Bibliatanulmányok

Otthagyottak?

Az elragadtatás igaz története

Máté evangéliumának 24. fejezete nagyon világosan fogalmaz Jézus második eljöveteléről, amikor az Úr visszatér, hogy valamennyi megváltott gyermekét magához vegye, az elragadtatásként ismert esemény során. A Biblia több részlete is éppen ilyen egyértelmű az elragadtatás időzítését illetően. Éppen ezért a kereszténység történelmének első 1800 éve során valamennyi keresztény számára világos volt, hogy Jézus a Nagy Nyomorúságként emlegetett három és fél éves, sok üldöztetéssel járó időszak után jön vissza.

Csupán az elmúlt kétszáz év során jöttek elő egyesek, mint például C.I. Scofield (1843-1921), azzal a hamis elmélettel, hogy Jézus a Nagy Nyomorúság előtt is visszajöhet. “Ne aggódjatok, Jézus visszatér és elvisz bennünket erről a világról, mielőtt nagyon rosszra fordulnak a dolgok. Nektek nem kell szenvednetek.” Természetesen az elképzelés hamar népszerűvé vált, hiszen mindenki ezt akarta hallani.

Sok keresztény, aki a Nagy Nyomorúság előtti elragadtatásban hisz, azért ragaszkodik az elmélethez, mert nem szeretnék átélni a Nagy Nyomorúsággal járó nehézségeket és nincsenek rá felkészülve. Így előálltak saját Bibliamagyarázatukkal, vagy megpróbálnak valaki más Bibliamagyarázatába vagy félremagyarázásába kapaszkodva kitartani az elmélet mellett. A Biblia figyelmeztet bennünket ez ellen: “Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból.” (II. Péter 1:20) Nem számít, mit hirdetnek egyes vallási csoportok vagy keresztények. Az számít, amit a Biblia mond!

Máté 24. fejezetében Jézust megkérdezik tanítványai, hogy mi lesz a jele az Ő eljövetelének. Jézus nem egy, hanem számos ilyen jelet felsorol: háborúk, éhínség, döghalál, földrengés, keresztényüldözés, hamis próféták megjelenése, törvénytelenség, szeretethiány és az Evangélium hirdetése minden nemzet számára a földön. “És akkor jő el a vég.” (Máté 24:4-14)

A következő verstől kezdődően Jézus azt mondja el, mit várhatunk a Nagy Nyomorúság, azaz a visszajövetele előtti három és fél év során. Ez a három és fél éves időszak az Antikrisztus uralmának utolsó szakasza is egyben. Jézus elmondja, milyen konkrét jelekre figyeljünk, hogy pontosan tudhassuk, mikor kezdődik ez az időszak. “Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (a ki olvassa, értse meg): Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.” (Máté 24:15, 21) A Jelenések könyvéből megtudhatjuk, hogy ez a “pusztító utálatosság” tulajdonképpen az Antikrisztus, vagy Fenevad képmása (Jelenések könyve 13:14-15). Dániel könyvéből és a Jelenések könyvéből egyaránt kiderül, hogy ezt a bizonyos “képmást” az Antikrisztus hétéves uralmának pontosan a felénél helyezik el a szent helyen (Dániel 9:27, 12:11, Máté 24:15-21, Jelenések 13:5).

Tehát mikor jön értünk vissza Jézus? A napnál is világosabb: “Mindjárt, ama napok nyomorúságai után” tér vissza Jézus (Máté 24:29). Jézus nem azt mondja, hogy amikor látjuk a pusztító utálatosságot állni a szent helyen visszatér, hogy kimentsen bennünket ebből a világból, és megmentsen az Antikrisztustól és minden bajtól. Arra figyelmeztet, hogy meneküljünk a hegyekbe (Máté 24:16). Más szóval még mindig itt leszünk.

Miért vette volna az Úr és a sok próféta a fáradságot, hogy elmagyarázzák pontosan mennyi ideig fog tartani a Nagy Nyomorúság, megadva az időt, napokban, hónapokban és években, ha nincs szükségünk erre az ismeretre, ha nem leszünk itt, hogy számoljuk a napokat és a heteket? (Dániel 7:25, 12:11, Jelenések 12:6, 13:5) Jézus azért mondta el nekünk ezeket a részleteket, hogy bíztasson bennünket, hogy tudjuk a Nagy Nyomorúság nem tart örökké és minden egyes nap elmúltával közelebb kerülünk a dicsőséges végkifejlethez.

A Nagy Nyomorúság alatt olyannyira nehézzé válik a helyzet, hogy sok ember gondolja majd, hogy eljött az idő az Úr visszatéréséhez, különösen azok a keresztények, akik úgy tudták ennek a Nagy Nyomorúság előtt kellene bekövetkeznie. Ők minden nap várják majd Jézust. Jézus azonban figyelmeztet bennünket, ne várjuk Őt idejekorán. Figyelmeztet, hogy ne hallgassunk hamis krisztusok tanításaira, akik megpróbálják elhitetni velünk, hogy ők a Krisztus, vagy hamis prófétákra, akik azt hirdetik, hogy az Úr eljövetele itt van vagy már el is jött (Máté 24:23-26). Az Úr azt mondja, ne higgyünk nekik, mert amikor Ő visszatér, mindannyian tudni fogjuk!

A Nagy Nyomorúság előtti elragadtatás egyes követői olyan messzire mennek, hogy szerintük az elragadtatás titokban történik majd és senki nem fogja látni, csak a megváltottak. Szerintük senki más nem fogja tudni, hogy Jézus már visszajött. Egyszer csak hirtelen egy csomó ember eltűnik, és akik itt maradnak, nem fogják tudni mi történt az eltűntekkel.

Ha azonban az elragadtatásnak egy titkos eseménynek kellene lennie, miért írja a Biblia, hogy Jézus eljövetele látványos lesz? Az Ige azt mondja, hogy “eljön az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel”. A félreérthetetlen jelek napnyugattól napkeletig látszanak majd az égen, és mindenki tudni fogja, hogy Jézus eljött. A Biblia szó szerint azt mondja “minden szem meglátja őt”. Szintén mindenki látni fogja, amint azok, akik “meghaltak Krisztusban” – a korábban meghalt, megváltott emberek – felemelkednek az égbe az Úr elé. Hallani is fogják az Urat, mert “mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből.” És miért sírnak azok, akik nincsenek megváltva? Mert látni és érteni fogják, ami történik! (Máté 24:27, 30, Apostolok cselekedetei 1:9-11, I Thessalonika 4:16, Jelenések 1:7) Ez a világtörténelem legnagyobb eseménye lesz.

A Bibliából nem úgy hangzik, mint egy titkos esemény! Te mit gondolsz?

És itt van megint, a napnál világosabban: Miután a holtak feltámadtak, hogy találkozzanak az Úrral, “azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe;” (I. Thessalonika 4:17). Ha már korábban elragadtattunk mit keresünk még mindig itt?

Az ördög legjobb trükkje volt elhitetni a keresztényekkel, hogy Jézus kimenti majd őket a három és fél éves Nagy Nyomorúság előtt, mert akik ebben hisznek, teljesen felkészületlenül néznek majd szembe a Nagy Nyomorúsággal, ami könnyen megrendítheti hitüket. Sok keresztény, aki várja, hogy Jézus elragadja őket a Nagy Nyomorúság előtt nagyon meg fog döbbeni, amikor ez nem következik be. Jézus maga mondta, hogy “mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után” meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig”. (Máté 24:29-31)

A Nagy Nyomorúság után “feltetszik az ember fiának jele az égben”. A Nagy Nyomorúság után “sír a föld minden nemzettsége”. A Nagy Nyomorúság után “meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.” A Nagy Nyomorúság után “elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait”. Ez lesz az a nap, amikor Jézus eljön értünk, a Nagy Nyomorúság után, nem előtte!

Miért jön vissza Jézus? Hogy egybegyűjtse az Ő “választottait”. Az itt szereplő eredeti görög “eklektos” szó, kiválasztottat, azaz megváltottat jelent. A Nagy Nyomorúság ideje alatt a keresztények folyamatosan hirdetik majd az evangéliumot és nagy tömegeket nyernek meg az Úrnak. Miért vinné el az Úr az Ő munkásait pont azok előtt az évek előtt, amikor a legtöbb ember keresi majd kétségbeesetten a megváltást. A lelkek aratásának ideje lesz ez, amikor a megváltott keresztények “felbátorodnak és cselekszenek” és “a nép értelmesei sokakat oktatnak,” (Máté 9:37-38, Dániel 11:32-33).  Ahhoz, hogy cselekedni és oktatni tudjunk sokakat a Nagy Nyomorúság alatt, itt kell még lennünk a földön. Az Úrnak sok emberre lesz szüksége, hogy elmondják a világnak mi is történik valójában.

Sokan úgy érvelnek, hogy ha az Úr szereti az Ő megváltott gyermekeit, miért hagyná, hogy át kelljen élniük a Nagy Nyomorúságot? Azért, hogy megpróbálja őket! Megpróbálja a hitüket, hogy igazi-e. Vajon bizonyságot tesznek majd az Úrról, vagy szégyellni fogják Őt és a saját életüket próbálják menteni hallgatásukkal?  Az Úr megtisztítja őket, mintegy tűz által, hogy megfehérítse őket. (Dániel 11:35)

Sajnálom, ha csalódást kell okozzak! Sajnálom, ha azt gondoltad elég annyi, hogy keresztény vagy és az Úr majd eljön és kiment téged mielőtt valami szörnyűség történik. Nem így lesz. A Nagy Nyomorúság, mint egy tűz által próbál majd meg bennünket, és az igazak hite tiszta aranyként fénylik majd a végén.

Tudjuk, hogy a Nagy Nyomorúság nehéz időszak lesz, különben nem hívnák nyomorúságnak. Ennek ellenére nincs okunk félni tőle, azon aggódva, hogy szörnyű vereséget szenvedünk majd és csak üldöztetésben és szenvedésben lesz részünk. Elsősorban a Sátán erőin aratott győzelmek és a Krisztus-ellenes gonoszok feletti diadal időszaka lesz ez. Hihetetlen és szörnyűséges események követik majd egymást, de minket szörnyen nagy és hihetetlen erővel ruház majd fel az Úr, hogy megvédhessük magunkat és mindvégig kitarthassunk. (Dániel 11:32, Jelenések 12:7-11, 17:14) Nem kell aggódnunk vagy félnünk, mert Isten gondot visel az övéiről (Jelenések 3:10, 7:1-3, 12:6).

Egy másik hamis tanítás az elragadtatással kapcsolatban, hogy az csak a ‘legjobb’ keresztényekre vonatkozik. Nem egy lelkipásztort hallottam gyerekkoromban hirdetni, hogy, “Meglátod egy nap hazajössz, és sehol sem találod majd a szeretteidet.” És lám, egy alkalommal, hazaértem az iskolából és senkit sem találtam otthon. Azt gondoltam ‘Szent ég! Eljött az elragadtatás és az én drága szüleim elmentek az Úrral! Ők, és mindenki, aki életem fontos része volt készen álltak. Ők szerették az Urat és nem voltak olyan rosszak, mint én! Ők elmentek az Úrral, én pedig itt maradtam egyedül ebben a nagy házban!” A sírás kerülgetett.

Micsoda borzalmas dolog ilyet tanítani egy gyereknek (vagy bárki másnak), hogy annak ellenére, hogy szeretik az Urat és meg vannak váltva, ha nem elég jók, nem járnak eleget templomba, vagy bűnt követnek el, nem állnak majd készen az Úr eljövetelére és lemaradnak az elragadtatásról! Egyes pásztorok azt hirdették, “Lehet, hogy egyesek meg vannak váltva, mégis itt maradnak a szörnyűséges Nagy Nyomorúságban, mert az elragadtatáskor Jézus csak a jókat viszi magával.”

Nincs olyan ember, aki elég jó lenne! Senkiben nincs elég szeretet az Úr iránt. Senki nem lehet elég tökéletes, tiszta vagy szent, csak Jézus vére által! Jézus vére pedig megtisztít bennünket abban a pillanatban, hogy elfogadjuk Őt megváltónkként. Nem kell a felől aggódnunk, hogy elég jók vagyunk-e. Ha Jézushoz tartozunk, magával visz majd bennünket azon a napon, mikor visszatér, mindentől függetlenül.

Senkit nem hagy hátra, aki egyszer elfogadta Őt. Jézus megígérte, hogy elküldi az Ő angyalait, hogy összegyűjtsön bennünket mindenhonnan, a világ négy égtája felől és egyetlen embert sem hagy ki! Egyetlen embert sem felejt ki, egyet sem! Nem csodálatos?

Ha az Úr a szívedben van, már készen állsz! Segíts, hogy mások is készek legyenek! Add tovább a megváltás jó hírét minél több embernek. Mondd el a barátaidnak, a családodnak és mindenkinek, akinek teheted, hogy ők is készen álljanak azon a csodálatos napon, mikor Jézus visszatér, hogy kimentse az Övéit erről a világról az általa készített mennyei helyre örökre. Ne hagyd, hogy bárki is lemaradjon, mert esetleg elmulasztottad átadni neki a megváltás üzenetét!

Előző posztKövetkező poszt

33 hozzászólás

 1. Sziasztok!

  Újként írok itt, de néhány éve már keresem és követem az idők jeleit valamelyest. Olvasom a cikkeket és a hozzászólásokat, és próbálom a saját szintem szerint feldolgozni a témákat és véleményeket. Amiről itt szó van, az tényleg baromi nagy műsor lesz. Csak a fejemet csóválom és húzom a számat, ha rágondolok, hogy mi áll még előttünk. Azon töprengek, mialatt most ezt írogatom, hogy ti vajon ismertek-e hozzátok hasonló embereket a környezetetekben, akik úgy vannak ezzel, mint ti magatok?
  Van-e családtag, barát, barátnő, munkatárs vagy bárki, aki valamennyire is közel van ehhez az állapothoz? Mert nekem nincs. Pusztán csak kíváncsi vagyok, hogy ti hogy álltok ezzel, mert én nem vagyok egy aktív típus, de ti már évek óta véleményt írtok, megvitatjátok a dolgokat, és érdekelne, hogy ha nem a gép előtt vagytok, akkor is történik-e ilyesmi? Rossz belegondolni, hogy a családom, ami összesen két ember, majd nem fogja érteni, hogy mi történik és mire kell figyelni, mit kell tenni, ha eljön az idő. Mondhatjátok, hogy próbáljam addig is elmondani nekik ezeket, sőt minél több embernek, annál jobb, de én nem az a fajta vagyok, akinek túl jó rábeszélőkéje van. Mi lesz, ha kétségbe esnek és ellent mondanak ijedtségükben és majd még engem akarnak lebeszélni dolgokról? Lehet, hogy csak nyűg lesz nekem és csak púp lesznek a hátamon? Ez szörnyű lenne! Persze, hogy meg akarom védeni őket, de ti gondoljátok-e azt, hogy az is bőven elég nehéz lesz, hogy mindenki saját maga tudjon boldogulni, amíg meg nem szabadul? Van-e nektek ilyen félelmetek? Az is eszembe jutott veletek kapcsolatban, hogy szerintetek nem lenne jó az, ha néhányan együtt lennénk azokban az időkben? Soha, hasonló jellegű hozzászólást még nem olvastam itt, amiben ez a kérdés elhangzott volna. Személyeskedem? Miért, az baj? Elég nekünk annyi is, hogy az igazak így meg úgy bla-bla majd kitartanak a végsőkig? Ha vagyunk néhányan kemény mag, lehet nem lenne hülyeség egymást megismerni, ha most még csak a neten keresztül is. Sok idézet van itt a Könyvből, rengeteg értelmezés, jobbnál jobb szándékok arra, hogy egymást tanítsuk, meggyőzzük és felkészítsük, de hogy lesz-e akire számíthatunk, hogy egymásnak erőt adjunk, sztem ez sem sokszor kerül említésre. Nem tudom, ti mire gondoltok ebben a kérdésben?
  És ezt nem azért mondom, mert nem hiszem, hogy majd az Úr megóv épp úgy engem is mint titeket. Azért mondom, mert sosem lehet tudni, hogy ez hogy fog bekövetkezni, azon töprengek, hogy ez milyen formában lesz. Ezért vagyok kíváncsi rátok is, ezért vagyok kiváncsi a ti helyzetetekre. Nekem nem ártana egy-két ilyen barát, én megmondom őszintén. Tudjátok, mint a Végítéletben (Stephen King) 🙂
  Kíváncsi vagyok a véleményetekre.
  Üdv!

  1. Kedves Gábor!

   Ami engem illet, nagyon áldásos helyzetben vagyok, mert csupa hozzám hasonlóan gondolkozó emberrel vagyok körülvéve a családomban és a baráti körömben is. Az utolsó idők témáját pedig egyre kevesebb párbeszédben tudom elkerülni olyanokkal is, akik ezt a témát még nem vagy csak kevésbé ismerik, mert manapság nagyon sok minden történik, ami ezzel összefügg, így szinte óhatatlanul felmerül egy rövid beszélgetésben is. (pl. a gazdasági helyzet vagy az ukrán konfliktus miatt)

   Ami pedig mások segítését illet magunkkal szemben, Jézus félreérthetetlenül fogalmazott:
   “Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt.” (Márk 8:35)
   És egyik feladatunk, hogy segítsünk másoknak megérteni, hogy mi törétnik: “ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekeszik. És a nép értelmesei sokakat oktatnak,” Dániel 11:32-33

   A felkészülés egyik legfontosabb oka is az, hogy másoknak segíteni tudjunk, legyen szó a családunkról, barátainkról vagy idegenekről. Egyedül persze minden nehezebb, Istennel viszont minden egyes testvér, aki melletted áll, hatványozott segítségnek számít:
   “Hogyan kergethet ezret egy, és hogy űzhet kettő tízezret? Csak úgy, hogy Kősziklájuk odaadta, az ÚR kiszolgáltatta őket.” V. Mózes 32:30
   Én biztos vagyok benne, hogy a sötétség erősödésével az összefogás is erősödni fog a hívők között és ehhez nem szükséges minden teológiai kérdésben egyetérteni.

   Amúgy nagyon szeretnénk egy fizikai klubbot is létrehozni, ahol időnként személyesen is beszélgethetnénk ezekről a dolgokról. Addig pedig itt a klub oldal, ahol rendszeresen kommunikálhatsz a többiekkel és rátalálhatsz olyan barátokra, akik fizikailag közel élnek hozzád vagy tudnak ajánlani egy közösséget, ahová eljárhatsz.

   1. sziasztok!
    Ez egy jó felvetés. Megkérdezném, hogy itt a fórumon van valaki aki szekszárd környékén lakik?

    1. Össze fog ez jönni 🙂 Szekszárdon éppen nem, de majd lesznek mások. Én pl. Budapesten, a Dunakanyarban és van sok föld is (kis darabok a kicsinyeknek) és meg kell tanulni ehető dolgokat termeszteni, megismerni a vadon élő ehetőt … az a száraz kenyér nagyon tetszett nekem a hó elején hozott üzenetben (Andre). És olcsóbb is megvenni amit visszavisznek 🙂

    2. Üdv!

     Én egri vagyok. Heves megyében és Nógrádban mozgok főképp.

     Éva!
     Ezt a “van sok föld” dolgot nem értem, kicsit zavaros, ahogy összeraktad. Mindenhol van sok föld, kisebb darabok, nagyobbak, 😀
     Amúgy én meg vadász is vagyok, szóval mehetünk majd szarvasra meg vaddisznóra vadászni 🙂

    3. Kedves Gábor az jó ha már van egy vadászunk … 🙂 a “van sok földre” úgy értem, hogy ebek harmincadján, például Nógrádban is három helyen, Nézsa (erdő mellett) Alsópetény, oda egy rehab. házat terveztem közel van egy kőbánya az építkezéshez és Berkenyéhez közel közigazgatásilag Nógrád településen, hegyen, gyönyörű kilátással. Sokaknak van úgy földje, erdeje, hogy nem bírja használni, ezt direkt csinálták így több mint húsz éve 🙁 No és Kosd, ahol egy német pasi már kiebrudalta a magyarokat (minden jel arra mutatott) az erdőből, de még van résztulajdonom. Az agroerdészet céljára – kísérletképpen – támogatásokat adnak akár sikerül, akár nem: lehet, jól el kell “bújni” pl. a légkörbe szórt vegyi csíkok miatt is … lombok alá! Általában a fásítás/erdősítés a nyílt mezőgazdasági területeken nagyon fontos! Szakmailag majd máskor.

    4. Kedves Éva!

     Így már értem. Bizony, lakhatunk majd üregekben, mint a hobbitok 🙂

    5. Kedves Gábor, az lenne a legkisebb gond. Nulla rezsi – fizetni úgysem fogunk tudni majd az új rendszer miatt (hogy senki ne tudjon se venni se eladni …) – és a barlanglakások mostanában divatba is jöttek. De nem is a lakás. Tessék már komolyan venni – másoknak, mert Te majd vadászni fogsz 🙂 – hogy kézbe kell venni az ültetőkanalat, gereblyét és megtanulni legalább vetni 🙂 Küldök egy szenzációs filmet, lehet, nem ismered (de már küldtem máskor) Ruth kertje https://www.youtube.com/watch?v=GNU8IJzRHZk Az Ökológiai Intézet is ilyesmiket csinál.

    1. Kedves Gábor!
     Még nem láttam ezt a videót, de majd időt szakítok rá. 🙂

    2. Kedves Thea!

     Esetleg sikerült már megnézned a linkelt videót? Mint mondtam, kíváncsi vagyok a véleményedre.

     Üdv:
     Gábor

    3. Kedves Gábor!
     Elnézést, hogy nem válaszoltam eddig. Ha megnézed az oldalunkra feltett cikkeket, láthatod, hogy hasonlóan gondolom én is az utolsó idők közelségét. A készítő ebben a részben az idők jeleit foglalta össze, amik szerintem is nagyon egyértelműen láthatóak ma a világban.

 2. “Tudjuk, hogy a Nagy Nyomorúság nehéz időszak lesz, különben nem hívnák nyomorúságnak. Ennek ellenére nincs okunk félni tőle, azon aggódva, hogy szörnyű vereséget szenvedünk majd és csak üldöztetésben és szenvedésben lesz részünk. Elsősorban a Sátán erőin aratott győzelmek és a Krisztus-ellenes gonoszok feletti diadal időszaka lesz ez. Hihetetlen és szörnyűséges események követik majd egymást, de minket szörnyen nagy és hihetetlen erővel ruház majd fel az Úr, hogy megvédhessük magunkat és mindvégig kitarthassunk. (Dániel 11:32, Jelenések 12:7-11, 17:14) Nem kell aggódnunk vagy félnünk, mert Isten gondot visel az övéiről (Jelenések 3:10, 7:1-3, 12:6)”

  Dán 7,21
  … hadakozott a szentek ellen, és föléjük kerekedett,
  Dán 7,25
  …gyötörni fogja a Felségesnek a szentjeit. ….. Hatalmába kerülnek a szentek egy időszakra, meg két időszakra és egy fél időszakra.
  ?Dán 8,24
  Hatalmas erejű lesz, bár nem a maga erejéből. Szörnyű módon fog pusztítani, minden tette sikerül. Pusztítja az erőseket és a szentek népét.
  ?Jel 13,7
  Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket, …
  Dán. 11,34
  És miközben elhullanak, megsegíttetnek kicsiny segítséggel,….
  Jel 20,4
  … azoknak a lelkei, akiknek fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért és az Isten igéjéért; …
  Jel. 13,15
  …. hogy mindazok,… megölessenek,

  “Elsősorban a Sátán erőin aratott győzelmek és a Krisztus-ellenes gonoszok feletti diadal időszaka lesz ez.”

  Az Ige szerint nemannyira. Szerintem ez úgyanolyan veszélyes, amikor hamis hítben ringatja magát az ember. Arról az időszakról azt mondta az Úr, személyesen, hogy: Luk. 21,36
  Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, HOGY ELKERÜLJÉTEK MINDEZEKET, AMIK BEKÖVETKEZNEK és megállhassatok az embernek Fia előtt!

  Ezt már a mostani időről mondta az Úr:
  Mát. 24,10
  És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.
  Mi lesz akkor amikor a Sátán levettetik teljes haragjával.

  1. Úgy érted, esetleg megbotránkozom azon, hogy meghalok? 😀
   Ezt a témát már annyit feszegettük. Szerintem fordítva sokkal több buktató van. Ha a Nagy Nyomorúság utáni elragadtatásban hívők tévednek, min botránkoznak meg? Hiszen elragadtattak…

   Szerintem ez az egészséges hozzáállás: “Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.” Róma 14:8

   1. Nem arra gondoltam, hogy te botránkozol meg azon, hogy meghalsz. Persze mi sokat beszéltünk már erről, nem is gondolom, hogy mi ilyenszempontból ne úgy lennénk vele, hogy az a lényeg hogy mindig készen legyünk mindenre.
    De úg gondolom, hogy azért azon el kell gondolkodnia annak, aki olvassa a cikket, hogy az Ige nem biztat bennünket semmi olyannal, hogy nem kell félni! Nagyon kemény idők lesznek!

    1. Azon túl, hogy a 2014.04.20 egy matematikailag “érdekes” szám, és mint ilyen az Illuminati számára is “érdekes” lehet, semmi. Főleg nem az 1260 nap szempontjából, hiszen 2014 áprilisában biztosan nem ér véget egyetlen végső időkkel kapcsolatos időszak sem. Az utolsó hét év főszereplői még nem jelentek meg a színen nyilvánosan, tehát az előadás még nem kezdődhetett el.

    2. Csak úgy kíváncsiságból egyszer rákerestem, eme időpontra.
     A kiindulási dátum, az ír prófétanő első üzenetének időpontja(2010.11.08). És furcsa mód, pont húsvétra esik ez az 1260 nap. Érdekesnek érdekes. Bár én is úgy gondolom hogy még az utolsó idők nem jöttek el, de közel járunk.
     Sokan hamis prófétának tartják az ír Mary-t. Én őszintén megmondom nem tudom.
     Az én értelmezésemben a hamisságot inkább a hamis tanok képviselői(New Age), a mágiával foglalkozók akik terjesztik, ezzel egy új irányvonalat mutatva, eltérve Jézus Urunk tanításaitól.
     Meg azt sem értem hogy mindazokról a dolgokról beszél a látnoknő, amik a bűnbe vihetik az emberi lelket, teret adva a Sátánnak. Ugyanúgy figyelmeztet az antikrisztusi időkre is, leírva mikre figyeljünk.
     Thea, őszintén, neked mi a véleményed róla?

 3. Kedves Levente!
  Arisztotelész szerint a tudás célja az igazság megismerése. Az igazság megismerése pedig igencsak fontos a Biblia szerint is, sőt.
  És egy utolsó jó szándékú tanács, remélem nem bántalak meg.
  Hagyd azokat az “üzeneteket” és igyekezz mielőbb beszerezni egy Károli Gáspár féle Bibliát,…aztán kezd el olvasni is.
  Isten áldjon.

 4. Kedves Kanku, az utolsó üzenetben érdekes sorok vannak, gondoltam beírásodra, idézem:

  “…Nektek, akik büszkén hirdetitek elferdített értelmezéseteket, mely szerint az ezen Üzenteken keresztül adott Szent Szavam hamis lenne, a következőket mondom:

  Mikor járultatok utoljára Színem elé mindentől szabadon (mindentől levetkőzve), teljes őszinteséggel? A büszkeség válaszfala nélkül, mely beárnyékol benneteket? Mikor járultatok térden állva Színem elé, hívva Engem, hogy valóban vezesselek benneteket, anélkül, hogy először a fületekre tennétek a kezeteket, elutasítva ez által azt, hogy hallani tudjatok? Nem tudjátok, hogy Én csak akkor foglak megvilágosítani benneteket a megkülönböztetés kegyelmével, ha ti bármiféle előre kialakított saját nézetetek nélkül járultok Elém? Nem lehet megszabadítani benneteket az intellektuális büszkeség láncaitól, mely megvakít benneteket a szellemi ismeretek igazságával szemben addig, míg minden emberi büszkeségtől meg nem fosztottak titeket.

  Azok közületek, akik éveket töltöttek a Szentírás tanulmányozásával, és akik azt tartják magukról, hogy nagy tapasztalatra tettek szert, és ezért ők méltóbbak arra, hogy értelmezzék Szavamat, mindezt újra át kell gondolniuk.

  Atyám Könyvének ismerete semmivel sem képesít többre benneteket, mint az utcai koldust, akinek nincs képzettsége lelki dolgokban. A Tudás nagyon gyakran vakká tehet benneteket az Igazsággal szemben.

  Az a tudás, amely a saját értelmezéseteken alapszik, Atyám Könyvét illetően, semmit sem jelent, amikor Isten Szavának megértéséről van szó.

  Azok közületek, akik azzal büszkélkednek, hogy tanult mivoltuk által követik Isten Szentírását, és azt felhasználják arra, hogy megtagadják Szavamat, melyet ma a világnak adok, bűnt követnek el. A ti bűnötök a büszkeség bűne. Ti megbántotok Engem, mert büszkeségetek többet ér számotokra, mint az Irántam való szeretet legegyszerűbb formája. …”

  A teljes üzenet – talán érdemes elolvasni mindenkinek:

  A Tudás nagyon gyakran vakká tehet benneteket az Igazsággal szemben

  http://www.nagyfigyelmeztetes.com/index.php/a-nagy-figyelmeztetes-az-uzenetek-idorendi-sorrendben/2012-evi-uzenetek/2012-december//#dechkilenc

  Isten áldjon téged, üdv, L

  1. Kedves Levente!

   Ahogy kanku írta neked, úgy van! Én még hozzáteszem, hogy mielőtt elkezded olvasni a Bibliát, ami Isten írott Ígéje, térj meg! Fogadd be a szívedbe az Úr Jézus Krisztust, mint megváltódat! Annélkűl úgyanis nem fogod megérteni!
   Mát. 13,11
   Ő pedig felelvén, monda nékik: Mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg.
   Ha pedig majd újjászületsz, a megtérés által. utána te is látni fogod, hogy sajnos ezek az üzenetek nem Istentől valók!
   1. Semmilyen Istentől való prófécia nem ellenkezhet a Bibliában olvashatóval!
   2. Máriának semmilyen lehetősége nincs, hogy az emberekhez szóljon! Sőt, egyetlen más , elköltözött szentnek sem! ( Ha az aláírás: “a Megmentés Királynéja, vagy: a Ti mennyei Édesanyátok, ….stb, ez ellenkezik az Ígével, és még ha más “össze is jönne”, akkor se Istentől való!) Mária nem közvetítő az emberek és Jézus Krisztus között, se az emberek és Isten között! A Megmentő pedig kizárólag az Úr Jézus Krisztus!
   Csel. 4,12
   És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.
   1 Tim. 2,5
   Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,
   3. Az “égnek” nincs királynélya!
   Mát. 28,18
   És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
   Jel. 19,16
   És az ő ruháján és tomporán oda vala írva az ő neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura.
   4. Isten van, aki a mennyei Atya, a Fiú Isten, aki az Úr Jézus Krisztus, és a Szent Lélek Isten, aki által lakozik bennünk az Istenség!
   Ján. 14,23
   Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.
   Róm. 5,5
   A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.

   Nevetni pedig semmiképpen nem nevetünk, inkább a bánkódunk, amiatt, hogy látjuk, hogy mennyire felerősödött az ördögi megtévesztés, nem csak abban az egyházban, hanem világszinten is, más felekezetekben is!

   Újra kérlek, térj meg! Isten áldjon!

   1. Ezt a prófétanőt nem fogadom el biztosan. Az viszont biztos, hogy VISSZAJÖTT a Mennyből két személy, és a Tábor hegyén Jézussal beszélgettek. Illésről tudjuk, hogy az Úrhoz ment, TESTBEN, és Énokról is. Mózesről viszont nem tudjuk a Biblia szerint!
    Ezen kívül szabadkeresztény véleményt hoztam, teológusokat, akik a feltámadás után MEGJELENT szentek – akik bementek a szent városban Jézus feltámadásakor, és sokaknak MEGJELENTEK. Nem “találkoztak” hanem megjelentek, tipikusan a feltámadott TEST tulajdonsága szerint.
    Tehát máris voltak, akik
    1. az Égből megjelentek, előbb feltámadva mint ahogy a feltámadás (első és végső) következik (Jézus feltámadásához kapcsolódva ill. az Égbe vitt személy (Illés)
    2. Mózes megjelent az Égből, hiszen vele is beszélgetett az Úr Jézus a Tábor hegyén MIKÖZBEN a Biblia nem írja, hogy Mózes elragadtatott.
    Ha mindehhez hozzávesszük, hogy SENKI olyan kegyelemmel nem volt teljes, mint akit az Úr kiválasztott, hogy Jézus Krisztus emberi teste benne és belőle formálódjék, akkor – mint azt protestánsok is állítják – Máriának minden “oka” megvolt arra, hogy hasonlóan Illéshez, vagy hasonlóan Mózeshez, vagy hasonlóan az első “körben” feltámadottakhoz, akik Jézus feltámadásakor megjelentek és bementek a szent városba … MINDEZ A BIBLIÁBAN VAN !
    Nemrég hallottam azt a megközelítést, hogy Istennek módja lett volna nem egy női testben létrehozni, beoltani a Szentlélektől az Isten Fiát … DE mert így gondolta, így döntött, ezért nekünk ezt a tényt, és azt a SZEMÉLYT végtelenül tisztelnünk kell: benne az Úr akaratát !
    Hozzávéve, hogy az Úr Jézus emberként nemcsak szenvedett, hanem szeretett, és tökéletes Fiú volt emberként, Máriának Fiaként, és ahogy végtelen szeretet Ő akkor hogy lehet elgondolni, hogy az a test, akiben ő megnövekedett, megszületett, akit Keresztelő János magzatként ujjongva köszöntött Erzsébet méhében, azt “hagyta volna” elpusztulni a földben, elenyészni ?! Képtelenség ! Itt vannak a példák, nem elég?
    Tudom, Máriát “utálni” muszáj a protestánsoknak, egyesek túlzott rajongása miatt. Ezek ÉRVEK amelyeket leírtam, és nem dogmák. Ezek a Biblia alapján méltányolhatóak, mély lelki megfontolással, belegondolással igazoltak ! Sőt, szinte a “bizonyíték” hogy a Szűzanya megjelenik – hasonlóan, mint a Tábor hegyén, hadd ne kezdjem elölről – annak, hogy Ő “is” felvitetett.
    Nem sokkolom az olvasókat azzal a személlyel, aki apácaként egy üvegkoporsóban fekszik romlatlanul (senki sem tartósította). Ahogy a Tábor hegyén Jézus elváltozott, tündöklött, ruhája is ! ragyogó lett, ugyanúgy, aki “átnéz” a másik világba, hasonlóan ragyog … bizony, ilyenek a látnokok, látjuk is a you tube-on!
    És mi az üzenet? a megtérés, a bűnbánat, a böjt, a szeretet, a hűség … Ugyan már, az ördög hogy mondana ilyet, hogy TEREMNE ILYEN FANTASZTIKUS SOK GYÜMÖLCSÖT mindez ?! Ehhez nagyon vaknak kell lenni (elvakultnak) ! Az érvekre sem hallgatónak. “Csak, mert az úgy van” – értem én.

    1. Nem fejeztem be egy mondatot: tehát Bernadette, az a parasztlány, aki annyiszor látta Máriát megjelenni valószínűleg azért maradt testben ép – és benne az üvegkoporsóban egy templomban – mert ANNYISZOR látta, hogy átszellemül(hetet)t a teste, ennyire. Más magyarázatot nem tudok elgondolni. Miután Jézus is ELVÁLTOZOTT a Tábor hegyén …
     —————————
     Az meg egészen tragikus, hogy aki Jézus iránti szerelmében, vele azonosulva, magán hordja a Szent Sebeket – semmit nem utál úgy a sátán mint Jézusnak a sebeit, amivel le lett győzve (szenvedésemmel kiegészítem … Pál apostol ugye ezt írta) azokra is ilyesmit mondanak, mint előbb Ida … és hogy abból meg kell térni.
     A keményszívűségből ideje 🙂

 5. Zolee: “De a valsztotottak megmenekultek az itelet elol. Az Ur kiragadta oket.”
  Igen, az Istentől jövő pusztító ítélet elől megmenekültek. De elfelejted, hogy mind Noénak, mind Lótnak milyen szörnyű lelki gyötrődést kellett kiállnia.
  Noé olyan korban élt a földön, amikor ő egyedül (a családjával) maradt csak igaz Isten előtt! Mindenki másra ez vonatkozott: “És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.” (1Móz 6:5), illetve “A föld pedig romlott vala Isten előtt és megtelék a föld erőszakoskodással. Tekinte azért Isten a földre, és íme meg vala romolva, mert minden test megrontotta vala az ő útját a földön.” (11-12.) Az emberek halomra gyilkolászták egymást, sőt felfalták egymást, és minden egyes gondolatuk gonoszságra vitte őket! El tudsz képzelni egy olyan világot, ahol úgy kell Isten hívének megmaradnod, hogy olyanok vesznek körül, akiknek állandóan azon jár az eszük, hogy másoknak ártsanak, pusztítsanak, öljenek?! Na egy ilyenből mentette ki Noét Isten. És Jézus azt mondta, hogy a “nagy nyomorúság” olyan rossz lesz, hogy olyan még sohasem volt. Az Egyházról pedig a Jelenések 7:14 világosan állítja, hogy a nagy nyomorúságból érkeznek meg a Mennybe a szentek: “Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.”
  Lótról pedig ezt mondja Péter apostol: “És ha megszabadította az igaz Lótot, aki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt; (Mert amaz igaz, azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és hallva, napról – napra gyötri vala az ő igaz lelkét)” (2Pét 2:7-8)

  Isten egyik esetben sem a “gonosz rendszer” elől mentette ki az övéit, hanem közvetlenül a tőle jövő büntető, mindent elpusztító ítélet (Noénál vízözön, Lótnál örök tűz) elől.
  A “nagy nyomorúság”, amiről Jézus beszél, elsősorban nem Isten ítélete, hanem háborúk, éhínségek, járványok, lázadások, szeretetlenség, gyűlölet, erkölcstelenség, gonoszság stb. Ezen keresztül kell mennie az Egyháznak a Máté 24 szerint. De ez nem Isten haragja és ítélete. Isten haragja és ítélete a Jelenésekben leírt 7 trombitaszó és a 7. trombitaszó után a harag 7 poharának kitöltése. Ld.: Jel. 6:15-17 és 16. rész. Ezektől fogja megkímélni az Egyházat, mert ezek elpusztítják (majdnem) a Földet, ezekkel az ítéletekkel számolja fel Isten az Antikrisztus birodalmát (ld. Jel 17-19. rész). De ez nem azt jelenti, hogy a “szenteknek” nem kell átmenniük a többek között a Jelenések 12-ben és 13-ban leírt antikrisztusi, véres üldöztetéseken.

  Egyébként “igen is lehetseges, hogy az elragadtas a nagy nyomorusag elott lesz” – igen, lehetséges, mert az Úr szerint nem tudjuk a napot, sem az órát, ezért még ha más is a meggyőződésem, hiba lenne részemről kijelenteni, hogy ez kizárt. De azért fontos észrevenni, hogy azok, akik már most arra készülnek, hogy esetleg szembe kell majd nézniük az Antikrisztus pusztító rendszerével, sokkal kisebb kockázatot vállalnak, mint azok, akik megnyugszanak abban, hogy az Úr mindenképp ki fogja őket menteni még a nagy nyomorúság előtt. Mert én tudom, hogy mit csinálok majd, ha “meglátom a pusztító utálatosságot” a szenthelyen állni, de vajon akik elaltatták a lelküket abban a reményben, hogy megmenekülnek a szörnyűségek elől, képesek lesznek-e alkalmazkodni, ha esetleg mégsem lesz igazuk?
  Ez itt a fő kérdés, és bár tényleg nem üdvösségi kérdés, hogy ki mit hisz az elragadtatásról, azért ez egy nagyon nyomós ok arra, hogy mindenki erősen elgondolkodjon rajta.
  üdv!

 6. Udv!

  Magamis kutatom meg vajon ez az elragadtatas mikor fog tortenni, de meg nem mondok hatarozott velemenyt.
  De amire szeretnem a figyelmet felhivni az amit Jezus mondott. Hogy amikeppen volt Noe napjaiban vagy Lot napjaiban. Az emberek ettek ittak es semmit eszre nem vettek. De a valsztotottak megmenekultek az itelet elol. Az Ur kiragadta oket.
  Es az en velemenyem, hogy igen is lehetseges, hogy az elragadtas a nagy nyomorusag elott lesz

  1. Vannak azonban bizonyos kizáró tényezők, amikből tudni lehet, hogy Jézus nem jöhet vissza a nagy nyomorúság előtt. Az egyik ilyen, hogy a Bibliából tudhatjuk, hogy a nagy nyomorúság alatt megszólalnak Isten trombitái (Jelenések 8:2) különböző csapásokat mérve az Antikrisztusra és követőire, Jézus pedig az utolsó trombitaszóra jön vissza.

   ?Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka.? (Jel. 10:7)

   ?Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.? (I. Kor. 15:51-52) Lásd még: I. Thes. 4:16-17.

   A legfontosabb azért mégis az, hogy amikor az Úr visszajön, legyen az bármikor, “munkában találjon.” (Máté 24:46) 🙂

   1. Thea, szuper beírásodra -?Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka.? (Jel. 10:7)- egy fontos dolog:
    http://www.nagyfigyelmeztetes.com/index.php/2012/10/21/megtudhatjuk-pontosan-hol-is-szerepel-a-latnokno-a-szentirasban/

    Ugye tudjuk, hogy prófétái által szól hozzánk az Úr. Ma is. A hetedik hírnök, azaz hetedik angyal trombitaszója az üzenetek, melyeket az ég ad most, immár két éve Írországban… , ezt senki nem fejtette volna meg, ha nem lenne világossá téve az üzenetekben.

    Lehet mosolyogni, de érdemes meghallgatni, mert igaz.

    L

    1. Nem tudom mik ezek és mi a céljuk vele, de azt tudom, hogy nem az Istentől valók. Isten nem összezavarni akar minket, hanem pont az ellenkezőjét.
     http://www.youtube.com/watch?v=-1IIUcNI0cw

     Már megbocsáss, de ez a “thewarningsecondcoming.com ugyan ez a kategória.
     Idézek:
     “………………….. Those loyal to my Son must always call on me, your beloved Mother of Salvation, so that I can consecrate you to my beloved Son, in order to grant you much needed graces. ……………………..”
     aláírás:
     Your beloved mother

     Mother of Salvation(magyar verzió, a Megmentés Királynéja)

     Végszó: A Babilon gyökerekkel rendelkező Vatikán(Romai Katolikus Egyház) folytatja a szokásos megtévesztő taktikáit, ezúton egy úgynevezett próféta segítségével.
     Imádkozzunk Szűz Máriához, hogy elvezethessen a Fiúhoz? Áruljátok már el nekem, ez hol található meg a Bibliában? . Figyelj Levente vagy Obrian vagy akár mi is a pillanatnyi neved, ha ez nem Istentől való akkor csakis a sátántó való lehet, és ez azt is jelenti, hogy te bizony a rossz oldalon állsz vagyis, ha még akaratlanul is, de neki dolgozol. Ezen nem ártana elgondolkodni.
     Én azt mondom Ébresztő!, mert ez a “Mary” addig fog benneteket elvezetni, amíg már nem lesz vissza út.

     http://www.mmp-usa.net/consecration_mary.html nevetségesen tragikus dogmák tájékozatlan keresztényeknek részére!

     Kérlek Uram vezesd ki őket a sötétségből, mert maguktól nem képesek rá.
     Áldót legyen az Úr mindörökké! Amen.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend