Hit és vallás, Járványok

Az Úr öröme járvány idején

A koronavírus járvány „harmadik hulláma” során nem volt egyszerű megtalálnom az egyensúlyt a napi hírek nyomonkövetése és ugyanezen hírek figyelmen kívül hagyása között. Némi időbe telt ráérezni a helyes gyakorlatra. A koronavírus előtt sokszor elég volt ránézni az aktuális főcímekre, megnyitni csak a tényleg fontos, vagy fontosnak tűnő írásokat kellett. Manapság azonban az ember kénytelen az átlátszóan hatásvadász vagy nyilvánvalóan elfogult írásokat is gyakrabban átfutni, ha tudni akarja, mi történik, mert sajnos másmilyen forrás ritkán áll rendelkezésre. De vajon tényleg fontos, hogy ilyen szinten tájékozódjunk? Vajon a láthatók kevésbé lesznek múlandók attól, ha a világ lépre csalásának minden apró és aktuális részletét megértjük? Nyilván minden ember más, ezért van, akinek kifejezetten erősíti a hitét, ha érti, hogy a szemünk előtt folyó események hogyan illenek bele a világ teremtése óta tartó történetbe, míg mások szívesebben tekintenek a közeljövő sötét eseményein túl ránk váró, most még láthatatlan, de annál inkább örök és biztos jövő felé.

Azt hiszem, én valahol a kettő között találtam meg a már említett egyensúlyt, de a napi szinten ránk zúduló szennyáradattal szemben a legtöbbünknek valószínűleg az odafentvalókat kell erősíteni, mint fordítva. A csatát némiképp leegyszerűsíti annak mérhetetlen átlátszósága, hiszen a hírek kevés kivétellel az emberek félelmeit igyekeznek kihasználni, azt pedig nyilvánvalóan tudjuk, hogy a félelem lelke nem Istentől való, függetlenül attól, hogy a másik oldalra az erőt, a szeretetet vagy a józanságot állítjuk.

Amikor egy közeli ismerős vagy rokon betegségéről, netán haláláról értesülünk, vajon kevésbé lesz igaz, hogy ez az utolsó ellenségünk végül eltöröltetik?1 Amikor látjuk, hogy a világ köré vetett háló a szó átvitt és szó szerinti értelmében is egyre áthatolhatatlanabb, vajon kevésbé lesz rövid életű?

Érthető, hogy sokan részben azért ássák bele magukat a járvány körüli hírekbe, hogy szunyókáló szeretteiket, ismerőseiket ráébresszék a történések igazi céljára, de ezek az erőfeszítések sokszor pont fordítva sülnek el, mint szeretnénk. Ha őszintén belegondolunk, hány ember véleményét tudtuk megváltoztatni a járvánnyal, az oltásokkal, a maszkviseléssel, a kormányintézkedésekkel kapcsolatban? Hányan csaptak a homlokukra logikus érvelésünk hallatán vagy az alternatív orvosi tanulmányokat, közgazdasági, geopolitikai, stb. elemzéseket olvasva, ráébredve, hogy félrevezették őket?

Ugyanakkor hányan lehetnek azok, akik egy világválság és félelemhadjárat közepén kénytelenek elgondolkozni saját életükön és elkerülhetetlen halandóságukon? Elárulom: az előbbiek száma valószínűleg a nullához közelít, míg az utóbbiak nagyon sokan vannak.

Teljesen mindegy, hogy képesek vagyunk-e meggyőzni a szomszédot a maszkviseléssel kapcsolatos elméletünkről, ha közben fogalma sincs arról, hogy mit keres a földön és hová megy ezután. Mindegy, hogy elfogadják-e kollégáink a gyógyszergyártó cégekkel vagy az oltásokkal kapcsolatos véleményünket, ha nincsenek tisztában Jézus értünk tett áldozatával.

Félreértés ne essék: semmi gond nincs azzal, ha próbáljuk minél pontosabban megérteni és nyomon követni a körülöttünk folyó eseményeket, én is erre törekszem, de hirdetni Krisztust hirdessük, mert egyedül Benne van üdvösség.

„Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket.”2

Biztos vagyok benne, hogy hozzám hasonlóan sokan érzik, hogy eljött az idő. Hogy az, amiről eddig csak beszéltünk, tényleg a szemünk előtt történik. Ha pedig így van, még fontosabb bölcsen bánni a ránk bízott percekkel.

Így húsvét előtt különösen aktuális felidézni Jézus lelki útravalóját, amit a halála előtti napokban tanítványaira és rajtuk keresztük ránk hagyott.3

A sötétnek tűnő jövő helyett inkább az örömről, a szeretetről és Vele való barátságunkról beszélt. Persze, tudom, érintette a világ irántunk való gyűlöletét is, de tudta, hogy ezt a jövőt, ahogy a halált is, bekebelezi az élet.

„Most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek.” (János 16:22)

Szinte felfoghatatlan! Olyan öröm, amit senki sem képes elvenni? Na, ezt adjuk tovább!

 1. I. Korinthus 15:26 []
 2. I. Korinthus 1:21 []
 3. Lásd: János 14-16 fejezetei []
Előző posztKövetkező poszt

17 hozzászólás

 1. Szia Thea!
  Szeretem az írásaidat, mindig elgondolkodtat és megnyugtat.
  Köszönöm Neked.

 2. Legalább ilyen baromságokkal ne kábítsd a népet, megtéveszted a népet mintha ezeket Jézus mondta volna, ehhez nagyon hülyének kell már lenni ha valaki ezeket elhiszi.

 3. Ez a megrázó idézet március 29-ére szól, de akkor figyelmesen olvassuk végig, próbáljuk átélni s átérezni. Hogy miért mondom, azt azok értik akik most is keresik a vándortanítókat, s sajnos valami mást szolgálnak fel nekik s összezavarodnak…

  Senki sem képes megérteni, hogy milyen nagy volt az Én szenvedésem a keresztre feszítés ideje alatt, sem a módot, ahogyan megostoroztak Engem.

  A legrosszabb a megkorbácsolásom volt. Tíz ember vert vadul Engem, és Testem minden hüvelyknyi részét felhasították.

  A hátamon a hús felszakadt, és a lapockáim láthatóak voltak.

  Éppen hogy állni tudtam, és az egyik szemem az ütéstől megsérült.

  Egyedül csak a bal szememmel láttam.

  Addigra, Poncius Pilátus elé vittek, és töviskoronát helyeztek a fejemre; alig tudtam felállni.

  Még mielőtt egy piros rövid ruhadarabot húztak volna rám a fejemen keresztül, meztelenre vetkőztettek, és a jobb kezembe egy pálmaágat adtak.

  Mindegyik tövis olyan volt, mint egy tű, annyira éles. A tövisek közül az egyik, a jobb szememet is átszúrta, ami képtelenné tett arra, hogy lássak.

  Oly sok vért veszítettem, hogy hánynom kellett, és annyira szédültem, hogy amikor elkezdtem felkapaszkodni a Kálvária felé vezető úton, nem bírtam tartani a keresztet.

  Olyan sokszor elestem, hogy órákig tartott, mire a domb tetejére értem.

  Az út minden lépésénél ostoroztak és korbácsoltak Engem.

  Az egész testem véres volt, és a perzselő nap miatt vastagon borított el a verejték.

  Néhány alkalommal elájultam.

  Bármennyire fájdalmas és gyötrelmes volt mindez, a legijesztőbb az egészből mégis az a gyűlölet volt, amelyet Irántam mutattak, nemcsak a felnőttek az út mentén, hanem a kisgyermekek is, akik – szüleik példáját követve – rugdostak Engem.

  Az üvöltések, amelyek a szájukból ömlöttek, és a gyűlölet, semmi volt a Tőlem való félelmükhöz képest.

  Mert mindezek mögött, ők még mindig nem voltak biztosak abban, hogy valóban Én voltam-e a Messiás vagy sem, akire már oly régóta vártak.

  Könnyebb volt tehát nekik gyűlölni és feljelenteni Engem, mint hogy elfogadjanak, mert ez azt jelentette volna számukra, hogy nekik meg kell változtatniuk életmódjukat.

  A leggyötrelmesebb pillanatom az volt, amikor a földön, az oldalamon feküdve ismételten a hátamat rugdosták; és láttam, hogy szeretett Anyám néz Engem.

  Megszakadt a szíve, és tanítványaim közül kettőnek támogatniuk kellett Őt.

  Én csak az egyetlen megmaradt szememmel láthattam Őt, és nem tudtam elviselni kínszenvedésének látványát.

  Százak gúnykacaja, üvöltése és ordítása a földön is észlelhető volt, ahol feküdtem; és hatszáz katonát vezényeltek ki, hogy megszervezzék és felügyeljék Keresztre feszítésemet, és még hat másikét.

  Én voltam a figyelem központjában, és a többiek nem szenvedtek annyira, mint Én.

  Amikor a csuklómat hüvelykujjam alatt a keresztre szegezték, azt már nem éreztem.

  Testem annyira sérült és zúzott volt, hogy sokkot kaptam.

  Vállaimat kificamították, és karjaimat pedig kitépték a helyükből.

  A legsúlyosabb testi sérüléseket okozták Testemnek, még mielőtt keresztre feszítettek volna.

  Egy sikoly sem hagyta el ajkamat.

  Nem tiltakoztam.

  Egyedül csak suttogtam.

  Ez felbőszítette hóhéraimat, akik erre reagálván, ki akarták elégíteni vágyaikat.

  Egyáltalán nem törődtem velük, mert ez azt jelentette volna, hogy a sátánnal és démonaival is foglalkozom, akik megfertőzték az ő lelküket.

  Ezért volt annyira intenzív a gonoszságuk Irántam.

  Öt órán át függtem a kereszten.

  A lezajló vihar olyan ijesztő nagyságot öltött, és olyan hirtelen jött, hogy a bámészkodókban nem maradt semmi kétség a felől, hogy Én valóban a Megváltó voltam, akit az Atyaisten küldött.

  Mindezt ajándékként nyilatkoztattam ki neked, leányom, viszonzásképpen szenvedésed nagy cselekedetéért, melyet felajánlottál Nekem.

  Mondd meg gyermekeimnek, hogy Keresztre feszítésem kínszenvedéseit Én nem bántam meg.

  Ami bánt az az, hogy Áldozatom feledésbe merült, és hogy oly sokan tagadják azt, hogy Keresztre feszítésem valóban megtörtént.

  Sokaknak fogalmuk sincs arról, amit Nekem el kellett szenvednem, mint ahogyan sokan az apostolaim közül sem voltak tanúi, amint a Kálvárián felmentem.

  Ma az okoz nekem fájdalmat, hogy még mindig olyan sokan megtagadnak Engem.

  Az a felhívásom hozzátok, követőim, hogy ne engedjétek, hogy Keresztre feszítésem hiábavaló áldozattá váljon.

  Én minden bűnért meghaltam, beleértve azokat is, amelyeket ma követnek el.

  Én meg akarom, és Nekem meg is kell mentenem azokat, akik még ma is megtagadnak Engem.

  Nektek, követőim, ébereknek kell lennetek, és meg kell védenetek Szentségeimet. Ti, felszentelt szolgáim, amint Istenségemet kétségbe vonják, hamarosan próbára lesztek téve. Isten Törvényeit meg fogják változtatni, és amikor Szent Eucharisztiámat meghamisítják, Isten Keze olyan erővel fog lesújtani, hogy ti azonnal tudni fogjátok, ezek az Üzenetek a Mennyből jönnek.

  Még akkor is fogok időt adni nektek, ha nem fogadjátok el prófétámat, és azokat a Szavakat, amelyeket neki adok. Mert a köztetek lévő vezetők nagyon hamar azt fogják kérni tőletek, hogy újítsátok meg fogadalmatokat. Arra kérnek majd benneteket, hogy ajánljátok fel az életeteket azáltal, hogy esküt tesztek a pogány törvények mellett. Ha ezt megteszitek, akkor a Sátán befolyása alá kerültök, és Isten ellen fogtok harcolni.

  Nektek ki kell tartanotok és hűségesnek kell maradnotok Hozzám. Kérnetek kell a vezetésemet egy olyan időben, amikor az az ember, aki Péter Székében ül – aki nem hajlandó az ő nyomdokait követni, vagy cipőjét viselni – tönkre fogja tenni Isten iránti hűségeteket.

  Mivel ti most tanúi vagytok földi Egyházam Keresztre feszítésének, arra hívlak benneteket, hogy hirdessétek Isten Igazságát. Továbbra is hívni foglak benneteket, hogy védelembe részesítselek titeket. Biztosítani fogom, hogy Egyházam tovább éljen a maradék által, azok által, akik ragaszkodnak Tanításaimhoz, a Szentségekhez és Isten Szavához, akik sohasem fognak cserbenhagyni Engem.

  Miközben a Passiómra emlékeznek, ez valójában a Katolikus Egyház Keresztre feszítését fogja bemutatni.

  Az Elárulásom napját megelőző napokban, az én időmben a földön, a napi szolgálattevő papok minden lehetséges módon harcoltak ellenem, hogy bebizonyítsák, Én az eretnekség bűnébe estem.

  Azt használták fel, amit Én tanítottam – az Isten Szavát –, és elferdítették azt.

  Testem Keresztre feszítése a Földön beteljesítette az Atyámmal kötött Szövetség első részét, hogy megmentse az emberiséget.

  Misztikus Testem – Földi Egyházam – Keresztre feszítése ma kezdődik el, mely a végső üldöztetés kezdete, mivel a Szabadkőműves terv Házam megszentségtelenítésére most fog világossá válni mindazok számára, akik ismerik az Igazságot.

  A történelem most ismétli önmagát, de az Igazságot nem lehet letagadni. Azok azonban, akik megtagadnak Engem, idővel vissza fognak térni Hozzám. Azok, akik tudják, hogy a megjövendölt próféciák most teljesednek be – hogy Egyházam a végső célpont lesz annak érdekében, hogy megtisztítsák a világot Az Én, Jézus Krisztus által hagyott minden nyomtól -, maradék Hadseregemben követni fognak Engem. Ők az idők végezetéig hűek maradnak Tanításaimhoz.

  Senki sem tudja megállítani Isten Igaz Szavának terjedését. Senki sem. Az uralkodás Péter Házában rövid lesz, és hamarosan szeretett Benedek Pápám fogja vezetni Isten gyermekeit száműzetése helyéről. Péter, az Én Apostolom, Földi Egyházam alapítója az utolsó nehéz napokban, mialatt Egyházam az életéért küzd, vezetni fogja őt.

  A humanizmus nem egyenlő a Kereszténységgel és sohasem szabad azzal összetéveszteni. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy mindent átadtok Nekem, Lábaimnál teljes alázattal átadjátok magatokat Nekem. Azt jelenti, hogy megengeditek Nekem, hogy vezesselek benneteket. Engedelmességet jelent Törvényeimmel szemben és azt, hogy mindent megtesztek, amit csak tudtok, hogy példát mutassatok a mindnyájatok iránt érzett Szeretetemről. Félrevezető módon azt fogják állítani, hogy az ember képes a Földön kívül más bolygókon fenntartani az életet. A Föld az egyetlen élő része a világegyetemnek, amelyet Isten az Ő gyermekei számára teremtett. De nem csak ez lesz az egyetlen ok, amellyel bizonyítani fogják, hogy Isten nem Létezik.

  Atyám minden Beavatkozása ellenére, ők egy másik irányba fognak fordulni. Azért ígérte meg Atyám a világnak az Igazság Könyvét, érthetővé téve a Jelenések Könyvét, hogy megmentse sajnálatraméltó lelketeket. Az ember makacs. Az ember büszke, hiú, és minél jobban előrehalad a tudományban, annál kevesebbet tud, és annál jobban eltávolodik az Igazságtól.

  Szenteljetek most figyelmet Szavamnak, mert mindazt, amit tanítottam nektek, hamarosan fokozatosan, szakaszonként vissza fogják vonni földi Egyházamból. Az Igét elveszik majd tőletek, de Én soha nem foglak cserbenhagyni benneteket, mert Én mindig veletek maradok, vezetvén, tanítván és eltöltvén benneteket Szeretetemmel. Ti mindig a Szívemben lesztek és az Irántam való szereteteteknek lesz köszönhető, hogy meg tudom menteni azokat, akik már elvesztek. Ti, szeretett követőim, az összekötő kapocs vagytok Isten gyermekeihez, Én pedig imátokon keresztül a világ egyesítésére fogok törekedni. Éppen ezért nektek soha nem szabad kétségbe esnetek, még akkor sem, amikor minden reménytelennek tűnik.

  1. Ez pedig egy héttel ezelőtti…

   Csak a figyelmeztetés megérkezése és a Csoda rövid ideje hiányzik, mert elszabadulnak azok a nagy megpróbáltatások, amelyek megtisztítják a nyájat. Az egyházam szakadása, a háború és a gazdaság bukása olyan események, amelyekre még nem kerül sor. A fenevad bélyege, a mikrochip már úton van, a Nanochip oltások, amelyek az emberiség túlnyomó többségét megjelölik, már készen állnak. A járványok ürügye sok lelket, egyeseket félelemből, másokat tudatlanságból, túlnyomó többséget pedig az elidegenedés és az Istenbe vetett hit hiánya miatt, oltani fog, anélkül, hogy tudná, hogy ezzel elveszíti a a szellem…

   Ellenfelem utolsó uralkodása alatt, amikor azt mondják, hogy be kell oltani a luciferáz nevű biometrikus oltással, tartózkodjon ettől; mert abban a fenevad jele el fog jönni. Az új technológiának, amelyet 5G-nek hív, és műholdas segítséggel, ezt az oltást, miután beadta, a benne lévő nanochipet műholdon keresztül mozgatja, hogy a jobb kezére vagy a homlokára helyezze; Így teljesül az, amit Igém mond: minden kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és rabszolgákat tett, jeleket tett jobb kezükre vagy homlokukra. És senki sem fog tudni vásárolni vagy eladni, ha nincs meg a vadállat védjegye, neve vagy neve. (Jelenések 13. 16, 17)

   Nyájam, előre figyelmeztetlek, hogy ne essen ebbe a megtévesztésbe; figyelj az üdvös üzeneteimre, mert azok végigvezetik a megtisztulás sivatagán át vezető utadon, és biztonságosan elvezetnek Új Teremtésem kapujához. Tudd meg, hogy mindazok, akiket a vadállat jelével jelölnek, megszűnnek juhaim lenni az én nyájamból. Mindazok, akiket a fenevad jelével jelölnek, rosszindulatú és fájdalmas sebeket kapnak. (Jelenések 16. 2)

   Az összeesküvések és a megtévesztések ideje az Új Világrenddel kezdődött, az emberiség soha nem tér vissza a normális kerékvágásba; amikor egy pandémiát felszámolnak, eljön egy másik és mások; mindezt annak érdekében, hogy az emberiség korlátozott és visszafogott maradjon, felkészüljön az Antikrisztus megjelenésére, akit mindenképpen a várható messiássá nyilvánítanak, aki békét hoz a világba és megoldja az emberiség összes problémáját. . Figyelmeztetnek téged, az én nyájom, hogy semmi ne érjen meglepetéssel; maradj éber és éber, imádkozz mindig, mert a napok, melyeket élsz, már sötétségben vannak. Békét hagyok veled, békességemet adom neked. Térj meg bűnbánatot és térj meg, mert közel van Isten Királysága. Mestered, Jézus, a jó pásztor

  2. Kedves Andre!
   Megtennéd, hogy inkább linket osztasz meg egy több oldalas szöveg helyett? A hozzászólások célja az olvasók közötti párbeszéd és a poszttal kapcsolatos gondolatok megosztása.

   1. Kedves Thea!

    Ebben a hónapban 28 honlapomat szüntettek meg, 22 -öt részben szerkeszthetetlenné tettek, ezért nincsen kedvem linkeket odatenni, mivel ma még ott van, holnap már nem.

    1. Lehet azon kellene elgondolkdni, hogy mi lehet az eltávolítás oka? Lehet, hogy inkább elemezned kellene a bibliai eseményeket, nem pedig kibővíteni/újraírni?

     “Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, a ki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra;

     19 És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeibõl, az Isten annak részét eltörli az élet könyvébõl, és a szent városból, és azokból, a mik e könyvben megírattak.”

   2. Szia Thea! Hol tartunk? Kicsit pihennem kellett, de szeretem a Világot, ezért visszajöttem. Nagyon nagy a kitartásod és ezért minden amire vágysz teljesül. Köszönöm.

    1. Szia Neverend!
     Jó hallani felőled. Örülök, hogy tudtál pihenni. Én is próbálok, de csak aktívan tudok 😀
     Hogy hol tartunk? Minden nap egy nappal közelebb a legcsodálatosabb világhoz, amit én is szeretek, Isten pedig még annál is jobban. 🙂

  3. A személyes véleményem, hogy maga a kereszt egy győzelmi szimbólum. Sátán győzelmét hirdeti Isten felett, ezt a győzelmet éli át minden alkalommal, amikor egy olyan lényt ölhet meg, amely a Ő képére és hasonlatosságára lett teremtve. Az utolsó bibliai idézet is ezt erősíti, hiszen nem a kereszten látva született az elbitorolhatatlan öröm, hanem azután, Krisztus feltámadásakor.

   1. Igen,kedves Brunó!
    Ez a jelenések könyvében van és csak a jelenések könyvére vonatkozik.”És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeibõl, az Isten annak részét eltörli az élet könyvébõl, és a szent városból, és azokból, a mik e könyvben megírattak.””

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend