Bibliatanulmányok

Az Antikrisztus és a technika

Írta: Joseph Candel

Mit tudunk az Antikrisztusról, az eljövendő világ-diktátorról, akinek hatalomra jutását a Biblia megjövendöli? Vajon él már? Valószínűleg. És mi a helyzet az új világrenddel, amit létre fog hozni? Vajon az Antikrisztus már a színfalak mögött munkálkodik világgazdasági és politikai uralomra törő tervének megvalósításán? ? Úgy tűnik, hogy igen.

Minden jel arra mutat, hogy az Antikrisztus sátáni, technológián alapuló rendszere kezdi elfoglalni a helyét. ?Sátáni?, mert az Antikrisztust maga a Sátán fogja megszállni (Dániel könyve 8,24; Thesszalonikaiakhoz írt 2. levél, 2,9; Jelenések könyve 13,2-4; 12,9), és azért ?technológián alapuló?, mert a technológiát fogja használni arra, hogy megkaparintsa és érvényesítse a világ népei feletti szinte korlátlan hatalmat. Ezzel kapcsolatban egy kulcsfontosságú bibliai vers a Jelenések könyve 13,16-17-ben található:

És megadatott neki [az Antikrisztus jobbkezének, a hamis prófétának], hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön [vagy kezükbe] vagy homlokukon [homlokukba] bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma.

Képzeljük csak el, mit gondolhatott János apostol, amikor kb. i. sz. 90-ben, látomásban betekintett ebbe az eljövendő világban zajló eseménybe. Az embereket azóta is foglalkoztatta a gondolat: hogyan lehetséges egy ilyen világméretű, diktatórikus gazdasági rendszer bevezetése. Mára elérkezett a technika kora. Az elektronikus kereskedelem rohamosan átveszi a készpénz helyét, és lényegében minden eladott, vagy vásárolt áru meg van jelölve vonalkóddal, vagy valami más módon; így már nem elképzelhetetlen, hogy egy nap a világon minden pénzügyi tranzakciót figyelemmel kísérjenek egy központi ügynökség által.

Ehhez a technológia nagy része már adott, de ahhoz, hogy az Antikrisztus terve működőképes legyen, szélesebb körben el kell terjednie, és nagyobb hatalomra van szükség. Feltehető tehát, hogy az Antikrisztus ezért támogatni fogja a mikrocsip, a biotechnika, és az Internet terén folyó kutatásokat és fejlesztéseket.

A technológia azonban önmagában még nem elegendő. Az Antikrisztusnak ezt még el is kell fogadtatnia a világgal. Úgy tűnik, hogy már ezen fáradozik, és nem egyedül. Másokon keresztül munkálkodik: többségükben mit sem sejtő cinkostársaival, akik az Antikrisztus tervének megvalósítását segítik elő az által, hogy fejlesztik és reklámozzák a technológiát; és ezek közé tartoznak a világ számos lángelméi és legnagyobb pénzügyi hatalmai. Dániel könyvének 11,21b verse vonatkoztatható erre:

Békével jön, és a királyságot csellel szerzi meg. (Jakab Királyi Bibliafordítás)

Vannak olyan Bibliafordítások, ahol ezt úgy írják, hogy ?fondorlattal szerzi meg a királyságot? ? titkos cselszövéssel, vagy mesterkedéssel. Bárhogy is lesz, a szövegből mindenképpen úgy tűnik, hogy az Antikrisztus inkább fortélyos csalárdsággal jut hatalomra, és nem csupán erős hadseregen alapuló taktikával, amire a múltbeli birodalmak vezetői támaszkodtak.

Az Antikrisztus a tömegkommunikációs eszközök különböző formáin keresztül mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy meggyőzze a világot arról, hogy ezek az új technikai vívmányok hasznosak és szükségesek. Arról persze hallgat, hogy végül saját gonosz céljaira használja majd ezeket. Vegyük fontolóra az alábbi vívmányokat:

Megfigyelés-technológia

Sok üzletben és közterületen már videokamerák figyelik és rögzítik az arcunkat és minden lépésünket. Mostanra már megszoktuk és elfogadtuk az életünkbe való eme betolakodást előnyei miatt: nehezíti a bűncselekmények elkövetését, és segít kézre keríteni a bűnözőket. Ehhez hasonlóan, az Internetes kommunikáció ellenőrzése korlátozza a gyerekpornó-készítőket, terroristákat, és olyan személyeket, akik szintén veszélyeztetik a társadalmat.

Az irattárakat elektronikus adatbázisok váltják fel, így egyre több adatot gyűjtenek, tárolnak, összekapcsolnak és továbbítanak rólunk más adatbázisokba. Mára már szinte minden tevékenységünknek ?nyoma van?, és ha a különböző forrásokból származó információkat egybevetik, elképesztő részletességgel felidézhetik az emberek tevékenységét. Az ilyen személyes adatok tárháza különösen a piackutatóknak előnyös, és hatalmas üzletet jelent. A pénzügyi titoktartás már a múlté, hisz a pénzintézetek és más cégek már rutinosan bocsátják áruba ügyfeleik életének részleteit.

Egyéb információgyűjtő módszerek kiegészítik az egyes emberekről tárolt információmozaikot. Például a számítógép-vezérlésű, autóba beépített ?fekete dobozról?; a műholdas követőrendszer alapú, mobiltelefonba szerelt csipről, illetve egyéb elektronikus eszközökről és újításokról azt mondják a felhasználóknak, hogy a javukat szolgálják. Ehhez hasonlóan, háziállatok bőre alá mikrocsipet ültetnek azonosításként, és hogy nyomon tudják követni őket; és kísérleti jelleggel Alzheimer-kóros betegekbe és gyerekekbe is ültettek már.

Biometria

A biometria olyan technológiát jelent, melynek célja az egyén személyiségjegyeiről adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adattárolás. Az adatok alapjául szolgálhat ujjlenyomat, hüvelykujjvizsgálat, retinavizsgálat, kézfelismerés, arcfelismerés, hangfelismerés, és nagyfelbontású digitális fénykép. A biometrikus azonosítás felkeltette mind a kormányok, mind a kereskedelmi szektor érdeklődését, mivel sokkal megbízhatóbb, mint az azonosítás egyszerűbb formái, mint például az arcképes személyigazolvány, vagy az aláírás.

Pénznélküli kereskedelem

A készpénzről elektronikus kereskedelemre való átváltás segít abban, hogy a kábítószer-kereskedőket, hamisítókat, tolvajokat lefüleljék; nem is beszélve a kényelemről és biztonságról, amit az elektronikus kereskedelem kínál. Az úgynevezett smart-kártyákba ma már mikrocsipet tesznek, amely nem csak a tulajdonos pénzügyi helyzetét, hanem orvosi adatait és más személyes információit is tárolja. A következő lépés logikusan az lenne, ha kivonnák a forgalomból a műanyag kártyákat, és a csipet közvetlenül a tulajdonosba ültetnék, mondjuk ?a jobb kezükbe vagy a homlokukra.?

Világméretű hálózat

Bármilyen lenyűgözők is ezek a technikai vívmányok, az Antikrisztus mindaddig nem tudja létrehozni új világkormányát, amíg mindez össze nem áll egyetlen globálisan szabályozott hálózattá ? és ez olyan akadály, ami lehet, hogy már nem sokáig jelent akadályt. A kormányok és az iparágak nemzetközi szabványokat állítanak fel, és egyre inkább szélesítik elektronikus hálózatukat; közös információkat, szolgáltatásokat, és technológiát használnak. Egyre több ország implementálja a legújabb technológiákat, hogy megoldják az adott társadalmi és gazdasági problémáikat; így tehát mindinkább kiterjesztik a hálózat lehetőségeit. A technika fejlettségi szintje most nemzetenként igen különböző, ám az egész rendszer viszonylag rövid időn belül ?online??ná válhat.

Ezen új technológiák és együttes erőfeszítések szószólói mindig a pozitív vonásokat hangsúlyozzák: nagyobb kényelem, biztonság, alacsonyabb költség, jobb minőség; gyorsaság és hatékonyság az áruszállítás és szolgáltatások terén. Kevés szó esik a negatív oldalról, mely szerint ezzel a nyilvánosság betolakodik az egyén személyes dolgaiba, amit valaha pedig tiszteletben tartottak. A tudomány és technika zászlaja alatt, és újabban a ?terrorizmus ellen folytatott harc? nevében, a világ kormányai siettetik az Antikrisztus gazdaság-politikai rendszerének kialakulását ? azt a rendszert, melytől a Biblia óvakodva int.

Ne hagyjuk magunkat eltéríteni, hogy ezt a hamis messiást kövessük, vagy arra, hogy felvegyük a bélyegét! Az igazi Messiást, Jézus Krisztust kövessük! Ha így teszünk, a jó oldalon, a nyerő oldalon állunk majd, amikor Jézus visszatér, és véget vet az Antikrisztus gonoszságának; és rendet tesz a világban (Jelenések könyve 14,9-11; 19,11-21).

Ha nem ismered még a csodák Emberét, a legnagyobb Orvost, most megismerheted, ha elmondod az alábbi imát:

Drága Jézus! Tudom, hogy követtem el hibákat, és nem érdemlem meg azokat az áldásokat, melyeket tartogatsz nekem, de elfogadom az áldozatodat, amit bűneimért fizetségként hoztál; és most elfogadom a szeretetedet, megbocsátásodat, és megváltásodat. Kérlek, gyere a szívembe, add nekem az örök élet ajándékát, segíts, hogy megismerjelek, és megtapasztaljam csodatévő hatalmadat az életemben. Ámen.

Előző posztKövetkező poszt

13 hozzászólás

 1. Kedves Orsi!

  Ne ess kétségbe! Sokkal nagyobb volumenű dolgok fognak történni a jövőben mint az adatgyűjtés beleegyezéséről szóló nyilatkozat aláírása.
  Zárójelben megjegyzem, ezt eddig is megtették, csak aláírás nélkül nem lehetett törvényesnek nevezni ezt az eljárást.

  Itt egy olyan dolgot képzelj el, ahol az embereknek a homlokára és a jobbkezére nem csak jelképes, hanem valóságos “bélyeget” tesznek.

  A jelképes bélyeg annyit jelent, hogy egy adott ember azon gondolkodik, hogy a mai világ zavaros helyzetét hogy használhatná ki a saját javára akár embertársa ellen, vagy, hogy megemeli e a kezét olyan szándékkal, hogy valakitől valamit ellopjon.
  Ezek a dolgok még csak az emberi szívekben zajlik, – és láthatatlan.

  De lesz “látható” pecsétje is az antikrisztusnak. Ezt a látható pecsétet nem szabad felvennünk. Akik a láthatatlan pecsétet is megtagadják, azok bízhatnak Istenben, hogy amikor eljő a látható pecsét ideje, akkor Istentől “kis segítséggel megsegíttetnek”.

  A Biblia tanulmányozása sokat segít ezeknek az időknek felismerésében és a helyes magatartás gyakorlásában.
  (Egy nagyon fontos dolog:
  Sokan próbálnak “tudományos magyarázatokkal” meggyőzni, a hittől elfordítani, de ne hígyj semmilyen látszatnak, szemfényvesztésnek, hanem maradj meg minden körülmények között Isten Igéjében.

  Olyan időket várunk, ahol “tudományos alapokon” megmagyarázott súlyos szemfényvesztések várhatók!
  A SZEMED MEGCSALHAT, DE AZ ISTENBEN ELREJTETT SZÍVED NEM!!!

  Isten tartson meg, üdvözlettel: K. E.

  1. Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Kimondhatatlanul hálás vagyok, hogy Isten megváltott gyermeke lehetek. Amiért még hálás vagyok, hogy óv attól, hogy elkényelmesedjek, és emiatt felkészületlen legyek. Ezt édesapám miatt írtam, aki köztisztviselő. Neki mondtam, hogy mindig imádkozzon, mielőtt aláír valamit, és ne menjen azonnal a tööbség után. Sajnos a keresztények többsége tévesen gondolkodik az utolsó időkről, ráadásul úgy, hogy az Igére hivatkozva azt mondják a nagy nyomorúság utáni elragadtatás nem áll meg a Biblia talaján.

   Isten áldjon, Orsi

   1. Kedves Orsi!

    Én inkább úgy fogalmaznék, hogy ne csak a baj és a kétség hajtson minket imádságra, hanem inkább imádság legyen az életünk.

    Azok a keresztény emberek, akik az általad leírtak szerint gondolkodnak az utolsó időkről, azok sajnos csak kereszténynek mondott emberek, halófélben lévők, eltévelyedettek.
    Imádkozz érettük is.

    A “földhöz ragadt”, nem Lélekben járó embereknek az elragadtatás hihetetlenül hangzik, mert a Földünk jelenlegi fizikai törvényszerűségeinek ellene mond.
    Ezt csak az láthatja meg, aki Lélekben jár, ezért Isten már most! tud neki adni kis mennyiségben Szellemi látást is. Az az ember meg tudja látni nem csak a földi valóságot, hanem látásán kicsiny rés nyílik a Szellemi dolgokra is.

    Azért írom ezt, mert részben örömömre, részben bánatomra, akadt olyan “tudományosnak hazudott” írás is a kezembe, amely már most! próbál magyarázatot és hitetést koholni az elragadtatáskor bekövetkező eseményekre.
    A gonosz már látja ennek az eseménynek a bekövetkezését, és már most előre megpróbálja megmagyarázni hazugsággal. /Mágneses mező, klíma változás, természeti jelenség, akármi más, csak nehogy az emberek ezt Isten dicsőségének és hatalmának tudják be./

    Most éljük az utolsó időket az Úr Jézus vissza jövetele előtt.
    Minden idők leghatalmasabb gonosz hitetéseit kell megélnünk.
    “Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.” Máté 24:24
    Ez alatt ne csak a hamis vallást értsd, hanem MINDENT ami vagy aki a Biblia alapján felépített keresztényi HITEDET akarja lerombolni.

    “De aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.” Máté 24:13.

    Üdvözlettel: Erika

  2. Még annyit, hogy a Bibliából a látható pecsétekkel én is tisztában vagyok. Hiszem azt, hogy ha édesapám valósággal Krisztus Megváltott gyermeke, akkor amikor eljön az ideje, nem fogja felvenni a bélyeget, hiszem, hogy Jézus megvédi. Hálás vagyok Istennek azért a Lélekért, ami éget belülről, hogy kiáltsak az emberekért, és szüntelenül, ne hagyjam ezt abba.
   Tudom, hogy a Szent Lélek még sok dolgot el akar végezni bennem, és azt is, hogy a dolgom, hogy a Szabadulás Örömét hirdessem az embereknek. Ez az elhívásom, hogy Krisztust, mint az Élet Kenyerét osszam meg az emberekkel.

 2. Nyíregyháza közelében lakok, és napi rendszerességgel kapjuk a Kelet-Magyarország című újságot. Olvastam egy cikket, ami a Február 22-i kiadvány címlapján volt. Illetve ugyan ezen a napon lett közzétéve itt ezen a honlapon egy cikk, ami nagyon hasonlított arra, amit az újságban olvastam.

  Biztosan hallottak önök is Magyarországon a Köztisztviselőkre vonatkozó törvénymódosításról, ami az állásukba kerülhet, ha nem írják alá március 2-ig a nyilatkozatot. “Titkos módszerrel gyűjthetnek adatokat a köztisztviselőkről”

  Ezen a honlapon olvastam a a pentagon kém kolibrijéről. A lényeg, hogy mindkét cikket ugyanazon a napon olvastam. Jó lenne tudni, hogy a két cikk vajon megegyezik-e?

  Én, amikor a Kelet-Magyarország címlapján olvastam ezt a hírt, kételkedés nélkül gyanút fogtam. Amiért ezt a kérdést feltettem, nem is magam miatt, mint inkább édesapám miatt, akinek próbáltam beszélni arról, hogy a Biblia mit mond az Antikrisztusról, de nem engedte meg, hogy végigmondjam. Nem tudom, hogy aláírta-e már, de nagyon kérem az Úr Jézust, hogy ezt valahogy akadályozza meg, még ha az állásába kerül is, hogy valahogy lássa meg az aláírás mögött rejlő veszélyt. Ha csak annyit tehetnék, hogy felolvasom neki a Bibliából, amit az Antikrisztusról mond. Isten imaharcosnak hívott el, kiált a szívem azért, hogy ne írja alá, és azért is, hogy valósággal elfogadja a megváltást, és Isten ébressze fel.

  Köszönöm, hogy elolvassák.

  1. Szia Orsi !
   A beleegyezés, hogy bármikor lehallgathatnak vagy megfigyelhetik az ember számítógépét, bele olvashatnak a leveleimbe, ezt a rendeletet a férjem munkájából kifolyólag nekem a feleségének is alá kellett írnom. Én nem látom ezt olyan tragikusnak, hiszen ha nem írja alá apukád a nyilatkozatot, attól még megfogják figyelni, ha arra kerül a sor. Ez nem az antikrisztus bélyege, ha erre gondoltál. Hiszen már most is (gondolom) “láthatatlanok” bele- bele kukkantanak esetleg a számítógépünkbe. Én tisztába vagyok, azzal, hogy le ellenőrzihetik esetleg a számítógépemet annélkül, hogy tudnák róla, elolvashatják a leveleimet stb. De a leveleim és dokumentumaimban ráfognak bukkani az evangéliumra is! Had olvassák!!!!

   1. Tudom, hogy ez még nem az. Nem félek, mert az Úr kezébe tettem a családom jövőjét. Viszont én nem dönthetek helyettük. Hiszem, hogy az Úr gondoskodik arról, hogy ők is ott legyenek ajd a Bárány menyegzőjén! Sokszor ejtett pánikba az eseméyek folyása, de ráébredtem, hogy nincs okom félni, hiszen fel vagyok fegyverezve Sátán minden támadása ellen.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend