Bibliatanulmányok

Mikor kezdődik a fenevad bélyege?

A Jelenések könyvében olvashatunk az Antikrisztus néven emlegetett világdiktátorról, aki közvetlenül Jézus visszajövetele előtt kerül hatalomra és hét évig uralkodik majd. A kezdeti, néhány évig tartó béke után eltöröl minden vallást és azt követeli, hogy mindenki istenként imádja. Az Antikrisztus és jobb keze, akit a Biblia hamis prófétának nevez, bevezetik a “fenevad bélyegével” fémjelzett gazdasági rendszert, amelynek segítségével teljes gazdasági és politikai hatalomra tesznek szert.

Ez a diktatórikus rendszer az Antikrisztus hét éves uralkodásának felénél, a Nagy Nyomorúságnak nevezett időszak elején kerül bevezetésre, amit a következő vers támaszt alá:

“Azt is teszi mindenkivel [a hamis próféta], kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. 18 Itt van a bölcseség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.” (Jelenések könyve 13:16-18)

Azt is tudjuk, hogy az Antikrisztus egy hét éves egyezményt vagy szerződést köt majd (más értelmezések szerint egy korábbi szövetséget, például az Isten és a zsidók közötti szövetséget próbálja megújítani), amit a hét év felénél megszeg:

“És egy héten [a héber “shabua” szó, a hetes számot jelenti] át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak.” (Dániel 9:27)

A szövetség megszegését követően a hamis próféta felállítja a “pusztító utálatosságot” a “szent helyen” minden valószínűség szerint a hamarosan felépülő zsidó templomban vagy annak környékén a Mória hegyen Jeruzsálemben.

“És seregek állnak fel az ő részéről, és megfertőzik a szenthelyet, az erősséget, és megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító utálatosságot.” (Dániel 11:31)

Ötszáz évvel azután, hogy Dániel ezt a próféciát kapta, Jézust megkérdezték tanítványai, hogy milyen jelei lesznek visszatérésének és a világ végének. Jézus, többek között ezt az eseményt is a visszajövetelét közvetlenül megelőző fejlemények közé sorolta.

“Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólt, ott áll a szent helyen, Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha. Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után, meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.” (Máté 24:15,21,29-31)

Itt visszakanyarodtunk a kiinduló vershez, a Jelenések 13:16-18-hoz, amelyben a hamis próféta által bevezetésre kerülő gazdasági rendszerről olvashatunk, melyben a “fenevad bélyege” nélkül nem lehet majd sem venni sem eladni. Elég egyértelműnek tűnik, hogy ezt csak a hét éves időszak felénél fogják mindenki számára kötelezővé tenni, a Nagy Nyomorúságként emlegetett időszak elején.

Természetesen most még csak találgatni tudunk, de minden bizonnyal ez az úgynevezett “fenevad bélyege” egy emberbe ültethető microchip (mint amilyen az egyre apróbb méretekben gyártott, bőr alá ültethető RFID chip is) vagy más, jelenleg még nem ismert vagy fejlesztés alatt álló technológia lesz, amiről viselőjének minden személyes és pénzügyi adata leolvasható. A chip beültetésével minden ember a földön állandó összeköttetésben lesz a központi adatbázissal, így minden lépése, tranzakciója, sőt akár gondolata is a nap 24 órájában nyomon követhetővé válik.

Milyen messze járunk ma ettől?

A kérdésre jelenleg nincs pontos válasz, de figyelembe véve a technológia gyors fejlődését, bármikor megtörténhet. Mindenesetre a bevezetés műszaki feltételei már ma is adottak. 2000 éven át, mióta János apostol a Jelenések könyvében az Antikrisztus világgazdasági rendszerét leírta, egy ilyen módszer bevezetése elképzelhetetlen volt. Ma már a számítógépek, az Internet, az elektronikus fizetőrendszerek és a piacok és a gazdaság globalizációja miatt már egyáltalán nem tűnik furcsának.

Sir Isaac Newton élete során több oldalt szentelt a Dániel és a Jelenések könyvében olvasható próféciák elemzésének, mint tudományos felfedezéseinek és arra a következtetésre jutott, hogy azokat csak akkor fogjuk igazán érteni, amikor időben közelebb kerülünk az ott leírtakhoz. Ma, ha megkérdezünk egy 10 éves gyereket, hogy hogyan lehet egy “szám” (a Bibliában olvasható 666, azaz a fenevad bélyege – Jelenések 13:18) segítségével fizetni, gondolkozás nélkül rávágja, hogy bankkártyával (és persze furcsán néz ránk, hogy miért teszünk fel ilyen buta kérdéseket).

Egy ilyen rendszer bevezetése a jelenlegi gazdasági rendszer fejlődésének teljesen logikus következő állomása. A terepet alaposan előkészítették, a propagandagépezet minden erejével az ötlet népszerűsítésén dolgozik, sajnos elég hatásosan.

Az Egyesült Államokban egyre jobban elterjedt VeriChip és a többi RFID chip egyre szélesebb körben történő felhasználásával, a chipbeültetés elfogadtatására indított népszerűsítő kampány jó úton halad. A rendszer legtöbb műszaki feltétele ugyan létezik már, az egész világon történő bevezetéshez azonban még néhány fontos dolog hiányzik. Ahhoz, hogy az Antikrisztus minden embert hatalma alá vonhasson, el kell érnie, hogy a világ pénzügyi rendszere egységes elvek alapján működjön, és mindenki ugyanazt a fizetőeszközt használja.

A híreket hallva ez sincs már nagyon messze, és akkor minden akadály elgördül az új rendszer bevezetése elől és kezdetét veszi az emberiség történelmének egyik legjelentősebb eseménysorozata.

Előző posztKövetkező poszt

92 hozzászólás

  1. Nem kizárólag . Teli van rejtett és nyilt 666 Vodafone Heineken ex Otp 061 666 666 , a microsoft datalink termék levédési száma 060606 …..

  2. Viktor. Remélem azzal is tisztába vagy, hogy a “szombatisták” trójai falova ez a “mondás”! De a közeljövő eseményei egyértelműen igazolni fogják, hogy mi az Igazság! De ne feledd, amit az agg Simeon megjövendölt a Messiásról, a templomi bemutatásakor, nemzedékről-nemzedékre érvényes: “jel lesz Ő, sokak romlására, és sokak feltámadására”! A kérdés az, hogy ki melyik oldalon van jelenleg? Mert nemsokára érkezik a Vőlegény! De addig az utolsó próbatételen is sikeresen át kell mennünk!

   1. Én boldog vagyok kedves Kapisztrán h ilyen vezető egyházi személyiségünk van Vigano érsek személyében. MINDENKI csodálja, “osztja” – másolja – nekünk meg a legnagyobb vigasz: “a pokol kapui nem vesznek erőt rajta” !
    Nem meglepetés, de nemcsak 2013-ban gondolkoztam el: MDM iratai között minden ott van. A hitehagyás, konkrétan, a Kat.Egyház kettészakadása, a “VÉDŐOLTÁS” (melyben méreg lesz) a háttérerők … szinte nincs, ami nem igazolható a Bibliával, viszont napjainkra nézve tűpontos információk, már beteljesült próféciák !

    A nagy kérdés, h a meghirdetett profán zsinat – hogy is mondjam – mely a kat.tanítás összegzését célozza meg (nyilván, ki fog ürülni egy puszta szeressük egymás + legyünk testvérek, békében) viszont NEKÜNK sztem be kellene dobni magunkat. Rá kell mutatni, hogy a MEGVÁLTÁST kihagyni nem lehet … mert akkor Jézus hiába halt meg ! Az Úr Jézus nem “tanító” hanem megváltó.

    Szívszorító, az is le van írva ezekben az üzenetekben h “négyből hárman meg fognak tagadni engem” … ezért kell “jelentkeznünk” ahol lehet … Hiszen a “pápa” kezdeményezése ?!

 1. Az igaz Messiás hamarosan visszatér a Mennyből.Figyeljétek a jeleket,melyek mutatják,hogy a végidőkben élünk.Keresztényüldözések,irányított gyilkosságok(abortusz,eutanázia),háborús készülődések,a házasság bemocskolása,Izrael,és zsidó ellenesség.Ilyenek régen is voltak,de most üzenetek is alátámasztják mindezeket,melynek kapcsán kérni kell a Szentlélek vezetését,hogy meglássátok,hogy Isteni eredetűek.www.masodikeljovetel.hu. Mindenkiért imádkozom,aki nem hisz bennük.Az Úr most vívja végső harcát az ördöggel a lelkekért.Az egyház azért tartja hamisnak az üzeneteket,mert az egyházat már megfertőzte az ördög.Az üzenetek szerint Ferenc pápa a hamis próféta,aki az antikrisztus útját készíti elő.Harcoljatok az ördög fertőzése ellen az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérének napi,rendszeres imádkozásával,és az oldalon megadott imákkal.Ne hagyjátok elhatalmasodni a gyűlöletet,a sötétséget,a hazugságokat!

   1. Nem bukott le, nem szipirtyó. Pénzért nem adta, ingyen kaptam e-mailben több mint tíz éve. Előre le volt írva pl. a “védőoltás” melyet “egészségügyi intézkedéssel akarnak rátok erőltetni” és : “amelyben méreg lesz”. Honnan tudtuk volna akkor h mi ez ?!

    Más. Benedek elleni áskálódás is már előbb le volt írva. Az ő személyével kapcsolatban is, interjú van, nem volt egy nagy hitű személyiség, míg nem kapta meg az üzeneteket, sűrűn, nem csoda. Mindennel kapcsolatban, háttérerők, hitehagyás, a Kat.Egyház ketté szakadása !! és a tutibiztos eljövetel. Még az “1000 évről” is pontos mondatok. Az első feltámadásról, ahogy írva van.

    Ugyanúgy benne van a “Nagyfigyelmeztetés” mint más látnokok üzeneteiben. Sok helyen, nem kettő, nem három. Mert el tudom gondolni: Isten IRGALMA végtelen. Ezért megmutatja magát az embernek, egyenként, nézd meg a lelked állapotát és válassz ! Jössz-e velem, az én Paradicsomomba, bánod-e a bűnöket ?!
    Máté 24. 30Akkor feltűnik az égen az Emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, amint az Emberfia eljön az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel.”

 2. Nagyon izgalmas cikk, jó film lenne belőle. 🙂
  DE! ez itt egy Biblia tanulmányozó oldal és ez a gondolatsor NEM következik a bibliaversekből.
  Ami ebből a cikkből igaz, ahogy Biblia leírja:
  1. Jézus Krisztus visszajön, helyreállítja a Szeretet Uralkodását (úgy mint régen is az volt a Földön, az Édenkertben, amíg Ádám és Éva át nem adták az uralmat a Gonosznak)
  2. Visszatérése előtt nagy mozgalom hirdeti Isten szeretetét, és remélhetőleg sokat megtérnek és megbékélnek a Jóistennel.
  3. A Gonosz egyesíti erőit a végső összecsapásra. Egyesülnek a sárkány, a fenevad és az hamis próféta, azaz a Föld kormányzatai, a spiritizmussal és ezotériával szövetkezett egyházi hatalalom, és a hamis próféta (hatalmas isteninek tűnő jelekkel, csodákkal, gyógyításokkal, tüzet hoz az égből stb. nem lehetetlen, hogy maga Sátán jelenik meg Jézust utánzó alakban…) Ez az óriási szövetség hazugságokat hirdet az Istenről, és elvárja, hogy az emberek nekik hódoljanak be.
  4.Az emberek dönthetnek, hogy Isten szavát vagy a Hamis Próféta szavát követik.
  5. A pecsét homlokra és kézre való feltétele azt jelzi, hogy valaki a gondolataival és a tetteivel is egyet ért valamivel. De mi a pecsét? Isten pecsétje kontra Fenevad bélyege…
  6. Meglepő lehet, de a pecsét / bélyeg nem egy beültett csip, vagy bármi hasonló. A jel a hűség Istenhez és ahhoz, amit Ő kér tőlünk. Értelemmel és tetteinkkel.
  7. A Gonosz 3-as világszövetsége (Sárkány, Fenevad, Hamis Próféta) látszólag az emberiség érdekében, “békét és biztonságot” hirdetve, “válságkezelés érdekében” különböző törvényeket hoz majd. Többek között vallást érintő törvényt is. Jelenleg furcsának tűnhet, de kötelezővé teszik a módosított 10 parancsolatot, és az abban szereplő ünnepnapot, a vasárnapot. Állami törvény lesz! Akik nem ismerik el ezt a maga módján lenyügöző, nagy hatalmat, akik nem tesznek hűségesküt…azt hátrányok érik, üldözni fogják, bünbakok lesznek, mivel “nem segítik az összefogást”, nem “tesznek az emberiség békéjéért” stb.

  Bibliai idézet: “Adám nékik szombataimat is, hogy legyenek jegyül köztem és ő közöttük; hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük”
  7. De mitől lehet jel egy nap? Nem ugyanolyan az egyik nap, mint a másik?
  A negyedik parancsolat (2Móz 20:8-11) közvetlenül utal a teremtés hetére. Ez azért lényeges, mert visszamutat az Édenre, a bűn nélküli, tökéletes világra, amit éppen akkor készített el a Teremtő. Isten a a teremtés alkalmával alapította. Ez biztathat minket! Már most dönthetünk úgy hogy szombatot ünneplünk és emlékezünk a Teremtőte és a teremtett világra és gondolhatunkarra, hogy ez egy olyan örömteli kapocs köztünk és a hajdanvolt Éden között, amit az évezredek sem tudtak elhalványítani.

  8. A hétről szóló próféciai rész, az valóban 7 évről szól. De ez nem a jövőben történik, hanem már a múltban megtörtént, Jézus életében. Elkeződött, amikor Jézus (Kr.u. 27) megkeresztelkedik aztán a hét év felén (3,5 év múlva) meghozza az emberiségért az áldozatot és meghal (nem kell több véres áldozat) és feltámad. A hét év végén (i.sz. 34) megkövezik István vértanút Jeruzsálemben. Ezzel lezárult a zsidó népnek adott különleges időszak. A keresztények nem maradnak többé egy helyben, hanem mennek a nem-zsidó népekhez is szerteszét a világban. (lsd. pl. Pál apostolt)

  1. Huu, de okos vagy! Ezt valamelyik gyülekezetben szivtad magadba?! Ezzel a teoriaddal most jól felül bíráltad azokat, akik évtizedek (századok) óta próbálják megfejteni (többek között) a jelenesek könyvet. Gratulálok! Gondolom vannak követőid… 🙂

   1. Inkább próbálja megcáfolni az ige alapján, minősítgetés helyett.

    amúgy bizony sok sületlenséget hordtak össze évszázadok alatt a bibliakutatók…
    Pl. Luther ugyan nem tartozott ezek közé, de ő maga írta, hogy a Jelenések könyvével nem tud mit kezdeni.

   2. Kedves Thea
    szerintem ez egy másik Éva volt ! Más a kis kép is .- és én nem írok ilyen stílusban … szerintem, soha …

   3. Kedves Éva! Minősítgetés helyett valóban az lenne célszerű, ha cáfolná a leírtakat, lehetőleg a Bibliára, Isten szavára építve.
    Hozzátenném továbbá, hogy M. Ivett fenti érvelése mögött több évszázados “többek között” Jelenések könyve tanulmányozás van (javítson ki M. Ivett, ha tévednék), amely a Biblia vaslogikájára és próféciaszemléletére épül. Az Éva által említett évtizedek (századok) óta történő “azok” “megfejtéspróbálkozásai” tulajdonképpen kit takarnak, és mire épülnek?

    1. Kedves Clyde!
     A fenti hozzászólás 3,5 fél éve íródott, a hozzászóló szerintem azóta se járt erre, így a választ se fogja látni. Amúgy a fenti cikk is a Biblia “vaslogikája” alapján készült, csakhogy ezt a logikát ki-ki a saját értelmén és szellemén át képes csak értelmezni. Én kevésbé látom a logikát Ivett hozzászólásának bizonyos részeiben, de, hogy őszinte legyek, sokkal jobban érdekel, hogy Ivett a testvérem az Úrban, mint az, hogy pontosan hogyan értelmezi ezeket a próféciákat, ráadásul a mi vaslogikánk egy cseppet sem befolyásolja Jézust abban, hogy pontosan mikor tér majd vissza. Áldás

  2. Köszönjük a tisztán látó kifejtését a dolgoknak, amely Isten szavára, a Bibliára épül!

   Aki pedig azzal vádolja Ivett M.-et, hogy nincsen mögötte több éves, évtizedes Biblia-tanulmány (tulajdonképpen ki, vagy mi mögött van ez?), üzenem, hogy emögött a Biblia sziklaszilárd vaslogikája és próféciaszemlélete van. (És bizony több évszázados “többek között” Jelenések könyve tanulmányozás is.) De emberekre való mutogatás helyett lássuk, a Bibliából meg tudod-e cáfolni érvekkel a leírtakat, kedves Éva!

 3. Elnézést Edua ! Valóban túloztam veled kapcsolatban. Talán engem is frusztrál ez a hülyeség (lapos föld), hogy pont ő hisz benne.

 4. Edua, nem érzed, hogy mószerolsz ? Igen elhiszi hogy lapos a Föld. Tévedni emberi dolog. De egyet ne felejtsetek el ! Ha valaki A-t mond, mondjon B-t is ! Aki ragaszkodik fundamentálisan a Biblia szó szerinti értelmezésébe, az ragaszkodjon ahhoz is, hogy a Föld lapos kör alakú ! Sokkal több ige bizonyítja ezt mint a gömb alakú mai nézetet. Pont ezért éli reneszánszát az amerikai keresztény körökben ez a nézet. “Legyenek világító testek az ég mennyezetén…” „Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké.” “Rettegjen az egész föld az ő orczájától; a föld kereksége is megerősíttetik, hogy ne ingadozzék.” „Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel; felöltözött az Úr: hatalmat övezett magára; megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon.” „Vele együtt terjesztetted-é ki az eget, a mely szilárd, mint az aczéltükör?” Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat! Ki határozta meg mértékeit, ugyan tudod-é; avagy ki húzta el felette a mérő zsinórt? Mire bocsátották le oszlopait, avagy ki vetette fel szegeletkövét;” Stb. Ráadásul a héber “chugh” nem feltétlenül jelent 3 dimenziós gömböt, jelenthet 2 dimenziós kerek felületet is (mert ugye ez a legfőbb érv). Nem azért írom le mindezt, hogy bárkit vádoljak, vagy mert áttértem “lapos Föld” hívővé. Azért, mert látni kell, hogy aki következetesen és szó szerint értelmezi a Biblia szövegét, az be kell lássa, ebben is hinnünk kellene. Ez pont olyan dolog mint a 6 napos teremtés, 6000 évvel ezelőtt. Aki komolyan szó szerint veszi az írás minden részét, ezt is így kell vennie ! Én a magam részéről egyiket sem tartom realitásnak. Azért mert valaki hisz a lapos Földben még ne legyen már hiteltelenné téve, főleg ne egy keresztény részéről ! Arról nem is beszélve, hogy Thea nem véletlenül fordította le a két komoly és hosszú videóját (ez a két anyag talán a legütősebb üzenet ami az Idők Jelein megtalálható) is Rob Skiba-nak, remélem a harmadikat is megcsinálja, ha lesz rá ideje. Köszönet érte !
  http://idokjelei.hu/2015/11/az-arkhon-invazio-oriasok-a-foldon-az-ozonviz-elott-es-utan/
  http://idokjelei.hu/2014/08/az-arkhon-invazio-avagy-a-nefilim-visszaterese/

  1. Nem érzem, sőt eddig nem is tudtam, hogy ha valaki valakivel egyetért azt mószerolásnak hívják.

   “Azért mert valaki hisz a lapos Földben még ne legyen már hiteltelenné téve, főleg ne egy keresztény részéről ! ” Ezt most komolyan nekem írtad?! (vagy esetleg magadra értetted?)

   1. Miért értettem volna magamra ? Ne csináljunk már úgy mintha nem tudnánk a sorok közt olvasni ! Felvetettem, hogy Rob Skiba szerint lehet (nem biztos!), hogy idegen sátáni gének jelentik majd a fenevad bélyegét. Ezen az itteni hozzászólók többsége fanyalgott, te is. Majd ezt a valóban blamás dolgot bedobod Skibáról. Erre mondják, hogy no komment.

    1. A sok alaptalan rágalmazásod után megtisztelhetnél annyival, hogy legalább idemásolod vádjaid alapját:
     -” Felvetettem, hogy Rob Skiba szerint lehet (nem biztos!), hogy idegen sátáni gének jelentik majd a fenevad bélyegét. Ezen az itteni hozzászólók többsége fanyalgott, te is.” Hol fanyalogtam én ezen?
     -“Edua, nem érzed, hogy mószerolsz ?” hol mószeroltam és ki ellen?
     -“Azért mert valaki hisz a lapos Földben még ne legyen már hiteltelenné téve, főleg ne egy keresztény részéről ! ” Kit tettem hiteltelenné?

     “Majd ezt a valóban blamás dolgot bedobod Skibáról. ” Ja van akinek az igazság blamás…

    2. Érdekes elgondolás az idegen sátáni génekről. Viszont a 666 és a többi olyan pontosan meg van írva a jelenésekben, hogy ANNYI igazán elég kellene hogy legyen az embereknek.
     Az Édenben is egyértelmű volt: arról a fáról NE egyél … Mit kell még körülírnia Istennek, nem tett meg mindent értünk (például, hogy olyan jól le van írva amelyeknek meg kell történniük…)
     Hallom is a párbeszédet: Figyelj, ezt ne, mert ott van a Bibliában a figyelmeztetés !
     Válasz, vállvonogatással : nem érdekel, enni kell adnom a családomnak …

    3. Arpiel! Nem lehet hogy ez a fenevad bélyege esetleg az okostelefon lehet? Fogod a kezedbe , a homlokodhoz teszed, ez a telefon esetleg olyan sugárzást ad ki amiről halvány fogalmunk sincs. Ahogy látjuk, az emberek imádják, és már fizetni is lehet vele. Csak egy gondolat…….. részemről.

  2. Nem, ez nem mószerolás. Azért, mert valaki kitűnő magyarázatot ad valamelyik, addig meg-nem-fejtett dologra, még nem azt jelenti, hogy mindenben igaza van, vagy, oda kell figyelni arra amit mond.
   A nyolcéves gyerek előtt BIZONYÍTOTT – és NEM IS KÉRDÉS – hogy a Föld gömbölyű és már le is van fényképezve a világűrből. Ez SZÉGYEN. Vagy, még annál is több, hiszen mondták már Gagarinnál, hogy ő fenn járt a világűrben és nem látta Istent, az angyalokat, tehát nincsenek. Ugyanolyan butaság ezt mondani, mint azt hogy a Biblia MINDENBEN szó szerint értelmezhető, hogy a Paradicsomban ALMA volt a gyümölcs … ilyen alapon mondjuk, nem eszem almát, és akkor nem követek el bűnt, hogy rövidre zárjam ezt a témát.
   A szégyen viszont, nem mindegy. Ha Istent a szellemi dimenzióban tudjuk és valljuk, és meghalunk érte, akkor igenis, FÁJNIA kell, hogy valaki az IRODALMAT – mert a Biblia itt-ott ilyen – szó szerint értelmezi. Épp most írt Szabados Ádám erről, mégpedig a Noé bárkájáról, szó szerint értelmezhető-e (mert az lehetetlen). Olvassátok el – az első csak felveti a problémát, a második válaszol – http://divinity.szabadosadam.hu/?p=17447 ám láttam, sokat vitatkoztál ott. Így talán csak másoknak érdekes.

   Rendkívül fontos, hogy ne vegyünk szó szerint amit nem kell viszont nagyon is vegyünk, amit kell. Főképpen, ha be is lehet bizonyítani, ahogy tudok is néhány rendkívüli fontosságút. Az viszont mindig kívülre kerül a pályán …

   1. ” Ugyanolyan butaság ezt mondani, mint azt hogy a Biblia MINDENBEN szó szerint értelmezhető, hogy a Paradicsomban ALMA volt a gyümölcs … ilyen alapon mondjuk, nem eszem almát, és akkor nem követek el bűnt, hogy rövidre zárjam ezt a témát.”
    Kedves Éva ez a mondatod érdekesen ellentmondásos, ugyanis a Bibliában nincs olyan, hogy alma volt a gyümölcs….

    1. Mindegy, hogy alma vagy nem, gyümölcs és kész. Olyan sokszor ábrázolták almával, gyüm. helyett írtam, véletlenül, viszont semmi jelentősége … a lapos Föld egyszerűen elvette az eszemet 🙁

     Ilyen nincs ! hogy lehet ilyet állítani ?! Ez nem “elmélet” kérdéseeeee !!! Na többet nem írok erről, elég volt. Remélem mindenkinek 🙂

   2. Kedves Éva ! Nem annyira lehetetlen ez a Nóé féle bárkás túlélés. Inkább nézz utána pl. Dr.Kent Hovind-nál (bár ő is összehord sajnos pár lázálmot, pl. a dinók túléléséről). Azért talán pont ez a terület amit elég jól össze raktak a kreacionisták. Hidd el lehetséges a dolog, csak nem a mai faj kategóriával és biológiai diverzitással. A legnagyobb bölcsességek egyike, tudni szétválasztani, hogy mit kell szó szerint és mit nem úgy értelmezni a Biblia szövegeiből. Az almát meg felejtsd el, inkább egyél sokat belőle, finom és egészséges. 🙂

    1. Igen, én is hajlok arra, amit írtál Noéról. Azt pedig ismerem ökológiai tanulmányaimból, hogyan változnak akár a túlélési feltételek (niche áthelyeződés, döbbenetes) tehát a fajok is. Eszméletlen hülyeség a VÁLTOZÁSBÓL arra következtetni,hogy ez KELETKEZÉS (evolúció, amit hinni kötelező az egyetemeken is holott már tudományosan meg van cáfolva).
     Amit előbb említettem, a túlélési feltételek változása úgy történik, hogy közös “vadászterületen” mindkét érdekelt faj VISSZAVONUL, kisebb területen is hajlandó túlélni: ez épp az ELLENKEZŐJE annak, hogy a fajok a túlélésért egymás ELLEN küzdenek … dehogy! Együttműködés van … csodálatos 🙂

  3. Árpi! Van HIT, a nem látottakról való bizonyosság, pontosan Pál apostol fogalmazza.DE a “lapos Földben”‘ NEM LEHET “hinni”! Mert TUDJUK hogy lapított gömb alakú és le is van fényképezve!
   Lejáratja az eddigi jó munkáit, és lejáratja az egész kereszténységet, aki ilyet állít!
   Szó szerint nem vehetjük Jézusnak a mondatait: “én vagyok az ajtó, aki rajtam keresztül megy be, ki-bejár és legelőt talál”… vajon mi legelünk?! és nem is folytatom.
   Azok a kifejezések, amelyek a Föld szilárdságára vonatkoznak, a “kifeszítette az eget” értelmező a MEGMÁSÍTHATATLAN, szorosan igaz törvényekre, akár az atomhéjakra amelyeken pontosan annyi elektron fér, ahány meg van határozva.
   Értelmezhetjük, és kell is, hogy a teremtés egészen pontosan determinált, mi csak kutathatjuk, Isten mindent pontosan “kimért” … “kiszámított”: az Ő műve tökéletes !

   Ilyen alapon, ha a Föld ilyen”stabil”, kételkedni kellene a táguló világegyetemben, és sok dologban, amit a fizika bizonyított.

   Ilyen hibába nem szabad esni, mert rendkívül nagy kárt okoz: mindig külön kell választani azt, mi a HIT dolga – amit nem látunk de meggyőződtünk róla, mert tudtuk, kinek hittünk – és mi a tudományé, sőt, a szemeinké és ami a szemünk előtt van – már, fényképeken a Föld a világűrből – annak ellenkezőjét hogy is lehetne “hinni” ?! Akármennyi tiszteletet érdemel Rob … más témákban …

 5. Rob Skiba is tévedhet, emberi dolog. De ! A lapos Föld bizony a Bibliából van ! Sokkal több ige bizonyítja ezt mint a gömb alakú mai nézetet. Ráadásul a héber “chugh” nem feltétlenül jelent 3 dimenziós gömböt, jelenthet 2 dimenziós kerek felületet is (mert ugye ez a legfőbb érv). Ez pont olyan dolog mint a 6 napos teremtés, 6000 évvel ezelőtt. Aki komolyan szó szerint veszi az írás minden részét, ezt is így kell vennie ! Én a magam részéről egyiket sem tartom realitásnak. De nem is kell ebből vitát kezdeni, a lényeg, hogy a mai “fenevad bélyege” nem biztos hogy a beültetett mikrochip lesz (ez a mém már majdnem mindenki számára ismert). 20 éve a keresztények azt mondták még, hogy egy vonalkód lesz tetoválva az emberek bőrére. Szóval ez a dolog a technológiai divatot követi. Nem tudjuk, hogy mi lesz, de biztos, hogy súlyosan befolyásolja az egyén lelkét és életét, ha felveszi ezt a jelet. Amit én leírtam, a legújabb kutatások eredménye, egy elmélet, nem biztos !

   1. 100-150 éve meg biztosak voltak benne, hogy a bélyeg felvétele szellemi síkon fog bekövetkezni, a homlok a gondolkodást, szellemi azonulást, a jobbkéz pedig a cselekedeteket jelenti.
    Nekem kezd úgy tűnni, hogy a mikrochipp az ellenség megtévesztése/figyelemeterelés, minél többen ezzel foglalkoznak annál kevesebben gondolnak arra, hogy más formája is lehet és talán az igazit fel sem ismerik.

    1. Igazad van hogy sokféle formája van. Valóban, a gondolkozást és a cselekvést is blokkolja a hamis/eltérített tudat. DE mégis, még SOHA nem volt ilyen helyzet, “lehetőség” hogy valósággal jelölve legyen az ember. Vagyis SENKI ne tudjon se venni, se eladni, hacsak nincs rajta a szám: ez annyira szembetűnő, hogy aki nem akarja látni az idők jeleit, annak muszáj lesz, vagy már most is az.

   2. Lacika 71, igen én is láttam. Az a film egy transzhumanista utópiáról szól, és az alulról jött hősről, aki az exoszkeleton cuccal legyőzi a gonoszt.

 6. Babilonia Kiralya, Nebuchadnezzar aggodott hogy mi lesz o utana a birodalmaval ha maghal. Kapott egy alma ami nyugtalanitotta. Hivatta a varzsloit hogy mondjak es fejtsek meg az almost. Nemtudtak. Daniel es tarsai foglyok es tanulok voltak Baniloniaban es bementek a Kirslyhoz hogy adjon 3 napot hogy elmondjak ax almost es jelentrset. Harom napig imadkoztak es Isten kinyilatkoztatta nekik amit a Kiraly almodott.
  Az almaban a kiraly egy allo kepet latott aminek a feje aranybol volt es Babiloniat abrazolta. A karok es a melkas ezustbol volt es Media es Perzsiat abrazolta. A has resz bronzbol volt es a Görög Nagy Sandor birodalmat abrazolta. A labak vasbol voltak es a Romai birodalmat abrazolta. A labfejek vasbol es cserepbol voltak ami Europa reszorszagait abrazolja.
  Ugyan ez az alom megismetlodott all at kepekkel es a Biblia magyaraza hogy MIT abrazolnak. Az oroszlan Babiloniat. A medve amely cammog egyik labarol a masikra, Mediation es Perzsiat jelenti. Hol az egyk hol a masik gyoz. A negy feju parduc sassxarnyakkal, Görög Birodalmat jelenti. Nagy Sandor gyorsan hoditott a dzarnyak jelzik.
  A negyedik all at egy iszonyu rettenetes allat, fenevad aminek 10 dxarva van es egy kid dzarv kino belole. Ez az all at, fenevad a Romai Birodalmat abrazolja. A vas volt jellemzo rajuk a vas akarat rettenetes pusztito, dozsolo jelemmer birtak. A 10 szarv Europa reszorszagait abrazolja. A Romai Birodslom 10 Eouropai reszorszagra bomlott. 3 kihalt.
  A kis szarv amely kino a kozepebol egy mad jellegu hatalmat abrazol Nem politikai hanem spiritual jellegu, de giopolitical. Ennek a hatalomnak a Biblia, Isten szava leirja a jellemzeset.
  Hogy a “tronja 7 dombra epult.”
  “Nagyokat szol a felseges Ellen”,
  “Veli magarol hogy meegvaltoztathatja az idoket es a torvenyt”,
  “Karomlasnak szaja van”….meg tobb
  Ezek mind jellemzok a Katolikus Egyhazra.
  Vatikan 7 dombra epult. Nagyokat szol az Listen Ellen amikor kimondja a papa hogy o Isten a foldon, ez tulajdonkeppen istenkaromlas is. Veli magarol hogy megvaltozyayhatja Isten torvenyet a Tiz Parancsolatot. Igy kivette a madodikat Ami AZT modja ki hogy be csinalj faragott kepet es me add. A katolikus templomok teli vannak sxobrokmal rd leborulnak azok elott. Lecsokoljak a frstmenyt a labukrol kezukrol sok helyen. A negyedik parancsolatot a Szombatot kivette es tulajdonkepp megvaltoztatta Vasarnapra 321 AD Ben es veglegesitettek 538AD Ben ahonnan a Sotet Kozepkor kezdodik es “1260 nap”/ evig tart a Francis Forradalomig. Egy nap a Bibliaban egy ever jelent. Ezekiel 4:6
  Ez a “fenevad” spiritual hatalom, akinek a ” sarkany (satan)ada a hatalmat” 1260 napig, evig uralkodik es halalos sebet kap de a halalos sebe begyogyul es sokan kovetek a fenevadat akiknek nincs beirva a nevuk az elet konyvebe.” A Francis Foradalom idelyen az akkori papa fogsagba kerul a Francis Bertie altal aki Napoleon generalisa volt. A papa a fogsagban meghalt es majd csak Mussolini adott nekik a Katolikuss Egyhaznak szabadkezet. Onnantol a sebe begyogyul es hatalma fejlodik es sokan kovetik…Isten monda Danielnek hogy pecseteld be ezt most the nem erted mert ez az utolso idore szol.

 7. ….már a füstfellegek is ,,bejöttek” a viláfvége képbe: tavaly óta másodszor tört ki váratlanul egy szigeti vulkán Japánban, látható a tévén a hatalmas gomolyag… az összes többi katasztrófát (cunamik, tornádók, áradások,, háborúk és keresztényüldözés ! ! !) se feledjük, azok is az utolsó idők jelei, ugyanúgy, mint a zsidók összegyülekezése (IZRAEL) meglett.. A világ végét olvashatjátok Péter közönséges levele 3.rész 10.bek: “Az Úr napja pedig úgy jó majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.” De nagyon érdemes az egészet elolvasni, bíztatásul azonban másra is gondolhatunk: (APOKALIPSZIS=LEHULL A LEPEL) Aki keresztény annak igaz: EGO SUM WIA, WERITAS ET WITA, írjunk és gondolkozzunk így wisszafordítva ISTEN FELÉ a három v-t, mint MEGVÁLTÁSUNK KIJELENTÉSÉT KRISZTUSTÓL !
  2015 – 5 – 30
  esz-e

 8. Az Antikrisztus Én vagyok. A nevem 3 részből áll. 1 vezetéknevem és 2 keresztnevem van. Mindegyik 6 karakter hosszú. Hoppá. Folytatom. Pontosan reggel 7:00 perckor születtem, Hétfőn, a 7. kerületben, Magyarországon (zászló:piros-fehér-zöld vízszintesen). Épp 1987.09.14-én, pontosan 666 évvel Dante Alighieri (olasz zászló: piros-fehér-zöld függőlegesen) halála után (1321-ben halt meg ezen a napon). Ráadásul fordítva ( farral ) születtem, nem császármetszéssel, az nem volt indokolt. A születésem napja (szept. 14) az év 2. harmadolópontja, ami a 2/3-adot jelenti. A 2/3-ad pedig százalékban: 66,6 %. Nem beszélve arról, hogy ez a nap keresztény ünnep, méghozzá a Szent Kereszt Felmagasztalásának napja. Ezen a napon születtem fordítva, értsd: fordított kereszt. Továbbá: a napjegyem ( hónap szerinti horoszkóp ) megegyezik a holdjegyemmel ( aszcendens ), mind a kettő a Szűz. Ennek az esélye 1 a 144-hez, lásd: 1 / (12×12). Ami pedig a 144-et illeti, elvileg ennyi túlélő lesz a végső napokban, a 12 törzsből, 12-en… Érdemes még megemlíteni, hogy keveredik bennem tengernyi nép, innen a kárpátmedencéből és a közel-keletről. Apám ágáról a nagyanyám ( L. Etelka ) magyar-zsidó, a nagyapám ( G. Péter ) szerb-zsidó. Anyám ágáról a nagyanyám ( K. Etelka, szintén Etelka ), magyar-sváb. A nagyapám magyar-cigány-szláv. A kínai horoszkópom: a tűz Nyúl. Vagyis angolul: Rabbit. T-nélkül: RABBI ( latinul pontifex maximus: főpap ). A születési képletem szerint a bolygóm a Merkúr, ami az Istenek hírnöke, a hírnökök Istene. A horoszkóp ábrám pedig egy törtvonalat ábrázol. Nincs benne 100 vonal keresztbe-kasba, csak 2 vonal, ami egymást kb. 65-70, de az is lehet, hogy pontosan 66,6 fokban metszi. Az még külön érdekes lenne… – Ez itt mind valószínűleg véletlen és csak annyit jelent, hogy ritka ember vagyok, de nem hiszem, hogy a Sátán fia… vagy ki tudja?! :)))

  1. Ebben a poenban csak az a gubanc, hogy az antikrisztus nemigen fedne fel magat igy, nem ilyen modon:-)) de elhiszem, hogy te szeretnel az antikrisztus lenni, a szandek a lenyeg haver:-)) majd a pokol “jo” lesz, ott rajossz, miert volt gaz, hogy az akartal lenni…

 9. Ne foglalkozzatok a titkos idióta társaságokkal. Én egy bukott arkangyal vagyok. Mindent megteszek hogy a gonosz ne kerüljön hatalomra. Amúgy is maga alatt vágja (tébolyult értelmetlen örömmel) a fát.

 10. Akkor bedobok én is egy elég konkrét és ügyesen félreértett szimbólumot. Sajnos nem csak a zsidók, hanem a keresztények is totálisan félreértik ezt, ami nem más mint a hexagrama, azaz a “Dávid-csillag”. Ősi okkult (pogány) szimbólum. Számértéke: 666 !!! Ez pedig a története: http://churchofgod.hu/content.php?act=hexagram

 11. A készpénz már leáldozóban van.
  Társadalmunk nagy többségében már csak virtuálist pénzt használ.
  Gondold végéig bank kártyája szinte mindenkinek van,
  Ha nincsen akkor a munkáltatód kötelez rá arra utalja a fizetést.
  Vagy vásárolsz a nagyáruházban nézd meg hányan dugják be a kártyájukat a leolvasóba.
  🙂

 12. Sziasztok… a kerdes itten osszetett,de egyszeru. A lenyeg azno mullik, hogy megvizsgalni minden pontot, azokat pedig osszevetve kiderul tisztan, hogy ki is az antikrisztus, es mi lenne a fenevad belyege. Hogyan van jellemezve az antikrisztus?
  Kire illik ra ez a kep?
  Aki oszinten keres,az talal! ha pedig csak csevegni akarunk, akkor meg csak nyugodtan.

  1. Akinek van füle hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja.

   A anti-krisztus egy megbélyegzett személy vagy a neve esetleg anagrammája által van megjelölve . Vagy 666 számmal van megjelölve .Az élet könyvében .

   A történelemben már sok volt .

   Antikrisztus antimegváltó személyiség ami pusztítót jelent .

   1. Szerintem addig, amíg nyíltan meg nem jelenik, csak találgatni lehet. De minden úgyis egyértelművé válik azok számára, akik ismerik az Igét akkor, amikor a jobb kézre vagy a homlokra fel kell venni a bélyeget.

    1. Nekem az a tippem, hogy nem hirtelen fog feltunni a semmibol, hanem le fogja leplezni a valodi enjet.
     Tehat egy mar ismert, es elfogadott szemely lesz az.

     Termeszetesen ha mi minden bizonyossaggal tudnank, es bizonyitani is tudnank hogy ki az, akkor terve kudarcba fulladna.
     Ezert nem vagyok biztos benne, hogy a leleplezodesekor mi keresztenyek meg itt leszunk a Foldon.
     Az irastudok sem ismertek fel Jezust, holott az orruk elott volt. Prekoncepcioik voltak, meg voltak vakitva a szemeik a latasra, fuleik a hallasra.

     En ezekben az idokben azt tartom valoszinunek, hogy mar latjuk az Antikrisztust nap mint nap. (Mint ahogy az “irastudok” is lattak Jezust, mint az acs fiat nap mint nap.)
     De az ideje meg nem jott el, hogy felfedhesse magat es “elkezdhesse szolgalatat.”
     Mert meg van kegyelem. Azutan mar nem lesz…

    2. Az antikrisztusi szellemiség nagyon sok emberben ott van (és ott volt a történelem folyamán), mint ahogy már János apostol is írt erről:
     “Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy antikrisztus jön, most meg is jelent; mégpedig sok antikrisztus jelent meg: ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra.” 1 János 2:18
     És érdekes módon János nem csodálkozott azon, hogy megjelenik az antikrisztus, ő meg még itt van, és nem ragadtatott el. Azt mondja, hogy az antikrisztus megjelenése az utolsó órát jelzi. A Bibliából egyértelműen az derül ki, hogy az apostolok Jézus eljövetelét az antikrisztus megjelenése utánra várták.

    3. Kedves Xenia.
     Az antikrisztus jelen van, de most a hatalmat a ket szarvu barany aki ugy szoll vala mint a sarkany (ez nem mas mint amerika), o fogja felemelni az antikrisztust. – Jel. 13. 11-12. Ahogyan T33 is irta, a tortenelemben mar sok volt. Es nemsokara ujra meg fog ismetlodni,
     A Jel.13 . 1 – 10 ig terjedo verseiben leirt profecia, amit mar a multban kell keresni, mert pontosan teljesedett.

    4. Eddig egy értermű , de a szöveg megértéséhez tudni kell hogy a fenevad gazdájára támadó lény .
     És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, a ki az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer esztendőre .

     De ebben a szövegben , még az is benne lehet hogy a sátánt szolgálatra fogták , majd elengedték .
     Gondold meg hogy kötöznek láncra egy kutyát . Nem olyan egyértemü a írás mint gondolják sokan .

     Ja és azt is tudni kell hogy ha valaki a bűn szolgája lesz .Az nem csak a múltban követi el a vétkeit .

 13. Nem érdemes tartani az antikrisztustól, még azelőtt legyőzik az emberek mielőtt gondot okozhatna…, egyébiránt ezt a chipet az életbe nem ültetik bele minden emberbe, mindig lesznek, akik ellenállnak és végül győznek, bármi áron!

 14. Itt arról szól 2 vers, hogy aki felveszi a bélyeget az elkárhozik, viszont vásárolni csak a bélyeggel lehet. Tehát akkor ez hogyan összeegyeztethető az élettel [vásárlással]? Az utca porát egyem?

  9Egy harmadik angyal követte őket, hangosan kiáltva: ?Aki imádja a vadállatot és annak képmását, és felveszi bélyegét a homlokára vagy a kezére, 10az is inni fog Isten haragjának borából [Iz 51,17]},amelykészenvan,elegyítetlenül,haragjánakkelyhében{[Jer 25,15], és gyötrődni fog tűzben és kénben az angyalok és a Bárány előtt. 11Gyötrelmeik füstje felszáll örökkön-örökké [Iz 34,9-10], és nincs nyugalmuk éjjel-nappal azoknak, akik imádták a vadállatot és képmását, és aki fölveszi nevének bélyegét.?

  16Megteszi, hogy minden kicsiny és nagy, gazdag és szegény, szabad és szolga bélyeget viseljen a jobb kezén vagy a homlokán; 17és senki se vásárolhasson vagy adhasson el, ha nem viseli a vadállat bélyegét: a nevét, vagy a nevének számát.

  1. Kedves szcsaba!
   Isten mindig gondot visel az övéiről. Akármennyire is globális lesz az antikrisztusi birodalom, nem minden nemzet lesz része ennek, így a legtöbben úgy gondolják, hogy lesznek helyek/országok, amelyek menedéket nyújtanak majd az üldözötteknek. Ezt majd akkor fogjuk tudni pontosan, ha időben odaérünk.
   Persze ennek a sötét, de szerencsére rövid időszaknak lesznek áldozatai.
   “E világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.” János 16:33

   1. Jaaa…mert a legtöbben ugy gondoljak? …,hogy lesznek helyek/országok, amelyek menedéket nyújtanak majd az üldözötteknek?… akkor hurra,gond egy szal se,…mert a legtöbben ugy gondoljak…

    1. Van benne igazsag, mert kit erdekel peldaul Kozep-Afrika, vagy Laosz-Kambodzsa, esetleg Kolumbia-Guatemala?
     A rendszer szempontjabol ezek nem fontos teruletek. Node ki menne oda lakni??? 🙂

    2. Az Antikrisztus rövid uralkodása során 4-5 háborút is fog vívni, és biztos, hogy ez nem ?jelentéktelen? országokkal lesz, hiszen akkor más eszközökkel vonulna ellenük. http://idokjelei.hu/2011/03/az-antikrisztus-megjelenese-uralma-es-haborui/

     Azt pedig az elragadtatás időzítésének kérdése nélkül is tudjuk, hogy lesznek bőven, akik nem imádják majd a Fenevadat és nem veszik fel a bélyegét. A Biblia egyértelmű különbséget tesz azok között, ?akiken a fenevad bélyege volt? és akiken nem. (Például Jelenések 16:2 az Isten haragja során)

    3. Jelenleg én úgy gondolom, hogy az Orosz rendszer az, ami merőben ellentétes ezzel a tervvel… talán vmelyik tagja, az orosz föderációnak, akik nem fognak RFid chippelni.

    4. Sőt, én még olyat is olvastam, hogy valaki a Biblia alapján pontosan tudja, hogy a nagy nyomorúság idején pontosan mikor melyik hely nyújt menedéket, úgyhogy ha megveszed a könyvét, akkor tutira túléled az eseményeket 🙂
     (tényleg van ilyen weboldal, valami amerikai fickó irta a könyvet, de már nem tudom a cimét)

  2. Szia szcsaba

   írod:
   ” Itt arról szól 2 vers, hogy aki felveszi a bélyeget az elkárhozik, viszont vásárolni csak a bélyeggel lehet. Tehát akkor ez hogyan összeegyeztethető az élettel [vásárlással]? Az utca porát egyem?”

   Az a csodálatos, hogy Isten az Övéit most is eltartja, és ígéretet tett, hogy mindig el fogja tartani 🙂
   Az ínséges időkben mindig tett csodákat, mint pl. kenyérszaporítás, víz a kősziklából, fürjek, mint hús…. stb. és megmutatta, hogy embereken keresztül is megteszi ezeket, lásd Elizeus próféta pl.

   A sötétség felhalmozott kincsei is elő lesznek hozva, és odaadja az Őt félőknek, a Neki engedelmeskedőknek.

   Tehát az utolsó idők látványosan a hit-időszaka lesz 😀 és nem fog megszégyenülni az, aki Őbenne bízik.
   Zsolt 37,25
   “Gyermek voltam, meg is vénhedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé.”

   1. “Tehát az utolsó idők látványosan a hit-időszaka lesz 😀 és nem fog megszégyenülni az, aki Őbenne bízik.”
    Az biztos, hogy nem fog megszégyenülni, aki Őbenne bízik, de ez nem azt jelenti, hogy az Ő gyermekeit nem érik üldözések. Isten szemében viszont nem az a győzelem, ami a világ szemében:

    ” Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket, megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett: hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek neve nincs beírva a megöletett Bárány életkönyvébe a világ kezdete óta.” Jelenések 13:7-8

    “Megadatott neki, hogy lelket leheljen a fenevad képmásába, hogy megszólaljon a fenevad képmása, és hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölesse.” Jelenések 13:15

    ” És láttam valami üvegtengerfélét, amely tűzzel volt vegyítve, és láttam azokat, akik legyőzték a fenevadat, annak képmását és nevének számát, amint az üvegtengernél álltak az Isten hárfáival,” Jelenések 15:2

    “Majd láttam azoknak az embereknek a lelkeit, akiket azért fejeztek le, mert Jézusról és az Isten Igéjéről tanúskodtak; akik nem imádták a Szörnyeteget, sem annak bálványszobrát, és nem engedték sem a homlokukra, sem a kezükre tenni a Szörnyeteg jelét. Ők ismét életre keltek, és uralkodtak Krisztussal együtt ezer esztendeig. A többi halott azonban még nem támadt fel, amíg le nem telt az ezer év. Ez az első feltámadás.” Jelenések 20:4-5

  3. Ne az utca porát egyed hanem ha nem veszed fel és mondjuk éhen halsz igy mártír halált halsz az Úrért és ő olyan kegyelmes hogy ez által még ha nem ragadtattál el bekerülhetsz az örök életben a Mennnybe…

 15. Nem vagyok teljesen szkeptikus a témát illetően,de ez a bizonyos eljövetel nem éppen mostanság lesz úgy gondolom.

  “A híreket hallva ez sincs már nagyon messze”Ezt erősen kétlem,messze van azt mondom.Valóban alakul ehhez hasonló vagy mondjuk úgy az adott dolog,de összességében nem hónapok/évek kérdése.Évtizedek vagy még annál is több idő kell egy ilyen rendszer megalakulásához az egész világra kiterjedően.

  “Ahhoz, hogy az Antikrisztus minden embert hatalma alá vonhasson, el kell érnie, hogy a világ pénzügyi rendszere egységes elvek alapján működjön, és mindenki ugyanazt a fizetőeszközt használja.”
  Ebben sem vagyok szkeptikus,de ehhez sem kevés idő kell ahogy az előző esetben(chip)
  Téves elmélet,hogy NAGYON közel van eme két dolog/terv megvalósulása.Minimum!!egy-két évtized legalább.Idén netán jövőre?Teljes képtelenség.

  1. Adolf Hitler a torvenyhozast megkerulve leginkabb elnoki rendeletekkel iranyitotta birodalmat.

   Barack Obama 2012 novembereig 1.625 elnoki rendeletet irt ala (azota mar ujabb adagot 100 felett), melyekkel szabalyozza a mindennapi eletet, kulonos tekintettel a rendkivuli allapotokra. Megkerulve a torvenyhozast. Ergo egyeduralkodokent viselkedve.
   Az elotte regnalo elnokok (az elso George Washnigtontol az ifjabb Bushig) osszesen kevesebb mint 40 elnoki rendeletet irtak ala.
   Tehat ki a vilag diktatora jelenleg?
   (Meg ha ezt nem is fedte fel eddig nyiltan…)

  2. A hamis próféta ugye Ferenc pápa, aki már 78 éves, és még az ő élete során meg fognak történni ezek a dolgok. Nem gondolom, hogy Ferenc pápa 150 évig fog élni, szoval szerintem ez is bizonyítja, hogy a vég már nagyon közel van.

  3. Egy békekötés előzi meg Közel-Keleten: épp most emlegetik Palesztina önálló állammá alakítását. Szerintem – bizonyos próféciák alapján – vagy nyáron “félidőben” vagy Szilveszterkor lesz ez, amikor nagy a vigalom, észrevétlenül történik majd. Háború is közeleg, kényszerűen Oroszo. sajnos, azért, hogy “legyen miért békét kötni”az AK-nak. A bélyeget meg már 18-ban kötelező lesz felvenni Obamáéknál 🙁 az egészségügy ! miatt 🙁 Tehát szerintem elég közel van!
   Ferenc pápa követi elődeinek hibás “egyházi politikáját” vagyis vonalát, egy hamis ökumené van a láthatáron, ami a hamis egyházat – a hitehagyást és az egy világvallást – vetíti elő.

 16. Sziasztok !

  Thea ! Igen valóban egy személyt jelöl aki képviselni fogja az egész rendszert is .Az antikrisztus egy személy lesz . A hamis próféta pedig egy másik személy. Viszont kiemelkednek. Ebből a rendszerből mint vezetők. Az antikrisztus mint az új világrend vezetője. A hamis próféta pedig a katolikus egyház (következő) pápájaként !

  1. Az, hogy az antikrisztus hamis prófétája a következő katolikus pápa lesz, csak egy feltételezés és annak is elég gyenge. A katolicizmus a világ hetedrészét fedi le talán. Ennél valami jobbal kell előálljon az antikrisztus, ha az akarja, hogy az egész világ őt kövesse.

   Vannak próféciák, amelyek szerint a következő pápa az utolsó lesz az emberi történelemben (Petros Romanos), de ez nem jelenit azt, hogy ő lesz a hamis próféta.

   1. Tibi !

    Igen épp ezért fogja becsapni a legtöbb katolikus hívőt is . Sokan nem fogják felismerni sőt szentként fogják tisztelni nagyon lelkes lesz az elején aztán megmutatja hogy igazából gonosz . De nem szabad összekevernünk őket.

    A hamis prófétáról beszélek akit az egyházi szabadkőmőves csoport szeretne pápaként látni. Erre mutat a kiszivárogtatott vatikáni dokumentum is amit a Vatikán elismert hogy valóban létezik a dokumentum . Ebben többek közt az is benne van hogy támadást terveztek a mostani pápa ellen.

    Nem kérdés a mostani Pápa az utolsó hiteles pápa . A következő már nem Isten erejéből lesz.Bár úgy fog tünni hogy igen !

    1. Már a 60-as években, VI. Pál beszélt arról, hogy az “egyház repedésein” beszivárogtak, úgyhogy nem most, nem újdonság sajnos. DE az biztos, hogy sokakat meg fog majd téveszteni 🙁

   2. Egy sajátos egyesítési folyamat van kialakulóban. Lásd az oldalon az “egy világvallás” c. cikket. És ezt a kat.pápák csinálták, már VALAMIVEL előbb is (sajnos). EZ nem ökumené, ez teljesen MÁS !

  2. Kedves mindenki.! Nem találgatásokba kell bocsájtkozni,.! Jézus azt mondta; legyetek készen azért ti is…! ,, higgyetek Istenben és Én bennem ..! Aki győzni akar az ne aludjon figyeljen a bekövetkezendő eseményekre és megkapja időben a választ Mindenre.!!! Üdv néktek

  1. A fenevadat említő próféciákat olvasva a Jelenések könyvében elég egyértelmű, hogy egy személyről és nem egy csoportról van szó. Talán a Jelenések 19:20 illusztrálja ezt a legjobban:
   “És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, a ki a csodákat tette ő előtte, a melyekkel elhitette azokat, a kik a fenevad bélyegét felvették, és a kik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének.”

 17. Ahogy Mani írta, a 666 már rég óta ott van a vonalkódban, a középső és a két szélső, dupla, vékony csík, aminek alatt nincs szám, de ugyan az, mint a 6-os szám vonalkódja, könnyű ellenőrizni. A RFID pedig valóban tesztelt, kész megoldás már most is, beültetéssel, kapcsolattal együtt.

   1. Minden terméken amit adnak vesznek ott van:
    http://www.av1611.org/666/images/barc666.gif
    A két szélső vékony vonal és a középső duppla vékony osztó ugyan az, mint a 6-os szám kódja. Vagyis minden vonalkód így néz ki: 6xxxxxx6xxxxxx6
    A feltaláló szerint csupán véletlen, hogy ez lett, de ettől még ott van.

 18. Üdv!

  Nagyon jó az oldal, köszönöm az ismeretterjesztést. Azon gondolkodtál e, hogy a 666 lehet például a www (world wide web) ugyanis a héber waw betű számértéke 6. Akkor azt tudod, hogy az összes vonalkódban is megtalálható a három hatos?

  Akik a gonosz szolgálatában állnak, nagyon igyekeznek beteljesíteni a jóslatokat. Egy csip beületés kötelezővé tétele nagyon erős ellenállást válthat ki, de ha sikerül a készpénzt eltüntetni, már akkor nagy lépést tettek felé.

  1. en nem tudom mit nem ertetek Atyam neveben? aki beteszi a csippet az magara veszi az Atikrisztus belyeget, ilyen egyszeru a dolog, aki meg nem azt Jezus vezetni fodgja bo forrasokhoz es megmutatja nekik az orok elet vizenek forrasat.

   1. Szia Lelek !
    Egyáltalán nem biztos, hogy a mikrochip lesz a fenevad bélyege. Erre semmi bibliai vagy egyéb bizonyíték nincs. Azok is kamu hírek voltak, hogy a lakosságnál be akarják vezetni ezt a beültetést. Rob Skiba szerint (meg szerintem is) ez valami “idegen” eredetű (azaz sátáni) géntechnológiai manipuláció lesz. Egy retrovírussal bevisznek egy aktív antikrisztusi gént (ami végül is sátántól származik) az emberbe, és az átváltozik, kvázi nefilimmé válik. Ezt azért tudják majd eladni a tömegeknek, mert az örök életet biztosítja (látszólag legalábbis), ahogy egy igazi antikrisztus tenné. Mindenben leutánozza Krisztust. Ezért mondja azt Isten, hogy az ilyennek nincs kegyelem, “aki felveszi ezt a jelet, iszik a mindenható Isten haragjából, haragja poharából”. Az ilyen emberen már Jézus sem tud kegyelmezni, mert már nem is teljesen ember, már keveredett lett sátánnal (fiával).

    1. Kedves Arpiel
     Nekem mindegy hogy a mikrochip lesz -e a fenevad bélyege vagy nem, én nem vagyok hajlandó meg chippeltetni magam, mert 1- nem vagyok állat,2- nem gondolom, hogy ez annyira megkönnyítené az emberek dolgait, lásd a tecnikai eszközök megbízhatatlansága sokszor működési zavar áll elő,sokszor okoz bosszúságot az embereknek és a hétköznapi ember nem tehet semmit hanem ki van szolgáltatva szakember segítségének(elektromos hibásodás, térerő hiánya, stb.), ezzel szemben pl, a kártya alapú plasztikkártyák, mint személyi igazolvány tb kártya, stb. nem okozhat a testünkön belül problémát 3-Isten a testünket ilyennek teremtette , minden ami a testünkben kell hogy legyen azt a Teremtő berakta oda. Szerintem nincs szükségünk még egyéb kiegészítésre , ebben biztos vagyok, hogy az Úr is így gondolja. Akkor én minek bíráljam felül a Teremtőmet ebben.
     Arpiel!
     Amit írsz hogy ” Erre semmi bibliai vagy egyéb bizonyíték nincs. Azok is kamu hírek voltak, hogy a lakosságnál be akarják vezetni ezt a beültetést. Rob Skiba szerint (meg szerintem is) ez valami “idegen” eredetű (azaz sátáni) géntechnológiai manipuláció lesz. Egy retrovírussal bevisznek egy aktív antikrisztusi gént (ami végül is sátántól származik) az emberbe, és az átváltozik, kvázi nefilimmé válik.

     A biblia logikus hogy nem használja a chip kifejezést, de szerintem mint bélyeg kifejezésbe beleférhet ebben a formátumban.
     Retro virus. Szerintem nem kell a sátánnak valami extra “vírust” emlitésed szerint retro virus kitalálnia. Azt már kitalálta ennek neve bűn, ami már évezredek óta végzi pusztító, átformáló munkáját. Ezt az emberiség jobban bevette és többségük követi a mai napig.
     Végezetül személyes tanácsom neked Arpiel- ne haragudj meg rám- de ne tedd ezeket a kijelentéseket, hogy “Egyáltalán nem biztos, hogy a mikrochip lesz a fenevad bélyege. Erre semmi bibliai vagy egyéb bizonyíték nincs. Azok is kamu hírek voltak, hogy a lakosságnál be akarják vezetni ezt a beültetést. ” mert gondolj bele, mi van ha mégis mondjuk a chip lesz . Az emberek felveszik bár igaz tudnak venni-adni, stb. de tudjuk ennek mi lesz a vége. Ezekkel a beszédekkel zavarodottságot keltesz, ill. szólhat belőled a sátán is hogy a beszédeddel megtéveszd az embereket.

    2. ” Egy retrovírussal bevisznek egy aktív antikrisztusi gént (ami végül is sátántól származik) az emberbe, és az átváltozik, kvázi nefilimmé válik. …”

     ???????????????

     Jel. 13,16
     Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy ————————az ő jobb kezökre vagy a homlokukra ——————-bélyeget tegyenek;

 19. Köszönöm, hogy olvashattam ezt az irást, Sok mindenre választ kaptam.Örülök, hogy ugy élek talán ahogy kell.Sok kérdés merült fel bennem talán választ kaptam.Köszönöm.

  .

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend