Bibliatanulmányok

Az utolsó hét évről – Titkos vagy nyilvános szövetség?

SigningÍrta: Joseph Candel

Az évek során sok kérdés érkezett hozzám azzal kapcsolatban, hogy az Antikrisztus által megerősítésre kerülő hétéves szerződés vajon nyilvános, a világmédiát bejáró esemény lesz vagy esetleg olyasmi, amit a színfalak mögött kötnek meg.

Egy másik ehhez kapcsolódó kérdés, hogy az Antikrisztus ismert személyiség lesz-e a szövetség megkötése előtt.

Tudjuk, hogy a Biblia által említett szövetség megerősítése az Antikrisztus uralmának, tehát a Jézus visszajövetelét megelőző hétéves időszaknak a kezdetét jelzi.

Egyesek úgy gondolják, hogy ezt a szövetséget vagy szerződést titokban, a színfalak mögött is megköthetik, így nem lenne tudomásunk a hétéves időszak kezdetéről. Mások úgy vélik, hogy a szövetség aláírása nyilvános esemény lesz, így azt látni fogjuk és ebből kifolyólag tudni fogjuk, hogy a hét év mikor kezdődik el. Vajon melyik elgondolás járhat közelebb az igazsághoz?

Tudjuk, hogy az utolsó hét év során az Antikrisztus hatalmon lesz. Azt viszont nehéz elképzelni, hogy képes legyen egy ilyen nagy horderejű, az egész világot érintő egyezmény aláírására, illetve aláíratására, minden előzetes, komolyabb politikai hírnév vagy befolyás nélkül.

Nem valószínű, hogy a semmiből jelenjen meg a színen, anélkül, hogy bárki hallott volna róla korábban, és így ajánljon megoldást az emberiség gazdasági és egyéb problémáira. Nehéz elképzelni, hogy például egy ismeretlen ENSZ diplomata előálljon egy világmegváltó ötlettel mindenféle előzetes ismertség nélkül, mivel senki sem hallgatna a véleményére.

Ebből kiindulva feltételezhetjük, hogy az Antikrisztus ekkorra már valamilyen fontos hatalmi pozíciót fog betölteni és a Dániel 11. fejezetében olvasottak alapján úgy tűnik, hogy ezt a pozíciót békés módszerekkel szerzi meg:

“Az ő helyére áll egy gyalázatos. Nem úgy adják neki a királyi méltóságot, hanem váratlanul [más fordítások szerint alattomban vagy békével] jön, és a királyságot csellel [más fordítások szerint hízelkedéssel] szerzi meg.” (Dániel 11:21)

Ezt követően, hatalmának megerősítése érdekében viszont már háborús eszközökhöz nyúl:

“Mert mióta barátságot kötött vele [csatlakozott hozzá], mindig álnok volt. Maroknyi néppel vonul ellene, és győz.” (Dániel 11:23)

Ebből úgy tűnik tehát, hogy az Antikrisztus már a hétéves szövetség megkötése előtt is ismert személyiség lesz.

Az általa megerősítésre vagy aláírásra kerülő szövetség pedig valószínűleg egyfajta békeszerződés, azaz vallásbéke is lesz, ami sokak szerint megoldást hoz majd a zsidók, a muzulmánok és a keresztények közötti háborúskodásra, legfőképpen a közel-keleten és bejárást biztosít minden vallás követőjének Jeruzsálembe. (Lásd: Dániel 9:27, 11:28, 30)

Valószínűleg ez a szerződés teszi majd lehetővé azt is, hogy a zsidók újjáépíthessék a Krisztus után 70-ben lerombolt templomukat a Mória hegyén és így folytathassák a hagyományaik szerinti mindennapi áldozat bemutatását, ami csaknem 2000 évvel ezelőtt megszakadt. Ezek alapján arra lehet következtetni, hogy a szövetség aláírása egy rendkívüli horderejű esemény lesz, amit valószínűleg az egész világ árgusszemekkel figyel majd. Ha nem így lenne, az Antikrisztus nem tudná hírnevének öregbítésére fordítani tettét és megmutatni a világnak vezetői zsenialitását.

"Bill Clinton, Jichák Rabin, Jasszer Arafat a Fehérház előtt 1993-09-13" Fotó: Vince Musi / The White House
“Bill Clinton, Jichák Rabin, Jasszer Arafat a Fehérház előtt 1993-09-13” Fotó: Vince Musi / The White House

Összehasonlításképpen érdemes megvizsgálni az 1993-as Oslói Egyezmény körüli eseményeket, ami az első békekötési kísérlet volt a palesztin-zsidó konfliktusra. Ez volt az első alkalom, hogy a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) és az izraeli kormány leült tárgyalni és a kezdeményezés minden jövőbeli tárgyalás alapjául szolgált a két oldal közötti ellentétek rendezésére.

Bár maguk a tárgyalások titokban folytak Oslóban, az Egyezményt 1993. szeptember 13-án egy nyilvános ceremónia során írták alá a Fehérház kertjében, az eseményen pedig az akkori PFSZ elnök Jasszer Arafat, az izraeli miniszterelnök Jichák Rabin és az amerikai elnök Bill Clinton mellett a világ számos vezető politikusa is részt vett. Bár a tárgyalások végül 1996-ban kudarcba fulladtak, a legtöbb csatorna élő egyenes adásban közvetítette a dokumentumok aláírását, és az esemény hihetetlen médiavisszhangot kapott.

Ezek fényében, függetlenül attól, hogy az Antikrisztus által megerősítésre kerülő egyezmény mikor kerül aláírásra, a fejlemény minden valószínűség szerint még ennél is nagyobb figyelemre és nyilvánosságra számíthat. Az Antikrisztus valószínűleg azt akarja majd, hogy az egész világ lássa sikerét, hiszen egyik célja éppen a tömegek elhitetése lesz.

A világnak tartós békét ígérő esemény, amelyen minden fontos politikai és vallási vezető, illetve maga az Antikrisztus is jelen lesz, nehezen képzelhető el titkos összejövetelként. Megfigyelhető, hogy az arab-izraeli konfliktussal kapcsolatos hírek ma is előkelő szerepet kapnak a médiában. Miért lenne kevésbé fontos egy olyan fordulat, ami végül elhozza a várva várt békét?

Az egyezmény után

Az Antikrisztus uralmának első felében a világ nagy része hősként, igazi politikai, gazdasági és katonai szupermenként tekint majd rá. (Lásd: Dániel 11:21-24, 9:27, 11:28, 30-31)

A hét év felén azonban megszegi a szövetséget (Dániel 9:27b), északról megszállja Izraelt (Dániel 11:28-31), betilt minden hagyományos istentiszteletet (Jelenések 13:5-8) és istennek kiáltja ki magát, követelve, hogy az egész világ imádja őt (2. Thessalonika 2:4, Dániel 11:37-38).

A hamis próféta, aki az Antikrisztus első embere és segítője lesz a világ elhitetésében, elkészíti az Antikrisztus képmását (Jelenések 13:11-15) és elhelyezi az addigra felépülő jeruzsálemi zsidó templomban (Dániel 11:31). A képmás, amit Dániel próféta “pusztító utálatosságnak” nevez, valamilyen módon “beszélni fog” és hatalma lesz “hogy mindazokat, akik nem imádják a fenevad képmását, megöljék” (Jelenések 13:14-15).

Jézus azt mondta, hogy amikor ezt a bizonyos pusztító utálatosságot látjuk a templomban, tudni fogjuk, hogy elkezdődött a “nagy nyomorúság”, vagyis az emberiség jelenlegi földi uralmának utolsó három és fél éve (Máté 24:15, 21).

Ezalatt a három és fél év alatt az Antikrisztus bevezet és kötelezővé tesz egy új készpénz nélküli, egységes gazdasági rendszert, amit arra is használ majd, hogy mindenkit saját imádatára kényszerítsen és ami nélkül senki nem tud majd vásárolni vagy eladni. Ezt a ma már ismert chip technológiával vagy egy hasonló módszerrel is megvalósítja, hogy az ő bélyege, a Bibliában Fenevad Bélyegének nevezett megjelölés, például a kézbe vagy homlokra ültetett mikrocsip nélkül semmilyen pénzügyi tranzakciót ne lehessen folytatni. Isten gyermekei, de valószínűleg sokan mások is, akiket talán éppen az új rendszer bevezetése ébreszt fel, visszautasítják majd az Antikrisztus imádatát és a bélyeget, így róluk Isten visel majd gondot (Jelenések 12:6, 14).

A hét év után Jézus Krisztus visszatér “az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel”, hogy kimentse megváltott gyermekeit (Máté 24:29-31, Jelenések 1:7). Elsőként azonban azok a hívők támadnak fel, akik korábban haltak meg, majd azok, akik még életben lesznek, egy szempillantás alatt elváltoznak, megkapják új mennyei testüket és elragadtatnak a felhőkön az Úr elé (I. Thessalonika 4:16-17). Ezt követi majd Jézus győzelmi ünnepsége, a Bárány menyegzője (Jelenések 19:7-9), ahol végre együtt ünnepelhetjük az élet győzelmét a halál felett, amit Jézus 2000 évvel ezelőtt vívott ki számunkra. Ott leszel?

Előző posztKövetkező poszt

83 hozzászólás

 1. Sok érdeket olvastam, bár szerintem egyik-másik cikket lehetne kicsit gyakrabban frissíteni.
  Az iráni atomprogramot érintő, a rakétatechnológiák vásárlására vonatkozó szankciók 8! évig maradnak érvényben. Ez papíron jól mutat, de az ottani instabil helyzetet látva, vajon ez betartható?
  http://hvg.hu/vilag/20150714_Megszuletett_az_irani_atommegallapodas
  http://index.hu/kulfold/2015/07/14/itt_a_vegleges_megallapodas_az_irani_atomprogramrol/
  http://nepszava.hu/cikk/1063430-megszuletett-a-megallapodas-az-irani-atomprogramrol

  Feltűnt a Vatikán politikája, betöltött szerepe a Közel-Keletet érintően, amit nem mindenki vesz jó néven.
  http://hu.radiovaticana.va/news/2015/05/14/szentsz%C3%A9k-palesztina_meg%C3%A1llapod%C3%A1s_k%C3%A9t_n%C3%A9p,_k%C3%A9t_%C3%A1llam/1143963
  http://mandiner.hu/cikk/20150513_elismeri_a_vatikan_a_palesztin_allamot

  Különös a pápa közbenjárása, ‘fontoskodása’ szinte minden téren.
  Szeptemberben pl. Amerikába látogat, ahol találkozik az elnökkel, beszédet tart a kongresszusban és áldását adja az ENSZ 2015 utáni fejlesztési programjára…

 2. Úgy látom mikor kezdődik a hét év és mikor lesz az elragadtatás központi kérdés! Most már 21 év távlatából mondhatom, de ismerek olyant , aki több, mint 50 éve ismeri ezeket az eseményeket ezek nem fontosak. Garabandál is több, mint 50 éve volt.
  Sokan lelkesek voltak régebben is aztán nem úgy történtek az események hátat fordítottak. Többen azok közül, akik ktartanak antidepresszánsokat szedtek, hogy bírják a nyomást.
  Ha a szenvedésben közösséget vállalunk Krisztussal akkor bírjuk minden nélkül. Elmélkedjünk Jézus életéről. A legjobb, ha kereszthaláláről elmélkedünk. Töredkedjünk a belső imára, hogy halljuk a szavát és adjuk át magunkat teljesen neki ez a legnehezebb, de a legfontosabb is.
  Az Isteni üzenetek rugalmasak változhatnak imáink, engesztelésünk hatására. Ninive sem pusztult el.
  A mostani események is húzódnak több okból sok lélek menekült meg már előre ezalatt. Már 2000 után történni kellett volna a változásoknak, de már majd 2 éve Iránnak háborúba kellett volna keverednie. Nagyon sokan imádkoztak, hogy ez ne legyen.
  Mostanra viszont a rossz új erőre kapott sok-sok ima kompenzálná, másrészt az Úr, amit szeretett volna még eszközölni megtörtént. Vihar előtti csend van, halljuk meg a Lélek szavát. Ha zaj lesz háborúban és a hitetlenség árja, nehéz lesz békében lenni.
  Örüljünk minden percnek, amit nyugalomban tölthetünk.
  MOST EZEK UTÁN, HA AZT MONDOM A GONOSZ NEM MEGY NYILVÁNOSSÁGRA Ő A ZAVAROSBAN HALÁSZIK, NE A SAJÁT FEJÜNKKEL GONDOLKODJUNK.
  SZÁMÍT, HA AZT MONDOM A HÉT ÉV A HAMIS PRÓFÉTA FELLÉPÉSÉVEL KEZDŐDÖTT KIS ELTÉRÉSSEL, DE NEM BONYOLÍTOM.
  AZ ELRAGADTATÁST SOKAN ÚGY KEZELIK, MINT EGY MENTŐHELIKOPTERT. AZ ÉLETNEK EGY MINŐSÉGI VÁLTOZÁSA LESZ AZÉRT LESZ ELRAGADTATÁS, MIUTÁN A HAMIS PRÓFÉTÁT ÉS AZ ANTIKRISZTUST A KÉNKÖVES TÓ BA VETIK.
  EZ NEM JELENTI AZT, HOGY ELŐTTE SOKAN NEM TÁVOZNAK EL A FÖLDRŐL, DE AZ EGY MÁSIK TÖRTÉNET. ÉN IS ISMEREK OLYANT, AKI ANTIKRISZTUS TOMBOLÁSA ELŐTT ELTÁVOZIK EBBŐL AZ ÉLETBŐ!
  Én nem hiszem, hogy ezektől a hit erősebb lesz.

  1. Kedves PALAS!

   Nem központi kérdés azoknak, akik Krisztusban vannak mindig, hogy mikor kezdődik a nagy nyomorúság, és az se, hogy lesz-e elragadtatás, vagy sem! A világban a keresztényeket mindig is üldözték, és ölték ( csak más-más földrajzi helyeken aktuálisan ), ezért ez a “lehetőség” ( a “megöletés” olyan, amely bármikor, és bárhol, azonnal, akármelyik kereszténnyel megtörténhet, a “nagy nyomorúság” ideje nélkül is) , nagy “meglepetést” nem okozhat senkinek, aki az Úrban van.
   Viszont ezen az oldalon, azért van ezzel a témával is foglalkozva, hogy azok, akik máshol nem hallottak ezekről a dolgokról, hogy mik következnek e világra ( akár keresztények, akár nem azok), tudjanak róla, készüljenek, vagy egyáltalán ismerjék, és felismerjék az idők jeleit, és szükség esetén megtérhessenek. Jer. 6,17 Őrállókat is rendeltem föléjük, mondván: Figyeljetek a kürtnek szavára! És azt mondták: Nem figyelünk! Jóel. 2,1 Fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen! Rémüljenek meg e föld minden lakói; mert eljő az Úrnak napja; mert közel van az.) Mert nem hiába figyelmeztetett az Úr bennünket, hogy vigyázzunk. Luk. 21,34 De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és VÁRATLANUL reátok ne jöjjön az a nap: Mert mintegy tőr, úgy lep meg mindeneket, a kik az egész föld színén lakoznak.

   (Persze ugyanezeket pár havonta mindig el kell mondani, mert nem mindenki olvassa ezeket a hozzászólásokat, amikben ezt tisztázzuk (azt meg pláne nem, amiben Theáék leírják az oldal létrejöttének a célját, és miértjét), és rendszeresen megkérdőjelezik az oldal létének értelmét. Pedig mindig ki van hangsúlyozva, hogy mindig készen kell lenni, mert valamennyien halandóak vagyunk, és akármikor eljöhet az a perc, amikor befejezzük a földi létünket.)

   “Az Isteni üzenetek rugalmasak változhatnak imáink, engesztelésünk hatására.”

   Milyen “engesztelésünkről” beszélsz? És milyen “rugalmas isteni üzenetekről”? Csak nem azt akarod mondani, hogy a bibliai próféciák nem fognak megtörténni, mert ti “engeszteltek”?
   Ha megtérne a világ, akkor valóban nem történnének meg azok. De, mivel Isten látta előre, hogy ez nem történik majd meg, ezért is íratta meg, hogy mik azok amiknek meg kell történniük. Hogy amikor megtörténnek, akkor tudjuk, hogy előre megmondatott nekünk.

   “AZ ELRAGADTATÁST SOKAN ÚGY KEZELIK, MINT EGY MENTŐHELIKOPTERT. ”

   Lehet, hogy sokan úgy kezelik, de maga az Úr Jézus TANÁCSOLJA azt, hogy:
   ?Luk. 21,36 Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, a mik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!
   Nem tudom, hogy Jézus tanácsát megvetni okos dolog e !? Szerintem Ő pontosan tudta, hogy mik jönnek a világra, és nem tanácsolta az övéinek, hogy át akarják élni azokat.

   Ha anno, Nóé a bárkát nem úgy kezelte volna, ahogy azt Isten mondta, és adta neki, és Isten beszédét ő is megvetette volna, akkor most nem beszélgetnénk erről. Nóé idejében is hitetlenek voltak a bárka céljával kapcsolatosan az emberek. Kinevették őt, amikor beszélt arról, és megtérésre szólította fel az embereket, hogy mindazokat elkerülhessék, amit Isten eltervezett, mint ítéletet, az akkori világra. (Ugyanez vonatkozik Lótra is! Hiába mondta a sodomaiaknak, és a saját lányainak, és vejeinek is, hogy Isten mit ítélt a város, és lakói felől, nem hallgattak rá, és nem hittek neki !) Persze szellemi értelemben a bárka, az Úr Jézust jelenti, de fizikai értelme az elragadtatása az igazaknak. Hiszen a példázatban is az van írva, hogy “amikor Nóé bement a bárkába…”, és amikor Lót kijött Sodomából…”! De, ezek az emberek előtte is Istennel jártak, tehát nem a szellemi jelentését kell ebben az esetben értenünk. ( Mert szellemileg értve, az rendben is van, hogy amikor valaki megtér, és “bemegy a bárkába”, akkor a “világ” számára (jó esetben) “elpusztul”, és ő is a világ számára, de itt az Úr második eljövetelével kapcsolatos fizikai történésekről szól a történet.)

   “AZ ÉLETNEK EGY MINŐSÉGI VÁLTOZÁSA LESZ AZÉRT LESZ ELRAGADTATÁS, MIUTÁN A HAMIS PRÓFÉTÁT ÉS AZ ANTIKRISZTUST A KÉNKÖVES TÓ BA VETIK.”

   A millennium idején valóban minőségi változása lesz az életnek, de annak semmi köze az elragadtatáshoz, és az igazak feltámadásához, az élő szentek testének elváltozásához, és a mennyei menyegzőhöz, amely a földi nyomorúság ideje alatt tart. Ez az időszak, amiről te írsz, már Krisztus második eljövetele után lesz, és akik akkor élnek már az 1000 éves béke birodalma, és Krisztus királysága alatt élnek majd ( azokkal a feltámadott szentekkel együtt, akik a nagy nyomorúság ideje alatt szenvedtek mártírhalált). ( Ekkor fogja Jézus a még szétszóratásban lévő zsidó választottakat összegyűjteni, a “föld 4 sarkáról”, és megalapítani a fizikai királyságát. Mik. 4,1 És lészen: az utolsó időben az Úr házának hegye a hegyek fölé helyeztetik, és felülemelkedik az a halmokon, és népek özönlenek reá. Pogányok is sokan mennek, és mondják: Jertek, menjünk fel az Úr hegyére és a Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útaira, és járjunk az ő ösvényein! Mert Sionból jő ki a törvény, és az Úr beszéde Jeruzsálemből. És sok népek között ítéletet tészen, és megfedd erős nemzeteket nagy messze földig és fegyvereiket kapákká kovácsolják, dárdáikat pedig sarlókká; nép népre fegyvert nem emel, és hadakozást többé nem tanulnak. És kiki nyugszik az ő szőlője alatt és fügefája alatt, és senki meg nem rettenti őket, mert a Seregek Urának szája szólott. Mert minden nép a maga istenének nevében jár, és mi is a mi Urunk Istenünk nevében járunk örökkön örökké. Azon a napon, azt mondja az Úr, összegyűjtöm a sántát, és összeszedem az elszéledetteket, és a kiket megsanyargattam. És a sántát maradékká teszem, az elszélesztettet pedig erős nemzetté, és az Úr uralkodik rajtok a Sion hegyén mostantól fogva mindörökké. Ésa. 11,11 És lesz ama napon: az Úr másodszor nyujtja ki kezét, hogy népe maradékát megvegye, a mely megmaradt Assiriától, Égyiptomtól, Pathrosztól, Szerecsenországtól, Elámtól, Sinártól, Hamáthtól és a tenger szigeteitől. És zászlót emel a pogányok előtt, és összegyűjti Izráel elszéledt fiait, és Júdának szétszórt leányait egybegyűjti a földnek négy szárnyairól. )

   “Én nem hiszem, hogy ezektől a hit erősebb lesz.”

   2 Pét. 1,5 Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve.

   1. Kedves Ida!

    Kár, hogy csak későn reagálok bár egyszer megtörtént, de elszállt és nem volt több időm.
    Nagy levegő! Nem fogok sokat írni, pedig lehetne és szerintem próbáld meg te is rövidebben a jövőre nézve jobban járnál.
    Az, hogy nem tudod mi az engesztelés nem lep meg, ahhoz nem elég felépíteni elmédben egy szellemi világot. A legnagyobb öröm Isten látása mellet az lesz hány lelket mentettél meg. Az ő hálájuk által érzett öröm nagyobb lesz, mint te adtál, ha bánatot okoztunk az is erősebb lesz.
    A büntetés még feltételes rajtunk múlik. Írtam már Portugália hogy menekült meg. Csak úgy megjegyzem az antikrisztusnak sem lesz mindenhol egyforma hatalma.
    Az a baj két dolgot nagyon keversz. Azt, hogy a Teremtő nem az időben él és mit tehetsz te meg! Ha érted, hogyan történnek változások akkor mikor nem telik el idő beszélhetünk róla.
    Fontosabb viszont, hogy te mindig szabadon dönthetsz jó és rossz között nincsen olyan, hogy nekem ezt vagy azt kell döntenem. Csak az ördögtől megszállott ember nem tud szabadon dönteni. de ilyen kevés van, ebbe ne menjünk bele. Még a megkötözött is majdnem mindig dönthet.
    Noét ne keverjük ide, mert megint Krisztus egyházánál kötünk ki..
    Az az igzság Ida te nem érted azt sem, hogy nem lesz bűn és nem lesz idő. Ezt ne is erőltessúk ezt meg is kell érni. Vannak fontosabb dolgok, aki megéri érteni fogja.

    1. Drága Palas!

     Akkor röviden! Térdelj le, fogadd be Úr Jézust, mint Megváltódat, Uradat, és Istenedet a szívedbe,
     és kérd, hogy kereszteljen meg Szent Lélekkel. Add át magadat neki, és engedd, hogy Ő vezessen el minden igazságra! Olvas a Szentírás, é hagyd, hogy a Szent Lélek jelentse azt ki neked. Továbbá, hogy Isten kiformálja benned a Krisztust. Hagyd, hogy minden sötétség a világosságra jöjjön, és kérd, hogy szabadítson meg tőle.

     Isten áldjon!

    2. Kedves Ida!

     Na végre kibújik a szög a zsákból. A szavaink beszélnek rólunk beszélnek a hitedről. Én kívülről látlak, látom a hitedet te a sajátodat akkor érted meg, ha csendet tartasz a csendben igazat mondunk magunknak. A hitnek rengeteg fokozata van mindig lehet mélyebbre jutni. Sokan megállnak ott, hogy Krisztus meghalt értem a kereszten elfogadom őt újjászületek. Ez az első lépcső, de van aki itt megáll és utána a saját elméleteit gyártja. Hát igen Krisztus útja rögösebb a mézes hetek után ezt nem nagyon vállalják.
     Szoktam térdelni, szeretek és kell is. Mindennap be kell fogadni Jézust hisz egy óra alatt bűnbe eshetünk nélküle senkik vagyunk. Mindennap át kell adnom magam nehogy elvigyen a világ sokan azt hiszik ez egyszer elég. Ha azt veszem észre, hogy már 15 perce mondok egy MI Atyánkot akkor Jézus benső világába kerülök. Te hogyan éled ezt meg mesélj Jézus milyen fájdalmait szomorúságát ossza meg veled, mehetünk nagyon mélyre is. Fontos, hogy Ő vezessen te, hogy éled meg hadd tanuljak tőled! Látom te már tökéletes vagy én még rászorulok Isten irgalmára.

    3. Kedves PALAS!

     “Na végre kibújik a szög a zsákból. A szavaink beszélnek rólunk beszélnek a hitedről. Én kívülről látlak,…”

     Én viszont belülről, Szellemben láttalak/látlak, és ezért írtam, amit már a kezdetek kezdetén is megírhattam volna, a beszéded alapján (is), amely a hitedről, és rólad adnak képet. ( Nem emlékszem mindenre, de lehet, hogy már írtam is?!) Szerintem eddig is nyilvánvaló volt a mondanivalóm felőled a hozzád szólásaim alapján, csak nem értetted meg azokat. Viszont én, csak most jutottam/fejlődtem el arra a “pontra”, amikor már nem csak láthattam ( mint már régóta is, hanem meg is cselekedhettem ), hogy nincs értelme a “zsidókkal, és a görögökkel vetekedni, a piactéren..”, és már nem akarok másról tudni ” közöttük”, csak a Krisztusról, és Róla is, mint megfeszítettről…!

     Szóval, kérlek, előbb cselekedd meg, amit mondtam ( ha valóban akarod), és akkor te magad is tudni fogod ( illetve lesz róla némi fogalmad, hiszen ez mindannyiunk számára egy olyan intim terület, amelyet nem osztunk meg másokkal!) , hogy én hogyan élem meg a Krisztussal való, személyes kapcsolatot.

     Isten áldjon!

    4. Kedves Ida!

     Köszönöm ezt a válaszodat, bár szomorúsággal tölt el, mert amit sejtettem beigazolódott. Hogy te beszéltél róla ez így jobb. Már furcsa volt ez a szellemi világ amiben élsz, ez a kimért rideg világ az igeversek
     áradata, de mindig csak olyanok, amelyek ebben a szellemi világban mozognak.
     Nem fogod érteni, amit írok és ez nem lesz újdonság, mert benne élsz és nem ismered fel, de mások okkulhatnak belőle.
     Már furcsa volt reagálásod mikor azt mondtam a gonosz az arcunkról olvas. Persze beljebb juthat, de ez nem jót jelent.
     A kulcs az a mondat, amikor azt mondtad belülről szellemben látsz..
     Ezt Isten nem engedi meg, tiltott zóna ezt a másik oldal használja.
     Egy virtuális információt kaphatsz rólam, de az hamis .
     Ez veszélyes világ. egy szellemi elragadtatásra építesz fel mindent közben semmi hús vér dolog, öröm, érzelem.
     Abban a találkozásban nem az fog történni amire számítasz nem is írom le mert sokkoló. Egyre beljebb jutsz csökken az önállóság , növekednek a kötöttségek. egy szoros kötött állapot felé haladsz.
     Nagyobb késztetést érzel, hogy írj de nehezen áll össze így mindig több lesz, elfáradsz, kimerülsz nem sorolom.
     Erről mesél az is, hogy tanúságtételt kértem, amit normális esetben
     örömmel oszt meg valaki. Az beszél intim területről ahol más erők működnek, bár ezt nem tudja.
     Nehéz innen visszajönni, de vannak tiszta pillanatok amikor lehetséges, ha tudok segítek. A lelkiismeret vizsgálat mindenképp segíthet majd.

     Őrangyalod vigyázzon rád!

    5. Kedves PALAS!

     Még tart a kegyelem ideje, szerintem használd ki!

     Isten áldjon meg!

  2. Igazad van, hogy a hit erejét kell Jézus közelségében erősítenünk, kedves Laci ! Ez a hit jó lesz, hogy a bepárásodott szemüvegünket is megtöröljük …

  1. Nagyon ravasz!

   “”Az Antikrisztus azt fogja állítani, hogy ő Én vagyok, Jézus Krisztus. Ez az utálat előre meg volt jövendölve. Az, hogy kiben higgyetek gyermekek, nem lesz könnyű feladat számotokra, mert sokan fognak jönni az Én Nevemben. De tudnotok kell a következőket: A gonosz, a hamis prófétáin keresztül, sohasem fogja azt mondani nektek, hogy imádkozzatok a Szentlélekhez, vagy, hogy a Szent Eukarisztiát magatokhoz vegyétek. Ő sohasem fogja beismerni, hogy Én, Jézus Krisztus, az Emberfia, Messiásként, testben jöttem, hogy az embert a bűntől megváltsam. Ő sohasem fogja kérni tőletek, vagy bátorítani titeket, hogy a Szent Rózsafüzért imádkozzátok, vagy legyetek hűségesek szeretett Édesanyámhoz.” (2012. augusztus 12., vasárnap, 6:00) “

   1. egy hozzászóló írta egyszer ?A szeretet olykor konfrontációt kíván, ezért nehéz.?
    Ez jutott eszembe, amikor Csaba által javasolt oldalt megnéztem.

    Miért van ennyi langyos keresztény?
    Amennyiben a keresztények többsége saját maga keresné az igazságot, szeretetet és nem elégedne meg azzal, hogy valaki megmondja (pl. egy prófétanő, pásztor stb.) hogy mit kell tenniük, gondolniuk nem tudna az ellenség ennyi embert megtéveszteni.
    Sajnos sokan nem akarnak tanítvánnyá válni, csak csecsemőként “ringatózni” az oltalom karjaiban. Hogy ezeknek a karoknak ki a “feje” azon nem gondolkodnak el…
    Nem értem, miért nem vágynak személyes kapcsolatra Jézussal?
    Hogyan várhatják el, hogy majd Jézus megismeri őket? Nem állnak vele kapcsolatban. Vagy a prófétanő fogja őket majd bemutatni Jézusnak? Mit fognak szólni egy ilyen válaszhoz?
    Mt 25,12
    Ő pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket.
    ÉBRESZTŐ drága Testvéreim!

    Szeretettel,
    Anikó

    1. Kedves Anikó!

     Nem csapdát állítok csak már nagyon nem babra megy a játék bár ezt kevesen értik és ébernek kell lenni.
     Milyen a langyos keresztény? Úgy tudom próféták mindig voltak.
     Szerinted milyen a felnőttkori hit?
     Milyen a személyes kapcsolatod Jézussal egyirányú vagy kétirányú?
     Ezeket csak azért írtam, mert a szavainknak mindig súlya van.

 3. Sziasztok!

  Van egy másik lehetőség is, amit a cikk nem említ.
  Nem feltétlenül béke szerződésről van szó a Dániel 9.27 ben. A hivatkozott részben a béke nem kerül említésre, csak már megszoktuk.
  Az erős szövetség fordítást lehetséges, hogy helyesebb úgy fordítani, hogy megerősítí a szövetséget, azaz újra indítja az AK az ószövetségi áldozati rendszert.
  Nem mondom, hogy 100%, de lehet, hiába várjuk a politikai megállapodást.
  Az AK valószínű nem 7 évre fog berendezkedni, hanem örkökre. Isten avat be minket, hogy csak 7 év adatik neki.
  Z

  1. Kedves ZOLI!

   Jézus volt, aki az Istennel való szövetséget MEGERŐSÍTETTE sokakkal, és aki a hétnek felén eltörölte a véres áldozatokat, mert az Ő örökkévaló áldozatával, az feleslegessé vált. Azután a Rómaiak 70-ben széthányták a szentélyt, és a szenthelyet…!

   Dán 9,26 És hatvankét hét után megöletik a Krisztus; * és nem leszen az ő népe, mely őt megtagadja. ** És egy nép jövendő fejedelmével a várost és szentélyt széthányja; *** ennek vége pusztítás, **** s a had elmúltával az elhatározott végpusztulás. ***** De az ( a Krisztus) egy héten * sokakkal megerősíti a szövetséget, ** és a hét felén *** elfogy az eledel- és egyéb áldozat; **** és leszen a templomban a pusztaság utálatossága, ***** s fogytig és végig megmarad a pusztulás. ******

   Nem lesz szerződéskötés AK által. És valóban nem a politikai hatalmat kell várnunk. Noha persze politikai hatalma is lesz az első fenevadnak ( annak, amelynek a királyok fölött is volt, és van hatalma), és a HP-nak, és a kezébe adatnak a szentek, és azok, akik nem veszik fel a bélyegét magukra, és nem imádják azt.

 4. Hogy ki lesz az Antikrisztus? Én Vilmos hercegre tippelek…
  Hogy miért?
  Azt hiszem elég sokan ismerjük, jó a marketingje. Nem politikus, nincs lejáratva, elég fiatal, de ugyanakkor tapaszt (ismert, elismert, katona) ahhoz, hogy bizalmat építsen az emberekben (anyagilag nem érdekelt a világhatalomban, hiszen mindene megvan – gondolhatják róla az emberek).
  Mikor született? 1982.06.21-én. Idén lesz 33 éves. Ez a nyári napforduló, ahonnan ‘nőni’ kezd a sötétség, ellentétben Krisztussal…
  Ki az édesanyja? Azt hiszem őt is ismeri mindenki: Diana, földi értelemben maga a megtestesült jóság.
  A neve is érdekes: William. WILL I AM…
  Persze ezek lehetnek “véletlen” egybeesések, majd meglátjuk… Minden esetre ha ő lesz, sokan beveszik kanyar nélkül…

  1. Ez annál sokkalm komolyabb dolog, hogy vicceljünk. A város stimmel, mint mondtam az antikrisztus 1992-óta Londonban él. Jóval idősebb Vilmosnál. Vilmos erre alkalmatlan lenne. Nem szoktunk beszélni róla, de ahogy Jézus születése nem mindennapi volt az antikrisztusé sem, de evvel nem sokkolnám az olvasókat elég volt ezeket annak idején megemészteni.

    1. Bocs, hogy nem voltam!

     Az antikrisztusról akarsz többet tudni? Elég sokat elmondtam róla már itt persze, ha valakinek segít a hitében! Sokkal fontosabb, hogy hitben haladjunk. napról napra erősebbek legyünk és mikor megjelenik a szemünk se rebbenjen. Ha lesz hited nem fogsz félni tőle.

    2. Ámen ! Ne féljetek, a sátánnak, így az AK-nak is hatalma ugyan lesz, ideig-óráig, de valóságos NINCSEN ! Jézus a Keresztfán legyőzte és megsemmisítette hatalmát ! “Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan pellengérre állította őket és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk”! Kolosszeieknek 2.15.

   1. Kedves Palas,

    köszönöm a válaszodat és köszönöm a biztatást és a megerősitést a hittel kapcsolatosan.Igazából többet szerettem vólna megtudni az ak-ról a TE szemszögedből.Vannak itt régebbi hozzászólásaid a témával kapcsolatosan?Ha igen ,milyen cím alatt?

 5. Az elragattatás időszakával kapcsolatban:
  A végső idők nagy kérdése az, hogy kinek van tekintélye, kit szolgálunk. Istent, vagy a hamis bálványt, az antikrisztust és az új világrendet.
  Nem tudom, helyes-e amit gondolok, de az antikrisztus nem lesz “istentelen”, hisz meg kell tévesztenie a hamis vallásosság követőit is. Ezért azt fogja állítani, hogy ő bizony az ATYA nevében jön.
  Az utolsó időszakban Jézus Krisztushoz való tartozás miatt fogják üldözni a hívőket.
  Malakiás könyvében beszél arról az ige, hogy “ama napon” különbséget tesz Isten azok között, akik szolgálják Őt, és azok között, akik nem szolgálják Őt. Számomra ez pontosan passzol az elragattatással. Így tehát nem lehet az elragattatás eseménye valami titkos történet.

  1. Kedves E.V!

   Az antikrisztus szellemisége már bőven, – mondhatnám úgy is, hogy nagyon régóta – itt van közöttünk. Mégsem látjuk rajta, hogy “istentelen” lenne. Teli vagyunk Bibliára hivatkozó tévtanításokkal.
   A tévtanítások pedig az Istent imádni, Krisztust követni szándékozó embereket fertőzik elsősorban.

   Egy ilyen tévtanítás a “titkos elragadtatás” is! Sokan “bedőlnek” neki. Saját akaratunkból mindannyian szeretnénk megúszni azt a kort, amit az antikrisztus uralkodási idejének nevezünk.
   Mivel a “titkos elragadtatás” tana a “vágyainkra” hajaz, – azt mondja, amit hallani szeretnénk – ezért el is fogadjuk ezt a tanítást.
   De képzeld el azt az embert, azt a Testvért, aki az Isten szavaként fog csalódni, megbotránkozni ebben a tanításban akkor, amikor ez nem következik be!
   Ezzel az antikrisztusi szellemiség már is célt ért, mert sokakat fordított el, vagy éppen szembe az Istennel.
   És sajnos nem ez az egyetlen ilyen, és ehhez hasonló tévtanítás. Sőt napjainkra egyre inkább szaporodik a számuk a kereszténység köreiben, anélkül, hogy felismernénk és elvetnénk ezeket.

   Szeretettel: Erika

  2. Így igaz kedves E.V!

   Nem “istentelen” embernek fog kinézni. Nem is ülhetne be Isten templomába Istenként mutogatva magát, ha nem úgy jönne el, mint “a Krisztus”. ( 2Thessz 2,3 Senki semmi módon meg ne csaljon titeket, mert az Úr eljövetele előtt előbb el kell érkeznie az elszakadásnak, és meg kell jelennie a törvénytelenség emberének, a pusztulás fiának, aki az ellenség, és aki fölébe emeli magát minden úgynevezett istennek, vagy annak ami vallásos tisztelet tárgya, és aki arra vetemedik, hogy beül az Isten templomába, és úgy tünteti fel magát, hogy ő isten. )
   ? Nem is tudná becsapni az embereket a jelekkel, csodákkal, és beszédekkel, ha azok egyértelműen ördögiek lennének. 2Thessz 2,8 És akkor megjelenik majd a törvénytelenség embere, akit az Úr Jézus megöl majd szájának leheletével, és megsemmisít majd az ő eljövetele és jelenléte által. Ennek a törvénytelenség emberének megérkezése a Sátán ereje által, a hazugságnak minden hatalmával, jelével és csodájával történik, és az igazságtalanságnak mindenféle csalásával azoknak romlására, akik elvesznek azért, mert nem voltak hajlandók az igazságot szeretni, hogy üdvözüljenek.

   Viszont az is meg van írva, hogy annak a hatalomnak, amelyik annak megjelenését akadályozza, előbb el kell tűnnie az útból: 2Thessz 2,6 És most tudjátok, hogy mi az (a hatalom), amely őt (az Antikrisztust) visszatartja úgy, hogy csak a maga rendelt idejében jelenjék meg. Mert titokban munkálkodik már a törvénytelenség; de nyíltan csak akkor jelenik meg, amikor eltűnik az, aki az ő megjelenését még hátráltatja. (Dr Budai G.)
   Márpedig az ellenség erején , csak a Szent Lélekkel telt tanítványoknak, és a Szent Lélekkel telt eklézsiának adott hatalmat az Úr: Luk. 10,19 Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek.

   Viszont a 2 Thessz, második fejezete éppen arról szól, hogy az akkori tanítványok ne higgyenek senkinek, aki bármilyen módon is mást mond, mert nem csúsztak le a keresztények Úrnál való összegyülekezéséről, mert azelőtt, mielőtt az “ÚR NAPJA” ( a második látható eljövetel) eljön, még ezeknek, és ezeknek a dolgoknak meg kell történniük. De, mivel tudják ( mert mondta nekik), hogy addig, amíg az a hatalom itt van a földön, Aki a bűn emberének megjelenését visszatartja, addig még ő se jelenhet meg, nem hogy az “Úr NAPJA” eljönne. (És ezt azért írta nekik, mert hatalmas üldözés kezdődött akkor, és azt gondolták a thesszalonikai keresztények, hogy ezek a jelek, már az Úr második eljövetelének a jelei ( amelyeket mondott), és ők kimaradtak az elragadtatásból, mert az már megtörtént. Hiszen Pál azt tanította, hogy előtte ( az “ÚR NAPJA” eljövetele előtt), még megtörténik a keresztények összegyülekezése az Úr előtt. Azoké, akik várják Őt: Zsid 9,28 azonképpen Krisztus is egyszer adatott áldozatul, hogy sokaknak bűnét elvegye; másodszor nem azért jelenik majd meg, hogy a bűnöket kiengesztelje, hanem azért, hogy üdvösséget hozzon azoknak, akik őreá várnak.
   Itt nem Királyok Királyaként fog jönni, ítélettel ( mint a Jelenések könyvében is olvashatjuk), hanem azokért, akiknek helyet készített az Atya házába, hogy magához vegye őket, hogy azok is vele legyenek. Ján. 14,3 És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek.
   Ez a visszajövetel a vőlegény visszajövetele lesz a menyasszonyáért. ( A példázatban is láthatjuk, hogy ekkor csak a szüzeknek ( keresztényeknek) mondták, hogy készüljetek, mert jön a vőlegény…! Ekkor még a világ nem tudja, hogy mi készül . És amikor éjfélkor megérkezik, akkor se tudnak kívülállók a dologról. Ekkor még nem látja meg minden szem, és nem siratják őt. És ítéletre sincsenek összegyűjtve “Josafát völgyébe a nemzetek, mint ahogyan az a második eljövetelkor történik…!”)

   ?

  3. Kedves E.V.!

   Az antikrisztus egy keleti közösségben él nem keresztény, de negyon népszerű. Megvilágosodást hirdet a bűn természetesen nem létezik számára.

  1. Kedves Antenor!

   Szeretnék feltenni egy kérdést, mert fogalomzavarba kerültem:

   Emlékeim között kotorászva feltettem magamnak azt a kérdést, hogy honnét is veszem azt, hogy az AK-nak 7 éves uralkodási idő adatik?
   Dániel 69 hete megvan, a 70-ből hiányzik 1 hét, az hét évet jelent.
   Ez egy sima emberi következtetés, viszont máshol a 7 évre nem találok Bibliai utalást …
   (Én az AK korát másképp értettem meg, de elolvasva a pusztai-menedék c. írást, rájöttem, hogy a “mérleg nyelve” több irányú Bibliai szemszögből vizsgálva a pusztai-menedék javára billen át.

   Kérdésem a következő:
   Tényleg 7 év lesz-e az általam (és még sokak által) beazonosított 7 év?
   És ha igen, akkor mi lesz a második 3,5 szerepe?

   Szeretettel és köszönettel: Erika

   1. Kedves Erika! Az antikrisztusnak uralkodását három periódusra lehet osztani:
    1. Felemelkedése és háborúi.
    A Dániel 11. Felvázolja, hogy az északi király és déli király egy oda-vissza folytatódó háborút folytat, ami azzal végz?dik, hogy az északi király teljesen szétveri a délit, aminek alkalmával bevonul Jeruzsálembe is. Nos, az északi király, az az antikrisztus lesz, aki mivel egy háborúsorozatot vív (a Jeruzsálembe vonulása el?tt), így már uralkodni fog bizonyos ideje (legalább néhány év) miel?tt úgymond ?fellép?.
    2. A Jeruzsálembe vonulása alkalmával színre lép.
    Miután Jeruzsálemet elfoglalja, ott egy új id?szaka kezd?dik, ez a rész a szövetség megkötése, a pusztító utálatosság felállítása, s a három és fél év nyomorúság kezdete és az uralmának legismertebb id?szaka, ami ráadásul napra meg van határozva (1260 nap).
    3. Jézus visszatérése és a lázadó népek büntetése.
    Ez eltart néhány hónapot pontosabban 75 napot (Dán. 12:12, 1335 nap -1260), amikorra a világ seregei le lesznek gy?zve, az antikrisztus pedig a t?zstóba kerül.
    (talán érdekel: Az északi déli királyok történelemi kontextusban
    http://churchofgod.hu/content.php?act=daniel-11)

    1. Kedves Antenor!

     Nagyon szépen köszönöm a válaszodat.

     Szeretettel: Erika

  2. Kedves Antenor!

   Szerintem azon is érdemes elgondolkodni, hogy az eddigi mártírok, nem azért lettek mártírok, mert “elégtelen keresztények” voltak, hanem éppen hogy, kitüntetésnek nevezi azt az Úr, ha valaki szenvedhet érte. Csel. 5,41 Ők annak okáért örömmel menének el a tanács elől, hogy méltókká tétettek arra, hogy az ő nevéért gyalázattal illettessenek.
   Mát. 5,10 Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa. Luk. 6,22 Boldogok lesztek, mikor titeket az emberek gyűlölnek, és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és kivetik a ti neveteket, mint gonoszt, az embernek Fiáért. Mát. 24,9 Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.
   Arról nem is beszél az írás, hogy azokat háborgatnák, vagy üldöznék, akik nem akarnak kegyesen élni a Krisztus Jézusban. Márpedig, ahogyan te is írod, és az ige is, nem olyan idők lesznek, amelyekben a képmutatók, akik addig a hazugságban/igazságtalanságban gyönyörködtek, és annak hittek, megtisztíttathatnának. Hiszen a tévelygés ereje lesz rájuk kitöltve, ami miatt, a hazugságnak fognak hinni. Tehát, ott már csak a hűségesek lesznek megölve.

   Nem értek egyet az írásoddal ( kivéve természetesen azt a részt, hogy teljesen, és tökéletesen az Úréinak kell lennünk ahhoz, hogy méltókká tétethessünk arra, hogy megálljunk az Isten Fia előtt…! És azzal, hogy amin Izrael keresztül ment az utolsó napjaiban, azt nagyban az egyház is , és a világ is, át fogja élni.), mert az írás alapján, ha jobban odafigyelünk, akkor látjuk, hogy az egész földre kiterjedő, 42 hónapos uralom, és üldöztetés várható (az első, “birodalom” fenevadtól ( aki meggyógyíttatott, és megerősödik újra (a hozzácsatlakozó, elhitetett és bukott protestáns felekezetek vallásos tagjaival feldúsulva) , és az egész világ felett hatalmat fog kapni : Jel. 13,12 És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, a melynek halálos sebe meggyógyult vala;), és a hamis prófétától (Jel. 13,11 Azután láték más fenevadat feljőni a földből, a kinek két szarva vala, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány;) , aki ennek a feje lesz, és ennek a fenevadnak az imádatára fogja az embereket rávenni, nem AK-éra. Viszont AK-ról, a 3. fenevadról ( a 8. királyról, Jel. 17,11 A fenevad pedig, a mely vala és nincs, az maga a nyolczadik, és a hét közül való; és a veszedelemre megy. ), meg az van írva, hogy a tíz királlyal fog 1 órára hatalmat kapni. Jel. 17,12 A tíz szarv pedig, a melyet láttál, tíz király, olyanok, a kik még birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal.
   Továbbá az a 7 év, amire hivatkozva van , az csak, az igevers nehezen értelmezhetősége miatt van. Dán 9,26 Hatvankét hét múlva megölik a felkentet, és népe nem lesz, hogy őt megtagadja. A várost és a szentélyt elpusztítja egy nép az eljövendő vezérrel, a vége rombolás, s a háború vége után jön az elhatározott pusztulás. Azután egy héten sokakkal megerősíti a szövetséget, és a hét közepén megszűnik a véres áldozat és az ételáldozat, a templomban vészthozó undokság lesz, és véges-végig megmarad a pusztulás.”

   Dán 9,26 És hatvankét hét után megöletik a Krisztus; * és nem leszen az ő népe, mely őt megtagadja. ** És egy nép jövendő fejedelmével a várost és szentélyt széthányja; *** ennek vége pusztítás, **** s a had elmúltával az elhatározott végpusztulás. ***** De az ( a Krisztus) egy héten * sokakkal megerősíti a szövetséget, ** és a hét felén *** elfogy az eledel- és egyéb áldozat; **** és leszen a templomban a pusztaság utálatossága, ***** s fogytig és végig megmarad a pusztulás. ******

   Továbbá Dánielnél azt olvashatjuk, hogy “ami a TE népedre következik” : Dán 10,14 Jöttem pedig, hogy megtanítsalak téged azokra, mik a te népedre jövendők az utolsó napokban; * mert még a látomás sok napra szól. **
   Péter pedig pünkösdkor azt mondta a zsidóknak: Csel. 2,17 És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.
   Ha meggondoljuk, Izrael állama 70-ben megszűnt. A zsidó nép szétszóratott, és nekik, mint népnek/országnak, azok voltak az utolsó napjaik. Azóta a pogányok ideje tart ( amíg a megtérők száma be nem telik), és csak most (1948-tól) jutottak el az utolsó időkbe, amikor visszavitte őket az Isten a földre, amelyet atyáiknak adott, és összegyűjtettek/nek (most még részben, ahogyan az már Mózesnél, és a többi prófétánál is olvasható. De most, a millenniumig, még a pogányok ideje tart). Addig: Óz 3,4 Mert sok napig maradnak Izrael fiai király és fejedelem nélkül, áldozat és oltár nélkül, * efod ** és terafim nélkül. *** És azután megtérnek Izrael fiai, és keresni fogják Urokat Istenöket, * és Dávidot, az ő királyukat, ** és félve járulnak az Úrhoz és az ő jóvoltához az utolsó időben. ***

   1. u.i.: “És azzal, hogy amin Izrael keresztül ment az utolsó napjaiban, azt nagyban az egyház is , és a világ is, át fogja élni.” Az itt maradók, “akikhez nem jön hamar az Úr!” , hanem vagy akiknek meg kell térniük, vagy akiknek legalább azt kell megtartaniuk, ami már az övék.

    1. Pontosabban, ami Krisztussal történt az egyházzal is meg fog, de valóban a két tanu a városban a keresztények és a zsidók lesznek.!

    2. Kedves PALAS!

     A Két tanú, két próféta. Nem a zsidók, és a keresztények. Illés, és Énok, akik testben ragadtattak el, és most fogják beteljesíteni a küldetésük hátralévő idejét. ( Ezért is olvashatjuk, hogy előbb Illésnek kell eljönnie, mielőtt eljön az Úrnak ama napja…! Bár Keresztelő Jánosban is eljött, ahogyan azt Jézus mondta, de az Úr Napja előtt, újra elküldetik.)
     Ami Krisztussal történt, az mindig is megtörtén/nik az egyházzal is, és a keresztényekkel is. De a itt arról a nyomorúságról van szó, ami anno 68-70-ben történt, Jeruzsálem ostromakor.

    3. Tudom, hogy ki a két próféta, amíg emberileg fejtegettem én is így gondoltam. Illés és Énok segíteni fognak, de nem lesznek itt fizikailag a földön. A keresztények és zsidók fekszenek majd a porban és a világ ujjongani fog. Ahogy történnek az események és megéred akkor úgyis megérted majd.

   2. Kedves Ida!
    Senki nem vitatja, hogy valaki felvállalhatja az üldöztetést, s akár a mártírságot elvetve még a menekülést is (Héb. 11:35). Ez nem tévesztend? össze a korrigálással.

    1. Kedves Antenor!

     Természetesen nem “csak ezért”, amit írtam, nem értek egyet veled, de nem akartam idehozni a teljes írásod igei részének megvitatását.

 6. Szia Thea!

  Segíts légyszíves! Akkor mire érti az Ézsaiás 57.1. a veszedelem elöl való elragadtatást?

  köszönöm a segítségedet! 🙂

  1. Szia Mágnes!
   Én úgy gondolom, hogy itt azt mondja a próféta, hogy amikor egy igaz ember meghal és egyesek nem értik miért, nem fogják fel, hogy esetleg az Úr azért szólította magához, mert tudja, hogy nehéz idők jönnek és így akarta megkímélni őt. Tehát itt a Károli fordításban használt “elragadtatás” a halálra vonatkozik, amit abból is tudunk, hogy a vers elején ott az “elvész” szó. Az új fordítás amúgy az “elragadtatik” helyett a “kimúlik” szót használja.
   Az angol fordítás sokkal érthetőbb.

 7. Hát igen! Joseph ebben az írásában is nagyon ragaszkodik ehhez a microchiphez. Ez erősen befolyásolja ennek a körnek a látását. Én magam is nagy figyelemmel hallgatom és olvasom a tanításait, tisztelem is a véleményét, a témában szerzett jártasságát, ennek ellenére továbbra is fenntartom a 2 héttel korábbi véleményemet, hogy a jel nem bélyeg, vagy microchip lesz, hanem egyfajta gondolkodási és viselkedési mód, ami egy nyilvános szembenállás, egy elutasítás lesz az Új Világrenddel, és annak vezető rétegével, akik a Remfa csillaga alatt gyülekeznek már most is. Ezzel a protestálással kizárja magát az illető az anyagi javak elosztásának rendszeréből, vagyis nem tud adni és venni.
  DE! Figyelem! Cserélni igen! Ebben az időszakban fog kiderülni, hogy kinek ki a testvére.

  1. Szia Vándor!
   Bár én úgy gondolom, hogy a bélyeg egy kézzelfogható valami lesz, se a fenti cikk, se egyetlen korábbi írás sem “ragaszkodik” a csiphez. A csip, bár már megvalósíthatna a Jelenésekben leírtakhoz hasonló rendszert, egyáltalán nem biztos, hogy az AK által használt technológia lesz. Inkább annak előfutára, ahogy ezt sokszor kiemeltük már.

  2. Kedves Vándor!

   Hogy lesz-e chip, vagy más hasonló, ki tudhatja előre? (Való igaz, hogy a túlzott “várása” könnyen megtévesztő lehet …)
   Minden esetre a “bélyeg” a homlokon és kézen valóban egyfajta gondolkodási és viselkedési módot jelent. MÁR NAPJAINKBAN IS !!! (Nem kell hozzá az antikrisztust várni, – főleg úgy nem, hogy a “kicsi” antikrisztusok már itt is vannak!

   De ne feledkezz el a Jelenéseknek az alábbi Igéiről sem, amelyről, mondhatjuk úgy is, hogy már létező szám. (Személy szerint én súlyosnak tartom, és nem tudhatjuk, hogy meddig ér el a folytatása? … )

   13,16 Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek;
   13,17 És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének SZÁMA.
   13,18 Itt van a bölcseség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma HATSZÁZHATVANHAT.

   1. Pápai korona felirata: ?Isten fiának helytartója?
   latinul: ?V I C a r I V s f I L I I D e I ?.
   V =5
   I =1
   C =100
   I =1
   V =5
   I =1
   L =50
   I =1
   I =1
   D =500
   I =1
   V+I+C+I+V+I+L+I+I+D+I = 666

   Szeretettel: Erika

   1. Kedves Erika!
    Bár annyit lóghatnék a neten mint egyesek. 🙂
    Szóval csak most látom a beírást, és válaszolnék rá.
    http://hu.wikipedia.org/wiki/666_%28sz%C3%A1m%29
    A wikin ebben a témában van egy nagyon jó írás, ennél jobban én sem tudnám megfogalmazni:
    Azonban van egy nagy gond ezzel az érvvel. Egyrészről ez a felirat egyik pápai tiarán sincs rajta. Néhány hetednapi adventista jött elő ezzel az állítással még a 19. század végén, és azt bizonygatták, hogy két állítólagos (névtelen, vö. a fenti 2. és 5. pontot) tanú látta ezt a feliratot XVI. Gergelynél (1831?1846), amint az ezzel a felirattal ellátott tiarát hordja az egyik pápai Szentmisén, illetve egy fotó is létezik erről. A nevetséges ebben az, hogy a pápák sohasem hordtak tiarát Szentmisén, illetve mint kiderült a fotó egy hamisítvány (de még így sem lehet igazán kivenni belőle semmit). A másik meg az, hogy az 1800-as évektől hordott összes tiara közszemlére van téve a Vatikáni Múzeumban. Összesen két tiarán van felirat, de az sem “Vicarius Filii Dei”, hanem “CHRISTI VICARIO ? IN TERRA ? REGUM”. De ennek a betűértéke 214.
    Ergo – más értelmezés után kell nézni a 666-ot illetően

    1. Kedves Vándor!

     A neten való “lógási, illetve olvasási vagy Biblia tanulmányozási időmet is” elsősorban az alvási időmből veszem el. 😀
     Legalább is akkor, amikor van munkahelyem. (Most Isten kegyelméből éppen van -ki tudja meddig ,- de meló keresésekhez is a netet használom.)
     Szavakkal nem lehet kifejezni, hogy mennyire várom, az Isten országának eljövetelét, illetve ma még csak a közeledését.
     Ezzel egy időben pedig igyekszem minden energiámat arra áldozni, hogy az emberek megláthassák az Örökkévaló Isten nagyságát, hatalmát, szeretetét és kegyelmét.
     Azt is tudjuk, hogy napjainkban nem csak Isten munkálkodik, hanem a gonosz is, és rengeteg a megtévesztő tanítás.
     Ami rajtam múlik, azt megteszem, hogy az őszintén Istent kereső lelkek megszabadulhassanak ezekből a megtévesztő tanításoknak a csapdájából.

     Ami a pápai feliratot illeti, hálásan köszönöm az információdat.
     (Igazából senkivel, – még a pápákkal szemben – sem szeretnék igazságtalan lenni.)
     A felirat szövegét magam nem láttam, hozzám is csak neten keresztül jutott el, – ezek szerint a számomra is megtévesztő információ.
     (A linkedet még nem olvastam, mert most értem haza egy többnapos útról, egyből a gépet kapcsoltam be és megakadt a szemem a válaszodon.)
     Minden esetre hálásan köszönöm a korrekciódat, és olvasom a linket is.

     Szeretettel: Erika

  3. “….hogy a jel nem bélyeg, vagy microchip lesz, hanem egyfajta gondolkodási és viselkedési mód, ami egy nyilvános szembenállás, egy elutasítás lesz az Új Világrenddel, és annak vezető rétegével, akik a Remfa csillaga alatt gyülekeznek már most is. Ezzel a protestálással kizárja magát az illető az anyagi javak elosztásának rendszeréből, vagyis nem tud adni és venni.”

   És hogyan fogják azt ellenőrizni a kasszánál kedves Vándor, hogy ki az, aki protestál, és ki az, aki nem? Mert ugye, telehassal, melegben, és kényelemben, könnyű azt gondolni, hogy majd nem megyek vásárolni, és “protestálok”, de amikor otthon ( vagy éppen menekülés közben) sír a család, hogy már 3, vagy több hete nem ettek, szomjasak, és fáznak, és betegek, és hasonló, akkor nem biztos, hogy sokan nem csábulnak el arra, hogy mégiscsak megpróbálják az adás-vételt. Mert ha nem lehet ellenőrizni a jogosultságot, akkor könnyen talál magának valaki igeverset, hogy miért is lesz “okos, mint a kígyók”. Továbbá abban az időszakban nem olyan lesz a keresztények élete, mint most a hajléktalanoké ( mert az, most, akármilyen nyomorult is, de királyi ahhoz viszonyítva, mint ami lesz ) , vagy pl a mostani üldözötteké ( mert azért még most, azoknak is van ahová menekülhetnek, és élelmet, ruhát, és hajlékot adnak nekik a nem keresztények is ), hanem folyamatos ellenőrzés, üldözés, és összefogdosás, kivégzés történik majd. (Azt meg elég nehéz elképzelni, hogy “becsületszóra” elhiggyék majd, hogy valaki jogosan akar vásárolni, mert megesküszik, hogy “olyan a lelki beállítottsága, a gondolkodási, és viselkedési módja”. Főleg akkor, amikor adva vannak a technikai lehetőségek arra, hogy valakit ellenőrizzenek azonnal. Sőt, éppen erre vannak a fejlesztések. Rosszabb lesz az, mint az ókori Rómában volt! Ott is feladták a szomszédok, családtagok, és rokonok a keresztényeket. )

   “DE! Figyelem! Cserélni igen! Ebben az időszakban fog kiderülni, hogy kinek ki a testvére…”

   És azt hogyan fogod ellenőrizni, hogy kereszténnyel állsz szembe, ha nem lesz senkin fizikai jel? (Akkor még, egy csomó “beépített” ember is lesz, akiknek nem lesz pecsétjük, azért, hogy felkutathassák az ellenszegülőket, és lecsaphassanak rájuk. És gondolható, hogy a mai technikai fejlettség mellett, már nem fog kelleni nekik elmenni, és szólni a katonaságnak ( ezzel esetleg időt hagyván azoknak a menekülésre), hogy ide, és ide menjenek, hogy elfogják őket, mert itt vannak. Ha pedig ezek kivégzők is egyben, akkor meg, idő hiányában, pláne nem fogod tudni megállapítani, hogy kivel állsz szemben. Továbbá mit cserélsz, és mire, és kivel? Amit magaddal vihetsz, ha menekülsz, az pár nap alatt elfogy. (A többieké is!) Az meg érdekes gondolat, ha azt hiszed, hogy a “nagy nyomorúság” abból fog állni, “hogy majd sokan gazdálkodni fognak a földjeiken, és termelni, csak éppen nem mehetnek el a közértbe, vagy a piacra. És majd akkor összeállnak emberek, és közösen éldegélnek, amíg vége nem lesz. A fodrász majd hajat vág az élelemért, a másik majd füvet nyír , a harmadik kocsit szerel, és stb…!”( Bár olvastam már ilyen “tanítást” egy amerikai embertől (elvileg azt hiszem, hogy lelkipásztor), amelyben így képzeli a nagy nyomorúság idejét, de ebből egyértelmű is volt, hogy nem tudja, hogy mit beszél. Sőt, szerintem senki nem tudja azt itt nálunk, és tőlünk nyugatabbra, a fejlett országokban, teljes mélységében felfogni, aki nem élte meg a gulágot, a náci koncentrációs táborokat, a vörös khmerek uralmát, és a többi ehhez hasonlót. Vagyis csak kevesen lehetnek már azok, akik igazán felfoghatják azokat az eljövendő időket. És ne gondold, hogy akik most jönnek majd, butábbak lesznek a náciknál, akik a sárga csillag viselésére ( nem csak lelki beállítottságként) kötelezték a zsidókat….! )

   1. Kedves Idám!

    Szerintem Vándor olyan testvéri közösségre gondol, ahol a Testvérek ismerik is egymást. Ismerik egymás hitét, sőt életét, lehetőségeiket…
    Olyan Testvéri közösségekre, amelyekbe idegen és ismeretlen emberek nem furakodhatnak be.

    Szeretettel: Erika

    1. Drága Erika!

     Melyek azok a megbízható testvéri közösségek, amelyekről beszélsz? Kik azok, akik igazán ismerik egymást? Vagy saját magukat? Luk. 21,16 Elárulnak pedig titeket szülők és testvérek is, rokonok és barátok is; és megölnek némelyeket ti közületek.
     Dán. 11,34 És miközben elhullanak, megsegíttetnek kicsiny segítséggel, és sokan csatlakoznak hozzájok képmutató beszédekkel.
     Nem véletlenül kell imádkoznunk, hogy méltókká tétessünk! ( Péter 1000%-ra vette, hogy akár meg is halna az Úrral….! Egy percig nem kételkedett önmagában…! És szerintem a többiek se benne!)

     Olvasd el kérlek ezt itt, ami csak egy csepp a tengerből…! ( És ez itt történt mellettünk, még nem is olyan régen….!)

     http://www.hajnalcsillag.net/files/wumbrand-megkinozvakrisztusert.pdf

     Erre gondoltál ? Mát. 24,8 Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.
     Mát. 24,9 Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és ELÁRULJÁK egymást, és gyűlölik egymást.

     Egyébként a bélyeg fizikai láthatóságának, logikai szükségességégről írtam Vándornak néhány gondolatot ( noha arról a Szentírás is egyértelműen beszél, hiszen “lelki beállítódásnak”, kiszámolható száma sincsen, és emberneve se, hogy a többit már ne is említsük…), és arról, hogy hiába menekül pár keresztény család ( természetesen gyalog) együtt, élelmet és vizet vívén magukkal, ha az pár nap alatt elfogy, és nem lesz mit, és kivel elcserélni. A többiek pedig, akik a fenevadat szolgálják, még annyira se lesznek emberségesek, az azt nem imádókkal szemben, mint a nácik, és a kommunisták voltak anno a zsidókkal, és a “rendszerellenségekkel”! De néhány képet érdemes megnézni a fenevad kevésbé kegyetlen korszakából: https://www.youtube.com/watch?v=ZxF_G6wTxuc

     Továbbá ne felejtsd el, hogy az éhínség is felüti a fejét az egész földön. Vagyis, valószínűleg csak azoknak lesz némi élelem, akik a bélyeget felveszik. Jegyrendszer! Ahogyan azt hallhattuk, az akkor élőktől…! Ha pedig kevés az élelem, akkor annak nagyobb ára lesz ( az ige szerint is), semmint hogy megfizethetnéd menekülőként. ( Mert ugye azt azért nem gondoljuk komolyan, hogy békében élhetünk a lakásunkban, házunkban, tanyánkon, “bespájzolva, termelve, takarékoskodva” ( akár testvéri közösségekben is), és nem jönnek az éhes fosztogató bandák (is)….! Továbbá, azt se gondoljuk ugye, hogy a keresztények, mint akik “felelősek” ezért a nyomorúságért, békén lesznek hagyva, csak nem adhatnak-vehetnek…!

     4 Ezra 15. ( http://churchofgod.hu/ )
     Azt mondja az Úr: ?Figyelj, és beszéld el népem fülének a prófécia szavait, melyeket adok a te szádba,
     [2] És írasd le velük papírra; mert hitelesek azok és igazak.
     [3] Ne rettenj meg az ellened való cselszövéstől, és ne zavarjon meg a veled szembeszegülők hitetlenkedése.
     [4] Mert minden hitetlenkedő az ő hitetlenségében fog meghalni.”
     [5] ?Íme” azt mondja az Úr ?gonosz dolgokat hozok a világra, kardot és éhínséget, és halált és pusztítást.
     [6] Mert romlottság borított el minden földet, és az ő ártalmas tetteik elérték tetőpontjukat.

     26. 1. És én válaszoltam, mondván: ‘Az eljövendő nyomorúság hosszú ideig tart-e, és ez a szükségszerűség sok évet fog-e magába foglalni?

     http://churchofgod.hu/content.php?act=baruk2

     27. 1. És Ő felelt, és mondta nekem: ‘Az az idő tizenkét időszakra lesz elosztva, és mindegyikben az történék, ami arra [az időszakra] lett meghatározva.
     2. Az első időszak a zavargások kezdete lesz.
     3. És a második időszakban megölik majd a hatalmasokat.
     4. És a harmadik időszakban sokan elhullnak halál által.
     5. És a negyedik időszakban elküldetik a kard.
     6. És az ötödik időszakaszban éhínség [jön] és az eső visszatartása.
     7. És a hatodik időszakaszban földrengések és iszony.
     8 [várakozás]
     9. És a nyolcadik időszakban a szellemek tömegei és a Shedim [démonok] támadásai.
     10. És a kilencedik időszakaszban a tűzáradat.
     11. És a tizedik időszakaszban fosztogatés és nagy elnyomás [jogtalanságok].
     12. És a tizenegyedik időszakban gonoszság és erkölcstelenség.
     13. És a tizenkettedik időszakaszban káosz mert minden együtt [egyszerre] fog megtörténni, ami az előzőekben fel volt sorolva. Mert ezen időszakok beteljesedésére van az az idő fenntartva, és [az események] váltani fogják egymást és egymást fogják szolgálni [kiegészíteni].

     29 1. És JHVH válaszolt és ezt mondta nekem: Az, ami akkor fog megtörténni [a végidőkben], azt az egész világ elszenvedi. Mindenki, aki [akkor] él, tapasztalni fogja.
     2. Akkor csak azokat oltalmazom meg, akik akkor e földön élnek
     3 És amikor megtörténik mindaz, aminek meg kell történnie e helyen, a Felkent hamarosan megnyilvánul. ….

     (A Jelenések könyvét, most direkt nem említettem…!)

     Szeretettel: Ida

    2. Kedves Idám!

     Én arra a gyülekezetre gondolok, amelyikről a Jelenések könyve is ír!
     3,7 A Filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg: …
     3,8 Tudom a te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet.
     3,10 Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, ÉN IS MEGTARTALAK TÉGED A MEGPRÓBÁLTATÁS IDEJÉN, AMELY AZ EGÉSZ VILÁGRA ELJŐ, HOGY MEGPRÓBÁLJA E FÖLD LAKOSAIT.

     Ha Isten mondja, hogy van ilyen, – lesz ilyen, – akkor biztosak is lehetünk létezésében, és, hogy ott a szeretet fog munkálkodni, és nem az “egymás elárulása.”
     És, ha már Jézus az életét adta értünk, nekünk nem-e kötelességünk ugyan ez, ha a szükség úgy kívánja? …
     (Tudom, hogy ez furcsán hangzik egy olyan világban, egy olyan gyülekezetben, ahol a testvérnek mondott keresztények tudnak irigykedni, gyűlölködni egymással. A többi hitetlen cselekedeteiket pedig meg sem említeném … Azt is tudom, hogy “hihetetlen”, hogy “Filadelfiai Gyülekezet” is létezzen, mert a többség Laocidát szereti … kötöttségek nélkül, “kezeket felemelve” – no nem Isten imádatára, hanem, hogy valaki tegyen bele valamit. )

     Aki pedig azt mondja, hogy egyáltalán nincs Filadelfia, az Istennek mond ellent.
     Van, – de sajnos kevés! mert a ma keresztényeinek Laocidára van igényük.!
     Sőt, hiszek abban is, hogy Istennek van hatalma és lehetősége a “valóban” igaz szívűeket a világ bármely pontján megmenteni.

     Szeretettel: Erika

    3. Drága Erika!

     “Én arra a gyülekezetre gondolok, amelyikről a Jelenések könyve is ír!
     3,7 A Filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg: ?”

     Van ilyen gyülekezet természetesen, de ez az, amelyik már nem lesz itt akkor! Ez a gyülekezet (ennek a tagjai, akik ehhez a “szellemiséghez” tartoznak), amelyik a mennyben lesz a menyegzőn! Akihez jön az Úr hamar! Akiknek már szólt az Úr, hogy készülj, megy nemsokára megyek érted…! ( Jel 3,10 Mert megőrizted állhatatosságom igéjét. Én is meg foglak őrizni téged, s [kimentelek] a megkísértés órájából, melynek el kell jönnie az egész lakott földre, hogy megkísértse a földön lakókat.) ( Gondolom, hogy attól még, hogy Antenor írásától “megrendültél” eddigi hitedben, azért a Bárány mennyei menyegzőjében még hiszel?! Az pedig nem akkor lesz, amikor Antenor írja, hogy lezajlódik az armageddoni csata, és majd utána “összegyűjti” az Úr a választottait ( akik mellesleg, ebben az esetben már a szétszóratott zsidók maradékai( de itt, egyik hsz-omban már megemlítettem, ezért nem gyűjtöm megint ki az igeverseket, amelyek erről szólnak)) , és akkor…!
     Mert a napba öltözött asszony ( Jel 12,1 Azután egy hatalmas jelkép t?nt föl az égen: egy asszony, akinek a Nap volt a ruhája, lába alatt a Hold, a fején pedig korona tizenkét csillagból) , nem a filadelfiai gyülekezetet jelképezi ( az a fiú-magzat), hanem a zsidókat, akik 3 és fél évig a “pusztában” lesznek őrizve, Isten által. (13 Amikor a Sárkány látta, hogy ledobták a Földre, üldözni kezdte az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte. 14 Az asszony azonban két sas-szárnyat kapott, a hatalmas sas szárnyait, hogy el tudjon menekülni. El is repült a pusztába, arra a helyre, amelyet Isten készített a számára. Ott, a Sárkánytól távol, gondot viseltek rá három és fél évig.
     (Ez is passzol (még, ha apokrif is): 29 1. És JHVH válaszolt és ezt mondta nekem: Az, ami akkor fog megtörténni [a végidőkben], azt az egész világ elszenvedi. Mindenki, aki [akkor] él, tapasztalni fogja.
     2. Akkor csak azokat oltalmazom meg, akik akkor e földön élnek
     3 És amikor megtörténik mindaz, aminek meg kell történnie e helyen, a Felkent hamarosan megnyilvánul. ?. )
     Ezért megy azután viaskodni az asszony többi gyermeke ellen ( Jel 12,17), az ő magvából valók ellen : azok ellen, akik megtartják Isten parancsait, és Jézusról tanúskodnak.

     (Jel 12,3 És más jel is feltűnt az égen: íme, egy hatalmas, tűzvörös sárkány, amelynek hét feje volt és tíz szarva, és hét fején hét korona….
     Egyébként ezen az igeversen is érdemes elgondolkodni, hogy “kicsodán” keresztül fogja a sárkány üldözni az “egyebeket, az asszony magvából valókat, akik megtartják az Isten parancsolatait, és Jézusról tanúskodnak”, mert a Nagy Parázna ( és a Nagy Babilon) is ezen a sárkányon lovagol….!)

     A többivel, amit írtál, persze természetesen egyetértek, de azért ne felejtsük el, hogy azok az akkori hívők, már igen szétszórtan fognak élni, és nem valószínű, hogy kisebb-nagyobb csoportokban. Mert akkor már mindenkit üldözni fognak, és nem olyan lesz akkor már, mint az egyház kezdetekor, amikor még 2000 év állt a gyülekezet előtt, és ezért mindenképpen kellettek túlélők . ( Persze, a Jelenések könyvéből láthatjuk, hogy azért lesznek, akik élve megérik az Úr második eljövetelét. Jel. 2,25 Hanem a mi nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök. És a ki győz, és a ki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon;…, Jel. 3,5 A ki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt…. Jel. 3,21 A ki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe űljön velem, a mint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében….)

    4. “Sőt, hiszek abban is, hogy Istennek van hatalma és lehetősége a ?valóban? igaz szívűeket a világ bármely pontján megmenteni.”

     Igen, de az az időszak nem a fizikai megmentésről fog szólni! Jel 13,7 Azt is megengedték neki, hogy harcot indítson a szentek ellen és legyőzze őket. Sőt hatalmat kapott minden törzs, nép, nyelv és nemzet fölött.

   2. Kedves Ida !

    Közösség nélkül szinte lehetetlen lesz és ezt Jézus ki is hangsúlyozza, igaz mindig voltak remeték a sivatagban, de az ritka. Ezek a közösségek alkotják majd a maradék Egyházat. Tegyél róla legyen olyan valaki akiben bízhatsz!

    1. Kedves Palas!

     A mondanivalóm lényege a nagy nyomorúság nagyságának, és milyenségének a lefestése volt. Sokan úgy tekintenek arra az időszakra, hogy majd összeállunk egy testvéri közösségbe, veszünk egy kis földet, gazdálkodunk, és kivárjuk, hogy visszajöjjön az Úr…! Nem olyan lesz…!

    2. Kedves Ida!

     Kár, hogy írtál a nagy nyomorúságról. Most igaz az a mondás, ha nem szóltál volna bölcs maradtál volna. Több csend, de te késztetést érzel mindig, hogy írj, ha érdemben nem is tudsz hozzá tenni a témához akkor is.
     Megint a hitedről tettél tanúbizonyságot. Így akarsz neki indulni ezeknek az időknek? Amiről te írsz azok élik ezt meg így akiknek nincs vagy minimális lesz a hitük. Akik régóta készítve voltak az eseményekre azok nem így fogják megélni. Szomorú lenne, ha Jézus abban lelmé örömét, hogy vágóhídra küldi a benne bízókat.
     Én most nem részletezném, mert teljesen felesleges, de addig lesz megerősítés is az a maradék aki megéri ki fog állni Isten igéje mellett., ennek rengeteg formája lesz. Csak a hiten fog múlni, akinek lesz az sokmindenben részesül.

    3. Kedves PALAS!

     Én a Bibliából, az Isten igéjéből veszem az információt, a nagy nyomorúsággal kapcsolatosan is! És én, az én hitemet, az abban, a Szent Lélek által kijelentett dolgokra alapozom, és nem emberi spekulációkra. Ahonnan te veszed a te információidat, és hitedet, ahhoz nekem nincs közöm! Viszont, csak az Isten igéje az igazság, mind információ , és mind hit szempontjából is, és akik nem akarnak az igazságnak hinni, hogy üdvözüljenek, azokra a tévelygés ereje van, és lesz rábocsátva, hogy higgyenek a hazugságnak ! ( Ezt is az Isten igéje mondja!)

     ” Több csend, de te késztetést érzel mindig, hogy írj, ha érdemben nem is tudsz hozzá tenni a témához akkor is.”

     Általában mindig érdemben szólok a témához, ha ezt esetleg te nem is érted, igei ismeret, és világosság hiányában. De, ha nem így lenne is, neked, még akkor se lenne közöd hozzá, hogy mikor, és mit írok. Persze, ha Isten igéjével tudsz valamely hozzászólásom ellen érvelni, akkor állok elébe, természetesen!

     Isten áldjon meg!

    4. Kedves Ida!

     Még válaszolok, de a fent írtak fényében nincs sok értelme megvitatni.
     Bizonyára emlékszel rá mikor Jézus szét küldte tanítványait és a gonosz lelkek engedelmeskedtek. Ez még erősebb lesz. a jövőben.

     Uram ? mondták Jézusnak ?, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk.?

     Csak most kivételesen a te kedvedért még egy , a következő különösen működni fog az antikrisztus alatt akinek lesz hite.

     Márk 16:18 Ha kígyókat vesznek fel kezükkel, és ha halálos mérget isznak, nem árt meg nekik. Betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak.?

     Isten veled

   3. Kedves Ida!
    A kasszánál már sehogy, mert el sem jutsz odáig, vagy már előtte le lesz tiltva a bankszámlád.
    A protestálás nem a kaszánál lesz, hanem már korábban, az életed, a viselkedésed, a véleményed, és ez alapján hamar kiderül valakiről, hogy melyik oldalon áll.
    Amit írsz a síró gyerekkel való menekülésről, valóságos prófétai-látnoki képességgel bírsz, erre csak azt mondhatom, hogy igen, valami ilyesmi lesz. Nem lesz könnyű ellene állni a testi szükségletek kényszerítésének.
    Hogy ebből hogy fogunk kimászni, azt most ne várd tőlem.
    Ezen a ponton még Ézsau felé is részvétet nyilváníthatunk, hiszen ő is eljuthatott egy olyan testi gyötrődésbe, ahol elvesztette az eredeti értékeket és a célt.
    A keresztényeket hogyan fogjuk felismerni? – kérded – nagyon egyszerű felismerni őket. Csak vissza kell menni Antiochiába – ahol úgy szerették egymást, hogy Jézusiaknak nevezték őket…
    Látsz ma ilyen szeretetet? Gyakorolják, tanítják ezt a gyülekezetekben?
    Ezek nem azok a keresztények, akik vasárnapról vasárnapra beülnek valami keresztény rendezvényre, ahol egymás felé biccentenek párat, mert ők már ma is levágják egymás haját, és ha kell lenyírják a füvet, vagy éppen kocsit szerelnek.
    Tisztelet a kivételnek, a mai protestáns gyülekezetek nem így működnek. Sok helyen még az is meg van tiltva, hogy az emberek egymással kapcsolatot építsenek. A végén még önállósulnak, kiválnak és elhagyják a gyülekezetet. Ki fogja akkor a tizedet fizetni, a terembérletet meg a fő állásúak pénzét összedobni?
    Hogy mi és hogy lesz tehát, azt ne várd tőlem, hanem: készülj a legrosszabbra és reméld a legjobbakat!
    Az Ige szerint: Ha azok a napok meg nem rövidülnének, nem menekülne meg egyetlen ember sem.

    1. Kedves VÁNDOR!

     Nem pontosan értem, amit mondani szerettél volna. Nem vitás, hogy a keresztény jellemnek, milyennek kell lennie. Viszont a nyomorúságban megpróbáltatás alá kerül, és ami abból csak “széna, szalma”, az akkor is nyilvánvalóvá válik majd.
     De mi itt, egy olyan bélyegről beszélünk most, ami egy ember neve lesz, vagy a nevének száma. Olyan névről, aminek a számát ki lehet számolni. Olyan bélyegről, amelyet vagy a jobb kézfejére, vagy a homlokra fognak felvenni. Olyanról, amelyről azonnal megállapítják a kasszánál, hogy valóban jogosult vagy adni-venni. Vagy amikor szembe jönnek veled, akkor tudják majd azonnal rólad, hogy imádod-e a fenevadat, vagy sem! Az utcán hogyan tudsz protestálni pl a járásoddal?!

     “A protestálás nem a kaszánál lesz, hanem már korábban, az életed, a viselkedésed, a véleményed, és ez alapján hamar kiderül valakiről, hogy melyik oldalon áll.”

     Igen, de ez a szétválogatásunkkor már megtörtént/nik. Viszont az üldözések alatt fog nyilvánvalóvá válni , hogy ténylegesen ki az, aki mindvégig kitart, és ki az, aki nem. Ez mindig így volt. Sajnos sokan voltak, akik az utolsó pillanatban léptek vissza, mert nem volt elég erejük, bátorságuk, hitük, a mártíromsághoz. Még sajnos egy ilyen gazdasági üldözés is sokakat fog eltéríteni, ha a többi dolgot nem is említenénk.

     “A keresztényeket hogyan fogjuk felismerni? ? kérded ? nagyon egyszerű felismerni őket. Csak vissza kell menni Antiochiába ? ahol úgy szerették egymást, hogy Jézusiaknak nevezték őket?”

     A reformáció alatt is ( és előtte, és utána is mindig) , amikor az inkvizíció tombolt, sokan csak akkor váltak árulóvá, amikor a máglyahalál a holnapi nap közelségébe került. Addig ők is keresztényi szeretettel voltak egymás iránt. ( Péter valóban komolyan gondolta, hogy meghalna az Úrral, és pár óra múlva mégis megtagadta. Nem azért mert akarta, hanem mert nem volt hozzá ereje, hogy ne tegye. És ezt addig nem is tudta magáról! )

     “Látsz ma ilyen szeretetet?”

     Igen, akikben a Krisztus Lelke van, azok mind ilyenek. Viszont eléggé kevesen vannak. Tehát elég nehéz élőben is találkozni olyanokkal, akik azok között a körülmények között is azok maradnak. . Ezért kérdeztem, hogy hogyan fogod felismerni, hogy ki a valódi keresztény, és ki nem az. Mert lehet, hogy nem is fogsz találkozni olyanokkal. Mert az ige azt mondja, hogy “és akkor sokan fognak megbotránkozni bennem, megtagadni engem, és gyűlölni fogják egymást…”. Ezek pedig azok, akik valamikor Krisztuséi voltak!

     Az Ige szerint: Ha azok a napok meg nem rövidülnének, nem menekülne meg egyetlen ember sem.

  4. Ez nem gondolkodás lesz. A fenevad nem elégszik meg ezzel. Ő dicsekedni fog Istennek nézd ő hozzám tartozik. El fogja várni, hogy te ezt kimutasd. Ha lesz hited ezt nem teszed meg, mindenj ezen múlik majd.

 8. Kedves Hívö Testvérek akiket Jézus ki nem érdemelt szeretete és váltsága tett szabaddá és hívövé.

  Nekem sokat segített az a két gondolat, hogy az ó szövetségi proféciák nem idörendi sorrendben vannak, és az újszövetség Jézus halálától számit. A jelenések könyve mint egy kulcs ad megoldásokat az idörendre. A levelek a gyülekezeteknek nem csak akkori helyi gyülekezeteknek szólt hanem történelmi egyházaknak és mai élö gyülekezeteknek is ill az AK kora beli gyülekezeteknek is. Van aki abban hisz és hite és cselekedete szerint itt is marad, de ha szabad ezt mondanom sok hivö itteni földi életének sikerességét leginkább az befolyásolja, hogy mennyire mélyen ismered meg Jézus igazságát és szeretetének kegyelmét. Az én szeretö Mennyei Apukám hiszem hogy elküldi Jézus értem még a 7 év kezdete elött, bár ezek az idök már nagyon hasonloak lesznek Noé napjaihoz de a nyomoruság csak akkor fog kezdödni igazán. Kívánom hogy a Szent Szellem vezessen el bennünket a teljes igazság megismerésére.

 9. Sziasztok
  “Tudjuk, hogy az utolsó hét év során az Antikrisztus hatalmon lesz.”
  Nem 7 évig fog uralkodni, csak 3,5 év adatik neki.Az első 3,5 évben már valószínű hogy a politikában lesz jelen de még nem “bízzák” meg uralkodásra.

  Jelenések 13.5 Görög nyelven
  ??? ????? ???? ????? ?????? ?????? ??? ??????????, ??? ????? ???? ??????? ??????? ????? ???????????? [???] ???.

  Forditva magyarra
  és adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája és adaték néki hatalom hogy cselekedjék negyvenkét hónapig

  1. Mostanában sok párbeszéd folyik a hét évvel kapcsolatban, főleg azért, mert az egyetlen hely, amiből a hét évre következtetni lehet a Dániel 9:27, vagyis Dániel 70 hetének utolsó “hete”. Az összes többi referencia (Jel. 11:3, 12:6, és az általad is idézett 13:5) három és fél évre vonatkozik. A Jelenések 11:2-ből és a Dániel 9:27-ből viszont úgy tűnik, hogy a templom már korábban megépül, tehát valószínűleg az AK már előtte is hatalmon kell, hogy legyen, hogy ezt lehetővé tegye. Én jelenleg úgy gondolom, hogy a 3 és 1/2 évre vonatkozó utalások a Nagy Nyomorúságot jelzik. Meglátjuk.

   “Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom: Vigyázzatok!” (Lk. 13:37)
   Ezt tesszük 🙂

   1. Nem lehetséges, hogy az utolsó 7 év kezdetekor amikor a szövetség megköttetik azt egy több ország vezetőiből álló csoport hozza létre

    1. Nem lehetséges, hogy az utolsó 7 év kezdetekor amikor a szövetség megköttetik azt egy több ország vezetőiből álló csoport hozza létre, megépül a templom végrehajtják a békeszerződésben foglaltakat, aztán az antikrisztus (aki részt vett a szerződés előkészítésében ill. megvalósításában csak még nem mint egy személyben mindenki felett álló vezető) 3,5 év után megszegi a szerződést (talán még a többi vezetőt is váratlanul érve) ekkor már a sátán által kapott hatalmával (nem a földi vezetők támogatásával jutva hatalomra) kikiáltva magát istennek, beül a templomba és elkezdi a gonosz hatalmának kiteljesítését a “földi paradicsom létrehozását”
     Gazdasági programokkal, ennek részeként a pénz megszüntetését elektronikus testbe ültetett fizetőeszköz bevezetését s az ő rendszerét el nem fogadókkal szembeni üldözést. Lépésről lépésre teljesedik be a gonosz uralma a földön és éri el a csúcspontját, amikor Isten már nem engedi tovább.Az övéit kiragadja a földről akik a menyegzőn együtt vannak az Atyával a Fiuval és a Szent Lélekkel. Ugyan ez időben a földön pedig kitőltetnek a harag poharai a gonoszság képviselőire akik nagyon nagy kínokat élnek meg ez idő alatt és mivel felismerik(az antikrisztus is azt hangoztatja) hogy Isten küldi a csapásokat rájuk ezért káromolják a nevét.
     aztán Isten ellen fognak össze az emberek az antikrisztus vezetésével és a gonosz szellemi lényekkel együtt. Ekkor jön Jézus Krisztus seregeivel és mér megsemmisítő csapást a sátáni csapatokra akiknek tagjait a pokolba vetik és főnöküket a sátánt megkötözik és félre állítják az útból 1000 évig.

   2. Kedves Thea és olvasók!

    Érdeklődnék, van-e valami jelentősége annak a beszédnek, amit ma Netanjahu mondott a kongresszus előtt az USA-ban?

    1. Kedves PAPA!

     Már mindennek van jelentősége, amit manapság mondanak.

 10. A fenti cikk jó, és érdekes. Viszont az elragadtatást Jézus Krisztus visszajövetele utánra várja, amikor már nem sok értelme lenne, mert amúgy is véget érne a hívők szenvedése Jézus Krisztussal. Azonkívül az elragadtatással együtt az első feltámadást is Jézus Krisztus visszajövetelére időzíti. Kérdés az, hogy az elragadtatás (és az első feltámadás) nem a nagy nyomorúság, sőt az Antikrisztus eljövetele előtt fog megtörténni? A Biblia ugyanis beszél arról, hogy mielőtt az Antikrisztus eljönne, annak, ami az útjában áll, el kell távolíttatnia. Ezek lennénk mi, hívők, akik elragadtatnánk az Antikrisztus uralmának az érdekében. Ezt csak kérdezem, nem tudom.

  1. Kedves Hun Király!
   Való igaz, hogy a keresztények között többféle nézet létezik az elragadtatás idejére vonatkozóan. Joseph és jómagam úgy gondoljuk, hogy Jézus a Nagy Nyomorúság után, de az Isten haragja előtt jön vissza. Erről bővebben itt olvashatsz: http://idokjelei.hu/2014/02/nagy-nyomorusag-es-isten-haragja-mi-a-kulonbseg/
   Azt egészen biztosan tudjuk, hogy Jézus nem az AK megjelenése előtt jön vissza: “Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő isten.” (2. Thess. 2:3-4)

   Bővebben az elragadtatás időzítésével kapcsolatban itt olvashatsz:
   http://idokjelei.hu/2011/01/elragadtatas-a-nagy-nyomorusag-elott-vagy-utana/
   http://idokjelei.hu/2011/01/otthagyottak/
   http://idokjelei.hu/2013/06/nightlight-radio-elotte-vagy-utana/

   1. Igen, a Jelenések könyve is azt írja, hogy Jézus Krisztus a nagy nyomorúság után, de Isten nagy haragja előtt jön vissza. Ez nem kérdés. Csak az a kérdés, hogy az elragadtatás és az első feltámadás Jézus Krisztus második eljövetelekor lesz, vagy az Antikrisztus eljövetelekor? Nem mindegy, mert rólunk van szó, és a jövőnkről. Azért nem szeretnék itt élni az Antikrisztus idején, bármikor is a Bibliában említett hét év során…

    1. Ézsaiás 57.1. Az igaz elvész és nem veszi eszébe senki, és az irgalmasságtevők elragadtatnak és senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz;

     E szerint az ige szerint a veszedelem elöl ragadtatunk el…..

    2. Kedves Hun Király!
     Én úgy gondolom, hogy az elragadtatás és első feltámadás Jézus második eljövetelekor lesz.

     “Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig.” (Máté 24:29-31)
     Amikor Jézus ismét visszatér, az Armageddoni csata során, amikor le is teszi lábát az Olajfák hegyén, azt már a megváltottakkal együtt teszi. (Jelenések 19:11-21)
     Jelenleg így látom a forgatókönyvet: http://idokjelei.hu/2011/01/a-vegso-idok-idorendi-tablazata/

     Szia Mágnes!
     Az Ézsaiás 57 nem konkrétan az utolsó hét évre vonatkozik.

    3. Kedves Hun király!

     “Azért nem szeretnék itt élni az Antikrisztus idején, bármikor is a Bibliában említett hét év során?”

     Látom Te a “kényelmesebb” megoldást választanád, ha rajtad múlna.
     Mit ne mondjak, – én is…
     De azt is tudom, hogy Isten az övéit részben megpróbálja, és ami “salakot” talál rajtuk, azt le is égeti róluk.
     Úgy, hogyha megérjük az antikrisztusi kort, akkor a részünket is ki kell vennünk belőle …
     De fel a fejjel! Isten nem enged bennünket nagyobb megpróbáltatásnak kitenni, mint amit el is tudunk szenvedni.

     Szeretettel: Erika

    4. Én úgy tudom, hogy a nagy nyomorúság idején is lesznek itt még keresztények, akik tanítani fogják az embereket Jézus reménységére. Valahol ezt olvastam a Bibliában.

    5. “…ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekeszik. És a nép értelmesei sokakat oktatnak,…” Dániel 11:32-33

    6. Igen, azt hiszem, hogy erre gondoltam Thea!
     Tehát nem lesz elragadtatás a nagy nyomorúság előtt, vagy nem mindenkinek.
     Meg kell erősíteni, vagy megjavítani a kapcsolatunka Istennel.
     És akkor igaz lesz az írás : Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend