Idők jelei

Jézus neve a támadások középpontjában

Mai társadalmunkban egyetlen szó sem képes olyan dühöt kiváltani, mint Jézus neve. Az Egyesült Államokban tilos az érettségi és egyéb iskolai ceremóniákon kimondani, a hadsereg káplánjai nem használhatják imáik során, az iskolák vezetősége pedig mindent megtesz, hogy a keresztény megnyilvánulások írmagját is kiirtsa intézményeikből.

Egy észak-karolinai iskola hatéves tanulóját például arra szólították fel, hogy törölje az Isten szót a nagyapja tiszteletére írt verséből. A ?politikai korrektség? nevében az emberek vallásszabadságát korlátozzák. Ugyanakkor ma már inkább beszélhetünk ?vallásmentesítésről? mint vallásszabadságról, ezen belül is a kereszténység elleni egyre nyilvánvalóbb harcról.

A harc az osztálytermekben, a bíróságokon és a templomokban egyaránt folyik.

Néhány példa:

 • A már említett hatéves Észak Karolinából, akinek vietnámi veterán nagyapja tiszteletére írt verséből kellett az Isten szót törölni.
 • Ohio állam parlamentje megtiltotta a keresztény lelkipásztoroknak, hogy Jézus nevét használják, amikor az ülés megkezdése előtt imádkoznak.
 • Jézus nevének használatát Észak-Karolina parlamentjében is betiltották.
 • Tavaly az észak-karolinai Forsyth megye fellebbviteli bírósága úgy döntött, hogy a bizottsági ülések előtt Jézus nevében mondott imák alkotmányellenesek.
 • Az év elején a Florida Atlantic Egyetem diákját kiküldték az előadásról, mert nem volt hajlandó rátaposni Jézus nevére az előadás részét képező gyakorlat során.
 • New Jersey-ben egy tanárt azért bocsátottak el, mert Bibliát ajándékozott egy diáknak.
 • Illinois államban egy utcai prédikátort azzal a váddal akartak letartóztatni, hogy ?megijeszti az embereket? az evangéliummal.
 • Egy középiskolai futócsapatot diszkvalifikáltak, mert a csapat egyik tagja kézjelekkel mondott köszönetet Istennek a célba éréskor.
 • Charlotte-Mecklenburg rendőrkapitányságának önkéntes káplánjai nem használhatják Jézus nevét nyilvános imáikban. Számos más helyen történt hasonló intézkedés.

Egy 140 oldalas jelentés is készült ?Ellenséges érzelmek a vallással szemben az Egyesült Államokban? címmel, ami a következő példákat tartalmazza:

 • A szövetségi bíróság börtönbüntetést helyezett kilátásba az iskolai záróünnepségen búcsúbeszédet mondani készülő diákkal szemben, amennyiben nem törli ki a Jézusra tett valamennyi utalást beszédéből.
 • A városi hatóság munkatársai megtiltották egy nyugdíjas közösségi központ nyugdíjasainak, hogy imádkozzanak az ételért, vallásos műsorokat vagy keresztény énekeket hallgassanak.
 • Az Amerikai Igazságügyi Minisztérium a Legfelsőbb Bíróság előtt érvelt azért, hogy a minisztérium megmondhassa a gyülekezeteknek és zsinagógáknak, hogy mely pásztorokat vagy rabbikat alkalmazhatják vagy bocsáthatják el.
 • Az Amerikai Védelmi Minisztérium megtiltotta Isten nevének említését a veteránok temetésén, amin a hozzátartozók kifejezett kérése sem változtathat.
 • Egy szövetségi bíróság ítélete szerint a képviselőházban Allahhoz lehet imádkozni Jézushoz viszont nem.
 • A Fort Leavenworth-i katonai bázison felállított katonai forgatókönyv a keresztényeket és evangéliumi csoportokat potenciális terroristaként azonosítja.
 • Az Amerikai Védelmi Minisztérium 2009-ben kiadott memoranduma az evangéliumi keresztény és az abortuszt ellenző (pro-life) csoportokat nemzetbiztonsági kockázatként jelöli meg.

Kezd összeállni a kép?

A Jézus elleni háború egyre szembetűnőbb formában folyik.

A jelen eseményeit szorosan figyelemmel kísérő keresztények számára nem kérdés, hogy mi történik, hiszen az ember hatezer éves történelmének középpontjában mindig is a jó és a rossz, Isten és az ellene fellázadt fényvivő angyal, Lucifer közötti harc állt.

Bár a támadásokat időnként megpróbálják a vallásosság, mint olyan ellen, a modern, materialista gondolkodású emberek ösztönös lázadásaként, illetve az értelemnek a vallásos ?hiedelmek? feletti győzelmeként feltüntetni, tudjuk, hogy nem erről van szó. A keresztény hit szisztematikus, tudatos elpusztítása folyik és hatására a világ egyre drasztikusabb mértékben polarizálódik. A média, a szórakoztatóipar és az oktatási rendszer segítségével folytatott negatív propaganda  eredményeként tömegek veszítik el hitüket, ugyanakkor azok, akik felismerik a harc mibenlétét, fokozatosan ráébrednek milyen felelősség nyugszik miden egyes keresztény vállán és egyre bátrabban emelik fel hangjukat.

A hatalmi elit a materialista életfelfogást és az ökumenizmust támogatja a tömegek felé, ugyanakkor a beavatottak a Luciferiánus hit elkötelezett követői.

C. S. Lewis a következőképpen foglalta össze az alapfelállást:

“Az ördögök felől emberi fajtánk két ellenkező, de egyaránt súlyos tévedésbe eshetik. Az egyik az, ha nem hisszük létezésüket. A másik az, ha nem csak hisszük, de túlzott és egészségtelen érdeklődést tanúsítunk irántuk. Nekik maguknak mind a két tévedés egyformán tetszik, és egyforma örömmel üdvözlik a materialistát és a varázslót is.”

A támadás középpontjában tehát nem a vallás, hanem kizárólag Isten Fia, a megváltó Jézus áll, hiszen a cél egy olyan földi hatalom létrehozása, ahol mindenki Lucifert imádja, akinek egyetlen vágya, hogy Isten helyére léphessen.

“Imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a Bárányé, a ki megöletett, e világ alapítása óta. – És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, a melyek adatának néki, – és azt műveli, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek.” (Jelenések 13:8, 14, 15)

Ennek a háborúnak a kimenetele már több mint 2000 évvel ezelőtt eldőlt a Golgotán, azonban még sok fontos, az emberek lelkéért vívandó csata vár ránk.

forrás

Előző posztKövetkező poszt

77 hozzászólás

 1. Ha majd az emberiség 6000 éves? (…és a Sfixet ki csinálta?…a majmok?) történelmét törlik a cikkből akkor megosztom mással is .Sajnálom,hogy e miatt használhatatlan a cikk.

  1. Bár én nem vagyok régész, de elég egyszerű utána nézni, hogy a legtöbb szakember szerint a szfinx Hafré fáraó idjében ie. 2520-2494 között épülhetett, úgyhogy nem egészen értem a problémádat. (http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_Szfinx)
   Ha értesz angolul, akkor ezt az igen részletes tanulmányt érdemes elolvasni a föld koráról:
   1. rész, 2. rész

 2. A sok filozofálgatás helyett hasznosabb lenne imádkozni,megkérdezni az Urat, keresni a vele való közösséget…imádni Őt…

 3. Sziasztok!
  A vita itt most természetesen másról folyik, de hadd kanyarodjak vissza a cikkre. Csak Jézus nevét érik támadások, vagy a többi vallással kapcsolatban is ugyanezen kívánalmak szerint kell eljárni? A kérdés ettől a pillanattól tehát nem az, hogy a kereszténység földbe döngölése a kérdés, vagy a vallásoké. A válasz adja meg kitől indultak a problémák. Tehát a kérdés: Csak Jézus nevét diszkriminálják, vagy egyéb vallások – valláskövetők… nevét is? A cikk erre nem ad választ, pedig ez lenne a lényeg!

  1. Szia Varsányi Endre!

   Hát pl itt Magyarországon szeptembertől “meditáló” órák lesznek az ált iskolákban. A Szentkorona előtt sámán táncolt “megáldva” azt. …. Most folyik a világvallás kialakulása, amelyben Jézusnak nem lesz hely. (Természetesen nem is vágyik rá!) Most itt tartunk (ill a világ nagyrészén már most is, de rövid időn belül itt is ez lesz, ahogyan a cikk alapján is láthatjuk! Most még csak tilos, holnaptól…?):
   Mát. 24,8
   Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.
   Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.
   És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.
   És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek.
   És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
   ? De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.
   És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.

  2. Lényegtelen milyen vallás,Jézust gyűlölik és gyűlölték mikor meghalt érettünk a keresztfán,de feltámadt a halálból legyőzve a halált és sokan e cselekedete után is gyűlölik,mert nincs bennük meg az Isten szeretete,inkább a hazugságnak hisznek,nincs félremagyarázás,csakis Jézus halt meg érettünk,senki más,hogy aki hisz benne üdvözülön!

  3. Idézem a cikkből:
   “Egy szövetségi bíróság ítélete szerint a képviselőházban Allahhoz lehet imádkozni Jézushoz viszont nem.”

 4. Szia Ria!

  írod:
  “Sajnos nem sokat tudunk felhozni a mentségükre Ida azt illetoen,hogy a no prédikalhat-e vagy sem….”

  Nem, valóban! De ha nem Isten beszédét szeretnénk, és nem arról beszélni, akkor mi is, az itt lévő lányokkal együtt, jól ellennénk, valamelyik “körömreszelős, körömlakkos ” oldalon! Bár én igazából azt gondoltam, hogy csak beszélgetünk Isten dolgairól, de a fiúk, úgylátszik “érzékenyek”! 🙁

  1. Miért, nem arrol beszélgetünk?…Nem Isten dolgairol?
   A fiuk pedig harcoljak ki az Istentol rajuk atruhazott hatalmi poziciojukat :)…ne engedjenek a noknek 🙂 – / gyülolom a feminizmust! /

   Van-e annal klasszabb dolog egy hazassagban (most egyebekre nem térnék ki), amikor egy feleség felnézhet a férjére, mert azt latja,hogy az a helyén van?…es emellett ugy szereti ot, mint önmagat / szép ruhakat vesz neki, stb. :)) / :

   “Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyhazat, es Onmagat adta azért;
   Hogy azt megszentelje, megtisztitvan a viznek fürdöjével az ige altal,
   Hogy majd Onmaga elébe allitsa dicsoségben az egyhazat, ugy hogy azon ne legyen szeplo és sömörgézés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen.
   Ugy kell a férfiaknak szeretni az o feleségüket,mint az o tulajdon testüket.
   Aki szereti az o feleségét önmagat szereti.
   Mert soha senki az o tulajdon testét nem gyülolte; hanem taplalgatja és apolgatja azt, miképen az Ur is az egyhazat ;
   Mert az O testének tagjai vagyunk, az O testébol és az O csontjaibol valok” (Ef 5:25-30).

   En biztos vagyok abban, hogy ahol a férj ekként szereti a feleségét, ott a feleség is örömmel engedelmeskedik.

   Aki szeretne egy jo tanitast hallani a témarol, az itt meghallgathatja Charles Leither eloadasaban,ill. magyarul is olvashatja :

   http://www.youtube.com/watch?v=c8Pa9dk11c4&feature=c4-overview&list=UU26hDl5825tKQJ6FVPDLiGA

   1. Szia Ria!

    Persze, én is arra értettem, hogy “nem, valóban”, amit írtál, hogy nem sok mentséget hozhatunk fel…, de mivel szeretünk Isten beszédéről beszélni….ezért beszélünk róla!
    A többivel is, amit írtál egyetértek!
    Valóban a férfiaknak kellene a résre állniuk, meg a szolgálatba, de most már úgy látszik sajnos az egyházban, hogy egyre jobban kivonúltak, és mostmár a tevékenységük abban nyílvánul meg, hogy igyekeznek az asszonyokat visszahúzni, akik megpróbálják még “tartani a frontot”. ( Persze nem sok síkerrel, hiszen a Szent Lélek kenete nélkül nem működik. )

 5. Szia Öreg!

  írod:
  “nincs szükségem semmilyen vallási mankóra.”

  Nem, valóban nem, megváltásra van szükséged! Nekünk is arra volt! Istent pedig ne a sarokban keresd! Elég, ha segítségűl hívod !

 6. En itt asszonyt olvasok Antenor:
  ?Az asszonynak pedig, ha nagy (hosszu) haja van, ékesség az néki, mert a haj fatyol gyanant adatott néki? (1Kor 11:15)./

  Nem értem mire jo ez az allando mellébeszélés…na de,mutasd meg nekem légyszi, hol olvashatok a Bibliaban arrol,amit te allitasz?…

  1. A Szentírás szerint, ahogyan JHVH dicsősége a férfi, úgy a férfi dicsősége a nő. Ez fontos, ugyanis az egész fejezet lényege az, hogy a mi dicsőségünk el legyen fedve, hogy Jahoshúa dicsősége szabadon ragyoghasson! Miután láttuk, hogy mi JHVH dicsősége, és mi a férfi dicsősége, így csak egy további kérdés vár feleletre: Mi a nőnek a dicsősége? A válasz:

   1Korintus 11:15 a nőnek ellenben dicsősége, ha hosszú hajat ereszt, mert a hosszú haját fátyol gyanánt kapta.

   Ki kell hangsúlyozni, hogy az itt fátyolként fordított szó nem ugyanabból a görög szóból lett fordítva, ami korábban az elfedésre utalt. Bár mindkét szó a fej befedését fejezi ki, de más módon. Ez a vers arra mutat rá, hogy a nő dicsősége az ő haja. Bár a nő hajzata természetesen befedi a nő fejét, de amikor a nő lefátyolozza magát, azzal a fejét és a haját is elfedi. A hosszú női haj a nő dicsősége (mint ahogy a férfi dicsősége a nő) s a fejfedéskor azt is be kell fednie, hiszen a nőnek el kell takarnia a maga dicsőségét is! Ezt bizonyítják a korábban elhangzott sorok is:

   1Korintus 11:5 ?6 5 Megszégyeníti fejét minden nő, amikor fedetlen fejjel imádkozik vagy prófétál. Mert egy és ugyanaz, mint egy megnyírt nő. 6 Mert ha nem fedi le fejét a nő, akkor beretváltassa is le haját. Ha pedig éktelen dolog a nőnek, hogy megnyiratkozzék vagy megberetválkozzék, akkor fedje el magát!

 7. Tudjátok én 30 évig jártam keresztény csoportokba.Különbnek tartották magukat,de ugyanúgy ittak,káromkodtak,paráználkodtak mint egy nem hívő.Na ezzel csúfolják meg Jézust.

  1. Zoli, te csak 30 évig jártál keresztény csoportokba, vagy megtért, újjászületett keresztény vagy ?

   Ha nem, akkor:
   Márk. 16,16
   A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik.
   Ján. 10,9
   Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelőt talál.
   Csel. 2,21
   És lészen, hogy mindaz, a ki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik.
   ?Róm. 10,13
   Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.
   1 Ján. 5,12
   A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.

 8. Amíg itt myírjátok egymást a férfi -nő dologban addig az emberek menetelnek a pokolba. Sátánnak pont ez a célja, hogy a hívőket egymásnak ugrassza, egymással törődjenek, a különbségekkel és ne az egységgel az elveszetekkel, akik még menthetők.
  Egy személyes beszélgetésben számtalanszor vezetünk az Úrhoz lelkeket.
  Pl.:
  Hogyan tudná hitelesebben egy férfi elmagyarázni egy nőnek, hogy az abortusz után is van élet, és hogy nem kell leélie az életét bűntudatban, mert Isten megszabadította, hacsak nem a saját bizonyságán keresztül.

 9. Két magzat beszélget

  – Mondd, te hiszel a születés utáni életben?

  – Persze. A születés után jön az élet. Talán azért vagyunk itt, hogy felkészüljünk arra, ami ezután következik.

  – Lárifári! A születés után nincs semmi! Onnan még senki nem tért vissza! És különben is, hogy nézne az ki?

  – Azt pontosan nem tudom, de úgy érzem, hogy ott mindenhol fények vannak? Talán a saját lábunkon fogunk járni, és a saját szánkkal eszünk.

  – Ez már végképp ostobaság! Járni nem lehet! Még, hogy szájjal enni Nevetséges! Hát nem látod a köldökzsinórt? És ha már itt tartunk, gondolkodj el egy picit: azért sem lehetséges a születés utáni élet, mert a köldökzsinór túl rövid.

  – Igen, de szerintem valami biztosan lesz, épp csak máshogy, mint amit itt életnek nevezünk. ,

  – Ostoba vagy. A születéssel az élet véget ér, és kész.

  – Figyelj, nem tudom pontosan mi lesz, de majd a Mama segít nekünk?

  – A Mama? Te hiszel a Mamában? !

  – Igen.

  – Ne nevettesd ki magad! Láttad már valahol? Egyáltalán látta már valaki?

  – Nem, mert itt van körülöttünk. Benne élünk. S bizony, neki köszönhetjük, hogy vagyunk.

  – Na, most már hagyjál békén ezzel az ostobasággal, jó? Majd akkor hiszem a Mamát, ha látom.

  – Látni nem tudod, de ha elcsendesedsz, akkor hallhatod az énekét, érezheted a szeretetét. Ha elcsendesedsz, érezni fogod a simogatását, érezni fogod óvó kezét.

 10. ” Ha létezik is valamilyen természetfeletti isten, akkor honnan tudod, hogy a te istened az igazi?”

  Személyes kapcsolat! Azért megingathatatlanok a valódi keresztények Isten és Jézus kilétét illetően!

  Ez nem úgy megy, mint a világban , hogy . “…hát, valaminek szerintem lennie kell!….Szerintem van valami….”!
  Azután gondolunk egyet, és választunk egy számunkra szimpatikus vallást, és abban hiszünk, és végezzük annak rituáléit!
  Mi az igazságot, kerestük és Ő hagyta magát megtalálni! Vagy Ő keresett meg minket, és mi hagytuk magunkat megtalálni! Kinél hogy! De leginkább a kettő együtt! Lényeg, hogy személyes kapcsolatba kerülsz Istennel, és Jézus Krisztussal a Szent Lélek Isten álta, és onnantól nem hisszük, hanem tudjuk, hogy Isten az egyedüli Isten, és az Ő Fia a Jézus Krisztus!!

 11. Annyira egyértelmű, hiszen a az apostolok cselekedeteiben is le van írva. Jézus nevében hatalom van. Írhatnánk ide sok igeverset, de a legismertebbek talán:

  ?Annakokáért Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név felett való; hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon: mennyeieké, földiekké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja: Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.? (Fil. 2,9-11)

  “Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Arra rendeltelek benneteket, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, s hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek: szeressétek egymást!” /Jn 15,16-17/

  A Jézus feltámadása utáni időkben az apostoloknak ugyanígy megtiltották a Megváltó nevének használatát. Jézus nevében hatalom van és erő. Az ellenség érthető módon támadja hisz retteg tőle.

 12. Nem kell ahhoz külföldre menni, nálunk is folyik az erre irányuló erőlködés … egyre intenzívebben és erőszakosabban. Isten és Jézus gyalázás, mindenféle kicsavart és trükkös változatban.
  Ennek van rossz oldala is, és van jó is…
  A jó oldala az, hogy a hitében hű keresztényt ez nem csak a hitében erősíti, de azt is tudja, hogy egyre közelebb érünk a “végkifejletekhez”, ahhoz, amit Jézus mondott, “hogy mind ezeknek meg kell lenniük.”
  Isten és Jézus szava pedig nem csak a gonosz ideig-óráig tartó egyre nagyobb hatalomra jutásában fog beteljesedni, hanem a gonosz megsemmisítésére vonatkozólag is.

  A gonosz hatalomra jutása ugyan nem melengeti meg a lelkünket, de Isten és Jézus szavának beteljesedése annál inkább.
  A mi feladatunk, hogy megőrizzük az Örökkévaló Isten szavát, és szövetségét a Jézus Krisztusban.

  1. Igen! Ezt – remélhetőleg mindannyian – tudjuk.

   És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek szenteit MEGRONTJA, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt; és az Ő KEZÉBE ADATNAK ideig, időkig és fél időig.
   Dániel 7:25
   Erről beszél Dániel is.

   Miért is atyámfiai, legyetek állhatatosak és tartsátok meg a tudományt, amelyre akár beszédünk, akár levelünk által taníttattatok.
   Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből örök vígasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg,
   Vígasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben.
   2. Thess. 2:15-17

   1. ha jól emlékszem, azt is tanítja, hogy egy nő nem prédikálhat, nem taníthat férfiak jelenlétében, úgyhogy a nő az szépen maradjon csak csendben, mert Éva bűnbe esett, Ádám pedig nem. Ezek értelmében – kedves Erika – kérném, hogy maradjon csendben 🙂

    1. Sziasztok Ria, Thea , Kormos Erika, GHOSTCAT, Schwaben!

     Nincs ezzel gond, egyetértek! Sőt, én még azt se tartom az Ige által igeinek, ha az asszony neveli a gyerekeket! Ez is a férfi dolga lenne! De nekik általában sokkal “fontosabb” dolguk szokott lenni! Mint pl pihenés, meg hasonlók! Egy általam nagyon szeretett tanító mondta, hogy “ne a férfi nézze azt, hogy a feleségnek mi legnne a dolga, hanem, azzal törődjön, hogy neki mi a dolga! Ha Ő ott van, ahol kell lennie, akkor biztos lehet benne, hogy a felesége is ott lesz, ahol neki kell lennie! És a felesége majd törődik azzal, hogy ott legyen ahol neki lennie kell!” 🙂
     [expand title=”Teljes hozzászólás” swaptitle=”Bezár”]
     Kedves GHOSTCAT!

     írod:
     “?Évát átverték, és azért vétkezett, Ádám ellenállhatott volna, mert csak az asszony unszolására, tudatosan lett engedetlen!?

     írod:
     “Hát ez a megközelítés ? bocs de nem tudok mást mondani ? nagyon durva.
     Azaz te valami olyasmit szeretnél bemagyarázni magadnak hogy ?szegény? Éva (ki lepaktált az Őskígyóval és bűnbe vitte Ádámot) csak egy apró kis megtévesztés áldozata lett? Bezzeg a gerinctelen Ádám?
     Hogy konkretizáljuk és véglegesítsük a dolgot: A NŐ vitte bűnbe Ádámot ? a kígyó Ádámot önnmagában nem lett volna képes bűnbe vinni.”
     – Bocs, de mintha te is hasonlót mondanál! Az hogy egy tudatlan (lelkében ártatlan, tiszta ember, amilyenek Ádám és Éva voltak, mert Isten olyannak teremtette őket!) bedőlt egy hazugságnak, és kivánkozott olyanná lenni, mint Isten, mert szerette Őt, az azért nem lepaktálást jelent! Ha szerinted azt, akkor ..érdekes gondolkodásod van!

     írod:
     “Itt számodra egy nagyon alapos önvizsgálat ideje jött el ? mert itt és csakis itt ? a gőg és az önnhitség terén lép be a gonosz az életünkbe.”

     Számodra pedig szerintem, egy kis Igeolvasás ideje jött el! ( Persze az alapos önvizsgálat az mindig természetes kell, hogy legyen, hogy nehogy, ha megszólunk valamiben, abban ne találtassunk mi is vétkeseknek!) Szóval, ez az Ige:
     1 Tim. 2,14
     És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bűnbe esett:
     1 Móz. 3,1
     A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?
     És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk;
     De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.
     És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;
     Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.
     És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék.
     1 Móz. 3,11
     És monda Ő: Ki mondá néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél?
     És monda az ember: Az asszony, a kit mellém adtál vala, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém.

     Légyszíves, fejtsd ki, hogy szerinted mi van ideírva! Érdekelne a nem “dúrva elképzelésed”![/expand]

    2. “ha jól emlékszem, azt is tanítja, hogy egy nő nem prédikálhat, nem taníthat férfiak jelenlétében, úgyhogy a nő az szépen maradjon csak csendben, mert Éva bűnbe esett, Ádám pedig nem. Ezek értelmében ? kedves Erika ? kérném, hogy maradjon csendben ” ”

     Nehogy kiderűljön, hogy a férfi azt se tudja, hogy miről beszél?!

     “…. mert Éva bűnbe esett, Ádám pedig nem……”

     Éva megcsalattatott, Ádám nem! De Ádám szabadakaratából evett a tudásfájáról, miután Éva adott belőle neki! Ádám is bűnbeesett, nem csak Éva! Nem szeretném most idézni az igeverseket, amelyek arról szólnak, hogy egy emberek keresztűl jött be a bűn a világba, és az Ádám volt! ( Évát átverték, és azért vétkezett, Ádám ellenállhatott volna, mert csak az asszony unszolására, tudatosan lett engedetlen! Persze már akkor is gerinces volt, és rögtön rákente Évára a dolgot, hogy:
     “….Az asszony, a kit mellém adtál vala, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém.azt )

    3. 1 Timóteus 2:11-12:
     ?Az asszony csendben tanuljon, teljes alázatossággal. A tanítást azonban az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben.?
     Az egyházban Isten különböző szerepeket szán a férfiaknak és a nőknek. Ez azért van, mert így lett teremtve az emberiség (1 Timóteus 2:13) és mert így jött be a bűn a világba (2 Timóteus 14). Isten, ahogy Pál apostol írja, megtiltja a nőknek azt a szerepet, hogy férfiak lelki tanítói legyenek. Ez eleve kizárja, hogy nők szolgáljanak lelkészként, hiszen ebben prédikálás, tanítás és férfiak feletti lelki hatalom is van.”

     http://www.gotquestions.org/Magyar/Noi-lelkeszek.html

    4. “Évát átverték, és azért vétkezett, Ádám ellenállhatott volna, mert csak az asszony unszolására, tudatosan lett engedetlen!”
     Hát ez a megközelítés – bocs de nem tudok mást mondani – nagyon durva.
     Azaz te valami olyasmit szeretnél bemagyarázni magadnak hogy “szegény” Éva (ki lepaktált az Őskígyóval és bűnbe vitte Ádámot) csak egy apró kis megtévesztés áldozata lett? Bezzeg a gerinctelen Ádám…
     Hogy konkretizáljuk és véglegesítsük a dolgot: A NŐ vitte bűnbe Ádámot – a kígyó Ádámot önnmagában nem lett volna képes bűnbe vinni.
     Itt számodra egy nagyon alapos önvizsgálat ideje jött el – mert itt és csakis itt – a gőg és az önnhitség terén lép be a gonosz az életünkbe.

    5. Számomra ez a kérdés mindig a történelem első másra mutogatását fogja jelenteni. Éva és Ádám is másra akarta kenni tettét.
     “A kígyó szedett rá,” mondta Éva. “Az asszony adott nekem a fáról,” mondta Ádám.

     A lényeg, hogy mindannyian bűnösök vagyunk. Az ördög pedig tudta, hogy kivel szemben milyen taktikát alkalmazzon. 🙂

     Egyébként meg “Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” Galáta 3:28

    6. Ghostcat,
     Túl késő ezen rágódni, ezt a szellemet(feminista mozgalom, és ami ma lett belőle) Rockefeller-ék már régen szabadjára engedték. A mai nők már nem tűrik a csendben hallgatást. Még a keresztény asszonyok sem. Kétségtelen, hogy ez óriási felfordulást okozott a világban, no meg a családokon belül is. Ez odavezetett, hogy a férfiak elvesztették addigi tekintélyüket. Tuti, hogy ezt is a bukott kerub fundálta ki 🙁

    7. Az Édenkertben a tökéletes Ádám és Éva is Isten Gondviselésében élt. Ezért nem ismerték sem a bűnt, sem a félelmet. Nem volt bennük “életösztön” mert erre nem is volt szükségük, hiszen az Atya védelmezte őket és gondot viselt róluk.
     Bűnbe esés után viszont rá kellett döbbenniük, hogy kiestek az Atya Gondviseléséből, a halál eddig ismeretlen fogalma vár rájuk.
     Ekkor jelent meg a félelem, mely magával hozta az életösztönt. Az életösztön pedig a felelősség továbbhárítását, (más szóval a védekezést.)
     Azóta minden ember “életösztönnel” születik …

    8. Sajnos nem sokat tudunk felhozni a mentségükre Ida azt illetoen,hogy a no prédikalhat-e vagy sem.Az egyetlen mentségünk csak az lehet,hogy bizonysagot tennünk a hitünkrol viszont szabad… csakhogy: hol huzodik a hatar ebben a kérdésben? Mert amikor mi “prédikalunk” illetve bizonysagot teszünk, elkerülhetetlen, hogy ne tunjék ennek:
     “A tanitast pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben”(1Tim 2:12).
     [expand title=”Teljes hozzászólás” swaptitle=”Bezár”]
     Es hiaba is probalnank felhozni indokként azt, hogy Adam önszantabol evett a gyümölcsbol ill.fogadta el Evatol a “kinalast” ez igy nagyon savanyu érv, ha egyszer tudjuk, hogy Isten meg is magyarazza parancsa okat: ” Mert Adam teremtetett elsonek, azutan Eva” (13.vers). Es kész!… Nincs mosakodas!… Nem lehet. (Képzelem, hogy örülnek most a sracok itt, akik ezt olvassak 🙂 ).

     Eppen ezért eleggé nehéz helyzetben vagyunk, /foleg ha kevés a férfi(anyag) /,mert amikor elmegyünk ide-oda – ugymond – bizonysagot tenni, legtöbbször lehetetlen a hataron belül maradni, mivel amikor jönnek a külöbozo kérdések, azokra valaszt kell adni.Ilyenkor nem mondhatjuk azt, hogy – a kérdésed tovabbi részére mar – bocsi – de nem tudok valaszolni, mert nem szabad…Isten megtiltotta… – hülyének is néznének /nem,mintha enélkül nem 🙂 /.
     Igy hat… sok esetben eléggé kényszer helyzetbe kerülök én is, mégis be kell fejeznem (mar amennyire engedik) azt amit mar elkezdtem.Es van ugy, hogy le kell allnom bizonyos valaszadassal, amikor az mar tulon tul nem az én feladatom…amikor mondanam tovabb, de nem lehet. Ilyenkor varom a fiukat, de nem jönnek, – vagy legalabb is nem azzal, amivel kellene, bar Arpiel jo ebben (nem részletezém most ezt).

     Itt amiban nagyon sok vitam volt mar emiatt hivo körökben, amire azzal érvelnek, hogy kevés a férfi igehirdeto, ezért kell a noknek felvallalni ezt. Ez tény és valo, de akkor sem megyek olyan Church-be, ahol nok hirdetik az igét, még akkor sem, ha nagyon értik a dolgukat – mert ez is tény.( Meghallgattam mar sok igehirdetést noi tanitoktol radioban es itt-ott, es sokan magasan felette allnak biblia értelmezésben es annak magyarazataban sok ferfi igehirdetonek, de hat…)

     Talan még egy kevés mentségünk lehet, ha érvként felhozzuk Timotheus anyjat es nagyanyjat, de még oket sem a nagy gyülekezetekben, / hanem mondjuk, csak forumokon 🙂 ./
     Ugyanezért van parancsba adva az is, hogy a csaladban (mivel a férfi kell(ene) legyen a szellemi vezeto) a no a férfin nem uralkodhat, mégha a férj nem is alkalmas a szellemi vezetésre.(Ezért szoktam én sokszor jol fejbe vagni a férjemet, aztan egy darabig tudja a dolgat… – na jo,ez csak egy kis vicc).
     Ha mar a gyülekezetben is az asszonyoknak ala kell rendelniük magukat a férfiaknak, akkor a csaladban még inkabb, mivel az asszony feje a férje: “Akarom pedig, hogy tudjatok,hogy minden férfiunak feje a Krisztus; az asszony feje pedig a férfiu; a Krisztusnak feje pedig az Isten” (1Kor 11:3). Isten ugy rendelkezett tehat,hogy a férfiak képviseljék Krisztust (nyilvan hivo csaladokrol van szo,ahol ezt tudjak is) mint hatalmat, az asszonyok pedig a gyülekezetet képviselik, ezért kell fatylat viselniük ott az angyalok miatt.) /En ugyan nem viselek fatylat a gyüliben 🙂 , mert hosszu a hajam (hatközépig ér) ami viszont fatyol gyanant (is) olyan: “Az asszonynak pedig, ha nagy (hosszu) haja van, ékesség az néki, mert a haj fatyol gyanant adatott néki” (1Kor 11:15)./

     Es ami nagyon érdekes még (ha mar itt szellemi hatalmakrol cseverészek) ,hogy Mihaly arkangyal is azért nem mert Satanra karomlo itéletet mondani (beszélhetünk rola mint negativ entitas,de nem karomolhatjuk) ,mert Satan is egy szellemi hatalom, es valamikor Mihaly, Satan ala volt rendelve: “Pedig Mihaly arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozvan Mozes teste felett vetélkedett, nem mert arra karomlo itéletet mondani, hanem azt monda: Dorgaljon meg téged az Ur” (Jud 9).

     Igy hat bocs Thea toled is, én igy latom a dolgokat.[/expand]

    9. Ria, tőlem nem kell elnézést kérned. Én hiszek a férfiak és nők különböző szerepében és egyébként folyton próbálom aktivizálni férfitársaimat itt az oldalon. 🙂 Azt viszont tudjuk, hogy az Úr adhat konkrét feladatot bárkinek, legyen nő vagy férfi, mint ahogy tette például a Máté 5:9-10-ben.

     Az utolsó idők pedig egy kicsit azért mások: “És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.” Ap.csel. 2:17

    10. Igen,ezt az Ap.csel.2:17-et mar vartam Thea, de én nem a nok és férfiak különbozo szerepérol beszélek, de még arrol sem, hogy a noknek nem lehetnek sokféle feladataik akar a gyülin belül, akar pl.misszios szolgalatokban. A gyülekezetben akkor sem tanithat, és nem hogy idegen férfiakat, de még a sajat férjét sem (1Pt 3:1-2). Sok gazdagsagot nyujthatnak, mint gyermekeik tanitoi,vagy mas asszonyok oktatoiként. Profétalhatnak es nyilvanosan is imadkozhatnak /Joel 2:28-29; 1Kor.11:5/.De az asszonyok ne fogalmazgassak az egyhaz tanait, vagy ne töltsenek be az egyhazban vezeto poziciot.
     A 11.fejezet elején Pal Isten TEREMTESI REDJEROL IR.Ebben a rangsor igy fest: Isten – Krisztus – férfi – no, ami nem értékrendet jelent (a no eppoly értékes,mint a férfi), hanem hatalmi rendet.
     A férj Istentol rendelt tekintély a feleség felett, “miként az Egyhaz van a Krisztus fosége alatt”.
     Azt az asszonyt, akit férje tekintélye nem véd, ki van szolgaltatva a természetfeletti gonosz hatalmak befolyasanak – könnyebben sebezhetok, könnyebben becsaphatok stb. Abban van védelmük, ha magukat a férjük tekintélye ala helyezik.

     Na jo,nem ragozom tovabb, de azt mindenképpen meg kell értenie noknek asszonyoknak es minden embernek, hogy Isten szellemi hatalom ala rendelt minden embert, amit azért hozott létre,hogy az O hatalmat képviseljék ( ez a hatalom term.nem egymas leuralasat jelenti).

    11. Értettem, amit írtál, a rövid választ pedig egyszerűen úgy értettem, hogy nem érzem, hogy bármiért bocsánatot kellene kérned tőlem.

     Figyeltétek egyébként, hogy ez a párbeszédvonal honnan indult? Egyértelműen egy olyan hozzászólótól, akit csupán a hit elleni támadás érdekel, így bevetette a jól bevált oszd-meg-és-uralkodj eszközét. Sajnos működött. 🙁

    12. Nem kell ezen vitatkozni, mert nő nem lehet lelkipásztor, Pál kimondta, tehát a protestáns egyházak eretnek alávalók:D
     Ennyit erről. A nő az nem feleselhet egy férfival, mivel alá tartozik.

    13. Thea nincs itt semmi gond közöttünk, mert latod? – a dolgokat szépen megtudjuk beszélni egymassal.
     En a “bocs”-t azért tettem a hsz-om végére, hogy lasd: nem vitatkozni szeretnék veled,hanem egyszeruen csak megirni, hogy én hogyan latom ezt a kérdést a tanultak alapjan.
     Azt pedig persze hogy latom, mi volt a célja annak a bizonyos hozzaszolonak, de szerintem nem sikerült megosztania bennünket, sot ezzel inkabb az történt, hogy felszinre jött egy olyan téma, amirol eddig még nem beszéltünk, igy most tisztazni tudtuk ezt a kérdést is – legalabb is remélem. 🙂

    14. Te Schwaben :), hagyd mar el ezt az “eretnek” dolgot…ez – ugy latom – mar maniadda valt 🙂 Mar a blogod-ban is megirtam, hogy eretneknek lenni annyi, mint hitehagyottnak lenni…Hol latsz te ilyet nalunk? Honnan veszed,hogy megtagadtuk volna a hitünket? Mi a hitünk gyakorlati oldalarol beszélgetünk, ha nem tunt volna fel.

    15. Sziasztok mindenkinek!
     Egyszer azon gondolkodtam, hogy mi lett volna ha ádám nem engedelmeskedik évának és nem eszik az almácskából.
     Vajon egyértelmű volt-e hogy kell neki engedelmeskednie “szíve választottának”?
     Mai korra vetitve: egy nőnek ill. egy férfinak minden körülmények között kell hallgatni a társára?Mert ha ugyebár az egyik nem hallgat a másikra, nem engedelmeskedik neki , akkor kész a veszekedés.Szerintem ez a 22-es csapdája.A sátán pedig nagyon rafináltan keveri a dolgokat még a mai napokban is.

    16. Isten rendelkezései örökérvényüek, vagyis minden idokre szolnak. A feleséget segitotarsnak adta Isten a férj mellé.Tanacsolhat,adhat ötleteket stb.,de a döntés joga a férfié.

    17. Thea, valszeg valóban az oszd meg és uralkodj elve vezette a hozzászólót, viszont elevenére talált. Ez a téma még nagyon rendezend? a kereszténységen belül, mert sokan sokféleképpen értik, sokan megbotránznak rajta, mások meg fel sem fogják, hogy mir?l van szó a n? és férfi szerepét illet?en. Sajnos a n?k alaptermészetében (a testi emberükben, nem az újászületettekr?l beszélek, bár ot is szét lehetne nézni) meg van egy ?si uralkodási vágy a férfiak fölött. A bölcsességirodalom sokat foglalkozik ezzel. Amikor a Biblia azt mondja a n?nek: ?Vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad.? (1Móz. 3:16) Itt a vágyakodni fogsz férjed utánt egy ma már obszkúr jelentés? héber szóból fordították aminek jelentése szabadon valami ilyesmi: vágyakozol az ? felel?sségére, posztjára, Istennel való állapotára, méltóságára, de ? uralkodni fog rajtad. Krisztusban ez mindenképpen így kell legyen, hiszen ahogyan a férfi feje Krisztus, úgy a n? feje a férfi. Érett kereszténynek kell lenni (úgy a férfinak, mint a n?nek) ahhoz, hogy helyén kezeljék ezt a dolgot.

     Ria, a hosszú haj csak a sz?zeket fedi, asszonynak be kell fedni a fejét (ima és prófétálás közben mindenképpen).

     Akit érdekel a fejfedés kérdése: http://churchofgod.hu/content.php?act=fejfedes

    18. Antenor!

     Rendkívül jól leírtad az “ős vágyakozás” fogalmát. Pontosan ez az “ős vágyakozás” volt, ami Évát abban az irányba mozdította, hogy ő maga is “szerezzen” egy isteni tudást. Miért? Mert Ádámot “Isten uralta” és amíg Ádám szíve Istené, addig Éva nem tud uralkodni rajta. De ha Éva is szerez egy isteni tudást, akkor Ádám nem Istent fogja csodálni, hanem őt, – Évát.
     (Ezért kellett Évának a tiltott gyümölcs.) Ezzel viszont “nagylelkűséget” cselekedett Ádámmal, – lekötelezte azzal, hogy ezt a tudást megosztotta vele.

     Egyébként az asszonyi engedelmesség a férj felé, – fordítva is működik.
     Engedelmes vagyok a férjemnek addig, amíg az engedelmesség az Isten törvényeinek keretei között mozog.
     Ha a férj azt várja el tőlem, hogy megszegjem az Isten törvényét, ez esetben viszont Istennek kell engedelmeskednem és nem a férjemnek.

    19. Szia Thea!

     írod:
     ” Figyeltétek egyébként, hogy ez a párbeszédvonal honnan indult? Egyértelműen egy olyan hozzászólótól, akit csupán a hit elleni támadás érdekel, így bevetette a jól bevált oszd-meg-és-uralkodj eszközét. Sajnos működött. :(”

     Nem működött! Nem figyelted meg, hogy mindig jól jön egy kis “provokáció”, mert akkor beszélhetünk Isten Igéjéről! Van, amikor a cikk magáért beszél, nincs rajta mit ragozni, de ha van valami olyan hozzászólás, amit meg lehet vitatni (pro-kontra), az mindig vonzza a hozzászólásokat! 🙂 De ez nem megosztás szerintem! Ha mindenben egyformán látnánk mindent, el is felejthetnénk a beszédet!

    20. A női tanitás kérdését én is úgy látom az Ige alapján, hogy gyülekezetben nem tanithat nő, mert ez visszájára forditja az alá- fölérendeltséget. A gyülekezetben, ahova járok, illetve ahova Magyarországon jártam, nincs női tanitó, és még sok protestáns gyülit tudok, ahol nincsenek női pásztorok/elöljárók – nem tudom, Schwaben, ehhez mit szólsz.
     A határt úgy látom, hogy prédikálni nem állhat ki a nő, mert ha valaki tanitóként, elöljáróként jelenik meg, az egyfajta tekintélyt hordoz, a nőnek pedig alá kell rendelnie magát a férfi tekintélyének. Ez nem azt jelenti, hogy bizonyságot nem tehet, sőt imádkozhat, prófétálhat is (vannak rá bibliai példák). Sőt, tanithatja a férfit is, de nem olyan gyülekezeti keretek között, ahogy az előbb emlitettem. Ott van pl. Akvilla és Priscilla (férj és feleség), akik maguk mellé vették Apollóst, és (együtt, mindketten) tanitották az Irásokból – de ez magánbeszélgetés volt, nem úgy, hogy a gyülekezetben kiállt Priscilla és tanitotta a férfiakat. Ezek a fórumok/kommentek is itt hasonlók, mindenki elmondhatja az igei látását (nő vagy férfi), ezzel szerintem nem borul az isteni rend, hogy a férfi feje a nőnek. Érdekes módon Apollós elfogadta azt, hogy férj és feleség együtt tanitották, és nem kiáltotta ki Priscillát “Jezábelnek”), azért mert kifejtette neki az igei látását 😉
     Lacika, arra hogy a házastársra hallgatni kell-e, szerintem van sok példa az igéből. Ria, azt mondod, hogy a végső döntés a férfié, ez igy is van szerintem egészen addig, amig nem bűnről van szó. Láthatunk arra is példát, hogy a férfinek hallgatnia kellett a feleségére (Ábrahám és Sára), mert ez volt Isten akarata. És látunk olyan példát is, hogy a nő hallgatott a férjére, de nem kellett volna (Ananiás és Safira). Tehát szerintem akkor működik jól egy házasság, ha a felek kommunikálnak egymással, a férfi odafigyel a felesége véleményére, kivánságaira, és a végső döntést nem az érzései alapján hozza meg, hanem Isten előtt megvizsgálva a döntését.
     Vannak esetek, amikor a férfi nincs a helyén, és a döntése pusztulást hozna a családra, ilyenkor is (úgy látom az Igéből) jobban teszi a nő, ha “engedetlen” lesz, lásd: Nábál és Abigél. Tehát ha egy férfi nincs a helyén, ez nem jelenti azt, hogy a nőnek továbbra sincs felelőssége a döntések tekintetében. A nőnek is keresni kell Isten akaratát, elmondani a férjének, hogy hogy gondolja, és ha nincs más lehetőség, neki kell megelőznie a pusztulást. De ehhez bölcsesség kell, mert alapvetően nem az Isten akarata, hogy a nő döntsön és lépjen.

    21. Xenia,en természetesen keresztyén hazassagrol/csaladrol beszélek,ahol a férfi feje a Krisztus,es nem egy olyan hazastarsi kapcsolatrol,ahol – mondjuk – a férj kiküldi a feleségét az utcasarokra pénzt keresni.
     Az Abraham es Sara esetét nem jo példanak hoztad fel szerintem, mert ott Abraham engedetlen volt Isten parancsanak…amit tett, az nem Isten akarata volt.

    22. Ria,
     bocsi, most látom, hogy részleteznem kellett volna, mire gondoltam Ábrahám és Sára esetében. Amikor Ábrahám Sárára hallgatott abban, hogy a szolgálójától legyen gyermeke, természetesen ez nem Istentől való volt, ez engedetlenség volt Istennel szemben, nem lett volna szabad ezt megtennie. Én arra az esetre gondoltam, amikor Sára el akarta küldeni Hágárt és Izmaelt, és Ábrahám ezt nem akarta. Isten ott közbeszólt, hogy Sárának van igaza, hallgasson rá. És Ábrahám engedelmeskedett Istennek, akkor is, ha nehezére esett.

    23. Ja ez rendben van Xenia,itt viszont mar Istennek engedelmeskedett Abraham, mégha Sarat is hasznalta fel eszközül Isten erre.

 13. Mitől jár sokkal jobb úton az ateista? A hívő eleve csak fantáziál istenről, ha valamilyen isten létezik is, annak nincs köze ahhoz amit a hívő a fejében fantáziál.
  Ha egy isteni lény közel sem mindenható akkor az ateista nem esik abba a hibába hogy túlzott dolgokat fantáziál róla. Ha egy isten nagyon mindenható az ateista akkor is sokkal közelebb áll hozzá, mivel nem a fantázia szerint ítéli meg hanem az általa létrehozott világ szerint.

  1. Csaba, ez kezd egyre zavarosabb lenni. “Fejlett ateisták” és “nagyon mindenható istenek”? Milyen egy kicsit mindenható isten?
   Elképzelhető, hogy te az istenhívő nem keresztényeket hívod ennek? A definíció szerint az ateista szó egy olyan embert jelöl, aki tagadja Isten létezését. Netán aki ebben “fejlett”, az egy kicsit hihet istenben? 😀
   Egy keresztény nem fantáziál, amit mi sem mutat jobban, mint az, hogy a legfontosabb kérdésekről a világon élő sok tíz vagy százmillió keresztény egyformán vélekedik. Talán azért, mert ez az igazság.
   Egy ateita számára ezzel szemben nincs etalon, amihez igazíthatja a gondolatait, így amit az egyik kigondol éppen annyira lehet igaz, mint, amit a másik hisz, akkor is, ha az annak a szöges ellentéte. Erre tökéletes példa az evolúció elmélete vagy mondhatnánk vallása.
   Ezért is uralkodik ekkora, minden nappal egyre nagyobb zűrzavar a világban. Ezt a zűrzavart tükrözik az általad leírtak is.

   1. “Where no wood is, there the fire goeth out: so where there is no talebearer the strife ceaseth.” Proverbs 26:20

   2. Ha az ókori Görögországba születtél volna, most Zeuszban és társaiban hinnél, ha valamelyik skandináv-germán régióba születtél volna, most Thor istenről magyaráznál ugyanekkora meggyőződéssel. Ha létezik is valamilyen természetfeletti isten, akkor honnan tudod, hogy a te istened az igazi? Az iszlám hitvallása szerint te is ugyanúgy pokolra kerülsz, ahogy a hitetlenek. Párszáz év múlva a te vallásodon is csak mosolyogni fognak az emberek, ahogy most Zeuszon, Íriszen, vagy Thoron. Tudom, hogy könnyebb nem gondolkodni, és a fejedben minden űrt istennel meg jézussal megtölteni, de ez nem az, ami az emberiséget előre viszi. A hit évezredeken át gátolta az embert a tudományos fejlődésben, embertömegeket mészárolt le isten nevében, gyermeki elméket fertőzött meg a rémisztő meséivel, családokat szakított szét az infantilis dogmái miatt. Most, hogy a racionálisan gondolkodók támadni merik a vallást, ti egyből ugráltok. Ha most az elkövetkezendő 2000 évben folyamatosan támadná az emberiség a vallást, hogy végül kiirtsa, akkor lennénk egálban 🙂

    1. Te a vallásról beszélsz, mi viszont a hitről.
     Ez ugyanaz a hit, ami az első igazi tudósokat is fűtötte, akik az akkori hatalommal (és vallással) dacolva álltak ki felfedezéseik mellett. A vallás mindig is üldözte az igaz hitet és a politika eszköze volt. Jézust is a korabeli vallási vezetők adták a rómaiak kezére.

     Családok szétszakítása? Lehet még jobban szétszakítani az amúgy is csökkenő számú családokat, mint ahogyan a mai világra jellemző materialista, önző életszemlélet teszi? Sajnos, igen. Még van lejjebb, de már nem sokáig.

     A fejemben lévő űrt tudással próbálom megtölteni. Jézus a szívemben lakik.

     Ha a kérdéseid őszinték, itt megtalálod a válaszokat: http://idokjelei.hu/2011/01/az-igazsag-nyomaban/

    2. Jézus!!

     Csak ennyit lehet hozzáfűzni az alkotásodhoz.

     Tanulj!

    3. Kedves tee.Szerintem itt lenne az ideje a” fejedben lévő űrt” hittel megtölteni.Ha esetleg nem vetted volna észre felvázoltad az ördög mesterkedését itt a földön évezredekre visszamenőleg.

    4. Abban igazad van, hogy az emberek általában azt hiszik, amiről információval rendelkeznek. A germánok Thorban hittek, mert csak arról hallottak. Ez elég logikus. Amiket te leírtál, azok sem a te gondolotaid valójában, hanem csak azt ismételted, amit a mai modern oktatási rendszer neked megtanított. Ez így önmagában nem is baj. Én is ugyanezt hittem, amíg nem rendelkeztem elég IGAZ információval Jézusról. Az a probléma, hogy maga a keresztény egyház már nagyon régóta nem ad hiteles képet Jézusról, ami azt eredményezi, hogy benned ilyen kérdések, kételyek és vádak merülnek fel Isten ellen – és őszintén, majdnem jogosan.
     Megpróbáltam részeiben megválaszolni a hozzászólásodat, de rájöttem, hogy regeteg időbe tellene. Ezek olyan mélyreható kérdések, hogy regényt lehetne írni mindegyikről. De csak címszavakban:

     Ha hiszel Istenben megérted miért vannak különböző vallások és hogy honnan is származnak valójában. Megérted mitől feljebbvaló Jézus minden más istennél, és ezt még demonstrálni is tudod.

     A Biblia bátorítja az embert a gondolkodásra, tanulásra, és megértésre.

     Jézus nem a fejedet, hanem a lelkedet tölti meg.

     Ha rendelkeznél elég helyes információval, akkor megérted milyen nagyszerű módon tudná Jézus az emberiséget előre vinni.

     A sötét egyház gátolta az embert a tudományos fejlődésben. Isten nagyon is tudományos.

     Istennek semmi köze nem volt az emberek lemészárolásához és a rémisztő mesékhez.

     Jó kérdés, hogy mi a ráció. Ezek után amit már TUDOK, teljesen irracionális lenne számomra az ateizmus.

     A vallás megtámadásával pedig teljesen egyetértek. A vallás nem más, mint egy emberi próbálkozás Isten elérésére. A kereszténység ellenben Isten próbálkozása az ember elérésére.

    5. AARON: saját magaddal sem vagy összhangban!
     “A vallás megtámadásával pedig teljesen egyetértek. A vallás nem más, mint egy emberi próbálkozás Isten elérésére. A kereszténység ellenben Isten próbálkozása az ember elérésére.”
     Azt hiszem, azzal talán te sem vitatkozol, hogy a kereszténység egy vallás. Akkor annak támadásával is egyetértesz. Akkor Isten próbálkozásának a támadásával is egyetértesz?
     [expand title=”Teljes hozzászólás” swaptitle=”Bezár”]
     Istennek semmi köze az emberek lemészárolásához? Miért? Ha nem lépett közbe (merthogy nem tette), akkor nem mindenható. Ha az embereket akarta büntetni, akkor csapnivaló munkát végzett, ha egyszer ő teremtette az embert…

     Isten miben tudományos???

     Lehet, hogy Jézus előbbre tudná vinni az emberiséget, de egyelőre Jézus nevében gyalázzák egymást a kül. keresztény csoportok. Lehet, hogy Mohamed jobb lenne, az iszlám hívők szerint biztosan. De ha Buddhát követné mindenki, sokkal békésebb lenne a világ. Manitu meg sokkal igazságosabb lenne, vagy…

     Jézusnak mivel is kellene megtölteni a szívem? Az már eléggé ki van töltve sok mindennel, Jézus nélkül is.

     Azt meg honnan tudod, hogy mi az IGAZ információ Jézusról. Ha élt egyáltalán (a vele egy korban élő történetírók közül egy sem említi), akkor is a legelső evangéliumok írásai már csak kb. 80 évvel halála után születtek, szájhagyomány alapján megírt és kiszínezett történetekkel. Az újszövetségbe beválogatott írások sincsenek egymással összhangban sok helyen, a kimeredt evangéliumokról már ne is beszéljünk…
     Szóval hol vannak az IGAZ információk??? Vagy Te az általad IGAZNAK HITT információkról beszélsz? Mert HITTEL nem lehet vitatkozni, csak érvekkel…

     A Biblia bátorít a gondolkodásra? Szerintem pont arra tanít, hogy gondolkodás nélkül HIDD EL, ami abban le van írva. Ha gondolkodsz, és utánanézel, akkor nincs benne több igazság, mint a népmesékben.

     Azt pedig, hogy melyik Isten feljebbvaló, mint a másik, csak a vallási fanatikusok hirdetik, ők a fundamentalisták, és hetente gyilkolnak embereket azért, mert más istenben hisznek. Kösz, én ebből nem kérek!!!
     Az én lelkemet ne kösse gúzsba egyetlen vallás sem! Nagy fiú vagyok már, el tudom dönteni, hogy erkölcsileg mi a helyes, nincs szükségem semmilyen vallási mankóra.

     Istenre meg még egyik sarokban sem találtam, sőt, semmi olyan tapasztalatom nem volt az életem során, ami csak arra utalt volna, hogy létezik egy magasabb rendű hatalom. És nem is vágyom még egy főnökre, van belőle pont elég így is![/expand]

    6. Istent azért nem találtad meg eddig, mert kifejezetten kerülöd, ahogy ezt itt egyértelműen ki is fejtetted. Az emberi gonoszságot pedig nem kenheted másokra, így Istenre sem. Szabad akaratot adott az embernek, hogy válasszon a jó és a rossz között. Ha közbelépne, azzal korlátozná ezt a szabad akaratot.

     Az ismereteid Jézust és a Bibliát illetően pedig hiányosak.
     A cikkben is idézett és ateizmusában 32 évig megingathatatlan C.S. Lewis-t például az indította el a hit felé vezető úton, amikor Oxfordban, ahol tanított, az egyetem legismertebb és legszókimondóbb ateistája kijelentette, hogy a Jézus életéről szóló bibliai beszámoló hitelességéhez nem fér kétség.
     Jézusról számos említést találsz a Biblián kívül is. Például Josephus Flavius I. századi történetíró írásaiban, de még a Koránban is.

     Ha komolyan szeretnéd tudni a választ ezeket olvasd el: http://www.libri.hu/konyv/a-jezus-dosszie.html
     http://idokjelei.hu/2012/04/hogyan-olte-meg-a-husvet-a-hitem-az-ateizmusban/

    7. Öreg!
     Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne gyűlöljön téged; fedd meg a bölcset, és szeret téged.

     Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz; tanítsd az igazat, és öregbíti a tanulságot.
     A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.

     Ha bölcs vagy, bölcs vagy te magadnak; ha pedig csúfoló vagy, magad vallod kárát.
     Példabeszédek 9: 8, 9, 10, 12.

    8. “Istennek semmi köze a az emberek lemészárlásához? Miért? Ha nem lépett közben (merthogy nem tette) akkor nem mindenható.”
     Tipikus. Csináljunk amit csak akarunk, aztán ha nagy a baj “Isten kérlek segíts!” vagy “Isten miért nem lépett közben?” mi?
     Hehehehe! Rossz a sórend öreg, rossz a sórend.

     Pax vobiscum!

     Ui. Volt egy római történész is, mellesleg szenátor is volt az illető, akit úgy hívtak, hogy Caius Cornelius Tacitus, ha esetleg mégis művelődni szeretnél. Tudod, jó pap holtig tanul 🙂

    9. Szia Öreg!
     Nem, nem értek egyet azzal, hogy a kereszténység egy vallás. A vallásosságot szerető emberek csináltak belőle vallást. Isten eredeti terve nem ez volt. A kereszténységnek egy személyes, közeli, szerető kapcsolatnak kéne lennie Istennel, mint egy apával. Csak ezt sokan nem kedvelik, mert akkor Isten már ?veszélyesen túl közel van?, viszont szeretnének az emberek szemében jónak tűnni, ezért kialakították a ?vallásosságot? – egy rendszert, amit a saját szabályaik szerint játszhatnak, de gyakorlatilag Isten nélkül. Mint hajdanán a farizeusok, akik szintén ?szerettek imádkozni?, Jézus mégis őket támadta leginkább.
     [expand title=”Teljes hozzászólás” swaptitle=”Bezár”]
     Isten amikor megteremtette a világot, azt mondta, hogy az ember ?uralkodjék…az egész földön.? Isten annyira tiszteletben tartja az ember szabad akaratát a földön, hogy igenis nem lép közbe. Ez nem csorbítja a mindenhatóságát, hiszen Ő hozta meg ezt a szabályt. Van olyan amit Isten sem tehet meg, például nem hazudhat. De ezt a korlátozást is Ő tette saját magára. Mivel Isten nem lép közbe az emberek lemészárolásakor, ennek következtében akkor sem lép közbe amikor hazudunk, vagy amikor gyerekkorban elcsentünk valamit, vagy amikor részegen megbántjuk szeretteinket, vagy akkor sem üvölt rád amikor azt gondolod felebarátodról, hogy ?…ez hülye!? Igen, van különbség a gyilkosság és a kis füllentés között, de a szabad akarat korlátozása terén nincs. Isten nem működhet a mi erkölcsi normáink szerint, ami őszintén körülbelül így néz ki: ?Isten, csak a rossz embereket állítsd meg, engem hagyj békén!?

     Isten abban tudományos, hogy többek között például Ő teremtette a quantum fizikát is. Sokkal többet tud róla mint bárki más, és abszolút nem zavarja, hogy a tudósok kutatgatják. A legvégén az is úgyis csak azt fogja bizonyítani, hogy a korábban lehetetlennek vélt dolgok valójában lehetségesek.

     A kereszténység azért tűnik ma ennyire gáznak, mert Isten valójában úgy neveli az emberiséget, mint ahogy a szülők nevelik a gyerekeiket, és most vagyunk mi emberek (és keresztények) abban korszakban amikor a szülő már nem fektet le szabályokat és azt követő büntetéseket, hanem elvárja, hogy a gyerek azért tegyen jót, mert ő is egyetért vele. Az átmenet zűrös, de az eredmény maradandó és szívből fakadó. Az összes többi vallás nem más, mint szabályok betartásának sorozata. Lehet, hogy nem lopnak a muzulánok, de ha ezt azért teszik, hogy ne vágják le a kezüket, az miféle eredmény? Nem jobb ha azért nem lopunk, mert szeretjük felebarátunkat? Ezért hagyott fel Isten a mózesi törvénykezéssel is. Egy időre szükség volt rá, de Isten valami jobbat szeretne! Vagy lehet, hogy békések a buddhisták, de a legvégén az is csak a vallásos egójukat puffasztja, és semmiféle szívközeli kapcsolatuk nincsen a világ és saját maguk teremtőjével. Fel lehet fedezni, és gyakorolni bizonyos pozitív lelki szabályokat, de az még abszolút nem meríti ki az Istennel való kapcsolat teljességének fogalmát.

     Engem is elszomorít amikor keresztények egymást gyalázzák, már többször is felszólaltam ellene. Ennek ellenére nem szeretném ha olyan világban élnénk ahol Isten ?közbelép?, és minden gyalázó szó után például áramütéssel sújtaná a nyelvemet. Aki azt követeli, hogy kapjuk meg amit érdemlünk, az nem tudja, hogy mit kér!

     Jézus az Ő teljesen tiszta, bűntelen, szerető, jót akaró, segítő, vígasztaló, igazságos, megbocsátó Lelkét szeretné egyesíteni a tiéddel, hogy az Ő természete a tieddé válhasson, és hogy ezen keresztül minden áldáshoz hozzáférésed lehessen amit Isten Jézusnak ígért. Ja igen, és nem ijesztő Isten közelsége. Már úgyis tudja milyen vagy és mégis szeret. A strucc-homok dolog nem működik nála.

     Úgy látom a többiek már válaszoltak mely más történészek írtak Jézusról. Az igaz információ pedig nem könyvekből való fejtömésből származik. Jézus szavait próbára lehet tenni. Ha elhiszed amit mondott, valósággá válik neked. Ha nem hiszed amit mondott, nem fog működni neked. Tudom, hogy ez így tisztán a hit alapelve, és sok mindenki sok mindenre alkalmazhatja, de Jézus azt is mondta, hogy Ő az Isten Fia, és feljebbvaló minden Istennél, és ezt demonstrálta is lépten nyomon. Aztán felment az Atyához, és azt mondta a tanítványainak, hogy folytassátok amit elkezdtem, mert bennetek élek, és rajtatok keresztül továbbra is demonstrálni szeretném az Isten Királyságának feljebbvalóságát. És a tanítványok ezt folytatták is, és Jézus nevére minden lélek engedelmeskedett is. Nincs lelki hatalmasság aki ellen tudna állni Jézus nevének. Erről lehet tudni, hogy Ő Isten Fia, és minden amit mondott igazság. És bár nagyon hosszan tudnék írni a Biblia hitelességéről és a kihagyott evangéliumokról is, igazából nekem nincs rá szükségem, mert Jézus szavai igaznak bizonyultak az életemben próbatétel által. A hit valóságot teremt, a valóság pedig nyomós érv!

     Ne haragudj, nem szeretnélek megsérteni, de szerintem jobban ismerem a Biblia szövegét mint te, ezért is nem szeretnék nagyon vitatkozni erről, de kérlek hidd el, hogy a Biblia sokat ír a dolgok megértéséről, az írások kutatásának fontosságáról, az elme szerepéről, a tudásról, a dolgok kipróbálásáról, és a valóság demonstrálásáról. Mindegyikhez tudnék bibliai idézetet.

     Szerintem is nagyon szomorú amikor emberek másokat gyilkolnak Isten nevében. Ebből én sem kérek. Isten feljebbvalóságát Jézus másképp mutatta meg. Méghozzá úgy, hogy megszabadította az embereket mindentől ami gyötörte őket. Örök életet kínált nekik, megyógyította a betegeket, feltámasztotta a halottakat, megszabadította őket minden lelki gyötrelemtől, félelemtől és elmebeli betegségtől. EZ Isten feljebbvalósága, hogy Jézus nevén keresztül minden rossz dologtól megszabadulhatunk.

     Az, hogy el tudod dönteni erkölcsileg mi helyes, az azért van, mert Isten beléd rakott egy lelkiismeretet. Honnan származnak a törvények, és honnan tudjuk, hogy a gyilkolás, lopás és nemi erőszak helytelenek? Milyen mérce diktálja ezt nekünk? Habár egyre többen nem hallgatnak a lelkiismeretükre, és ezek a bizonyos mércék egyre csak torzulnak. Isten nélkül nincs se helyes, se helytelen. Pont most láttam egy dokumentumfilmet amiben ateistákkal (evolúcionistákkal) készítettek interjúkat, és mindegyik azt mondta, hogy a fuldokló szomszédjuk helyett a fuldokló kutyájukat mentenék ki először. Ha nem tudsz úszni, ne költözz olyan helyre ahol a szomszédnak van kutyája! Manapság már nagyon sok mindenre oda kell figyelni egy olyan világban, ahol isteni mérce nélkül döntenek emberek.

     Saját leírásod szerint Isten egy szörnyeteg. Így én sem keresném. De honnan tudod, hogy idáig nem hazudtak neked Istennel kapcsolatban? Ha tetszik neked ez az istenkép, hidd el senki sem tud meggyőzni az ellenkezőjéről. Még Isten sem fog erőszakkal ?közbelépni?. De ha nem tetszik, tégy egy lépést Ő felé és lásd meg ki is Ő valójában. A kérdés elkerülése nem fogja a témát elhessegetni, ez veled marad életed végéig. Nem szeretnék túl személyes lenni, de ha esetleg haragszol Istenre és a benne igazán hívőkre, ez azért van, mert elhitted az Istenről terjesztett hazugságokat. Istent még össze sem lehet hasonlítani egy hülye földi főnökkel, akikből elege van az embernek. Az ilyeneket ki találja ki? Régen még agyafúrt hazugságokat kellett kitalálni, hogy az emberek benyeljék, most már az ilyen átlátszó is megteszi? Nagyon sajnálom, ha sérelmek értek bizonyos földi főnökök által, de biztosíthatlak, hogy Isten nem ilyen.[/expand]

 14. SPEKTRUM / Kereszténység titkai/ A Jézus előtti Messiás. Most megy.
  Valami Gábriel kőröl van szó, miszerint Jézus előtt volt már egy Messiás. Valóban megy ellene a támadás.

  1. Az ismeretterjesztés nem támadás.
   A hit nem egyenlő a vallással, a kereszténység csak 1 vallás a sok közül, és nem is biztos, hogy a legjobb, bár egyik 19, a másik egy híján 20.
   Nekem hívőként semmi bajom sem a katolikus, sem az evangélikus sem a többi vallással, amíg azt mindenki megtartja magának. De az egyház ne akarjon beleszólni a dolgaimba, és ne foglalkozzon világi dolgokkal.
   Amíg nem akar belemászni a vallási kérdéseken belül másba, addig engem nem zavar egyik egyház sem. De az már nem tetszik, hogy privilégiumokat, közpénzt, támogatást, hatalmat akarnak!

   Öreg

   1. Az ismeretterjesztés 100% propaganda. Olyan propaganda, ami a az egy Istent, Jehovát és a Ő teremtését támadja. Így hát, a ismeretterjesztés igen is egy támadás.

 15. Egyszerűen csak zajlik egy természetes harc a vallások között és persze a vallások és az ateisták között. Ha fejlődik a civilizáció akkor valószínűleg végül az ateisták fognak győzni. A mai templomok helyein ateista előadók fognak hetente előadást tartani hogy miért kell például rendesen együttműködnie egy családnak és egy nagyobb közösségnek. Mivel ami jó, arra meg vannak a társadalmi és tudományos magyarázatok.

  1. Gamámiel tanácsa jutott eszembe:
   “A mostani esetre is azt mondom: hagyjátok békén ezeket az embereket, és bocsássátok el őket. Mert ha emberektől való ez a szándék vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül; Ha pedig Istentől van, ti fel nem bonthatjátok azt; nehogy esetleg Isten ellen harcolóknak is találtassatok.”
   2000 év sem volt képes elpusztítani, most pedig, hogy a végső csatához közeledünk “az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekeszik.” Dániel 11:32
   Egyébként ateista gyülekezetek már vannak. http://klub.idokjelei.hu/ateista-gyulekezet/

   “Mivel ami jó, arra meg vannak a társadalmi és tudományos magyarázatok”
   Ez egy alapvetően értelmetlen gondolat. Ha nincs mérce, akkor nincs abszolút jó. Akkor minden relatív.

   1. Nincs számomra semmi logikai kapcsolat ebben: “Ha fejlődik a civilizáció akkor valószínűleg végül az ateisták fognak győzni. ” Miért az ateisták? Miért azok, akik nem képesek elfogadni egy hatalom létezését, ami felettünk áll, aminek alárendeltjei vagyunk? Innen nézve fejletlenebbnek tűnik a puszta matériába vetett hit, az a felfogás, amelyik megtagadja bármilyen más dolog létezését. Nem látom a levegőt, nem is létezik.
    Még ha igen nagy jóindulatomban megsaccolnék 50%-ot a világ összes ismeretéből az ateistáknak, akkor is ott a másik fele, amelyikbe vígan belefér Isten ismerete, a belé vetett hit, Ő maga.
    Ja, nem. Isten nem fér bele 50%-ba, elnézést. Ő a 100%.

    Ez a tudományba vetett vakhit pedig aggasztóan hangzik mellesleg. Gondolom, nem csak nekem.

    1. Azért mert a fejlett ateisták vannak legközelebb az igazsághoz és mert ők a világ legintelligensebb emberei.

    2. Baráti Csaba, nem veszed észre, hogy lassan kezdik ellopni a méltóságunkat, a szabad akaratunkat, sőt a hitet. Nem veszed észre az idők jeleit? Mért pont Jézust támadják, ha szerinted ő nem létezik, de valamiért még is foglalkozol vele, a hittel.

     Lásd az időjárási anomáliákat (egyelőre még csak az), a Menyei Atya már elkezdett beavatkozni, mert bűnösök vagyunk mind. Hamarosan kezdetét veszi, amit a jelenések könyve a pusztító utálatosságnak nevez. Mit gondolsz kit támadnak, mikor az egyházat támadják, Jézust!
     [expand title=”Teljes hozzászólás” swaptitle=”Bezár”]
     Isten, az Atya: Azok, akiknek a neve be van írva az Élet Könyvébe, a fenevad elsődleges célpontjai
     2013-08-03

     2013. augusztus 3., szombat, 13:17

     Drága leányom, felhívást intézek az emberiséghez a Legmagasabb és a Legszentebb Birodalomból.

     Szegény, kicsiny gyermekeim, mennyire szenvedtek Lucifer bűne miatt, de tudnotok kell, hogy Mindenható Hatalmam által el fogom őt és bukott angyalait törölni a Föld színéről. Ez az idő közel van, ezért tehát fel kell készülnötök.

     Tudnotok kell, hogy a bukott angyalok és démonaik közületek a legtöbbek számára ismeretlenek és láthatatlanok, de ők köztetek járnak, kísértvén benneteket minden nap, hogy elessetek. Amikor a megtévesztés e hálójába ragadnak benneteket, hamarosan úgy fogjátok találni, hogy nem lesztek képesek megnyugodni, vagy a lelketek békéjét megtalálni.

     Kijelentem, hogy akiket a hamis próféta tévútra vezet, elveszettnek és összezavartnak fogják érezni magukat, mivel a legnagyobb csalást fogadják el, amelynek önként estek áldozatul. Amikor ti Hozzám és szeretett Fiamhoz, Jézus Krisztushoz fordultok, akkor az nem annak fog tűnni számotokra. Azt fogjátok hinni, hogy a Szentségek ugyanazok maradtak, annak ellenére, hogy azokat különböző módon fogják nektek bemutatni. Azok üres edényekké válnak, és többé már nem lesznek elfogadhatóak Számomra.

     A világ az Enyém, de gyermekeim nem akarnak Engem, szeretett Atyjukat, Teremtőjüket. Az elméjük be van zárva és a gonosz arra használta Ajándékomat, az intelligenciát, hogy abba a hitbe csábítsa őket, hogy az Én Létezésem lehetetlen. Azoknak, akik nem hisznek Bennem, nem lesz igaz szeretet, öröm, vagy béke az életükben. Az Örök Életet sem fogják elfogadni. Ehelyett csak a test örömeit fogják keresni, annak ellenére, hogy tudják, az életük a Földön rövid.

     Akárcsak egy apa, aki szereti mindegyiket, Fiam Nagy Irgalmassága által Magamhoz fogom vonzani őket. Az Én Hatalmam mindent átfogó, és a Sátán, az Én Luciferem, aki büszkesége miatt elvágta magát Tőlem, sohasem fog legyőzni Engem. Ezért tehát, akik követik őt, ugyanazt az éket verték önmaguk és Közém. Ők fel fogják ismerni a jelekből, amelyeket Én most mutatni fogok, hogy csak Egy Isten van, egy Teremtő és egy Paradicsom. Mindazok a paradicsomok, amelyekről a hamis próféták beszélnek a világban, akik eltávolítják Tőlem gyermekeimet, nem léteznek, és soha nem is létezhetnek. Én vagyok minden, ami van. Én teremtettem mindent. Én fogok mindent befejezni. Mindennek az Én Szent Akaratom szerint kell lennie. Csak harcoljatok az Akaratom ellen és semmivé váltok. Fogadjátok el az Akaratomat, és akkor az Én gyermekeim maradtok.

     Azoknak mondom, akik hisznek Bennem: nektek sohasem szabad elutasítanotok Fiamat, Jézus Krisztust. Én Fiam által eljöttem a világba, hogy visszahozzalak Irgalmamba benneteket, de ti elutasítottátok Őt. Megöltétek Őt, de az irántatok való Szeretetemet mégsem öltétek meg. Ezért engedtem meg Keresztrefeszítését, hogy az üdvösséget hozzon nektek. Ez ? Fiam halála a Kereszten ? lett a ti üdvösségetekhez vezető utatok. Az Ő halála nem az volt, aminek tűnt: egy kudarc a gonosz szemében. Ez a nagy szenvedés cselekedete, melyet a legnagyobb alázattal viselt el, legyőzte a Sátánt. És pontosan Fiam Kereszthalála volt az, amely által a Sátán hatalma az emberiség fölött kudarcot vallott. Annak ellenére, hogy nem tudja minden gyermekemet a mélységbe magával vinni, mégis hazugságai sokakat el fognak csábítani. Ezért kell harcolnotok, gyermekeim, nemcsak a saját lelketekért. Ha szerettek Engem, akkor szeretni fogjátok Fiamat is. Ha szeretitek Fiamat, akkor segítenetek kell Neki megmenteni minden bűnöst.

     Hozzátok fordulok, hogy elmondjam nektek, hogy amikor egy lelket megszólítok, különösen azokat, akik nem ismernek Engem, vagy azokat, akik ismernek, de Parancsolataimat nem fogadják el, akkor nekik már csak annyi idejük maradt, hogy megmentsék magukat az örök kínszenvedéstől.

     Azok, akiknek a neve be van írva az Élet Könyvébe, a fenevadnak elsődleges célpontjai. Sokan ezek közül a lelkek közül Fiam követői, és hűségesek az Egyházhoz. Ők Fiam ellen fognak fordulni, azáltal, hogy elfogadják az új törvényeket, amelyek pedig nem a Fiam törvényei, és kénytelenek lesznek mindezt egy új vallásként lenyelni. Ezt az új vallást sok éven át gondosan megtervezték. Ez sátáni rituálékat követ, de ezt sokan nem fogják megérteni. Amikor felkaroljátok ezeket a rituálékat, akkor hatalmat adtok a Sátánnak. Ha ezt a hatalmat a Sátánnak adjátok, akkor sok imára lesz szükségetek, mert ő fel fog falni benneteket testestől-lelkestől.

     Gyermekeim, Én most büntetések által avatkozom be a Földön. Azok a szegény lelkek, akik e büntetések közepette az életüket vesztik, segíteni fognak megmenteni közületek azokat, akik már elvesztek Számomra.

     Amikor félelmet éreztek a Sátán gonoszsága és az életetekre gyakorolt befolyása miatt, akkor gondoljatok arra, hogy Én az ő földi képviselőjét el fogom pusztítani. Rövidre fogom szabni szenvedéseteket, mert meg szeretném menteni a lelkeket. Ha megengedném, hogy ez a gonoszság folytatódjék, akkor képtelen lennék megmenteni azokat a lelkeket, akiknek a neve fel van jegyezve az Élet Könyvébe.

     Szeretett Atyátok
     A Legmagasságosabb Isten

     http://www.masodikeljovetel.hu/isten-az-atya-azok-akiknek-a-neve-be-van-irva-az-elet-konyvebe-a-fenevad-elsodleges-celpontjai/
     http://jezusuzenete.hu/

     [/expand]

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend