Idők jelei, Kiemelt

Az Arkhón invázió – Óriások a földön az özönvíz előtt és után

Ki vagy mi a nefilim? Mi közük van a bukott angyalokhoz? Éltek-e óriások a földön és ha igen, mikor, mi történt velük és miért érdekes mindez ma számunkra?
Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kapunk választ Rob Skiba előadásából.

Mint sokan tudjátok, a fenti előadás második része, ami a nefilimek és bukott angyalok tevékenységének inkább napjainkra vonatkozó aspektusaival foglalkozik, már több mint egy éve elkészült. Azóta legalább két tucat kérés érkezett email üzenetek, Facebook és egyéb hozzászólások formájában a film első részének lefordítására. Nehezen körülírható okok miatt a feladat elvégzése nagyon sok időt vett igénybe és nem volt egyszerű. Remélem megérte a várakozást, és hasznos információkkal szolgálhat sokaknak.

Fontosnak tartom megemlíteni, ahogy erre az előadó, Rob Skiba is felhívja a figyelmet, hogy az előadás sok esetben feltevéseket tár elénk, tehát nem állítja, hogy az érintett események csak az itt elhangzottak szerint történhettek.

Az anyag második része, itt látható: Az Arkhón invázió és a Nefilim visszatérése

A videó  magyar feliratának szövege: scribd.com

Előző posztKövetkező poszt

43 hozzászólás

 1. A dinoszauruszok nem élhettek együtt az ádámi teremtéssel. Erre világos bizonyíték a szén 14-es izotópján alapuló kormeghatározási módszer. A hat napos teremtés előtt kellett tehát egy másik teremtésnek is lennie, ami végül Isten ítélete alá esett (elpusztult), és így a Föld kietlenné és pusztává vált. A Bibliában erre az eseményre több utalás is van.

  1. Kedves Pál!

   Én nem igen bíznék a szénizotópos időmeghatározásban, mert sok sebből vérzik. A Bibliában pedig inkább arra találok utalást, hogy a dinoszauruszok az emberrel egy időben éltek (Jób 40:15-24), az pedig, hogy a hatnapos teremtés előtt volt másik teremtés teljesen ellentmond a Bibliának több szempontból is.

   1. http://idokjelei.hu/2014/03/a-reselmelet-egy-hezagos-elkepzeles/

   2. https://www.youtube.com/watch?v=NHlCPlqjous

   3. A radioaktivitás kb. száz évvel ezelőtti felfedezése óta az uniformista tudósok azt hiszik, hogy megbízható és számszerűsíthető eszköz áll a rendelkezésükre az idő sok milliárd éves skálán történő mérésére. Ennek az az alapja, hogy létezik sok instabil izotóp, amelynek felezési ideje milliárd években mérhető. Ezekben a módszerekben több okból is nagyon bíznak. A radioaktív bomlás során felszabaduló nukleáris energia olyan magasan meghaladja a normál hőmérséklethez, nyomáshoz és vegyi folyamatokhoz kapcsolódó elektronikus energia szintjeit, hogy ez utóbbiak eltérései elhanyagolható hatást gyakorolnak az előbbire.

   Ezenkívül azt is feltételezik, hogy a természeti törvények nem változnak az idő múlásával, és hogy a ma mérhető bomlási sebességek a világegyetem létrejötte óta változatlanok. Ez az elképzelés természetesen a materialista és uniformista nézetekre épül. A radiometrikus módszerekbe vetett bizalom a materialista tudósok körében annyira megkérdőjelezhetetlen, hogy a geológiai anyagok és geológiai események kormeghatározásából minden más módszert csökkent értékűként száműztek és megbízhatatlannak tartanak, amikor nézeteltérések támadnak a radiometrikus technikák tekintetében.

   Ezért a legtöbb ember, a tudósok többségét is ide számítva, nem is tud a geológiai események időpontjának vagy legalább földtörténeti korszakának meghatározása során alkalmazott radiometrikus és nem-radiometrikus kormeghatározási módszerek közötti nyilvánvaló rendszerszintű konfliktusokról. Pedig ez a konfliktus annyira erős és annyira konzisztens, hogy véleményem szerint rendelkezünk a kellő alapokkal ahhoz, hogy erőteljes támadásokat kezdeményezzünk a radiometrikus módszerek érvényessége ellen.

   Ennek a konfliktusnak egy másik világos példája a gránitban gyakran előforduló kicsi cirkonkristályokban lévő uránium bomlása során keletkező hélium megmaradására vonatkozik. Az uránium hajlamos szelektíven koncentrálódni a megszilárduló magmában lévő cirkonban, mert a cirkonkristály rácsaiban lévő nagy helyekben könnyebben elférnek a nagy uránium-ionok. Az uránium instabil, és a nukleáris bomlás több lépésén keresztül végül ólommá alakul. A folyamat során az U-238 minden egyes eredeti atomjából nyolc héliumatom keletkezik. A héliumatom azonban nagyon kicsi, ezenkívül nemesgáz, és nem igazán hajlamos arra, hogy vegyi reakcióba lépjen más anyagokkal. Ezért a hélium könnyen tud vándorolni a kristályrácsokon keresztül.

   A radiometrikus módszerek konfliktusa abban található, hogy a prekambriumi gránitban található cirkonnak nagyon magas a hélium-koncentrációja. Ha kísérleti úton meghatározzuk az uránium, az ólom és a hélium mennyiségét, akkor azt tapasztaljuk, hogy az ólom és az uránium mennyisége a jelenlegi bomlási sebesség figyelembevételével több mint egymilliárd évnyi radioaktív bomlásnak felel meg. Ám az ezen radioaktív bomlás során keletkezett hélium legnagyobb része is ott van ezekben a kristályokban, amelyek jellemző módon alig néhány mikrométer átmérőjűek. A hélium kísérleti úton mért diffúziós sebessége alapján azonban a cirkon héliumtartalma alig néhány ezer évnek felel meg, minthogy a nukleáris bomlás legnagyobb része már lezajlott.
   Tehát melyik fizikai folyamat megbízhatóbb: a nemesgáz diffúziója a kristályrácsban, vagy egy instabil izotóp radioaktív bomlása? Mindkét folyamat részletesen vizsgálható a mai laboratóriumokban.

   A hélium adott kristályrácsban mérhető diffúziós sebessége, valamint az uránium ólommá történő radioaktív bomlásának sebessége egyaránt nagy pontossággal meghatározható. De ez a két fizikai folyamat rendkívül eltérő becslésekhez vezet, ha ezekkel próbáljuk meghatározni ugyanannak a gránitkőzetnek az életkorát. Hol rejtőzik a logikai vagy eljárási hiba? Véleményem szerint az a legésszerűbb következtetés, hogy a hiba az extrapolációban keresendő, vagyis abban, hogy a nukleáris bomlás ma mérhető sebességét a távoli múltban is állandónak tekintjük. Ha ezzel követjük el a hibát, akkor a jelenleg mért sebességre épülő radiometrikus módszerek egyszerűen nem alkalmazhatók a geológiai életkor megfelelő becslésére. (Forrás: http://teremtestudomany.hu/geologiai-leletek/)

   1. Kedves Thea!

    Amit Jób könyvéből írt nem a dinoszauruszokra vonatkozik.
    Én is úgy gondolom hogy a szénizotópos kormeghatározás sántít de ettől függetlenül az őshüllők valószínüleg nem az emberrel párhuzamosan éltek. Egyébként a Biblia nem zár ki egy másik korábbi teremtést mivel a Biblia csak az emberek üdvtörténetével foglalkozik. De mint tudjuk Isten az emberiség előtt is létezett és mivel nem tudjuk mi volt előttünk nem zárhatjuk ki hogy volt előttünk teremtett élet.

    1. Több helyütt, főleg az USA-ban találtak emberi és dinoszaurusz megkövesedett lábnyomait egymás mellett gyalogolni. (pl. a Paluxy-folyó) Nem utolsó sorban van tucatnyi olyan őskori kerámia-lelet, amely őshüllőket ábrázol, szintén az amerikai kontinensen. Emelett szerte a világban léteznek sárkány legendák-melyek közvetlenül csatlakoznak ahhoz a tényhez, hogy a dinoszauruszok valóban együtt léteztek az emberiséggel. A modern tudósok hazudnak, amikor a szénbányákban, bauxitban és mészkőben megtalált fossziliákat évmilliókra datálják és az emberiség létezése előttre teszik, ugyanis ezek a kövületek mind a nagy özönviz következtében jöttek létre, ami a bibliában is le van irva és abban a korban szintén létezett emberiség, mégpedig Ádám közvetlen leszármazottai, az óriások. Nem kell mindent elhinni a modern tudománynak, ugyanis mivel tagadják Isten és a teremtés létezését, ezért okos meséket találnak ki arra, hogy becsapják az emberiséget.

    2. Egyébként az óriásokkal kapcsolatban meg annyit, hogy nem holmi különálló emberi faj volt-mint azt egyesek állitják, hanem a régi, özönviz előtti világ emberisége. Amint ezek az őshüllők és más egyéb nagytestű őskori állatok gigantikus méretüek voltak, úgyszintén az ember is-mert egészen más volt a föld berendezkedése és éghajlata. Erről a kövületek és fossziliák bőven tanuskodnak. Az meg, hogy az Özönviz után is még sokáig léteztek óriások, a genetika alapján nem meglepő-hiszen Noé és három fia is azok voltak, de még feltehetően a Nimród korában élő Ábrahám is. A föld továbbra is paradicsomra emlékeztető természete valószinüleg közvetlenül a Bábeli civilizáció összeomlása után változott meg radikálisan, ugyanis a legtöbb alternativ feltételezés szerint a föld pólusa ekkor kimozdult a helyéről, aminek lett egy sor természetes következménye is-például az, hogy az újabb generációk termete egyszerüen fokozatosan elkezdett zsugorodni.

    3. Péter ugye ezt az okosságot, hogy minden ember óriás volt Ádám korában, a nagy tudású Kent Hovind-tól vetted ? Ő egy mezei egyházi tanár (még csak nem is akreditált végzettségű), a paleontológia tudományából nincs szakmai képesítése, végzettsége, egyébként (ha ez számít), börtönviselt és elvált ember. Nem hiszem hogy akár keresztényként, de főleg tudományos szakértelem tekintetében kicsit is hiteles lenne. Az ő agymenése ez a klasszikus kreacionista elméet továbbgondolása, hogy minden élőlény nagyobbra nőtt az özönvíz előtt a magasabb O2 tartalom miatt. Erre semmi bizonyíték nincs. Arra viszont van írott ige (kanonizált és nem kanonizált is), hogy a bukott angyalok kavarodása okozta az emberek (hibridek) óriás növését, és nem csak az özönvíz előtt. Az meg külön tanulmányt érdemelne, hogy a mondott és hirdetett kreacionista verzióhoz képest mennyire más, több, hosszabb volt az Univerzum története, a korábbi teremtésekkel, és egyéb információkkal, egyéb átlag “ismerő” számára nehezen befogadható módon. Szerinted buta hasonlat vagy véletlen sátán bibliai állatnevei használata (kígyó, sárkány), ismerve az egykor a Földön egyeduralkodó hüllő faunát ?

    4. Arpiel:

     “AZ ÓRIÁSOK VOLTAK ABBAN AZ IDŐBEN, SŐT MÉG AZUTÁN IS, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.” Mózes I. könyve 6. rész

     A biblia állitja, hogy az emberek óriások voltak, még azután is mikor az állitólagos nephilimek, azaz a keresztezett faju lények megjelentek, akikről az ezoterikus zsidó szekták iratai tesznek emlitést. Ez kizárja egyből azt a feltételezést, miszerint csak ezek félszerzetü lények lettek volna óriások, ahogy azt sokan próbálják bizonygatni. De itt az angol forditása ennek a bibliaszakasznak, ott is ez szerepel:

     “There were giants in the earth in those days; and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown.”

     Az meg, hogy a sárkány miért lett sárkánynak vagy kigyónak nevezve, egyértelmüen kiderül a teremtés könyvéből, ugyanis abban az alakban jelent meg Évának. A kertben feltehetően rengeteg féle őshüllő, dinó mászkált vagy repdesett abban az időben, nem volt nehéz szerintem a fődémonnak megszállnia az egyiket, mintegy a csalás eszközéül választva. Teljes mértékben kizártnak tartom, hogy egy másik, ember nélküli föld is létezett volna, csupán ezen állatok számára fenntartva-ugyanis a Teremtés könyve inkább azt sejteti, hogy minden ami lett, a föld és az egész élővilága-voltaképpen az emberért teremtetett, akit a Föld uralkodójává is tett az Isten.

     “És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. ” Mózes I. könyve 2:26

    5. Bizonyiték pedig igen is van, hogy gigantikus méretü volt minden, nemcsak az élőlények-hanem a vegetáció is- még pedig a kövületek, fossziliák tanúskodnak róla. Ez az Özönviz előtti szitakötő például 47 cm
     hosszú volt, szárnyfesztávolsága pedig 75cm:

     http://www.eartharchives.org/articles/the-biggest-insect-ever-was-a-huge-dragonfly/

     Ez a cikk pedig egy 6 méteres gomba-maradványról tesz emlitést:

     https://www.newscientist.com/article/dn11701-mystery-prehistoric-fossil-verified-as-giant-fungus/

     Ed Conrad pedig ezt találta egy széntömben, természetesen a hivatalos evolucionista tudományt hidegen hagyja továbbra is a lelet:

     https://www.pakalertpress.com/100-million-years-old-giant-skull-and-teeth-found-embedded-in-coal/

 2. Kedves Ariel!
  Örülök igyekezetednek!Az biztos,sok-sok kibogozhatatlan szálak-csomók éktelenkednek a kezünkben tartott bibliai könyvben.Mint látod,Jézus temetése, halála körüli események is, különböző szemszögből való leírása,csak összezavarhatja egy kezdő hívő embert.Sőt,tudok esetet,aki emiatt annyira összezavarodott.Magam is beleolvastam több egyház bibliájába,de kész káosz.Ahány egyház,annyiféle bibliai értelmezés,magyarázkodás.Nos,én ebből nem kértem.De ehhez egy látomásom segített hozzá.Bár én is katolikusként voltam megkeresztelve születésem után,de amin keresztül mentem két gyermekes édesanyaként, minkét fiam esetében,azt jobb nem szeretném levezetni,mivel nem ítélkezhetek,ugyanakkor,ez segítette ébredésemet,megtérésemet a Jézushoz vezető útra!Örök hála és dicsőség néki!!!Az Úrban való növekedésben,most már ott tartok,hogy amit korábban jónak/helyesnek tartottam,de ma nem állja meg a helyét,azt kiselejtezem szellemi tárházamból.Törekszem az óvatosságra,ha valami nem stimmel,vagy nem értek,újra megvizsgálom,legyen az cikk,link,könyv,vagy bármi más,de legfőképpen az Írás,mert tudom hogy Jézusom az,aki kimunkálja bennem a helyes látást.

  1. Liza. Az Út, az Igazság és az Élet: KRISZTUS. Egyedül Krisztus. és te megtaláltad Őt.

   Én azonban nem tartom feleslegesnek, hogy megalapította az Oltáriszentséget, vagy a gyónást, vagy a többi szentséget. Amit Jézus nyújt, azt én bizony igyekszem elfogadni, mert az mindig jó és szent, és csak boldogabb leszek tőle.

   1. Kedves Ariel!
    Szívemnek szomorúsága,de lelkiismeretem belső hangja inspirál válaszadásra.Bár eddig azért tartózkodtam, mert nem kívánok az érvelések és ismétlések pergőtűzébe kerülni az itt felmerülő témám kapcsán,mivel korábban többször is szóba jött a hozzászólók között,igaz,nem tudom, mióta vagy látogatója a honlapnak.

    Jézus szavait, sajnos sokszor azok is félreértelmezhetik,akik rajongásig,mély szeretettel vannak iránta!
    Te is tudod…..ember embert nem tud megtéríteni,érvelésekkel meggyőzni,mert csak Jézus az,aki Lelke/Szelleme által munkálja bennünk a jót,az akarást,és a tévedhetetlenséget!Ezért nem kívánok okoskodni,mivel mást jelent az Ő Teste és Vére,azaz,–ha nevezhetem így–szimbolikus jelentést tartalmaz számomra.Részletesebben nem kívánok belemenni,hogy ne keltsek botránkozást szívedben,hiszen mindnyájan különböző utakat járunk be.Ne érts félre,magam is gyóntam,áldoztam,szorgalmasan jártam még hétköznap is a misére,Medjugorjéban is jártam,míg nem kaptam egy olyan ébresztőt,ami romba döntötte addigi/korábbi hitemet!Az “ó posztóhoz pedig nem varrok új posztót”. Szóval,akkor két napig a hangom is elment a sírógörcstől,kérdezve,könyörögve Jézusomtól hogy miért mindez,mivel bántottam meg,mit tettem rosszul,……amikor rövidesen–napokra lebontva–ömlöttek a válaszok felém,először “tejjel”,majd egyre keményebb eledellel táplálva lelkemet/szellememet,ami örök dicsőség Jézusomnak!!!- ma is tart.
    Ariel,számomra a legfontosabb: a bálványimádás felismerése,hogy annak hibájába ne essünk,mert mondom,”hangosan”, itt a legnagyobb megtévesztés!A bálványimádók pedig nem kapnak kérdéseikre feleletet.Nem sejtjük,csapdába esünk,ha nem ismerjük fel a sátán eszközeit.Mindent,amit emberkéz alkotott,hamis,mivel élettelen.Az Atya,aki egyben a Fiú a Szellem erejével,élő és ható! Jézus szavaival:”Aki ismer engem,ismeri az Atyát”.

    Szerettel:Liza

    1. Kedves Liza!

     Szeretnék tőled néhány dolgot kérdezni, ha neked sincs ellenedre. Kérlek küldj egy levelet az e-mail címemre. b.b.ida @ freemail.hu

     Szeretettel, Ida

 3. Kedves Thea!
  Jól mondod:”Mellesleg sok hasonlót találsz az evangéliumokban.”
  Hogy lehet hiteles az,ami ellentmondásos?
  Csak nem gondolod komolyan,hogy Krisztus közvetlen halálának Tanúi, tanítványai-követői,más-más elbeszélésben/szituációban adták tovább az események történéseit?
  Amit hitelesnek vehetünk,az a Jelenések Könyve,melynek Szerzője(János apostol) nem véletlenül int és figyelmeztet:János jelenések 22:18″…..Hogy ha valaki ezekhez hozzátesz,e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra,19:És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből,az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből,és a szent városból,és azokból,amik e könyvben megírattak.”
  Tehát,ez az,amihez nem véletlen,hogy nem mertek hozzányúlni!

  1. Kedves Liza!
   Én viszont gy fogalmaznék, hogy valóban van ellentmondás, de ez a természetfeletti dolgok természetes jellemzője, mert a mi egyszerű kifejezésmódunkkal még körülírni is nehéz bonyolult, összetetten értelmezendő dolgokat. Példa: Isten azt mondta Mózesről, hogy “nem volt nála a világon szelídebb ember”, ugyanakkor tudjuk róla, hogy hirtelen haragjában embert ölt, majd ripityára törte a szent kőtáblákat is. Ez nem ellentmondás? Ahogy Jézus mondja. “Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű”, azzal lerókázza (mármint rókáknak és fehérremeszelt síroknak nevezi) az írástudókat, és ostorral űzi ki a kereskedőket. Ellentmondás, ha kevéske IQ-val állsz neki megérteni :-)) De egyikünknek sincs elegendő IQ-ja ehhez. Nem adatott meg nekünk ugyanis, hogy megértsük, nekünk csak szót kell fogadnunk, meg kell tanulnunk bízni Istenben, mert az engedelmesség nagyobb erény, mint a megértés. “Az ember csak annyit tehet, hogy bedugja a fejét a mennyországba, és gyönyörködik benne. Aki a fejébe akarja gyömöszölni (ergo átlátni és megérteni benne mindent), annak a feje ketté fog szakadni” (Gilbert K. Chesterton. nem a mi jelenlegi fejünkhöz van szabva 🙂 Ettől persze törekedhetünk a megÉRTÉSre, de szerintem mindig maradni fog egy rész megÉRZÉS és KEGYELEM.

   1. Kedves Ariel!
    Köszönöm soraidat!A bevezető aspektus nagyon jó-(ellentmondások)! Annyival szeretném kiegészíteni,hogy a IQ ami a fejben van,az észbeli/földi tudás jelent! Isten dolgait(mennyeit) viszont csak szellemi látással tudjuk megérteni,ami a Szívben van elhelyezve!Jézus szavaival:”..ahol a kincsetek,ott van a ti szívetek”. Ezért teljesen mindegy,legyen akár professzor,akár kukás,vagyis nem a földi tudomány szerint van az üdvösségünk.Természetesen,sem földi, sem szellemi tudás által nem érhetjük el a tökéletességet.Ez emberi természetünknél fogva nem adatott meg.

    1. Liza! Egyetértek! 🙂

     Még eszembejutott a levelezésünkról valami.

     Feltűnő az Újszövetségben, hogy ahányan, annyiféleképpen írják le a feltámadás kötüli eseményeket. Ez fura.
     Egy teológus ezt azzal magyarázta el nekem, hogy amikor egy viágbajnoki döntő focimeccs van, azt is mindenki másként mesélné el, mert felfokozott érzelmi állapotba kerülnek az emberek.

     A feltámadás legnagyobb bizonyítéka éppen az, hogy azok a legbensőbb tanítványok, akik évekig éltek együtt Jézussal, hallgathatták Őt, stb, mégis kételkedtek Benne, és halála óráján mind cserbenhagyta, kivéve Jánost. Magyarul: nem voltak különösebben bátor, nagyszerű lelkek, vagy legalábbis eléggé bizonytalan volt a hitük.
     Később mégis mind, egytől-egyik Jézusért adta az életét és mártírhalált halt. Láthatod: ez nem logikus: a bukés után szét kellett volna széledniük, hisz akkor mg mind féltette az életét és kételyekkel küzdött.
     Ezért BIZTOS, h látták a Feltámadt Jézust, mert a viselkedésük utána gyökeresen megváltozott. Ez ugyanakkor olyan hatalmas erőket és érzelmeket szabadított fel bennük, hogy a 4 evangélium négyféle kronológiával és eseményrenddel számol be ugyanarról. 🙂

 4. Számomra kissé ködös még ez az egész, és nem is tudom teljességében igaznak és hitelesnek tekinteni, mert azt gondolom vannak benne igazságok, de nem teljesen tökéletes, pl ilyen, hogy Jézus-t a sémita népekhez sorolja, nálam itt már borul a dolog, ugyanis számos kutatás bizonyítja, hogy semmi köze hozzájuk, sokkal inkább van hozzánk, akármennyire is tűnik ez beképzelt dolognak…
  Azt magát egy szép dolognak tartom, hogy rájött ezeknek az óriásoknak a mibenlétére és időben el is tudta helyezni, persze a Biblia jókora segítséget is ad és ahogy látom Rob javarészt főként a szent írásra hagyatkozik, ami egy teljesen jó dolog, de tudjuk jól, hogy az eredeti íráshoz képest és amit mi megismertünk és napjainkban is olvashatunk, abban bizony vannak ferdítések, mert tettek róla anno…
  Egy szó mint száz, nincs egyszerűen olyan iromány vagy kinyilatkoztatás amit egy az egyben elhihetünk és biztosak lehetünk benne, mindenütt részigazságok vannak több kevesebb igazságtartalommal, de a teljes igazságra nekünk kell rájönnünk és összerakni a kis darabokból az egészet, mert senki nem fogja a szánkba rakni és ezért jövünk a világra is, hogy rájöjjünk, mik vagyunk és miért vagyunk és mi ez az egész amiben létezünk, mert ha valaki megkérdi mi az élet értelme, hát ez….
  Ha hiszünk Jézusban megtaláljuk az igazságot én azt gondolom és talán azzal a sok mocskossággal sem kell foglalkoznunk ami körülvesz minket vagy épp vett régen, mert ha egyenként megtisztulunk, idővel az egész világ megtisztul.
  A mi harcunk belső harc, nem hiába mondta Jézus, ha megdobnak kővel, dobj vissza kenyérrel, mert ha a világban háború is dúl és az életedre törnek, te akkor is maradj igaz és a szeretet hirdesd, mert ezáltal tisztulsz meg te magad és a világ is és jó lenne ha egyre többen így állnánk a dolgokhoz, mert a háborút fegyverekkel nem lehet megnyerni, csak azzal, ha letesszük a fegyvert….

  1. Kedves Dániel!

   Hol mondja Jézus a Bibliában, hogy “ha megdobnak kővel, dobj vissza kenyérrel”?

   Honnan tudod, hogy a szeretetet kell hirdetni? Nem lehet, hogy ez is éppen egy “ferdítés” a Bibliából? Honnan lehet tudni, hogy mi ferdítés és mi nem? Szimpátia alapján?

   Kérlek továbbá, hogy írd le ide Jézus családfáját, ami “hozzánk” köti őt. Ne egy könyvet, vagy cikket ossz meg, csak magát a családfát. Nem olyan hosszú.
   Addig is ezt az írást érdemes lenne elolvasnod: http://idokjelei.hu/2014/12/mennyire-megbizhato-a-biblia/

   1. Kedves Thea!
    Kérlek, ne vedd akadékoskodásnak mivel nem engem kérdeztél,de az igazságérzetem -Dániel védelmében-nem hagy nyugodni!
    Kérdezni szeretném,pl:a latrok beszéde/párbeszéde a Lukács ev. 23:40 és a Máté ev.27:44 igeversek közt miért van különbség,mert nekem ez olyan égbekiáltó eltérés,mint a fekete és a fehér!
    Válaszodat előre is köszönöm!

    1. Kedves Liza!

     Semmi égbekiáltót nem látok a két leírásban. A két szerző mást-mást látott fontosnak kiemelni a történetből. Ahogy ez bármilyen esemény szemtanúinál így van, legyen az egy közúti baleset vagy színházi előadás. Biztos ismered a tanmesét az elefántról és vakokról: http://velunkazisten.hu/content/book/A_vakok_%C3%A9s_az_elef%C3%A1nt
     Mellesleg Lukács maga nem volt szemtanú, hanem a szemtanúktól gyűjtötte össze az információkat és ezt nagyon hűségesen, gondos munkával tette.
     Mellesleg sok hasonlót találsz az evangéliumokban. Mások éppen azzal szokták vádolni az evangéliumok szerzőit a sok hasonlóság miatt, hogy egymást másolták. Aki bele akar kötni a Biblia hitelességébe, mindig talál valamit.

 5. Drága Thea eddig nem érdekelt a téma, most csak a szövegkönyvet olvastam el, de máris helyén van sok mondat az ÚSZ-ból is! “Lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat …” Ez a Kol2.15 – a kedvenc mondatom – máris sokkal többet mond, és a többi is feljött, jelentőségük megnőtt, mélyebb értelmet nyert. Rob Skiba szenvedélye ismerős 🙂 ami a kutatást illeti, és a módszer is, hogy nem “hisz el” feltételezést, és hogy legalább két hely kell, hogy valamit igaznak fogadjon el.

  Tudod-e hogy Énok könyve alapján sokan VÁRJÁK VISSZA “az istenek fiait” hogy majd elmennek velük erről a “csúnya Földről”?! Bizony,idejében be kell állítani az optikát …

  Köszönet, köszönet 🙂

 6. Kedves Thea!
  Én is köszönöm a munkádat. Új szemléletet adott, világosabb lett a kép. Én Istennek szentelt hívő katolikus vagyok, a szívemben egy Harcos, és végre tisztábban látom az ellenség arcát. Óriási ugrást jelentettek ezek a videók számomra, hála Rob Skibának és Neked. Akinek tudom, meg is mutatom. Azt szeretném kérni, hogy fordíts még Rob Skiba videókat. Sajnos az angolom nem elég perfekt ahhoz, hogy tisztán értsem az előadásait, pedig jó lenne jobban belelátni az ő világképébe.
  Előre is köszönöm:
  Kováts Ariel

 7. Kifejtené valaki, hogy a Jelenések könyve próféciái az antikrisztus megjelenése és ez az egész nephilim cucc kronológiai szinten, hogy és mennyire kötődik össze?
  A transzhumanizmus, cyborg, avatar, fenevadbélyege, egy világvallás stb-vel egyetemben?
  Mert ha jól értelmezem ezeknek “mind” készen kell lenni-e ,mire megjelenik a kárhozat fia. Tehát a fenevadbélyege a fenevadképe, világvallás(ez nem biztos) stb már létezni fog mire az antikrisztus színre lép.
  Csak azért bátorkodom ilyesmit kérdezni, mert évek óta ebből táplálkozik az oldal.
  Ha nem nagy kérés akkor ne linket dobjatok, mivel nem akarok tűt keresni a szénakazalban még az oldal cikkei között sem

  1. Kedves Blaze!

   Aki keres talál. Ugye nem gondolod komolyan, hogy több kötetre való írást be kéne másolni egy hozzászólásba, mert nem szeretnél keresni a cikkek között?
   Dióhéjban: az általad felsoroltaknak nem kell készen állnia, mert lesz, amit az Antikrisztus vagy emberi hoznak létre, hogy mikor, azt egyelőre senki sem tudja. A nefilimekről mindent megtudhatsz a fenti videóból, ezt ugyebár keresned sem kell. 😉
   A transzhumanizmus és hasonló törekvések, pedig egyáltalán nem biztos, hogy megvalósulnak, illetve nem teljességükben. Ne feledd, hogy ezek csak Sátán tervei az ember elpusztítására és neki korlátozott ideje van erre.

    1. A jövőt csak Isten látja, Sátán nem, így évszámokat is csak Isten tudhat.

  2. Hello Blaze!
   Szerintem 100% ig nem állíthatjuk, hogy a jelenések könyvében a nephilim arcok megjelennek.
   Az ötödik trombitaszóban szereplő rosszarcú lények (Jelenések 9) akár lehetnek azok, de ez csak találgatás.
   Annyit láthatunk, hogy ma olyan területkehez is hozzányúlnak a tudományban, amit talán nem kellene.
   Üdv
   Zoli
   P.S.:Ugyanakkor bennem van kettős érzés is: A második részben Rob nagyon elitéli a szívátültetést és más szervek újrahasznosítását. Nem tudom, ha a saját szerettemről lenne szó, hogy meghal vagy kicserélünk egy alkatrészt, én valószínű a recyclinget választanám.

   1. Üdv Zoli!

    Én is azon filóztam, hogy a “sáska” kinézetű “valamik”, amik előbújnak a pokol mélységeiből nem nephilimek lesznek és nem is szeretném ezt agyonmisztifikálni!
    Van aki érti és van aki nem, pont abba a kategóriába tartozom, ami az utóbbi, de a hozzáértés lehetőségét megadom az okosabbaknak, akik többet kaptak, sáfárkodjanak vele, de ne gőgösen, mint egy nagyképű mamlasz, mert azt ki nem állhatom és itt most nem rád gondolok, szóval ne vedd magadra.
    A szeretteimről lenne szó, habozás nélkül megválnék páros vagy regenerálódni képes szerveimtől, Rob-nak sem hiszek el mindent.
    Egyetértek.
    Isten Áldjon, szép napot és minden jót kívánok neked a továbbiakban,

    Üdv:Blaze:

   2. A szívátültetésről az nyilatkozott kétségek között aki százával (ezrével?) tette sikeresen, Papp Lajos professzor … Akik másik ember-szívet kaptak, más emberré kezdenek válni, olvastam erről (nem ő mondta, ő “csak” azt, hogy van-e joguk hozzá és csendességével meg is válaszolja).
    Bert Hellinger, világhírű pszichológus véleménye ez, hogy nem kell új szerv mástól: az ember életében benne van a csökkenés is, a betegség, el kell fogadni.
    Magam pedig tudok arról, hogy számtalan olyan módszer létezik, amivel súlyosnak gondolt betegségek egyszerűen gyógyíthatók. Ennek fényében egészen más a probléma, hogy “kellene valami új szerv, mert elromlott!”
    Nem utolsósorban: ne feledjük, hogy a szervátültetés mint technológia a dicsőséges tudomány eredménye (miközben fontos tudásokat hagynak út szélén, sőt, üldözik azokat) és bűnözés veszi körül 🙁 de ezt nem részletezném.

    1. Nem teszem le a voksot 100% ig egyik mellett sem, csupán hangosan gondolkodom, hogy a kérdés nem olyan egyszerű.
     Sokszor így merül fel: Férjed, feleséged, gyereked, szülőd záros határidőn belül meghal, vagy megkapja olyan ember szervét, aki már halott. Érzek én ebben egy farizeusi, kegyetlen, embertelen lelkületet.
     Nem rád mondom, hanem általában. Isten egyértelmüen nem tiltja, de mi megmondjuk a tutit és kimondjuk mások halálos itéletét.
     Ezzel a Jehova tanuknál tartunk, akik inkább meghalnak, mint vért kapjanak. Tudom kemény szavak, de ahogy nincs jogunk ember állat zombikat létrehozni, mert azoknak nem lesz finom az élet, ugyanúgy nincs jogunk nem segíteni azokon, akiken lehet.

    2. Amúgy Papp Lajos véleményét ismerem, ő inkább a műszív mellett érvel. Ez is egy út lehet…

    3. Sziasztok! Én is bekapcsolódnék a beszélgetésbe 🙂
     Orrba-szájba habzsolhatjuk az -egyébként nagyon értékes – infókat ahhoz, hogy tisztánlássunk, ha mindezt nem használjuk arra, hogy Új Emberekké váljunk, és felvegyük a harcot. Hiszen szellemi erősségek és fejedelemségek ellen kell harcolnunk, és valójában nem is egymás ellen.

     Ember hogy tud szellemekkel harcolni? IMÁVAL:
     IMAHARCOSOKKÁ KELL VÁLNUNK! Erősödnie kell a Szentháromság iránti elköteleződésünknek, úgy kell magunkra tekintenünk, mint egy hadsereg tagjainak a vezérkarra.
     Ezt azért is írom, mert a mi Királyunk, Krisztus, utat is mutatott nekünk. Ez evilági szempontból gyakran bukásként, üldözöttségként lesz megélve, mintha mi lúzerek lennénk. Miként az ő keresztáldozata volt. De ezek misztikus dolgok, ezt akarja megmutatni Rob Skiba is! nem emberi léptékűek. Becsatlakozhatunk Királyunk oldalán a harcba. IMÁVAL: ÁLDOZATOKKAL. ODASZENTELŐDÉSSEL. Szerencsénk van, mert biztosan tudhatjuk, hogy a végső győzelem a mi seregünknél van, akár földi, akár mennyei testben ér minket a végszó.

     Tehát szellemi emberekké kell válnunk. A szellemi embernek, ha haldoklik az édesanyja, akkor nem amiatt szorong, hogy hogyan tartsa itt lent a földön, átadhatja-e neki a szerveit, ez helyes-e a szellemvilág és az örök élet szempontjából. Hanem elfogadja minden körülmények között Istene Akaratát, tudva tudván, hogy az jó és szent, akkor is, ha magában foglalja a halált.Hány szent mondta, hogy keserves volt e földi testben élnie, és alig várta a halálát, vagyis az ÁTVÁLTOZÁSÁT, ÁTMENETELÉT a mennyei Királyságba? Ne legyetek kicsinyhitűek, hanem hívők! El kell engedni az édesanyákat, hadd legyenek ott boldogok, hisz Isten irgalmából hamarosan úgyis együtt leszünk vele odaát.

     Aki ebben nem hisz, és csak az evilági dolgokon görcsöl, az nem értette meg Rob Skiba üzenetét sem..

    4. Csatlakozom üzeneted lényegéhez kedves Ariel 🙂 Elébb erősen hatalmába kerített a szomorúság, de nem “depresszió” hanem okkal és joggal láttam be a sötétség mélységébe 🙁 Evilági léptékkel nem szabad szomorúnak lenni, ki kell dobni a problémát, nekünk azért jelentős OKKAL szabad … aztán arra gondoltam, hogy “boldogok a szomorúak, mert vigasztalást nyernek” … Ezután eszembe jutott valaki, aki nagyon régóta nem – egy munkahelyen dolgoztunk egymás közelében nagyon régen aztán nem is olyan régen egy gyülekezeti alkalmon találkoztunk (vendég volt ott Doug Mobley, akinek egy látogatásakor meggyógyultam egy súlyos betegségből Jézus által – és M. vagyis ő jutott eszembe: igen, őt keresem meg, együtt fogunk imádkozni, sőt, egy fontos ügyben “kulcsember” lehet! Ha abban az ügyben nem is, de mindenképpen fogunk tudni értük EGYÜTT imádkozni 🙂 és ez teljesen megvigasztalt 🙂

 8. Szép Munka! Köszi szépen. A nép nevében 🙂
  Nagyon jól felépített előadás, jó érvrendszer.
  Megmondom őszintén jobban tetszett, mint a második rész, ahol a témából adódóan sok a feltételezés, találgatás, de hasznos az is.

 9. Kedves Thea !

  Köszönjük az áldozatos munkádat. Ismét kész egy hiánypótló alapmunka. Már nézem is. 🙂

  1. Kedves Thea!
   A leírást is köszönöm. Még nem merem megnézni a filmet. Van viszont egy kérdésem. Ha Noé után nem volt /ilyen berontás emberekkel kapcsolatban/, akkor az óriások hogyan létezhettek,mint Góliát és már sok óriás csontvázat is megtaláltak a föld szinén /igaz ezek lehettek vízözön előttiek is/, vagy Nimródot is gibbornak nevezték. Ha mégis volt, és valakiknek a vérvonalán jelen lehet ma is, gondolok itt a sátánistákra, vagy azokra akik eladták a lelküket a sátánnak, mert örököltek hajlamot a vele való kapcsolatra, mennyire lehet befolyással a megtérésre? s.

   1. Kedves Soraya!
    Ezt a filmet nyugodtan megnézheted, már csak azért is, mert pont ezekre a kérdésekre kapsz választ belőle. 🙂
    Illetve, ha a filmhez nincs kedved, akkor a felirat szövegében is megtalálod a választ.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend