Idők jelei

A Noé film bukott angyal “hősei”

Időkjelei: Valószínűleg már most sokan elmentek megnézni a bibliai Noéról, Russel Crowe főszereplésével készült filmet. Mivel a téma nemcsak a múlt, de a jelen szempontjából is fontos, úgy gondoltuk mindenképpen meg kell osztanunk néhány alapvető problémát a filmmel kapcsolatban. Mivel az alkotás nagyon sok ponton tér el a Bibliától, itt most csak a leglényegesebb, legmegtévesztőbb és a végső időkkel is összefüggő kérdésre koncentrálunk. Az alábbi linkeken további hasznos elemzések olvashatók, részletezve a filmmel kapcsolatos egyéb problémákat, az elsőben magyarul, a másodikban pedig angol nyelven:

bibliaszov.huanswersingenesis.org

noah-movie-2014Forrás: The Truth Wins

A filmmel kapcsolatban elsőként azt kell tudni, hogy egyértelműen a bukott angyalokat állítja be jófiúként, akiket az emberiség iránt érzett együttérzésük miatt penderítettek ki a mennyországból, amit mi sem mutat jobban, minthogy a film szerint ők segítenek Noénak a bárka építésében, amiért haláluk után mennybe szállnak, de csak miután megvédték a bárkát a gonosz emberektől.

Darren Aronofsky, a film köztudottan ateista rendezője azt nyilatkozta, hogy “az eddigi legkevésbé biblikus filmet” akarta elkészíteni és úgy tűnik, ez sikerült neki. A Noéban szinte minden pont fordítva van, mint ahogy azt a Bibliában olvashatjuk. A bukott angyalok nem gonoszok, hanem egyenesen hősök. Noét pedig nem igaz prédikátornak (I. Mózes 7:1), hanem pszichopata őrültnek állítja be, aki gyűlöli az emberiséget és kész megölni születendő unokáját, amennyiben az lány. Azt is sikerült elérnie, hogy az “Isten” szó egyetlen egyszer sem hangzik el a filmben, sőt, amikor Noé megpróbálja elmagyarázni családjának, hogy a világ “teremtése” miként ment végbe, a vásznon a darwini evolúció képeit láthatja a néző. A filmet körülövező viták azonban úgy tűnik, hogy leginkább a készítők bevételét növelik. Észak-Amerikában már a bemutató első hetében 44 millió dollárt hozott a kasszába.

Biztosan sokan várták a film megjelenését, arra számítva, hogy az remek lehetőséget kínál majd a világban folyó fontos események megvitatására. Sajnos azonban a film szinte a felismerhetetlenségig torzítja el az eredeti történetet és olyan téveszméket ültet a Bibliát nem ismerők fejébe, amiknek semlegesítése jóval több időt igényel, mint a film időtartama, tehát több kárt okoz, mint hasznot.

Sajnos Bibliaismeret hiányában sokan abban a hiszemben állnak fel az előadás után, hogy Noé igaz történetét látták, ami nem is lehetne távolabb az igazságtól.

Mielőtt megvizsgáljuk, hogy miként mutatja be a rendező a bukott angyalokat, olvassuk el, hogy pontosan mit ír erről a Biblia:

1 Történt pedig, hogy amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön, és leányaik születtek,

2 látták az istenfiak, hogy szépek az emberek leányai, ezért feleségül vették közülük mindazokat, akiket kiszemeltek maguknak.

3 Akkor ezt mondta az Úr: Ne maradjon lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test. Legyen az életkora százhúsz esztendő.

4 Abban az időben, amikor az istenfiak bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik – sőt még azután is -, óriások éltek a földön. Ők azok a vitézkedők/hatalmasok, akik ősidőktől fogva hírnevesek voltak. (I. Mózes 6:1-4)

Istennek egyértelműen nem tetszett, hogy a bukott angyaloknak és az emberek lányainak hibrid utódai születtek. Júdás levelében azt olvashatjuk, hogy ezeket a bukott angyalokat bilincsben tartja az ítélet napjára:

Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére. (Júdás 1:6)

Énok könyvéből, ami nem része a Bibliának, de éppen Júdás levelében olvashatunk utalást rá, több részletet is megtudhatunk ezekről a “Virrasztókról”, ahogy ott nevezik őket:

A Virrasztók (arámi: ???????, iyrin) olyan angyalok, akiket azért küldtek a földre, hogy figyeljék az emberiséget. Egy idő után vágyakozni kezdtek az ember leányai után és vezérük, Shemjáza bíztatására, aki biztos akart lenni abban, hogy nem egyedül viszi véghez ezt a tettet, csoportosan kiváltak az angyalok közül, hogy az ember lányaival utódokat nemzzenek és saját gonoszságaikra tanítsák az emberiséget. Ezekből a frigyekből születtek a Nefilimek, akik rendkívül aljas természetű óriások voltak és sok gonoszságot követtek el a földön, veszélybe sodorva az emberiséget. Shemjáza és társai többek között megtanították az embereknek a harci technikákat, a fegyvergyártás művészetét, az arc kifestését, a varázslást vagy például, hogy hogyan “üthetnek meg úgy egy embriót, hogy elvetéljen”. Végül Isten elküldte az özönvizet, hogy megtisztítsa a földet a Nefilimektől, előtte azonban elküldte hírnökét Noéhoz, hogy figyelmeztesse, és rajta keresztül megtartsa az emberi fajt. A Virrasztókat sötétségben és bilincsben tartja fogva az ítéletig. (Wikipédia összefoglaló)

Ez alapján azt gondolhatnánk, hogy egy Noéról készült filmben a bukott angyalok egyértelműen a rosszfiúk.

Sajnos rosszul gondolnánk.

Az Arnofsky féle verzióban ők a jófiúk, akik segítenek Noénak a bárkakészítésben, ráadásul amolyan kőóriásokként mutatja be őket, akik ahhoz képest, hogy a kezük egy szikladarab, elég ügyesen bánnak a szerszámokkal.

A filmben a bukott angyalok könyörületesebbek, mint a Teremtő, és miután az emberek iránt mutatott együttérzésük miatt száműzik őket a földről, Methuséláh megmenti őket tüzes kardjával.

A forgatókönyv szerint a Virrasztók jóban vannak Methuséláhval, mert egyszer korábban már megmentette őket, amikor lejöttek, hogy segítsenek az embernek, akiket a Teremtő kiűzött az Éden kertjéből, amiért büntetésként a földhöz kötötte és kőlényekké változtatta őket. Az emberek azonban miután mindent megtanultak tőlük, megpróbálták rabigába hajtani és megölni őket. Menekülésük közben Methuséláh tüzes kardjával harcolva segíti őket.

A film végén a bukott angyalok ítélet helyett a mennyországot kapják jutalmul, miután életükkel védték a bárkát a vad embercsordákkal szemben.

A bukott angyalok Shemjáza vezetésével védik Noét az özönvíz kezdetén Tubálkain dühöngő seregével szemben, akik a bárkára próbálnak feljutni. A Virrasztók egymás után esnek el. Az első halála után a Mennyekhez kiáltva kérik bocsánatukat, ami után kőtestük fénnyé változik, majd felszáll az égbe. A “feltámadást” látva az egyik kőóriás így kiált fel: “Visszatér a Teremtőhöz!”

El lehet képzelni hogyan reagálnak majd a gyerekek a filmre. A Noét segítő, hősként viselkedő kőóriások lesznek az újdonsült szuperhős példaképek és sejtelmük sem lesz, hogy valójában kik is ezek a Virrasztók, illetve, hogy nem mesehősökről, hanem valódi, mégpedig gonosz lényekről van szó.

Általában nem érdemes sok időt tölteni a Hollywoodi filmek elemzésével, ez esetben azonban sok százmillió emberhez jut el egy olyan hamis üzenet, ami nemcsak a múlt, de a jelen szempontjából is nagyon fontos.

A bukott angyalok valós lények és tényleg az ember lányai közül vettek feleségeket maguknak. Utódaik, a Nefilimek szintén valóságosak.


A Nefilimekkel foglalkozó egyéb posztok:
Bukott angyalok
Mi köze lehet a 3000 éves hieroglifáknak a Nefilimekhez?


Noé is egy létező személy, akit Jézus példaként állított elénk, arra figyelmeztetve, hogy a visszajövetele körüli idők nagyon hasonlítanak majd az ő napjaira:

Ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is.

Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Nóé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is. (Máté 24:37-39)

A film tehát a Biblia helyett az illuminátus elit ideológiáját követve próbálja tovább népszerűsíteni azt az ősi hazugságot, hogy Isten vagy nem létezik vagy gonosz, segítséget pedig inkább a sötét oldaltól várhatunk.

“Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség; azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű!” – Ézsaiás 5:20

A filmmel kapcsolatos beszélgetéseink során érdemes feltenni néhány olyan kérdést, amire az alkotás nem vagy helytelenül válaszol. Például “Honnan tudta Noé, hogy mit akar tőle Isten?”, “Milyennek mutatja be a film az emberiséget?”, “Miért küldte Isten az özönvizet?” vagy “Miért építette Noé a bárkát?” és mutassuk meg mit ír erről a Biblia.

Nem utolsósorban pedig ne felejtsük el átadni, hogy amiként Noé kegyelmet talált Isten szemében és a bárka segítségével megmenekült, mi Jézushoz fordulhatunk a Megváltás bárkájáért.

Előző posztKövetkező poszt