Háborúk, Világkormány

Óvakodj március idusától: avagy a gazdasági összeomlás és a háború kettős csapása

Forrás: The Excavator

?A romlás soha nincs oly rejtve az ember elől, mint mikor közel van és ránk zúdítja szörnyű dolgait.? ? Edward Young, Éjszakai gondolatok

A világgazdaság egy olyan válság küszöbén áll, ami véget vethet a modern civilizáció általunk eddig ismert korszakának.

Egyik nemzet, vagy inkább bankkolónia, a másik után omlik majd össze. A globális szegénység és munkanélküliség szociálisan és gazdaságilag fenntarthatatlan szintre emelkedett a jelenlegi pénzügyi, politikai és bürokratikus rendszer keretein belül, ami csupán egy maroknyi ember érdekeit tartja szem előtt a tömegekkel szemben.

Találó, hogy a nyugati civilizáció összeomlása éppen annak ősi bölcsőjéből, Görögországból induljon el. Ez az egykor nagy nemzet áldozatul esett az új zsarnoki világrend bevezetését a színfalak mögül irányító bankárok mesterkedésének.

Gus Lubin ?Óvakodj március idusától, vagy talán egy pár nappal későbbi időponttól? című cikkében azt fejtegeti, hogy Görögország szerkezeti összeomlását a globális befektetők március 20-ára várják.

Egyesek úgy gondolják, hogy egy görög csőd és a világgazdaság összeomlása jót tesz majd bolygónk fejlődésének. Ez különösen igaz a növekedést ellenző radikális elit és New Age körökre, akik meg vannak győződve arról, hogy világot tönkreteszi a gazdasági fejlődés és a modern iparosodás.

Egyáltalán nem bánják, ha a Görögországhoz hasonló nemzetek összeomlanak. Azzal próbálják igazolni gazdasági hadviselésüket és a pénzügyi rablást, hogy a nemzeti gazdaságok elpusztításával a környezetet védik. A Görögországhoz és az Egyesült Államokhoz hasonló nemzetek tönkretételének valódi oka azonban a politikai hatalom konszolidációjára irányuló törekvés, hogy ezáltal létrehozhassák hőn áhított globális rendőrállamukat.

A banki elit politikai és gazdasági fennhatósága alól kibúvó nemzetek (lásd Líbia) kormányait megdöntik vagy egyszerűen lebombázzák az országot, az Egyesült Államokhoz hasonló államokat pedig olyan mértékig fosztják ki, hogy az összeomlás elkerülhetetlen legyen.

A civilizációk harcának kirobbantása a globális gazdaság elpusztítása, a környezetvédelem, a népességcsökkentés és a státusz quo megőrzése érdekében

A növekedésellenes nyugati elit egy harmadik világháború kirobbantását tervezi a közel-keleten, Izraellel és a nyugattal az egyik és Iránnal és az iszlám országaival a másik oldalon. Úgy gondolják, hogy a világgazdaság a környezet ellensége és a civilizációk harca megoldhatja ezt a problémát a háborún és gazdasági összeomláson keresztül.

A nyugat és az iszlám közötti összecsapást úgy tervezték meg, hogy mindkét civilizáció elpusztuljon és romjaikon felépülhessen az új, globális poszt-ipari civilizáció.

Az iszlám erősödése sem spontán módon ment végbe, hanem a brit és amerikai titkosszolgálatok gerjesztették. Szándékosan helyeztek hataloméhes, színpadias politikusokat a muzulmán társadalmak élére, hogy megelőzzék a nemzeti demokráciák kialakulását és az iszlám világ fejlődését.

Az iszlám fundamentalizmust ellenző, a nyugatnak a muzulmán országokról kialakult képét eltörölni képes, befolyásos vezetőket eltávolították az útból, a CIA és az MI6 közreműködésével. Ez történt a legendás hírű Ahmad Shah Massoud afgán Mudzsahedin vezetővel is, aki demokratikus jövőt akart háború tépázta hazájának, de a CIA által kiképzett al-Qaeda 2001. szeptember 9-én egy merénylet során végzett vele.

Az illuminátus elit figyelmét Amerikában, Angliában, Izraelben és Iránban a civilizációk hamvain felépítendő globális diktatúra felállítása foglalja le, nem pedig az általuk leigázott országok túlélése.

Ahhoz, hogy azt gondoljuk, az amerikai vezetés nem engedné a Hormuz-szoros lezárását, mert az káros hatással lenne a világgazdaságra, azt kell feltételezzük, hogy az Egyesült Államok vezetőit érdekli a világgazdaság sorsa. Éppen ellenkezőleg. Azt akarják, hogy Amerika és a világ gazdasága összeomoljon. Titokban kifejezetten örülni fognak a Hormuz-szoros lezárásának, bár a nyilvánosság előtt kígyót-békát kiabálnak Iránra a világgazdaság védelmében.

Ha pedig azt gondoljuk, hogy Irán nem vetne be minden eszközt a Hormuz-szoros lezárására, mert az egyenlő lenne egy hadüzenettel, hamis elképzeléseink vannak Irán céljait és módszereit illetően.

A rezsim gyökerei a nyugati titkosszolgálatok sötét földjében eredtek. Az árnyék CIA és árnyék Mossad 1953 óta dolgozik együtt az iszlám fanatikusokkal Iránban, amikor azzal bízták meg őket, hogy az utcákon agitáljanak a demokratikusan megválasztott Mohammed Mosaddegh kormánya ellen.

Amikor 1979-ben a Sah ideje lejárt, a CIA és az MI6 manipulátorai ismét iszlám fundamentalistákat juttattak hatalomra Iránban, miközben a világ felé az iráni rendszer ideológiai ellenségeinek mutatkoztak. Komeini hatalomra jutása a globalista illuminátus elit tervének része volt.

Az elit varázslói hosszú távra terveznek. Tudták, hogy a Szovjetunió egy napon megbukik és idejében előkészítették a geopolitikai és ideológiai terepet az eseményre, így az sem véletlen, hogy a Szovjetunió bukását követően az Irán és a nemzetközi terrorizmus által képviselt iszlám fundamentalisták vették át az ellenség szerepét.

Diktatórikus államok, nem pedig nemzetek és népek háborúja

2012. február 3-án a következőket olvashattuk Washington blogjában:

?Az amerikaiak kevesebb, mint egyötöde áll egy Irán elleni katonai támadás vagy titkos akció mellett? az izraelieknek pedig kevesebb, mint fele akarja megtámadni Iránt és 65%-uk azt szeretné, ha az egész közel-kelet, beleértve Izraelt is, atommentes övezet lenne.?

Amerika, Izrael és Irán népének elege van a háborúkból. A szeptember 11-hez hasonló megrendezett támadások nélkül a ?halál Amerikára? és hasonló szólamok és a háborús láz nem léteznének.

A diktatórikus háborúra éhes hatalom ?orvosai? először elterjesztik a háború lázát a nép között, majd eladják nekik az orvosságot, amivel szerintük kigyógyulhatnak a lázból. Ez egy gonosz, barbár és pszichopata módszer.

Nyilvánvaló, hogy az elit miért akar háborút. A háború még több hatalmat ad a kezükbe és még több hasznot hoz nekik, azonkívül nem kell annyit foglalkozzanak a nép igényeivel. A háború káoszt jelent, a káosz pedig szorosabb hatalmat. Káoszból rend. A régi jól ismert politikai játék.

Irán sorsának diktatórikus őrzői, a mullahok nem az iszlám vagy az ország érdekében plántálták az emberekbe történelmi küldetésük fontosságát, hanem szabadkőműves, globális mestereiknek engedelmeskedtek. A mullahokat nem érdekli Irán biztonsága és túlélése, csupán azok szolgálata, akik hatalomra juttatták őket.

Iránt, csakúgy, mint Izraelt, a háború oltárára szánták. Iránban és Izraelben nincs igazi, szabad politikai kultúra, mert vezetőik diktatórikus mítoszokat gyártó gonosztevők, akik nem kívánják szétválasztani a társadalmat az államtól.

Georg G. Iggers történész, 1958-ban megjelent ?A hatalom kultusza? című könyvében a következőket írja:

?A modern diktatórikus állam kultúráját a politikai hatalom irányítja. A nyugati civilizációban az állam mindig támogatta az oktatást, a művészetet és a tudományt és gyakran heterodox politikai és vallási tanok terjesztését írta elő cserébe. Azonban a művészet és a tudomány állami eszközként való felhasználása és ezek alárendelése az állam politikai útmutatásának a XX. század találmánya.?

Irán és Izrael mártírokat és harcosokat előállító diktatórikus gyárak és ezek a mítoszgyártók nemcsak ott, hanem Amerikában is átvették hatalmat.

Amerika, Izrael, Irán és más résztvevő országok katonái áldozati bárányok lesznek ebben a megrendezett háborúban. A tömeges agykontroll és politikai manipuláció áldozatai.

George Washington fogalmazta meg legtalálóbban a probléma lényegét: ?Ha a szólás szabadságától megfosztanak, csendben és némán vezethetnek bennünket, mint birkákat a vágóhídra.?

Előző posztKövetkező poszt

54 hozzászólás

 1. Szia torzo52!

  Igen, ahogyan Thea is írta, a második eljövetel fizikális lesz! Az armageddoni csata “zárójelenete”.
  Mát. 24,27
  Mert a miképen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is.
  Jel. 19,19
  És látám, hogy a fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, a ki a lovon ül vala és az ő serege ellen.
  És az Ezékiel 38-39 stb!

  A hozzászólások írói (általában) a második eljövetellel, mármint, hogy az fizikális lesz, azzal tisztában vannak, az elragadtatás kérdésében( hogy mikor lesz) oszlanak meg a vélemények!

 2. Egyszer már kérdeztem, de nem kaptam kielégítő választ azzal kapcsolatban, hogy Jézus második eljövetele miképpen lesz. Fizikálisan? Vagy mi módon? Mert bizony olvasva a hozászolásokat sokan nincsenek tisztában ezzel.Várom a hozászolásokat!

  1. Pedig elég sok párbeszéd folyt ezzel kapcsolatban több cikk alatt is. (Egy topikot is indítottam, eddig kevés sikerrel 🙁 http://klub.idokjelei.hu/forums/topic/elragadtatas/)
   http://idokjelei.hu/2011/01/elragadtatas-a-nagy-nyomorusag-elott-vagy-utana/

   Egyébként ez a vers elég egyértelműen fogalmaz:
   “Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még a kik őt által szegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen.” Jelenések 1:7

   Illetve:
   “Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.” – Máté 24:29-30

   1. Nagyon egyértelműnek tűnnek ezek a bibliai idézetek. De nemrég olvastam János evangéliumát és ezt találtam:

    “Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok.” (14. fejezet 19.vers)
    Más fordításokban megnézve, mindenhol egyértelműen ezt olvasom.

    Jézus mielőtt felment, ezt mondta apostolainak, hogy a világ nem látja őt többé. Ezt hogyan értelmezitek? Hogyan lehet összhangba hozni ezt a “minden szem meglátja őt” gondolattal?

    1. A szövegkörnyezeteket és az általam idézett, valóban nagyon egyértelmű (nemcsak annak tűnő) sorokat figyelembe véve szerintem világos, hogy a János 14-ben Jézus közelgő haláláról és nem második vagy harmadik eljöveteléről beszél. Az akkori világ nem látta utána, csak az a néhány száz ember akinek később megjelent.

    2. Eljön a felhőkkel és minden szem meglátja.
     Ha például a Nap reggel feljön a felhőkkel, akkor a Nap nem látszik, de mindenki előtt nyílvánvaló, hogy ott van az égen.

     A Jelenések 1:7 értelme tehát ez is lehet: Mindenki előtt nyílvánvaló lesz, hogy Jézus él, hogy visszajött, bár betü szerinti értelemben nem látszik majd.
     A “látni” kifejezést gyakran használjuk a “felfogni” értelemben is. Gondoljunk csak a Róma 1:20-ra, ahol arról olvasunk, hogy Isten láthatatlan tulajdonságai megláthatóak a teremtéseiből, azaz felfoghatóak.

     Visszatérve Jézus visszajövetelére: a Máté 24: 29-30 is érdekes. Ott is azt olvassuk, hogy a FELHŐKKEL jön vissza Jézus és feltűnik az Emberfiának JELE az égen.
     Úgyhogy minimum maradjunk abban, hogy nem annyira egyértelmű ez, mint ahogy először annak tűnik.

    3. Ezen igazán nem érdemes vitatkozni, mert hiszen a maga idejében “meglátjuk” 🙂 majd.
     Azért egy idézetet még ide teszek:

     ?És mikor ezeket mondotta, az ő láttokra felemelteték, és felhő fogá el őt szemeik elől. És a mint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elméne, ímé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, Kik szóltak is: Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, a ki felviteték tőletek a mennybe, akképen jő el, a miképen láttátok őt felmenni a mennybe.? ? Apostolok cselekedetei 1:9-11

    4. Szia Fantomas!

     “Ján. 14,19
     Még egy kevés idő és a VILÁG nem lát engem többé; …”

     A hangsúly az a János Evangéliumában a VILÁGon van! A Világ nem látja Jézust többé! A VILÁG(a hitetlen emberek egésze) csak az alatt a 3 és fél év alatt látta Jézust, amig a földön járt jót cselekedve, csodákat és gyógyításokat végezve( ami által az Atyát mutatta be)! A VILÁG a Megváltást se látja! ( Arról, csak mi keresztények tudunk, azt csak mi látjuk!)

     Ján. 14,19
     “…. de ti MEGLÁTTOK ENGEM: mert én élek, ti is élni fogtok.”

     Ez nem elsősorban( nem csak, nem kizárólag) a feltámadás utáni, és mennybemenetel előtti fizikai “megjelenéseket” jelenti, hiszen nem csak az apostolok és az akkori tanitványok látták/ják az Úr Jézust, ( bár ők akkor testileg is látták Őt), hanem szellemileg értendő! Hogy minden újjászületett keresztény meglátja Őt (….mert én élek, ti is élni fogtok: Ján. 5,24
     Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre)! Szellemileg valamennyien látjuk Úr Jézust! Vannak, akik fizikálisan is találkoztak/nak Vele( gondolj az apostolok korára, a mennybemenetel után is sokszor megjelent sokaknak, pl István is látta,…. stb), de ez, azt hiszem nem annyira jellemző a többségünkre. Az újjászületésünkkor viszont a Szent Lélek által a szívünkbe költözik, és az Ígéből a Szent Lélek kijelentése által, alapján, “látjuk”, megismerjük Őt!
     2 Kor. 3,18
     Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arczczal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől.( Ez a Szent Lélek munkája bennünk)
     Ján. 14,16
     És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy VELETEK MARADJON MINDÖRÖKKÉ.
     Ján. 14,26
     Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.
     Ján. 16,13
     De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.
     Ján. 16,14
     Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.
     ? Ján. 16,15
     Mindaz, a mi az Atyáé, az enyém: azért mondám, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek.
     Ján. 16,16
     Egy kevés idő, és nem láttok engem; és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem: mert én az Atyához megyek
     Ján. 14,28
     Hallottátok, hogy én azt mondtam néktek: Elmegyek, és ELJÖVÖK HOZZÁTOK. Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam: Elmegyek az Atyához; mert az én Atyám nagyobb nálamnál.
     Luk. 10,22
     Mindent nékem adott az én Atyám: és senki sem tudja, kicsoda a Fiú, csak az Atya; és kicsoda az Atya, hanem csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni.

     Mind az Atyát, mind a Fiút, a Szent Lélek kijelentése által ismerjük , LÁTJUK meg! Sőt, magát a Szent Lélek Istent is az Ő kijelentése által ! Az ÍGE alapján!

     Mát. 28,20
     Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ÍMÉ ÉN VELETEK VAGYOK MINDEN NAPON A VILÁG VÉGEZETÉIG. Ámen!
     ?
     Ján. 14,17
     Az igazságnak ama Lelkét: AKIT A VILÁG BE NEM FOGADHAT, MERT NEM LÁTJA ŐT és nem ismeri őt; DE TI ISMERITEK ŐT, MERT NÁLATOK LAKIK, ÉS BENNETEK MARAD.

     (Ján. 14,18
     Nem hagylak titeket árvákul; ELJÖVÖK ti hozzátok.
     Ján. 14,20
     AZON A NAPON MEGTUDJÁTOK MAJD TI, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek.
     Ján. 14,21
     AKI ISMERI AZ ÉN PARANCSOLATAIMAT ÉS MEGTARTJA AZOKAT , AZ SZERET ENGEM: a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, ÉS KIJELENTEM MAGAMAT ANNAK.
     ?Ján. 14,23
     Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz MEGYÜNK, és annál LAKOZUNK.
     Ezeket, az ígeverseket most nem akarom jobban megvilágítani, mert az még 3 méter hozzászólás lenne, csak azt akarom vele most kiemelni, amiről eredetileg beszélünk, hogy “…de ti megláttok engem….”)
     Ján. 10,14
     Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, ÉS ENGEM IS ISMERNEK AZ ENYÉIM,

     Ján. 16,2
     A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy a ki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik.
     Ján. 16,3
     És ezeket azért cselekszik veletek, mert NEM ISMERTÉK MEG AZ ATYÁT, SEM ENGEM.

     A következő dolgok miatt nem “láthatjuk” az Urat:

     Nem tértünk meg, nem fogadtuk be a szívünkbe Úr Jézust mint Megváltónkat , nem születtünk újjá a Szent Lélek által. Nem lakik nálunk, vagyis hiába hisszük esetleg, hogy Jézus a Krisztus, még mindig a “VILÁG” vagyunk! Vallásosak, de a VILÁG! A VILÁG nagy része vallásos: keresztény, buddhista, muszlim, sintoista, ateista, materialista, stb….!
     Az ördögök, már akkor tudták, hogy kicsoda Ő, amikor a keresztrefeszítés még meg sem történt : Luk. 4,41
     Sokakból pedig ördögök is mentek ki, kiáltozván és mondván: Te vagy ama Krisztus, az Isten Fia! De ő megdorgálván, nem engedé őket szólani, mivelhogy tudták, hogy ő a Krisztus.
     Tehát ebből is láthatjuk, hogy abban senkinek nem szabad reménykednie, hogy azért mert hiszi, hogy Jézus a Krisztus, akkor neki már üdvössége van!
     ?2 Tim. 3,5
     Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.
     2Tim 3,5
     [Olyanok, akiknél] megvan az istenfélelem külső látszata, de annak hatalmát megtagadják. Fordulj el tőlük!( Csia ford.)(Nem akarnak megtérni, Jézust Megváltójukként, Urukként, és Királyukként elfogadni, és ezáltal a Szent Lélek bennük való munkáját is elutasítják! Saját “érdemeik”, jó cselekedeteik, erőfeszítéseik által akarnak üdvözülni!)

     Megtértünk ugyan, és újjászülettünk, de:
     Nem olvassuk a Bibliát, nem imádkozunk, ( mégcsak nem is gondolunk Úr Jézusra, csak esetleg amikor gyülekezetbe, templomba ,stb-be megyünk),
     vagy elfordultunk az Úrtól, és bűnben élünk:
     2Tim 3,1
     Azt pedig jegyezd meg, hogy az utolsó napokban, megnehezül az idők járása felettünk.
     Önző, kapzsi, kérkedő, kevély, káromló, szülők iránt engedetlen, hálátlan, gonosz,
     gyűlölködő, hűtlen, rágalmazó, mértéktelen, féktelen, jóra-kelletlen,
     áruló, könnyelmű, elbízott, inkább gyönyört, mint Istent kedvelő,
     kegyességet fitogtató, de annak erejét tagadó nemzedék áll elő.
     Kerüld ezeket is. Ezek közül valók, akik a házakba lopózva, a bűnökbe merült, ezerféle vágytól ide-oda hajtott,
     Örökké tanuló, de az igazságnak megismerésére soha el nem jutó asszonykákat tőrbe ejtik.
     Mint Jannes és Jambres Mózessel, úgy száll szembe ez ELMÉJE ROMLOTT, HITEHAGYOTT NÉPSÉG is az igazsággal. (Dr. Masznyik Endre),
     vagy Törvény alá helyeztük magunkat! Azt jelenti, hogy: elfogadtuk ugyan a bűnbocsánatot a megtérés előtti életünkre, de onnantól megpróbálunk mi, saját erőnkből , “Törvény” által élni keresztény életet. Saját magunktól “jók” lenni. Nem a Szent Lélek (2 Pét. 1,3
     Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, a mi az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, a ki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott;) vezetésére, munkájára (bennünk) támaszkodva, hanem olyanokká válni, amilyeneknek elképzeltük a keresztényeket.

     Az újjászületés is megtörtént, Szentlélek keresztség is, kegyelemben is járunk, de még az “értelmünket” nem engedtük( vagy nem is akarjuk!) megfeszíteni! Azt (akarjuk(!) ) gondoljuk, hogy az Ígét nekünk magunknak, az értelmünkkel kell értelmezni. Nem a Szent Lélek kijelentésére, kegyelmére, tanítására várunk, hagyatkozunk ( nem nyított szívvel, szellemmel olvassuk az Ígét, és kérjük az Urtól, hogy “lássunk, halljunk, értsünk, járjunk” ( Ésa. 35,5
     Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak,) hanem mi magunk próbáljuk meg kitalálni, hogy mit is jelenthet az ami oda van írva! Pedig szellemi dolgokat, csak szellem által érthetünk meg! (A saját “okosságunk” ezekhez nem elég! Viszont ezt nem akarják elfogadni, nem akarnak Isten előtt megalázkodni, és ezért állítottak fel az emberek mindenféle dogmákat, hogy hogyan, és miként kell olvasni és értelmezni a Bibliát! A “csak vallásosaknál” persze ez nem is lehet másképpen, de sajnos nem csak közöttük fordul elő ez!)
     Ján. 14,26
     Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, AZ MINDENRE MEGTANÍT MAJD TITEKET, ÉS ESZETEKBE JUTTATJA mindazokat, a miket mondottam néktek.
     Itt szó sincs arról, hogy nekünk kell okosaknak lenni az Íge értelmezésével kapcsolatban! Maga a Szent Lélek, aki által íródott ia a Biblia, Ő értelmezi nekünk!

     Keresztények vagyunk ugyan, de hitetlenkedünk, zúgolódunk, nem fogadjuk el a fenyítést, stb….!

     A második eljövetel láthatóságát illetően:

     Ez egyértelmű, hogy fizikálisan értendő.

     Mát. 24,3
     Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?
     Mát. 24,27
     Mert a miképen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának ELJÖVETELE is.
     Mát. 24,29
     Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.
     Mát. 24,30
     És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és MEGLÁTJÁK az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.

     Nem azt írja, hogy “rádöbbennek” a szívükben, hanem, hogy a szemeikkel meglátják! Miután a Fiú Istenről van szó, nem gondolom, hogy nehézséget okozhatna Neki az, hogy a Föld másik felén éppen éjszaka van. Megazután sok millió Szent, és még több Angyal is kiséri Őt! Az pedig még egyértelmübbé teszi a dolgot, hogy:
     Zak. 14,4
     És azon a napon az Olajfák hegyére VETI A LÁBAIT, a mely szemben van Jeruzsálemmel napkelet felől, és az Olajfák hegye közepén ketté válik, kelet felé és nyugot felé, igen nagy völgygyé, és a hegynek fele észak felé, fele pedig dél felé szakad.

     Az is teljesen felesleges lenne, hogy “egybegyűljenek” a seregek egy fizikai helyre, hadakozni, ha ez csak “szellemi jelenség” lenne!
     Jel. 19,19
     És látám, hogy a fenevad és a föld királyai és az ő seregeik EGYBEGYŰLTEK, hogy HADAKOZZANAK AZ ELLEN, AKI A LOVON ÜL vala ÉS AZ Ő SEREGE ELLEN.
     (Jel. 19,11
     És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és a ki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik.)
     Jel. 19,14
     És MENNYEI SEREGEK KÖVETIK vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve.
     Jel. 19,20
     És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, a ki a csodákat tette ő előtte, a melyekkel elhitette azokat, a kik a fenevad bélyegét felvették, és a kik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének:
     ?Jel. 19,21
     A többiek pedig MEGÖLETÉNEK A LOVON ŰLŐNEK KARDJÁVAL, a mely az ő szájából jő vala ki; és a madarak mind megelégedének azoknak húsával.

     A csata végeztével, itélet! A népek fölött is, asszerint, hogy hogyan bántak a zsidókkal, amig az országaikban éltek! És kezdetét veszi, az 1000 éves Királyság:
     Jel. 20,4
     És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és ÉLTEK ÉS URALKODTAK A KRISZTUSSAL ezer esztendeig.
     Jel. 20,5
     A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás.

     Itt, ezekben az ígeversekben is azt láthatjuk, hogy az Úr Jézus, az ezer éves Királyságban, itt a földön tartózkodik! Jeruzsálemi székhellyel. Mi pedig mindenkor ott leszünk, ahol Ő van:
     Jel. 20,6
     Boldog és szent, a kinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és URALKODNAK Ő VELE ezer esztendeig.
     Jel. 19,15
     És az ő szájából éles kard jő vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; ÉS Ő FOGJA AZOKAT LEGELTETNI vasvesszővel; és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját.

     1 Thess. 4,17
     Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen MINDENKOR AZ ÚRRAL LESZÜNK.
     Jóel. 3,21
     És kitisztítom vérökből, a melyből még ki nem tisztítottam, és A SION LESZ AZ ÚR LAKÓHELYE!

     Persze még rengeteg ígevers van, amit fel lehetne hozni annak igazolására, hogy a második eljövetel miért is lesz látható, de azt hiszem, ennyi is elég lesz.( Bocsánat, hogy megint ilyen hosszú lett a hsz, de semmit nem tudtam kihagyni belőle!)

 3. Ma már sokan egyre felvilágosultabbak és sokan tudják azt is, hogy vannak rejtjeles írások, cikkek, vélemények. Aminek a címéből lehet következtetni kikódolandó tartalomra utaló megoldókulcsra. Akik a többség elől titkolt ismereteket elrejtik egymás között pontosan ismerik mit is jelent a “március idusán” kifejezés.

  Miután Istennek több földi látogatása volt, nagyon sok, nemcsak Jézus – amiről a titkok őrzői nagyon hallgatnak, de pontosan tudnak -, nos ők azt is tudják, hogy több “látogatásában / életében” meghatározó volt március idusa (húsvét). Egyszer éppen akkor született (és halt meg), mert ugyebár Jézus nem Karácsonykor, hanem március idusán született, vagy másik életében éppen akkor halt meg, jelezve ezzel is Égi küldetését.

  Tehát vélhető. hogy itt valami kellemtelen Isteni igazságszolgáltatással kapcsolatos tartalomra utalnak az eredeti cikkben, titkolózó hírközlők, mondjuk azt, hogy a vétkesek (globalista bankárok) már nem kicsiben, hanem már igen nagy adagokban, két irányból kapják a pofonokat és semmi sem jön össze nekik. És ennek a csúcspontja is esetleg éppen március idusára várható.
  Hát ez akár elő is fordulhat.

  A cikk sok dologban jó értékelést ad, néhányban rosszat, de hát nincs mit csodálkozni, ha eredetileg egy kódolt szövegről van szó.

  Ember, az csak egy kis porszem még ha a neve nagy is, vagy régebben sok pénze volt, ő biztosan nem döntetheti el, hogy hogyan lesz egy nagy háború vagy esetleg világvége, ezt csak Isten teheti meg és meg is teszi.
  Tehát szerintem az emberei számítások nem igen fognak működni, mint ahgyan az elmúlt 4 évben sem jöttek már be.

  Irán legfeljebb Égi (Isteni) segítséget kap az Igazság melletti bátor kiállásáért, de hogy neki aztán illuminátusok semmi köze nincs azt jól jelezi, hogy milyen nagy gőzzel támadják őt az ördögi, cionista államok. Szerintem nem fogják tudni feláldozni iránt, bár ez is előfordulhat.

 4. Én örömmel látom, hogy egyre többen foglalkoznak ezzel a témával és ilyen anyagokat produkálnak magyar nyelven is. Nagy szükség van rá, mert jön a sötétség, amikor senki nem dolgozhat.

 5. Kanku!Minden hozzászólásodat olvastam és eddig még nem találkoztam olyannal ami túlzott lett volna ez nem paranoia a részedről hanem óvatosság,mert tudod hogy működik a rendszer.Szerintem nincs hiba a hozzáállásodban,sőt!:)

 6. homonlucus! Először is, nagyon őrülök a hozzászólásodnak, alig vártam, hogy valaki már belém kössön,…..ok, ok, csak viccelek! Ez viszont nem azt jelenti hogy nem mondom el azt amit gondolok, először is, a kritika jó dolog, mert egy konstruktív dolognak tartottam örök életembe, csak hogy ezen kritikák nem mindig állják meg a helyüket, lássuk miért is gondolom így…..idézek!
  1. “Te már ott is gonoszt látsz, ahol nem kellene !” nem tagadom, én is tévedhetek bizonyos esetekben, ezért szívesen veszem azok véleményét, akik nem értenek velem egyet, létszíves mondjál nekem egy, két példát, nevet, ahol nem jól láttam a dolgokat és megpróbálóm ellenőrizni, mivel az a fajta ember vagyok aki örül annak, hogy ha felismer egy elkövetett hibát és megtalálja helyette az adót gazságot.
  2. “Sajnos ma, a világunk……………………………rajta” egyetértek! De úgy gondolom, hogy azért “unatkozunk” néhányan ezen az oldalon, hogy megpróbáljunk, a közös kis hozzájárulásainkkal, jobban kiigazodni ebben a felemásnak tűnő világban, felhívva ezzel mások figyelmét is a dolgok valós helyzetéről. Igen, ez egy nagy puzzle és azon vagyunk(a saját érdekünkbe) ,hogy minél többet kirakjunk belőle,…az is igaz, hogy időnkét hibázunk, mert minket is megtévesztenek mások, de összességében azt mondhatom, remélem nem leszek nagy képű, hogy közelebb vagyunk az igazsághoz, mint az emberek 98%. Azt is el kell mondanom, hogy engem és a legtöbb itteni hozzászólót, tényleg a jó szándék vezérel, ha úgy tetszik Isten szolgálatába tesszük észt,…aki azt gondolja, hogy mi itt csak “unatkozunk” az téved vagy a másik oldalon áll… néhányan nagyon is tisztában vagyunk vele, hogy merre tart ez a világ, és azt is tudjuk, hogy az itt általunk leírtak miatt, még bajunk eshet, de folytatjuk a “küldetést”, mért ezt tartjuk helyesnek,…..vagy te tényleg azt hited, hogy az internetet csak azért “adták” át az embereknek, hogy szórakozzanak? Hogy azért, mert a kanku vagy homonlucus nevet használjuk, nem tudják ki vagyunk? vagy hogy sosem készült egy adatbázis valahol az ilyen és hasonló oldalak látogatóiról? akik ezeket nem tudják, azok minimum naivak,…szerintem….. és ezen el lehet majd gondolkodni.,,,mi az ami fölülkerekedik bennetek, a félelem? vagy az a hit, amit oly sokan szeretnek emlegetni?….” to be, or not to be”…. ez itt a kérdés!…. hölgyeim és uraim.
  3. “Sokan vagyunk……….gonosz erejét” a véleményem, hogy kevesen vagyunk és épp ezért a sátán ereje nagyobb mint valaha, így, úgy tűnik, hogy a tények megint engem igazolnak, ….vagy te azt látót, hogy a dolgok jó irányba tartanak? ergo a sátán ereje egyre gyengébb? …nem hinném.
  4. “A győzelem a mienk a mi Urunk által” Egyetértek és hiszek is benne….. Ámen! De addig testvérem, még meg kell történnie néhány borzasztó eseménynek, olyan események amelyeket csak úgy élhetünk túl, ha időben értesültünk róluk és ha, a hitünk nem hagy el egy pillanatig sem.
  5. “Nincs az ellenségnek……..beléjük látsz” az én ellenségem sátán, illetve mind az azok akik őt szolgálják,…sajnos ezek sötét erőknek, nagyon nagy erejük van, ha nem vetted volna észre,..mindent rendszert ők találtak ki és ezáltal ők irányítják a tömegeket, legyen az egészségügy, oktatás, kultúra, szociális, gazdasági vagy politikai, nem véletlenül tartunk ma ott, ahol vagyunk. Azzal, hogy nyíltan beszélünk ezekről a dolgokról, még nem azt jelenti, hogy ezzel mi azt az oldalt felerősítjük, hanem szerintem pont az ellenkezője.
  Ha nincs is több, de azért egy mustármagnyi hitet ősszinten magamnak merek vallani….

  Jöjjön aminek jönnie kell!

  1. Kedves Kanku !
   A Világ tökéletlen, és elmúlik. Ez jó. 🙂 Ahol esetleg rosszat és ellenséget látunk, ott lehet, hogy csak ez a tökéletlenség elleni harc erősödött fel bennünk, amit már nem bírunk elviselni, és mert szebbre, jobbra vágyunk. Ez bennem is így működik. Pars pro toto , vagy ahogy Illyés Gyula írta, mi is “láncszemek vagyunk” ebben a tökéletlen világban, ha akarjuk, ha nem. Hordozzuk egymást, hordozzuk ellenségeinket, sőt hordozzuk a gonoszt is, mert az bennünk is ott van. A gonoszt nem lehet fizikálisan legyőzni – ezt tudod te is – megismerni, felismerni kell, és is ezért látogatom ezt a weboldalt.

   Egyet tudni kell: nem biztos az, hogy akit te ellenségnek tartasz, különb vagy nála. Ezért kell önmagunkban is felismerni és elismerni a gonosz létezését. Imádságban is, amikor imádkozunk ellenségünkért, befogadjuk őt a lelkünkbe megértjük és hordozzuk őt, és kérjük, hogy megérintse őt a Kegyelem.Azzal a fénnyel amit Jézus jelent a számunkra, kell átvilágítani önmagunkat is mindennap és megérteni motivációinkat. Még a legigazabb fény is színekre szakad, törést szenved el, és megalkuvásra kényszerül, vagy kioltják ebben a világban. Így érthető az a mondás is, hogy “Ne állj ellen a gonosznak, mert ha harcolsz ellene, erősíted azt” .Ha megérted a világ működését , mozgatórugóit, valamilyen szinten fel is tudod menteni , nem csak kívül, hanem akár önmagadban is, és tudod azt mondani: “Uram bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit tesznek.” – ill. hogy mit teszek 🙂
   Eljutni a tökéletességre csak így lehet.
   A kérdésedre: “Hogy szerinted a dolgok jó irányba haladnak ?” – azt tudom mondani , hogy igen.Ezeknek meg kell történnie, ahogy Jézus is mondta, és csak így tud kifulladni és elfogyni a gonosz ereje, és – MERT KÉPTELEN AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBAN GONDOLKODNI – ezért el is enyészik. Jézus Örömhíre erről szólt.
   Ajánlom figyelmedbe Anthony De Mello Ébredj Tudatára c. könyvét, letölthető netről.

 7. Kanku !
  Te már ott is gonoszt látsz, ahol nem kellene !
  Sajnos ma a világunk annyira felemás, hogy nehéz kiigazodni rajta. Szerintem józan ésszel, nagyon is nyomon követhető a gonosz, és nagyon sokan, köztük akiket te is említettél, küzdenek a gonosz ellen. Sokan vagyunk, és nem kellene felerősíteni a gonosz erejét. A győzelem a miénk a mi Urunk által. higgy benne, az idő közel. Nincs az ellenségnek akkora ereje, mint amekkorát te beléjük látsz ! Nem lehet eléggé idézni : “ha akkora hitetek lenne, mint egy mustármag….” 🙂

 8. Egy újabb adalék az említett témához.
  Az oldal amely közli természetesen nem autentikus,de maga a téma elgondolkodtató.

  http://www.femina.hu/terasz/idegen_civilizacio_letezeset_titkolja_el_a_vatikan

  A Biblia is egyfajta történelemkönyv,senki nem tudja pontosan melyik változata az igazán hiteles.Isten úgy teremtette az embert,hogy gondolkodjon és nem csupán egy síkban.Mert lehetséges ilyen mentalitás mellett soha nem tudja meg az igazat,de még annak közelébe sem jut.Én ezért nem vetek el semmilyen lehetőséget,az ősi múlt számunkra igen ködös,viszont rengeteg kérdést illetve érdekességet tartogat az ember számára.Mert ugye mi Isten?Vagy milyenek az angyalok avagy démonok?Tudja ezt valaki egészen pontosan?Szerintem nem.Ne legyen félreértés,én nem kérdőjelezem meg Isten létét!Csupán arra keresem a választ,hogy az emberek ősidők óta mit neveznek Isteneknek illetve angyaloknak vagy démonoknak.

  És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak feleségeket mind azok közül, kiket megkedvelnek vala.
  Mát. 24,38., Luk. 17,27.
  Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.
  És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.
  1 Móz. 8,21., Jer. 17,9., Mát. 15,19.

  Felhívnám a figyelmet:többes szám!

  Nem mellékesen Ezékiel,bizonyára nem kell bemutatni.
  A teljesség igénye nélkül:

  “És látám, és ímé forgószél jött északról, nagy felhő egymást érő villámlással, amely körül fényesség vala, közepéből pedig mintha izzó érc látszott volna ki, tudniillik a villámlás közepéből.”

  “És belőle négy lelkes állat formája tetszék ki, és ez vala ábrázatjok: emberi formájok vala.”
  “És mindeniknek négy orcája vala, és négy szárnya mindenikőjüknek”
  “Továbbá emberi kezek valónak szárnyaik alatt négy oldalukon. Mind a négyőjöknek orcái és szárnyai”
  .”És orcájok formája vala emberi orca, továbbá oroszlánorca mind a négynek jobb felől, és bikaorca mind a négynek bal felől, és sasorca mind a négynek hátul.”
  -SASORCA-Szárny-

  Tessék ezekre egy pillantást vetni:
  http://www.disclose.tv/files/photos/0deb1c54814305cL.jpg
  http://www.secrets-of-longevity-in-humans.com/images/annunaki-pine-cone-pollination.jpg

  A sumér Istenek.4000 évvel régebben.
  Véletlen?Lehet,de túl sok itt is az egybeesés.A múltat senki nem ismeri teljesen pontosan,de nyomok azért vannak.

  1. Zsolt! Te egy őszinte és igazságkereső ember vagy, ami azt jelenti, hogy meg fogod találni az igazságot. ?Aki keres talál.? 🙂

   Az általad leírt gondolatokhoz sok igazságkereső ember eljut, de miért ne mennél egy lépéssel tovább? Miért ne kérdeznéd meg magát Istent, hogy mi az igazság? Amennyiben Ő Isten, akkor nyilván mindenható és képes megmutatni neked az igazságot? Én ezt tettem. ?Mert ismerem Jézust, akiben hiszek.? 2. Timóteushoz 1:12

   1. Kedves Thea!

    Először is köszönöm.

    (Talán félreértettem)
    Nem,én azt állítottam,hogy Ők a valódi Istenek vagy Isten!Csupán azt akartam úgymond jelezni,hogy történt valami az ősidőkben ami jelenleg is hatással van az emberiségre.Ez a történet pedig titkolva van nagyjából,valakik vagy valami nem akarja,hogy az emberek tudják az igazságot erről.Ahogy már említettem az illuminátusokkal is kapcsolatos.Lásd az általam linkelt videó,de van több nyom is.
    Amúgy pedig,ezek a”lények”amelyek ősidők óta szerepelnek az emberiség történelmében összességében negatívak.Erről a sumérok is beszámolnak vonalakban.
    Ebből adódóan Isten/Istenek nem lehetnek jó értelemben.Viszont az ember felett állnak minden téren,és az”égből jöttek”ez pedig tág fogalom ugye.

    Jézus történetét illetve tetteit ismerve pedig nem kell magyarázni,főleg ezen az oldalon,hogy maga a jóság.

    Szóval röviden,a démonokat/bukott angyalokat nem biztos,hogy úgy kell értelmezni ahogy az általánosan el van fogadva.Konkrétabban,közel sem biztos miszerint a középkori jellemzésük a megfelelő.Erre ugye sokkal ősibb íratok és régészeti leletek rácáfolnak.Talán ezért nem is véletlenül tart itt a világ,hiszen a háttérben ők irányítanak mindent igen régóta……és talán
    ennek lesz vége hamarosan.Lehet ez a felvetés itt egyeseknek túlzás,de amennyiben jobban utánanézünk akkor jól látható van benne logika.Ami pedig fontos,nem vallás kérdése!-Ez ettől független-Kik ők valójában,akik a negatív dolgokból táplálkoznak illetve gerjesztik ezeket ősidők óta?Valójában KIK?

 9. Nos,van olyan vélemény is amely azt állítja,hogy az említett Illuminátus mögött maguk az ún.Annunakik állnak.Ősi források őket említik mint teremtőket.A Bibliában ugye Nefilimeknek nevezik őket(Óriások,bukott Angyalok).
  Én mondjuk felszínesen utánanéztem a dolgok hátterének és azt kell mondanom,van egyfajta alapja a dolognak annak ellenére,hogy egyesek számára túl fantáziadús maga a történet.A mindent látó szem,a piramisok szinte mindenhol előfordulnak a történelem folyamán.A világ első civilizációja(Sumér)említi ezeket a úgymond lényeket,de minden egyes nagy kultúrában megtalálhatóak-Igaz,kicsit eltérően-Ahogy már említettem a Bibliában is írnak róluk-Röviden,ezek a negatív és sokkal ősibb és egyben fejlettebb entitások irányítják a dolgok hátterét már évezredek óta.Nem tudom ez összességében mennyire igaz,vagy mennyi realitása van.Csupán annyit tudok mondani,aki kicsit jobban utánajár a témának,az bizony fog érdekes analógiát találni és elgondolkodik.Fantázia?Lehet,de túl sok az egybeesés és a véletlen.
  Tessék ezt megtekinteni,mondjuk csak érdekességképpen.Van bőven még ezen kívül is információ.
  http://www.youtube.com/watch?v=HkHGfT5ylj4

  Hangsúlyozom,én sem tudom mi az igazság.Annyi bizonyos bőven elgondolkodtató és érdekes.

  1. Az Illuminátusok mára már túl nagy népszerűséget “élveznek”, Hollywood, az Internet, a zene ipar és még a MSM-bén is “véletlenül” elszólják magukat ő róluk,…..olyanok mint Alex Jones, Noam Chomskey, David Icke folyton őket emlegetik és nem esik soha bántódásuk, ergo ők a terelők, ők terelik(egyéb más mellet) az intelligensebb egyéneket, a tapasztaltabb igazság keresőket, mert azok, akik még az Illuminátusok-nál is feljebb vannak a piramis ranglétrán, rájuk is gondoltak természetesen.
   Alex Jones még a Bohemian Grove szertartásra is “bejuthatott” hogy lefilmezze azt és a haja szála sem görbült emiatt,….tehát valaki védelmét élvezi és ez a valaki, feltehetően, a nem túl ismert, de annál sokkal nagyobb hatalommal rendelkező JEZSUITA Rend, amely Rómába székel és akiknek a jelenlegi vezetője Adolfo Nicolás( a fekete Pápa) Vannak akik lerántják a leplet ezekről az ugyancsak, boszorkánysággal, okkultizmussal, áldozásokkal foglalkozó állkeresztény társasággal, mind például Eric Jon Phelps, Wiliam Cooper, Alberto Riveria stb. Szabad kőművesek, Illuminati, Bildelberg mind, mind Jezsuita találmány,…a 17 bankár családot, a kazár hamis zsidókat is ők ellenőrzik,…..hozzá teszem …állítólag!

  2. A bukott angyalokról (Nephelimek), akik Isten ellen lázadtak és megszegték a szabályokat, Mózes első könyvének hatodik fejezetében lehet olvasni.

   Ezek a Nephelimek a teremtés részei voltak, mint nagy hatalmú és képességű angyalok. A görög mitológiából félistenekként ismerhetjük őket. Termesztésen nem ők teremtették sem a földet sem minket. Amit ők teremtettek, az midenféle csúfság és rútság volt, mint a kentaúrok a sellők és más egyéb hibridek, amelyeket genetikai manipulációval hoztak létre, megfertőzve a tiszta emberi (Ádámtól eredező) vérvonalat. Ennek az volt a célja, hogy meghiúsítsák a Megváltóra vonatkozó próféciát (I Mózes 3:15) mely szerint: ?ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.? Tehát az asszony (Éva) magva legyőzi a kígyó (sátán) magvát. A bukott angyalok azért igyekeztek megretőzni a tiszta emberi vérvonalat, mert tudták, hogy egy nap, abból támad a Megváltó és ha ez így lesz, akkor nem úszhatják meg tetteiket, mert akit őt szolgálnak az legyőzetik (ti. a sátán) és így ők is.

   A Nephelimek olyan rémségeket műveltek és olyan mértékben megrontották az akkori világot, hogy Istennek le kellet nulláznia a teremtést és újra kellet indítani az emberi civilizációt Noéval, akiben még megvolt az eredeti ádámi vérvonal.

   Később az Újszövetségben lehet olvasni Nephelimekről újra a II. Péter 2 . fejezetében: ?nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván, a sötétség lánczaira adta oda őket, hogy fenntartassanak az ítéletre; És ha a régi világnak sem kedvezett, de Nóét az igazság hirdetőjét, nyolczad magával megőrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát;? valamint Júdás apostol könyvében: ?És az angyalokat is, a kik nem tartották meg fejedelemségöket, hanem elhagyták az ő lakóhelyöket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta. Miképen Sodoma és Gomora és a körültök lévő városok is, a melyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test után jártak, például vannak előttünk, örök tűznek büntetését szenvedvén.?

   Ez a Nephelimek története dióhéjban, és még így is sokaknak túl fantáziadúsan hathat.

   1. Gábor mára már egyértelműen bebizonyosodott, hogy a Mózes nevű alak sosem létezett, egy kitaláció.

    “Ezek a Nephelimek a teremtés részei voltak, mint nagy hatalmú és képességű angyalok. A görög mitológiából félistenekként ismerhetjük őket. Termesztésen nem ők teremtették sem a földet sem minket. ” – Azt így kijelenteni, hogy nem ők teremtettek minket…Fogalmunk sincs róla, hogy ők teremtettek-e minket vagy sem. De azt így kijelenteni egyértelműen, hogy nem ők voltak…Ezt nem tudhatod nem voltál ott, ahogy senki más sem.

    A másik meg az, hogy ősi afrikai kultúrákban pl.: gyíkemberekről (ha úgy tetszik reptilianokról) beszélnek mint az emberiség megteremtőiről.

    Valahol olyat is olvastam, hogy az idegenek eredetileg rabszolgának hoztak létre minket.
    ?És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra? (1Móz 1,26).

    Másrészt ősi indiai szanszkrit iratok is tesznek említést égi városokról, égből jött élőlényekről, repülő vimanakról.
    Sőt sok indián legenda is szól idegen lényekről.
    De említhetném azt is, hogy találtak maja szobrokat melyek gyíkembereket formáznak.
    Sőt eredetileg a mindent látó szem is maja szimbólum volt. Barlangokban sok olyan maja falfestményt találtak melyen egy alak látható egy kis piramissal a kezében amin rajta van a mindent látó szem. Találtak háromszög alakú köveket is amin úgy szint a mindent látó szem volt.

    Az érdekes csak az, hogy az eredeti maja mindentlátó szem nem emberi szem volt hanem egy hüllő szem.

    1. Még vannak páran, akik szerint Mózes létezett.

     Ami a teremtést illeti én ezt hiszem: ?A ki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába; Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata; A ki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született; Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek; És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.? Kol. 1.

     Te és én nem voltunk ott a teremtésnél, de az előző idézetből kiderül, hogy Ki volt ott, és én neki hiszek. Tudom, hogy ez téged nem hat meg. Mindig furcsálltam a hozzászólásaidban, hogy a legbizarrabb folklór meséket úgy tekinted szentírásnak, mint más a Bibliát.

     Gyíkemberek, tollaskígyók, mindenféle hibrid fajok valóban léteztek, de csak mert olyan furcsák és rémesek voltak nem azt jelenti, hogy ők teremtettek minket. Épp ezektől kellett Istennek megtisztítani a földet az özönvízzel. Azok a bukott angyalok akik a genetikai manipulációhoz és egy csomó más tudományhoz nagyon értettek, nagyon sok bajt okoztak. Olvashatsz a történetről Énok könyvében, ami nincs benne a Bibliában, így talán hiszel neki. A hatodik fejezettől kezdődik az idevonatkozó rész. http://churchofgod.hu/content.php?act=enok1

     Az a tény, hogy ezekről a furcsaságokról minden kultúra készített feljegyzést csak azt bizonyítja, hogy ez egy globális méretű romlás volt és nem azt, hogy ők a teremtők.

     Az UFO jelenségek mögött is ezek a démoni entitások állnak. Ezek olyan technológiai ismeret birtokában vannak, amihez még a bukásuk előtti állapotukban jutottak. Nem véletlenül mondta Jézus az utolsó időkről, hogy: ?A miképen pedig a Noé napjaiban vala, akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.? Mt. 24:37 Egyre sötétebb idők jönnek, ahogy ezek a démonok kezdik ?feltűrni az ingujjat? mert közeleg az ő uruk ideje (ami átmeneti és rövid lesz).

     Akik nem értik vagy hiszik el a jó és a rossz kezdetektől folytatott harcát és annak végjátékát, – amit a Biblia ír le – azok egyre sebezhetőbbé válnak a végső idők félrevezetésében. ?Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök; És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.? II Tim. 3,4

     Ezzel a vehemens Biblia tagadással fennáll a veszély adaware, hogy egy hálószaggató öngólt lősz. ?Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívök megsötétedett, És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;? Rom 1, II Thesz 2.

    2. http://3.bp.blogspot.com/_j-44_Qx_WJM/StnMDK7TTlI/AAAAAAAABto/P5A1440OMKo/s400/monogram-of-christ384x389vatican.jpg

     http://www.theonlinedirectory.net/images/StPaulChurch/home/vatican_crest_1.gif

     Gondolom felismered ezt a szimbólumot. Az olasz Piso család szimbóluma. Úgy hírlik, hogy azon 13 család egyike akik a bibliát írták. Tudod, a fekete nemesség.

     Másrészt ha veszélyt jelent a biblia a háttérhatalom számára mert az felfedi a valós terveiket szerinted hagynák, hogy még létezzen? Nem égettették el volna az összeset? Vagy megírták volna egyáltalán?
     A pápaság már legalább az 1100-as évek óta sátánista…A római pápák pedig római császároknak titulálták magukat, még ma is.
     Elég beleolvasni az eklézsiás törvényekbe.
     A bibliát olvasva és a jelenkori eseményeket összehasonlítva az emberek nyílván megrémülnek a hasonlóságon, félnek. És nyílván elég sokat foglalkoztatja az embereket az antikrisztus, a fenevad bélyege, a közelgő világbirodalom.

     Amire a figyelmedet összpontosítod – annak adsz erőt és energiát.

     Na ezt hívják ezótériának.
     Ne legyenek illúzióink a bibliával kapcsolatban. Az is egyfajta célt szolgál a háttérhatalom számára. Ahogy a vallások általában.
     A kabbalista zsidók például hisznek benne, hogyha önbeteljesítő jóslatként elhozzák a bolygóra az apokalipszist akkor eljön a megváltójuk, az antikrisztus.

    3. Jól foglaltad össze Gábor.

     Én is ezt próbáltam itt úgymond bizonygatni,miszerint ezek az említett lények már ősidők óta itt vannak egyszerűen fogalmazva.Viszont nem a középkori felfogás szerint kell őket elképzelni,annyi bizonyos az univerzumból érkeztek és igen fejlettek.Ettől még negatív entitások.
     Nem mellékesen az arany valamiért nagyon fontos a számukra,amúgy pedig érdekes mostanság elég sok szó esik a hírekben erről a nemesfémről.Valamint én biztos vagyok abban is,maguk az Illuminátus társaság mögött is ezek a bukottak állnak.Csak még a tervük a közeljövőre nézve nem tiszta a számomra,valószínű nem éppen kedvező az emberiség számára.

  3. Kedves Zsolt!

   Beleestél Te is abba a hibába, ha valamiben találsz igazságot, akkor az egészet annak véled, holott pontosan így keletkezik minden hazugság. Kivétel nélkül.

   Tehát a mennyből nem jöhet le más mint Isten küldötte. Holott a hivatkozott filmben erről beszélnek.
   Akkor mi benned a kérdés? Miért gondolod, hogy ők rosszak lennének és a mai világ szemét vezetőit hogyan lehetne velük összemosni, hogy az ő leszármazottai? Ekkora hülyeséget… És értelmes emberek beveszik ezt az Istenkáromlást…?

   Legfeljebb úgy irányítják az illuminátusokat – akaratukon kívül -, hogy azok minél nagyobb bajba kerüljenek.
   Hogy minél több pénzt elveszítsenek, hiszen az nem az övék, hanem az egész föld lakosai lenne, akiktől ellopták a bankjaikon keresztül. Ez éppen az Igazság helyreállítása, ebben aztán semmi rossz nincs!
   Nem az illuminátusok akarják saját magukat és hatalmukat tönkretenni – hülyék lennének, ha így lenne -, hanem Isten teszi ezt velük. Ők csak egy válságocskát akartak, hogy mindenki ingatlanját elvegyék. Hát hogy is mondjam elég keveset tudtak csak elvenni, de a válság viszont a tervezetnél sokkal nagyobb lett.

   Amúgy egy ilyen filmet (animációk, szimulációk, stb.) Te eltudnál készíteni?
   Mert kinek van ennyi pénze és ilyen stúdiója? Ez sem tűnt fel?
   Na éppen azoknak van filmstúdiójuk, akik meg akarj téveszteni az igazság keresőket…, pontosan ők azok aki a nagy titkokat ismerik, de senkinek nem mondják el, még egy ilyen filmben sem.

   Igen, Isten nagyon sokszor lent volt az örök társával a földön, akiket hívtak így is és úgy is. De ők semmiképpen sem akartak ártani az embereknek (saját teremtményeiknek), hanem éppen segíteni szerettek volna. Az más dolog, hogy a balga ember nem igen tud élni a jóval és inkább a rosszat választja mindig.
   Ha nem így lenne – mármint, hogy segítségből voltak(vannak) itt -, akkor már régen elpusztították volna az embereket, hiszen hatalmukban áll(t). Ezen miért nem gondolkoztál el? Vagy esetleg Te is szándékosan manipulálni akarsz másokat?

   több segítség: http://letterapia.ucoz.com

 10. Ok cink! bocsi! szóval,…….youtube,…..keresője,….. írd be,……Madonna Super Bowl Illuminati Half Time Show

  előadja Mark Dice

  1. Köszi. Végignéztem, szerintem hátborzongató, de legalábbis nagyon fura…
   (Kíváncsi volnék, hogy vajon a nagy kabbalista M. tudatosan vállalta be vagy csak a még több pénz-hírnév-csillogás motíválta-e?)

   1. cink! M állítólag hisz is benne, ezért vállalja az egészet, ha igazak Leo Zagami szavai, Madonna saját szabadkőműves páholyt szeretet volna létrehozni. L.Z. egy állítólagos olasz Illuminátus tag, aki valami belső lázadást kezdeményezett, mert nem ért egyet több dologban(gyerekekkel való áldozat bemutatások stb.) .A manus elég meggyőzően tud spontánul mesélni, tehát elég meggyőző, de ez az én esetembe nem jelent semmit, ha tippelni kéne azt mondanám, hogy ő is egy forgatókönyv szereplő, vagy minimum egy imposztor….
    Vissza térve a videóhoz, nekem a vége tetszik a legjobban, ahol Mark D. utánozza azt a sok, hogy is mondjam….nem akarok senkit megsérteni…..a sok amerikai focit szerető állampolgárt, akik az egész M. show-bol se értettek semmit és az világból sem, amibe élnek,….tényleg elszomorító….de azért megmosolyogtató volt,….na jó,….inkább tragikomikus.

 11. Aki sosem hallott olyan szót hogy ‘Illuminati” annak nem mond semmit, bár vannak olyanok is akik kíváncsiak és elkezdenek nyomozni utána, aztán lassan elkezdenek látni is, nem csak bámulni,… de ha már a zene iparról is szó eset itt van talán a legfrissebb, 2012.02.05 NFL’s SuperBowl félidőbe előadott Madonna show-ja, Mike Dice szerint elmagyarázva :
  Bár a legtöbb embernek ez csak egy szép show.
  http://www.youtube.com/watch?v=MdBmiJwCFQ&feature=related

  Ismeri valaki a pakalertpress.com, tegnap találtam rá és felkeltette a figyelmemet, érdemes ránézni szerintem.

  Thea! arra szeretnélek megkérni, hogy talán a napi videó-ba tegyél be valamit magyar fordítással a YT-rol a következő témába, szerintem fontos, mert egy megtévesztés lesz:
  Sky Trumpets – Acoustic Phenomenons (ha már valamikor volt erről szó, akkor felejtsd el létszíves)

  A tegnap írtam néhány aktuális megjegyzést a Hírek/Klímaváltózás/A titkos időjárás befolyásoló fegyverek…..post kapcsán, érdekelne, hogy a többiek mit gondolnak,..csak azért vagyok egy kicsit tolakodó, mert lehet 2 hét múlva már nem lesz aktualitása a dolognak…
  Köszönöm..

  1. Megnéztem volna a videót, de = “Rosszul formázott videoazonosító van az URL-ben. Sajnáljuk.” ennyit írt ki. 🙁
   A nagy hideg, hó, jég egyszerre és ország-világ szinten… Ez sem egészen a véletlen műve és nem is csak a természet tréfája, hanem egész más: Most Ez az Időjárás okoz Káoszt az utakon és nem pedig a felháborodott emberek hatalmas tömege a tüntetéseikkel, így a kritikus, nehéz időszak alatt az időjárás miatt sokan otthonaikban maradnak, de legalábbis csak annyira mozdulnak ki, amennyire feltétlen szükséges…

 12. Ajánlom “hívők” és “kétkedők” figyelmébe egyaránt az alábbi videókat.
  Végignézni – nem “beletekergetni” !
  +néhány összegző szöveges oldal.

  http://www.youtube.com/watch?v=PBKDZhu-EZw&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=STVYN0wpzU8
  http://www.youtube.com/watch?v=pmgxmvXt2LI
  http://2012data.webs.com/theilluminati.htm
  http://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
  http://aranykor.freeblog.hu/archives/2009/07/19/Az_amerikai_Stonehenge_rejtejes_uzenete/

  …és ez most érdekes lehet, dehát akinek szeme van lásson.
  Gaga Marry the Night klipje, hemzseg az Illuminátus szimbólumoktól, minden apró részlet lényeges.
  A feliratozott változat pedig magáért beszél ha valaki nem értené az angol szöveget.

  http://www.youtube.com/watch?v=cggNqDAtJYU&ob=av2e
  http://www.youtube.com/watch?v=QnzJfJCwP1E&feature=related

 13. Hurrikán:
  Marci, te naiv vagy…miben bízol?A Biblia elsősorban nem irodalmi mű, hanem az összeesküvés kezdete.Nem tudtad?Olyan szépen kitaláltak ezek mindent.Azt hiszed, számítanak itt valamit értékek, nemzetek, egyes emberek?A szerbeket is milyen szépen lebombázták a hidakon, pedig már a háború rég véget ért.Csak el kellett sütni pár majdnem lejárt szavidejű skulót, ami Vietnamból megmaradt.Ja és sokan vagyunk…sok ez a hétmilliárd…ennyi embert etetni, vesződni velük…mi a francnak…rabszolgából kevesebb is elég…és azok is csak egy feladatra kellenek, utána mehetnek a levesbe…kitépett nyelvvel a tömegsírba…mit gondolsz, miért figyelnek meg bennünket, miért veszik el a szabadságunkat, a munkánkat, a nemzetünket, az országunk függetlenségét, miért taszítanak a csődbe bennünket, miért teszik értelmetlenné a küzdelmünket, amit vívunk nap, mint nap?Ébresztő, Marci!

  1. Oké, többet nem írok, ilyen “érvekkel” nem lehet vitatkozni. Bármit mondok, a válasz “Hát de Isten, meg a Biblia…”.
   Viszlát. Ja és üldözési mánia ellen keressetek egy jó pszichológust, de tényleg 😀

 14. Pffff….sok unatkozó, ráérős ember, aki jó dolgában nem tudja, mit csináljon :DDD
  Ti tényleg ennyire unatkoztok?! Már önamagában elítélem az összeesküvés-elmélet gyártást, de a cikkben leírtak már túlmennek minden határon. Agyrém a négyzeten. Tudjátok mit? Fogadjunk…ha mégse lesz világháború, kapok 1 millió dollárt, és persze fordítva. Ehhez már nem lenne merszetek, mi? Szánalmas…higgyetek csak a saját gyerekmeséiteknek.

  1. http://idokjelei.hu/rolunk/
   http://idokjelei.hu/2011/09/a-keszulo-vilagkormany/
   Esetleg a Bibliát tudom még ajánlani…
   Jó dolgunk akkor lenne, ha a fentiek nem lennének igazak és egy igazságos világban élnénk. Sajnos nem ez a helyzet. Egyelőre…
   Sok ember gondolkozik hozzád hasonlóan és inkább él tagadásban, mert úgy gondolja az könnyebb, aki viszont egyszer felébred, állandó döbbenetben él.

   “Megismeritek az igazságot és az igazság szabadokká tesz titeket.” – János 8:32

   1. Ti a Bibliát abszolút igazságként, szóról-szóra igaz forrásként kezelitek? A történettudomány egyik fontos kritériuma a források kritikus vizsgálata. Ráadásul a Biblia inkább irodalmi mű, amiben nem a tényközlésen van a hangsúly. Érdekes módon, emlékszem, még hittanórán is azt tanultuk, hogy tele van szimbólumokkal, nem a leírt dolgok szó szerinti jelentése a lényeg.
    Hogy kinek hiszek? A tudománynak (történészek, politikai elemzők), szakmai folyóiratoknak és könyveknek, stb. Szóval azoknak, akik értenek hozzá. S annak, amit látok és amit tapasztalatok. Amihez pedig nem értek, arról nem kezdek el elméleteket gyártani. Mert ízt áltudománynak hívják. Hiába hiszik azt sokan, hogy értik a 20. századi történelem működését, ez hamis illúzió. A dolgok a valóságban annyira összetettek, hogy sokkal könnyebb összeesküvéseket kitalálni, s ezáltal leegyszerűsíteni a helyzetet. Így bárki szakértőnek tűnhet a témában.
    Ja és szerintem is megvan annak a pszichológiai háttere, hogy valaki ilyen elméleteket gyárt. Itt például üldözési mániára gondolok, vagy a felelősség elhárítására (nem mennek jól a dolgaim, de ezért nem én vagyok a felelős, hanem a fennálló világrend).

    1. “Amihez pedig nem értek, arról nem kezdek el elméleteket gyártani.”
     Pedig éppen ezt tetted, amikor ezt írtad: “a Biblia inkább irodalmi mű, amiben nem a tényközlésen van a hangsúly. Érdekes módon, emlékszem, még hittanórán is azt tanultuk, hogy tele van szimbólumokkal, nem a leírt dolgok szó szerinti jelentése a lényeg.”

     “Hogy kinek hiszek? A tudománynak (történészek, politikai elemzők), szakmai folyóiratoknak és könyveknek, stb. Szóval azoknak, akik értenek hozzá”
     Az igazi tudomány nem tesz mást, mint “felfedezi” és leírja a temetett világ törvényeit, amikre a teremtmények Isten által adott elméjükkel rácsodálkozhatnak és megérthetnek. Ezért a tudományban, a szakkönyvekben hinni olyan, mint egy termékismertető prospektusban hinni nem véve tudomást arról, hogy azt a terméket valahol nagy odafigyeléssel gyártották, precíz mérnöki munka eredményeként.

     Aki nem hiszi, hogy minden mögött, amit látunk és megélünk, áll egy Teremtő, annak a történelem és a világ folyása a véletlenek bonyolult és értelmezhetetlen sorozatának tűnhet, mi emberek, pedig a sorsnak kiszolgáltatott reménytelen lényeknek. Ha nem tanították a hittanórán, hogy a Teremtőnek van egy terve a teremtésével és ezt közölte is vele a Bibliában, amiből kiderül a teremtés, a megváltás és a Megváltó visszajövetelének ideje, ami egy új történelmi korszak kezdete, akkor ezt a Szakkönyvet is érdemes lenne tanulmányoznod, mert Isten nem hagyott minket a sötétben a tervét illetően. Ha létezik valaki ?aki ért a dolgokhoz?, ahogy írod, az maga az Isten, az igazi Szakértő. Ezért a Biblia nem egy irodalmi mű tele szimbólumokkal, hanem az Ő szava, amin keresztül megérthetjük a teremtést, a történelmet, a jövőt, az univerzum titkait, valamint a jó és a rossz kezdetektől folytatott harcát.

  2. Hehe…Ideje felébredni fiacskám. De ha majd az arcodba csap a szar akkor majd rájössz, hogy ez nem összeesküvés elmélet. Nem ártana tájékozódni.

  3. Marci! mi a véleményed ehhez?

   “even a paranoid can have enemies”

   Henry A. Kissinger

   Egyetértesz?

  4. Az egész emberi történelem összeesküvések és ármányságok sorozata. “Miért tombolnak a népek, milyen hiábavalóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az ÚR ellen és felkentje ellen” Zsol. 2.

   Az egyik legnagyobb összeesküvés éppen az, ami el akarja hitetni, hogy nincsenek összeesküvés elméletek, pedig csak azok vannak.

   Egy új világrend felé robogunk és minden konspiráció célja az, hogy ennek a vezetőjét hatalomra emeljék, akiről a Biblia ezt írja: “akinek mem úgy adják a királyi méltóságot; hanem alattomban jő, és és a királyságot csellel szerzi meg” Dan. 11:21 “Akinek eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával; és a gonoszság mindenféle csalásával ” 2 Thes. 2:9-10

   Van, akit őrültnek taratnak azért mert a Bibliának hisz, de ha annak nem hiszel, akkor kinek fogsz? Az RTL Klubnak, szomszédnak, a jósoknak vagy éppen senkinek?

  5. jellemzően, a házas életet nem élő vagy rosszul megélő NŐK képezik a legnagyobb táborát az összeesküvéselméleteknek. Nem mondom, hogy nincsenek minket fenyegető érdekcsoportok, de mint római katolikus fizikus, aki azért nyitott a pszichológia felé is, van elképzelésem, miért gyártanak ilyen elméleteket és miért pont az említett tábor vevő rá.

   (Nézzük meg: Müllet Péter ás a párás szemű 40-es szinglik hada) 🙂

 15. Nagyon szép eszmefuttatás de ez már az összeesküvés az összeesküvés elméletben ugyanis ha elhisszük hogy valakik x*10 évvel ezelőtt odatették a mostani vezetést Iránba hogy majd egyszer pont belepasszol a tervükbe és a többi…. Ez emberi lénytől elképzelhetetlen agyi teljesítményt igényelne és higgyétek el hogy az ellenség nem okos csak mi vagyunk túl hülyék.
  Ez megint az a kategória hogy odacsapnak egy nagy csomó igazságot összekeverve egy halom maszlaggal meg scfivel és elterelik a figyelmünket arról ami épp előttünk zajlik.

  1. Mosaddegh 1953-as megbukatása a CIA által és az őt követő vezetők hatalomba helyezése ma már nem összeesküvés elmélet, hanem dokumentált történelmi tény.

  2. Albert Pike elfogadta a világállam és a világkormány elképzelést és végül is az Egyesített Szabadkőművesség Világtanácsának az élére került. Ő DOLGOZTA KI A JÖVŐBEN KIROBBANTANDÓ HÁROM VILÁGHÁBORÚ KATONAI STRATÉGIÁJÁT 1859 és 1871 KÖZÖTT, amelyre három forradalommal párhuzamosan kerülne sor, és amely világháborúk végül is lehetővé tennék, hogy a 20. század végére az illuminátusok elérjék céljukat, a világ feletti hegemónia megszerzését, és a világ egy központból történő irányításának a létrehozását.

   Albert Pike forradalmi stratégiájának álcázására új rítusú szabadkőművességet hozott létre, amelyet az ?Új és megreformált Palladian rítusnak? nevezett el.

   Ennek a rítusnak a három világközpontja Rómában, Berlinben és Charlestonban volt. Megbízta Mazzinit, hogy hozzon létre 23 alközpontot világszerte. Ezek voltak a világforradalmi mozgalom titkos regionális központjai. Még mielőtt a drót nélküli rádió fel lett volna találva, az illuminátusok számára dolgozó tudósok és mérnökök már technikailag megoldották, hogy Albert Pike, és az előbb megjelölt központok vezetői gyorsan és titkosan kapcsolatot tarthassanak egymással.

   Ez tette lehetővé, hogy egyszerre csak olyan eseményekre kerülhetett sor – párhuzamosan és központilag összehangoltan – a világ legkülönbözőbb részein, amelyek végül is forradalmakba vagy háborúkba torkolltak.

   Albert Pike stratégiája viszonylag egyszerűnek mondható. Elképzelése szerint a nemzetközi forradalmi mozgalomnak elő kell készítenie három globális háborút, párhuzamosan három nagyszabású forradalommal.

   Namármost ha az 1800-as években meg lett tervezve 3 világháború, és ebből kettő már be is teljesedett 1914-18 és 1939-45 között a 3-at most tervezik kirobbantani. Mint láthatod Feriii az első világháborút is a megtervezés után kb 50-60 évvel később véghez is vitték.

   “Az első világháborút azért kell megszervezni, hogy az illuminátusok megdöntsék a Romanov dinasztia hatalmát Oroszországban és ebben az országban kipróbálják a hatalom monopolizálásának egy új rendszerét, az ateista kommunizmust. Egy ilyen háborúhoz szükséges volt konfliktus kirobbantására a brit és a német birodalom között.

   A háború után megszilárdult kommunista rendszer aztán felhasználható további kormányok megdöntésére és az illuminátus hegemónia kibővítésére.

   A második világháború kirobbantásához a fasizmus és a politikai cionizmus ellentéteit kell kihasználni. Ennek a háborúnak meg kell semmisítenie a fasizmust, illetve a nácizmust és el kell vezetnie Izrael állam létesítéséhez Palesztinában. A második világháború alatt a nemzetközi kommunizmust meg kell erősíteni, hogy alkalmas legyen a világ sakkban tartására.

   Albert Pike elképzelése szerint a harmadik világháborúra azért kerülne sor, hogy megoldja a politikai cionizmus és az iszlám világ közötti konfliktust. A két oldal kölcsönösen kimerítené egymást, és ez előkészítené a háttérerők illuminátus világközpontjának az átfogó és teljes hatalomátvételét.”

   De nyugodtan elolvashatod Cion Bölcseinek jegyzőkönyvét, tökéletesen megegyeznek a benne leírtak a mai helyzettel. Nem mai darab az sem. Van pár száz éves.

   Tehát láthatod, hogy nagyon is összehangoltan dolgoznak és nem csak 10-20 évre előre de 100-200 évre előre elterveztek mindent. Ahogy most is évtizedekkel előre terveznek.

 16. Nem hinném, hogy szükség lenne a Hormuzi szoros lezárására, ugyanis az Iráni parlament kb 1 hete elfogadott egy törvényjavaslatot melynek értelmében a legtöbb európai ország felé leállítják az olaj importot.

  Nasszer Szudani, az iráni Energiaügyi Bizottság elnökhelyettese elmondta, nemrég négy európai állam küldöttei érkeztek az országba, és arra kérték Teheránt, hogy “vizsgálja felül” az Európa felé irányuló olajexport beszüntetését. “Franciaország, Görögország, Németország és Olaszország követei kétségbeesetten be akartak jutni a parlamentbe, hogy felszólaljanak az olajexport beszüntetés törvényjavaslata ellen”

  1. A politika nem mindig egy poker asztal, itt blöffölni tényleg tudni kell, bár könnyen lehet, hogy az egész terv szerint halad, semmi se az aminek latszik.

   “Believe none of what you hear and half of what you see”

   Benji Franklin

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend