Klímaváltozás

Globális felmelegedés helyett jégkorszak?

Az ember által előidézett globális felmelegedést hirdető, a nyilvánosság szemében leginkább a volt amerikai alelnök, Al Gore nevével fémjelzett érdekcsoportok és ellenzőik közötti háború kritikus ponthoz közeledik egy új állítás érkezésével, ami szerint a nap fűtötte klímaváltozás ellentétes irányt vesz, a föld fokozatos hűlését és az óceánok vízszintjének csökkenését hozva. (Bár hozzá kell tennünk, hogy a téma azért nem egészen új, hiszen mielőtt a hatalom meglovagolta volna az ember által előidézett globális felmelegedés elméletét, számos szakértő tartott egy globális lehűléstől, lásd: A Nagy Globális Felmelegedés Svindli)

A globális felmelegedés egyik bírálója hétfőn jelentette be, hogy hamarosan nyilvánosságra hozza legújabb kutatási eredményeit, amelyek bizonyítják, hogy az óceánok vízszintemelkedése már elérte a maximumot, és elkezdődik a nap ?hibernációs? periódusa, hidegebb időjárást eredményezve a földön.

?A legtöbb jelentőségteljes időjárási eseményhez hasonlóan, a vízszintek eddigi emelkedését is a nap okozta, így annak szinte semmi köze nem volt az ipari tevékenységekből származó üvegházhatású gázkibocsátáshoz,? mondja John Casey, a Fehérház és a NASA korábbi tanácsadója.

?Most, hogy a nap ?hibernációs? szakasza elkezdődött, tehát a föld melegítéséhez szükséges energia kibocsátás csökken, egy új, potenciális veszélyeket rejtő, egy évtized hosszúságú globális hűlés indult el,? figyelmeztet.

Casey az Űrkutatási és Tudományos Társaság elnöke és a Hideg Nap című könyv szerzője, amelyben egy hűvösebb időszak érkezését jósolja. Mivel meglátásai a főáramú gondolkodással ellentétesek, a globális felmelegedés támogatói megpróbálják nevetségessé tenni munkáját és személyét. A Media Matters például ?profi csalónak? nevezte.

Al Gore és a hozzá hasonlók úgy hiszik, hogy a klímaváltozás kiváltója a széndioxid kibocsátás. Casey és a vele egyetértők ezzel szemben azt gondolják, hogy a föld egyszerűen egy rendszeresen ismétlődő melegedési időszakon megy át.

Casey három hét múlva fogja közzétenni információit a floridai Miamiban, egy olyan városban, ami a globális felmelegedés támogatói szerint hamarosan víz alá kerül a fokozódó sarki jégolvadás miatt.

Casey a következőket nyilatkozta:

?Az emberi széndioxid kibocsátás miatt előidézett globális felmelegedés egyik mítosza a világ part menti nagyvárosait elvileg fenyegető tengerszint emelkedés. Két évvel ezelőtt kiadtuk egyik fontos felismerésünk előzetes ténymegállapításait, hozzátéve, hogy a globális vízszintemelkedésre vonatkozó végső számítások két-három éven belül elkészülnek. Ez megtörtént. Az adatok itt vannak. Eljött az idő, hogy formálisan is bejelenthessük: a globális tengerszint emelkedés befejeződött. Ez a legutóbbi fázis mellesleg hozzávetőleg 200 éve kezdődött.

?A legtöbb jelentőségteljes időjárási eseményhez hasonlóan, a vízszintek eddigi emelkedését is a nap okozta, így annak szinte semmi köze nem volt az ipari tevékenységekből származó üvegházhatású gázkibocsátáshoz. Most, hogy a nap ?hibernációs? szakasza elkezdődött, tehát a föld melegítéséhez szükséges energia kibocsátás csökken, egy új, potenciális veszélyeket rejtő, egy évtized hosszúságú globális hűlés indult el. Elkezdődött az atmoszféra és az óceánok intenzív hűlése. A következő klímaváltozási periódussal, tehát a szélsőséges hűléssel egy időben az óceánok zsugorodni fognak, mint ahogyan ezt mindig tették az elhúzódó hűvös időszakok során.?

A sajtókonferencia tervezett dátuma 2013. augusztus 21.

Mindeközben a CFACT, az ember által előidézett globális felmelegedés propaganda igazi célkitűzéseit leleplezni szándékozó szervezet, új módszerhez folyamodott, amikor az ENSZ egyik funkcionáriusának saját kijelentésével ütött rést a hazugsághálón.

Dr. Ottmar Edenhofer, az ENSZ Kormányközi Klímaváltozási Panelének (IPCC) alelnöke kimondta az igazságot a globális felmelegedés félelemkampányról. A lényeg szerinte ?a vagyon újraelosztása?.

?Egyértelműen ki kell jelentenünk, hogy a világ vagyonának újraelosztását a klímapolitikával valósítjuk meg.? ? Ottmar Edenhofer, ENSZ, IPCC

Kijelentése nem meglepő azok számára, akik nyomon követték a klímatudományi hadjáratot. Nem a kijelentés tartalma meglepő, hanem, hogy Dr. Edenhofer egyáltalán kimondta.

Ez ugyanaz a Dr. Edenhofer, aki azt tanácsolta a Világbanknak, hogy a fejlődő országoknak szánt támogatást inkább a globális felmelegedésre költsék.

A CFACT új óriásplakátja tehát az ENSZ saját fegyverével próbál visszavágni, amin a következő mondat olvasható:

?Egyértelműen ki kell jelentenünk, hogy a világ vagyonának újraelosztását a klímapolitikával valósítjuk meg.? ? Ottmar Edenhofer, ENSZ, IPCC

Források:  Washington Examinercfact.org, photo credit: Yogendra174 via photopin cc

Előző posztKövetkező poszt

55 hozzászólás

 1. El Gore Úr most alaposan kiélvezheti a globális felmelegedését az USÁ-ban, a minusz ötven fokban.

 2. Mondjátok, ha minden le vagyon írva, akkor ugye a megoldás is? Vagyis, hogy mit tegyenek az embörök? Vagy ők csak imádjanak és dicsőítsenek, oszt majd lesz valahogy? Legalábbis a leírtakat majd megmagyarázzák, ahogy szokták vót, ha nem akarják, hogy hülyének nézzék őket. Így valahogy?

 3. Kedves Thea!
  Hogy ki van megvezetve, az még ezután fog kiderülni. Szerintem nagyon meg fogsz majd lepődni.
  Te egy világkormány elméletből kiindulva azt mondod, hogy akik az emberi tevékenység, a szénhidrogének nagyfokú égetése miatti melegedésről beszélnek, azok biztosan a(z állítólagos) világkormány miatt teszik. Holott inkább az a helyzet, hogy szimplán igazuk van. :-).

  Jó lenne inkább ezt a világkormányt nem evidenciának tekinteni, mert inkább itt teológiai tévedésről van szó. Nem lesz semmiféle világkormány. Azt nem állítom, hogy nincsenek körök, akik erre törekednének, ez mindig is így volt a történelem folyamán. Azonban a jelenlegi Angol-Amerikai világhatalom az utolsó és ezzel vége. A Dániel 2:45-ben szereplő ‘Kő’ nagyon közel jár már!

  1. Igen, ezután fog kiderülni. Szerintem maradjunk ennyiben.
   Hidd el, én is várom a napot, amikor “Isten összetöri ezeket a királyságokat”, csakhogy a végidők eseményeinek javarésze még nem történt meg.

  2. Szia Fantomas!

   írod:
   “Jó lenne inkább ezt a világkormányt nem evidenciának tekinteni, mert inkább itt teológiai tévedésről van szó. Nem lesz semmiféle világkormány. Azt nem állítom, hogy nincsenek körök, akik erre törekednének, ez mindig is így volt a történelem folyamán. Azonban a jelenlegi Angol-Amerikai világhatalom az utolsó és ezzel vége. A Dániel 2:45-ben szereplő ?Kő? nagyon közel jár már!”

   Akkor szerinted itt miről van szó?
   Jel. 17,10
   Király is hét van;.., a másik még el nem jött; és mikor eljő, kevés ideig kell annak megmaradni.
   A FENEVAD pedig, a mely vala és nincs, az maga A NYOLCADIK, és a hét közül való; ÉS A VESZEDELEMRE MEGY.
   Jel. 17,12
   A tíz szarv pedig, a melyet láttál, TÍZ KIRÁLYy, olyanok, a kik még birodalmat nem kaptak; DE HATALMAT KAPNAK mint királyok egy óráig A FENEVADDAL.
   Ezeknek egy a szándékuk; EREJÖKET ÉS HATALMUKAT IS A FENEVADNAK ADJÁK.
   Jel. 17,17
   Mert AZ ISTEN ADTA AZOKNAK A SZÍVÉBE, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és ADJÁK AZ Ő BIRODALMUKAT A FENEVADNAK, míglen betelnek az Isten beszédei.
   Jel. 13,3
   … és csodálván, AZ EGÉSZ FÖLD KÖVETÉ a fenevadat.
   Jel. 13,4
   És imádák a sárkányt, a ki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? kicsoda viaskodhatik ő vele?
   Jel. 13,5
   És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; ÉS ADATÉK NÉKI HATALOM, hogy cselekedjék NEGYVENKÉT HÓNAPIG.
   Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, a kik a mennyben laknak.
   Az is adaték NÉKI, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom MINDEN NEMZETSÉGEN, NYELVEN ÉS NÉPEN.
   ANNAK OKÁÉRT IMÁDJÁK ŐT A FÖLDNEK MINDEN LAKOSAI……
   2 Thess. 2,3
   …..megjelenik A BŰN EMBERE, a veszedelemnek fia,
   AKI …..maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.
   2 Thess. 2,8
   És akkor fog megjelenni A TÖRVÉNYTAPOSÓ, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;
   Jel. 13,16
   Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek;
   És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin A FENEVAD BÉLYEGE van, vagy neve, vagy nevének száma.
   Jel. 19,19
   És látám, hogy A FENEVAD és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, a ki a lovon ül vala és az ő serege ellen.
   És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, a ki a csodákat tette ő előtte, a melyekkel elhitette azokat, a kik a fenevad bélyegét felvették, és a kik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének:

   1. Namost bárhogy is becézgetjük a rózsát, az attól rózsa marad még.
    Hasonló kiindulásból, Ida, nekem is úgy tűnik, egy világméretű diktatúrában fog hatalma csúcsára kerülni a sátánfattya.
    Nem valószínű, hogy egy országgá válik a maga nemében (ezzel elidegenítené a nemzeti keretekben gondolkodókat, és ugye neki annyira kell minden, /minél több/ ember imádata, mint egy falat kenyér), de attól még egy birodalom lehet.

    Ez most egy kicsit bőlére eresztett egyetértek volt 😀

    1. Persze az Ige ír egy országról, mint fenevadról, egy emberről, mint annak az országnak az uralkodójáról , aki AK, és egy harmadik fenevadról, a hamisprófétáról, aki AK imádatába viszi a földet! És főként Izrael lesz a középpont, hiszen Isten Templomába űl be Istenként mutogatva magát!

 4. Erőteljes globális felmelegedésből simán lehet jégkorszak. Szóval ez egy ilyen dolog!

 5. Azért ne felejtsük el, hogy Grönlandot is “zöldföldnek” nevezték a vikingek! Akkor az volt! Na meg a befagyott mamutokat se szibériában! Valójában valóban természetes folyamat lenne ez a melegedés-hűlés, de szerintem most már ezzel az időjárás befolyásolásos dologgal belepancsoltak/nak a dologba, hogy bizonyítékuk legyen a “propagandájukhoz”, meg persze másért is! Szerintem, így, hogy már beismerték, hogy a 70-es évek óta komolyan “szórakoznak” a légkörrel, már nem kell magunkat áltatni azzal kapcsolatban, hogy valóban van ózonjuk ( szerintem ezt a HARP-al csinálták/ják, tönkre vágták az ionoszférát, gondolom túl nagy energialöketet lőttek fel! Csak amikor elkezdtek az állatok és emberek megvakulni (pl Dél-Amerikában, Ausztráliában), tömegével előjöttek a bőrrákos esetek, a növények elszáradtak, kipusztultak, kellett valami indok rá, hogy miért is mi vagyunk az okai annak! Ez volt a “freon gáz”!), vagy sivatagosodás, vagy a többi!
  Az Ige alapján is azt gondolhatjuk, hogy ez már szándékos, így az utólsó időben, amiért is:
  Jel 11,18
  ….. Itt az id?, hogy elpusztítsd azokat, akik a Földet pusztítják.?

  1. Elgondolkodtató még az is, hogy lehetséges, ez az egész egy teljesen normális hőháztartási ciklusa a bolygónak, csak annyira nagy az intervalluma, hogy nem akadt még civilizáció, aki megfigyelje és lejegyezze. Gondolok itt akár 1000-2000 éves ciklusra is, annyira finom változásokkal, hogy egy-egy generáció alatt fel sem tűnt akár.
   Mondjuk alapvetően szkeptikus vagyok ezekkel a felmelegedés-jégkorszak hírekkel,ahogy írjátok, manipulatívnak érzem én is.

   1. Hát pl Izrael, meg valószínüleg az egész arab félsziget is ezalatt a 2000 év alatt vált pusztává sivataggá! (Ahogyan a Bibliában mondta is az Isten Ésa. 6,11És én mondék: Meddig lészen ez Uram?! És monda: Míg a városok pusztán állanak lakos nélkül, és a házak emberek nélkül, s a föld is puszta lészen;
    És az Úr az embert messze elveti, s nagy pusztaság lészen a földön; )! Legalábbis, ha nem ölnének bele annyi pénzt és munkát, akkor én nem mondanám azt róla, hogy “tejjel-mézzel folyó Kánaán”!? Megazután a Szaharában is találhatóak olyan rajzok, amik azt mutatják, hogy annó, párezer éve buja fűves terűlet volt, tele vadakkal! De gondolom tudnánk még ilysmit felhozni!

  2. “Csak amikor elkezdtek az állatok és emberek megvakulni (pl Dél-Amerikában, Ausztráliában), tömegével előjöttek a bőrrákos esetek, a növények elszáradtak, kipusztultak, kellett valami indok rá, hogy miért is mi vagyunk az okai annak! Ez volt a ?freon gáz?!), vagy sivatagosodás, vagy a többi!”

   Az nem hit kérdése, hogy a CFC-k felelősek az ózonlyukért.
   Eléggé le van vezetve a kémiája.
   És akkor azt is meg kéne magyarázni, hogy az ózonlyuk miért csökken a CFC-k légköri koncentrációjával egyidejűleg.
   Esetleg ok-okozat viszony áll fent??

   1. Nem a kémiájával van baj, hanem, hogy azt a laboratóriumi keretek között próbálták ki. A légkör folyamatos mozgásban van. Ez a gáz, úgymond 15-18 év alatt ér fel az ózonréteghez. Na most azalatt az idő alatt annyi minden történik a légkörben ( és úgye nem is légűres térről van szó, és nem is egy csőről, amin keresztűl felszállhatna lyukat ütve a pajzson), és annyira szétoszlik, sőtt a lentebb lévő gázatomokkal is reakcióba lép, meg a csapadékkal kimosódik, hogy kizárt , hogy csak lokálísan képezzen lyukakat ( elvékonyodást). Ráadásul, ha fentről nézed, az ember észrevehetetlen kis pont a földön. Mennyit tudott kiereszteni? És nem is világszinten volt elterjedt ennek a használata! ( Bár persze jó, hogy betíltották. Ne mérgezzük magunkat és ne mérgezzenek minket!)
    Szóval én nem hiszem azt a teóriát! ( Egyébbként annó azt is kimutatták a tudósok, hogy a trabantok kipufogógáza, építi vissza az ózonpajzsot! )

 6. Oszd meg és….
  Valahogy mindig ellentmondó hírek látnak napvilágot. Ki érti ezt?

  -Most hideg lesz vagy megpusztulsz a melegtől? Tényleg, ha naptej nélkül kimész a napra 10 percre, akkor bőrrákos leszel, vagy D vitaminnal feltöltődsz? (Bender, a fújos dezodor nagyon tetszett… tipikus példa)
  – A koleszterin jó vagy rossz? Bájdövéj zsírral vagy olajjal sütsz?
  – Fidesz vagy Mszp? Fradi vagy Újpest?
  -Drágul a benzin, vagy csökken az ára?
  – A bifiduszeszenzisz átverés?
  – A cukort most akkor megehetem?
  – ……………

  Egyszerű ez, mint a pofon. Orrunknál fogva vezetnek. (“Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt érdemel.” Széchenyi)
  Bár szégyeljék magukat azok az emberek, akik ezt működtetik! – világszinten

  És egy utolsó kérédés: vajon rájön e valaha az ember, hogy a csak a természettel szimbiózisban élve tud megmaradni, és nem akkor, ha a gazdasági növekedést bálványozzuk, és fogyasztunk gombnyomásra?

  1. Sokszor hallom ezt “természettel szimbiózisban élni” közhelyt. Egyszer szívesen meghallgatnám, hogyan kell azt csinálni. A gombnyomásos fogyasztás sem olyan egy egyszerű kérdés. Pont azok halmoznak el minket ekkora termék választékkal, na meg a fogyasztásra buzdító reklámokkal, akik azzal vádolnak, hogy túl sokat fogyasztunk és hogy még többet akarunk.

   1. közhely. Tény.
    Szerintem a dédszülőket kellene megkérdezni erről. Lehet boldogabbak voltak rágott almás telefon nélkül, mégha beleszakadtak is a munkába a földeken.
    Több napos vitát lehetne erről megrendezni.

    Sebaj, ha szétcsesszük a bolygót, és nagyon hideg lesz, vagy nagyon meleg, akkor majd megesszük a telefonokat, laptopokat és lapostévéket. 🙂

    1. Nem kell feltétlenül szétcseszni. Az is bőven elég, ha ezt a gondolatot ügyesen elültetik az emberek fejében, minek hatására az emberek szép lassan jóvá hagynak minden ilyen “mentsük meg a bolygót” féle intézkedést, mint például: Fogyasszál kevesebbet, közlekedj kevesebbet, a gyárak is termeljenek kevesebbet, egyél-igyál kevesebbet, sokasodjál kevesebbet, éljél kevesebbet. Na, hogy hangzik?
     Én már rajta vagyok. Igazság szerint új kis vágókésből is kellene még 2-3 db., de nem fogok venni, csak ha már az utolsó darab is eltörik. Étkezéskor úgy is meg tudjuk oldani, hogy a kovászos ubit előre felvágjuk, mindenkinek külön-külön egy kis tányérban. Nem tagadom, időnként azért akad egy-egy kis civakodás az egyetlen kis kés miatt, mivel általában az erősebb, az ügyesebb, a gyorsabb egyén szerzi meg azt, vagyis én. De ettől még boldogan élünk míg…….

 7. Szóval 200 éve kezdődött és a nap az oka.
  Milyen érdekes, hogy a klímaváltozás elmélete is innentől datálja a változást (ipari forradalom kezdete).

  Akkor egy kis háttérinfo:
  http://www.skepticalscience.com/solar-activity-sunspots-global-warming-advanced.htm

  Akit érdekel, sok klimaszkeptikus “érv” cáfolatát is fellelheti.
  http://www.skepticalscience.com/argument.php
  174 darab tételes lista.

  Na ezeket a cáfolatokat kéne megcáfolni és akkor majd
  a nap,
  nem az ember
  meg a természetes folyamat lesz a hihető érv!

  De addig…

  Jó cáfolást…

  1. A linkelt “klimaszkeptikus ?érv? cáfolat” szerintem nevetséges.
   Egy példa: “Al Gore tévedett” – Cáfolat: “Al Gore könyve pontos. Pontosabb, mint az ellenzői.”
   Magyarul: xy téved, cáfolata: xy nem téved. 😀

   Ami az éghajlatváltozás és az ipari forradalom közötti összefüggést illeti, nézd meg a már többször linkelt filmet. A releváns résztől linkeltem: http://youtu.be/qyKJiMptXkU?t=11m25s

   1. “A linkelt ?klimaszkeptikus ?érv? cáfolat? szerintem nevetséges.
    Egy példa: ?Al Gore tévedett? ? Cáfolat: ?Al Gore könyve pontos. Pontosabb, mint az ellenzői.?
    Magyarul: xy téved, cáfolata: xy nem téved. ”

    Talán nem az összefoglalót kéne felületesen elolvasni. hanem a részletesebb indoklást!

    http://www.skepticalscience.com/al-gore-inconvenient-truth-errors-intermediate.htm

    A Nagy Globális Felmelegedés Svindli film cáfolataként ajánlanám figyelmedbe a következőket
    ( de ne csak a címet olvasd el):

    http://www.skepticalscience.com/search.php?Search=The+Great+Global+Warming+Swindle&x=0&y=0
    http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Global_Warming_Swindle

    1. Szia!
     Köszi a linkeket. Annyit fűznék még ehhez a kérdéshez, bár talán már említettem, hogy nem az a fő kérdés, hogy a klíma milyen irányba halad, hanem, hogy a világot sújtó vélt vagy valós válságokat (és mindkettőből van elég) mire használják a hatalmon lévők. Sajnos leginkább a saját hatalmi törekvéseikre és nem arra, hogy jobb legyen a világ a tömegek számára.
     Ezt láttad? http://www.youtube.com/watch?v=aIJSrNh4MlU

 8. Sráckoromban még az ózonlyukkal paráztatták a népet. Hogy a tehénfingtó lesz meleg, meg mert fújós dezodort használunk. lol
  Kiábrándító amúgy, hogy volt egy banda amit nagyon csíptem annó… aztán megtanultam angolul + láttam ezt a klipjüket:
  https://www.youtube.com/watch?v=6ViRxVONz-U
  persze lehet, hogy ők is csak beszopták a propagandát és akaratlan terjesztőivé váltak.

  1. Ózonlyuk:
   Érdekes, hogy mióta globális korlátozás van CFC anyagokra, azóta az ózonyluk mérete csökken.
   Biztosan véletlen meg természetes folyamat az oka a változásnak….

    1. Nem az ózonlyuk nem volt kamu, én a meteorológiánál dolgoztam, kaptunk műholdas képeket róla!
     Viszont mint mondtam, szerintem ezek már a kisérletezésekből származtak!

    2. A magyarázat volt kamu. ( Amennyire a GF-el eltudtam olvasni, az a cikk is, amit feltettél is azt írtja, de én még hozzátenném, hogy mindig voltak olyan titkos kisérletek, amelyekről nem igazán volt tudomása még más nemzeteknek se, nemhogy a kisembernek! Értem ez alatt a katonai és tudományos kisérleteket!) De lehet, hogy te is erre értetted, hogy kamu volt? ( Én úgy értettem a mondatodat, hogy az ozonlyuk mint olyan, nem létezik!)

   1. Azt mond meg nekem, hogy ha az ózonlyuk mérete csökken (amit én is elfogadok), akkor miért nő az UV sugárzás folyamatosan ?

 9. Én azt sem tartom kizártnak, hogy tudatosan hintik el az “A” verziót is (globális felmelegedés), erre rákontráznak és elhintik a “B” verziót is (lehűlés), az embereknek persze van saját véleményük, besorakoznak valamely tábor mögé, így ezzel is sikerül elérni, hogy konfrontálódjanak egymással, viszályt szítsanak, káoszt teremtsenek. Sajnos eljutunk lassan oda, hogy már nem tudjuk megkülönböztetni az igaz hírt a hamis hírtől…

  1. Teljesen igazad van. A hangsúly azon van, hogy mit próbálnak elérni ezekkel a félelemkeltő hadjáratokkal. A globális lehűlést ugyanúgy fel tudják használni saját céljaikra. Például kitalálják (illetve már ki is találták), hogy kevés az energia és nem lesz elég fűteni, így majd ők mondják meg, hogy ki mennyit kaphat vagy használhat.
   Minden újabb válsággal a kijelölt irányba tolják a világot.

 10. Ajánlom mindenkinek a Kellemetlen igazság című filmet illetve elég csak kinézni az ablakon és látni, hogy sorra dőlnek meg a meleg rekordok. Nem tudom, hogy hideg lesz-e vagy meleg de jelenleg inkább az utóbbit mondanám mivel minden jel erre utal. A népet meg jó megnyugtatni az ehhez hasonló gondolatokkal. 🙂

  1. Mi van ha a ketto egyutt valosul meg??
   Peldaul telen a hatalmas hideg es rengeteg ho,most meg ez a forrosag…

  2. A Kellemetlen Igazság egy jó kis propaganda film, aminek igazából az a célja, hogy tovább erősítse az emberekben az elit által nyomott mémet, miszerint mindennek az ember (vagy a “túl sok” ember) az oka, megoldásként pedig a diktatórikus világkormányt és népességcsökkentést javasolják, amelyben az átlagemberek zsúfolt “fenntartható” városokban élnek majd, míg a gazdagok folytatják eddigi pazarló életmódjukat.
   Valahogy így: http://www.youtube.com/watch?v=1jxwDfLUBjg
   Szép új világ 🙁
   A fenti cikknek nem az a célja, hogy felsorakoztassa az embereket a globális lehülés mellett, hanem, hogy rámutasson, ezekkel a hamis elméletekkel és kampányokkal mit akarnak elérni.
   (Al Gore mellesleg maga sem hisz a filmjében elhangzottaknak, különben nem vásárolt volna csaknem 9 millió dollárért egy hatalmas villát éppen azon a tengerparton, ami szerinte hamarosan víz alá kerül. http://content.usatoday.com/communities/greenhouse/post/2010/05/how-green-is-al-gores-9-million-montecito-ocean-front-villa/1#.UgObzJJHI8w)
   Inkább ezt a szakemberek által készített filmet nézd meg, ne fogadd el kérdések nélkül a propagandát: http://youtu.be/qyKJiMptXkU

  3. A filmben egyáltalán nem rémlik, hogy a világkormány és a népességcsökkenés jönne fel mint lehetséges megoldás. 🙂 De ha te így látod az saját véleményed és tiszteletben tartom. Akár propaganda akár nem az tény, hogy nagyon sok minden a filmben előrevetített dolog kezd körvonalazódni: hatalmas árvizek, szárazság stb. http://www.dehir.hu/debrecen/40-fok-felett-meg-durvabb-a-helyzet-a-debreceni-foteren/2013/08/08/
   ez például egy mai cikk,amiben a képeket ezelőtt 5 évvel nem is mertem volna elhinni, hogy ilyen létezik. Az biztos, hogy ha a jelenlegi tendencia folytatódik akkor a bolygónk nem fog tudni kitartani a sok behatás súlya alatt. És ez nagyon szélsőséges dolgokat, meleget és hideget is fog egyaránt eredményezni! A filmajánlásod köszönettel elfogadom és megnézem. 🙂

   1. Kedves Maczi!
    Örülök a hozzászólásodnak, mert látszik, hogy az igazság érdekel.
    Az Al Gore féle filmben nyilvánvalóan nincs szó világkormányról. A propagandák kimondott és valós célja többnyire eltér. A földdel nagyon sok baj van, az emberiség is sok mindent elkövetett ellene, de a korábbi (és ahogy az ajánlott filmben látni fogod, rendszeres) melegebb időszakokat nem az ember okozta. Ez csupán egy remek eszköz arra, hogy az emberek önként elfogadjanak bizonyos szabályokat, amiket ilyen propaganda nélkül nem tennének.

    Ezeket is érdemes megnézni: http://idokjelei.hu/2011/12/az-ensz-oko-fasiszta-vilagkormany-tervezete-a-durbani-klimacsucson/
    http://idokjelei.hu/2012/04/50-elismert-tudos-es-mernok-nyilt-levelben-iteli-el-a-nasa-t-az-ember-okozta-globalis-felmelegedes-tamogatasaert/
    http://www.climatedepot.com/2013/07/30/1122-record-cold-temps-in-the-u-s-in-one-week/

    1. Én meg úgy gondolom, hogy Thea fejecskéjében van ez a világkormány dolog és beleképzeled, hogy Al Gore és mások, akik a felmelegedésre hívják fel a figyelmet, azoknak biztosan valami mögöttes (világkormány felé terelő) szándékuk van.
     Pedig nem olyan nehéz már látni a jeleket, a perzselő napot, amin nem lehet kint lenni, pedig én még emlékszem a 30 évvel ezelőtti nyarakra, amikor nem volt ilyen. Az extrém szárazságok, máshol árvizek és hasonlók.
     Az Usa volt az egyik, aki nem írta alá a széndioxid egyezményt és most tőlük jön ez a szöveg, hogy a Nap a felelős, az emberi tevékenység semmiért sem, meg nem is felmelegedés jön, hanem lehűlés, aminek okozója szintén a Nap.
     Kedves Thea, inkább ez a propaganda, amit bevesztek annak ellenére, hogy a klímaváltozás, az extrém időjárás a saját bőrünkön tapasztalható!

    2. Szia Fantomas,
     Az extrém időjárást nem kérdőjelezi meg senki, és lesz ez még extrémebb is: ” A negyedik angyal is kiöntötte a poharát a napra, és megadatott neki, hogy gyötörje az embereket annak tűző sugarával; és az emberek gyötrődtek a nagy hőségben, és káromolták az Isten nevét, akinek hatalma van ezek fölött a csapások fölött, de nem tértek meg, hogy dicsőséget adjanak neki.” Jelenések 16:8-9 (Ez persze később jön, de hogy jön az biztos)

     A vitában a legfontosabb kérdés pedig még csak nem is az, hogy melegszik-e vagy hűl a klíma, hanem az, hogy mi okozza. De leginkább azt kéne észrevenni, hogy ezeket a kampányokat mire használják fel. Mert, hogy a klíma nem lesz kiegyensúlyozottabb az intézkedésektől az biztos, viszont van karbonadó és kibocsátáskereskedelem.
     Gondolom a filmet te sem nézted meg, különben látnád, hogy nem csupán az én, hanem sok szakértő fejében is hasonló gondolatok motoszkálnak.

     Egyébként akkor ezt vehetjük úgy, hogy szerinted Al Gore személyében rátaláltunk az őszinte politikusra, aki az emberiség javát akarja? Hurrá! Mégse lesz világkormány, ha az alelnöki székbe egy ilyen ember kerülhetett. 😀

     Egyúttal nagyon elszomorított a hozzászólásod, mert ha olyan embereket, mint te, akik régóta figyelik a fontos híreket és próbálják megérteni, hogy mi folyik a világban, így félre lehet vezetni, milyen hatékony lesz az elhitetés később. 🙁 Nem lesz nehéz dolguk, mert az emberek többsége nem veszi a fáradtságot, hogy bárminek is utána nézzen.
     “És imádák a sárkányt, a ki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? kicsoda viaskodhatik ő vele?” Jelenések 13:4

     (Az alábbi cikket ajánlom azoknak, akiket érdekel, hogy milyen könnyen manipulálálhatóak az emberek: http://thelastpsychiatrist.com/2013/05/dove.html)

    3. Ez az igevers hogy passzol a témahoz,ill. a videohoz Sharky? : “I. János levél:2:20 És néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok.”
     Egyébként pedig, micsoda kaosz, felfordulas lenne ezen a földön,ha mindegyikünk kilépne a kényelmi zonajabol? – mindenki azt tenné,ami neki tetszik?
     Isten nem véletlenül allitott fel törvényeket,szabalyokat rendelkezéseket stb. (“Mindennek rendelt ideje van” Pred.).
     Ebbe az Icke-ba is ugyanaz a lazadas szelleme lakik,mint ami/aki altal az elso emberpar is megcsalatott.

    4. Szia Thea!

     írod Fantomasnak:
     “Egyúttal nagyon elszomorított a hozzászólásod, mert ha olyan embereket, mint te, akik régóta figyelik a fontos híreket és próbálják megérteni, hogy mi folyik a világban, így félre lehet vezetni, milyen hatékony lesz az elhitetés később. 🙁 Nem lesz nehéz dolguk, mert az emberek többsége nem veszi a fáradtságot, hogy bárminek is utána nézzen.”

     Bár egyetértek veled abban, amit írtál, de még tegyük hozzá, hogy, nem csak azért lesz könnyű dolguk, mert az emberek nem veszik a fáradságot, hogy utánanézzenek dolgoknak, és gondolkozzanak, hanem azért is, mert:

     2 Thess. 2,8
     És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;
     A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,
     És a gonoszságnak minden csalárdságával AZOK KÖZÖTT, a kik elvesznek; mivelhogy NEM FOGADTÁK BE AZ IGAZSÁGNAK SZERETETÉT az ő idvességökre.
     ÉS azért BOCSÁTJA REÁJOK ISTEN A TÉVELYGÉS EREJÉT, HOGY HIGYJENEK A HAZUGSÁGNAK;

     És szerintem ez már sokkal keményebb lesz, amikor Isten bocsátja az emberekre a tévelygés erejét! Mert:

     2Thessz 2,9
     A BŰN EMBERÉNEK MEGJELENÉSE A SÁTÁN MUNKÁJÁNAK EREDMÉNYE LESZ. Ennek az embernek a m?ködését nagy er?k, hamis jelek és csodák fogják kísérni.
     Mindenféle gonosz trükkel igyekszik becsapni azokat, akik a pusztulás felé haladnak, mert visszautasították az igazságot. Pedig, ha szerették volna, megmenekülhettek volna.
     Mivel azonban nem az igazságot szerették, Isten megengedte, hogy a megtévesztés és hazugság ereje uralkodjon rajtuk, és hogy elhiggyék a hazugságot.

    5. Ria,

     szerintem pont hogy ki kell lépni a kényelmi zónából. Ha mindenki csak a kényelmi határokon belül mozog, akkor nem lesz semmi előrelépés. Kényelmesebb restnek lenni, mint megcselekedni a szükségest például. Kényelmesebb valakire címkét ragasztani, mint közelebb lépni hozzá, és megnézni, megérteni a baját, majd segíteni rajta, ha kell. Nincs káosz abból, ha kilépnek az emberek a komfortzónájukból. Ébredés lesz belőle 🙂

    6. Akkor lépj…ha szerinted.Icke egyébként nem arra a kényelmi zonabol valo kilépésre gondolt,amire te.A ker.hivo pedig automatically teszi a dolgat… – vagy te nem?

    7. Ja! De a kerhívő már kilépett a testi ember komfortzónájából! Semmiért se utálnak bennünket jobban, mint Jézus nevéért!
     Bár nem is erre gondol sajnos!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend