Bibliatanulmányok

Az eljövendő gazdasági összeomlás

Írta: Joseph Candel

Sok gazdasági elemző és elismert gazdasági szakember figyelmeztet rá, hogy a jelenleginél is nagyobb, mindent elsöprő, világméretű gazdasági összeomlás közeleg. A Bibliában ugyan ez nincs így szó szerint megjövendölve, ám a fontosabb végső időkről szóló próféciák ilyesmit sugallnak. Egy gazdasági összeomlás minden bizonnyal felgyorsítaná a végső idők eseményeit. Különösen az Antikrisztusként emlegetett világuralmi diktátor megjelenését segítené elő, és azt, hogy bevezesse világméretű hitelrendszerét, a Fenevad bélyegét (?666″).

A modern gazdasági rendszerek javarészt hitre épülnek. Az emberek hisznek abban a pénznemben, amit használnak; ám ez a hit célt tévesztett. Nincsenek tudatában annak, hogy az adott pénznem mögött nincs elegendő vagyoni vagy tárgyi fedezet – arany vagy ezüst – és, hogy gyakran olyan kormány bocsátja ki, mely igencsak el van adósodva. Amikor az emberek csalódnak az általuk használt pénznemben, akkor annak árfolyama zuhanni kezd; a részvények ára leesik, és az ország egész gazdasága összeomlik.

Az Internetes kereskedelem korát éljük. A világgazdaság és a tőzsdék szervesen kapcsolódnak egymáshoz: ha egy jelentősebb tőzsde hirtelen drasztikus zuhanásnak indul, az világméretű pánikot idézhet elő, amitől aztán az egész világgazdaság kártyavárként omolhat össze.

Egy lehetséges forgatókönyv: tegyük fel, hogy az amerikai gazdaság egy nemzetközi konfliktus miatt – például jelentősebb háború robban ki a Közel-Keleten, vagy súlyos olajhiány lép fel – meggyengül. Ebben az esetben a világ gyorsan elveszti az USA dollárba vetett hitét. A dollár, a más, dollár-alapú valuták, valamint a nemzetközi részvények értéküket vesztik; és ennek eredményeképpen a bankok és a pénzügyi piacok is valószínűleg világszerte csődbe mennek. Egy ilyen gazdasági összeomlás minden bizonnyal világméretű politikai és társadalmi zűrzavarhoz vezetne.

Egy másik lényeges tényező a nemzetközi szintű adósság-törlesztési válság. A Világbankon és a Nemzetközi Valutaalapon (IMF) keresztül szinte minden nemzetet behálózott már valamilyen befolyásos nemzetközi pénzügyi spekuláns. Az ilyen spekulánsok hatalmas kölcsönöket adnak, de olyan magas kamatra, hogy az illető nemzeteknek lehetetlen legyen visszafizetni az adósságukat.

Vajon milyen megfontolásból ad több milliárdos kölcsönöket a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap, vagy bárki más, mikor tisztában van vele, hogy sosem kapja vissza? Abból a megfontolásból, hogy ha egy nemzet fizetésképtelenné válik, és nem törleszti a kölcsönöket, akkor az, akinek tartozik, ráteheti a kezét az illető ország gazdaságára. Ahogy a Biblia is mondja: ?az adós szolgája a kölcsönadónak” (Példabeszédek könyve 22,7b). Tehát elsősorban ezért adnak kölcsönöket a pénzügyi spekulánsok ezeknek az országoknak, hogy irányításuk alá vonják őket!

Manapság a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap alakítja a különböző országok gazdasági- és belpolitikáját. Ők irányítanak gyakorlatilag mindent: a kormányt, az ipart, és a bankokat is. Hivatalosan pénzügyi nyomást gyakorolnak a kormányokra, így befolyásolják őket. Ha egy pillantást vetünk azokra a gazdasági problémákra, amelyek pl. Argentínát és más országokat sújtottak az utóbbi években, világosan kiderül, hová vezet mindez.

A világon a jelenlegi gazdasági nehézségek nem véletlenül alakultak ki, és nem is a ?piaci nagyhatalmak munkálkodásának” eredményeképpen jöttek létre, mint ahogy azt a híradóban oly gyakran hangoztatják. Manipulálják a világ pénzügyi gazdaságát; gondosan felépített pénzügyi csődöt idéznek elő, melyet aztán rövid fellendülés követ, majd újabb, még súlyosabb csőd. A világ pénze így egyre kevesebb ember kezébe vándorol, miközben egyre több nemzet kerül a csőd szélére, és kényszerül átadni gazdaságának irányítását külföldi kölcsönökért cserébe.

Az idő előrehaladtával a helyzet csak rosszabbodik; a gazdasági stabilitás egyre gyengül a világ pénzügyi piacain, és példátlan ingadozások jönnek létre a jelentősebb országok gazdaságában. Amikor majd mindez bekövetkezik, az emberek megváltó után fognak kutatni. Paul Henri Spaak, az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének legelső elnöke, egyszer kijelentette: ?Megfelelő kaliberű embert szeretnénk, aki engedelmességre bír minden népet, és kihúz minket abból a gazdasági fertőből, melybe egyre inkább belesüppedünk. Ilyen emberre várunk, és ha eljön – legyen akár olyan, mint az Isten, vagy olyan, akár az ördög – tárt karokkal fogadjuk majd.”1 És a világ pontosan így fog reagálni.

Az emberek szerte a világon olyan pénzügyi varázslót keresnek, aki stabilitást és fellendülést tud elérni. Ezért amikor az Antikrisztus a világ porondjára lép, és látszólag elvégzi mindezt, hősként fogják ünnepelni, és örömmel hódolnak majd be neki és az új gazdasági rendszernek. Abból a gazdasági romlásból ?menti” majd ki az embereket, melybe ő maga juttatta őket; és a terve sikert is fog aratni – egy ideig.

Már most fel kell készülnünk ezekre a hamarosan bekövetkező eseményekre. Kezdjük azzal, hogy ha eddig nem tettük volna még meg, elfogadjuk Jézust megváltónknak. Aztán tanuljunk meg imában kapcsolatot létesíteni Jézussal, hogy ez által vezetni tudjon minket, és gondoskodni tudjon rólunk az eljövendő zűrzavaros időszakban. Tanulmányozzuk, mit mond a Biblia az Antikrisztus eljövendő világméretű uralmáról és más végső időkkel kapcsolatos eseményekről, hogy ne érjen minket váratlanul, amikor mindezek bekövetkeznek; és hogy ne tudjanak majd meggyőzni bennünket arról, hogy az Antikrisztust kell követnünk. Aki jól értesült, könnyebben tud védekezni. Jézus megígérte: ?Békességet hagyok nektek: az Én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. ? Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgyetek” (János Evangéliuma 14,27.29).

1 Cartledge, D. n.d. Eschatology, 132. o. Rhema Bible College, Townsville.

Előző posztKövetkező poszt

4 hozzászólás

 1. I think the religion and many people also have to be divisive social berögzültségeket újjáépítésből then leave. The divide is only war, hostility and confusion. An efficient reconstruction of the events just after a peaceful global society for the human race eggyütt able to accomplish, given the fragile environment (land) safely maintained. I find the solution to the Venus Project. Science is what you can of course be "good" and "evil" is used in a peaceful and well-educated respectful of life and peace of humanity can be made out of a progressive social system implementation. The fear from the other divisions to the religious or ideological serve only at the expense of humanity. Of course, religions and ideologies contain useful items, but not beneath them to order eggyetlen group. Must learn to live without them. I think one of the wisest of mankind Writing the Tao The King even though I think so, I'm not religious, but devout atheist or not. The insecurity and fear from the truth, people do not understand why?

  1. "I am not given us the spirit of fear of God, but of power and of love and of a sound mind." – I Timothy 1, 7, "There is no fear in love, even perfect love casts out fear, because fear involves torment: he who fears is not made perfect in love." – I John 4, 18 Do not confuse religion with faith, the two are by no means the same thing!

 2. Szerintem a vallást s még sok az embereket megosztó társadalmi berögzültségeket is ki kellene hagyni majd az újjáépítésből. A megosztottság csak háborút, ellenségeskedést és zűrzavart okoz. A hatékony újjáépítést az események után csak egy békés globális társadalom az emberi faj eggyütt tudja majd véghezvinni, figyelembe véve a törékeny környezetének (föld) épségben tartását. Én a Venus Projektben találom a megoldást. A tudomány segítségével amit persze lehet “jóra” és “rosszra” is használni és egy békés jól képzett az életet és békét megbecsülő emberiség segítségével történhet egy végre előremutató társadalmi berendezkedés megvalósítása. A megosztottság a félelem a másiktól legyen az vallási vagy ideológiai csak az emberiség kárára szolgál. Persze a vallások és ideológiák is tartalmaznak hasznos elemeket, de nem szabad alájuk rendelni eggyetlen csoportot sem. Tanulni kell belőlük de nem megélni. Szerintem az emberiség egyik legbölcsebb írása a Tao The KIng annak ellenére gondolom így, hogy nem vagyok vallásos, de istenfélő vagy istentagadó sem. A bizonytalanságtól és az igazságtól félnek az emberek nem értem, hogy miért?

  1. ?Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.? ? I. Timóteus 1, 7

   ?A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.? – I. János 4, 18

   Nem szabad összekeverni a vallást a hittel, a kettő korántsem ugyanaz!

   1. Igy van, Thea.
    A hit mindig előrevisz. Hite mindenkinek van van akinek kevesebb van akinek több. Viszont a reményt megvetem mert nem tevékeny. A remény a tétlen, gúzsba köti az embert, a remény apatikus, haszontalan mind az egyén mind a társadalom számára. A hit viszont az emberiség hajtóereje. Például régen hitték, hogy az ember repülni is tud majd egyszer és az ebbe vetett hit hajtotta a felfedezőket, feltalálókat kipróbálva sok lehetőséget akár az életük kockáztatása árán is, amíg eljutottunk napjaink szinte rutinszerű polgári repüléséig. A mindennapjainkat is átszövi a hit. Hit nélkül nem lehet élni: kicsit sarkosan fogalmazva hallani lehet a vadonban eltévedt emberekről, hajótöröttekről akik hetekre hónapokra magukra maradtak és esetleg még meg is sérültek és hittek abban, hogy rájuk találnak. Túl akarták élni és a hit hajtotta őket a túlélési lehetőségek keresésében. A hit segített mentálisan feldolgozni a helyzetet és arra sarkalni, hogy keressék a túléléshez szükséges lehetőségeket és éljenek is vele. A legtöbben akik feladták sokszor már csak egy karnyújtásnyira volt a megmenekülés és a hitükben meggyengültek, a hitük adta erő hiányában ami meg tudta volna adni azt a karnyújtást, elpusztultak. Aki olvasta az Életben maradtak könyvet vagy látta a filmet pontosan tudja miről van szó. Sokszor lehetünk tanúi, hogy a hit segítségével az emberek már-már lehetetlennek tűnő dolgokat képesek véghezvinni. Ezt talán legjobban és mindenki számára érthetően egy-egy élethelyzetben szükséges fizikai erőkifejtés során lehet tetten érni. Biztos sokan kerültek olyan helyzetbe, hogy meglepődve tapasztalták erejük nagyobb annál mint gondolták volna, ha nagyon nyomós okuk “hitük” van megfeszíteni izmaikat… (ajaj most egy “kicsit” ki vagyok égve nem jutnak eszembe se jó, se rossz példák) …

 3. http://www.youtube.com/watch?v=Nfhl18np1bo
  ?Mert készakarva nem tudják azt,hogy egek régtől fogva voltak, és föld,

  mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára;

  Amelyek által az akkori világ? vízzel elboríttatván elveszett:

  A mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltettek,

  tűznek tartatván fenn,az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára?

  Péter második levele 3.-ik rész 6-7 verseiben!!!!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend