Gazdasági válság

Az USA és az EU a gazdasági válság alakulásától függetlenül össze fog omlani

circus-train2Forrás: alt-market.com

Aki szeretné megérteni, hogy mi történik a világban, azon belül is a gazdaságban, tegye félre, legalább az alábbi írás olvasása erejéig, a valóságnak a fősodrású média által festett képét. Az EU rendszerének és az EU-ban folyó fiskális káosznak a megértéséhez pedig Görögország helyzetét is figyelmen kívül kell hagynunk, legalábbis annyi időre, hogy átláthassuk a lényeget. Jól olvastad. Felejtsd el a görög adósság körül kialakult drámát! Felejtsd el, hogy találnak-e új hitelezőket vagy csődbe mennek-e! Felejtsd el, hogy szövetségre lépnek-e Oroszországgal vagy a BRICS államokkal és azt is, hogy képesek lesznek-e az utolsó pillanatban megmenteni a régi rendszert! Mindezek nem számítanak. A nemzetközi pénzügyi elit által rendezett szappanopera jeleneteit látjuk csupán.

A lényegről persze ne feledkezzünk meg: Görögország fizetésképtelenné fog válni. Ennyi. Nincs más lehetőség. Lehet, hogy maholnap egyezségre jutnak, de végül nem lesznek képesek olyan mértékben nyújtani forrásaikat, hogy visszafizethessék exponenciálisan növekvő adósságukat. Ez elkerülhetetlen és semmilyen utolsó pillanatban hozott egyezség nem fogja alapvetően befolyásolni a lényeget.

Gondolkoztatok már azon, hogy miért aggódik minden fősodrású elemző egy ilyen kicsi ország sorsa miatt? Az aggodalom alapja egy jó nagy hazugság: azt próbálják elhitetni velünk, hogy Görögország csődje, összeomlása vagy kilépése az EU-ból olyan dominóhatást váltana ki a nagy adóssággal rendelkező nemzetek között, ami sorozatos csődöket és összeomlást eredményezne. A gondolatmenetben rejlő hazugság, hogy Görögország csődje okozná más országok összeomlását. Ez nem igaz, mert a csőd nem fertőző. A nehéz helyzetben lévő EU tagállamok Görögország ?segítsége? nélkül adósodtak el. Nem Görögország okozta a bajukat. Ezen országok, Olaszországtól Portugálián át egészen Spanyolországig, saját szuverén adóssághalommal rendelkeznek, amelyet saját felelőtlenségüknek köszönhetnek. Az egyetlen legitim indok arra, hogy a csőd más országokra is átterjedjen az maga az EU létezése, ami a szerkezetéből adódóan szocialista függőséget kényszerített a tagállamokra.

Greece-escaping-eurozone-shSoha ne felejtsük el, hogy az EU nem Görögország miatt van bajban, hanem a nemzetekre erőltetett egymástól való függőség miatt! Az EU-nak nem szabadna léteznie, ahogy egyetlen nemzetek felett álló valutarendszernek sem.

Arról se feledkezzünk meg, hogy a Nemzetközi Valutaalaphoz hasonló globalista intézményeknek érdekében áll katasztrófát előidézni az EU-ban, akkor is, ha egyesek azt feltételezik, hogy az EU a globalizáció tesztüzemeként jött létre. Nem így van. Ha így lenne, az IMF nem szorongatná Görögországot az adósságai miatt, miközben a hasonló gondokkal küzdő Ukrajnának szó nélkül segít.

Miért akarnák a globalisták az EU részleges feloszlását? Mit nyernének vele? A válasz egyszerű: káoszt. A káosz pedig remek lehetőség egy hamis dialektika prezentálására.

Az EU egyáltalán nem a globalisták által kívánt gazdasági és politikai modellt képviseli. Nevezzük inkább hasonmásnak, de a félmegoldás még találóbb kifejezés.

Amikor Európa leér a pénzügyi szakadék aljára és a lakosság szörnyülködve kérdezgeti, hogy mi a fene történt, az elit kész válasszal fogadja a kérdéseket. Azzal jönnek majd, hogy nem az egymástól való túlzott és kikényszerített függőség volt a baj, hanem az, hogy az unió központosítása nem volt teljes. Azzal állnak majd elő, hogy egy nemzetek feletti gazdaság és valuta csakis úgy működhet jól, ha a kormányzás is nemeztek feletti. Más szóval a rendszer ezért bukott el, mert a működéséhez stabil, globális kormányra lett volna szükség.

A Fábiánus szocialisták azzal érvelnek majd, hogy a nemzeti szuverenitás barbár és idejétmúlt intézménye volt a ludas, ami a válságot előidézte. Minden erejükkel azon lesznek, hogy a nemzeteket impotenssé tevő rendszer minden negatív hatása feledésbe merüljön. Éljen a globális falu, amiben mindenki együtt emelkedik fel vagy bukik el! A szabadpiacnak és az egyéni innovációnak elvégre mi köze lehet egy sikeres gazdasághoz? Amire igazán szükségünk van az a csordaszellem, hogy minden ember egy könnyen lecserélhető alkatrésszé váljon ebben az óriás fűnyíróban, ami letarolja örökségünket, történelmünket és elveinket az önkényesen definiált közjó és a felhőkön lebegő okosvárosok megvalósítása érdekében, ahol senkinek sem kell dolgoznia többé.

Az EU bukása csupán egy eszköz a globalisták kezében. Nem létezik olyan nemzet vagy intézmény, amit ne lennének hajlandóak beáldozni, amennyiben az áldozat közelebb viszi őket a politikai és gazdasági dominanciához.

Nemcsak teljes központosítást akarnak. Azt akarják, hogy könyörögjünk nekik érte és hogy az emberek a saját ötletüknek higgyék. A rabszolgaság legtolakodóbb és leghatékonyabb formája, amikor a rabszolgákat ráveszik, hogy saját elnyomásukat követeljék és még büszkék is legyenek rá.

sinking-us-eu-economy (1)Az Egyesült Államok bukása sem különbözik majd e tekintetben. Mivel az Egyesült Államokban nincs nemzetek feletti rendszer, a bukást más kommentárral magyarázzák majd. A népnek szánt tanulságot azonban hasonló alapossággal fogják megírni.

Az amerikaiakra az elkényeztetett imperialista szerepét osztották, akik végre azt kapják, amit megérdemelnek. Egy jó nagy gazdasági pofont. Az Egyesült Államok az új Róma. Kenyér és cirkusz. A Fábiánusok pedig az USA bukásánál is ott lesznek, hogy rámutassanak a nemzeti szuverenitás eredendő kapzsiságára és kijelentsék, hogy az eddigi destruktív hataloméhséget egy kiegyensúlyozottabb globális rendszernek kell leváltania.

Nem tudom hányan fogják fel, hogy Amerikára a rosszfiú szerepét osztották az elit globális színházában. Az amerikaiak játsszák a gonoszt, a világ többi része az ártatlan áldozatot, az IMF-hez és BIS-hez hasonló globalista intézmények pedig a hős megmentőt, akik éppen idejében érkeznek, hogy megóvják az emberiséget a végromlástól.

Az Egyesült Államok több adósságot termel, mint az EU összes tagállama együttvéve. Görögországgal ellentétben azonban az Egyesült Államok annyi pénzt nyomtat, amennyit akar, így elodázhatja az adósságfelhalmozás súlyos következményeit.

Érdekes módon azonban a Fed bejelentése, miszerint szeptembertől megemeli a kamatokat, valószínűleg tömeges kivonulást eredményez majd a tőzsdéről és az ?új idők? végét hozhatja. Ismét tegyük fel a kérdést, hogy miért tennének ilyet a bankárok? Miért ne tarthatnák a kamatokat a nulla közelében? Elvégre senki se könyörög nekik, hogy emeljék meg. Sőt, ennek az ellenkezője történik. Miért hagyja a Fed figyelmen kívül a recesszió felé mutató több száz jelet és tart ki rendületlenül a kamatemelés mellett, látszólag fittyet hányva saját érdekeinek?

A Fed nagyon jól tudja, hogy az amerikai piacokat kizárólag az ingyen pénz, illetve a lakosságnak a bankokba és az államba vetett vak hite tartja életben. Amikor azonban az ingyen pénz az emberek hitével együtt elillan, ránk köszönt a katasztrófa. A Fed globalistái ezt nagyon jól tudják és pontosan ezt akarják. Legalábbis ennek az irányított változatát. Pontosan azért akarják a jelenlegi rendszer bukását, mert az előkészíti a terepet a mostanában egyre többször ?nagy globális resetnek? nevezett eseményhez.

A reset a globalizáció, vagyis a teljes központosítás felé vezető terv következő állomása.

Tehát szó sincs átterjedésről. Ez csupán egy remek ürügy, amivel elterelhetik a figyelmet az igazi problémáról. A globalista elit évtizedek óta folyó összehangolt erőfeszítéséről van szó, amellyel a nyugati kultúrákat sebezhető helyzetbe kényszerítik. A gyenge és ijedt emberek sokkal alakíthatóbbak. A ma elképzelhetetlennek tartott társadalmi változások nagyon is megvalósíthatónak tűnnek egy válság kellős közepén.

Úgy gondolom, hogy a következő válság érkezése már látható. A gazdasági mutatók mindenesetre alátámasztják ezt a feltevést. Amikor az európai rendszer sorsa a görög adósságon, az amerikaié pedig a nulla közeli kamatrátán és a vak hiten múlik, valami előbb utóbb engedni fog. Innen nincs visszaút. Előrefelé pedig egyetlen út vezet, ami se nem kellemes, se nem elhanyagolható.

Arról se feledkezzünk meg, hogy maga a válság is csak egy figyelemelterelés. Akármilyen bajok érkeznek holnap vagy a jövő héten vagy öt év múlva, emlékezzünk, hogy kik okozták: a nemzetközi bankok és globalista politikus kollégáik. Akármi történik is, soha ne fogadd el a központosított rendszert! Akármilyen ésszerűen hangzik az ajánlat a fiskális terror közepette, soha ne add meg a fenevadnak, amit követel!

Van kiút!

Előző posztKövetkező poszt

36 hozzászólás

 1. A hitelességgel kapcsolatban:

  http://z3news.com/w/rider-black-horse-coming-september-2015/
  “Mena has received many dreams and visions from the Lord and has a proven track record. She saw pestilences coming before the ebola virus started. She saw the Boston marathon bombing ten days before it happened. She saw large commercial airplanes falling out of the sky about one year before the first one fell.”

 2. Szerintem az EU akadályozta meg a komoly háború kialakulását az Ukrajnai konfliktusból. Tehát, ha az EU szétesik akkor könnyebb konfliktusokat generálni. A teljes, de negatív előjelű globális kontrollt, az egyszerű logikával ellentétben nem a szövetségek létrehozásával, hanem az emberek szegregációjával lehet elérni. A történelemben számtalan példa van arra, hogy amikor egy jól működő szövetségi rendszer kialakult, azt rögtön valamilyen módszerekkel el akarták lehetetleníteni.
  A teljes káosz kialakulása után a reorganizáció egy nagyon hosszú folyamat. A káosz jelentése a kontrollálatlanság, tehát az újraszerveződés az előző viszonyhoz képest alulról indul meg.
  Az is megfigyelhető, hogy az USA egy olyan nagyhatalom szerepét képzeli el magának, ami globálisan első számú, de valójában mégsem törekszik globalizációra. Ez röviden annyit jelent, hogy akkor nem lenne kire lőni.
  Úgy gondolom egy kicsit bementetek az erdőbe, ráadásul túlzottan várjátok az apokalipszist és ezért nem biztos, hogy meg lesztek megdicsérve:-)
  Görög ügyhöz annyit, hogy szerintem nem fognak fizetni, mert nem is tudnak. Semmi különösebb következménye nem lesz. Kénytelenek lesznek az ország hitelezői ezt lenyelni. Talán újra drachma lesz és egy kicsit változik a gazdaság, de ezen kívül semmi. Az is előfordulhat, hogy valahogy kifizetik helyettük, mert fent kell tartani az a globális elvárást, hogy az adósnak fizetnie kell a hitelét.

  1. A görög meg egyéb adosságról annyit lehet mondani,hogy szép és jó lenne,ha ki tudnánk fizetni.(Soha nem tudjuk-ják kifizetni)Eleve nem kellet volna felvenni,csak az a gond,hogy nem tudunk lemondani különböző luxus igényeinkről.Egy példa: a cigi- bármilyen drága megveszik.Az hogy káros senkit sem érdekel.Kell bármi áron,inkább eladósitanak mindent úgy is kell.
   Luxus verda-a szomszédnak van? Ha a fene fenét eszik akkor is kell nekem egy olyan-ha nem jobb.
   Kéró? Világgá megyek és akkor is megmutatom. Itt a gond az emberi természet legjobban megnyilvánuló aspektusa a kapzsiság az ami adósságba dont embereket,nemzeteket,és egy egész civilizációt. Ezen az ember nem tud segiteni,ide isteni beavatkozás kellene.

   1. BÉLABÁ .

    Az utolsó mondatra reagálva : Arra az alábbi reakció történik ;

    “… és az Istennek nevét káromlák, a kinek * hatalma vala e csapásokon ;
    és nem térének + meg, hogy neki dicsőséget adjanak”
    “És nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngösségeikből,
    sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból”

 3. Nagyon érdekes, hogy sok, egymástól független szakértő, ezoterikus guru, prófétamondja, hogy ősszel valami nagy dolog fog történni.
  Hogy így lesz-e, azt nem tudom, mert évek óta mondják.
  Viszont, bár nem tartom magam prófétának, de valamelyik éjjel én is azt álmodtam, hogy káosz volt mindenütt, a gazdaság összeomlott.
  Ezt inkább annak tudom be, hogy foglalkozom a témával.
  A cikk nyomán elolvastam Wilkerson könyvét, ami magyarul is fent van a neten. Ő elsősorban Amerikának üzent, pontosabban Isten üzeneteit adta át az Usa lakosainak. Konkrét időpontot nem mondott, hogy mikor fog bekövetkezni a történet, csak azt, hogy be fog következni.
  Ő azzal számolt, hogy még az Ő életében megtörténik, ebben nem lett igaza, mert az Isten elaltatta.
  Nekünk keresztényeknek az imádság ideje van most, a lelki készülésé. Mert akármi is lesz, Isten mindent a kezében tart, ebben biztosak lehetünk.
  S leginkább azt kell megtanulnunk, hogy most, amikor még kegyelemidő van, Isten segítségével legyünk képesek arra, hogy a mindennapi aggodalmainkat, félelmeinket legyőzzük. Mert ha a kicsi dolgokban nem aratunk győzelmet, hogyan fogunk majd megállni akkor, ha az egész összeomlik?

  A mai ember legnagyobb baja, hogy teljes mértékben az érzelmei irányítják, s szinte semmi helye sem marad az értelemnek. Nem tanulják meg feldolgozni a dolgokat, nem tanulnak meg szembesülni, mert kizárják magukat a szerető Isten jelenlétéből. És ez az, ami a legveszélyesebb.
  Tele van a világ érzelmi roncsokkal, akik birkaként követik a saját hangulataikat, ahelyett, hogy megtanulnák kezelni azokat. Jézus azt ígérte, hogy akik hisznek az Ő nevében, azoknak Ő hatalmat ad, hogy Isten fiaivá legyenek. És ez a hatalom pontosan ezt jelenti. Szép, hogy nagy dolgokban gondolkodunk, látjuk a próféciákat, látjuk, hogy nagy bajban van a világ. De kérdezem én: ha Isten kegyelme által nem vagyunk a magunk Urai, akkor hogyan akarunk megállni?
  Higyjétek el, tudom miről beszélek. Most tapasztaltam meg, milyen az, amikor képes vagyok szembenézni a félelmeimmel, és azt Isten elé vinni. Ő képes felszabadítani, képes elvenni a szorongásokat. Ima nélkül nincs győzelem, ezt egyre inkább tudom. Hálát adok a teremtőnek, hogy kicsiben átélhettem ezt. És Ő megszabadított. Jézus mondja: “Jöjjetek Én hozzám mind, akik megfáradtatok és terheket cipeltek, és Én nyugalmat adok nektek. Vegyétek fől az Én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mert az Én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.” (Mt: 11:28-30).
  Nem tudunk magunkért semmit tenni. Becsapás minden ezoterikus önszuggesszió, a fény meg a pozitív energiák győzelme, meg minden ilyen hókuszpókusz. Baromság.
  Jézus nevében van az erő. Jöjjünk hozzá, mert ma még lehet.
  Dicsőség az Ő nagy nevének!
  Ámen!

  1. Osztozom tapasztalataidban, legalábbis az írásod alapján ismerős az érzés.

   Ámen!

 4. Ezt a világot már semmilyen pénz nem menti meg… Az ember felélte mindenét de legfőképpen az erkölcsét és a bogyeszt! Nincs megállj most se.. Rohanunk a falnak.. És ez mind a pénz miatt! Tehát nem értem mit vártok.. Vagy értékrend váltás vagy ennyi volt,de a legtöbb emberrel nem lehet. Maradunk egymás csicskái? És tovább cseszik az emberiség 80% az élőhelyére?? Nincs sok.. 🙂 A régi hozzá állással magunkat pofozzuk le. Nemzeteknek hagyományaik is alig vannak már.. Megvesszük? A következő generáció életre még képtelenebb mint a mostani… Cristiano Ronaldok mindenhol.. Szóval szar világ lesz.. Még egy kis ideig.. 😉

 5. ” Akármi történik is, soha ne fogadd el a központosított rendszert!”

  Nem tudom a cikk iroja gondolte mar arra, hogy csak anyi tortene, hogy a jelenlegi kozpontositott rendszerbol (szuveren allam) 1 nagyobb kozpontositott rendszerbe lepnenk at. (egyesult xxx allamok) Enyi. Tehat vederbol csoborbe. Aki a kozpontositas ellen harcol az mar reg lekeste.
  Az erodben a senki hata mogott, na ott nem vagy kozpontositva.

  1. Keresztényként azt kell mondjam, hogy “a világban vagyunk, de nem a világból valók vagyunk”. Jézus idejében az ókori Róma is egy ilyen központosított rendszer volt, Jézus mégis arra tanított, hogy “adjuk meg a császárnak, ami a császáré, Istennek, pedig, ami az Istené” (Mt. 22:21), azonban eljön a pont, amikor “Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek,” (Ap.csel. 5:29) amikor az ember törvényei Isten törvényei ellen mennek.
   Ez lesz az a pont, amikor az igaz hívők a rendszer ellenségeivé válnak, amiért halál jár. És akkor tényleg sokan a pusztában lesznek a senki háta mögött, de Isten szárnyai alatt.

 6. Korunk erőszakos népvándoroltatása egyetlen egy célt szolgál, a népkeveredést. Hogy a végére ne legyen olyan terület a földön, amelynek összes lakóját egyforma érdek és önvédelmi reflex fogja össze.

  Egymással számoltatják fel az ellenállókat, mint tapasztaljuk is az iszlám területeken.

  1. Egyetértek, teljesen eltérő kulturális közegekből érkezett elemekből “felépített”, kevert, gyökértelen – persze nevezhetjük joviális megközelítéssel sokgyökerűnek – társadalom sokkal kevésbé képes közös érdekérvényesítésre, érdekvédelemre.
   Egy kevert népességű társadalomban az a csoport aki megőrzi faji, kultúrális egységét, akár kis létszámmal is könnyűszerrel átveheti (megtarthatja)az irányítást ha kifejezetten erre szerveződik.

  2. Igen, de egy reszbol ez valahol termeszetes. Az emberiseg fejlodik. A vegso cel egy hatalom letrehozasa amely kepviseli az emberiseget a Fold nevezetu bolygon es azon tul. Tehat azt akarjak hogy ne legyen kb 190 szuveren orszag. 1 bolygo 1 hatalom.
   Ha elfogadjuk azt hogy leteznek foldonkivuli civilizaciok es nekik is van 1 szovetsegi rendszeruk ahol mi is akarjuk kepviselni magunkat akkor az emberiseg ki kell maszon a gyermeteg korabol, egyesulnunk kell, a haborukat be kell fejezni, es egykent kell kepviseljuk az emberiseget. Amig nem vagyunk egysegesek, adig csak a haboru van a nemzetek kozott, tehat a jelenlegi rendszer sosem vezet bekehez. Ne ertsen senki sem fere, en nem vagyok a hirnoke, csak ugy elgondolkoztam rajta s leirtam.

   Gondolom mindenki erti a gondoltamenetet amit megprobaltam felvazolni.

 7. Most kaptam e-mailben:

  MA DÉLUTÁN KAPTAM, sok pásztornak, szolgálónak elküldték az Élő Igéből származik
  amit én kaptam e-mailt. Nem félelmet akarnak kelteni, hanem, hogy figyeljünk, vigyázzunk!

  Kedves Testvérek!

  Az alábbiakban szeretnék mindenkit figyelmeztetni azokra az eseményekre, amik nemsokára meg fognak történni!

  MINDENKINEK SZÓL, DE FŐLEG AZOKNAK, AKIKNEK AMERIKÁBAN VANNAK ISMERŐSEIK, ROKONAIK – FIGYELMEZTESSÉTEK ŐKET! – MINDENKINEK MAGÁNAK KELL MEGKÉRDEZNI AZ URAT, MIT KELL TENNIE, MARADJON, VAGY KÖLTÖZZÖN MÁSHOVÁ, MI A STRATÉGIA!

  Az elmúlt hónapokban rengeteget olvastam olyan próféciákat, amikből a következőt lehet kikövetkeztetni:

  Jézus, amikor a földön volt, kihirdette az Úr Jókedvének esztendejét, ami 2015. szeptember 23-án jár le. Ekkor lesz a történelem legnagyobb korszakváltása.
  Ez az év a sémita 7. év, az elengedés éve, minden 7. évben elul hónap 29. napján ezt a zsidók megünneplik – ill. ünnepelték volna, csakhogy sok évig nem tartották meg, így Isten bepótolja mostanában.
  A 2001. szeptember 11-i USA-beli toronyleomlás is Sémita évben volt, Elul 29. környékén. Majd a 2008-as gazdasági világválság is pontosan elul 29én kezdődött, mikor bedőlt a Lehmann & Brothers nevű cég. A tőzsde kiakadt, pontosan 777 pontot esett, be is zárt egy hétre.
  Jelenleg 2015 szept. 13. a következő elul 29.
  Ehhez adjuk hozzá a 4 vérholdat, (előző év tavasz-ősz, és ez év tavasz, majd ősz), és a 2 napfogyatkozást, ami elég erőteljes jelek.
  A próféták szerint (és nekem is úgy tűnik a Biblia szerint) már a 3. lovas eljövetelénél tartunk. A 3, fekete lovas szeptemberben fog állítólag érkezni, amikor is jön a hatalmas gazdasági világválság.

  Eddigi forgatókönyv: bedől az euró, a frank és a dollár is (és persze ez hatással lesz minden pénznemre – Oroszország és Kína már aranytartalékokat gyűjt és régóta szabadul meg a dollártól).

  James Bailey próféciája szerint (www.z3news.com) a dollár átmegy 4 időszakon.

  Az első, amikor emelkedik, ez 2014 tavaszán kezdődött, és tartott 2015. márciusáig.

  A 2. korszak, ami áprilisban kezdődött, nemsokára 30-37%-ot fog hirtelen esni, majd egyre jobban elértéktelenedik, a bankok bezárnak, benntartják a pénzeket, az emberek nem tudnak bevásárolni, stb. lázadások, polgári felkelések lesznek, ami a hadsereg beavatkozását fogja igényelni. Végül a dollár teljesen elértéktelenedik, és teljesen megszűnik a világon a készpénz, az értékpapír értéke. Lenullázódik. Ekkor csak először az ezüst, majd az arany (konkrét kézben fogható) lesz az, amivel fizetni tudunk.

  Neki álomban megmutatta az Úr, hogy mi fogja okozni a dollár értékvesztését: Az amerikai szenátus 200 millió dollárt ad fegyverkezésre, amit talán Ukrajnának küldenek – de ezt az összeget 6x megemelik, végül 1,2 billió dollárt küldenek el ilyen célokra. Ennek következtében kezdődik el a dollár esése. – Megjegyzem, ez már elkezdett beteljesedni, mert ezt az álmot James idén áprilisban kapta, és május végén a szenátus pontosan 200 millió dollárt irányozott elő ilyen célokra, amit már 1x meg is emelt!

  Amerikaiak az írták, hogy nézzenek Németországra, mert amikor az bedől, 2 hetük van arra, hogy kivegyék a pénzüket a bankokból.

  David Wilkerson próféciája szerint is nagyjából ez fog történni: ő azt mondta, hogy először Németország fog bedőlni, – vele együtt Európa – majd Japán, ezután Dél-Amerika, majd Mexico, végül az USA.

  Azt is sok hiteles próféta állítja, hogy OBAMA AMERIKA UTOLSÓ MINISZTERELNÖKE, AKI A 7 ÉVES NYOMORÚSÁGBA FOGJA VEZETNI AMERIKÁT.

  Sadhu Sundar Selvarajnak is azt mondta Isten angyala, hogy amiért Amerika kettévágja Izraelt, ezért őt is kettévágja az Úr: New Madrid környékén, a Mississippi folyásánál egy hatalmas földrengés lesz, és ez teljes hosszában kettévágja a földrészt. Plusz nem beszélve a hatalmas természeti katasztrófákról – amik már napjainkban is zajlanak -(az egész földön, pld. most Németországban a tornádó, ami 70 m-re repítette az autókat – ez nem megszokott hely) Nepáli földrengés stb.

  Rengeteg prófétának jelentette ki az Úr, hogy valóban be fog csapódni a Földbe 3 üstökös, az Atlanti és a Csendes-óceánba ami mega cunamit idéz elő és teljesen eltünteti Floridát és Costa Ricát is meg azokat a területeket, plusz még kelet felé is ami part van, pld. Portugália stb. De ezután elindul Floridából egy hatalmas ébredés, és ez után jön a New Madridi földrengés, ami a Mississippit tengerré változtatja, és csak ezután a Californiai földrengés.

  És mindezek előtt pedig lesz Vancouver szigetnél, Seattle közelében (Washingtontól Ny-ra) 2 hatalmas földrengés, 200 láb cunamival és vulkánkitöréssel, amit Isten arra használ, hogy felébressze Californiát. (Terry Bennetthez szólt az Úr még 2011 áprilisában, hogy lesz 3 földrengés ezeken a területeken, és az első 2011.09.15-én lesz. Így is lett! Az első már megvolt, most várható a cunamis, végül a vulkánkitöréses ítélet.

  Az USÁT meg fogja támadni Oroszország és Kína, meg Észak-Korea, plusz még egy nemzet, és rabszolgává fogja tenni, ami Amerika ébredéséhez fog vezetni.

  Ezt maga Washington elnök is látta, amikor egy angyal megmutatta neki, milyen háborúk lesznek Amerika történelmében. 3-ról beszélt, az első 2 már megvolt, most jön a 3.

  Amerika tartozása 1,8 trillió dollár, ha elértéktelenedik a dollár, kifizetik az egészet egy szelet kenyér árával! Ezért mesterségesen hozzájárulnak ahhoz, hogy elértéktelenedjen. Viszont tudják, hogy ez polgárháborút idéz elő, mivel az emberek nem férnek hozzá a pénzükhöz a bankban, éhínség is lesz (a természeti katasztrófák miatt) és a bank ráteszi a kezét a pénzükre, megtakarításaikra. Lázadás, erőszak, fosztogatás lesz (ezek meg fogják előzni a kínai-orosz-stb. támadást). Már most július 15 – szeptember 15-ig az USÁ-ban hadgyakorlatozik az amerikai hadsereg. Az időkjelei.hu-n volt rajta, hogy ha az USA valahol háborúzni fog, arra a helyre megy gyakorlatozni, ahol lesz a harc maga. Mivel az USÁ-ban lesz most a hadgyakorlat, ezért egyértelmű, hogy tudják, hogy saját polgártársaik ellen fognak hadakozni. Fel is osztották már az USA tagállamait 4 csoportba: 1. engedetlenek a kormánnyal szemben, 2. engedelmesek, 3. bizonytalan, de inkább engedelmesek, 4. bizonytalan, de inkább engedetlenek.

  Obama létrehozott FEMA nevű koncentrációs táborokat is, amikbe majd az engedetleneket viszik.

  Amerikában már most keresztényüldözés van: Obama nyíltan kijelentette, hogy “Amerika nem keresztény nemzet többé!” A katonaságban meg van tiltva a Bibliaolvasás, imádkozás, bármilyen keresztény dolog. Az iskolákból, közintézményekből és az utcai árusoktól is kitiltották a keresztény irodalmat, imát.

  Sokan tartják Obamát az AK-nak, mivel vagy 90 olyan tulajdonságot, ami az AK-ra vonatkozik, találtak, ami rá is ráillik.

  Persze ez még nem 100%. Viszont ő is és a pápa is támogatja a homoszexualitást és a Palesztin Állam létrejöttét. Már most van egy tervük, hogy Izrael melyik része legyen az araboké és melyik maradjon a zsidóknak meg! Felosztják Izraelt és Jeruzsálemet! Erre jön majd Isten ítélete a New Madridi földrengés formájában.

  Júniusban az USA megválasztja, hogy házasodhassanak a melegek, és erre is jönni fog Isten ítélete!

  (Megjegyzem, Amerika többezer túlélőcsomagot osztott már szét bankárok között. Vajon miért? …)

  Mena Lee Grebint, egy nagyon hiteles prófétanőt (aki konkrét eseményeket megprófétált és úgy is lett) –

  meglátogatott az Úr 2014. tavaszán éjjel 2:45h-kor. Ezt mondta: Halál a pénzügyekre!

  Egy recesszió jön a recesszió közepette!

  Majd Mena Lee Grebin látott egy fekete lovast egy naptáron lovagolni, kezdve szeptember hónaptól decemberig. Kérdezte: Ez most lesz (2014-ben)?
  Az Úr azt mondta, hogy nem és folytatta: A kisvállalkozások elbuknak. Akik a kormánytól függnek, elbuknak. Az ingatlanpiac újra összeomlik. Az akarom, hogy figyelmeztesd az embereket. Mondd el nekik, amik történni fognak, mert akik bennem rejtőznek el, azok megmaradnak, de nem mindenki, aki azt mondja magáról, hogy hozzám tartozik, az valóban hozzám is tartozik.
  Mena felkiáltott: Ezek szerint ekkor még itt leszünk? Mikor jössz el, és ragadsz el bennünket?
  Az Úr azt válaszolta: Még egy kis idő és eljövök.
  2015 januárjában az Úr megmutatta Menának, hogy 2015 az az év, amikor ezek meg fognak történni. Az mondta neki, hogy készítse elő a szolgálatát, és mondja meg az embereknek, hogy mindent, amit szükséges, hogy megtegyenek, ez év nyár végéig tegyék meg!

  Februárban azt mondta neki, hogy mindenféle élelmiszert, gyógyszert stb. vásároljon be. Adott neki az Úr egy hatalmas összeget, mivel nemcsak az 5 tagú családjára, hanem a szolgálatára is be kellett vásárolnia!
  Április 2. hetében meglátogatta őt egy angyal. Nem volt szárnya, egy fehér palástot viselt, 7 láb magas volt. Ránézett és azt mondta: “A visszaszámlálás elkezdődött!”
  Egy fatábla volt a kezében, amit megfordított, és egy digitális óra volt a kezében. A számok olyan gyorsan forogtak visszafelé, hogy nem tudta őket megszámolni, de tudta, hogy mindjárt 0-ra ér.
  Mena ezt mondta az angyalnak: Te arról beszélsz, hogy jön az ítélet. Arról, hogy jön a katasztrófa.
  Az angyal válaszolt: Igen, de te nem teljesítetted be, amit kértek tőled. Mit kért tőled az Úr?
  Mena elmondta neki, hogy azt, hogy vásároljon be élelmiszert, és mindent, ami szükséges.
  Az angyal válaszolt: Teljesítened kell ezt a feladatot, mert az idő lejár!
  Majd Mena látott egy szupermarketet, aminek a tetején egy régi aranyóra volt aranylánccal, a tetején két csörgővel. Az idő fél perccel éjfél előttet mutatott. Gyorsan berohant a boltba, hogy magához vegyen mindent, amit csak tud, mert tudta, hogy mindjárt lejár az idő, de végül kirúgták az áruházból, és bent kellett hagynia a kocsival teli kosarát is. Kifutott az időből, mert késlekedett!
  Ezután mindezeket elmesélte a férjének, aki azt mondta, hogy ugyanilyen instrukciókat kapott az Úrtól. Elmentek és azonnal bevásároltak 1 évre mindenfélét!
  Rick Wiles próféta az mondta, hogy az Úr azt üzente, hogy az emberek vegyenek magukhoz minden pénzt, és abból vegyenek élelmiszert stb. VISZONT AKINEK NINCS SEMMI, AMIT ADHATNA A MÁSIKNAK, AZT AZ ÚR SEM TUDJA MEGÁLDANI. Ha viszont van valami, amivel megsegítjük a másikat, azt az Úr megáldja, és természetfeletti módon megsokszorozza, mint a Bibliában a kenyérszaporításnál. Nem az a lényeg, hogy mennyit spájzolunk be magunknak, hanem az a lényeg, hogy mennyit adunk másnak! Aki csak önmagára gondol, hogy magának és a családjának legyen, az hamar fel fogja élni a tartalékait, vagy el fogják lopni, vagy efféle. Aki pedig ad másoknak akár csak egy kis valamit is, csodát fog tapasztalni, nem fog kifogyni.
  Olyan időszak lesz, mint Illés idejében az özvegy asszony olaja.
  Elkezdődik a csodák korszaka! Egyben üldözés lesz és mindenhol Isten ítélete! De Isten népe fényleni fog ezek között, és helyreállítja az egyházat az Úr! Egy Pásztor lesz és egy Akol!

  UI: Rengeteg embernek tudtam ezekkel az infókkal bizonyságot tenni Jézusról, és igencsak hatott rájuk. Volt, aki megtért. Vallásos emberek is érzékelik, hogy valóban az utolsó időket éljük! Világi emberek érzékelik ezeket ugyanígy! Sőt, egyik barátnőm hitetlen munkatársa – aki azért közelít az Úrhoz – imádkozott Istenhez, hogy mutasson valamit, mert ő is érzi, hogy más a világ és íme, az Úr adott neki egy álmot: egy luxushajón volt a tengeren, a part pedig koszos, tönkrement part volt. Az emberek rohantan a hajóra, először az ételért, majd olyan emberek jöttek, akik nem étel miatt jöttek, hanem hogy gonoszságokat műveljenek, gyilkoljanak, erőszakoskodjanak!

  Úgy hiszem, hogy ez prófétikus volt, mert így lesz – legalábbis Amerikában biztos, de Európában is. Ha nincs élelem, azért rohanják meg a boltokat, meg egymást, majd elvadulnak és mivel látják, hogy nincs jogrend, ezért elszabadul a gonoszság bennük. Ahogy David Wilkerson is megmondta.

  Weboldalak:

  Magyarul is: http://www.idokjelei.hu

  Angolul: http://www.z3news.com (rengeteg próféciával) James Bailey próféta weboldala

  Főbb próféták nevei, amelyekre rákereshettek a neten: Joshua Taylor, Sadhu Sundar Selvaraj, David Wilkerson (már az Úrnál van), Terry Bennett, Mena Lee Grebin, Efraim Rodriguez, John Paul Jackson (már az Úrnál van), Dimitru Duduman (román próféta, de angolul vannak az üzenetei), Bob Jones (már az Úrnál van), Rick Wiles, Rick Joyner… és sokan mások 🙂

  A szívemben egy sürgetés van, mert kevés az idő – pár hónap! – hogy megosszam ezeket az emberekkel. Az amerikaiak óriási veszélyben vannak, és az tanácsolom mindenkinek, hogy ha van ismerősük, rokonuk ott, sürgősen figyelmeztessék, mert az Úrtól jövő stratégia főleg a számukra az, hogy nyár végéig amit csak tudnak, gyűjtsenek be magukhoz, mert utána már nem tudnak!

  Az meg természetes, és alap, hogy a legfontosabb, hogy mindenki nagyon közel legyen Jézushoz, igazítsa Hozzá az életét, térjen meg, és személyesen hallja meg a Hangját, mert csak Ő tud megmenteni!

  Azt tudom, hogy Isten kijelölt Amerikában menedékhelyeket, Lancasterban, CA, a Sekhinah Worship Centerben, és a moráviai vízesésnél, amik természetfeletti védelemben lesznek. (Sadhu Sundar Selvaraj üzenetében volt.)

  Előhozz a Józsefeket is, akiket erre az időszakra készített fel, akik a bajbajutottakon segítenek. (Ez Neville Johnson tanításából hallható.)

  Jézus azt akarja, hogy az egyház lássa az idők jeleit, mi a világosság fiai vagyunk, és útmutatást kell adnunk a világnak, mert telve lesznek félelemmel az ítéletek miatt, és csak Jézus tud biztonságot, békességet nyújtani!

  Sajnos sokan vannak, akik azt hiszik, hogy minden rendben, Jézusban vannak, és mégsem! Ezek vannak a legnagyobb veszélyben! Ezért is hirdet minden próféta megtérést sürgősen, nagyon komolyan!

  Magyarországgal kapcsolatban: egyértelmű, hogy ha a valuták elértéktelenednek, a forint is gyengül. Ez jó a hiteleseknek, hiszen a sémita az elengedés éve! De az árak hatalmasat fognak ugrani felfelé! Emellett nekünk magyaroknak is kell Isten védelme, mert az Úr már minden nemzethez elküldte az angyalait, és megméri azokat az igazságához képest, és megítéli a nemzeteket. Ez alól Mo. sem kivétel! Isten védelme, kegyelme legyen velünk is!

  Isten áldjon mindenkit!

  1. Legyen a küldőjének igaza, de még a Nagy Figyelmeztetés dátumát is Abbánk tudja egyedül. Nem kell felülni azoknak, akik dátumokat mondanak. Már nagyon sokszor mondtak dátumokat, mert erősebb volt az egójuk, teljesebb volt a gőgjük, de még sokan azt sem veszik észre ami a szeme előtt játszódik le. Pár hete kaptam valami érdekes összeállítást, de még nem vagyunk az alján, még sok mindennek meg kell lennie, hogy meglegyen a Nagy Figyelmeztetés, s utána a keresztényüldözés. Sokan – http://www.magyarkurir.hu/hirek/megszunt-a-nagy-figyelmeztetes-uzenetek-weboldala – , akik farizeusi lelkülettel bírnak örülnek, ha valamit amit a Szentháromság épít fel, lerombolják ideig-óráig, de még a hamispróféta még nem mutatta meg igazán ki áll mögötte, mely csoportok vannak jelen minden országban a háttérben. Lehet neveket mondani, ahogyan nekem is mondhatnak, hogy ez is közéjük tartozik, meg az is, igen de ők is irányítva vannak, hogy a végső harc, az utolsó háború megtörténjék, amiben már benne vagyunk. LÁsd hány embert tudnak befolyásolni, hogy óhajtsák a kerítést, pedig a Bilderberg-konferencián résztvevők idézték elő, de még mennyi mindent. Lehet elgondolkodni, hogy még mennyi minden játszódik le, de ne felejtsük el, mindannyian teremtmények vagyunk, erőnkön felül nem kísértetünk, így gondolkodjunk azon, hogy az Antikrisztus követőinek is csak annyi károkozás van megengedve, hogy minél többen megtérjünk Urunk Jézus Krisztus oltalmazó szeretet-haderejébe, amely ezerszer ezerszeresen megtérül a keskeny ösvényen, ahol egyedül képtelenség haladni, csak úgy,hogy Urunk Jézus Krisztusunk a karjában visz.

  2. Ne haragudj Ida, de ezt a cikket, vagy írást tőled nem vártam. 🙁

   “Mena Lee Grebint, egy nagyon hiteles prófétanőt…”
   Most akkor van kicsit hiteles próféta is?

   1. Kedves HERCEG!

    Ahogyan írtam, e-mailban kaptam testvérektől, és feltettem, hogy mindenki vizsgálja meg az ige, és a Szent Lélek által, hogy neki mond-e valamit. Én pl nem találtam benne olyat, ami az igével ( az utolsó időkkel kapcsolatosan) ellentétes lenne. A “vérholdra”, és a “szőrzsák napra” is van hivatkozás az igében, mint jelekről. (A zsidóknak egyébként is számolgatni kellett az ünnepek, újholdak, meg hasonló dolgok pontos dátumát. De nálunk ez, az Úr visszajövetelének pontos dátumának nem tudhatósága miatt, csak a jelek általi spekulációnak mondható. Ilyet én is teszek, tudván, hogy ez csak spekuláció. Még akkor is, ha maga az Úr mondja el a jeleket, amelyekre figyeljünk! De, szerintem ezt mindannyian így gondoljuk, hiszen meg van írva, hogy “se a napot, se az órát…”! Azt meg végképpen nem tudjuk, hogy mi személyesen egyáltalán megérjük, megéljük-e …!)

    ?Mena Lee Grebint, egy nagyon hiteles prófétanőt??
    Most akkor van kicsit hiteles próféta is?”

    Én is nagyon “vaskalapos” vagyok ezzel a dologgal kapcsolatban ( egy hiba, és ugrott a hitelesség a szememben) , de azután mutatta a Szent Lélek azt az igeverset, hogy : 1 Kor. 14,29 A próféták pedig ketten vagy hárman beszéljenek; és a többiek ítéljék meg.
    Vagyis, ezek szerint lehetnek nem hiteles ( nem Istentől való) próféciák is, egyébként hiteles prófétáktól. ( De, ezen még én is rágódom, noha oda van írva….! 🙂 )

    Az említett hölgyet, és a kapott próféciáit, egyébként nem ismerem, ahogyan a többit se igazán….!

 8. Elgondolkodtató.
  Kíváncsi vagyok, milyen szerepe lehet ebben a cirkuszban a hirtelen reflektorfénybe került bevándorlási hullámnak. Vannak ötleteim, de előbb megvárom a véleményeket.

  1. Kedves KOE PAAL!

   Szerintem ez a bevándorlási hullám jó alapot adhat egy globális “védőoltásnak”. Rühesek, bolhásak és még ki tudja mit fognak rájuk ragasztani. Sajnálom őket, mert ők is áldozatok, de ha a kormány nem tesz ellene, akkor még nagyobb baj lesz.
   Viszont az is igaz, aki tud 6000-eu fizetni azért, hogy ide jöjjön és fogorvos, csak nem lehet annyira szegény. Aki panaszkodik, mert sátorban kell aludnia vagy matracon az kérdem én ,abban a háborús övezetben kastélyban lakott?
   Nagyon sok helyen kilóg a lóláb és a média hihetetlenül ügyesen teszi a dolgát.

   1. Hasonlóan gondolkodunk, Dávid.

    Ahogy látom, a bevándorlási hullám egy fájdalmas trigger, amit a kontroll kiterjesztésére használhatnak, gyanítom, élni is fognak a hegeli lehetőséggel.
    Bár én nem a járványt, hanem a bevándorlókkal beáramló terrorista katonákat látom kiváltó oknak, a kettő azért nem zárja ki egymást. Közben folyamatban van nálunk épp az e-kártya törvénytervezete. Meg sem lepne, ha január egytől vasszigorral mindenkin végigvernék az e-kártyát, mondván, hogy a terrorizmus elleni harchoz szükséges az állampolgárok nyilvántartása. Pláne, ha nyár vége felé hirtelen kitör valami járvány, ami teszem azt valamelyik táborból indul útjára, mintegy véletlenül…

    Közel a választás.

    1. Igen, kösz kedves Szofi. Visszanéztem, sajnálom – bár én még láttam. Most megtudtam tőled, hogy ide-oda törölgetnek takarítanak ? melyhez képest minket még békén hagynak 🙂

  2. Tudod kedves Ida, nekem nincs semmiféle kapcsolatom egyetlen látnokkal sem, de már jó pár éve felfigyeltem a János jelenéseiben leírt szövegre, melyben ugyan Babilonról beszél, de ha e név alatt Amerikát értjük, akkor szinte minden sora éppen erre a korra érvényes.

   Ugye, nem szükséges idéznem?

   (Talán egyet: Babilon leomlása 18/3

   “Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép és a földnek királyai (vezetői!) ővele paráználkodtak , és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.”

   1. Csak el ne kezdje senki, hogy a Jelenésekbéli Babilon a róm.kat. egyház. Köszönjük, van nekünk már ellenpápánk is 🙁 Andre nagyon képben van, kösz kedves Andre, dicsértessék Jézus Krisztus! Mindörökké.

    1. “…a Jelenésekbéli Babilon a róm.kat. egyház”

     Pedig az a ” keresztény világegyház”, a róm. kat egyház vezetésével….! ( A benne ( a “Nagy Babilonban”) lévő Isten népének ( minden felekezetből, és egyházból!), ezt mondja az Úr: ” ..gyertek ki én népem, gyertek ki belőle….”! ( Nem az USA béli keresztények elvándorlására való felhívásról van szó ebben a versben….!)

     Egyébként, ki az ellenpápa?

 9. Ezt a szenáriót kb. 25 éve hirdetem, kissé kiegészítve némi érdekes és fontos ténnyel.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend