Klímaváltozás

Új kor, új betegség: egyre több a klíma-pánikbeteg

Pénteken ismét klímatüntetés volt Budapesten. Nem mondom, hogy rossz ötlet lenne a fekete pénteki akciók helyett a környezet védelmére összpontosítani, de ahogy arról már korábban írtam, a klímapánik olyan mennyiségű negatív hozadékot görget maga előtt, hogy azok szinte minden előnyt kioltanak.

A Phys.org pár nappal ezelőtt megjelent cikkéből például kiderül, hogy az apokaliptikus előrejelzések miatt a klímapánik a pánikbetegségek egyre gyakrabban diagnosztizált fajtája lett az Egyesült Államokban, bár az ország igen szép számban tevékenykedő pszichológusai még nem nagyon tudnak mit kezdeni az új kórral.

A betegség gyökere a jelek szerint a klíma aktivisták azon kijelentéseiből ered, amelyek szerint a világ, vagy legalábbis annak ma ismert formája, drasztikus lépések hiányában, akár egy évtizeden belül véget érhet. Persze az előre jelzett időpontok, csakúgy, mint a javasolt megoldások között, komoly eltérések figyelhetők meg. Ez azonban nem gátolja az aktivistákat egyre hisztérikusabb retorikák alkalmazásában, a politikusokat pedig ígéreteik osztogatásában.

A Phys.org cikke szerint a klímaváltozással kapcsolatos félelmek igen eltérőek. Van, akit a társadalmi egyenlőtlenségek aggasztanak, míg mások az eldobható műanyagok használata miatt pánikolnak.

Egyes aktivisták szerint kevesebb mint egy évtized áll az emberiség rendelkezésére, hogy összeszedje magát és drasztikus változásokat vezessen be a Föld megmentéséért, aminek része a légiközlekedés korlátozása, az eldobható műanyagok használatának betiltása vagy a vidéki életstílus bevezetése, aminek esetenként a vegetáriánus étrend is része. Mások ennél is radikálisabb megközelítést szorgalmaznak, mint például a gyerekvállalásról való lemondást, a fosszilis üzemanyagok és melléktermékeik betiltását vagy éppen a kapitalizmus felszámolását.

A „megoldások” sok esetben csupán politikai célok elérését szolgálják. A kapitalizmus felszámolása például azért is furcsa, mert a szocialista és kommunista országok igencsak komoly mértékben támaszkodnak az iparizációra, a környezetszennyezésben őket terhelő felelősségről nem is beszélve. A zöldeket ez persze nem igen zavarja, ahogy az sem, hogy a zöld ügy lelkiismeretes, de eltévedt támogatóit az őrületbe kergetik, amiért nem képesek teljesíteni a maguk elé tűzött személyes klímavédelmi célokat.

Kate Schapira, a Brown Egyetem professzora, felismerve a problémát, 2014 óta közterületi klímapánik standokat üzemeltet, például helyi piacokon, ahol szolgálatait mindössze 5 centért kínálja.

Az Amerikai Pszichológiai Társaság szerint a klímapánik tünetei nem feltétlenül hasonlítanak a klasszikus pánikbetegségek tüneteire, így jelentkezhetnek „konfliktuskerülés, fatalizmus, félelem, tehetetlenség és rezignáció formájában és együtt járhat fizikai tünetekkel is. Például asztmával vagy bizonyos allergiákkal.”

A Klíma Pszichológiai Szövetség, mert már ilyen is van, arra hívta fel a brit szülők figyelmét, hogy a klímaváltozással kapcsolatos kommunikációjukkal megijesztik saját gyerekeiket. A szintén brit Bath Egyetem pszichológusai pedig arról számoltak be, hogy a gyerekeknél tömegesen jelentkeznek a klímaváltozás miatti pánikbetegség tünetei.

Az éghajlatváltozással kapcsolatos félelmek miatt egyesek megkérdőjelezik saját tetteik hatékonyságát. Nem tudják eldönteni, hogy a műanyag szívószálak mellőzése vagy a második gyerekről való lemondás számít-e egyáltalán.

Valószínűleg nem. A szívószálak például az óceánokban található mikró műanyagok kevesebb mint 1 százalékát teszik ki, és ez sem az Egyesült Államokból vagy Európából, hanem délkelet Ázsiából származik (bár az is igaz, hogy Ázsia a fejlett világ által termelt szemét egy részét is importálja). Az igazság az, hogy a műanyagok használatának csökkentése inkább informatív jellegű, célja pedig a környezettudatosság erősítése, de nem jelent állandó vagy hatékony megoldást.

A népességszabályozásról nem is beszélve, hiszen a világ legtöbb országában a népesség eleve csökken, így nagyobb esélye van az emberiség kihalásának, mint a túlnépesedésnek. (Lásd még: link, link)

Ami pedig a Föld tíz éven belüli végét jelenti, biztosat senki sem mondhat, de azt igen, hogy hasonló jóslatok már a 70-es években is születtek.

A valós és vélt félelmek kapcsán pedig egy igen fontos kérdéshez érkeztünk: a jövő miatti aggodalomhoz.

Kiindulva abból, hogy Jézus egyértelműen megmutatta a megfelelő hozzáállást, amikor azt mondta, hogy ne aggódjunk a holnapért, „mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.”1, engedjétek meg, hogy ismét C.S. Lewis szavait vegyem kölcsön, aki a magasrangú kísértő, Csűrcsavar instrukcióin keresztül figyelmeztetett a „jövőben” rejlő csapdákra:

„Az emberfajzat az időben él, Ellenségünk [Csűrcsavar fordított világában Isten vagy Jézus] viszont az örökkévalóságra szánja őt. Ezért – úgy gondolom – azt szeretné, hogy különösen két dologra irányítsák a figyelmüket: az örökkévalóságra meg az időnek ama pontjára, melyet az emberek „jelennek” neveznek. Mert a jelen az a pont, ahol az örökkévalóság az idővel érintkezik. Kizárólag a pillanat élményében adatik az emberfajzatnak olyan tapasztalás, amely hasonlatos Ellenségünk tapasztalatához a teljes valóságról; csakis itt adatik meg neki a szabadság és a valóság ajándéka. Az Ellenség azt szeretné, hogy mindig csak az örökkévalósággal (azaz Ővele magával) vagy a jelennel törődjenek, tehát: elmélkedjenek az Ővele való örök egyesülésről vagy az Őtőle való örök elszakadásról – egyebekben pedig kövessék lelkiismeretük pillanatnyi szavát, hordják pillanatnyi keresztjüket, fogadják el a pillanatnyi kegyelmet, s adjanak hálát a pillanatnyi örömökért.

A mi dolgunk ezzel szemben az, hogy elszakítsuk őket az örökkévalóságtól, s elszakítsuk őket a jelentől. Ebből a célból olykor arra kísértjük némelyiket (például, ha özvegyasszony vagy tudós az illető), hogy a múltban éljen. E taktikának azonban korlátozott az értéke, hiszen a múlt – amennyiben reális ismeretről, s nem valami elmosódott dologról van szó – az örökkévalóságra emlékeztet. Sokkal többet ér, ha arra bírjuk rá őket, hogy a jövőnek éljenek. Szenvedélyeik élettani szükségből eleve a jövő felé irányulnak, s a róla való gondolkodás reményeket és félelmeket támaszt bennük. S mivel a jövő ismeretlen előttük, ha sikerül elérnünk, hogy róla töprengjenek, csak a képzeletükkel járatjuk a bolondját. Egyszóval: a jövő hasonlít a legeslegkevésbé az örökkévalósághoz. A jövő az, ami az időben a leginkább ideigvaló; hiszen a múlt már megmerevedett, és nem változik többé, a jelent pedig egészen átragyogják az örökkévalóság sugarai. Ezért pártoljuk annyira az olyan jelszavakat és irányzatokat, mint a „teremtő evolúció”, „tudományos humanizmus”, „kommunizmus” – melyek az emberfajzat ragaszkodását az ideigvalóság legbensőbb magva: a jövő felé irányítják. Ezért gyökerezik csaknem valamennyi bűn a jövőben. A hála a múltra néz, a szeretet a jelenre; a félelem, a kapzsiság, a kéjvágy kivétel! …

Persze bizonyos értelemben az Ellenség is kívánja, hogy az emberfajzat gondoljon a jövőre: annyira, amennyire azt az igazság és a szeretet másnapi műveihez – a holnap esedékessé váló kötelességekhez – a jelenben szükséges tervezés megköveteli. A holnapi munkára felkészülni: mai kötelesség; ha a hozzávaló anyag a jövőből van is kölcsönvéve, maga a feladat – mint minden kötelesség – a jelen leckéje. Ám ez már szőrszálhasogatás. Az Ellenség nem akarja, hogy az emberfajzat szíve a jövőn csüggjön, gazdagsága a holnap kincse legyen. Mi viszont éppen ezt akarjuk! Az Ő eszménye olyan ember, aki ha hivatása okán egész nap az utókor jólétén munkálkodott is, képes kitörölni lelkéből a jövő gondját, s az égre bízva a dolgot, máris a jelen pillanat követelte türelem vagy hála gyakorlásával foglalja el magát. Mi azonban olyan embert akarunk, aki a jövő megszállottja; akit a földön elkövetkező mennynek vagy pokolnak látomásai kísértenek; aki azonnal kész áthágni az Ellenség parancsait a jelenben, ha elhitetjük vele, hogy ezzel amazt elérheti, emezt elháríthatja; akinek hite olyan programok sikerén vagy kudarcán áll vagy bukik, melyeknek végét nem is fogja megérni. A mi vágyunk az, hogy az egész fajzat örökké a szivárványt kergesse; még véletlenül se legyen az adott pillanatban becsületes, derék vagy akár boldog, hanem az adott pillanat minden valóságos ajándékát égesse el a jövendő oltárán.”          

 1. Máté 6:34 []
Előző posztKövetkező poszt

13 hozzászólás

 1. Van ettől nagyobb betegség is, főleg a keresztények között, tudniillik a vádaskodás. Mást sem lehet hallani, hogy ez a politikus ilyen istenkáromló, az ateisták mennyire szodomiták, az egyház mennyire romlott stb. Nem kellene ennek így lennie. Ismeri mindenki magát, te sem volnál külünb, ha Isten igazsága nem érintette volna meg a szivedet. Legyél béketürő és cselekedjed a jót, éljél igazul és nem lesz Istentől ítéleted. Ítélje meg a többi embert pedig az Isten. Minden rendszer a földön vádaskodással kezdődött, az egyik elitélte a másikat és jobbnak tartotta magát, végül maga is bünbakká vált, mert figyelmen hagyta Krisztust, aki bővölködik a kegyelemben. Ez persze nem azt jelenti, hogy szemet húnysz a csalárdság fölött, ez ellen szólnod kell, de amint az angyalok sem mertek itélkezni az Ördög felett, úgy nekünk sincs jogunk jelenleg, hanem csak Istennek és Krisztusnak-aki a mennyben lakozik és ismeri az embert a velőknek megoszlásáig minden tekintetben.

  1. Ámen ! Nagyon örülök ennek a valós keresztény hangnak. “Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű” mondta drága Jézusunk 🙂

 2. Hát, semmi különbség a klímapánikoló fiatalok és a valláspánikoló “felnőttek” között… :mrgreen: https://beta.images.theglobeandmail.com/6ef/news/national/article38089079.ece/BINARY/w620/doomsday13.jpg Jól megérthetnék egymást, mert egy tőről fakadnak.Mégis ölik egymást, mert önmaguk elviselhetetlen tükörképei.Mint a kommunizmus, meg a fasizmus.Avagy József Attila után szabadon: Mondok neked egy szép mesét, a klímapánikolókkal pánikoló valláspánikolókét…

  1. Azért ebben a cikkben több is van kedves György.
   Végre felfedik magukat a pogány egyházak.
   Itt a következők hibáznak alapból:
   “Az Atya nem lakik kézzel készített templomban”
   “Nő nem tölthet be papi szerepet”
   “A bálványimádás”

   Ezekre most egy lbxqt valami is beszáll a bálványképbe, ahol ráadásul identitás zavarosokat ábrázolnak, a szokásos Máriás marhaságok helyett.
   Most legalább az Atya szemtől megmutatja kikben hittek eddig az emberek és kiutat ad, hogy az összes állam-egyházból kimenekülést adjon.

   Céljuk már lassan 6000 éve ezeknek a lebukott csillagoknak, hogy elhitessék a választottakat, hogy az élet könyve már nem él (héberül ismertebb : tóra). Malakiástól pedig tudjuk, hogy az Atya nem változik SOHA!
   Gondolj bele, még mennyi ember hisz az egyházaknak ennek ellenére, pedig olybá tűnik, hogy nagyon megbuktak.
   Létrehozták a hamis isteneket a világ számára és ezeknek rengeteg követőjük van, egykor én is az voltam, de megmutatta az utat a Messiáson keresztül az Atya.
   Szépen fokozatosan kiderülnek a turpisságaik, csak figyelni kell a jeleket. Lassan szemtől szembe az egyházak kimondanak mindent, mert az emberek agyát évezredek alatt már annyira átmosták.
   Környezetszennyezést nem követ el az ember (pl. Autóval, égetéssel), hiszen tudjuk, hogy Jeruzsálem mellett éjjel-nappal égették a szemetet egy kietlen helyen, ahogyan azt az Írás írja.
   Mivel a Föld úgy lett kialakítva, hogy az az embert szolgálja. Az Atya mindent a Messiáson keresztül teremtett, a Szavával. Az Atya annyira tökéletes, hogy nem érintkezett a Földdel, viszont a Fia, a Messiás igen.
   Gondolj bele, csak az Atya tudja a végső pontot, még a Fiúnak sem mondta meg. (Innen lehet tudni, hogy fizikailag lehetetlen a szentháromság) Amit ezek a pogányok tanítanak , abból még az oldalon lévőknek nagyon gyorsan ki kell menekülniük a nagy attrakció előtt.

 3. Mennyire érdekes, ahogy ezt az egész környezetszennyezés, klímaváltozás hisztériakeltés, a közös tenniakarásnak a gondolata, a most már nagyon cselekednünk kell stb, összhangba lehet helyezni az Agenda21-2030 tervezet pontjaval. Még valami, amitől szerintem egy kicsit tisztább lesz a kép. A kapitalizmus felszámolása tulajdonképpen a magántulajdon felszámolását jelenti.

  https://youtu.be/govL-fUAwMA

 4. Két dolgot szeretnék elmondani:
  – Istenben hívő ember nem pánikolhat. Kizárólag BÍZHAT és szerethet. Vigasztalhat. Lesz rá lehetőség …
  – Miután a klíma ügyébe az ember belekotor(t) nem csak azért, mert az emberi tevékenység következménye, hanem azért, mert a megoldást megint “mi jobban tudjuk” ! Nemrég hallottam Egely Györgyöt, azt mondta, hogy több módszert védtek már le a felmelegedés ellen találmányi hivatalokban.
  És mi a helyzet azzal, amit használnak ? Erről mértékadó személy (akadémikus) mesélt …
  Hogy ne legyen pánik, azért nem hozom ezeket a linkeket. Senkit nem szeretnék meggyőzni. Viszont az, hogy az a KORSZAK amiről Jézus azt mondta: “olyan szorongattatás lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta és nem is lesz” BE FOG következni … így van, nemsokára.

  Senki ne pánikoljon. Szeretetre, irgalomra, józanságra és az igazság megismertetésére, bizony, egyre nagyobb szükség lesz 🙂
  Édesanyám mondta: soha nem szerettük egymást annyira, mint az ostrom alatt … elég volt, hogy megtudtuk valakiről, életben van, hála Istennek, és ez önmagában elég volt hogy örüljünk neki …szóval, nekünk sajnos, mindig ez kell …

  1. Harmadszor, kicsit néztem belőle … hihetetlen képeket kreáltatok … a gondolatokat nem lehet folyamatosan követni szóval meg kell(ett) állni. Amikor meg vége lesz elölről kell kezdeni 🙂

   1. Köszönöm az érdeklődésedet! 🙂 Hát, igen… Ez már egy öt éves anyag, soha ki nem forrt valami, tele technikai bénázásokkal.

    1. Egyébként, többnyire Richard Dawkins: ‘Önző gén’ című könyve után mélyedtem el ezekben a gondolatokban ilyenformán.Igen, van bennünk valami, olyan szinten, ahová még a legélesebb sebészkések sem tudnak hatást gyakorolni.És ilyen szinten van nekünk diktálva, kik legyünk ezen a világon.Ez egy alapvető önzés, mert ez a szint az emberi önzőség forrása.Minden áron túlélni!!!Szaporodni, enni, fájdalmat kerülni.Ennyire egyszerűen működünk, és ugyanennyire vagyunk kiszámíthatóak.Legalábbis, amikor génjeink puszta parancsát követjük.Mint egy gép.Mint egy igazi T800-as Terminátor.Dawkins a “túlélőgép” meghatározást adta a génjeiket (vakon) követő élőlényeknek.Legyen az akár állat, akár ember.A sokat szidott és leateistázott Dawkins azonban azt is világossá tette, hogy az embernek jogában és lehetőségében áll valami mást követni a diktátor gének helyett. 😉 💡 És a vallási túltengésben szenvedő és ugyanezt a szenvedést terjesztő szentséges túlélőgépek előtt ez az út zárva van.Hogy egy bizonyos határon túl, a szépséges magasságokban már ne legyen köpködés – mert nem a mindenáron való túlélés a lényeg.Valahogy úgy, ahogy Thea is lezárta itt pár éve a komment lehetőségeket, amikor a szeretet / szeretés témakörben írt, és teljesen igaza is volt, hogy lezárta.Mert a hozzászólások(k) akkoriban soxor bizony eléggé pocskondiázósra sikeredtek, teljesen pánikolósra, hogy jelen cikk szóhasználatánál maradjak.Mert valami sokkal sokkosabb jelenséget tudunk szőnyeg alá söpörni a klímapánikoló gyerekek fedezékébe húzódva: ez pedig a “felnőtt” vallási pánikolók halmaza.

    2. Pár sornyi kiegészítést hozzáfűznék még. 🙂 Csak egy kérdés: vajon Thea zárta-e le annál a cikknél a hozzászólások lehetőségét, vagy mi, a hozzászólók?Igazából csak mi tudunk gátakat szabni saját magunknak.Amikor pszichés gátlásaink nem engedik meghaladni saját képzelt határainkat.Habár ezek a határock mindenkinél máshol húzódnak, de lényegük mindenkinél egyforma.Szerzett bűntudatunk határozza meg.Jézus Krisztus egy igazi élmény – azoknak, akik valóban fel tudnak oldódni az áldozathozatalából fakadó szabadságban.Aztán lassan egyre inkább tényleg valódi élmény képében tűnik fel az, amit egykor betű szerint az Ő halálos áldozatának olvastunk.Élmény.Él-mény.Mert élet van bene.Ez olyan, mint felérni egy magas hegycsúcsra.A hatalmas és széles távlatokban egybeolvadnak a különböző utak, és a panoráma egyetlen képpé áll össze.Mindent, még az igazságot is magába foglaló valósággá.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend