Bibliatanulmányok, Kiemelt

Nagy Nyomorúság és Isten Haragja – Mi a különbség?

third-angel3Írta: Joseph Candel

Igen sok vita és párbeszéd folyik keresztények között a Nagy Nyomorúságot és az Isten Haragjaként ismert eseménysorozatot illetően. Mikor lesz a Nagy Nyomorúság és mikor az Isten Haragja?

Az egyik igen elterjedt nézet szerint a keresztényeknek egy titkos elragadtatásban lesz részük, és az Antikrisztus által aláírásra kerülő hétéves szövetség (Lásd: Dániel 9:27) előtt történik az elragadtatás, mégpedig titokban, majd szerintük elkezdődik egy hétévig tartó nyomorúság. Eszerint az elmélet szerint csak a legjobb és felkészült keresztények ragadtatnak el, a többiek pedig a földön maradnak.

Egy másik nézet szerint az elragadtatás a Nagy Nyomorúság felénél következik be. Eszerint a keresztények itt lesznek a hétéves szövetség első három és fél éve alatt, amit ők 1260 nap Nyomorúságnak hívnak. Úgy gondolják, hogy ez nem a Nagy Nyomorúság, csak egy nehéz időszak, ami után, mikor az Antikrisztus megszegi a szövetséget, egy 75 napos Nagy Nyomorúság következik, majd Jézus második eljövetele, a feltámadás és az elragadtatás, végül egy 1215 napos Isten Haragja, amely során megszólal a hét trombita elhozva az ítéletet a földre (Jelenések 8. és 9. fejezete) és a harag poharai is kiöntetnek (Jelenések 16).

Elvileg ezt is egy Nagy Nyomorúság utáni elragadtatás elméletnek tartják, de az időzítés miatt nem igazán mondható annak.

A következőkben megpróbálom eloszlatni a téma körüli zűrzavart, amiben leginkább az lehet segítségünkre, ha meglátjuk a különbséget a Nagy Nyomorúság (és ezen belül a nyomorúság trombitái) és az Isten Haragjának poharai között.

Abban mindenki egyetért, hogy az utolsó hét év a szövetség aláírásával indul, amit az Antikrisztus erősít meg. A Dániel 9:27 azt mondja: “És egy héten [hét éven] át sokakkal megerősíti a szövetséget.”

Ezt a szerződést Dániel könyve többször is “szent szövetségként” említi a 11. fejezet 28-as és 30-as verseiben, ezért bizonyára köze lesz a valláshoz, így valószínűleg megoldja a zsidók, muzulmánok és keresztények együttélésének kérdését Jeruzsálemben, például oly módon, hogy Jeruzsálemet nemzetközi várossá nyilvánítják, ahová minden hit követőjének szabad bejárása lesz. Arra is lehet következtetni, hogy a szerződés lehetővé teszi majd a zsidók számára, hogy felépítsék a harmadik templomot a jeruzsálemi Mória hegyén és helyreállítsák az állatáldozatok bemutatásának hagyományát.

A szövetség első három és fél éve még nem a Nagy Nyomorúság, hiszen ez alatt az idő alatt a világ nagy része csodálatos vezetőnek tartja majd az Antikrisztust, aki helyreállítja a békét, rendbe teszi a gazdaságot, újraosztja a világ vagyonát, segít a szegényeknek, megoldja a közel-keleti válságot és vallásszabadságot ígér (Dániel 11:21-24).

A “hét felén” azonban, tehát három és fél évvel a hétéves időszak kezdete után, az Antikrisztus megszegi a szövetséget.

“És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és útálatosságok szárnyán pusztít, a míg az enyészet és a mi elhatároztatott, a pusztítóra szakad.” Dániel 9:27

A Dániel 11:31 kulcsfontosságú rész itt:

“És seregek állanak fel az ő részéről, és megfertéztetik a szenthelyet, az erősséget, és megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító útálatosságot.”

Megtudhatjuk belőle, hogy három és fél évvel a hétéves időszak kezdete után az Antikrisztus erőszakkal megszállja a zsidó templomot (a “szenthelyet”), így ebből a részből az is kiderül, hogy addigra fel fog épülni, hiszen most még nem létezik. Véget vet a mindennapi áldozatnak és a Hamis Próféta, az Antikrisztus jobb keze, elhelyezi a templomban a “pusztító utálatosságot” (Jelenések 13:11-18).

Több mint 500 évvel azt követően, hogy Dániel ezt a próféciát kapta, maga Jézus is szó szerint idézte, amikor saját második eljövetelének jeleiről beszélt a tanítványainak:

“Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen – aki olvassa, értse meg! … Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha.” Máté 24:15, 21

Ebből egyértelműen tudhatjuk, hogy ez a három és fél éves, Nagy Nyomorúságként ismert időszak ekkor kezdődik. A Jelenések 13:5 negyvenkét hónap hosszúnak, a Jelenések 11:3 és 12:6 pedig 1260 naposnak írja le ugyanezt. Ez három és fél év. A Biblia 360 napos évvel számol, míg a modern naptári év 365 és egynegyed napig tart.

A Nagy Nyomorúság egy igen összetett időszak, de a mostani tanulmányban a Jelenések 8. és 9. fejezetében olvasható trombitákra és a Jelenések 10:7-ben leírt hetedik trombitára koncentrálunk majd. Az érthetőség kedvéért vegyük át az időszak legfontosabb eseményeit:

Ezen periódus alatt az Antikrisztus “hadakozik a szentekkel” (keresztényekkel), akik még itt lesznek az alatt az utolsó három és fél év alatt. (Lásd még: Jelenések 13:5-7, Dániel 7:21, 25, 8:24 és 12:7) Az Antikrisztus minden vallást eltöröl (Dániel 11:36-37) és istennek kiáltja ki magát és beül Isten templomába (2. Thesszalonika 2:3-4).

A Hamis Próféta, az Antikrisztus jobb keze, aki elhiteti az egész világot, elkészíti az Antikrisztus képét (Jelenések 13:11-14) és behelyezi a felépült zsidó templomba (Dániel 11:31). Ez az a bizonyos kép, amit Dániel “pusztító útálatosságnak” nevezett, és ami valahogyan beszélni fog “és azt míveli, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek.” (Jelenések 13:14-15)

Egy új készpénznélküli gazdasági rendszer is felállításra kerül, amiben senki sem vehet vagy adhat el a Fenevad Bélyege nélkül, amiről a Jelenések 13:16-18-ban olvashatunk. Ez lehet egy RFID vagy hasonló chip, illetve egy olyan technológia, amit még nem ismerünk. Most még nem tudjuk pontosan.

A Biblia azt is elmondja nekünk, hogy “az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik és a nép értelmesei sokakat oktatnak” (Dániel 11:32-33). Az emberek egyre kétségbeesettebben keresik majd az igazságot, így azok, akik ismerik Isten Igéjét és hűségesek ennek átadásában, millióknak segíthetnek. A Sátán minden mesterkedése sem fogja tudni megállítani azokat, akik elhatározták, hogy kitartanak a végsőkig.

Térjünk akkor rá a Nagy Nyomorúságra. Amint már említettem, a keresztények még itt lesznek a földön. Ezt az időszakot nem szabad összetévesztenünk az Isten Haragjával és a két esemény szétválasztása tulajdonképpen a legfontosabb feladatunk ebben az írásban. A Bibliát kevésbé ismerő keresztények gyakran idézik az 1. Thesszalonika 5:9-et, aminek első fele azt mondja, hogy “nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.” És ez valóban így van! Isten nem arra rendelt minket, hogy a haragját ránk öntse, amiről a Jelenések könyvének 16. fejezetében olvashatunk, azonban a Jelenések 8. és 9. fejezetében leírt Nagy Nyomorúság egészen más kérdés.

A Jelenések 16-ban leírt Isten Haragja eseménysorozat Jézus második visszajövetele, a feltámadás és az elragadtatás után kezdődik. Az utolsó három és fél évet jelző hét trombita viszont a Nagy Nyomorúság alatt, Jézus második eljövetele előtt szólal meg.

Most vegyük sorra ezeket a trombitákat.

Jelenések 8:7: Trombitált az első, és jégeső támadt, és tűz vérrel keverve, és lehullott a földre: megégett a föld harmada, megégett a fák harmada és megégett a zöld fű is mind.

Nagyon úgy hangzik, mint egy atomháború. Jég és tűzeső. Egy atombomba képes lehet elpusztítani a fák egyharmadát és minden füvet. Az atomháború sajnos mindenképpen szóba jöhet, mint lehetőség. (Lásd még: Jelenések 17:16) Az is elképzelhető, hogy egy üstökös vagy aszteroida becsapódás okoz ilyen pusztítást.

Jelenések 8:8-9: A második angyal is trombitált, és valami tűzzel égő nagy hegy zuhant a tengerbe, és a tenger harmada vérré lett: elpusztult a tenger teremtményeinek harmada, amiben csak élet volt, és megsemmisült a hajók harmada is.

Ezt a nagy hegyet akár szó szerint is érthetjük. Lehetséges, hogy egy hatalmas vulkán vagy földterület zuhan a tengerbe, hatalmas szökőárat okozva.

Jelenések 8:10-11: A harmadik angyal is trombitált, és az égből egy nagy égő csillag hullott le, mint egy lámpás, és ráesett a folyók harmadára, és a vizek forrásaira. A csillag neve pedig Üröm, és ürömmé lett a vizek harmada, és sok ember meghalt a vizektől, mert azok keserűvé váltak.

A “csillag” szó miatt, ami “lámpásként hullik le” elképzelhető, hogy ez egy üstökös vagy nagyon fényes aszteroida lehet, ami becsapódik a földbe és az általa kibocsátott anyagok, például mérges gázok megfertőzik a vizeket, amibe sokan belehalnak.

Jelenések 8:12: A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak harmadrésze, és a holdnak harmadrésze, és a csillagoknak harmadrésze; hogy meghomályosodjék azoknak harmadrésze, és a nap az ő harmadrészében ne fényljék, és az éjszaka hasonlóképen.

Valószínűleg olyan mennyiségű vulkáni hamu vagy légszennyezés lesz, amit egy atomcsapás is okozhat és ami a fenti versben leírt mértékű sötétséget eredményez, de persze lehet egy természetfeletti esemény is.

Emlékezzünk majd a későbbiekben, hogy ezekben a csapásokban, tehát a nyomorúság trombitái hatására a föld adott területeinek, a zöld füvek kivételével, mindig csak az egyharmada érintett. Ez egy fontos különbség a Nagy Nyomorúság és az Isten Haragja között.

Jelenések 9:1-12: Az ötödik angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag leesett az égből a földre, és neki adatott az alvilág mélységének kulcsa. 2 Felnyitotta az alvilág mélységét, és füst szállt fel onnan, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétült a nap és a levegő a mélység füstjétől. 3 Sáskák jöttek ki a füstből a földre, és olyan erő adatott nekik, amilyen ereje van a földi skorpiónak. 4 És megmondatott nekik, hogy ne bántsák a földön a füvet, se a zöldet, se az élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje. 5 És parancsot kaptak, hogy ne öljék meg őket, hanem kínozzák öt hónapon át, és olyan legyen a kínjuk, mint amit a skorpió okoz, amikor megmarja az embert. 6 Azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják, és vágynak meghalni, de fut előlük a halál. 7 A sáskák alakja a harcra felkészített lovakéhoz volt hasonló: fejükön valami aranyhoz hasonló korona, arcuk mint az ember arca, 8 sörényük, mint az asszonyok haja, foguk, mint az oroszláné, 9 és páncéljuk olyan, mint a vaspáncél; szárnyaik zúgása, mint sok lovas hadiszekér hangja, amikor harcba rohannak. 10 Farkuk is volt, a skorpiókéhoz hasonló, volt fullánkjuk is, és a farkukban volt az erejük ahhoz, hogy az embereket öt hónapon át gyötörjék. 11 Királyuk az alvilág angyala volt, neve héberül Abaddón, a görögben pedig az Apollión, vagyis a Pusztító nevet viseli. 12 Az első jaj elmúlt, s íme: még két jaj következik ezek után.

És itt álljunk meg egy pillanatra. Kit vagy kiket bántanak ezek a lények és csapások? A fenti részből ezt is megtudhatjuk: “csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje.” Egy korábbi fejezetből, a Jelenések 7-ből megtudhatjuk, hogy Isten visszatartja a négy hatalmas angyalt, amíg homlokukon meg nem jelölik Isten szolgáit a földön. Nem tudjuk, hogy ez a pecsét pontosan micsoda, bár valószínű, hogy inkább lelki megjelölés, mintsem egy fizikai jel lesz. Azt viszont tudjuk, hogy Isten követői, akik ezt a pecsétet kapják, nem részesülnek a földre küldött csapásokból. Ezek az Antikrisztus követőit fogják súlytani, pont azokat, akik üldözik mindazokat, akik nem hajlandók felvenni a Fenevad Bélyegét és imádni az Antikrisztust.

Tehát a Nagy Nyomorúság során az odafentről érkező csapások leginkább az Antikrisztus követőit érik majd. A keresztényeknek is lesz része nehézségekben, ezek azonban nem Istentől, hanem az Antikrisztustól érkeznek majd üldöztetés formájában.

A Jelenések könyvének nagyon sok olyan része van, amit még nem értünk pontosan. Bár nem egy ember vállalkozott már arra, hogy megfejtse mik is lesznek ezek a fent leírt lények, ezt most még nem tudhatjuk pontosan és valószínűleg nem is fogjuk tudni egészen addig, amíg saját szemünk nem látjuk őket. Azt azonban érdemes észben tartani, hogy akármik is legyenek, aki Istent követi és Jézus a szívében van, az Isten szolgájának számít és nincs félnivalója ezektől. (Efézus 1:13, 4:30, Jelenések 7:3-4, 13-17)

Jelenések 9:13-19: A hatodik angyal is trombitált, és hallottam egy hangot az Isten előtt álló arany oltár négy szarva közül, 14 amely ezt mondta a hatodik angyalnak, akinél a trombita volt: “Oldd el a négy angyalt, akik meg vannak kötve a nagy folyamnál, az Eufrátesznél”. 15 És eloldatott a négy angyal, akik készenlétben álltak órára, napra, hónapra és esztendőre, hogy megöljék az emberek egyharmadát. 16 A lovasseregek száma húszezerszer tízezer volt: hallottam a számukat. 17 A látomásban ilyennek láttam a lovakat és a rajtuk ülőket: tűzvörös, jácintkék és kénsárga páncéljuk volt, a lovak feje pedig olyan volt, mint az oroszlánok feje, és a szájukból tűz, füst meg kén ömlött. 18 Ez a három csapás ölte meg az emberek egyharmadát: a tűz, a füst és a kén, amely a szájukból ömlött. 19 Ezeknek a lovaknak az ereje a szájukban és a farkukban van, mert a farkuk kígyóhoz hasonló és fejjel végződik, és ezzel ártanak.

A hatodik trombita egyértelműen valamilyen háborút jelez. Itt sem tudjuk még, hogy az oroszlánfejű, tüzet okádó lovak mik lesznek, de azt tudjuk, hogy 200 millióan harcolnak majd és az emberiség egyharmada elesik ebben a háborúban. Ez tényleg nagy nyomorúság lesz.

Jelenések 9:20-21: A többi ember pedig, akiket nem öltek meg ezek a csapások, nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket és a bálványokat, amelyeket aranyból és ezüstből, rézből, kőből meg fából készítettek, és amelyek sem látni, sem hallani, sem járni nem tudnak; 21 és nem tértek meg gyilkosságaikból, varázslásaikból, paráználkodásaikból és lopásaikból sem.

Sajnos a Fenevad Bélyegét viselők a Nagy Nyomorúság szörnyűségei ellenére sem térnek meg.

Átvettük a nyomorúság hat trombitájának eseményeit, az utolsó, hetedik trombita azonban még hátravan.

Jelenések 10:7: hanem azokban a napokban, amikor megszólal a hetedik angyal trombitájának hangja: beteljesedik az Isten titka, ahogyan hírül adta azt szolgáinak, a prófétáknak.

Mi lehet az Isten titka? Az I. Korinthus 15:51-52-ből megtudhatjuk:

“Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.”

Ez már Jézus második eljövetele. A feltámadás és az elragadtatás! A titok pedig, amire Pál utal itt, hogy ekkor végre megkapjuk (a földön élő megváltott emberek) új testünket, azaz elváltozunk. (Filippi 3:21)

Pál is egyértelművé teszi, hogy ez az utolsó, tehát hetedik trombitaszó idején történik, ami azt jelenti, hogy a Nagy Nyomorúság csapásait jelző hat trombita megszólalása után.

I. Thesszalonika 4:16-17: Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban; Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.

Tehát megszólal az isteni harsona, az utolsó, azaz hetedik trombita.

A Máté 24-ben maga Jézus a következőképpen írja le ezt az eseményt:

Máté 24:29-31: Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig.”

Akik ismerik az Igét és helyesen ítélték meg az idők jeleit nem lepődnek majd meg ezen az eseményen (Máté 16:3). Tisztában leszünk vele, hogy mi történik a világban és tudni fogjuk, hogy az Úr eljövetele közel van. Lehet, hogy nem tudjuk a pontos napot és az órát, de tudjuk, hogy a Nagy Nyomorúság három és fél évig, azaz 42 hónapig vagy 1260 napig tart majd. Nagyon fogjuk várni, hogy az Úr visszatérjen “ama napok nyomorúságai után”.

Mi következik ezután?

A Jelenések 16-ból és 19-ből megtudhatjuk, hogy két fontos esemény is történik majd az elragadtatás után.

Az egyik a Bárány Menyegzője a Mennyben és ezzel egy időben az Isten Haragja a földön.

A Bárány Mennyegzőjén Isten valamennyi megváltott gyermeke jelen lesz, és együtt ünnepel.

Jelenések 19:7-9: Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, a kik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei.

II. Korinthus 5:10: Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.

Ezen az eseményen tehát minden megváltott ember jelen lesz és megkapja jutalmát. Akik nem fogadták el Jézust megváltójukként, akár élnek még vagy sem, 1000 évvel később, a Nagy Fehér Királyiszék ítélet során jelennek majd meg Isten előtt. (Lásd: Jelenések 20)

Tehát a Bárány Menyegzőjével egy időben Isten Haragjának poharai, szörnyű csapások formájában kitöltetnek a földön az Antikrisztusra és követőire.

Jelenések 16:1-2: Ekkor hallottam, hogy a szentélyből egy hatalmas hang így szólt a hét angyalhoz: “Menjetek el, és öntsétek ki Isten haragjának hét poharát a földre!” Elment az első, kiöntötte a poharát a földre, és csúnya, rosszindulatú fekély támadt azokon az embereken, akiken a fenevad bélyege volt, és akik az ő képmását imádták.

Az Antikrisztust imádó embereken mindenféle fekélyek jelennek meg.

Jelenések 16:3: A második angyal is kiöntötte a poharát a tengerbe, és az olyanná lett, mint a halott vére, és minden élőlény elpusztult a tengerben.

Láthatjuk, hogy hasonló csapások érték már az Antikrisztus birodalmát a földön a Nagy Nyomorúság alatt is, ahogyan azt a Jelenések 8-ban és 9-ben olvashattuk, azonban akkor ezek csak részlegesek voltak. Akkor a vizek egyharmada vált vérré, a halak és hajók egyharmada pusztult el a tengereken, a fák egyharmada égett meg, stb. A harag poharai esetében azonban a pusztítás teljes lesz. Azt olvassuk, hogy a tenger vérré vált, ami úgy hangzik, hogy az egész tengert érinti, és minden élőlény elpusztult benne.

Jelenések 16:4: A harmadik angyal is kiöntötte a poharát a folyókba és a vizek forrásaiba, és azok vérré változtak.

Az Antikrisztus követőinek nem lesz lehetősége friss vízhez jutni, mert minden víz vérré változik.

Jelenések 16:5-11: És hallottam, hogy a vizek angyala így szólt: “Igazságos vagy te, a Szent, aki vagy, és aki voltál, hogy így ítéltél; 6 mivel szentek és próféták vérét ontották ki, te is vért adtál nekik inni: megérdemelték.” 7 És hallottam, hogy így szólt az oltár: “Igen, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid”. 8 A negyedik angyal is kiöntötte a poharát a napra, és megadatott neki, hogy gyötörje az embereket annak tűző sugarával; 9 és az emberek gyötrődtek a nagy hőségben, és káromolták az Isten nevét, akinek hatalma van ezek fölött a csapások fölött, de nem tértek meg, hogy dicsőséget adjanak neki. 10 Az ötödik is kiöntötte a poharát a fenevad trónjára: országa elsötétült, nyelvüket rágták kínjukban, 11 kínjaik és fekélyeik miatt káromolták a menny Istenét, de nem tértek meg cselekedeteikből.

Az ötödik pohár csapása közvetlenül az Antikrisztus és erői ellen irányul majd. Az első négy pohár esetében azt látjuk, hogy valószínűleg az egész világot érintik, ez az ötödik viszont úgy hangzik, hogy kifejezetten az antikrisztusi birodalmat célozza.

Mielőtt rátérnénk a hatodik pohárra, ami az Armegaddoni Csatára való gyülekezés, majd a hetedikre, ami maga a csata, két fontos kérdést kell tisztáznunk, ahhoz, hogy megértsük Isten Haragját és az Armageddoni Csatát.

1. Mennyi ideig tart az Isten Haragja?

2. Kik ellen harcolnak az Antikrisztus és seregei az Armageddoni Csatában?

Azt már tudjuk, hogy az Antikrisztus a hét év felénél szegi meg a szövetséget és, hogy Jézus ?közvetlenül ama nagyok nyomorúsága után? tér vissza. (Máté 24:29-31) A Jelenések 13:5-ből tudjuk, hogy a Nagy Nyomorúság időtartama 42 hónap, a Jelenések 11:3 és 12:6 pedig azt is elárulja, hogy egész pontosan 1260 napig tart majd.

Ahhoz, hogy megtudjuk az Isten Haragjának hosszúságát Dániel könyvének 12. fejezetéhez kell fordulnunk.

Dániel 12:11: És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító útálatosság, ezerkétszáz és kilenczven nap lesz.

Tehát 1290 nap.

Ez az 1290 nap pontosan 30 nappal több, mint a Nagy Nyomorúság 1260 napos időtartama.

Dániel 12:12: Boldog, a ki várja és megéri az ezerháromszáz és harminczöt napot.

Ez itt már 1335 nap, ami további 45 napot ad az 1290 naphoz, vagyis összesen 75 nappal hosszabb, mint a Nagy Nyomorúság.

Mivel az Armageddoni Csata az Isten Haragjának szerves része lesz, hiszen az Isten Haragjának 6. és 7. poharai hozzák, elképzelhető, hogy ez az extra 45 nap az Armageddoni Csata hossza lesz. Más szóval az első 5 pohár kitöltése, ami alatt a keresztények a Bárány Menyegzőjén vannak, lehet a 30 nap, a második intervallum, a 45 nap, pedig az Armageddoni Csata időtartama. Akárhogyan is nézzük, eléggé úgy tűnik, hogy ez az extra 75 nap lesz az Isten Haragjának teljes hossza. (Jelenések 19:7-9 és Jelenések 16)

A következő kérdés tehát, hogy kik ellen harcol az Antikrisztus az Armageddoni Csatában.

A Dániel 12:12-ben azt olvastuk, hogy “Boldog [áldott], a ki várja és megéri az ezerháromszáz és harminczöt napot.”

Egyértelmű, hogy ezek a boldog emberek nem a megváltottak, hiszen ők már elragadtattak az Isten Haragja előtt. Ők már boldogok és nem kell megérniük a csata végét. Minden bizonnyal Dániel a háború túlélőire utal itt, legyenek akár katonák, akár civilek. És miért boldogok ők? Azért mert a háborút túlélve folytathatják életüket az Úr által felállítandó új világban. Ezeket az embereket egyesek Antikrisztus-ellenzőknek is nevezik. A Nagy Nyomorúság alatt nemcsak a keresztények lázadnak majd fel a világbirodalom és a Fenevad Bélyege ellen. Lesznek olyan országok és egyének, esetleg más vallások követői, akik ellenállnak majd az Antikrisztus birodalmának.

Az Antikrisztus népszerűsége valószínűleg uralkodása első három és fél évében éri el a legszélesebb tömegeket. Amikor azonban megszegi a szövetséget és Istennek kiáltja ki magát, eltörölve minden vallást, komoly gondokkal kell majd, megbirkózzon. (II. Thesszalonika 2:3-4, 9 és Dániel 11:36-37)

A Dániel 11:21-45-ből látjuk, hogy az Antikrisztus 5-6 háborút is vív majd rövid uralkodása alatt (Lásd: LINK). A 40-44-ig tartó versekben azt olvassuk, hogy harcol a déli királlyal, konfliktusai lesznek keleti és északi hatalmakkal. Tehát komoly ellenállással kell szembenéznie majd.

Ha pedig lesznek országok vagy csoportosulások, amelyek harcolnak az Antikrisztus ellen, nyilván nem imádják őt vagy veszik fel a bélyegét. Így egyszerű következtetéssel három fő csoportra oszthatjuk az embereket: 1) A megváltottak, akik elragadtatnak Jézus második eljövetelekor, 2) az Antikrisztus követői és 3) azok, akik ellenállnak és fellázadnak az Antikrisztus ellen, tehát nem imádják őt és nem veszik fel a bélyegét, de nincsenek megváltva.

Ezeket tisztázva rátérhetünk az Armageddoni Csatára.

Jelenések 16:12: A hatodik is kiöntötte a poharát a nagy folyamra, az Eufráteszre, és kiszáradt a vize, hogy megnyíljék a napkeletről jövő királyok útja.

A hatodik angyal által kitöltött pohár eredményeként kiszárad az Eufrátesz folyó vize, előkészítve az utat a kelet hadainak. Kik ellen gyűjti azonban az Antikrisztus az erőit? Ezek nem lehetnek mások, mint azoknak az országokat a maradékai, akikkel egész uralkodása alatt harcolt. Láttuk, hogy korábban is háborúzott, de ez alkalommal egy végső, mindent eldöntő összecsapásra készülnek.

Jelenések 16:13-21: És láttam, hogy a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lélek jön ki: olyanok voltak, mint a békák, 14 mert ördögök lelkei ezek, akik jeleket tesznek, és elmennek az egész földkerekség királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a mindenható Isten nagy napjának harcára. 15 “Íme, eljövök, mint a tolvaj: boldog, aki vigyáz, és őrzi ruháját, hogy ne járjon mezítelenül, és ne lássák szégyenét”. 16 És összegyűjtötték a földkerekség királyait arra a helyre, amelyet héberül Harmagedónnak neveznek. 17 A hetedik angyal is kiöntötte a poharát a levegőbe, és hatalmas hang szólalt meg a szentélyből, a trónus felől: “Megtörtént”. 18 Ekkor villámlás, zúgás és mennydörgés támadt, és olyan nagy földrengés, amilyen nem volt, amióta ember született a földre: ekkora földrengés, ilyen nagy! 19 A nagy város három részre szakadt, és a pogányok városai összeomlottak. A nagy Babilon is sorra került Isten színe előtt azzal, hogy adják oda neki Isten haragos indulata borának a poharát. 20 És eltűnt minden sziget, a hegyek sem voltak találhatók sehol, 21 talentum nagyságú jég esett az emberekre, és káromolták az emberek az Istent a jégeső csapása miatt. Ez a csapás ugyanis igen nagy volt.

Az Armageddoni Csata az Isten Haragja hetedik poharának kiöntésekor történik. Az Antikrisztus seregei és ellenfelei pedig a hatodik pohár idején gyűlnek össze. Amint olvashattuk, hatalmas, 35 kilogrammos jegek esnek az égből és egy olyan nagy földrengés rázza meg a földet, amilyen még nem volt a történelem folyamán. A hetedik pohár kiöntésekor egy hatalmas hang azt mondja a trónus felől: ‘Megtörtént’, ami azt jelenti, hogy ‘vége’. Az emberi történelem drámai és pusztító korszaka lezárul. Egy utolsó hatalmas földrengés lerombolja a világ nagyvárosait, amiről Ézsaiás próféta azt írja: “a nagy öldöklés napján, mikor a tornyok leomlanak.” (Ézsaiás 30:25)

Az Armegaddoni Csata még részletesebb leírását a Jelenések könyvének 19 fejezetében találjuk.

Jelenések 19:11-21: És láttam a megnyílt eget: íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol, 12 szeme tűz lángja, és fején sokágú korona és rajta egy egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül; 13 és vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje. 14 A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. 15 Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. 16 Ruhájára és derekára az a név van írva: Királyoknak Királya és uraknak Ura. 17 És láttam, hogy egy angyal áll a napban, aki hatalmas hangon kiáltott minden madárhoz, amely az ég közepén repül: “Jöjjetek, gyülekezzetek össze az Isten nagy vacsorájára, 18 hogy királyok, vezérek és hatalmasok húsát egyétek, lovak húsát és a rajta ülőkét, minden szabad ember és rabszolga húsát, kicsinyekét és nagyokét”. 19 És láttam, hogy a fenevad meg a föld királyai és seregeik gyülekeznek, hogy harcra keljenek a lovon ülő és serege ellen, 20 de foglyul esett a fenevad és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette az ő nevében, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették, és imádták az ő képmását: élve vettetett mind a kettő a kénnel égő tűz tavába. 21 A többiek pedig megölettek a lovon ülő kardjával, amely a szájából jött ki, és a madarak mind jóllaktak az ő húsukból.

Bár az Antikrisztus seregei eleinte úgy gondolják, hogy túlerőben vannak, a csata során Jézus és serege legyőzi őket (Lásd még: Zakariás 14:1-5, Ezékiel 39:17-22). A pusztítás olyan hatalmas lesz, hogy egyedül Izraelben hét hónapig tart majd a halottak eltemetése és hét évig a romok eltakarítása (Ezékiel 39:9-16).

Az Antikrisztus és a Hamis Próféta a csata színhelyéről egyenesen a kénnel égő tűz tavába kerülnek, Sátánt pedig 1000 évre megkötözik (Jelenések 20:1-3).

Ezt követően Jézus az övéivel együtt felállítja királyságát a földön (Dániel 7:18, 27, Jelenések 2:26, 20:4, 6). Ez az időszak ezer évig tart, ezért Millennium néven is ismert.

Láthatjuk tehát mennyire fontos szétválasztani ezeket az eseményeket. Összegzésképpen tehát a Nagy Nyomorúság, amikor a keresztények még a földön lesznek, az Antikrisztus és követői számára hoz csapásokat Istentől, a keresztények számára pedig az antikrisztusi birodalom irányából jelent üldöztetést (Jelenések 13:7). Az Isten Haragja úgy tűnik, egy sokkal rövidebb időszak lesz, amikor a keresztények már nem lesznek itt, sokkal keményebb és teljesebb csapásokat hoz Istentől és ismét az antikrisztusi erők ellen irányul és az emberi történelem egy korszakának lezárása lesz.

Bár az előttünk álló évek nehéznek tűnnek, erőt meríthetünk abból, hogy még emberi mértékkel mérve sem tartanak majd sokáig, utána pedig egy minden álmunknál szebb és jobb világ veszi kezdetét.

Isten azt ígérte, hogy “ha Rá támaszkodunk, megőriz teljes békében” (Ézsaiás 26:3) és a nehéz időkben is mellettünk marad.

“Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (János 14:27)

Ez a béke pedig mindenki számára elérhető. Nem kell mást tenni, mint megkérni Jézust, hogy legyen életünk része.

Előző posztKövetkező poszt

74 hozzászólás

 1. “A Dániel 11:21-45-ből látjuk, hogy az Antikrisztus 5-6 háborút is vív majd rövid uralkodása alatt (Lásd: LINK). A 40-44-ig tartó versekben azt olvassuk, hogy harcol a déli királlyal, konfliktusai lesznek keleti és északi hatalmakkal. Tehát komoly ellenállással kell szembenéznie majd.

  Ha pedig lesznek országok vagy csoportosulások, amelyek harcolnak az Antikrisztus ellen, nyilván nem imádják őt vagy veszik fel a bélyegét. Így egyszerű következtetéssel három fő csoportra oszthatjuk az embereket: 1) A megváltottak, akik elragadtatnak Jézus második eljövetelekor, 2) az Antikrisztus követői és 3) azok, akik ellenállnak és fellázadnak az Antikrisztus ellen, tehát nem imádják őt és nem veszik fel a bélyegét, de nincsenek megváltva.”

  A dánieli igeversek nem tartoznak ide. Azok a háborúk nem az AK háborúi. Róla az van megírva, hogy az egész föld csodálni fogja, és csak a Nagy Parázna ellen “harcol”, és a Bárány ellen!.

  A Jelenések könyvéből úgy néz ki, hogy AK az a vezér lesz, aki az egész földön hatalmat kap a 10 királlyal 1 órára. De az igazi hatalmat AK képviseli. Jel 17,13 Ezek egymással egyetértenek, s erejükkel és hatalmukkal a vadállatot szolgálják.
  ?És az AK, és a 10 király háborúja az asszony ellen lesz, és a Bárány ellen: Jel 17,14 Ezek hadakozni fognak a Bárány ellen, de a Bárány le fogja őket győzni, mert ő uraknak ura és királyoknak királya, és az Ővele tartók elhívottak, kiválasztottak és hívők.

  De azon érdemes ÚJRA elgondolkodni, hogy AK mennyi ideig is lesz hatalmon?! ( Elképzelhető, hogy nem is rá vonatkozik a 42 hónap, hanem az első “fenevad” (az asszony, akinek hatalma van a föld királyai felett) fog tombolni annyi ideig. Mert végül is AK, és a 10 király fogják meggyűlölni azt, és elpusztítani…! Jel 17,11 Maga a Szörnyeteg pedig, amely volt, de most nincs, az a nyolcadik király. Ez is a hét király közé tartozik, és a pusztulás felé halad. A tíz szarv, amelyet láttál, tíz királyt jelent, akik még nem kezdték meg uralkodásukat. ?k majd a Szörnyeteggel együtt kapnak egyetlen óráig tartó hatalmat. Mind a tíz királynak ugyanaz a célja. Erejüket és hatalmukat át fogjak adni a Szörnyetegnek. Háborút fognak indítani a Bárány ellen. A Bárány azonban legy?zi ?ket, mert ? az urak Ura és a királyok Királya. A Báránnyal együtt fognak gy?zni azok, akiket a Bárány elhívott, kiválasztott és akik h?segesek hozzá.? )
  (Mert ha, AK csak 30 napra kap hatalmat, akkor valóban az is lehetséges lenne, hogy csak Úr napja előtt 30 nappal lenne az elragadtatás. Viszont arra nincs konkrét dátum, hogy miután eltűnik az útból az az akadály, aki az AK megjelenését még visszatartja, mennyi idő telik el annak megjelenéséig. A Nagy Nyomorúság 3 és fél év lesz, amikor az első fenevad/szörnyeteg tombol újra, és ekkor lesznek ezen a csapások nagy része is. Csak arra van felhívás, hogy könyörögjünk, hogy méltókká tétessünk, hogy mindazokat elkerülhessük, amik e világra jönnek…! Lk 21,36 Legyetek azért mindenkor éberek, és könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mind abból, ami majd történik, és hogy megállhassatok az Ember Fiának színe előtt. )

  Jel 17,9 Itt azonban bölcs értelemre van szükség! A hét fej ugyanis hét hegyet jelent (amelyen az asszony trónol), de hét királyt is jelent. Azok közül öt már letűnt; az egyik most itt van; az utolsó még nem jött el; de ha eljön, csak rövid ideig kell életben maradnia. És a vadállat, amely már volt, és most nincs, ő a nyolcadik s egyik a hét közül, de pusztulásba megy. A tíz szarv pedig, amelyet láttál: tíz király; azok még nem kaptak királyságot, hanem a vadállattal együtt kapnak hatalmat egy órára, mint királyok. Jel 17,13 Ezek egymással egyetértenek, s erejükkel és hatalmukkal a vadállatot szolgálják.
  ?
  Jel 17,14 Ezek hadakozni fognak a Bárány ellen, de a Bárány le fogja őket győzni, mert ő uraknak ura és királyoknak királya, és az Ővele tartók elhívottak, kiválasztottak és hívők. Jel 17,7 Az angyal meg is kérdezte: ?Miért csodálkozol? Elmondom neked az asszony titkát, és a hétfej?, tízszarvú Szörnyeteg titkát, amely az asszonyt a hátán hordozza. A Szörnyeteg, amit láttál, volt, de most nincs. Fel fog jönni a feneketlen melységb?l, Azután pedig végs? pusztulása következik. A Földön Él? emberek közül azok, akiknek a neve a világ teremtése óta nincs beleírva az Élet Könyvébe, csodálkoznak, amikor meglátják a Szörnyeteget. Azon csodálkoznak, hogy a Szörnyeteg volt, most nincs, de mégis megjelenik.
  ?
  Jel 17,9 Itt van szükséged igazan a bölcsességre, hogy ezt megérthesd! A Szörnyeteg hét feje – azt a hét dombot jelenti, amin az asszony ül. De jelenti azt a hét királyt is, akik közül az els? öt már meghalt, az egyik most uralkodik, az utolsó pedig még nem jött el. Amikor majd eljön, csak rövid ideig maradhat. Maga a Szörnyeteg pedig, amely volt, de most nincs, az a nyolcadik király. Ez is a hét király közé tartozik, és a pusztulás felé halad. A tíz szarv, amelyet láttál, tíz királyt jelent, akik még nem kezdték meg uralkodásukat. ?k majd a Szörnyeteggel együtt kapnak egyetlen óráig tartó hatalmat.

 2. Dán. 11,31 És seregek állanak fel az ő részéről, és megfertéztetik a szenthelyet, az erősséget, és megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító útálatosságot.

  Makkabbeusok könyve:
  1 Makk 1,57 Kasleu havának * tizenötödik napján, a száznegyvenötödik esztendőben, ** Antiokus király a pusztaság utálatos bálványát emelé föl az Isten oltárán, *** és Júda minden városában köröskörűl oltárokat épitének. ****

  De ez történt Kr.u. 70-ben is! Amikor is kő-kövön se maradt a templomból.

  És ekkor kellett futni Judeából….!

  “A Hamis Próféta, az Antikrisztus jobb keze, aki elhiteti az egész világot, elkészíti az Antikrisztus képét (Jelenések 13:11-14) és behelyezi a felépült zsidó templomba (Dániel 11:31). Ez az a bizonyos kép, amit Dániel ?pusztító útálatosságnak? nevezett, és ami valahogyan beszélni fog ?és azt míveli, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek.? (Jelenések 13:14-15)”

  A Hamis Próféta, az első fenevadat teszi népszerűvé újra, akinek az egyik “feje” megsebesíttetett. ( Ez nem lehet AK, mert egy embernek csak egy feje van.)

  “Jelenések 10:7: hanem azokban a napokban, amikor megszólal a hetedik angyal trombitájának hangja: beteljesedik az Isten titka, ahogyan hírül adta azt szolgáinak, a prófétáknak.

  “Mi lehet az Isten titka? Az I. Korinthus 15:51-52-ből megtudhatjuk:”
  Az I. Korinthus 15:51-52-ből megtudhatjuk——Ez az igevers, már az utolsó, Nagy Fehér Trón előtti ítéletről szól.

  Jel 10,6 égre emelte kezét és megesküdött az örökkön-örökké élőre, aki az eget és a benne lévőket, a földet és a rajta élőket, a tengert és a benne élőket teremtette: “Nem lesz több haladék, Jel 10,7 hanem azon a napon, amikor a hetedik angyal megfújja harsonáját, beteljesedik Isten örök titka, amint tudtul adta szolgáinak, a prófétáknak.” (Békés-Dallos)

  Más fordításban úgy néz ki, hogy a kegyelem lehetősége fog lezárulni a 7. trombitaszó elhangzásakor! Vagyis utána már nem lesz lehetséges megtérni senkinek. Csak akik addig tették, azok lesznek itt az Úr eljöveteléig: 1Thessz 5,10 Hiszen Jézus azért halt meg értünk, hogy mi vele élhessünk! Nem számít, hogy életben leszünk-e még amikor visszajön, vagy addigra már meghalunk, mindenképpen vele együtt fogunk élni.

  Mert egy másik igevers meg azt mondja, hogy az Úr Napja: 1 Thess. 5,2 Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel. Mert AMIKOR EZT MONDJÁK: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek.

 3. “Abban mindenki egyetért, hogy az utolsó hét év a szövetség aláírásával indul, amit az Antikrisztus erősít meg. A Dániel 9:27 azt mondja: ?És egy héten [hét éven] át sokakkal megerősíti a szövetséget.?

  Pl, én nem értek egyet vele! Krisztus az, aki megerősíti a szövetséget sokakkal. Ő volt az, aki egyszeri áldozatával eltörölte a mindennapi áldozatot, a hét felénél!
  Dán 9,26 És hatvankét hét után megöletik a Krisztus; * és nem leszen az ő népe, mely őt megtagadja. ** És egy nép jövendő fejedelmével a várost és szentélyt széthányja; *** ennek vége pusztítás, **** s a had elmultával az elhatározott végpusztúlás. *****
  Dán 9,27 De az ( a Krisztus) egy héten * sokakkal megerősíti a szövetséget, ** és a hét felén *** elfogy az eledel- és egyéb áldozat; **** és leszen a templomban a pusztaság utálatossága, ***** s fogytig és végig megmarad a pusztúlás. ****** (Káldi)

  Továbbá AK-nak, csak 42 hónap hatalom adatik, és addig nem is jelenhet meg (ő, a Bűn Embere), amíg félre nem tolatik, el nem tűnik a földről az, Aki még az ő megjelenését visszatartja. Az pedig a Szent Lélek, Aki viszont a keresztényekben lakozik! Az eklézsiában! ?2 Thess. 2,7 Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. 2 Thess. 2,3 Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az (az Úr napja) el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, 2 Thess. 2,4
  A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. 2 Thess. 2,5 Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, a mikor még ti nálatok valék? 2 Thess. 2,6 És most tudjátok, mi tartja vissza, a miért csak a maga idejében fog az megjelenni. 2 Thess. 2,7 Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. 2 Thess. 2,8 És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;

  És ezért írja Pál a Thesszalonikai hívőknek, hogy ne ijedjenek meg, hogy esetleg már itt van az Úr Napja ( Jézus második eljövetele), mert az előtt, még ezeknek a dolgoknak meg kell történniük! ( Azért voltak kétségbeesve, mert üldözés kezdődött, és azt hitték, hogy ez már az a jel, amit az Úr említett, az visszatérésével kapcsolatosan! De, hallották azt is, hogy előtte visszajön az Úr az övéiért, és nem tudták mire vélni, hogy ők még itt vannak a földön….!)

  2Thessz 2,1 Az eljövetel előjelei. Ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a vele való egyesülésünket illeti, arra kérünk testvérek, ne veszítsétek el egyhamar józan eszetek, és meg ne risszon sem lelki kinyilatkoztatás, sem állítólag tőlünk eredő beszéd vagy levél, mintha az Úr napja már küszöbön állna.
  ?
  2Thessz 2,3 Semmiképpen el ne ámítsanak titeket, hiszen előbb be kell következnie az elpártolásnak ÉS NYILVÁNVALÓVÁ KELL LENNIE A BŰN EMBERÉNEK, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki Isten fölé emelkedik es mind a fölé, ami szent. Sőt Isten templomában foglal helyet s azt állítja magáról, hogy Isten. Nem emlékeztek, hogy amikor meg nálatok voltam, mindezt megmondtam nektek? Tudjátok azt is, mi késlelteti fellépésének idejét. A gonoszság titka már tevékeny, CSAK ANNAK KELL MÉG AZ ÚTBÓL ELTŰNNIE, AKI KÉSLELTETI. Akkor majd megjelenik a gonosz, akit az Úr Jézus elsöpör szája leheletével és megsemmisít jövetelének tündöklésével. Jöttét a sátán közreműködésével mindenféle feltűnő tett, szemfényvesztő jel és hamis csoda kíséri, meg mindenféle gonosz csábítás is azok vesztére, akik elkárhoznak, mert nem fogadták el az igazság szeretetét, hogy üdvözüljenek. Ezért engedi meg Isten, hogy súlyos tévedésbe essenek és higgyenek a hazugságnak. Így mindazoknak, akik nem hajlottak az igazságra, hanem a gonoszságban telt kedvük, ítéletben lesz részük….

  Márpedig, AK, nem az Úr második eljövetele előtti utolsó 3 hétben/hónapban lép fel! Ahogyan pl, a Sátán, és az angyalai levettetése is akkor lesz, amikor a az eklézsia “beérkezik” a mennybe, és Neki is annyi idő adatik még itt a földön, mint AK-nak.

  Továbbá, azt az igeverset, hogy : “nem haragra rendelt minket az Isten, hanem….” , annak jelentését nem lehet a teljes szöveg alapján úgy értelmezni, hogy azért lesz akkor elragadtatás, mert….! Mert itt az Úr Napjának eljöveteléről van szó, és arról, hogy még ekkor is lesznek itt, akik megérik akár élve:

  1Thessz 5,9 Istennek nem az a terve velünk, hogy haragja elpusztítson, hanem hogy elérjük a teljes megszabadulást Urunk, Jézus Krisztus által. Hiszen Jézus azért halt meg értünk, hogy mi vele élhessünk! Nem számít, hogy életben leszünk-e még amikor visszajön, vagy addigra már meghalunk, mindenképpen vele együtt fogunk élni.
  Ezzel bátorítsátok és er?sítsétek egymást, ahogy azt teszitek is! (Egyszerű ford)

  De, a 7 gyülekezetnek írott levelekben is azt látjuk, hogy azok tagsága közül, még sokaknak az a tanács, hogy “….amíg eljövök…”!

  De az Úr, ezt mondta mindenkinek, miután elmondta a 2. visszajövetelének jeleit:

  Luk. 21,36 Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy ELKERÜLJÉTEK mindezeket, a mik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!
  ?Lk 21,36 Vigyázzatok tehát minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek mindezekből kimenekülni, amik történni fognak, és az Embernek Fia elé állíttatni. (Kecskeméthy)
  Lk 21,36 Virrasszatok tehát, és minden időben imádkozzatok, hogy megmeneküljetek mindattól, ami be fog következni, és megállhassatok az Emberfia előtt.”
  Lk 21,36 Ébren legyetek tehát, minden időben imádkozván, hogy méltók lehessetek elkerűlni mindezeket, a mik következendők, és az ember fia előtt megállani.
  Lk 21,36 Legyetek azért mindenkor éberek, könyörögjetek, hogy méltókká tétessetek arra, hogy kimeneküljetek mindezekből, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az Ember Fia előtt.

  1. Itt Ida te most azt írod, hogy Jézus lesz az, aki a 3. majdan felépülő jeruzsálemi templomban ” Egy héten at sokakkal megerositi a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres aldozatnak és az ételaldozatnak, és utalatossagok szarnyan pusztit, amig az enyészet és ami elhataroztatott, a pusztitora szakad”????? Ez egyenesen Istenkáromlás szerintem. (Karoli ford. ), Ugyanis itt a Dan 9:27 egyértelműen az Antikrisztusról beszél!!! Ő lesz az (és nem Krisztus), aki ezeket az áldozatokat megszünteti és beül a templomba “Isten gyanánt mutogatva magat” (2 Thess 2:4), nem pedig a visszajövő Krisztus, (Te jó ég!!!!) aki ráadásul csak az Armageddonni csata-kor jön vissza, éspedig az angyalokkal és minden szentjeivel! [Tehát nem eljön, (mint majd az elragadtatáskor, amikor csak a felhokig jön el), hanem visszajön a földre és “leteszi lábát az Olajfak hegyére”. Égbekiáltó butaság a Messiás Jézust feltételezni az Antikrisztus helyett a Dániel 9:27-ben… Szerintem ez egyenesen Istenkáromlás. Békesség.

   1. Kedves János!
    Bár nem értek egyet a Dániel 9:27 Ida által leírt magyarázatával, amit az oldalon olvasható Bibliatanulmányok elolvasásából is láthattál volna (http://idokjelei.hu/2011/01/70-het-daniel-konyvebol/), érdemes tudnod, hogy a korai keresztények is így értelmezték ezt a verset és csupán a mi időkben vált népszerűvé a legtöbb keresztény által jelenleg elfogadott magyarázat.
    Az pedig igen sajnálatos, hogy egy elég összetett próféciának a tiédtől eltérő magyarázata miatt istenkáromlónak hívsz valakit. Ha pedig békességet kívánsz, miért használsz ilyen szavakat és miért terjesztesz valótlan állításokat az oldalról?
    Ami ennél is sajnálatosabb, hogy erről egy New Age blogon panaszkodsz egy olyan személynek, akit saját elmondásod szerint személyesen ismersz, tehát simán megtehetted volna észrevételeidet személyesen neki.
    Ha pedig velem van problémád és ez a probléma nem valaki másnak a problémája, aki csupán rajtad keresztül szeretne üzenni, akkor miért nem a Biblia útmutatása szerint jársz el? Ha segítő szándék vezérel, akkor a kommunikációdnak ezt kell tükröznie. Az Istentől való dorgálás meggyőz és reményt ad, hiszen a szeretet vezérli, ami pedig saját büszkeségünkből (vagy még rosszabb forrásból) ered az kárhoztat és lehúz. Ilyen egyszerű megállapítani a különbséget.

   2. Kedves János!
    Szerintem nem olvastad el figyelmesen. Senki nem mondta, hogy Krisztus fog beülni a templomba Isten gyanánt mutogatva magát, vagy hogy ő fog utálatosság szárnyán pusztítani. Krisztus már eljött, és az ő kereszthalála vetett véget a 7 év felén (3 és fél évig szolgált, amikor megerősítette a szövetséget sokakkal) az áldozatoknak – ez egy lehetséges értelmezése az igének. És az is egybevág ezzel, hogy a Jelenések könyve szerint 3 és fél évet kap az antikrisztus. Itt olvashatsz bővebben erről:
    http://utolsoidok.hupont.hu/16/felreertett-igeversek-2

   3. Kedves HORVÁTH JÁNOS!

    Nem azt írom, amit te mondasz, félreértetted! ( Alul is vannak még ehhez a témához kapcsolódó hozzászólásaim, ha megtisztelsz, és azokat is elolvasod, akkor talán jobban érthető lesz, amit mondok. )
    Bár én is a Károli fordítást szeretem a legjobban, de ebben az esetben más fordításokban jobban érthetőek ezek az igeversek. Azokban egyértelműbb, hogy a Messiás az, aki egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget ( az Istennel valót), és a hét felén véget vet a véres áldozatnak , és az ételáldozatnak…! Mert onnantól kezdve már az Ő, örökkévaló áldozata van érvényben….!
    Dán 9,24 Hetven hét * szabatott ** a te népedre és szent városodra, *** hogy megszűnjék a törvényszegés **** és véget érjen a bűn, ***** eltöröltessék a gonoszság ****** és eléhozassék az örök igazság, ******* beteljesedjék a látomás és jövendölés ******** és a szentek Szente fölkenessék. *********
    Dán 9,25 Tudjad azért és jegyezd meg: Azon íge kihirdetésétől, * hogy ismét fölépíttessék Jerusalem, ** Krisztusig, a fejedelemig, *** hét hét és hatvankét hét leszen; **** és ismét fölépíttetnek az utczák és kőfalak az idők szorongatásában. *****
    Dán 9,26 És hatvankét hét után megöletik a Krisztus; * és nem leszen az ő népe, mely őt megtagadja. ** És egy nép jövendő fejedelmével a várost és szentélyt széthányja; *** ennek vége pusztítás, **** s a had elmultával az elhatározott végpusztúlás. *****
    ?Dán 9,27 De az ( a Krisztus) egy héten * sokakkal megerősíti a szövetséget, ** és a hét felén *** elfogy az eledel- és egyéb áldozat; **** és leszen a templomban a pusztaság utálatossága, ***** s fogytig és végig megmarad a pusztúlás. ******

    Megtérésem után, mikor olvastam ezeket a verseket ( még a Károli fordítás szerint is) , még egyértelmű volt ez előttem, de azután én is magamévá tettem mások próféciamagyarázatát ezzel kapcsolatosan, és még nemrégig is úgy értelmeztem azokat, ahogyan te is. De jobban utánanézve?, már nem úgy látom!
    Már azt se gondolom, hogy még a mostani kegyelmi időben , valóban fel fog épülni a zsidó Templom. ( Noha nemrég, még én is úgy gondoltam…! ) Azt gondolom , hogy a dánieli pusztító utálatosság 70-ben került a templomba, és akkor pusztították el azt. ( Lk 21,5 És midőn némelyek a templomról mondák, hogy szép kövekkel és ajándékokkal * van fölékesítve, mondá: Eljőnek a napok, midőn ezekből, miket itt láttok, nem hagyatik kő kövön, mely le ne rontassék. Kérdék pedig őt, mondván: Mester! mikor lesznek ezek, és mi lesz jele mindezek kezdetének? * …? ) Azóta a “pogányok ideje” tart, és a Jelenések könyvebéli “fenevad bálvány”, már inkább a keresztények ( illetve a pecsétet fel nem vevők ) között fog pusztítani…! ( Az Anti-Krisztus ott jelenik meg, ahol a Krisztus eddig hirdettetett…! Az apostoli levelekben ( amelyek már a keresztényeknek íródtak, hiszen a zsidók nem olvasnak újszövetséget, és nem is tudnak róla, hogy az Anti-Krisztus, a Bűn embere meg fog jelenni ) is erről olvashatunk. Továbbá a Jelenések könyve is nekünk keresztényeknek szól, az említett okok miatt. ( A dánieli próféciák : Dán. 10,14 Jöttem pedig, hogy tudtodra adjam, ami a te népedre az utolsó időkben következik: mert a látomás azokra a napokra szól. Itt pedig, ha elolvasod a Makkabeusok könyvét, akkor már látjuk is, hogy bizonyos próféciák, amelyekről eddig azt gondoltuk, hogy azok az “utolsó idők”, ezek az “utolsó idők”, már megtörténtek.) És ahogyan anno igyekezett a zsidókkal Isten helyett magát imádtatni Sátán, úgy most a keresztényekkel akarja azt tenni : Ésa. 14,13 Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon.)
    Természetesen azt, hogy az Úr eljövetele hogyan lesz, az egyértelmű az Igéből.

    Viszont nem értelek, hogy hogyan nevezhetsz egy prófécia magyarázatot “Istenkáromlónak” ?! Pl, itt Theáék se így értelmezik, és ezenkívül van még jó pár más értelmezés is. De azt nem olvastam a Bibliában, hogy amit a legtöbben hisznek, biztosan az az igazság . Sőt azt se, hogy az üdvösség, illetve az Isten tisztelete attól függene, hogy értjük-e a próféciákat, vagy sem…! Leginkább itt az oldalon, elmondjuk néhányan azokat a meglátásokat amikre éppen jutottunk, vagy amiket érdemesnek tartunk átgondolni a próféciák értelmezésével kapcsolatban, és aki akar utánanéz, aki nem akar, az nem néz utána. Senki nincs kényszerítve, hogy bármit elfogadjon, vagy ne fogadjon el. Mondjuk úgy, ahogyan az Dánielnél van írva, hogy : Dán 12,4 Te pedig, Dániel, zárd el ez igéket, és pecsételd be a könyvet az elrendelt ideig; * sokan átfutják azt, és sokféle leszen belőle a tanúlság. **
    Azután pedig nem árt rugalmasnak lenni, és úgy gondolni, hogy még nem feltétlenül tudunk mindent. Hogy esetleg holnap még egy másik, ehhez kapcsolódó igehely is feltárulhat, és akkor megint más lesz a kép bennünk. Dán 12,9 És mondá: menj el, Dániel! mert le vannak zárva és bepecsételve ez igék az elrendelt ideig. *

    De az egésznek az a lényege, hogy lehetőleg minden szempontot figyelembe véve nézzük azokat, hogy amikor látjuk az eseményeket, akkor felismerhessük az idők jeleit.

    Neked is békesség!

    1. Kedves Ida!
     Ez a kérdés a templommal kapcsolatban engem is foglalkoztat mostanában. Én mondjuk nem tudok róla, hogy Titusz pusztító utálatosságot helyezett volna a templomba, úgyhogy ez a prófécia még beteljesedésre vár. Ettől függetlenül, lehet, hogy nem épül meg a templom, csak a helyén lesz felállítva a pusztítót utálatosság. A Máté 24 is arra enged következtetni, hogy ennek még előtte állunk:
     “Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen – aki olvassa, értse meg! -, akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza felsőruháját. Jaj a terhes és a szoptató anyáknak azokban a napokban! Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen, sem szombaton menekülnötök. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok.”
     Biztos vagyok benne, hogy az a nagy nyomorúság, amiről Jézus beszélt, még nem következett be, ez nem Jeruzsálem lerombolásakor volt, hanem még ezután lesz, márpedig akkor a fent ige alapján a pusztító utálatosság is ezután lesz még felállítva.
     A másik ige, amin érdemes még elgondolkodni:
     “Kelj fel, és mérd meg az Isten templomát, az oltárt és az ott imádkozókat; de a templom külső udvarát hagyd ki, és ne mérd meg, mert megadatott a pogányoknak, hogy a szent várost tapodják negyvenkét hónapig.” Jelenések 11:1-2
     Ez is arra enged következtetni, hogy az antikrisztus fogja uralni és tapodni a szenthelyet 3 és fél évig, tehát nem a jeruzsálemi templom lerombolása óta tapodják a pogányok.

    2. Kedves Xénia!

     Én úgy tudom, a római jelvényeket (A pusztító utálatosság megjelenése összekapcsolódik a hadseregek megjelenésével. Helytelen lenne állítani, hogy a pusztító utálatosság
     megegyezik a 70-es ostromkor megjelenő római seregekkel, de kétségtelen,
     hogy a pogány hadsereg megjelenése is része volt ennek:
     ” Miután a lázadók a városba menekültek, és a templom melléképületével együtt
     égett, a rómaiak felhozták hadijelvényüket a szent helységekbe, felállították a keleti
     kapuval szemben, áldoztak előttük, és hangos ujjongással imperátorrá ki-
     áltották ki Titust.26 ) vitték be a Templomba, és csirkét áldoztak az oltáron előtte. A zsidók ettől lázadtak fel. ( Persze mostanában olvastam, hogy Titusz apja volt, aki Istennek nevezte magát, és és a zsidóktól is ( és az egész birodalomtól) megkövetelte, hogy Istenként tisztelegjenek előtte… (lehet hogy) az Ő szobrát vitték be, de most nem találom azt az írást, amelyik erről beszél.) De keresem, és majd felrakom. Itt is találtam most egy leírást, de ez nem az, amiről beszélek:

     http://divinity.szabadosadam.hu/?p=2392 )

     De, egyébként persze a fenevad szobra, vagy képe is fel lesz állítva , oda, ” ahol nem kellene állnia”. Ezek a próféciák is többször teljesülnek. (Érdekességként, még megemlítem, éppen ma figyeltem fel arra, hogy a dánieli igeversben, amelyet írtam, hogy Krisztus eltörli a véres és hálaáldozatokat, de utána azt mondja a végidőre, hogy az “örökkévaló áldozat”, vagy “mindennapi áldozat” ( Aki a Krisztus) töröltetik el, az Anti-Krisztus fellépése előtt…! (

     A Máté 24 két részből áll. Mát. 24,2 Jézus pedig monda nékik: Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom néktek: NEM MARAD ITT KŐ KÖVÖN, mely le nem romboltatik.
     Mát. 24,3 Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván:
     1. Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek?
     2. és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ (korszak) végének?

     Az elsőre a válasz:

     Mát. 24,4
     És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket,
     Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.
     ?Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül. És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég. Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (a ki olvassa, értse meg):
     Akkor, a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre; A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen; És a mezőn levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye. Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon: Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok. Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ímé eleve megmondottam néktek.

     Ugyanez a Lukácsban:
     (És tudjuk, hogy már János, és a többi apostol is sok anti-krisztusról beszélt, akik már megjelentek akkor. De, én úgy látom, hogy ez is olyan prófécia, ami a végidőkre is vonatkozik, csak világszinten. És mint tudjuk ennek a korszaknak a végén “AZ” Anti-Krisztus fog megjelenni….)

     Luk. 21,5 És mikor némelyek mondának a templom felől, hogy szép kövekkel és ajándékokkal van felékesítve, monda: Ezekből, a miket láttok, jőnek napok, melyekben kő kövön nem marad, mely le nem romboltatnék. Megkérdék pedig őt, mondván: Mester, MIKOR lesznek azért ezek? ÉS MI LESZ A JEL, MIKOR mind ezek meglesznek?
     ?
     Luk. 21,8 Ő pedig monda: Meglássátok, hogy el ne hitessenek benneteket: mert sokan jőnek el az én nevemben, kik ezt mondják: Én vagyok; és: Az idő elközelgett; ne menjetek azért utánok.
     ?És mikor hallotok háborúkról és zendülésekről, meg ne félemljetek; mert ezeknek meg kell lenni előbb, de nem jő mindjárt a vég. Akkor monda nékik: Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen; És minden felé nagy földindulások lesznek, és éhségek és döghalálok; és rettegtetések és nagy jelek lesznek az égből. De mind ezeknek előtte kezeiket reátok vetik, és üldöznek titeket, adván a gyülekezetek elé, és tömlöczökbe és királyok és helytartók elé visznek az én nevemért. De ebből néktek lesz tanúbizonyságotok. Tökéljétek el azért a ti szívetekben, hogy nem gondoskodtok előre, hogy mit feleljetek védelmetekre: Mert én adok néktek szájat és bölcseséget, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mind azok, a kik magokat ellenetekbe vetik. Elárulnak pedig titeket szülők és testvérek is, rokonok és barátok is; és megölnek némelyeket ti közületek. És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. De fejeteknek egy hajszála sem vész el. A ti béketűréstek által nyeritek meg Mikor pedig látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy elközelgett az ő elpusztulása. Akkor a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre; és a kik annak közepette, menjenek ki abból; és a kik a mezőben, ne menjenek be abba. Mert azok a bosszúállásnak napjai, hogy beteljesedjenek mind azok, a mik megírattak. Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokban a napokban; mert nagy szükség lesz “E” földön, és harag “E” népen.
     És elhullanak fegyvernek éle által, és fogva vitetnek minden pogányok közé; és Jeruzsálem megtapodtatik a pogányoktól, míglen betelik a pogányok ideje. ( Ez itt a zsidók szétszóratása 70-ben. Azóta tapodják a pogányok (Hós. 3,4 Mert az Izráel fiai is sok ideig maradnak király nélkül, fejedelem nélkül, áldozat nélkül, szoborkép nélkül, efód nélkül és theráfok nélkül.Hós. 3,5 Azután megtérnek Izráel fiai és keresik az Urat, az ő Istenöket, és Dávidot, az ő királyukat, és remegve folyamodnak az Úrhoz és az ő jóságához az utolsó időkben. ). De lesz a 3 és fél éves tapodás is. )

     ?A másodikra a válasz:

     Mát. 24,27 Mert a miképen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is. Mert a hol a dög, oda gyűlnek a keselyűk. Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár: Azonképen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, mígnem mindezek meglesznek. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.
     Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül. A miképen pedig a Noé napjaiban vala, akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.
     ? Mert a miképen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, a melyen Noé a bárkába méne. És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképen lesz az ember Fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, a kit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt? Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt; És az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene: Megjő annak a szolgának az ura, a mely napon nem várja és a mely órában nem gondolja, És ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.

     Itt is találtam most valamit, de még nem tudtam elolvasni teljesen, csak az idevonatkozó részt :

     http://mek.oszk.hu/03300/03333/03333.pdf

     “Biztos vagyok benne, hogy az a nagy nyomorúság, amiről Jézus beszélt, még nem következett be, ez nem Jeruzsálem lerombolásakor volt, hanem még ezután lesz, márpedig akkor a fent ige alapján a pusztító utálatosság is ezután lesz még felállítva.”

     Szerintem a nagy nyomorúság, ami kifejezetten arra a földre ( Izrael) jött, az akkor volt ( a dánieli igeversek is arról szólnak, hogy a “te népedre”) , ami pedig az egész világra jön, az most lesz.

     “A másik ige, amin érdemes még elgondolkodni:
     ?Kelj fel, és mérd meg az Isten templomát, az oltárt és az ott imádkozókat; de a templom külső udvarát hagyd ki, és ne mérd meg, mert megadatott a pogányoknak, hogy a szent várost tapodják negyvenkét hónapig.? Jelenések 11:1-2
     Ez is arra enged következtetni, hogy az antikrisztus fogja uralni és tapodni a szenthelyet 3 és fél évig, tehát nem a jeruzsálemi templom lerombolása óta tapodják a pogányok.”

     Igen, erről se felejtkeztem el, csak még nem vagyok képben erről teljesen. Mert a Jelenések könyvében, Úr azt mondja ezzel az eseménnyel kapcsolatban, maga ül be Isten templomába, Istenként mutogatván magát…! Viszont most, ebben a korszakban, már az egyház Isten temploma… Krisztus ebben van. Az Anti-Krisztus is ide akar beülni, mint visszajött Krisztus. És azt is a tanítványoknak mondta az Úr, hogy vigyázzanak, és ne higgyék el, ha valaki Krisztusként mutatkozik be, mert Ő úgy jön vissza, hogy azt mindenki látni fogja. Ezért gondolom többek között, hogy ez nem annyira a zsidókra nézve lesz veszély , hiszen ők akkor térnek meg hozzá, és siratják majd Őt, amikor meglátják visszajönni….! ( Addig, csak mint zsidók térnek meg Istenhez, és keresik ( várják) “Dávidot”, a királyukat, a Messiást. ) ( Viszont, ahogy már írtam, maga az AK, és a 10 király lesz az, aki a (Nagy Paráznát) Nagy Babilont elpusztítja…!) A bálvány pedig az első fenevadról készül ( aki a szentek ellen hadakozott/zik, és győz/ött felettük. Akinek az egyik feje megsebesíttetett, de meggyógyíttatott. ( “Akinek” a Sátán adta az ő erejét, és a királyi székét…!) Ennek pedig a HP a feje. És erről írja a jelenések könyve, hogy 42 hónapig fog tombolni. ) De ettől még Jeruzsálem is sanszos lehet valahogyan, csak még nem világos, hogy hogyan…!

   4. Kedvesek
    nem tudom Horváth János máshol és mit ír amire Thea céloz de az biztos, hogy ezen a témán én is a fejemhez kaptam …mint ő (van egy csomó cikk itt is erről, nem részletezem)
    és még azt gondoltam, hogy MI meg fogjuk tudni BIZTOSAN különböztetni az AK-t 🙁 ?!
    … azér’ ettől még lehet. Úgyis arra van főképp ez az oldal, ugye ?

    1. Kedves Évi!

     János félreértette amit írtam, és ezért azon nem is lehetett “kiborulva”!

     De azt mondom, hogy a világért se magunkban bízzunk, hogy mi majd biztosan felismerjük a jeleket, hanem Istenben, a Szent Lélekben, és az Úrban, hogy nem hagynak bennünket megtéveszteni….! ( Az pedig, ha körbejárjuk a témát többször, nem árthat…! )

    2. Hozzáteszem, nem itt említetted kedves Ida de “a mindennapi áldozat” abszolút pontosan értelmezhető és próféciák szólnak arról, különbözőek, egyhangúan, hogy megszűnik … ez a katolikus szentmisében… hát igen, az egyvallás során következik majd 🙁

    3. Kedves Évi!

     Én is arra gondolok, hogy így lesz megszüntetve az örökkévaló, a mindennapi áldozat! Mondván, hogy már “visszaérkezett”, és ezért nincs szükség arra, illetve már nincs ok arra, hogy ez legyen cselekedve: 1 Kor 10,16 Az áldás kelyhe, melyet megáldunk, nem a Krisztus vérében való részesülés-e? és a kenyér, melyet megszegünk, nem az Úr testében való részesülés-e? *, és arra se, hogy hirdessük a halálát, amíg megérkezik…1 Kor. 11,26
     Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend. …
     (Onnantól már az AK-t fogják imádni, mint a visszatért Megváltót….! És beül Isten templomába, Istenként mutogatván magát….!)

 4. ?Az egyik igen elterjedt nézet szerint a keresztényeknek egy titkos elragadtatásban lesz részük, és az Antikrisztus által aláírásra kerülő hétéves szövetség (Lásd: Dániel 9:27) előtt történik az elragadtatás, mégpedig titokban, majd szerintük elkezdődik egy hétévig tartó nyomorúság. Eszerint az elmélet szerint csak a legjobb és felkészült keresztények ragadtatnak el, a többiek pedig a földön maradnak.? ? írja Joseph Candel
  Gyakori érvelési hiba, hogy a vitapartner olyan állítását akarják megcáfolni, amit az valójában nem is állított. (http://a.te.ervelesi.hibad.hu/szalmabab) Ilyen ebben az esetben az ?Eszerint az elmélet szerint csak a legjobb és felkészült keresztények ragadtatnak el, a többiek pedig a földön maradnak? kijelentés. Kicsoda állít olyat, hogy ?csak a legjobb és felkészült keresztények ragadtatnak el?? Én nem, és senkitől sem hallottam még ilyet, aki az elragadtatást a NNY előtt valószínűsíti. Azok ragadtatnak el, aki valódi, újjászületett hívők, akik megvallották és megbánták bűneiket, és kérték Jézust, hogy legyen a személyes Megváltójuk. Röviden, a hívők ragadtatnak el. MINDEN hívő, nemcsak a legjobbak és a felkészültek! Ilyesmire illene odafigyelnie a szerzőnek!

  ?Ezen periódus alatt az Antikrisztus ?hadakozik a szentekkel? (keresztényekkel), akik még itt lesznek az alatt az utolsó három és fél év alatt.? ? mondja Candel
  Majd így folytatja később: ?Térjünk akkor rá a Nagy Nyomorúságra. Amint már említettem, a keresztények még itt lesznek a földön.?
  Nem csak a Gyülekezet keresztyénei szentek. Voltak szentek (istenhívők) már ÓSZ-ben is, és a NNY-ban megtértek is szentek (Isten számára elválasztottak). Velük hadakozik az Antikrisztus. Az egy dolog, hogy Candel úr ?említette?, hogy a keresztyének még itt lesznek a földön, de az ?említés? még nem bizonyítás. Lesznek keresztyének a földön NNY alatt, ez igaz. De ezek lehetnek azok is, akik a NNY-ban térnek meg, a Gyülekezet elragadtatása után.

  Candel úr szerintem túl sokat képzel magáról. Engem mindig óvatosságra int, ha valaki megkérdőjelezhetetlen hangnemben, felsőbbrendűen nyilatkozik olyan kérdésekről, amelyekben többféle értelmezés is lehetséges. Nagyobb alázatra volna szükség! Lehet, hogy igaza van. Én ezt nem vitatom. De lehet az is, hogy nincs. A jövőben beteljesedő próféciák részletei általában csak a megtörténtük időpontjában válnak egyértelművé. Ez a ?Bibliát kevésbé ismerő keresztények úgy gondolják? megbélyegzés különösen sértő a részéről. Szavaiból úgy tűnik nekem, hogy a ?Bibliát kevésbé ismerő keresztények? az ő szemében azok, akik más véleményen vannak, mint ő, ezért ezek bizonyára kevésbé ismerik a Bibliát nála. Ez már a Jehova Tanúi Őrtorony Társaságánál is megfigyelhető jelenség volt, hogy magukat ?komoly bibliakutatók?-nak nevezték, és akik nem értettek egyet az ő értelmezésükkel, azok a ?Bibliát kevésbé ismerő keresztények? voltak.
  Én is azt vallom, hogy a Biblia egy szakaszának sincs több értelmezési lehetősége, hanem csak egy. Azonban nem biztos, hogy MOST minden esetben meg tudjuk állapítani, hogy mi ez a helyes értelmezés. Egyszer majd tudni fogjuk, de különösen a jövő eseményeivel kapcsolatban nem árt az óvatosság!

  Isten haragja már sokszor kiáradt a földre, sokféle formában. (Özönvíz, Sodoma és Gomora, Kánaáni népek Izrael általi kiirtása). Ezekben az a közös, hogy mindig Isten kezdeményezte azokat, ítélet céljából. Isten haragja nem minden esetben érte az egész földet (pl. Sodoma és Gomora, Kánaáni népek). Nyomorúságok is folyamatosan voltak a földön. Ezeket azonban Isten megengedte, de nem kezdeményezte. Jób szenvedését pl. a Sátán okozta, Isten megengedte, de nem Ő kezdeményezte. Nyilvánvalóan minden szenvedés végső soron Istentől ered, Ő engedi meg. ?Vajon lehet-e baj a városban, amit nem az Úr szerezne?? (Ámós 3:6b). Isten haragjának a célja azonban mindig az ítélet, melyet mindig Ő is kezdeményez.
  Tehát akkor a trombitákkal jelzett csapások kitől erednek? Ki kezdeményezte azokat?
  Még a trombiták előtt, a 6. pecsét felnyitása után ezt olvassuk: ?És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, elrejték magukat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba; És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek mi reánk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a Bárány haragjától: Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?? (Jelenések 6:15-17). Tehát már a pecsétek, és majd a trombiták is Isten haragját jelzik!

  A kulcs-vers, vagy ?bizonyító igeszakasz? ebben az érvelésben a Jel. 10:7 akar lenni:
  ?Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak a prófétáknak.?
  Az ÚSZ-ben legalább húszféle ?titok? kerül említésre (pl. Róm. 11:25, 1Kor. 4:1,5, Ef. 1:9, 3:3-4, Kol. 1:26, stb.). 3 a Jelenések könyvében szerepel: 1:20: a hét csillag titka = a hét gyülekezet; 10:7: beteljesül Isten titka; 17:5,7: Titok: a nagy Babilon.
  Csábító elképzelés ugyan összekapcsolni a 10:7 titkát az 1Kor. 15:51-52-vel, de korántsem biztos, hogy erről van itt szó. Ráadásul azt áll itt, hogy ?amint megmondotta az ő szolgáinak a prófétáknak?. Tehát valószínűbb, hogy olyan titokról van szó, amelyet az ósz-i prófétákkal közölt az Isten, nem az apostolokkal, mint Pál. Noha Pál próféta is volt, az Ige mégis inkább mint apostol utal rá, nem mint prófétára. Ha itt a Pál által említett titokról lenne szó, akkor inkább ?apostolok?-nak kellene itt állnia, nem ?próféták?-nak. LEHETSÉGES tehát, hogy az 1Kor. 15:51-52-re utal itt a titok, de korántsem BIZONYOS. A teológia szabályai szerint egy igeverset csak akkor szabad ún. ?bizonyító igeszakasznak? tekinteni, ha egyértelműen és kétséget kizáróan, a szövegösszefüggést figyelembe véve alátámasztja azt, amit bizonyítani akarnak vele. Ebben az esetben ez a kritérium nem áll meg, ezért az erre alapozott érvelés erejét veszti.
  A titok a Bibliában olyan dolog, amit Isten még nem hozott nyilvánosságra, de majd meg fog tenni. A 10:7-ben jelzett titok csak akkoriban majd, a hetedik angyal trombitálásával teljesedik be, tehát akkor derül rá majd fény. Az elragadtatás titkát azonban Pál már felfedte. Persze lehet azt mondani, hogy Pál felfedte ugyan a titkot, amely azonban csak itt teljesedik be. LEHETSÉGES ilyen értelmezés is. De semmiképpen sem bizonyos!

  Ez az írás szerintem csak egy elterelő hadművelet, indoklási kísérlet arra, hogy Joseph Candel a saját poszttribulációs nézetét védelmezze. Ez is egy LEHETSÉGES értelmezés, de túl sok kérdés merül fel vele szemben ahhoz, hogy kizárólagosnak lehessen tekinteni. Ismételten: MINDEN igeszakasznak, bibliai kijelentésnek VAN egyetlen helyes értelmezése, azonban nem biztos, hogy az üdvtörténet jelen időszakában pontosan ismerjük azt. Isten gondoskodik róla, hogy amit MOST ismernünk kell, azt ismerjük és érthessük is. De lesz, amit csak a jövőben ismerünk majd meg a maga teljességében. Addig is viseltessünk nagyobb alázattal az ilyen részek, és nem utolsósorban a többi hívők irányában!

  Egy régi bibliaértelmezési alapelv szerint, ?Ami új, az nem igaz, ami igaz, az nem új?. Az 1 Thessz. és más igeszakaszok tanulmányozásából (melyekről másutt már írtam) úgy gondolom, az első keresztyének is a NNY előtti elragadtatást várták. Csak később merült feledésbe ez a tanítás különféle okok miatt, majd a XIX. században újra felismerésre került. Vegyük emlékezetbe, hogy a Jézus korabeli farizeusok is egy Messiás király eljövetelét várták, nem olyat, aki először alázatos szolgaként érkezik. Pedig tudhatták volna, ha nem szemellenzősen olvassák az Írásokat. Nem lehet igaz ugyanez az elragadtatással kapcsolatban is?

  Összefoglalva: ez a Joseph Candel által bemutatott érvelés véleményem szerint nem támasztja alá kétséget kizáróan, hogy a ?Nagy Nyomorúság? és ?Isten haragja? két külön esemény lenne. Így arra sem biztos magyarázat, hogy a keresztyének itt lesznek ugyan a NNY alatt, de Isten haragja alatt már nem.

  Kedves Thea!
  Korábban azt írtad nekem, hogy összekeverem a Nagy Nyomorúságot Isten haragjával. Bizonyára erre a candeli elképzelésre alapoztad ezt. Nem keverem össze, hanem nem tartom kellően megalapozottnak ezt a megkülönböztetést.

  1. A hozzám intézett részre a válaszom: nem.
   Én viszonylag kevés olyan keresztényt ismerek személyesen, aki a NNY előtti elragadtatásban hisz. A témáról nagyon sok cikket olvastam már azelőtt is, hogy Joe-t megismertem volna. A fenti nem egyedi nézet. Amúgy az én javaslatomra készült ez az írás és konkrétan a két esemény megkülönböztetése volt a cél. A NNY időzítésére számos más Igerész is vonatkozik, ezekről más posztokban lehet olvasni, hallgatni itt az oldalon.
   Ha a cikk hangvétele “sokat képzelő” azért elnézést kérek. Nekem nem tűnt annak és nem volt szándékunkban.
   Írod: “Ez az írás szerintem csak egy elterelő hadművelet, indoklási kísérlet arra, hogy Joseph Candel a saját poszttribulációs nézetét védelmezze.”
   Mit kéne elterelni?
   Kedves József, azon gondolkoztál már, hogy amennyiben azok, akik a NNY utáni elragadtatásban hisznek tévednek, akkor az életük legkellemesebb tévedése lenne? Fordítva ezt nem mondhatjuk el. 😉
   Egyetlen fontos motivációt tudok mondani, amiért foglalkozunk ezzel a témával, mert amúgy édes mindegy lenne nekem, hogy ki mit gondol erről. Nem szeretnénk, ha keresztények elveszítenék a hitüket, mert nem menti ki őket Isten a megpróbáltatás elől. Emellett még azt is gondolom, hogy éppen ez volt az oka annak, hogy ez a nézet megszületett.

    1. Bocsánat, hogy beleszólok kedves Saron. Megkérhetem, hogy leírja nekem röviden miként zajlik majd le ez a bizonyos titkos elragadtatás? Egy-két bibliai idézetet ugyancsak szívesen olvasnák 🙂

   1. Olvastam olyan véleményeket, konkrétan idén szept.23-a előtt,hogy “na persze, ŐK ELMENNEK miránk meg nagy nyomorúság vár” !
    “Nekik lehet”? “Nekik könnyű”? Jaj, dehogy ! Elragadtatunk pl.egy mártíromság kapcsán/után 😀
    Számítsunk csak erre, nem azért, hogy kellemes meglepetés érjen ! A kellemesség nem idetartozó dolog 🙂

    Véget nem érő öröm Isten színe látásával ! Amiért semmilyen “fizetség” sem sok sőt “benne van a pakliban” 🙂

  2. Kedves József!

   Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, (1.Tess. 5:9)
   Én ebből az Igéből bizonyítva látom, hogy ha nem is a NNY elől, de a HARAG elől mindenképpen el leszünk ragadtatva.
   A 7 évet ha ketté vesszük, kijön a 2 x 3,5 év.
   Az első 3,5 év a keresztényeket érintő NNy-ról, és a végén való elragadtatásról szól.
   A második 3,5 év, a “Jákob nyomorúságáról” és egyben a “Haragnapról” szól, amikor Izráel fiai felismerik Jézus Krisztusban a “megígért Messiást” és leborulva megtérnek hozzá.
   (Ez is egy nagy, – legnyomorúságosabb időszak lesz, – de ez már nem érinti a Krisztus Gyülekezetét, mert “mi” már addigra a mennyben leszünk.)

   Szeretettel: Erika

 5. Kedves Thea,

  Inkabb itt valaszolok, mert lent mar osszekuszalodtak a hozzaszolasok.
  Megneztem a videot. Igen, az idorendiseggel amit mondanak egyetertek.
  Az eloadoi stilus annyira nem jott be, de ez egyeni szoc problemam. 🙂
  A cikkben emlegetett nezet viszont jobban belemegy a napok szamolgatasaba, ettol mar tartozkodnek.
  Leirom az egyertelmuseg kedveert mit tartok a legvaloszinubbnek:
  -10 kiraly a het ev elott
  – 7 eves szovetseg megkotese
  – A 7ev felen indul a nagy uldoztetes (szovetseg megszegese)
  – a masodik 3 es fel ev elteltete elott Jezus visszajon elore nem meghatarozhato idopontban.
  Gyonyoruen egybe cseng a Mate 24 a jelenesek konyve beli pecsetekkel. ( de ezt jobban tudod mint en :))
  Csak ezt emelem ki: “Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek.”
  Ez Jelenesek 6 ban leirt 6. pecsettel parhuzamos.
  Jezus azt mondja utana:
  24,30 És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel.
  24,31 És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig.”
  Ez utobbi pedig tokeletesen rimel az 1 Tessz 4 elragadtatasrol szolo reszre.
  Jezus itt abbahagyja, mert a tanitvanyokat es minket is eddig erintett a dolog, es tovabb nem. A jelenesek pedig megy tovabb a Isten haragjaval, amit legalabb meguszunk.
  Igy az altalad felvetett “megrovidulnek a napok” is beleillik es Jezus visszajovetele sem kiszamolhato
  Z

  1. A stílus számomra is hagy kívánnivalót. 🙂
   Számomra a napok számolgatása soha sem volt lényeges, inkább a sorrend.
   Köszi, hogy körvonalaztad, amit gondolsz.

 6. Sziasztok..

  Miért is kellene találgatnunk vagy emberi értelmezésekre hagyatkozni ? Kicsoda bölcsebb Istennél ? Sötétségbe hagyná ő az övéit ? Á , SOHA 🙂

  Az igazság a Szent Bibliában van ÉS az igazság könyvében ami itt olvasható : http//www.masodikeljovetel.hu ..

  Egyébként gratulálok az oldal szerkesztőinek nagyon hasznos az oldal ..

  Üdv
  James

  1. Az Írás ismerete természetesen elengedhetetlen, az az Ő szava, az Igazség, de az ajánlott linket fenntartásokkal fogadom és azzal ajánlanám mindenkinek.
   A lelket valóban nem szabad eloltani, a prófétálást nem szabad megvetni, de figyelni kell, mert nem csak a prófétálások, a megtévesztések ideje is itt van. Szóval azért csak óvatosan, így kiegészíteném rögtön a következő verssel az oldal mottóját (talán fordításbeli különbség lehet, hogy a Thesszalonikabeliekhez írt első levél 5. fejezetének 19. és 20. verse a mottó, a 21. már egy új vers), hogy teljesebb legyen az Ige:
   “A Lelket meg ne oltsátok.
   A prófétálást meg ne vessétek,
   Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok!
   Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek!”
   1Thessz5:19-22
   Testvéreim, nyissátok ki a szemeteket, kérlek.

 7. Sziasztok!
  Én borzalmasnak találom ezt az egészet! Miből gondolja bárki is, hogy Isten ártana a Földnek, az életnek? Isten ki tudja szűrni azt, amit akar és akkor, amikor akarja. Nem kell ehhez ártatlan ösztönlényeket (gondolok itt állatokra, növényekre) is elpusztítania! A hatalma felfoghatatlanul hatalmas! Szerintem. Ilyen pusztításra semmi szüksége. Tökéletesen ismer mindent és mindenkit! Ilyen mérvű pusztítás nem Isten érdekében áll. Ez élet ellenes tett. Én biztos vagyok benne, hogy egy szempillantás alatt képes eltüntetni mindent ami ártalmas és úgy, hogy akárcsak a mellette állónak a haja szála is görbülhetne. Bár szerintem az sem jelentene problémát Neki, hogy elpusztítson egy univerzumot, amit aztán egy szempillantás múlva újra definiáljon, de már csak a jókkal, akiknek minden addigi tapasztalatuk könnyeit eltüntetve még a gondolataikból is, teljes boldogságba helyezve őket ott, ahol addig is voltak! Talán nem is a jók lesznek elragadtatva…?! Esetleg a jók, mert további teret enged az emberi akaratnak, de már megóvná a jókat ettől? S mi lenne az ártatlan ösztönlényekkel? Őket talán nem szereti Isten? Ezt Ő mondta valakinek? Én nem hinném.
  Üdv,
  egy gondolkodó

  1. Isten azért jelentette ki az akaratát, hogy ismerjük meg ezen keresztül Őt, a lényét. Enélkül ahány ember, annyi istenkép lenne, így viszont egyre jobban megismerve Istent, egyre hasonlóbb istenképünk tud kialakulni és így Vele is összhangba tudunk kerülni. Fontos meglátni, hogy Isten szuverén, és ha Ő azt látta megoldásnak, hogy a Fiát feláldozza, vagy elpusztítsa pl. a vízözön által a Föld élővilágának nagyon nagy részét, vagy majd a jövőben tűz által, akkor azt nem érdemes megkérdőjelezni, inkább érdemes arra törekedni, hogy megértsük miért így helyes, ha meg lehet emberi ésszel, és a korlátos információk mellett, ami rendelkezésünkre áll. A Jób könyvébe olvasott dolog is nehéz, hogy a Sátán kikér egy igaz embert, és bejárása van a mennybe a lázadó, embert pusztító, embert bűnbe vivő Hazugság atyjának, a sátánnak, de olvashatjuk, hogy levettetik a mennyből, és megkötöztetik ezer évre, majd a tűz tavába dobatik, de ugye addig is ölhet és pusztíthat, mert Isten valami miatt, valószínűleg önmaga lénye miatt nem ítélheti el azonnal. Nem tudunk mindent, nem tudjuk milyen megállapodás van közöttük, mint Jóbnál is megállapodtak. Isten szuverén Úr, és ha nem is értünk mindent, elfogadhatjuk engedelmesen Tőle hittel, és nem lázadunk ellene, hanem engedelmesek lehetünk, összhangban maradva Vele.

  2. Kedves uhu!
   Isten szabad akaratot adott minden embernek. Hatezer éve hagyja, hogy az ember pusztítsa a földet és bántsa társait. Minden ember minden helyzetben eldöntheti, hogy szeretetben cselekszik vagy sem. Tudjuk a Bibliából, hogy Isten a szeretet (I. János 4:8), így az, ami a világban jelenleg (és évszázadok, évezredek óta) történik, gondolhatod mennyire elszomorítja. Eljön azonban egy pont, és sokunk számára úgy tűnik ez nincs messze, amikor Isten az emberi történelemben először megállítja a gonoszt. Erről az időszakról szól a fenti írás. A Biblia nagyon sok eseményt megjövendölt, ami az akkori írónak a jövőben volt, számunkra azonban már történelem, így tudjuk, hogy minden pontosan úgy történt, ahogy le van írva. Bár a Jelenések könyve egy igen összetett írás, és sok mindent nem értünk még, az események körvonalai azért elég egyértelműek.
   Érdekes módon a legtöbb ember elfogadja, ha az emberi igazságszolgáltatás megbüntet valakit (legyen csaló vagy gyilkos, stb.) ugyanakkor Istent magát a vádlottak padjára ülteti ha nem ért egyet az ítéletével vagy egy helyzet kimenetelével, mintegy felelősségre vonva Őt, hogy miért engedte meg ezt vagy azt. Tehát hol azzal vádolják, hogy nem tesz meg valamit, hol azzal, hogy miért avatkozik ebbe vagy abba.
   Isten igazságos és akárhogyan is lesz, biztosan tudhatod, hogy, az úgy helyes. Lehet, hogy most sok mindent nem értünk még, de eljön a nap, amikor minden kérdésünkra választ kapunk.
   Egyébként egyszer már, Noé idejében, elpusztított minden teremtmény, a bárkán lévők kivételével. Ennek is megvolt az oka.
   Egy fontos gondolat még Jézustól: “Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” (János 11:25-26)

   1. THEA Újabb megfigyelés.?Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?? (János 11:25-26)
    Aki hisz még ha meghal is által megy a halálból az életbe . Ez azt jelenti aki befogadja a szívében és hisz az nem megy ítélet alá.

    1. Kedves Ramóna! Röviden igen.
     Minden ember bűnös, azonban Isten kész megbocsátani bárkinek, aki erre kéri. Ezért küldte Jézust is hozzánk.
     “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János 3:16
     “Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” Róma 6:23
     Tehát Jézus az áldozatával megváltotta ezt a büntetést, átvállalta magára, hogy mi örökké élhessünk. Csak kérnünk kell.
     (http://idokjelei.hu/2012/01/a-legjobb-felkeszules-a-jovore/)

  3. Kedves Uhu,életünkben is történnek olyan dolgok,amik előtt értetlenül állunk és nagyon igazságtalannak tűnnek és csak utána,később értjük meg,hogy miért kellett így történnie és akkor már látjuk,hogy így volt a legjobb.Amit most még nem értünk az egyszer világos lesz. “Most mindent csak töredékesen ismerek és értek, de akkor majd olyan tökéletesen fogok ismerni és érteni mindent, ahogy Isten engem ismer.” Kor 13,12 De addig is biztosak lehetünk benne,hogy Isten mindig a legjobbat teszi és igazságosak az Ő útai.
   Talán ez magyarázatot ad a kérdésedre.”Átkozott legyen a föld “1 Móz. 3,17. Isten mindent tökéletesnek teremtett,de az ember lassan az egészet tönkreteszi,belerondított Isten tökéletes teremtésébe mindenhol,kezdve a növényekkel az állatokon keresztül magáig a Földig.Gondolom nem kell leírnom,hogy mivel(ásványkincsek kizsákmányolása,légkör megrongálása,génmódosítások-állatoknál is,stb.stb.)Viszont Isten mikor újjáteremti,akkor már semmi sem ronthatja el,mert már nem lesz Sátán és vele együtt gonoszság sem.”De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, a melyekben igazság lakozik”.2 Pét. 3,13 Így lesz az emberekkel is .”Épenígy a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságbanElvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben. 1 Kor. 15,42.43.
   ? Írod:”Ez élet ellenes tett.”Istennél sokszor pont ez jelenti a kegyelmet.Mi lenne az emberiséggel,ha a bűnösök örökké élnének?Mi lenne velünk ha Isten sajnálta vola az Ö egyszülött Fiának az életét?!
   ? Írod:”Talán nem is a jók lesznek elragadtatva??!”De ők egészen biztosan.

  4. Szia uhu ! Isten nem csak szeretet ha kell öl dúl izzik haragja megérteni nem kelll Tetteit hisz messze a gondolataink és tetteink felett való az Övé ahogy ez megis van írva véleményed lehet de Isten Szuverén nagysága mindenek felett való hisz aztmondja még az egei egei sem képesek az Ő dicsőségét befogadni felfoghatalan mérhetetlen Oltári Nagy Istenünk van vajnyi keveset tudunk az ő Titkos milétéről Kilétéről így hát földi pártot királyságot lehet leváltani Apánkat sohasem!: ) Üdv kellemes estét nektek !

   1. Sziasztok!
    Minden ami írok, a szerintem kategóriába tartozik, pusztán gondolkodásból eredő gondolataim. Semmi több. Az ember valóban dúl-fúl, amikor elgurul a gyógyszere. Istennel ilyen soha nem fordul elő. Mindenre van bőven idő és tér és szabad akarat. S minden út Hozzá fut, s Tőle indul. Szerintem nem Ő csal kín könnyeket a lelkeinkre. Hanem a mérgeink, a stresszeink, s mindaz, amit nem tartunk be az értelemnek szóló parancsokból. S már az “egyetemes” törvények (pl. az alma leesik a fáról vagy ha nincs fotoszintézis végző élőlény, akkor nem lesz oxigén, stb., aminek a következményei tragikusak, de ez nem azt jelenti, hogy valakinek elgurult a gyógyszere és ezért lesz tragédia a vége) kihágásán jár az eszünk. 🙂 Ezek ok-okozati törvényszerűségek, nem pedig gyenge idegrendszer tünetei (sértő indulat nélkül írom, de ettől kifejezőbb dolog nem jutott most az eszembe). Szerintem Isten soha nem fog beavatkozni, mert törvényszerű a bukása (csak idő kérdése) annak, ami nem jövőbemutató. Sok könny volt és van, s csak remélni tudom, hogy a jövőben nem lesz már és megélhetem azt, hogy egy távoli galaxist láthatok akkora panorámában, hogy ha kiterjesztem a karom, éppen át tudnám ölelni. Ha a tudományos adatok helytállóak egyáltalán (s nem pedig egy hologramos kivetítés az egész univerzum, ami valójában egy petri csészében van és valakik mikroszkóppal nézegetik a kvantum szálakat…! 🙂 Mert mi emberek már ott tartunk, hogy nem hihetjük el a bankárnak a hitel kedvezőségét, a csillagásznak a mérési eredményeit, az űrszondák képeinek hitelességét (pl. hold, mars), stb., mert valami igen emberi okból manipulálva vannak a dolgok. Még mindig itt tartunk, ha minden igaz… 🙂 Nekem így is jó! Ezt szeretném kiemelni. Nem vagyok forradalmár. S nem is akarok az lenni. Próbálok alkalmazkodni és fizetni 😀

    1. “Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr!
     Mert a mint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!” Ésa. 55,8.9.

     Istent megismerni csak Jézus Krisztuson keresztül lehet a Szent Lélek által.
     “Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is;”Ján. 14,7
     ” Azonképen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.” 1 Kor. 2,11
     ?

    2. “Az Út örök és tétlen, mégis végbevisz mindent, észrevétlen.”
     Ha minden igaz, ez az idézet korábbi iratból származik, mint az Ó Szövetség. Nem tudom biztosan állítani. Ami biztos, hogy kutatók több sort is találtak, ami nagyon hasonló a Szent Biblia soraival.
     Azt tudom: “A történelmet mindig a győztesek írják.”
     Azt nem tudom, hogy a győztesek Igazak e.
     Végül: Jelenleg a papagájomtól tanulom a valódi dolgokat! 😀
     Egyik irományommal sem utat mutatok vagy másvalaki meggyőződése ellen hadakozok. Ezen gondolataim eléggé rugalmasak és változni szoktak, most éppen ezen a pályán mozog az agyam. De benne vagyok a világvégében is. 🙂

 8. “Véget vet a mindennapi áldozatnak és a Hamis Próféta, az Antikrisztus jobb keze, elhelyezi a templomban a ?pusztító utálatosságot? (Jelenések 13:11-18).”

  A mindennapi áldozat napjainkban létezik, még pedig az szent eucharisztiában (az Úr Jézus teste és vére, melyet az utolsó vacsorán alakított meg), s az antikrisztus ennek fog véget vetni, de akik ismerik az igazságot, azoknak a rejtekben továbbra is be less mutatva.

  1. Oda szeretnék majd találni. Ugye, majd odavezetsz vagy én téged kedves Csaba 🙂 és a többiek ?!
   Kiváló helytállást kívánok mindannyiatoknak, mindannyiunknak! És főleg, ameddig lehet, hirdetni az Isten igazságát!

 9. És mégegy apróság!

  János ki is mondja, hogy a tenger alatt nem éppen vizeket kell érteni, hanem magát az emberiség tömegét!

  A Napba öltözött asszony értelmét kutatom, de nem sok eredménnyel. Túl rövid és különálló a szöveg ahhoz, hogy értelmezni lehessen, személyről van-e szó, vagy egy embercsoportól.

  1. “A Napba öltözött asszony értelmét kutatom, de nem sok eredménnyel. Túl rövid és különálló a szöveg ahhoz, hogy értelmezni lehessen, személyről van-e szó, vagy egy embercsoportól.”

   Ö nem más mint Urunk Jézus Krisztus Anyja, ő az is ki megszüli gyermekét, s Isten a pusztában készít helyet neki. A szeplőtelen Szűz Mária ki felvétetett a Mennybe, s fején 12 csillag ékes korona mely az Úr Jézus 1000 éves országának Izraeli 12 törzsét jelképezi – jelenti. Krisztus 1000 éves uralmának letelte után, mikor a Sátán egy kis időre újra szabadon bocsáttatik, s mikor őt végleg örökre száműzve lesz, a Szent Szűznek adta meg Isten, hogy ő fogja eltaposni az őskígyót!

   Teremtés: Ellentétet vetek a te ivadékod és ő ivadéka közé, s te a sarkát veszed célba, ső széttapossa fejedet..

   ” ő az is ki megszüli gyermekét, s Isten a pusztában készít helyet neki.”


   Üdvösség Anyja: Sokan azt fogják hinni, hogy az antikrisztus egy nagyon szent ember
   2014-02-07

   2014. február 7. péntek, 15:50

   Gyermekem, ha Fiam, Jézus Krisztus a Földön járna, ebben az időben Őt újból meggyilkolnák. Egyetlen hivatalos személy sem ismerné el Őt Egyházában. Nevetség tárgyává tennék, aztán félnének Tőle, és annyira megvetnék, hogy ? éppen úgy, mint annakidején ? Keresztre feszítenék. ”

   http://www.masodikeljovetel.hu/udvosseg-anyja-sokan-azt-fogjak-hinni-hogy-az-antikrisztus-egy-nagyon-szent-ember/

   Ezért ő a pusztába menekülő asszony, neki társ megváltó szerep jutott…..

   1. A prófécia az asszony magvának adta az eltaposás lehetőségét, nem az asszonynak, ez egy félremagyarázás, ahogy a társmegváltói szerepkör is. Egyedül Jézus Krisztus, aki a Megváltó, és rajta kívül nincs más, még társ sem…

   2. Kedves Csaba, érdemes lenne elolvasnod azt az igerészt a napba öltözött asszonyról, és akkor meglátod, hogy Jézus anyjáról semmiképpen nem lehet szó. Már eleve ellentmondásba keveredtél, amikor azt mondod, hogy Mária a mennybe ragadtatott, ugyanakkor itt pusztáról van szó. A menny hol egyenlő a pusztával? A Fiú ragadtatott a mennybe!:
    “És szűle fiú-magzatot, a ki vasvesszővel legeltet minden nemzetet; és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyiszékéhez. Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt ezer kétszáz hatvan napig.” Jelenések 12:5-6
    Ráadásul Mária nem ragadtatott a mennybe, erre sehol sem találsz Igét a Bibliában, mivel ő is meghalt, ugyanúgy, mint Jézus tanítványai, és várja a feltámadást, velünk együtt fog a mennybe menni.
    Erről a témáról egyébként már beszélgettünk a klubban, ide bemásolom, hogy én hogy látom:
    Én úgy látom, hogy az asszony Izraelt jelképezi, a fiú pedig Jézust. Amikor az Antikrisztus felállítja a pusztító utálatosságot, Jézus utasítása szerint azok, akik Judeában lesznek, fussanak a hegyekbe. Tudjuk, hogy a pusztító utálatosság felállítása után 3 és fél év lesz még, ezalatt Isten védelmet nyújt a zsidóknak (a maradéknak, akiknek nem árthat a sátán, bármennyire is akar).
    ?Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsait, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele, és odaállt a tenger fövenyére.?
    Ezek pedig mi vagyunk, a szellemi Izrael (Ábrahám hitbeli utódai), nálunk van meg Jézus bizonyságtétele. És ekkor kezdődik meg a keresztyénüldözés, a fenevad bélyege stb.

  2. A napba öltözött asszony Izrael, a 12 csillag Izrael 12 törzse (József álma 1Móz37,9.), a vasvesszővel népeket legeltető megszült gyermek, aki Isten trónjához került Jézus. A 3,5 éves időszakra elmenekülő asszony, aki az Istentől megkészített módon a pusztába menekült, és ott oltalmat talált szintén Izrael az utolsó időkben. Próféciák szerint úgy tartják, hogy a sziklás pusztába, a Holt-tengertől nem messze található edomita, mai Jordán területen fekvő Petra (vagy a bibliai nevén Bocra) környéki sziklás szurdokba bújnak el az üldözött zsidók, és 2/3 részüket közben kiirtják üldözőik Zak13,8, a maradék 1/3 végül megmenekül a Messiás szabadításával. Sajnos sokféleképp értelmezik, magyarázzák ezeket a részeket, és nem minden teljesen világos a szövegekből, sok a szimbolikus, képi magyarázat, amit félre is értelmeznek és magyaráznak. Érdemes kutatni ezeket, és megvizsgálni vajon melyik lehet igaz, és egyszer majd mindenki számára világos lesz.

 10. Évek óta egyre tisztábban bontakozik előttem ki a kép János jelenéseiből Babilonra vonatkozóan.

  Babilont nem lehet nem azonosítani New Yorkkal, annyira jellemző rá az írás minden szava. Csak persze, 2000 évvel ezelőtt nem lehetett a mai nevén nevezni a célterületet.

  Figyeljétek csak!

  János apostolnak Mennyei jelenésekről való könyve

  18/2
  És kiálta teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon,?..
  18/3
  Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ővele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.
  18/9
  És siratják őt, és jajgatnak őrajta a föld királyai, akik vele paráználkodtak és dobzódtak, amikor az ő égésének füstjét látják.
  18/11
  A föld kalmárai is siratják és jajgatják őt, mert az ő árúikat immár senki sem veszi.
  18/12
  Arany és ezüst, és drágakő és gyöngy, és gyolcs, és bíbor és selyem, és skárlátczikkek; és minden elefántcsont edényt és drágafából és rézből és vasból és márványkőből csinált minden edényt;
  18/15
  Ezeknek árosai, akik meggazdagodtak őtőle, távol állnak az ő kínjának való félelem miatt, sírván és jajgatván,
  18/16
  És ezt mondván: Jaj! Jaj! A nagy város, amely öltözött gyolcsba és bíborba és skárlátba, és megékesíttetett arannyal, drágakövekkel és gyöngyökkel; hogy elpusztult ezen órában annyi gazdagság.
  18/19
  És port hányván az ő fejökre, kiáltának sírván és jajgatván, és ezt mondván: Jaj! Jaj! Az a nagy város, amelyben meggazdagodott mindenki, akinek hajói voltak a tengeren annak gazdagságából, hogy elpusztult egy órában.
  18/22
  És hárfásoknak és muzsikásoknak, és síposoknak és trombitásoknak szava tebenned többé nem hallatik; és semmi mesterségnek mestere nem találtatik többé tebenned; és malomnak zúgása sem hallatik tebenned.
  18/23
  És szövetnétek világossága többé nem benned fénylik, mert a te kalmáraid valának a földnek fejedelmei; mert a te bűvöléseidtől eltévelyedtek mind a népek.
  ————————————————————————————————————————
  Skarlát, drágakő, arany, síposok, trombitások, kalmárok, királyok, paráznák,………………..

  Csak a jelképeket modern fogalmainkra kell értelmezni. A földnek fejedelmei nem lehetnek ezekben a végidőkben mások, mint az országok politikai vezetői. A kalmárokat le sem kell fordítani, ma is ugyanazok. Ráadásul, szintén a Jelenések könyvéből a 666-os számot viselők, tehát nem a sarki szatócsok. Síp, dob, és a modern zenekultúra sem okozhat problémát. Az arany, ezüst mint a pénzvilág jelképe……………..

  Szóval, lehet meditálni éppen eleget a nyelvezet korunkra alkalmazható fordításáról!

  Mindenkit üdvözlök, aki már most tudja, hol a helye az armageddoni végső csatánál.

 11. Szerintem a cikk óriási, kiáltó hiányossága, hogy a zsidóság ki van hagyva belőle, a 144.000 fővel, a 12 törzs 12.000 tagjával, és a Sátán a kiválasztott nép ellen törésével, ahogy a történelemben Eszter könyvében Hámán által ki akarta irtatni, és más személyek által ellene tört a zsidóknak és ki akarta irtani, így lesz ez az Armageddoni csatánál is, ami Izraelben a Megiddó völgyben fog elkezdődni. A két próféta Jeruzsálemben szintén zsidó lesz. A zsidókat, Isten választott népét, akik a Biblia szerint végül megtérnek szerintem nem lehet kihagyni egy ilyen végidőt elemző tanulmányból, vagy legalább is az hiba, egy komoly hiányosság. Isten ígéretei, próféciái beteljesednek maradéktalanul, és ebben nagyon fontos szerepet kap a zsidóság. Egyesek a Jelenések és a Dániel könyvében leírt szentek alatt a zsidókat, Isten választott népét látják. Van min gondolkodni, mert nem könnyű helyesen értelmezni ezeket a jövendöléseket, nem véletlenül van már 101 magyarázata ezeknek, és ez is valószínűsíti, hogy nem lehet mind igaz, jelentős részük téves értelmezés. Isten tud megvilágítani szakaszokat úgy, ahogy Ő gondolta kijelenteni, ezért nagy felelősség, vagy felelőtlenség ezekről emberi bölcsességgel, Istentől kapott valódi kijelentéssel és bölcsességgel bárkinek bármit írni. Ezt általánosságban írom, ennek a tanulmánynak az Istentől jövő bölcsességtartalmát is Isten tudja megítélni, a zsidóság kihagyása viszont szerintem egy hiányosság, mert ennek súlyponti szerepe van Isten üdvtervében, a próféciák beteljesedése szempontjából is.

  1. Kedves Lemuel! A fenti írás, amint azt a címe is mutatja, a Nagy Nyomorúságot és az Isten Haragját hasonlítja össze, persze azzal a céllal, hogy segítsen az elragadtatás időzítésének megértésében. Ez szerintem az általad hiányolt kérdés nélkül is lehetséges.
   Isten ígéretei be fognak teljesedni, de nem a zsidóságra vonatkozó ígéretek határozzák meg az időket. Gondolom itt a legtöbb olvasó számára ismert, amire utalsz. Ha szükséges beszélgethetünk arról is, hogy én vagy mások miért gondoljuk, hogy ez a következtetés helytelen.
   És hogy mennyire fontos az üdvterv szempontjából a zsidóság? “Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Mert a kik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.” Gal.3:26-29

   1. Az egész Izráel üdvözülni fog – Pál Rómaiakhoz írt leveléből
    11,25 Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcseknek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izráelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak,
    11,26 és így üdvözülni fog az egész Izráel, ahogyan meg van írva: “Eljön Sionból a Megváltó; eltávolítja a hitetlenséget Jákób házából,
    11,27 és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket.”
    11,28 Az evangélium miatt tehát ellenségek Isten szemében tiértetek, de a kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért,
    11,29 hiszen az Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok.
    11,30 Mert ahogyan ti egykor engedetlenné váltatok Isten iránt, most pedig irgalmat nyertetek az ő engedetlenségük révén,
    11,31 úgy ők is engedetlenné váltak most, hogy a nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmat nyerjenek.
    11,32 Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönyörüljön.

   2. Jelenések könyve
    7,3 és így szólt: “Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit”.
    7,4 És hallottam a pecséttel megjelöltek számát: száznegyvennégyezer pecséttel megjelölt Izráel fiainak minden törzséből:
    7,5 Júda törzséből tizenkétezer pecséttel megjelölt, Rúben törzséből tizenkétezer, Gád törzséből tizenkétezer,
    7,6 Ásér törzséből tizenkétezer, Naftáli törzséből tizenkétezer, Manassé törzséből tizenkétezer,
    7,7 Simeon törzséből tizenkétezer, Lévi törzséből tizenkétezer, Issakár törzséből tizenkétezer,
    7,8 Zebulon törzséből tizenkétezer, József törzséből tizenkétezer, Benjámin törzséből tizenkétezer pecséttel megjelölt.
    A vértanúk serege minden nemzetből
    7,9 Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből; a trónus előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak,

    A Bárány és kísérete a Sion hegyén
    14,1 És láttam: íme, a Bárány ott állt a Sion hegyén, és vele száznegyvennégyezren, akiknek a homlokára az ő neve és Atyjának a neve volt felírva.
    14,2 Hallottam egy hangot a mennyből, mint nagy vizek zúgását, és mint hatalmas mennydörgés hangját; és a hang, amelyet hallottam, olyan volt, mint a hárfásoké, amikor hárfán játszanak.
    14,3 És új éneket énekelnek a trónus előtt, a négy élőlény és a vének előtt, és senki sem tudta megtanulni ezt az éneket, csak az a száznegyvennégyezer, akik áron vétettek meg a földről:
    14,4 ezek nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szüzek, ezek követik a Bárányt, ahova megy, ezek vétettek meg áron az emberek közül első zsengéül az Istennek és a Báránynak,
    14,5 és szájukban nem találtatott hazugság: ezek feddhetetlenek.

 12. Sziasztok,
  Szep munka jol osszeszedett iras.
  Viszont felvetnek egy ket dolgot, amit maskepp latok:
  -A trombitak velemenyem szerint beletartoznak az Isten haragjaba.
  Az angyalok (kuldottek), az oket kuldot (Istent) kepviselik, es trombitak eseteben is durva csapasokkal sujtjak a foldet, mint a poharaknal.
  Mig a pecsetek egyertelmuen nem sorolhatok “Isten haragja” kategoriaba, viszont a trombitakat is kivenni szerintem onkenyes.
  -Az utolso trombita szora hivatkozni a Thesszaloniki levelbol a Jelenesekre szerintem necces, mivel a Jelenesek sokkal kesobb irodott, igy a Tesszalonikaiak nem tudtak mirol ir.
  -Volt mar szo rola de ez alapjan kb napra pontosan lehet tudni Jezus visszajovetelet, nekem nem konzisztens igy mas bibliai reszekkel.

  GBU
  Z

  1. Szia Zoli! Igen, igaz, hogy a Jelenések később íródott, azonban enélkül is látható a sorrend szerintem (több cikk is van erről az oldalon) és többen felvetették már (ahogy maga Pál is a 2. Kor. 12:2-ben 🙂 ), hogy ezeket maga az Úr is megmutathatta neki személyesen.
   Szerintem nem fogjuk tudni napra pontosan, mivel egyáltalán nem biztos, hogy a szövetség megszegésének időpontja számunkra azonnal nyilvános és tudható vagy egyértelmű lesz. Lehet, hogy hetek vagy hónapok telnek el, mire odáig jutnak, hogy akin nincs bélyeg arra halál vár. Nem tudjuk milyen lesz a Fenevad képe, de valószínűleg annak a behelyezése sem két perc lesz és nem biztos, hogy azonnal a megszegéskor történik.

  2. “-Az utolso trombita szora hivatkozni a Thesszaloniki levelbol a Jelenesekre szerintem necces, mivel a Jelenesek sokkal kesobb irodott, igy a Tesszalonikaiak nem tudtak mirol ir.”
   Szerintem egyáltalán nem necces, mivel a Biblia minden egyes könyvét Isten ihlette, és ő nyilván tud mindenről. Pál nemcsak a tesszalonikaiaknak, hanem a korintusbelieknek is írt róla (lásd fent), egyértelműen mondja, hogy “az utolsó trombitaszóra”, magyarázatképpen hozzáteszi, hogy “mert trombita fog szólni” – ebből is látszik, hogy a korintusiak nem tudtak róla, de Pálnak kijelentetett. Én éppen azt látom, hogy mennyire egybecsengenek a próféciák (ugyanígy az ószövetségi és újszövetségi próféciák), mennyire látszik, hogy ugyanaz a szerzőjük, még ha mással is íratta le a számunkra.

  3. Még annyit, hogy sokat veszítünk, ha nem látjuk meg (az egyébként szerintem egyértelmű) összefüggést pl. itt:
   1Kor 15:51-52 ?Íme titkot mondok néktek. Mindnyájan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk, Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.?
   Jel 10:7 ?Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, a mint megmondotta az ő szolgáinak a prófétáknak.?

   1. Kedves Thea es Xenia,

    -Egyetertek, hogy Palnak megmutathatta, de attol meg a Tesszalonikaiaknak ugyanugy nem mondott semmit.
    Nincs ott apro betuben, hogy nehany evtized mulva Janos bacsi majd elmagyarazza nektek ezt a hasonlatot. 😉
    A jelenesek beli trombitak nem utalnak a gyulekezesre, hanem csapasokat jelentenek be.
    Nekem sokkal logikusabb, hogy a 4 Mozes 10 re utal Pal, ahol a harsonak Isten nepet “gyujtottek” ossze.
    “Készíts két harsonát, ötvözött ezüstből készítsd azokat. A közösség összehívására és a táborok elindítására valók lesznek azok……….”
    -A szovetseg megszegese szerintem egy nyilvanos egyertelmu esemeny lesz. Jezus nem ugy beszel rola, mint valami nehezen behatarolhato dolog lenne:
    Mt 24 “Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot……aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit…….”
    En ebben nem latok bizonytalansagot, ha meglatja ezt valaki az menekuljon de azonnal.
    GBU
    Z

    1. Szerintem nem hivatkozhatunk arra, hogy az időzítés azért a nagy ny. előtt kell, hogy legyen, mert nem tudhatjuk a napot. Ennek sok oka lehet (megrövidíttetnek például).
     A legvilágosabban persze Jézus fogalmaz: “mindjárt ama napok nyomorúságai után…” 🙂

     De van sok más oka is annak, hogy ez az időzítés a helyes szerintem.
     Például a Jelenések 20:5-ből tudjuk, hogy a NNY alatt megöltek feltámadnak és “ez az első feltámadás”.
     Pál pedig azt mondja, hogy “mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat”. Akkor hogyan is van ez? 🙂

    2. En sem gondolom, hogy a nagy nyomorusag elott husss eltununk.
     Szinten ugy latom, hogy a harag elol elragadtatunk, de a fenti eszreveteleim miatt a trombitak elottre teszem a harag
     kezdetet. Nekem igy a leginkabb konzisztens.

    3. THEA Tisztelt cím olvasva bibliai szent üzenetét. Szeretném megkérdezni.
     Pál pedig azt mondja, hogy ?mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat?. Akkor hogyan is van ez? 🙂
     A másik kérdésem az lenne átváltozunk egy szempillantás alatt. Mit jelent ez? átváltozás mivé?
     Várom a kedves választ Üdv Ramóna.

    4. Kedves Ramóna!
     Csak tovább kell olvasni az idézett részt, és maga Pál magyarázza el:
     “Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban; Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.” I. Thessz. 4:17-18
     Ezek egymás után történnek. Először feltámadnak akik Krisztusban, tehát megváltottként haltak meg, utána minden még élő megváltott ember elragadtatik.

     Az átváltozást pedig arra érti Pál, hogy megkapjuk új, mennyei testünket. Itt is tovább kell csak olvasni:
     “Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.” I. Korinthus 15:52-53
     “Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában.” I. János 3:2

    5. “Egyetertek, hogy Palnak megmutathatta, de attol meg a Tesszalonikaiaknak ugyanugy nem mondott semmit.
     Nincs ott apro betuben, hogy nehany evtized mulva Janos bacsi majd elmagyarazza nektek ezt a hasonlatot.”
     Ezt nem értem, hogy miért nem mondott volna semmit a Tesszalonikaiaknak. Pál elmondja nekik, hogy az Úr mikor visszajön, az “riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával” fog történni (tehát nem titokban, észrevétlenül lesz). Ez önmagában is információ, nem kell hozzá különösebb magyarázat, a Jelenések könyve nélkül is érthető. A Jelenések könyve csak jobban kibontja a részleteket, és abból jobban megértjük, hogy miért nevezi “utolsó trombitaszónak” és “titoknak” Pál az Úr eljövetelének eseményeit, amikor a korintusiaknak írt. Ettől függetlenül lehet, hogy élőben Pál jobban kifejtette a gyülekezeteknek azt a próféciát, amit az Úrtól kapott a jövőre nézve, hiszen utal is rá, hogy beszélt nekik erről: “Nem emlékeztek rá, hogy még amikor nálatok voltam, megmondtam nektek mindezt?” 2Tesszalonika 2:5

 13. http://filippi314.wordpress.com/igei-uzenetek/d-m-panton/elragadtatasra-keszen/

  D.M. Panton

  ?Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, a mik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!? (Luk. 21:36). Isten nem jelentette ki eljövetelének idejét, azért, hogy mindig éberek legyünk: sem az elragadtatáshoz szükséges szentség mértékét, azért, hogy mindig törekedjünk a tökéletességre. Mi szükségeltetik?

  ? Felövezett derék: ?Legyenek a ti derekaitok felövezve? (Luk. 12:35). A szabadon lógó keleti öltözéket, ha nem kötik meg, korlátozza a munkavégzést, és megakadályozza a menekülést. ?És ilyen módon egyétek azt meg: derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon és pálczáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt; mert az Úr páskhája az. Mert általmégyek Egyiptom földén és ?.ítéletet tartok? (2Móz.12:11). A zarándok népnek, az utolsó ítélet estéjén szolgálatra készen kell lennie, és menekvésében ne legyen akadályozva: ha a világ nem válik ellenségünkké, akkor koporsónkká lesz (Zsid. 3:17). ?Ezt pedig azért mondom, atyámfiai, mert az idő rövidre van szabva ezentúl, azért a kiknek van is feleségök, úgy legyenek, mintha nem volna. És a kik sírnak, mintha nem sírnának; és a kik vígadnak, mintha nem vígadnának; a kik vesznek, mintha semmijök sem volna. És a kik élnek e világgal, mintha nem élnének: mert elmúlik e világnak ábrázatja? (1Kor. 7:29-31). Azoknak, akik közvetlenül az utolsó menekvés előtt állnak, felövezett derékkal és felsaruzott lábbal kell, hogy álljanak. 1Péter1:13.
  ? Égő lámpás: ?És szövétnekeitek meggyújtva.? A lámpásokat csak éjjel kell égve tartani: és egész éjjel, különben elalszunk. ?Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az idvesség, mint a mikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett? (Róma 13:11-12). ?Az Úrtól való szövétnek az embernek szelleme? (Péld. 20:27): minden tanítvány egy meggyújtott lámpás: és Krisztus elvárja, hogy az erkölcsi sötétségen a láng egész végig égjen. Jánosról azt mondta: ?Ő az égő és fénylő szövétnek volt? (János 5:35): ?estvétől fogva reggelig az Úr előtt? a lámpásnak szünet nélkül égnie kell (2Móz. 27:20). Égő, de nem fénylő ? buzgóság ismeret nélkül: fénylő, de nem égő ? világosság szeretet nélkül: Isten mind a kettőt kéri: hévvel égni Istennek, és a világosság ragyogjon az embereknek. Máté 5:16.
  ? Célra irányított tekintet: ?Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, a kik az ő urokat várják? (Luk. 12:36). Krisztus mondta: ?Jobb néktek, hogy én elmenjek.? Sohasem mondta azt, ?Jobb néktek, hogy távol maradjak?: második eljövetele igazságának tudatos elfogadását parancsolja. A látnok olyan ember, aki olyan látomásokat lát, amelyek nincsenek összefüggésben a valósággal: a figyelő tanítvány látja Isten céljai menetét az örökkévalóságtól fogva az örökkévalóságig, ahogyan azok ténnyé kristályosodnak, amint az időben lecsapódnak; minden prófétai szó elkerülhetetlen tény. ?Vigyázzatok, mert nem tudjátok az órát?, ?Imádkozzatok, hogy méltókká tétessetek?: állandó vigyázás, állandó imádkozás; az ilyen szív és elme Istentől származik. ?Boldogok azok a szolgák.? Nem, hogy boldog az összes szolga; hanem ?boldogok azok a szolgák, kiket az Úr, mikor haza megy, vigyázva talál.? Zsid. 9:28; Titusz 2:13; 2Tim. 4:8; Jel. 3:10. A hústesti tanítvány eljátssza az üdvösséget. Máté 24:48-51; Luk. 21:34; Jel. 3:3. Minél sötétebb az éjszaka, annál sürgetőbb a virrasztás. Az első őrváltásban még benne van a tegnap ébersége; a negyedik őrváltásban benne van a holnap ébersége: de ?ha megjő a második őrváltáskor, és ha a harmadik őrváltáskor jő meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák!? (Luk. 12:38). Krisztus később jön vissza, mint azt a korai gyülekezet gondolta ? nem az első őrváltáskor; de korábban jön meg, mint azt a késői gyülekezet álmodja ? nem a negyedik őrváltáskor: nem olyan korán jön, mint azt a türelmetlenség óhajtja, sem nem olyan későn, mint azt a gondatlanság feltételezi. Mivel a ház ura nem tudja a tolvaj érkezésének idejét, ez arra kényszeríti őt, hogy egész éjjel virrasszon: figyelve, Rutherford szavaival, mint olyan emberek, akiknek nincs holnapjuk. A virrasztás gyümölcse ezer világ veszteségével sem ér fel. ?Megjő? ? vizsgálat, helyeslés, előléptetés; ?Leülteti azokat? ? nyugalom, dicsőség, megkoronázás; ?SZOLGÁL NÉKIK? ? a királyok Királya felövezi magát még egyszer, vigyázó gyermeke oldalán. Ez a vers meghalad minden emberi magyarázatot. Krisztus az igazságot szólja? Igen. Mindig az igazságot szólja? Igen. Akkor ez egy abszolút tény? Igen. Akkor egész életedet építsd erre a tényre, mert bármi másra építeni Őritánta való hűtlenség, az örökkévalóság szempontjából pedig ostobaság. ?Minden ember éppen annyit ér, amennyi azoknak a dolgoknak az értéke, amivel foglalkozik.? A felövezett derék ? szüntelen szolgálat: az égő lámpás ? folyamatos szentség: a célra irányított tekintet ? szüntelen virrasztás: végül,
  ? Az elkészített élet: szüntelen készenlét. ?Ti is azért legyetek készek: mert a mely órában nem gondolnátok, abban jő el az embernek Fia? (Luk. 12:40). A halál hirtelen bekövetkezhet, de majdnem mindig vannak figyelmeztető tünetei: itt nem lesznek figyelmeztető előjelek. 1Tesz. 5:2. Hirtelen bekövetkező, mint a lavina, gyors, mint a villámlás, visszafordíthatatlan, mint a halál ? egyetlen villanás, és a vigyázók elmennek, és az utolsó ítélet itt lesz. Máté 24:40-42. 1Kor. 15:52. Egy tény mindenek fölött való. Krisztus bármelyik pillanatban visszatérhetett volna az elmúlt 1800 évben: Bármelyik pillanatban visszajöhet most. Sok beteljesületlen prófécia marad, mielőtt visszajön a szentjeivel: de egyetlen egy sem, mielőtt eljön a szentjeiért. Ezért ?váljatok? ? a görögben ? ?ti is késszé?. Egy ismert bűn, amit nem hagytunk el, egy ismert parancsolat, amelynek nem engedelmeskedtünk, egy ismert igazság, melyben nem hittünk, életünknek egy része, melyet tudatosan nem adtunk át ? akkor veszélyben állunk. Hitetlen szív, a világra az utolsó árnyak borulnak, így a te életedre is: mégsem vagy még készen. De ?van idő? ? ahogy Napóleon mondta, egy nagy vereség híre hallatán ? ?győzelmet vívni mielőtt lemegy a nap.? Eljövendő ítélő Bíród a jelenben Megváltód: ?HIGGY AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSBAN, ÉS ÜDVÖZÜLSZ.?
  forrás: http://roel.velemaweb.nl/panton/files/Vanguard%20Reprints.pdf

  1. ?boldogok azok a szolgák, kiket az Úr, mikor haza megy, vigyázva talál.?
   Igen! Mindig ez volt a lényeg. 🙂

 14. Sziasztok!
  Teljesen világos és érthető magyarázatot olvashatunk a cikkben.ezt már csak az nem értheti meg ill. fogadja el aki nem akarja, mert más tanítás van “belevésve” az elméjébe.
  engedjétek, hogy a Mindenható Isten Szent Lelke szóljon hozzátok és megmutassa az igazságot ezzel a témával kapcsolatban is.
  Isten áldjon titeket és az Ő békessége legyen veletek

  1. “Teljesen világos és érthető magyarázatot olvashatunk a cikkben.ezt már csak az nem értheti meg ill. fogadja el aki nem akarja, mert más tanítás van ?belevésve? az elméjébe.”

   “A Máté 24-ben maga Jézus a következőképpen írja le ezt az eseményt:

   Máté 24:29-31: Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig.?

   Amikor ez az esemény történik, akkor már nem az elragadtatásról van szó ( hiszen mindenki meglátja már akkor Jézust!), hanem a 2. eljöveteléről. Amikor :Jel. 1,7 Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még a kik őt által szegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen.
   Zak. 12,10 A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét, és reám tekintenek, a kit átszegeztek, és siratják őt, a mint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, a mint keseregnek az elsőszülött után. Zak. 12,11 Azon a napon nagy siralom lesz Jeruzsálemben, a milyen volt a hadadrimmoni siralom a Megiddo völgyében. Zak. 12,12 És sír a föld: nemzetségek és nemzetségek külön; külön a Dávid házának nemzetsége, feleségeik is külön; külön a Nátán házának nemzetsége, és feleségeik is külön; Zak. 12,13 Külön a Lévi házának nemzetsége, és feleségeik is külön; külön a Sémei nemzetsége, feleségeik is külön. Zak. 12,14 A többi nemzetségek mind; nemzetségek és nemzetségek külön, feleségeik is külön.

   És ekkor az, hogy “és összegyűjti a választottait a föld négy széléről”, már erre vonatkozik: Ésa. 11,11 És lesz ama napon: az Úr másodszor nyujtja ki kezét, hogy népe maradékát megvegye, a mely megmaradt Assiriától, Égyiptomtól, Pathrosztól, Szerecsenországtól, Elámtól, Sinártól, Hamáthtól és a tenger szigeteitől. Ésa. 11,12 És zászlót emel a pogányok előtt, és összegyűjti Izráel elszéledt fiait, és Júdának szétszórt leányait egybegyűjti a földnek négy szárnyairól.

   Vagyis a zsidókra, mint választott népre…! ( Most a többiről nem beszélnék….!)

   Szóval, “engedjétek, hogy a Mindenható Isten Szent Lelke szóljon hozzátok és megmutassa az igazságot ezzel a témával kapcsolatban is”.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend