Elmélkedések

Hogyan ölte meg a húsvét a hitem az ateizmusban

Írta: Lee Strobel

Ateistaként, a lehető legrosszabb hírrel kellett szembenéznem: agnosztikus feleségem megtért. Két szó futott át az agyamon. Az egyik egy káromkodás volt, a másik a ?válás?.

Arra számítottam, hogy a feleségemből egy önhitt szentfazék lesz, azonban ahogy teltek a hónapok egyre több pozitív változást és értéket fedeztem fel benne. Végül úgy gondoltam, hogy újságírói és jogi tapasztalataimat (a Chicago Tribune jogi szerkesztője voltam) felhasználva szisztematikus nyomozásba kezdek, hogy megállapítsam, van-e bármi valóságalapja a kereszténységnek.

Úgy gondoltam van esélyem rá, hogy kiszabadítsam feleségemet ennek a szektának a karmai közül.

Gyorsan megállapítottam, hogy Jézus állítólagos feltámadása a dolog kulcsa. Bárki mondhatja magáról, hogy ő Isten, de ha Jézus valóban megerősítette ezt az állítást azzal, hogy feltámadt a halálból, az számomra elég komoly bizonyíték lenne igaza mellett.

A következő két évet a történelmi dokumentumok lehető legaprólékosabb tanulmányozásával és összegyűjtésével töltöttem, hogy megállapítsam vajon a húsvét története csupán egy mítosz vagy tényleg megtörtént. Az Új Testamentum nem volt elég számomra. Nem fogadhattam el önmagukért az ott olvasható állításokat. Eldöntöttem, hogy kizárólag a történelmileg kétséget kizáróan alátámasztható tényeket veszem figyelembe. Nyomozásom előrehaladtával ateizmusom ingadozni kezdett.

Jézust valóban kivégezték? Véleményem szerint az eseményt alátámasztó tények olyan szilárdak, hogy még egy általam megkérdezett ateista történész, Gerd Lüdemann is kijelentette, hogy Jézus kereszthalála ?vitathatatlan? tény.

Jézus sírja valóban üres volt? William Lane Graig, tudományos kutató rámutat, hogy Jézus sírjának helyszíne a hívők és nem hívők számára egyaránt ismert volt. Amennyiben a sír nem lett volna üres, lehetetlen lett volna elindítani egy olyan mozgalmat, ami tulajdonképpen a feltámadáson alapult, abban a városban ahol Jézust néhány héttel korábban nyilvánosan kivégezték.

Azonkívül maguk Jézus ellenségei is beismerték, hogy a sír üres volt, amikor kijelentették, hogy a testet ellopták. A test ellopása azonban senkinek nem állt érdekében, kiváltképpen a tanítványoknak nem. Nem vállalták volna a mártírhalált egy hazugságért.

Látta bárki is Jézust ismét életben halála után? Legalább nyolc ókori forrást találtam, az Új Testamentumban és azon kívül, amelyek alátámasztják a tanítványok bizonyságát a feltámadt Krisztussal való találkozásról. Ezek a források igen szilárdak és hiába próbáltam, nem voltam képes megdönteni őket.

Nem lehettek ezek a találkozások hallucinációk? A szakértők egytől egyik azt állítják, ez teljesen kizárt. A hallucinációk, az álmokhoz hasonlóan, egyetlen személy agyához köthetők, a Biblia pedig arról beszél, hogy Jézus egyszerre több embernek megjelent, három különböző alkalommal, ráadásul az egyik ilyen alkalommal egyszerre 500 ember előtt.

Nem lehetett ez mégis inkább egy olyan látomás, amit az apostolok vezetőjük halála miatti bánata váltott ki? Ez azonban nem magyarázta volna meg Pálnak, a keresztények esküdt ellenségének drámai megtérését, vagy Jakabnak, Jézus korábban szkeptikus féltestvérének hitét.

Egyikük sem szokott látomásokhoz, mégis mindketten látták a feltámadt Jézust és halálukkor is bátran hirdették, hogy Jézus megjelent nekik. Ráadásul, ha ezek csupán látomások lettek volna, a testnek még mindig a sírban kellett volna lennie.

Nem lehetséges, hogy a feltámadás egyszerűen az ókori mitológia újrajátszása, Ozirisz vagy Mithras történetét utánozva? Ha szeretnél egy ókorkutató történészt igazán jóízűen nevetni látni, vesd fel neki ezt az elképzelést.

Egyik ellenvetésem a másik után vált semmivé. Számos szkeptikus könyvét elolvastam, de ellenvéleményeik nem állták meg a helyüket a történelmi tényekkel szemben. Nem csoda, hogy az ateisták oly gyakran alulmaradnak a feltámadással kapcsolatos vitákban.

Végül, az ügy alapos feltárását követően, nem várt következtetésre jutottam: több hitre lenne szükségem ateizmusom megtartásához, mint ahhoz, hogy Jézus követőjévé váljak.

Ennek köszönhetően immár harmincadik alkalommal ünneplem a húsvétot keresztényként. Nem vágyaimat próbálom kifejezésre juttatni, nem halálfélelemből váltam kereszténnyé és nem is pszichológiai mankónak használom a hitet, hanem a tények győztek meg.

Lee Strobel részletes kutatási eredményeit tartalmazó egyik könyve “A Jézus dosszié” címen magyarul is megjelent. 

Előző posztKövetkező poszt

42 hozzászólás

 1. Hajdú Gábor!Egy ilyen veboldalat fennttartani sok energia és idő,minden tiszteletem Theáé,hogy ezt csinálja:Ha ennyire toppon vagy és ilyen jól megy a kritika,akkor hajrá szerkessz veblapot és terjeszd az igét,ne itt oszd az észt!

 2. Ezek is vonzottak a Tibeti “bölcsességek” iránt, aztán mi lett belőle…..teozófia,….Lucifer a jó és Isten a gonosz szerep csere,….. a mai elit vallása, ami nem igazán ember barát, hogy finoman fogalmazzak.
  http://www.conspiracyarchive.com/NewAge/Alice_Bailey.htm
  http://www.conspiracyarchive.com/NewAge/Lucis_Trust.htm

  És végül de nem utolsósorban Tibet büszkesége:
  http://www.wariscrime.com/2010/06/02/news/for-dalai-lama-the-future-is-bright

  Elnézést kérek az angol nyelvű linkért, de hirtelen nem találtam ,nem megtévesztő, magyar forrásokat.

 3. Cink!Csak tudnám,hogy akkor “szegény” Jézus minek szenvedett feleslegesen a kereszten,minek halt meg,minek vitte fel a bűneinket,mikor a sok ujjászületésünk és életünk alatt majd istenné és tökéletessé válunk….

 4. A Könyvek Könyve nekem is a Biblia, de úgy vélem nem zárhatok ki kategorikusan mást.
  “A reinkarnáció olyan hit, mely a világ nagy vallásaiban is megjelenik: a hinduizmus, a buddhizmus, a dzsainizmus, a szikh vallás és a kabbala tanításai egyaránt magukba foglalják. Sőt, valaha a keresztény iratok is tartalmaztak a reinkarnációra és a karmára vonatkozó utalásokat, míg az 553-as, második konstantinápolyi zsinaton minden erre vonatkozó nyomot ki nem töröltek a Bibliából. Az 1945-ben felfedezett – és valószínűleg Krisztus halála után száz évvel keletkezett -, úgynevezett gnosztikus evangéliumok azonban egyértelműen szólnak a reinkarnáció és a karma szerepéről. Akad néhány meglehetősen ismert eset, mely a reinkarnáció létezését igazolja. A leghíresebb minden bizonnyal a dalai lámák leszármazási ágával kapcsolatos: minden dalai láma a megelőző reinkarnációja. Például, amikor a 14. dalai lámát megtalálták, kisgyermek volt, és egy kis faluban élt Lhamo Thondup néven.
  Amikor a szerzetesek megérkeztek a családjához, azonnal felismerte az álruhát viselő Kecang Rinpócsét, és lhászai dialektusban szólította meg, melyet az előző életében beszélhetett. Továbbá a láma álruhás szolgáját, Amdo Kasangot is beazonosította. Ezt követően megnevezett néhány tárgyat, mely a néhai 13. dalai lámáé, Tubten Gjacóé volt, valamint testén több olyan jegyet viselt, melyet a mindenkori dalai lámáknak tulajdonítanak. Végül pedig helyesen írta le annak a doboznak a külsejét, melyben az előző láma a műfogsorát tartotta. Ezen a ponton már nem volt kétséges, hogy a kisfiú a 13. dalai láma reinkarnációja.
  Dokumentált esetek: Egyes kultúrák sokkal befogadóbbak az újjászületés elméletét illetően, mint mások. Indiában több dokumentált eset ismert, melynek során gyermekek azt állították, hogy nem a valódi családjukkal élnek, hanem távol attól, idegenekkel. Valószínűleg arról van szó, hogy ezek a gyerekek a haláluk után nagyon hamar újjászülettek, ezért emlékeznek az előző életükre, és ezért ismerik fel a régi családjukat, ha találkoznak annak tagjaival.
  Olyan részleteket és tényeket ismernek, melyekről az előző családjukon kívül másnak nem lehet tudomása. Néha hátborzongatóan jól beszélik annak az országrésznek a dialektusát, ahonnan a családjuk származik, sőt, még olyan helyen is pontosan odatalálnak a családjuk házához, ahol jelenlegi életükben sosem jártak. A felnőttek általában már nem emlékeznek ezekre a dolgokra, mivel kiválóan beilleszkednek új környezetükbe. Akadnak azonban olyanok is, akik tartják a kapcsolatot korábbi családjukkal, nem kis féltékenységet ébresztve ezzel jelenlegi rokonaik körében.
  Sok reinkarnációs esetet jegyzett fel lan Stevenson professzor, az ilyen jellegű kutatások úttörője. Amennyiben ezek az esetek bizonyíthatók, le kell vonni a következtetést, miszerint te is élhettél már ezelőtt.”

  1. A gnosztikus evangéliumokhoz azt szeretném hozzáfűzni, hogy igazából sokkal később keletkeztek mint ahogy azt néhányan gondolják. A gnosztikus tanok egyik fő forrása Tamás evangéliuma, melyről valójában egyik történész sem gondolja, hogy Jézus tanítványa, Tamás írta volna. Volt egy Tatian nevű ember, Justin Martyr tanítványa, aki i.sz. 175-ben írt egy összefoglalást Máté, Márk, Lukács és János evangéliumából szíriai nyelven, melynek címe Diatessaron. Ez nem egyenes fordítás volt az eredeti evangéliumokból, hanem Jézus történetének egy újbóli elmondása a négy evangélium alapján. Ami nagyon érdekes az az, hogy ezek az új egyedi szíriai formulák rendszeresen fellelhetőek Tamás evangéliumában. Ez arról árulkodik, hogy Tamás evangéliumát szíriairól fordították görögre, kb. i.sz. 200 körül. Ez annyira későivé teszi, hogy nem tekinthető teljesen hiteles forrásnak Jézus életével kapcsolatban. Nem véletlen tehát, hogy nem került be a ma olvasott Bibliába. Az, hogy valami keresztény iratnak hivattatik, az csak egy dolog, de meg kell vizsgálni a tartalmát is. A gnosztikus tanok szerint Jézus már nem Megváltó, hanem csak egy bölcs tanító. Ezzel pedig kirekesztették a kereszténység
   legfontosabb alapkövét, így semmiképpen sem kerülhetett be a Bibliába. János apostol azt mondja, hogy aki nem hívja Jézust Úrnak, az nem az Isten lelkétől van.
   A reinkarnációról pedig annyit, hogy ha esetleg találtok írásokat kereszténnyé megtért ex-boszorkányoktól, megértitek hogyan csinál az ördög hülyét mindenkiből. (Pl. John Todd, aki a 70-es években volt Grand Druid) Persze ez a Bibliában is benne van, de annak mondom aki más forrásra is kíváncsi. Az ördögnek nem az a célja, hogy sátánistát csináljon belőled. Az ördög Isten ellensége, és BÁRMILYEN vallás vagy filozófia ami elfordít téged Jézus megváltóként való elfogadásától, az az ördög hazugságának az eredménye. Jézus azt mondta, hogy az ördög a hazugság atyja. Neki bármi jó, csak személyes kapcsolatba ne kerülj Jézussal. Az ördög mindenkit támad, hívőket és hitetleneket egyaránt. Ha már keresztény vagy, akkor megpróbál elhitetni valami furcsa keresztényinek-tűnő doktrinával. Neki mindegy. Tudom ez nem hangzik jól, de Jézus nevén keresztül erősebbek vagyunk az ördögnél, és ez az EGYETLEN név, akinek ő is térdet hajt.

   1. Kiegészíteném illetve javítom: az ördög nem hajt térdet, szó nincs erről, hanem LE VAN GYŐZVE Jézus Krisztus kereszthalála által. “… az ellenünk szóló adóslevelet eltörölte, az útból eltávolította és a keresztre szegezte. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan pellengérre állította őket és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.” Kolosszeieknek 2.14-15.

    1. Kedves Aaron, az igaz, hogy a Filippi levélben (2.10) azt olvassuk amit írtál vagyis “Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké” mégis, sátán nem szokott leborulni az Úr elé, térden (pont hogy nem)!

  2. Szia cink!

   Én is olvastam ezekről az “emlékekről”. Megkérdeztem az Úrat, hogy akkor “ez”, honnan is van? Azt mondta:….ha olyan ember hal meg, akiben démon/démonok voltak, az/azok kimennek belőle, és másik “lakást” keresnek. De ,a démonok nem felejtik el az előző emberben eltöltött “életet” ! Ha “forszírozzák”, akkor el tudja mondani az “előző élete” történetét! A többi “vallásról” pedig tudjuk, hogy honnan, kitől származnak!

   2 Sám. 7,22
   Ennekokáért felmagasztaltattál, Uram Isten: mert senki sincs olyan, mint te, és RAJTAD KIVÜL NINCSEN ISTEN, mind a szerint, a mint hallottuk a mi füleinkkel.

   A többi, ahogy Aaron írta!

 5. Örülök, hogy egyre többen józanodnak ki a Szabadkőművesek által alapított hamis felekezetekből, és Luciferiánus teológiáikból. Meggyőződésem hogy a mai napon,a leg veszélyesebb hely egy ember számára aki Istent keresi, nem más mint a megannyi felekezet és mozgalom, meg szekta, amit híres szabadkőművesek alkottak, mint pl a Charles Parham Fox féle Pünkösdizmus, vagy a Taze Russel féle Jehova Tanúi, Ellen G White féle Adventizmus, vagy Baptizmus, és az összes többi karizmatikusnak nevezett, az Illuminati által alapított, és Szabadkőművesek, Máltai Lovagrend által működtetett ellenreformációs okkult mozgalmak, melyek megalapítását a Vatikánból rendeltek meg.
  Milyen jót röhöghetnek a sok megtévesztett milliókon a Jezsuiták, és a Máltai Lovagrendesek, hogy rengeteg felekezetet létrehozva, jó kis káoszt tudtak megalkotni, az által hogy ezek a sub-gyülekezetek kiragadva egy mozzanatot az Írásokból, meghatározó teológiaként egymás ellenségei lettek, megosztva milliókat, akik fogságába kerültek ennek az ördögi trükknek.
  Valóban nagy tévedés az, hogy Istennel lehet a gyülekezetekben találkozni.
  Meggyőződésem, hogy a felekezetekben a Sekina démonon kívűl semmi jóval sem lehet találkozni.
  Szerencsére, ma amikor a technológia a segítségünkre van, nincs szükségünk korrupt, pénzhajhász, parázna álprédikátorok gyülekezeteibe járni ahhoz hogy a testvéri közösséget szeretetben ápolhassuk.
  Mi például többen szinte napi rendszerességgel találkozunk a neten, és bátorítjuk , tanítjuk , vígasztaljuk egymást, és sokkal inkább erősebbek vagyunk a bűnökkel szemben, mint korábban, amikor ezekben a csapda gyülekezetekben hallgattuk a hamistanításokat a tizedről, meg a tévében mutoigatott kikürtölt adakozásokról stb.
  Az Igazi Istenben való hit egyáltalán nem feltételez gyülekező helyeket, neveket, és titulusokat.
  Ez egy óriási hittetése a Jezsuitáknak, és a Shekina démonnal betöltekezést hirdető Szabadkőműves felekezeteknek.
  Valójában a felekezetekkel az a célja az Illuminatinak, hogy a Szabadkőművességen, és az egyéb keresztényinek látszó luciferiánus mozgalmakkal anyagi forrást kovácsoljanak az Illuminati által eltervezett antikrisztusi rendszer felállításának, és a harmadik templom megépítésének, ahonnét Lucifer embere a Rothscild Illuminatiból kiválasztva, uralkodni fog az emberiségen néhány évig.
  Szerencsére mi ezt felismertük és rengetegen kiléptünk ezekből a hamis szektákból.
  Mindezzel együtt tudjuk hogy rengeteg tiszta szívű barátunk vesztegel ezekben az okkultista szervezetekben, akiket elhittettek, és azt hiszik hogy Istentiszteletet c selekszenek mikor ezekre a helyekre ellátogatnak. Mindenkit bátorítunk hogy vizsgálják meg felekezeteik eredetét. Kutassák ki hogy van e köze a felekezetnek és vezetőiknek a Szabadkőművességhez és egyéb Illuminatista szervezetekhez.
  Egyre több Jehova Tanúja talált rá arra hogy alapítójuk Taze Rassel egyike a 13 illuminati családnak.
  Rengeteg ember lép ki a hamisan Karizmatikusnak nevezett Pünkösdista szervezetekből, mert jönnek ré hogy Pat Robertson, Benny Hinn, Kenneth Copeland és Hagin mind mind 33. fokon tevékenykedő Szabadkőművesek.
  Valóban az utolsó időkben élünk, mert Istennek elege van ezekből az okkult vezetők által kitalált és kontrolált gyülekezetekből, és ezért leleplezi őket, hogy az igazságot szerető és az Igazi Istent kereső embereket szabadon bocsássa ezekből a luciferi lélekbörtönökből.
  Ugyanakkor Isten ezeken az okkult teológiákon kívűl, Isten fel akarja készíteni kijózanodott népét a küszöbön álló harmadik világhábórú nyomorúságainak túlélésére.
  A gyülekezetekben ebben senki sem tud részesedni.
  Gyertek ki minél többen Babilon felekezeti okkultizmusaiból.
  Vegyétek észre hogy mekkora csapdába csaltak minket.

  1. Szeretem amit csinálsz, sokat tanultam a filmjeidből, ezúton is köszönöm.

   Isten Áldjon M.T.

  2. Na ez egy gyönyörű igaz hozzászólás volt!!!!!!!!!! Sajnos az évszázadok alatt meghamisították a bibliát, különösen a Jehova Tanúit vezető Őrtorony Társulat által kiadott Szent Írás Új Világ fordítását. Ne dőljetek be annak a hazugságnak, hogy csakis kizárólag Jehova Tanúi szervezetén belül van megmentésetek, a többi ember ELPUSZTUL, MEGSEMMISÜL!!!!! Ők tagadják a halál utáni életet, IGEN IS VAN FELTÁMADÁS!!!!! J.T azt tanítják, hogy az ember meghal, akkor HALÁLALVÁSBAN (tudattalan állapotban) VAN KRISZTUS MÁSODIK ELJÖVETELÉIG. Én azt mondom nektek, hogy keressetek egy felekezetfüggetlen keresztényeket, nem akarnak benneteket megtéríteni, ott nyugodtan kérdezhettek bármit! KERÜLJÉTEK A HAMIS VALLÁST!!!!!!!!!!

 6. A kundalini yóga az éppen pont a new age-hez tartozik,Shekina démon ilyenkor utat tör magának….

 7. Alexander szerintem igazad van. Sokat töprengtem az évek alatt erről, bár tudom és vallom Jézus létezését, és kereszthalálát. Ma a világban több ezer egyház, szekta, felekezet, gyülekezet, és ki tudja mi minden van. Ezek egytől-egyig megpróbálták, próbálják Jézust kisajátítani, de úgy gondolom mindig valami céllal. És ez a cél a lebutított emberek általi a haszonszerzés. Lehet ez perselyezés, bármilyen burkolt juttatás a közösség vezetése felé. A történelem már bebizonyította ezt. Azért szeretném megkérdezni hogy a Vatikán miből tartja el magát? Nem véletlenül a fegyvergyártásból származó bevételekből? Köztudott hogy részvények tömkelegével rendelkezik. Amúgy mi van a boszorkányüldözésekkel, Giordano Bruno máglyahalálával, az értelem üldözésével, a világháborúban részt vettek fegyvereinek a megáldásával, a tavalyi félszáz katolikus pap letartóztatásával bezárólag, amit az Államokban pedofília bűncselekménnyel követtek el?!.. És tessék mondani azok nem jutnak el a mennybe, akik önzetlenül segítették egész életükben az embereket de nem voltak katolikusok? Hiszek Jézusban, a feltámadásában. De itt belül a lelkemben.

  1. @alex :
   nem tudsz annyi jó cselekedetet tenni, ami által mennybe kerülhetnél, mert Isten mértéke a tökéletesség, amit nem tudunk teljesíteni. Pont ezért van a kegyelem, amit elfogadni kell hittel, és letenni az életedet teljes bizalommal az Ő kezében.
   Nem az elkövetett bűnök mennyisége miatt nem juthat a meg nem tért ember a mennybe , hanem azért mert lelkileg hallott (Isten nélkül).

   Az gyülekezetbe járásról pedig annyit, hogy magányos keresztény nincs, ha az egyik elesik, a többiek felsegítik, sok áldás van ebben, és amúgy is a mennyben is együtt leszünk a többi hívővel :).

 8. Jézus a bibliában saját maga mondja el a templomok és vallások feleslegességét,szóval a bibliát ne becsméreljétek és ne mossátok össze a papok hamis tanításaival,mert éppen hogy a bibliában hívja fel figyelmünket Jézus ezen dolgok megtévesztő jellegére.

  1. Az “atyáknak” csak itt kellene kinyitni a Bibliát:
   Exo 20:3 Ne legyenek néked idegen isteneid én el?ttem.
   Exo 20:4 Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.
   Exo 20:5 Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, félt?n-szeret? Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gy?lölnek.

   Mat 23:8 Ti pedig ne hivassátok magatokat Mesternek (Rabbi), mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.
   Mat 23:9 Atyátoknak (páter) se hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok, a ki a mennyben van.

 9. Sziasztok!

  Nem akarok bántó lenni, de furcsának találom, hogy a cikkíró történelmi ténynek, illetve igazolásnak tekinti a világ leghíresebb meséskönyvében leírt dolgokat.
  Valamint a valódi céltól való eltévelyedésnek látom azt, ha valaki aki az igazságot, és a megbékélést keresi, aztán végül kiköt bármelyik vallásban.
  Miért kell bármelyik szektához tartozóvá válnia valakinek ahhoz, hogy megtalálja az utat Istenhez? Ez egy olyan buta, ezeréves csorda-szellem reakció, amit egy jelenkori kritikusan gondolkodó ember azonnal elvet.
  Hiszen az egész vallás-mizéria mindig arra megy ki, hogy valakik megmondják, hogy hogyan kell csinálni a jó hívővé válást, akik persze jól keresnek ezzel a munkával, a megvezethető hívek naívsága miatt.
  Nekem nincs szükségem vallásra ahhoz, hogy utat találjak Istenhez, és hiszem, hogy Jézus soha nem vágyott arra, hogy egy vallás legyen az, ami egyedüli hozzávezető útnak kiáltja ki magát.
  Hiszem, hogy Jézus lenézi a vallási rendszert, de persze nem a gyülekezetek tagjait, hiszen azok csak megvezetett naív emberek, de úgy gondolom, mindenkinek érdemes lenne elgondolkodnia azon, hogy miért van szüksége felekezetre, igazságmegmondókra a békessége elnyeréséhez. Szerintem nincs valódi szükség, vagyis ha van, akkor az ellenkező irányultságú, hiszen a vallási intézménynek van szüksége a hívők adományaira, cserébe pedig azt hazudják, hogy ők tudják, és átadják a tudást a biztos megdicsőülésről.
  Nem akartam senkit megbántani, elnézést kérek azoktól akiket mégis sikerült. De én ezt gondolom erről a “megtérés”-es témáról. Én is megtért vagyok, de nekem ehhez nem kell egyetlen egy vallás sem.

 10. Kedves adaware!
  Csak sajnálni tudlak és nem kívánok vitatkozni veled.Kívánom hogy a Mindenható Isten az Ő Szent Lelke által vezessen téged el az igazság megismerésére és tegyen szabaddá a bűntől és annak minden következményétől. Valamint megismerhesd és elnyerhesd a Názáreti Jézus Krisztus halála , feltámadása és megdicsőülése általi bűnbocsánat és örök élet ajándékát.

 11. A húsvét Babilonból származik 🙂 A papok ebben az időszakban egy oltáron szűzlányokat ejtettek teherbe majd miután a gyermekek megszülettek és elérték a 3 hónapos kort ugyan azon az oltáron feláldozták őket, majd a vérükbe tojásokat mártogattak, innen a tojásfestés hagyománya.
  Húsvéti tojás: A legenda szerint Izisz istennő elhagyta a bolygót és Istar istennőként tért vissza egy tojásban, ami belezuhant az Eufratesz folyóba, és egy fonott kosárban vetődött partra.
  40-napos böjt: Nimród fia Tammúz 40 évesen meghalt egy vadászaton, erre a papok 40 napos gyászt rendeltek el a tiszteletére.

  “Ennek köszönhetően immár harmincadik alkalommal ünneplem a húsvétot keresztényként.” – Ez mind szép és jó de ti akkor sem vagytok keresztények. A mai katolicizmus és amit kereszténységnek mondanak az judeo-kereszténység mely NEM egyenlő a kereszténységgel. Kik voltak keresztények?
  A táltosok, ők igazi keresztények voltak. Az ősmagyarok is igazi keresztények voltak. A mai katolikus kereszténységnek köze sincs a kereszténységhez.

  Az egész biblia a babiloni mitológián alapul. Továbbá Jézus egy senki lett volna a Krisztus tudat nélkül. Amivel útja során tanult meg azonosulni többek között mikor Indiában is járt, rokonainknál a fehér hunoknál.

  Ideje lenne elfelejteni a bibliát, én ócska szentnek nevezett könyvek nélkül is hiszek a magam módján Istenben (pedig nem járok templomba, nem hagyom magam megvezetni papok által, úgy élem az életem ahogy nekem tetszik nem ahogy pár könyv előírja). Nektek is ezt javaslom.

  1. Összekeversz néhány ünnepet. A fenti cikk Jézus haláláról és feltámadásáról ír (ami egybe esett a zsidó pészah ünnepével), az, hogy mi mindent kevernek bele ebbe az ünnepbe is különböző okokból más kérdés. A cikk nem ezzel foglalkozik.

   Számomra a lényeg: Jézus meghalt, hogy én és mindenki, aki elfogadja, élhessen. Azonkívül:

   “Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet.” – I. János 4:7-8

   Ki beszél itt templomokról és papokról rajtad kívül? Ha pedig olvasnád a Bibliád, te is megismerhetnéd Istent és ezt a szeretet. Ha hiszel Istenben, nyilván úgy gondolod, hogy mindenható, különben nem lenne Isten. Ebből kifolyólag bármire képes. Kérd meg, hogy mutassa meg neked az igazságot és válaszolni fog! Nekem megtette. 🙂

   “Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, a melyeket nem tudsz.” – Jeremiás 33:3

   1. Kedves Thea! Valóban létezik a lélekvándorlás? A lélekvándorlás jelentése: REINKARNÁCIÓ Várom válaszod!

    1. A reinkarnáció egy buddhista tanítás, én a Bibliában hiszek. Isten az embert saját képére teremtette, nem bogárnak, vagy fának, vagy egyszer ennek, másszor meg annak. Erre gondoltál?

    2. Kedves Thea! Akkor a lélekvándorlás egy nagy HAZUGSÁG! Én például nem hiszek a halál utáni feltámadásban, mert az I Thesalonikabeliekhez 4:16 versében írt levél egyértelműen és világosan fogalmaz, hogy “Mert az Úr riadóval, arkangyal szózatával, isteni harsonájával leszáll az égből; és feltámadnak azok, akik meghalt volt a Krisztusban, és mi akik elváltozunk. Na ennyit a halál utáni életről, akik most elhunytak, azok Krisztus második eljövetelekor támadnak fel, a hitetlenek majd az ítéletre. AKI HITETLEN, AZT ISTEN ELPUSZTÍTJA, MEGSEMMISÍTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ENNYIT A SZERETET ISTENÉRŐL….. ISTENNÉL A JELSZÓ: VAGY HISZEL, VAGY MEGHALSZ!

    3. Nem tudom, hogy neked vannak-e gyerekeid, de Isten úgy szeret minden embert, mint saját gyerekét és amikor valaki elfordul tőle, az nem dühíti, hanem elszomorítja.

     ?Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.” (2. Péter 3:9)
     ?A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.” (1. Timótheus 2:4)

     ?És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, a mi csak van, akár a földön, akár a mennyekben.” (Kolossébeliek 1:20)

    4. Kedves Gábor!

     János evangéliuma 11,25-26:

     “Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él.
     És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?”

    5. Nagyon igaz a válaszod Thea! Mi a véleményed Jehova Tanúiról? Ők nem hisznek a feltámadásban, ehelyett azt tanítják, hogy a halottak emléksírokban vannak, és Krisztus második eljövetelekor támadnak fel!! Ők azt tanítják, hogy csakis kizárólag az Őrtorony Társulaton belül van megmentésetek, a többiek (hitetlenek, gonoszok, hamis vallásúak) elpusztulnak, megsemmisülnek a nagy nyomorúság idején. Thea kérdezem én tőled! NEM VESZÉLYES EGY ILYEN VALLÁSI SZERVEZETET TANÍTÁSAIT KÖVETNI?? Az Őrtorony Társulat egyfajta vallási diktatúrát tanúsít a Tanúkkal szemben, hogy “Azt csináljátok, amit az Őrtorony Társulat mondd” Én azt mondom neked Thea, hogy ez egyenesen veszélyes tanítás! Sajnos Jehova Tanúi között sok a lelki beteg, meggyötört, kihasznált, becsapott, sőt! Számos öngyilkosság is történt emiatt! 🙁 🙁 Thea elmentettem magamnak a Jelenések posztert, és a végső győzelemnél láttam, hogy a városon kívül a meg nem váltott, elveszett emberek tanulnak, és gyógyítást kapnak! Thea ha van igaz bibliád, én azt örömmel venném. 🙂 Beszélhetnénk erről ha megengeded?

    6. A Biblia is azt írja, hogy a hívők Jézus eljövetelekor támadnak fel (Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban; Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk. I. Thess. 4:16-17) de ez nem azt jelenti, hogy addig a halottak egy sírban fekszenek. A test csak egy ideiglenes báb. Amikor pedig Jézus visszatér új testet kapunk. “Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez…” (Filippi 3:21)

     Ami pedig a megváltást illeti, Jézus azt mondta “aki hisz a fiúban örök életet van.” Nem fűzött hozzá feltételeket, nem mondta, hogy “aki hisz és ehhez vagy ahhoz a közösséghez tartozik.”
     Mindig emlékezz, hogy “Isten a szeretet.” Ha mi halandó létünkre képesek vagyunk szeretni, megbocsátani, mennyivel inkább hajlandó erre Isten.

    7. Kedves Thea! Úgy látom, hogy a mostani feltámadásban nem hiszel! CSAK HALKAN MEGSÚGOM NEKED, HOGY AZOK AZ EMBEREK, AKIK MEGHALNAK, FELTÁMADNAK A MENYORSZÁGBA!!!!!!! Vagy ezt is a sátán találta ki???? Theácska! GONDOLKOZZ EL, HOGY MIKET BESZÉLSZ! ILYEN SZÖVEGGEL AZT MONDANÁD, HOGY JÉZUS NEM TÁMADOTT FEL! HÜLYESÉGET NE ÍROGASS! LÉGY SZÍVES! EZZEL SAJÁT MAGADAT JÁRATOD LE. NA EZZEL A SZÖVEGEDDEL VÉGLEGESEN BEFEJEZTEM VELED A BESZÉLGETÉST. TE JEHOVA TANÚI SZINTEN GONDOLKODOL, EREDJ EL A KIRÁLYSÁG TEREMBE, OTT SZÍVESEN FOGADJÁK A “MINDAZOK AKIK EMLÉKSÍROKBAN VANNAK, KIJÖNNEK” SZLOGENEDET! HA NEM HISZEL NEKEM, AKKOR KÉRDEZD MEG TÓTH KÁROLYT, MEGADOM NEKED AZ E-MAIL CÍMÉT, MAJD Ő SZÉPEN TISZTÁN, ÉS ÉRTHETŐEN FELVILÁGOSÍT TÉGEDET A MOSTANI FELTÁMADÁSSAL KAPCSOLATOSAN. eurakvilo@gmail.com

    8. Úgy tűnik nem volt eléggé világos, amit írtam. Amikor Jézus visszatér az új testét kapja meg minden valaha élt megváltott ember, ezt érti Pál az idézett versben feltámadás alatt. Amikor valaki meghal, a lelke “kiszabadul” a test fogságából, de éppen annyira, sőt még talán még inkább él, mint előtte, amikor viszont Jézus visszatér új testet kap mindenki.

     Egyébként nagyon sok ember tért már vissza a halálból és mesélt a mennyországban töltött időről (illetve volt, aki a pokolban járt). Sok jó könyv is készült erről. A Youtube csatornánkon van is egy ilyen témájú videó: http://www.youtube.com/watch?v=_51MrJg9AI0
     Azonkívül saját oldalunkon is olvashatsz erről: http://idokjelei.hu/2011/01/pillantas-a-mennybe/

     És érdemes megjegyezni az Aaron által idézett János 11:25-26-ot: ?Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt??

     Lehet, hogy mielőtt ilyen hevesen reagálnál egy kommentre, imádkoznod kéne, vagy megbizonyosodni, hogy mit is gondol pontosan a másik. Tudod, a weboldal szerkesztése nagyon sok időt igényel, ezért kommentjeim legtöbbször a lényegre szorítkoznak.

    9. Kedves Thea! Nagyon szépen kérlek, olvasd el ezt az oldalt! http://www.jehovatanui.blog.hu/2011/01/31/126_nap_armageddon utan És a végén azt fogod olvasni, hogy “És akkor felébredtem. A menyben. És ott volt Szent Péter. “Köszöntelek a Paradicsomban, gyermekem”, mondta, miközben kedvesen megfogta a kezem. Zavarodottan azt mondtam: “De én azt gondoltam, hogy a paradicsom a földön maradt a Tanúkkal együtt” “Nem”-magyarázta Szent Péter- “Az a pokol volt”. Nos Thea én nem akarok veled vitatkozni, de majd halálod után a menyországban fogadja a lelkedet ugyanígy Szent Péter! És akkor majd fogod mondani Szent Péternek azt, hogy “Én azt gondoltam, hogy a halottak Krisztus második eljövetelekor támadhatnak fel” És akkor majd szembesülsz azzal, hogy “Nem” A test a lélek bölcsője!

    10. Így már megértettem kedves Thea! Alig várom már azt a pillanatot, amikor Jézus visszatér, és átveszi a sötétségtől a világ irányítását! “Mert isten letöröl minden könnyet a szemünkről; Nem lesz többé sem halál, sem fájdalom nem lesz többé. Azok az idők elmúltak. További kellemes szép napot kívánok neked kedves Thea! Puszi!

  2. Wow now that’s just screwed up.
   -Az első bekezdés az úgy nagyjából OK .
   -A második az már beteg, az ősmagyarok egy mutáns misztikus new age-szerű kereszténységben hisznek. http://www.osmagyaregyhaz.hu/ abban viszont egyetértek hogy a katolicizmusnak annyi köze van az igaz kereszténységhez mint az evolúciónak az igaz tudományhoz ergo csak rejtőzködik mögötte.
   -A 3-4. bekezdés az new age-es elmeroggyanás, amint ez a “tudat” és az ostoba Indiai út mítosz említése is mutatja. Több archeológia könyvet kellene olvasni nem misztikus globalista propagandát.

   Hiszel magad módján Istenben, elárulom hogy bálvány nem csak egy szobor lehet hanem egy isten is amiben magad módján hiszel vagy találsz fel. A templombajárás legtöbb esetben totál fölösleges, főleg ha katolikus a templom, a baptista az még elég OKs.

   A kommented tele van tipikus “megvilágosodott” feltételezésekkel és new age retorikával, csak szalmabábukat kreálsz és azt ütöd le miközben globalista új világvallási propagandát papagájopzol.

   In case you are interested in further details:
   https://www.youtube.com/user/Knowwheretorun1984/videos?sort=p

   1. Tom én nem hiszek a “new age” hülyeségben. A misztikus globalista propagandában meg még úgy sem. De feljegyzések vannak róla, hogy Jézus járt Indiában, nem ártana utána nézni.

    “-A 3-4. bekezdés az new age-es elmeroggyanás, amint ez a ?tudat? és az ostoba Indiai út mítosz említése is mutatja. Több archeológia könyvet kellene olvasni nem misztikus globalista propagandát.”
    -Jézus sem azért tudta azt amit tudott mert így született, hanem mert megtanulta.

    Csakhogy említsek egy példát: Szusumna
    A Szusumna az a vonal, amin a kundalini felmegy a gerincben. Ennek nagyon kicsi az átmérője. A tibeti szerzetesek beavatásuk során levetkőztek meztelenre, becsavarták magukat egy vizes lepedőbe, és a fagyos hegyekben töltötték az éjszakát, a hóban ülve. Reggel, ha a jelölt kiállta a próbát, a lepedő csontszáraz volt, és a szerzetes körül a hó több lábnyi sugarú körben meg volt olvadva.

    A szusumna kiterjesztését a test hőmérsékletének megemelésére, és hő termelésére használják.
    A meditáció, a tudat megemelése a dolgok kulcsa.

    A mainstream archeológiai könyveket meg nem olvasom. Hogy miért?
    Olvasd el a ‘Tiltott régészet’ c. könyvet.

    Az osmagyaregyhaz.hu-nak meg érzésem szerint gőze sincs mi volt az ősmagyarok vallása.

    Ha nem járok templomba nem olvasom a “szent” könyveket, és saját Istenképet alakítok ki az már bálványimádás lenne? Az egyházak mind saját istenképet alakítottak ki.

    1. “Tom én nem hiszek a ?new age? hülyeségben”
     Dehogynem csak nem tudod beazonosítani mert a new age annyira tág hogy mindenkinek adnak valamit ami tetszik.

     Háhá kundalini az az alvó kígyó/kígyó energia hogy lehetsz ennyire vak.

     Látod itt kezdődik a probléma, az emberfeletti erők forrását nem tudod leigazolni hogy honnan jön, kitől, mi a szándékuk. Ezek csak vakon piszkálódnak a spirituális világban.

     Én tudok eleget az eltitkolt régészeti leletekről OOPART-okról, itt a probléma az interpretációval és a hamisitványokkal van.

     Érzésed szerint? Hát ne érezd olvassál bele.

     “Ha nem járok templomba nem olvasom a ?szent? könyveket, és saját Istenképet alakítok ki az már bálványimádás lenne?”
     Pontosan mivel nem szent könyveKET hanem a Könyvet kell olvasni és mivel egy nem az egy igaz Istent imádod hanem valami mutációt ami csak a fejedben létezik mivel nem is akarod megismerni a Bibliából…igen, nem az igaz Istent imádni az bálványimádás.

     “Az egyházak mind saját istenképet alakítottak ki.”
     Na ebben egyetértünk 100%-ig ezért nem is vagyok tagja semmien inkorporált egyháznak vagy bármilyen vallásnak ami azt mondja hogy “ha nem csatlakozol nem leszel megmentve”. Jézus Krisztus ment meg, nem egy vallás vagy egyház.

    2. “A meditáció, a tudat megemelése a dolgok kulcsa.
     “ű
     a meditáció lényege, hogy magadban keresed a megoldást… a hit máslényegű.

    3. Nem tudom hányan hallottak már Aleister Crowley-ról. Ő egy angol okkultista volt, akinek az egyik fő műve a “Book of the Law”. Ennek a könyvnek a legismertebb, leggyakrabban idézett mondata a következő:

     “Do what thou wilt shall be the whole of the Law.” (Tedd azt, amit te akarsz – ez lesz a törvény teljessége”. Ez az én szabad fordításom, nem tudtam jobban megoldani.)

     Ez azt jelenti, hogy ne foglalkozz azzal, ki mit mond, csak csináld azt amit, te akarsz. Ne keress megoldást másban, mert te vagy a megoldás. Ez homlokegyenest az ellenkezője annak amit Jézus mondott: “Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam”. Ez pedig azt jelenti, hogy csak Jézuson keresztül találsz igazságra. Ez két teljesen ellenkező álláspont, és Isten adta jogod hogy eldöntsd kinek hiszel.
     Ezen az okkultistán keresztül az ördög megfogalmazta az egyik legnagyobb hazugságát, ugyanis azt hiteti el veled, hogy nem
     vagy senki bolondja.

  3. Nekem tetszik és igaznak tűnik a véleményed. De honnan vannak az infóid? Ezen kívül azt is elhiszem, hogy Jézus feltámadt és a szeretetet tartotta a legfontosabb dolognak 🙂

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend