Hit és vallás

Jézus történetét valóban pogány istenségek mítoszairól másolták?

Gyakran állítják egyesek, hogy Jézus történetét pogány mítoszokból ollózták össze, vagyis hogy szeplőtlen fogantatása, megkeresztelése, a tanítványai, csodái, Isten Fiaként betöltött pozíciója, halála és feltámadása, mind Krisztus élete előtti pogány mítoszokból lettek összeválogatva és Jézus története csupán egy a sok meghaló majd feltámadó messiásmítosz közül.

Megszámolni se tudom, hogy ez a rozoga alapokra épült, az interneten mégis makacsul fel-felbukkanó elmélet hányszor merült már fel itt az oldalon folyó párbeszédekben is, így nagyon régóta szerettem volna közzétenni egy olyan anyagot, ami megválaszolja ezeket a feltevéseket.

Bár ez a videó csupán a legalapvetőbb tényeket tárja elénk a pogány mítoszok és Jézus élete közötti vélt vagy állítólagos hasonlóságokról, az idézett könyvek minden részletet alaposan megvizsgálnak, én magam pedig minden angolul értőnek ajánlom az alábbi két munkát is:

Lee Strobel: The Case for the Real Jesus

Ed Komoszewski és James Sawyer: Reinventing Jesus

Előző posztKövetkező poszt

28 hozzászólás

 1. Ha valóban “összeollózták” az említett ugyanolyan történetű “Isteneket”, akkor vessük csak alá egy diakróniának. Szerintem a történelem során sokkal nagyobb hatással lett Jézus létezése az emberekre, mint Dionüszosz, aki nyilvánvalóan egy görög mítoszi figura volt, Benne mégsem hisznek többmilliók, és nem lett világvallássá. Én azt gondolom, nem véletlen, hogy egy hit ennyire elterjedt, olyant pedig még én sem hallottam, hogy Valaki előre megmondja, hogy megfogják ölni, viszont harmadnapra feltámadt. Ezt eddig senki sem állította saját magáról, vagyis egyenlőre nem tudok róla.

 2. Én csak belenéztem, de megvagyok bizonyosodva a hitemről. Nem magamtól alakítom ki az érzéseket, hanem a lelkiismeretem dolgozik. Az viszont a lelkembe kötött, amit itt lejátszottak. Azt viszont nem kellene elfelejteni, hogy a Messiás létezését nem csak előtte 600 meg 1000 évvel, hanem a kezdetektől fogva tudta a Mindenható Atyaisten, hogy ezzel megválthassa az embereket bűneiktől. Sokan fricskázzák a zsidókat, viszont azt elfelejtették, hogy Tőlük származik az üdvösség.

 3. Azért elég fura volna, ha a pápák nem tudnák hogy mi a gyökere a judeokrisztianizmusnak! Előrebocsátom nekem egyáltalán nem tetszik amit Bergoglio művel, csak elgondolkodtat. 1 héttel a pápává választása előtt Húsvétkor a Vatikánban elénekelték, hogy Isten fia nem Jézus, hanem Lucifer. A videón 1 perc 03 másodpercnél. Most március végén egy per folytatódott magasrangú papok és politikusok ellen, ahol négy tanú erősíti meg az utolsó két pápa érintettségét abban a szörnyű botrányban ahol sátánista összejövetelekről, pedofíliáról, kínzásról és gyilkosságokról van szó.

  https://www.youtube.com/watch?v=okCr1SkJ_2E

  Én a keresztény hitet a szívemmel érzem és nem emberi ármány mutatott utat.

  1. Eszem áll meg: “ne hagyd hogy félrevezessenek akik Istennek nevezik őt” – nem nevezik … fordítási hiba, értelmezési HIBA … biztos hogy nem nevezik Istennek, ez az átmosás az ezoterikusokra jellemző (nem lehet összemosni az irányzatokat, durva közelítéssel, onnan érkezhet).

 4. Talán ez sem egy elterjedt gondolat…

  nem csak a betű öl meg.
  Önmagában a lélek is meg tud ölni.Nincs olyan, hogy a betűt elvetjük, és csak a lélek erejét hagyjuk meg.A betű (a hagyomány?) felrúgása és mellőzése, finoman szólva is, káosz és anarchia.

  Szóval, önmagukban sem a betű, sem a lélek (nem elevenít meg), hanem mind a kettő egyszerre…….ugyanakkor, egyik sem.Hanem, valami egészen más, amit nemhogy kigondolni, de még csak megnevezni sem tudunk.Olyan ez, mint ahogyan az Ó- és Újszövetség sem állítható ellentétbe, hanem minden pillanatban és minden helyzetben egyszerre érvényes mind a kettő.Ezt a dilemmát csakis egyetlen szóval oldhatjuk fel: Jézus.

  Nagyon úgy vélem, hogy fel kell készülnünk arra, hogy ennek a szónak az értelmezési lehetősége a végtelenbe tart… Jézus, aki végtelen és határtalan út, egy igazi örökkévalóság számunkra; egy kezdet és vég nélküli, minden képzeletet felmúló isteni Csoda.

 5. Nemcsak a tanításai, cselekedetei tesznek róla tunúbizonyságot, de a neve is egyértelműen azonosítja Őt:
  A Jézus név a Jehosua vagy Józsua héber név görögös formája (az Újszövetség görög nyelven íródott). Az ókorban a neveknek értelmes jelentésük volt, ezért a névadásnak is nagyobb jelentőséget tulajdonítottak. A Jézus név jelentése: Isten megszabadít. A Biblia feljegyzése szerint Jézus nem véletlenül kapta ezt a nevet, hanem születése előtt isteni utasítás szólt nevelőapjához, Józsefhez: “Mária szül fiat és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.” (Máté 1,21)
  A Krisztus – görög formájában: Krisztosz – név a héber Messiás szó megfelelője. A jelentése: a Felkent. Az Ószövetségben az isteni megbízatás jelképes ábrázolása volt az olajjal való megkenés, illetve felkenés. Az olaj ugyanis mindig az isteni Szentlélek jelképe a Bibliában (lásd pl.: Zakariás 4:2–6). Az ószövetségi időben a prófétákat, királyokat és főpapokat kenték fel olajjal. A Messiás = a Felkent név jelentése így a következő volt: Valaki, aki kimagasló isteni megbízatás birtokosa, aki Szentlélekkel teljes, és aki egyesíti magában mindazokat a tisztségeket, amelyre embereket olajjal kentek fel.
  A Jézus Krisztus név együttes jelentése így a következő: Istentől megbízott, felkent, Szentlélekkel teljes Szabadító, aki ugyanakkor maga is isteni személy és az öszszes messiási ígéret és jövendölés beteljesítője. Tehát az isteni Szentháromságra való utalás is benne foglaltatik e névben.

 6. A video hiteltelen mert eleve elfogult. Ugyanolyan bizonyítékokat tart elfogadhatatlannak a régebbi istensegek esetében amilyeneket sziklaszilardnak tart Jézus esetében.
  Vagy kitalació az összes sztori, vagy valamennyi igaz . Szerintem az utóbbi de nem kell mindent szó szerint venni. Jelkepekkel van tele mindegyik történet. Persze hogy nem születhet kőből senki mint ahogy szűzen sem esik senki teherbe. És soha senki nem támadt fel ha egyszer meghalt.
  Hacsak nem tetszhalott volt. Ügyes illuzionistak meg tudják csinálni. Vagy a jogik Indiában. Eltemetik őket napokra. Aztán élve kimásznak. Mégsem fogják rájuk hogy istenek.
  Jezusnal szerintem sem a trükkjeire kellene figyelni hanem amiket tanított.
  Amúgy meg mindegyik hasonló istenseg vagy próféta , vallasalapito stb lehetett ugyanaz az entitás. Többször eljött hogy megpróbálja helyes útra terelni a gyilkos birkakat de nem sikerült neki. Mindig kinyírták. Mára -joggal- feladta. Többször nem jön.

  1. Kedves Guszti!
   Tudom, hogy nálad kevés esélye van annak, hogy a szavaim meghallgatásra találnak, de hátha másokhoz elérnek.
   Szerintem nem létezik elfogulatlan állásfoglalás az élet fontos kérdéseiben. Aki esetleg elfogulatlan, az csupán azért az, mert nem érdekli a kérdés, ez esetben viszont megszólalni se nagyon fog.
   Emellett arra reflektálnék még, hogy amennyiben szerinted Jézus tanításaira kell figyelnünk, akkor mit szólsz ehhez:
   “És tanítani kezdte őket arra, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia.” Márk 8:31
   Két választásad van csupán: vagy Istenként fogadod el, vagy hazug csalónak tartod. Nincs középút. Ha ugyanis nem Isten és nem támadt fel, akkor hazudott.
   Végül: Ha hiszed, hogy Isten a földön a járt, akkor nyilván azt is hiszed, hogy létezik. Ez esetben függetlenül attól, hogy mit gondolsz az eljöveteléről, te magad találkozni fogsz vele. Ha tetszik, ha nem.

   1. Nem logikus amit írsz. Ha nem létezik kőböl születés (szerintem sem) vagy szűztől születés ( ez létezik) akkor hogyan lehet az, hogy egy bizonyos entitás mégis eljön többször is. Na most akkor egyszer élünk és azután meghalunk és nincs más, vagy léteznek bizonyos “entitások” amik időnként eljönnek és nagy dolgokat tesznek?

    1. Semmi gond. Szerintem mindenki látja, hogy kinek és mire írtad. 🙂

    2. Igen léteznek ilyen “entitások”. Ők a bukott angyalok és a démonok, akik már pár ezer éve szert tettek némi ember ismeretre, a saját ultra multi-spirituális agymenésük és süketelésük pedig kitermelt jó pár vallást meg vallásalapítót.

 7. Isten azért is a legnagyobb, mert megtehetné, hogy mindenki higgyen Őbenne!
  Nagyon találó és elgondolkodtató idézet ez.
  Jézus mindenkiért feládozta magát és sajnos vannak olyanok, akik még a létezését is megkérdőjelezik.
  Az utolsó időkben gúnyolódók jönnek, ezeknek vagyunk manapság tanúi.

  1. Ez még nem az Zsoltika, de jó úton haladunk afelé. “Idők Jelei”, “Vég Idők”, “Utolsó Idők”, ésatöbbi, esatöbbi variáció. ….hamis prófétálások.

 8. Párhuzamos univerzumok… 🙂
  Ezt persze, csak félig-meddig jegyeztem meg komolyan.(Inkább csak félig.) A Mátrix c. filmben is több Messiás-verzió és -alternatíva jelent meg a különféle valószínűségek síkjain, de az “Építész-jelenetben” kiderül az, miért csak egyetlen “szuperpozíciója” lehet Krisztusnak.Ebbe az Egyetlenbe azonban végtelenül sok minden belefér.(Ahogyan végtelenül sok minden meg nem.) Vagyis, alapvetően mindig két irányt látunk, melyek természetesen, “jó” szokásunk szerint, ellentétesek egymással.Megszoktuk, mert sosem láttunk mást, minthogy ellentétpárokban, dualitásokban gondolkodjunk.

  Diabolos.Akit sokszor “a Szétdobálóként” emlegetnek.Maga a két-ség.Ha sikerülne végre nem igaz/hamis állításokban szemlélni a világot, akkor Diabolos sem lehetne ránk hatással többé.Amíg Krisztust a kisajátításunk alatt tartjuk (a kisajátítás mögött sosem hit, hanem kétely *két-ely, kettősség, enyém-tiéd ufó/nemufó* van), addig saját vallásháborúnk áldozatai maradunk.Ilyesmi lehet az oka annak, ha békétlenséget vélünk látni magunk körül.És -megkockáztatom-, ezért keressük az idők jelei gyanánt az ellentéteket nem csak felmutatni vélő, de azokat még tovább is élező híreket.

  1. “Olyan ez, mint mikor egy ujj a Holdra mutat.Ne az ujjra koncentrálj, különben elmulasztod mindazt a mennyei dicsőséget.” (Bruce Lee)

  2. Egyetértek a hozzászólásod tartalmával, de szerintem itt nem az a szituáció van. Itt nem az történt, hogy valamiről ellentétes vagy látszólag ellentétes véleményünk van, ami nyilván adódhat az ismeret hiányából is és egyéb okokból. Én szándékos hamisításra gondolok, aminek van oka és célja. Persze a forrás után következők már hit alapján terjesztik, ha nem néznek utána.
   Na, mondjad honnan van a tegnapi idézett szöveg. Nem jöttem rá. Arpielnek köszönhetően mostanra már mindenki tudja, hogy téged a sátán küldött, ezért a LaVey-féle Sátáni Bibliára tippelek. 😉 🙂

   1. Kerestelek a Klubban, de nem találtam ott neked semmit, ahová küldhetném.Nem akarom szétoffolni ezt a posztot, de hová küldjem, ha nem vagy tag a Klubban? 😀

    1. Oszkár, inkább cáfold meg nyilvánosan, ha nem így van, én meg úgy fogok reagálni ahogy illik ilyenkor. Isten látja a lelked (szíved) !

 9. Jó a videó, de bosszantó, hogy ilyenekkel kell foglalkozni. Már régóta terjednek ezek a valótlan összehasonlítások a neten és amikor először találkoztam vele már abban a pillanatban feltűnt, hogy nem egyeznek azzal amit az ősi vallásokról, mitológiáról tanultam, kutattam vagy olvastam. Az dühít, hogy a tanulásra, tudásra rengeteg időt kell szánni, ami érték. Erre félművelt majmok, mint pl. a hölgy a videóban, simán népszerű tud lenni a butaságával nagyközönség előtt. Nagyon nincs ez jól. A legtöbb emberben még annyi sincs, hogy utánanézzen csak simán terjesztik.
  Annyit még hozzátennék, hogy Jézusnak meglehet kérdőjelezni a létét, az istenségét, a csodáit. Sokan egyszerű utazó prédikátornak tartják. Amit ilyen távlatból nem lehet megkérdőjelezni az a tanítás amit neki tulajdonítanak, mert az igaz.

  1. Pont nem a tanítás számít hanem a személye hiszen azért küldték halálba a főpapok mert Isten fiának mondta magát amikor rákérdeztek. Mások pedig LÁTTÁK és TUDTÁK hogy ő az, akire vártak, aki megváltja az emberiséget. Mitől? a bűntől, ami valójában a halál.

   Úgy váltja meg/át mint ahogy egy vasúti vágány-váltó … így kell elképzelni. Onnantól, a “váltás után” már MÁSHOVA megy a vonat: az örök életre. A másik pedig a halálba …

   Ez az ami nem tanítás kérdése mindössze… sőt, a szeretet-tanítás,szeretet-vallás pontosan az a hamis egy-vallás lesz, ami tul.képpen humanizmus: az igazságot onnantól nem keresik majd. Hiszen “kibékült” már zs-dó és muszlim, “keresztény” és hindu, stb. csakhogy Ő marad ki abból. Ez lesz az Antikrisztus vallása.

   JÉZUS az Út az Igazság és az Élet …

   1. Hasonlóan gondolkozol Adriánnal vagy tőle tanultad lényegében mindegy, de én máshogy gondolom. Én a tanítást, az igazságot és a tetteket kapcsolom össze. Azt, hogy ki mit gondol róla, isten vagy ember, nem lényegtelen, de másodlagos. A “pogányok” is tetteik alapján ítéltetnek.
    “hiszen azért küldték halálba a főpapok mert Isten fiának mondta magát amikor rákérdeztek” Ezt a kijelentésedet fordítsuk meg. Szerinted megölték volna a főpapok, ha tudják, hogy Isten fia?

    1. Tudták, hogy Isten Fia.
     Jézus számtalanszor bebizonyította nekik, olvasd a párbeszédeiket az evangéliumokban. Az ördögtől származtak, ezért nem ismerték el.

    2. Ez egy jó felvetés Kunleány, amit tovább gondoltam. Holnap fogom leírni.

    3. Erről szól a Kenita-ördög fiai elmélet. Akkor Jézus szavait szó szerint kell érteni ! „Ti a ti atyátoktól, az Ördögtől vagytok, és a ti atyátok kívánságait óhajtjátok tenni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állt erősen az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a saját lelkülete szerint szól, mert hazug ő, és a hazugság atyja” (János 8:44).

     http://churchofgod.hu/content.php?act=satzsina

    4. Jézus szavait, szerintem nem nagyon lehet szimbolikusan vagy átvitt értelemben venni, mert eléggé konkrét.
     Jól értettem, hogy ez a Kenita-ördög elmélet azt próbálja sugallni, hogy a “sátán zsinagógája” létrejöttéért a vérségi keveredést kell okolni?
     Azért nem tetszik, mert én mellékesnek látom a vérvonalakat számon tartani, ugyanis a szellemi hozomány az, ami miatt nem volt szabad keveredniük a környező népekkel és nem nacionalista alapon. Isten véletlenül sem nem náci, lásd: Ábrahám Úr városából (Mezopotámia), Melkisedek, a kánaáni parázna Ráháb (idegen és nő létére szepel Jézus családfájában, mert megtért) , a moábita Ruth (szintén szerepel Jézus családfájában), Jób Úc földjéről, a szír Naámán, a perzsa Cirusz (Ezsdás 1. vö. Ézs. 44. és 45.), a babiloni Nabukonodozort is eredményesen tanította az Örökkévaló (Dániel 4.), a napkeleti bölcsek, samáriai asszony, a római százados, akinek a szolgája beteg volt (Lk.7.), a római százados Jézus keresztjénél, a római Kornéliusz és még sokan mások.

     Eldugva a cikkben szerepel ugyan a Róma 2.28-29, mégis a vérségi keveredésre teszi a hangsúlyt, miközben annak is volt egy oka: a szellemi tisztátalanság (a tiszta vérvonalak ellenére!), vagyis az Isten iránti engedetlenség, hűtlenség! Ez már a pusztai vándorlásnál kisült, ezért kellett az alig 1 hónapos gyalogutat 40 év alatt végigcsinálni.

     Ján.4.23-24., Jézus a samáriai asszonynak: “De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.”
     A vérvonala tisztasága senkit nem fog felmenteni, ha közben Isten ellenségeként szerepel, ezért mellékes.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend