Háborúk

Észak-Korea, mint gyújtózsinór?

?Amikor Jézus az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték: “Mondd meg nekünk: mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad.? ? Máté 24:3, 6-7

Forrás: alt-market.com

Észak-Korea kérdésének megvitatását a szenzációhajhászás és az indifferencia furcsa keveréke jellemzi a nyugati országokban. A fővonalas média gyakran állítja, hogy a kommunista ország közvetlen veszélyt jelent az amerikai nemzetbiztonságra nézve, számos feltételezett forgatókönyvet vázolva elénk arról, hogyan egyesíthetik erőiket az Al-Qaeda szervezettel egy közös terrortámadás kivitelezésére. Ugyanakkor a nemrég elhunyt Kim Jong-Il folyamatos fenyegetőzései és háborús retorikája elaltatta a közvéleményt és a legtöbben egyáltalán nem foglalkoznak a témával.

A legutóbbi fejlemények közepette az derült ki, hogy a legtöbb ember alig követi az Észak-Koreával kapcsolatos eseményeket, a háború veszélyén pedig legjobb esetben is csak mosolyognak.

Az amerikai propaganda és a koreai melldöngetés veszélyes helyzetet teremt. Észak-Korea egy gazdasági katasztrófasorozat gyújtózsinórjává válhat, és sajnos vannak emberek a világban, akik ezt képesek kihasználni, amennyiben érdekeik így kívánják.

A nagyon is konkrét terveket szem előtt tartó globalisták által támogatott fővonalas nézet szerint Észak-Korea egy szörnyeteg atomhatalom, amelyik az Al-Qaeda-val együttműködve csupán a megfelelő pillanatra vár, hogy lecsapjon az Egyesült Államokra. A pán-globális gonosz-tengelyének képzeletbeli földje George W. Bush kormánya óta része az amerikai kultúrának. A nagy tévécsatornák az Iránhoz, Szíriához vagy Észak-Koreához hasonló országokat az ENSZ fegyverkereskedelmi egyezményének ellenségeiként állítják be. Arról kevesebb szó esik, hogy ezek az országok azért vonakodnak aláírni az egyezményt, mert az Egyesült Államokhoz hasonló nemzetek a gondosan elhelyezett kiskapuk segítségével mindig megtalálják az utat, hogy fegyverrel lássák el a felkelőket.

A hatalom rendre megfeddi ezeket az országokat, mint az Új Világrend gazdasági együttműködésének és ál-utópiájának legfőbb ellenségeit. A csodálatos globális falu felé vezető utat a makacs különcök és a fejlődés akadályozói elleni csataként állítják be. A személyes és nemzeti szuverenitást elavultnak és a születőben lévő új rend gátjának tekintik. Észak-Korea így egy kitűnő ál-példa a szuverenitás ellen.

Észak-Koreával kapcsolatban felsorolhatatlan számú gonoszságot, rendellenességet és igazságtalanságot mutathatunk fel, de ezek leginkább a teljesen elszabadult kommunista őrületnek tudhatók be és nem sok közük van a nemzeti függetlenséghez. A méhkas mentalitással és a kollektivizmussal van baj, nem azzal, hogy tisztes távolságban akarnak maradni a globális játéktól.

Az Egyesült Államokat fenyegető közvetlen háborús veszély kérdése pedig az adott forgatókönyvtől függ. Észak-Korea szinte semmilyen logisztikai kapacitással nem rendelkezik egy tisztességes megszállás lebonyolításához. Az ország több mint egy évtizede kiterjedt éhínséggel küzd.

Egy háború kirobbantása soha nem állt Észak-Korea érdekében. Infrastruktúrájuk egyszerűen nem bírna el egy ilyen terhelést. Létezik azonban egy forgatókönyv, ami szerint Észak-Koreát az aggodalmak ellenére is bele lehetne lovalni a katonai csapás elindításába.

Az éhínség erősödésével egyenes arányban erősödik a forradalom veszélye is. Egy kormány, jelen esetben egy szélsőséges diktatúra, amikor hatalma veszélybe kerül, szinte mindig kegyetlen erőszakhoz folyamodik, és bármilyen áron megpróbálja fenntartani azt. A nyugat által bevezetett szankciók teljesen destabilizálhatják az amúgy is éhező országot. Így elképzelhető, hogy kétségbeesésükben megtámadják Dél-Koreát, hogy több élelmiszerhez és nyersanyaghoz jussanak.

Észak-Koreában a kötelező katonai szolgálat két évre szól, hadseregük a becslések szerint 1,1 millió főből áll, ami megközelíti az USA hadseregének létszámát, ehhez azonban hozzájön még csaknem 8 millió tartalékos katona, az amerikai 800 ezerhez képest. Kétségbeesésükben elképzelhető, hogy földi támadást indítsanak és egy ekkora hadsereget nehéz lenne kifüstölni hazai terepen. Az ázsiai kultúrák híresek aszimmetrikus harcászatukról (ami az amerikai hadsereg kriptonitja), és egy ilyen eshetőséget nem szabad félvállról venni, mint ahogyan azt Amerikában sokan teszik. Megfeledkeznek az utolsó koreai háború kimeneteléről. Egy ilyen konfliktus legjobb esetben is évekig, akár évtizedekig húzódó földi hadjáratot jelentene. Észak-Koreához hasonlóan az Egyesült Államok sem rendelkezik egy ilyen háborúhoz szükséges logisztikával vagy gazdasági feltételekkel.

A szkeptikusok úgy gondolják, hogy soha nem jutunk el erre a pontra, azzal érvelve, hogy bár Észak-Korea sokszor fenyegetőzött ilyesmivel, még soha nem váltotta be fenyegetéseit. A jelenlegi fejlemények azonban igencsak eltérnek a korábbi esetektől.

1. Fontos figyelembe venni, hogy Észak-Koreában vezetőváltás történt. Kim Jong-il hetvenkedésének évei elmúltak, a fiáról, Kim Jong Un-ról pedig nem sokat tudunk. A fiatal diktátor eddig mindent véghezvitt, amit ígért, beleértve a nukleáris robbantásokat, amiknek eredményeként a nyugat új szankciókat vezetett be. Balgaság lenne azt feltételezni, hogy a fiú mindent apja mintájára tesz majd.

2. Sokan azt állították, hogy Észak-Korea soha nem fogja beváltani fenyegetőzését, hogy felrúgja az 1953 óta életben lévő fegyverszüneti egyezményt, pedig pontosan ezt tették március elején.

3. Észak-Korea elkezdte a közvetlen kommunikációs összeköttetések megszakítását majd a déllel fennálló katonai forródrótot is elvágta.

4. Észak hivatalosan is hadat üzent Dél-Koreának. Az amerikai kormány szerint ez csak üres fenyegetőzés, de ezeknek az eseményeknek a gyors egymásutánja más felé mutat.

5. Észak-Korea bejelentette egy korábban bezárt nukleáris létesítmény újraindítását.

6. Észak-Korea hirtelen bejelentette, hogy lezárja a Kaesong Ipari Zónát, ahol észak és dél gyártóközpontja található. Az ottani dél-koreai egységek 50.000 észak-koreait alkalmaznak, az 1000 dél-korai munkás mellett. Ez a megállapodás évi 2 milliárd dollár bevételt jelent Phenjannak. Az egység 2000 óta üzemel és a mostanihoz fogható lezárás még soha nem fordult elő korábban. Az a tény, hogy az észak hajlandó ilyen komoly bevételről lemondani, jelzi, hogy a helyzet cseppet sem veszélytelen.

7. Az év elején Észak-Korea ezüstvásárlásai Kínától jelentősen megemelkedtek. 2012-ben a koreai kormány összesen 77.000 dollár értékben vásárolt nemesfémeket. 2013 első néhány hónapjában pedig összesen 600.000 dollár értékben vettek ezüstöt.  Észak-Korea nemesfém készleteiről nincs adat, bár a legtöbben úgy gondolják, hogy nem lehet jelentős. A jelenlegi felvásárlás azonban jelezheti azt is, hogy a kormány próbálja védeni pénzügyeit az egyre sebezhetőbb gazdasági környezetben. A történelem azt mutatja, hogy a háborúra vagy megszállásra készülő nemzetek jelentős mennyiségű nemesfémet próbáltak felhalmozni a konfliktus indítása előtt.

A helyzet további elmérgesedéséhez elég a szankciók szigorítása. Ezzel a hatalmak is tisztában vannak, bár egy újabb Tonkini-öböl incidens (ami köztudottan egy megrendezett esemény volt) is elképzelhető.

Talán érdemes lenne számba venni egy koreai konfliktus kirobbanásának esélyét.

Egy kiterjedt, aszimmetrikus hegyi háború már önmagában is nehéz. Észak-Korea megszállása Afganisztánnál is súlyosabb következményekkel járna és nehezen megvalósítható, már csak a szükséges manőverek száma miatt is. De egy pillanatra tegyük félre Észak-Koreát és vizsgáljuk meg a legnagyobb veszélyforrást: a dollár összeomlását.

Kína, az amerikai állampapírok elsőszámú birtokosa, elindult a dollárról való leválás útján. A 2008-as helyzettel ellentétben, ez nem elméleti, hanem egy nagyon is valós folyamat, ami már a végső fázisnál tart. A fővonalas elemzők szerint Kína soha nem fog leválni a dollárról, mert ez ártana saját exportpiacainak és befektetéseinek. A probléma abban áll, hogy Kína már javában próbál megszabadulni dollártartalékától különféle kétoldalú megállapodások segítségével. Most már Ausztrália is csatlakozott a dollárt leváltó államok sorához a Kínával folytatott kereskedelemben.

Kína nemcsak beszél erről, hanem cselekszik.

A kínai leválás pedig csak egy része a nemzetközi bankok ténykedésének, aminek lényege egy új világvaluta létrehozása. Ez a valuta már létezik, az IMF Különleges Lehívási Jogainak (SDRs) formájában. Ennek széleskörű bevezetése csupán két dologtól függ:

Első körben Kínát jelölték ki az új fogyasztói motorként az amerikai összeomlás nyomában. Kereskedelmük már most túlszárnyalta az Egyesült Államokét, azonban a terv kiteljesedéséhez a jüannak először jobban el kell terjednie a globális piacokon, hogy ezzel segítse az IMF-et a dollár leváltásában. Kína nemrégiben bejelentette, hogy 6000 milliárd dollár értékben fog kibocsátani jüanban denominált kötvényeket külföldi befektetők részére.

A második fázisban Kínának és az IMF-nek szüksége lesz egy bűnbakra, illetve a közvélemény számára logikusnak tűnő, ürügyként tálalható eseményre, hogy végleg megszabadulhassanak a dollártól. Észak-Korea amerikai megszállása tökéletes lenne erre a célra.

Míg Kína a jó szamaritánus szerepét játszotta az USA felé Észak-Korea ?kezelésében?, és bizonyos intézkedéseket támogatott (legalábbis papíron), soha nem támogatna egy nyugati katonai akciót ilyen közelségben saját határaihoz. Kína számára elfogadhatatlan lenne egy Észak-Korea ellen folytatott háborúval járó NATO és USA katonai jelenlét, az ellentámadáshoz pedig még fegyvert sem kellene ragadniuk. Nem kell mást tenniük, mint megszabadulni minden dollártól és kilátásba helyezni, hogy felfüggesztenek minden kereskedelmi kapcsolatot azokkal az országokkal, akik nem követik példájukat. A dominóhatás eredményeként az amerikai kiadások egekbe szöknének és az USA kénytelen lenne kivonni csapatait. A lényeg azonban, hogy a dollárt, egy globális összeesküvés áldozata helyett, ?háborús veszteségként? írhatnák le.

Tehát az észak-koreai helyzetet érdemes nagyon is komolyan venni, nem a média propaganda hadjárata vagy az ország ?barbár és erőszakos nacionalizmusa? miatt és nem is azért mert ?terroristákkal szövetkeznek?, hanem azért mert egy ilyen háború a globalizációnak a koreainál sokkal gonoszabb céljait szolgálná. Függetlenül az események alakulásától, mindig az események mögött rejlő igazi indítékokat kell keresnünk és feltenni a kérdést, hogy ki is nyerne igazán a végén.

Előző posztKövetkező poszt

34 hozzászólás

 1. A cikk egy remek elemzés ! Olyan összefüggéseket is feltár, amit a nagypolitika soha sem tett meg és nem is fog megtenni!
  Igen, elképzelhető,hogy ÉK lesz a gyutacs ! Főleg azután,hogy a szíriai katonai beavatkozásról az USA lemondott, Irán körül meg csend lett ! Vége van az izraeli háborús hecckampánynak is !

 2. http://karpatinfo.net/cikk/kulfold/eszak-korea-barikadokat-epit-del-koreai-hatar-menten
  http://hir.ma/kulfold/eszak-korea-levegojebe-radioaktiv-gazok-kerultek/83119

  A bárikád szeríntem veszélyes , mivel arra , ha a közvetlen parancsnok
  adja ki a parancsot . Az a védelmi állás megerősítése a egysége
  körül . Az pedig harci szituációra való felkészülés .Ami már tényleg
  baj lehet , főleg egy éhező országnál .
  Reméljük vaklárma , de azért imátkozni kezdek a békéért, mert ez
  már tényleg veszélyesnek tűnik .

 3. ndex.hu/tudomany/2013/04/24/radioaktiv_gazok_szabadultak_fel_e-koreaban/

  Engem az is nyugtalanit , hogy csak xenon-131m-t és a xenon-133
  találtak a levegőben .
  Egy ősi igazság , ha nem megy egy úton , csináld egy másikon .
  Ha nincs valamid kerüld meg , bár kicsi a esély azért meg van .

   1. Nem értem, hogy jön ez ide. Ezek pánikkeltő mainstream bejátszások. Ezek semmit sem bizonyítanak. Te is tudod, hogy bármikor kilőhetnek valamit az egyik US.Navy-s hadihajójukról és azt mondják, hogy a É-K. voltak, az emberek meg elhiszik. Egyszerű mint 1×1.

  1. In 1720, Michael Angelo Tamburini, then General of the Jesuits, said to the Duke of Brancas “See, my Lord, from this room–from this room I govern not only Paris, but China: not only China but the whole world, without any one knowing how ’tis managed.”
   History of the Jesuits Vol.1 p.107, Andrew Steinmetz, 1848

 4. A cikk is tele van több megkérdőjelezhető igazságtartalmú állítással.

  “Észak-Koreával kapcsolatban felsorolhatatlan számú gonoszságot, rendellenességet és igazságtalanságot mutathatunk fel (…)”
  Ezek honnan lettek véve? Csak nem a “független” nyugati sajtóból? Vagy a BBC hírekből? Esetleg a Google Maps műholdas képeiről, ahol “haláltáborok” láthatók? Ugyan már! Belátható, hogy a nyugati izoláció miatt Észak Kóreáról _semmi_ konkrétat nem tudunk és nagyon ők maguk sem törekszenek a nyugati ember tájékoztatására. Nem tudunk biztosat
  – se gonoszságról,
  – se igazságtalanságról,
  – se rendelleneségről (egyébként hogy melyik rend-ellenességéről van szó, az külön egy mise lenne),
  – se éhínségről,
  – se szélsőséges diktatúráról (a liberális nyugat szerint valamennyi szellemi/szakrális vezető által irányított hierarchikus társadalom = diktatúra, mint ahogy a legtöbb szabadságharcos is terrorista),
  – se kegyetlen erőszakról,
  – se forradalmi veszélyről!
  Utóbbiban onnan is biztosak lehetünk, hogy a nyugati sajtó még nem közölt híreket szabdságharcosokról, forradalmárokról és azok politikai és anyagit támogatásáról. Egyébként csonttá soványodott kóreaiakat se bírtak még lehozni médiáikban. Mivel a nyugat forradalmi téren nem talál rajtuk fogást a demokratikus “értékek” terítéséhez, ezért próbálja külső konfliktusba vonni az országot. A KNDK-ból szököttek nyilatkozatait olvasva kiderül, hogy nagyrészt liberális söpredék (ha egyáltalán valósak és nem kreálmányok), akik nyugati szabadítóiknak megteszik azt a szívességet, hogy haláltáborokról írnak. A liberálisok számára a kemény, de igazságos büntetés egyébként mindig a halállal egyenlő, csekély de mindenki számára megfizethető élelmiszerválaszték meg az éhínségel.
  A nyugat által tálat “igazságról” mindenkinek lehet némi fogalma Irakban, Afganisztánban, Líbiában és Szíriában azonnal szükségesnek látott beavatkozások kapcsán – az első három már a nyugati sajtó által is elismert valótlanságokra épült, ahogy Szíria kapcsán is valószínűleg be fog ez bizonyosodni a konfliktust követően. Remélhetőleg a cikkíró nem a KNDK elleni hangulatkeltés okán, hanem tájékozatlanságból közöl tényként nyugat által szajkózótt “igazságokat”.

  A korábbi eseményekre hivatkozó hét eltéréssel kapcsolatban:
  – a 4. pont ebben a formában nem igaz, mert ahogy a 2. pont is említi: fegyverszünet volt a két ország közt a háború óta, békeegyezmény nem, azaz a háború óta hadban állnak. Nem volt újabb hadüzenet.
  – 7. ponttal kapcsolatban nem kell csodálkozni, minthogy a világ minden egyes magára és népére gondoló hatalma az utóbbi 2-3 évben nagyarányú nemesfém-felhalmozásba kezdett. Ez globális jelenség. Kína és az oroszok megveszik, az USA elrabolja az aranyat, a németek visszakövetelik a francia és amerikai bankoktól, stb.
  – valamennyi egyéb ponttal kapcsolatban a cikk azt felejti el feszegetni egyedül, hogy miért? Ne legyünk naívak: nem a cikkben sugallt “Kim Jong Un nem pont olyan, mint Kim Jong Il” a megoldás. Inkább a kóreai vezetőcsere és a rosszul álló szír beavatkozás óta felgyorsított amerikai provokáció az ok. Tehát a kóreai vezető döntései _reakciók_ és nem akciók.

  A szankciók szigorítása egy eleve elszigetelt ország esetében nem okoz extra fájdalmat, pláne, hogy a KNDK – bár nem él nagy lábon (libsik szerint ez maga a pokol) – többnyire ÖNELLÁTÓ. Kína (és Oroszország is) pedig folyamatosan segíti. A nagyarányú ezüstvásárlás is inkább felfogható egy Kína felé történő “fizetésnek” a segítségért. A segítőknek nem érdeke, hogy a nyugyati szankciók cél érjenek, és hasonlóan blokkolják azokat, mint Irán esetében.

  Kína összeesküvése a $ leváltására É.Kórea beáldozásával: nem vagyok én semmi összeesküvés-elméletnek elrontója, de a jelenleg ismert tények alapján Kína nem egészen olyan eszközökkel dolgozik, mint a nyugat – bármi legyen is a célja. Például nem árulja el és áldozza be a hozzá közel állókat, mint az USA (Irakot, Afganisztánt, Líbiát). Úgyhogy míg a nyugat tekintetében saját sajtójuk cikkeivel is alátámasztható az ilyen összeesküvés, a (még nem liberalizált-demokratizált, saját hagyományaikon építkező) keletiek gondolkodása egy _cseppet_ más – ÉS – egyelőre semmivel nem támasztható alá, hogy Kína nyugati mintát követne. Inkább az ellenkezője látszik: tanul az összeomló nyugat hibáiból. Remélem, hogy erre nem cáfolnak rá. A Kínai összeesküvés tehát puszta feltételezés és ráadásul egyelőre minden kézzel fogható múltbéli példát nélkülöz.

  Egy jó összefoglaló az “igazságról” a 2012 blogról – emésztgesse mindenki:

  “A világról szóló ismereteid 99.99%-át más emberektől nyered különböző kommunikációs csatornákon át. A tudásod 99.99%-a valójában tehát HIT, hogy az embertársaid azért osztják meg veled a tudásukat, mert ily módon hatékonyabban tudunk kooperálni egymással a sikeres lét érdekében. Még az olyan triviális igazságok is, mint hogy a Föld gömbölyű, ezen alapulnak – hacsak nem utaztad körbe ténylegesen. Az emberek közötti információáramlás redundáns: egy adott csomópontból származó információ jár körbe közöttünk. Egy információ pedig akkor hiteles számodra, ha a “forrás” hiteles, ez a “forrás” pedig: az a csomópont, ahonnan kaptad, és nem a kiindulási csomópont. A kiindulási csomóponttal általában nem vagyunk tisztában; ha az egyetemen egy plutónium-izotóp tulajdonságairól tanulsz, nem törődsz vele, hogy az ismeretet melyik kutató szerezte meg, a professzor és a mögötte működő intézmény hitelébe vetett bizalom elég. Ha egy gráfként rajzoljuk fel az emberek közötti információáramlást, megkapjuk azokat a személytelen intézményrendszereket, amelyeket a gráfon belül zárt egységként bekarikázhatunk, és a karikákra ráírhatjuk, hogy AUTHORITÁS. Ha a karikák közül elég sokba behelyezünk egy olyan csomópontot, amely forrásként működik és mi irányítjuk, viszont maga a csomópont a kívülállók számára ismeretlen, akkor gyakorlatilag mi irányítjuk azt, hogy mi igaz, és mi hamis – és mivel a valóságot az emberek értelmezési szűrőkön keresztül vizsgálják, még olyasmit is el tudunk hitetni velük, ami ellentmond a személyes tapasztalatuknak.”

 5. Észak-Korea lenne a beindító motor?
  Furcsa dolognak tartom, hogy így Irán után, hogy a fenébe kerültünk Észak-Koreához?
  Ez vagy egy nagyon agyafúrt színjáték, hogy elkerüljék a Közel-Keleti válságot, vagy tényleg ez fogja beindítani a végidőket.
  Kicsit eltérek a témától: Sokszor hallhatjuk ilyen ezo-egyházaktól, hogy az annunakik vagy kik, megvédenek bennünket egy esetleges atomháborútól. Én úgy gondolom, amint te is írtad Thea, hogy valamiféle “űrlények” vagyis bukott angyalokat próbálnak meg visszahozni ezekkel a háborúskodással, figyelemelterelés gyanánt verik a mellüket egymásnak, de közben a köz”gój”népet meg teljes sötétségben tartják. Van millió magyar és más nyelvű weboldal is, akik jósolgatják a “Megmentő(k)” visszajöttét. Ugye az embereket felidegesítik és mindenki fél, erre csak-csak mindenki egy megmentőt fog várni. Német izraelita közösségi oldalakat is olvasgatok, aholis nagyon várják a zsidók megígért Messiását, és azt híresztelik, hogy lassan meg is fog érkezni.
  A világ népei már nagyoncsak ott vannak, hogy kiáltoznak egy segítőért. Én mindenesetre, viccesnek tűnhet amit mondok, de várom a Biblia események bekövetkezését. Tisztában vagyok vele, hogy még sok víz folyik le a Dunán addig, amíg megjön a várva-várt megmentő, de tényleg úgy érezhetjük, hogy közel van a nap.
  Gondoljunk csak bele, hogy 4-ből 3 ember a mai világban az aranykort várja, és a teljes “ébredésnek” nevezett agyrémet.
  Szegény emberekkel elhitették, 2012-ben, hogy kinyílik a harmadik szemünk és gold “new” age, blablabla.
  2013-as évtől viszont nagyon sokan félnek, mivel változó évnek tekinti sok nép. Nem szokásom matekozni, de 13-as szám azt ki nem állhattam már kiskoromtól kezdve. Na a lényeg, hogy változások lesznek, de ki kell tartanunk együtt.
  T33.: Ez a Jelenések részlet, hogy jön ide?

  1. Szerintem kicsit félreértetted a cikk felvetéseit.
   Nem a közel-keleti válság elfajulásáról, hanem a dollár kiiktatásáról ír, egyéb célból pedig nem tartja valószínűleg a háború kirobbanását. Irán megtámadása egészen más téma, azt más célból akarja az elit.

   Egyébként sokan gondolják, hogy Észak-Korea lehet egy kiterjedt háború kiváltója.
   Ne felejtsük el, hogy az utolsó hét év előtt és alatt nem egy hanem sajnos több háború is lesz. (Dániel 11)

   1. Nemzet, nemzet ellen támad! Észak-Korea és Dél-Korea végül is “egy nemzet”.
    Sokan nem gondolhattak eddig Észak-Koreára szerintem. Sőt, senki sem gondolt eddig Észak-Koreára. Mindenki Közel-Keletre gondol, mint III, VH helyszínére. Ez az Észak-Koreás történet szerintem kacsa lehet. Mi köze van a világvaluta bevezetésének Észak-Koreához? Szerintem az égvilágon senki, de gyújtózsinórnak jó példa Észak-Korea, ezzel egyetértek.
    Én úgy vagyok vele, hogy egy globális háború kell ahhoz, hogy bevezessék a világvalutát. A háború elmúltával pedig mindig nagy-nagy béke teremtődik, ahol színre léphetnek a megváltójelöltek. PL.II.VH után Európai Közösség.
    Szerintem, lassú játszma lesz ez, amely pár évig is elhúzódhat. Ügyesen sakkoznak a vezetők, de mikor adnak mattot, ezt mi átlagemberek sima cikkekből nem tudhatjuk.

    1. A cikk pont arra próbál válaszolni, hogy hogyan kerülhet Észak-Korea a képbe és egyáltalán nem állítja, hogy a III. VH kiváltója lenne. Szerintem olvasd el még egyszer. 🙂
     Mit értesz az alatt, hogy ‘kacsa’? Ez a cikk leegyszerűsítve azt próbálja elemezni, hogy miként tudná az elit kihasználni a két Korea és az USA közötti konfliktust.

    2. Értem én, hogy ez egy elemzés, de a cikket elolvasva nekem olyan érzésem van, mintha mindent emberek terveznének meg (egy elit csoport), ők állnának az események mögött, holott nem szabad elfelejtenünk, hogy továbbra is, mig a világ világ, Isten az események mozgatórugója, semmi sem történik az Ő tudta nélkül. Az is lehet, hogy Észak-Korea ezzel a húzással a saját vesztébe rohan, ezzel vége lesz az ottani rezsimnek, és végre Isten népe felszabadulhat abban az országban is. Persze én nem értek ezekhez a dolgokhoz, de azt tudom, hogy Isten számon tartja az ő népének szenvedéseit, és nem hullnak porba az imák, és drága előtte az Ő gyermekeinek halála.

    3. Az a tény, hogy Isten mindenről tud, nem jelenti azt, hogy bárkit is kényszerítene arra, amit tesz. Ez a szabad akarat lényege. Tudja mi fog történni, mert ő előtte nem lineárisan jelennek meg az események, hanem egy egészként lát mindent.
     Én igenis úgy gondolom, hogy egy elit csoport tervez meg nagyon sok mindent, hiszen ők fogják az Antikrisztust is hatalomra juttatni. Nem egyedül, a semmiből fog megjelenni.
     Ezt olvastad már? http://idokjelei.hu/2012/02/adrian-salbuchi-a-keszulo-vilagkormany/

     Igen, Észak-Korea a vesztébe rohan, függetlenül attól, hogy lesz-e ott háború, mint ahogy az Antikrisztus és támogatói is. Ők a világ legnagyobb átverésének áldozatai.

    4. Én nem maga az elit csoport létezését illetve ténykedését kérdőjeleztem meg, hanem úgy éreztem, hogy ha valaki csak ezt a cikket olvassa el, akkor a súlypont egy kicsit eltolódik, de nyilván szét kell nézni az oldalon több információért, és akkor helyrebillen minden.
     Én úgy látom, hogy lehet, hogy készülődnek az új világkormányra, és oda is kell figyelni az eseményekre, de ugyanakkor fel kell emelnünk a tekintetünket, mert ez azt jelzi, hogy közel van az Úr. A vezetők sokszor úgy gondolják, hogy a maguk elképzelései szerint cselekednek, közben pedig az Úr tervét valósitják meg. Gondolok itt pl. mikor Augusztusz császár kiadta a rendeletet a népszámlálásra, ez egyáltalán nem volt kedvező a terhes Máriának, hogy akkor kellett utaznia, és végül istállóban szülte meg gyermekét, de ez Isten terve volt, hogy beteljesedjen a prófécia, miszerint Betlehemben születik meg a Megváltó. Vagy pl. a rómaiak útépitése: nyilván azt akarták elérni, hogy a birodalom szivébe mindenünnen könnyen el lehessen jutni – de ezzel tulajdonképpen az evangélium terjedését segitették elő, mert a kiépitett utakon gyorsabb volt a közlekedés, könnyebben tudták vinni az örömüzenetet is (persze az üldözés is gyorsitott egy kicsit). Ilyennek látom most az internet elterjedését. Az unióban tudatosan törekednek rá, törvényeket hoznak, hogy az internet eljusson minden háztartásba – ez is nyilván a totális kontrollra vonatkozó terv része, és ezzel együtt mindenféle mocskot is rászabaditanak az emberekre. Ugyanakkor ez egy óriási lehetőség a hivőknek arra, hogy Isten üzenete eljusson mindenkihez.
     De egyébként szerintem az elit csoport sem mindent úgy tesz, hogy pontosan tudja a következményeket. Pl. szerintem nincs elképzelésük arról, hogy ki lesz a világkormány élén, vagy lehet, hogy van, de nem egységesek, mert mindenki mást szeretne, és az antikrisztus a próféciák szerint alattomban fogja magához ragadni a hatalmat. Tehát tény, hogy az antikrisztus uralmát készitik elő, de nem teljesen tudatosan, vagy legalábbis nincsenek mindennel tisztában.

    5. “az elit csoport sem mindent úgy tesz, hogy pontosan tudja a következményeket”
     Ezt én is így gondolom és többször beszéltünk is róla. Sokszor csak megpróbálják a maguk hasznára fordítani az eseményeket. És ne felejtsük el, hogy az ő főnökük a “hazugság atyja”, aki őket éppúgy átvágja, mint mindenki mást.

  2. Tisztelettel üdvözlök mindenkit

   Van még néhány országocska ahol a “nagyok” még nem tudták elkezdeni “játékaikat” és ezen területekről az “átlag ember” csupán az Ő általuk irányított médián keresztül tud információt szerezni.
   Kérdem Én:biztos ,hogy olyan rossz volt a Saddam rezsim alatt az élet?Biztos,hogy rosszul élnek az emberek Észak Koreában?Biztos ,hogy Irán mindenki ellensége?
   A válasz:Nem illetve nem tudom mert mert nem jártam ott és nem beszéltem az ott élő emberekkel ilyen dolgokról.És sajnos még olyannal sem aki rendelkezik személyes tapasztalaton alapuló információkkal.
   Csupán azt tudom amit a CNN és a többi nagy hírügynökség híradásaiból,riportfilmjeiből “elém tesznek”.
   Tudjuk,hogy nem ez lenne az első eset,hogy az agymosodát használják céljaik elérésének egyik eszközéül.
   A cél pedig: The New World Order .
   Szerintem

   1. Biztos, hogy rosszul élnek az emberek Észak-Koreában. Esetleg keresd fel Szenczy Sándort, a Baptista Szeretetszolgálat elnökét (akár e-mailben), és akkor elsőkézből kapsz információt olyantól, aki többször is járt ott. Nyilván csak felügyelettel mehettek bizonyos részeire az országnak, de igy is elég sokat láttak az ottani szegénységből. A munkatáborokat nyilván nem mutatták meg nekik, ezek létezéséről főleg az onnan megszököttek beszámolóiból tudunk, mint ahogyan arról is, hogy mennyire üldözik a keresztyéneket. Pl. itt lehet egy beszámolót olvasni:
    http://www.ujremeny.hu/biblia/elgondolkodtato/542-a-foeld-qlegsoetetebbq-orszaga-eszak-korea.html
    Valamint egy egészen friss élménybeszámoló a Baptista Szeretetszolgálattól:
    http://www.hirado.hu/Hirek/2013/04/06/09/Szenczy_Harciassagot_erzekeltunk_Eszak_Koreaban.aspx

  3. Hehe, én meg pont olyanokat olvastam, hogy az annunakik a rossz csávók 🙂 De amúgy mindegy is.
   4-ből 3 ember aranykort vár. Hát, előtte azért még lesz ez-az, ha az írást készpénznek vesszük. Sokat elmond az előbbi arány. A világ történéseit a benne élő lények akarati szövedéke befolyásolja cselekedeteik mellett. Úgy a jelen-béliek, mint a múlt béliek (karma szele). Ha ma 4-ből 3 ember gondolkodik így, annak következménye lesz (mindennek van). Gondolatok erősségének vannak persze fokozatai. A felébredettek (nem az eszmélőkre gondolok, bár szerintem már az is egy fokozat) gondolatai nyilván erősebbek, mint azoké, akik arra is képtelenek, hogy saját primitív indulataikat és vágyaikat kordában tartsák.

  4. 1 ., Észak-korea 1980 óta hanyatlik vonatkozhat rá
   erősisd meg a halót , mert ha nem rád támad .
   2 ., Észak-korea 1953 óta nem irtak alá egy rohadt
   békeszerzódés a amcsik , tehát hábóruban állnak vele.
   3 ., A egyik rakéta a északi fenyegetés szerint haló városra
   irányul.
   Mondtam remélem nem igaz , de nekem ez jutott eszembe
   de majd meglátjuk. Egyenlöre ez csak bolond beszéd.

  5. Az USA es a Szovjetunio kozott volt egy hallgatolagos meg-nem tamadasi megallapodas. Mivel totalis haboru eseten kolcsonosen elpusztitottak volna egymast.
   Ezzel elertek, hogy elkeruljek az atomhaborut. Emellett pedig azt is elertek, hogy haboru eseten mindenki hagyomanyos haboruban gondolkodik.

   Amennyiben Eszak Korea eseteben nuklearis fegyver is bevetesre kerul, ugy ez a doktrina megdol. Azaz egy eszak koreai atomkonfliktus megnyitja a teret tovabbi atomfegyverek bevetesere barhol a vilagon. Elfogadotta, ismertte valik az atomfegyverek hasznalata es azok kovetkezmenyei.
   En ebben latom az igazi veszelyt.

   1. THERMO talán jobb szó , mivel két háború nem szokott
    ugyanolyan lenni .,
    De lehet , hogy csak bolond beszéd.

 6. Ekkora sületlenséget.
  Kérdem én a II. világháború óta ki a legaktívabb háborús bűnös. Ki kezdeményez háborúkat ilyen olyan indokkal?
  Ha olyan csóriság van hogyan fejlesztettek ki atomot, hogyan lőttek fel műholdat hogyan élnek teljes világpiaci szankciókkal?
  Nálunk demokrácia van, szárnyal a gazdaság és feltudtunk küldeni egy rubikkockát az űrbe.
  Amott meg rendes hadsereg is van. stb stb . nálunk?
  Na akkor melyik ország a csóri?

   1. Kedves Thea!
    Olyan régóta tevezem, hogy megköszönöm neked a szolgálatodat. Most végre összeszedtem a bátoságomat. Egész régóta követem az itt megjelenő írásokat. Minden este izgatottan nézem, hogy mi a legfissebb feltöltött hír. Mint egy éhes, tyúk aki megy az etetőhöz. Te pedig lassan olyan leszel nekem(ünk?) mint a gazdasszony aki minden nap jön az ennivalóval. Nagyon hasznosnak tartom amit csinálsz. Látom mögötte a sok munkát. Még egyszer. Nagyon köszönöm neked.
    Amikor megtértem az elején nem sokat gondoltam a mennyre. A sok-sok év alatt ahogy napról napra elkezdtem megismerni Jézust. A jellemét. A gondolatait. A hozzáállását és újra meg újra átélhettem a figyelmét amit csak nekem szentel. A szeretetét ami csak nekem szól. Hát úgy áll a dolog, hogy nagyon vágyódom már a mennybe. Azér is mert tudom, hogy csodálatos dolgok várnak ott rám, de leginkább azért, mert nagyon vágyódom arra, hogy szemtől szembe találkozhassak vele.
    Mindent köszönk, neked és a drága tesóknak akik a hozzászólásokat íják. (Gondoltatok már arra, hogy ha már ott leszünk, lehet ,hogy mi is megismerhetjük majd egymást? “Nahát te voltál SWaben? Ó és te vagy a T33?
    Addig is Üvözöl titeket sok szeretettel TE-SÓ

    1. Isten áldjon! Egészen zavarba hoztál. Én igazából csak igent mondtam arra, ami szinte magától alakult, és én lehetek hálás érte, hogy csinálhatom. Amíg lehet…
     Köszönöm, hogy megosztottad a gondolataidat! Egy idézet jutott eszembe róluk: “Akik Istent szeretik, soha nem találkoznak utoljára.” 🙂

    2. Mit kell ahoz tennem, hogy ne egy vámpír-rombusz legyen a jelem? (nem vagyok éppen egy infomatikai zseni. Bocsi)

    3. Ezt az email alapján, automatikusan osztja az oldal. Sajnos nincs elég kapacitás arra, hogy mindenki feltölthessen magának saját képet.
     Aki ezen az oldalon: https://en.gravatar.com/ elment magának egyet, annak mindig az fog megjelenni, amikor a saját email címét használja. Ha elküldesz egy képet én szívesen beállítom neked, hogy megjelenjen itt a hozzászólásoknál, vagy átírhatom a beírt email címedet és akkor megváltozik az avatár is. A fentinél megnézheted, hogy az milyen.

    4. Kedves TE-SÓ!
     Köszönjük a hitben való erősítést a részedről. Igenis találkozni fogunk odafent ha az Úr is úgy akarja!
     Én is egyre többet látok német oldalakon is megtérni az igaz kereszténységbe. Nagyon örülök annak, hogy az az 1/4 rész keresztény felfogású egyén, akiket még nem fertőzött meg a New Age-es aranykor, itt megtalálhatóak.
     Csak vigyázni kell!: Fenyegetnek minket, tanítani akarnak minket új irányzatok tantételeire, én sajnos bele is estem egybe 2 napig, de utána az Isteni szikra visszarántott a hülyeségből.
     Én 3 éve lettem hithű keresztény, azelőtt engem is csak a “világi dolgok” érdekeltek, de mindig kitartottam már akkor is Jézus mellett.
     Isten áldjon titeket!

 7. 1. A Sárdisbeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az, a kinél van az isteni hét lélek és a hét csillag: Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy.
  2. Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, a kik haló félben vannak; mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek.
  3. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád.
  4. De van Sárdisban egy kevés neved, azoké a kik nem fertőztették meg a ruháikat: és fehérben fognak velem járni; mert méltók arra.
  5. A ki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt.
  6. A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.

  Sajnos nekem erről a konflitusról ez jut eszembe . Remélem tévedek .

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend