Világkormány

Globalizmus – A határtalan börtön

Brandon Smith írása alapján

Amikor a témában kevésbé járatosak ráeszmélnek a globalista ?összeesküvés? tagadhatatlan igazságára, gyakran azonnali és egyszerű választ szeretnének a probléma értelmezésére. Occam borotvájának elve alapján azt gondolják, hogy a legegyszerűbb válasz törvényszerűen egyben az igazság is. Pedig az elv igazából azt mondja, hogy a bizonyítékok vagy tények tükrében kell megtalálnunk a helyes értelmezést, ami az esetek többségében a kettő vagy több magyarázat közül a legegyszerűbben rejlik.

Évtizedek óta köztudott és alaposan dokumentált tény, hogy a globalizmus egy maroknyi ?elit? ? nemzetközi bankár, központi bank, politikai vezető és számos exkluzív kutatóközpont, agytröszt és tanácsadó szervezet és tagjaik ? által támogatott tudatos és határozott törekvés. Globalista céljaikat gyakran nyíltan kimondják saját kiadványaikban, talán azt gondolva, hogy a szemükben ?oktalan köznépnek? tartott szélesebb tömegek úgysem veszik a fáradtságot, hogy elolvassák.

Carroll Quigley, A külkapcsolatok Tanácsának bennfentese, Bill Clinton mentora, így fogalmazta meg a törekvést, Tragédia és Remény című könyvében:

„A pénzügyi kapitalizmus erőinek messze nyúló célja volt létrehozni a pénzügyi hatalom magánkézben lévő globális rendszerét, ami minden ország politikai rendszere és a teljes világgazdaság felett is hatalmat gyakorolhat. A tervek szerint a világ központi bankjai közös erővel és feudalista eszközökkel, privát összejövetelek során hozott titkos megállapodásokon keresztül irányítják majd ezt a rendszert, aminek gerincét a svájci bázeli központú Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) alkotja, ami a világ (szintén magánkézen lévő) központi bankjainak tulajdonában lévő magánbank. Valamennyi központi bank? megpróbálja irányítani saját kormányát az általa folyósított kincstári hiteleken és a valutaárfolyamok manipulálásán keresztül, ami által, kiegészítve bizonyos gazdasági jutalmakkal, befolyásolhatják az adott ország és a velük együttműködő politikusok tevékenységeit.”

A globalizmust aktívan terjesztő embereket közös, vallásosnak is nevezhető ideológia köti egymáshoz, aminek végső célja a Platón Államából is ismert világrend létrehozása. Úgy gondolják, hogy a sors, és/vagy a genetika, arra rendelte őket, hogy filozófus királyokként uralkodjanak az emberiségen, illetve, hogy saját bölcsességük a legnagyobb ajándék, amit a világnak felajánlhatnak. Céljaik elérése érdekében pedig káoszból rendet, vagy rendből káoszt teremthetnek, hogy az emberiséget igényeik szerint alakítsák.

Ez a mentalitás egyértelműen megmutatkozik az általuk épített és kihasznált rendszerekben. A központi bankokon alapuló gazdaság például a nemzetek eladósításának, a valuták inflálásának és a függőség érdekében történő gazdasági kihasználásnak a tökéletes rendszere. A központi bankrendszer végcélja egy történelmi léptékű pénzügyi válság elindítása, aminek eredményeként egy teljes mértékben központosított globális hatalmat ajánlhatnak a világnak, mint egyedüli ?megoldást?.

A gazdasági és társadalmi destabilizációt nem a központi bankok vezetői, hanem a felettük álló globális intézmények, mint az IMF vagy a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) irányítják.

A globalisták írásaiból az is kitűnik, hogy ez az ‘új világrend’ nem önkéntes alapon működik majd. HG Welles, a Fábiánus Társaság tagja és az Új Világrend című mű szerzője, a következőket írta erről:

„Amikor a küzdelem egyértelműen a világméretű szociális demokrácia felé sodródik majd, komoly késedelmek és csalódások érkezhetnek, mielőtt mindez hatékony és jótékony világrendszerré alakulhat. Számtalan ember fogja gyűlölni az új világrendet és életét adja majd a tiltakozás során. Amikor ennek reményét vizsgáljuk, figyelembe kell vennünk egy elégedetlenkedő nemzedék kétségbeesését, akik közül egyesek egész gálánsnak és méltóságteljesnek tűnnek.”

Ruchard Gardner, a Külkapcsolatok Tanácsának tagja, a Foreign Affairs 1974-es számában pedig így fogalmazott:

„Röviden, a „világrend házát” alulról felfelé, nem pedig fentről lefelé kell felépíteni. William James híres szavaival élve, egy hatalmas, ?nyüzsgő zűrzavarnak? fog tűnni ez a valóság, de valójában apránként véget vet majd a nemzeti szuverenitásnak és ezzel sokkal többet lesz képes elvégezni egy hagyományos frontális támadásnál.”

Napokig sorolhatnánk a hasonló idézeteket, de talán ennyi is elegendő ahhoz, hogy megértsük a lényeget. Míg egyesek szerint a globalizmus a szabadpiacok és a gazdasági fejlődés természetes hozadéka, a tényeket figyelembe véve inkább az tűnik a legegyszerűbb magyarázatnak, hogy a globalizmus egy szándékos háború a személyes és nemzeti szuverenitás ellen.

Ennek a gerilla-hadviselésnek a jelentős része a természetes határokat érinti. Az ország, állam, város és faluhatárok nem csupán papírra rajzolt vonalak vagy láthatatlan csíkok a porban.

Az emberek természetének része a közösségépítés. Ki tudatosan, ki ösztönösen keresi a hozzá hasonlóan gondolkodó társakat, tudva, hogy együtt többre vagyunk képesek, mindemellett tiszteletben tartva a másik egyéni szabadságát.

Nem tudjuk milyen lett volna a tökéletes társadalom egy tökéletes, az Éden bukását nem ismerő, bűntelen világban, de azt igen, hogy Isten határokat rendelt lakóhelyünknek1, és a népek közötti különbözőség és sokszínűség Krisztus királysága alatt is megmarad2. És bár az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész színén3, ugyanakkor a hatalomért, nem pedig egymás segítéséért való egyesülés romboló és önző céljait Bábelnél leplezte le.

Senki sem szereti, ha erőszakkal kényszerítik a közösségek összevonására.  Manapság a tolerancia kötelező erénynek számít, de érdekes módon az elvárás egyoldalú. Egyes közösségeket köteleznek az értékeikkel ellentétes nézeteket vallók feltétel nélküli befogadására, de a tolerancia a másik irányba nemcsak nem működik, de még ennek az elvárása is intoleranciának számít. (Nem beszélve a fogalmak terén tapasztalható káoszról. Egyebek között arról, hogy a másik felé mutatott szeretet nem zárja ki az érték- és véleménykülönbségek fenntartását.)

Bizonyos értékek, kultúrák és társadalmi szerkezetek kölcsönösen kizárják egymást és nem összeegyeztethetők. Egy határok nélküli világban ezt csakis úgy lehet megvalósítani, ha az egyik kultúrát elpusztítják, hogy helyet adjanak egy másiknak. Ez a globalista cél. Egy olyan világ létrehozása, ahol a globalista gondolkodás és vallás tűnik az egyetlen járható útnak és ahol minden kultúra és közösség egyetlen masszává olvad össze.

Nem a világ összes kormánya feletti irányítás megszerzése a cél. Azt akarják, hogy saját képükre formálhassák minden egyes ember gondolkodását és így mindenki áldásával és teljes odaadásával uralkodhassanak mindenki felett. Az egyes kormányok is csupán eszközök a cél felé vezető úton, hiszen egy kormány nem tud üdvözülni vagy elkárhozni. A harc a lelkekért folyik és ezzel a végcéllal kapcsolatban az elit tagjainak is csupán halvány sejtései, esetleg sajátos értelmezései lehetnek. Azt gondolva, hogy a világot használják saját birodalmuk felépítéséhez, nem veszik észre, hogy ők maguk is csupán hasznos építőkövek egy múlandó és hiábavaló építményben, amit egy ?kéz érintése nélkül leszakadó kő? zúz majd szét, hogy helyet adjon egy olyan birodalomnak, amit az egek Istene támaszt és, ami megáll örökké4.

Céljuk elérése érdekében el akarnak törölni minden különbözőséget, minden választási lehetőséget és bizonyos elveket a köztudatból, mivel saját világkultúrájukat tartják az emberi civilizáció csúcsának és végcéljának. Ennek létrehozása pedig nem lehetséges, amíg léteznek földrajzi vagy erkölcsi határok.

Ezért halljuk egyre erősebben azt a mesterségesen létrehozott mémet, ami szerint a globalizmus ellenében a szuverenitást preferáló kultúrák a gonosz melegágyai. A mém szerint a ?populista?, értsd konzervatív rétegek elmaradott gondolkodásmódja jelenti a legnagyobb veszélyt a globalizmus által ígért ?béke és jólét? számára. A globalizmust ellenzőket rosszcsont, neveletlen gyerekeknek állítják be, akik óvodai temperájukkal összemaszatolják az általuk nagy gonddal festett mesterművet.

A globalisták legalább száz éve tartják hatalmukban a világ számos kormányát, aminek eredményeként két világháborút, egy nagy gazdasági világválságot és egy ma is tartó nagy recessziót szabadítottak ránk, a megszámlálhatatlan regionális konfliktusról, népirtásról és a szabad kezdeményezések szisztematikus elnyomásáról nem is beszélve.

A globalisták elég régóta uralják a világot a háttérből, ugyanakkor az elmúlt száz év minden baját a határok létezésére és a szuverenitást támogatókra próbálják kenni.

Úgy tűnik, ezt tartják a jelenlegi játszma aduászának, így továbbra is nagy a valószínűsége annak, hogy tervük beteljesítése érdekében hagyni fogják, hogy konzervatív vagy legalábbis konzervatív színekben futó politikusok kerüljenek hatalomra, hogy amikor végül elérkezettnek látják a pillanatot arra, hogy kihúzzák a szőnyeget a jelenlegi rendszer alól, legyen kire hárítani a felelősséget.

Nem létezik bizonyíték arra, hogy a globalizáció, a kölcsönös és kötelező függőség és a központosítás valóban működhet. Sőt. Inkább arra találunk bizonyítékot, hogy nem működik. Elég, ha egy pillantást vetünk az Európai Unióban jelenleg uralkodó állapotokra. A globalisták ugyanakkor azt akarják elhitetni velünk, hogy a világ azért van ilyen állapotban, mert nem eléggé központosított, a megoldás pedig kizárólag a teljes és tökéletes egyesülésben található.

Eközben szisztematikusan démonizálják a szuverenitásból eredő elveket és értékeket, egyenlőségjelet téve az önálló kultúrák és hitek és a gonoszság közé, hogy a felnövő generációk automatikusan ezekben lássák a világ problémáinak gyökerét. Enélkül soha nem lennének képesek a tömegek áldásával felállítani egy határok nélküli világot.

Egy határok nélküli börtönt, ahol útlevél helyett egységesen vallott gondolatok biztosítják majd a szabad mozgást és a létezéshez való jogot.

Amikor Jézus a világba jött, a világ nem fogadta el őt5, mert politikai királyságot várt, így az övéi nem vették észre azt a sokkal hatalmasabb és örök királyságot, ami szívről szívre haladva győzte le a világot és ami akkor is itt lesz, amikor a globalizáció már halvány emlékként sem létezik majd.

 1. ?Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén; meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait.? – Apostolok cselekedetei 17:26 []
 2. Lásd például: Ézsaiás 2:3-4, Jelenések 21:24 []
 3. ua. []
 4. Dániel 2:44-45 []
 5. János 1:11-12 []
Előző posztKövetkező poszt

61 hozzászólás

 1. Egy bolygo.Egy orszag.Logikatlanna valik a haboru.
  Beke es fejlodes.Egeszseg es Tudas!
  Szep napokat kivanok!

  1. Wise up dupe.

   “To educate a man in mind and not in morals is to educate a menace to society.”
   “A thorough knowledge of the Bible is worth more than a college education. ”
   “The pacifist is as surely a traitor to his country and to humanity as is the most brutal wrongdoer. ” Theodore Roosevelt

  2. ha ltunké miért nem segitünk, egymsért, ne a személyeskedést válasszuké ne vrjuk meg a hborut amit ránk küldenek kevesen élkjük meg a békét
   ez nem kérdés

 2. Úgy látom, a globalizmus a legjobb eszköz és a legjobb trükk ahhoz, hogy a világ népességét megosztva egymás ellen fordítsák.És sokunk éppen bedől ennek.Dehogyis akarnak a globalisták egy globális világot!Éppen az ellenkezőjét akarják.Ehhez trükköket és mágiát használnak.A világ Egy és határtalan.Ezt tudják mindazok, akik foglalkoznak ezzel.A világegyetem határtalan, de véges.Véges, mert csakis olyan lehet mint Jézus, de határtalan, mert ellentmondás mentes.Ezt “háttérék” is tudják, így hát víziót keltenek, amivel ezt a fajta Isteni egységet egy illúzióban megtörnék.Ehhez a globalizáció fekete mágiáját használják.Tudják, hogy lehetetlen elképzelnünk, hogy a világ Egy, és hogy majd pont ennek a képnek a felvetése fog embert ember ellen, országot ország ellen és vallást vallás ellen fordítani.Nem nehéz elképzelni, hogy mi lenne a Föld bolygó népességének a reakciója, milyen hatást váltana ki az igazából a szeretni szerető emberi szellemből, ha “háttérék” azt a törekvést tűznék ki nyíltan reklámozva, hogy legyen mindenki mindenki ellensége… Pedig a cél éppen ez.Csak rejtett eszközökkel.A mindenféle tudatosságot nélkülöző ellenhatásra apellálva.Tudják, hogy a világ Egy, ezért éppen megtörni akarják ezt az egységet.Tudják, hogy a világ Jézusban egy, és rettegnek.A globalizáció valójában nem a gonoszság mutatványa, hanem a megtört, fél elemeire szakadt emberi elme segélykiáltása.

  1. Az egyik fenti mondatom így hangzik helyesen: “Nem nehéz elképzelni, mi lenne a Földbolygó népességének a reakciója, milyen hatást váltana ki az igazából szeretni szerető emberi szellemből, ha háttérék azt a törekvést tűznék ki nyíltan reklámozva, hogy legyen mindenki mindenki ellensége.” Fentebb benne felejtettem egy felesleges a-betűt, meg külön írtam azt, hogy Földbolygó… 🙂 Szóval, csak azt akartam kifejezni, hogy sajnos az a program fut az elménkben, hogy csakis ellenségképben tudunk gondolkodni egymásról és világról.Háttérék erre a programra erősítenek rá, és ezt használják ki bennünk.Céljukat elérni akarva, a felszínen a toleranciát hirdetik, hogy a hatás-ellenhatás törvényszerűségét felhasználva a kívánt eredményt produkálja a halhatatlanságtudatáról lekapcsolt emberiség.Céljaik azonban azonnal egyértelműkké válnának, ha azt hirdetnék nyíltan, hogy legyen mindenki mindenki ellensége.Ezért céljaikat és eszközeiket is rejtegetik.Ez merő gonoszságnak tűnik, azonban igazság szerint nem más ez, mint a Megváltás iránti öntudatlan sóvárgás.A rettegő elme üzenete, melyre válaszul az Isten kegyelmét és szeretetét reméli.

   1. Miért rettegne az az elme ami materialista vagy rosszabb esetben luciferiánus (azaz Lucifert tartja a jó fiúnak, Istent meg a rossznak), háttérék esetében, és miért remélné az isteni kegyelmet, ha egész másban hisz ? Idézlek: “A globalizáció valójában nem a gonoszság mutatványa, hanem a megtört, fél elemeire szakadt emberi elme segélykiáltása.” Ez nekem ellentmondásos okfejtés, hogy akik fekete mágiával manipulálnak (szintén háttérék) azok nem biztos, hogy rosszak, csupán mindezt rettegésből teszik, mintha csak megbotlottak volna. Tök az a benyomásom, hogy fel akarod menteni őket, sőt a világban fennálló ellentmondásosságot és szembenállást is csak valami mesterségesen szított dolognak tartod, hisz végső soron úgyis egy minden. Ez nem így van ! Lucifer a világ kezdetén elbukott, lett sátán, és ennek hatása, a halál is eljött erre a világra. Isten pedig az ember által is végrehajtva, de Jézus győzelmén keresztül, ki fogja irtani (2. örök halál) az Univerzumból és azon kívülről is a gonoszt, mert az áll mindenez problémák mögött és nem a rettegő hibát elkövetett naiv emberiség.

    1. Árpiel, ha a világ egy merő oksági rendszer, akkor teljesen igazad van.
     Ok/okozat…
     Bűn/bűnhődés…
     Lucifer-bukás-Sátán-hatás-halál-büntetés…; ahogy írod.
     Habár, Jézus imádkozott a kínzóiért.És ez már nem illeszthető be ebbe a rendszerbe.De te ilyennek látod a világot, mert magadról is azt hiszed: én ilyen vagyok.Most már csak azt kéne tudnod megmagyarázni, hogy a képletedben ki is, mi is az az “én”.

     Az meg, hogy a világegyetem topológiai képe határtalan, de véges, gondolom tudod, hogy nem én találtam ki.

    2. Én is tudom, te is tudod, hogy Arpiel nem ilyennek látja a világot mert pontosan Jézus fordította meg, mert azért jött, hogy “aki benne hisz el ne vesszen, hanem örök élete legyen”.
     Kedves Oszkár hogy sikerült, hogy Arpielt még nem ismerted meg itt ? 🙁

     Te meg sokáig hiányoztál, örülök, hogy újra itt vagy (csak gondolnom kellett erre, és lám, a véges határtalan … )

    3. Köszi, kedves Éva!Amíg nem jártam errefelé, rá kellett jönnöm, hogy az Idők Jelei nélkül kiüresednek a gondolataim… 🙂

    4. Jézus azt mondta, hogy “jelek és csodák nélkül nem hisztek” szóval, mi is … ilyenek vagyunk 🙂 JELEK nélkül nem tudunk hinni, de Jézus azt is mondta, hogy “előre megmondtam nektek, hogyha mindez megtörténik higgyetek” 🙂 és akkor az a CSODA !

    5. Éva,
     “?jelek és csodák nélkül nem hisztek? szóval, mi is ? ilyenek vagyunk 🙂 JELEK nélkül nem tudunk hinni,”
     Az inkább egy amolyan konstruktív kritika volt Jézus részéről és nem arra utalt, hogy azontúl a jelek és csodák lesznek az hitnek alapja. Eppen az ellenkezője igaz. Azóta a legtöbben nem láttak csodát és mégis hisznek. Magam is így vagyok ezzel. “…..boldogok, akik nem látnak és hisznek!” Ján. 20:29
     http://joosandor.hu/predikacio/1960-07/akik-nem-latnak-es-hisznek

    6. Éva, én erre a weboldalra gondoltam. 🙂

     Adrián barátom, ez elgondolkodtató és megfontolandó észrevétel. (Y)

  2. Kedves Oszkár!

   Szerintem ez ügyben azért abban egyetértünk, hogy az emberiség történelme arról tanúskodik, hogy nem sokat kellett erőlködniük a “globalistáknak”, vagy az elitnek azon, hogy az emberek gyűlöljék egymást, vagy ártsanak egymásnak. ( Éppen ez ellen születtek a törvények, az erkölcsi tanítások, a különféle vallások… szerintem) Szóval megint csak szerintem, ha ez lenne a céljuk, amit írsz ( hogy gyűlöljék egymást) , akkor akár hagyhatnák is a dolgok folyását úgy, ahogy eddig történt. Viszont számomra elgondolkodtatóbb az a lehetőség, ami a 1Móz 11,6-ban van írva: “Akkor ezt mondta az ÚR: Most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghezvigyék mindazt, amit elterveznek. ” ( Vagyis egy nép, egy nyelv ( egység és megértés), és nincs akadály semmi véghezvitelére…)

   Bár nem gondolom, hogy az emberek orrára akarnák kötni, hogy abban az esetben, ha egységben vannak mindenben, akkor milyen lehetőségek vannak ( ahogy Jézus is mondta , hogy ha 2-en 3-an mindenben megegyeznek ( egy akaraton vannak), akkor bármit kérjenek megkapják) az egész faj számára, de azt pl el tudom képzelni, hogy őket inkább ez a cél vezérli. Már csak meg kell fogalmazniuk egy jól hangzó , mindenki számára kívánatos programot, amellyel egy akaraton tudnak lenni , és találniuk kell hozzá egy arcot, aki elég hiteles, hogy kövessék az emberek. Onnantól pedig már csak az ügyességükön múlna, hogy úgy tálalják a “kívánságaikat”, hogy azzal az emberek teljes egyetértésben lehessenek… És akkor számukra kinyílhat a világegyetem…. ( Míg a “pórnépet” természetesen tudatlanságban tartják…)

  1. Ne lásd már mindenben a NWO-t. Várjuk meg, hogy Trump beáll e mögéjük vagy mi lesz. Mondjuk ha nem áll be, akkor többé nem fog sehová állni, legfeljebb feküdni. 🙂

 3. Mindannyiunk erénye, hogy felvállaljuk hitünket, meggyőződésünket és ezeknek alapján nyilatkozunk, “vizsgálunk meg mindent”. De Testvérkéim, miért és honnan ered ez a gyűlölet amelyet irántunk tápláltok, nemzedékről-nemzedékre, majdnem ötszáz éve? Ki tett Titeket bíráinkká? Elfelejtettétek: “Ne ítélj, hogy ne ítéltessél!” Valóban “hiteles a forrás” amelyből táplálkoztok? A közeljövő eseményei majd feltárják ki mire építette életét, lelki-házát, “sziklára, vagy homokra”!
  THEA megkérlek a nevem mellé tedd ki légy szíves a “Szent Benedek kereszt” képtalálatokból a legelsőt, ha lehetséges, előre köszönöm. Egyszerű kereszt, korpusszal, felül INRI, a szárak találkozási pontjánál, Urunk, Megváltónk feje mögött egy Szt. Benedek medál van, legfelül egy karika. Hasonlót viselek a nyakamba akasztva, amikor nyilvánosan is hirdetem minden jó szándékú, őszinte embernek, aki elfogadja, hogy elérkeztünk a “végső idők” eseményeihez. Nagyon fontos odafigyelni a felhívásra: “térjetek meg, Istenhez, tartsatok bűnbánatot és higgyetek az Evangéliumba”, hogy lámpásaink ne csak égjenek, hanem legyen “tartalék olajunk is”, mert még egy ideig késni fog a Vőlegény, de amint megérkezik Vele együtt be tudjunk menni a “menyegzőre”, és persze megfelelő ruhában öltözve! Marana Tha!

  1. Olvasd a Bibliát barátom, hogy megtanult vegre a “szentek” szó jelentését. A szentek mindig élő emberek, Isten illetve Jézus követői voltak, nem holmi halottak, ahogyan azt (is!) az egyházad tévesen tanítja. Sokan életüket adtak azert, hogy neked is Bibliád lehessen a saját anyanyelveden,….becsüld meg hát és olvasd figyelmesen, mert az örök életed múlik rajta.
   https://youtu.be/-aiHcghIdjM

  2. Nagy a mellébeszéd. Ez nem római és jezsuita propagadla lap ahol a gyilkosok mentegetése a cél. A kérdésekre nem lett válaszolva. A gyilkolás nem hit. A gyilkosokat csak a gyilkolást képviselők mentegetik. Ennyit a “ne ítéljetek” kiragadásról, ami pontosan úgy szól, hogy “igazsággal ítéljetek”.

   1. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy akkor mindenki mindenkit gyilkolt, nemcsak a katolikusokat lehetne megbélyegezni. Nem kell ilyen indulattal nekiesni a múltnak, mert árt az egészségnek. Ez már megtörtént, értelmezni kell az okokat és levonni a következtetést, hogy ne fordulhasson elő többet. Vicces, hogy az emberi gyűlölködés térben és időben is határtalan. És most jelenleg egyébként az történik, hogy jött egy furcsa figura a maga módján jó szándékkal és rászórtad az egész protestáns csomagot. És most ő a békés katolikus te pedig a gyűlölködő, engem pedig inkább az érdekel ami a jelenben történik.

    1. Ne tévedj. Nincs protestáns csomag és gyülőlködés. A tény az tény. Ez olyan mellébeszéd, mint amit a “védelmezetted” csinált. A jelent most is az a Hazug Ház akarja irányítani, akik az állam vallást már hazugsággal kezdték. A középkori ténykedésük annak a hozadéka.

  3. Miért nem jó ez a napszemüveges figura? Lehetnél Opus Dei ügynök, aki Arpielt figyeli :-))))))))

 4. Hallelúja ! Nyert Trump, Killery elbukott ! Kaptunk egy kis időt meg nyugalmat még az anti eljöveteléig. Trump, (ha csak nem lesz egy még nagyobb átverés, csalás vagy lesz likvidálva) késleltetni fogja a NWO-t, legalábbis Killery-hez képest egy szent. 😀

  1. Nekem sem szimpatikusak Clintonék, de azért annyira nem éltem bele magam a választási témába. Ami látszik, hogy a hírességek, hollywoodi sztárok és főleg Soros támogatása nem hozta meg a győzelmet. Ezzel a fősodrású média is leszerepelt és az alternatív média és az összeesküvés elméletek hozták meg a győzelmet Trumpnak. Sorosék démonizálása beérett, ami persze nem baj, az öregben úgyis túl nagy a lendület.

   1. Napnál világosabb, hogy Killery a liberalista eliten kívül, a sátánikus szórakoztatóipart, a médiát, általában a liberókat tudta maga mögött. Egy az elv, egy az ideológia, egy a hit. Ők a korszellem masszív tömege, a látens luciferánusok. Elgondolkodtató cikk a szkeptikusoknak. Gyakorlatilag nyílt bevallása és bizonyítéka az előző mondatoknak.
    http://www.origo.hu/kultura/20161104-ezek-a-sztarok-tamogatjak-hillary-clintont-es-donald-trumpot.html

  2. Szerintem tizenkettő egy tucat.
   Mindketten ugyanazt szolgálják, csak az egyikük az A, a másikuk a B tervet viszi. Mindkettő olyan, hogy mehet párhuzamosan, és gyakran egymást kiegészítve is.
   “A globalisták elég régóta uralják a világot a háttérből, ugyanakkor az elmúlt száz év minden baját a határok létezésére és a szuverenitást támogatókra próbálják kenni.

   Úgy tűnik, ezt tartják a jelenlegi játszma aduászának, így továbbra is nagy a valószínűsége annak, hogy tervük beteljesítése érdekében hagyni fogják, hogy konzervatív vagy legalábbis konzervatív színekben futó politikusok kerüljenek hatalomra, hogy amikor végül elérkezettnek látják a pillanatot arra, hogy kihúzzák a szőnyeget a jelenlegi rendszer alól, legyen kire hárítani a felelősséget.”

   Ezzel egyetértek, és szemmel láthatólag pont ez a fázis van kibontakozóban. Még Le Pen van hátra Franciaországban, a két nagy bástya már megroppant (USA, Britek). Esetleg még a németek is.

   1. Ezt kéne figyelni, de még előtte jól meg ismerni azt, mert sokkal többről van itt szó mint amennyit ez az írás leír. A háború nem csak spirituális síkon zajlik. Elég sok puzzle db. összeáll, ha érteni kezdjük a “játékot”. Ezért tűnik úgy, hogy a multik, az elit vesztésre áll. Ravasz Róma.
    https://gotquestions.org/liberation-theology.html

    1. De még mennyire az. A “legszentebb” közülük Konstantin a hazugság római gyökere. Annyira “megszentült” hogy a császári korona sem esett le a fejéről 321 után, de a gyilkolászást folytatta testvéri alapon. A “látomás” nem közölte vele, hogy Jézus senkinek nem adatt parancsot, hogy a nevében fosztogassanak és gyilkoljanak. Sem akkor, sem később.

 5. Valóban “minden vélemény számít”, vagy csak az IGAZSÁG a lényeg? Ez beigazolódik hamarosan az események felgyorsulásakor, amelyeket a Jelenések könyve és a Második eljövetelre utaló részekben morzsákként szétszórva találunk az Új Szövetségben, de az Ó Testamentumban is. Pl. Dánielnél, amikor utal egy meghatározott időtartamra a 12,9-12. (a végső időkben), “az értő szívűek meg fogják érteni”. Nekünk “Krisztus hívőknek” nincs okunk a félelemre, ezen eseményeken keresztül tárul fel a Gonoszság titka, misztériuma – a teljes szörnyűségében, mindannyiunk “szeme láttára” – amelynek az “elit az eszköze”, minden nemzetben. A bukott angyali hierarchia vezeti Őket, vagyis Lucifer és démonai, most vívják az utolsó, döntő csatát, a Napban öltözött Asszony és serege ellen. Terveikbe tartozik a Világkormány, a kommunizmussal, az un. globális valuta, a 3. világháború, valamint a Hamis Egyház, Hamis Próféta (ellenpápa), aki kiszolgáltatja Egyházát a Hamis Messiásnak, aki tulajdonképpen maga az Antikrisztus, e világ megkoronázott Királya lesz egy rövid időre. Illik nagyon jól felkészülni elsősorban lelkileg, ezen esemény sorozatokra, kinek-kinek lehetősége szerint. Nekünk, Katolikus Anya Szent Egyházunk hűséges tagjaiként – “kisded nyáj”, akiket ma még “csak” burkoltan, de a Nagy-figyelmeztetés után hamarosan üldözni fognak nyíltan – az a feladatunk, hogy minél több Testvérünknek segítsünk felismerni az idők jeleit, és helyesen, értelmezni, ahhoz, hogy minél többen megmeneküljünk, vagyis üdvözüljünk és átjussunk, pontosabban fogalmazva “elragadtassunk” a számunkra Teremtett Új Ég és Új Föld birodalmában! 1Tesz 5,4-5. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy akinek nincs szüksége hierarchikus Egyházra, lelki-vezetőre, akkor a jelen kor prófétáit, látnokait is mellőzi, sőt fel sem ismeri. Hogy hová ér célba, saját döntésének következménye, mert “csak” egy életünk van a Földön, utána két végállomás létezik: Mennyország és Pokol. Pl. Dr. Glória Polo halál-esete, akit villámcsapás ért, és túlélte. Harmadik lehetőség – REINKARNÁCIÓ – NINCS, ez egy hatalmas DÉMONI MEGTÉVESZTÉS, a legnagyobb blöff, amelyet az “intelligensek” számára mesterien tudnak felkínálni Ők, valamint a “földönkívüli civilizáció” meséjét is. Aki el akar jutni az Örök Életbe, (Üdvösségre), ne feledje csak Jézus Krisztus az ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET! Marana Tha!

  1. Mitől lenne szent egy intézmény ami a középkort végig gyilkolta Jézusra hivatkozva?
   “Nekünk, Katolikus Anya Szent Egyházunk hűséges tagjaiként”
   Neked szentek a gyilkosok ? Más véleményed lenne ha a családoddal, gyerekeddel csinálták volna, amit tettek. Az ártatlanok eretnekké minősítése, legyilkolása vallás? Erre a mentalításra épült a Gyalázatos Egyház. Minden főbb dogmájuk ellent mond a bibliának is. A nevükből is látszik az eredetük. Rómaiak.

  2. Mi történt veled? A katolikusok mostanában nem szoktak így keménykedni. Vagy megvadult a helyi pap vagy autodidakta kicsit felpörgetted magad. Pont megakartam védeni katolikus egyházat, mert szerintem előzőleg itt méltatlanul támadták. A katolikus egyház olyan mint a foci, annak az elődje is egy hihetetlen vad játék volt pár évszázada, az emberek inkább egymást rúgták, mint a labdát és meghalt közbe néhány játékos. Mostanra kezd konszolidálódni az egyház, persze volt honnan. Kb 2 éve voltam egy katolikus misén és néhány keresztelőn, esküvőn. Egész jól éreztem magam, néhány egyszerű, de vidám üzenet, pár jó tanács, meg szeressétek egymást felszólítás. Te meg jössz ezzel a szektás szöveggel a katolikusok nevében, érdemes lenne utánanézned, hogy az egyházad nem lépet e már túl rajtad.

   1. Tévedés ! A katolikus egyház nem olyan mint a foci. Sokkal inkább olyan mint a bibiliai “fehérre meszelt sírok”. Hogy lehet védeni a történelem sátán általi legnagyobb megtévesztését, hitetését ! 1700 éves szellemi, hatalmi, vallási szívatás folyik. Meddig akarjátok még védeni a “mundér becsületét” ? Aminek nincs is becsülete, mert sátán hamis Babilonja ! Olvassátok már el a Máté 23-at, és nyugodtan helyettesítsétek be a farizeusok helyére a papi klérust ! Nem fogtok csalódni !
    “Jézus ekkor az összegyűltekhez és a tanítványaihoz fordult: A törvénytanítóknak és a farizeusoknak hatalmuk és tekintélyük van, hogy Mózes Törvényét magyarázzák és alkalmazzák. Ezért fogadjátok meg, amit mondanak, de ne tegyétek azt, amit ők tesznek, és ne kövessétek a példájukat! Mert ők csak tanítják a Törvényt, de maguk nem követik, és nem engedelmeskednek neki! Szigorú szabályokat állítanak föl, és ráerőltetik az emberekre. Ugyanakkor ők maguk meg sem próbálják követni ezeket. Mindent csak azért tesznek, hogy az emberek lássák őket. Ezért hordanak nagyobb imadobozokat és ezért hosszabbítják meg a ruhájuk szélén a rojtokat is. Szeretnek a vacsorákon és a zsinagógákban az előkelő helyeken ülni. Szeretik ha a piactéren mindenki tisztelettel köszön nekik, és mesternek szólítja őket. Ti azonban ne engedjétek, hogy ?Tanítónak? szólítsanak benneteket, mert csak egy Tanítótok van, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok! ?Atyának? se szólítsatok senkit a földön, mert csak egy Atyátok van ? a Mennyben! Ne engedjétek azt sem, hogy ?Mesternek? szólítsanak benneteket, mert csak egy Mesteretek van, a Messiás! Aki szolgál a többieknek, az lesz a legnagyobb közöttetek. Aki különbnek tartja magát másoknál, azt megalázzák. Aki viszont megalázza magát, azt magasra fogják emelni. Jaj nektek, képmutató törvénytanítók és farizeusok, mert bezárjátok Isten Királyságának kapuját az emberek előtt! Ti magatok nem mentek be rajta, de azokat sem engeditek, akik szeretnének bemenni. Jaj nektek, képmutató törvénytanítók és farizeusok! Képesek vagytok keresztül-kasul utazni szárazon és vízen, hogy valakit megnyerjetek a vallásotok követőjének, és ha azzá lett, még biztosabban a Gyehennára külditek, mint amennyire ti arrafelé mentek! Jaj nektek, akik vezetitek a népet, pedig magatok is vakok vagytok! Azt mondjátok: ?Ha valaki úgy ígér meg valamit, hogy a Templomra esküszik, azt fel lehet oldani a fogadalma alól, de ha a aranyat ajánlott fel a Templomnak, akkor már nem.? 17 Ostobák és vakok! Hát mi nagyobb, az arany, vagy maga a Templom, amely szentté teszi az aranyat? Ezt is mondjátok: ?Ha valaki az oltárra esküszik, azt fel lehet oldani a fogadalma alól, de ha áldozati ajándékot ajánlott fel, akkor már nem.?Vakok! Hát mi nagyobb, az áldozati ajándék, vagy az oltár, amely szentté teszi az ajándékot? Hasonlóképpen: aki az oltárra esküszik, az mindarra esküszik, ami az oltáron van. Aki a Templomra esküszik, az arra esküszik, akinek neve abban lakik. Aki a Mennyre esküszik, az Isten trónjára esküszik, és magára Istenre, aki a trónon ül. Jaj nektek, képmutató törvénytanítók és farizeusok! Mert mindenből tizedet adtok, még a mentából, kaporból és köményből is, de elhanyagoljátok ami a Törvény szerint nehezebb: igazságosan ítélni, könyörületet gyakorolni és hűségesen élni. Pedig ezeket feltétlenül meg kell tenni, és azokat sem kell elhanyagolni! Vak vezetők, kiszűritek a szúnyogot, de lenyelitek a tevét! Jaj nektek, képmutató törvénytanítók és farizeusok! Azt gondoljátok, hogy nagyon fontos a testet kívülről lemosni. Mert ti csak a pohár és edény külsejét tisztogatjátok, belül azonban tele van mindenféle kapzsisággal és önzéssel! Vak farizeus, először tisztítsd meg előbb a pohár tartalmát, hogy azután a külseje is tiszta lehessen! Jaj nektek, képmutató törvénytanítók és farizeusok! Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, amelyek kívülről szépnek látszanak, belül azonban tele vannak a halottak csontjaival és tisztátalansággal. Ugyanígy ti is csak kívülről, az emberek szemében látszotok igazságosnak, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Jaj nektek, képmutató törvénytanítók és farizeusok! Síremléket építetek a prófétáknak, és feldíszítitek az igazak sírját. Ezt mondjátok: ?Ha ősapáink idejében éltünk volna, mi nem vettünk volna részt a próféták megölésében. Ezzel azonban ti magatok is beismeritek, hogy a próféták gyilkosainak a leszármazottjai vagytok. Akkor hát fejezzétek be, amit őseitek elkezdtek! Mérges kígyók és viperák fiai vagytok! Hogyan is menekülhetnétek meg attól, hogy az ítéletkor a Gyehennára kerüljetek? Ezért tehát prófétákat, bölcseket és törvénytanítókat küldök majd hozzátok. Lesznek majd, akiket megöltök, másokat keresztre feszítetek, megint másokat zsinagógáitokban megkorbácsoltok és városról városra üldöztök. Így végül elveszitek az ítéletet, amely mindazoknak igaz embereknek meggyilkolásáért jár, akiket ezen a földön öltek meg: az ártatlan Ábeltől kezdve egészen Barakiás fia, Zakariásig, akit a Templom és az oltár között gyilkoltak meg. Igazán mondom nektek: mindezek ezt a nemzedéket fogják sújtani.?

    1. Vitathatatlan, hogy működik a behelyettesítés példát is tudnék rá mondani, nemcsak katolikus, de más egyházak és gyülekezetek vezetőivel. Sőt saját magunkat is nyugodtan behelyettesíthetjük. Ugyanakkor ez egy nagyon lényeges mondat “Ezért fogadjátok meg, amit mondanak, de ne tegyétek azt, amit ők tesznek”. A másik pedig, hogy nem lehet általánosítani egy ekkora szervezetre van és volt is rengeteg tisztességes pap és szerzetes, akik cselekedeteikben is példamutatóak, nem nekik kell elhagyni az egyházat. Alapvető érdek, hogy a katolikus egyház megmaradjon és normálisan működjön, mert a konzervatív értékek, abortusz ellenesség, család stb kérdésekben ők a legerősebb tényező az eltúlzott liberalizmus ellen. Egy ilyen kiépült infrastruktúrájú szervezetet javítani kell vagy átalakítani nem pedig szétverni. Ráadásul mi ez a Babilonozás? Két nép közötti ókori konfliktust, hogy sikerült idehozni?

    2. Kedves NEVEREND!

     ” Ráadásul mi ez a Babilonozás? Két nép közötti ókori konfliktust, hogy sikerült idehozni?”

     Kanonizált újszövetségi könyvek, János Jelenések könyve : pl: Jel. 17,5 És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja. …stb

     “Egy ilyen kiépült infrastruktúrájú szervezetet javítani kell vagy átalakítani nem pedig szétverni.”

     Kérdés hogy kinek a szemszögéből nézzük, és kinek a szemszögéből javítani és nem szétverni való. ( Egyébként a reformációk éppen erre a javításra irányultak.) A kanonizált bibliai szövegek alapján ( a jelenések könyve szerint) Isten ítélete van rajta. ( Jel. 16,19 És a nagy város három részre szakada, és a pogányok városai elesének; és a nagy Babilon megemlítteték az Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsult haragja borának poharából…..stb . Jel. 14,8 És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.)
     De mielőtt ezt eldönti az ember, előbb mindenképpen tisztázni kell az egyház fogalmát is. ( Jézus azt mondja ( a kanonizált bibliai szövegek alapján ), hogy Isten országa nem jön el láthatóan. Ha ez igaz, akkor az a kérdés, hogy a látható “Isten országa” az mi, kitől és honnét való….? ( A dánieli próféciák alapján a 4. állattal jelképezett birodalom, a sárkány, az a római birodalom. És ott az van írva, hogy ebből a birodalomból nő ki egy kis szarv ( emberszemekkel és nagyokat szóló szájjal, …stb) , amely majd az egész világot leuralja… A Jelenések könyve ( amely elvileg i.u. 100 előtt íródott) pedig az írja, hogy ebből a birodalomból kinövő birodalom a Sárkány ereje által történik, és a sárkány adja annak az erejét és a királyi székét és nagy hatalmat… És az egész világot megtéveszti, és az egész világ követi azt, imádván a Sárkányt…. stb… És már azóta, amióta ez a levél íródott, mindig az a felszólítás, hogy “gyertek ki én népem, gyertek ki belőle….”

     Alapvető érdek, hogy a katolikus egyház megmaradjon és normálisan működjön….

     Emberi szemszögből nézve lehetséges hogy találunk rá egy-két okot, hogy miért lenne üdvös ( bár ha azt vesszük, hogy az van írva , hogy eltévelyiti az egész világot és ítéletre mennek mindannyian akik követik, akkor nem biztos, hogy azok az okok valóban megállnak. Hiszen éppen az igazság megismerésétől vágja el az embereket, hiszen még Isten is a tévelygés erejét bocsájtja rájuk….. ), de nem a mi szemszögünk számít. ( Egyébként nem csak a kat egyházról van szó, hiszen a reformált egyházak mind belőle valók…)

 6. Ez milyen zseniális mondat: “Szakrális geometriáját rajzolja ki a forradalmi lelkület, építőkövei legyenek a soha semmibe bele nem nyugvók, a szegletkő pedig legyen maga a kozmosz ellen folyamatosan lázadó!”

  Én eddig azért nem kommenteltem a cikkhez, mert nem érzem aktuálisnak, talán még a múlt század elején nagyobbat ütött volna, de most, egy globális rendszerben globalistázni megmosolyogtató. Hatalmon lévő világpolgárok ellen szegregált küzdelem…. Zseniális terv! Szerintem röhögnek a markukba. Ennyit sikerült kiagyalnunk, nem csoda, hogy itt tart a világ és ilyenek vezetik.

 7. Oszkár, te mit szívtál ? Vagy megy ez a szellemi turmixgép szer nélkül is ? 🙂 Amit leírtál, az egy merő ezo-keleti-Buddhista-neo Platonikus kvantumidealisztikus abszurdum. Az jó ? Az kell nekünk ? Ja, hogy az ingyenesen letölthető, és még szájba is rágják, ha kellően elmentek otthonról. Nem gondolod, hogy ha van MI, akkor van TI is ? TI mint Totális Identitászavar ? Majd megtudjuk, a végső föloldódásban, a végtelen és tudatos Univerzum létsemmijében. 😉

  1. Azért akarsz másokat is beskatulyázni, mert az a tévképzet él a fejedben önmagadról, hogy korlátolt vagy.A kozmosznak azonban nincsenek határai.És neked sincsenek, Árpiel.

 8. MESTERSÉGES INTELLIGENCIA

  Ó jaj, mi lenne ezekkel a fránya világ-összeesküvőkkel a “forradalmi” alternatív média nélkül? 😀 Hát persze, az árral szemben úszunk!…Persze….persze…. 🙂 Miközben se áradás, se “világrend”, de még csak világ, meg rend sincsen, sem pedig káosz.Így hát, építeni kell ilyesmit.Szakrális geometriáját rajzolja ki a forradalmi lelkület, építőkövei legyenek a soha semmibe bele nem nyugvók, a szegletkő pedig legyen maga a kozmosz ellen folyamatosan lázadó!Az önmagukkal egyedül maradni képtelen egyének tömege pedig -akik közé én is folyamatosan beépülök itt-, látá, hogy jó! 🙂 És miért jó?!Persze, hogy nem magunk miatt!Mutogassunk másra, hiszen mi már tudjuk az Igazságot.Nem mi, sosem mi vagyunk a “témában kevésbé járatosak” (idézve a cikkből), hanem mindig csak mások.

  Itt van egy fiatalabb korosztály, akik még nem tudják.Na, most majd jól megmutatjuk nekik!Okuljanak csak.Járják csak végig ugyanazt a szamárlétrát, mint amit mi, tapasztalt ótömlők és egyedüli igazságbirtokosok végigjártunk.Tartsunk mindenkit ebben a körkörös időhurokban!Mindenkit, akit csak lehet.Nehogy véletlenül is könnyebb dolguk legyen.Melózzanak csak!Nehogy már nekik más legyen, nehogy már nekik véletlenül is könnyebb legyen!Fűzzük át őket is azokon a szerpentineken, amiken mi magunk is végig kúsztunk-csúsztunk-másztunk… Mutassuk meg nekik bátran, hogy mennyire hiábavaló is volt mindez a részünkről, és mennyire nem tanultunk semmit.Illetve, amit meg is tanultunk, azt nagy bölcsen és ügyesen szépen másokra alkalmazzuk.Á, dehogy is magunkra!…Méghozzá Isten nevében.Jézus nevében.Hiszen igaz, hogy ravaszak vagyunk mint a kígyók, de szelídek mint a galambok.És kik a többiek?Ők “a hasznos építőkövek egy múlandó és hiábavaló építményben”.Mindig csak “ők” és mi sosem.Hiszen mi vagyunk “az emberi civilizáció csúcsa és végcélja”.(Az idézőjeles részek a cikkből idézve.)És mi vagyunk az “erkölcsi határok” ebben a nagy erkölcstelenségben.

  Még a nagy paráznák, az erkölcstelenek, az összeesküvők és a globalisták is megelőznek minket az Istenországában.Igen, megelőznek, amíg mi az idők jeleit bámuljuk, különbnek gondolva és sajnáltatva magunkat ebben a dicső szabadságharcban, ahol szintén fiatalokat küldünk előre.Hiszen miattuk van az egész!Mert vannak a globalisták, vannak a tapasztalatlan újoncok és persze, vagyunk M.I.

  Mi, akik gépies öntudatlanságban, “egységesen vallott gondolatok” (ismét csak idézve a cikkből) mentén, hősiesen harcolunk azok ellen, akik egy nem is létező “politikai királyságért” harcolnak.Mindent megteszünk, hogy az övéi most se ismerjék fel Őt!Hiszen mi vagyunk az idők jelei.
  Valójában dehogy is…………..mindenki másnál hüjébbek vagyunk.

  1. 2 Péter 3:3
   “Mindenekelőtt értsétek meg, hogy az utolsó napokban olyan gúnyolódók lépnek majd színre, akik csak a saját emberi kívánságaikat követik, és mindenből gúnyt űznek!”

   Példabeszédek 14:6
   “A gúnyolódó hiába keresi a bölcsességet, nem találja, az értelmes azonban örömest tanul.”

    1. Abból, amit te írtál éppen a fordítottja következik. Én legalábbis azt értettem belőle, hogy minél kevésbé érdekel valakit Jézus, szerinted annál inkább olyan, mint Ő. Illetve olyan, mint a semmi, merthogy eszerint világ sincs, akkor pedig a Világosságnak nem volt hová eljönnie.
     Tudod jól, hogy én mit gondolok. Szerintem mindenki lehet olyan, mint Jézus, a globalisták is, de ehhez az kell, hogy akarják is, és abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, megszűnnek globalistának lenni.
     Nekem kicsit az áltolerancia jön át, abból, amit írsz. Mindent és mindenkit el kell fogadni, kivéve azokat, akik szerint nem.
     Amikor pedig egy igazi globalistával beszélgetek majd, akkor neki éppen úgy el fogom mondani, hogy Jézus mennyire szereti és mit tett, hogy ezt megmutassa neki. Ehhez persze az kell, hogy beszéljek Róla. Mármint Jézusról. A globalistának.
     Egyébként azt látom így utólag, hogy jobb lett volna egyes szám első személyben kezdeni a cikket, de nagy eséllyel akkor is fordítva láttad volna az üzenetét.

    2. Mihelyst sikerül elszakadni attól a beidegződéstől, hogy a dolgokat relatívnak lássuk, valóban eltűnik a világ. 🙂 Persze, az elménk úgy lett idomítva-programozva, hogy vonatkoztatási rendszerek viszonylagosságát használjuk, mint holmi szamárvezetőt.Értem én, hogy a tézist csak valami antitézis ellenpólusaként tudjuk értelmezni.Az ember keresi identitását.Miközben bennünk zakatol annak félelme, hogy semmivé válunk, amennyiben nem teszünk összehasonlításokat.Ha ő olyan, akkor én meg ilyen vagyok… Valójában a relativitás elmélet azonban működésképtelen, és mint valami mozivászon, csak egy illuzórikus világot fog fel.Ezen jelenik meg a sosem volt fizikai világ, mely mielőtt megszülethetett volna, már el is tűnt egy szingularitásban.

     Tudom, hogy racionálisan……de inkább úgy mondanám, hogy beidegződött előfeltételekkel -hogy finoman és ne bántóan fogalmazzak-, nem lehet a viszonylagosságok rendszerét nélkülöző állapotot elképzelni, de az igazság az, hogy a viszonylagossági rendszer éppen egy saját maga által kivetített “nullpontban” megsemmisül.Amennyiben ez nem így lenne, nem létezne a kvantummechanika.Azonban az anyagi világ dilemmáját ez az elmélet sem oldja meg, mert további végteleneket vetít előre… Szóval, az anyagi világ így is, úgy is illúzió.Ennek az illuzórikus, nemlétező rendszernek az alappillére az elmében, éppen a viszonylagosság.Úgy áll meg, mint egy sátortető: egymásnak támasztott szarufák tartják meg az építmény gerincét.

     Kénytelenek vagyunk elvenni világunkból ezeket a szarufákat.Ekkor már csak a gerinc, azaz a vezérfonál marad, amit a fizikában klasszikus útvonalnak neveznek.De ez is megszűnik a viszonylagossági rendszerek végtelenjében… (Mert ezen bizonyos szarufák hiányában a végtelenbe szökik az alátámasztási és felfüggesztési pontok száma – ez pedig így értelmetlen; *értelem nélkül való, de való*…. 🙂 )Se szarufa, se tetőgerinc, se vezérfonál….Nincs semmi kapaszkodó a viszonylagosságot fetisizáló emberi értelem számára.Meghalunk, ha nem relativizálhatunk.Egyszerűen eltűnünk… És itt jön egy komoly fordulat: ez a halál, az értelem kettősségekben való létezésének megszűnése, az élet igazi megtapasztalása.Nincs értelem, nincs elme, nincs logika többé, csak megtapasztalás van: a feltétel nélküli szeret megtapasztalása.Nem lesz többé az, hogy ő a gonosz globalista, én meg vagyok az ellenpólus – ahogy ugyanígy ennek a fordítottja is értelmét veszti.Mert nem is volt ezeknek értelme soha.

     Igen, nagyjából már megismertem, hogy te mit gondolsz a világról, Thea.De amit te gondolsz a világról, meg amit itt írsz róla, szerintem nincsen közös nevezőn.Teljesen elhűltem ezen a posztodon.Azon gondolkodom, hogy talán nem is te írtad.Már csak azért is, mert te mondtad (itt is, a rádióban is), hogy csak úgy ímmel-ámmal követed a politikai / társadalmi történéseket, és hogy értesüléseket leginkább az olvasóidtól kapsz.Na, így jön ki végül ez a szappanopera szintű valóságértelmezés… És ez megy már jóóóóó rééééégen, ezt nem te találtad ki.Ez téged csak behúzott.Te csak beleálltál ebbe a trillió éves mókuskerékbe (időhurok).Te csak hozzácsatlakoztál egy nagyon-nagyon messzire nyúló láncolatba, egy elmebeli csapdába, és másokat is ehhez kötni készülsz.Behálózni.Be vonni ebbe a csapdába.Végül is nem baj, mert ezen a világon semmi sem baj, nincsen baj egyáltalán.Nincsen semmi baj ezen a világon.Minden nagyon jól van.Még ez a csapda sem valóságos.Nincsen csapda, csak a csoda van. 🙂 Ezért ilyen felfoghatatlan ez az állapot, ezért tűnik ennyire elmebetegnek egy merőben ragyogó, csak csodákban tündöklő lehetőség.Mivel nem kevesebbről van szó, mint hogy meghaladni azt a valóságot, amit érzékszerveinken keresztül alakítunk ki az értelmünkkel, egy a földtől, a racionalitástól végleg elszakadt, bolond gondolat lesz az, ami kizökkenti az embert.De mindenki felismeri majd ezt a gondolatot, mert nem tehetünk mást. 🙂 Ugyanis, örökké tartó szabad életre vagyunk ítélve Isten által… 🙂

    3. Hogy visszazökkenj a “racionalitásba”, tudnék javasolni egy pár hónapos kemény fizikai munkát. Ha hosszabb idő alatt eljutsz minden erőd legvégéhez, és kifacsarva érzed magad, akkor felismered, hogy sokminden kőbe van vésve. A teremtő Isten kőkemény határokat és viszonyítási pontokat állított fel, amin ember nem tud változtatni. Sokat segít abban, hogy az ember meg tudjon alázkodni az Örökkévaló előtt, és hogy a valóságot a maga egyszerűségében lássa. Nekem segített…

    4. “Teljesen elhűltem ezen a posztodon.” Én csak meglepődtem :-)))))
     Amerikai republikánus propaganda az ottani keresztény közösségeken keresztül adoptálva, ami egészen tájidegen itt Magyarországon és milyen szórakoztató lenne, ha megfogadnánk a tanácsot és nemzeti identitásomat megtalálva egy száll semmibe verném a sámándobot a pilisi hegyekben. A pogány rítusokkal pedig felébreszteném a magyarság öntudatát, aminek hatására az amerikai neoprotestáns globalista gyülekezetek elvesztenék magyarországi testvéreiket és Nimród népe újra egy lesz ősi földjén. ;-))

    5. Kedves Oszkár!

     Jó volt olvasni a soraidat. Benne, belőle és általa. A kettősség nagyon fontos, de ha kipillantasz nem látsz mást csak egyet. Ezt sokan nem értik mert a dualitás alappillére világunknak.
     Önmagából önmagába csavarodik, létezik mert a képe létezik, így nyilvánul meg.
     Ő a jó, de Ő a rossz is. A fetisizálóknak pedig csak egy new ages vagyok. Mint ha tudná mi vagyok, mikor én is csak nézem és várom, hogy mivé leszek így.

 9. “,,,Egy határok nélküli börtönt, ahol útlevél helyett egységesen vallott gondolatok biztosítják majd a szabad mozgást és a létezéshez való jogot….” -irtad.
  Ez már most is létezik.Történetesen az Europai Unió.Egy hatalmas szellemi gettó , észrevehetetlen határokkal.
  Csak akkor döbben rá az ember a határokra amikor beleütközik.

  Egyébként nagyon jó kis írás , jó összefoglaló.Bár én , abban már nem vagyok biztos hogy a világ urai mostanra teljesen kézben tudják tartani az események folyását.Egyszerűen túl gyorsan jönnek felszínre információk és már sok ember figyel ezekre.Ha ehhez hozzáadom azt hogy a jelenlegi helyzet , az emberek életének nehézségei is ezeket az információkat támasztják alá akkor olyan emberek is megrendülnek akik eddig benyelték a propagandát mint a boci a tejet.

  Ezek gyengítik ezen önjelölt királyok hatalmát.Nem tudjuk azt mi játszódik le bennük igazán , nem ismerjük a félelmeiket.Mindössze elképzeléseink lehetnek.Hiszen egy mezei milliárdos is hasonlóképpen viselkedik amikor veszélyben érzi magát , a vagyonát , a hatalmát.Ilyeneket pedig sokat ismerünk.
  Régebben sokkal könyebb volt szövetkezni , titokban a háttérben.Mára ez már nem annyira egyszerű.Régebben sokkal könnyebb volt elhitetni embereket , mára ez sem olyan könnyű már.
  Nem mondom azt , hogy most akkor feladták a törekvéseiket , de szerintem új módszerekre van szükségük.
  Ehhez veszik igénybe e technológát.De valójában az uralkodás részükről nem cél , hanem egy életmód.Sosem lesz számukra vége.Ez egy mentalitás.Az uralkodásnek pedig milliónyi fajtája van.Ebből élnek.Ez az életük.
  Ha valaki fél ezektől , akkor az már az uralmuk alatt van.
  Sokan vannak már tisztában azzal hogy ez valóban történik és ez nem egy kitalált történet.De csak elég kevesen képesek arra hogy a figyelmükkel ne erősítsék ezt az erőt.
  Sokszor az a határozott érzésem , hogy a mai “elit” az elődeik tekintélyéből és titokzatosságából próbálják fenntartani ezt a képet magukról is.Pedig ma már ismerjük a nevüket , ismerjük a módszereiket , ismerjük a lakhelyüket…Mindent tudunk róluk.Persze nem tudhatjuk pontosan milyen technikával rendelkeznek , de azért elég pontosan megállapítható ha az ember azon van.
  Tudjuk hogy pusztiják az emberiséget , azt is tudjuk hogyan.Mégis inkább egy ilyen titokzatos és elérhetetlen képet vetitünk magunk elé hogy nehogy szembe kelljen nézni azzal hogy valamiért tehetetlenek vagyunk mindezek ellen.
  A saját gyengeségeinket takargatjuk azzal , hogy a magasságokba emeljük őket , elitnek hívjuk őket , ezeket a semmit nem érő gyenge jellemü pszihopatákat.
  Magunkkal kell szembe nézni , nem velük.

  1. Egyetértek! “Ha már valaki fél ezektől akkor az uralmuk alatt van” … nincs okunk félni mert tudjuk kinek hiszünk 🙂 alleluja ! 🙂

   1. Sokan mások meg egy ilyen vagy hasonló intézményesített egyházakhoz is tartozni akarnak, tartózniuk “kell”. https://youtu.be/BW4CchwNi10
    Szerintetek lehetséges e ez? Vallani azt, hinni abban, amit itt Thea is leirt illetve azt, hogy ugyanabban időben egy az emberek alkotta intézményesített, hierarchikus felépítésű egyház tagja is lehessen valaki?

    1. Erre majd privát választ írok Theának, ha már őt kérdezed persze érintve érzem magam: ha egy ilyen dolog történik, sokan nem értenek egyet vele (a felfüggesztéssel, kivizsgálással, vagy, a politizálással) de az SEMMIT nem jelent! NEM tartozik a lényeghez …
     HA tudnád, mi az, ami a lényeghez tartozik .. de nem tudod !
     Sajnálom, hogy rakosgatod a paneljeidet 🙁 vég nélkül!

    2. Nem “úgy” vagyok ott, ahogyan gondolod Adrian … fogalmad sincs arról hogyan és MIÉRT – KIÉRT ?!

     Abbahagyhatod a gyakorlatot …

 10. Ha már lehetne végre egy új világ, ahol (Isteni) rend van, ami nem uralkodik, hanem szeretetelvű……akkor beszélhetünk majd tiszta Istennek tetsző emberi világról. A titkos ókori főpapok évezredes terve megbukott csúnyán, ugyanis nem sikerült elérniük, hogy a Teremtő párbeszédet kezdjen velük, bármennyire is próbálták megmutatni neki, hogy ők kiválóbbak a kiválóbbak közt. Egy igaz szerető Atya ugyanis nem tesz különbséget a gyermekei között: mindet szereti. Szabad akarattal ajándékozott meg valamennyiünket. Ha az egyik gyermeke a másik felett hatalmat gyakorolva lealjasítja, szenvedésre kárhoztatja a másik gyermekét, azt gondolták ezek az egoista férgek, hogy az Istennek tetsző cselekedet lesz????
  Megbukott a tervük, mert önző, egoista, hatalom-mániás és empátia-nélküli és nem a szeretet elvén alapult! Sosem fog velük az Atya szóba állni amíg rendbe nem hozzák a kárt, amelyet okoztak a világnak. Ha majd megváltoznak és jó emberekké válnak sok-sok idő múlva, talán…..

  Az emberiségnek eddig a legnagyobb szenvedéseket, a másik emberek által kitalált, és megalkotott, mesterséges rendszerek okozták. Ezek mind egy degenerációs folyamat révén egyre jobban eltávolodtak az eredeti ősforrások, Isten tudásától. Amíg nem számoljuk fel ezeket, addig folytatódik a tudatszint erőteljes süllyedése és a rendszer hatalma felettünk….

  1. Egyrészt szerintem szóbaáll majd velük, legalább addig, amig kérdőre vonja őket cselekedeteik és indíttatásuk felől.
   Talán a pásztor nem megy utána egy elkóborolt bárányának, hátrahagyva a többit? Nem szólongatja, hívogatja? Ugyanígy az ura is, akinek a pásztor számadással tartozik – ha kell, a pásztorral ered az egy után.
   Szóval szerintem szóbaáll. Mindet szereti – a rosszalkodót is. Jézus is szóbaállt vámszedővel, paráznával, farizeussal…

   Másrészt Isten szent, nem irányítható sem az ember, sem annak cselekedete által – azaz nem lehet kicsikarni a szóbaállás tényét még úgy sem, hogy kijavítjuk a hibáinkat. A jó cselekedet negálja a bűnt? Nem, nem az az ellentéte és nem az oltja ki. Isten kegyelme oltja ki és törli el. Pl. eleve megváltott mindenkit Krisztusban, csak el kell fogadni a kegyelmét. Itt sem én irányítok, mert a döntésemtől függetlenül készen áll a megváltásom. Mindösszesen el kell fogadnom, vonatkoztatnom magamra. Vonatkozik ez azokra is, akik elvakulva az ördögöt szolgálják és/vagy követik.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend