Hit és vallás

A gonosz nem létezik?

„Ne győzzön le a gonosz, hanem te győzd le a gonoszt jóval.” – Róma 12:21

Bár az alábbi szomorú esetről már elég sokan írtak, úgy gondolom, olyan fontos kérdéseket vet fel, amelyek megérnek még egy posztot.

Röviden összefoglalva, egy fiatal amerikai pár, Jay Austin és Lauren Geoghegan, hátat fordítva unalmas hétköznapjaiknak, egy éves világkörüli bicikliútra indult, amiről rendszeres beszámolókat tettek közzé blogjukban.

Európa és Afrika után Közép-Ázsiába is eljutottak, ahol a túra tragikus véget ért.

couple

Még áprilisban Marokkóban járva a fiatalember ezt írta:

„A híreket nézve és olvasva elhitetik az emberrel, hogy a világ egy ijesztő hely. Azt mondják, hogy nem lehet megbízni másokban, hogy az emberek rosszak, gonoszak, az emberek baltás gyilkosok, szörnyetegek vagy még annál is rosszabbak.

Én ezt nem hiszem el. A gonoszság pusztán kitaláció, amit azért agyaltak ki, mert nem képesek kezelni az emberekben rejlő összetettséget, és megérteni, hogy mások értékei, hite és perspektívája eltér a miénktől. Könnyebb borzalmasnak ítélni egy véleményt, mint megpróbálni megérteni.”

Az utolsó hír 2018. július 29-én érkezett róluk. Tadzsigisztánban két másik külföldi kerékpározó társaságában tekertek, amikor egy gépjármű, a biciklistákat megelőzve, szándékosan visszafordult, hogy szemből nekik hajtson. Egy rosszminőségű videó felvételt közzétéve az esetről az Iszlám Állam saját terrorakciójaként vállalta magára a támadást.

Bár az úton több atrocitás is érte a párt, bejegyzéseikből kiderül, hogy egyre erősebb volt bennük a meggyőződés azzal kapcsolatban, hogy az emberek alapvetően jók és a gonosz fogalmát mi magunk találtuk ki.

Mennyire szomorú, hogy két ember élete a Földön ilyen hirtelen és tragikus véget ért, amikor tulajdonképpen nagyon közel jártak az igazsághoz.

Azonban „ami csak majdnem igaz, az hamis, és nemcsak hamis, de veszélyes is, mivel az igazságot eléggé megközelítve könnyebben félrevezethet.”1

Jay és Lauren jól látta, hogy az emberekben megtalálhatjuk a jóságot vagy a jóságra való vágyat, azonban beleestek abba a manapság nagyon elterjedt csapdába, hogy a gonoszságot kitalációnak, és bár ők maguk nem mondták ki, keresztény kitalációnak gondolják.

Mennyire gyakran szembesül az ember a váddal, miszerint a bűn fogalmát a kereszténységnek köszönhetjük! Az igazság nem is lehetne távolabb ettől.

A kereszténység igazából az egyetlen realista válasz a nagyon is valóságos bűnre és emberi gonoszságra. Jézus pedig nemcsak nevén nevezte, hanem le is győzte a gonoszt, így az elveszítette minden erejét velünk szemben.

Ha Jay és Lauren felismeri a különbséget az önbecsapás és a gonoszságra adható egyetlen igazi és szerető válasz között, talán ma is élnének. Jézus nélkül nehéz különbséget tenni a kettő között. Jézus nevén nevezte a bűnt és a gonoszságot, de annyira szeret bennünket, hogy meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.2

Itt meg kell jegyezni, hogy a keresztények talán mindenkinél gyakrabban esnek áldozatul a gonoszság különböző megnyilvánulásainak, csakhogy a mi esetünkben „az élet Krisztus, és a meghalás nyereség”3 és „amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely majd megjelenik nekünk.”4

A lassan mindent átható liberális világnézet szerint az ember jó és talán az egyetlen bűnt abban látja, amikor valaki bűnről, gonoszságról, vagy abszolút igazságokról beszél. Nem nehéz meglátni, hogy miért: ha nincs bűn, akkor nincs szükség a bűntől való megváltásra, vagyis Jézusra sem és az ember véres, de büszke fejjel ismételheti Henley, William Ernest dacos szavait:

“magam vagyok sorsom ura,
lelkem hajóján kapitány.”

A liberalizmus abszolút szabadságot ígér, miközben azt vallja, hogy minden döntés egyformán jó. A kereszténység ezzel szemben nem törli a lehetőségek közül a rosszat, hiszen, ha csupán kettő vagy többféle jó közül választhatunk, hol a szabadság? A kereszténység nem nevezi jónak a nagyon is kézzelfogható gonoszságot, de kitart amellett, hogy az abszolút jóság legyőzte a gonoszt, azonban a győzelem csakis a mi egyéni döntésünk alapján képes megnyilvánulni a saját életünkben. Amikor a döntést meghoztuk, nincs az a gonoszság, ami ezt képes lenne megfordítani.

Jézus nélkül ez a gonoszságot tagadó világnézet csupán egy veszélyes önámítás marad, ahogy ezt Jay és Lauren szomorú története is szemlélteti.

 1. Henry Ward Beecher []
 2. Róma 5:8 []
 3. Filippi 1:21 []
 4. Róma 8:18 []
Előző posztKövetkező poszt

44 hozzászólás

 1. Elsősorban a gonosz létezik ugyanúgy a jó is.egyik a másik nélkül lehetetlen.Ennek így kellett lennie.Már a mennyországba is jelen volt.Mit mondd Isten Ádámnak és Évának?Olyanok lettetek mint mi:a jónak és a gonosznak tudoi

  1. Azért ezt lehetne vitatni, hogy a jó nem létezik gonosz nélkül. Először csak jó létezett, mivel Isten csak és kizárólag jót- sőt, mitöbb tökéleteset teremtett. A mennyországban meg pláne nem volt se rossz, se gonosz, hisz Isten gyűlöli a gonoszságot, az ilyesmit eltaszítja magától, mert összeférhetetlen a természetével, mivel ő tökéletes. Az, hogy Isten teret enged a gonosznak, az is az ő nagylelkűségét mutatja, hiszen nem nem vagyunk robotok, akik csak azt teszik, amire programozva lettek, hanem van szabad akaratunk. Gonoszra egyáltalán nincs szükség, mivel a gonoszság, pontosabban a bűn zsoldja a halál. Aki gonoszságot cselekszik, annak le kell szoknia erről, különben a legigazságosabb ítéletet kapja. És ez az ítélet az ember cselekedetének következménye, ezért joggal mondhatjuk, hogy Isten következetes. Először az ember lépett, és rosszul, és EZUTÁN jön Isten igazságos ítélete, tehát ez teljesen jogos eljárás, nekünk viszont nincs jogunk kikezdeni, mi léptünk félre először, Isten, mivelhogy igazságos, olyan ítéletet is kell hozzon, ami igazságos, hisz akkor nem lenne az.

   1. Az Isten által teremtett világ hogyan változott rosszá
    Az ember-Ádám, Éva- lázadásával, engedetlenségével a Teremtőtől való függetlenség útját választotta és ezzel az egész Teremtett világot magával rántotta. A teremtett lények számára a Teremtőtől való függetlenség átkot hozott.
    Az ember a jó és gonosz tudása fájának megismerése által- ezt nevezik korunkban tudománynak- a felfedezés csodájára jutott el. Rátalált azokra, amiket az Isten elrejtett előlük. De ezzel nem tanulta meg, hogyan kell különbséget tenni jó és rossz között. Az Istentől való függetlenedés következtében nem hogy megtanulta volna a különbségtételt, hanem még mélyebbre süllyedt a rossz, a gonosz cselekvésében.

    Mi alapján dönti el az ember, hogy mi jó és mi rossz?
    Jónak mond valamit, ha jó érzéseket vált ki belőle vagy biztonságérzetet ad.
    Rossznak mondja, ha fájdalmat, negatív érzést okoz, vagy ha elveszít valamit, amire szüksége van.
    Ez a fajta különbségtétel képesség önközpontú, öncélú és egy oldalú. Nem vesz számításba semmi és senki mást, csak saját magát. Tehát az ember az, aki eldönti, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát ő válik bíróvá. Többször van, hogy jónak nyilvánít valamit, majd az idő múlásával és a körülmények változásával megváltozik az. Sok milliárd ember maga dönti el, hogy mi a jó és mi a rossz. Amikor az egyik ember jónak mondja a másik rossznak azt a valamit, akkor keletkeznek viták, veszekedések, háborúk. Ekkor nincs a jónak egy abszolút valósága- mint ahogy napjainkban sincs- és nincs az ítélet alkotásnak alapja, ezért cserélhető fel a jó a rosszal, gonosszal- mint napjainkban is.
    Ádám, Éva hogy ettek a tiltott fáról, darabokra szakította az Isten által Teremtett világot. A szellemi elszakadt a fizikaitól. A fizikai világ lett számukra az, amiben léteztek, éltek. A szellemit elveszítették, mert Isten Lelkét veszítették el ezzel. A fizikai világ törvényei lettek érvényesek rájuk, pl. a halál. Ettől kezdve az ember idejének és energiájának nagy részét arra kell fordítania, hogy megszerezze magának, amit jónak gondol, akár pénzügyi biztonságról, egészségről, nyugdíjról, vagy másról legyen szó. Emellett hatalmas energiát köt le az attól való félelem, hogy mi lesz a jövőben- a következő nap, héten, hónapban, évben. Ez jogosítja fel a Teremtőtől függetlenné vált embert- őszerinte-, arra hogy Istent- teremtőt, gondviselőt, stb… – játsszon, mivel magának teremti meg a jólétet, az önazonosságot, az értéket, a biztonságot. Ezért mondja az ember, hogy nincs szüksége egy Istenre, hanem a maga szabályai szerint akar élni, és ő, mint ember dönti el mi jó és mi rossz, gonosz ill. ő akarja a sorsát irányítani. Nagyon szívósak tudnak lenni, amikor képzelt függetlenségük „kincseit” védelmezik. Halmozzák, aztán vasmarokkal szorongatják betegségeiket. Önazonosságukat, értéküket az összetörtségükben találják meg , utolsó csepp vérükkel is készek azt védelmezni. Nem csoda, hogy a kegyelem ily kevésbé vonzó számukra. Bezárják szívük ajtaját a Mindenható isten előtt. Őt elhagyva, csak magából, ill. a gonoszból meríthet az ember.
    Ebből van vissza út, de az embernek le kell mondania a jó és a rossz eldöntésének jogáról, saját elképzelés szerinti hatalomgyakorlásról.
    Erre akkor képes, ha eléggé ismeri Istent és megbízik Benne.
    Isten akarata, hogy minden ember egyforma legyen-férfi, nő is- és ne uralkodjon ember az emberen.

    1. Lacika, ezzel a gondolatoddal nem teljesen értek egyet, annak is az utolsó mondatával:

     “Ebből van vissza út, de az embernek le kell mondania a jó és a rossz eldöntésének jogáról, saját elképzelés szerinti hatalomgyakorlásról.
     Erre akkor képes, ha eléggé ismeri Istent és megbízik Benne.
     Isten akarata, hogy minden ember egyforma legyen-férfi, nő is- és ne uralkodjon ember az emberen.”

     Tudom, hogy e kellemetlen témát rendszerint én hozom fel ezen az oldalon és ezért valószinüleg sokan nem kedvelnek, de az igazság szempontjából mégis mindig úgy érzem, hogy szólnom kell ez ügyben-a jelenlegi világra való tekintettel. A nő és a férfi, de Krisztus és maga az Atya sem egyforma ranggal rendelkezik, amint van mennyei királyság úgy van földi is. Ezzel az univerzális egyformasággal tehát én vigyáznék, mert ez nincs teljesen igy. Pál apostol ezt irja:

     “Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus; az asszonynak feje pedig a férfiú; a Krisztusnak feje pedig az Isten.”

     Korinthusbeliekhez írt I. levél 11. rész

   2. Még nem is olyan nagyon régen én is azt hittem, hogy a jó létezhet a gonosz nélkül.Aztán rájöttem, hogy ennek a kérdésnek nincsen semmi értelme.Láthatjuk, hogy a jónak és a rossznak a tudása nem vezetett semmire.Istenországa sem nem jó, sem nem rossz, sem nem házasodnak ott, és férjhez sem mennek.Az Istenországa egyszerűen csak VAN.(2Mózes 3:14)Megtapasztalható annak, aki nem gyárt le magában képeket és fogalmakat róla.Se jót, se rosszat.”Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied!”

    1. Ezt az előbbit eredetileg Jacknek szántam, de úgy látom, Lacikának meg Péternek is szól. 🙂 De persze elsősorban nekem szól.(Hiszen én írtam.)

    2. Igen , bizonyos szempontból “jó”, hogy létezik a gonosz, a rossz, mert ez által válik nyílvánvalóvá hogy van ennek az ellentétj, a jó.Ha nem lenne rossz, hanem csak jó, akkor nem tudna megmutatkozni aé nem lehetne különbséget tenni a kettő között.
     De ez nem mindig lesz így! Isten országában, az örökkévalóságban nem lesz jelen a rossz, a gonosz-kívül rekesztetik.Ez így helyes és ezt Isten jól kifundálta.Az embernek van lehetősége dönteni, melyiket válassza.
     Csak az a helyzet, hogy a gonosz nem nyílvánosan működik, körmönfont hamissággal, manipulálásokkal, ideig-óráig tartó örömökkel, hazúgságokkal, stb… csapja be az embert-Isten teremtményeit-és szerzi meg magának a lelkeket.
     Ha a sátán vasvillával és szarvakkal jelenne meg, az emberek nem követnék- szokták ezt mondani.
     Sőt sokszor a gonosz erőszakkal- pl. ráerölteti az emberre az akaratát- akarja rávenni az embert, hogy válassza a roszt, a gonoszt.
     Ezzel szemben a jó nem erőszakoskodik, hogy akaratát beteljesítse az emberen, szabad akaratot és döntési, választási lehetőséget ad az embernek.
     Nem manipulációval állítja maga oldalára az embert.

     A rossznak a tudása látjuk mire vezetett az emberiség történelme során.Ide jutott általa. Még amit Isten jónak teremtett ill. megadta a felismerés lehetőségét, még azt is gonoszra használja az ember.pl.a legelején kezdjük:szexualitás-férfivá-nővé teremtette az embert, korunkban lassan az a nem normális nézet, ha egy férfit és egy nőt tekintünk a társas élet alapjának. Lehetne sorolni tovább-de ezt ti is tudjátok.

     Istenországa sem nem jó, sem nem rossz.

     Egy olyan ország-Isten országa-ahol nincs keresni valója a bűnnek, a lázadásnak, ahol az örökkévalóság nem gyötrelemben, fájdalomban, sötétségben telik el csak jó lehet az örök kárhozathoz, az örök gyötrelemhez képest.
     Én inkább a békességes örökkévalóságot választom.

    3. Lacika, boldog ember az, aki az Istenországát jónak tartja!Nem tudom, van-e ilyen mondat a Bibliában, de ott lenne a helye, az biztos.De ha az Istenországában nincsen rossz, akkor nehezen mondhatjuk jónak is.A kontraszthiány miatt.Ha az Isten jó, meggondolva magát lehet-e gonosz egyszer csak?Nincsen ennek a kérdésnek sem értelme.Egy bizonyos határon túl nem lényeges, hogy “mi lenne, ha..?” vagy hogy “mi volt tegnap?” vagy hogy “mi lesz holnap?”, mert a lényeges mindig az, ami éppen VAN.De ha valakinek hited az, hogy az Isten jó, akkor merítsen ebből erőt, még akár az előbb említett “kontraszt-szabályt” meg is szegve. 🙂

    4. A témához, hogy rosszra manipulálással, tévesztésekkel jut el az ember.

     Azon gondolkoztam, hogy Madách: Az ember tragédiáját miért is tartjuk akkora tiszteletben ? Mintha igaz volna fő szempontjában. Az “igazságot” a “tudást” Lucifernek tulajdonítják, mintha a tudás – értesd, kutatás után felismerésekre jutás – el lett volna zárva az embertől pedig nem, sőt. Istent kell megtalálnia … ami kutatás után nem lehetséges.
     Lucifert kérte Ádám – álmában – hogy vezesse ? Megmutatta az ember tetteit, sorban, különböző korokban: mivé is vált … Ettől Ádám mindig elborzadt. Azt kellett volna mondania a kígyónak – ha igazat mond – ezek fognak veled történni, ha RÁM HALLGATSZ !! persze, hogy nem hallgatott volna … DE akkor miért vezette Lucifer ?

     Itt is csere van: az emberek általánosan hiszik azt, hogy Isten a “jót” = a tudást – zárta el tőlük pedig tudás-tudomány által haladt a világ előre és az jó. Így zárják el végső soron magukat attól, hogy Isten a JÓ és teljesen kifordítják az emberre vonatkozó alap-történetet. És ebben Madáchnak nagy szerepe van szerintem, legalábbis a magyarságban.

    5. Bocs, elírtam: Istent megtalálni kutatás NÉLKÜL nem lehetséges …

 2. Engem nem a szentírás olvasás győzött meg, hogy Jézus az igazi út, hanem a puding próbája az igazi élet.
  Jézus nélkül tényleg nincs értelme az egésznek a gonosszal. Jézus a kiindulási pont ami ellentétes vele, az a rossz.
  Akinek nincs kapcsolata Istennel csak tapogatózik a gonosz után. Aztán jön a beszélgetés valami entitással, tűz szellemek, dzsinek, vagy dévák, akik áldozatot követelnek, Jézust és tanait, pedig le degradálják.
  Az iszlám egyenesen tiltja a Jézussal való kapcsolatot, a könyvekben tilos Istennel bármiféle kapcsolat. A hinduk mindenféle szellemi lényekben hisznek, de a keresztény vallást nem szeretik. Mi az hogy mindenki mindenkivel egyenlő…
  A buddhista valami fény után megy és ha egy szellem gyors megvilágosodást ígér, olyan áldozatot hoz hogy akár bele is hal.
  Jézus Krisztus ❤️ az egyetlen akinek szüksége van az emberre akár nő akár férfi. Tiszteli és szereti mindkettőt, ketten lesznek egy test, egy emberi teljesség. A rangot, rendet alá veti a szeretet erejének ami Ő maga. Jézus a malter személyesen ami mindent összeköt, összetart. Ha igazán megnézem a többi vallást, Ádám és Éva története bontakozik ki belőle, ahogy eldobták az isteni kötelékeket, szabadossá váltak, és ezzel felvették az ördögi kötelékeket.

  1. Bealina ha már felhoztad a női kérdést és rangot, rendet Jézussal kapcsolatban, akkor ehhez az igéhez mit szólsz? Gondolom ez is Krisztus szeretetét kell, hogy tükrözze számodra? 🙂

   “Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus; az asszonynak feje pedig a férfiú; a Krisztusnak feje pedig az Isten.” Korinthusbeliekhez írt I. levél 11. rész

 3. “Én ezt nem hiszem el. A gonoszság pusztán kitaláció, amit azért agyaltak ki, mert nem képesek kezelni az emberekben rejlő összetettséget, és megérteni, hogy mások értékei, hite és perspektívája eltér a miénktől. Könnyebb borzalmasnak ítélni egy véleményt, mint megpróbálni megérteni.”

  Satan letezeset lehet a legkonnyebben es leghamarabb bebizonyitani!
  Sikerult elmerulnom az okkultizmus legkulonfelebb bugyraiban es mindig az ordoggel talaltam szembe magam.
  Az ordog ugyan azt a technikat igyekzik hasznalni, csak legtobbszor mas koritessel, mint amit az Eden kertjeben is bevetett.
  Erdekes, hogy ezeknek a demonoknak csak a fundamentalista keresztenyseggel, Judaizmussal, Zsidossaggal van bajuk es semmi massal.
  Egyetertenek a buddhizmus, hinduizmus, minden agazataval, a miszticizmus vallasaival, az okkult tanitasokkal.

  Rengeteg hitetlen vagy vallasos emberrel tallakozom, akik 100% megvannak gyozodve arrol, hogy nekik van igazuk, korulbelul ket perc beszelgetes utan kiderul, hogy ez egyaltalan nem igy van, sot rettenetesen tudatlanok es butak.

  1. Ezen ne csodálkozz Idegen, a napimádó római katolicizmust se vedd ki a számitásból, mely beleoltja a kereszténységbe a pogány Istenalakokat, lásd a Háromság, a Tammuz és a Szűz Mária kultusz, mely nem egyéb mint Baál és Istár kultuszának a keresztény köntösbe öltöztetett változata. Véleményem szerint épp emiatt a római katolicizmus lesz az összekötő kapocs a közeljövőben ezen vallások egyesülésére, mely elhozza a fenevad bélyegét is.

   1. “És monda nékem: Embernek fia! emeld föl csak szemeidet észak felé. Fölemelém azért szemeimet észak felé: és ímé északra az oltár kapujától áll vala a bosszúság ama bálványa a bejáratnál.
    És mondá nékem: Embernek fia! látod-e mit cselekesznek? A nagy útálatosságokat, melyeket Izráel háza itt cselekszik, hogy eltávozzam az én szenthelyemtől. De még egyéb nagy útálatosságokat is fogsz látni.
    És vive engem a pitvar bejáratához, és látám, és ímé egy lyuk vala a falban.
    És mondá nékem: Embernek fia! ronts csak át a falon! és átronték a falon, és ímé egy ajtó vala ott.
    És mondá nékem: Menj be és lásd meg a gonosz útálatosságokat, a melyeket ezek ott cselekesznek.
    Bemenék azért és látám, és ímé az útálatos csúszó-mászó állatoknak és barmoknak mindenféle képei és Izráel házának minden bálványai vannak bevésve a falon köröskörül.
    És hetven férfiú Izráel házának vénei közül (ezek közepette Jaazanjáhu, a Sáfán fia) áll vala előttök, mindenik a maga tömjénezőjével kezében, s a füstölőszer felhőjének illata száll vala fel.
    És mondá nékem: Láttad-é, embernek fia, Izráel házának vénei mit cselekesznek a sötétben, kiki az ő képes házában? mert azt mondják: Nem lát minket az Úr, elhagyta az Úr ezt a földet.
    És mondá nékem: Még egyéb nagy útálatosságokat is fogsz látni, miket ezek cselekesznek.
    És vive engem az Úr háza kapujának bejáratához, a mely északra van, és ímé ott asszonyok ülnek vala, siratván a Tammúzt.
    És mondá nékem: Láttad-é, embernek fia? még egyéb, ezeknél nagyobb útálatosságokat is fogsz látni.
    És bevive engem az Úr házának belső pitvarába, és ímé az Úr templomának bejáratánál, a tornácz és az oltár között vala mintegy huszonöt férfiú, kik hátokkal az Úr templomára és orczájokkal keletre fordultak, s ezek kelet felé leborulva imádták a napot.”

    Ezékiel próféta könyve 8. rész

    1. Kedves Éva, sok minden arra utal, hogy a Nap-kultusza igenis beleépült a katolicizmusba, méghozzá elég látványosan. Pl. A Napisten napját-azaz a Vasárnapot (Sunday) épp Nagy Konstantin óhajára (aki köztudottan a napot imádta) fogadtatta el a Római egyház a korábbi Sabbath helyett a szent napnak, mondván-hogy ők nem akarnak tovább a Krisztus-gyilkos zsidók szokásai szerint élni. Továbbá egyházi szertartási kellékekben is előbukkan a napimádat- a Monstrancia és az úrvacsorai ostya is a napot formázza, amiket rendszerint felmutatnak a misék alkalmával, vagy egyéb szimbólumok-mint az “IHS”, amit rendszerint a egy fénylő napkoronggal ábrázolnak. A Szent-Háromság, mint Istenformula nem létezett korábban, ez is a Római egyház müve. Nagyban hasonlit a kánaánita Baál háromságra, de ez a háromsági rendszer ugyanúgy megtalálható például az Egyiptomiaknál és a Hinduknál is. Az apostoli hitvallás ellenben igy szól:
     “Mert ha vannak is úgynevezett istenek akár az égben, akár a földön, a minthogy van sok isten és sok úr;
     Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, a kitől van a mindenség, mi is ő benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, a ki által van a mindenség, mi is ő általa.”

     Korinthusbeliekhez írt I. levél 8. rész

    2. Ajánlom szives figyelmébe Alexander Hislop: A két babilon c. könyvét ez ügyben. Mélységes tanulságokat rejt, hogy ,miképpen és hogyan épitette be a saját liturgiájába a Római Egyház a Babiloni misztérium-vallást, illetve, hogy mi köze van a Mária-kultusznak a Tammuz és Istár-imádathoz.

    3. Sajnos (bár ne így lenne), Péternek van igaza ! Egyszerűen így történt, ez van ! Éva, amennyire ismerlek, és ebből következően igen jó és korrekt benyomást tettél rám, azt lenne jó látni, hogy a nagy hiteddel és komoly lelkiismeretességeddel, szíveddel fordulj ki a meszelt sírgödörből, mint emberi egyházból, és maradj tisztán az Úrral, valami gyümölcsöző és tiszta közösség keretein belül, mert amaz előbbi nemsokára teljesen az ördög fennhatósága és irányítása alá kerül, pontosan betöltve a Jelenések könyvében róla írt próféciákat. Ez elkerülhetetlen és eleve elrendelt. “Fussatok ki belőle én népem!” Szerinted ki a bánat lehet még a közeljövőben eljövő nagy egységesítő szakrális birodalom, ami a hamis próféta szerepét fogja betölteni ? A bíborba és skarlátba öltözött nagy babiloni parázna ? Ez gyakorlatilag majd minden újjászületett (nem katolikus) keresztény számára egyértelmű.

    4. Arpiel!

     Nagyon sokszor felesleges vitat nyitni felekezeti hovatartozasrol, foleg olyan esetben, amikor a masik fel hajthatatlan ilyen teren.
     Maga a katolicizmus is megoszlik!
     Vannak a II. Vatikani zsinat elottiek, akik nem ismerik el az 1962-1965-ben megrendezett zsinat utani dogmakat.
     Ok a Novus Ordo(Ember a kozeppontban, nincs fooltar, mellekoltaron tortenik a mise hattal “Istennek”, szembe a hivekkel, humanizmus) mise ritus ellenzoi, akik maradtak a tridenti ritusu(pap a a fooltaron misezik, hattal a hiveknek, kozeppontban “Isten” fele fordula egyuttesen a hivekkel) misezes mellett “Szent Piusz Papi testverulet”(SSPX) Szent Peter Papi Testverulet(FSSPX).
     Oket egyebkent a francia romai katolikus Marcel Lefebvre ersek alapitott 1970-ben.
     Szamos zsinat utani egyhazi reformot elutasitanak, jelenlegi vezetojuk Bernard Fellay(akit most a tradicionalis korok is rossz szemmel neznek, mivel lehet, hogy kiegyezik Romaval).
     Most csak egyet emlitettem, de a lenyeg az, hogy katolicizmus es katolicizmus kozott is van kulonbseg!
     Minden egyes szerzetesrendnek megvan a sajat regulaja, ertds ez alatt, nekik Roma vagy az eppen hivatalban levo papa nem parancsol, foleg akkor, ha nem ertenek egyet!
     A mostani allitolagos tradicionalistak, ujkonzervativok, klerus tagok sem latjak att a mai helyzetet Ferenc megteveszteseit illetoen!
     Sok magat tradicionalis nezeteket vallorol derul ki, hogy liberalis es evekig dolgozott azon, hogy bomlasszon itt is ott is.
     Ferenc megvalasztasa otta kialakult egy olyan ellenallas, akik XVI. Benedeket tekintik papanak, mert szerintuk Ferenc ellen papa(egyesek szerint “A” Hamis Profeta, szerintem ez nem igaz) tehat megavlasztasa nem volt legitim es dontesei az Antikrisztus felemelkedeset keszitik elo, mindezt Malakias profeciaira alapozva.

     Summa Summarum ez csak egy kis szelete annak, amit en itt neked roviden osszetudok foglalni, hogy valamilyen kepet kapj arrol mis is folyik ezekben az intezmenyesitett egyhazakban.
     A protestans felekezetek sem kulonbek, egyiket sem vedem sot!
     Amondo vagyok minden kereszteny vallasbol, egyhazbol, gyulekezetbol, felekezetbol ki kell jonni azonnal, mert semmi kozuk Istenhez!
     Az egyhaz, a menyasszony a kihivottak kozossege, amely elo kovekbol epul fel, fennmaradasa nincs helyhez kotve stb…

     Viszont en nem mernem kijelenteni, hogy a Katolikus egyhaznak lesz koze az eljovendo vilagvallashoz vagy valamilyen katolikus kotodese lesz egyaltalan.
     Az “elhitetes kora” videoban is az van, hogy evtizedekig, szazadokig az egesz emberiseget arra programoztak, hogy a katolicizmus milyen rossz az Iszlam stb.
     NEM fogjak elfogadni egy olyan valamit aminek koze van ezekhez a vallasokhoz.
     NEM lesznek milliardokbol rogton katolikusok vagy Muszlimok, mert ezeknek az elpusztitasara programoztak oket nagyon sokaig.

     Tehat ennek a protestans “Nagy parazna” humbuknak is nem sok ertelme van, foleg, hogy szamos mas ertelmezese van meg ennek is.

    5. A legfontosabb pedig, hogy mi itt ne is nyissunk felekezeti es vallaskozi vitakat!
     Teljes idopazarlas!
     Akit erdekel, az nezzen utanna. Csak ugy mondok velemenyt, hogy ismerem az erem mindket oldalat!

     Nem kell torodnunk a monarchista vallasokkal vagy a politeizmussal!
     Ezek mind eszkozok satan kezeben, a vegidokben is, felhasznalja ezeket, hogy egymas ellen ugrassza a vallasi, felekezeti taborokat.
     Nem tagadom vannak a kereszteny felekezetekben is, akik Jezus Krisztusban jarnak, ok meg nem jottek ki.
     Nekunk az a feladatunk, hogy egymast segitsuk es ne veget nem ero, ertelmetlen vitakat nyissunk.
     Aki maradni akar, mert nem latja att a dolgokat, az igy is ugy is kotni fogja az embet a karohoz.

    6. Kedves Idegen,

     A hamisság nem férhet meg az igazság mellett, akárhogy is próbálkozott az Ökumenizmus. Bárki, aki tüzetesen és gondosan olvassa a Szent-Irást, s nem csak a püspöki, papi értelmezéseket, rádöbbenhet-hogy az a kereszténység, ami ott be van mutatva, valami elképesztően más, mint amit ma gyakorolnak, s amiről beszél a papság- főleg a katolicizmus berkein belül, de ez ugyanugy vonatkozik az állitólagos protestáns gyülekezetekre is-mely inkább hallgat a pásztoraira és hagyományokra, semhogy a kezébe venné a bibliát és saját maga kezdene el utánajárni a dolgoknak! Meglehet egyébként, hogy az anti-krisztus épp a Protestáns lesz, vagy legalábbis annak fogja magát állitani, még az is le van irva, hogy elhiteti ha lehet még a választottakat is!

    7. Kedves Peter!

     Neked pedig szeretetbol mondom, hogy figyelmeztesselek, Jezus Krisztus ISTEN, Szentharomsag egy Isten! A demonok pedig letezo szellemi entitasok es nem ideologiak, ideak, gondolatok, tevtanitasok tomkelege.
     Mert ismerettel rendelkeznek, van szemelyiseguk, erzelemvilaguk, lehetnek az emberen belul es kivul, van akaratuk kepesek kommunikalni, egyeniseguk van, kepesek emlekezni es tervezni, donteni tudnak, felismerik az ember legsebezhetobb pontjait, gonoszsaguk merteke pedig kulonbozo.
     Nyilvan az okkult tudomanyok mindezeknek pont az ellenkezojet allitjak.
     Termeszetesen nem nyitok vitat a Szentharomsagrol sem, ugyancsak marhasag a Semiramis, Tammuz, Nimrod mese es egy mondattal le lehet leplezni.
     Mert megtagadjuk vele Jezus Krisztus ISTENSEGET, aki maga ISTEN.

     Az okkult tanitasok veszelyeirol kellene, hogy tanuljanak a keresztenyek.
     Es nem egymas torkanak ugorva, idot vesztegetve, felekezetek kozotti veget nem ero hitvitakba bonyolodva gyengiteni egymast.

    8. Egy Isten van Idegen, az pedig az Atya, Jézus Krisztus megmondta egyértelmüen, teológiailag nincs értelme ezen vitatkozni valóban.

     Jn 8,54
     Felele Jézus: Ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi: az én Atyám az, a ki dicsőít engem, a kiről ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek,
     Jn 20,17
     Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.

    9. Az pedig, hogy Krisztus egyenlővé tette magát az Atyával, természetesen egyértelmü, hiszen ő az Atya képmása. Ne legyen fogalmi zavarunk, valóban úgy kell tisztelnünk, mint magát Istent, hiszen Isten-azaz az Atya akarata ez volt, ellenben ez még nem változtat azon a tényen, hogy maga az Atya az az Isten, akitől a Fiú is származik-ha tetszik érteni engem.

    10. “Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta;
     Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. A ki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, a ki elküldte őt.” Jn 5, 18

    11. A Szent-Léle pedig nem holmi különálló személy, mint némelyek állitják, hanem Isten tulajdon lelke. Sehol sincs leirva a bibliában, hogy bármikor is imádni kellene. Pál egyértelmüen elmagyarázta ezt is a Korinthus levélben:

     “Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.
     Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, a mely ő benne van? Azonképen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.
     Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, a miket Isten ajándékozott nékünk.” Kor. I. 2 fejezet

    12. Teremtsunk embert a mi kepunkre tobbes szam.

     “Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

     Nalam pedig vegkepp kiveri a biztositekot, hogy egy magat keresztenynek valo ember nem hisz az ordog letezeseben, mint entitas, hanem lealacsonyitja valami szellemi ideologiai szintjere azt, ami kepes materializalodni.

    13. Ne terjunk el a cikk targyatol, a Satan letezik es ennek vilagosnak kell lenni-e minden kereszteny ember szamara.
     Az angyalok egyharmada elbukott vele, aztan lettek demonok, nephilimek stb.
     Ok tanitottak az okkult tudast az embernek!
     Ezek valos szellemi lenyek, keresztenykent tagadni az ordog, demonok letezeset, sullyos megtevesztes.

    14. Reszemrol ezt lezartnak tekintem, mert a cikk nem errol szol es nem vagyok hajlando kommenthaborut folytatni butasagokon, amelyek egyebkent teljesen nyilvanvaloak.

    15. Kedves Idegen, nem tudom, hogy honnan vetted, hogy nem hiszek abban, hogy az ördög és a démonvilág létezik?! Nem is irtam ezzel kapcsolatban egy szót sem. Nagyon is létezik és rendszerint befolyásos embereket használ fel céljainak elérésében-mint Pápák s papok, prédikátorok, akik többnyire kimagyarázzák, kiforgatják az egyszerü igazságokat és ezzel rengeteg embert taszitanak a sötétségben, úgy-hogy azok el fognak kárhozni miattuk.

     “Valának pedig hamis próféták is a nép között, a miképen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, a kik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, a ki megváltotta őket, megtagadván, önmagokra hirtelen való veszedelmet hoznak.
     És sokan fogják követni azoknak romlottságát; a kik miatt az igazság útja káromoltatni fog.
     És a telhetetlenség miatt költött beszédekkel vásárt űznek belőletek; kiknek kárhoztatásuk régtől fogva nem szünetel, és romlásuk nem szunnyad.” Péter Apostol II. levele 2. fejezet

    16. Arpiel, még a mindennapin írogattunk, akkor is azt írtam, hogy VALÓBAN, csakis a kategyzázat fogja lenyelni az AK, de úgy, hogy “minden” kell neki, a többi felekezet is!

     Már az egyik felét fogja lenyelni … és elfoglalni a tekintélyes helyet: TÖBBSZÖR ÍRTAM, hogy majd JÉZUS fog onnan “kifutni” : ezt már többen prófétálták … a valóságos JELENLÉTRŐL !! amiről nektek – sajnos – fogalmatok sincs … Tehát a vitának nincs értelme. A jövőt illetően egyetértünk, TI viszont nem tudjátok hogy miről beszéltek (és én miről beszélek) – ezért vége !

    17. Péter, eszméletlen tévedésben vagy a “napot” illetően ! Csak ennyit: IHS jelentése (latin): Jesus Hominem Salvator – vagyis, Jézus, az emberiség Megváltója !!

     Máriát, és más rendkívül fontos dolgokat bizonyítani lehet, a Bibliából (nem itt). “A lényeges a szemnek láthatatlan” ezt még a Kis Herceg rókája is tudta …

    18. Éva, a Mária-kultusz bizonyitottan nem tartozik a kereszténységséghez és teljes mértékben az Istár imádat másolata. A magyarok gyakran Nagyboldogasszonynak is nevezik Máriát, de Nagyboldogasszony a pogány földanya istennő volt az ősi magyaroknál még a kereszténység felvétele előtt. Bálvány-szobrát sok helyen a világban mind a mai napig felöltöztetve, feldiszitve- nagy pompával viszik körbe a város utcáin-akárcsak a a bibliából is ismert Efézusban, ahol a Diana nevezetü anyaistenséget hasonló kegyben részesitették. Nem is kell mondani, hogy az oda érkező Pál apostol és társai életveszélyben voltak, kis hija volt, hogy a tömeg nem lincselte meg őket a bálványok elleni tanitásaik miatt…

    19. “Támada azonban azon időtájban nem csekély háborúság az Úrnak útárt.
     Mert egy Demeter nevű ötvös, ezüstből Diána templomokat csinálván, a mesterembereknek nem csekély nyereséget ád vala;
     Kiket egybegyűjtvén az ilyenfélékkel foglalkozó mívesekkel egybe, monda: Férfiak, tudjátok, hogy ebből a mesterségből van a mi jóllétünk.
     Látjátok pedig és halljátok, hogy ez a Pál nemcsak Efézusnak, hanem közel az egész Ázsiának sok népét eláltatván, elfordította, mivelhogy azt mondja, hogy nem istenek azok, a melyek kézzel csináltatnak.
     Nemcsak az a veszély fenyeget pedig bennünket, hogy ez a mesterség tönkre jut, hanem hogy a nagy istenasszonynak, Diánának temploma is semmibe vétetik, és el is vész az ő nagysága, kit az egész Ázsia és a világ tisztel.
     Mikor pedig ezeket hallották és haraggal megtelének, kiáltnak vala, mondván: Nagy az efézusi Diána!
     És betelék az egész város háborúsággal; és egyakarattal a színházba rohanának, megfogván Gájust és Aristárkhust, kik Maczedóniából valók és Pálnak útitársai valának.
     Pál pedig mikor a nép közé akara menni, nem ereszték őt a tanítványok.
     És az ázsiai főpapok közül is némelyek, kik barátai valának néki, küldvén ő hozzá, kérék, hogy ne menjen a színházba. (…)

     Apostolok Cselekedetei 19. rész

    20. Kedves Péter, nézem, de nem az. A Mária szobrokat én sem bírom – Jézus nélkül (a keletieknek tilos volt a kis Jézus nélkül, anyasága nélkül ábrázolni) és max. benn a templomban – plusz, elég sok a giccs is, sajnos.

    21. Kedves Éva, már önmagában véve az is eléggé súlyos bálványimádás, hogy a katolikus templomokban mindenféle szentek, apostolok szobrai vannak állitva és azok előtt imádkoznak, füstölögtetnek, gyertyát égetnek és nem egyszer csókolgatják a szobrokat. Ezek az ősi pogány ritusok másolatai keresztény köntösben.

     “Őrizzétek meg azért jól a ti lelketeket, mert semmi alakot nem láttatok akkor, a mikor a tűznek közepéből szólott hozzátok az Úr a Hóreben;
     Hogy el ne vetemedjetek, és faragott képet, valamely bálványféle alakot ne csináljatok magatoknak, férfi vagy asszony képére;
     Képére valamely baromnak, a mely van a földön; képére valamely repdeső madárnak, a mely röpköd a levegőben;
     Képére valamely földön csúszó-mászó állatnak; képére valamely halnak, a mely van a föld alatt lévő vizekben.
     Se szemeidet fel ne emeld az égre, hogy meglásd a napot, a holdat és a csillagokat, az égnek minden seregét, hogy meg ne tántorodjál, és le ne borulj azok előtt, és ne tiszteljed azokat, a melyeket az Úr, a te Istened minden néppel közlött, az egész ég alatt.”

     Mózes V. könyve 4. rész

     “Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?
     És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez?
     Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek.
     Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket,
     És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.”

     Korinthusbeliekhez írt II. levél 6. rész

  1. Úgy látszik, a migráncs téma pszichés töltete le lett boxolva ez előző cikk alatt.Ide már (még?) nem jött át, jut hát hely jelen cikk témájának. 🙂
   Az, hogy a rossz/gonosz a jóval meggyőzhető, tényleg Pál apostoltól tudható?Sokkal inkább Jézustól!Jézus legyőzte a gonoszt.És éppen itt, és ezzel kezdődött minden.Egy legyőzött “gonosz” uralja ezt a virtuális világot, mely gonosznak hitelt és bármiféle hatalmat csak a kételkedő gondolataink adhatnak.Az, hogy a gondolatainkat kivetítjük, az még nem válik valóságossá, világgá, világossággá.Mivel Isten él -vagy hát- Él az Isten, ezen él mentén haladva, az igazság útjának közepén (Péld.8:20), a nem virtuális életben, a megoldás mindig megelőzi a problémát.Láthatóan más az igazi okság, mint amit az elme legszívesebben kigondolna.Ez egyáltalán nem baj!Így tanulható csak meg egy örökkévalóságra szólóan, hogy több vagyunk, mint a puszta elménk.

   Na, és az olyan sokat emlegetett liberalizmus… Akárcsak Pelikán elvtárs, én sem vagyok ideológiailag képzett, ezért én, mint Jakab apostol, a szabadság szót használom.Szemeink előtt a szabadság tökéletes törvénye van.Egyelőre feledékeny hallgatóként nézzük.Nem baj!A türelem és az állhatatosság meghozza a feledés ellenszerét.De legfőképpen a hibáinkból való tanulás, magyarul az, hogy megelégeljük a szenvedést.Jelen cikk is egy ilyen tükör.Egy újabb “hír”, ami a megírójának és az elolvasójának egyaránt a felelősségévé válik.Mit kezdünk a szabadságunkkal?Mit kezdünk a felelősségünkkel?A még kis suttyó, Ószövetségi Dávid, tudta, mihez kezdjen ezekkel.Jött a gonosz, és ő ahelyett, hogy izomból vagy dühből nekirontott volna, a vihar szeme csöndességében, könnyedén, mint a törhetetlen víz, sőt élő víz, a központi részt nézte ki.Nem góliát fejét, és semmi olyasmit, ami szemmel látható lett volna.Amely így történetesen az egész ellenséges hadsereg központja volt.Mivel igazándiból nem holmi földrajzi, fizikai vagy biológiai centrumról van szó, eónokon átható győzelem volt ez.Az él végtelenül éles.A gonoszt könnyen ki lehet kapcsolni.Ugye, a szobánkból sem zsákkal, fáradtságos, de hősies munkával akarjuk kihordani a sötétséget este… 🙂 Ha azt mondjuk, nincs gonosz, az is csupán csak fél-elem.Ha azt mondjuk van, az is fél-elem.Él az Úr.Ahogy az ég kék, a fű meg zöld.

   1. “A pletyka elhal, amikor egy bölcs ember fülébe ér.” Ezt a mondást szerintem a rossz hírekre vagy a gonoszságra is lehet alkalmazni.Amikor valaki elolvassa jelen cikk indító mottójául vett római levél idézetet, azt hiheti, hogy a gonosz nem csak hogy létező, de esetleg még le is győzhet.Más valakinek meg az juthat eszébe, hogy mivel a gonosz legyőzhető, már le is győzetett.Nem fogja azt mondani, hogy a gonoszság létező.Azt sem fogja mondani, hogy a gonoszság nem létező.Egyszerűen csak éli az igaz természetét.

    Jelen cikk is az okozatiság furcsaságait mutatja be.Pál apostol szavaiban először ott a megoldás, és a probléma csak ezek után jön.A cikkben.A római levél idézet egy belépő.Ki mennyire hitelesen vette át ezt a belépőt, megtudhatja önmagáról, miután elolvasta a cikket.

    1. Talán fellengzősnek, sőt talán nagyképűnek hat, hogy fentebb azt írtam, hogy könnyű a gonoszt kikapcsolni.De az az igazság, hogy ezt nem magamtól találtam ki.Jézus ezt mondta: Az én terhem könnyű és az én igám gyönyörűséges.Nem kerülök szembe Pál apostollal, amikor azt mondom, hogy nincs szükség a gonosz jóval való meggyőzésére.Amikor Jézussal vagyok egy igában, valójában egy gyönyörűséges és könnyed állapotban vagyok, tehát nem a jó és a rossz tudásával vagyok elfoglalva.Úgy tudjuk, nem sok jóra vezetett a jó és a rossz utáni tudakozódásunk… Feladtuk érte a Jézussal való közösségünket, a jón és rosszon túli igát.Feladtuk ezért a tudásért azt a gyönyörűségesen könnyed, és könnyeden gyönyörűséges állapotunkat, amibe beleszülettünk.Szüleink pedig a könnyedség és a gyönyörűség. 🙂

     Vissza kell térnünk ebbe az állapotba, haza kell kerülnünk, és mint az a bizonyos tékozló fiú tette, először nekünk is magunkba kell néznünk és szállnunk, mert a helyes irány pontosan arrafelé lesz – aztán irány a szülői ház! 🙂 (L) Még akkor is, ha csupán csak a puszta éhségérzet is kényszerít haza… A kis Dávid, amikor még nem volt nagy király, egy könnyed és gyönyörűséges helyen állva vitte végbe Góliát elleni harcát.Ez az a hely, amelyik nem tűri a sarut a lábunkon.És mi, Jakab apostol szavaival élve, feledékeny hallgatóként elhagytuk ezt a helyet a jó és a rossz tudásáért, és például a jelen cikk az egyik bizonyíték rá, hogy azóta sem érezzük otthon magunkat ebben a világban.Mintha már nem lennénk többé Jézussal egy igában… Pedig hát, hol máshol is lehetnénk ❓ ❓ ❓ Még mindig Jézus Krisztussal, vagyis magával Istennel vagyunk egy igában, könnyeden és gyönyörűségesen, mert máshogy nem lehet, csak könnyeden és gyönyörűségesen lehet ezt az igát megélni.De mi elfelejtettük ezt, mert feledékeny hallgatóknak bizonyultunk.Haza kell mennünk!Ez nem mást jelent, minthogy emlékeznünk kell.Meg kell tanulnunk emlékezni.Aki még mindig a jó és a rossz tudásának taglalásával van elfoglalva, az is be fogja látni, amint magába néz.Mert magunkat nézzük, mint egy tükörben.(Jakab apostol)De egyelőre olyanok vagyunk, mint az az ember, aki a saját ábrázatát nézi, de aztán elfelejti, hogy hogyan is néz ki.

     A feledékeny hallgató önmagáról feledkezik meg.
     A tékozló fiú először is önmagába nézett, magába szállt.
     A hazatérők a szabadság tökéletes törvényét pillantják meg.

     Avagy, ahogy egy barátom érzékeltette ezt:
     *
     “Te mindenkor velem vagy, és mindenem a tiéd.”
     Az alattvalói (szolgai) szemszög számára soha nem érthető meg a tulajdonosi szemszög.
     “Annyi éve szolgálok neked, és soha semmit sem adtál nekem.”

     Ha te vagy a tulajdonos, nem kell birtokba venned semmit.
     *

     Ha eleged van már a gonosz jóval való ÖRÖKÖS győzködéséből, akkor csak emlékezz: ez az ÖRÖKÖS te vagy. 🙂

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend