Elmélkedések

Mi van, ha tényleg megtaláltuk?

Mindig megdöbbentő életre bukkanni, amikor azt gondoljuk, hogy egyedül vagyunk. „Vigyázz!” – kiáltunk. „Él!”

A legtöbben azonban itt megállnak. Én is ezt tettem volna, ha lehetséges. Gondoltam, ennyi pont elég a kereszténységből. Egy „személytelen Isten” pont jó lesz. A szépség, igazság és jóság Istene, egy szubjektív Isten a saját fejünkben, még jobb. Egy alaktalan, egész lényünket átható erő, egy határtalan hatalom, amit kiaknázhatunk, a legjobb.

Na de maga az élő Isten a zsinór másik végén, amint végtelen sebességgel közeledik – felséges vadász, király, férj – az már egészen más kérdés.

A tolvaj-pandúrt játszó gyerekek hirtelen elhallgatnak: lehet, hogy tényleg van valaki az előszobában? Eljön a pillanat, amikor a vallással incselkedők – Istent keresők? – hirtelen megtorpannak. Mi van, ha tényleg megtaláltuk? Erről azért nem volt szó! És ami még rosszabb, mi van, ha Ő talált meg minket?

– C. S. Lewis: Csodák

Előző posztKövetkező poszt

8 hozzászólás

 1. “A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, Ő pedig szólásra nyitotta ajkát. Így tanította őket:

  Boldogok a lélekben szegények, mert övék a Mennyek országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a Föld. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a Mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a Mennyben a jutalmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat is.” ~Jézus; a hegyi beszéd

  https://www.youtube.com/watch?v=vPPsPRm7T5o

 2. Csak mert nagyon megtetszett a fenti megfogalmazás: “v͟é͟g͟t͟e͟l͟e͟n͟ sebességgel közeledik”. 🙂 Jó, de akkor hogy lehet a zsinór m͇á͇s͇i͇k͇ végén?Persze, így közeledni sem tud.Csak már eleve itt lenni.Mert hát, a Jóhír tényleg gyorsabban terjed, mint a fény.Az a hír, ami nem terjed gyorsabban a fény sebességénél, nem a Jóhír, s még csak nem is hír.A Jóhír már elterjedt az egész világon, így hát a jóhír maga a világ.Nem pedig a fény.Világos? 😀 https://2.bp.blogspot.com/-XLIw3HF3Tew/VaAT4vfg-cI/AAAAAAAAEik/71qA-hyyelc/s1600/Arthur_Sasse-Albert-Einstein.jpg

 3. Mint a mindenható Isten gyermeke, hívom a szent szolgáló és hadviselő angyalokat, hogy imádkozzanak velünk és hajtsanak végre minden utasítást. (Itt következik a szándékok megnevezése). Például: Idehozom ebbe az imába a szeretteinket, papjainkat, nemzetünket, az engesztelőket, a ránk bízottakat, lakó és munkatársainkat, közösségeinket, mindazokat, akik imáinkat kérték, háziállatainkat, idehozom tulajdonainkat, ingó és ingatlan javainkat, kommunikációs csatornáinkat (internet, telefon, honlap, blog) műszaki eszközeinket (laptop, számítógép, tablet, TV), stb.

  Atyánk, végy körül, és feddj be minket és tulajdonainkat teljesen Fiad, Jézus szent Vérével és a Te fegyverzeteddel! Erősíts meg minket a hitben, bátorságban, vitézségben, hogy szembe szálljunk és legyőzzük a bennünk munkálkodó, valamint a kívülről támadó gonoszt! Atyánk, kérünk, add meg nekünk a megfelelő vezetést angyalaid és a Szentlélek által!

  Jézus nevében, minden ellenünk irányuló démonhoz szólok: megkötözöm a kommunikációs képességedet! Vond vissza az eszközeidet, add vissza, amit elloptál, javítsd ki és hozd helyre, amit tönkretettél vagy ami megsérült, és engedj szabadon minket most Jézus nevében, engedj el minket tüstént! Jézus nevében, engedj el minket azonnal! Megkötözöm minden ártó képességedet, hogy ellenünk cselekedj, az erődet, az összes kapcsolatodat, a rólunk gyűjtött információkat, az ellenünk irányuló megtorlásokat. Megtörök minden ellenünk irányuló megbízást és megtorlást. Jézus nevében, a te tevékenységednek vége. Hozzád kötözök minden belőled származó mocskot is, és egyenesen Jézus Krisztus lábához küldelek, és megtiltom, hogy valaha is visszatérj hozzánk!

  3x Jézus hatalmas nevében, omoljon össze és semmisüljön meg a sátán országa, ami ellenünk támad! 3x

  Hívom a harcos angyalokat, hogy járjanak előttünk és semmisítsenek meg minden rágalmazást, hazugságot, megtévesztést és minden fegyvert, amit ellenünk és azok ellen alkalmaztak, akik hozzánk tartoznak. Jézus nevében elhallgattatom, megvakítom, ellehetetlenítem, megbénítom és Jézus lábaihoz küldöm mindazokat, akik ezeket létrehozták, a vezetőiket, a hátvédjeiket és a megtorlások erőit. A harcos angyalokat hívom, hogy mindezt vigyék végbe.

  3x A minden név fölött álló név, Jézus Krisztus nevében, megszüntetek és eltörlök minden feladatot, utasítást és engedélyt, ami ellenünk irányult. Megtörök és örökre megkötözök minden démont, gonosz erőt: interdimenzionálisan, lelki, fizikai, érzelmi, mentális szinten, minden gonosz kapcsolatot és projekciót. Minden ellenünk irányuló gondolatot, szót, cselekedetet és fegyvert. Jézus nevében véglegesen megtörök minden ellenünk készült erődítményt, minden velünk kapcsolatos álcát, átkot, rontást, boszorkányságot, gonosz kívánságot, varázslatot, varázsigét, pecsétet, ördögi csábítást, ártást, minden rontásra szolgáló tárgyat. 3x

  Szent Angyalok, kérjük vigyétek ezt végbe! Meg van írva, „fegyver nem árthat nekünk” (Iz 54,17). Uram, segíts nekünk legyőzni a gonoszt a buzgalmaddal és bátorságoddal!

  Uram Jézus, kérlek küldd el szent angyalaidat, hogy őrködjenek! Fésülj át mindent, és távolíts el minden démont és gonoszt a határainkról; gátolj, akadályozz meg minden kivetítést; hatástalaníts minden megátkozott tárgyat, csapdát és időzített bombát; háríts el minden erőt, amely ellenünk irányul, aminek mi vagyunk a célpontjai! Uram Jézus, kérlek erősítsd meg és tedd áthatolhatatlanná a minket körülvevő angyali védelem burkát, bárhová is megyünk! Jézus szent Vérével lepecsételek a területünkön, a birtokunkon minden gonosz, ördögi behatolási pontot a levegőben, a földön, a tűzben, a vízben és az inter-dimenzióban.

  Kérjük, küldd el szent angyalaidat, hogy őrködjenek és állítsák meg ellenségeinket, akadályozzák meg a gonosz erőinek behatolását! Köszönöm, alázatos és hatalmas Szent angyalok, hogy teljesítitek ezeket az imakéréseinket, és hogy annyiszor a megmentésünkre siettek.

  Jézus nevében, megkötözök minden hazug lelket, a megosztottság minden szellemét, amely mindennemű kommunikációnkat zavarja és zaklatja. Jézus lábához küldelek benneteket a hazugságaitokkal és minden mocskotokkal együtt. Itt befejeződött a küldetésetek! Jézus nevében, most megtörök minden átkot, boszorkányságot, rontást, gonosz kívánságot és varázslatot, ami az internetes kommunikációs csatornáink, honlapunk, blogunk ellen és azon emberek ellen irányult, akik meglátogatják, használják ezeket.

  3x Jézus Krisztus nevében, megtörök minden halálos átkot, amit ellenünk mondtak. Élni és boldogulni fogunk, hogy az Úr dicsőséges tetteit hirdessük. 3x

  Úr Jézus, kérlek, erősítsd meg, támogasd és áldd meg angyalainkat ebben a hatalmas csatában. Növeld az erejüket, kitartásukat, és hatalmukat és küldj erősítést és gyógyulást a csata hevében! Szent Angyalok, megáldunk titeket és szívből köszönjük a védelmeteket. Szent Angyalok, kérünk, állítsatok fel erős védelmet minden munkánk körül, amit az Úrnak végzünk, hogy megvédje azokat, akik valóban keresik Őt!

  Drága Szentháromság, Atya, Fiú, Szentlélek: szívből dicsérünk, tisztelünk és imádunk Titeket. Köszönjük, hogy szerettek minket, és erőt adtok nekünk, hogy legyőzzük a gonoszt.
  Jézus, bízunk Benned. Köszönjük, hogy beírtad a nevünket a Bárány Élet Könyvébe.
  Jézus, bízunk Benned. Köszönjük, hogy elküldted szent angyalaidat, hogy megvédjenek minket.
  Jézus, bízunk Benned. Tégy minket szentté, ahogy Te is szent vagy!
  Szent Atyám, kérlek fékezd meg a növekvő sötétséget, és adj nekünk több időt, több kegyelmet, több irgalmat, hogy vethessünk, hinthessük igéd magvait, és összegyűjtsük a lelkeket; adj bölcsességet és önuralmat, hogy egyedül Érted éljünk ezekben az utolsó időkben!

  Ezek hivatalos parancsok, melyeket Isten Szent Lelke ihletett, egy törvényes és kötelező erejű dokumentum a Mennyei Udvarokban. Meg van írva: „Bármit is megkötsz a Földön, az meg lesz kötve a Mennyben is” (Mt 18,18). Ámen.

  https://jesus-comes.com/index.php/2018/01/22/bindungs-gebet-gegen-alles-bose-binding-prayer-for-every-evil/

  Az ilyen jellegű szabadító imák végén mondjuk el ezt a fohászt is: Jézus nevében most elvágok minden köteléket, és parancsolok minden eltávozott gonosz léleknek, hogy hagyjanak el véglegesen minket és minden érintettet!

  Imádság az Úr Jézus Dicsőséges Visszajöveteléért: Az Úr Jézus folytatta: „Drága gyermekeim! Most a világ mélyponton van. Ebből csak az Én dicsőséges visszajövetelem által szabadul meg. Kérjetek Engem mindennap ezzel az imával:

  „Drága Jézusom! Leborulok Előtted és hálát adok Neked azért, hogy megváltottál. Szeretlek Téged önmagadért és köszönöm, hogy velünk maradtál. Köszönöm, hogy nem hagytál el bennünket a végső harcban, amikor a sátán minden eszközt bevet, hogy a lelkeket kárhozatba taszítsa. Jézusom, jöjj! Jöjj minél előbb vissza az ég felhőin úgy, ahogy megígérted. Jöjj vissza dicsőséges fényedben, hatalmadban, jóságodban és szeretetedben! Jöjj, és ítéld meg a földet! Szabadíts meg a gonosztól! Áradjon ki a Te jóságod, igazságod, szereteted, fényességed! Áraszd ki ránk megváltásunk dicsőségét: hatalmas szeretetedet! Jöjj vissza, Jézus, tégy rendet ebben a zűrzavaros világban! Tégy minket olyan ártatlanokká és tisztákká, mint a gyermekek! Tisztíts meg minket bűneinktől, hogy gyermeki lélekkel emeljük Hozzád kezünket és lelkünket, hogy Téged méltóképpen imádjunk és szeressünk úgy, hogy megtesszük akaratodat! Jöjj vissza, Jézus, az ég felhőin, és szád leheletével semmisítsd meg a gonoszt! Ne engedd, hogy tovább uralkodjon rajtunk! Mentsd meg a Te ártatlan kicsinyeidet, akik Benned remélve Hozzád kiáltunk! Tebenned hiszünk és Tőled várjuk életünk jobbra fordulását és megváltásunkat. Jöjj, Jézus, jöjj! Szent angyalaiddal és az üdvözült seregekkel kiáltjuk: Marana Tha! Jöjj el, Uram, Jézus! Tisztítsd meg a földet, kötözd meg a sátánt úgy, ahogy a Szentírásban megígérted: ezer évre! Újítsd meg a földet, s hozd el nekünk az ezer éves béke uralmát! Jöjj, Uram, Jézus, jöjj, jöjj! Szentlélek, áradj ki ránk! Te imádkozz bennünk és általunk, Te kérleld bennünk a szentséges Urat, hogy méltóztasson leszállni az Atya öléből, és mielőbb megtisztítsa és megújítsa ezt a siralomvölgyet! Az Ő dicsősége és fényessége ragyogja be a világot, és az emberek szüntelenül magasztalják, dicsőítsék és megvallják az Úr nevét. Jöjj, Jézus, jöjj! Aki vértől ázott ruhát viselsz, Aki meghaltál, és most örökké élsz. Jöjj, feltámadott Urunk! Kérve kérünk! A lelkünkkel kérünk, mert ajkunk elégtelen arra, hogy kérleljen. Égig érő vággyal kérünk, jöjj vissza Urunk! Jöjj a te népedhez, aki hív Téged, mint egyedüli reményét, végső menedékét! Uram, csak Te tudod megadni egyedül, amit megígértél. Semmisítsd meg a gonoszt szád leheletével! Jelenj meg ragyogva, feltámadott, dicsőséges Testeddel! Szégyenítsd meg az antikrisztust, aki bitorolni akarja a Te Nevedet! Semmisítsd meg a gonoszt, állítsd helyre a békét, a szeretetet úgy, ahogy azt öröktől fogva megteremtetted! Boldogságos Szűz Anyánk, leghatalmasabb közbenjárónk az Úr Jézus Krisztusnál! Kérleld meg Őt, ahogy a kánai menyegzőn tetted, hogy jöjjön el az Ő Országa, legyen meg az Ő akarata, amely elhozza a Te Szeplőtelen Szíved diadalát, ami beragyogja a Mennyet és a Földet. Ámen.” (MJ20201227)

  1. Christina üzenete-31 december 2020
   Az Úr nagyon szigorú hangon beszélt Christinával. Azt mondta:
   ′′ Jaj, jaj, jaj annak, aki eltiltotta szavamat az emberiség szívéhez és lelkéhez, aki válaszolhatott volna nekem.
   Tűz, dögvész, pestis, éhínség és a harmadik világháború addig fog tombolni a földön, amíg a világ népességének kétharmada ki nem pusztul. Aki élő marad, irigyli a holtakat. A keleti ember gonosz, kegyetlen lesz, és nem kegyelmez a világ lakóinak. Ó, az ember elhiszi, hogy ha van oltóanyaga, akkor minden visszatér a normális viselkedéshez – ahogy volt. Milyen ostoba az ilyen ’ember’, aki nem hallotta meg a hívásomat, mert ha a szavaimat szívre vették volna, bölcsességed lenne megérteni, hogyan csaptak be az antikrisztussal egybekötött emberek. Az ember által készített hatalmak becsapása lesz, hogy irányítsanak és elpusztítsanak téged!
   Az Egyházam kiürítette magát mindazból, ami az enyém, és elhagyott titeket, az én népem nélkül, hogy bárki is pásztorolná a nyájat. Mint egyszer mondtam nektek, magam fogom pásztorolni a nyájamat, és jaj annak az embernek, aki sötétségbe vezette népemet, és megtagadta az én népem kincseinek szentségét. Oly sokan futnak és rejtőzködnek, mintsem szolgálják a nyájamat a mise ünnepével, és etessék a bárányaimat a szent testemmel, de olyanoknak, akik pásztornak vallják magukat, azt mondom: ′′ Csak szégyent hoztatok nekem. ”
   A világ most belép az antikrisztus sötétségébe, így nincs visszatérés a ′′ normalitásba hanem az antikrisztus sötétségbe, amely az antikrisztust rád kényszeríti, hogy szándékos elmulasztása a hívásomra. Az Egyházam felkészült az antikrisztus belépésére, mivel vannak olyanok, akik az Antikrisztussal az Egyházamban tevékenykednek, és vannak, akik egy világbeli valutát hoznak létre. Mint már mondtam neked, ők irányítják a létezésedet, diktálnak neked úgy, ahogy ők kívánják, és mindaz, amit birtokolsz, többé nem lesz a tiéd. Mint ti, ostoba emberek, íme mindezek előttetek, szeretném, ha megértenétek, hogy sokszor visszhangoztam ezeket a szavakat az én kicsikémen keresztül, de nem érem el.
   A halál bűze mindenhol ott lesz, mert az életnek sem értelme, sem értéke nem lesz az antikrisztusnak: megszabadulsz tőlük. Felhívom az emberiséget, hogy figyeljen oda és hallgassa meg, amit mondok. Nyisd meg A KÖNYVET és olvasd el Isten hetedik pecsétjének nyolcadik fejezetét…”
   (Akinek esetleg nincs kéznél a BIBLE másolata, az Apokalipszis nyolcadik fejezete közvetlenül ezt az üzenetet követi. Jézus aztán befejezte
   “… Ilyenkor nagy csend lesz a Mennyországban.
   Imádkozz, imádkozz, imádkozz az egész emberiség lelkéért és a sokak lelkéért, akik felkészületlenül halnak meg. Kicsikém, ne félj megtudni mindent, amit mondok neked.
   Apa, fia és Szentlélek.”

  2. Na ez egy tökéletesen olyan ima, ami nem követendő.
   Sokunkban rossz imaforma tudatosult ill. meg vezettek “tanítóink” hogy hogy kell imádkozni.
   A Bibliában Jézus Krisztus megmutatta milyennek kellene lennie az imának.
   Nem kell azt túlragozni, átformálni, stb.
   Egyszerűen csak szóljunk saját szavainkkal a Teremtő Atyához őszinte szívből és nem is fontos, hogy jó hosszú, sokbeszédű legyen az imánk.
   Ez a véleményem az imáról.

 4. Hogy-hogy mi van?Hát, semmi. 🙂 (Még aggódás se!) Hiszen végtelen sebességgel közeledik.Ami azt jelenti, hogy sosem volt máshol, mindig csak itt.Nem történt semmi.Csak lepergett némi illúzió.De illúzió helyett inkább szívesebben mondok játékot.A fény sebességéhez, időhöz kötött játékot.De a valóság végtelen sebességgel közeledik.Itt van.Sosem volt máshol.Semmi sem történt.
  “Maradjon meg mindenki abban a hivatásban, amelyet kapott.Ha rabszolga hivatást kaptál, ne bánkódj miatta. Még ha szabad is lehetnél, maradj meg benne.Aki ugyanis mint rabszolga kapta hivatását az Úrban, az Úrnak szabadosa. Hasonlóképpen, aki mint szabad ember kapott hivatást, Krisztus rabszolgája.Váltságdíjat fizetett értetek, ne legyetek emberek rabszolgáivá!” ~Pál apostol

 5. Köszönjük hogy rátalálhattunk az oldalra és MOST erre a nagyon rövid írásra amiben minden benne van 🙂

  Helytállást kívánok mindenkinek a mától érvényes – akár erőszakos – oltástörvény idején ! Meg, persze, ne úgy legyen. Az NEM az Ő akarata !!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend