Idők jelei

A nefilim – Az Ősi Idegenek állításainak Megdöntése

Az Ősi idegenek egy Amerikai TV-sorozat, amit először 2010. árpilis 20-án vetítettek a History Channel-en. A sorozat az úgynevezett Ősi Űrhajós vagy Asztronauta elméletet mutatja be, ami szerint a régmúlt időkben földönkívüliek látogatták meg a Földet, és a sorozat szerint az ősi szövegek, régészeti leletek és egyes mondák bizonyítékokat tartalmaznak a kapcsolatfelvételről.

Az alábbi videó szintén egy sorozat része és az Ősi Idegenek bizonyos, főleg a föndönkívüliekkel kapcsolatos állításait kísérli megdönteni.

[1] 1Q Teremtés Apokrif fordítása: https://clas-pages.uncc.edu/john-reeves/course-materials/rels-2104-hebrew-scripturesold-testament/translation-of-1q-genesis-apocryphon/

[2] ?Akkor Batenos az én feleségem nagy hévvel szólt hozzám és azt mondta: ?Ó én testvérem, ó én uram! Emlékezz az én örömömre, az együtt fekvésre és az én lelkemre a testemben! Én mind az igazat beszélem.?

[3] Col 5 1Q GENESIS: Énok?nem az ég fiaitól, hanem Lámektől, a te fiadtól? Én mondom most neked? és megjelentem neked? Most menj, és mond el a te fiadnak, Lámeknak? Amikor Matuzsálem ezt meghallotta? és a fiával Lámekkel ezt mondta? Most amikor én, Lámek ezt meghallottam, amit kiszedett belőlem.

[4] http://www.teachinghearts.org/dre04legends.html

http://www.livius.org/fa-fn/flood/flood3.html

http://www.mythphile.com/2011/01/world-flood-myths/

http://www.talkorigins.org/faqs/flood-myths.html

http://library.thinkquest.org/C005854/text/mythfarworld_f.htm

http://library.thinkquest.org/C005854/text/mythfarworld_f.htm

http://www.languages.uncc.edu/dagrote/courses/rels/pages/world_myths.htm

http://rabbithole2.com/presentation/mythology/over_600_flood_myths_from_around_world.htm

[5] Uo.

[6] A nefilim szó elemzése: http://www.sitchiniswrong.com/nephilim/nephilim.htm

Kapcsolódó:
Negyedik típusú megtévesztések ? A földönkívüliek leleplezése
Az Arkhón invázió ? Óriások a földön az özönvíz előtt és után
Az Ősi Idegenek megdöntése
Ezen a linken lehetett szavazni arról, hogy milyen sorrendben készüljenek el a feliratok: LINK

Előző posztKövetkező poszt

32 hozzászólás

  1. Vagyis azt mondja az úriember, hogy “Isten emberei” fertőzték meg az egész emberiséget, és miattuk történt az özönvíz? És kik voltak azok? Mert olyanról is szó van, hogy a Énok volt az első, aki kereste az Úrat ( vagy az Úr kereste Énokot….?) Persze nem a Bibliában, de az is írva van, hogy Énok azután tanított másokat is az Úr útjára… Ők lehettek azok?…

   Mondjuk érdekes ezt a gondolatot összevetni a mostani időkkel, amikoris a “fenevad” követése miatt – amely elhítette és megfertőztette az egész világot- pusztíttatik majd el a föld tűz által…. Mert úgye itt, ebben az esetben is “Isten embereiről ” van szó….
   ( Persze ettől függetlenül ez elég gyenge magyarázgatás arra, hogy kimosdassunk valakit, aki nem is akarja magát kimosdatni…)

  2. Adrian, miért érzem azt (és ezzel úgy tudom nem állok egyedül), hogy úgy állsz általában az új dolgokhoz, mint egy kiégett megkeseredett vénember. Mindenbe belekötsz amibe csak lehet, ami eltér a mainstream kereszténységtől, ezeket támadva, visszaestél abba a konzervatív (nem az értékkonzerválásra gondolok) pontosabban begyöpösödött és elavult látású kommerszizmusba, amit kb. az értelmiségi teológiai elit képvisel itthon is. A jó öreg megcsontosodott és bevált látás, kockafejű gondolkodás, na persze mindig szigorúan a Bibliai igékre hivatkozva és annak tekintélye mögé állva, minden új értelmezést és javítási szándékot démonizálva. Majd a nagyon szigorú és fundamentalista keresztények megint leoltják a nyitott szeműeket és elméjűeket, lehurrogva: sci-fi-sták ! Science Fiction Eschatology. Fából vaskarika cím, nem baj, jól hangzik. Ez az új bélyeg. Én meg azt mondom, amit szoktam ilyenkor: keresztény vagyok, de nem hülye ! Nagy pofára esés lesz itt még a magukat többségben érző, felfuvalkodott és öntelt tradícionalista (anyám, apám is így mondta, jó lesz az nekünk is, nem lehet másként) és konzervatív, hagyománytisztelő, történelmi egyházak keretein belül működő teológus körök részéről. Nagyobb mint gondolnánk. Csak hogy ezzel az eltévedés és elhitetés meg a megtévesztettség is együtt fog járni, mikor sátán rákapcsol, és nem csak a klerikális elit részéről, hanem a nagy tömegű hívek részéről is ! Az pedig már súlyos felelősségbeli ügy ! Ennek kockázatát ki állja ? A vízfejűek ?
   “Teaching science fiction for the Bible. Such unbiblical accounts of Genesis attack the very foundation of Christianity. However, these fantastic accounts of UFOs, nephilim, robot rebellions, ETs, giants, half-human hybrids, transhumanism and fallen angels have proved popular because they are so entertaining. Science Fiction Eschatology: substituting the doctrines of demons for the Word of God.”
   Jól értem, ez szerintük szórakoztató ? Ilyenkor látom azt, hogy mennyire értelmetlen az ilyen tudatlanságban és mentális megkötözöttségben lévőknek bármit is mondani. Abszurd módon, pont a bibliai látás rossz módja okozza ezt a fajta vakságot (“a betű megöl”). Ugyanis a szellemi látás és nyitottság elengedhetetlen ahhoz, hogy ilyen irányba is tudjon az ember nyitni, és helyesen értelmezni a dolgokat. De ahol a vallásosság és a belőle származó sötétség uralkodik, ott nem fognak reagálni a dolgokra, csak a tagadás meg rágalmazás és a démonizálás folytatódik. Nagyon kemény párhuzam van eme förtelmesen ostoba cikk mentális helyzete, és pl. Vágó István és társai (pl.: Hraskó Gábor stb.) szkeptikus mániája között. Ahogy a mentális konzumitás és sötétség uralkodik rajtuk és ahogy démonizálják a másként gondolkodókat, a kontósokat, a tudomány tévedhetetlenségét megkérdőjelezőket, ugyanezen lelkület és sötétség uralkodik azokon a Bibliával csapkodókon is.

   1. Ezt meg kellett írni “végre” (mennyi finomabb válasz volt hiába), Arpiel, helyeslem.
    Ehhez még IMÁKAT kell hozzátenni …
    Az éhezik és szomjazzák az igazságot boldogságmondás érvényes ránk mert megállás és megalkuvás nélkül …
    – így gondolom.

   1. Kb. tíz éve kutatom hobbi szinten az úgynevezett “Nephilm” kérdéskört, teljesen kizárt, hogy ők két különböző faj keresztezéséből jöttek volna létre, ugyanis az angyalok nem házasodnak és nemtelenek a biblia szerint. (Mk 12,25) Logikusabb azt feltételezni, hogy itt arról van szó, hogy az istenfélő Séth ága keveredett Káin anyagias, démoni befolyás alatt állt nemzetségével. Nehéz belemagyarázni a bibliai analógiák alapján, hogy az Isten fiai kizárólag angyalokat jelenthet. Pál szerint Isten fiai azok, akiket Isten lelke vezérel (Rm 8,14) Ráadásul a Szent-Írás szintén megjegyzi az óriásokkal kapcsolatban , hogy már azelőtt is óriás növésű volt az ember, mielőtt a két ág egyesült volna:

    “Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.” 1Móz 6,4
    el

    A paleo-asztronautika híve abban nem tévednek, hogy ezek az ősi “nephilimek” valóban fejlett civilizációkat építettek és ismerték a repülőgépek építésének tudományát is. A hindu Mahabharata, Ramayana iratok ősi repülőgépekről, földön és vizen járó gépi szerkezetekről is említést tesz, valamint leír egy olyan háborút is, ahol a mai atombombához hasonló fegyvert is bevetettek egymás ellen évezredekkel ezelőtt.

    Ajánlom elolvasni a keresztény Renée Norbergen: Elveszett fajok titkai c. könyvét, roppantul izgalmas! 🙂 Innen letölthető

    http://www.szaboferenc.hu/tanulm/elvesz.doc

    1. Elnézést az angolul nem értőktől, de most csak annyi időm van, hogy beteszem ide ezt a részt Michael Heiser könyvéből a témában:

     “THE SETHITE INTERPRETATION
     This interpretation of Genesis 6:1–4 is the one most commonly taught in Christian churches, evangelical or otherwise. It has been the dominant Christian position since the late fourth century AD.3
     In this approach, the sons of God in Genesis 6:1–4 are merely human beings, men from the line of Seth, Adam and Eve’s son who was born after Cain murdered Abel (Gen 4:25–26; 5:3–4). Presumably, these four verses describe forbidden intermarriage between the godly men of Seth’s lineage (“sons of God”) and the ungodly women of Cain’s line (“daughters of humankind”). In this reading, everyone who lived on earth ultimately came from these two lines, both of them lines descended from Adam and Eve’s children.4 In this way, the Bible distinguished the godly from the ungodly. Part of the rationale for this view comes from Genesis 4:26, where, depending on the translation, we read that either Seth or humankind “began to call on the name of the Lord” (NIV).5 The line of Seth was to remain pure and separate from evil lineage. The marriages of Genesis 6:1–4 erased this separation and incurred the wrath of God in the flood.
     Exposing the deficiencies of the Sethite view isn’t difficult. The position is deeply flawed.
     First, Genesis 4:26 never says the only people who “called on the name of the Lord” were men from Seth’s lineage. That idea is imposed on the text. Second, as we’ll see in the next chapter, the view fails miserably in explaining the Nephilim. Third, the text never calls the women in the episode “daughters of Cain.” Rather, they are “daughters of humankind.” There is no actual link in the text to Cain. This means that the Sethite view of the text is supported by something not present in the text, which is the very antithesis of exegesis. Fourth, there is no command in the text regarding marriages or any prohibition against marrying certain persons. There are no “Jews and Gentiles” at this time.6 Fifth, nothing in Genesis 6:1–4 or anywhere else in the Bible identifies people who come from Seth’s lineage with the descriptive phrase “sons of God.” That connection is purely an assumption through which the story is filtered by those who hold the Sethite view.
     A close reading of Genesis 6:1–4 makes it clear that a contrast is being created between two classes of individuals, one human and the other divine. When speaking of how humanity was multiplying on earth (v. 1), the text mentions only daughters (“daughters were born to them”). The point is not literally that every birth in the history of the earth after Cain and Abel resulted in a girl.7 Rather, the writer is setting up a contrast of two groups. The first group is human and female (the “daughters of humankind”). Verse 2 introduces the other group for the contrast: the sons of God. That group is not human, but divine.
     There are more deficiencies in this viewpoint than I will take time here to expose, but the point is evident. The Sethite hypothesis collapses under the weight of its own incoherence.

     PETER AND JUDE
     Peter and Jude did not fear the alternative. They embraced a supernatural view of Genesis 6:1–4. Two passages are especially relevant.
     1 But there were also false prophets among the people … 3 And in greediness they will exploit you with false words, whose condemnation from long ago is not idle, and their destruction is not asleep. 4 For if God did not spare the angels who sinned, but held them captive in Tartarus with chains of darkness and handed them over to be kept for judgment, 5 and did not spare the ancient world, but preserved Noah, a proclaimer of righteousness, and seven others when he brought a flood on the world of the ungodly, 6 and condemned the cities of Sodom and Gomorrah to destruction, reducing them to ashes, having appointed them as an example for those who are going to be ungodly, 7 and rescued righteous Lot, worn down by the way of life of lawless persons in licentiousness 8 (for that righteous man, as he lived among them day after day, was tormenting his righteous soul by the lawless deeds he was seeing and hearing), 9 then the Lord knows how to rescue the godly from trials and to reserve the unrighteous to be punished at the day of judgment, 10 and especially those who go after the flesh in defiling lust and who despise authority (2 Peter 2:1–10).
     5 Now I want to remind you, although you know everything once and for all, that Jesus, having saved the people out of the land of Egypt, the second time destroyed those who did not believe. 6 And the angels who did not keep to their own domain but deserted their proper dwelling place, he has kept in eternal bonds under deep gloom for the judgment of the great day, 7 as Sodom and Gomorrah and the towns around them indulged in sexual immorality and pursued unnatural desire in the same way as these, are exhibited as an example by undergoing the punishment of eternal fire (Jude 5–7).
     Scholars agree that the passages are about the same subject matter.10 They describe an episode from the time of Noah and the flood where “angels” sinned.11 That sin, which precipitated the flood, was sexual in nature; it is placed in the same category as the sin which prompted the judgment of Sodom and Gomorrah. The transgression was interpreted by Peter and Jude as evidence of despising authority and the boundaries of “proper dwelling” for the parties concerned. All of those elements are transparent in Genesis 6:1–4. There is simply no other sin in the Old Testament that meets these specific details—and no other “angelic” sin at all in the Old Testament that might be the referent.12
     The punishment for the transgression, however, is not mentioned in Genesis 6:1–4. Peter has the divine sons of God held captive in “Tartarus” in chains of darkness until a time of judgment.13 Jude echoes the thought and clarifies the judgment as the day of the Lord (“the great day”; cf. Zeph 1:1–7; Rev 16:14). These elements come from Jewish literature written between our Old and New Testaments (the “Second Temple” period) that retell the Genesis 6 episode. The most famous of these is 1 Enoch. That book informed the thinking of Peter and Jude; it was part of their intellectual worldview.14 The inspired New Testament writers were perfectly comfortable referencing content found in 1 Enoch and other Jewish books to articulate their theology.15
     These observations are important. All Jewish traditions before the New Testament era took a supernatural view of Genesis 6:1–4.16 In other words, they were in line with 2 Peter and Jude. The interpretation of the passage, at least with respect to its supernatural orientation, was not an issue until the late fourth century AD, when it fell out of favor with some influential church fathers, especially Augustine.
     But biblical theology does not derive from the church fathers. It derives from the biblical text, framed in its own context. Scholars agree that the Second Temple Jewish literature that influenced Peter and Jude shows intimate familiarity with the original Mesopotamian context of Genesis 6:1–4.17 For the person who considers the Old and New Testament to be equally inspired, interpreting Genesis 6:1–4 “in context” means analyzing it in light of its Mesopotamian background as well as 2 Peter and Jude, whose content utilizes supernatural interpretations from Jewish theology of their own day. Filtering Genesis 6:1–4 through Christian tradition that arose centuries after the New Testament period cannot honestly be considered interpreting Genesis 6:1–4 in context.”

    2. “az angyalok nem házasodnak és nemtelenek a biblia szerint.”
     Mégis van egy olyan szokásuk, hogy az embereknek férfiként jelennek meg a Biblia szerint.

    3. Elkiabáltad, itt a másik is. 🙂 Olvastam azt a kis könyvet a Renée Norbergen-től. Azt azért tudd, hogy ő nem újjászületett keresztény. Az írása pedig egy jó kis fantasztálás, egy a sok homályos elképzelésből, persze vannak durvábbak is. A nefilim kérdéskör látszólag zavaros és bizonytalan, de aki megérti a dolgot, annak kitisztul a kép. Sajnos a Biblia szűkmarkúan bánik az infókkal, sokunk meggyőződése, hogy nem Isten akaratából, ezt a sztorit megnyirbálták a kanonizáció során. A Bibliából látható egy homályos kép, pont mint egy olyan puzzle, amiből sok központi elemet kivettek, de van pár kép töredék, és azok felvetik alaposan a gyanút, hogy itt valami nagy disznóság történt. Egy biztos, az Énok könyve nélkül (beleértve a kanonizált Bibliában található idézeteit is!) csak homályosban tapogatózás és amit te is elkövettél (és sok keresztény), fals útra futás lesz az eredmény. Az egész özönvízbe torkolló sztori erről szól, és az özönvíz is emiatt történt. Vagy előveszi valaki a bátorságát és félredobja a szemellenzőt, vagy marad egyfajta sötétségben (ezt persze nem szellemileg értem). Rátérve a konkrétumokra, te a szokásos mantrázást csinálod kiforgatva a kulcs igét. Jézus így válaszolt nekik: “Tévelyegtek, mert nem ismeritek az Írásokat, sem az Isten hatalmát. A feltámadottak ugyanis nem nősülnek, és férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben.” (Máté 22, 29-30) Azt hót ziher hogy még nem hallottad és nem is tudod, hogy ez a jézusi idézet nincs benne az ószövetségben, de benne van az Énok könyvében. Bizonyított tény, hogy Jézus és a többi zsidó is ismerte és használta a maga korában többek között az Énok könyvét is. Tehát te egy olyan részletre hivatkozol cáfolandóan a nefilim kérdéskört, ami abból a forrásból származik, ami bizonyítja és leírja az angyalok és emberek keveredését. Ez Énok könyvéből való, miközben ezen Énok könyve fő témája a vigyázó (figyelő) őrangyalok elbukása és földre ereszkedése, amivel megkezdődött a földi nőkkel való szaporodás után az emberi faj megrontása. Az hogy te (és mások is) nem akarjátok megérteni az igét, ami ott abban áll, már egy szocializációs-gondolkodási probléma. Az angyalok “a Mennyben”(!) nem házasodnak a maguk szent állapotában. Mikor megfogadták átok terhe alatt, hogy leszállnak a Mennyből elhagyva őrhelyeiket és paráználkodnak a nőkkel (mivel nem egy fajhoz tatozik az angyal és az ember), elbuktak és sátán királyságának részévé váltak. Már így nem vonatkozik rájuk a teremtett rend isteni akarata, hogy nem használják férfi nemüket. Ez olyan mintha a jóságukat, szentségüket is feltételezné valaki az összes bukott angyalra nézve. Ezek elmúltak, és sosem fognak visszatérni, az ő sorsuk a végső halál. Te azzal, hogy kitolod az “ősi nefilimek” létét az angyali beavatkozásból, és függetlenül tételezed fel a létüket, pont azt teszed amit a paleoasztonauta hívők mondanak. Most már jöhet az űrlény elmélet és a többi fantazmagória.
     Ajánlok neked egy roppant alapos és korrekt írást a témáról. Ebből megérthetsz mindent.
     http://churchofgod.hu/content.php?act=nefilim

  1. Megnyugodhatsz születnek, csak sumákolva (“idegen” hibridizáció). Az Istennel való kapcsolatban pedig nem az a probléma, hogy nem ismerjük Őt, hanem az, hogy a bűn és az egó elválaszt tőle. Az ember pedig nehezen válik meg tőlük. Az Isten kilétét Jézus Krisztus fedte föl és mutatta meg minden embernek a Földön. Aki Őt látta és megismeri, az az Istent látta és ismerte meg ! Ma is élő kapcsolatban lehetsz vele az újjászületésed folyományaként.

  2. Megnyugtatlak, születnek. Csak mostanában sumákban megy és nem tudsz róla. Ajánlom figyelmedbe a talán legnagyobb szakavatottját a témának: Chuck Missler-t. Sajnos magyar nyelven nagyon kevés anyaga van, videója tudtommal egy sem. 🙁

   1. Arpiel,
    “Megnyugodhatsz születnek, csak sumákolva (“idegen” hibridizáció).
    Ez csak egy konteó. Aki meg azt állítja, hogy a Bibliában az Isten fiai megnevezést mindig az angyalok esetében van használva az nem a “téma” legnagyobb szakértője, hanem a világ egyik legnagyobb hazugja. Az angyalok nem házasodnak! Nem a Biblia ellentmondásos, hanem az, amiket az emberek, vagy így, vagy úgy olvasnak ki belőle!

    1. Te Adrian, még komolyan mondod, hogy ott tartasz, hogy az egy Mózes 1,6 Istennek fiai embereket jelent ? :-O

    2. 2-3 éve még és is hittem ebben a mesében. Hol van Isten
     ember iránti szeretete és igazságossága, ha azért mossa el őket a föld színéről mert az ún. bukott angyalok megerőszakolták és elveszik az emberek lányait akaratuk ellenére, amiből aztán mindenféle rossz keletkezik? Vagy azt akarjátok mondani, hogy nem erőszakos házasodás volt, hanem tisztességes lánykérés? Nagyon vicces a logikai megközelítésetek.
     Nem vagyok egy Szabados Ádám blog olvasó, sőt még ezt az Ádámot sem kedvelem nagyon, de szerintem ebben a kérdésben igaza van. http://divinity.szabadosadam.hu/?p=17888

    3. Oké Adrian, de akkor hogy értelmezi ön ezeket a kanonizált bibliai igeverseket?

     1 Móz. 6,1 Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének.
     1 Móz. 6,2 És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak feleségeket mind azok közűl, kiket megkedvelnek vala.
     1 Móz. 6,3 És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő.
     1 Móz. 6,4 Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.

     Mert ugye ( a kanonizált bibliai szövegek szerint ) először volt Ádám és Éva. Azután lettek az utódaik, akik egymás között házasodtak. És ez így ment, így sokasodtak. Tehát itt, ebben a történetben nem jelenthet férfiembert az “Istennek fiai”, hiszen eddig is így történt az emberi szaporodás. Ráadásul ki is van emelve a szövegben, hogy az “emberek” elkezdtek sokasodni, és az “emberek leányai” szépek. És meg vannak különböztetve a szövegben az “Istennek fiaitól”.

     Azután pedig Júdás apostol levele is hívatkozik eme történetre – az Énok könyvéből és egyéb írásokból, ahol részletes leírása történt ennek a dolognak , hogy azok : Júd. 1,6 És az angyalokat is, a kik nem tartották meg fejedelemségöket, hanem elhagyták az ő lakóhelyöket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta.

     Szóval ön hogyan magyarázza ezt a dolgot?

     Egyébként a kérdés feltevések jók, csak a következtetések még helytelenek, hiszen azok csak egy egyszerű tagadásban végződnek. Amelyek akkor megintcsak kérdéseket vetnek fel, ha valaki azt mondja, hogy “kizárólag csak a Biblia” alapján gondolkodhatunk, de azt is mondja, hogy ne úgy értelmezzük azokat az írásokat, mert akkor nem az a végeredmény, aminek ki kell jönnie végül… Attól még a képlet ebben az esetben is hibás marad.

   2. En nem ertelek, egyik embert tevtanitonak hivod meg hamis profetanak, de Chuck Missler az rendben van mikor szamitogep 2000es problemajanak kovetkezmenyekent valo valsag eljovetelet latta (ami szerinte a gyujto zsinor lett volna…) – (allitolag, bar tobb cikket is talaltam ahol ez szerepelt)

    1. Ez olyan trollos hozzászólás volt. 🙂 “Egy embert”….sőt akár többet is ! Sokan vannak. Na de Chuck Missler tévedett. Az nem prófécia volt. Ő egy technológiai prognózist vázolt. De talán nem a 20 évvel ezelőtti, a témát nem érintő dologba kellene belekötni…..

    2. Profeciakent van emlitve de mindegy, inkabb maga a felvetes onmagaban erdekes tanult s informatikaban jartas embertol.
     (aki ert kicsit a szam adatok hogy vannak az erti miert)

     Trollsaghoz ennek semmi koze, egyszeruen csak furcsaltam hisz volt ra esett hogy te kisebb hibaert sokkal tovabb mentel kovetkezteteseidben ami kivaltotta a kerdojelt szamomra, s azt se lathatod, hogy en annak gondoltam volna az elozo posztban, mivel szerintem mas is hibazhat foleg ha nincs teljes ismereteben annak amit felhozz, de eddig mindig nalad azt lattam ha valik teved akkor egybol repul a tevtanito jelzo az illetore, egesz eddig.

     Kotekedesnek lattod? Sajnalom, csak furcsaltam s nem ertettem ezt toled…

 1. Remek videó!
  Danikentől több filmet láttam és könyvet is olvastam tőle, többször nekem is az volt az érzésem, hogy önkényesen következtet ki és állít olyan dolgokat, amiket ő szeretne látni. Ezzel persze addig nincs is gond, amíg az embert ezt feltevésnek, egyfajta elméletnek tálalja. Az, hogy ennek igazolására az eredeti szöveghez (bár nyilván azt nagyon kevesek láthatták és tudják jól lefordítani) a saját kitalációit teszi hozzá, az már baj és félrevezetés.

  Thea, bár az angol tudásom nem valami szuper és lehet ebből ered az a kis szálka, ami most fúrja az oldalamat, de a belinkelt forrás [1] mintha úgy fogalmazna, hogy a Lámeknek a várandósággal (pregnancy) kapcsolatban merült fel, hogy a /leendő/ gyermek (és nem is említi a szöveg, hogy fiúról lenne szó, felteszem azért, mert nem született még meg a gyermek) nem tőle származik. Ha viszont ezt jól értelmezem, akkor a cáfoló videóban is van annyi csúsztatás, hogy azt állítják, a gyermek külseje miatt támadt Lámekben a kétely. Vagy rosszul értem az angol szöveget?

 2. Szia Thea ! Ez a cáfolat következő 3. része ? Meg nem értem azokat a 1,2,3 pontokban idézett részleteket. 1Q teremtés ?

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend