Bibliatanulmányok, Írások

A mennyország már itt van!

Az emberek az idők kezdete óta találgatják, mi történik velünk halálunk után és hová megy a lelkük. Nem szükséges teóriákat gyártani vagy fantáziálni a témáról, hiszen Isten Igéje, a Biblia, választ ad minderre; világosan és határozottan.

Isten számos prófétájának bepillantást engedett ebbe a csodálatos világba, akik később ezt elmesélték másoknak. Íme néhány részlet János apostol első kézből való beszámolójából:

“Láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől
Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: “Íme, az Isten sátora az embe­rekkel van, és Ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük;
és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.”
A trónuson ülő [Jézus] ezt mondta: “Íme, újjáteremtek mindent.”
?Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől, a mennyből szállt alá. Benne volt az Isten dicsősége; ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz… Falának építőanyaga jáspis, és a város színarany, tiszta üveghez hasonló.”

Jelenések könyve 21,1-5; 10-11.18

Ahogy János leírja, ennek a hatalmas városnak az alapja 2200 négyzetkilométer. A magassága egyenlő a szélességével és a hosszával, 2200 km magasra nyúlik fel az égbe (Jelenések könyve 21,16). Gondoljunk csak bele, milyen csodaszép lesz ez az óriási, piramis alakú, tiszta arany, kristályfényű város, amely 250-szer magasabb, mint a föld legmagasabb hegycsúcsa a Mount Everest.

“A [város] fala nagy és magas volt, tizenkét kapuja, előtte tizenkét angyal.”

Jelenések könyve 21,12

Egy-egy angyal őriz minden kaput. Az a tény, hogy a várost magas fal veszi körül, és angyalok vigyázzák, azt mutatja, hogy lesznek olyan emberek, vagy lelki lények, akik nem mehetnek be a városba.

“A kapura nevek [voltak] írva, Izráel fiai tizenkét törzsé­nek nevei: keletről három kapu, északról három kapu, délről is három kapu, és nyugatról is három kapu. A város falának tizenkét alapköve volt, és azokon a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve. …A tizenkét kapu tizenkét gyöngy volt, a kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből.”

Jelenések könyve 21,12-14.21

Minden kapu Izráel 12 törzsének valamelyikéről kapta a nevét. Isten ezzel fejezi ki hódolatát azoknak az Izraelitáknak, akik hittek Benne és követték Őt. Isten a 12 apostolt is ilyen kitüntetésben része­sí­ti, amiért olyan sokat munkálkodtak azon, hogy megalapítsák az Úr egyházát – azzal, hogy a kőfalak alapjain az ő nevük szerepel.

Egy angyal megmérte a falat János számára, és 66 méter magas volt, 12 részből állt. A részek egyenként 5,5 méter magasak, különböző drágakövekből és féldrágakövekből állnak – gyémántból, rubinból, smaragdból stb. (Jelenések könyve 21,17-20) Mivel ez a fal körbe fogja a várost, hossza összesen 9000 kilométer. Gondoljunk csak bele, egy 9000 km hosszú fal, mely hatalmas méretű gyémántokból, smaragdból, rubinból és más drágakövekből épült! Egyetlen élő ember sem látott még ehhez fogható szépséget és gazdagságot!

És a kapuk! Vajon milyen kapui lehetnek egy olyan vá­ros­nak, melynek fala 66 mé­ter magas? Olyan hatalmas méretű gyöngyökből állhatnak, amilyeneket a világ még nem látott!

“A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket.”

Jelenések könyve 21,24

A nagy mennyei városban Isten megváltott gyermekei élnek majd szabadon Istennel, mindörökké. A városon kívül pedig azoknak a meg nem vál­tott embereknek sokasága él majd, akik feltámadtak a halálból, majd Isten ítélőszéke elé álltak, és Ő megengedte nekik, hogy ezen a csodálatos Édenkerthez hasonló földön éljenek (Jelenések könyve 21,24-26).

“Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz.”

Jelenések könyve 21,25

Ennek a csodálatos mennyei városnak a kapui mindig nyitva lesznek. Polgárainak nem lesz szüksége alvásra.

“Tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek: hanem csak azok, akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe.”

Jelenések könyve 21,27

Csak azok léphetnek majd be a gyöngy-kapukon, akiknek a neve fel van írva a Bárány életkönyvében. Semmi tisztátalan nem lesz ott, nem lesznek piszkos városi utcák, sem bűnözés, sem erőszak. Minden ragyogóan tiszta lesz, bűntelen és csodaszép! Milyen csodálatos hely lesz az – szó szerint Mennyország a földön!

“Azután [az angyal, aki Jánost kalauzolta] megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, s az Isten és a Bárány trónusából ered.
A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak.
Nem lesz többé átok, hanem az Isten és a Bárány trónusa lesz benne: szolgái imádják Őt, és látni fogják az Ő arcát, és az Ő neve lesz a homlokukon.
Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük.”

Jelenések könyve 22,1-5

A város lakói ki-be járnak majd az óriási 12 gyöngy-kapun; gyönyörködnek majd a mennyei város csodáiban; elmennek a népekhez, és az élet fájának a levelével gyógyítják őket (Jelenések könyve 22,2). Segítik, gyógyítják, az Úr ismeretére, szeretetére, és útjaira tanítják majd a falon kívül élő embereket, hogy egy szép nap végül mindenki megismerje és szeresse az Urat, és tag legyen Isten szeretetének királyságában.

Neked vajon szabad bejárásod lesz a gyöngy-kapukon, és megadatik, hogy szabadon élvezd a mennyei várost és csodáit? Jézus a szívedben él? Ha nem vagy biztos benne, nem kell mást tenned, csak fogadd a szívedbe Jézus Krisztust, Isten Fiát. Jézus azt mondta: “Én vagyok az ajtó: ha valaki Rajtam át megy be, az megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál” (János Evangéliuma 10,9).

Előző posztKövetkező poszt

20 hozzászólás

 1. .csak egy kicsit más nézőpontból, röviden, az új Jeruzsálem alakjáról:
  A Jelenések könyve mai szövegértelmezése alapján nem tűnik egyértelműnek, h piramis vagy kocka alakú – mivel a falának a méretéhez pusztán egy mérőszám van megadva, a ~66 méter, amit olvashatunk magasságnak is, de szélességnek is. Eddigi biblia- és egyéb tanulmányaim, világmegfigyelésem szerint inkább a szélessége lesz az. Lásd a Bibliában: ír a szent sátorról, mint világmodellről/makettről, mint az “eljövendő dolgok árnyékáról”. Ebben a Szentek-szentje jelképezi a Földre szállt új Jeruzsálemet, ez pedig egyértelműen kocka alakú. Egyéb tanulmányaim és megfigyeléseim szerint a piramis-alak geometriája nem reprezentálja a ‘támadhatatlan’, tökéletes/befejezett formát, míg a kocka igen – annál nincs kérdés. Akárcsak a gömb esetében, amihez hasonló a látható világunkban pl. ez a kis földgolyó is. Gömb és kocka, egymásnak párjai (további asszociáció például: nő és férfi – együtt az ember, ahogy Föld és Ég – együtt a Tökéletesség.)
  _
  +1 gondolatébresztő: egy kocka felülete szimmetrikusan kihajtogatva _kereszt_ alakú. (Arkhimédesz mondta: “Adjatok egy fix pontot, és én kifordítom sarkaiból a világot. ” – megadatott: időben és térben, a Golgota dombján, Krisztus Jézus keresztjén.)

  [.üdv!.]

  1. Érdekes ezeken elmélkedni, miközben valószínűleg a legtöbben úgy vagyunk vele, hogy éppen lehetne százszorszép vagy fagyi alakú is, a lényeg, hogy ott leszünk. 🙂

   1. .ohó! (8 – Te írtál piramist – tehát _szerinted_ piramis. Illetve azok fejében is, akik elfogadják a magyarázatod. Szóval ‘aranyosan békítőnek tűnik’ (;, h “a legtöbben úgy vagyunk vele”, dehát ez a fajta érvelés nem igazán vezet pl. a Biblia pontosabb megértéséhez. Tudod hányszor hallottam, ehhez hasonló logikai érvelést Jézus Krisztus személyével kapcsolatban: “nekem mindegy, felőlem lehet Jézus is, de miért kellene .pont. neki lennie, annyi jó embert öltek meg a történelem során, lehet, h ők voltak a Megváltó(k)?” (stb.)
    — nem azért hozom párhuzamba, mert egyformán fontos volna a Bibliából pontosa(bba)n tudni a Mennyei Jeruzsálem alakját, és azt pontosan tudni, hogy az a kijelentés, hogy “aki bennem hisz, átment a halálból az életbe”, az Jézus Krisztusra vetítve személyes, hanem mert az érvelés logikájának helyessége nagyon is számít. Ha “nem tudom”, akkor úgy igazságos, h azt mondom “nem tudom”. Természetesen “rész szerint van bennünk az ismeret”, dehát ami rész szerint már megvan, az tényleg legyen meg! Szóval ‘az igazság kedvéért’ te is megteheted, h felülvizsgálod a régebbi immaginációidat – amely felülvizsgálat által amúgy a ‘hit nélkül valókat istenhitre téríteni’-törekvéseid, és a ‘pontatlan hittel valókat Jézus Krisztushoz téríteni’-törekvéseid is igazságosabbak, erősebbek, szebbek és elfogadhatóbbak lesznek.
    .persze bocs, ha neked ez “szőrszálhasogatás” (vagy akármi rosszérzés), de újra az jut eszembe: te mondtál ki dolgokat, te írtál kijelentéseket, “Isten-mellőli” pozícionálásból.
    _
    .nu _UP!.

    1. A fenti cikket nem én írtam, csak megosztottam, méghozzá jó régen. Megmondom őszintén, nem igen jutott eszembe az elmúlt pár évben a mennyei Jeruzsálem alakja, így az se, hogy mérlegere tegyem, vajon helyes-e ez az elképzelés. De ha már így felhoztad, nekem még mindig a piramis tűnik biblikusabbnak, mert általában Isten sátoraként vagy hegyeként van szó róla. Azt is hozzáteszem, hogy most nem fogom belevetni magam a Bibliába, hogy alaposan utánajárjak, mert valahogy nem érzem azt, hogy ezen bármi múlna. Ha te vagy mások írnak róla, azt viszont szívesen elolvasom.
     Még hozzáteszem, hogy a fenti cikk nem a mennyei város alakjával, hanem annak létével és ezen keresztül Isten irántunk való szeretetével foglalkozik.

   2. .forrásként a te neved volt feltüntetve, így ebből indultam ki. Köszi, h kiegészítetted (+tehetnéd a cikkben is, h megadod a forrást – erősíti a bizalmat). A fenti cikk természetesen foglalkozik az új Jeruzsálem alakjával is – én meg huszonéve a fogalmi logikával, tehát nekem meg ez (is) meghatározza a hozzáállásomat különböző szövegekhez. Az is van, h nem igazán lényeg mikor tettél közzé egy-egy írást: mivel közzé van téve, _most_ olvassa, aki olvassa. Szép tőled, h gondozod a fórumaidat, tényleg! (Ez, úgy vélem, borzasztó nagy dolog amúgy a rengeteg kereszte-kasul share-elt szövegekkel túltöltött internetvilágban.)
    És persze igazad – igazunk – van: nem ez a lényege, tehát “a lényeg a lényeg” 🙂 .

    1. Sok átalakuláson ment át az oldal az évek során. Jelenleg valóban úgy van, hogy amikor nincs egyéb forrás feltüntetve, akkor én vagyok a szerző, régebben viszont minden poszt átvett írás volt, és a forrás szinte mindenhol fent van. A fenti azért kivétel, mert fájlban kaptam, nem a netről.
     És még egyszer: szívesen olvasom, hogy te mire jutottál a mennyei Jeruzsálem alakjával kapcsolatban, mert az a tény, hogy neked fontos, érdekessé teszi számomra is.

    2. És vajon, hogy vélekednének minderről a lapos Föld rajongók?… 🙂

 2. Felszólítom az emberiséget, hogy készüljön fel Nagy Irgalmasságomra

  2012. december 3. hétfő, 19:05

  Drága szeretett leányom, felszólítom az emberiséget, hogy készüljön fel Nagy Irgalmasságomra, minden erejével és minden bátorságával.

  Felszólítalak benneteket, akik alázatos szívűek és tiszta lelkűek vagytok, hogy imádkozzatok azokért a lelkekért, akik a Nagyfigyelmeztetés alatt meg fognak halni.

  Mennyire szükségük van imáitokra. Mennyire szükségem van szenvedéseitekre. Mindkét ajándék, melyeket Én adtam nektek, segíteni fog megmenteni azokat, akiket a saját akaratuk által nem lehet megmenteni.

  Amint Irgalmasságom Lángja az egész Földre kiárad, sokan örülni fognak, de a bűnösök számára ez fájdalmas idő lesz, akik a büszkeségük miatt képtelenek lesznek arra, hogy bocsánatot kérjenek Tőlem.

  Az ő megtisztulásuk fájdalmas lesz, és sok szenvedésükbe fog kerülni, hogy megmentsék magukat az Én Szememben.

  Mennyire ki lesz fordítva a gonosz emberek szíve, és rémülettel a lelkükben fognak majd Elém zuhanni nagy fájdalmukban. Tudassátok velük, hogy bár sok kínszenvedésen fognak keresztülmenni, milliárdok válnak tiszta szívűvé és lelkűvé. Ezután ők teljesen fel lesznek készülve Eljövetelem nagy napjára.

  Leányom, követőim megpróbáltatásai növekedni és fokozódni fognak a Nagyfigyelmeztetés előtt.

  Ha ezeket a szenvedéseket felajánljátok, akkor Én milliók lelkét fogom ez által megmenteni. Kérlek benneteket, ne sajnáljátok Tőlem ezeket a kínszenvedéseket, mert nagy csodák lesznek adva azon hálátlan emberek ellenére is, akiknek nincs szégyen a szívükben gonoszságuk miatt, amellyel vétkeztek.

  Egy ember sem lesz megkímélve lelke állapotának azon látványától, ahogyan az az Én szememben jelenik meg.

  Amikor a lelkük siralmas állapotát látni fogják, mély szégyenérzetük lesz. Azoknak, akik őszintén megbánják Isten ellen elkövetett gonosz tetteiket, bocsánatot fognak nyerni. Ők egy tisztulási folyamatnak lesznek alávetve, melyet alázattal el kell fogadniuk.

  Sok-sok lélek fogja elfogadni Irgalmasságom Kezét, de azok, akik halálos bűnöket követtek el, annyira megkeményednek majd, hogy elkerülik Irgalmasságomat.

  A Keresztes Imahadjárat ezen imáját a Nagyfigyelmeztetés utáni időben kell imádkoznotok a lelkekért.

  A Keresztes Imahadjárat 88. imája a lelkekért a Nagyfigyelmeztetés után:

  Ó, Jézus Szentséges Szíve, mutasd meg mindnyájunknak, szegény bűnösöknek Irgalmasságodat.

  Világosítsd meg a kőszívűeket, akik annyira kétségbeestek, miközben vezetést keresnek.

  Bocsásd meg nekik gonoszságukat.

  Segíts nekik, Szereteted és Irgalmasságod által, hogy azt a szívükben megtalálják, és hogy megragadják Megváltásod nagy Ajándékát.

  Könyörgöm Hozzád: bocsáss meg mindazoknak a lelkeknek, akik elutasítják Isten Igazságát.

  Borítsd be őket világosságoddal, Drága Jézus, hogy ők vakok legyenek az ördög gonoszságával és csapdáival szemben, aki megpróbálja majd elszakítani Tőled őket egy egész örökkévalóságra.

  Kérlek Téged, adj erőt Isten minden gyermekének, hogy hálásak legyenek Nagy Irgalmasságodért.

  Kérlek Téged, nyiss ajtót Királyságodhoz minden elveszett lélek számára, akik a tehetetlenség és reménytelenség állapotában vándorolnak a Földön. Ámen.

  Menjetek, Tanítványaim, és tartsátok be utasításaimat, hogy felkészítsétek lelketeket Isteni Irgalmasságomra.

  Jézusotok

 3. Kedves Thea Aaron és mindenki,aki hozzászól a témához!
  Több ige is tesz különbséget bűn és bűn között. Jajj néked Korazin és Bet-Saida. Ha Tírusban v. Sidonban lettek volna ezek a dolgok megtértek volna. Vagy ennek és annak a városnak jobb dolga lesz az ítéletkor. V.Könnyebb dolga. És kívűl lesznek a pogányok, és az élet fája levelei gyógyulásukra lesznek. Csak fejből ennyi,de több is van./Kapernaum,Sodoma és Gomora is említve van, sőt Ninive a történelem szerint is legkegyetlenebb asszír uralom. Nem gondolom azt hogy Isten csak úgy bevág a pokolba minden nem hívőt,mert csak 2 út van. “első zsenge” az Úr Jézusban hívőket értem rajta. Persze én is ezer szállal akarok az Ur mellett lenni és határozotan a sátán és minden gonosz ellen, mert én érzem a lelki szegénységemet, engem a vonat alól húzott ki Isten és tart és biztat,éltet. Nem akarok visszaélni ezzel az óriási szeretettel, de mégis szembesűlnöm kell azzal,h. bűnös ember vagyok. Megváltott. De,ha bizonyos emberekre gondolok,akik élből elutasítják a Jóságosságot megbotlanak,mint sziklán /rokonaim,kik átkozzák Istent a rossz működéséért és tehetetlen vagyok, közben nagyon fáj, h. elvesznek.
  Teával érzem- az azonos gondolkodás-t. Szeretettel:vali

 4. Kedves Thea!
  Nagyon hálás vagyok ezekért a Biblia-tanúlmányokért, a sok munkádért, amit végzel,ill. mindenkinek, akik segígetenek ebben.
  A papok nem szeretnek erről beszélni,mert nehéz és kényes téma,de szerintem nagyon fontos tudni és figyelni. Engem az angyalok,akik a poharakat öntik ki, /maguk az emberek készítik el a vegyi,bio, egyéb más fegyvereket/ amivel az emberiséget pusztítják, és a Földet teszik tönkre. Nagyon érdekesnek tűnik ez nekem. Nem értem tisztán – Góg és Magóg a Millenium után gyűlekezik Meiddóba, vagy az anti uralkodása vége felé is lesz egy Gógista hadakozás az anti csapatai ellen? Ez kettősprófécia lenne? Isten áldjon meg benneteket! Sok szeretettel:vali

   1. Udv Thea!

    Az en meglatasom szerint 2 Gog es Magog haboruja lehet.
    Az Ezekiel 38-ban leirtakat szerintem nehez mas korszakba beilleszteni, mint a jelenlegi. Ez az elso Gog es Magog haboruja lehet leginkabb.

    38:8
    Sok idő mulva kirendeltetel: esztendők végével bejösz a földre, mely a fegyvertől már megnyugodott, melynek lakói sok nép közül gyűjtettek egybe Izráel hegyeire, melyek szüntelen való pusztulásban voltak; és e nemzetség a népek közül hozatott ki, s aztán lakozék bátorságosan mindnyájan;

    38:12
    Hogy zsákmányt vess és prédát prédálj, hogy fordítsd kezedet a már népes pusztaságok ellen s a nép ellen, amely a pogányok közül gyűjtetett egybe, mely jószágot és gazdagságot szerez s lakozik a földnek köldökén.

    38:16
    És feljössz az én népem, Izráel ellen, mint a felleg, hogy beborítsd a földet, az utolsó időkben lészen ez, és hozlak téged az én földemre, hogy a pogányok megismerjenek engem, mikor megszentelem magamat rajtad az ő szemök láttára, Góg!

    Szerintem itt egyertelmul, hogy az osszegyujtott Izrael ellen vonul fel Gog es Magog serege. Akkor, amikor az mar nem haboruskodik a kornyezo orszagokkal hosszu ideje. Viszont nem sokkal azutan, hogy a hazatelepules folyamata elkezdodott. Mi most ebben a korszakban elunk.
    38:16-ban pedig azt irja: “hogy a poganyok megismerjenek engem”. Azaz nem lenne logikus ez a mondat, ha a millenium vegi Gog es Magog haborujara vonatkozna, hiszen a Jelenesek Konyve szerint a millenium alatt egyertelmu lesz Jezus szemelye, uralma, es istensege.

    1. Szia!
     Szerintem ez csak elnevezés, szóhasználat kérdése. Az Ezékiel 38 szerintem is a közeljövő egyik antikrisztusi csatájáról ír, ahol az Antikrisztust valóban Gógnak hívja a Biblia. Ez egyértelmű. http://idokjelei.hu/2011/12/oroszorszag-szerepe-a-vegso-idokben-%E2%80%93-ezekiel-38/

     Én a Millennium utánit hívom “A” Góg és Magóg csatájának, ami abban nagyon más, hogy ott már nem lesz Antikrisztus, hanem a Sátán személyesen saját magát “alakítja”. Tehát egyetértek veled és jó, hogy ezt tisztáztuk, nehogy Valit vagy másokat összezavarjon.

    2. Szia Sharky!

     Igen! Most is ( az Ezékiel 38 és 39 végig erről szól), és a Milleneum végén is ők lesznek a “főhunyók”!:

     Az első (armageddoni) után: …
     Ezék. 39,11
     És lészen azon a napon, hogy adok Gógnak helyet, hol temetője legyen Izráelben, a vándorok völgyét keletre a tengertől, ez fogja bezárni e vándor népséget; és ott temetik el Gógot és minden gyülevészét, és nevezik Góg gyülevésze völgyének.
     Ezék. 39,12
     És eltemeti őket Izráel háza, hogy a földet megtisztítsa, hét álló hónapig.
     ?Ezék. 39,13
     És temetni fog az ország egész népe, s lészen ez nékik dicsőségökre a napon, melyen megdicsőítem magamat, ezt mondja az Úr Isten…….

     Jel. 20,7
     És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából.
     ?Jel. 20,8
     És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, a kiknek száma, mint a tenger fövenye.
     Jel. 20,9
     És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészté azokat.

     A milleniumi csata után, már a feltámadás és itélet jön! Ott már nem fog kelleni temetni!

  1. Kedves Vali!

   Téged is az Úr áldjon!

   Mindkét alkalommal Izrael, ill. Jeruzsálem (Isten népe, “földje” ellen) vonulnak fel a népek, csapatok! Fizikai értelemben. Szellemileg ez a Sátán(és követői), és Krisztus( és szentjei) csatája!
   Jel. 19,14
   És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve.
   ?És az ő szájából éles kard jő vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel; és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját.
   És az ő ruháján és tomporán oda vala írva az ő neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura.

   Jel. 19,19
   És látám, hogy a fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, a ki a lovon ül vala és az ő serege ellen.
   ?És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, a ki a csodákat tette ő előtte, a melyekkel elhitette azokat, a kik a fenevad bélyegét felvették, és a kik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének:
   A többiek pedig megöletének a lovon űlőnek kardjával, a mely az ő szájából jő vala ki; és a madarak mind megelégedének azoknak húsával.

   Az első Gógot ilyen értelemben az Antikrisztus személyének vehetjük!
   Ezék. 38,2
   Embernek fia! vesd tekintetedet Góg ellen, és Mágóg földjén, Rós, Mések és Tubál fejedelme ellen, és prófétálj felőle.
   ?És mondjad: Ezt mondja az Úr Isten: Ímé, én ellened megyek Góg, Rós, Mések és Tubál fejedelme.
   És elcsalogatlak, és horgokat vetek szádba, és kivezetlek téged és egész seregedet, lovakat és lovagokat, kik mindnyájan teljes fegyverzetbe öltözvék, nagy sokaságot, nagy és kis paizszsal, fegyvert viselők mindnyájan;
   Perzsák, szerecsenek, libiaiak vannak velök, mindnyájan paizszsal és sisakkal;
   Továbbá Gómer és minden serege, Tógarma háza messze északról minden seregével, sok nép van veled.
   Készülj hozzá és készítsd elő magadat te és minden sokaságod, kik te hozzád gyűltek, és légy nekik vezérök.
   ?

 5. Hozzá szeretnék fűzni még egy érdekes dolgot a témához:

  Péter 1. levele 3,
  18 Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint;
  19 Amelyben elmenvén, a tömlöcben lévő lelkeknek is prédikált,
  20 Amelyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz nyolc lélek tartatott meg víz által;

  Péter 1. levele 4,
  6 Mert azért hirdettetett az evangyéliom a holtaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint lélekben.

  Tehát mikor Krisztus megölettetett és a lélekben volt három napig a feltámadása előtt, a “tömlöcben lévő lelkeknek is prédikált”. Péter folytatja is a következő fejezetben, hogy az “evangélium hirdettetett a holtaknak is.” Egy szerető, törődő, áldozatot hozó Krisztus nem fog “jó hírt (evangéliumot)” hirdetni ott ahol nincs lehetőség választani.

 6. Egy hatalmas tévedés az, hogy aki nincs megváltva a kapunk kivül él majd minden gond nélkül, csak annyi hogy nem a kapun belül.
  Egyértelműen le van írva aki nem tér meg, nem születik újjá víztől és szentlélektől, nem láthatja Isten országát.
  Annak az örök kárhozat, a része.
  Nincs átmenet, hogy kicsit nem tértem meg és akkor kivülről nézegetem, gyönyörködök a városon……ez nagy félrevezetés..
  pokol, vagy menny, ez a kettő létezik.

  1. Az eredeti görög Biblia két különböző szót használt az általunk nevezett “pokolra”.

   Az Új Testamentumban 22-szer említi a poklot, abból 11-szer a görög “gyehenna” szót használja, ami szó szerint a kénköves tüzes poklot jelenti. Másik 11-szer pedig a görög “hádész” szót használja ami azt jelenti, hogy a “láthatalan állapot”.

   Az Ó Testamentumban az eredeti héber szó amit “pokolra” fordítottak, a “seol” volt, ami szintén azt jelenti, a “láthatatlan állapot”. A “sír” szó 65-ször fordul elő, amiből 34-szer tényleg a sírt jelenti amibe az embereket fektetik, viszont 31-szer újfent a “seol” szót használja rá.

  2. Én ezt másként látom a Bibliából. Ne felejtsük el, hogy a történelem során élt valamennyi ember, aki nincs megváltva, megjelenik majd Isten ítélőszéke előtt a Millennium végén, ?és megítéltetik a cselekedetei szerint.? (Jelenések 20:13)

   A megváltottak ?ítélete? ezer évvel korábban történik, Krisztus ítélőszéke előtt, ami egészen más ítélet, hiszen itt a megváltottakról van szó, tehát az ítélet itt nem a megváltást dönti el, ami Isten ajándéka: ?Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által.? (Róma 14:10) ?Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. (Efézus 2:8-9)

   Viszont ezer évvel később is lesz egy ítélet: ?A többi halott nem kelt életre, míg el nem telt az ezer esztendő.? (Jelenések 20:5) Ekkor nyitják ki az élet könyvét. ?És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.? Ebből az következik, hogy sokak neve benne lesz az élet könyvében, különben miért nyitnák ki. Csak azért, hogy ellenőrizzék, hogy teljesen üres-e?
   Nagyon sok ember élt a földön, akinek esélye sem volt hallani a megváltásról a történelem során. Gondoljátok, hogy Isten nem adna nekik esélyt, ha jó életet éltek?

   Természetesen mindannyian meg fogjuk tudni, hogy ez pontosan, hogy is van és erre lesz ezer évünk. Egyet tudhatunk: Isten ítélete igazságos lesz.

   A jelenben pedig valóban ez a legfontosabb: ?úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.?

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend