Elmélkedések

Akik félnek a feltámadástól

Jézus feltámadásáról olvasok. Gary Habermas és Michael Licona közös könyvükben számba veszik a Jézus feltámadásával kapcsolatos legfontosabb történelmi tényeket, amiknek hitelességét még szkeptikus történészek sem vitatják, és emellett sok érdekes ellenvetést is bemutatnak.

Az előbbiről már sokszor írtam, ezúttal viszont inkább az utóbbival kapcsolatban bukkantam egy olyan esetre, ami elgondolkoztatott. Modern korunkban az egyik leggyakoribb ok, amiért a feltámadást sokan még lehetőségként sem hajlandóak megvizsgálni, hogy nem hisznek semmiben, aminek nincs természetes magyarázata, vagyis a természeten felül áll. Ezért alapvetően nem is hibáztathatunk senkit, hiszen ezt nevelik belénk, ezt tanítják az iskolában, így amíg a természetfelettitől gondosan elzárt gyermekek bele nem botlanak a természetfelettibe, mi mást várhatnánk? A kérdés azonban az, hogy mi történik, amikor a természetfeletti, legjobb igyekezetünk ellenére is megszegi jól bevált természeti törvényeinket és az arcunkba mered. A válasz úgy tűnik, attól függ, hogy mit keresünk. Ha kifogásokat, akkor látszólag semmi, ha az igazságot, akkor minden, legalábbis ezt tükrözi az ismert ateista filozófus, A.J. Ayer esete.

1965-ben, amikor Somerset Maugham 91 évesen pap helyett Ayert kérette halálos ágyához, azt várta, hogy a másik megnyugtatja háborgó lelkét a túlvilágot illetően, vagyis biztosítja őt arról, hogy az nem létezik. Ayer ezt készségesen, saját világnézetéhez hűen meg is tette. Két évtizeddel később azonban, amikor úgy tűnt, hogy Ayeren volt a sor, hogy átlépje azt a bizonyos kaput, már nem volt annyira biztos a dolgában. Ayer egy halál közeli élményen esett át, amit nem volt képes a természet törvényeivel megmagyarázni, és ami elől egész hátralévő életén át menekült:

„Feltételezve, hogy ez a legutóbbi vertikális volt, ezek a tapasztalatok látszólag igencsak erős bizonyítékot szolgáltatnak arra vonatkozóan, hogy a halál nem vet véget a tudatnak. … Legutóbbi tapasztalataim némileg gyengítették meggyőződésemet abban, hogy igazi halálom, ami hamarosan esedékessé válik, énem végét jelenti, bár továbbra is remélem, hogy így lesz.”

Reméli, hogy minden bizonyíték és saját személyes tapasztalata ellenére a halállal megszűnik létezni. Vajon miért? Büszkeségből, hogy az egész életén át vallott nézetek csak azért is igaznak bizonyuljanak? Örömtelennek, netán unalmasnak találta az életet? Egy felette álló hatalom gondolatától ódzkodott?

Mindenesetre a tudóstársadalmat már ez a halvány beismerés is megrázta, miszerint Ayer többé nem volt annyira meggyőződve igazáról és a szigorúan materialista világnézet helyességéről.

Talán C.S. Lewis nyújt némi magyarázatot és bepillantást az ateista túlvilággal vagy a feltámadással kapcsolatos gondolataiba, hiszen 35 éves koráig ő maga is közéjük tartozott, és érdekes módon ezeket a gondolatokat csakis megtérése után tudta igazán megérteni és megfogalmazni:

„Talán emlékeznek, hogy negatív követeléseim erőszakosabbak voltak a pozitívaknál. Sokkal jobban érdekelt, hogy elkerüljem a fájdalmat, mint az, hogy megszerezzem a boldogságot, és ennek okán mintegy dühöt éreztem azért, hogy saját engedélyem nélkül teremtettek meg engem. Nyúlszívem számára a materialista világkép rendkívül vonzónak tűnt abban, hogy korlátolt felelősséget kínált. Nem győzhetett rajtad semmiféle szigorúan örök katasztrófa. A halállal mindennek vége volt. És amennyiben az ember a kívántnál nagyobb, de mégiscsak véges katasztrófával találta szemben magát, az öngyilkosság még mindig fennállt lehetséges kiútként. A keresztény világ szörnyűsége abban állt számomra, hogy nem létezett benne olyan ajtó, amire azt írták: „Kijárat”.

Ha „Kijárat” nincs is, „Bejárat” és Ajtó annál inkább. És egyik sem félelmetes. Annyira nem, hogy átlépve rajta azok is szabaddá válnak, „akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak”1 és végre elkezdhetnek igazán élni. Örökké élni.

 1. Zsidók 2:15 []
Előző posztKövetkező poszt

118 hozzászólás

 1. Egyébként azt javaslom, hogy nem csak a természetes / természetfeletti dualitás és szembenállás hiábavalóságán érdemes elmerengeni (ahogy lentebb is tettük ezt páran), hanem a meghalás / feltámadás kettősségén is, és az élet / halál ellentétpár kettősségén is.Ugyanis, mindezek csak fogalmak, amiket mesterségen hoztunk létre.És amit létrehozunk az el is múlik.Ezért javaslom, hogy nem pusztán mint meghalás / feltámadás fogalmakban közelítsük meg ezt a dolgot, hiszen nincsen már sem meghalás, sem feltámadás, hanem valami más van.Pontosabban, valaki más.Jézus.Őbenne lett egyesítve minden és mindenki.Nem csak az Alfa és az Omega lett egyé Benne, nem csak a halál és az élet, hanem ezekkel együtt minden és mindenki.A materializmusban ragadt emberek azért gondolják magukról, hogy materialisták, mert az anyag természete mindig kettős, és ellentétpárokban jelenik meg.Ezért félnek a feltámadástól, ahogy az élettől vagy a meghalástól is, mert már ezek a fogalmak eleve végtelen útvesztőnek bizonyulnak, hiszen a fogalmak egyben önmaguk korlátai is.A fogalmak önmagukban mindig saját magukat lehetetlenítik el, még ha némelyik látszólag végtelenül magasztos dolgot fejez is ki.(Csak a szellem elevenít meg.)És ha valakiről mi magunk is úgy gondolkodunk, hogy materialista vagy ateista, vagy ilyen meg olyan, ilyenkor mi magunk is anyagi, illuzórikus síkon és az Istentől távol álló módon gondolkodunk.Hiszen, Isten van, Jézus van, és nincsen többé önmagában sem Alfa, sem Omega, sem kezdet, sem vég, sem szolga, sem szabad ember, sem nő, sem férfi, hanem mindnyájan egyek vagyunk a Jézus Krisztusban.Ezt a fogalmi gondolkodás elzárja előlünk.Nagyon mély, kontemplatív imával azonban részünkké válhat ez a felismerés.Olyan mély, benső csendességet kialakítva önmagunkban, ahol az Istenhez szóló imánk már nem szavakban vagy fogalmakban jelenik meg.Benső szobánk csend nélküli csendjében már nincs semmi, és semmi két-ségbe ejtő; nincsenek szavak, fogalmak, nincs élet, halál, világ vagy világtalanság, nincsen se jó, se rossz vagy helyes és helytelen sem, nincsen sem klasszikus gravitációs elmélet, nincsen kvantummechanika, sem húrelmélet, sem atomos kölcsönhatás, sem elektromágnesesség, sem tudatalatti, sem tudatosság……csak mi magunk és Jézus.

  Nagyon is megértem, ha valaki azt gondolja, hogy ne mondjam azt, hogy az Istenben nincsen helyes vagy, hogy nincsen jó, hiszen az Isten eleve jó és helyes.Egyetértek!De én nem erről beszélek.Hanem arról, hogy ezek, hogy “helyes” és “jó” csupán múlandó fogalmak.Tehát Isten sem nem jó és nem nem helyes, hanem az Istenben a jó és a helyesség lényege van meg hatalmasan.Az e feletti megvilágosodáshoz azonban már csak egy nagyon mély és intim megtapasztalás adhat alapot, ami a fogalmaktól eltérő, és a fogalmakkal való képalkotástól maradandóbb megértést és békét és megnyugvást biztosít.Mindezekhez legtöbbünknek itt támpontot adhat az, hogy tudjuk: az a pár betű, hogy JÉZUS sem egy puszta fogalom.De ezt pusztán a Bibliából nem lehet megérteni.Pontosabban, a Biblia betűiből nem lehet.Mi is kellünk hozzá, nem csak az irodalom.Márpedig, ha nem vagyunk jelen amikor az Írást tanulmányozzuk, akkor a Biblia is merő irodalommá silányul, egymás ellen forduló fogalmak csatamezejévé, amibe mindenki kénye kedve szerint azt lát bele amit akar, és nem azt látja abban, ami az önmagában…

  1. Azért arról ugye tudsz Oszkár, hogy amit leírsz (az lejön, hogy szívből írod) az valami keresztény és klasszikus keleti (buddhista, hinduista) vallási látás keveréke ? Lehet, hogy egyszer ide fog elérni a létezés, de a Biblia még erősen dualista módon mutatja be a szellemvilágot, ami áll ezen anyagi világ felett és jelentősen szemben álló, ellentétes. Ez a szellemi realitás jelenleg.

   1. Szerintem nemsokára egyesül a Brahmannal 🙂 Nagy pillanat lesz.
    (Aztán valami perverz formában visszatér az anyagi világba. Ezt szokták csinálni.)
    Amúgy igaza van és legalább őszinte és lelkes. Éva szerint én gyanús vagyok, mert lázadozom, de ez nem igaz, mert pontosan kiismertem a határokat. Valójában ő a lázadó, bár a vissza az édenbe projekt nekem is kedvemre való, a mélymulcsos művelést én is materializálom. Elfoglaltam egy pozíciót a “tér-időben”, ahonnan jól látni azokat, akik rányitják a hátsó ajtót az Atyára és ez nagyon szórakoztató. Persze néha kötelességből bele kell avatkozni. Amikor kiismered a rendszert felette állsz és nézheted, mint a legnagyobb színházat. Engem igazából az aggaszt, hogy növekszik a sötét ereje, mert ugye ahhoz, hogy izgalmas színházat csináljunk “valakik” a mélybe kerülnek, onnan már soha nem érik el a moksha-t. Szóval ezért kellett neki a nagy terv, ami mindent megold, és ami nekem nem tetszik.

    1. Árpiel, megértem, hogy ez meredeken hangzik egy “klasszikus keresztény” felfogásban élő embernek, amilyen én is voltam még jó pár évvel ezelőttig.Örülök mindenesetre, hogy ebben a hozzászólásodban mégsem tekintetted teljesen lezártnak az utat a további lehetőségekre, annak meg pláne, hogy nem luciferiztél le. 😀 Ma azonban már nem vagyok annyira időmilliomos mint múltkor, úgyhogy bővebben csak később tudok válaszolni.Ezt a pár sort is már vagy másfél órája húzom… 🙂

     Neverend, János apostol szavai jutottak eszembe segítségül: a világosság a sötétségben fénylik.Persze, ez nem jelenti azt, hogy a világosságnak szüksége lenne sötétségre (fordítva inkább elképzelhető), hanem a szemmel való látást fetisizáló emberi értelem nem tudna mit kezdeni a világossággal sötétség nélkül.Egyszerűen megvakulnánk a teljes világosságtól.Árpielnek is üzenve innen elmondom, hogy nem az Isten világa kettős természetű, hanem a fogalmakon keresztül akarni látó (emberi) értelem számára tűnik kettősnek a világ és a világ világossága.De minél nagyobb bennünk a világosság, annál kevésbé lesz szükségünk a sötétség, vagyis az anyag (az anyag sötét – és nem a sötét anyag 😉 ) kontrasztjára.Az anyag el fog tűnni, ennek látjuk mi az idejét, és ennek az időnek a jeleit.Ám, ami eltűnni készül, engedjük el, sőt, még az “engedjük el-t” is engedjük el… 🙂

     Még valami.A világosság nem tévesztendő össze a fénnyel.Míg a fény határozottan anyagi természetű, és így már eleve önmagában is kettős (!!!) -hullám / részecske-, addig a világosság túllép az anyagin, és a világosság önmagában már nagyon is EGYértelmű.

   2. Szia Árpiel!Végül csak eljutottam a válaszadásig… 🙂 Ez a buddhista, hindu dolog nem tudom, miért jutott eszedbe, hiszen rendszeresen Jézuson keresztül közelítem meg a dolgokat.Jézuson, mint valami fordított, éppen ezért csodálatos prizmán keresztül, ami összegyűjti a sprektum színeit egyetlen, dimenziókba nem fogható fénysugárba.Habár nem sokkal lejjebb megjegyeztem, hogy inkább világosságot lenne ildomos mondani, és nem fényt, de ez a prizmás példa is jól mutatja, hogy habár lehet, hogy a Biblia dualista módon mutatja be a szellemvilágot, azért az még nem az.Nem dualista.A Biblia a homályos tükör, amiről Pál apostol is beszél az 1 Korintusz 13-ban.A Biblia is szórt fényt (világosságot) tükröz, hiszen betűk milliárdjaira esik szét az idő fonalához, mint valami nyomvonalhoz rögzített emberi szem számára, de azért a Szellem egy.A szem kettő.Úgy kapjuk az információkat, az Igét a Bibliából, mintha diafilmet vetítenénk ki: kvantáltan, kockáról kockára.Azonban maga a filmszalag folytonos, a történet meg pláne folytonos.Főleg, ha egy ilyen tökéletes történetről van szó, mint amilyen Jézus Krisztus története, amihez fogható nincsen sehol ezen a világos világon.A Biblia nem maga a prizma, ez igaz, de azért megjeleníti azt, csak éppen nem térben és időben, ahogy a betűi jelennek meg.

    1. nem csak neki jon le ez, bar inkabb keleti beutest vagy osszemosodast mondanak`es manapsag a spiritista guruk is joparan Jezus oldalrol kezdik ha egy kereszteny kozossegbe beszelnek (sajnos eleg nepszeru lett manapsag ez s sokan fogekonyak is ra).

     Rn nem allitom/gondolom spiritimzussal foglalkozzol, csak valoszinu azert lattod/irsz ilyen oldalrol es stilussal mert hatassal voltak rad keleti vallasok “bolcsei” vagy azok latasmodjai az igazsagrol es szeretetrol.

    2. Zsolt, amit Oszkár mostanában előadott az páratlan a maga nemében. Az üdvözülésnek a hinduk szerint 3 útja van. A tettek útja, az értelmek, filozófia, tehát a magas szintű tudás útja és a hit útja, azaz Isten feltétel nélküli szeretete, odaadás, imádat. Azt gondolnád, hogy Oszkár a másodikat választotta, de valójában a harmadikat. Jézust elfogadta, onnan ered a tudás, tanítás amit vissza ad. Szóval tanulj tőle.
     Még annyit hozzátennék, hogy a megértés miatt nyilván el kellett különíteni ezeket az utakat, de valójában nagyon sok ponton összeérnek.

    3. Ha Hindu lennek tanulnek, de en mas Istenbe hiszek, abba aki a Bibliaba is benne van es nem a hinduban.
     Jezus mondot preldazatokat ugyan de azert nem kevernem a filozofiaval, sot filozofiaval tisztelni Istent a Bibliaban? nem emlekszek hogy lenne ilyen bar tevedhetek de arra emlekszek.
     Nem mondom, hogy rossz a filizofia de a te hozzaszolasodra reagalva efele Isten tiszteletrol nem tudok (bolcs nem feltetlen filozofus).

    4. a bolcs ember a biblia szerint akit a Szent Szellem betoltott, megtartja a torvenyt, bolcs aki az Ur szerint el minden napjan, aki nem a sajat bolcsessege utan jar hanem az Ur utait koveti, bolcs aki beveszi a parancsolatokat, aki lelket nyer az Urnak, A bölcs félvén, eltávozik a gonosztól; a bolond pedig dühöngő és elbizakodott, mikor alazatos, aki megfaradtat erositti, aki igaz, az Isten bolodsagga tette e vilag bolcsesseget, aki az eletvel a cselekedeteivel bizonyitja bolcseseget, az Isten bolcs stb
     (2 Móz – 28:3, 5Móz – 4:6, 2Krónikák – 2:13, Zsolt – 90:12,Péld – 3:7, Péld – 10:8, Peld 11:30, Peld 14:16, Préd – 7:23, Ézsaias – 50:4, Jer – 9:23, Hós – 14:10, 1Kor 1:20, Jak – 3:13,
     1Tim – 1:17)
     Bolcs az aki az Ur utjan jar, az igazsagban el, egyutt jar a ketto (cselekedeti s dontesi szinten).

     Leborul es aldja az Urat az tiszteli, balvanyoz/istenit szinonimaja is lehet (pl idegen istent tisztelt), akik felik es becsulik az O nevet
     (1Krón – 29:20, 2Krón – 7:3, 2Krón – 25:14, Ézsaiás – 29:13, Malakiás – 3:16, ApCsel – 19:27, Kol – 2:18)

    5. Hát Zsolt, akkor a szankhaja rendszert már nem is részletezem neked 🙂 , de azért próbálj hasonlóságokat keresni. Pl. az őszinte szerzetesi élet, valamelyik európai rendben, a vairágja megfelelője, vagyis a vágyakról való lemondás, ami szintén egy út. Aztán mostanában beszélgettünk a tettekről, jó cselekedetekről, amire Ida példákat hozott az evangéliumokból, de Pál leveleiben is megtalálható. Ez a karma-márga, karma-jóga vagyis önzetlen jó cselekedet. Adrian pedig a bhakti-márgára célozgatott, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy ‘jó csak az Isten’, elfogadjuk és imádjuk. Oszkár pedig kifejezetten összetett ilyen téren. Legutóbb a szankhajan belül az anyag és a szellem szétválasztásán elmélkedett, ami egy olyan látásmódot eredményez, ami kifejezetten Jézushoz köthető. Én azért használom a szanszkrit fogalmakat, mert jobban illik a gondolkodásomhoz, az egyéni logikámhoz. Ugyanakkor egyfajta nyitottságot is eredményez, ami mindenképpen összeköthető a szellemi fejlődéssel. Tehát, ha nem akarsz valláskárosult lenni, akkor tovább kell látnod a korlátaidon. Neked hogyan nyilvánul meg a kapcsolatod Istennel?

    6. Szia Neverend!

     Nem akarok a érintettek helyett válaszolni, de azért annyit mindenképp szeretnék leírni, hogy szerintem egyik általad említett hozzászóló sem azt az utat járja, amit te vélsz.
     A kapcsolatra viszont rátapintottál és az a nagy helyzet, hogy a valláson (bármelyiken), az általad sorolt szabályokon, utakon keresztül semmilyen kapcsolatod nem lesz Istennel. A Biblia legfontosabb üzenete, hogy hogyan állhat helyre az egykor elvesztett kapcsolat minden egyes ember és Isten között. Ez a megváltás. Ehhez pedig se nem filozófia, se nem tettek vezetnek, hanem Jézus elfogadása. Az ezt követő tanulásnak pedig akkor van értelme, ha ez közelebb visz Istenhez és ezen keresztül a benned élő Jézus egyre látványosabban megnyilvánul kifelé is: ezek a gyümölcsök (például tettek, kapcsolat Istennel, másokkal, stb.) Isten ugyanúgy szereti és meghalt azokért, akik ezeken a fura utakon át próbálnak eljutni Hozzá, de ha egyszer azok nem Hozzá vezetnek, akkor talán azt az utat kellene választani, amit Isten adott nekünk. Hála Istennek ez rendre meg is történik. Mármint, hogy a máshol keresők, rátalálnak az Útra. Mint mindig, itt is minden azon múlik, hogy az Igazságot keresik-e.

    7. Most olvasom, hogy közben írtál. Na, az teljesen jó. Két pont van amit egy kicsit újra gondolnék, de most nem írom le, mert lassan átadom magamat a hétvégének.

    8. vallas karosult? az csak az lehet aki vallasos, en abban nem hiszek, vallas nem elevenit meg senkit, csak is a Jezusba valo hit (es mar volt taglalva, hogy hit nem csak erzes, hanem cseleket, szeretet stb), en szeretem az egyszeru foglamakat, mert tobb ember erti “jó csak az Isten” mint a bhakti-márgára celozgatast ami eppenseggel valakit teljesen mas iranyba is elvihet, mivel a hindoizmus egy vallas es nem csak latszatra hasonlo az istene (vagy meg latszatra sem).

     “A hinduizmus azoknak a különféle, sok esetben egymástól igen távolinak tűnő hitrendszereknek és szent írásokban lefektetett gyakorlatoknak gyűjtőneve, melyeknek alapvető világnézetét a szanátana dharma határozza meg.”

     Ez az isten, nem az en Istenem, koszonom szepen, ha kulsoleg is hasonlo mert hasonloan jo cselekedet, alazat van benne, ez az ujjaszuletes nem az ami a Bibliaban, van, hindu kasztok nem egyeznek a Pal leveleiben irottakkal.

     “Ők tisztátalan mesterséget folytatnak, mint például az utcaseprők, WC-tisztítók vagy a tolvajok”
     “A mitológiai felfogás az Egyetlen Isten megsokszorozódásaként értelmezi Brahma születését, amikor Visnu köldökéből lótuszlevélen megjelenik a teremtő Brahma, aki a világ dolgait hivatott megteremteni.

     Az idő Brahma életének folyama, amely egymásba ágyazott ciklusok sorozatából áll.
     Hossza száz Brahma-év, ami 311 040 000 000 000 emberi évnek (több mint háromszázezer-milliárd év!) felel meg.

     A Védák négy fő részből (szamhita) állnak:

     Rigvéda – 1028 himnuszból álló gyűjtemény
     Számavéda – Az áldozati szertartások előkészületeinek énekei
     Jadzsurvéda – Áldozati szertartások közben mondott énekek
     Atharvavéda – “Varázsénekek”

     ne haragudj, de en ha valamiben nem hiszek (sot) akkor abbol nem meretik, nekem a hindu vallas inkabb egy talan egy olyan vallasnak lattom ami lehetseges jelolt a kesobbi vilagvallasnak, mivel osszegyurt vallas ami ha igazan valaki vegig gondol s melyre as akkor amit bibliaban olvassunk nem sok koze van hindozimushoz kiveve ha valaki raerolteti s bele akarja magyarazni….

    9. Szia Neverend!Mivel már magam is derékig vagyok a hétvégében, csak most olvastam hozzászólásaidat.És ezekből a véleményekből, válaszokból éppen csak a szanszkrit nyelvű utalásaidat nem értem, minden mást, amit mondasz és sugallsz, nagyon is megközelíthetőnek tartok részemről.Nekem ugyanis a szanszkrit éppen ugyanolyan kínai, mint amikor a római pap latinul idéz.Amit mi megértettünk egymásból, az nem földi nyelveknek köszönhető.Nem mellesleg, nagyon örülök látásodnak, köszönöm a hozzáfűznivalóidat, és további nagyszerű utazást kívánok neked! 🙂 Ahogy Theának is, Zsoltnak is!

    10. És még egy érdekes kis klip számodra, szép zenével! 🙂 Amikor gurultam át busszal az Erzsébet hídon, ebben a mediterrán feelinget keltő napsütésben ez jutott eszembe.Megosztom veled.Ez egy egyben egy főcím zene is.A filmre biztosan emlékszel. “Ki fizeti a révészt?”
     Na, még egyszer: jó utazást!

     https://www.youtube.com/watch?v=hGGtSkyasNA

    11. Jézus váltotta meg, hogy mi èlhessünk ès ezt örömmel elfogadtuk

   3. Kedves Oszkár!
    Remek írásod arra ösztönzött, hogy saját -részben-empirikus látásmódomat írjam le. Jó volt olvasni hozzászólásodat és látni a régebbiektől való eltérést.

    A feketén látszik a fehér a legjobban. A dualitás feltétlenül szükséges, akik jóról-rosszról papolnak csak egy szeletét látják az igazságnak, mint ahogy mindannyian persze, de az még szűkítettebb.

    A mi dolgunk -egyszerű- ezt dualitás témát felismerni majd a bűnt elkerülni. De hálásak lehetünk a sok léleknek akik ebből vagy abból az okból felvállalják és elszenvedik a “rosszat”, így teljesedve ki Istenben.

    A megismerés útja annyi ahányféle az ember és soha sincs túl késő elkezdeni.
    A szinteket folyamatosan ugorjuk, de! megállhatunk és akár vissza is fordulhatunk.
    Nincs nagy cél, nincs totális megvilágosodás, az egyhegyűségig eljuthatunk és emlékéből bölcsebbeké válhatunk itt is, de a teljesség ott van. Megvilágosodási szinteket persze érhetünk el, de a tudást ide áthozni a felejtési korláton kicsit nehézkes. Nemcsak a leszűkített emberi fogalomkészlet miatt, mely természetéből fakadóan emberi, így korlátozása specifikus, és egyébként teljesen helyénvaló. Hanem itt olyan evilági érdemeket kell magunkban kifejlesztenünk mint kitartás a tanulásban stb., melyek lehetővé teszik az általunk megismert igazság közelítően megfelelő interpretációját.

    Létezésünk soha nem ér véget és vannak tartományok ahol kérdés nincs, mert egy vagy a felelettel. De egonk mely oly hasznos és “különlétezésünk” garantálója – és amely alacsony szinten oly korlátozó-, folyamatosan változik, majd idővel eltűnik ahogy mi is visszaolvadunk. Erre a visszaolvadásra vágyik a lélek, ezért keresi mindenki Istent. valaki Jézuson keresztül, valaki azon keresztül, hogy felrobbant egy iskolabuszt tele gyerekekkel, mert ő abban hisz.

    Nem a mi dolgunk foglalkozni ezzel, mi csak nézhetjük az előadást(ahogy Neverend is mondta), de azért ezzel az előadással nehéz nem azonosulni, (csak azért mondom mert nem állunk fölötte) és néha igen fájdalmas ez, de csak így taníthat a játék, ha valóságosnak hat. A tudás, vagyis ha a fátylon néha átlátunk és megtapasztalunk valami fontosat, iránymutatót adhat és segíthet, hogy folyamatosan emlékeztessük magunkat, hogy ennél többről van szó.
    Köszönöm!

    1. Kedves Balázs!
     Engedd meg, hogy pillanatnyi internet hozzáférésemet kihasználva reagáljak arra, amit Oszkárnak írtál.
     Minden hozzáhoszólásodból érezni, hogy milyen fontos számodra a Kérdés. Az a bizonyos. Bár most azt írod, hogy van, amikor még kérdés sincs… Ez a keresés, illetve, hogy ennyire szeretnéd megtalálni az utad, csodálatos dolog, ugyanakkor minden alkalommal fáj a szívem, amikor olvasom soraidat. Ha egyetlen gondolatban próbálnám megfogalmazni az érzést, amit a szavaid keltenek bennem, vagy pontosabban, hogy mi az, ami mellett szerintem elmész, azt mondanám, hogy “szeretnek bennünket”. Ez az egész annyira egyszerű, hogy azt már nevetségesnek is mondhatnánk, ha nem lenne igaz. Szeretnek bennünket. Nem egy megfoghatatlan, távoli szellem, erő, hatalom, érzés, hanem egy nagyon is személyes Valaki szeret téged.
     És mivel a válasz személyes, így az meg is ismerhető, mert Ő szeretné ha megismernénk. Miközben tényleg arrogáns azt gondolni, hogy mi már mindent tudunk, abba a hibába sem szabad beleesni, hogy szerénységet színlelve azt mondjuk, hogy semmit sem tudhatunk biztosan. Ez megint csak akkor lenne igaz, ha az igazság nem személyes lenne. De az. Személyes és megismerhető. És egyszerű. És szeret téged. Személyesen.
     Szívesen írnék még a dualitásról, meg a ‘rosszról’, de tűrtőztetem magam. Most maradjunk a személyes szeretetnél. 🙂

    2. Köszönöm Thea!

     Ki az akit nem szeret? Szerintem nincs olyan!
     Hogy nekem mennyire személyes a kapcsolatom? Mikor ilyen, mikor olyan, ez rajtam múlik, ők mindig nyitottak. Jézus személyében a földre szállt Isten láthatjuk, de a falevél is belőle van, sőt az un. rossz dolgok is, így szeretetem nem tud válogatni.
     Aki az Isten ellentétét a gonoszban látja az nem duális véletlenül?

    3. Szia Balázs!
     Szerintem sincs! 🙂
     Én úgy gondolom, hogy a rossz dolgok nem Jézusból vannak, mert “benne nincs semmi sötétség”, csupán a nekünk adott szabad akarat teszi lehetővé, hogy a rosszat válasszuk.
     Ami pedig a dualitást illeti, szerintem Istennek nincs ellentéte, mert a gonosz az nem az, hanem Istennél sokkal kevesebb. A gonosz többnyire valamilyen jó dolog elrontott vagy túlzásba vitt változata és önmagában nem is létezik. A rossz csak egy el- vagy megrontott jó.

    4. Kedves Thea és kedves Balázs!
     Sajnos még csak most olvastam el szimpatikus beszélgetéseteket, mert mostnaában nekem meg éppen eléggé korlátozott az intenethozzáférésem.Most is csak kutyafuttában tudok írni, de később mindenképpen visszatérek, hátha hozzátudok tenni, habár megközelítéseitekben magasra sikerült tennetek a lécet. 🙂

    5. Engem is átmelegített a beszélgetéstek, és az nem a nyári hő 🙂 de hozzáteszem, hogy MI is szeretjük egymást <3

    6. Kedves Thea!

     Olvasva utolsó nekem címzett hozzászólásodat, úgy találom, hogy ugyanarról beszélünk.
     A rossz félresiklott jó, vagy nevezhetjük ugyanazon érem másik oldalának is.

     Számomra a tanulság ebből, hogy nem ítélhetek. Láthatom a “realitást” mely úgy lesz egyre tisztább ahogy én magam, de nem ítélhetek meg senkit és semmit.
     Minél jobban látom a hibákat melyeket bűnöknek is hívhatunk úgy válok egyre “elnézőbbé” másokkal.
     Egyrészt mert saját fel-, meg-, és beismert tévedéseim tükrében egyre jobban segítenek, hogy közelítsek a bennem lévő Jézushoz.
     Az önismeret rögös útja kiváló terep az önszeretethez és a megértéshez, hogy miért vagyok és vagyunk mindannyian érdemesek arra, hogy Ő megváltson minket.

     Nyilván ha ezt a megmutatott értékünket és az Ő belénk vetett bizalmát kicsit is megérezzük, már “nincs kedvünk disznóságokat” gondolni, mondani és legfőképpen elkövetni. Megtehetjük, megtehetnénk, de az már számunkra is fájdalmas olyannyira, hogy eszünkbe se jut ilyet teremteni.

     Ha innen áruljuk el, az még nagyobb tévedés, de a szeretet akkor is változatlanul ragyog, egész addig ismét, ismét és ismét amíg úgy nem döntünk, hogy engedjük kiégetni magunkból.

     Szeretete változatlan mindenkire egyformán kiterjedő sugárzása semmivel sem téveszthető össze. A félelmek zsugorodnak és végük szertefoszlanak és itt kezdődik a tanulás. Ha megértjük,hogy végeredményben semmi bajunk nem eshet, annak aki valójában vagyunk, megnyertük a belépőt a suliba.

     A cél, hogy mások is üdvözüljenek, mert míg egy is van vakságban addig nem lehet továbblépni, öncélú üdvözülés már “csalás”, mégis először magunkon kell segíteni, utána továbblépni, utána lehet korrepetálni az alsósokat. Ezért kell vigyáznia mindenkinek, hogy kinek miről és mennyire megalapozottan beszél.

     Köszönöm

    7. Milyen jó, hogy megírtad az első hozzászólást a poszt alatt, mert ennyi csodálatos dolog felszínre kerülhetett és ezentúl nem hiszem, hogy érzek majd szomorúságot, amikor olvasom őket. 🙂

    8. Kedves Balázs!Ne haragudj légy szíves, hogy ennyit késtem a válasszal.
     Pont olyan jó a téma, mint amilyen jól sikerült megfognotok.De mi az, hogy “jó”? 😀 Szóval nekem úgy tűnik, igazi utazók igazi, megtapasztaláson alapuló útibeszámolóját olvasom.Talán hasznosabb lenne csak szemlélnem, de mégiscsak belekotnyeleskedek. 🙂 Az utolsó mondataiddal kezdeném.Szerintem ha a világon akár már egyvalaki is üdvözült, akár már egy valaki is látó és nem vak, akkor ugyanúgy igaz mindenkire.Ennyire két-ségtelenül egy-ségesnek, egésznek és egész-ségesnek tartom a világot.Azt a világot, amelyiket Isten nagyon szeret.A lehetőségek végtelen sokaságát figyelembe véve, biztosnak tartom, hogy van ilyen Valaki.Azzal együtt, hogy ez a megközelítés a dualitásoknak behódolt gondolkodásunkban paradoxonok végteleneihez vezet.Most ezt nem szeretném feloldani, mert nem is tudom ezt feloldani senki számára.Noha meggyőződésem, hogy van megoldás, azonban ezt ki-ki a saját bőrén, elméjében, lelkivilágában kell hogy megtapasztalja, mert azt hiszem nincs olyan intellektuális ismeret vagy megvilágosodás tabletta, ami a személyes tapasztalásnál lényegretörőbb lehetne.

     Talán első ránézésre nem ide vágó, de mégis ide linkelem neked Thea következő cikkét, amivel azóta sem tudok betelni.

     http://idokjelei.hu/2017/05/a-szenvedes-problemaja/

     Aztán a következő észbontó, szívdöglesztő és fantasztikus szöveget meg bemásolom, nem peig link formájában küldöm, bármilyen hosszú is.Szerintem ezen a világon az ellentétek nem hogy nem ellenségek, de még csak nem is ellentétek.De ha meg ellentétek, engem az sem zavar, mert szeretek játszani. 🙂 Gyerekként a fekete az fekete, a fehér meg fehér…….miközben meg minden-minden csupa pompázó színkavalkád…

     PRÉDIKÁTOR KÖNYVE
     3. rész

     1. Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak.
     2. Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak; ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, ami ültettetett.
     3. Ideje van a megölésnek és ideje a meggyógyításnak; ideje a rontásnak és ideje az építésnek.
     4. Ideje van a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a szögdelésnek.
     5. Ideje van a kövek eláhányásának és ideje a kövek egybegyűjtésének; ideje az ölelésnek és az öleléstől való eltávozásnak.
     6. Ideje van a keresésnek és ideje a vesztésnek; ideje a megőrzésnek és ideje az eldobásnak.
     7. Ideje van a szaggatásnak és ideje a megvarrásnak; ideje a hallgatásnak és ideje a szólásnak.
     8. Ideje van a szeretésnek és ideje a gyűlölésnek; ideje a hadakozásnak és ideje a békességnek.
     9. Micsoda haszna van a munkásnak abban, amiben ő munkálkodik?
     10. Láttam a foglalatosságot, melyet adott az Isten az emberek fiainak, hogy fáradozzanak benne. :mrgreen:
     11. Minden szépet csinált az ő idejében, E VILÁGOT IS ADTA AZ EMBEREK ELMÉJÉBE [ez de durrrva!!!], csakhogy úgy, hogy az ember meg nem foghatja mindazt a dolgot, amit az Isten cselekszik kezdetektől fogva mindvégig.
     12. Megismertem, hogy nem tehetnek jobbat, minthogy örvendezzen kiki, és hogy a maga javát cselekedje az ő életében.
     13. De még az is, hogy az ember eszik és iszik, és jól él az ő munkájából, az Istennek ajándéka.
     14. Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit adni és abból nincs mit elvenni; és az Isten ezt avégre cselekszi, hogy az Ő orczáját rettegjék.
     15. Ami most történik, régen megvan, és ami következik, immár megvolt, és az Isten visszahozza, ami elmúlt. ( ❗ ❗ ❗ 💡 💡 💡 )
     16. Láttam annakfelette a Nap alatt, hogy az ítéletnek helyén hamisság, és az igazságnak helyén latorság van.
     17. És mondék magamban: az igazat és a hamisat megítéli az Isten; mert minden ember akartjának ideje van, és minden dolognak ő nála.
     18. Így szólék azért magamban: az emberek fiai miatt van ez így, hogy kiválogassa őket az Isten, és hogy meglássák, hogy ők magukban véve az oktalan állatokhoz hasonlók.
     19. Az emberek fiainak vége hasonló az oktalan állatnak végéhez, és egyenlő végük van azoknak; amint meghal az egyik, úgy meghal a másik is, és ugyanazon lélek van mindenkiben 💡 ; és az embernek nagyobb méltósága nincs az oktalan állatoknál, mert minden hiábavalóság. 😀 :mrgreen:
     20. Mindenik ugyanazon egy helyre megy; mindenik a porból való, és mindenik porrá lesz.
     21. Vajon kicsoda vette eszébe az ember lelkét, hogy felmegy-é; és az oktalan állat lelkét, hogy a földalá megy-é?
     22. Azért úgy láttam, hogy semmi sincs jobb, minthogy az ember örvendezzen ❗ az ő dolgaiban ❗ ❗ , MIVELHOGY EZ AZ Ő RÉSZE E VILÁGBAN 💡 💡 💡 : mert ki hozhatja őt vissza, hogy lássa, mi lesz ő utána? (L) (L) (L)

     Azt hiszem, ez a szöveg rendesen megdolgozza az embert, és a személyre szabott tuti biztos helyett bemerítkezést ad nem csak a valóságba de az igazságba is, ami csakis a saját benső lényegünk általi megtapasztalásban kel életre.És még ez is az Isten ajándéka… 🙂

    9. :mrgreen: (L)


     Riporter: – Mondja, mi az Ön sikerességének titka?
     Híres ember: – Két szó csupán.
     R: – És melyek ezek?
     H.e.: – Helyes döntések.
     R.: – Hogyan hozzunk helyes döntéseket?
     H.e.: – Egyetlen szó.
     R.: – Melyik az?
     H.e.: – Tapasztalat.
     R.: – Hogyan szerezzünk tapasztalatot?
     H.e.: – Két szó.
     R.: – Melyik kettő?
     H.e.: – Rossz döntések.

    10. Ennek azért némileg ellentmond az, hogy a hatalom folyamatosan kontroll alatt tartja az embereket, mintha nem bízna abban, hogy az emberek tudják mi a jó. Vagy fél, vagy csak egyszerűen gyűlölik az embereket. Remélem jó helyre megy a hsz.-em, Oszkár hsz.e alá akartam írni a Préd. fejezet után.

    11. Jó helyre ment, Powerke. 🙂 Máshová nem is mehet.Mindennek rendelt helye van, az viszont igaz, hogy néha fogalmunk sincs, hogy hol van ez a hely (és hogy mikor)…

    12. Nagy igazságokat mondasz Oszkár, ezek még korunk lángelméji számára is örök titokként lebegnek fel számukra. Szerintem benned van valami akarnokság ami vakká tesz, ami elhomályosítja látásodat, pontosabban a látásod mélységélességét. Úgy is mondhatnám “Kinopuskin”-t idézve,”Nem látsz a fikádon túl…”. Bocs az idézetért ez csak egy dalszöveg.

    13. A teljes dalszöveg egyébként így van:”Ne misztifikáljuk túl de nem látsz a fikádon túl. Nyomaszt a neurózis és ezen nem segíthet Zsófi sem. Le kell vezetni, valahol az, aggresszív hajlamokat. Néhány gyökérkezelés és kész a szellemmi felépülés,… Repülés. …fúrás…” :). Lehet, hogy nem pont így van most fejből írtam, nem idéztem.:)

    14. Örülök, hogy tudsz magadon nevetni. 🙂 Én is tudok. Ez egy pozitív tulajdonság.:) Nálam ez alap ,de lehet, hogy ezt lehet fejleszteni.:) Sok emberre rá férne, bár lehet aggressziót váltana ki belőlük önmaguk nagyszerűségének megkérdőjelezése. Hát igen, ez a jövő feladata, elfogadtatni másokkal, hogy mások is emberek.:)

    15. Höhö!Ne örülj, mert kettőnk közül nem csak magamon nevettem. :mrgreen: No, meg azon is, sőt, leginkább azon, hogy magam is nógrádi gyerek vónék ám… Tudod, Nógrád Megye kicsi, (az ország második legkisebb megyéje), az Ipoly sem egy széles folyó, ráadásul, szép hazánkat nem is érinti olyan behatóan.Segítsek még, szép fiú, vagy innen már magadtól is megérted a saját hozzászólásodat? 😀

     Különben meg, látom, te is meg akarod váltani a világot. (Y) Akkor viszont be kell állnod a sorba.Ami nem is olyan rövid.Ja, és bocs, de már csak valahol jóval mögöttem van hely… 😎 Vagyunk egy páran önjelöltek.Isten hozott közöttünk!Már persze, ha valóban nem derogál neked az emberi mivolt… Mielőtt ugye, először is mindenképpen másokkal fogadtatnád el azt.

 2. Üdv ismét, érintett félként [ateista] veszem a bátorságot, és kommentelek. 🙂

  “ezt nevelik belénk, ezt tanítják az iskolában, így amíg a természetfelettitől gondosan elzárt gyermekek bele nem botlanak a természetfelettibe, mi mást várhatnánk?”

  Annak, hogy miért nem hiszünk a természetfelettiben, vagy a tudomány miért nem foglalkozik vele, sokkal összetettebb okai vannak annál, mint hogy csak belénk nevelték volna.
  Habár fontos, csak röviden említeném meg, hogy már maga a definíció is problémás (mi az a természetfeletti? Hogyan mérjük vagy határozzuk meg, hogyan különböztetjük meg a természetestől? Mik a tulajdonságai? Ha van természetfeletti, létezik természetfelettifeletti is?), inkább magára naturalizmusra fókuszálnék.

  1. Kapásból ketté kell választani a filozófiai naturalizmust és a tudományos vagy metodológiai naturalizmust.
  A filozófiai naturalizmus azt mondja, hogy nincs semmi a természetes világon kívül, a tudományos vagy metodológiai naturalizmus pedig annak a ténynek kimondása, hogy a természetfelettit (a jelenlegi definíciói alapján) nem tudjuk vizsgálni, más szavakkal a tudomány nem tud semmit mondani magáról a természetfelettiről semmit. Ez egyébként egy sokkal profánabb dolog, mint elsőre tűnik. Elvégre amikor egy tudós bemegy a laborba, nem feltételezi, hogy egy angyal megváltoztatja a kísérlet eredményét, vagy amikor bemész a boltba, nem gondolod, hogy egy tündér tartja a helyén a polcot, vagy amikor főzni akarsz, nem várod, hogy egy demon gyújtsa be a tűzhelyet.

  2. A tudomány (legalábbis amennyire meg tudjuk állapítani) eleddig a leginkább demonstrálhatóan megbízható eszközök összessége a természetes világról való igazságokhoz (amik a gyakorlatban elméleteket, modelleket jelentenek, amelyeket az új tudományos eredmények alapján módosíthatunk).
  Minden olyan eszköz (logika, kísérlet, stb), amivel korrekt és működő eredmények érhetők el (akár csak, hogy ha felmelegíted a fizet, az felfő), az bekerül a “tudományba”, attól függetlenül, hogy az az eszköz micsoda. A természetfeletti (a fent felsoroltak alapján) egyszerűen nem ilyen eszköz, és ezért nem része a tudománynak.

  3. Persze a természetfeletti onnantól válik a tudomány, a filozófia, egyáltalán a mindennapjaink számára érdekessé, hogy azt állítjuk, a természetfeletti vagy annak hatása valamilyen módon megjelenik a
  természetben. A keresztény Isten pont ilyen. Egy rövid példával szemléltetném:

  Isten vagy van, vagy nincs.
  Van Isten, akkor vagy detektálható számunkra, természetben élő lények számára, vagy nem. Ha nem detektálható, az olyan számunkra, mintha nem is lenne.
  Ha detektálható valamilyen módon (“alkotásai”, ima, események, hang, víziók, bármi) akkor van egy “természetfeletti” entitásunk, aki nyomot hagy a természetes világban.

  A helyzet viszont az, hogy eddig még bármi olyan dolog, amire azt mondtuk, hogy egy ilyen “nyom”, arról kiderült, hogy természetes dolog, természetes magyarázattal (a villámot Thor dobálja, a betegségeket nem átkok okozzák, stb). És Isten gyakorlatilag visszaszorult “a hézagok Istene” pozícióba. És itt kapcsolódnék már az ateizmusomhoz/szkepticizmusomhoz.

  “nem tudom, hogy mi ez, miért történt, tehát Isten az oka” “sehogy máshogy nem történhetett, úgyhogy Isten” “erre nincs más magyarázat”

  Vagy, hogy Thea-t idézzem: “Ayer egy halál közeli élményen esett át, amit nem volt képes a természet törvényeivel megmagyarázni”

  Sajnálom, de ez nem elég indok arra, hogy valaki a természetfelettihez forduljon. Volt idő, amikor nem tudtuk megmagyarázni az akkori törvényekkel, hogy a dolgok miért lefelé esnek. Hogy a Newtoni törvények miért nem írják le pontosan a Merkúr pályáját. Hogy miért tetszünk az egyik embernek, miért nem a másiknak. De a nem tudásra nem az a válasz, hogy a “természetfeletti”: a válasz az, hogy keressük meg, találjuk ki, tudjuk meg. Ez a tanulás, a tudományos haladás (na meg az udvarlás is).

  Sokféleképpen lehet ezeket a természetfeletti mellett szóló érveket kategorizálni, amivel nem untatnék most senkit (így is hosszú már ez a hosszászólás), de a közös bennük, hogy mindegyik a tudásunkban levő hézagokra apellál. Nem tudok, nem tudunk olyan bizonyítékról, ami a természetfeletti mellett szólna – ezért nem hiszünk benne.

  Két dologra még a következő hozzászólásban reagálnék.

  1. “a Jézus feltámadásával kapcsolatos legfontosabb történelmi tények […] hitelességét még szkeptikus történészek sem vitatják”
   Fontos, hogy egy tény nem attól lesz igaz, vagy hamis, hogy történészek, tudósok, vagy igazából bárki azt vitatja-e, vagy sem. Elvégre a Föld akkor is a Nap körül keringett már, amikor még senki sem fogadta azt el.
   Ettől függetlenül a történészek többsége abban valóban egyetért, hogy élt egy Jézus nevű személy (habár valójábab nagyon is sokan vannak olyan történészek, mint Richard Carrier, akik szerint nem is élt Jézus), viszont a feltámadásában tudtommal leginkább csak keresztény történészek hisznek.

   “a tudóstársadalmat már ez a halvány beismerés is megrázta, miszerint Ayer többé nem volt annyira meggyőződve igazáról és a szigorúan materialista világnézet helyességéről.”

   Igen, mert az okok, amiket az előző hozzászólás végén részleteztem, nem helyesek, nem tudományosak. Engem is sokkolna, ha valaki azt mondaná, hogy “te Deviator! Volt egy olyan élményem, amire egyszerűen nincs magyarázat. TEHÁT ELVITTEK AZ UFO-K!”
   Kizárni persze nem tudom, ahogy a természetfeletti létét sem. De a bölcs ember hitének mértékét a bizonyítékok mértékéhez igazítja.
   Deviator

   1. Szia Deviator!
    Az a baj, hogy nem tudod mi az Isten 🙂 A kérdéseid felvetéseid nagyon egy irányba mutatnak. Kant: Tiszta ész kritikája című könyve lehet, hogy segítene rajtad. Van egy új kedvencem Thomas J. Chalko A választás szabadsága, egyszerű, de mégis nagyon erős gondolatok. Egy kis játékkal indul amire válaszokat kell adni, nem nagyon tudsz ellenkezni a logikával, aki ennek ellenére ateista marad, akkor neked elvette az eszedet a hit. 🙂

    1. Szia Neverend!

     Mindenféle bántó vagy kiokosító szándék nélkül:

     1. igazad van, valóban nem tudom, hogy mi az Isten, és nem is hiszek benne. Ezt hívják ateizmusnak..
     2. nem csak kérdéseket tettem fel. Arról nem szólva, hogy amit a naturalizmusról írtam, az attól függetlenül igaz, hogy egy ateista vagy egy teista írja, a tudomány egyszerűen nem foglalkozik a természetfelettivel és ezzel bármelyik teológus is egyetért.
     3. ha filozófusok neveit dobáljuk be, akkor tudom ajánlani David Hume-ot és Descartes-t 😉 A modernebbek közül esetleg Daniel Dennett-et.
     4. vettem a fáradtságot, és belenéztem a “A választás szabadsága” könyvbe, illetve megnéztem azt a játékot, amiről beszélsz. Hát nem Payne órásmester érve jön velem szembe? Ez az ősrégi “tervező” érv, hívják Teleologikus érvnek vagy Argument from Design-nak is. Sok ember és sokszor darabokra szedte már, enélkül, hogy elvette volna az eszét a hit.

    2. Én azt gondolom, hogy több van benne, mint a teleologikus érvelésben, érzéseket, érzelmeket is ad hozzá. Kantot azért dobtam be, mert ő elég jól ráérzett, hogy anélkül tulajdonképpen nincs miről beszélni. Egyébként szerintem Humenak még a teleologikus érvelést sem siker különösebben cáfolni. Amikor nálam Hume először előjött, én azt gondoltam, hogy ez a fickó értetlenkedik. Majd este előkeresem a cáfolatait és, átolvasom újra, mert emlékszem, hogy kifejezetten gyengének értékeltem és valószínűleg meg tudom indokolni, hogy miért éreztem így. A naturalizmussal és a természetfelettivel kapcsolatban én hasonlóan látom a helyzetet. Isten bizonyos megnyilvánulásokban mérhető, kiszámolható, megfejthető. Az Isten és ember csak egy viszonyrendszert jelent. Tulajdonképpen a tudás, fejlettség, stb magasabb és alacsonyabb megnyilvánulási formái.

    3. Szia megint, Neverend!Sajna, én nem ismerem ezeket a műveket, de a teleológia, ha minden igaz, célirányosságot jelent.Persze, találkoztam már Hume nevével ezzel kapcsolatban, de most inkább a cáfolatra való próbálkozás felé terelném a szót.Persze, nemigen van ennek cáfolata, és miért is lenne?Paul Davies kozmológus “Az utolsó három perc” című könyvében ír valami hasonlóról.Azt mondja:

     “Ha van a Világegyetemnek célja, és eléri ezt a célt, akkor a Világegyetemnek meg kell szűnnie, mert további létezése indokolatlan és céltalan lenne.Ha viszont a Világegyetem örökké létezik, akkor nehéz elképzelni, hogy a létezésének lenne bármiféle célja.A kozmikus halál tehát az az ár, amelyet a kozmikus sikerért fizetni kell.”

     Ez a pár mondat nem tesz ezekkel pontot a kérdés végére.Nem is akar.Miért is akarná vagy miért is kéne ilyet?És nem csak az alábbiak miatt:

     – mi van akkor, ha a Világegyetem célja az, hogy akkor se szűnjön meg, ha eléri a célját?
     – ha a Világegyetem meg is szűnik, a teleologikus elv akkor sem;
     – ha a Világegyetem célja az, hogy öntudatra ébredjen, akkor meg irreleváns, hogy a Világegyetem megszűnik;
     – ha a Világegyetem célja az, hogy benne a szeretet kiteljesedjen, akkor sem számít, hogy a Világegyetem megszűnik-e vagy sem, mert a szeretet teljessé lett, és nem a Világegyetem a lényeg, hanem, hogy a szeretet kiteljesedett – a szeretet nagyobb a Világegyetemnél.

     Nos, a Világegyetem meg fog szűnni, erről szól az Idők Jelei oldal is.A világ végéről, amiről Jézus előre megadta a jeleket.A megszűnésről, vagyis a halálnak a taglalásáról meg jelen cikk szól.Megszűnhet a Világegyetem, meghalhatunk, vége lehet a világnak… Helyes!Múljon csak, aminek múlnia kell!A csoda (már úgyis) megtörtént.Nem tudom, hogy az előbb honnan varázsoltad elő ezt a mondatot, de hatalmas: “Ha gondját viseled ennek a pillanatnak, gondját viseled minden időnek.”

    4. Szóval, ha gondját viseled ennek a pillanatnak, maga az idő, a tér (a téridő), a Világegyetem soha meg nem történtté lesz.De jó!Mert nem a Világegyetem foglalja magába ezt a pillanatot, hanem fordítva.És még csak az sem számít, ha ezt a pillanatot nem pillanatnak nevezzük… Nem is szerencsés pillanatnak nevezni, mert ezzel is csak egy puszta fogalmat alkottunk mesterségesen.

   2. Egyre jobban úgy fogalmaznám,hogy éppen a természetes a természetfeletti. Amikor pl. a sebész belevág annyira magabiztosan az emberi testbe bárhol, azt azért TEHETI mert biztosan TUDJA hogy az be fog gyógyulni, és általában, a gyógyulás akkor következik, amikor az orvos már semmit nem csinál csak az embert befektetik az ágyba (most hagyjuk a gyógyszerezést, mert az is hasonló logikával működik és bonyolultabb is egy kicsit).
    A “természet” tehát innen kezdődik, az ami “természetes” és ugyanakkor ezt egyáltalán sem megmagyarázni nem tudjuk, sem “előállítani” úgy értem, orvosilag.

    A termőföld művelése is az Édenbe visz “vissza” vagyis erre van előre https://www.youtube.com/watch?v=bIxaE47TGrk ezt tegnap találtam. Különböző emberek jönnek erre rá, már küldtem “Ruth kertje” videóját. A legnagyobb magyar ökológus tőle tanulta a mélymulcsos művelést és legutóbb azt mondta róla egy konferencián: ebben SEMMI TUDOMÁNY NINCS ! mert nem lehet megmagyarázni,”csak” magától – a természet vagyis a természetfölötti rendszerében – működik 🙂 alleluja 🙂

    1. Így van Évi. Nem létezik természetfeletti, csak a mi fizikai érzékelésünk korlátozott. Az pedig az ember hibája, ha azt gondolja, hogy azon túl, amit jelen testünk érzékszerveivel mi észlelhetünk ( vagy a jelen fejlettségi szinten lévő műszereink ) a világból nem létezik más semmi, plusszban vagy minuszban.

   3. Erre is reagálnék. Nem létezik olyan állítás, amit valaki ne kérdőjelezne meg. Vannak olyanok, akik a létet is megkérdőjelezik. Vagyis 100%-os egyetértés semmiben sem létezik.
    Amit az UFÓkról írsz nem jó hasonlat, mármint, hogy ha valamit nem értünk, akkor valami butaságot adunk válaszként. Több okból sem.
    Az UFÓ jelenségek jó része igencsak megkérdőjelezhető és a forrásuk megmagyarázható. Jézus feltámadása és az azzal kapcsolatos tények viszont egyedül a feltámadással magyarázhatók következetesen és a szemtanúk bizonysága megbízható. Hidd el, nagyon sokan próbáltak alternatív magyarázatokkal előállni, és még nem sikerült.
    “a bölcs ember hitének mértékét a bizonyítékok mértékéhez igazítja” Ezzel nagyjából egyetértek. Részben ezért hiszek Jézusban. 😉

    Itt reagálnék valamire a klubból is, mert oda most nem lesz időm írni. Ferenc kérdezte tőled, ha jól emlékszem, hogy mi célból folytatod a párbeszédet. Szerintem erre nagyon egyszerű válasz: magadat próbálod meggyőzni.

    1. Én vagyok az egyik olyan, aki még a létet is megkérdőjelezi. 🙂 Legalábbis a lét nem olyan formában adott, ahogyan arról gondolkodunk, ahogyan arról fogalmakat alkotunk.Stílszerű akarok maradni a jelen cikk témájához, ezért azt merem állítani, hogy a létezés igenis pont olyan formátlan formában van, amitől éppenséggel félünk.Pont a félelmeink miatt van végtelen takarásban a létezés, és attól félünk titkon (a legmélyebb félelmeink mindig a legnagyobb titkaink, ezeket még önmagunkkal sem közöljük), hogy az, amit nemlétnek vélünk, valójában az nagyon is a létezés maga(magja)… Annak a bizonyos földbe vetett gabonamagnak a halála.Ha nem hal meg a mag, nincs feltámadás se.Azonban amikor Jézus ennek a magnak a haláláról beszél, nem halálról, hanem nagyon is feltámadásról beszél.Jézus sosem mondja azt, hogy meghalunk, hanem mindig azt mondja, hogy élünk.Ehhez kell a fül meghallani.Nos, egyetlen embernek sincs ilyen tökéletes füle, de minden embernek van valami fontosabbja: Jézus. 🙂 Ez pedig pont elég.

     Az igazi létezés az folyamatos feltámadás.Ilyen nincs…..de mégis van.Úgy van, hogy nem létezik, és úgy számít létezőnek, hogy nincs.Meghalás nélküli feltámadás.Mi persze, csak a gabonamag haláláig jutunk mindig.Ezért félünk.Nem baj!Hiszen éppen ez adja ennek a csodálatos játéknak az esszenciáját.Mármint, sosem a félelem, hanem mindig a feltámadás.

  2. Szia Deviator!

   Miért lepődsz meg, ha a természet vizsgálatára készült eszközökkel nem mutatható ki a természetfeletti? Ez olyan, mintha azon csodálkoznánk, hogy a hőmérő miért nem mutat sebességet. Amennyiben a természetfelettit akarod vizsgálni, fordulj más eszközökhöz. Első körben javasolnám saját gondolataidat és érzéseidet.
   Biztos ismered ezt az előadót: https://www.youtube.com/watch?v=BKzizwPwNWU

 3. Az igazság az, hogy a hagyományos, névleges keresztények ugyancsak bajban vannak a feltámadással. Hogyan is értelmezhetnék korrekt módon a test feltámadását, amikor hiedelmük szerint haláluk után a lelkük azonnal és örökreszólóan vagy a mennybe, vagy a pokolba kerül? Mi értelme is lenne a test feltámadásának azután, hogy ha megváltoztathatatlanul elnyerték az öröks sorsrészüket vagy itt, vagy ott?

  1. Bizony ez az! sokaknak homályos ez a test feltámadása.. Mert a testet csak a lélek börtönének tekintik.
   De nem kell ahhoz névleges kereszténynek lenni. Egyszerűen csak kezdő hívő aki még sok mindent hoz a pogány életéből.
   Én régen ugyan így nem értettem hogy a poklot miért kell a kénkővel égő tűz tavába dobni. Ha már az úgy is egy büntető hely.
   De Isten gondoskodott róla hogy megértsem.
   Éppen ezért be kell látnom hogy nem minden hívő van még olyan szinten hogy megértsen egy egy igazságot.
   Ez sok vitát tud szülni hívő és hívő között.. itt kell a bölcsesség és az hogy tudjunk hallgatni amikor kell és beszélni amikor itt az ideje.

   1. Szia Shanza!A zárógondolataidhoz fűznék hozzá.Nekem meg azt kell sajnos belátnom, bármennyire is viszket ez a belátás, hogy Árpielnek -bizonyos határokon belül, persze-, igaza van abban, hogy néhány dolgot ki kell mondanunk, akármit is gondoljanak rólunk mások, vagy az adott témáról.Ugyanis, én sem találom hízelgőnek, hogy kockára szabják a hitemet.Egyébként, nem ismerek olyat, hogy “kezdő hívő” vagy mi.Valaki vagy őszinte önmagához vagy nem az.Habár, ez egy folyamat, egy folytonos útonlevés, valami olyasféle ez is, ami nem fekete-fehér vagy helyes-helytelen kérdése, és a viták pontosan is elkerülik ezt a kockaságot.Ennek a kereteit is tanulni kell, és lehet is.Ha valakinek mondanivalója van, akkor azt jobb ha mondja, nem számít az idő, a hely.Legyenek ezek a paraméterek alkalmasak vagy éppen alkalmatlanok.Ha valaki az Igét tudja mondani, akkor mondja.Ha nem tudja, egészen-egészen-egészen biztos, hogy meg fogja tudni tanulni.Akár még ellenvetések kereszttüzében is, vagy éppenséggel köszönetnyilvánítások közepette.

    1. Már hogyne létezne kezdő hívő. Csupán csak a megtapasztalásaiban kevesebb egy haladónál. Épp ahogy egy gyermek! Nem a hit lényegében!!!
     Amúgy azt is be kell látni hogy az a szabadság amit egy haladó már megél egy kezdőt nagyon elbizonytalaníthat vagy rossz útra terelhet. Ezért kell figyelni azokra akik még csak nemrég fogadták el Jézust megváltójuknak. De olyan is van aki már ezt régóta megtette de megrekedt egy filozófiai vagy gondolati körben esetleg magára vett valamit ezek közül.
     Itt mi egymás között megosztjuk a gondolatainkat különböző területeket jobban mást pedig kevésbé ismerve.
     A Guru halála című könyvet olvastad? ajánlom figyelmedbe egy életrajzi könyv ami meglepően izgalmas és elgondolkodtató.
     Mivel látom fogékony vagy a keleti filozófiára.
     Nekem nagyon sokat jelentett amikor olvastam.
     Engem pedig az szokott ingerelni ha összemossák a kontúrokat . Sátáni taktika egyfajta hamis békesség és tolerancia.

    2. Az tényleg egy nagyon érdekes könyv, akkor tanulságos igazán, ha egy külső helyzetből próbáljuk megérteni, hogy mi történt.

    3. Nem mondtam, hogy nem létezik kezdő hívő.Ha akarsz, dönthetsz úgy, hogy létezik.Magam részéről mindenesetre, nem ismerek kezdő hívőt.Sőt, nem ismerek kezdetet, de véget sem.Jézus ismerete Jézus ismeretével egyenlő, nem pedig a kezdet vagy a vég ismeretével.Jézus.Akiben ez a kettő, a kezdet/vég kétsége egyé lett, egységgé, egy egész-séges egy-házzá.Az élő Szellem lakhelyévé, amiben egyé lett ami mindig is egy volt, ám amit a fogalmak kerékvágásába taszított értelem félelmében fél-elemeire hasított.(Eme félelem okát jelen poszt boncolgatja.)A Világegyetem sokkal inkább élő Szellem, mintsem anyaghoz köthető időpontok halmaza valami fizikai térben.

  2. Az az igazság Antenor, hogy akik újjászületett keresztényként olvassák a bibliai szövegeket, azoknak már első olvasásra sincs semmi problémájuk ezek megértésével és átlátásával. Hiszen teljesen világosan le vannak ott a dolgok írva erről is, ahogyan a többiről is. ( Pl arról is, hogy “elvégeztetett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak és utána az ítélet” … Amely éppen Jézus Lukács evangéliuma béli példázatát is alátámasztja , ahogy egyéb igeversekét is, amelyeket a téma hosszúsága miatt nem ídézek be…) .Persze az egészen más űgy, ha valaki úgy gondolja, hogy valójában azokat a szövegeket nem is úgy kell érteni, ahogy ott le vannak írva, vagy az adott korba kell helyezni azokat, és úgy értelmezni, vagy hasonló elképzelések, de azok mind csak emberi spekulációk, amelyek az igazság keresése és megismerése ellen készülnek , éppen ezen ember ( és idővel majd mások) megtévesztésére. Szóval légy résen kérlek, mert az ellenségünk mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén akit elnyeljen… 1 Kor. 8,2 Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, a mint ismernie kell.

 4. 2013. február 17., vasárnap

  Manassé imája

  Uram, atyáim Istene, Ábrahám, Izsák, Jákob és az ő igaz nemzetségük Istene, aki alkottad az eget és a földet és minden ékességüket, aki igéd parancsával megkötötted a tengert, aki szörnyű és áldott neveddel bezártad és lepecsételted a mélységet, akitől mindenki fél és akinek erejétől mindenki remeg! Dicsőséged ragyogása elviselhetetlen. Senki sem állhat ellent haragodnak, mellyel a bűnösök ellen fordulsz. Végtelen és mérhetetlen ígéreteid irgalmassága, mert türelmes, irgalmas és kegyelmes úr vagy és szánod az emberek boldogtalanságát. Te, Uram, jóságod rendelése szerint bocsánatot ígértél azoknak, akik megbánják bűneiket és nagy irgalmasságodban helyt adtál a bűnbánatnak, hogy a bűnösök üdvözülhessenek. Uram, igazak Istene, te nem az igazak számára rendelted a bűnbánatot, nem Ábrahám, Izsák és Jákob számára, akik nem vétkeztek ellened, hanem nekem, bűnösnek rendelted a bánatot, mert bűneim számosabbak, mint a tenger homokja. Vétkeim sokasága miatt nem tudom fölemelni a fejemet, hogy fellélegezzek. Most, Uram, joggal vagyok szükségben és méltán szenvedek: bilincsben vagyok és görnyedek a vasláncok súlya alatt, úgy, hogy nem tudom fölemelni a fejemet. De nem vagyok méltó arra sem, hogy a szememet fölemeljem, feltekintsek és lássam az ég magasságát, olyan nagy vétkeim galádsága. Mert gonoszat cselekedtem színed előtt és felingereltem haragodat, bálványokat állítottam és megsokasítottam az istentelenséget. Íme, szívemben térdet hajtok előtted és jóságodat keresem. Vétkeztem, Uram, vétkeztem, de felismertem bűneimet és leborulok előtted. Bocsáss meg, Uram, ne pusztíts el gonoszságaim által. Ne haragudj rám örökké, ne tartsd meg vétkeimet. Ne ítélj el engem és ne vess a föld legmélyére. A bűnbánók Istene vagy, mutasd meg hát rajtam, Uram, jóságodat. Szabadíts meg nagy irgalmasságod szerint, bár nem vagyok rá méltó, és áldani foglak mindenkor, életemnek minden napján. Mert téged áldanak az ég összes erői és neked énekelnek mindörökké. [Ámin.]

 5. Are you ready to meet God?
  Then right now, don’t touch anything,
  not any ideas – neither good or bad.
  Don’t get involved in anything at all.
  Anything that appears, just leave aside.
  Don’t hold onto anything, including your self-image.
  And don’t make any big deal about leaving things.
  At a certain point you leave them as they come
  – no pockets for storage.
  Be free of all involvements.
  No name, no shape, no form,
  no intention, no dreams, no aspirations.
  Neither mix nor associate with anything.
  If someone comes and taps you on the shoulder
  and needs help urgently,
  do what needs to be done, but don’t identify.
  Remain inwardly empty.Tell no one.
  When you leave everything, He will come to meet you.
  You will know Him who is your Self.
  But you won’t be able to talk about it.
  It must not be experience that ‘you’ have.
  The personal self, the ego,
  must not survive this inquiry, this meeting.
  Therefore, there must not be somebody
  who has attained or achieved anything.
  No name.No signature.
  Let the untrue be burnt or washed away.
  Master said: Die, but don’t be dead.
  Meaning, die to all personal notions of God,
  the world and yourself.
  Than you will find that wich is Unborn.
  This is your God, your Self.
  Do this.
  Sit by yourself and simply keep quiet.
  This is my invitation.
  Don’t talk to me or enyone about it.
  I will meet you there.

  -Mooji-

 6. A sadduczeusok érdeklődtek Jézusnál, hogy miként működik a feltámadás.
  “Mert a feltámadáskor sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben.”
  Mit gondoltok, ott még lehet lázadozni Isten ellen, ha esetleg nem tetszenek a körülmények? 🙂

  1. Szerintem nem lesz lazadas, mert mar a bekerultek rostalva lettek, Jezus mennyasszonyai nem hinnem hogy lazadnanak.

    1. bar igaz, a poganyok kivul de nem lesz ki elhitese/kisertse mar az 100 ev utan oket.
     Mindenesetre ezeket csak igy gondolom de ha valakinek van jobb magyarazata?

    2. Viszont elvileg a mennyben sincs aki kisértse őket, és a példázat szerint mégis vannak/lesznek ott olyanok, akiknek nem fog tetszeni a rendszer….

     Egyébként mondhatnánk azt is, hogy a bűn testétől megszabadul az ember ( nemcsak a már itt is újjászületettekről beszélek, hanem az utolsó ítéleten pozitív elbírálásban részesültekről is ) , és ezért már nem lesznek bűnös, Isten ellenes vágyai, és ezért mindenképpen fog neki tetszeni az a rendszer, de eme idézett szöveg alapján ez csak spekuláció lenne, hiszen ott elég egyértelműen van leírva, hogy vannak/lesznek olyanok, akik valamiért inkább amazt választanák….

  2. Nem lehet majd lázadozni. Illetve értelmetlen lesz. ( A kanonizált Biblia szerint.) Mert ugye van olyan igevers is ( aszerint), amelyben arról van szó, hogy amikor a gazdag ember a pokolban látja Lázárt Ábrahám kebelén a mennyben, akkor azt kéri, hogy küldjék le neki őt, hogy egy kis vízzel enyhítse az ő szomjúságát… Viszont erre azt mondják neki, hogy a két világ között olyan szakadék húzódik, amely megakadályozza azt, hogy átjárjanak egymáshoz. Itt megemlítik, hogy azok se mehetnek a pokolba, akik a mennyből akarnának inkább odamenni…. ( Lk 16,26 Mindezekben köztünk és köztetek szilárdan áll egy nagy szakadék, úgyhogy akik innen hozzátok akarnak átmenni, nem tehetik, sem onnan hozzánk nincs átkelés. Lk 16,26 És mind ehhez még közöttünk és közöttetek nagy (áthidalhatatlan) szakadék van, úgyhogy akik innen hozzátok át akarnak menni, nem tudnak; sem onnan nem jöhetnek át mihozzánk. )
   Ha ebből az igeversből nézzük ezt a dolgot, akkor úgy néz ki, hogy előfordulhat, hogy nem is mindenkinek tetszenek majd a mennyei körülmények azok közül, akik odakerülnek… ( Mármint a kanonizált bibliai szöveg szerint…)

   1. de az Jezus halala elott volt, kesobb a kenkoves toba s Uj fold lesz.
    De lehet neverend arra ertette, hogy aki udvozult az lazad-e?

    “4.
    És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.”
    ……………………….
    “27.
    És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem a ki útálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak a kik beírattak az élet könyvébe, a mely a Bárányé.”

    szerintem nem lesz miert/vagy ki lazadni/-jon….

    1. “de az Jezus halala elott volt, kesobb a kenkoves toba s Uj fold lesz.
     De lehet neverend arra ertette, hogy aki udvozult az lazad-e?”

     De a menny nem fog a kénköves tóba vettetni, tehát, akik Ábrahám kebelén vannak, azok ott is maradnak ( még akkor is, ha némelyek inkább amoda mennének valamiért…) . Továbbá, ha úgy néznénk a Jézus által mondott példázatokat, hogy már csak azok érvényesek, amelyeket a halála és feltámadása után mondott, akkor kidobhatnánk mindent néhány dolog kivételével, hiszen a legtöbb dolgot még a földi élete során mondta. Ahogy azt is, hogy az ő beszédei soha el nem múlnak ( nem vesztik érvényüket).
     És persze, Neverend az üdvözültekről beszélt, hogy azok lázadhatnak e majd?! De, én csak a kanonizált bibliai szöveg alapján mondom, hogy számomra az alapján a szöveg alapján ( mármint, ha valóban jók, hűek a szöveg fordítások) az az egyértelmű, hogy a mennyben is vannak olyanok, akik inkább amoda akarnának menni valamiért. Hiszen, ha nem így lenne, akkor a szövegben ilyen fel se merülne .
     Lk 16,26 Mindezeken felül köztünk és közöttetek áthághatatlan szakadék tátong, hogy akik innen hozzátok akarnak átmenni, ne mehessenek, se onnan hozzánk át ne jöhessen senki.

    2. Szerintem abba az igeben nem lazadasrol van szo, hanem esetleg olyan emberekrol akik segitenenek az elkarhozataknak, pl ha akar/-na se tudni vizet adni…
     Onszantabol ki menne a kenkoves toba? senki.
     Igaz, hogy a mennybe volt lazadas, egyetertek vele, hogy hogy s miert az kicsit komplikalt kerdes szerintem, de ez nem all fent az 1000 ev utan, hisz akkor mar latjak az emberek a lazadas kovetkezmenyet.

     Abraham kebelerol s pokolrol, mind pokol s mind halal kiadja az embereket, es pokol s halal bevettetik a kenkoves toba (mivel nem csupan egy hely), mivel Abraham kebel sehol nincs megemlitve a jelenesek konyveben ezert feltetelezem, hogy miutan csillagok lehulnak, s minden eltunnik s uj fold s egrol beszel mert regiek elmulnak, valoszinusitem, hogy itt mar nem letezet Abraham kebel mint helyszin es ennek ket oka lehet:
     – a feltamadasnal a verrel Jezus vitte oket direktbe az Atyahoz, ugyanis Jezus aldozata tokeletes volt, addig nem volt semmi tokeletes .
     – Abraham kebele mar a mennyeben volt, ahol nincs ter, ezert lathatak at.
     kik voltak azok a foglyok akiket Jezus feltamadasakor vitt fel arrol is lehet talalgatni.

     “És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt”
     “Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva”

    3. “Szerintem abba az igeben nem lazadasrol van szo, hanem esetleg olyan emberekrol akik segitenenek az elkarhozataknak, pl ha akar/-na se tudni vizet adni…
     Onszantabol ki menne a kenkoves toba? senki.”

     Igen, jó érv. Valószínűleg fordítási hiba lehet. Bár úgy gondolom, hogy akár már az is lázadásnak nevezhető lenne, ha már ott és akkor, valakik Isten végső ítélete ellenére is szánalmat érezhetnének az elkárhozottakkal szemben, és írgalmasságot szeretnének velük tenni. ( Az ószövetség arról beszél, hogy az Úr választottai, szolgái, majd együtt örülnek vele az elkárhozottak szenvedésein….) Bár a jelenések könyvében is eléggé vérszomjasok azok a lelkek ott az oltár alatt, akik követelik a bosszúállást magukért, úgyhogy nem valószínű, hogy azok eme “lázadás” bűnébe esnének… Szóval a kanonizált bibliai szövegek szerint akár így, akár úgy, de “reklamációnak” helye, vagy értelme már akkor nem lesz….

    4. Azert annyira nem verszomjas jelenet ugyanis ott martirokrol van szo akiket eleg gonosz emberek vegeztek ki s haboru vagy mas modon haltak meg hanem mert kialltak a hitukert, nem azok veret kivanjak akik hallotak az evangeliumot de nem hittek s azert karhoztak el…
     Bar igy is kerdes, hogy miert akarjak az iteletet de mivel valoszinu hogy ez a korszak vegen van valoszinu hogy a gonoszsag megallitasa miatt varjak az iteletet a foldon, ami halaluk utan is tombol a foldon, hisz Jezus a szemet szemert helyet azt mondta hogy szeresd az ellenseged is.

     “És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, a kik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, a melyet kaptak.”

    5. “Bar igy is kerdes, hogy miert akarjak az iteletet de mivel valoszinu hogy ez a korszak vegen van valoszinu hogy a gonoszsag megallitasa miatt varjak az iteletet a foldon, ami halaluk utan is tombol a foldon, hisz Jezus a szemet szemert helyet azt mondta hogy szeresd az ellenseged is.”

     Igen, Jézus azt mondta. És azt is, hogy imádkozzunk azokért akik üldöznek és háborgatnak bennünket. … stb. Akkor a mennyben meg már bosszúért fröcsögnek? ( István is azt kérte, hogy ne tulajdonítsa Jézus a leölőinek azt a bűnt, mert nem tudják mit cselekszenek… – amely nem tudás egyébként mindenki másra is vonatkozik- odafent meg már bosszúért kiáltana a véréért?!)

     Jel. 6,10 És kiáltának nagy szóval, mondván: Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút a mi vérünkért azokon, a kik a földön laknak?
     Jel 6,10 Nagy szóval kiáltoztak: „Meddig nem ítélsz még mi Parancsolónk, te Szent és Igaz? Meddig nem hozod el a megtorló igazságszolgáltatást a mi vérünkért a föld lakóira?”

     Mert azért itt úgy néz ki, hogy mindegy, hogy mit spekulálgatunk ki arra, hogy mentegessük , magyarázgassuk és megpróbáljuk elfogadhatóvá tenni az egyértelműt, de eléggé magukkal és az értük való bosszúval vannak elfoglalva… És, ha még azt is hozzávesszük, hogy minden nyomorúság itt a földön ( lovasok, pecsétek, trombíták, poharak, a Sátán és serege földrevetése ( hogy kínozzák az embereket…) stb..) abból a mennyből indul ki, és ők azokat még mindig keveslik…?!

    6. Keresztényként élt szűk három évtizedem alatt sok mindent láttam, hallottam ezekről az eszkatológiai kérdésekről, és az a véleményem, hogy aki nagyon biztos a dolgában az jobb ha felkészül arra, hogy csalódni fog (vagy inkább csodálkozni). Abban lehetünk biztosak, hogy semmi konkrétban nem lehetünk teljesen biztosak. Nem a fundamentális igazságokra gondolok (Jézus Krisztus és Isten személye, kétségen és vitán felül áll), hanem pl. az örök szenvedés tanára (milyen halál az, aminek nincs vége?), a pokol (Hádész, Seol), a mélység (Apollyon, Abaddon), Ábrahám kebele, Paradicsom hol és miben létét illetően, a szellem, lélek, test átalakulását és szellemi létét illetően, és még lehetne sorolni. A fordítási hibák, és főleg a katolikus tanítások, hagyományok nem kívánatos, de annál mélyebb és károsabb hatása minden keresztény csoportra hatást gyakoroltak, konzerváltak korábbi misztérium vallásokból származó dogmákat. A pokol tüzének és a Gyehenna tüzének összekavarása, félreértelmezése mindennapos gyakorlat. Majd a Gyahenna (tűz tava) a látható és láthatatlan világok összeomlasztása és újrateremtése (új Ég és új Föld) után, mikor a Föld egybe lesz szerkesztve aMennyel is és Isten fénye világít nem a Nap, mint valami sarokban a téren és időn túl kimarad ez a tűz tó, mintegy működő lebegő szadó múzeum ? 😀 Ez a gondolat már eleve súlyosan beteges, logikátlan és abszurd. Attól tartok az egész általános túlvilági lelkek sorsa kérdéskörben tévedésekben vagyunk (ami viszont abszurd módon, megtérési és elrettentési szempontból talán nem is baj). Ne feledjük, a pokollal való riogatás komoly manipulációs érdek és hatalmi eszköze is volt (és még ma is) a katolikus egyháznak. A félelemben tartás óriási erő a hatalom kezében a tömegek felett ! Ez vajon Isten akarata vagy sátáné ? Ettől többen megtértek vagy nem ? Akárhogy is van, a végkifejlet bizonyos: kárhozat (második, végső halál) vagy üdvösség (örök élet) a sorsunk, ebben nem lesz vita. De hogy a részletek és az odavezető út, hogy is van, abban senki ne legyen olyan biztos. Példa a tisztább látásra:
     http://churchofgod.hu/content.php?act=lazar
     http://churchofgod.hu/content.php?act=periodus

    7. Szerintem erdekes tema, nem tudom a valaszt de szerintem tippelni lehet, s majd ugy is meglattjuk.

     Melyik van 2 potencialis variacio szerintem:
     1. Ezek mivel nem elragadtatassal kerultek a mennybe, lehet nem voltak regota s felnottek Krisztusba, de utolso idokben ebredtek ra az igazsagra s kialltak a mellett, igy termeszetuk nem igazan teljesen Jezusi de meghaltak erte, s lehet e miatt meg a bosszuvagy megmaradt a teljesen megromlott emberiseg iranyaba.

     2. Kicsit elrugaszkodot talan de azt hiszem Arpiel irt arrol hogy aki a fenevad belyeget felvette annak a genallomanya keveredik s Noe edejeben levo gonosz emberiseg lesz, s hasonloan mint ozonviz utan a hibridek ki lesznek irtva.

    8. Szia Ida, mi történt veled, hogy mostanában rendre ilyeneket írsz: “A kanonizált Biblia szerint”, “Mármint a kanonizált bibliai szöveg szerint…”, ” mármint, ha valóban jók, hűek a szöveg fordítások” nem olyan régen még nagyon határozottan kiálltál amellett, hogy Isten az Ő írott igéjét tökéletesen megőrízte/megőrzi.

    9. Szia Árpiel!Theával ellentétben én most megint nem vagyok időszűkében, úgyhogy egyelőre felhagytam azzal a gyakorlattal, hogy átugrom a hozzászólásaidat.Nehezen látom be, de mégiscsak be kell látnom, hogy szorult beléd is fantázia, és rá tudsz érezni arra, amit már tényleg szellemként lehet érezni.Legszívesebben bővebben írnám le a véleményem fenti hozzászólásoddal (is) kapcsolatban, de azt hiszem, mindkettőnknek jobb, ha nem teszem. 😀 😀 Ne mindig legyen az ember olyan renyhe, hogy csak azt írja le, mondja el, ami éppen a legkényelmesebb becses személyének.Igaz?Gondolom, ebben egyetértünk.Még ha az a fránya gyakorlat sántít is sokszor.Majd meggyógyul.

     Most csak annyit, hogy én is harminc éve “vagyok a pályán”, és azok az egyébként nagyon is szeretetreméltó emberek, akik engem akkor, 30 éve szárnyaik alá fogadtak és tanítottak, azt kezdték el sulykolni, hogy pffúúújjj, ezek a katolikusok, meg az a Budaörsi gyülekezet (azóta Hit gyülekezet, sőt, ma már inkább egyre csak “hitgyüli”), ők meg pláne fúúújjjjj!… Most ezzel a stílust igencsak sarkítottam.És igenis, akkoriban jogos volt ez a tanítás részükről!Akkoriban.30 éve.Amikor a szoci rendszer mellet egyeduralkodó volt itt ez az említett nagy egyház.De azóta eltelt 30 év, Árpiel!Az akkori valóban tiszteletreméltó ébredési mozgalmak gyermekbetegsége volt ez, hogy más szellemi vonalak hiányosságaival foglalkoztak, és ezt még tanították is.Mégis jogos volt tőlük, sőt, köszönet a bátorságukért!De azóta eltelt 30 év.Ma ugyanebből a szellemből megélni elég szegényes és regresszív valami.Olyan, mintha valaki gyermekkora óta folyamatosan kanyarós vagy skarlátos lenne.Ki lehet nőni.Ki kell, mert ez olyan, mintha a szellemi és spirituális személyiségünk megakadt volna egy gyermeki stádiumban.Lehet, hogy a körülöttünk látható világ, bele értve a Katolikus Egyházat meg az illuminátusokat és a sok-sok satöbbit nem változott, sőt inkább csak még tovább züllött az elmúlt harminc évben (egyáltalán nem is tudom, hogy tényleg így van-e), na, de hogy mi magunk se változzunk… A benső szellemi életünk ha megcsontosodik egyre képtelenebbé válik változni, fejlődni, és végül mi magunk is egyre inkább kezdünk azokra hasonlítani, akikről úgy véljük, hogy a fejlődés gátjai.Akár én vagyok az, akár te, vagy bárki más.

    10. Oszkár, értem mit mondasz, én is emlékszem ezekre az időkre (nem voltál te Kekus?), és egyet is értek veled meg nem is. Azzal egyetértek, hogy a keresztény nagyképűség vagy mások lenézése nem kóser, a katolikusozás ebben az értelemben nem krisztusi. De abban, hogy leírtam a kultúr-vallási befolyást és annak bizonyítottan okkult (római és hellén Mithrász kultusz vagy akár a Zoroasztrizmus) hátterét, ami de facto Bibliaellenes tan, semmi rossz nincs, nem píszí az biztos, de krisztusi, amennyiben ragaszkodunk az Ő igéjéhez, és abból próbáljuk levezetni és értelmezni az eszkatológiai kérdéseket, nem a szenthagyományokból és egyéb kétes dogmákból. Most viszont elfelejtetted: “nagyobb aki bennünk van, mint aki a világban van”. 🙂

    11. Érdekes az a részlet amit Ida hozott Lukácstól, elgondolkoztatott.
     Egy Dudu nevű településre keveredtem és valamilyen járművet kerestem, miközben a helyi gyerekekkel viccelődtem. Rugdostunk egy labdát és egy Gandhi szobor mellé értünk. Vándorbottal ábrázolták, járás közben. Arra gondoltam, hogy az út a boldogság és nem a cél. Hosszú életeken keresztül megértettem az anyagi világot. Nem érzem átoknak az életet, nem bolyongok a Földön, mint éji kísértet. (ez Petőfi, de nem idézőjeles, mert átírtam) Már nem új kezdet minden újraszületés, hamar összeáll a kép és megtalálom magam és másokat is. Sokan vagyunk akik a materializmust és idealizmust nem ellentétként, hanem lehetőségként éljük meg. A tanítások, tapasztalatok általában útravalók, az élethez. A halhatatlan lélek számára az út az élet. Isten pedig az élők Istene, nem a holtaké. Ahogy Kerouac is írta: “A Földön út vonul és az út hossza az álma mindenkinek.” Szóval megszerettem ezt a világot, és valamiért számtalan lélek kerül ide vissza. Lehet, hogy lázadoztak. 🙂
     Ő bennünk van, de mi nem vagyunk ő benne. Ezt is megfontolhatnád Oszkár.

    12. Én ezt gyakran elfelejtem, Ápriel!És sajnos még akkor sem biztos, hogy emlékszem erre, amikor leírom azt, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van.De az, aki bennünk van és nagyobb annál, mint aki a világban van, Ő sosem felejti el, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van. 🙂 És ez a lényeges.Én, aki folyton elfelejtem ezt, és még el is alszom, mint azok az apostolok Jézussal az úgy nevezett “színeváltozásakor”, meghalok, pedig igazából sosem léteztem és meg sem születtem.Viszont az, aki bennem van és nagyobb a világnál, örök idők óta él és virul.

     Tudom, hogy mit érzel, amikor a “kultúr-vallási befolyást” szidod, mert nekem is vannak képek ellenségekről a fejemben.De ha képet csinálunk, az ránk ugrik.Pl lásd Holywood.Nekem is nehéz arról nem írnom ami a bajom, sokszor nem is sikerül.De az a szerencse, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van. 😀 Ebben bízom, és nem abban, amiket itt írok.

    13. Árpiel, egyébként nem tudom, hogy mi az a Kekus.Kicsit viccesen is hangzik.Mint a hekus… 😀

    14. Neverend, ez tényleg megfontolásra méltó, de nem mindig és nem mindenkinél kívánom kellően átbeszélni a dolgokat, és rá is hagyom ilyenkor az illetőre, hogy gondoljon azt erről, meg rólam, amit a kedve tartja.(Még ha nem is mindig sikerül tőlem ez a szellemi bravúr… 🙂 ) Egyébként, Krouac Útonja nagy hatással volt rám is.Itthon többször is nekiveselkedtem, hogy elolvasom, de pár oldal után rendre felhagytam vele.Aztán amikor egy szép napon Istennek köszönhetően megérkeztem Kaliforniába, rögtön megértettem mindent tőle.Ott a helyszínen.Postán magam után is küldettem azonnal.Zsebemben Kerouac Útonjával, bejártam az említett helyeket is, még odaát a szabadság felé is, Mexikó felé…

     Noha az én kedvenc íróm egy másik Úton-író, Jack London.Róla is megemlékeztem az előbb említett államban.Lévén, San Francisco mellett, Okaland-ben született.

    15. Árpiel, a mostani beszélgetésünkhöz kapcsolódóan, ha már ma délelőtt ennyi időm adódott, a következők jutottak még eszembe, és le is írom.Néha az identitásunkat, és ez a spirituális identitásunkra talán még inkább igaz, szóval, néha ezt másokhoz mérjük.Katolikus Egyház, stb… Ezért gyakorlat ez kisebb felekezeteknél, mert különben elveszne az egyik legfontosabb: az integritásuk.És ezen kisebb felekezetek tagjai is eltanulják ezt.Most nem szeretném azt eldönteni, hogy jó-e ez vagy sem, de egy rövid József Attila idézettel megpróbálnék rávilágítani, hogy ha már az identitásunk valamihez mérve, viszonyítva tűnik csak életképesnek, akkor nem mindegy az, hogy mihez mérjük magunkat.Azonban ez nem könnyű, még ha talán tényleg egyszerű is.

     Más költők – mi dolgom ezekkel?
     Mocskolván magukat szegyig,
     koholt képekkel és szeszekkel,
     mímeljen mámort mindegyik.

     Én túllépek e kocsmán,
     az értelemig és tovább!
     Szabad ésszel nem adom ocsmány
     módon a szolga ostobát.

     Ehess, ihass, ölelhess, alhass!
     A mindenséggel mérd magad!
     Sziszegve se szolgálok aljas,
     nyomorító hatalmakat.
     (József Attila: Ars poetica)

     A maga emberségével és emberi gyarlósága mellett, csak az tud ekkora nagyot írni, ilyen hatalmasat mint ez az egész vers, aki a mindenséggel méri magát.Nem pedig epizódszereplőkkel.

    16. Zsolt! A Szent Lélek az aki elvezet bennünket minden igazságra. Az Ő kijelentése nélkül semmit nem fogunk megtudni, megismerni, és végig sötétségben fogunk járni. A sötétség hatalma alatt. Szóval a tippelgetésünk csak elodázza az igazság időben való megismerésének a lehetőségét. Jézus azt igérte ( a kanonizált bibliai szövegek szerint), hogy akik keresik és szomjúhozzák az igazságot, azok megelégíttetnek. És azt is mondta ( aszerint a szövegek szerint), hogy nincs olyan elrejtett titok, amely ki ne jelentetnék azoknak. ( Sajnos lassacskán, hiszen azt is mondta a tanítványoknak, hogy sok mondanivalója van még nekik, de azt ott és akkor még el nem hordozhatják… )
     Régebben azt mondtam -és úgy is hittem-, hogy vannak dolgok Istennel kapcsolatban, amiket nem érthetünk meg, csak el kell fogadnunk azokat…. Hülyeséget beszéltem és hittem. Keresni kell, amíg meg nem elégíttetünk mindenben…..

    17. Arpi! Kanonizált bibliai szövegekről – amelyek feketén-fehéren oda vannak írva- beszéltünk Zsolttal , és nem különböző felekezetek értelmezéseiről, elképzeléseiről, spekulációiról, tanításairól, hagyományairól, magyarázatairól.
     Szóval arról, ami oda van írva, és úgy ahogy oda van írva.
     Pl ahogy ez is egyértelműen van leírva:
     Jel. 14,11 És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, a kik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.

     Itt egyértelműen az van leírva, hogy kínlódnak éjjel és nappal, örökkön örökké….

     Lehet ezt persze össze-vissza magyarázgatni, hogy mégse úgy kell ezt érteni különböző okok miatt, ahogy oda van írva, de ha nem úgy kellene érteni, akkor nem úgy lenne odaírva. De, ahogy Antenornak már mondtam, azzal csak a saját becsapásunkat segítjük elő, ha ugyan nem is tudatosan , de hallgatunk mindenféle hitető szellemekre, és elfogadunk mindenféle spekulációkat, hogy megmagyarázgassanak nekünk, és elfogadtassanak velünk valójában megmagyarázhatatlan és elfogadhatatlan dolgokat. És igen, ilyeneket is tanítanak különböző gyülekezetekben, felekezetekben, egyházakban, stb. Ha ezeket időlegesen is elfogadjuk, akkor addig se keressük az igazságot, és amíg nem keressük azt, addig nem is jelentetik ki nékünk.
     El kell döntenünk, hogy egy viszonylag elfogadható, átmenetileg megnyugtató magyarázatot akarunk e hallani valamivel kapcsolatban, vagy az igazságot akarjuk e tudni?!

    18. Tokeletes ismeretre nem hiszem hogy a foldon eljutunk, mint ahogy torekszunk a tokeletesegre de nem juttunk el ra bar az esely meg van ra.
     Ezert szerintem tobb dologot csak ennek a korszak vegen ertunk meg, persze a lenyeges kijelenteseket megkapjuk de nem mindenre s ezert se hiszek az olyan kamuhireknek mikor napra josoljak Jezus visszajovetelet.

     Persze avval is egyetertek hogy vannak dolgok amihez ertelmi s eretsegi szint kell s olyan is amit kutatni kell, mert vannak dolgok amik minket nem foglalkoztatnak, akkor minek kijelentesra? Szoval te igazsagra valo szomjuzast irtal de az ugyanaz.

    19. Szia Edua! Kijelentés. Az sok mindent megváltoztat… Luk. 10,22 Mindent nékem adott az én Atyám: és senki sem tudja, kicsoda a Fiú, csak az Atya; és kicsoda az Atya, hanem csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni.

    20. Kedves Ida, nem egyértelmű számomra, hogy mit akartál mondani.
     Kijelentést kaptál arról, hogy Isten az Ő írott igéjét nem őrízte meg , átírták, félrefordították stb.?

    21. Kedves Edua! Arról, hogy Jézust nem evilág Istene az Úr/Jehova ( akié a teremtett világ, és aki uralkodik felette, és akinek választott népe a zsi.dók) küldte, hanem az Ő Atyja a mindenek felett álló, leghatalmasabb Isten. Ezért is nem véletlen, hogy oly sokszor ki van hangsúlyozva, hogy a “mi Urunk, Jézus Krisztusnak az Atyja…”!
     Márpedig, azt is tudjuk, hogy a Biblia úgy van megírva, hogy abból egyértelműen az jöjjön ki, hogy az Úr/Jehova Jézus Atyja. Ha azt hírdette volna Jézus és úgy, ahogy ott le van írva, nem is feszítették volna meg a zsi.dók. És bár minden igazságot, amit Jézus és az apostolai hírdettek nem írtottak ki az Úr/Jehova szolgái abból a könyvből, de már igen hamar ( már az apostolok idejében is) konkoly került abba a tanba, és az bizony az idők végezetéig együtt növekedik a búzával.

    22. Szia Ida!
     Engem alaposan megleptél ezzel a véleménnyel. Tudnál adni valami hivatkozást, ami alapján ezt gondolod? Nyilván a Biblián kívülről, merthogy ez alapján nem tudhatod, hogy abban mi igaz és mi nem.

    23. Szia Ida! Észrevettem, hogy egyet szoktam érteni a hozzászólásaiddal. Örülök a legutóbbinak is 😉

    24. Arpiel, a pokollal való riogatás -megint ? – a kategyház eszköze ? Pont azt írtam, mert kisebb koromban így hallottam, hogy “van ugyan, de a pokol üres” ami ellentmond Jézus szavainak ! (de ez már egy cseppet sem zavar, hogy dobáld még a sarat,amiben csak a tudatlanságodat árulod el a témáról) !
     És ugye az Úr Édesanyja éppen ezért jött, hogy FIGYELMEZTESSEN, nem úgy van az ahogy már el volt terjedve az egyházban. Ehhez persze nem kell elhinni Fatimát, csakhogy megint az a módszer, ami a Bibliában is: “előre megmondtam” vagy, a próféták megírták és mind beteljesedett !
     Ezért gondolkozunk az idők jeleiről is,mert a Jelenésekben írtak MIND be fognak teljesedni.

    25. Remek ez az írásod, kedves Ida. IGEN az igazságot akarjuk tudni 🙂 Isten áldjon !

    26. … még hozzáteszem, hogy vezessen el Téged a teljes igazságra ! Amen !

    27. Koszi Thea a linket, hatha valakiben rendbe rakja a kepet Jezusrol, mert egyre tobb eltero tanitasok vannak es sokba bele lehet bukni, plane ha valaki valamelyik oldalra jobban bukik (hiszekenyseg vagy osszeeskuves elmelet).

    28. Szia Thea!

     “Engem alaposan megleptél ezzel a véleménnyel. Tudnál adni valami hivatkozást, ami alapján ezt gondolod? Nyilván a Biblián kívülről, merthogy ez alapján nem tudhatod, hogy abban mi igaz és mi nem”

     Ján. 14,26 Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.

     Tudod a kijelentések többnyire így működnek. Pl éppen gondolkodol a Szent Lélekre figyelve egy-két bibliai problémán, kérdésen, a bibliai igeversek alapján, és egyszercsak az eszedbe juttat egy 1000-szer már olvasott igeverset, amelyről addig azt gondoltad, hogy “oké, teljesen érthető a számomra”. És akkor azt mondja, hogy na akkor hogy is van ez…? És akkor megérted azt, hogy valójában mit is jelent, és mellé eszedbe juttat más igeverseket is, amelyek Jézus beszédeiből valók ahhoz, vagy más témához kapcsolódóan, amelyek értelmet kapnak . És van, amikor még azt mondja, hogy na akkor , kezdj el kutakodni tovább…, és tedd fel azokat a kérdéseket , amik arról szólnak, amiket eddig nem értettél. Pl miért is mondott Jézus ilyeneket is, ha valóban úgy és azt tanította, amit ebben a könyvben olvasol? Stb..
     Ján. 14,21 A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.
     Luk. 10,22 Mindent nékem adott az én Atyám: és senki sem tudja, kicsoda a Fiú, csak az Atya; és kicsoda az Atya, hanem csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni.
     Stb.

     Persze tudom, hogy ezzel most nem sokat mondtam, de nagyon sokat kellene írnom ( sok kanonizált bibliai igeverssel megspékelve) erről ahhoz, hogy teljesen át tudjam adni , és még elkezdeni sincs időm . De, bízván a fenti jézusi ígéretben, előbb utóbb mindenkinek kijelentetik, hogy kicsoda Jézus Atyja, Aki őt küldte. Továbbá az is, hogy eme kijelentés mennyire megváltoztatja az eddig ismerni gondolt “igazságokat”.

    29. Szia Ida,lenne két kérdésem:
     1.Ha Isten mindenható hogy nem tudta megőrízni az Ő írott igéjét?
     2.Ha “evilág Istene az Úr/Jehova ( akié a teremtett világ, és aki uralkodik felette, és akinek választott népe a zsi.dók)” akkor ki a Sátán?

     “Márpedig, azt is tudjuk, hogy a Biblia úgy van megírva, hogy abból egyértelműen az jöjjön ki, hogy az Úr/Jehova Jézus Atyja. Ha azt hírdette volna Jézus és úgy, ahogy ott le van írva, nem is feszítették volna meg a zsi.dók. ”
     Jézus azt hírdette, hogy Ő maga JHW, pont ezért akarták megölni.

    30. Igen, Edua, sok minden van abban a könyvben leírva. Hol ez, hol az!

     “Jézus azt hírdette, hogy Ő maga JHW, pont ezért akarták megölni.”

     1 Móz. 22,14 És nevezé Ábrahám annak a helynek nevét Jehova-jire-nek. Azért mondják ma is: Az Úr hegyén a gondviselés.

     1 Móz. 32,9 És monda Jákób: Óh én atyámnak Ábrahámnak Istene, és én atyámnak Izsáknak Istene, Jehova! ki azt mondád nékem: …

     2 Móz. 6,2 ———–Az Isten pedig szóla Mózeshez és monda néki: Én vagyok az Úr.
     2 Móz. 6,3 Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak úgy jelentem meg mint ———–mindenható Isten————, de az én Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes. —

     Valóban, arra is van erőteljes, illetve egyértelmű célzás az “újszövetségi” írásokban, mintha Jézus egyenlő lenne Jehovával ( hiszen ezért is hiszik ezt a bibliát ismerő keresztények), de ha az Úr/Jehova a mindenható Isten ( ahogy itt fentebb olvasható), akkor ki az az “…atyáink Istene ( ha Jézus Jehova), aki elküldte az ő fiát a Jézus Krisztust…” ? Mert úgye Jézus azt mondta a tanítványainak, a kanonizált bibliai szöveg szerint, hogy “én és az Atya egyek vagyunk”, de azt is mondta, hogy “elmegyek az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez”, és az “én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz”…. Meg azt is, hogy “az Én Atyám hatalmasabb mindenkinél…”, stb. Tehát ebből is egyértelmű, hogy azt, hogy “egyek” vagyunk, nem úgy mondta, hogy ugyanazok ( vagyis nem azt, hogy ő az Atya), hanem, hogy ő Isten Fia.
     Márpedig, ha Jehova az Úr Isten, Ábrahám, …stb Istene, akkor Jézus nem lehet az Úr/Jehova is meg a fia is egyszerre! ( Igaz, még a fia se, hiszen az ószövetségi könyvekben a zsidó messiásról azt mondja ( többek között) az Úr/Jehova, hogy majd fiának fogja fogadni…! – Arról pedig még nem is beszéltünk, hogy mikor köttetik a zsi.dókkal újszövetség az ószövetségi írások szerint. Függetlenül attól, hogy mit tulajdonítanak Péternek az “újszövetségi” írásokban, hogy mit mondott pünkösdkor!)

     2 Móz. 15,3 Vitéz harczos az Úr; az ő neve Jehova.
     Zsolt. 83,19 Hogy megtudják, hogy te, a kinek neve Jehova, egymagad vagy felséges Isten az egész földön.

     “1.Ha Isten mindenható hogy nem tudta megőrízni az Ő írott igéjét?”

     Jézus a Szent Lelket ígérte nekünk, hogy elküldi őt, Aki az Atyától ( az övétől) származik, hozzánk – , és ő vezet el bennünket minden igazságra. Amikor Jézus tanította a zsi.dókat, akkor azt mondta, hogy “a ti törvényetekben” meg van írva. Valahogy soha nem hozta magát velük egy lapra. Megkülönböztette magát és az ő Atyják a zsi.dóktól és az ő Atyjuktól. De, Jehova megőrizte az ő igéjét. Onnan tudjuk, hogy “… hallottátok megíratott…, ÉN PEDIG azt mondom nektek…” “Én azt beszélem, amit az én Atyámtól hallok, ti azt beszélitek, amit a ti Atyátoktól hallotok”… stb. És azt is megmondta nekik, hogy kicsoda és milyen az ő Atyjuk. Jn 8,44 Ti az ördög atyjától valók vagytok és a ti atyátok kívánságait akarjátok cselekedni. Az kezdettől fogva embergyilkos volt s nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Mikor a hazugságot beszéli, a magáéból szól, mert hazug és a hazugságnak atyja. A kanonizált bibliai szöveg szerint.

     “2.Ha “evilág Istene az Úr/Jehova ( akié a teremtett világ, és aki uralkodik felette, és akinek választott népe a zsi.dók)” akkor ki a Sátán?”

     A szolgája.

     Jób. 1,6 Lőn pedig egy napon, hogy eljövének az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt; és eljöve a Sátán is közöttök.
     Jób. 2,1 Lőn pedig, hogy egy napon eljövének az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt. Eljöve a Sátán is közöttök, hogy udvaroljon az Úr előtt.

     Eme könyvben pedig te is olvashattad, hogy Sátán csak annyit tehetett Jóbbal ( is), amennyit az Úr Isten megengedett neki. Semmi többet. Sátánt csak az “újszövetségi” írásokban “emelték” e világ Istenének a rangjára.

    31. Kedves Ida, engedj meg nehany gondoltatot
     1Peter 1:20
     “Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek,”
     Ef 1:4
     “Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. ”

     Zsolt 110:1 (egesz Zsoltar)
     ” Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá. ”

     (s gondolom itt nincs hiba s meg is egyezik az ujszovetsegben levo igekkel, se nem ember s nem is a Satanrol szol)

     /seregek ura is jelenesek konyvevel osszevetheto/

     1Moz 1
     “Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.
     És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. ”

     igaz az ember mikor a bun utan jar akkor a bunszolgaja igy a kovetkezo igaz is felig de nem teljesen, de senki nem modta hogy a satan nem keveri az igazsagot a hazugsaggal, satan a bunnel lefektette az o vilagrendszeret (mert azert ismerjuk el, mindig tobb ember el a foldon aki szolgaja a bunnek mint az aki szolgaja az Urnak).

     „… Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.”

     /s mind az aki koveti az az o fiai, ezert is mondta Janos merges kigyo fajzatai a farizeusokra akik ketszinusegben eltek, s poganyokra ilyet nem mondot/

     Luka 4
     “Majd felvivén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatá néki a föld minden országait egy szempillantásban, és monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét, mert nékem adatott, és annak adom, a kinek akarom”

     „Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek.” (Luk 10, 19)

     „Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.” (1Pét 2, 9)

     Ezsaias 45
     “17. És Izráel megszabadul az Úr által örök szabadulással, nem vallotok szégyent és gyalázatot soha örökké;
     18. Mert így szól az Úr, aki az egeket teremté; Ő az Isten, aki alkotá a földet és teremté azt és megerősíté; nem hiába teremté azt, hanem lakásul alkotá: Én vagyok az Úr és több nincsen! ”

     Szerintem ez Jezusrol szol, mint ahogy az Oszovetsegben senki sem latta az Atyat.

     “Alkossunk/Teremtsunk embert…” (1Mózes 1:26)

     1Kor 8
     “6. Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő általa.”

     Peld 8:22-23. 29-30
     “Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen.
     Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. ”

     “Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentomait:
     Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben.”

     Zsolt 102 (= Zsidok 1:10)
     “Régente fundáltad a földet, s az egek is a te kezednek munkája. ”

     Zsolt 104
     “24. Mily számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. ”

     Atya csak szol, s Jezus altal alkot, Jezus a szo.

     Zsolt 33 (=János 1:1-4)
     “6. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök
     ………..
     9. Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott.
     …………….
     12. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. ”

     Jer 24
     “12. Ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcseségével, és ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. ”
     Szoval szonak lehet ereje…
     Kol 2
     “9. Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg, ”

     (lehet az embernek mas istene is mint az Isten, evvel tele az oszovetseg, balvanyok s hamis istenek ami az ujszovetsegben is amugy jelen van, most is, lehet mas kontos be de jelen van)

     en nem lattok ellentmondast abrahamnal sem, mivel hisz az o istene nem ugyanaz volt mint azok istene ahonnan kijott, es Abrahamrol irjal csak hogy hit altal megigazult, Jezus kereszt halala elott volt mas?
     Igaz ember atya nem lehet a satan.

     amugy Istennek sok neve volt az oszovetsegben. legalabbis ha heberul nezzuk a leginkabb szembe otlo szerintem, bar magyar forditasba is atjott tobb.

     Szerintem a Fiu ha teljesen egy akarton van Atyaval miert ne lehetne ugyanaz a neve mint amit kepvisel, plane ha egyszer az Isten cselekvo szava,

     “Amikor Jézus tanította a zsi.dókat, akkor azt mondta, hogy “a ti törvényetekben” meg van írva. ”
     szerintem Abraham Atya sem ugyanaz mint a farizeusok/kepmutatok atya, ki szajjal hizelegnek de szivuk messze az elo Istenhez (ami egy atlag korkep volt, mint ahogy most is az a keresztenyek kozott sajnos, sokan csak vallashoz ragaszkodnak de csak ennyi)

     “Visszatértek őseik korábbi bűneihez, akik nem voltak hajlandók hallgatni igéimre, más isteneket követtek, és azokat tisztelték. Izráel és Júda háza megszegte a szövetséget, amelyet őseikkel kötöttem.”

     Ez hanyszor elofordult/elofordul….

     “Sátánt csak az “újszövetségi” írásokban “emelték” e világ Istenének a rangjára.”
     a babiloni, egyiptomi vilag stb kik a satannak (molokhnak s egyebb mas neven) aldoztak, nem e isteni rangra tettek ot?
     Most ha az emberek tobbsege a penzt jobban szereti mint Istent, nem-e a penz az istene s igy a satan?
     Keres ra az “istennek” szora az oszovetsegben (nem csak balvanyokrol ir) vagy balvany stb.

     ” Isten ott áll az istenek gyűlésén, ítéletet tart az istenek fölött:”
     82es Zsoltar nem satanrol es angyalokrol szol…
     Jer 10
     “Mondjátok meg nekik, hogy az istenek kivesznek a földről és az ég alól. Nem ők alkották az eget és a földet.
     Az ÚR ereje alkotta a földet, az ő bölcsessége szilárdította meg a világot, az ő értelme feszítette ki az eget.”

     amugy volt valamifele hatalma a satannak a csodakra is maskep egyiptomba levo varazslok nem tudtak volna semmit csinalni…

     “Pedig ezt mondtad magadban: Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az istenek hegyére a messze északon. ”

     Szerintem az ujszovetseg teljesen osszeillik az oszovetseggel.

  3. Neverend, “szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem fogta amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt” ! 1Kor 2.9

   Gyanús vagy nekem, fentiek szerint Te TUDOD hogy Isten kegyelme és szeretete MILYEN és mégis lázadsz valamiben/valamiért … nem teszed jól 🙁

 7. Ez a téma szerintem csak úgy korrekt és megalapozott, sőt biztonságos, ha csak Jézus Krisztus feltámadására épül. Érdekes módon “idők jeleivé” vált az orvostudomány fejlődésével az újraélesztési technológia elterjedés miatt az ún. halálközeli élmények jelensége is. Korábban meglehetősen nyitott voltam ezekkel a beszámolókkal kapcsolatban, de a következményeiket és kontextusaikat illetően már sokkal szkeptikusabb vagyok. Nem is vagyok benne biztos, hogy feltétlenül Isten által kontrollált jelenségek ezek, még ha hitelesnek is tartom őket. Az idők végén, e korszak lezáródása előtt, a megtévesztés is egyre erősödik és kiterjed mindenre, megvan az a veszély, hogy a túlvilági és általában szellemi élmények és jelenségek mit egy mutatványos sátor bemutatói lesznek a nagy mutatványos cirkuszának attrakciói.

 8. Nem lehet büszkeséggel tanulni, elfogadni a tökéletes 1 Istentől való dolgokat-> egó és materialista hozzáállással.Az sem véletlen, amikor a Megváltónk arra tanít, hogy gyermeki hozzáállásunk legyen Isten dolgaihoz, mert” övék a mennyek országa˛˛. Mint ahogyan, a materialista szem ellensége a lelki látásnak, amikor azt vesszük mérvadónak, amit látunk…
  A Szívvel kell látni azután csak a szemmel. 4 gyerekem van és mindent úgy látnak, ahogyan felnőttek ritkán ( nincsenek kétségeik a “láthatatlan˛˛ Krisztusi tanítássokkal kapcsolatban). Azon dolgozom velük, hogy ezt meg tudják őrizni, különben az anyag mindenkit térdre kényszerít. A szentlélek -szentszellem nem véletlen, hogy akkor a leghatékonyabb társunk amikor ezt a hangulatot követjük 🙂 .

 9. A halhatatlanság valóban nem racionáls igazság az értelem számára.Nem valami olyasmi ez amit ért, megért, érthet, felfoghat az elme.A szemekkel látó megközelítés nem derítheti fel és nem adhat meggyőződést a soha el nem múló lényünkben rejlő szépség és csoda felől, ezért az úgy nevezett történelmi tények taglalása csak akadálya az ebben való hit kiteljesedésének, és sohasem a járható út.Éppen ezért, nincs is annyi önmagát hitető “hívő” és egyben igazi ateista más berkekben, mint azok között, akik kézzelfgoható bizonyítékokat keresnek vagy éppen nyújtanak és hirdetnek valami olyasmire, ami nem csak, hogy kézzel nem tapintható, de fel sem fogható, meg sem érthető és még bizonyítani is lehetetlen.Ha valamitől az embert ekkora értelembeli szakadék választja el, akkor azt élből elutasítja.És ezen, finoman szólva, nagyon nem segít az, amikor az öröklét érvényének egy benső világunktól független tér elemeivel és független idő jeleivel akarnak hitelt szerezni.

  Sokkal inkább egy magunkban felizzó megtapasztalás világosíthat fel bennünket határokba nem fogható nagyságunkról, és minden más amit bizonyítéknak tekintenek ezzel kapcsolatban, igazából merő illúzió csupán, és ezért csak a kételyeket képes dagasztani.Az önmagát igazán hívőnek tartó ember tehát az önvalójában honos békességből nyer ihletet, mert ez a béke szélben dagadó vitorlaként képes felemelni a leket, és fel sem ötlik így ennek az elutasítása, mert csak az üdvösség marad, nem pedig a félelem.Mindez önmagunk megismerésével kezdődik, rejtett világunk felfedezésével.Ehhez pedig igazi csoda kell.Csodák márpedig vannak!A legigazibb csoda pedig maga Jézus, akinek egész életútja öröktől fogva az önmagunkkal való békekötést hirdeti, mert még mindig nagyobb az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van.És még mindig errefelé találhatóak az igazi idők igazi jelei.Mindenképpen fel fogunk nőni ahhoz mindannyian, hogy ne utasítsuk el a saját halálunkat, sem a bipoláris, sem semmiféle betegségünket, és ezzel egyetemben megelevenedik majd a saját halhatatlanságunk és a saját gyógyulásunk is.És a gyógyír is még mindig ugyanaz: Az igazság ott van mindannyiunkban (nem pedig odaát), nagyobb minddannyiunknál, azonban egy egész örökkévalóságot kaptunk mindannyian Jézusban, hogy felnőjjünk hozzá.

  1. “az úgy nevezett történelmi tények taglalása csak akadálya az ebben való hit kiteljesedésének, és sohasem a járható út.” Szerintem ez kicsit erősre sikeredett, főleg, hogy nem igaz. Nagyon sok ellenpéldát tudnék felsorolni, de az gondolom megint csak “tények taglalásának” számítana. Pedig Jézus Tamásnak is hajlnadó volt segíteni, hogy látva higgyen. Igaz, hogy áldottak, akik nem látnak és hisznek, de nem szabadna lenézni azokat se, akiknek fizikai látás kell hozzá. Jézus sem tette. Van, akinél előbb jönnek a tények és utána a hitben való járás, van, akinél fordítva.

   1. Szia Thea!Sok igazság van abban amit mondtál.Ám Jézus Tamás apostol számára ezzel nem történelmi tények taglalását nyújtotta.Ha már megint csak egy szűk metszetettel foglalkozol, akkor az inkább segített volna fején találnod a szöget, ha azt ragadod ki, amikor azt írom, hogy a bizonyítékok kézzel nem foghatóak vagy kézzel ki nem tapinthatóak.

    Igaz, ezekkel együtt a fentiekbe beleszőttem a csodák csodálatosságát, mint az igazi meggyőzőerőt (habár az embereket sosem meggyőznünk kéne, hanem megtanulnunk hagyni őket, hogy a mindannyiunkban eleve eleven benső bizonyosság hangja érvényesülhessen), és Tamás apostol megvilágosodása az igazságról bizony igazi csodaszámba menő felismerés.Minden csodálatos ekörül: csodálatos módon Jelenik meg a megölt, majd feltámadt Jézus.A Megváltót, ahogy Pál apostol foglamaz, már nem test szerint ismerjük.Sőt, többé már senkit sem ismerünk test szerint.Nincs már a kéznek semmi tapintanivaló, sem a szemnek látnivaló többé.Nincsenek testi sebek sem.Valami naaagyon naaaagy dolog történt tehát az egész világgal… Ahogy a feltámadást te is természetfelettiként osztályoztad, kategorizáltad.Habár nincsen ebben semmi természetfeletti, ha mégis, mi magunk is a természet felett vagyunk, mert az igazság nem odaát van -ez egy látszat irámy, de had foglalkozzanak ezzel inkább Holywood-ban-, az igazság nem a természet felett van, hanem bennünk van, és nagyobb mindennél.De lehetne még sorolni a csodálatos körülményeket ezen esetet illetően, és a csodálatos körülmények sosem a kéz tapintásának az élményét jelentik, hanem egyfajta benső látásról van szó: látni Annak a szemével, Aki bennünk van, mert Az nagyobb annál, mint aki a világban van.A.J. Ayer esete is a csodáról szól, ahogy önnön valójában, rejtett, benső világában megtörtént a csodálatos megtapasztalás.Ahogy Tamás apostol esete is csodáról csodára épül fel, ezért ez már “felül van” a természetin, (aki ilyenről ír, ismerje is fel azt!), és sokkal inkább a szív tapintása.Ami azt jelenti, hogy nem Tamás érintette meg az Istent, hanem mint mindig, fordítva van az.

    A benső világunkban töretlenül ragyogó csodára megtanulván figyelni, az ember észreveszi, hogy “a természetfelettitől gondosan elzárt gyerekek” nem belebotlanak a természetfelettibe, mert ez nem ilyen véletlenszerűség ami csak úgy, “Hoppá!”, megtörténik, hanem mindannyian az ilyen felismerések útját járjuk, ahol az efajta felismerések elkerülhetetlenek, már csak azért is, mert “hordozói” vagyunk azoknak.Ez az út pedig, az Egyetlen út.Sőt, még csak el sem vagyunk zárva a “természetfelettitől”, mert ez akkora csoda bennünk, olyan nagy, hogy nagyobb mindennél, és képtelenség, hogy bárki is el legyen ettől zárva.

    1. Kénytelen vagyok “szűk metszetekre” szorítkozni, mert nincs több időm. Örülök, ha el tudom olvasni a hozzászólásokat.
     Annyit akartam mondani, hogy azok a bizonyos történelmi tények éppen úgy lehetnek csodák vagy elvezethetnek a csodákhoz. És hogy példát is említsek, a fent is idézett C.S. Lewis is általuk jutott el hozzájuk. A kezdő lökést egy ateista kollégája adta, aki megjegyezte a jelenlétében, hogy Jézus valóban létező történelmi személyiség volt. Ez pedig az a C.S. Lewis, aki később könyvet írt “Csodák” címmel.

    2. Kedves Thea, akkor ez a történetet C.S. Lewis és kollégájával kapcsolatban akár fel is dolgozhatnád itt.Ígéretesnek tűnik.Lévén, hogy ez a szellem, amit ez az író hoz és képvisel, igen finom.Biztosan nem lenne nehéz dolgod vele, hogy úgy sikerüljön bemutatnod, amin keresztül megjelenhetne az idők jeleinek szelleme, íze.Mert ha van valami, aminek élő szelleme, zamata és ízvilága van, akkor az az idők jelei.Én ezt a spirituszt hiányolom itt általában, és naaagyon nem az idők jeleinek taglalásával van kifogásom.Ez nem egy olyan világ, aminek falakkal meg lehetne adni a formáját.Ha te vagy én, vagy bárki azt mondja, hogy az idők jelei az csak ilyen lehet vagy csak olyan lehet, akkor máris úgy csinálunk, mintha egy öröktől fogva létező szellemet akarnánk palackba gyömöszölni.Ezt a szellemet nem sikerülne így bezárni, de sok olvasó gondolkodását ez könnyen fazonra szabhatja, ami itt bizony meg is látszik, és ami hosszú ideig aztán valószínűleg így is marad.Ha már az iskolát is beleszőtted jelen cikkedbe… Megint szólok, hogy az bizony a te felelősséged is, hogy mi megy át itt a fejekbe: csak a puszta tananyag-e vagy az élő szellem.Nekem is szoktak itt szólni bőven.Legyen.Nem urizálni jövök ide.

     A szűkre szabott metszetekkel kapcsolatban…
     Világos, hogy mostanában nincsen sok időd.Azonban, minél rövidebb részleteket ragadunk ki egy-egy hozzászólásból vagy akármilyen írásból, akár a Bibliából, akkor azzal az adott szöveg vagy könyv teljességének világát tesszük csak kétségesebbé.Szóval, ez nem igazán (csak) a rászánt idő mennyiségének a függvénye.Ha meg nincs időd, majd válaszolsz amikor lesz időd.Mert igazán megtisztelsz mindig a válaszaiddal.Amint megtiszteltetésnek veszem itt bárki válaszát, aki képes önálló gondolatokkal bemutatni mondanivalóját, és nem untat olyan válaszokkal, mintha kötelező leckét mondana fel hittanórán a papnak vagy a lelkésznek vagy a gurunak.Én egyik sem vagyok.Minden válaszunkban nagyon is ott van a tévedés kockázata.Minél inkább bátrak vagyunk ezt felvállalni, annál inkább képesek leszünk önálló gondolatokra.A te eseted is ilyen, mint szerzőnek.Ha valamiben kételkedsz, hogy jaj, vajon ez a legújabb cikk vajon mennyire idők jelei, de ha abban ott van a szellem virága, akkor nem számít, hogy éppen újra gondolod a kereteidet.

   2. Szia Thea!Továbbra is úgy gondolom, hogy sok igazság van a fenti hozzászólásodban.(05/22-21:41) Ezért írok megint. Annak ellenére, hogy nagyon kevés úgy nevezett tény van amiben a keresztény közösségek egyet tudnak érteni.Aztán meg, még ezek a “tények” is tovább atomizálódnak, amikor már az egyén szintjén közelítjük meg a dolgokat.A történelmi tények meg pláne sikamlósak, hiszen a történelmet mindig a győztesek írják… Amikben viszont van valamiféle egység, azok valamiféle nagyon is alapvetőségek.De mégis, kevés ilyen van… Továbbá, nem lenne szabad tényeknek látni olyan dolgokat, melyeket sokkal ildomosabb lenne inkább dogmáknak nevezni.A tényekre való támaszkodás helyett szívesebben beszélnék én is fizikai látásról, ahogy előbb fogalmaztál is, hiszen szinte ahány ember a keresztény világban, annyi maga a “tény” is.Ahogy erről ez az oldal is világos keresztmetszetet ad.

    Szóval, teljesen igazad van, hogy ne legyünk már annyira de annyira hiperspirituálisak, mert ez a nagy fennkölt magasztosság még a végén sokkalta jobban besűrűsödik és megmerevedik, megcsontosodik mint maga az az ebadta anyag.Jézus sem ilyen.Hiszen azzal együtt, hogy csak az életet látta a világban, mégis könnyekre tudott fakadni a gyászoló emberek láttán.És ez a mi utunk.Jézus.Ez az út pedig élő út, nem pedig egy lemerevedett, megkövült valami.Néha nagyon is kanyargós, néha hajtűkanyarokba fut, néha hegyvidéken, néha síkságon át vezet.Ez az élő út egyszer ilyen, másszor meg olyan, de mindig hű önmagához: mindig út marad, az Út, és mindig élő.Legszívesebben egy tökéletesen hangolt gitárhúrhoz hasonlítanám, melynek ugyan a két vége rögzített, de tökéletes hangoltsága okán “egybe olvasztja” ezt a két végpontot.Úgy fut át rajta a megpendítés által elindult rezgés, hogy abban sehol sincsen törés.Ez a húr sosincsen túlfeszítve és sosem túl laza.Mi magunk pedig, ezen a tökéletesre hangolt húron végigfutó rezgés és hullámzás vagyunk.Néha hullámvölgy, de máskor meg hullámhegy…

    1. Szia Oszkár!
     Abból, amit most a “történelmi tényekről” írsz, inkább úgy tűnik, hogy teológiai nézetekre utalsz, hiszen az általam utalt tényeket nemhogy minden keresztény, de a szkeptikusok túlnyomó többsége is elfogadja. A félreértések elkerülése végett leírom, hogy mik ezek:
     1. Jézust keresztre feszítették,
     2. A tanítványai valós tapasztalatokon estek át, amiknek eredményeként meg voltak győződve arról, hogy Jézus feltámadt (természetesen a szkeptikusok mással magyarázzák a tapasztalatok mibenlétét, de elfogadják, hogy ezek megtörténtek),
     3. A tapasztalatok hatására az életük megváltozott és olyan biztosan hittek a feltámadásban, hogy a halál sem tántorította el őket,
     4. Ezt viszonylag széles körben hirdették röviddel a keresztre feszítés után,
     5. Jézus szkeptikus testvére, Jakab élete szintén megváltozott, mert találkozott a feltámadt Jézussal,
     6. A keresztények korábbi ellensége, Pál, szintén hívő lett, mert találkozott a feltámadt Jézussal.
     7. Egy túlnyomó részt elfogadott, bár egyesek által vitatott tény, hogy Jézus sírja üres volt.

     Szóval ezek az úgynevezett történelmi tények szerintem önmagukban felérnek néhány csodával. 🙂

    2. Köszi Thea!Nagyjából ezekre, ilyesmire gondoltam én is.Mármint ezek lennének azok a bizonyos alapvetőségek, amikben meglehetős egység van a keresztény világban.És igen, ezek egyenként is, eleve önmagukban is csodák és csodálatosak.Jézus csodája ott vannak ezekben, ahogy ott van bennünk is.Ehhez kell egy fajta benső látás, amire az alkalmas “látószervet” tényleg nagyon-nagyon sok esetben a fizikai látás nyitja fel.Kettős lenne mégiscsak a világ?Van egy fizikai, meg egy spirituális?Mind a kettő világ egyszerre igazi, és ugyanakkor egyik sem… A kettő közötti egyensúly az igazság. “Az igazságnak útján járok, az igazság ösvényének közepén.”(Példabeszédek 8) Hát, ezért olyan keskeny az az igazságra és életre vivő út, hiszen ez nem tér ki sem jobbra, sem balra… Sem nem fizikai látás, sem nem spiritualitás, hanem az igazság / élet.Heeeejjjj, ha ez ilyen könnyű lenne, mint ahogy most leírtam, és amilyennek ez így hangzik!… 🙂 Számomra fenti gitárhúros példa ad támpontot ehhez.

    3. Meg az a kis írás angol nyelven, amit itt fentebb bemásoltam.

  2. “Az igazság ott van mindannyiunkban (nem pedig odaát)…” Ez finoman szólva csúsztatás, konkrétan meg nem igaz. Jézus Krisztus az Út az Igazság és az Élet, aki pontosan odaát van, a Mennyben. Ő pedig csak abban van (Szent Szellem által), aki befogadta Őt és újjászületett. Elárulod miért írod le minden egyes kommentedben, mint valami mantrát, ezt: “mert nagyobb az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van” ?

   1. Még az Isten országa is bennünk van:
    “Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Vagy ímé amott van; mert ímé az Isten országa bennetek van.” (Lukács 17:21)

    1. Ez mind igaz amig valaki megmarad Jezusban es az O paracsolatait megtartotja, igy is kimutatva szeretet az Ur fele…

     „Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. ”

     “Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szõlõvesszõ nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szõlõtõn….”

     Itt felszolitas van hogy maradjunk benne…
     Mert az Ur a bunost szereti de bunt nem turi ezert sok kereszteny mondhat ekes s nagy szavakat, de gyumolcsokon sokszor meglatszik, hogy mennyire eli meg amit mond.
     Nem mi itelkezunk masfelet de megitelhetjuk hogy milyen pelda (Pal sajat magat allitotta be jo peldakent, de nem buszkesegbol), ha jo pelda az elete akkor valoszinu, hogy az az ember Jezusban van.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend