Lázongó világ

Amikor az elit háborút indít az Egyesült Államok ellen

Időkjelei: Az angol nyelvű médiát hetek óta foglalkoztató Jade Helm 15 nevű hadgyakorlatról még nem sok szó esett a magyar médiában. Brandon Smith alábbi írásából reményeink szerint megtudjuk, hogy miként kapcsolódhat egy felületesen szemlélve szokványosnak tűnő, az Egyesült Államok területén belül tartott hadgyakorlat az idők jeleihez.

guarding-subway

Forrás: alt-market.com

Egy háború következményei és jellemzői ? legyen szó két nemzet közötti vagy egy kormány által saját népe ellen indított háborúról ? nem igen változnak, a módszerek azonban annál inkább. Az elit által ellenünk vívott háború például olyan alattomos, hogy sokan egészen addig észre sem veszik, míg végül már túl késő cselekedni.

Amikor egy ilyen háború kirobbanásának kilátásairól beszélünk, gyakran hallunk olyan megjegyzéseket, amelyek szerint balgaság potenciális háborúról beszélni, amikor a háború már javában dúl. Az alábbiakban azonban nem az ilyen háborúkról esik majd szó. Nem az információs, nem is a propaganda, gazdasági, pszichológiai vagy biológiai hadviselésről beszélünk, hanem az igazi háborúról, aki pedig azt gondolja, hogy már most is ilyen háború folyik, az nincs tisztában azzal, hogy ez pontosan mit jelent.

Az országos szintű Jade Helm 15 hadgyakorlatról olvasható hírek egyre többekben keltenek gyanút és jó okkal. Ennek egyik oka, hogy a szövetségi kormány által a vészhelyzetek kezelésére szervezett korábbi gyakorlatok furcsa módon több ízben is egybeestek igazi vészhelyzetekkel.

A Jade Helm 15 hadgyakorlatról egyelőre nagyon keveset tudni a hivatalos magyarázatokon és ködösítésen túl.

Ezek szerint:

?A Jade Helm egy komoly kihívást jelentő nyolc hétig tartó közös katonai és ügynökségi, nem konvencionális hadgyakorlat, amely Texas, Új-Mexikó, Arizona, Kalifornia, Nevada, Utah és Colorado államok területén kerül megrendezésre.

A hadgyakorlatot az amerikai különleges egységek parancsnoksága (USSOCOM) szervezi és szponzorálja, a Nemzeti Biztonsági Stratégia képességeinek erősítése érdekében a nem konvencionális harcászat terén.

A hadgyakorlat 2015. július 15-től 2015. szeptember 15-ig tart.?

A résztvevő államokat az alábbi térkép szerint ?ellenséges?, ?engedékeny?, ?bizonytalan, de inkább ellenséges? és ?bizonytalan, de engedékenységre hajló? területekre osztják majd a gyakorlathoz.

Jade-Helm

Tudni lehet továbbá, hogy a JADE a ?közös mozgósítási és kivitelezési támogatás? szavak rövidítése és egy olyan programot takar, amelynek célja, hogy számítógépes modellek segítségével felgyorsítsa a válsághelyzetekre adott katonai reakciót és szorosan kapcsolódik egy korábbi programhoz, ami a múltbeli sikereket vizsgálva tervezi meg a jövőbeli küldetéseket és mindkettő a DARPA szülötte.

A kifejezésnek kormány szerinti meghatározása tehát egy olyan gyakorlatra utal, ami a rendvédelmi és egyéb erők gyors bevetésére irányul válsághelyzetben. Ez már önmagában ellentmond az amerikai védelmi minisztérium magyarázatának, ami szerint a Jade Helm a katonaságot hivatott felkészíteni külföldi bevetésekre. Ez egyértelműen hazugság, hiszen a gyakorlat minden mozzanata belföldi vészhelyzeteket feltételező válsághelyzetek, nem pedig külföldi hadműveletek körül forog.

Emellett a különleges erők MINDIG olyan környezetben és körülmények között gyakorlatoznak, mint amilyenre a bevetés során számítanak, tehát a hivatalos magyarázat ebben a megvilágításban is abszurd. Ha például a különleges erőket Irakban, Iránban vagy Szíriában készülnének bevetni, akkor Kuvaitban vagy hasonló helyeken felállított kiképzőterepekre utaznának gyakorlatozni. Ha pedig a floridai Fort Lauderdale-ben gyakorlatoznak, akkor elég nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy pontosan olyan helyszíneken készülnek bevetésre, mint amilyen Fort Lauderdale, egy olyan kultúra és lakosság ellen, mint amilyen Fort Lauderdale-ben található.

Szintén fontos megemlíteni, hogy a gyakorlatban az FBI, a DEA és hasonló belföldi ügynökségek is részt vesznek. Mi oka lenne a belföldi rendfenntartó erők bevonásának egy olyan gyakorlatba, ami a katonaság külföldi bevetését hivatott előkészíteni?

Egyesek azt mondják, hogy a katonaság soha nem menne bele abba, hogy saját honfitársai ellen harcoljon, csakhogy ez az érv nem veszi figyelembe a válságok pszichológiáját. Egy országos katasztrófa esetén a katonaság és a különböző kormányhivatalok tagjai abból indulnak ki, hogy a ?családjuk és saját érdekeiket szolgáló? intézkedéseknek kell eleget tenniük. Amennyiben a kormány utasítása garantálja a családjuk biztonságát (élelmiszerellátás, menedék, stb.), szinte bármilyen parancsnak készek engedelmeskedni, akármennyire is gyanúsnak tűnnek. Azonkívül egy kiterjedt válság jogalapot biztosít a szükségállapot bevezetésére, elhitetve a rendfenntartó erők jó szándékú tagjaival, hogy az alkotmányos jogok elvesztése ?a közérdek javát? szolgálja.

Nyilván lesznek olyanok, akik ellenállnak majd egy ilyen parancsnak, de talán a Jade Helm arra is jó lesz, hogy az ilyen érzelmek felszínre kerüljenek és kiderüljön, kitől várhatnak feltétel nélküli engedelmességet.

Tehát amennyiben a Jade Helm egy olyan hadgyakorlat, amelyben a katonaságot egy belföldi vészhelyzet kezelésére készítik elő, mi lesz a vészhelyzet, amit kezelniük kell?

A kérdésre nincs kézenfekvő válasz. A végső válság valószínűleg egy gazdasági katasztrófa lesz, az Egyesült Államok gazdasági és társadalmi szerkezetei azonban már annyira meggyengültek, hogy szinte bármilyen esemény betöltheti a gyújtózsinór szerepét. Ez lehet egy terror vagy kibertámadás, járvány, de akár egy erősebb szél is. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy a kormány válságra számít, és ennek beköszöntével megkezdődhet az amerikai nép elleni háború.

Egyáltalán minek ehhez az egészhez egy válság? Például azért, mert a válságot kiváltó eseménnyel könnyebb kiszűrni az ellenállókat.

Mire lehet számítani tehát a hatalom részéről?

Max Boot, egy befolyásos elit szervezet, a Külkapcsolatok Tanácsának rangidős tagja, katonai tanácsadó, a World Affairs Council előtt tartott előadásában igen hasznos bepillantást nyújtott az elit taktikáiba.

Amennyiben az amerikai nép venné a bátorságot, hogy ellenálljon az alkotmányos jogok lerombolásának, az akció előbb utóbb felkeléssé erősödne. Max Boot szavai pedig rávilágítanak, hogy az elit milyen taktikákkal fordítaná ezt az esetleges felkelést ellenfelkeléssé azok ellen, akik hajlandók ellenállni a diktatúrának.

A közvélemény irányítása

A felkelés legyőzéséhez Boot elengedhetetlennek tartja a közvélemény irányítását. Első példaként az Amerikai Forradalmat hozza fel, értékelése ezen a téren azonban hibás, valószínűleg azért, mert a forradalom igazi szégyenfolt az elit renoméján, így ezt a konkrét eseményt nem tudják elfogulatlanul elemezni.

Az igazság az, hogy a legtöbb forradalom főszereplői, még a sikeres forradalmaké is, többnyire kisebbségben maradnak. Az emberek többsége nem vesz részt a történelem alakításában, ehelyett kiszolgáltatottan várja, hogy az események árja merre viszi őket, majd megpróbálnak csatlakozni a győzelemre esélyesebb erőkhöz.

Boot azt gondolja, hogy amennyiben az alapító atyák a Római Birodalommal álltak volna szemben a Brit Birodalom helyett, valószínűleg veszítettek volna, mert Rómát nem érdekelte a közvélemény. Ez a kijelentés jól tükrözi az elit gondolkodásmódját.

Manapság az elit jól átgondolt dezinformációk segítségével próbálja igényei szerint alakítani a közvéleményt. Mi lehet azonban a közvélemény hatékony kezelésének módja egy modern forradalomban? A válasz szerintük egyszerű: a közvéleményt, mint olyat, ki kell iktatni. Egy irányított válság, különösen, ha az gazdasági jellegű, olyan mennyiségű egyéb problémát és veszélyt teremt, beleértve a bűnözés megnövekedését, a fosztogatást, felkeléseket, éhezést, nemzetközi konfliktusokat, csupán néhányat említve, hogy az emberek véleménye, ha egyáltalán a túlélésen kívül tudnak másra figyelni, elveszik a forgatagban, tehát hanyagolhatóvá válik.

Ezt elérve az oligarchák szabadon kivitelezhetik erkölcsileg alaposan megkérdőjelezhető lépéseiket, anélkül, hogy a nép haragjától kellene tartaniuk.

A nép irányítása

A felkelés leverésének másik fontos eleme Boot szerint a nép irányítása, hogy megakadályozhassák a forradalomhoz történő csatlakozást, illetve azt, hogy a felkelők a tömegeket fedezékként használják. Azt is egyértelművé teszi, hogy a nép irányítása alatt NEM az emberek szívének diplomáciai értelemben vett megnyerését érti, hanem igazi dominanciát, amit különböző taktikák és pszichológiai eszközök segítségével javasol elérni.

Az algériai ellenfelkelést hozza fel példaként, ahol bár a rendszeres kínzások ?erkölcsileg elítélendőnek? tekinthetők, mégis sikeres eszköznek bizonyultak a felkelés vezetőinek legyőzésében. Úgy gondolja, hogy a franciák ott rontották el taktikájukat, hogy a kínzáshadjáratot nem voltak képesek csendben, fű alatt végezni, így szerinte Algériában is a közvélemény miatt vesztett a francia hatalom.

Ezt követően Boot egy ?sikeres? példára tér át, mégpedig a britek győzelmére a malayai felkelők ellen, ami szerinte három tényezőnek volt köszönhető.

1. A britek a lakosság komoly hányadát, akár egész településeket, kerítéssel körbezárt, őrökkel védett koncentrációs táborokba zárták, így a felkelők nem tudtak új tagokat toborozni az elégedetlen, elnyomott tömegekből, azonkívül könnyebben győzhettek az elszigeteltté vált lakosság ellen.

2. Különleges alakulatok segítségével célzott támadásokat indítottak a felkelők konkrét csoportjai ellen, és nem pazarolták az erejüket értelmetlen, hatalmas területeken folyó harcokra, mint ahogyan azt az USA tette Vietnámban.

3. A britek megnyerő ígéreteket tettek a lakosság felé, beleértve az ország függetlenségét is, aminek köszönhetően a tömegek alakíthatóbbá váltak és jobban hajlottak az együttműködésre.

Az Egyesült Államok esetében nem valószínű, hogy az elit függetlenséget ígérne a hazafiak lázadása elleni harcért cserébe, de talán akad a tarsolyukban valami más, ami elnyerheti a tömegek tetszését: a biztonság ígérete.

Ezért is lehet a britek fenti példája az elit által követendő út az Egyesült Államokban, mert így, egy országos vészhelyzet okozta zűrzavart meglovagolva, fokozatosan térhetnek át az alkotmányos köztársaságról a szükségállapotra.

Sűrűn lakott területek izolálása

A nagy amerikai városok megfigyelési hálózatának pénzt és energiát nem kímélő kiépítése sem véletlen. Bizonyos városokat (nem mindet) izolált, teljesen megfigyelt táborokká, amolyan ?zöld zónákká? lehetne így alakítani, ahol rendkívüli mértékben korlátoznák az utazás, az együttműködésért cserébe pedig valószínűleg élelmet, lakást és biztonságot ígérnének, persze csak azután, hogy a lakosság alapos ízelítőt kapott a katasztrófa hatásaiból. Néhány hónap éhínség vagy a gyógyszer és orvosi ellátás hiánya bizonyára milliók halálát követelné. A felkészületlen tömegek pedig maguktól mennének ezekbe a központokba a segítség reményében.

Az izolálásra alkalmazott stratégiát már élesben is láthattuk a Pittsburgben tartott G20-as csúcs alkalmával. A rendőrség és a nemzeti gárda több mint 4000 tagjának közreműködésével az egész belvárost lezárta és csupán egyetlen útvonalat hagytott nyitva a lakosság számára. Az első napon még tüntetők sem voltak, mert a lakosságot megdöbbentette az erőhatalom ilyen méretű felvonultatása. A legtöbben el sem hagyták otthonukat.

A vezetők elhallgattatása

Az elit előszeretettel tünteti el a számára nem kívánatos mozgalmak vezetőit. Ez az amerikai ?szabadság? mozgalomra kevésbé érvényes, mert tagjai leginkább tanítók, nem pedig tábornokok, akik az egyéni vezetésben, nem pedig a központi irányításban hisznek.

Negyedik generációs hadviselés

Végül, de nem utolsó sorban muszáj szót ejteni egy olyan taktikáról, amit Boot nem említ. Egyesek pszichológiai hadviselésnek hívják, de ennél többről van szó. Hívjuk negyedik generációs hadviselésnek, ami lényegében azt jelenti, hogy a lakosság egyik szegmensét vetik be egy másik, mégpedig olyan szegmens ellen, amelyik az elit útjában áll. Ezt a háborút a katonaság nélkül vívják. Az elit megosztja a lakosságot és szépen végignézi, ahogy a belső harc elvégzi a munkát helyette. Tökéletes példáját láthatjuk ennek a taktikának a faji kérdések manipulálásában és a rendőrség militarizálásában.

Láthattuk, hogy miként vetettek be provokátorokat Ferguson-ban, Missouri-ban vagy Baltimore-ban, így az is elég egyértelmű, hogy a kialakuló faji háború is a terv része. A rendőrség és a lakosság közötti ellentéttel is hasonló a helyzet. Miközben katonai játékszerekkel és állami támogatással látják el a rendfenntartókat, vajmi kevés taktikai képzést kapnak, így amikor elszabadul a pokol, őket is csak ágyútölteléknek szánják.

Időkjelei: A mi dolgunk pedig nem az, hogy felsorakozzunk valamelyik oldal mellett, hanem éppen ezt kerülve próbáljunk meg segíteni a hozzánk fordulóknak.

A rendőrség bukását is arra fogják használni, hogy igazolják a katonaság belföldi bevetésének szükségességét, persze csak azután, hogy az egymásnak ugrasztott lakosság eleget őrjöngött és gyilkolt, amit az elit a karosszékből nézhet végig.

Végezetül fontos tudni, hogy a legjobb védekezés a válság ellen a felkészülés és ez nem csupán saját magunk és közeli hozzátartozóink ellátását jelenti.

Időkjelei: A felkészülés legfontosabb része pedig hitünket a Kősziklára alapozni, ezáltal a világban jelenleg folyó eseményeket is megérteni, illetve segíteni másokat is erre vezetni.

?Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene!? (Filippi 4:9)

Olvasnivaló: A viharon át

Előző posztKövetkező poszt

37 hozzászólás

 1. Gyakorlatozzanak csak nyugottan.A gonosz ezzel most saját farkába fog harapni ha egy öntámadást hajt végre az USA-án belül majd terrortámadásnak tünteti fel és erre hivatkozva korlátozza az emberek jogait és megpróbálja ráerőltetni erőszakkal az emberekre a jó előre eltervezett luciferi gazságait.Én voltam katona és mindenki biztos lehet benne hogy ez nem fog működni.Egy olyan ország mint Amerika ahol több mint háromszáz millió ember él meg pláne nem.Nincs rá kapacitásuk még eme jelenlegi fejlettnek tekinthető világban sem bármilyen eszközt is vetnének be.Amerika nagyvárosaiban például egy négyzetkilóméteres terület beépitettsége 99-százalékos gyakorlatilag csak az utak tekinthetők sima terepnek.és ezek a városok több száz négyzetkilóméter nagyságuak.Ezt azért fontos megemliteni mert egy kitervelt káosz közepette sokan lesznek azok is akik hamar felismerik hogy itt valami nem stimmel na és pont ekkor fog jönni az amire még maga lucifer se számithatott mert szerencsére ő sem tökéletes mert ekkora városokat nem lehet totális kontroll alá helyezni mert én mint volt katona pontosan tudom hogy lehetetlen.Mert honnan is tudná az a szerencsétlen megvezetett katona cia meg fbi-os hogy most épp a tizedikről vagy valamelyik százemeletes nyolvankettedik emeletéről veszi célba egy mesterlövészpuska.Akármilyen agresszivan probálkoznának egy idő után nagyon demoralizáló tud lenni ha minden nap rettegve kéne a parancsot teljesiteni.Nos tehát ez a taktika hamar megbukna és pont azok ellen fordulna akik erre utasitották őket.Sajnos amire erre ráébrednek hogy miért is öltük egymást arra már sok ártatlan vér kiontatik és ekkor kell majd észnél lenni.Jön majd egy békét biztonságot szeretetet sugárzó egyéniség aki csodákat tesz.Apropó csodákat……jó tudni hogy azokat a technikai vivmányokat amiket a mindennapi életben használunk és használni fogunk a jövőben azokat már minden esetben már jóval korábban feltalálták a lakosság számára pedig mindig csak később bocsájtják rendelkezésére.Tehát a gonosz követőinek még sok olyan találmány lehet a birtokában amivel könnyen ámulatba ejthetnek minket.A lényeg hogy lucifer a fizikai vágyainkat használja majd ki hogy megtévesszen minket a nagy rombolás után és magával ragadjon minket a kárhozatba olyan ravasz módon hogy közben elhisszük hogy ő a jó.Jézus nem megfogható megmérhető dolgokkal érint meg majd minket hanem tiszta félreérthetetlen üzenetet küld minden embernek de a választás az embereké lesz.Mert minden ember tudja független attól hogy milyen vallási neveltetésben részesült vagy épp materalista hogy mikor cselekszik jót és mikor rosszat tehát a döntés joga mindenkinek a saját kezében van.

 2. “Európát, a keresztényeket halálra ítélik. Európa bűne, hogy keresztény, és az ?eredeti bűntől” terhelt embert megváltani akaró Jézus Krisztust követi. Akit halálra ítéltek, megfeszítettek, feltámadott, s hatalma a felebaráti szeretet hirdetésével azóta is töretlen. Ezt akarják elpusztítani! A keresztény Európa életben maradhat, ha visszatér keresztény gyökereihez, és kitör a rabló globalizáció igájából, a gyarmati sorából. Az Aranyborjú-imádók globalizációja megbukott, vele együtt a multikulturális program is. A népeknek nem kell az istentelenek zagyvasága, a bábeli zűrzavar. Ezért ha Európa fel is adja magát, mi magyarok ne tegyük. Térjünk meg az egy Istenhez, Jézus Krisztus felebaráti szeretetéhez, a családhoz, hazánkhoz, az emberhez, környezetünk, a természet védelméhez.

  Ha marad a habzó szájjal fröcsögve üvöltő Cohn-Benditek uniója, akkor lépjünk ki belőle. Csak ádáz, undorító ellenségeinket veszíthetjük el. Addig se legyen eurónk. Legyen stabil forintunk és erős hadseregünk, gazdaságunk.

  Fogjunk össze. Keressünk barátokat, védelmet Keleten! Legyünk mi is erősek és gazdagok.

  Ne féljünk kimondani az igazságot! ”

  http://trianontarsasag.info/Elemzesek.html

  Becslések szerint 115 ezer család lakását viheti a bank

  http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/100-ezer-csalad-lakasat-viheti-a-bank-2359389

  1. Kedves Andre!

   “… az ?eredeti bűntől? terhelt embert megváltani akaró Jézus Krisztust követi. Akit halálra ítéltek, megfeszítettek, feltámadott, s hatalma a felebaráti szeretet hirdetésével azóta is töretlen. ”

   Ehhez azért van némi hozzáfűznivalóm:
   – Mit jelent Jézust követni? Egészen pontosan azt, hogy az Örökkévaló Isten törvényeit tudásomnak és teljes erőmnek megfelelően, betartani.
   – Melyik törvényt? Azt a “Mózesit” – sőt még többet …
   – Miért kéne a keresztényeknek a mózesi törvényt betartani?
   Ennek több oka is van:
   1. Jézus is betartotta:
   Máté 5:17 Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.
   2. Amikor betartjuk az Isten törvényeit, (mózesit) akkor töltjük be azt a híres “szeretet törvényt” is.
   Úgy az Örökkévaló Istennel kapcsolatban, mint az embertársainkkal kapcsolatban is.
   A 10 parancsolat 1-4 betartásával az Örökkévaló Isten felé nyilvánítjuk ki tiszteletünket és szeretetünket.
   A maradék 6 MEGCSELEKVÉSÉVEL pedig embertársaink felé.

   Amíg embertársaink felé a “szeretet törvényt” reklámozzuk, – üres frázis lesz, ha nem tesszük hozzá, hogy a szeretet törvényét a 10 parancsolat betartásával tudjuk csak betölteni.

   Szeretettel: Erika

   1. Kedves Erika!

    Kérlek mutass EGY embert aki megtudta tartani a Törvényt, és ha ellapozol az Apcsel-ig ott le van írva mely Törvények vonatkoznak a pogányokra. Arról nem beszélve mivel nincs Templom így már LEHETETLEN megtartani a Törvényt.
    A Biblia pont fordítva mondja ha te Szeretetben (Agapé azaz az isteni szeretet) jársz akkor befogod tölteni a Törvényt (lásd 1 Kor13) De ha a Szeretetben járást parancsként vagy törvényként próbáljuk megtartani az nem fog menni, mert az már nem szeretet hanem érdek.

    1. NORBI .

     Némi jelzésként : Talán nem olyan régen kapcsolódtál
     az oldalhoz ; Valójában te leszel a sokadik, aki a szere –
     tetre hivatkozva akarja eltörölni azt, amit Jézus nem .
     A fenti idézet szerint nem Erika mondja amit mond, ha –
     nem Jézus – A kérdés inkább az, hogy te miért akarod
     eltörölni azt, amit Jézus konkrétan kijelentve nem }

    2. Kedves Seraf!
     Ez a kérdés néhányszor felmerült mostanában, így fontosnak tartom, hogy tisztázzuk.
     Jézus nagyon egyértelműen elmagyarázta, hogy az Újszövetség a 10 parancsolatnál sokkal több. Valóban nem eltörölte, hanem betöltötte és így új parancsolatot adott. (János 13:34)

     Jézus magyarázatát pedig a régi és új parancsolatok közötti különbségről itt találod:
     “Mert azt mondom nektek, hogyha igazságosságotok felül nem fogja múlni az írástudókét és farizeusokét [akik nemcsak a 10, hanem több száz parancsolatot tartottak be], semmiképp sem mehettek be a mennyek királyságába.

     Hallottátok, hogy az ősöknek azt mondották: Ne ölj! Aki öl, az ítéletre kerül!

     Én azonban azt mondom nektek: Mindenki ítéletre kerül, aki testvérével haragot tart. Annak, aki testvérének azt mondja: bolond, a nagytanács elé kell kerülnie! Azt pedig, aki azt mondja: ostoba, megfogta már a tüzes gyehenna.

     Hallottátok, hogy azt mondták: szemet szemért és fogat fogért!
     De én azt mondom nektek: ne álljatok ellene a rossznak, hanem ha valaki jobb felől arcul üt, fordítsd oda a másik arcodat is,

     Hallottátok, hogy azt mondták: szeresd felebarátodat, gyűlöld ellenségedet!
     De én azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket,…” Máté 5:20-tól

     Jézus szeretet törvénye tehát sokkal több és tulajdonképpen szigorúbb, mint a 10 parancsolat, ami csak tiltásokból áll, ugyanakkor azt is demonstrálta ezzel Jézus, hogy “a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte”. Róma 3:20 csakis kegyelemből (Efézus 2:8-9).

     A jó cselekedetek nem feltételei a megváltásnak, hanem annak következményei.

    3. Kedves GNORBI!

     – Sátán egyik elterjedt tévtanítása, hogy a “törvényt Krisztus a keresztfára szegezte, – ezért, nincs mit betartani.”
     Nem a törvényt, hanem a bűneinket! Főképpen a megtérésünk előtti múltunk bűneit, pontosan azért, hogy a törvényt viszont mi is igyekezzünk TUDATOSAN megtartani.
     (És ha mégis vétkezünk, mert ugyan melyikünk ne vétkezne:
     1.János 2:1 Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.)

     – Amiről azt írtam, hogy “sőt, még többet” – ezt Thea nagyon szépen kifejtette …

     – “Arról nem beszélve mivel nincs Templom így már LEHETETLEN megtartani a Törvényt.”
     A “törvény” ma már nem egy “ceremóniális templomi bemutató” – mint ami volt Izraelnek, a bűnökért való állatáldozatokban.
     (Helyesebben inkább úgy kéne fogalmazni, hogy amit Izrael a maga korában rosszul használt. Ugyanis a bűnért való áldozatot nem a bűntől való szabadulás érdekében használta, – hanem a bűn következményétől való szabadulás céljára.)
     Pontosan ezért váltotta fel – a szüntelen bűnért való állatáldozatokat – Krisztus egyszeri, és megismételhetetlen véráldozata, emberenként, személyesen, elvett bűnöknek bocsánatára.
     Aki ezt EGYSZER elvette, (megtért) az elfogadja ezzel azt is, hogy tudatosan, szándékosan, többet nem vétkezik.
     Szándékosan, tudatosan törekszik a 10 parancsolat “alapjainak” betartására, az a bizonyos “több” (amiről Thea is írt) pedig része a Krisztusban való fejlődése folyamatának.
     Nekünk keresztényeknek ezért nincs szükségünk sem templomra, sem templomba bemutatott bűnökért való áldozatra.
     Természetesen mi is tévedünk, vétkezünk, (tudatlanságból, haragból, hirtelen felindulásból, mulasztásból), de akaratunkat mégis odaszánjuk Istennek arra, hogy szándékosan vagy tudatosan ne vétkezzünk. És a bűneinket, – törvényszegésünket – bűnbánat hatására elrendezzük először embertársainkkal, majd az Örökkévaló Istennek is megvallva, elkérhetjük Krisztusért a bűneink bocsánatát. Ez viszont nem jogosít fel arra, hogy holnap is könnyelműen elkövessük ezeket a jól ismert bűneinket, mert ez esetben előbb-utóbb, de el fog fogyni a bűnbocsánat kegyelme.

     Szeretettel: Erika

    4. Kedves Thea .

     Akkor ezt a hsz-t most nem teljesen értem a címzés /
     tisztázás okán : Nem látok véleménykülönbséget ; A
     Teremtő parancsolata is érvényes és Jézusé is – De
     Jézus szeretet parancsolatára ( meg felülírására ) hi –
     vatkozva azért nem törlendő el az Atyáé se .

     Tudod, Norbi ( és sokak ) véleményével az a gond ez –
     ügyben, hogy a szeretre hivatkozva azt írja, miszerint
     ha szeretetben jár, akkor be fogja tölteni a Törvényt,
     de mutass egy embert aki megtudta tartani a Törvényt .
     Ha pedig nincs templom, akkor lehetetlen betartani a
     törvényt – Persze nem tudni melyikre lett gondolva : Lo –
     pásra, paráznaságra / stb .

    5. GNORBI75, szívemből szóltál 🙂
     Gal 5,4
     Elszakadtatok Krisztustól, a kik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek
     Isten áldjon!
     Szeretettel,
     Anikó

    6. Kedves SERAF!

     Szerintem egyről beszéltek, csak nem értitek egymást. Norbi is arról ír, hogy a Szellemtől való születés az ( amely által megszabadultunk a bűn törvénye alól, mert meghaltunk a Krisztussal együtt , és új, isteni élet részesei lettünk, a Vele ( Benne ) való feltámadásunk által , amely miatt betöltjük ( be tudjuk tölteni) a törvényt. ( Krisztusban, és a Szent Lélekben való növekedésünk szerinti nagyságban ( ha Krisztusban maradunk, és a Szellem szerint járunk, és hagyjuk, hogy Isten megtisztítson bennünket ), amely megtermi bennünk a Szellem gyümölcseit) először szükséges dolog, mert hit által igazulunk meg kegyelemből, és nem cselekedetek ( a törvény ( a 10 parancsolat) betartása, illetve akármilyen felekezeti törvény betartása ) által. Viszont éppen ekkor ( újjászületésünkkor) íratik a szívünkbe, és az elménkbe Isten törvénye, amely amíg szellemi csecsemők vagyunk, tanítómesterünkként is szolgál (Róm. 7-8) , a Krisztus teljességének eléréséig ( amíg meg nem tisztíttatunk minden bűntől, ami a valódi szentség elérése, és a Krisztusban való halál, és feltámadás valódi megtapasztalása)).

     Zsid. 8,10 Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjökbe, és az ő szívökbe írom azokat, és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem.

     Amikor már elértük azt , akkor Krisztus minden mindenben, és: 1 Ján. 3,6 A ki ő benne marad, egy sem esik bűnbe; a ki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt.1 Ján. 3,9
     Senki sem cselekszik bűnt, a ki az Istentől született, mert benne marad annak magva; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született.

    7. Drága Anikóm!

     Nem is a törvény által igazulunk meg, hanem, ahogy Thea is írta:
     “A jó cselekedetek nem feltételei a megváltásnak, hanem annak következményei. ”
     A személyes megváltásunk akkor megtörtént, amikor megtértünk Krisztushoz. És ekkor ismerhetjük fel azt is, hogy az Örökkévaló, az EGYEDÜLI, és IGAZ Isten.
     Ha pedig Isten IGAZ, akkor a 10 parancsolata is igaz, illetve az Isten igazságát a 10 parancsolat megcselekvésével (az igazságos cselekedetekkel) ismerhetjük el.
     Jó cselekedetek pedig CSAK abból fakadhatnak, ha az Istentől kapott törvényeket betartjuk. pl. ne ölj, ne lopj, ne kívánd azt ami felebarátodé, ne tégy ellene hamis tanúbizonyságot, sőt, a Krisztustól kapott “többlet” a 10 parancsolat “súlyát” mélyíti el.
     Sőt, felismerhetjük azt is, hogy ezek a parancsolatok “nem tilalom fák”, hanem Istentől jövő “védőkorlát” a számunkra.
     Ugyanis, ha ez társadalmi szinten működő törvénnyé válik, (válna), akkor senki sem akarná ellopni, megszerezni azt ami a másé.
     Ha pedig az Isten szerinti társadalmi szintből mégis “kilógna” egy-két ember, azzal szemben Isten maga szolgáltatna igazságot, védelmezné az igaz embert.
     De amikor egy egész társadalom kisebb-nagyobb csalókból, lopókból, paráznákból áll, akkor hol van az az igaz ember, akinek Isten igazságot szolgáltathatna???

     Szeretettel: Erika

    8. Drága Erikám,
     a jó cselekedetek csak szeretetből tudnak fakadnak, ami emberben nincs, mert Isten a szeretet.
     tudom, hogy engem Jézus nem azért mentett meg, mert bármi jó vagy igaz lett volna bennem, hanem megkönyörült rajtam, mert szeret. Azóta sem lettem semmivel sem jobb ember, viszont új emberré válhattam (azaz a folyamat még tart egészen addig, amíg élek)
     Békém van és szabadságom. Kaptam egy könyörületes szívet a régi helyett. A szeretete munkálkodik bennem és formál, de, ami a legfontosabb, hogy rajtam keresztül megérinti mások szívét vagy gyógyít betegeket vagy éppen, amit akar cselekedni megcselekszi. A hátra lévő életem az Ő dicsőségéről szól, amiben nekem annyi a szerepem, hogy engedelmes vagyok neki, Halálos mocsárból mentett ki, olyanból, amilyenben jelenleg mindenki tartózkodik, aki még nincs megváltva. Ő személyes kapcsolatot szeretne mindenkivel, ez csak úgy lehet, ha a szívünket adjuk át neki. A meggyötört szívünket, hogy a sebeinket begyógyítsa.
     Fil 3,9
     És találtassam Ő benne, mint a kinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján.
     Isten áldjon!
     Szeretettel,
     Anikó

    9. Drága Anikóm!

     “a jó cselekedetek csak szeretetből tudnak fakadnak, ami emberben nincs, mert Isten a szeretet.”

     Ezzel a második lépcsőfokkal egyet is értek Veled.
     Viszont ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi számít “jó cselekedeteknek”, meg kell tanulnunk a “jó cselekedetek” Isten szerinti beazonosítását, méghozzá a 10 parancsolat alapján.

     Ézsaiás 1:17 Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét.

     Az viszont már tényleg a bennünk munkálkodó szeretet függvénye, hogy melyik törvényt kire alkalmazzuk, vagy kire nem.

     Ha csak a szeretetre hivatkozunk, és az Isten törvényére nem, akkor a parázna is hivatkozhat arra, hogy a barátnője férjével a szeretet törvénye alapján cselekszik “jót”.
     Első körben éppen a 10 parancsolat alapján meg kell tanulnunk elméletben is és gyakorlatban is, hogy mit jelent a jó cselekedet fogalma, és pont ezen törvények alapján gyakorolnunk is kell azt.

     Szeretettel: Erika

    10. Kedves Anikó
     Roppant tetszik ez a frappáns kijelentés:

     ?hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján.?

     Számtalanszor hallottam ezt, illetve ennek a kijelentésnek a különböz? formáit: pl. A bennem él? Jézus az én igazságom, stb.
     Ilyenkor ezt a kérdést szoktam feltenni: A bennünk él? hit, Isten, Jézus, Szellem, vajon hány b?n, vagy törvényszegés forrása? Semennyié! Mert ha új ember vagyok, akiben Isten Szelleme él, akit az vezet, akkor annyi b?n elkövetése ?engedélyezett?, amennyit az Isten Szelleme megenged. Ez pedig 0

     Sokan nem tudják mit jelent ?a törvény alatt állni?. A törvény alatt állni azt jelenti, hogy habár a természetem húz és b?nös, visszatartom magam a b?n elkövetését?l. Az Istennek a k?táblákra írt akarata, aminek meg kell feleleni, mégha a bennem él? b?n ereje képtelenné is tesz arra. A törvény, ÍGY egy átok, nem a megigazulás eszköze.
     Mi a hit törvénye? A hit pedig a bens? természetb?l fakadó igazodás a tökéletes isteni mércéhez, mert szívembe, szellemembe helyezte a törvényt, az ahhoz való igazodás akaratát, és megadja a betötéséhez szükséges er?t. A hit nem lerontja a törvényt, hanem fenntartja azt (Róm. 3:31; 6:15; Gal. 2:17-21). Mivel nem mi vagyunk ennek a forrása, hanem Isten, így ez az ? bennünk véghezvitt igazságossága.
     Aki törvényszegésben él, abban még nem kezdte meg a munkáját.
     Egyébként pedig határozzuk már meg a ?szeretet? fogalmát, ha olyan sokat hivatkozunk rá. S mi más lenne a legjobb meghatározás, mint az, amit maga Isten ad meg err?l:

     1János 5:3 2Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, hogy szeretjük Istent, és megtesszük parancsait. 3Mert az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek. 4Mert mindenki, aki Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem ? győzelem a világ fölött! ? a mi hitünk.

    11. Kedves Ida .

     Értelek és Thea hsz-ét is : Mi köztünk nincs
     véleménykülöbség az Atya / Jézus Parancso –
     latait illetően ; Mind a kettő érvényes .
     Némi hasonlattal élve – A Norbi felé írt jelzés
     tőlem olyan volt, mint amilyet Évinek tettél, a –
     mikor a falura történő ( bélyeg előli ) kimene –
     külést keveselted .

     Valójában megvárhatnánk Norbit, hogy pon –
     tosan mit ért betarthatatlan alatt ( emiatt so –
     roltam fel kettőt ), mert azt gondolom elsiklo –
     tok Thea-val afelett amiért írtam – Aki nagybe –
     tüvel írja a Törvényt, az konkrétan az Atya 10
     parancsolatát érti alatta, és kisbetüvel az ak –
     kori társadalmi több százat .

     Leírom dióhéjban mi történik mostanság, il –
     letve jó pár éve. Talán így érthetőbb lesz mi –
     ért volt a hsz – Ez egyenlőre nem vonatkozik
     Norbira és talán jelzi, hogy a nagybetüs Tör –
     vény szó használatát jól értelmeztem-e, illet –
     ve mit értett / ért alatta .

     Néhány éve a magukat nacionalista oldalnak
     nevező ( irányító meg véleményformáló ) erők
     nem csak a zsidózásba kezdtek bele, hanem
     konkrétan és *teljes mértékben* az Ó-Szövet –
     ség elutasításába, és ‘elsődleges célpont’ a
     Tóra, amiben a 10 parancsolat van – Azaz en –
     nek megfelelően az a nemzeti érzelmű, aki e –
     zeket teljes mértékben elutasítja ( biztos hal –
     lottátok már, hogy minden mese vagy lopott a –
     mi benne van, és a hallgatóságban / irányítot –
     takban fel sem merül, hogy az Új-Szövetség
     szerint maga Jézus hivatkozik többször arra )
     Ugyan így van elhallgatva az is, hogy maga Jé –
     zus jelenti ki, miszerint nem eltörölni jött – Ná –
     lam a “nem eltörölni jöttem”, azt jelenti ami le
     van írva, és ez is az Ó-Szövetség fele mutat .
     A magam részéről pártatlan vagyok nemzetisé –
     gi hovatartozás ügyben : Az viszont elfogadha –
     tatlan, hogy bármire hivatkozva valaki úgy állít –
     sa be a dolgot, hogy a 10 parancsolat nem ér –
     vényes – Mivel az Atya Törvénye Egyetemes és
     nem kizárólagosan zsidó kitétel vagy rendelet }

    12. Némi Plusz :
     Szóval amig mi itt irogatunk / idézgetünk és e –
     lemezgetünk, addig már nem is a háttérben fo –
     lyik egy polgári / társadalmi ( szellemi ) háború :
     Mint a politikai, úgy a vallási oldal felhasználá –
     sával / közreműködésével ; Ezek a szembenál –
     ló felek mindenféle eszközt felhasználnak egy –
     mással szemben – Mint látható az írányítók sze –
     mében az se érdekes ( ha közben Jézusoznak,
     akkor biztos tőle kaptak rá utasítást ), hogy a Te –
     remtő Törvénye Egyetemes { Ebbe a háborúba
     mi is benne vagyunk : Értve a weblapra is ; Igaz
     kéretlenül / akaratlanul }

    13. Kedves Seraf!

     – A Törvényt az Örökkévaló csak Izrael népével kötötte meg a Sínai hegynél, Isten és népe közötti szövetség formájában.
     Abban az időben ennek a betartása csak Izraelre vonatkozott, úgy mint Isten szövetségének záloga (2.Móz. 19:5, és 2.Móz. 20. fejezet)

     – Egy “ÚJ SZÖVETSÉG” formájában Jézus EZT a Törvényt, és EZT a Szövetséget erősítette meg Izrael népével, és terjesztette ki azokra a POGÁNYOKRA IS, akik megtérnek Jézushoz.
     – A Róma 11 fejezete szerint ezért a “szelíd olajfa” Izraelt jelképezi, míg a “szelíd olajfába BEOLTOTT vad olajfa ágak a megtért (ezt a törvényt Jézus Krisztusban elfogadó és betartó) keresztényeket.

     – Ezért mondja a Róma 10:12 azt, hogy NINCS KÜLÖNBSÉG azok között, akik Jézus Megerősített Törvényét (az Új Szövetséget) elfogadják és betartják Jézus Krisztusban. Így már teljesen mindegy, hogy Izraelíta vagy pogány nemzetből való ember tér meg Jézushoz, mind a kettő a “szelíd olajfa” részesévé válik.
     Az Izraelíta azért, mert ő eleve a Sínainál Mózesnek adott Törvény és ezáltal Isten Szövetségének részese volt.
     A megtért pogány nem volt ugyan ennek a szövetségnek részese, de az Örökkévaló “vad olajfa hajtását” is BEOLTOTTA a “szelíd olajfába” és innéttől, már a “szelíd olajfa részét” képezi.
     Róma 11:12 Mert NINCS KÜLÖNBSÉG zsidó meg görög között; MERT UGYANAZ AZ URA mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják.
     (Ez azt jelenti, hogy a Törvények betartásával a pogányok is Izraellel kötött szövetség részeseivé válhatnak a Jézus Krisztusban.)

     Szeretettel: Erika

    14. Ezt a részt korrigálom, mert a fogalmazásból kimaradt a lényeg:
     ? A Róma 11 fejezete szerint ezért a ?szelíd olajfa? Izraelt jelképezi, míg a ?szelíd olajfába BEOLTOTT vad olajfa ágak a megtért (ezt a törvényt Jézus Krisztusban elfogadó és betartó) keresztényeket.

     Helyesen:
     ? A Róma 11 fejezete szerint ezért a ?szelíd olajfa? Izraelt jelképezi, míg a ?szelíd olajfába BEOLTOTT vad olajfa ágak a POGÁNY világból megtért (ezt a törvényt Jézus Krisztusban elfogadó és betartó) keresztényeket.
     (A Róma 11:12-ben használt “görög” kifejezés is erre a pogány világra vonatkozik.)

    15. Kedves SERAF!

     Igen, azzal nem is volt gondom, hogy te mit mondasz ( bár a kiegészítést köszönöm, a nép-nemzeti vonalakkal kapcsolatosan is), de én GNORBI75 ezen mondata alapján gondoltam, hogy ugyanarról beszéltek : “A Biblia pont fordítva mondja ha te Szeretetben (Agapé azaz az isteni szeretet) jársz akkor befogod tölteni a Törvényt (lásd 1 Kor13)” (Ján. 14,24 A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem. )
     Bár persze vannak olyan mondatai , amikkel vitatkozni lehet az ige alapján ( de az is lehet, hogy csak nem fejtette ki Norbi teljesen amit mondani akart) , de én ezt a mondatát úgy értelmeztem, hogy azt mondja, amit írtam.

     pl:
     ” De ha a Szeretetben járást parancsként vagy törvényként próbáljuk megtartani az nem fog menni, mert az már nem szeretet hanem érdek.”

     Mát. 5,44 Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.
     Luk. 6,35 Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván; és a ti jutalmatok sok lesz, és ama magasságos Istennek fiai lesztek: mert ő jóltévő a háládatlanokkal és gonoszokkal.
     stb…!

     Viszont, ha újjászülettünk a Szent Lélek által, akkor már az újember szerint, és a Szellem szerint járunk, és a Krisztus parancsait hajtjuk végre, amely az “óembernek” nem feltétlenül tetszik! Az óember ezt kényszernek érzi, de az újember gyönyörködik az Isten törvényében, és igyekszik azt betölteni, és teljesíteni azokat a kívánalmakat, amelyeket a Szellem “parancsol”. (Természetesen az Isten, és Krisztus felé való szeretet miatt, amely újjászületésünkkor kitöltetett a szívünkbe. Ahogyan a testvérek felé való szeretet is, és az emberek ( hitetlenek) felé való is. ) Ezért több ( és ezért kell, hogy több legyen ) a mi igazságunk a farizeusok, és törvénytudók igazságánál, mert a Törvény azt mondja, hogy ” szemet, szemért…” ( stb), a mi igazságunk, pedig azt mondja , hogy “szeressétek….”.
     Itt, az embernek kell a test ( óember) cselekedeteit, indulatait megöldökölni, és azokat nem végrehajtani ( amíg valóságos nem lesz bennünk az óember halála, és az új feltámadása, amikor is már : 1 Ján. 3,9 Senki sem cselekszik bűnt, a ki az Istentől született, mert benne marad annak magva; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született. A Csia fordítás ( de a Károli régi is) ezt írja: 1Ján 3,9 [Képtelen] mindenki a vétkezésre, aki Istenből született, mert az [Isten] magva benne marad. Nem is képes vétkezni, mert Istenből született.). Vagyis, amikor már az Isten Fia lerontotta bennünk az ördög munkáit teljesen, akkor eljutunk ide, de addig a Szellem szerint kell járnunk, ami az óemberrel való ellenségeskedésnek hat.

     Róm. 8,1 Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert a mi a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. A kik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. De ha Annak a Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által. Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk: Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek. Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.

     De, persze igazad van, jó lenne, ha Norbi pontosítaná, hogy mit szeretett volna mondani!
     ?

    16. a megcsalás dologgal Erika pont a lényegre tapintott.

     Vegyünk egy példát: Klárinak van egy barátnője Lili. Lili férje pont olyan, mint Klári fejében élő, ideális férfi-kép. Nagyon jóképű férfi, pont az esete Klárinak. Akárhányszor meglátja kellemes bizsergető érzés járja át a testét. Észre veszi, hogy milyen jóképű, milyen szép a mosolya, milyen jó a közelében lenni stb.
     A férfi gyönyörű bókokat mond neki, amibe Klári rendszerint belepirul. Vibrál körülöttük a levegő….
     Nem fekszenek le egymással, nehogy a paráznaság bűnébe essenek.
     Abba nem is esnek bele, de mi van egy másik törvénnyel, ami így szól : NE KÍVÁND…..
     Akkor, hogy is van ez? Egyik törvényt megtartjuk, közben egy másikat megszegünk.

     Csak, ha az óember meghal a bűnnek (ezt ember nem tudja megtenni magától), múlnak el az ÖNÖS vágyaink és itt nem csak az érzékiekre gondolok, hanem minden egyéb is idetartozik: önigazolás, önsajnálat, önérvényesítés (milyen remekül tudják pl. gyülekezet vezetők, tagok is gyakorolni, úgy, hogy az igével még igazolják is gyarlóságuk “önzetlenségét”) stb. a sort hosszan lehetne folytatni.

     Az újjászületett és érett embernek nem kell erőfeszítéseket tennie, hogy Istennek tetsző életet éljen, mert már nem (csak) önző szeretettel szeret, ezáltal a törvény (10 Parancsolat) is életre kel benne.
     Napról -napra egyre önzetlenebbül képes szeretni, amennyiben napról- napra egyre jobban és jobban meg akarja ismerni, hogy Isten mennyire szereti őt, illetve MÁSOKAT. Közben, pedig feltárulnak szemei előtt saját emberi gyarlóságai és rájön, hogy Jézus nélkül tehetetlen.
     Ebben tud segítségünkre lenni a Szentírás 🙂
     meg egy önismereti tréning 😉

     Szeretettel,
     Anikó

    17. Drága Ida!

     Köszönöm, hogy megosztottad velem a te látásodat ezen a téren.
     Szeretem a Bibliát, mert az igét úgy alakította ki a mi Mennyei Atyánk, hogy a hitünk szerint beszél hozzánk. Biztos vagyok benne, hogy most még tükör által homályosan látunk.
     Ez alól senki nem kivétel.
     Én egy kegyelmes, szerető Istenben hiszek, aki nem dobja el magától a gyermekeit, hanem várja őket haza, még akkor is ha sok időt eltékozoltak és messzire elkóboroltak, de az Ő szeretetétől nem lehet őket elválasztani. A szívében ott a helyük és Ő egybegyűjti gyermekeit.
     Csak Ő tudja kik az övéi.
     Legyen szép estéd,
     szeretettel,
     Anikó

    18. Drága ANIKÓ!

     Én is köszönöm, hogy megosztottad ezt velem!

     “Szeretem a Bibliát, mert az igét úgy alakította ki a mi Mennyei Atyánk, hogy a hitünk szerint beszél hozzánk. ”

     Én meg azt hittem eddig, hogy az komolyan veendő, hogy ” …a Te igéd igazság…”, és azt gondoltam, hogy nekünk kell a Szent Lélek kijelentésében meghallanunk, és megértenünk, hogy mit mond abban Isten egyetemes igazságként! De, kiderült, hogy Isten azt mondja abban ( mindegyikünknek külön-külön), amit a hitünk alapján hallani szeretnénk. (Vagyis nem nekem kell a hitemet Isten beszédével összhangba hozni, hanem Isten beszéde fog az én hitem szerint változni! Na ez az igazi jó hír ! ) Akkor ezek szerint, ez az igevers is törölhető : 2 Tim. 4,3 Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök; És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.

     Legyen neked is szép estéd,
     szeretettel,

     Ida

    19. Jn 14,6 Én vagyok az út, az IGAZSÁG és az élet; mondta Jézus.

     Amikor itt volt közöttünk és beszélt az emberekhez, minden szava igazság volt és igazak örökkön-örökké, mert Isten jelentette ki neki. Jézusnak nem volt szüksége Szent Szellemre, hogy úgy értse, ahogy az Atya azt “gondolta”. Amit a Bibliában olvasunk azok az ő szavai. Az emberek mégis olyan sokféleképpen értelmezik. Mert nekünk szükségünk van a Szent Szellemre és gondolom te is tapasztaltad a saját hitéleted során, hogy egyre több igazságra vezet el téged személyesen, nem másoknak hiszel. Folyamatosan tanulunk.
     Jn 14,26
     Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek (Szellem), a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.

     Hiába jelent ki bárki, bármi igazságot, amit a Bibliából vett, a másik embernek csak is a Szent Lélek (Szellem) fog róla bizonyosságot adni, mert akkor válik az adott ember SAJÁT hitévé és ez a növekedés, hogy ne emberekre hagyatkozzunk, hanem személyes kapcsolatban lehessünk Jézussal és őáltala a Mennyei Atyánkkal.

     Legyen szép napod drága Ida! Menjünk teremjünk gyümölcsöket 🙂
     Szeretettel,
     Anikó

    20. Drága ANIKÓ!

     Jézusnak is szüksége volt Szent Szellemre, mert amikor emberként, Embernek Fiaként leszületett, akkor megüresítette magát isteni mivoltától ( ezt írja az Isten beszéde). És ezért szüksége volt Rá ahhoz, hogy a Szent Lélek által az Atyjával legyen kapcsolatban, és cselekedhesse, és mondhassa szüntelenül azt, amit az Atyától lát, és hall. ( Egyébként nem lehetett volna mindenben hasonlókká hozzánk ( kivéve az ádámi bűnös természetet. ) Mielőtt pedig a szolgálatát elkezdte, Szent Lélekkel kereszteltté ( beteljesedetté is vált, ami több, nagyobb kenet volt ), mint amivel a születése óta rendelkezett.
     Azzal sincs természetesen gondom, amit mondtál, hogy a Szent Lélektől tanítottá kell lennünk, és nem emberektől valókká, én se mondok soha mást, mivel ezt írja Isten igéje. Viszont a Szent Lélek, olykor másokon keresztül is tanít bennünket, azáltal, hogy megosszák velünk azokat az ismereteket, amelyeket nekik jelentett ki. ( Ez lehet, csak egy “gyalog” testvér, de lehet egy tanítással, vagy egyéb ajándékkal felkent szolgáló is. Amely igeverset idéztél is, hogy részint van bennünk az ismeret is, amíg a teljesség el nem jön…) Viszont , csak akkor tud tanítani bennünket, és akkor tudja az eszünkbe juttatni mindazt, amit Jézus mondott ( és amely mondásokból idéztem én is) , ha minden szavát elhisszük, amelyet az igében olvasunk, és elfogadjuk. Mert csak akkor tudjuk megismerni az igei igazságokat is, és csak abban az esetben adatik meg nekünk, mint tanítványoknak, hogy értsük az Isten országára vonatkozó dolgokat, igazságokat. Csak ebben az esetben tudja a Szent Lélek a szellemi igazságokat, és Krisztust is egyre mélyebben megismertetni velünk. ( Mert az Övéből vesz, és Őt dicsőíti…) És csak abban az esetben tud a Szent Lélek jelezni nekünk, és megítélni, ha valami szépen hangzó, de nem igei tanítást hallunk, vagy olvasunk, ha ismerjük, és elfogadjuk az igazság beszédét, a Szent Lélek kijelentésében. Teljességében, és nem kiválogatva azokat tetszésünk szerint. És akkor fog a Krisztus beszéde gazdagon lakozni bennünk. Különben, sajnos tévelyegni fogunk, és másokat is tévelyíteni.
     Természetesen én se azt akarom, hogy nekem higgy, hanem hogy tanulmányozd az írásokat, és kérd a Szent Lélek kijelentését azzal kapcsolatban, hogy valóban úgy vannak-e azok a dolgok. Természetesen szabad választásunk van ebben is, és megmakacsolhatjuk magunkat, de csak mi leszünk a vesztesek, és azok, akik ránk hallgatnak esetleg… ( Mert olyankor nem embereknek állunk ellen, hanem az igazság beszédének .)

     Neked is szép estét,
     szeretettel,
     Ida

    21. Ezt még kifelejtettem, drága Anikó! A Szent Lélek elvezet bennünket a Krisztusban adott, és elrejtett minden igazságra, és megtapasztalásra. ( Pl, újjászületés, bűnbocsánat, megtisztulás, a szeretet kitöltetése a szívünkbe, megfeszíttettem Krisztussal, meghaltam Krisztussal, feltámadtam Krisztussal, életem el van rejtve Krisztussal Istenben, ültetett Krisztusban mennyi helyekre,… stb…stb) Ezek azok ( és egyebek), azok a szellemi igazságok, amelyeket megtapasztalunk, a Szent Lélek által szellemben személyesen. És ezek azok, amelyek csak akkor válnak valódi, gyakorlati igazsággá, és valósággá bennünk ( ahogyan te említetted), ha megtapasztaljuk azokat a Szent Lélek kijelentése által személyesen. De az Isten igéjében leírt szavak, mondatok, nem ilyenek. Azok az igazság beszédei, és azokat el kell fogadnunk ( ahogyan annak teljességének igaz, Istentől való volta kijelentetett a szívünkbe. És ez a beszéd az egyik fegyverünk is Isten fegyverzetéből, amelyet fel kell vennünk, hogy megállhassunk a Sátán támadásaival szemben. Aki viszont nem ismeri az Isten beszédét ( illetve nem fogadja el azokat teljességükben, azok olyanok, mint akiknek a kezében csak a kard markolata van… Amelyet mondjuk Sátán méltányol, és örömmel vesz…) . És ezeket a beszédeket, már akkor értjük, amikor újjászületettek lettünk. Később, ahogyan növekszünk Szellemben, a Szent Lélek kijelentése által annak ismeretében is növekszünk. Egyre mélyebben értjük meg az ige titkait. Itt nincsen arról szó, hogy valamelyik igevers csak akkor igaz, ha annak igazságát személyesen “megtapasztaljuk”, és jóváhagyjuk.

     Szeretettel,

     Ida

    22. Szeretlek Ida.
     Aludj nagyon jól és álmodj szépeket.
     ölellek,
     Anikó

   2. Nem “reklámozzuk” a szeretet törvényét kedves Erika hanem tartjuk – ahogy Thea is írta, következményként.

   3. Drága Arternor,
    köszönöm soraidat nincs miért aggódnod az én esetemben 🙂 én azt a Jézust követem, aki erre indít:
    Rm 3,31
    A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük.
    Rm 6,2
    Távol legyen: a kik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban?

    viszont a megszentelődés egy SZEMÉLYRE SZABOTT folyamat, ami a megváltással kezdődik, a növekedésben (Isten megismerésével az igén keresztül, személyes “futásunk” elvégzése) folytatódik de csak a Mennyben teljesedik ki (BE).
    Szellemi értelemben a Mennybe be lehet jutni bébiként és érett felnőttként is, mint tudjuk egy bébi még elég öntörvényű, de attól még az Édesapja nem dobja el magától.
    Nem akarok belefolyni a “megváltás nem veszíthető el, más szerint meg igen” témába, hiszen a fórumon már kimerítették.
    Isten terve tökéletes, én szeretném hozzá hűen elvégezni azt, amit személyesen rám bíz, hogy a végén azt halljam a trón előtt állva: Jól van, hű voltál.
    Bárcsak minden testvérem azt keresné, amit Isten rá bízott, ahelyett, hogy azt nézné, hogy mi a tökéletlen még a másikban vagy az országunkban vagy a világunkban…..
    Kol 3,2
    Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.

    Isten áldjon,
    szeretettel,
    Anikó

    1. Drága ANIKÓ!

     “…viszont a megszentelődés egy SZEMÉLYRE SZABOTT folyamat, ami a megváltással kezdődik, a növekedésben (Isten megismerésével az igén keresztül, személyes ?futásunk? elvégzése) folytatódik de csak a Mennyben teljesedik ki (BE).”

     Nem, ezt már itt a földön elvégzi Isten ( azt a munkát, amit elkezdett bennünk, és tökéletesekké , feddhetetlenekké válunk (“… akik készen vannak….”, “…akik megtisztították a ruhájukat a Bárány vérében…”. ( Persze nem nekünk kell annak látnunk magunkat.)) , ha engedjük neki. 1 Ján. 1,7 Ha pedig a világosságban járunk, a mint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Annak pedig, a ki titeket a bűntől megőrízhet, és az ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel,

     “Szellemi értelemben a Mennybe be lehet jutni bébiként és érett felnőttként is, mint tudjuk egy bébi még elég öntörvényű, de attól még az Édesapja nem dobja el magától.”

     Valóban, de aki régóta tért meg, és nem fejlődött, növekedett semmit szellemben ( nem hozott gyümölcsöt), annak nem ez az ígérete.

     Mát. 3,10 A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, a mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik.
     ?Mát. 7,19 Minden fa, a mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.
     Ján. 15,1 Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, a mely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, a mely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.

     (De, egyébként többek között, ha a jelenések könyvéből elolvasod a gyülekezeteknek írt leveleket, akkor ott is elég félelmetes dolgokat olvasunk a gyülekezetek tagjaira vonatkozóan. Csak a győzteseknek van ígéretük. Akik nem fejlődnek, nem növekednek szellemileg, azok nincsenek Krisztusban, mert egyébként növekednének, ha benne maradnának. ( Mert, aki Benne marad, az terem gyümölcsöt…) És akiket Isten Szelleme vezérel, azok Isten gyermekei, fiai…!

     “Nem akarok belefolyni a ?megváltás nem veszíthető el, más szerint meg igen? témába, hiszen a fórumon már kimerítették.”

     Pedig igen fontos téma, mert abból is látszik, hogy a hitünk Isten beszédén alapul-e, egyezik e azzal, vagy sem. Ha mást hiszünk, mint amit Isten beszéde tartalmaz, akkor nem azt az evangéliumot hallottuk, nem azt hisszük, és nem azt hirdetjük, amit Isten igéje hirdet. És akkor idegen isteneket szolgálunk, nem azt, Akit a Fiú kijelentett nekünk, és nem azt a Fiút imádjuk, akit Isten, az Ő Atyja, és Ő kijelentett nekünk. Akkor “faragott” képet csináltunk magunknak, és azt imádjuk. És tudjuk azt is, hogy más evangélium, más Jézussal, és más szellemmel jár. ( És azt is, hogy az ige szerint, a Hamis Próféta is úgy néz ki mint Jézus, de nem ( teljesen) úgy beszél…! És sokakat elhitet..! Mert a Sátán is világosság angyalának adja ki magát, és a tudomány nélkül való nép elvész… Tudományt pedig az Isten igéjéből, a Szent Lélek kijelentése által kapunk, amely által megvizsgálhatjuk mindent megvizsgálunk . ) És most sok olyan tanítás van a világban,amelyik nem egyezik teljesen Isten beszédével, mert ez is meg lett írva, hogy sok hamis tanító, és próféta támad, és sokan fogják azokat követni. És, akik azokat követik, nem azt a tant hirdetik, amelyeket az apostolok hirdetnek. És, arról is van ajánlásunk az igében, hogy akik nem azt a tant viszik, amit ők, azokhoz hogyan viszonyuljunk. ( És egy kis kovász elég, hogy az egész tésztát megkelessze…) Viszont a más evangéliumot hívőknek nincs ígéret.

     “Isten terve tökéletes, én szeretném hozzá hűen elvégezni azt, amit személyesen rám bíz, hogy a végén azt halljam a trón előtt állva: Jól van, hű voltál.
     Bárcsak minden testvérem azt keresné, amit Isten rá bízott, ahelyett, hogy azt nézné, hogy mi a tökéletlen még a másikban vagy az országunkban vagy a világunkban?..”

     Szerintem sok testvér azt keresi, amit Isten rábízott, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata a testben. Róm. 12,4 Mert miképen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van: Azonképen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük; Akár szolgálat, a szolgálatban; akár tanító, a tanításban; Akár intő, az intésben; az adakozó szelídségben; az előljáró szorgalmatossággal; a könyörülő vídámsággal mívelje. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.
     Eféz. 4,11
     És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére: Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által; Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, a ki a fej, a Krisztusban;

     És attól még, hogy valaki “szem”, nem mondhatja a “fűlnek”, vagy egyéb tagnak, hogy haszontalan vagy, és nincs rád szükség/em….! De, ismered ezt az igeverset is. ( Persze abban teljesen egyetértünk, hogy nem a mi feladatunk a szálkák kiszedegetése a másik szeméből ( hiszen abból a szempontból, ha mi magunkat ítéljük, akkor nem esünk ítélet alá…) , viszont, ha valami olyan tanítást hallunk, ( vagy cselekedetet látunk) ami nem teljesen egyezik az Isten igéjével, nem árt szólni, és pontosítani. Mert, aki Istentől van, az érti Isten beszédét, ahogyan azt az igében olvashatjuk. És bár mi nem szeretünk emberileg pitiánernek tartott igeellenes tanítások miatt konfrontálódni, de a bennünk lévő isteni szeretet miatt ezt meg kell tenni, mert ha csak 1 fokkal térünk le évente az “útról”, akkor hamar irányt téveszthetünk. )

     “Az újjászületett és érett embernek nem kell erőfeszítéseket tennie, hogy Istennek tetsző életet éljen, mert már nem (csak) önző szeretettel szeret, ezáltal a törvény (10 Parancsolat) is életre kel benne.”

     Az újjászületett és érett ( Krisztusban feltámadott, és teljességre jutott) embernek nem is kell felvennie a keresztjét minden nap, és úgy követni Jézust, mert szellemi valósággá, és megtapasztalássá lett benne a Krisztussal együtt való halál. Az értelmünk is megújult ekkorra már. ( A feltámadásunk után, már nincsenek olyan világosságra nem került gyarlóságaink, bűneink, amelyeket eddig nem láttunk meg, és amelyekből ki nem lettünk tisztítva. A feltámadása után Jézus se hordta már a hátán a keresztjét. ) Viszont az újjászületésünkkor még szellemi csecsemőként jövünk a világra, és sok mindent meg kell még tanulnunk az Isten országáról, és az Isten akaratáról a Szent Lélek tanításában. ( És ekkor még az óemberünk is aktívan részt szeretne venni az életünkben. Ha másképpen nem megy, akkor vallásoskodással, hogy ne kelljen neki valóságosan meghalnia a kereszten. ) Noha többségünk már akkor Szellem szerint kezd el járni, de vannak/lehetnek még olyan területek ( indulatok) a szívünk bugyraiban, amelyek létezéséről se volt fogalmunk, amíg világosságra nem hozta azt a Szent Lélek. És ekkor veszünk részt “önismereti tréningen” is, ha bennünk van ( és abban maradunk ) az igazság, és a világosság szeretete. Amely éppen arra szolgál, hogy minden bűntől megtisztítson bennünket Jézus vére.

     Isten áldjon,
     szeretettel,

     Ida

 3. “Hányszor támadt tenfiad
  Szép hazám, kebledre,
  ?S lettél magzatod miatt
  Magzatod hamvedre? ”

  Micsoda különbség és még is adja magát Kölcsey látomása. Az eltérés? Aki támad, nem az amerikai nép hazájának fia, soha nem volt a magzata, viszont soha nem látott hamvedret töm tele igazi magzatok földi maradványaival….

  A parazita gazdatestet vált – ilyen alkalmakkor a gazdatestet az utolsó pillanatig zsigereli, majd igyekszik elpusztítani, hogy ne találjon rá a bántalmazójára, mikor az már régen az Ázsiai Gazdasági Unió kulcspozícióit tölti be Mr. Putyin elvtárs jóvoltából. De ja vu ez a javából – Hitler is nagy mágus volt: a német népet kellet bele “hasbeszélnie” egy megvívhatatlan háborúba úgy, hogy életben és anyagiakban totális legyen a német nemzet vesztesége. Szentpétervár megint új nevet kap: Obamacastle….

  1. JARYD, I endured the 45 minutes or so of this pastor’s incoherent mambo-jumbo. My question is: why did you post it on here? The pastor is clearly a commited christian zionist, but he’s material is very weak, badly structured and full of false statements. Most people see through that agenda.

 4. Az elég érdekes, hogy de facto államokban, amelyek kimondták elszakadásukat a Fenevadtól rendezik ezt a hadgyakorlatot, csak azért, hogy a NAFTA kialakulhasson…., mert Kanadát már régen lerabolták…

 5. Mit takar pontosan ez a “hadgyakorlat” kifejezés? Mert látom YouTube-on, hogy már hónapok óta folyik a gyakorlatozás, többnyire éjszaka, de már városi környezetben, az utcákon. Ez a nyári esemény miben lesz más? Tényleg lesz valami balhé amit kezelni akarnak, vagy csak folytatják a gyakorlatozást (immár nappal is). Ui: ha meg tényleg lesz valami akkor miért jelentik be a pontos időpontját? Ez olyan mintha megmondanák a népnek, hogy jön az anarchia, készüljetek. Mi szóltunk. A sok prepper meg biztos bőszen bólogat, hogy mi megmondtuk. Kissé homályos ez nekem.

  1. Symmetry!
   Én is ezen gondolkodom. Szoktatják őket, félemlítik. Csődbe ment a dollár. Most O.o is bejelentette Kína után, hogy rubel, jüan. Talán ezt az átállást akarják simábban megúszni, de balhé is jól jön nekik. Szerintem ami is be akar majd lépni mászni / ebbe/ az új pénzkosárba, aztán nemsokára kész az átállás. Ki tudja meddig bírják pénzben, aztán úgyis a bélyeges megoldást fogadják el, meg van írva. Nem várható jó
   üdv.s

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend