Idők jelei, Járványok

Koronavírus az utolsó időkben

Orvosi védőfelszerelés a bubópestis idején a XVII. században

Talán 2020 tavaszán is sejteni lehetett, hogy nem mindennapi események zajlanak körülöttünk, de őszintén szólva legvadabb álmaimban sem gondoltam, hogy kevesebb, mint egy év alatt ezek az események ilyen messzire taszítják a világot a sötétség felé.

Kis túlzással elmondhatjuk, hogy a kirakós valamennyi darabja az asztalra került, már csak össze kell illeszteni őket. Hogy ez milyen sebességgel történik meg, sok mindenen múlik.

A koronavírus járvány mindenesetre megmutatta, hogy a világ irányítása nem is annyira nehéz, mint eddig gondoltuk, illetve most már azt is látjuk, hogy mi ennek a legkézenfekvőbb eszköze: az emberek egészsége és jóléte, jobban mondva annak hiánya és a visszaszerzésüket ígérő megoldás.

A koronavírus elleni védőoltás igazi katalizátorként szolgál a történetben és a majdani teljes kontrol elérésében is fontos szerepe lehet. Itt fontos tisztázni néhány kérdést. Személy szerint nem gondolom, hogy ez az oltás (pontosabban bármelyik engedélyezett vagy engedélyre váró Covid oltás) az antikrisztusi rendszer legismertebb elemeként elhíresült fenevad bélyege lenne, azonban az oltási kampányokat körül övező propaganda, az immunitás útlevél bevezetésének lehetősége vagy a társadalomban ezek következtében tapasztalható megosztottság, oda vezettek, hogy a fenevad bélyege nélkül is érdemes átgondolni ezzel kapcsolatos döntésünket.

Akik ismerik az oldalt, tudják, hogy nem vagyok az oltások feltétel nélküli híve. Úgy vélem, hogy nagyon fontos disztingválni az egyes betegségek és oltástípusok, illetve a magyar gyakorlat különböző elemei és hiányosságai között. Van az oltások között olyan, ami milliók életét mentette már meg és olyan is, amelyik ma már több kárt okoz, mint amennyit esetleg elhárít. (Akit érdekelnek a részletek, a Nebáncs Egyesület honlapján, a „védőoltások” menüpont alatt keresgéljen, és persze itt az oldalon is van jó pár cikk a témában: ITT) Ez azonban csupán a kérdés egészségügyi vonatkozása. Függetlenül attól, hogy ki mit gondol az RNS alapú vakcináról, esetleg az oroszok vagy kínaiak által fejlesztett oltóanyagokról, a világjárvánnyá kiterjesztett krízis révén olyan mértékű nyomás nehezedik a föld lakosságára, hogy már önmagában emiatt érdemes fontolóra venni az oltás elkerülését. Személy szerint nem félek attól, hogy bajom esne, ha beoltanának, hiszen nagyobb az, Aki bennem van, mint az, aki a világban van,1 és azt is tudom, hogy még egy halálos ital sem árthat nekem,2 főleg, ha kényszerítenek rá, hogy megigyam, de ha nem vagyok képes vállalni a koronavírus oltás elkerülésével járó kényelmetlenségeket, mi lesz, amikor egy hasonló döntés élet-halál kérdése lesz? Az egyik persze nem következik egyenesen a másikból. Attól, hogy valaki vállalja a koronavírus elleni védőoltást, még simán megtagadhatja a majdani fenevad bélyegének felvételét és fordítva. Azt se szeretném, ha bárki kárhoztatva érezné magát, ha szeretné beoltatni magát. Ez nem üdvösség kérdése és ez a poszt nem erről szól. Inkább azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ami körülöttünk folyik kísértetiesen hasonlít arra, amit évek óta gondolunk azokról a bizonyos utolsó időkről, így ez a járvány nagy valószínűséggel ezek része vagy előkészítése, esetleg egy későbbi válság főpróbája, így nem butaság, ha mi is próbálgatjuk szárnyainkat.

Az oltás tehát pont annyira lehet része az utolsó idők forgatókönyvének, mint mondjuk a mobiltelefon, a kártyás fizetés vagy a biometrikus adatokat is rögzítő iratok használata, márpedig ezek igénybevétele ellen ritkán szólal fel bárki is manapság. Szerintem ebben nyugodtan követhetjük Pál apostolnak a lelkiismereti kérdésekre vonatkozó tanácsait:

„A hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. … Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, hiszen az Isten befogadta őt. … Ez az egyik napot különbnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot: mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek. … Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek. …  Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélni önmagát abban, ami felől döntött. Aki pedig kételkedik, amikor eszik, máris elítéltetett, mivel nem hitből tette. Mert minden, ami nem hitből származik, az bűn.” (Róma 14:1-23)

Ne hasonlítsuk Istent ahhoz a pedagógushoz, aki szándékosan olyan vizsgafeladatokat készít, amin a többség megbukik. Nem szándéka megoldhatatlan akadályok és kérdések elé állítani senkit és erről se feledkezzünk meg:

„Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”3

Amikor az a bizonyos bélyeg megjelenik, mindannyiunk számára egyértelmű lesz.

Azért is fontos beszélni erről, mert ma még megtehetjük. A közösségi és egyéb médiumokban tapasztalható cenzúrát látva a nem túl távoli jövőben ez már csak a fizikai világban lesz lehetséges és még ott is korlátozottan. Ez persze a javunkra is válhat, hiszen egy igazi ölelés, kézszorítás vagy mosoly egymillió lájknál is többet ér, ahogy a konyhaasztalnál elmesélt bizonyság messzebbre juthat egy profi youtube videónál, főleg, ha ezek terjesztése már nem lesz lehetséges az előbb említett cenzúra miatt. Lehet, hogy tényleg az utolsó fejezet küszöbén állunk? Maga Jézus mondta, hogy „Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.” (Máté 24:14) Márpedig most ott tartunk, hogy az evangélium hirdetése egyre kevesebb platformon lehetséges. A különböző médiumoknak köszönhetően a jóhír mára tényleg bejárta a világot és bár a technikai lehetőségek tára továbbra is bővül, a tényleges alkalmak száma a körénk épülő világállamban rohamosan csökken, hiszen mára odáig jutottunk ebben a kibírhatatlanul toleráns világban, hogy nemcsak egyes személyeket tiltanak el ettől, de egész platformok válnak a cenzúra és a „befogadás” áldozataivá.

A fent említett kirakósdarabokhoz pár mondat erejéig visszatérve azért rá kell jönnünk, hogy egy nagyon is fontos darab hiányzik még az utolsó felvonáshoz. Lehet, hogy a fenevad bélyegéhez szükséges technológia már rendelkezésre áll, lehet, hogy a háttérhatalom elérte a teljhatalmat és a globális gazdaság egységesítése majdhogynem befejeződött, de az a bizonyos valami, amit a Biblia a Fenevad képének nevez és aminek imádata nélkül a fenevad bélyege csak egy újabb darabja a világ legnagyobb gyűjteményének,4 sehol sincs a láthatáron, ahogy maga a fenevad sem. Tudom, hogy léteznek mindenféle elvont elméletek ennek beazonosítására, de a Biblia sohasem ködösít és egyetlen próféciának sem célja, hogy direkt nehézzé tegye saját megértését. Ha nem értjük, hogy miről beszél, annak legfőbb oka az lehet, hogy még nem jött el az ideje.

Jézus halála és feltámadása előtt a tanítványoknak lövése sem volt arról, hogy mi történik körülöttük és utána is időre, Jézusra és a Szent Lélekre volt szükségük ehhez. Mi hozzájuk képest előnyben vagyunk, hiszen Jézus és a Szent Lélek már eleve velünk és bennünk vannak, de azért bizonyos részletek megértésével mi sem állunk túl jól. Érdemes tehát kellő alázattal kezelni kedvenc értelmezéseinket, főleg, hogy az arrogancia nemhogy vonzaná, de inkább taszítja még a legérdeklődőbb keresőket is.

Van még valamennyi időnk. Használjuk bölcsen,5 ez pedig az Úrral való közösségben, nem pedig a közösségi médiumok böngészésében rejlik. A hamisítványt is úgy azonosíthatjuk a legjobban, ha az Eredetit mindennél jobban ismerjük, vagy ami még fontosabb, ha Ő ismer minket.

 1. 1. János 4:4 []
 2. Márk 16:18 []
 3. János 10:27-28 []
 4. Jelenések 14:9-10 []
 5. Efézus 5:15-16 []
Előző posztKövetkező poszt

170 hozzászólás

 1. Szia Thea!

  Ebben az üzenetben megleled a magyarázatot, hogy miért egyházi szabadkőműves az egész Magyar Püspöki Konferencia összes tagja, arra is választ kapsz, hogy miért gyilkosság minden lélegeztetőgépre tétel:

  2021. március 9.

  Jézusom. A tehetetlenség óráit élem át újra. Egyre csak a Kereszthez való odaszögelésed jut erről eszembe.

  Jézus: Tudom mire gondolsz kicsim. Ahogy ti emberek szoktátok mondani, „a helyzet fokozódik”. A templomok ugyan nyitva vannak korlátozott ideig, de a szentmiséket nem látogathatjátok.

  Ez a helyzet kísértetiesen hasonlít a tavalyi állapotokhoz. Egyházam most már nem is csak kullog – ahogy korábban mondtam – a világ után, hanem a világ harci díszeit felöltve, szinte kérkedik a korlátozásival. A kullogásban van némi alázat, vagy szemernyi beletörődöttség. Ez az egyház már előljár, mellétt döngetve az emberi szabályok és korlátozások betartatásában, megfeledkezvén arról, hogy az egyház Krisztus teste. „Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai” (1 Kor12,27). Azé a Krisztusé, aki amikor a Földön élt, csodákat tett, lecsendesítette a háborgó tengert, meggyógyította a leprást és minden betegséget meggyógyított, halottakat támasztott fel.

  Hol van az Egyház hite?

  Vajon hatékony lenne-e a Szentségimádások megsokszorozása?

  Vajon hisznek-e papjaitok és püspökeitek a szentelményekben?

  Vajon ha egy nagy átfogó szent böjtöt hirdetnének ebben a járványos időben és imára és a keresztútjárásra hívnák a népet, meg tudnák-e fékezni a járvány?

  Ha kivinnék az Oltáriszentséget az utcákra, terekre, kórházakba.

  Vajon lennének-e gyógyulások?

  A kérdéseim sajnos süket fülekre találnak. A papság a világra figyel, a médiára az emberi okoskodásokra és nem Jézusára tekint.

  Nektek felszentel szolgáim leborulva, kezeiteket kitárva – mint a felszentelésetek órájában – kellene most az üres templomaitokban leborulni előttem, az Oltáriszentség előtt és könyörögni a rátok bízott nyájért, a világért, a testi és lelki gyógyulásokért. Kérni a bölcsesség és a tisztánlátás kegyelmét.

  Kivonulni végre a világból, bedugni füleiteket, becsukni szemeiteket, és végre kinyitni szíveteket, hogy felismerjétek Uratok Jézus Krisztus akaratát.

  Uram imádkozom papjainkért és azért, hogy a Húsvétot méltóképpen ünnepelhessük meg .

  Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Ámen

  Gyermekem, megáldalak az erőslelkűség kegyelmével az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

  Jézus bátor harcosa.

  Szent Péter-bazilika: Hamispróféta megtiltja a hagyományos latin misét: https://gloria.tv/post/AkV3SfJysFBR14zjjvqiArnZe

  1. Andre !!! összes tagja ??? Most szeretnék oltás ügyben rohanni, meg ne haljon még több pap, püspök !! Meg a NÉÉÉP !! https://www.facebook.com/andor.futo/videos/3632010803573968/ a Súlyos, életveszélyes megbetegedést már az ELSŐ VAKCINA beadása is OKOZ….ÖÖÖ … is elősegítheti !!! Aktív eutanázia zajlik !! https://www.youtube.com/watch?v=MkWIv2OLpdw

   És egy élő szintén https://www.facebook.com/100010021336137/videos/1580768655600497/

   1. Nem rég oltották be édasanyámat, él és virul, ahogy keresztanyám is. Nem kellene hazugságokat terjeszteni, ez már büntetőjogi kategória.

    1. Keresés, ajánlom figyelmedbe CITOKIN VIHAR, azzal van kapcsolatban amit levezettem, s nem megyek bele abba a témába, hogy ki mikor milyen pofátlan módon hazudik a médiahazugsággyárban. S aki nem akar felébredni, azt hiába ébresztgeti bárki, mert még nem fogta fel EMBER TERVEZ, ISTEN VÉGEZ! s a CITOKIN VIHAR ennek a lezárása.

    2. Ígérem, hozok néhány szakember véleményét neked. Remélem, további jó egészségnek fognak örvendeni rokonaid, ugyanis PLACEBO is van az oltások között mert ez EMBERKÍSÉRLET !! Nem büntetőjogi kategória, tévedsz – inkább az volna, akik elterjesztették alaptalanul a hisztériát – hiszen többen, a médiában szereplő tudománnyal foglalkozó személyiségek megmondták, “akkor fogjuk tudni mennyire volt jó ha majd milliókat oltottunk be” !

 2. https://www.youtube.com/watch?v=GOcEUgWYH5s

  ebben a videóban egy kanadai gyülekezet vezetője beszél az államhatalom szerepéről a Róma 13. szerint.

  Pásztor James Coatest letartóztatták, aki Kanadában, Alberta államban a Grace Life Church pásztora. Pár napja, 2021. február 16-án tartóztatták le. Amiatt tartóztatták le, mert úgy vezette a gyülekezetet, ahogyan az a Szentírás alapján meg van írva, ami a gyülekezetnek meg van parancsolva a feje, Jézus Krisztus által. Amely parancsolat úgy szól, hogy a helyi gyülekezetben a helyi hívők gyűljenek össze, Istent imádni, és egymással közösségben lenni. Jamest emiatt a bűncselekmény miatt tartóztatták le. A legszigorúbban őrzött fegyházban tartják fogva.

 3. Sziasztok!
  Mi van veletek emberek?Már több, mint 6000-en olvasták el Theának ezen cikkét és csak néhány személynek van hozzáfűzni valója az eseményekhez. Többen többféle helyen élünk, jó lenne megosztani egymással a tapasztalatokat, információkat mondani egymásnak stb…
  Segítsünk egymásnak ebben a sötét időben is.

  1. Szia Lacika71!

   Mit írjon, az ember: http://andre.ucoz.site/ , ezt menüpontot már nem engedte a Pokol nem üres, Ne vedd fel a Fenevad Bélyegét!: http://uzenete.blogspot.com/search?q=fenevad , s elég sok kiegészítés került elő, aztán https://www.kla.tv/18280 , de hogy még szebb legyen az árnyalás az üzenetek többségét figyelembe megtudtam ezt: 260 -szor Nagyobb Eséllyel Halsz Bele Az Oltásba, Mint A “Kovid-19” -be https://www.bitchute.com/video/eC1I7xLvwtOP/ vagy ha már felvetted a Fenevad bélyegét akkor legkésőbb a Nagy Figyelmeztetés neked annyi, meg egy bambi. Aztán, hogy még alaposabban belemenjünk a témába Oknyomozó Riport: Mennyi embert gyilkoltak meg eddig az oltással? https://www.bitchute.com/video/9jq5XA6xIFGp/ , tehát fel kellene ébredni, s felfogni, hogy teremtőt nem játszhat a teremtmény. Az Etnához nekünk is közünk van, CAMPI FLEGREI , s zárásul ott vannak a hozzászólásaim az http://www.orvosokatisztantanlatasert.hu alatt, de talán a legfontosabbat idehozom:

   Magyarország hitelt vett fel az Antikrisztustól, amit lehet nevezni VÉRDÍJnak is, ezt jó tudni de nem most kezdődött, hanem vissza vagyok képes vezetni egészen 2010. október 2-áig

   a.) Azért mondok érdekességeket, ki tudja mi a közös Kunszentmárton, Orosháza, Pápateszér, Sármellék, Sopronkövesd, Szentendre, Szombathely, Torony? Ha Rafael arkangyal megadja a lehetőséget akkor élni kellene vele, nem megmagyarázni, hogy mégis minek. Most már lehet látni, hogy mégis miért lett volna szükség, de még most is minek.
   b.) Milyen érdekes amikor a megfogantatás pillanatában belekerül mindannyiunkba ajándékba kapott lélek, s amelynek mennyi a súlya? 21 gramm
   c.) az előző ponthoz kapcsolódva hol őrzi mindenki az egyedi személyiségét? homloklebegy
   d.) Az adenovírus miért szeg meg a Tízparancsolatból hetet? Mert a Fenevad bélyege
   e.) A hidrogél pedig luciferáz enzimet tartalmaz, milyen forrásból származik? Fenevad
   f.) Miért nem lett megépítve a Regnum Marianum Dominum, a Világ Győzedelmes Királynője Engesztelő Kápolna és a Hűvösvölgyben a Szentföldi templom? Mert országunk gyarmat, s nemzetünk nem akar kitörni belőle, lásd Nyírkai Jóslat
   g.) Hogyan lehet eltüntetni a budaörsi Szeplőtelen Fogantatás kápolnájából a sátánisták festését? Ördögüzés után lekaparni, majd újra ördögüzést végzése után lefesteni. S újból felszentelni.
   h.) Hány volt templom nincsen megszentségtelenítve? Dunántúlon egyről tudok!
   i.) Ez nem Magyarországra vonatkozik, de lehethogy az utolsó lehetőség hogy leszálljunk a mélységbe vivő vonatról? BOURBON LILIOM
   j.) Magyarországnak 12 vulkáni csoportja, s 18 kürtője van, CAMPI FLEGREI
   k.) Hány bálványtemplom van kicsiny hazánkban? Több ezer
   l.) Mi a közös a következő helységekben: Bp-Belváros, Eger, Bp-Ferencváros, Bp-Gazdagrét, Kaposvár, Nagymaros, Nyíregyháza, Bp-Pasarét, Sopron, Tápiósüly, Vác, Veszprém? Volt Örökimádás, vagy legalább minden nap félnapon keresztül Szentségimádás
   m.) Mi a közös a következő településekben: Győr, Mátraverebély, Mohács, Pannonhalma, Szeged, Vác? A településeken szentélyeket romboltak.
   n.) Van három, egyik sem működik, miről van szó? Szentföld
   o,) Az orvosok és a kórházak rengeteg pénzt kapnak a pandémiáért, miközben állásukkal és működési engedélyükkel zsarolják őket a politikusok világszerte. Ezzel együtt ideje lenne az összes orvosnak kiállni és elmondani az igazat az embereknek, ha már a hippokrátészi esküjüket nem voltak képesek betartani?
   p.) A pokol nem üres, s akiről nem is gondolnánk ott van, ezt jó lenne észbe vésve elfogadni teremtményeknek nincsen joga teremtőt játszani, mert Ember tervez, Isten végez.
   r.) A legapróbb piszok is meglátszik a fehéren, akkor miért nem képesek bűnbánatot gyakorolni?
   s.) Szolgaság a b, c, d, c pontok miatt, vagy Szabadság Krisztusban?
   t.) A tabu, az azért van, hogy megvédje a családot, aki nem így gondolkodik jobb, ha nem családban tevékenykedik. Miért van ez?
   u.) Úton vagyunk mindannyian, egymásnak testvérei vagyunk, akkor mégis miért akarunk átgázolni a másikon, miért hagyjuk, hogy a másik ugyanazt tegye vele?
   v.) Itt a Nagy Figyelmeztetés, nem kellene végre valahára magunkba szállni, s elfogadni, hogy két ellentétes Urat nem lehet szolgálni, …
   z.) Nagy Figyelmeztetés idején sokan meghalnak, imádkozzunk értük, hogy legkésőbb akkor a helyes utat legyen képes választani.

   2019. 03. 08, Péntek

   A Szűzanya egy templomba vezetett engem, ahol minden padsorban papok ültek. Észrevettem, hogy bal oldalt a papok civil ruhában voltak, a jobb oldalon lévő papok pedig reverendát viseltek. Amikor előre néztem, akkor a hamispróféta ott állt az ambónál kezében egy névlistával. Az oltár asztala mellett XVI. Benedek pápa állt Krisztussal az oldalán. Láttam, hogy bal oldalról a papok hangos vádaskodással fordultak a jobb oldalon ülő papok felé, akik csendben voltak és nem válaszoltak. A hamispróféta ennek hallattára elkezdte egyenként felolvasni a neveket és magához szólította a jobb oldalon ülő papokat sorban egymás után. Láttam, hogy átadta nekik a felfüggesztésükről szóló papírokat, ami azt jelentette, hogy nem működhetnek tovább felszentelt papként. Voltak köztük bíborosok, püspökök és egyszerű papok is. A legtöbben elsírták magukat az oltár előtt, hiszen a hivatásuk a mindenüket jelentette. Ekkor XVI. Benedek pápa lehajolt hozzájuk és így szólt:

   „Jézus Krisztus szemében ti mindörökké papok maradtok. Felfüggesztésetek érvénytelen. Menjetek és a rejtekben munkálkodjatok tovább Isten nyája között, akik rászorulnak az igaz pásztorok vezetésére.”

   1. Szia Andre,
    Tisztában vagyok vele, hogy szereted az Urat és a jószándék vezérel, de azért a fentiekben elég sok az emberi “tényező” és feltételezés, de sajnos akad bőven olyan is, amiben más nincs is.

  2. Szia Lacika! Ez nem hatezer ember, hanem hatezer kattintás. 🙂 De bizonyára még így is tényleg több ezer ember.Hiszen a ‘koronavírus’ egy olyan gyűjtő- hívószó lett, amelyik gyorsan és könnyedén elviszi az ebbe a spirálba belefolyt ‘kutatót’. Ez egy olyan hatalmassá és erőssé duzzadt áradat, hogy egyik weboldaltól a másikig sodor pillanatok alatt.Csak a megfelelő szavakat kell kigondolni és beírni a keresőbe.Ezek a szavak pedig itt lebegnek a szemünk előtt, könnyű megtalálni.Igaz, a teljes panorámát kitakarják.Érdemes felismerni, hogy vakon repülünk.És ez még jó is így!Hiszen a lényeg nem a szemnek való.Felkiáltó rácsodálkozásod viszont számomra tényleg érthető: hiszen én sem értem, miért nem úgy gondolkodik a világról mindenki, ahogy én. 😀

   1. Szia Oszkár!
    Nem azt mondom, hogy mindenki úgy gondolkodjon, mint én, hanem HOGY GONDOLKODJON és ha már gondolkodik, akkor esetleg beszélhetne róla.

    Hiszen a ‘koronavírus’ egy olyan gyűjtő- hívószó lett, amelyik gyorsan és könnyedén elviszi az ebbe a spirálba belefolyt ‘kutatót’.
    – az emberiség történelmének még soha nem látott eseményében élünk nem mellesleg az utolsó időkben- mondjuk így, egy Krisztust követő számára nagyon-nagyon fontos eseménynek vagyunk részesei. A hallgatás, a félelem, a beletörődés, a megalkuvás NEM PÁLYA. Nyilván nem forradalmat kell csinálni, de főleg a Krisztust követőknek ébredni kell/kellene és keresni, informálni azokat, akik “sorstársaink”.
    Na erre értem azt, – az idők jelei oldalon jelenlévő néhány kivétellel-hogy sokan szundiznak vagy talán lefagytak és a félelem miatt vagy nem tudom mi van velük.
    Itt ahol élek-tolna megye-ismerek személyesen is több hívőt, akik valamilyen gyülekezetből kijöttek, nem járnak sehová, nem mentek vissza a világba, de magukban vagy családjukban elvannak. Emberek, szerintem ideje van annak, hogy kisebb csoportokat szervezzen ki-ki a maga környezetében, akár egymásról tudván, segítséget nyújtván ha szükséges, összefogva keressük egymást. Elképzelhető, hogy az Apcselben látható Krisztus követő közösségek kialakulása elkezdődik. A Mindenható, Örökkévaló Mennyei Atyánk védelmez és támogat minket a nehézségek idején is. Vigasztaljuk egymást azzal, hogy közel van az Ő napja, tegyünk bizonyságot azokról, amiket a Teremtőnk cselekedett az életünkben és bátorítsuk egymást az egymás keresésére és az összegyülésre.
    Az Igaz Isten kegyelme és békessége legyen mindanyiunkkal.

    1. Lacika, az Örökkévaló, ahogy fogalmaztad, Az, Aki örökké VAN, mindig van.Most is.Nincs olyan, hogy nincs, hiszen akkor nem lenne örökkévaló.Az Örökkévaló.Örökké a valóság.Éppen most, ebben a pillanatban is itt van, észrevehető.Jól írtad, Örökkévaló.Szétnézünk, nem látjuk.De mégis azok boldogok, akik nem látnak, de hisznek. 🙂 Ha hisszük, hogy örökkévaló, akkor hisszük, hogy ebben a pillanatban is van.Örökké.Ebben a pillanatban is.Vagyis, minden pillanat történelmi pillanat.Ha ez neked vigasztaló, és megértem, hogy az, akkor én most ezekkel tudtalak téged vigasztalni.Ha az Ő közelségére való emlékeztetés vigasztaló, akkor ezeknek nagyon kell örülnünk már most, mert minden örömünk már itt van, ebben a pillanatban. 🙂 Aki ezt az apró, jelen pillanatot lekicsinyli és nem értékeli, az így tesz a múlttal is és a jövővel is, és nem vesz észre semmit a JELEN. 😉 Ennyit az idők jeleiről.

    2. Oszkár benned egy költő veszett el-glázser bozsó
     próbálkoztál már esti mese írással?

    3. Köszönöm az informatív, párbeszédre törekvő válaszod!Akkor most már érted, miért nem állnak kötélnek sokan, hogy itt megosszák a gondolataikat.

    4. Kedves Oszkár!
     Be kell lássam, igazad van.
     Akkor nincs szükség gondolat megosztásra.
     Párbeszédre pedig a mai világban nincs szükség, mert ott vannak a buta telefonok, okos telefonok, laptopok, x-boxok, stb. azokkal társaloghat az ádámi faj.
     Jó szórakozást!

  1. https://www.youtube.com/watch?v=jJGMcwCidOc&feature=emb_logo

   Decoding Davos: The Global Endgame

   A globális végjáték video angol nyelven van sajnos. Lenne közöttetek valaki, aki lefordítaná vagy esetleg magyar feliratozná a videót, hogy az angolul nem értők is tudják megnézni?
   remélem valaki segít ebben, többen is kiválóan beszéltek angolul.
   köszönöm a segítséget

 4. \m/ 😉 \m/
  “Seems like a lifetime ago…, the Elites might be trying, but still they have failed to kill the flame of Rock in our Hearts Here’s our Message to You:
  We will Rock , no matter what you come up with , you can not stop us!!!!!
  Thanks to All who shared this and reminded us of what Rock and Metal is about: Life with Nonconformity to the the ones who want us to obey without question
  THE WILL FOR FREEDOM WILL ALWAYS PREVAIL ON THE LONG RUN!!” ~Kai Hansen, the founder of Gamma Ray (Facebook post, 2021.02.25., Kai Hansen))
  https://www.youtube.com/watch?v=nJLvPDRKZN0

  1. “Izraelben A Helyzet Drámai”

   Tudósítónk: : ” Kezdek kifáradni már ebbe a 3. Világháborúba… / Olasz tényfeltáró televízió 40 perces riportja egy Izraelben élő aktivista művésznővel. Az első 20 perc fordítása is elég…

   https://www.youtube.com/watch?v=834hO49PCmo

   Olasz tényfeltáró televízió riportja Dea-val ,Izraelben élő aktivistával és művésszel
   (első 20 perc fordítása)

   “Izraelben a helyzet drámai”

   Riporter : Izrael a hadsereget is bevetette, hogy oltassák maugkat az emberek. Dea ott él . Igaz, hogy aki nem oltatja magát az nem mehet ki a lakásából se…? Milyen most ott a helyzet?

   Dea: Igen a légkörhelyzet egy kemény diktatúra, élhetetlen körmyezet. Kiber háború van, bármifélét tiltanak a közösségi oldalakon, Fb-n annyira félnek tőlünk (oltásellenesektől), hogy az már nevetséges.
   Ha 5 “lájkkal” jelzel, már tiltanak, .

   R: …talán mert félnek az igazságtól?

   D: Netanjau a Pfizerral egy szerződést kötött. Én ügyvédekkel találkoztam, akik mondták, hogy ebben a szerződésben titkos egy csomó rész, …az ügyvédek se láthatták, …ez is jelzi a helyzetet. Az ügyvédek szerint Netanjau biztosította a gyógyszergyárnak, hogy egy adott dátumon belül egy adott mennyiségű embert beoltat, vagyis így a szerződés alapján köteles az adott időn belül adott mennyiséget beoltatnia.
   Ez így abszurd, az egész élhetetlen.

   R :Olasz újságok szerint Izrael egy paradicsom, ahol a vírus már megállt, de…

   D: A tömeges oltás igaz, dolgozni nem mehetsz, ha nem oltatod magad, eddig kb. oltották a lakosság felét.
   A hatások: a (izraeli) minisztérium adatai alapján január 22-én a hivatalos web oldalon, letöltve és reklámozva volt, hogy addig 3,1 millió ember lett beoltva és ebből 0,2% halt meg=6200 ember. Ezt a számot pár napon belül helyettesítették 0,2%-ról 0,005%-ra.. Míg egy év alatt a covid vírusban 5000 ember halt meg. Kevesebb halt meg a vírustól egy év alatt, mint amennyi meghalt egy hónapon belül az oltástól.

   R: Ezt hogy magyarázzák…?

   D: Nem magyaráznak. Ez egy dogma. Bármi történik az oltás után, az nem köthető az oltáshoz!
   Ha bármi betegséged van, akkor is csak covidban halsz meg, ha a tamponod (PCR teszt) pozitív. Viszont ha az oltás következtében halsz meg, annak semmi köze nem lehet az oltáshoz… ilyen esetben a meglévő betegségedbe halsz bele.
   A Pfizernél van egy 330 oldalas leírás, ahol az első adag oltás utáni mellékhatások vannak leírva. Nagyon sok embernek volt mellékhatása, de erről tilos beszélni annak ellenére, hogy ezek hivatalos adatok. Bárki aki erről beszélne azt azonnal cenzúrázzák illetve megzsarolják.

   R: A hadsereg miért kell? Mit tud tenni azokkal, akik nem akarják magukat beoltatni?

   D: Itt minden erőszakkal történik, nem szállhatunk fel a buszra, nem mehetünk szupermarketba, nem mehetünk a hivatalokba, gyakorlatilag mindenféle módon zsarolnak minket. Munkahelyi kirúgással fenyegetnek.

   R: De a hadsereg minek?

   D: Ők a szervezéshez tartoznak… vagyis hogy megfélemlítsen egy kicsit. Ha jól emlékszel itt egy időben kifejezett rendőrállam volt, ha akarod majd beszélünk erről is. Itt az ultra ortodoxok lakónegyedeibe bemennek, megverik az embereket, a rendőrség nagyon erőszakos az emberekkel, akik ellenállnak vagy nem hordják a maszkot.

   R: Sok videó mutatja, …apropó videó, Mutasd az elsőt:

   D: Ez egy szégyenteljes, diszkriminatív plakát, amit a bevásárol központok kezdtek el kihelyezni, hogy ide csak azok léphetnek be, akiknek megvan ez az un. zöld útlevele, kis szívecskékkel díszítve – ami számomra egy aberrált ötletrajz, – hogy ide csak oltottak léphetnek be.
   Már néhány láncolat elfogadta ezt a szigorítást, tehát már vannak olyan helyek ahova nem mehet be, aki nincs beoltva. Annak ellenére, hogy még nincs törvény az “útlevélről”, de ennek ellenére ahogy az alábbi videó is mutatja

   :”..mi mind be vagyunk oltva, nem felelünk az idősekért, –mondja az eladó. Én pedig feljelentem, mert ez illegális. —mondja a vásárló. A válasz az, hogy csinálj amit akarsz, ez a döntés…..”

   Már néhány üzletlánc nem enged be. Minden módon zsarolják, aki nincs beoltva.
   Ez egyszerűen abszurd, de ami engem leginkább meglep, az a közgondolkodás: egyetértenek ezekkel a szigorításokkal. Sok ember, mint én is, a szabadságot választom és nem oltatom magam, és azt látjuk ami a nácizmus alatt illetve a kommunizmus alatt történt!

   Egyik zsidó a másik zsidó ellen teszi, s ezt egyszerűen nem értjük. Egy hozzám nagyon közelálló ismerősöm így áll hozzá, de mások is, hogy a Soah alatt a zsidók ártatlanok voltak, de most ti akik nem akartok oltakozni, ti bűnösök vagytok, potenciális gyilkosok vagytok.Tehát így gondolkodik az átlag s támogatják ezt a diszkriminációt, ami embertelen kezd lenni.

   R: Tehát a közgondolkodás manipulált…

   D: Igen, 90% kormányhű és a pszichéterrort elfogadja. Ez a protokoll. És meg kell lennie az oltásnak, mindenkinek. Csak néhány ultraortodox tiltakozik. Aki állami pénzt kap a rabbik közül, az mind kormány-hű, s ama néhány ultra-ortodox aki tiltakozik, azok arra hivatkoznak, hogy egy törvény szerin ez a fajta oltás tiltott lenne.

   R: Munkába se engednek, mondod.

   D: Ranana város polgármestere, a neve, mielőtt még féknyúzósnak kiáltanak ki engem, Haim Broida, aki kijelentette, hogy aki nem oltatja be magát, annak egy megkülönböztető öltözetben kell munkába mennie, és minden 48 órában el kell végeznie a (PCR) tesztet.
   Vagyis egy megkülönböztető ruhában kell lennie, …ez hasonlít a sárga csillag viselésére, itt egy fotót küldtél, amin látható is egy sárga csillagot viselő tiltakozó lányt mutat, …mi van ráírva?:

   D: Nem vagyok beoltva… Az ultraortodoxok közül sokan teszik fel a maszkot, amin sárga csillag van, azzal a felirattal, hogy azért hordom, mert muszáj. És vannak emberek, akik nem hajlandók elfogadni ezt a szigorításokat, ezt a diktatúrát, akik ezt a jelet teszik fel, hogy nem vagy oltva… mondván, hogy ezt már láttuk, hogy zsidók nem mehettek be üzletekben, egyetemre… Ez egy növekvő diszkrimináció volt, s ez most itt is elindult.

   R: Föleg egy olyan nép, amely már megért egy ilyet, nem érti, hogy mi történik? Pont ők,akik már megéltek ilyet?

   D: Igen, mi sokan kérdezzük ezt, egy barátnőm aki itt nőtt fel, itt született, itt volt katona, tehát 100%-ban izraeli, velem ellentétben, aki Olaszországban születtem és nőttem fel, ő mondta, hogy idén történt először életemben, hogy nem volt hajlandó megállni a Soah napján (jan. 26) a sziréna megszólalásakor, és nem azért mert a Soah-rol szól (holokauszt), hanem mert meglátta ennek az egésznek a blöffjét, …70 éve emlékezünk ezen a napon, hogy soha többé soha többé… s erre egy frászt soha többé! … A többi zsidó még az üzletbe se enged be. Ez abszurd!

   Nem értjük mely pontig lett az agymosás megcsinálva. És én hozzám közelálló nekem kedves, értelmes emberekről beszélek, akik viszont ezt az egészet normálisnak tartják. Mikor felteszem nekik az kérdést, hogy a nürnbergi kódex egyik törvénye azt mondja, amit kifejezetten a nácizmus után hoztak létre, hogy emberiség ellenes bűntény a kötelező egészségügyi kezelést előírni az ember akarata ellenére. És itt jelen esetben egy teljes népességre kényszerítik ezt rá, ráadásul kísérleti alapon.Tehát minket kísérleti nyulakként kezelnek, mert maga a Pfizer sem vállal felelősséget a vakcinája mellékhatásáért,mert ez egy új technikájú oltás, nem a megszokott.

   Van itt egy erős ügyvédnő, aki így mondja, nincs olyan izraeli, aki megvenne egy cipőt, biztosítás nélkül, vagyis megveszel egy cipőt, egy mosógépet, bármit, és kéred a garanciát, vagyis ha valami nem jó a termékkel, akkor visszaviszed a terméket, míg itt az oltásnál az emberek oltatják magukat, tehát a saját testüket, a saját egészségéről, a saját életéről van szó és nem kér garanciát a károkért,!!!! amik lehetségesek, sőt már bekövetkeztek. Kétségbeejtő videókat lehet látni az oltás mellékhatásokról, amiket az emberek elszenvednek. Nekem viszont alapvető. Hívnak engem orvosok, barátok a vakcináról, és megköszönöm az értékes infókat, de ha nekem bebizonyítjátok hogy ez az oltás egy gyönyörű dolog, akkor is köszönöm, de nekem ez szabadság kérdése, itt nem arról van szó most-már hogy a vakcina működik vagy sem, itt másról van szó. Hogy egy diktatúra ellen kell menni, hogy én döntöm el, hogy a saját testembe mit engedek be, ez a valódi harc, a szabadsághoz való jog, a véleményhez való jog, a szabadság mindenek felett…

   R: De a hatóság hogy viselkedik, ha hangot adtok ennek a véleménynek?

   D: Bűnözőként kezelnek, mert hogy a többiek életével játszunk. Úgy kezelnek, mint a terroristákat. Az igazságügyi miniszternő kijelentette, hogy “városról városra fogunk menni, mint a tetűirtásnál,” …ugyanazon szavakat használja, mint a nácik használták annak idején. Ebből még skandalum is lett, hogy tetűkhöz hasonlítanak minket (oltáselleneseket). És különben is, aki a vörös zónából a zöld zónába megy át, azt börtönbe vetik. Szóval itt valóban börtönnel fenyegetnek. Meglátjuk meddig mennek el…

   R: Igaz az, hogy az embereket meggyőzzék az oltásról, ételosztást is adnak nekik?

   D: Igen, itt már eleve nagy szegénység volt s most hogy lassan egy éve bezárva van, még nagyobb a szegénység.

   R: Igaz, hogy babos tésztát adnak ha beoltatod magad?

   D: Igen… itt hatalmas az oltáspárti reklám, újságban, plakátokon, tévében—én 30 éve nem nézek ugyan tv-t–, pl. ha beoltatod magad, akkor nyerhetsz a lottón, egy csomó jutalom, mint a jó gyerekeknek, ha beoltatja magát. És mivel ez nem nagyon működött, mert akik nem akarják oltani magukat, azokat nem egy jutalomjáték győz meg, így most erőszak lép fel és nagyon erőszakosan kényszerítenek. Nekem is érkezett már fenyegetés, tehát én is be kell majd oltassam magam..

   R: Mit teszel?

   D: A én testemhez senki nem nyúl hozzá. Vagy négyen lefognak és erőszakkal beoltanak, Mengele módra, vagy …

   R: Te ellenkezel ameddig tudsz?

   D: Ez szabadság kérdése, egész életemben a saját és mások szabadságáért küzdöttem, szabadság nélkül jobb meghalni. Mi értelme van egy ilyen hatalmas börtönben élni??
   Mi értelme van rabszolgaként élni?? Én harcolok, ahogy eddig is tettem a szabadságért.. nekem ez már elvi kérdés.
   Ismétlem számomra az oltás egészségügyi kérdése másodlagos. Én döntöm el, hogy akarom-e magam beoltatni vagy sem….. – majd Dea még hozzáteszi:, hogy Izraelben a már 2 x oltottaknak is kötelező a maszk és távolságtartás továbbra is, annak ellenére, hogy már teljesen be vannak oltva, sőt ajánlják a két maszk viselését is s többen hordanak is 2 maszkot. Azt is mondja hogy a mai embereket valószínűleg nem lehetett volna belevinni egy háborúba, s így sokkal kevesebb befektetéssel létrehoztak egy “háborút”, ahol az emberek ugyanúgy megbolondultak mint egy háborúban s ugyanazokat az eredményeket elérték, tönkretették a gazdaságot, ahogy a háborúban szokás. Csak épp nem mindenkit sikerült megbolondítani, annak ellenére, hogy nagyon “ügyesen” csinálták.

   Amúgy a repülőtér zárva, majd egy éve, innen nem lehet elutazni és újabb lockdownnal fenyegetnek. Amit épp most nyitottak meg. Fenyegetnek az angol és afrikai mutánssal illetve az izraeli mutánssal is. Valamint a 2 dózis után is koronások lettek, vagyis, hogy a nagy vakcináció okozta az új vírus létrejöttét.

   R: Ez egy biznisz, így új vakcinát hoznak majd létre az új mutánsra, végtelen biznisz.

   D: Bill Gates már többször is jelezte, hogy több vírus “támadás” lesz. Netanjau is közölte, hogy aláírt szerződést az AstraZenecával, hogy Izrael lesz az új vakcinagyártó a pandemiákra.

   Én egy éve, hogy dolgozom orvosokkal, kutatókkal… látom, hogy az emberek paralizáltak a félelemtől. Tudjuk, hogy a katona se megy zene nélkül harcba. Mi szabad zenészekkel gyönyörű zenét hoztunk létre, amihez a videót készítjük most. És ezzel próbáljuk a félő embereket felébreszteni.. Ha felállnánk mindannyian, akkor pár óra alatt vége lehetne mindennek. Németországban állítólag a tiltások ellenére is nyitva vannak, s ezt kellene itt is csinálni… Most keressük a pénzt a videó elkészítéséhez…

   1. A következő évben Isten további kinyilatkoztatást és imát adott az Antikrisztus és a mögötte álló jól kiépített szervezetek ellen, amelyek a lelkeket támadják, és megjelölni készülnek a vadállat szám (666) által. Jézus 1997. január 1-jén felkereste Barnabást, és ezt mondta: „Keserűen sírok Egyházam miatt. Barnabás imádkozz erősebben, kitartóbban Egyházamért. A reménytelenség, a háborúk és az emberek büszkesége tönkre teszik Egyházamat. A sátán sok lelket nyert már meg e rossz gyümölcsök miatt. Jézus többek között figyelmeztet, hogy abba kell hagyni az abortusz, és a házasságtörés bűnét. Az eljövendő sötétség nehéz idejére az Úr egy ajándékot akar nekünk adni, amellyel magáénak pecsétel le. Hamarosan itt az óra, amikor kitör a keresztényüldözés. Csak, az ima és a szenvedés tud, minket felkészíteni a nehéz idők utáni örömre. Az üldözés utáni boldogság dicsőséges gazdagságot jelent, az Új Jeruzsálemben és utána a Paradicsomban, melyet Drágalátos Vérem tisztelete és a fenn megnevezett pecsét ajándékaként kaptok meg.”

    A pecsét egy szellemi eljegyzés az Antikrisztus és az ördögi lelkek ellen. Szellemi értelemben zálogot jelent a Szentlélektől a mindenkori sátáni támadások és kísértések ellen. Ezen, védelmi pecsét olyan védelmet ad, mint a Kivonulás könyvének 12, 21-28 között olvashatjuk, miszerint: „Mózes összehívta Izrael véneit mind, és így szólt hozzájuk: “Menjetek és szerezzetek bárányt családjaitok számára és vágjátok le, mint húsvéti áldozatot. Fogjatok egy izsópköteget, mártsátok az edényben levő vérbe, s az edényben levő vérrel kenjétek meg a szemöldökfát és a két ajtófélfát. Reggelig senki közületek, nem léphet ki házának ajtaján. Ha az Úr átvonul, hogy lesújtson Egyiptomra, és látja a vért a szemöldökfán meg a két ajtófélfán, akkor az Úr elhalad ajtótok előtt, s a pusztítót nem engedi belépni házatokba, hogy a csapást rátok hozza. Ezt az előírást tekintsétek törvénynek, amely minden időben vonatkozik rád és gyermekeidre. Ezt a szokást akkor is tartsátok meg, ha majd bejuttok arra a földre, amelyet az Úr nektek ad. Ha gyermekeitek megkérdeznek benneteket: miféle szertartás ez, akkor így feleljetek: Ez a húsvéti áldozat az Úrnak, aki Egyiptomban elhaladt Izrael fiainak háza mellett, amikor lesújtott az egyiptomiakra, és a mi házainkat megkímélte.” Erre a nép meghajolt és leborult. Izrael fiai elmentek és engedelmeskedtek. Úgy tettek, ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek és Áronnak.”

    12 NAPOS ENGESZTELÉS AZ ÚJ IZRAELÉRT JÚLIUS 20 – 31.

    „Gyermekeim, örömemet lelem abban, hogy láthatom, ahogy elvetitek a tisztaság magjait, de dolgozzatok keményebben, mert a gonoszság napjai, mikor saját szemeitekkel látjátok majd meg a Vadállatot, közel vannak. Mindnyájatokat meghívlak szeretetembe és irgalmamba. Mindnyájatokat meghívlak a tökéletességre. Gyermekeim, nektek adtam a Tökéletes Tisztaság Rózsáját. Megnyitom szemeiteket, hogy felismerjétek az eljövendő küzdelmet. Fővezérként vezetlek majd titeket a harcmezőre. Azok, akik engedelmeskednek szavamnak győzedelmeskedni fognak. Gyermekeim, legyetek közel szeretetemhez. Hányan fogják majd közületek megkapni a Tökéletes Tisztaság Rózsáját? Hányan fognak közületek majd harcolni és győzni?

    A küzdelem óriási. Gyermekeim, imádkozzátok gyakran Sirák fiának könyvéből 36,1-17 részt. Atyám ezen ima által, felemeli mindenható kezét, hogy megsemmisítse az ellenséget. Azért adtam nektek ezt az imát, mert a küzdelem hatalmas. Jöjjetek közelebb, és halljátok meg vezéretek szavát. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki szeret titeket!” (2001. július 20.)

    1Irgalmazz, ó Uram, irgalmazz nekünk, te, aki a mindenség uralkodó Istene vagy, tekints le ránk, ültesd félelmedet minden pogány népbe! 2Az idegen népek ellen emeld föl kezedet, hogy ők is lássák hatalmas tetteidet. 3Ahogy irányunkban szentnek mutatkoztál előttük, mutatkozz most nagynak előttünk velük szemben, 4hogy ők is megtudják, amit mi már tudunk: nincsen más Isten, Urunk, rajtad kívül. 5Újítsd meg jeleid, ismételd csodáid, dicsőítsd meg kezedet és erős karodat. 6Szítsd fel haragodat, engedj szabad folyást indulatodnak, alázd meg, s pusztítsd el ellenségeinket. 7Siettesd az időt, és gondolj a végükre, hogy megemlegessék csodás tetteidet. 8Tűz eméssze meg az élve maradtakat, s néped elnyomóit érje utol a vég. 9Üsd le az idegen fejedelmek fejét, akik így beszélnek: „Nincs más rajtunk kívül.” 10Gyűjtsd egybe Jákobnak valamennyi törzsét, s oszd ki örökségük, mint a régmúlt időkben. 11Irgalmazz a népnek, Uram, amely nevedet viseli, Izraelnek, amely elsőszülötted lett. 12Légy könyörülettel szent városod iránt, Jeruzsálem iránt, hol a hajlékod van. 13Töltsd be Sion hegyét dicséreteddel és dicsőségeddel a templomodat. 14Tanúskodjál első teremtményed mellett, biztosítsd a jövőt, amit a nevedben előre hirdettek. 15Jutalmazd meg azokat, akik benned bíznak, bizonyítsd be, hogy igaz prófétáid szava. 16Hallgasd meg, Uram, szolgáid esdeklő imáját, Áron áldására, mit népedre adott. 17Ismerje el a föld minden sarka, hogy te vagy az Úr, az örök Isten.

    „Gyermekeim, az imát, amit tegnap adtam nektek, nevezzétek el: ’’Ima az Új Izraelért, hogy felismerjék az ő megváltásuk árának értékét.’’ Amióta nem tudtok engedelmeskedni egyszerű parancsaimnak, folytonosan megsebzitek szívem nemtörődömségeitek keserű kardjaival, nektek adom hát ezt az imát. A Szentírás imáját adom nektek, hogy ne essetek az engedetlenség bűnébe. Valahányszor ezt az imát mondjátok, én esdekléseiteket Véremmel borítva, Sebeimbe helyezem, s úgy terjesztem azokat Örök Atyám színe elé.” (2001. július 21.)

    „Gyermekeim, kövessétek tanításomat. Értsétek meg és mindig szívetekben őrizzétek, mert a sötétség óráiban az lesz lelketek fénye. Gyermekeim, azért adtam nektek a Haláltusám Keresztjét, hogy harcoljatok és győzzetek! Szeretetem szakramentumának segítségével, a Haláltusám Keresztjével és a rózsafüzérrel megbirkóztok majd azokkal a napokkal.”(2001. július 22.)

    „Küldelek titeket a harcmezőre, hogy küzdjetek és győzzetek. Úgy tűnhet, hogy bárányokat küldök a farkasok közé, de a győzelem tiétek, akik hűségesek maradnak a végsőkig. Gyermekeim, titeket választottalak, mert ti gyengék vagytok. Én teszlek majd erőssé titeket, csak legyetek bátrak és eltökéltek a harcra, s nektek adom a győzelmet. Menjetek! Küldelek titeket, hogy harcoljatok a tisztaság tűzével, ezzel a gonosz, igazságtalan, méltánytalan világgal szemben. Ahol az erkölcstelenség, romlottság uralkodik, gyújtsátok meg a tisztaság és erkölcsösség tüzét. Küzdjetek mindaddig, amíg meg nem mentitek az összes embert, akik a bűn és romlottság fogságában vannak.

    Az alázatosság erejével győzzétek le ennek a gonosz világnak gőgjét és büszkeségét. Sújtsatok le a vadállat büszkeségére az egyszerűség, a türelem, és a hit lángoló kardjával. A harc az enyém, s Én nektek adom a győzelmet. Gyermekeim ismét küldelek titeket, hogy küzdjetek magatok ellen az önmegtagadás és az áldozathozatal tüzével. (2001. július 26.)

    „Gyermekeim, az elkövetkezendő lázadás napjaiban meg fogjátok tapasztalni a teljes elhagyatottság érzését. Meg fogjátok érteni, mit jelent teljesen egyedül lenni. Azok az elkövetkezendő napok a sötétség órái lesznek. Atyám megengedi ezeket a napokat, azért, hogy a vértanúk száma teljes legyen. A mártírok vére Atyám büszkesége lesz Szent Keresztem ellenségei ellen. Dicsekedni fog velük, ők lesznek Atyám öröme és öröksége. Gyermekeim, amíg a vértanúk száma teljes nem lesz, addig nem lesz vége a lázadásnak sem. Értsétek meg, hogy az elkövetkezendő üldöztetés sokkal nagyobb lesz annál, mint amit korai keresztények mártírjainak el kellett szenvedniük. Megtapasztaljátok majd a teljes elhagyatottságot. Azokban a napokban még az isteni vigaszt is nélkülöznötök kell. Megérzitek majd az én szerető jelenlétem hiányát. A szárazság és az elhagyatottság legnagyobb órája lesz ez. Csak a Pecsét kegyelme, a szeretet megszentelő kegyelme tartja életben a túlélőket majd. De mindazok, akik a végsőkig kitartanak a hitben, megmenekülnek. (2001. július 27.)

    „Megáldalak titeket, én kicsi vigasztalóim. Megvigasztaltatok engem, én is meg foglak vigasztalni titeket. Megáldalak titeket én kicsi tiszta, romlatlan gyermekeim. Ti vagytok a kicsi liliomok, melyeket szétszórtak a ti Megváltótok véres útján. Soha nem hagylak magatokra titeket a magányos pusztában. Megáldalak titeket, ó a végső idők vértanúi, ti, akik kiálltok nevemért ebben a sötét világban. A világosságot jelképezitek. Soha nem engedlek titeket a sötétségben járni. Megáldalak mindnyájatokat, akik törekedtek megújítani az egyházat az én nevemben. Szemeitek látni fogják majd Egyházam Dicsőséges Uralmát. Láttam a kardokat, melyek megsebezték szegény szíveteket. Begyógyítom sebzett szíveteket. Szemeitek látni fogják majd Dicsőséges Uralmam Új Világát. Megáldalak mindnyájatokat, kik befeditek mezítelenségemet, ebben a bűnös világban. Kiálljátok a gonosz világ szégyenét. Nagyon hamar eljuttok Otthonunkba, s ott én öltöztetlek fel titeket ragyogó ruhákkal. Megáldalak mindnyájatokat, kik innom adtok ebben a gonosz világban. Soha nem engedem, hogy kiszáradjatok a szárazság órájában. Ennek a nagy utazásnak a végén, mellettem fogtok ülni, a szeretteimnek rendezett lakomán. Megáldalak mindnyájatokat, kik mellettem maradtok és virrasztotok a Gecemáni órákban. Soha nem engedem meg a Fenevadnak, hogy kárt tegyen lelketekben. Soha nem lesztek kegyelmeim híján. Közelemben vagytok, én is mindig közel leszek hozzátok. Megáldalak mindnyájatokat kicsinyeim, kik mindent elhagytak értem és követtek engem. Látom, ahogy a gonosz világ kigúnyol titeket. Mindezt elviselitek értem. Utolsó napjaim kínszenvedését és haláltusáját kibírjátok velem. Ó, bármit, amit az én kedvemért elhagytok, százszorosan kapjátok vissza a nagy jutalom napján. Folyamatosan fenntartalak titeket a megszentelő kegyelem által ebben a küzdelemben. Áldásom szeretteimmel marad, áldásom veletek marad.” (2001. július 29.)

    2000. július 6.

    Miközben imádkoztunk, egy kelyhet láttam töviskoronával, amelyet lángnyelvek vettek körül. Isteni sugarak törtek elő a kehelyből és beragyogták az egész helyet. Rövid időn belül felhő szállt le és betöltötte az egész helyet. A felhőben megjelent a Tövissel Koronázott Szent Fő és így szólt:

    „Gyermekeim, a legnagyobb előkészület, amelyet adok nektek, az az élő Tabernákulumom, amit a szívetekben készítek, ez a legnagyobb pecsét. De még most sem érti senki, hogy a lelketek egy kis mennyország. A lelketek, amit fel tudtok Nekem ajánlani, a legnagyobb ajándék. Örökké tartó lakhelyemmé akarom tenni a ti szíveteket. A földi tabernákulumok az utolsó napon végleg bezárulnak, de az élő tabernákulumok a szívetekben örökkön-örökké megmaradnak. Gyermekem, köszöntsd a te magányos Mesteredet, Megváltódat és Kedvesedet! Magányos vagyok, elhagyatott vagyok a töviskoronával. Romlottság tölti be a szentélyeimet a ti lelketekben. Ez a templom nagyon szenved. Az ellenség le akarja rombolni. Vigyázatok, hogy a ti templomotokat le ne rombolja! Azon a napon, amikor az Én Szent Halálom ellensége felemelkedik és harcol a Szent templom ellen, minden szentséget elpusztít. Izrael háza fogságba kerül. Gyermekeim, tudom, hogy még kevésbé értitek, hogy hogyan fog mindez végbe menni. Izrael házának fogságán a ti fogságotokat értem a gonosz lélek földjén, mely megtestesül majd a fizikai világban. Imádkozzatok, s fogadjátok a pecsét óráját, amelyet nektek adok! Gyónjátok meg bűneiteket egy papnak töredelmes szívvel és térjetek meg! Ez a pecsét igaz megújítása. Meglátogatom lelketeket a megszentelő kegyelemmel. Isteni fényt gyújtok lelketek sötétségében, megtisztítom azt. Teljességemben lakozom bennetek. Mikor az Én Szent halálom ellensége jön, megvédelek titeket. Nem fogja lerombolni templomomat, mert a ti Istenetek dicsőssége lakozik benne az Én teljességem által. Gyermekeim, holnap ajánljátok fel minden imátokat az eljövendő megpróbáltatásokért! Kérjétek a hit és a kitartás kegyelmét! A sötétség órája az az óra, amikor a sötétség erői megnyilatkoznak. Mindazok, akik megkapják a gonosz pecsétjét (666) a vadállat jelét veszik magukra. Azok azonban, akik kitartanak a hitben mindvégig, megkapják a hajnal sugarát és a boldogság földjén fognak élni. Gyermekeim, ismét hívlak titeket, engeszteljetek bűneitekért! Az engesztelés művénél nem tudlak nagyobb dologra meghívni titeket. Ebben osztozom veletek, erre hívlak meg titeket. Gyermekeim, Én vagyok a haláltusát vívó Jézus Krisztus, megáldlak benneteket!”

    2002. július 24.

    „Gyermekeim, a szeretetben bölcsesség rejlik, jöjjetek közelebb szeretetemhez, és birtokoljátok ezt a bölcsességet, arra hívlak meg benneteket, hogy összegyűljetek szeretetemben. Húzódjatok közelebb Hozzám és ízleljétek meg szeretetem édességét. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki kínokat áll ki értetek! A szeretet oda vezeti a szívet ahhoz, aki szeret. Amit a szem nem lát, a szeretet meglátja és megérti. Amit a fül nem hall, a szeretet meghallja és megérti. Oh, amit a test nem képes felfogni, azt a szeretet megmagyarázza. Oh, mily hatalmas a szeretet ereje. Gyermekeim, meghívlak titeket, hogy legyetek szeretettel teltek. Húzódjatok közelebb szeretetemhez! Jöjjetek és élvezzétek a szeretet erejének édességét! Jöjjetek és tartózkodjatok az Én bölcsességemben!

    Gyermekei, minél közelebb vagytok szeretetemhez, annál tisztábban látjátok a mennyország dolgait. Minél tisztábban láttok, annál jobban értitek meg az isteni Bölcsesség lényegét. Az isteni Bölcsesség műve adja az értelmet az isteni dolgok tisztánlátásához. A Bölcsesség a szeretet erejéből származik. Gyermekeim, jöjjetek közelebb Szeretetemhez, és tartózkodjatok a Bölcsességemben.

    Az Antikrisztus napjaiban az emberi tudomány bujkálni fog, csak a Bölcsesség, amely az Én szerelmeim szívéből származik, fogja vezetni népemet abban az időben. Az emberek kutatni fognak a Bölcsesség után, hogy megértsék az idő eseményeit és az óra nyelvét, de semmit nem találnak majd. Minél inkább kutatnak az isteni Bölcsesség után, annál jobban mélyednek el a megtévesztés és zavarodottság világában. Csak a Szeretet ad nektek Bölcsességet abban az időben. Gyermekeim, meghívlak benneteket, hogy szeressetek. Szerelmeseimnek nevezlek titeket, s valóban azok vagytok. Jöjjetek, és tartózkodjatok Szeretetem Bölcsességében.

    Én vagyok a visszautasított jegyes, aki megostorozása által kiszabadított benneteket a halál börtönéből. Óh, nézzétek, ahogyan a könyörtelen emberek irgalmatlanul ütlegeltek Engem értetek. Oh, testemnek mennyi része kínoztatott meg! Hány liter Vérem ömlött ki! Óh, mily keserűség, hogy az Én Szívem fájdalmában szerelmeimhez kiáltott, de ők cserbenhagytak Engem! Gyermekeim, mindezeket a fájdalmakat, az irántatok érzett szeretetemből viseltem el. Oh, emlékszem, ahogyan a katonák megostorozásomkor okozott sebeimet kardokkal és dárdával nagyobbítják meg. Sebeimbe olyan folyadékot öntöttek, amely megégette bőrömet, és még jobban fokozta fájdalmaimat. Mindezeket az irántatok érzett szeretetemből viseltem el. Hol vagytok hát most? Jöjjetek és szeressetek Engem!

    A Vadállat közelben van! Mily keserű érzés! A sötétség befedi a világot. Az ítélőképesség fogytán van. Húzódjatok közelebb Szeretetemhez. Ez a Szeretet Bölcsességet ad nektek, és megerősíti hiteteket! Én vagyok Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki az oszlophoz kötözve megostorozásakor hozzátok kiállt, s meghív titeket a szeretetre.

    Fogadjátok áldásomat! Megáldalak titeket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”

  2. Erről az üzenetről 2020. január 23-ai bejegyzést találtam, de eddig miért nem értesülhettem róla?

   Jézus hívása az áldott Oltáriszentségből a hithű embereinek.

   Jézus szavai: Drága gyermekeim, az én békém legyen veletek!

   Drága szeretett gyermekeim!

   Az idő egyre rövidebb és rövidebb lesz, a napok hónapok és évek pedig egyre gyorsabban fognak elmúlni.Az idő hossza el fogja érni a napi 12 órás időtartamot ( ezt úgy kell érteni hogy a nap nem 24 órából fog állni hanem csak 12 órából fog állni és délután már esti sötétséget fogunk megtapasztalni ford megj), és attól az időtől kezdve az én ítéletem ideje el fog kezdődni! A természet haragja fel fog kelni és ä Föld egyik pontján sem lesz biztonságos hely! Természeti katasztrófák, aszály, betegségek és járványok fognak elszabadulni. Az emberiséget megdermeszti a bűn. Ha nem kell fel letargiájából és nem fog visszatérni istenhez rövid időn belül,biztos lehet benne hogy örökre el fog veszni!

   Az emberiség fájdalmának ideje elkezdődött és már nincs visszaút! Rossz hírek fognak érkezni és egyik a másikat fogja követni! Ha az emberiség nem fog felébredni,egy másik csapás fog érkezni!A jelek egyre észrevehetőbbek lesznek az egész teremtésben. Az ég minden lehetőséget kimerített abban, hogy nagy számban lelkeket mentsen. Ez a hálátlan emberiség folytatja azt, hogy Istennek hátat fordít! Gyermekeim! A nagy megpróbáltatás napjai érkeznek. Maradjatok szilárdak a hitben,így túlélhetitek a megpróbáltatást! Ti kiáltani fogtok az éghez de semmilyen választ nem fogtok kapni! Ezek a lelki szárazság napjai lesznek! A sivatagon keresztül áthaladva,meg lesztek kísértve! Istenben vetett bizalmatok és hitetek próbára lesz téve! Ezek a kétségbeesés napjai lesznek,ahol a ti lelketek ellensége a gonosz,és hadserege próbára fog tenni benneteket! Olvassátok Szent szavaimat, elmélkedjetek rajtuk, véssétek azokat a szívetekbe és elmétekbe,mert ez az a kétéltű kard, amely a lelketek ellensége által felállított kísértéseket és csapdákat, valamit becsapásokat le fogja győzni!

   Gyermekeim! Egyétek az én testemet és igyátok az én véremet annyiszor, ahányszor csak tudjátok! Ez lelkileg meg fog erősíteni benneteket, így állhatatosak tudok lenni megpróbáltatás napjaiban amely jönni fog! Ezeknek a napoknak az az előnye, hogy én még köztetek vagyok! Jönnek azok a napok, amikor én már nem leszek jelen többé a Tabernákulumban, amely el fog tűnni, és ti azt fogjátok mondani, mit egykor Mária Magdolna is mondott: Hová vitték az Úr testét? Drága kicsinyeim! A hithű embereim üldöztetése,és az én házaim megszentségtelenítése és meggyalázása már elkezdődött, ezért legyetek éberek, világosítsátok meg lámpásaitokat imádsággal,így világítani fog az eljövendő sötétségben! Jelek hirdetik nektek,hogy a sötétség ideje elkezdődött! Maradjatok békében és szeretetben, és ne féljetek! Én nem foglak elhagyni benneteket! Az én édesanyám ott lesz a Tabernákulumnál, ahol ti találkozni fogtok velem,a sötétség napjaiban,és a lelki szárazságban! Senki és semmi se választhat el tőlem benneteket! Gyermekeim! Maradjatok békében! Az Oltáriszentségben jelen lévő Jézusotok! Ámen.”

 5. Nem ismered fel a propagandát, nem látod a nyilvánvaló jeleket. A kormányunk folyamatosan azt üzeni a népnek, hogy regisztráljanak, oltsák be magukat az emberek és vége lesz. De eközben saját vakcinát fejleszt, vakcina gyárat épít. Én nálam ez hosszútávú berendezkedést és csodálatos üzleti lehetőségeket jelent. A járvány végét semmiképpen sem. Láthatod, nem vagyunk egy hullámhosszon.

  Nem vagyunk,mert abban a világban, amelyikben én élek, és ha van egy nagyon fertőzö, egy nagyonhalálos vírus illetve egy kórház tele haldokló Covidos betegekkel, szóval abban a világban, kórházban nincsenek takarítónők, mert azok megszöktek, felmondtak, mert azok valóban féltették az életeiket, ahogy a hírportál kameramanja sem megy be, engedik be
  egy ilyen helyre filmezni, mert súlyos a helyzet, mert látogatási tilalom van érvényben, mert mindenki be van szarva és félti az életét. Az én világom kórházában olyat nem mond egy aneszteziológus és intenzív terápiás orvos, hogy 10 Covidos betegből 1,5 ember hangja el a kórházat, a másik pillanatban még azt a betegnek, hogy nagyobb az esélye túlélni a betegséget, ha engedi, hogy lélegeztetőgépre tegyék. Tudtad, hogy csak 10-15% esélye van valakinek túlélnie a lélegeztetőgépes kezelést? És azt tudod, hogy miért ilyen magas ez a elhalálozási ráta?
  Utánajártál ennek a Paraméter nevű szlovák hírportálnak? Kerestél bármilyen múltbeli kapcsolatot köztük és a jelenleg regnàló magyar kormány között? Az esetleges pénzek útját ellenőrizted? És a dokufilm megjelenítésének mostani időpontja, sem gyanús. Ha nem, miért nem? Vagy ezek a részletek nálad nem is számítanak, miközben tájékozatlansággal vádolsz másokat és mindezt érzelmi, politikai hovatartozás alapján.
  Szerintem fuss neki mégegyszer.

  1. Bocs, de én inkább a kórházban dolgozó orvos ismerőseimnek hiszek. Mellesleg az unokahúgom , meg egy ismerősöm lánya Szemmelweisre járnak, mást állítanak mint Te, tehát valaki hazudik, ők nem szoktak. Ami a riportot illeti kár osszeesküvés elméleteket gyártanod, mert nem engedték be stábot mindenhová, a lélegeztetőgépen lévők túlélési rátája pedig függ a páciens életkortól, betegségeitől …, tehát az állításod egy nettó baromság. A kissebségi kultúra támogatása pedig nem újdonság, mindig is áldozott rá a mindenkori magyar kormány, a szégyen az volna, ha nem tenné. Látom, meddő ez a vita, ezért inkább azt mondom, hogy legyen szép napod !

   1. Kedves keresés!
    “Ami a riportot illeti kár osszeesküvés elméleteket gyártanod, mert nem engedték be stábot mindenhová,”
    ami a stábot illeti,nem volt ott semmi féle stáb. A videón 16:03-tól 16:07-ig látszik, hogy a lift kabinba kettő ember száll be- a lift kabin tükrében láthatjuk a tükör képből, Scherlock Holmes nyomozó is így dolgozik-egyik az orvos vagy kicsoda, másik egy kicsi kamerát használó ember. Egy pl. televíziós tv stáb nem egy emberrel, nem egy ilyen kicsi kamerával dolgozik.

 6. A legfrissebb Covid-19 propaganda film, ami valszeg az Orbán kormány megrendelésére készült. Mert hát itt a 3. hullám, meg kellett hosszabbítani a veszélyhelyzetet stb. stb. Találtam olyan online bizonyítékot, miszerint ezt a társaságot már előtte pénzzel támogatta a kormányunk.
  https://youtu.be/7XHzz7Q88gA

  1. Szomorú, hogy a politikusok tudják mi van az egész mögött és inkább elnézik ezrek halálát-miközben mondogatják, hogy meg akarunk menteni titeket-mint sem, hogy a népüknek elmondanák az igazat.Nem tudom, hogy le vannak-e pénzelve vagy mivel vették rá őket esetleg mivel zsarolják őket, de egy előre megtervezett forgatókönyv végrehajtását teszik.
   Mindig is ezt csinálták a politikusok a történelem során nem érdekelte őket az ember.
   Ezért hihetetlen, hogy nem tud vagy miért nem akar összefogni a nép és elzavarni a vezetőket.
   De hát ezek az utolsó idők, a sötétség egyre nagyobb lesz, ezt tudjuk. Nekünk nem kell félnünk, mert a mi Mennyei Atyánknál számon vagyunk tartva és azt ígérte hogy megvéd minket a pusztítótól. Aztán meg emeljük fel fejünket, mert közel van Jézus Krisztus visszajövetelének napja.Ezzel vigasztaljuk egymást.

   1. Lacika71, a politikusok is csak emberek, az amit csinálnak sokszor kényszer hatására teszik, mert nem adnak nekik más lehetőséget, ne gondold azt, hogy azok irányítanak egy orságot, akik láthatók a politikai életben, ma egy politikusnak nagyon kicsi a mozgástere, de ezt az egyszerű emberek nem látják, egy kereszténynek meg kötelessége tisztelni az Isten által kirendelt hatalmakat, a forradalom az isteni rend elleni lázadás, a történelem ékesen bizonyítja a káros voltát (nagyobb káosz, még több halott), az emberi természetet nem lehet forradalommal megváltoztatni, attól sokkal hatékonyabb az ima.

    1. Keresés barátom! Kissé elvagy tájolódva, jobbra vagy balra, de mindenképpen a lényegtől távol! Szerinted mióta van “Isten által kirendelt hatalom” a Kárpát medencében? Megnyilatkozásod jelzi, hogy szemüveged nagyon homályos! Ne vedd rossz néven, ha pár szempontot figyelmedbe ajánlok! A magyar apostoli királyság végével már megszűnik az Isten által hitelesített keresztény államforma! Azért került Horthy nyeregbe, a katolikus fél ellenére, mert így a “nemzetköz forgatókönyv” nem került veszélybe. De visszatérek a lényegre: a kommunista vezetőséget az Isten rendelte hatalomra, nyakunkra? Majd az őket követő szabadkőműveseket is rendszerváltásnak álcázva? Beteljesítve a Jel 13, 1-10 jövendölését! Egyáltalán NEM! Ők a sátán eszközeiként mint lázítók, lázadók, forradalmárok kerültek “pályára” és elkezdődött a meccs! És miért? Mert a sátán kevélyen kikérte az emberiséget, az Egyházat is, hogy próbára tegye, miként Jóbot! Mégpedig száz évig! Mostanra már az utolsó éveknél tartunk, sőt kitolódott az idő, mégpedig a mieink, vagyis az Egyházi vezetőség lagymatagsága, sorozatos megalkuvásai miatt! Viszont a változást valóban Istentől kell és lehet kérni, de eredményt csak a feltételek teljesítése után lehet várni, remélni, és meg is kapni! A hogyanra van bőven válsz a Szentírásban! Térjetek meg szívből, egész lényetekből az Istenhez! És bálványaitokat zúzzátok szét, égessétek el, miként Mózes az aranyborjút az Egyiptomi kivonulás kezdetén a pusztában! Egyébként az első századok katolikus vértanúi példája igazolja, inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint a mindenkori “császároknak”! Főként amikor istenekként nyilatkoznak meg, mint napjainkban! Farizeusoknak és szemiféle “fajzatuknak” nem tartozunk engedelmességgel! Ez napjainkban hatványozottan érvényes, mivel a második, vagyis DICSŐSÉGES ELJÖVETEL NEMZEDÉKE VAGYUNK! Megnyilatkozásod igazolja, hogy tisztában vagy a világszintű háttér hatalom létének, akik gyakorlatilag az ördög cinkosai, vesztükre! Számunkra egy a fontos, ragaszkodni az IGAZSÁGHOZ, mindhalálig! Mégpedig megalkuvások nélkül! Isten áldjon!

    2. Kedves Kapisztrán !
     Igazad van, nem tagadom, nem vagyok képben, az más kérdés, hogy senki sincs, csak találgatások vannak. Az Úrra várok, és az nekem elég. Ami a mindenkori hatalomnak való engedelmességet illeti, amikor Pál fogalmazott Róma volt hatalmon, az sem Isten által felkent hatalom volt, de Isten engedélyével gyakorolta a hatalmát, szóval addig míg valamilyen intézkedés nem ütközik Isten törvényeibe, addig egy kereszténynek kötelessége annak álávetnie magát.

  2. A kollégám dunaszerdehelyi, mást mond, ez nem propaganda, már ne haragudj, de miért nem jársz utána személyesen a bizonyítékoknak ?

  1. Pócs hazudik, az szlovák statisztikák szerint Szlovákiában tavaly 15 százalékkal többen haltak, mint az előző évben. No meg ez a gumicsont az alkotmány körül, persze majd egy papírfecnyi megtudja állítani az elitet. A vírus nem virtuális, nagyon is létezik, aki nem hiszi kérdezze meg a patológusokat. A kis városban, ahol élek is sok ember halt meg.

   egy kis ízelőtő a valóságról
   https://www.egeszsegkalauz.hu/betegsegek/fertozo-betegsegek/koronavirus-megrazo-felvetelek-a-dunaszerdahelyi-korhaz-covid-osztalyarol/sqc2n2w

   Az oltástól meg nem lesz semmi bajod, mivel orvosi körökben sokat mozgok, minden orvos ismerősöm már beoltatta magát és képzeld el, nem változtak át zombivá.

 7. Üzenet Luciának, megkapta. 2021. január 27. 22:30

  (Úr Jézus): Ez egy oltóanyag, amelyet a mennyből adnak minden egyes embernek, hogy megváltoztassa DNS-ét születésekor, és imádja a fenevadat. A Jelenések könyvébe van írva.

  Ez arra készteti az egyént, hogy akaratától eltérően járjon el. Ez átírja a testében lévő DNS-t. Lehetetlen lesz a visszafordulás.

  Eljönnek a napok, amikor a szavaimat nem hallják. Ez az ördög elleni vakcina, amely megváltoztatja a DNS-t.

  1. Andre!

   Ilyen butaságokat lehetőleg ne terjesszünk már, mert ez rettentő gagyi és veszélyes!

   köszönöm.

   1. Idegen. Nem lehetséges az, hogy mindez, amit te most butaságnak nevezel, az mégis létezik? Hogy erről és ilyen tervektől és projekteken már 20 évvel ezelőtt is beszéltek illetve dolgoztak és, hogy mindenről a csodálatos tervekről folyamatosan tájékoztatták is a publikumot? Más kérdés, hogy az emberek, a többség erre nemigen figyelt, mivel akkoriban ezek a dolgok még nagyon futurisztikusnak, nagyon elérhetetlennekvez így veszélytelennek hangzottak.
    Nem furcsa ez egy kicsit, hogy amit 20 éven keresztül sok sok pénzbe kerülő projektek voltak, az jelenleg, ebben az őrült Covidos, oltásos légkörben, hirtelen egy buta összeesküvési elmélet lett, miközben az eddig ismert publikus transzhumanista elképzelések, projektek, témák meg hirtelen tabu témák lettek?

    Nem kell ide se André, se egy próféta, hogy az ember szembesüljön a valósággal, csak ismerni az ezen a területen történő dolgokat, tudományos kutatásokat, eredményeket, kijelentéseket. Aztán meg kéne vizsgálni a történet eugenika oldalát is,… de csak, ha érdekel, ha van rá néhány órád.

    1. Bori!

     A katolikus egyházon belül a hittani kongregáció foglalkozik a feltételezett jelenések magánkinyilatkoztatások elbírálásával.
     Különböző kritériumoknak kell megfelelni, az elmúlt évtizedekben enyhítettek a szabályzaton, ez odáig vezetett, hogy boldog boldogtalanból próféta lett vagy látnok.
     Vannak olyan esetek, amikor egyértelmű, hogy emberi tevékenység áll a háttérben és valamikor természetfeletti.
     Nem mintha a protestáns felekezetekben ez másként lenne, sőt.
     André hozzászólásában egyértelmű, hogy miről van szó.

     Aztán ott van a lelkek megkülönböztetése, hogy ne higgyünk minden léleknek. Lehetne sorolni.

     Ami a konteókat illeti létezik olyan, amiben van ráció ez a jó paradoxon. Amúgy tényleg van, de elveszi a produktív kreativitásra szánt időt!

   2. Enochnak adott üzenetekben fellelhető a lényeg: az államok csak úgy kaphatnak hitelt, ha beültetik a microchipet az államok polgárai, tehát ez érvényes most is, mert az Orbán kapott hitelt!

    A MAI RÓMAI SZEKTA NEM KRISZTUS EGYHÁZA, NEM A KATOLIKUS EGYHÁZ!

    1. S még annyi, akinek megadatik, hogy menedékhelyet építsen, az ne a kifogásokat keresse, mert többek életével játszik.

   1. Ez ugyanaz az érme, csak a másik oldala.Egy másik útvonalon jut fel a hegyre, de a csúcs ugyanaz.Két vallás, de ugyanaz az isten.De vajon két különböző vallás-e az, amelyik ugyanazt az istent imádja?A szélsőségek éppen gyökerüknél közösek.Széles az az út, és a népesség egyre növekvő többsége hagyja magát bevonódni valamelyik szélső áramlatba – ahogy megvan írva: és az egész világ követi a Fenevadat.Ki így, ki úgy.Két különbözőképpen adják elő, hogy milyen világ jön ezután, és egymást nevetségessé téve megvannak győződve mind a két oldalon a maguk igazáról.Ugyanannak a médiának a két ellentétes megjelenési formája.Mert vevő van ezekre, és már el sem tudják képzelni, hogy az előregyártott elméleteken túl más is lehetséges.És az a bizonyos út éppen ezért olyan keskeny…

    1. Kedves Oszkár!
     Akkor örülök, hogy az érmének két oldala van ill. hogy a csúcs ugyan az.
     Csak hát túl a csúcson is van valami. Ha az a valami nem semmi, akkor van valami a valamiban. Az idő közel van, hogy a csúcson túli valamit valaminak láthassuk.
     na ezt jól megaszondtam

    2. Lacika, az idő közel van?Ebben egyébként egyetértünk. 🙂 Nagyon közel van.Felfoghatatlanul közel.Az, hogy ‘itt’ van, és az, hogy ‘most’ van, ki sem képes fejezni.Annyira közel.Közelebb, mint a ruhánk, amit éppen viselünk.Közelebb, mint a bőrünk, közelebb a bennünk keringő vérnél, a csontjainkra tapadó húsnál, sőt még a gondolatainknál és az érzéseinknél is közelebb van.Ahogy Thea korábbi írásában idézte C.S.Lewist: “Végtelenül nagy sebességgel közeledik.”

  1. https://www.youtube.com/watch?v=64p4xqsfXtY

   Síri csend a magyar sajtóban az Európa Tanács koronavírus-oltásról szóló határozatáról

   -érdekes információ, hogy már a háziállatokat is elkezdik tesztelni corona vírusra néhány országban és beszélnek róla, hogy az állatokat is be kellene oltani covid vakcinával

   1. Egyetlen oltás sem nyújt védelmet, csak a szellemi védelem és a Menny által küldött gyógymódok szolgálják az emberiséget pusztító vírusok és járványok ellensúlyozását.

    Járványok, betegségek Gyógyfüvek, gyógymódok „Szeressétek Istent, ti Földnek lakói, mert egyedül azért teremtette a mindenséget, hogy szíveteket megnyerje!” (az Angyal szózata isten szeretetéről Montovai Boldog Hozsannának) Fertőző betegségek Influenzához hasonló megbetegedés: Szűzanyánk 1986. októberi fontos figyelmeztetése egy influenzához hasonló betegség megelőzésére József Tamás látnok által: Rövidesen egy betegség támadja meg az emberiséget. E betegség tünetei az influenzához hasonlók lesznek. A szívet és a tüdőt fogja megtámadni úgy, hogy sokan fognak belehalni. A Szűzanya az Ő gyermekei részére ezzel kapcsolatban a következő tanácsot adja: Egy nagyobb gerezd fokhagyma felének a levét nyomjátok ki, préseljétek ki, és néhány gyömbérgyökeret tegyetek egy csészébe. Tegyetek hozzá egy evőkanál citromlevet és egy teáskanál mézet. Öntsetek rá forrásban levő vizet, és legalább öt percig áztassátok. Forralni nem szabad. Ezt az italt naponta egy órával lefekvés előtt kell meginnotok. Amennyiben a betegség tünetei már valakin mutatkoznak, annak ebből az italból 3×1 csészével kell innia. Amennyiben nem áll rendelkezésre friss fokhagyma, paszta is megfelel. A fokhagyma erős szagának elkerülése érdekében a szánkban friss petrezselymet kell szétrágnunk. Ez a tanács Szűzanyánktól, az isteni Orvostól származik. Áldjon és őrizzen meg benneteket a Mindenható Isten és a mi Szűzanyánk, a betegek gyógyítója védelmezzen benneteket! Az előbbi közlés alapján kiegészítő összegzés, mire van szükségünk: fokhagyma (kivonat vagy paszta is megfelel), gyömbérgyökér, citromlé, méz, petrezselyem. Tudjuk előre, hogy be fog következni. Amikor bekövetkezik (nem működik a közlés) látjuk az orvostudomány tehetetlenségét (de így gyógyítani tudjuk majd), tapasztaljuk a közlések égi eredetét, és a hitünkben megerősödünk. Készüljünk fel erre a betegségre! A pestisről: „A döghalál”, „fekete halál” sokszor sújtotta az emberiséget. A Bibliában Isten büntetése. Háborúval, éhínséggel szerepel együtt. Dávid bűnéért Isten büntetését kapta népére: 2Sám. 24, 15. a csapások a Bibliában követik egymást. (Jer. És Ez; Háború, éhínség, ragály, dögvész, kard, halál, gyász, éhínség, tűz, stb.; vö. Mt. 24, 7; Lk. 21, 11; Jel. 6, 8; 18, 8) A betegség Indiában, Kínában, Burmában, Indonéziában honos. A pestisbaktérium okozza. A patkánybolha terjeszti. A bolha nyálával kerül az emberi szervezetbe. 1. Bubópestis: a nyirokcsomók nagyon megduzzadnak, elgennyesednek, bevéreznek, kifakadnak: bubó. Lappangási idő: 3-8 nap. 2. Tüdőpestis: a fertőzés a véráram útján a tüdőbe jutva véres tüdőgyulladást okoz. A véres köpet önmagában okozhat másokon tüdőpestist. Lappangási ideje csak 1-2 nap. Nagyon virulens kórokozó által okozott elsődleges szepszis pár órán belül, pár nap alatt halálhoz vezethet! A tüdőpestis 100%-os halálozású! Az egyik apokaliptikus lovas – a pestis – közeli érkezését jelezte előre a Szűzanya egy Istenfélő és igaz német pap által. Tünetei: magas láz, szaggató fejfájás, amelyet semmilyen fájdalomcsillapító nem enyhít. Fájdalom a belekben és a mellkasban. Ez kb. 2 hétig tart; utána hányás és hasmenés társul az előbbiekhez gyengeségi rohamokkal. Ezt követi a bőrbetegségekre jellemző viszketés és gennyes pattanások jelennek meg a testen, amelyek gyorsan terjednek és nagyobbodnak. Ekkor már láz nincs, mert a szervezet úgy legyengült, hogy nem képes semmiféle ellenállásra. Az eszméletlenséget időnként lázálmok váltják fel és erős szédülés érzet. Ekkor már a beteg nem képes az ágyból felkelni és rövidesen bekövetkezik a halál. A kifejlesztett oltóanyagokkal csak elodázni tudják a halált, de megakadályozni nem. A fenti végső stádiumra utaló tünetek jelentkezésekor már az Ég által közölt gyógyfüvek nem segítenek. A pestis gyógyítására Szűzanyánk az alábbi receptet és tanácsokat adta: „elöljáróban orbáncfű teát igyunk, annak leveleiből és szárából elkészítve termése és virága nélkül. Naponta egy korty ebből a teából elegendő a pestis megelőzésére! Ha már hányinger és fejfájás is észlelhető, akkor igyunk borostyán- és ibolyateát! Esténként cickafarkteát igyunk! Mindemellett még imádkoznunk is kell!” Ezt a gyógytea kúrát a fenti (figyelmeztetések) figyelmeztető jelek, első tünetek észlelésekor kell elkezdeni. Gyógynövényeinket mind meg kell áldatni, mielőtt használni kezdenénk! Ibolya láz ellen: láz elleni gyógyszer a Szeplőtelen Istenanya kedvelt virága az ibolya. A megszentelt hársfavirág-tea: áldásos hatású. A Szent Szűz a világ összes galagonya-bokrát megáldotta! A Szeplőtelen Istenanya Marie-Julie Jahenny látnoknak egy galagonyalevelet adott és így szólt: „Ez az egyetlen megáldott levél, elég lehet valakinek az egész megpróbáltatás idejére. Ha egy levelet 10-szer is főztök ki, megtartja friss üdeségét és zöld színét.” „Lesznek megszállottak, akiknek ordítása messziről hallatszik. A gabonakalászok tönkremennek. Járványok lépnek fel. Különféle mellbetegségek, melyeket erős fájdalom kísér! Ezért kell gyűjtsétek a kellemes illatú, általam megszentelt galagonya levelét és virágát. Mellkas bántalmaknál – azzal borogatva – érezni fogjátok gyógyító hatását és gazdag áldását, amit a túlélőknek nyújtok.” Más szárított gyógyfüvek is használhatók. Ima a gyógyteák, gyógyfüvek használatakor: Ó Mária, Te Szeplőtelen Szűz, mi Anyánk, nézz le ránk és add, hogy áldásod hathatós legyen fájdalmainkra. Rosszullét: remegés a testen, súlyos görcsök, a test deformálódása. A rosszullét először a szívet támadja meg, majd az értelmet és a beszélőképességet. A rosszullét kísérője a kínzó hőségérzet, mely mint a tűz éget. A bőr több helyen kipirosodik, és rendkívüli módon fáj. Az első két napon lép fel és gyorsan terjed. Egyedüli gyógyszere: a galagonya-tea. Kolera ellen: galagonya teát igyatok! Veszélyes betegségben, mint tüdőgyulladás, valamint heves fejfájás esetén: készítsetek teát kerekrepkényből (földi borostyán – glechoma haederacea) és ezt igyátok! Borostyán (Efeu) borogatásként: a borostyánt puhára főzzük és csak borogatásként használjuk mell- és fejfájásnál. A halálos kimenetelű pestisben csak egy orvosság van: Írjátok rá egy pici, vékony papírszeletkére a következő szavakat: „Jézusom, Te legyőzted a halált, ments meg! Üdvözlégy Szent Kereszt!” és nyeljétek le! A szenteltvíz fájdalmaitokat csökkenti, az olaj a szenvedéseket enyhíti! (Az Ég üzen… c. kötet 52.o) Szent SCARBEL olaj: Isten szent olaja Ausztráliában egy szent SCARBEL Szoborból folyik pénteki napokon, valamint állandóan a szent koporsójából. Terjesztik az egész világon. Szaporítható. Főzéshez-sütéshez használjunk egy-egy csepp olajat. Radioaktív sugárzás esetén: cseppentsünk ételünkbe a Szent olajból! És így nem árthat nekünk a fertőzés! Égés ellen: a tűz után a gyerekek egész testét kenjük be ezzel az olajjal (13 éves korig), a be nem fedett testrészeket a felnőttek is kenjék be! Gyógymódok és tanácsok a büntetés időszakára, Melyeket az Úr adott Jahenny Mária-Júliának Isten sohasem büntet előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szűzanya ezt mondta La Salette-ben: „Az emberek gonosz tettel átverik az ég boltozatát…” „Isten büntetni fog, súlyosabban mint valaha…” „A gonoszok szabad folyást engednek gazságaiknak…” Az emberek nem törődtek az intő szóval! Isten tehát kénytelen példát… Jézus Krisztus azonban jóságosan védelmébe akarja venni barátait és gyermekeit a nagy csapások idején… Szent lelkeket nevel magának, ezeknek kinyilvánítja a jövőt, hogy továbbmondják az embereknek. Ilyen kiválasztott lélek volt Jahenny Mária-Júlia is. Neki nyilvánította ki… Jézus jóságának és gondoskodásának megható bizonyítékául ezeket a természetes és természetfeletti gyógymódokat, hogy barátai felhasználják a csapások ellen, melyek a világot fenyegetik. Ne feledjük azonban, hogy Isten igazi barátai, igazi gyermekei azok, akik bűnbánatot tartanak, igyekeznek hibáikat leküzdeni és elvetik a világias szellemet. Imádság a Szent Kereszthez a nagy csapások idején: Üdvözlégy Megváltónk, hódolatra méltó Szent Keresztje! Alázatosan leborulva tisztellek, ölellek-csókollak! Védj meg, őrizz meg, ments meg minket! Az én Jézusom annyira Szeretett Téged! Az Ő példájára és is szeretlek, enyhüljön bennünk a rettegés, és csak békesség és bizalom maradjon bennünk. Imádság a Szent Kereszthez nagy viharok idején: „O Crux, ave spes unica!” „Et VERBUM caro factom est.” Üdvözlégy Szent Kereszt, egyetlen reményünk! És az ige testté lett. Jézusom, te legyőzted a halált, ments meg minket! Az Úr Jézus szavai Mária Júliához egy extázis alatt: „Vegyetek egy érmet, amelyen Szent Szívem képe van, és egy másikat, amelyen a hódolatra méltó Szent Kereszt van. Mindkettőt merítsétek bele egy pohár vízbe és igyatok ebből a kétszeresen megáldott vízből.” (lehetnek papírból is) Az ételekben egyetlen csöppje ennek a víznek, bármilyen parányi legyen is az, elég arra, hogy megóvjon a csapásoktól. A szorongásoktól és rémülettől való megszabadulásra: Érintsétek homlokotokhoz a Szeplőtelenül fogantatott jóságos Szent Szűz érmét vagy képét. Így lelketek nyugodt lesz. Szíveteket nem riasztják meg az emberek rémhírei és nem kerültök igazságom félelmet keltő hatása alá sem. Veszélyes betegségben (mint tüdőgyulladás, heves fejfájás) készítsetek teát kerekrepkényből (földi borostyán) és ezt igyátok. Kolera ellen: galagonya-teát (crategus) igyatok. Ismeretlen eredetű láz esetén az ibolyának lesz jó hatása, amely illatával ls kicsinységével alázatra tanít. A halálos kimenetelű pestisben csak egy orvosság van: írjátok rá egy pici, vékony papírszeletkére a következő szavakat: „Jézusom, te legyőzted a halált, ments meg! Üdvözlégy Szent Kereszt!” – és nyeljétek le. A háromnapos sötétség idején egy lélek sem marad életben a védett helyeken kívül. Csak a megáldott viaszgyertyák adnak világosságot a rettenetes sötétségben. Egyetlen gyertya (szentelt gyertya) elég lesz, míg a pokoli éjszaka tart. De ezek sem világítanak az istenteleneknél és a káromkodóknál. Az áldott olajjal való megkenés (Manduria) Az Olajat Szűz Mária áldotta meg, és csodálatos módon származik képmásaiból. Meg kell tehát különböztetnünk a liturgiában használt Olajtól (a betegek, a katekumenek olajától, a krizmától), melyet püspök szentel meg, és a Szentségek kiszolgáltatása során használják. 1. a Szentelt Olajjal való megkenés Mária Szerető hatalmába vetett hit személyes kifejezése. Mária új nevével, mint az „Örök Kenet Szent Olajának Forrása” Isten atyai Jóságából kegyelmet áraszt szívünkbe és testünkre. Bárki, aki elismeri ezt a nevet, a többi kenet mellett ezt a kenetet is kaphatja vagy adhatja, előbb azonban szívét kell felajánlania: „Ó Szeplőtelen Szív, Uram Anyja, Az Örök kenet Szent Olajának Forrása, Én nagy bűnös azt kérem Tőled, Hogy mutasd meg Titkodat és Szentelj ma engem Magadnak…” 2. A Szűzanya nem csodák várására ösztönöz, hanem hitbeli növekedésre, elsősorban a lélek jólétére. Az Égi Anyára kell hagynunk, hogy eldöntse az időt és a módot, hogy beleavatkozzon életünk anyagi szükségleteibe. Ezért jó, ha Szűz Máriára bízzuk magunkat, mint gyermek az anyjára, mert Szent Mihály és Szent Ariél arkangyalok közbenjárásával megvéd minket a Sátán cselvetéseitől is. Mivel ez a szép hitbeli gesztus egyre terjed, Szűz Mária a következőképpen sugalmazza az olaj megsokasítását, hogy elegendő legyen: öntsünk kilenc csepp csodás eredetű olajat egy liter extra szűz olívaolajba, hogy az egész megszentelődjék, majd ebből az olajból kilenc cseppet ismét öntsünk egy liter extra szűz olívaolajba, így megsokszorozódik a mennyisége. Hogyan kell használni a Kenetet? Vattapamacsot kell az Olajba meríteni, majd ezzel keresztet rajzolni a homlokra (az elme megtisztulása és megvilágosodása). A második jelet az ajakra kell rajzolni (a nyelv megtisztulás, hogy az alázat minden fajtájában növekedjék), hogy jobban dicsérhessük az Urat. A harmadik keresztet a szívre kell rajzolni (gyakorlatilag a nyak tövére), hogy érzéseink megtisztuljanak, megszépüljenek és megerősödjenek, hogy Istennek ajánlhassuk őket. Végül egy negyedik és egy ötödik keresztet kell rajzolni a két tenyérre, hogy minden cselekedetünk megfeleljen Isten törvényének és az igazságosság és a könyörület terén. A kenet használata közben így kell imádkozni: „Mária az áldott Olajfa Anyja, a Szent Olaj Legszentebb Szüze, érints meg minket, szeress minket és gyógyítsd meg a szívünket a Te Szereteteddel, úgy, ahogyan Te akarod.” Ezt a megkenést a testi vagy lelki bajokban többször is meg lehet ismételni. A Mária-szoborból csepegő Szent Olaj iránti tisztelet: Jézus: „…Olaj, Szent Olaj, melyet Anyám ad folytonosan a szenvedőknek, ma még inkább, mint egykoron, mikor Ő maga készítette tiszta kezeivel azt az enyhet adó kenetet, melyet szegény tanítványaimnak adott, kiknek ezzel kellett gyógyítaniuk a sebeket és magát az embert! Én magam parancsoltam nekik a kenet használatát, hogy a népnek ne legyen mersze támadni őket, szegény halászokat, hanem az olajat csodálva nagyobb legyen a hit iránt a hajlam és tanulni vágyás. Nem, nem az olaj volt,ami gyógyított, és ma sem az gyógyít. Isten volt és ma is Ő az Orvos, aki gyógyulást kínálja. Az olaj eszköz volt, és számodra is az lesz, leányom és tanítványom. Menj hát és tanítsd meg papjaimat a megkenésre és az Istenhez való tartozás szépségére a Szent Kenet által, mely erőt ad minden ember hármas küldetéséhez: a királyi, az általános és szolgáló papi és a prófétai küldetéshez…” (1998. június 22-i üzenet) Jézus: „Siess a világba és ajánld fel a kenetet, mely az Ő Szeplőtelen és Átszúrt Szívéből ered ennek a tudatlan nemzedéknek a romlottsága miatt. Ó, a megerősítés tiszta Olaja, a Felszentelés Szent Olaja, a pokoli támadások sebeit gyógyító Olaj! Ó, Olaj, a Kegyelemtől távollevőt gyógyító könnyek forrása! Bár tudnák testvéreid, micsoda ajándékot ajánlottam fel nekik, amikor az Olajat olyan örök Elhivatottsággá tettem, mely arra a helyre vezet majd benneteket, melye Én magam készítettem nektek, amikor feltámadtam és felmentem Atyám és a Vigasztaló Lélek Egébe!” (Az Élő Isten kinyilatkoztatott bölcsessége Jelenések Manduriában) (üzenetek Deborának)

    Forrás: https://andre.ewk.hu/tanacsok/

   2. Képzeld el, ha a kutyák idegrendszeri károsodást szenvednek mellékhatásként … jobb nem is gondolni rá (remélem Mo-on lesz változás és erre nem kerül sor) !

  2. https://1lib.eu/book/7220811/594470?regionChanged=&redirect=154216457

   Emberek, nyilvánosan hozzáférhető a Covid-19:Great Reset-című terv a világ újraindítása a Covid cirkusz utáni időkre.
   Érdemes elolvasni és tájékozódni, hogy mit akarnak, milyen új világrendet akarnak.
   Angol nyelven van.Vannak közöttetek,akik profin tudnak angolul.Kérem őket,ha van időtök és vállaljátok, akkor legyetek szívesek lefordítani-akár apránként, részenként is lehet-hogy esetleg mi is, akik nem tudunk jól vagy sehogy angolul tudjuk, hogy mi készül.
   A fenti linken lehet lementeni a szerzők által- Klaus Schwaab és Thiery Maleret – 2020 nyarán a svájci Genfben kiadott tervet.

 8. Ahol még a polgároknak lehet szavuk

  https://www.businessinsider.com/switzerland-calls-referendum-on-stopping-covid-lockdowns-2021-1

  ‘Svájc népszavazást fog tartani arról, hogy az egyének jogairól folytatott fokozódó nemzeti vita közepette megfosztja-e a kormányt az új záróintézkedések bevezetésének jogától.A Financial Times arról számolt be, hogy az Alkotmány Barátai kampánycsoport szerdán kezdeményezte a szavazást azzal, hogy 86 000 aláírást tartalmazó petíciót nyújtott be országos szavazásra a 2020-as COVID-19 törvény hatályon kívül helyezéséről.’

 9. Keresés! Sok szerencsét hozzá, hogy ez így is maradjon.
  Ő kérte az oltást, vagy a család beszélte rá?
  És melyik szerrel oltottak be?

 10. Ez mikor fog megjelenni a magyar médiában, mikor tájékoztatják a magyar embereket erről?

  https://www.europereloaded.com/council-of-europe-decrees-vaccines-must-not-be-mandatory-and-the-non-vaccinated-must-not-be-discriminated-against/
  AzEUROPA TANÁCS 2021.01.27. ülésén elfogadta egészségügyi törvényi határozat 7.3pontjának értelmében, hogyCouncil of Europe Decrees Vaccines Must Not beMandatory and the Non-Vaccinated Must Not be Discriminated Against-It wasadopted by the Parliament two days ago, January 27.The Parliamentary Assembly of the Council of Europe– the international body of which the European Court of Human Rights is a part(not to be confused with the EU, and of which Britain remains a member) – haspassed a resolution that vaccines must not be mandatory and no one shouldsuffer discrimination on account of not having been vaccinated. Az Európa Tanács az oltásokat nem lehet kötelezővétenni, a nem oltottakat pedig nem szabad hátrányosan megkülönböztetni – Kétnappal ezelőtt, január 27-én fogadta el a Parlament.Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése – amelyneknemzetközi testülete az Emberi Jogok Európai Bírósága (nem tévesztendő össze azEU-val ) amelynek Nagy-Britannia továbbra is tagja – határozatot fogadott el,miszerint az oltásokat nem szabad  kötelezővétenni  és senki sem szenvedhet hátrányosmegkülönböztetést a be nem oltás miatt.7.3 határozat7.3with respect to ensuring high vaccine uptake:7.3.1 ensure that citizens are informed that thevaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially, orotherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do sothemselves;7.3.2 ensure that no one is discriminated againstfor not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting tobe vaccinated;7.3. az oltó anyagfelvétel biztosításatekintetében 7.3.1 annakbiztosítása, hogy az állampolgárok tájékoztatást kapjanak arról, hogy az oltásNEM kötelező, és hogy senkit sem politikai, társadalmi vagy egyéb módon nemkényszerítenek arra, hogy beoltassák magukat, ha ők maguk nem akarják eztmegtenni; 7.3.2 annak biztosítása, hogy senkit ne érjenhátrányos megkülönböztetés a be nem oltás miatt az esetleges egészségügyikockázatok miatt, vagy ha nem akarja beoltani magát;

  1. Igen, most már én is tudom, amit előttem sok katolikus, Palas és a többiek – és Thea anno rákérdezett … 🙁

   Mégis, a LEGBÁTRABBAK és a legjobban fogalmaznak (!) Vigano érsek, volt pápai nagykövet az USA-ban és még sokan mások …

   mint például a video készítője W.Zoltán https://www.youtube.com/watch?v=uSVrY80DoDs itt szerepel az ír látnoknő “MDM”-mel rövidítve !! Mert mindig is voltak próféták: Ámós 3:8 HUNK
   Ordít az oroszlán: ki ne rettegne? Az én Uram, az Úr szólt: ki ne prófétálna?”

   Mégis, “a pokol kapui nem vesznek erőt rajta” – ezt vallom !!

 11. “Akkor értjük helyesen a mai idők jeleit és cselekszünk helyesen, ha készek vagyunk minden életet ezen a bolygón konkrét sokféleségében és változatosságában egységként látni, óvni és őrizni, ha a ‘mindig többet’ arra az ‘elégre’ cseréljük, amelyre szükség van ahhoz, hogy egy ész által vezérelt tisztességes és emberi életet élhessünk.Ha a technológia és kommunikáció révén mind kisebbé váló világban nem az elkülönülésre és határok megvonására törekszünk, hanem cserére és együttműködésre.Ha a sebeket gyógyítjuk, és az érintkezés okozta szorongást lebontjuk, amikor a vallások és kultúrák egymáshoz közelednek és sebeket is ejtenek. (…) …és végezetül: ha szívünk vágyát követve magunkba szállnánk, elcsendesednénk, és benső gazdagságunk fölött elmélkednénk.” (a szerző egy jezsuita szerzetes)

 12. A fenevad bélyege, ha jól tudom, a 7 év felénél jön a képbe. A hét év még nem indult el, így ez egészen biztosan nem az. Ennek ellenére biztosan nem engedném beadni, sem magamnak, sem a családomnak. Sokat tanulmányoztam a jelenések könyvét, és arra jutottam, hogy a fenevad egy mesterséges intelligencia lesz, amire a kormányok rá fogják bízni az országok és a gazdaság irányítását. Egyre több filmben jelenik meg ez az utalás, hogy lesz a jövőben egy gép, ami mindenkiről mindent tud, sőt a múltbéli cselekedetei, és egyéb megnyilvánulásai alapján minden emberről nagy valószínűséggel meg fogja tudni mondani a “jövőjét”. Lásd például: westworld 3. évad (2019-es készítésű sorozatévad, de ennek ellenére a háttérben nagyon sok maszkos ember feltűnik), Devs (minisorozat). A fenevad bélyege egy qr kód lehet majd, ami nélkül nem fogsz tudni még bemenni sem egy boltba, nem hogy fizetni. Példa erre: Amazon GO, Tesco Express Londonban. Az egész gazdasági rendszer a blockchain technológiára fog épülni. Ennek már működik a tesztverziója kínában (a jelenések könyvében, mint “sárkány”) szociális kreditrendszer néven, a virtuális pénz tesztelése pedig a bitcoin, és egyéb virtuális valuták révén zajlik jelenleg is.

  1. Idézet a cikkből: “Tudom, hogy léteznek mindenféle elvont elméletek”

   A tied is pont ilyen. Nem tudjuk, hogy mi lesz pontosan, csak elképzelések vannak. Filózni lehet.

   A Bitcoin egy technológia, ami azért jött létre, hogy decentralizálja a világot kizsákmányoló pénzügyi rendszert! Egy lehetőség az átlagembernek. Létezés a körön kívül.
   Andreas M. Antonopoulos előadásait illik megtekinteni a témában!

   1. Minden elmélet egy elvont elmélet, mivel a fantázia szüleménye, nem a valóság tapasztalata.
    “A Bitcoin egy technológia, ami azért jött létre, hogy decentralizálja a világot kizsákmányoló pénzügyi rendszert! ” – Vannak még ilyen önáltató hazugságaid? Egyre több bank száll be a bitcoin csónakjába. Olvass utána. Mellesleg nem életcélom meggyőzni bárkit is bármiről. Azt hiszel el amit akarsz 🙂

    1. A Bitcoint arra használják fel, hogy a központi bankok bevezessék a saját kriptovalutájukat.
     Mellesleg, milyen valódi gazdasági teljesítmény van a Bitcoint mögött? 1BTC=$32.000
     A FIAT pénzek nélkül még az értékét sem lehetne megállapítani.
     Ez is csak egy lufi. De mint mondtam jön a központosított kriptovaluta. Az lesz ám az igazi móka.

    2. Idegen azt írta le, hogy milyen céllal jött létre a Bitcoin, ez nem hazugság, az, hogy most látnak benne potenciált a bankok, az még nem zárja ki az állításának az igazát. Persze mindig könnyebb másokat gyalázni.

  2. Egészen biztosan az – szerintem a szép mosolyt, barátságosságot, BÉKÉT a “hét felén” mondja majd fel az AK – ezért gondolom, hogy szusszanásnyi szünet lesz, lehet, új választások és majd nyártól számítódik a 7 év … mert amikor nagy dínom-dánom lesz, az egy szilveszter lesz … az lesz a háromésfél év … a választásoktól… Az AK/előkészítője, a hamis próféta már színre lépett … Mert, ha visszatér is Trump, a nyolc év csak letelik 2020 novembertől + 40 nap… a sötét oldal pedig, csak nem fogja abbahagyni, főleg a sok beözönlő menekülttel, amelyre von. törvényt azonnal “megírt” J.B. am. beiktatott elnök: folytatni fogják !!

   Itt van egy kitűnő magyarázat a 666-ra, mely a BEJEGYZETT találmánynak SZÁMA (tizenkettő jegyűnek kellett lennie, olvastam valahol, onnan a nullák) https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606 Lacika tette ide az egyik videóban a magyarázatot, viszem is – annak aki nem érti !!!

  1. 141A hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. 2Az egyik azt hiszi, hogy mindent ehet, az erőtlen pedig zöldségfélét eszik. 3Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, hiszen az Isten befogadta őt. 4Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll, vagy esik. De meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa. 5Ez az egyik napot különbnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot: mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. 6Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek. 7Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának; 8mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. 9Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. 10Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is, miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélőszéke elé. 11Mert meg van írva: „Élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent.” 12Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek. 13Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást. 14Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. 15Ha pedig atyádfia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. 16Vigyázzatok, ne káromolják azt a jót, amelyben részesültetek. 17Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm; 18mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. 19Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. 20Étel miatt ne rombold az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközéssel eszi azt. 21Jó tehát nem enni húst, nem inni bort, és semmi olyat nem tenni, amin testvéred megütközik. 22Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélni önmagát abban, ami felől döntött. 23Aki pedig kételkedik, amikor eszik, máris elítéltetett, mivel nem hitből tette. Mert minden, ami nem hitből származik, az bűn.

  2. Nagyon egy szuper magyar írást találtam, mikozben egy az oltassal kapcsolatos rizikófaktor utan nyomoztam, nevezetesen a “antibody-dependent enhancement” (ADE), “antitestdependens felerősödése” betegség kialakulása után.

   https://mta.hu/tudomany_hirei/versenyfutas-a-vakcinaert-110691

   Nalam valahogy így kell kinéznie egy korrekt, öszinte, elfogulatlan és ugyanakkor szakmai írásos tájékoztatónak.
   Csak dicsérni tudom a szerzőt.
   Sajnálom, hogy a tévében holmi olcsó gyógyszer ugynököket szerepeltettnek, akik csak ossze-vissza beszélnek.

  3. Orbán oltani akarja az érettségizőket … Szlávik János a gyermekeket … https://www.facebook.com/104443607730747/videos/1347880935564755 ez egy jó összefoglaló.

   Egyházak részéről csak a katolikusok szólalnak meg https://hu.endoftimenews.com/catholic-news/strickland-puspoka-koronavirus-elleni-oltas-gonosz-ebredj-fel?fbclid=IwAR14JnOUVZwSHRPxZ7IF_yrby_GoI-OZbGkTshBU4mnK07dUkumYt1eJjYc https://hu.endoftimenews.com/catholic-news/vigano-ersekezek-az-emberek-eladtak-a-lelkuket-a-satannak
   https://hu.endoftimenews.com/catholic-news/vigando-erseka-nagy-ujrainditas-elnevezesu-globalis-terv-folyamatban-van https://hu.endoftimenews.com/news/vigano-ersekferenc-papa-elrabolja-a-koronat-es-a-jogart-krisztus-kiralytol-a-szabadkomuves?fbclid=IwAR1PmemoKOaerDNuwiHa1sGeatFW90kLT07VgbEQ57m-ORxkWVYSsOBWK-o https://hu.endoftimenews.com/catholic-news/schneider-puspok-a-vilagkormany-felallitasanak-jeleit-mar-latni-lehet-a-vilagban

   Drága Thea ! Amit kérdeztél még régen, mit gondolok Ferencről. Az már itt van leírva 🙁 – A másik: az ír prófétanő, emlegetve MDM NYOLC ÉVVEL EZELŐTT BESZÉT AZ OLTÁSOKRÓL, amit nem szabad felvenni mert abban méreg lesz … és azt, mint egészségügyi óvintézkedést fogják kényszeríteni … Meglepett ! Akkor persze nem értettem …

   1. Óvatosnak kellene lenni a prófétákkal kapcsolatban, mi van akkor, ha ez a “nagyfigyelmeztetés” projekt nem az Istentől jön ? Sőt erős a gyanúm, hogy ezek ú.n. próféták (MDM, Enoch, Maria Julianna …) bizonyos civil szervezetek beépített emberei vagy a Vádló hitteti el őket, hogy lejárassák a kereszténységet. Egyrészt a be nem teljesült próféciák csalódást okoznak a hívőknek, ami miatt elszakadnak a kereszténységtől, másrészt az ateisták szemében nevetségessé válnak a keresztények, ami miatt viszont nem fognak közeledni az Istenhez. A Biblia nem ír ilyen eseményről, Jézus úgy jön el, mint egy tolvaj, tehát váratlanul ,”nagyfigyelmeztetés” nélkül.

 13. Mi van, ha a fenevad, amit az egész föld imád: a demokrácia? A demokrácia kétségbe vonja Isten jogosultságát saját pozíciójában? Elméletileg a demokráciával választani lehetne időközönként egy új istent?

  1. Bruno!

   A történelem folyamán minden birodalomnak volt egy uralkodója.
   Az antikrisztusi rendszer, mint utolsó világbirodalom is rendelkezni fog egy uralkodni vágyó kedves vezetővel.
   A szent könyv ezt állítja.

  2. Szia Bruno!
   Ezt a kérdést már minden politikai rendszerrel kapcsolatban feltették, de ahogy Idegen is írja, lesz egy személy az uralkodó rendszer élén. A Biblia egyértelműen egy hús-vér emberről, nem pedig egy eszméről vagy rendszerről ír. Csak két példa a sok közül:
   “Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia.” (II. Thessalonika 2:3)
   “És ezek országai után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény orczájú, ravaszságokhoz értő király.” (Dániel 8:23)

   1. Na igen, ez a “király” ugyanolyan lesz mint a néhai Nabukodonozor, minden féle isten fölé magasztalja magát, még az Istenek Istene ellen is vakmerőket szól, végül pedig megparancsolja Babylon lakóinak a Hamis Prófétán keresztül, halálbüntetés terhe mellett, hogy imádják az ő bálványszobrát, vagy Ikonját. Írja is a biblia, hogy amikor ott látjuk majd ezt a pusztitó utálatosságot a szent-helyen, tehát Istennek szentelt helyen állni, a gyülekezetekben vagy templomokban, ahol annak nem kellene, akkor akik ragaszkodnak Istenhez minnél előbb el kell hogy hagyják nem csak a gyülekezeteket, de egész Babylont is.

   2. Mivel a gonoszság célja arra irányul, hogy ha lehet még a választottakat is elhitesse, így egyértelmű, hogy a választottak a Pásztort várják, kapnak is egy hamis pásztort, akit néhányan nem követnek. Ha azok a napok nem rövidíttetnének meg (néhány év? néhány hónap? esetleg hetekben kell gondolkodni?) senki nem érné meg a Megváltó eljövetelét.
    De a jelenések könyve többféle “fenevadat” tár elénk, amit absztrakt módon kell értelmezni, hiszen egy jel a homlokon mindenki számára világos üzenet lenne, ezért is kerülik a jelnelegi földi bíróságok a nyilvános megbélyegzés elvét, ami néhány száz éve még teljesen elfogadott volt (kézlevágás stb..). Például az emberek keresik a halált kifejezés nem azt jelenti, hogy hirtelen mindenki örök életű lesz, hanem a végső igazságszolgáltatás manifesztációját hiányolják az emberek (halálbüntetés).

   1. Emberek!
    A hazugság propagandája minkét oldal fegyvertárába tartozik, a covid cirkusz hívőkében és a covid cirkusz tagadóiban is. Nem lehet azt mondani, hogy akik elhiszik az egész járványt és az azzal kapcsolatos eseményeket, intézkedéseket, hogy ők az igazság letéteményesei, de a szkeptikusokra sem lehet azt mondani, hogy náluk van az igazság.Mind két tábor és azok képviselői felhasználják a hazugságot, a csalást, a manipulációt az emberek meggyőzésére. Ezért van nagy KÁOSZ az emberi fejekben és így nehezítik meg az emberek döntését. Az Isten Lelke által vezérelt embereknél nem a külső nyomás fogja a döntést meghozni, hanem a belsőben megszólaló Isten Lelke által fog tudni dönteni. A nem Isten Lelke által vezetett emberek a lelkükre- a lélek=érzelem, értelem, akarat- gyakorolt külső befolyás, nyomás hatására hozzák meg a döntésüket, hogy oltassanak vagy sem.Tehát őket érzelmi manipulációval, értelmük-az eszük- megnyerésével, az akaratuk befolyásolásával “manipulálják” bele, hogy oltassák be magukat. Egy Isten Lelkének engedelmes és alárendelt embert nem lehet ilyen lélek manipulációval- az érzelmi, értelmi, akarati manipulációval- befolyásolni, hogy oltasson vagy sem. Ha egy ún. keresztény befolyásolható a lelkének-érzelmének, értelmének, akaratának-manipulálásával, akkor ott nagy bajok vannak, mert az a személy csak egy vallásos állapotban van és nem a Szent Lélek által vezetett úton jár.
    Ebben az esetben szükséges a SZÍVBŐL és NEM SZÍNBŐL való megtérés a Teremtő Istenhez. Sokan vannak, akik csak szájukkal imádják az Istent, de a szívük távol van Tőle.

 14. Ezek a vakcinák nem a megoldás, hanem egy holokauszt kezdete, amely az emberiség millióinak halálához, transzhumanizmusához, és a fenevad számának beültetéséhez fog vezetni!

  1. Annyira megmosolyogtattnak ezek a “nekem Istene elmondta, megmutatta” figurák.

   Elképzelhető, hogy ezt még saját maguk is elhiszik? Azt is megfigyeltem, hogy Isten többnyire a karizmatikus hívekkel szeret beszélgetni.

   1. Miért ne hinné el ez a szellemi véglény! A youtube-on találsz nem is egy ilyen fogyatékost, akik egymástól átvesznek holmi, állítólag “Istentől kapott próféciákat” Az USA-ból terjed ez a szar jobban, mint a korona, aztán meg csodálkoznak, ha a fél világ röhög a “keresztényeken” ez miatt joggal.

 15. Oszkár! A Bibliából megtudtuk mi a rossz és mi a jó hír. Legalább is remélem, hogy ezzel mások is így vannak. Nos, az a bizonyos jó hír már rég többször is körbejárta a világot. Más kérdés, hogy hányan fogadták be azt. Újabban naponta járja körbe a világot, de ezt sem érzékeljük, tapasztaljuk igazán.

  “A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született.”

  A rossz hírekkel naponta Dunát lehetne rekeszteni. A testünk meg csak tiltakozik, ellenáll, aggódik, félti önmagát, méghozzá látványosan.

  Ezért van az, hogy ugyanezeket te is látod, főleg másokon. Folyamatosan aggódunk valamiért, vagy valakiér nem igaz?
  Na de hogyan tudnánk örülni olyas valamiért, amit nem látunk, kérdezem én. Ha meg nem látjuk, akkor mi marad az embernek az aggódáson kívül?

  1. Kedves Bori!A Biblia szerintem a ‘láthatatlan’ könyve, amiről azonban látható módon ír – ezért tűnik olyan kétértelműnek.És ezért látunk minden jó hírre jutni egy rossz hírt.De valóban szükségünk van-e hírekre?Eléggé olyanok vagyunk, mint egy hírszerkesztő, aki azért nézi meg a saját híradóját, hogy hírekhez jusson. 🙂 Mi magunk vagyunk az igazi hír, te is, én is!Ahogy egy kamera sem tud önmagáról felvételt készíteni, mi sem látjuk magunkat igazából.Ennél a határnál kezdünk belefutni a láthatatlanságba.Sok infót csak ‘másodkézből’ szerzünk be magunkról.Mintegy tükör által.Homályosan.Pedig mi vagyunk a hírek főszerkesztője, sőt a laptulajdonos is.Sőt, maga a hír! 🙂 Olyan forrása vagyunk a világosságnak, amelyik meg tud vakulni saját intenzitásától.Ahogy Thea írta egy kicsit lentebb a nekem adott válaszában.Ezért tűnik láthatatlannak az igazság, és nem csak láthatatlannak, de leírhatatlannak is.Meg kimondhatatlannak is.A betűket látjuk, de sosem gondolunk bele, hogy a köztük lévő ‘semmi’, a betűköz, ugyanilyen fontos.A szorongás akkor tud oldódni, ha nem a betűket olvassuk.De nem is a betűközöket.Hanem a szöveget, miközben nem csak a betűnek, de a láthatatlan betűköznek is tudatában vagyunk.Ez kicsit hozzá szoktat minket a láthatatlan befogadásához.És akkor feltűnik majd idővel az időtlen, örökkévaló szöveg is, és örömöt ad annak a meglátása, megpillantása, pedig a szemünk csukva.Mert ez egy olyan szöveg, amit nem ésszel, nem gondolatokkal és nem is logikával rakunk össze előzetes, de már sok esetben feledésbe merült tapasztalataink alapján.Szép estét kívánok neked!

 16. A szavak szintjén a Jó hír tényleg bejárta a világot.De az emberek tudatát meg sokkal inkább a vírusok, a járványok és a vakcinák híre szántotta mélyen.Meg az új világrend híre, és mindezek változatos szinonimái.Azért ez egy jó cikk, amit most írtál. 🙂 De még mindig a dualitásokat meglovagolva két világról szól (nehéz ezt elkerülni egyébként), bőven ábrázolva a tükör által homályosat.És ebből a kettősségből ide a komment mezőbe alább csak az egyik rész jött át.És az pont nem a Jó hír.Nem azért írom ezt le, mintha ez baj lenne, de attól még ez van.Hiszen ehhez a feléhez, a nem jó hírhez a fogyasztói társadalom előbb jut, mint alkoholhoz, és úgy tűnik, keményebb függőséget is okoz, mint az alkohol. Amikor azt mondjuk, hogy ‘nagyobb Az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van’, akkor ennek fel kéne számolnia függőségi viszonyainkat.(Ebből a kerékvágásból a gyakorlás mozdít ki, például több időt tölteni csendben a mező virágaival.Vagyis gyakorolni, hogy nála nélkül semmit sem cselekedhetünk.) Igaz, mindannyian függők vagyunk, például oxigén-függők is.Ezzel együtt nem mindegy, mennyi más köteléket aggatunk még magunkra.De ha megtanul az ember lélegezni (csak nagyon kevés emberben merül fel, hogy egyáltalán ezt is lehet tanulni, gyakorolni), akkor maga a légzés is lehet olyan szemléletes, mint a mező virágai és madarai, aminek a szemlélésére biztatott minket Jézus.Arról nem szólt, hogy vizsgáljuk azt, ami a világban van, ahelyett, ami bennünk van. A valós és igaz folyamatok bennünk zajlanak.Jó ez a fenti cikk, de hogy a szavak szintjét meghaladja, több kell.Rá kell világítania annak a mankónak a hiábavalóságára.Ehhez a rávilágításhoz pedig komolyabb reflektor kell, hogy tényleg az Evangélium legyen hirdetve.(Valójában egyáltalán semmi sem kell, csak merni átengedni személyünkön Isten világosságát.Ez a világosság persze egyébként is áttör egy ilyen illúzión, akár merjük észrevenni, akár nem.)

  Jó cikk ez, de az előző jobban tetszett.Amiben az a C.S. Lewis idézet volt: ‘Isten végtelen sebességgel közeleg’. 🙂 Ez pontosan azt jelenti, hogy már eleve itt van, és soha sem volt máshol.Átjön a világosság, itt fénylik.Csak egy világ van.A világos világ. 💡 💡 Nem lehet a sötétség felé taszítani a világot, ahogy a cikk nyitógondolata hangoztatja.Elhitetni el lehet ezt egy ideig emberekkel, ahogy velem is el lehetett – noha világosan olvastam Jánosnál, hogy a sötétség éppen hogy szűnni kezd. ‘Mert az igaz világosság már fénylik.És ez nem csak Őbenne igaz, hanem bennünk is igaz.’ (1Jn 2:8) Ez nem valami népszerű gondolat, mert bőven körbe vettük magunkat függőségekkel.Ez az éle a fejszének, ebben a pillanatban is, ami ha kicsorbul és csak úgy elillan, erőnket kell akkor megfeszítenünk.(Préd 10:7) De láss csodát: megállunk, ha eldobjuk a mankót! Mert ‘nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.’

  1. Szia Oszkár!
   Vannak helyzetek ebben az életben, amíg jelenlegi testünkben élünk, amikor az erős fény túl sok és nemhogy jobban látunk, hanem átmenetileg szinte vakká válunk és a sötétségből a világosságba érve fokozatosan kell hozzászoknunk. Nem véletlenül fogalmazott Jézus sem különbözőképpen az aktuális hallgatóságtól függően. 🙂 “Ő pedig monda nékik: Nem mindenki veszi be ezt a beszédet, hanem a kinek adatott.”
   Én remélem, hogy a különböző cikkekben a lehető legtöbbféle intenzitású világossághoz szokott olvasók is találnak olyasmit, ami közelebb viszi őket A Világossághoz.

   1. Szia Thea!Igen, Saul is megvakult egy időre emiatt. 🙂 Mégis megéri ennek a vakságnak a kockázata, hogy kiderüljön: az igazi világosság bensőnkből fakadó.Olyan mélységes a forrása, ahol már nem mertük tovább szőni személyiségünk fonalát.Az ilyen elmélyülés mégis mindannyiunk alapvető természete, és egyszerűen csak hagyni kell, hogy ez a természet benője azt, amit mesterségesen építettünk.Nem azért építettük mert gonoszok vagyunk, hanem mert félünk vállalni a vakság és az eltévedés kockázatát, és inkább évtizedekig ugyanazt a panorámáját nézzük a világnak.Még akkor is, ha kerékvágásunk már rég húsig és inakig hatoló.Igazad van, amit a cikkben írtál, mi a tanítványokhoz képest előnyben vagyunk – már csak élni kéne ezzel az előnnyel.Azokat a bizonyos részleteket meg hagyjuk inkább, mert elveszünk bennük, és különben is tudjuk, ki lakik a részletekben. 😀 A jelen pillanat tálcán nyújtja a teljességet.Köszönöm szépen, hogy itt mindig van módom leírni a véleményemet! 🙂

    1. Elolvastam még, és egyre jobban tetszik ez a cikk. 🙂 Körültekintő, néhol kifejezetten ízes részekkel.A vakcináról szóló résznél egyetértek veled.Habár, kedves Thea, ezt a területet sikerült neked is kissé túl erősen megvilágítani, mert úgy látom, nem jött át itt.Amikor ‘épp a világosság vakít’, tipikus esete.(Csík húzza a repülőt.) Az, hogy nagyobb Az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van, és a ‘halálos ital’ története, nekünk pont olyan szint, mint vízen járni.Azt is látom, hogy amikor lényegesebb részénél fogod meg a dolgokat, csökken annak a cikknek az olvasottsága, és gyérülnek a hozzászólások.Tudunk az új világrendről, a fenevad bélyegéről, a háttérhatalomról…stb., de azzal a bizonyos keskeny úttal mi lesz?Könnyű a széles útra lépni.Kínálja magát.Ha valakinek ez kell, hát legyen, ebből is, mint mindenből, lehet tanulni.Ezzel együtt: “Nem biztos, hogy jót tesz neked, ha kiszolgálják az ízlésedet…” És így lőn, hogy mindez a fogyasztói társadalomnak csak egy újabb terméke… Megvesszük a járvány / vakcina őrületet, és felrakjuk kedvenc összeesküvés polcunkra, mint egy dezodort a fürdőszobában.Isten meg csak lógassa tovább a lábait valami jó távoli felhőpamacson.

    2. Erre rátapintottál Oszkár. Eredetileg ez a rész sokkal rövidebb volt.

   2. “Ha azt mondom: A sötétség bizonyosan elborít engem és a világosság körülöttem éjszaka lesz.A sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal; a sötétség olyan, mint a világosság.” (Zsolt. 139:11,12)

    (Ennél két hónapig jobb hírt nem olvasol. 🙂 )

 17. “Az emberi szervezetbe injektálható aprócska gépek, vagyis a nanorobotok újabb fejlődési ponthoz értek, így az orvostudomány is közelebb került egyes gyógyíthatatlan betegségek megállításához.”

  Ha vannak még kételkedő vagy csak kevésbé informálódott emberek, akkor tessék a bizonyíték, hogy a nanorobot tecnika alkalmazása az emberi testben ma már nem sci-fi, hanem VALÓSÁG!!!!!!
  ez egy 2006-os index cikk
  https://index.hu/tudomany/biot060201/

  ez pedig egy 2020-as cikk
  Tömeggyárthatóvá váltak a mikroszkopikus nanorobotok
  https://www.pcx.hu/uj-merfoldko-az-orvosi-nanorobotok-fejleszteseben-hamarosan-johet-a-tomeggyartas

  – az emberi szem számára láthatatlan, az emberi ész által felfoghatatlan ez a nanorobot tecnika, de valóságos.
  a NANO azt jelenti, hogy az 1mm nagyságú valaminek az 1 milliomod részére kicsinyítik le az esetünkben pl. egy ún. robotot.- na ezt valaki fel tudja fogni ésszel, mert én nem.

   1. Kedves Thea!
    Igen, ti már akkor láttátok, hogy merre halad a világ.
    Szerintem igenis van összefüggés a Covid járvány és az ember digitalizációja között.
    Egy németországi hirportál cikke szerint készítik a covid járvánnyal kapcsolatos szabálysértők számára a lagereket.
    https://www.compact-online.de/zitat-des-tages-sachsen-baut-internierungslager-fuer-corona-brecher/?cookie-state-change=1610791652215

    röviden a lényeg:
    Szászország egy olyan létesítményt tervez Drezdában, amelyben az egész Szabad Állam területén karantén megszegőket fognak elhelyezni. A Szociális Minisztérium megerősítette a kép terveit. Az újság beszámolója szerint a helyszínről most döntöttek. Ennek megfelelően egy menekültek befogadására szolgáló létesítményt, amelyet 2017-ben építettek, át kell alakítani erre a célra. A környéket ezért a rendőrség keríti és őrzi. (rtl.de, 2021. január 15.)

    1. ja és azt elfelejtettem, hogy:
     és ugyebár évente zajlanak a holokauszt megemlékezések, évente többször és több országban, több helyen mondják, hogy soha többé ne legyen- aztán tessék, újra itt van.- képmutató, hazug egy világ, amely halálra van ítélve.nincs menekvés az Igazán ítélő Isten elől.

    2. Ugyanez angolul az orosz RT Twitter oldalán:
     https://t.me/rtintl/714
     Azt írja, hogy nem sok “vendégre” számítanak a “járvány hotelben”, de valóban a karantént megszegőknek szánják.

    3. Thea tudsz valamit Joseph Candle-ról -vagy hogy kell írni- akivel együtt dolgoztatok össze és csináltatok podcast-eket?

    4. Szia Lacika!
     Igen, jól van, de írás terén már nem aktív, a gyerekei közelébe költözött az Egyesült Államokban.

   2. A nanotechnológia jelenleg is gyerekcipőben jár! Az irányításuk nagyon pontatlan, még legalább 5-7év, mire ezeket a nanorobotokat egyáltalán használni lehet valamire nem beszélve az etikai kérdésekről stb.
    Szóval a korona vírus oltóanyagban biztos nincs benne.
    A kérdés már csak az, miért pazarolná a globalista elit a fejlett nanotechnológiát az átlagemberbe, mikor óriási előnnyel jár.
    Egyébként az elmúlt évek tudományos vívmányai sem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket!
    Semmiféle eget rengető tudományos áttörés nem történt az elmúlt években(két évtizedben), amely forradalmasította vagy megváltoztatta volna a gyakorlati orvostudományt!
    Elméletben laboratóriumi körülmények között szemmel látható a fejlődés, de a betegágy mellett nincs változás.

    Ha a globalista elit az antikrisztusi rendszert az évtized végére tervezi, akkor valami orbitálisan nagy informatikai fejlődésnek kellene történni-e mondjuk két év múlva, amely konkrétan rakétasebességre gyorsítaná a tudományos fejlődés minden szegmensét.
    Az exascale szuperszámítógépekkel ez nem tudom mennyire lesz lehetséges, egy valamire használható kvantumszámítógép megjelenése 2030-35-re datálható.

  1. Helló . A technológia 30 évvel afogyasztó lakossag előtt jár . A C Clark 2001 űro. mozijaban a hajó navigatorai a parancsnoksággal ipad-on beszél , nem trükk .

   1. Ez inkább Stanley Kubrick mozija. 🙂 És amikor pedig a holdra szállást forgatta, a lehető legautentikusabb helyszínen tette mindezt: magán a Holdon. 😉 Na, ez meg sokak szerint már bezzeg trükk… :mrgreen:

 18. https://youtu.be/wIFnmuiW7I8

  Ugyanez játszották le 1976-ban az Egyesült Államokban egy állítólagosan akkoriban megjelent H1N1 vírus miatt. Egy katonai bázison jelent meg, egy katona halt meg miatta, a többiek meggyógyultak. A vírus soha nem jutott ki a bázisról, de ment a pánikkeltést ezerrel. Kellett nagyon gyorsan egy oltás, hiszen a szakértők egy a spanyol influenza járványt prognosztizálták. Meg is lett az új oltás. A tévé közvetítette, ahogy az elnök is beoltattja magát, hiszen elrendelte a lakosság kötekedő befolyását. 10 hónap, 400 halott és sok súlyos megbetegedés után leállították az oltást és következett az egymásra mutogatás, a megígért gyors pénzbeli kártérítések.

  Ja, és néhány infó a Pfizer gyógyszergyártó utolsó 20 év bűnözői múltjáról. És ez csak az USA-belül. Nigériában 11 gyereket ölt meg mert egy ilyen gyógyszert próbáltak ki rajtuk, amit még kísérleti fázisban volt. Mindezt titokban tették. Évekig pereskedtek az elhunyt gyereket szülei a Pfizerrel, mert nem akarták elismerni a felelősséget.

  https://violationtracker.goodjobsfirst.org/parent/pfizer

 19. Mi lesz a pozitívuma az Új világrendnek az emberiség számára? Hogyan fogják rávenni az embereket, hogy ebben a globalista, diktatórikus rendszerben jobb sorsuk lesz, mint az előző évtizedekben?
  Évek óta csak a negatív csúnyaságokról van szó!

  Ennek az “új rendnek” vonzónak, meggyőzőnek kell lenni-e! Összehasonlíthatatlannak a régmúlt idők rendszereitől.
  Gondolok itt super high-tech egészségügyre, igazságos gazdasági rendszerre, szegénység teljes felszámolására stb stb.

  Különböznie kell mindentől.

  1. Minap hallottam, már az oroszok oltás útlevélről nyilatkoztak. Bele is gondoltam, hogy most akkor mi lesz ebből, ha minden ország csinál magának az állampolgárainak valamit, aztán lesz belőle egy nagy kalamajka, nem fog lehetni tudni melyik a hiteles-e, vagy netán egy jó minőségű hamisítvány.l Na de úgy tűnik erre a problémára már gazdáink is gondoltak és már intézik is. Nem kell pánikolni, biztosan megoldódik a probléma, egy percig sem lesz zűrzavar.
   https://www.google.com/amp/s/amp.cnn.com/cnn/2021/01/16/tech/coronavirus-vaccine-records-microsoft-salesforce/index.html

   1. A 86 éves keresztanyámat múlt héten oltották be, nincs semmi baja, köszöni jól van.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend