Az Antikrisztus megjelenése

Bibliatanulmányok
május 16, 2011 Közzétette: Thea 14,669

Írta Joseph Candel

A napi történések megvitatása közben egyre gyakrabban fordul elő, hogy a beszélgetés a végső idők témájára és a Bibliában Antikrisztusként emlegetett eljövendő világdiktátor személyére terelődik. Ennek nagyon egyszerű oka van: egyre többször hallunk olyan eseményekről, amikről Jézus azt mondta, közvetlenül visszatérése előtt történnek majd meg. (Máté 24. Fejezete) A Bibliából azt is tudjuk, hogy Jézus visszajövetelét az Antikrisztus hétéves uralma előzi meg, így az Antikrisztus megjelenéséig nem sok idő lehet már hátra.

Két gyakran ismétlődő kérdés, hogy „Ki az Antikrisztus?” és „Milyen tervek kivitelezésén ügyködik jelenleg?”

Bár az Antikrisztus minden valószínűség szerint egy ma élő személy, kiléte egyelőre nem ismert. A Bibliából sokat megtudhatunk személyiségéről, hogy amikor megjelenik a világ színpadán, könnyen felismerhessük és ne tudjon elhitetni bennünket.

Eleinte mindenki a várva várt politikai szupermenként tekint majd rá, aki békét és gazdasági stabilitást hoz a világnak. A legtöbb ember a béke emberének, egy bölcs és megnyerő vezetőnek tartja majd. „Zavartalanul eljut a leggazdagabb tartományba is… és hízelkedéssel jut az országhoz.” (Dániel 11:24, 21)

Akik ismerik a próféciákat, átlátnak majd az álcán. A jóságos ábrázat gonosz célokat rejt: az Antikrisztus az egész világ ura akar lenni. Végső célja eléréséhez az erőt magától az ördögtől kapja majd és az utolsó időkben a sátán meg is szállja, így maga lesz a megtestesült gonosz (Dániel 8:24, II. Thessalonika 2:9, Jelenések 13:2-4, 7-8).

A Bibliából azt is megtudhatjuk, hogy az Antikrisztus nem lesz egyedül. Ahogyan Isten oldalán is mennyei seregek, a földön pedig megváltott gyermekei harcolnak, az ördög is démonait és földi követőit használja céljai elérésére. Tehát annak ellenére, hogy az Antikrisztus még nem vette át a személyes irányítást a világ felett, sok jel mutat arra, hogy az őt támogató lelki erők egyre erősödnek és serényen ügyködnek a háttérben, megpróbálva minél több embert befolyásolni és rávenni, hogy akarva vagy akaratlanul segítsék őket céljaik megvalósításában.

Az Antikrisztust szolgáló emberek, tudatosan vagy tudtukon kívül, előkészítik a terepet a hamis megváltó színrelépésére. Az egyre szaporodó gazdasági bajok, háborúk, a föld erőforrásainak rossz felhasználósából eredő ökológiai katasztrófák vagy technológiai újítások mind egyazon irányba hajtják a vizet és ugyanazt a gonosz célt szolgálják: egyre nagyobb káoszt és „népek szorongását” (Lukács 21:25) okozni a világban és előkészíteni a terepet az Antikrisztus hatalomátvételére.


Hirdetés

Az antikrisztusi erők most is szorgosan tevékenykednek a háttérben, hogy a világkormány minél előbb hatalomra juthasson. Ennek egyik módszere a globalizáció, ami sok ember szemében nem több, mint az események természetes folyása. Az igazság viszont az, hogy ezek az események egyáltalán nem természetesen, maguktól történnek, hanem egy nagyon is határozott cél és hatalmas erők mozgatják őket. Az Antikrisztus követői évek óta dolgoznak a szuverén országok gazdaságainak destabilizációján, egyiktől a másikig haladva szépen sorban, megengedve, hogy kicsit magukhoz térjenek, fellendüljenek, mielőtt a háttérből átveszik felettük a teljes hatalmat. Amióta a pénzügyi piacok szoros kapcsolatban működnek egymással könnyűszerrel kihúzhatják egy vagy akár egyszerre az összes gazdaság alól a szőnyeget.

A legtöbb ember azonban nem szívesen adja fel a függetlenségét, mint ahogy a legtöbb ország sem adja fel önként a szuverenitását. Mielőtt hajlandóak lennének elfogadni egy egységes világkormányt a helyzetnek sokkal kétségbe ejtőbbé kell válnia. Ezért tudható szinte teljes bizonyossággal, hogy amikor az Antikrisztus támogatói elérkezettnek látják a pillanatot, hagyni fogják, hogy a világ végleg lezuhanjon abba a gazdasági szakadékba, melynek szélén évek óta táncol, sőt ők lesznek azok, aki megadják a szükséges lökést hozzá.

A teljes gazdasági összeomlás beköszöntekor végre előrukkolhatnak szupermenjükkel, az Antikrisztussal, aki azt ígéri, hogy véget vet a káosznak, amit ő maga idézett elő. Felajánlják majd a világnak, hogy kirántják őket a szakadékból és ezt követően egy rövid, békés, gazdaságilag stabil időszak köszönt majd az emberiségre.

A világkormány felé való törekvések nagy részét az önzetlenség zászlaja alatt hajtják végre, pedig a valóságban kizárólag saját céljaik megvalósítása, azaz a világ feletti teljes hatalomátvétel, nem pedig az emberiség jóléte érdekli őket. Soha senkinek nem nyújtanak segítséget feltétel nélkül, melyek sok esetben nagyon szigorúak. Mára a legtöbb ország a világon a háttérből irányító hatalmak kezében van, akik kényük kedvük szerint diktálnak nekik saját céljaik szerint, ezzel is saját emberük színrelépését segítve.

A közvetlenül előttünk álló idők nehéznek tűnnek és valószínűleg azok is lesznek, de aki tudja, mi miért történik nem fog félni vagy elkeseredni. Isten igéjében sok bíztatást olvashatunk. „E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot.” (János 16:33) Erőt meríthetünk abból, hogy ez az időszak átmeneti csupán és egy sokkal szebb jövő vár ránk, amikor Jézus visszatér, hogy kimentse gyermekeit az Antikrisztus hatalmából és véget vessen uralmának. „És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé.” (Jelenések 21:4)

A legjobb felkészülés, ha jól informáltak vagyunk, olvassuk és tanulmányozzuk a Bibliát és követjük Isten útmutatását saját életünkre. Aki ezt teszi nem fog csukott szemmel járni vagy félelemben élni, tudva, hogy egy örökké tartó és boldog élet vár ránk.


Hirdetés▼

Ezeket olvastad már?

Kövess minket

Hirdetés ▼

21 hozzászólás ehhez: “Az Antikrisztus megjelenése”

 1. Xenia Xenia szerint:

  Mindig is foglalkoztattak az utolsó idők eseményei, a bibliai próféciák, de most különösen, mert egy olyan országban élek, amely a próféciák alapján egyértelmüen nem menekül meg az antikrisztus uralma alól. De az a reménységem, amit Thea is idézett, hogy “Az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik” ebben a nehéz időszakban. Most az a vágyam, hogy Istent jobban megismerjem, hogy tudjak lépni és cselekedni, amikor Ő indit.

 2. Ida szerint:

  Szia Thea!

  “Elővarázsolnád” VSM-nek írt válaszom?! Köszi!

 3. VSM szerint:

  Sziasztok!

  Egy kis segítséget szeretnék kérni!
  Tudna valaki segíteni a következőben?

  “A törvénytiprás titokban már folyik, csakhogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnni az útból.” 2 Thessz. 2:7
  Ez az Antikrisztus megjelenésével kapcsolatos.

  Én azt szeretném tudni, hogy ki ez a valaki, akinek el kell tűnnie az útból?

  (Bocsánat, ha valahol már írva van erről, biztosan nem vettem észre)

  • Ida szerint:

   Szia VSM!

   A Szent Lélekkel telt Eklézsiának!

   Mát. 10,1
   És előszólítván tizenkét tanítványát, hatalmat ada nékik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtelenséget.
   Luk. 10,19
   Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek.
   Csel. 1,8
   Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig
   Luk. 17,21
   Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van.

   • VSM szerint:

    Értem az Igeverseket amiket írtál, csak azt nem , hogy hogyan is kapcsolódik ahhoz a bizonyos valamihez, aminek el kell mennie az útból, mielőtt megjelenik az AK.
    Én is azt vallom, hogy itt leszünk a nagy nyomorúság ideje alatt, és majd a végén ragad el az Úr, csak valahogy nem tudom ezt a bizonyos (2 Thessz. 2:7) Igeverset hova elhelyezni.

    • Thea szerint:

     Sokan úgy gondolják és én osztom ezt a véleményt, hogy Isten eddig visszatartotta a sátánt, hogy teljesen eluralkodjon és dühöngjön a földön, de amikor az utolsó hét év és főleg a második fele elkezdődik, megengedi neki, hogy uralkodjon az antikrisztuson keresztül, tehát maga az Úr lép félre és akkor tényleg átszakad a gát. Egy kis időre. “Annakokáért örüljetek egek és a kik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van.” – Jelenések 12:12
     A II. Thes. 2:8 magyar fordítása kicsit más mint az angol. Ott úgy is lehet érteni, hogy visszatartja, de úgy is, hogy engedi.
     Azt is fontos észben tartani, hogy Sátánnak az Úr gyermekein nem lesz hatalma, hiszen Jézus nevére sátán is kénytelen térdet hajtani, a halál pedig egy keresztény számára nem jelent legyőzetést. “Ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik.” Dániel 11:32

     Egy másik, vagy inkább kiegészítő értelmezés szerint a Dániel 12:1 alapján, ami azt mondja: “És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, a ki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, a milyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig.” tehát Mihány arkangyal is lehet, aki visszatartja még most a Sátánt, ami tulajdonképpen ugyanaz, mintha az Úr tenné, hiszen az Ő angyaláról van szó.

    • Ida szerint:

     Szia VSM!

     Bocs, hogy nem magyaráztam meg az ígeverseket, hogy miért is írtam oda őket.
     A Szentlélek Isten itt van a földön a gyülekezetben, és Krisztus a Szentlélekkel telt gyülekezet álltal uralkodik . ( Isten országát (Luk. 12,32
     Teljes hozzászólás

     Ne félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot.), ami, mint tudjuk bennünk van, a Szent Lélekkel telt Eklézsia képviseli!)
     Az igeverseket, azért írtam oda, ( nem mintha nem ismernéd őket), hogy mint látod Úr Jézus nekünk hatalmat adott, hogy ….amit fent írtam! Vagyis Sátán, addig nem gyakorolhat “teljhatalmat” ( persze, utána is csak korlátozottan, mert azért, ha a teljes erejét bevethetné, akkor az “angyalaival” együtt, seperc alatt kipusztíthatna mindent, és mindenkit!)
     amig a Szentlélekkel telt Eklézsia, még a földön van! De amint az elragadtatás megtörténik, se a Szent Lélek, se a Szent Lélekkel telt Egyház (okos szűzek) nem tartják vissza a Sátánt! A földön már nem lesz, a Szent Lélek, nem lesz “olaj”!
     Én a magam részéről, úgy gondolom, hogy éppen ez az az egyik ígevers, a sok közül ( “A törvénytiprás titokban már folyik, csakhogy annak, AKI azt most még VISSZATARTJA, EL KELL TÜNNI AZ ÚTBÓL.” 2 Thessz. 2:7
     2 Thess. 2,7
     Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy ANNAK, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.
     2 Thess. 2,6
     És most tudjátok, MI TARTJA VISSZA, a miért csak a maga idejében fog az megjelenni.), meg amikor a Napbaöltözött asszony Fia ( aki szerintem éppen a Szentlélekkel telt Eklézsia, mármint a Fiú magzat) elragadtatik Istenhez ( a 7 év felénél, ami után a Sátán azonnal le is vettetik a mennyből, és kezdetét veszi a nagy nyomorúság!) ami, (számomra legalábbis) azt jelzi, hogy az elragadtatás a 7 év közepén lesz! ( Az asszony 1260 napig tápláltatik a pusztában)
     Azok az ígeversek , melyekben az van írva, hogy itt a földön a nagy nyomorúság alatt is, még lesznek hívők, ” akiknél a Jézus bizonyságtétele van”, azok a keresztények lesznek (a balga szűzek, a vallásosak( a most még nem újjászűletett keresztények), és a frissen, az elragadtatás hatására megtértek,meg az az után megtértek…), akiket a 7 gyülekezet angyalának írt fejezetekben olvashatunk. Kivéve a Filadelfiai gyülekezetet, akinek ígérete van arra az Úrtól, hogy kimenti őt a :
     Jel 3,10
     Mert megőrizted állhatatosságom igéjét. Én is meg foglak őrizni téged, s [kimentelek] a megkísértés órájából, melynek el kell jönnie az egész lakott földre, hogy megkísértse a földön lakókat.( Csia ford.)

     Bár vannak, akik úgy gondolják, hogy az Eklézsia az Antikrisztus megjelenésével egyidőben, vagyis a 7 év elején ragadtatik el, de az AK, ” Úgy” mint ” a bűn embere,a törvénytaposó”, az csak az Úr második visszajövetele előtt 1290 nappal jelenik meg. Akkor állítják fel a pusztító utálatosságot,
     Dán. 12,11
     És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító útálatosság, ezerkétszáz és kilenczven nap lesz.
     Márk. 13,14
     Mikor pedig látjátok a pusztító utálatosságot, a melyről Dániel próféta szólott, ott állani, a hol nem kellene (a ki olvassa, értse meg), akkor a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre; ( A Napbaöltözött asszony fia ezután 30 nappal ragadtatik Istenhez!)
     Tudom, hogy ezt álltalában úgy értelmezzük, hogy ez a zsidóknak szól inkább, de ők nem olvasnak Újszövetséget (lehet, hogy most ez csak emberi logikának tünik, de most jutott eszembe!), úgyhogy logikátlan lenne ezen a helyen a “zsidókra” gondolni! Igaz, az Ószövetségben is megtalálható ez a figyelmeztetés, a zsidóknak is!

     és akkor űl be Isten Templomába, Istenként mutogatván magát!
     2 Thess. 2,8
     És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével; ( ez az Úr második eljövetelkor lesz, amikor megsemmisíti)

     
     A Nagy Megtévesztés Podcastnál már összeszedtem egyik hsz-omban néhány ígeverset, ami szerintem erremutat, ha gondolod olvasd el.

     Ha valamit nem írtam érthetően, kérdezz nyugodtan, tudom, hogy nagyon hosszú mondatokat írok!

     Azzal amit Thea írt, azért nem tudok egyetérteni, mert Isten nem “tolható félre az útból”, az Úr pedig azt igérte az Eklézsiának, hogy: Mát. 28,20
     Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé ÉN TI VELETEK VAGYOK MINDEN NAPON A VILÁG VÉGEZETÉIG. Ámen!
     Ján. 14,16
     És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.

     Ezért kizárt, hogy “félreálljon” az Úr, vagy a Szent Lélek Isten, és magára hagyja az övéit, akik most Benne vannak! A többiek, akik nem fogadták be Őt, azok most még nem az Ővéi!
     Mihály arkangyal ( a seregével együtt) pedig éppen hogy akkor kél fel, hogy a zsidók segítségére legyen!
     Dán. 12,1
     És ABBAN AZ IDŐBEN FELKÉL Mihály, a nagy fejedelem, a ki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, a milyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig. És abban az időben megszabadul a te néped; a ki csak beírva találtatik a könyvben.

     Sőtt, valószínűleg, akkor már csak az angyalok fogják az embereket segíteni!

    • Kedves VSM

     (Remélem nem tűnök THEÁNAK minden lében kanálnak)
     Ha meg engeded szeretnék segíteni neked ebben a kérdésben.

     Az általad említett TÖRVÉNYSZEGÉS TITKOS BŰNE nem más mint a 3. templom megépítésének antikrisztusi tervével való együttmáködés,ugyanis azzal hogy Isten a rómaiakkal leromboltatta a salamoni templomot,amely nem tudta beváltani Istentől rendelt küldetését,mert a babiloni fogságban létrejött talmudos rabbinizmus a babiloniak luciferimádati liturgiáival meg fertőzték a templomot.
     Hasonló képpen az első sátor sem tudta beváltani isteni küldetését,mert ahelyett hogy Isten megbocsátást tudott volna osztani az elohimain keresztül a sátorból, Éli főpap fiai meglopták az áldozati ajándékokat,és ráadásul Hofni és Fineás paráznaságba csábították a sátorhoz járuló asszonyokat.
     Pedig mindkét építmény Isten fiáról beszélt jelképesen. De a nép nem ismerte fel hogy a sátor és a kőtemplom üzenete az volt hogy aki a Megváltónak engedelmeskedve járul az Atyához,annak Isten megkegyelmez.
     Így hát harmadjára Istennek saját fiát kellett beküldeni a Földre a népe közé,hogy tökéletes SÁTORKÉNT be végezze a feladat elvégzését,az emberek üdvözítését,hogy végre Isten,immár ne csak a zsidóknak hanem a pogányoknak is megkegyelmezhessen,mielőtt Isten be váltja Dániel által kinyilatkoztatott büntetését az engedetlenkedő testi zsidóságon,és meg semmisíti az izraeliták nemzetállamamát. “Elhatároztatott a pusztulás,és a szent helynek vége lesz mint egy vízözön által” (Dániel)
     Szóval a Megváltónk,mint tökéletes szellemi templom,ahonnét Isten kegyelmet osztogat a Megváltónak engedelmeskedőknek,be jött és szellemi főpapként áldozatot mutatott be önmaga testében,mint Istentől rendelt áldozat,aki tökéletes volt mindhalálig az Istennek való engedelmességben.
     Isten fia a tökéletes engedelmessége miatt,az egyszeri áldozatával végérvényesen elegendő áldozatot mutatott be,hogy Isten meg bocsáthasson mindazoknak,akik meg tartják a Szabadító utasításait.
     Emiatt nem fogad Isten el semmiféle áldozatot az emberektől bocsánatkérésként,kizárólag azt hogy az emberek gyakorolják naponkét(sőt óránként) a Megváltó által el mondott vezérelvekben való élést,amely Isten természetét tükrözi.
     Viszont ezzel ellentétben,működik egy szellemiség a ma kereszténységnek vélt gyülekezetmozgalmakban,amely Isten tökéletes akarata ellenére ismét fel akarja építeni a templomot,és áldozatokat akar bemutatni. Ez lesz az az esemény,amelyre Isten válasz az lesz,hogy meg engedi a G8 országok vezetőinek hogy ki nevezzenek maguk fölé egy politikust,és általa drasztikus népességcsökkentést hajtsanak végre.
     Majdnem ugyanez történt az Ószövetségben is,amikor Jeroboám király ki cserélte a hét ünnep közül a Sátrak ünnepének dátumát,mert még egy új ünnepet akart bevezetni hogy hízelegjen a népnek,hogy azok még sokáig tekintsék őt királynak.
     Ezzel megszentségtelenítette Isten fiának a születésnapját,ugyanis az igazság az hogy Isten fia,nem az illumináti Karácsonyakor született(mert ez Tammúz születésnapja babilonból) hanem a Sátrak ünnepén,utalva arra hogy Ő a tökéletes szellemi sátor,aki ” AZ ISTEN SÁTORA,AZ EMBEREKKEL VAN,ÉS KÖZTÜK LAKOZIK ”
     Ezért Isten azzal verte meg Jeroboámot,hogy Asszíria által fogságba vitte a zsidók 12 törzsét,és onnét már soha többé nem tért vissza a 12 törzs csak kettő.(Júda és Rúben?) Tehát a Megváltó bejövetelekor,és Istennek való szolgálatakor,már nem volt 12 törzs egyáltalán.
     Szóval a TŐRVÉNYSZEGÉS TITKOS BŰNE nem más,mint az antikrisztus palotájának megépítésének a kivitelezése.
     Ez rettenetes megszentségtelenítése a Megváltónk áldozatának,ugyanis azt jelentik ki ezzel hogy az Isten fia áldozata nem volt jó,és az állatok áldozata tökéletesebb lesz mint az övé. Maga a templom, a PUSZTÍTÓ UTÁLATOSSÁG e miatt.
     Amikor pedig Pál arról ír,hogy FÉLRE KELL TOLATNIA ANNAK, aki(ami) AZT VISSZA TARTJA,az nem más mint egy átfogó keresztényüldözés. A fentiekben a Szabadkőműves hittető álpásztorok félrevezető propagandájából merítve valaki sajnos azt írta,hogy az egyház lesz elragadva,és a Szent Lélek ki vonva,de sajnos ez nem igaz,mert ezen a helyen az eredeti görög szöveg nem helyváltoztatástól beszél,és főleg nem Isten testnélküliségét illetően,ugyanis ŐT nem lehet egyáltalán félre tolni,mert nincs hatalom és erő,aki erre képes lenne. Főleg nem egy nyavajás politikus.
     A félretolatás egyrészt erőszakosan fog megnyilvánulni,amikor az antikrisztust bábként használó banki oligarchiák,és országaik(g8) a vezető politikusaik utasítására rettenetes üldözést rendeznek,mert ekkorra rengeteg őszinte szívű hívő fogja elhagyni az egyházakat,és gyülekezeteket, mert meg fogják érteni hogy Szabadkőműves vezetők becsapása az egész,és erre figyelmeztetni fogják a nagyobb tömegeket is,hogy az egyházak és gyülekezeteik vezetői Illuminatista beépített emberek,azzal a titkos tervvel,hogy az egész kereszténységet propaganda eszközként használhassák,az antikrisztus elfogadtatására.

     Sajnos hosszúra sikeredet,de remélem nem bánod,a benne levő információ fontossága miatt.
     Remélem segítettem valamelyest.
     A mi Atyánk tegyen bátorrá a nyomorúság napjaiban, és erősítse szíved-lelked hogy kész lehess arra az időre félelmek nélkül !
     Isten legyen veled (és mindannyiunkkal)mindenkor .

     Üdvözlettel

     RevealHiddenReality

  • Ria szerint:

   Ha mar a segitsegunket kéred VSM,en sem mehetek el emellett csak ugy, valasz nélkül,ezért azt tudnam ajanlani elsoként,hogy olvasgasd el a kerdesedhez kapcsolodo irasokat itt,ezen az oldalon,amikbol te magad is megtalalhatod a valaszt,ha ugyes vagy:):

   http://idokjelei.hu/2012/12/nightlight-radio-a-nagy-megtevesztes/comment-page-1/#comment-21945

   Masodikként:gondolom te is tudod,hogy most még a kegyelem korszakaban elunk,ugyanakkor a Satan “e vilag fejedelme”(Jn12:31),akinek a vilag feletti uralom adatott.Jezusnak ezt mondja a Lukacs 4:6-ban:”Nekem adatott,es annak adom,akinek akarom” – vagyis lathatjuk,hogy jogi alapja van erre.Amikor a Gyulekezet elragadtatik a foldrol a Szent Szellemmel egyutt – ,akik utjaban alltak a “torvénytaposo’,”a bun embere” örjöngésének teljes kibontakozasahoz – ,a kegyelem idejenek is vége szakad.Ezert van az,hogy Isten elküldi majd a ket profétat (Jelenesek 11:3-11),es az angyalokat(Jelenések 14:6-11),hogy hirdessék az evangéliumot a fold lakosainak,mert a Gyulekezet többé mar nem lesz a földön talalhato,akik ezt megtehetnék.

   A Thea altal fent idézett igeversben ahol ez all:“És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, a ki a te néped fiaiért áll”,abban figyeld jol meg,hogy mely neprol is van szo,akirol Daniel kapta a jövendolést.Tudtommal,Daniel népe nem a poganyok(nemzetek),hanem a zsido nép.Ezert nevezi a Biblia tobb helyen is a nagy nyomorusagot “Jakob nyomorusaganak”,aminek term.resze lesz a vilag is,de a fo hangsuly megsem ez utobbin van.
   Remelem segithettem kicsit.

  • xenia xenia szerint:

   Szerintem sem nem a gyülekezet, sem nem angyal az, aki visszatartja. Ha érdekel egy másfajta megközelités, érdemes ezt elolvasni:
   http://utolsoidok.hupont.hu/15/felreertett-igeversek

   • Ida szerint:

    Kedves Xenia!

    Elolvastam! Gyakorlatilag, hiába fordította meg a sorrendet, és értelmezte fordítva az Igét, a végét csak nem sikerült megmagyaráznia másképpen!

    Ezt írta:
    “Az igeszakasz kezdetén Jézus eljöveteléről/elragadtatásról beszél Pál, és a kérdéses igeversben erre utal vissza. Tehát nem az antikrisztust tartja vissza valami, hanem az Úr napját (Jézus eljövetelét) tartja vissza az antikrisztus, hiszen még nem jelent meg.

    Azt az igeverset valahogy így lehetne visszaadni, ha helyesen akarjuk értelmezni:

    “Nem emlékeztek rá, hogy még amikor nálatok voltam, megmondtam nektek mindezt? És most már tudjátok, hogy mi tartja vissza most még, hogy csak a maga idejében jelenjék meg (Jézus). A törvénytiprás titokban már folyik, csakhogy ő (Antikrisztus) most még visszatartja, amíg félre nem tétetik az útból.

    És akkor nyíltan jelenik meg a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével.”
    Tehát nem az antikrisztus megjelenését előzi meg valami, hanem Jézus eljövetelét, az elragadtatást. Jelenleg titokban folyik a törvénytiprás, de még nem jelent meg nyíltan a törvénytaposó. Ha megjelenik, tudjuk, hogy közel az Úr eljövetele, az utolsó órát éljük.

    Szóval valahogy azt írja: Úr Jézus azért nem tud visszajönni még, mert az Antikrisztus visszatartja! (“A törvénytiprás titokban már folyik, csakhogy ő (Antikrisztus) most még visszatartja, amíg félre nem tétetik az útból.”) Vagyis, amig az Antikrisztus félrenem tétetik az útból, addig Jézus nem tud visszajönni! De (amikor majd(?) megjelenik a Törvénytipró ( aki az Antikrisztus, aki miatt úgymond nem tud Jézus visszajönni(!!!),amig az félre nem tétetik az útból(!!!!), akkor ( És akkor nyíltan jelenik meg a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével.”) megjelenik az az Úr Jézus, aki azért nem tud még megjelenni, mert az Antikrisztus visszatartja, és amig az el nem tétetik az útból, addig Úr Jézus nem tud megjelenni. És az az Úr Jézus, aki nem tud addig eljönni, amig az Antikrisztus félre nem tétetik az útból (mivel az tartja vissza az eljövetelét!), Ő fog valahogy mégis csak visszajönni, és elpusztítani a megjelenése dicsőségével! Azt az Antikrisztust, aki miatt nem tud eljönni, mert amig félre nem tétetik az útból, addig (a Királyok Királya!) nem tud visszajönni!

    Ez azért annyira kacifántos így, hogy én erre nem hallgatnék! A Szent Léleknek, aki az Eklézsiában lakik, annak kell a földet elhagyni! Hála Istennek, az Eklézsiával együtt! Amig a szentekben Isten itt van a földön, addig Sátánnak nincs “teljhatalma”!

    • Xenia Xenia szerint:

     Nekem egy nagy kavarnak tünik, amit irtál. Itt a magyarázat arról szólna, hogy az Antikrisztusnak meg kell jelennie, mielőtt Jézus visszajön. Mivel ez a prófécia még nem teljesedett be, ez visszatartja Jézus eljövetelét.
     Ahogyan Pál mondja:
     “Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzá való gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia.”
     Szerintem ez önmagáért beszél, hozzá sem kell tenni semmit. Nem tudom, ennek ellenére miért terjedt el annyira a keresztyén körökben éppen az a nézet, amitől itt óva int Pál.

    • Ida szerint:

     Kedves Xenia!

     Azon az oldalon volt ez olvasható, amit ajánlottál!
     Amit most írtál, az oké! Mi is így látjuk!

    • Ida szerint:

     Persze ez amit írtál, nem magyarázat arra, hogy : “…annak, aki azt még visszatartja, előbb el kell az útból tolatnia…!”

  • Gladiátor szerint:

   Szerintem XVI.Benedek pápa az ,akinek el kellett az útból tűnni.Viszont az új pápa még szerintem nem az antikrisztus!

   • Ida szerint:

    Viszont akkor még nem volt Benedek pápa! Az igevers, pedig azt írja, hogy azért nem jött még el ( az AK), mert előbb még annak, Aki visszatartja (már akkor is visszatartotta!)……

  • Csuti szerint:

   Mindenkinek aki nem hajt fejet a rendszernek az a rendszer ellensége és annak el kell tűnni az útból…
   Értsd itt azokat az orvosokat akik gyógyítani szeretnének és szembemennek a gyógyszeriparnak..azok a hétköznapi emberek akik próbálnak önfenntartóak lenni és mindenki aki próbál kilépni a rabszolgatartó társadalom önkényuralma alól .Tehát minden olyan ember aki képes az önálló gondolkodásra,függetlenné próbálja magát tenni a rendszertől azokat elszeretnék tenni az útból és mindent elkövetnek,hogy félreállítsák őket!
   LÁád az oktatási rendszerünket is és sorolhatnám …

 4. megapetya szerint:

  A felismeréséhez fontos az informálódás,pont úgy , ahogy a cikk is írta.De a legfontosabb,h ismerd az ATYÁT, ismert az ISTENT (IZ-TEN-t) !Aki ismeri az ATYÁT, csak az képes boldogulni az új világban !Egyébként arról tudjatok, h a Jelenések Könyve véget ért !!!! ÁLDÁS!

  • Lajos szerint:

   Abban az értelemben, hogy János befejezte írni, a Jelenések könyve valóban véget ért. Az abban írott események viszont még csak alig kezdőttek el, hacsak az éppen tegnap 7 milliárdra duzzadt emeriség figyelmét el nem kerülte néhány fontos esemény a Jelenések könyvében leírtak közül, mint például:

   Jelenések 1:7-ben leírtak Jézus második visszajöveteléről: “Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még a kik őt által szegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzetsége.”

   Vagy a 16:18-ban leírt: És lőnek zendülések és mennydörgések és villámlások; és lőn nagy földindulás, a milyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy. És a nagy város három részre szakada, és a pogányok városai elesének;”

   Vagy akár a 22:5-ben található: “És ott éjszaka nem lesz; és nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké.” Ma este például megint lement a nap és sötét lett, ezt vitatni nem lehet.

   A Jelenések könyvének 6. (de különösen a 7.) fejezetétől az összes versenként idézhetném egyenként, amiből mind az derülne ki, hogy az ott leírtak még előttünk állnak és hogy megapetya még nem, vagy nem elég figyelmesen olvasta a Jelenések könyvét.

 5. Suity Arnold szerint:

  Már köztünk jár és jól leplezi terveit.

 6. szpv szerint:

  Ma éjszaka félálomban láttam egy távolról egyre közeledő fekete emberalakot, akit egy fordított kereszt kísért, illetve láttam, amint egy alak telefonál régies háborús telefonon egy barakkszerű faépítményből. Ez nem ember volt, mert fekete kapucnija alatt nem emberi arc volt, hanem a radioaktivitás jele: sárga alapon 3 fekete háromszög.

Add Comment Register

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.