor gondolat volt. Azért mutatott be engesztelő áldozatot, hogy megszabaduljanak bűneiktől.? /2Makk 12, 43-45/

  Számunkra maga Jézus adja a vígaszt és a reményt, amikor így beszél apostolainak, s rajtuk keresztül hozzánk:

  ?Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek!
  Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek.? /Jn 14,2/

  Szent Pál pedig így tanítja a Tesszaloniki híveket:

  ?Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket, testvérek, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reményük.
  Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el.? /1Tessz 4.13-14/

  Amikor halottainkért imádkozunk, akkor a feltámadásba vetett hitünket valljuk meg és irgalmasságot gyakorlunk az elhunyttal szemben. Az imáinkkal elért lelki javakat is értük ajánljuk fel. Ez pedig már amiatt is szükséges, mert soha nem tudhatjuk, hogy haláluk után szeretteink milyen állapotban vannak. Tehát az értük mondott ima személyes felelősségünk is.”

  1. Már hogyne lehetne tudni az elhunytak állapotáról,…ott van a Bibliában. Az ilyen jellegű imák pedig teljesen feleslegesek, mert az nem más mint a tudatlan, vallásos emberek tradíciója.
   Ítélet napján, az illetőnél nem az fog szamitani, hogy mennyit imádkoztak érte a hozzátartozói.

  2. “az értük mondott imák is valami módon beszámítódnak”
   Őszintén kérdezem: mit változtat egy elhunyt állapotán az érte elmondott ima?
   Vajon kicsit enyhít szorult helyzetén, vagy lehetséges az is, hogy ha nem imádkoznának a hozzátartozók, barátok az elhunytért, akkor emiatt esetleg mégiscsak a kárhozatban végzi.
   Ki lehet-e imádkozni valakit pokol felé vezető útról a halála után?

   “irgalmasságot gyakorlunk az elhunyttal szemben.”
   Komolyan kérdezem: adós feléd az elhunyt? Valamit ki kellene neki egyenlíteni, amit persze már nem tud és ebben irgalmasságot gyakorolsz? Vagy valami másra gondolsz?

   “Az imáinkkal elért lelki javakat…”
   Ezt hogy kell érteni. Az elmondott imák által olyan javakat szerzünk, amivel azután rendelkezhetünk? Az Isten “fizet” az imákért? Vagy te “fizetsz” Istennek az imák által akár magad részére, vagy szeretteid részére?

  3. Eszembe jutottak a Mormonok. Ugyanezt csinálják csak súlyosabb a bűnük. Családfa kutatást végeznek, és minden fölmenő anyakönyvi kivonatát kikeresik, majd rituálisan megkeresztelik őket visszamenőleg. No persze a Mormonok egy aberrált, beteg tanú szekta, de hát a katolikus egyház, ha a szokásokra és tanokra gondolunk, talán nem az ? Ha valaki utólag akar a halottakért imádkozni, az Jézus Krisztust és Istent magát veti meg ! Lekicsinyli és elégtelennek veszi Jézus megváltásának erejét, vagy/és Isten kiválasztó kegyelmét arra, hogy életében elhívja és megtérésre hívja az illető már elhunytat. Végül a fő magyarázat eme beteg és hazug álkeresztény gyakorlatra, a Purgatórium (tisztító tűz) hamis tana. Hiszen odaát még mindig két út van, és még lehet üdvözülni úgy és ott is. No persze az ige szerint ez nem így van. De hát katolikusoknak ez nem számított régebben sem, hogy orrba-szájba ellentmondjanak az Isten igéjének. A szellemi irányok találkoznak, összenőt ami összetartozik.

   1. “A szellemi irányok találkoznak, összenőt ami összetartozik”
    Valami gond lehet az egyházak körül. A hirtelen szövetségkötéseknél valami nincs rendben. Valami készül.
    Ferenc pápa közelebb szeretné hozni egymáshoz a keresztényeket
    http://magyaridok.hu/kulfold/ferenc-papa-kozelebb-szeretne-hozni-egymashoz-keresztenyeket-1139437/
    Ferenc pápa a reformációt méltatta – world
    https://www.youtube.com/watch?v=J4c7AKBh0CY
    A pápa áldottnak nevezte a svédeket – Echo Tv
    https://www.youtube.com/watch?v=I0ksgB5lKX0
    Luther ilyet nem tenne. Azzal megtagadna mindent amit képviselt. Vagy ő lett megtagadva ? Nagyon álságos a hivatkozás.

   2. Valami folyamatban van, már februárban érezhető volt. Álságosak az összeölelkezések, ahogy a második kép alatt felhasznált idézet. Eddig nem érdekelte őket a “Szentlélek közössége”
    http://www.magyarkurir.hu/ferenc-papa/ferenc-papa-es-kirill-patriarka-tortenelmi-talalkozoja-kubaban-67590
    Sokan leegyszerűsítik a megnevezést is és elmarad a lényeg. A Katolikusok részéről az a kérdés tudják-e, hogy nem katolikusok hanem Római Katolikusok ? Nem mindegy.

   3. Nincs odaát már két út, nem ez a tiszítóhely jelentése hanem amit Pál apostol írt tehát biblikus: ?akinek a munkája elhamvad, az kárt vall, ő maga azonban üdvözül, de úgy, hogy mintegy tűz által? [1Kor 3,13-15]

  4. Tisztelt Cyber!
   Úgy látom egyedül te vagy ezen az oldalon aki megérti ennek a spirituális lényegét és nem antikatolikus.Úgy látom itt mindenki nagyon érti a szentírást.Én olvastam és merem állítani ,hogy egy élet kevés,hogy megértsd,hogy miről van szó.Tehát a következő nem kell imádkozni az elhunytakért ,nem kell mindenszentek,halottak napja ,mert ezt a szemét katolikusok találták ki.És ez nem szemrehányás, hanem a katolikus hitem megvédése.Keleten már 380-ban megülték ezt az ünnepet, minden vértanúról megemlékezve. A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápának köszönhetően került be, aki ? miután megkapta a pogány istenek tiszteletére épült római Pantheont ? 609. május 13-án Mária és az Összes Vértanúk tiszteletére szentelte fel. III. Gergely pápa (731?741) kiszélesítette az ünneplendők körét: a ?Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek? emléknapjává tette mindenszentek ünnepét. November 1-jére IV. Gergely pápa (827?844) döntése értelmében került az ünnep.De abban egyetértünk,hogy Halloween nem a mi ünnepünk.Hanem a nyugat majmolása okult mázzal leöntve.Mindenkit a jó isten áldjon.Akit megbántottak soraim,attól elnézést kérek.Üdvözlettel(:Egy reménybeli szemét katolikus).

   1. Legfeljebb magadat bánthattad meg, és még meg is átkoztad. Katolikus befolyásos barátaidnak köszönhetően a “keresztény polkorrektség” jegyében, nem is találtam meg azt a néhány magyar nyelvű linket, amik leleplezték a katolikus egyház 1700 éves ámokfutását és tévtanításaik tömkelegét. Jó munkát végeztek !

   2. Miért átkozta volna meg? Ismételte, amit kívülről fúj már amit mások mondanak (hadd mondják/mondjátok) és a szeretete miatt LEPATTAN róla! 🙂 nemkülönben ama boldogság miatt, amit Jézus nyújt a sokat szidalmazott alakulatban, ami az Úr Jézus SZENTSÉGE mert úgy van, ahogyan mondta: “a pokol kapui nem vesznek erőt rajta”!

 3. A forrás hamis. Sokkal körültekintőbben utánajárás kellene egy olyan cikkn?l ahol ilyen súlyos vádakat állítanak. A könyv már ott lebukott a hazugsággyártásban, hogy a tök újkori szokásként került az ünnephez az ókorban ez?rt nem lehetett a házakra tűzve.

  1. Minden forrás szerint több száz éves múltra tekint vissza. Az egyes országokban olyan növényből vájták a lámpást, ami arrafelé elterjedt volt (tarlórépa, krumpli, cékla, az USA-ban meg tök) és több furcsa babonát hoznak összefüggésbe vele.
   Abban igazad van, hogy most nem néztem utána, mert egy két évvel korábbi, nem általam írt cikkből idéztem.

   1. Vicces Arpiel, hogy ezt a témát nem ugyanazzal a tudományos hozzáállással vizsgálod, mint a lapos föld ügyet, hanem minden objektivitást nélkülözve. A régészet és a kulturális antropológia is tudomány. A COD nem tudományos forrás, sőt 90%-ban marhaság amit írnak. Az isten háta mögötti amerikai kisvárosban élő nem túl okos David J. Meyer baptista pásztor élete fő műve az alig egy oldalas értekezés, amiben oda akart csapni a Halloweennek. Még arra sem vette a fáradságot, hogy utánanézzen, hogy a tök amerikai eredetű növény, nem használták Európában a vaskorban. A druida klánok megnevezés pedig szintén nevetséges, annak aki valamennyire ismeri a keltákat ezenkívül még a rabszolgatartás is erősen sántít.

    1. Nézd ! A COG (és nem COD) írásai rendkívül hiányt pótlóak és szűz területeket töltenek be, a történelmi események kapcsán, a marhaféleségek költői túlzását meg hagyjuk. Ha most katolikus hitvédelembe akarsz belebonyolódni és a katolikus ünnepek bizonyítványait magyarázni, akkor rossz ajtón kopogtatsz. Én is azt vallom, hogy a katolikus egyház a (leendő) hamis próféta vörös sárkányon ülő nagy paráznája, a hamis Babilon (kezdettől fogva!). A katolicizmus egy a kozmosz másik végébe elrúgott pöttyös (sőt szeplős és sömörgős) labda. Sajnálom ha te is katolikus vagy, még kifuthatsz belőlük, amíg nem késő.

    2. Ha van valami amiben nem is lehet a történelemtudomány meg a vallástörténelem is objektív, akkor az a valóság. A történelmet a győztesek (hatalmasok) a vallást meg a papok (pápák) írták.

    3. Engem egyáltalán nem érdekel a katolikus egyház. Simán ókori történelemről van szó. A COG nem hiányt pótol, hanem kitalál dolgokat. Többezer oldal valódi régészeti kutatás készült ami nem konzekvensen valakik ellen szól, hanem objektíven vizsgálja, hogy honnan hová érkezett a civilizációnk. Csak emlékeztetlek, hogy pont ugyanazt csinálod történelem ügyben, mint Edua és Adrian a fizikával csillagászattal kapcsolatban. Beléd oltottak valamit és érzelmi alapon elvakultan ítélkezel.
     Érdekes, hogy Bartus is kilépett a Hitgyüliből, de nála is két dolog megmaradt. Az egyik a katolikusokkal szembeni gyűlölet a másik pedig a filoszemitizmus, vagy Izrael rajongás. Szóval ez egy elvakult vallásharcos ugrabugra, ami károsan hat a lelkivilágra. Én ilyenekből kimaradok, de a történelem érdekel, a régészet kapcsolódik a munkámhoz, ezért nem szeretem ezt a dilettáns történelem hamisítást.

   2. Szia Arpiel!

    Jézus második legfontosabb tanítása: ne ítélj!
    Nekünk ez nem feladatunk! Luther például megítélte az egész Katolikus Egyházat a “félresiklott” tanai és tanítói miatt. Akármennyire nem tetszik, még mindig ez a Keresztény Anyaszentegyház! Nem Ferenc pápát kell szeretni, hanem az egyházat! Ettől függetlenül szeressünk mindenkit! Még az ellenségeinket is! Ezt parancsba kaptuk!

    1. Juzzie, súlyosan félrebeszélsz ! Tudod mi az (anyaszent)egyház ? A Krisztusban elhívottak összessége, nem földi szervezésű vallási szervezet ! Kimondom (és ezt fogod még hallani, ezzel a honlap szerkesztője és a kommentelők többsége is egyetért), a katolikus egyház azonos a Nagy Paráznával, a Hamis Babilonnal ! Kezdettől fogva, tehát majd 1700 éve. Ezt egyre több evangéliumi keresztény látja be, ismeri föl (nem csak az adventisták), csak nem mernek beszélni róla. Szóval fuss ki belőle (ha Jézus népéhez tartozol), amíg teheted. A bűn és a hamis megtévesztés be nem ismerése, megtűrése is bűn ! Amit te ítéletnek nevezel, az az igazság kimondása !
     “A szellemi ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.” (I. Korinthus 2,15)
     http://soospeter.blogspot.hu/2014/10/utolso-idok-kialto-veszelye-fenevad.html
     http://soospeter.blogspot.hu/2014/10/modern-inkvizicio-fenevad-hitetese-2resz.html

    2. A pontosság kedvéért, mint a “honlap szerkesztője”, leírom, hogy én nem vagyok biztos a Nagy Babilon “kilétében”.
     Azt is hozzáteszem, hogy a megreformált “egyház” és azután az abból kilépő következő és következő meg utána következő szervezett, illetve idővel szervezetté vált, intézményesített egyházak nagyon rövid idő alatt ugyanolyan emberi rendszerré váltak, mint amiből kiváltak. Tehát a diagnózist nem vonatkoztathatjuk egyetlen intézményesített szervezetre. Sajnos ilyenek vagyunk mi emberek. Mindent szervezni és irányítani akarunk. Pedig az egyházhoz nem egy rendszer kell, amit kezelhetünk, igazgathatunk, hanem egy új teremtés Jézusban.
     Az persze teljesen világos, hogy az egyház, az eklézsia, az nem egy emberek által épített szervezet, hanem a kihívottak közössége, Jézus teste és menyasszonya, aminek Isten minden újjászületett gyermeke a tagja, földrajzi helyzetétől és egyéb hovatartozásától függetlenül.

    3. Árpi! A fenevad, eleve fenevadként született meg. Megtévesztette és elhitette az egész világot, és az egész világ követi őt… és az egész világ, a megtévesztése által követi és imádja a Sárkányt, amely a hatalmat adta néki…. Minden belőle kiváló, “megreformált” gyermeke ( leányai) is az ő “genetikáját” hordozza ( csak egyszerűbb ruhába öltöztek, de a cselekedeteik ugyanazok….) . De azt hordozza mind, amelyik még a reformáció előtt kivált belőle…
     ( Nézd csak meg a vallásháborúkat, a népirtásokat, stb, a szellemi , lelki és fizikai elnyomásokat… Mind !!!!! üldözte és üldözi a szenteket és legyőzte őket… A kérdés továbbra is az, hogy kik voltak azok a szentek, akiket üldözött és legyőzött a “megszületése” után, és azok mit hirdettek, ha ez, amit ez hirdet, az megtévesztés és hazugság….?! )

    4. Arpiel, idézem amit írtál: “Tudod mi az (anyaszent)egyház ? A Krisztusban elhívottak összessége”, és ezzel megérkezünk ahhoz, amit a kategyház is definiál (sőt, egyes teológusai még azt is, hogy vannak “anonim keresztények” … de ebbe ne menjünk bele) !

    5. Több éve, amikor a mindennapi.hu-n kommenteltünk, írtam azt, mert már akkor látszott hogy a “visszatérés” egy közösbe – szervezeti ökumené – azért történik hogy az Antikrisztus MINDENT le tudjon uralni, neki “minden keresztény felekezet kell”! Ezért hova is igyekeznék mint a Katolikus Egyházba, annak fejéhez?! Vagy úgy, hogy “eltávolítja az útból ami hátráltatja” – ez biztos, mert az ÍRVA VAN – vagy …
     … de mindegy is! A nagy katolikusellenes adventista egyház teológusa azt mondta egyszer, hogy a “fussatok ki onnan én népem” az MINDEN egyházszervezetre vonatkozik MAJD ! Így igen, minden stimmel … a szervezetek bemennek, a hívők kifutnak 🙂 alleluja ! 🙂

    6. Teljesen egyetértek, kedves Thea! Hogy is tudná egy szervezet megvalósítani azt a fordított hierarchiát (az egyszerűség kedvéért így nevezem) amit Jézus bemutatott?! “Ha én az úr és mester megmostam a lábaitokat, nektek is mosnotok kell egymás lábát” vagyis kizárólag szolgálni (na jó, úgy hívják a pápát, hogy Isten szolgáinak szolgája, de csak meg kell nézni az udvartartást 🙁 )!

     “Aki köztetek nagy akar lenni, legyen a többinek szolgája”: ez nem megy az emberi alá- és fölérendeltségi viszonyban: valóban törvényszerű hogy egy szervezet képtelen azt megvalósítani (csak egyes emberek).

     Jézus egyszer- s mindenkorra megoldotta a hatalom kérdését a lábmosás cselekedetével … “A hatalom megront” állítják az anarchisták, ám ami ezt követi? káosz … EZZEL állítják szembe a “rendet” mely újra és újra kitermeli az antikrisztusi hatalmat …

 4. Sajnos a sötét erők találták ki a temetőket és a halottakért való imádkozást. Ezzel – habár csak egy időre – de a földi szférákhoz tudják láncolni az elhunytak szellemét. Az élő rész él tovább, a holt gúnyát pedig nem lenne szabad minden évben siratni, mert akkor azzal azonosítjuk azt, akit szerettünk….pedig az nem az!
  Régen a saját birtokán temették el az elhunytak testét. A tehetősebbeknél családi sírboltok is voltak. Az elhunytakat el kell engedni az útjukra az ittmaradottaknak, tudva azt, hogy csak eltávozik a túlvilágra és nem hal meg a benne lakozó örök lélek. Nem lenne szabad megjelölni a sírt sem, mert az emlékezésre sarkallja az élőket, így az eltávozó lélek helyhez kötését segíti elő a gondolataink által. A lélek így tovaszállhat és megpihenhet fent, folytathatja a körforgását. A test – amely a Földből vétetett – elbomlik és újra a földi életet fogja táplálni, melyből fák, bokrok, virágok nőnek….vagyis az életet fogja szolgálni…

  A temetők akkor keletkeztek, amikor már kezdtek a városok kialakulni. Emiatt egyes emberek elszakadtak a Teremtő “kertjéből” és eltávolodtak az isteni források tudásától. Akiknek nem volt saját családi birtoka vagy idegen helyen, pl. háborúskodásban stb. halt meg, annak elhelyezték a falu határán kívülre a testét, kb. úgy mint ma ez a szeméttelepek funkciója. Ami már nem kell, azt kitesszük a városon kívülre….bocs morbid a hasonlat, de ez a valóság…

  Minek ünnepeljük a halottakat, amikor tudjuk, hogy valójában nem is haltak meg??????

  1. Nem ünnepeljük a halottakat, hanem az örök életet ünnepeljük. azokat, akik VALÓBAN átmentek, végleg, a halálból az életre 🙂

   Tudod, ha már egy sírkertbe temettek, nem hagyhatom a NEVET magára, anyukámét, ami oda van írva, függetlenül attól hogy a temető üres …

   1. Éva,
    “Nem ünnepeljük halottakat, hanem az örök életet ünnepeljük.” Szomorú, hogy még az egyházad tanításait sem ismered. Folyton improvizálsz. 🙁

    “A halottak napja (latinul Commemoratio omnium Fidelium Defunctorum) keresztény ünnep az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben lévő hívekért. A katolikusok november 2-án tartják, ekkléziológiailag a “szenvedő egyház” (ecclesia patiens) ünnepe, a Mindenszentek november 1-i főünnepét követő ünnepnap, amikor a ?küzdő egyház? (ecclesia militans) a ?szenvedő egyházról? (ecclesia patiens) emlékezik meg. Ezen a napon sokan gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére, és felkeresik a temetőkben hozzátartozóik sírját. Magyarországon a halottak napja fokozatosan vált a katolikus egyház ünnepnapjából ? általános, felekezetektől független ? az elhunytakról való megemlékezés napjává.”

    1. Véletlenül most mondja valaki mellettem (nem is mondtam még hogy mit írtál, Adrian) hogy Kozma Imre mondta az ünnepről (napról) hogy ez nem a halottakról szól hanem az élőkről 🙂

 5. Már megint ez a nagy tévedés! Elöljáróban, hogy milyen “vallásos” dolog hogyan keletkezett:
  az anglikán vallás ugye úgy – vált le a kereszténységről, a mai anglikánok szerint persze és szerintem is “maradt” keresztény – úgy, hogy VIII.Henrik el akart válni asszonyától. Miután ez nem sikerülhetett katolikusként, belevette a királyi hatalmat, tekintélyt az “egyházba” így pedig már elválhatott, sőt …
  Kinek jut eszébe egy hívő anglikán embernek szemére hányni, egyáltalán megemlíteni, hogy neki eszerint LEHETSÉGES A VÁLÁS ?! ŐT NEM KÖTI A HÁZASTÁRSI HŰSÉG? ÉRTELMETLEN !

  Ugyanígy értelmetlen, sőt, HAZUG dolog azt mondani – fenti példa után engedtessék meg – hogy “egy tőről” fakad a boszorkányság (Hallowen – az ördögnek jelölt házak szokása a töklámpással) és a SZENTEK TISZTELETE akik az üdvözültek. Akik megfutották – ahogy Pál apostol írja – az utat, a jó harcot megharcolták, és nemcsak azok, akiket a kategyház szentnek lajstromoz, hanem minden ismeretlen, akiknek hitét és életét az Úr az Ő színe látásával jutalmazza.

  Az imát illetően pedig: gyülekezetekben szokás egymásért imádkozni. Ha valaki eltávozik, attól ő nem halt meg, mint tudjuk. Aki az eltávozott hozzátartozóját még élőnek tekinti, miben hibázik? Egyáltalán … ha szól hozzá, miben hibázik? tudva, hogy az Úrnál lehet és Istenben találja meg őt 🙂

  Tegnap hallgattam ezt a videót, itt kitérnek arra, hogy érezték magukat akik egy időre eltávoztak, hogy voltak kapcsolatban – látták – az itt maradt hozzátartozókat … és ennek következtében, lehetett is velük kapcsolat. Ez TERMÉSZETESEN nem imádat, hanem kapcsolat! Az emberi kapcsolat folytatása, melyet nem akadályoz a halál minthogy az – örök – életet nem akadályozza … Ehhez – kétségtelen – más optikát kell felvenni és nem minden “furcsaságot” kidobni, csak azért, mert valaki azt nem ISMERI …

  https://www.youtube.com/watch?v=cMs8lrxe2x8 A másodig interjú-alany másutt elmeséli, hogy találkozott Jézussal 🙂 ennek a filmnek készítői erről nem akartak hallani.

  Egyébként számomra ÉRTHETŐ – ahogy egy vallástalan ember megtérését várja egy keresztény, sőt elősegíti – hogy egy egyházi vezető az ünnepet fordítja át, a régi-rossz tartalomból újra, igazra … Hogy ettől “egy tőről fakad”? Ahogy egy megtérés is “egy tőről” fakad, az ember szívéből! 🙂

  1. Éva,
   “Tegnap hallgattam ezt a videót, itt kitérnek arra, hogy érezték magukat akik egy időre eltávoztak, hogy voltak kapcsolatban ? látták ? az itt maradt hozzátartozókat ? és ennek következtében, lehetett is velük kapcsolat. Ez TERMÉSZETESEN nem imádat, hanem kapcsolat! Az emberi kapcsolat folytatása, melyet nem akadályoz a halál minthogy az ? örök ? életet nem akadályozza ? Ehhez ? kétségtelen ? más optikát kell felvenni és nem minden ?furcsaságot? kidobni, csak azért, mert valaki azt nem ISMERI ?”

   Mit jelent az? “akik egy időre eltávoztak”

   1. Mondják a haláluk körülményeit, nem? Kicsit irányított a film …

    Klinikai halál, amelyből vissza lehet jönni. Sok tudás származik innen, megtérések is.
    Az első aki fantasztikus tapasztalatait elmesélte, George Ritchie volt a második világháború alatt, amikor katona volt és meghalt (a könyv címe: Visszatérés a holnapból http://mek.oszk.hu/00100/00113/00113.htm) majd utána kezdte ezt kutatni Raymond Moody.
    Az elmúlt évtizedek alatt találkoztam néhány emberrel vagy hallottam róluk akik szintén visszajöttek …

    1. Kedves Éva ! Én elég sokat foglalkoztam korábban ezzel a spirituális világban divatba jött és fölkapott halálközeli élmény üggyel kapcsolatban. Korábban miután elolvastam pár könyvet (a klasszikus Élet az élet után-t is) és megnéztem jó pár filmet (pl.: a Megszólít a fény-t) és videót, lelkes híve lettem ennek a jelenségnek, úgy állítva be, hogy ez biztos Istentől van. Ma már egyáltalán nem vagyok ebben biztos. Rengeteg lóláb lóg ki az ügy különböző aspektusai kapcsán, és főleg egy szót nem mond Jézusról és a megtérésről. A következményei sokkal inkább egy ördögi becsapás ismérveit mutatják, mint bármi mást. Sőt a keresztények szellemi elragadtatásaival (főleg a pokol túrákkal) is egyre szkeptikusabb vagyok, mert a megtévesztés úgy terjed mindenhol (még a kereszténység legbelsőségesebb és mélyebb zugaiban is), hogy az elborzasztó. Óvatosan ezekkel a megélésekkel ! Főleg azokkal, amiket világi emberek éltek át ! Amit írtál, hogy aki meghalt az tovább él, pedig spiritizmus !!! Isten támasztja fel az embert örök életre vagy örök halálra (Gyehenna) ! Aki bármely emberrel a halála után kommunikálni akar, az spiritizmus bűnét követi el ! Halálos bűn az ószövetségben, és nem hiszem hogy Jézus ezt megszüntette volna (legfeljebb annak, aki megtér belőle).

    2. Még valamit ! A klinikai halál nem igazi (bibliai) halál ! Ilyenkor megáll a szív (de újra indítható), de az agy még nem. A halálból nem lehet visszatérni csak feltámadás által. Az igazi halál orvosi értelemben is az agyhalál, mikor leáll minden agyi energia (hullám) is.

 6. A druidák nem használták a hexagram szimbólumát. http://symboldictionary.net/?page_id=3 Ezzel szemben, a hamis egyház rég használja azt. http://christianitybeliefs.org/end-times-deceptions/wp-content/uploads/2013/05/pope-benedict-hexagram.jpg A mai napig azzal hülyítik hűséges és szófogadó követőiket, hogy az Dávid csillaga. Pedig nem. az.

  Sőt inkább hordoztátok a Molok sátorát, és a ti istenteknek, Remfánnak csillagát, a képeket, melyeket csináltatok, hogy azokat imádjátok: elviszlek azért titeket Babilónon túl. Apcsel 7:43

 7. Nem értem az írás, lényegét. A szerző kommentjeit is számításba vettem. Mit is akartál ezzel kifejteni kedves Thea?

  1. Például, hogy lássuk, éppen annyira fontos tudni, hogy hogyan használjuk a megszerzett tudást kárhoztatás helyett mások felemelésére, hagyva, hogy a Szent Szellem tegye a dolgát, mint maga az ismeretszerzés. Az egyikre bárki képes, a másik a Szent Szellem nélkül nem nagyon megy.
   Ahogy azt se tudjuk Nélküle eldönteni, hogy mikor feleljünk a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne legyen bölcs a maga szemei előtt és mikor jobb, ha nem felelünk a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne legyünk mi is hozzá hasonlók. (Példabeszédek 26:4, 5)

  2. A Szent Szellemnek nem te, nem a mi észjárásunk szerint tevékenykedik. Ezt jó lenne mindenkinek megtanulnia. Ezekben az kárhoztató jelenetekben ki munkálkodik,….pontosabban, ki munkálkodott kedvesThea ? Azért örülnék neki, ha nem maradnék válasz nélkül.
   https://www.youtube.com/watch?v=mD–lHALcm0 , https://www.youtube.com/watch?v=kEtBs6j7QgU

   Még mindig nem értem mi volt a szándékot ezzel a poszttal. Kezdted azzal, hogy ezek az ünnepek sátántól valók, aztán azzal zárod, hogy ettől még nyugodtan gyakorolhatjuk azokat, azaz azt kezdünk velük, amit csak akarunk. Akkor mi értelme volt a bevezetőnek? Nekem ez megint ellentmondásosnak jött le. Ezért kérdeztem.

   1. Nem tisztem Thea-t megvédeni, de ez már kikívánkozott. Ezt írta Thea a végére: “A mi dolgunk mindkét tévedést elkerülni és a temetők körüli hercehurcák helyett az odafelvalókkal törődni. Ez persze nem jelenti azt, hogy Isten elleni vétek lenne ellátogatni a temetőbe, csak a néhány órát pislákoló mécsesek forgalmának növelése helyett gondolatainkat irányítsuk inkább Arra, Aki azért jött, hogy ?senki ne maradjon a sötétségben?3 és ehhez nincs szükség hivatalos ünnepnapokra.” Te meg azt írod erre, hogy: “nyugodtan gyakorolhatjuk azokat, azaz azt kezdünk velük, amit csak akarunk”. Mármint a rossz ördögi szokásokat. Te félrebeszélsz. Azt látod ami nincs. Mi abban rossz, hogy kimegy az ember a temetőbe néhanapján ? Én nagyon ritkán teszem, de ettől még egy mm-rel sem leszek közelébb semmilyen rosszhoz vagy hamishoz. Szerintem szándékosan kötözködsz, mert az írás egyszerű és világos mint a Nap.

   2. Arpiel,
    Ezt is Thea írta az egyik kommentjében a cikk alatt. ?Senki titeket el ne ítéljen evésért, ivásért vagy ünnep vagy újhold vagy szombat miatt, amelyek csak árnyékai az eljövendőknek, de a valóság Krisztusé.? Kolossé 2:16-17

    ?Ez az egyik napot különbnek tartja a másiknál, az pedig minden napot egyformának tart. Mindenki legyen a maga értelme felől meggyőződve.? Róma 14:5″

    És ahogyan már te is idézted őt.
    “A mi dolgunk mindkét tévedést elkerülni és a temetők körüli hercehurcák helyett az odafelvalókkal törődni. Ez persze nem jelenti azt, hogy Isten elleni vétek lenne ellátogatni a temetőbe, csak a néhány órát pislákoló mécsesek forgalmának növelése helyett gondolatainkat irányítsuk inkább Arra, Aki azért jött, hogy ?senki ne maradjon a sötétségben?3 és ehhez nincs szükség hivatalos ünnepnapokra.”

    Nekem ez tűnt ellentmondásosnak. Nincs szükség hivatalos ünnepnapokra, de azért mindenki legyen a maga értelme felől meggyőződve, vagyis ha valakik úgy gondolják gyakorolják nyugodtan a hivatalos ünnepnapokat.
    Egyedül csak abban tudok bízni, hogy valakik mégis megértették, hogy nekik átment az írás üzenete és csak én vagyok retardált…..meg kötöszködő.Bár így lenne.

    1. Pardon ! Most egyetértek veled. Ezt elnéztem. Thea-t akkor én sem értem, mert az újszövetségi idézetek nem a sátáni ünnepekről szóltak, hanem az ószövetségiekről (amiket Isten adott Izraelnek) ! Nem mindegy ! A katolicizmus ünnepei kb. olyanok, mint a Kr.u.-i talmudi zsidóságéi. Közük nincs Istenhez, legfeljebb úgy akarnak tűnni (főleg a katolikusoké).

    2. Arpiel, pedig elég egyszerű megérteni, ha megnézed, hogy mire írtam:
     Idegen írta pont itt a párbeszédünk alatt: “Az ige számos helyen felhívja figyelmünket, hogy ne tartsunk ünnepnapokat vagy azokhoz hasonlót.”

 8. Hozzátenném még a “halottakért” való imádkozást, ami ugyancsak pogány eredetű és ráadásul értelmetlen.
  Az ige számos helyen felhívja figyelmünket, hogy ne tartsunk ünnepnapokat vagy azokhoz hasonlót.

  1. “Senki titeket el ne ítéljen evésért, ivásért vagy ünnep vagy újhold vagy szombat miatt, amelyek csak árnyékai az eljövendőknek, de a valóság Krisztusé.” Kolossé 2:16-17

   “Ez az egyik napot különbnek tartja a másiknál, az pedig minden napot egyformának tart. Mindenki legyen a maga értelme felől meggyőződve.” Róma 14:5

   1. Most azonban, hogy megismertétek Istent, sőt hogy Isten megismert titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen és gyarló elemekhez, hogy újból azoknak szolgáljatok?
    Megtartjátok a napokat, hónapokat, időszakokat meg az esztendőket.
    Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam értetek.

    1. Mindig a szívbéli szándék a lényeg!
     Amit te írsz az nem ünneplés hanem vallási gyakorlat, Visszatértek a gyarló elemekhez és szolgálták. Isten mellet félték azokat is. Mintha Isten nem lenne elég!

     Amit viszont THEA idézett, ott konkrét ünnepekről van szó.
     Nekem nagyon tetszett már gyerekkoromtól kezdve az amikor a temetők gyertyafénybe borutak. Örömmel gyújtottuk meg mi is, ahogy sötétedett úgy lett egyre szebb.

     Van ember akinek a lelkiismerete diktálja hogy minden szombaton pihenőnapot tartson, amíg egy másik ember nem ragaszkodik ehhez.
     Mindkettő jól teszi. Erről szól az ige.

    2. “Nekem nagyon tetszett már gyerekkoromtól kezdve az amikor a temetők gyertyafénybe borutak.”
     Szép a gyertyafényes temető, de vallásossá tett pogány szokás. Mi egyébként sem a halottakat tiszteljük, szeretjük, hanem az élőket.
     Van sok dolog a világban ami szép, mégsem érintjük, mert nem a miénk.

    3. Kedves Herceg! Valássossá tett pogány szokás? Ugye az eszedbe se jutott, hogy az örök világosságot jelképezi? Persze az elkárhozott lelkeknek nem.

    4. Kedves Csaba!
     Mire valók a jelképek?
     Milyen módon lesz teljesebb az életem a jelképek által?
     Másrészt pedig, ami a sötét és világos oldalon egyaránt megjelenik mint jelkép, az összekeverhető. Ugyanakkor tudni kellene, hogy a keresztény jelképek jó része először volt pogány jelkép és csak később lett “megkeresztelve”. Sőt… az ünnepek egy része is a pogányságból származik. Miért van erre szükségük a Krisztust követő embereknek?

    5. Kedves Herceg! A kereszt is pogány néptől eredt, s még is vallási jelképpé vált, vajon miért? Az érveid meg emberi okoskodások tömkelege, s ezzel nem vagy egyedül, ilyen alapon az érveid szerint az emberiség egy gumiszobában is leélhetné az életét. miért láttok mindenben sátánit? Kezdek egy kérdéssel: Minden szentek! Miért szentek a szentek? Te senkire nem tekintettél még úgy, hogy jó példával jártak elől? Tudod mi a különbség az imádat meg a tisztelet között? Remélem nincs semmilyen fényképed magadról, gyermek korodból úgy napjaidig, mert az a te érveid szerint sátáni, hogy nézd mutatod a gyerekeidnek, hogy “én” ilyen voltam valamikor.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend