Idők jelei

A vatikáni helyzet egyre fokozódik

Amikor három héttel ezelőtt megláttam a hírt, ami szerint a vatikáni reformokat ellenző bíborosok lemondásra ösztönöznék Ferenc pápát, nem tudtam eldönteni, hogy mennyire kell ezt az újságot komolyan venni. Mint kiderült, nagyon. Olyannyira, hogy néhány nap múlva kánonjogászok, teológusok és egyéb hittudósok két napos konferenciára gyűlnek össze Párizsban, hogy megvitassák a helyzetet. A helyzet alatt pedig azt értik, hogy mit tehet a katolikus egyház, ha meg akar szabadulni egy eretneknek vélt pápától.

Ilyesmire még nem volt példa a katolikus egyház történelmében. Itt persze nem arra gondolok, hogy korábban ne lettek volna a hitet igen „furcsán” képviselő pápák, főleg ha arra gondolunk, hogy abban a bizonyos sötét korban némelyikük még Isten létezésében sem hitt, hanem arra, hogy soha korábban nem szerveztek konferenciát ennek megállapítására és jogi útra terelésére.

A konferencián megszólal például Laurent Fonbaustier, a Párizsi egyetem professzora, akinek tavaly 1200 oldalas könyve jelent „Egy eretnek pápa elmozdítása” címmel, illetve Nicolas Warmbourg és Cyrille Dounot, kettő a 45 katolikus akadémikus közül, akik folyamodványt nyújtottak be a Bíborosok Szent Kollégiumához Rómában, kérelmezve, hogy vonják vissza Ferenc Pápa Amoris Laetitia címmel ellátott beszédének téves állításait.

A katolikus gondolkodók szerint Ferenc pápa félreérthető beszédei és írásai bíborost bíboros, püspököt püspök és hívőt hívő ellen fordítottak és a tanokban egyre nagyobb a zűrzavar.

Mi sem illusztrálja jobban a katolikus egyházban erősödő megosztottságot, hogy a hírt több katolikus oldal is közölte, illetve, hogy egyre több írás jelenik meg köreikben arról, hogy Ferenc pápa igaz pápának tekinthető-e egyáltalán, vagy esetleg ő testesíti meg a Jelenések könyvének Hamis prófétáját.

Tavaly novemberében Giuseppe Nardi Vatikán-szakértő beszámolt arról, hogy Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira brazil laikus 1975-ös teológiai tanulmánya körbejárt a Vatikánban. A laikus “Egy eretnek pápa teológiai hipotézise” című munkájában azt vizsgálta, lehetséges-e hogy a pápa eretnek legyen vagy azzá váljon, és ha igen, mik ennek a következményei.

Nardit idézve: ” Három és fél éves pápaság után Ferenc elérte a határait. Annak a benyomásnak, amelyet az Egyház tanításának megváltoztatására irányuló gesztusai és szavai rejtetten sugallnak, egy bizonyos ponton vagy határozott formát kell öltenie, vagy össze kell omlania, írta akkor Nardi.

“Ferencet a saját maga által teremtett atmoszféra szorítja a sarokba. Többé nem lehet szó erről vagy arról történő spontán megnyilatkozásról, mint ami csupán rögtönzött és nem kötelezően betartandó. Pasztorális munkája és vezetési képességei, amelyek felelősségérzetet és példamutató személyiséget követelnének, elérkeztek a végső határig. Mindez Ferenc [pápaságának] végét jelentheti, ” tette hozzá.

A konferenciát három hónappal azután tartják, hogy Raymond Burke bíboros interjút adott, amelyben kifejtette, hogy “amennyiben egy pápa formális eretnekségbe esik, ennek alapján megszűnik pápa lenni”.

— írja az eucharisztikuskongresszus.hu.

Előző posztKövetkező poszt

126 hozzászólás

 1. Adrián, nagy tévedésben vagy. A dilemmád az, hogy a lényeget mellőzted, elfelejteted vagy összekevered a sorrendet, éspedig: Az AK addig nem tud fellépni, amíg az útból az un. akadályt el nem távolítják, vagyis “hiteles pápa” áll a RKE élén. Ez megtörtént, XVI. Benedek pápánk lemondásra kényszerítésével. Az eltelt négy év bizonyíték azok számára akik látnak, hallanak és értenek is. Ne feledjétek, az ÚVR-nek bevezetéséhez az egységes Világvallásra is szüksége van, sőt előfeltétel, Hamis Krisztus, Hamis Egyház, de Ferenc pápa csak másodhegedős aki a hamis Messiást “bemutatja” és a naiv, tájékozatlan, hitüket felületesen ismerő, -élő, papírforma vagyis névleges katolikusokat könnyűszerrel behódolásra tudja vezetni. Így jutunk el a nagy hitehagyás, pontosabban fogalmazva “elpártolás” előre megjövendölt “jelének” megvalósulásához. A nagy paráznával kapcsolatos “okoskodásotok” nagyon ingoványos területének feltérképezésére, esetleg felülvizsgálatára, korrigálására ajánlom a szabadkőművesek terveinek, céljainak vagyis az általuk vizionált jövőképükbe is beletekinteni.
  Köszönöm a lehetőséget, járjátok a magatok útját, bárkátokból kiléptem. Az időmet inkább RF imára szentelem, értetek is, mintsem meddő szavak, idézetek stb. elfecsérlésére. Isten áldjon.

 2. Kedves Mindenki!

  Nem szóltam hozzá mostanában, mert újat nem nagyon tudnék mondani, mivel azonban az antikrisztus megjelenése húzódik persze nem ok nélkül, így reagálok néhány dologra, mert a Jóisten seggbe billent.
  Annyira érdekes a mai világunk, hogy bírunk tényeken vitatkozni soha nem volt ilyen időszak amelyik ennyire mellőzni próbálta Isten akaratát.
  A föld lapos-e vagy gömbölyű? Fa Nándor nemrég kerülte meg vitorlással a bolygót kérdezze már meg aki bizonytalan és friss élményekre kíváncsi!
  Mennyi idős a földünk? Már erről is beszéltünk Ádám és Éva bűnbeesése előtt nem érezték az időt és Krisztus visszatérése után sem kell foglalkozni vele. A ketyegő óra figyelmeztet, hogy tegyük le a bűneinket, amíg lehet! A kisgyermekek vagy az állatok nem tudnak a bűnről nem érzik az időt. Egy pici gyermeknek azt mondod, ha türelmetlen, hogy rögtön megyek, neki ez örökkévalóságnak tűnik.

  Eleve elrendelés ez az örök sláger. Vannak bizonyos dolgok amiknek meg kell történniük Krisztus testté lett vagy visszatér stb. A mi lelkünkben szabadon dönthetünk a hitünkről ezt senki el nem veheti tőlünk. Az Úr a jelenben lát bennünket éppen milyenek vagyunk. Tudom nehéz megérteni, de ahogy változik a jelenünk avval változik a jövőnk is.
  Azt gondolhatnánk, ahogy többet foglalkozunk valamivel jobban tisztábban kéne látnunk. Haladni a lelki életben a belső imában közel kerülni Jézushoz aztán kiderül egyhelyben vagyunk és észre sem vesszük.
  Nem valljuk be, de az a baj az eszünkkel akarjuk érteni Istent nem az értelmünkkel. A Magyar nyelvnek annyi mindenre van szava. Az eszünk az agyunkhoz kötődik a fizikai valónkhoz az értelmünk a személyiségünkhöz a lelkünkhöz. A profán világból is tudok hasonlatot. A tehetség szót általában rosszul használjuk és keverjük a képességgel. Azt mondjuk nagy tehetség vagy közben jók a képességeid a kettő teljesen mást jelent, de ezt csak hasonlatként említettem.
  Folytatom.

 3. Ida ezt neked küldöm, hátha….
  http://www.online-biblia.ro/bible/1/GAL/3

  http://www.online-biblia.ro/bible/4/ROM/3

  Amúgy nem a cselekedetekkel van bajom, hanem az inditatásával. A cselekedett, vagy a törvény betartása (képtelenség!!!!)nem feltétele a megváltásnak, üdvözülésnek senki esetében, hanem annak eredménye. És igen is sokat tanítanak ma egy úgy nevezett cselekedett megváltást. Karácsonykor kimondottan figyeltem a tévében a különböző egyházak az ünneppel kapcsolatos üzeneteiket. Egyetlen egy mondat sem hangzott el arról, hogy mind bűnösek vagyunk, hogy miért vagyunk mind azok és hogy az egyedüli reményünk, az egyedüli út Jézus a Krisztus, aki Isten Fia, aki meghalt a világ bűneiért, miértünk, hogy örök életünk lehessen, kegyelemből, ajándékként ISTENTŐL! Nem, nem az, csak újra meg újra, hogy gondoljunk a szegényekre a nélkülözőkre és segítsünk,…utaljunk pénzt ennek meg annak az un. keresztény társaságnak. Ezt közvetítették, ez ment éjjel nappal minden lehetséges felületen, ez volt az a másik evangélium illetve az a másik szellemiség amivel engemet vádolsz. El vagy tévedve, meg vagy tévesztve, de nagyon. Aki azt vallta (Teréz anya), hogy ő azt az evangéliumot adja át Indiában az ottani különböző vallású embereknek, hogyan legyenek jobb hinduk, jobb muszlimok, jobb protestánsok, az rossz gyümölcsöket teremt, abban az emberben nem az a szellemiség dolgozik, ami egy igaz keresztényben, aki Jézusra bízta az életét és a bűneit 100%-ban. Aki meg azt mondja ezek után, hogy ő mégis keresztény volt, akkor az is megtéveszt másokat és felelni fog érte egyszer. Ezért kellene nagyon komolyan venni azt, hogy mit gondolunk és mit írunk le. Már ott tartasz, ezt talán még senki sem tette szóvá neked, hogy azt mered leírni, hogy a Bibliában ellentmondások vannak, más szóval hogy Isten ellentmondások. Mondod ezt, miközben már nem egyszer, nem kétszer bebizonyítottad, hogy nem mindig érted az Írást. Mond, te nem féled az Istent, hogy ilyen le mersz írni miközben kereszténynek mondod magad? Ezt is az a híres szent szellemed indítványozta? Itt nem az Isten az, aki összevissza és ellenmondásosan beszél. Én eddig csak Isten legelvetemültebb ellenségeit, ellene lázadókat hallottam ilyeneket nyilatkozni, de egy valamire való kereszténytől soha,..max azt, hogy nem minden világos. Évekig azt mondtad “Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból” kihangsúlyozva, hogy a RKE a nagy parázna, most meg az mondod mindegy ki milyen egyházban van, mert Isten jobban tudja minálunk, hogy miért tartsa ott az Övéit? Hát mond, miféle “pálfordulás” ez tenálad ? Nem is tudom, milyen evangéliumot és főleg hogyan tudja hitelesen átadni bárkinek is egy olyan személy, aki a predesztináció/az eleve elrendelés téveszméjében hisz.
  Eszre sem vetted, de te lettél itt az ördög ügyvédje. Mi a te célod egyáltalán ezen az oldalon Ida? Ezt most komolyan kérdezem és szeretném, ha válaszolnál is. Nem is értem, Isten kiválasztott valakit, valakiket és te majd ráébreszted erre? Remélem átengedik a hozzászólásom.

 4. Tisztelt “elvtársak”. Ne vegyétek rossz néven, de kérdezlek, miért szerettek nagy igyekezettel más udvarán sepregetni? Miért fontos nektek a Vatikán szemétdombján kapirgálni? Mi bajotok van velünk katolikusokkal? Ha Ti sziklára épített házzal, hittel, ismerettel rendelkeztek, legyetek még egy kis türelemmel, mert az idők és események hamarosan igazolni fogják a “kinyilatkoztatott Igazságot”, és akkor majd meglátjuk mindannyian, mivel “megmérettetünk”, ( a NAGY FIGYELMEZTETÉSKOR), hogy az Isten jobbján, vagy balján találjuk-e magunkat. Abban elvtársaknak bizonyultok, nagyon sokan, hogy szemünkben a szálkát meglátjátok, de magatokéban a gerendát sem veszitek észre. A perdöntő bizonyíték a szentmise, a mindennapi áldozat eltörlésének, vagyis átkozmetikázásának bevezetésével elkezdődik a visszaszámlálás, amint Dániel könyvében írva található, ezer kétszáz hatvan nap, azaz három és fél év. Ne rágjátok tovább a száraz, csupasz “csontot”, inkább figyeljétek a hithű, gyakorló katolikusokat, meddig járnak vasárnaponként templomba, mert addig még nincs “nagy-baj”. A Ferenc pápa tanítását vakon követők már a Hamis Egyház tájékozatlan, naiv tagjaiként sem az idők jeleit, sem magát a Hamis Prófétát nem tudják felismerni, és emiatt valószínű, hogy fellépésekor az AK-t majd mint Messiást tárt karokkal fogadják, vesztükre. Testvérkék, ne feledjétek, ellenőrizzétek, az Ó-Sz-ben nemcsak évenkénti, időszakonkénti, heti, de mindennapi kisebb áldozati állatokat is leöltek. Pl. a kisded Jézus bemutatásakor, egy pár galambot vagy gerlicét. Sajnos máma egyre több katolikus templomban már nem minden nap mutatnak be szentmise ÁLDOZATOT. Ami pedig az OLTÁRISZENTSÉG titkát illeti, ez “kemény beszéd” maradt napjaikig, sokak számára, és azért nem értik mit jelent, hogy “elvesznek tőletek” Engemet, hamarosan.

   1. Is pusztán/Éva,
    Nagy lett a csend,…már megint. Nincs valasz, pedig sokszor olyan magabiztosan vélekedtek dolgokról, az “idők jeleiről”, másokat pedig naívnak illetve tudatlannak nevezve…..

    “….legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra….”

    1. Az idézetedben a”válasz”. Mindent, a maga idejében. De megnyugtatásodra ajánlom gondolkodj el, és vond le a következtetésedet. A Messiás idejét kik, hogyan és miért, miből ismerték fel, fogadták, vagy vetették, utasították el. Ami egyéb emberi kíváncsiságodból foglalkoztat, (fontold meg, nekünk elsősorban a saját “jelen időnket” kellene helyesen tudni értelmezni, és főleg ÉLNI, Isten ránk vonatkozó örök tervének felismerésében, a MÁT). Tehát, a “népből” csak a jelen lévők voltak szem és fültanúi az “előhírnök” érkezésének hírüladását fogadó Zakariás pap megnémulásának. A Messiás születését angyali jelenés igazolta az “pásztorok” számára. A politikai és vallási elit poshadt vizét a “napkeleti bölcsek” megjelenése kavarta fel. Számunkra, vagyis a második, dicsőséges eljövetel nemzedéke is azokat a jeleket, eseményeket kaptuk, kapjuk, amelyeket már “megjövendöltek”, kiegészítve a jelen korunk hiteles “jelenéseivel”, hogy elkerüljük a megtévesztő, a “hazugság atyjának” cseleit. Nem véletlen, hogy a Sátáni erők legfőbb célpontja a Vatikán, vagyis a RKE. Szentatyánk lemondásra kényszerítésével Ferenc “székfoglalásával”, és mostanra már négy éves tevékenységével, azok számára akik még valamennyire tisztában vagyunk a RKE lényegével elégséges igazolást nyertek azon magán-kinyilatkoztatási üzenetek, amelyek ezt már “előre” jelezték, sőt nevet mellőzve, de határozottan felvilágosítást, tájékoztatást kaptunk, hogy belső (egyházi szabadkőműves) “puccs által” elérkezett az idő, ismerté vált a HP világi neve, személye is, BERGOGLIO, a második eljövetel Júdása. Most azon események kibontakozásának vagyunk szemtanúi, amelyek az AK közeli fellépéséhez vezetnek. Ezt pedig a közel-keleti eseményekből fogjuk felismerni. Ő békét teremt! Vagyis akkor lép érvénybe a “béke és biztonság” szentírási idejének “beteljesülése”. Most pedig következzék a hallgatás, elcsöndesülés, húsvét nagyhetire való minél teljesebb ráhangolódás mindannyiunk számára. Boldog az az ember, aki az előző nemzedékek sorsformáló, döntő magatartásából az egyetlen, akkori helyes álláspontot felismerve, saját korában alkalmazza, személyesen és közösségileg, ha a helyzet úgy alakul akár a többség, sőt a “tömeg” ellenére is, Isten kegyelmi segítsége által, szembe úszik az árral.

    2. Kapisztrán,
     Ti visszafele olvassátok és ertelmezitek a Bibliát? Ez nem a Korán, helló! Az Biblia szerint elsőként az un. AK jelenik még, azaz ismeri meg a világ és csak azt követően bukkan fel a HP…..ismeri meg a világ.
     Megmagyaráznád ezt a dilemmát?
     Úgy néz ki ezt ti felébredt katolikusok nagyon összekonteoztátok.

 5. Még egy nagyon rövid kérdés, mert ez is sokszor bekavar,….az Új Testament előtti időkben, mi volt az üdvözülés alapja?

  1. “Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy e világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által.” Róma 4:13

  2. Látszólag a törvény megtartása, valójában a hit által való törekvése annak megcselekvésére, és az ettől részben független kollektív tett, az évenkénti áldozat bemutatása.

 6. Kedves Testvérek ! Hiszem, hogy nem véletlenül találtam ezt a szinte aktuálisan ide szerkesztett és célzott linket, oldalt ! Katolikusoknak nem fog tetszeni, de csak annyiban, amennyiben az Isten Igazsága nem tetszik. Rengeteg, csak igékkel alátámasztott teológiai téma és dogma kerül tisztázásra. Még magának Keith Green-nek is van cikke az oldalon ! Ajánlom erősen figyelmetekbe:

  http://users.atw.hu/elizeus/index.html

  1. A linkelt tartalom melyik része igyekszik isteni szintre emelni Máriát? Ti mindig vádaskodtok, de legtöbbször semmi alapja.

   1. Már annyira hiányolták. Mondtam is magamban, már csak Neverend hiányzik a buliból 🙂 És láss csodát, hehehe. Magas ez a téma neked pajtikám. Ez nem nyúézs.

    1. Most nincs időm mellébeszélésre, normális választ vártam. Az a problémám, hogy hazugsággal tisztességtelen érvelni. Elég sok vallás tanításait ismerem. A linkelt szöveg tartama nem támasztja alá az állításodat. A katolikusok Máriát nem tekintik istennek, hanem közbenjáró szerepet kapott Jézus és az emberek között. Nem hívják semmilyen istennőnek és nem helyezik isteni szintre. Két lehetőség van, vagy elismered, hogy nem mondtál igazad vagy próbáld bizonyítani az igazadat. Ha pedig eddig nem voltál eléggé tájékozott, akkor lehet, hogy egy illetékest kellene megkérdezned Mária ügyben, mondjuk egy katolikus papot.

    2. Adrian, kérlek ne gúnyolódj már te is ! Nem kell ez a keménykedés, inkább békességben osszuk az észt, ha már ezt tesszük, legalább kissé nyugodtabb lett a légkör. Ész érvekkel és logikával lehet meggyőzni az embert, emberileg.

     Neverend, csak félig van igazad, mert a Mária kultusszal egy halottal kommunikálnak, ez bűn, Isten anyjának nevezik, ez blaszfémia, szűznek mondják, ez hülyeség (5-6 gyereket szült), a társmegváltó és társközbenjáró titulus pedig tévtanítás.
     Ez egy tömör kivonat a katolicizmus tévtanításairól:

     http://users.atw.hu/elizeus/eretneksegek.html

    3. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy az eredeti témában igazam van. A többi kérdés külön kezelendő. A szeplőtelen fogantatást leírja a Biblia és azt írja, hogy áldott az asszonyok között. A többiről nem tudok. Te ott voltál, hogy ilyen jól értesült vagy?

    4. Létezik Mária mennybemenetele is, (azaz Mária nem halt meg, hanem “mennybe ment” mint Jézus) amit persze megintcsak nehéz (lehetelen) a Bibliából alátámasztani. Mária nem Istent szült, hanem embert. Jézus testét hozta a világra. Jézus maga létezett az idők kezdete előtt is. Szerintem ezek nem nehéz kérdések, csak annak, aki eleve elhtározta, hogy nem az igazság érdekli, hanem emberi találmányok.

    5. Neverend,
     “Elég sok vallás tanításait ismerem”, “A többiről nem tudok.” Vettem észre.
     És ezt tudtad?

     “MÁRIA — A “MINDENKOR SZŰZ”

     499 A Mária szűzi anyaságába vetett hit mélyebb átgondolása vezette el az Egyházat Mária valóságos és örök szüzességének megvallására [162] Isten emberré lett Fiának szülésében is. [163] Valójában Krisztus születése “(anyjának) szűzi érintetlenségét nem csökkentette, hanem megszentelte”. [164] Az Egyház liturgiája Máriát mint Aeiparthenoszt, “örökké szüzet” ünnepli. [165]

     500 Ez ellen néha fölhozzák, hogy a Szentírásban szó van Jézus testvéreiről és nővéreiről. [166] Az Egyház mindig úgy értette ezeket a szentírási helyeket, hogy nem Szűz Mária további gyermekeiről van szó. Jakabot és Józsefet szintén Jézus testvéreinek nevezik (Mt 13,55), ők azonban egy másik Mária fiai, aki Jézus tanítványa volt [167] , és jelentőségteljesen “a másik Máriának” nevezik (Mt 28,1). Az Ószövetség közismert kifejezésmódjának megfelelően Jézus közeli rokonait jelenti a “testvérei” szó. [168]

     501 Jézus Mária egyetlen fia. Mária lelki anyasága azonban [169] kiterjed minden emberre, akinek megváltására Jézus eljött: “Ő szülte a Fiút, akit Isten »elsőszülötté tett a sok testvér« (Róm 8,29), vagyis a hívők között, kiknek születésében és fölnevelésében anyai szeretettel működik közre”. [170]” (forrás: A KATOLIKUS EGYHÁZ
     KATEKIZMUSA)

     És ezzel szembe az Írásban ez szerepel:
     Máté 1:18-25
     A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szentszellemtől.
     József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani.
     Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szentszellemtől van az.
     Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.
     Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól:
     Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól:
     József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé.
     És nem ismeré őt, MÍG meg nem szülé az ő ELSŐSZÜLÖTT fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak.”

     Akkor most ki hazudik és ki a tudatlan? Megmondom, te vagy a tudatlan és a RKE hazudik. Ez van.

    6. Adrian, ha behozol még néhány eltérő témát, akkor sem lesz az eredeti állításod igaz. Annyira pedig nem érdekelnek a katolikusok, hogy a többi kérdéssel foglalkozzak. Ott azért szóltam, mert ha nem mondasz igazat, az nem korrekt.
     A 2017/04/03 – 13:31 hozzászólásod jobbana érdekel a katolikusoknál. Rossz érzésem volt, mikor elolvastam. Nem az 50/50-el volt bajom. Éreztem benne a vallásos mázba bújtatott nihilizmust. Ezt így tudom a legjobban kifejezni és ez egy nagyon csavaros, ravasz találmány, mert a nihilizmus eredetileg keresztény ellenes, most mégis olyan érzésem van, mintha ravaszul belülről rohasztana. Ahogy ez az energia materializálódik a lapos Föld, a lapos Isten, a lapos ember képében, úgy próbálja elvenni a teret az élettől.

    7. Helyesen értelmezed, Neverend, SOSEM volt Mária isteni szinten. Viszont a szeplőtelen fogantatás nem azt jelenti, hogy szűz volt, amikor méhében fogant a Szentlélektől hanem,hogy mentes volt a bűntől, már az ő fogantatása óta élete kezdetétől (az ember életének kezdete a fogantatás).
     Isten kiválasztotta, hogy az ő Fiát a méhébe fogadja. Azért volt bűn-mentes, mert a Szentléleknek SEMMI kapcsolódása nem lehet a bűnnel, itt pedig egybeért Mária és a Lélek, egyetlen sejtté, majd Mária test/méhe – vére – táplálta fel Jézust !
     Ezért nem halt meg – feltámadt és az égbe ment – mint feltámadtak a Biblia szerint sokan Jézus halálakor, “bementek a szent városba és sokaknak megjelentek”. A Szűzanya mennybe felvételének BIZONYÍTÉKA hogy “sokaknak megjelenik” (itt aztán, az embereket/látnokokat illetően, “gyümölcséről” … mint már írtuk sokszor).

     Látom, lejjebb is szóba jött a mennybe vétel. Mintha nem vette fel volna Illést az Úr a mennybe: “elragadta” és, hogy Mózest is, mert sírját nem találták, arra az a bizonyíték, hogy a Tábor hegyen mindketten megjelentek és beszéltek az Úrral … Vajon Jézus SAJÁT ÉDESANYJA nem járt az Istennel? de mennyire, és biztos hogy nemcsak kilenc hónapig 🙂 Itt van egy film, normális anya-gyerek kapcsolat, ami minden családban elvárható: az ő kapcsolatuk nem volt sokkal magasabb szinten? Akkor kit választott ki Isten (nem jól választott) ?! https://www.youtube.com/watch?v=jHOBYnzIfNY (nem találom a magyart, de a képek mindent elmondanak annak aki nem ért angolul) a szép a filmben az, hogy nem giccses, és Mária “nemcsak” igent mondott, hanem pl. nemet is fiatalon az elnyomó rómaiaknak, később a tanítványoknak, akik egyedül hagyták az Urat …

   2. “…az eleve elrendelt anya beleegyező igenje…” – Ilyen nem történt, csupán tájékoztatva lett, hogy gyermeket vár.
    “… egy asszony le fogja győzni a Gonoszt, [131] és ígéretet arra, hogy ő maga minden élők anyja lesz. ” – ez az állítás pedig tökéletesen szembemegy az Írással.

    1. Helyes, mert az Írás az asszony ivadékáról beszél, aki legyőzi a gonoszt.

     Hibásan terjednek bizonyos dolgok, “Mária ünnep” márc. 25-e mondta valaki pl. és ezt KIJAVÍTOTTA egy kat.pap – hallottam – NEM, mondta, hanem JÉZUS ünnep, az ő Szentlélektől való “beoltásáról” szól !

     De ezek a dolgok viszonylag jelentéktelenek …

 7. Kedves Invisible ! Fóbia ? Na eggyel több lett a, hungaro-homo-xeno-iszlamo-fóbia után katolifób ? 😀 Dehogy fóbia ez ! Én csak kimondom azt a tényt, hogy a katolikus egyház sajnos azonos a nemsokára felépülő Jelenésekben szereplő nagy paráznával. Nem a katolikusok felett ítélkezek, hanem a katolikus egyházat, mint intézményt és annak hamis rendszerét írtam le. Ha ez neked nem tetszik, azt sajnálom és meg is értem, de hát sosem volt életfilozófiám a dolgok elhallgatása, csak mert az egyeseket sérthet. Nem komálom a polkorrektség vallásos változatát sem. Nekem erről a dologról, a “fussatok ki belőle én népem” jut eszembe, és erre biztatlak téged is, ha komolyan követni akarod Jézust, mert a római kat. egyházban ezt nem teheted már sokáig, sőt kompromisszumok nélkül szerintem eddig se tehetted.

  1. Arpiel (Y)
   Csak hogy ebben ne érezd magad oly egyedül. Ezért megtévesztő az a állítás is, miszerint Istennek, minden gyülekezetben vannak gyerekei……(így “maradhatok nyugodtan, hiszen én az vagyok” gondolják sokan).
   Nem volt, nincs és nem is lehet kompromisszum! Illetve de, van, csak az valami teljesen mást fog eredmenyezni. Aki szenvedni akar (ha még csak elviekben is!) annak nem volt elég Jézus szenvedése, azaz pont, hogy ezzel a hozzáállással utasítja el, veszíti el a megváltás ajándékát…kegyelmből, Jézus szenvedése és halála által. Ha valaki figyelmesebben megvizsgalja Teréz anya munkásságát pont ezt a hozzáállást fogja látni. Az a szegeny nő szószerint eljátszotta a szerencséjét. Hogy miért? Mert erre tanította az egyháza, …”hogy szenvednek kell az egesz életed során” stb stb. Most akkor ki a hunyó? Aki akarva/akaratlanul csapja be a másikat, vagy aki rábízza magát egy masik emberre, vagy egy intézmény tanítására? Egy napon egyedül fogsz ott állni Jézus előtt és már nem mutogathatsz másokra. Az addigi jóságoddal sem fogsz sokra menni nála. Mert nem erről szól a Megváltás története.

   “”Miért nem lehet a jócselekedetekkel a mennybe jutni? Ez szörnyű, hogy egy dolgos munkásember ugyanoda kerüljön, mint Hitler, csak azért, mert nem cimborál Jézussal!!!
   Válasz
   Mi emberek hajlamosak vagyunk különböző bűnöket és bűnelkövetőket rangsorolni és osztályozni. Egy adócsalást és gyilkosságot nem ugyanolyan mércével mérünk és ítélünk el. Vannak társadalmilag erőteljesen elutasított és megtűrt vagy egyenesen dicsőségesnek tartott bűnök.
   Ezért nehéz azt nekünk embereknek elfogadnunk, hogy Isten Szentsége nem ilyen szempontok szerint mérlegel! Az Isten Szentsége azt jelenti, hogy minden bűn még a gondolati szintű vétkezés is
   elválasztja az embert tőle. Nem a bűn mértéke a szempont hanem annak megléte. Ha egy dolgozatban ötven pont a határ a ketteshez akkor aki 1 pontot ért el vagy aki 49-et ugyanúgy megbukik. Pedig 49-szer jobbat ért el nála! Viszont az emberiség soha sem fogja elérni önmagában az ötven pontot. Pedig Istennek ez lenne a fontos! Mi az ötven pontos sávban osztályozunk és mérlegelünk míg Isten csak azt látja, hogy senki nem tud átmenni a szentség küszöbén.
   Jobban megértjük ezt, ha magához a Bibliához fordulunk és megnézzük mit ír rólunk emberekről!
   1, „Mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok, minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha „ Ésaiás próféta 64:5a
   Az ember minden igazsága szennyes ruha. Azért mert az eredendő bűn miatt tisztátalan szellemileg halott. Ezért tettei sem érhetik el az Isteni mércét! Szeretném a „mindnyájan” szót kiemelni!
   2, „Amint meg van írva: “Nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem”. Római levél 3:10-12
   Isten kijelentette, hogy nincs olyan ember aki ne lenne vétkes előtte. Nincs olyan aki Őt keresné és jót tudna tenni! Az eredendő bűnt magunkban hordozzuk minden rossz gyökerét és forrását. Ezt nem lehet jó cselekedetekkel kozmetikázni, ellensúlyozni! Ezért nem lehetséges többek között az üdvösség elérése jó cselekedetek által! Nem tudna az ember annyi jót tenni és jól viselkedni, hogy Isten szemében a bűneit eltörölje. Szeretném a „nincsen igaz egy sem” kifejezést kiemelni!
   Még mindig minden ember az 1-49-es sávban mozog. Isten osztályzata ezért nem lehet más mint az elégtelen! Erről szól a következő igevers és arról, hogy hogyan lehet mégis átlépni az 50 pontos határt!
   3, „Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”
   Mivel az ember bűnös ezért fizetség is jár ami a halál. A bűn behozta a halált a teremtettségbe és mindenki hatása alatt van! Isten azonban életet akar ajándékozni az embernek amit Jézus Krisztusban ajánl fel! Vagyis lehet újra kezdeni az életet már a szentség oldalán!
   4, „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék” Efézusi levél 2:8-9.
   Az üdvösség egyedüli útja Isten kegyelméből fakadóan ajándék amit nem lehet kiérdemelni , ledolgozni! Nem cselekedetekért mert akkor az ember szívében gőgösség dicsekedés lépne fel a teljesítménye miatt. A hit által elfogadott kegyelem az ami az embert üdvözíti! Ezért írja Pál, hogy ez a hit lesz az ember igazságául beszámítva és nem az amit maga akar elérni;(Róma 4:5)! Pontosan ezért van az, hogy a jó cselekedeteink nem üdvösségszerzők hanem üdvösségjelzők! Nem azért cselekszem jót mert üdvösséget akarok hanem azért mert üdvösségem van! Vagyis ha én hitre jutottam Jézus Krisztusban akkor ennek az életemen is meg kell látszania. A bűn olyan szakadékot képez az Isten és ember között amelyet jó cselekedetekkel nem lehet áthidalni, erre kizárólag egy megoldás van. A Názáreti Jézus Krisztus keresztje. Azáltal, hogy Jézus emberré lett összekötötte a mennyet és a földet. A bűnkérdést Isten Jézus Krisztusban oldotta meg! Isten Egyszülött Fia azért halt meg értünk mert különben nem lenne esélyünk az üdvösségre! Ha ezt jó cselekedetekkel el lehetne érni akkor nincs szükség a halálára és az Atya szívét sem járta volna át fájdalom a Fiú halála miatt és nem kellett volna Őt magára hagynia a golgotai kereszten miattunk! Kereszthalálával lehetővé tette, hogy az emberek a bűneikből megtérjenek újjászülessenek és a Mennyei Atyával személyes kapcsolatba kerüljenek! Ez Isten megoldása a bűnre minden embernek!
   Hitlernek, munkásnak, tanárnak, utcaseprőnek, teológusnak, mindenkinek!
   Kívánom, hogy ön is átélje Isten kegyelmét és fogadja el még ma, hogy együtt örvendezhessünk majd odafenn is az Úr jelenlétében!

   1. Kedves Adrian
    ha már annyiszor szóba került Teréz anya, és ennyire a látszat – és a saját elgondolásod – szerint ítélsz, megsúgom, hogy NEM jócselekedetekkel akart mennybe jutni, egyáltalán nem! “Mindössze” nem bírta nézni Kalkutta utcáin a magukra hagyott betegeket, árvákat, haldoklókat … miközben ő tanított apácaként egy ottani iskolában. Fogta magát, és kilépett a kapun, ugyanolyan nincstelenül.
    A fontos pedig: a központi házukba az van/volt (amikor olvastam, régebben volt) hogy “NEM AZ A CSODA HOGY EZT CSINÁLJUK HANEM AZ HOGY KÖZBEN BOLDOGOK VAGYUNK”!
    A szeretet öröme meglepő volt számukra, így KIZÁRT hogy ezt mennybe jutásért csinálta volna … Elnézést, a jól értesültségemért.
    Hasonlóan szinte fogalmatok sincs, hogy mi a LÉNYEG abban amit Jézus LETETT … a lényeg, amin “a pokol kapui sem vesznek erőt” !
    Látszatból ítéltek, és holmi oda-ragadt, mellékes dolgok alapján (szentek TISZTELETE – ami egyedül Isten dicsősége, ereklyék – ami pl. engem egyáltalán nem érdekel, marginális dolog – stb). SAJNOS a hierarchiát Jézus valóban nem így gondolta, de ezt emberek csinálták, pontosabban: férfiak (mint a háborút, és a többi hatalmaskodó rendszert, a poroszos iskolát,és sorolhatnám).
    Én is úgy gondolom, hogy az UTOLSÓ IDŐBEN el fogja foglalni az AK azt a helyet, ahová a többi keresztény fele-kezetet (meg még mit és mit nem ? amit csak tud) be fogja olvasztani (egy-vallás, ahogy már azt részleteztük máskor).
    Ha valaki megnézi azokat a linkeket, amit itt küldtek, csupa ennek megfelelő információ van benne … Pl. rejtekhelyen lesz a maradék, stb.
    A “fussatok ki” pedig – adventista teológus véleménye szerint – MINDEN szervezetet érinteni fog … ők pedig elég kat.ellenesek, mégsem csak arra értik …
    ………………………………
    A magánkinyilatkoztatások szerint – amit nem “kötelező” elfogadni – éppen Jézus fog kifutni … viszont ott lesz velünk a rejtekben (ez is benne van a Jelenésekben).

    1. Tudod Árpi, vannak az Úr népe között olyanok, akik Egyiptomban csak felkenik az ajtófélfára a vért, és megeszik az áldozati bárányt ( bemennek az Úr védelme alá, és befogadják Jézust ( a kanonizált bibliai jelkép szerint), de soha nem hagyják el Egyiptomot, hogy kimenjenek a pusztába, ahol megpróbálja őket az Úr, hogy mi van az ő szívükben…
     A puszta pedig olyan hely, ahol kapsz amit kapsz ( éhes lehetsz, meg szomjas, és fázhatsz is, meg meleged is lehet, ha a lábadról a sarud nem is kopik le….), és vagy kitartasz, vagy zúgolódol….

     Persze azok , akik nem tudják, hogy milyen kint a pusztában, “köpködhetnek” azokra, akik 40 évet ott poroszkáltak/nak…..

    2. Idával nagyon egyetértek, vajon Adrian VÁDJAI mennyire igazak főleg, hogy megírtam, nem tartották “csodának” vagy, nagyszerű dolognak amit csináltak/csinálnak!
     A “csalást”illetően pedig – a HGY meglehetősen elkötelezett a kategyház szapulásában, tehát már eleve így kell(ene) olvasni – éppen Teréz anya naplójából derült fény arra, hogy a HITE bitangul be volt TÁMADVA szinte egész életében.
     Naná ! az ördögnek mindig a legjobbak kellenek ! Ha tudott az Úr Jézusnak olyat mondani, hogy “mindent neked adok” – az egész világot – pofátlanul megkísérteni, akkor nem teszi-e azzal, azokkal, akik éppen Őt szolgálják ? Dehogynem … Sőt, Pio atya azt mondta: “legyen neked gyanús ha nem kísért” …

     Milyen pofon egyszerűen intézed, Adrian … nemde Jézust megvallva, tanítva – majd Őelőtte rá hivatkozva álltak azok, akiket az Úr elküldött: “távozzatok tőlem, gonosztevők”! Éppen, a megváltás erejében szükséges, hogy az ÉLET teljesen másról szóljon mint ahogy a pogányok …

     Hogy lehet nemes egyszerűséggel KIHAGYNI azt az elkötelezettséget, VÁLASZUL Jézus áldozatára, amivel ő kolostorba vonult már fiatalon ? tudod-e hogy mi az ? úgy látom, nem 🙁

     Sajnos, “kapóra jön” hogy mindenbe belekössetek, és téves jelentést tulajdonítsatok annak, ami egyáltalán nem úgy van … A kísértések azután halála előtt abbamaradtak 🙂

   2. Jel. 20,12 És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, ————- az ő cselekedeteik szerint.

    Jel. 20,13 És a tenger kiadá a halottakat, a kik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, a kik ő nálok voltak; és megítéltetének mindnyájan ————- az ő cselekedeteik szerint.
    Jel. 20,15 És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.

    Jak. 2,17
    Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.

    Jak. 2,18
    De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet.

    1. Ida,
     És akkor Agnes Gonxha Bojaxhiu, azaz Teréz anya hitének cselekedetei helyesek voltak szerinted? A konkrét kérdésemre válaszolj kérlek. Egyszerű a kérdés.

    2. “..Agnes Gonxha Bojaxhiu, azaz Teréz anya hitének cselekedetei helyesek voltak szerinted?”

     Miután mindenki a cselekedetei szerint fog megítéltetni a kanonizált Biblia szerint ( még a Krisztuséi is!, ahogy idéztem abból), ezért az ő cselekedetei azok voltak. Ő azzal fejezte ki az ő hitét, hogy jót cselekedett. De, egyébként előbb volt nála a megtérés, és csak utána kezdett el “szolgálni”, tehát, ahogy Évi is írta, nem az üdvösség megszerzéséért tette, hanem a szolgálatra való elhívásból. De, még ha nem is így lett volna, akkor is többet tett egymaga, mint sok-sok keresztény együtt véve.

    3. Ida,
     Azt mondod meg lehet térni a nagy parázna egyházában is?
     Vagy csak azon kívűl és esetleg utána csatlakozni hozzá?
     Egyébként katolikus családban született. Ez köztudott. Az újjá születésnek számít? Hogy terhét még, születhet újjá úgy valaki, hogy eközben a halálos ágyukon lévő hindu betegeket “szentelt” vízzel locsolta azokat, hogy ezzel a semmit nem erő ritualéval,….most figyelj,…..katolikussá konvertálja őket. Most akkor Teréz anya újjászületett kereszteny volt, a helyes cselekedetekkel, vagy csak egy vallásos ember helytelen cselekedetekkel? Melyik a helyes cselekesett Ida? Illetve hit, vagy cselekedett által kapjuk a megváltást? Vagy a kettő egyszerre is lehetséges? Most akkor fussanak ki belőle, vagy nem?

    4. Adrian!

     “Azt mondod meg lehet térni a nagy parázna egyházában is?”

     Jézusban ( akiben lakozik az Istenség teljessége) és Jézus által tér meg az ember az Atyához, Jézus Atyjához, aki őt küldte. Tökmindegy, hogy milyen egyházban, vallásban, vagy hitben született. Azután már saját magának kell a szellemi vezetése alapján járnia úgy, és követnie Jézust, ahogy azt kapja. ( Egyébként a kanonizált bibliai szövegek szerint a “protestánsok” ugyanúgy a nagy paráznát követik, mint mások…, még ha esetleg nem is tudnak róla…) És azt nem mi döntjük el, hogy Jézus hová teszi az egyes gyertyáit világítani, és azt se, hogy mikor hívja, veszi ki onnan őket . ( Mert akik Isten Szelleme által vezéreltetnek, azok Isten Szellemének a hangját fogják követni ( amikor meghallják azt adott dologra vonatkozóan), és nem emberek tanácsait. Ha pedig, valakit nem az Isten Szelleme vezérel, de a jót cselekszi, akkor neki az ő cselekedete fog beszámíttatni hitéül. ( A kanonizált bibliai szövegek szerint…)

     “Egyébként katolikus családban született. Ez köztudott. Az újjá születésnek számít? ”

     Teljesen mindegy, hogy milyen családban, egyházban, hitben születik testileg valaki, a megtérést senki nem spórolhatja meg . ( De csak az újjászületett emberek tudják azt, hogy nekik érezniük kellene Jézus jelenlétét, a Szent Lélek örömét, stb. Amit adott személy, akiről beszélünk, érzett is, amíg ki nem lett víve a pusztába…, vagy amíg a Sátán ki nem kérte megrostálásra. A többieknek, a csak vallásosaknak viszont erről fogalmuk sincs, és nem is hiszik, hogy ilyen létezik…)

     “Hogy terhét még, születhet újjá úgy valaki, hogy eközben a halálos ágyukon lévő hindu betegeket “szentelt” vízzel locsolta azokat, hogy ezzel a semmit nem erő ritualéval,….most figyelj,…..katolikussá konvertálja őket.”

     Úgy, hogy megakarta menteni őket ( szeretetből), mert hitte azokat a tanításokat, amit hallott. Mindenki csak azzal és annyi világossággal szolgálhat, amit kapott. Higgye el, sok újjászületett keresztény csinál szeretetből olyan dolgokat, amiről azután később, több világosság kapása után kiderül, hogy csak saját elgondolása alapján cselekedett. De, mindenben, hitben, világosságban, értelemben, stb is növekedni kell, mert attól még nem lesz érett férfiúvá a Krisztusban senki, hogy megtért, újjászületett és vette a Szent Lélek ajándékát.. ( Viszont a szívnek szándékai lesznek azok, amik által megítélik a cselekedeteinket. )

   3. Szia Adrian ! Jó téged is látni, illetve olvasni. Ez a kommented visszahozta a szent és krisztusi szellemiséget, légkört végre. Nagy ámen !

    1. Adók el,
     Nem is tudod mennyire egy veszélyes ember vagyok. De ez nekem így pont jó 🙂

   4. Kedves Adrian! Én az állításoddal szemben úgy gondolom, hogy Istennek mindenhol vannak gyermekei, hiszen mind azok vagyunk.
    Ami a kompromisszumokat illeti, pont ezért mondta Jézus, hogy ne mi akarjuk már megítélni az embereket. Az ítélkezés joga Jézust illeti meg. (Lásd az esetet, mikor a házasságtörő asszonyt viszik elé). Az ember cselekedeteinek útmutatásul ott van a törvény (Isten törvénye) és Jézus példája. Jézus megmondta, hogy nem eltörölni akarja a törvényt, hanem tökéletesíteni. Ennek lényegét én abban látom, hogy rámutatott arra, hogy ha az ember a törvény szerint él, akkor örök élete van. (továbbá ha vétkezett, de szívből megbánja, akkor feloldozást nyer – kiéve ugye a Szentlélek elleni káromlást) Mi a törvény? -> Jézus is megkérdezték mi a legfőbb parancs, erre Ő meg is adta a választ, hiszen azok (ugye kettőt mondott) az alapjai minden továbbiaknak. És itt szeretném felhívni a figyelmedet, hogy ez alapján van némi rangsor is. Jézus nem mondta, hogy ugyan, nincs ilyen, hogy legfőbb parancs, hisz mindet tarts be és kész. Ha a legfőbb parancsokat megszegi az ember, amelyeken a többi alapszik, akkor például hiába mondhatja, hogy jó, de lopni nem loptam… Továbbá rávilágított arra is, hogy Isten törvényei a szeretet törvényei is, így például másokon segíteni (gyógyítani) nem bűn szombaton… épp ellenkezőleg.
    A szenvedéssel kapcsolatos felvetésekre pedig jó példát mondott Jézus a dúsgazdag és a koldus Lázár esetével. Vagy mikor a farizeusok megkérdezték, hogy Jézus tanítványai miért nem böjtölnek. Jézus egy szóval sem mondta, hogy böjtölni felesleges lenne, sőt!

   5. Én magam is hiszem, hogy a megváltás egy ajándék, amiért nem lehet megdolgozni (Lásd: Efézus 2:8-9), de amit írsz az elég ellentmondásos, nem a bemásolt idézet, hanem ez:
    Írod: “Aki szenvedni akar (ha még csak elviekben is!) annak nem volt elég Jézus szenvedése, azaz pont, hogy ezzel a hozzáállással utasítja el, veszíti el a megváltás ajándékát…”

    Ezzel egyszerre mondod, hogy a megváltás ajándék, és nem cselekedetektől függ, ugyanakkor cselekedetek által elveszíthető… ? Ez ellentmondás. Jézus áldozata a bűnre adott válasz és megoldás, így nem lehet, hogy a bűn hatástalanítsa és kioltsa a rá adott isteni választ.
    Azonkívül a megváltás nem teológiai ismereteinktől vagy azoknak hiányától, illetve felfogóképességünktől függ, hiszen az értelmünket is úgy kaptuk, azzal nem kérkedhetünk.

    A megváltás vagy kárhozat szempontjából egyetlen bűn létezik:

    “És amikor eljön [a Szent Szellem], leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet.
    A bűn az, hogy nem hisznek énbennem;” János 16:8-9

    1. “Íme, az Isten ama Báránya, aki elvette a világ bűneit.”
     És ezzel a kör bezárult.
     Mert Ő m.i.n.d.i.g. hisz.
     Mi pedig, nem lehetünk egyszer bűnösök, aztán meg megint nem. 🙂 Mert amikor süt a Nap, hiszünk, aztán meg… (Egyszerre ugyan lehetünk mindkettő, de külön-külön… 😀 )

    2. Nem ellentmondásos, csak félreérted. Attól, hogy létezik az ajándék, az nem jelenti azt, hogy egy, tegyuk ateista, elveszíti azt, hiszen még el sem jutott odáig, hogy elfogadja azt. Igy van ez azokkal is, aki zsidóknak, kereszténynek hiszik magukat, de nem azok. Mért például abban hisznek, hogy a cselekedett nélkül a hit halott azt jelenti, hogy ha nem cselekednek nincs bennük az igszi hit, ergo, elveszítik a…..megvaltasukat(?). Aki így all hozzá, sosem volt az ajándék birtokában. Igy érthető. A másik, hogy a legtöbben ilyenkor a testi cselekedetekre gondolnak. Igy már érthetőbb? Most nem tudok bővebben írni erről pedig lehetne ezt ragozni. De a napokban mindenképpen. Mert itt van ez a szenvedés kérdése is és még olyan sok minden…..a vallás szakértők, a vallásos emberek, stb stb

    3. Köszi, így érthetőbb, hogy mit akartál mondani. Vagyis nem elvesztésről van szó, hiszen, ami nem a miénk azt nem veszíthetjük el, hanem inkább “elvétésről”.

    4. Óvatosnak kell lenni az ennyire zagyva, kifacsart magyarázatokkal, mert ezek nem a Szent Lélektől valók, hanem hitető, hazug szellemektől. ( És ami a legrosszabb , hogy valójában elég lenne egy egyszerű szövegértés is, hiszen elég világosan le van írva, hogy miről van szó. De, ha még ezt az egyszerű, jól értelmezhető szöveget is ki tudja csavarni az a szellem, és azt még el is hiszi az, aki egy ezt leírta, akkor igen-igen nagy baj van ott… Főleg azt is hozzávéve, hogy az erről szóló igeversek többször is előfordulnak a bibliai szövegekben, tehát valójában nem lehetne mindet figyelmen kívül hagyni a témában, illetve mindre egy hátulról előre csavargató magyarázatot adni… Persze, más evangélium, más Jézus és más szellem…)

     Jak 2,12 Titeket a szabadság törvénye alapján fognak megítélni. Erre mindig emlékezzetek, ha mondtok, vagy tesztek valamit!
     Jak 2,13 Ha valaki nem bánik irgalommal másokkal, õt is irgalmatlanul fogjak elítélni. Az irgalom azonban erõsebb, mint az ítéletet, és legyõzi azt.
     Jak 2,14 Testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy hisz, de ez a tetteibõl nem látszik meg, akkor annak az embernek a „hite” nem ér semmit! Vajon az ilyen „hit” által megmenekülhet-e?
     Jak 2,15 Ha például egy testvérnek – akar férfinak, akar nõnek – nincs rendes ruhája, és nincs mit ennie,
     Jak 2,16 akkor hiába mondjatok neki: „Isten veled, remélem, nem fogsz fázni, és lesz mit enned.” Ha nem adtok neki ruhát és ennivalót, ugyan mit érnek a szavak? Bizony, nem érnek semmit!
     Jak 2,17 Ugyanígy van a hit is: ha nem követik a tettek, akkor halott. Nem ér semmit, mert nincs benne élet.
     Jak 2,18 De azt mondhatja valaki: „Neked hited van, nekem meg tetteim.” Jó, akkor próbáld megmutatni a „tettek nélküli hitedet”, én pedig azzal mutatom meg hogy hiszek, amit a hitem alapján teszek!
     Jak 2,19 Hiszitek, hogy csak egyetlen Isten van? Helyes! De gondoljatok meg, hogy ezt a gonosz szellemek is hiszik – és reszketnek a félelemtõl.
     Jak 2,20 Ó, ti ostoba emberek! Bebizonyítsam nektek, hogy az a hit, amelybõl nem következnek tettek, nem ér semmit?
     Jak 2,21 Ábrahám, õsapánk is azzal vált Isten számára elfogadhatóvá, amit tett: amikor az oltáron felajánlotta Istennek a fiát, Izsákot!
     Jak 2,22 Ebbõl láthatjátok, hogy Ábrahám hite és a tettei összhangban voltak. A hite azzal vált tökéletessé, amit a hite alapján tett.
     Jak 2,23 Így teljesedett be, amit a Írás mond: „Ábrahám hitt Istennek, és bízott benne. Isten pedig elfogadta Ábrahám hitet, és elfogadta õt magát is”. Ezért nevezte Isten a „barátjának Ábrahámot”.
     Jak 2,24 Látjátok tehát, hogy az embert a tettei teszik valóban elfogadhatóvá Isten számára. Pusztán a hite által ez nem lehetséges.
     Jak 2,25 Ugyanerre példa a prostituált Ráháb esete is. Õ is a tettei alapján lett Isten számára elfogadhatóvá, amikor házába fogadta az izraeli kémeket, és segített nekik, hogy másik úton meneküljenek el az üldözõk elõl.
     Jak 2,26 Ahogyan az ember teste halott a szellem nélkül, ugyanúgy a hit is halott, ha nem tesz semmit.

    5. Ez egy örök vita, amit nagyon nem szeretnék századszor is elkezdeni. Szerintem a jó cselekedetek a megváltás eredményei, annak megmutatkozása, nem pedig annak előfeltételei.
     Több tucat verset se fogok bemásolni, csupán egyet, hogy lássuk, Jakab felsorolása is inkább arra vonatkozik, hogy mit tesz egy hit által, kegyelemből megigazult ember, a jelen esetben az általa és Pál által is említett Rábáb:
     “Hit által nem veszett el az engedetlenekkel együtt Ráháb, a parázna nő, amikor befogadta a kémeket békességgel.” Zsidók 11:31

    6. Kedves Thea!
     Nem értem, hogy ez hogy jön ide, amit írsz ?! Itt, ebben az igerészben nem erről van szó. Igen, nem a mi jó cselekedeteink következményei miatt kaptuk a megváltást és a kegyelmet, amely elfogadása által újjászületünk a Szent Lélek által, de ha azután a hitünket nem követik a hit és a szeretet ( számunkra bármilyen aprónak is tűnő) cselekedetei a mindennapi életünkben eme hitünkből kifolyólag, akkor az a hit semmit nem ér, és így akár az üdvösség elveszthető. ( Mert ha valaki tudna jót cselekedni, de nem teszi, bűne az annak…) Erről ír itt Jakab is. És ezt próbálta kiforgatni Adrian, egy zagyva magyarázattal, amellyel arról akar meggyőzni itt mindenkit, hogy aki azt gondolja, hogy a megtérés és újjászületés után neki ” cselekedni is kell “, az nem is kapta meg az üdvösséget, és nem is a Szent Lélek által született újjá…., stb.. És erről, a Jakab levélben is említett dologról írt Invisible is, akiről azt mondtad, hogy ellentmondásba keveredett. Pedig csak hivatkozott erre az igeversre. A kanonizált bibliai szövegek ezt támasztják alá, és nem az elveszíthetetlen üdvösséget. Én se szeretném a szövegek erről való bemásolását csinálni, hiszen azt mindenki megtalálja a kanonizált Bibliában, ha keresi. Mert ugyan a jutalom osztása -az, ami miatt a Krisztus ítélőszéke elé kell állniuk a hívőknek, de az a jutalom, nem mindenkinek lesz “jutalom”… Mert vannak közöttük “gonosz és rest szolgák”, vannak akik “szennyes ruhában” érkeznek a menyegzőre, …stb. Sőt, vannak olyanok is, akiket még előtte lemetszenek a szőlőtőről, mert semmilyen szellemi gyümölcsöt nem teremnek,… stb, akiknek nem mennyei jutalom jár…. És vannak olyanok is, akiknek a nevét kitörölik az élet könyvéből… Mármint a kanonizált biblia szerint….

    7. Szia Ida!
     Én Adriánnak írtam, amit írtam, nem Invisible-nek, hiszen idéztem is, amire reagáltam.
     A megváltás elveszthetőségéről mi ketten már futottunk pár kört, úgyhogy abba gondolom te sem akarnál megint belemenni, meg azt hiszem itt kevésbé fontos is, mert nem hiszem, hogy közöttünk bárki a menny és pokol határmezsgyéjén akarna táncolni.

    8. Ráadásul az, amit mi az életnek nevezünk, és amiről azt hisszük, hogy körülöttünk zajlik, ilyen fordulópontokon keresztül nyer elágazásokat.Észre sem vesszük, de folyton egy valóságos ütközőzónában élünk.Csak már fel sem tűnik.Megszoktuk.Amikor a megszokott -csúnyán fogalmazva- a klasszikus kauzalitás mentén gondolkodunk, bizonyos dilemmák feloldhatatlanokká válnak.És mi ott rekedünk egy valójában nem is létező határvonalon, mert az általánosságban bevált keretrendszerünk nem biztosít megfelelő eszköztárat egy olyan helyzetre, amiben kettősséget vélünk felfedezni.

     Hit……cselekedet…..?Ezek egy és ugyanazon dolognak a kétféle megjelenési formái.Mint az elektromosság és a mágnesesség.És mindezeknek a felismerése aztán elvezette a természettudományokat egy egészen másfajta univerzumba, mely teljesen felismerhetetlen a logika sima ok-okozatiságából nézve.Az elektromágneses hullámok felfedezése megmutatta, hogy a világ nem írható le feketén-fehéren, mert e kétfajta “doboz” (keretrendszer, skatulya, kerékvágás…stb.) határán minden összemosódik mindennel, és a logika nem érvényesül.Ez egy szinguláris határvonal, ami egy igazi frontvonal önmagában.És ez a frontvonal az életünk lényegi részén húzódik át.

    9. Oszkár, ezzel most nagyon visszajött él! A gondolatainkkal, “tetteinek” az elágazásoknál azt éljük meg amiben hittünk? ✨

    10. Akkor elnézést , elnéztem, hogy kinek válaszoltál, de én is Adriannak szántam..

    11. *”tetteinkel”
     Vagy az elágazásoknál az fog bekövetkezni amit közösen létrehozzák, megteremtünk?

    12. Szia Neverend!Nincsen egyértelmű válaszom, de egyértelműen válaszolok.Neked elküldöm privátban, hogy honnan való az alábbi idézet.Azért nem teszem ezt nyilvánosan, hogy nehogy meghaladja ezen oldal egyébként sem létező kereteit.

     “Aki megelégszik a felszínes értelmezésekkel, gondolati sémákból csapdát hozott létre önmaga és mások számára.Akiknek a gondolkodását klisék és sztereotípiák irányítják, minden bizonnyal erősebben ragaszkodnak a kedvenc sormintáikhoz, megszokott megoldásaikhoz, *ahogy szoktuk*-típusú paneljeikhez.Az ilyen emberek nem engedik el a korábbi, bevált rutinjaikat, az új lehetőségeket pedig értelemszerűen kevésbé veszik észre és nehezebben fogadják be.Pedig a klisék és sablonok közé szorult élet szükségképpen zsákutcákkal teli, és paradox módon (önellentmondást hozva létre) rögtönzéseket igényel.
     (…)
     Azt hisszük, hogy valami okosat gondoltunk, pedig csak a belénk vert gondolatok gondoltatták ki saját magukat.Nem mi gondolkodtunk, hanem csak az örökölt gondolatok megszületésének segédeszközei voltunk.”

     Azért érdekes, hogy ezek gondolatok megfogalmazódtak, mert nincs a világon akárcsak egyetlen ember is, aki jól bejáratott klisékben gondolkodna. 🙂 😉 Hát, nem tudom.Azt hiszem, ez az egész élet egy merő nagy Csoda, és talán a legjobb lenne hagyni az egészet úgy, ahogy az van…

    13. Igazad van Oszkár, az idézet is áll, csak elfelejtetted hozzátenni, hogy kivétel erősíti a szabályt. Ez a kivétel a “sémákra és sablonokra”, az Isten Igéje, illetve a benne foglaltatott igazságok.

  2. Kedves Arpiel! Tényként állítasz valamit, amiről jelen esetben is maximum erős megérzésed lehet, hacsak nem látsz a jövőbe (“Én csak kimondom azt a tényt, hogy a katolikus egyház sajnos azonos a nemsokára felépülő Jelenésekben szereplő nagy paráznával.”) A véleményed számomra nem sértő, ettől én még nagyon jól érzem magam, de a katolikus alapelvekhez nem sok köze van. Azt, hogy a katolikus intézményen belül vannak nem kis problémák, nem vitatom, sőt. Viszont úgy értettem az írásod alapján, hogy a katolikusok egyfajta bálványimádó tömeg, akik babonás hitvilágukkal csak az aknamunkát végzik (“…babonás hitető szellemiséget, a bálványimádást meg a kultuszok erejét növeli, aminek jól látszódnak a hatásai a katolikus tömegekben, mozgalmakban. A nagy hamis babiloni parázna tömeges aknamunkája.”). Ami viszont alapvetően nem igaz.

   1. Kedves Invisible ! Természetesen megint megismétlem, hogy az ördögi rendszer (leendő hamis próféta, ala nagy parázna) ami 1700 éve fut, mint katolikus egyház, alatt nem a laikus hívőket értem. Ők legrosszabb esetben megtévesztettek. Az intézményesült vallási rendszer a Vatikánnal és pápástól együtt, és ami mögötte van (Jezsuita fekete pápaság) !

    1. Arpiel, olvashattál néhány brossúrát, de, hogy a szenteket és AZT amin nem vettek erőt a pokol kapui, nem … 🙁
     Leírtam a jezsuita rend alapítójának imáját (Krisztus lelke, szentelj meg engem … kezdetűt). Mégis, vajon kihez imádkozott ?! eszem megáll.
     NEM vagyok megtévesztett ! Súlyos okok miatt (visszaélések) ELHAGYTAM az egyházamat, DE Jézus BEBIZONYÍTOTTA hogy visszavár, és hogyan … most, jobban vallom igazát, többet ismerve fel,mint azelőtt.
     Elképesztő HITVALLÓ életek … olyan gyümölcsök, melyeket el sem tudtok képzelni: az életé, mert vértanúk sokan vannak másutt is. Az igen-nem-re lehet, KELL válaszolni, Jézus mellett, de, egy végigharcolt élet …tudod, ahogy Pál apostol mondta: “a jó harcot megharcoltam, a hitet megtartottam” – ehhez kívánok Nektek hitet és a Lélektől lelki erőt !

    2. Kedves Éva ! Köszönöm ! Én hiszem, hogy te bejutsz a Mennybe, ne érts félre. Te nem attól kaptál üdvösséget, hogy bekereszteltek a RKE-ba. Nem a RKE által tartozol az egyházba (eklézsia), nem a pap, nem a templom, nem a vallás járul a te üdvösséged és minden kereszténynek nevezhető szellemi igazságod kimunkálásához. Csak és egyedül Jézus Krisztus által, aki szerintem sokkal inkább benned, mint a vallásodban, van jelen.

    3. És kedves Éva,
     Nézz, olvass utána mit műveltetett például Goa/Indiában az azóta szenté avatott spanyol származású (ha nem tévedek) fő jezsuita helytartó(és a jezsuita rend egyik alapítója is). Ő nem szentelt vizet használt…., ha érted mire gondolok. https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Xavéri_Szent_Ferenc
     Na ja, ez is egy igaz keresztény, …bocs, akarom mondani, katolikus történet.

 8. Olvasgatva itt a hozzászólásokat, két dolog, ami tisztán látszik előttem.
  Mindenki mondja a magáét. Az indítékokat nem tisztem ítélni, arra ott van mindenek teremtője.
  Én egyet értettem meg mostanában: Amit Jézus urunk a nagy parancsolatban mondott: Szeresd Uradat, Istenedet, és szeresd felebarátodat, mint magadat.
  És még egy, ami biztos a számomra: Egyetlen közbenjáró van az egy Isten és az emberiség között:
  Jézus Krisztus, senki más. Csak Ő, mert az Ő élete az egyetlen élet, amely elfogadható az atya előtt.

  Akik Trumpot hatalomra segítették Amerikában, azok az állítólagos nagy karizmatikus keresztények, akik azt képzelik, hogy majd elhozzák Isten országát a földre. Rosszul képzelik!

  Tisztelet a kivételnek, mert ugyebár van. De az tény, hogy félrevezetett, sötét vallásosságban fetrengő embertömegeket vezettek félre, akiknek megmondták, hogy Isten nevében hogyan kell gondolkodni. Akik ugyanúgy nem gondolkodnak, mind azok a vallásos tömegek, akik papiron meg vannak ugyan keresztelve, de fogalmuk sincs, ki az Isten, és hogy mit jelent a vele való közösség.

  Ma olyan ez az egész vallási élet, mint egy szellemi zsibvásár, ahol mindenki mondja a magáét.
  Adventista, babtista, református, katolikus, nev age-es, iszlám, egyre megy. Mindenki azt képzeli, hogy csakis az Ő vallása az igaz, és a többi sehol nincs.
  Félreértés ne essék, nem akarom az egy világ vallást, mert az nem lehet Istentől, legalábbis a mai keretek között.
  De hol van Isten ismerete, hol van a vele való személyes közösség, aminek a nyomán életek változnak meg? Én is egyházi közösség tagja vagyok, de ebben a közösségben sem látok mást, mint kínlódást, légvárak építését, hogy így meg úgy kellene élni, és semmi nincs.
  Szomorú vagyok, mert Isten nem ezt akarta. Ő valami mást akart.
  És igen, thea, egyet értek veled, hogy a próféták egy szebb és jobb világot láttak, amit Krisztus hoz majd el, amikor másodszor eljön dicsőségben!

  És amikor Isten elküldi az Ő felkentjét, hogy rendet rakjon ebben az összekuszált világban, szerintetek mi lesz a fontos? Az, ami a nagy parancsolatban van. A kutyát nem érdekli majd, hogy milyen vallású voltál. A kutyát nem érdekli, hogy melyik önjelölt próféta szavai szoktattak le a gondolkodásról. Tudom mit beszélek, mert az én közösségemben is vannak ilyen emberek sajnos.
  De én nem akarok ilyen ember lenni. Én Istent akarom követni. Bjárni azt a pályát, amit Ő jelölt ki. És ezt kívánom mindannyiótoknak!
  A Teremtő áldásával.

  1. Kedves E.v ! Te aztán rátapintottál a dolgok lényegére ! Egyetértek veled. A kereszténység földi jövője az őskereszténység mintájára működő házicsoportos-családi-taníttványozó működés lesz. Már most láthatóak ezek a, hiszem hogy Istentől jött, szándékok törekvések. Sajnos legkésőbb a kényszer hatására fog erre kényszerülni a valóban újjászületett Isten népe, egyháza, földi teste. Akkor, közvetlenül Jézus visszajövetele előtt már nem lesznek felekezetek ún.”egyházak”, csak újjászületett, Szent Szellemmel betöltekezett hívők. De ezt megelőzi a már folyamatban lévő elvilágiasodás, kettészakadás és hitehagyás.

   1. Ennek már II. János Pál letette az alapjait 🙁 De, Arpiel MIÉRT akarná? ahogy számomra is, irtózat …

 9. 😛
  Ma arra ébredtem, hogy tulajdonképpen rengeteg bajom van a pápákkal.Fú, de szemetek!Igazából, sorolni sem tudnám, mennyi gazemberségük rontja meg óráról órára az életem.És a Vatikán!Hát, ez… Minden mélység csúcsa!Mert ha ezek nincsenek, akkor a Bibliai bűnbeesés se van.A szabadkőművesek meg…?!Csak önmagukban az Írás kétharmadának összes bűnéről ők tehetnek.A maradékért meg az ufó felel.Mától én el vagyok határolódva, kérem!Ma reggeltől.Én magam ugyanis, jó ember vagyok, tisztességes és becsületes, az Írás szerint élő.Csak azt nem értem, csak az az egy nem fér a fejembe, hogy akkor miért szar az életem.Miért kell elnyomnom az érzéseimet, és miért nem engedhetem a tudatom felszínére törni azt, hogy képtelen vagyok laza könnyedséggel egyedül maradni a saját gondolataimmal, és nem értem továbbá, miért érzem magam sajnálatosan elveszettnek, amint leállok tenni-venni?Pedig annyira tisztességes szentségben és mélységes megvetéssel gyűlölöm az összes rohadék istentelent… Imádom, hogy van pokol és kárhozat, mint Isten legnagyszerűbb találmányai! 👿 Mert ha ezek a sárkányisták nem lennének, még a végén önmagammal kéne foglalkoznom.Az meg már milyen?!… 😕 Tiszta okkultizmus.

 10. Kedves katolikus felebarátok ! Nyílt kérdést intézek hozzátok. Ti komolyan elhiszitek, erről az ír marketinges hazug csaló “látnok” nőről, Mary Carberry-ről, hogy Jézus üzeneteit közvetítette ? Nem elég, hogy a szokásos katolikus látnok-jós-hamis próféta nőknek jól ismert történetük és hagyományuk van, ez az eset még le is lepleződött. Ha pedig elhiszitek amiket összeírt, miért és meddig akartok még etetés és hitetés alatt állni ?

  http://www.magyarkurir.hu/hirek/megszunt-a-nagy-figyelmeztetes-uzenetek-weboldala
  http://www.szeretetfoldje.hu/index.php/cikkek-irasok/7062-megszunt-a-nagy-figyelmeztetes-uzenetek-weboldala
  http://mariadivinemercytrueorfalse.blogspot.hu/

   1. De figyelek te emberina, sőt te nem figyelsz, nem vagy képben ! 🙂 Nagy figyelmeztetés, Utolsó idők, Második eljövetel…stb., egy kutya ! Mind ugyanabból a fals forrásból él. Ez olyan mint a vírus. Úgy terjed a neten, mint egy mém. Csak itt a tömeges megtévesztés működik, és a a tömeges babonaság adja hozzá a táptalajt. Megismétlem. A forrás egy csaló marketinges nő, aki anyagi haszonszerzésért (ha jól tudom voltak ám honoráriumok meg könyvkiadási bevételek…). Tudom, hogy a büszkeség nagy úr lehet az ember életében, a hitetés meg meg tudja ám kötözni az embert, de Jézus erősebb ezeknél és megszabadíthat !

    1. Az emberina tetszik 🙂

     “Ne oltsátok ki a lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg”
     (1Tessz. 5, 19 – 21).

    2. Kedves Lotti ! Jó az ige és most is igaz, de ahhoz próféta is kell. Olyan ember, aki nem csak újjászületett Krisztusban víz és tűz által, hanem megkapta a Szent Szellem ajándékaként legalább a prófétálást. Ha ezek teljesülnek (és az illető életében megtermett gyümölcsök is ezt mutatják), csak akkor beszélhetünk arról, hogy egy ilyen üzenet vélhetően lehet Istentől. Máskülönben szinte biztos a csalás, tévedés, hazugság.
     A cikkedre meg ezt küldöm: http://mariadivinemercytrueorfalse.blogspot.hu/

  1. Nem vagyok hitetés alatt. Több dolgot megírt előre, ez BIZTOS! Egyesek szerint összeollózta más magánkinyilatkoztatásokból/próféciákból, de, találtam benne olyan “figyelmeztetést” ami nagy hatással volt rám, ugyanakkor máshonnan is hallottam, és ő nem nő volt 😀 .
   Az érdekes az, Arpiel, hogy EGÉSZÉBEN miket írsz a kat.egyházról, aztán ETTŐL óvnál minket … Női hisztéria ? Ő is https://www.youtube.com/watch?v=46gSbAK4wJw sokaknak mondott iránymutatást onnan, a betegágyából, szinte vakon nagy szenvedések között ahol kettesben Jézusával élt és szenvedte az Ő kínjait is! Mint többen, mások … például: https://www.youtube.com/watch?v=ZtmRDGzflJw
   Gondolkozni kellene, vita helyett, MIÉRT katolikusok azok, akik Így átélik Jézus szenvedését, MITŐL vannak Őhozzá ennyire KÖZEL ?!

   1. Sziasztok, szerintem ezek a horrorisztikus jelenségek nem lehetnek Istentől. Erre Isten beszédében nem találok iránymutatást. Jézus vére kifolyt egyszer értünk. Az Ő áldozata egyszeri helyettesítő áldozat. Helyettem tette meg, és ez azt jelenti, hogy nekem nem kell ezért megszenvednem. Nem hogy nem kell, egyszerűen szükségtelen, és ki vagyok én Jézushoz? Vagy nem volt elegendő az ő engesztelő áldozata? Távol legyen!
    Az, hogy Jézushoz ki van közelebb? Az akinek jobban ömlik a szeméből a vér? Nem hinném. Véleményem az, hogy meg kell nézni az ember életét: gyümölcsöket terem-e, vagy nem? Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek az igazi jelek… Én az evangéliumban és az apostolok cselekedeteiben nem olvastam ilyen jelenségekről. Én ezek helyett inkább az evangélium csodáit választanám: megtérések, növekedések, fejlődések, gyógyulások, szabadulások. Mit mondott Jézus:
    “Azok pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.”
    Nagyon nincs jó érzésem ezeket a képeket nézve… Uram irgalmazz mindannyiunknak!

    1. Kolosszei levél 1.24 Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára. 25 Ennek lettem a szolgája, Isten rendeletéből, amelyet értetek kaptam, hogy az Isten szavát egészen érvényre juttassam: 26 Azt a titkot, amely korszakok és nemzedékek óta rejtve volt, s amelyet most szentjeinek kinyilatkoztatott.

     Pedig, Jézus Keresztje tökéletes és minden benne van … Vannak ugyanis dolgok, melyek ellentmondani látszanak, de nem ellentmondók !

     Gyümölcsök pedig, BŐSÉGGEL teremtek … elképzelni nem tudjátok (nem foglalkoztatok vele,ezért nem csodálom): valóban, ha valaki csak a testi jelet nézi és nem gondol bele, MITŐL van ez az emberben … akkor sorompóhoz ért, vagyis az
     ….-nál nem lát tovább.

    2. Drága Thea, Feri
     … és a levágott fej milyen ? ha csak AZT nézzük 😀

     …nem a trónok és a mennyország, hanem az a bizonyos “véres valóság” ?!

    3. Teljesen egyetértek! És örülök a hozzászólásodnak Feri!!

    4. “Nem volt neki alakja és ékessége. Néztünk rá, de ábrázata nem volt kívánatos…” (Izaiás 53.2b)

     A “közelség” az EGGYÉ válás … olyan nehéz ezt megérteni ?! Persze hogy taszít ha a fizikai szemeitekkel látjátok (és nincs hozzá közötök, empátiából elégtelen). “A lényeges a szemnek láthatatlan” ! Mikor volt ez másként ?

    5. Feri, köszönöm ! Teljesen egyetértek. Én kimondom amit Thea fél vagy inkább, békességből nem tesz. Ezek a jelenségek, katolikus “hisztérikus csodák” (majd minden ún. szenvedési csoda meg stigmatizáció, mindig hordoz, ha személyhez kötődik, némi elmezavart, mentális problémát!) meg tárgyak csodái (könnyezés, vérzés, erekjék stb.) ami a bálványimádást, okkult kultuszok szinkretizmusát erősíti, sátáni jelenség ! Nem Istentől van ! Nem csak azért mert ilyet nem lehet látni a Bibliában (még hasonlót sem), nem csak azért, mert eleve majd minden újjászületett hívő egységes képe szerint, a megtévesztett és hamis katolikus egyház berkein belül vannak csak ilyen jelenség, hanem mert ellentétben áll az evangéliumokkal, Jézus tanításának szellemiségével (ezt Feri leírta). Ha pedig a gyümölcsit látjuk (mert én is figyeltem ezeket a jelenségeket egy időben), akkor azt is megláthatjuk, hogy következményként növeli azt a sötét és beteges babonás hitető szellemiséget, a bálványimádást meg a kultuszok erejét növeli, aminek jól látszódnak a hatásai a katolikus tömegekben, mozgalmakban. A nagy hamis babiloni parázna tömeges aknamunkája. Ja ha már itt tartunk, ez vonatkozik a Mária jelenésekre is ! A leglátványosabb megtévesztés és hitetés. Persze van a protestánsoknak is megtévesztés, nekik ott a cionizmus….

    6. Kedves Feri! Részben egyetértek Veled, de van pár dolog, amit másként látok. Jézus szenvedése szerintem nem jelenti azt, hogy nekünk nem kell majd szenvedni. Nyilván nem arra gondolok, hogy mindenkivel ilyen “horrorisztikus” jelenségek, szenvedések történnek, de az ember szenvedése egyáltalán nem hiábavaló. Jézus maga mondta, hogy nem a tanítvány nem lehet nagyobb a mesterénél. Ha Jézus szenvedett, nekünk is lesz részünk benne. Azzal egyetértek, hogy tetteinkben teremjünk gyümölcsöt, jó gyümölcsöt. De ettől még nem lesz minden hívő élete a Földön minden szenvedéstől mentes. Az utolsó előtti mondatoddal kapcsolatban: Milyen érzés mikor magad elé képzeled a megfeszített Jézust?

     Kedves Arpiel! Ez a katolikus “fóbia” – ne haragudj, nem találtam rá jobb szót – nálad honnan ered? Azért érdekel, mert már nem először olvasom a hozzászólásaidban, hogy a katolikusokkal ilyen-olyan problémád van. Én katolikusnak mondanám magam, de ettől függetlenül nem szoktam bálványimádást végezni, illetve nem hiszek a babonákban sem. Ezt pedig azokról a katolikus ismerőseimről is állíthatom, akiket ismerek. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ilyen nem fordulhat elő, de a hozzászólásaid alapján néhány emberben az a kép alakulhat ki, hogy a katolicizmusban és a katolikusok körében az általad említett dolgok mindennaposak, ami egyszerűen nem igaz. Azt írod, hogy a tárgyakkal kapcsolatos csodák nem léteznek a Bibliában. Ez sem igaz. Példaként említeném a Mózesnél a rézkígyót, vagy amikor Jézus sarat kent a vak szemére vagy amikor Jézus a vizet borrá változtatja.
     Említetted továbbá a különböző Mária jelenéseket, majd kijelented róluk, hogy mind megtévesztés. Ezt mégis mi alapján állítod ennyire biztosan? Nem azt állítom, hogy minden eset igaz, de minden eset tényszerű elutasítása számomra meglepő. Pedig hasonló jelenések megtalálhatóak az evangéliumban. Például Mária számára megjelenik az angyal; Jézus feltámadása után megjelenik a tanítványoknak. Azt szerintem egyik hívő sem vitatja, hogy Mária különös becsben áll Istennél. Szóval nekem az a furcsa, hogy hívő létedre úgy ítélkezel mások felett, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne…

    7. Kedves Invisible, én is egyetértek veled abban, hogy van a keresztényeknek szenvedése. És külön köszönöm és örülök, hogy nem értettél félre. 🙂
     Mit monda az Ige? Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kiszabadítja őt az Úr. Vagy egy másik helyen: “Az igazat az Úr megpróbálja, a gonoszt pedig, az álnokság kedvelőjét, gyűlöli az ő lelke. ” Ezek az Úrtól való próbák… Persze aztán a másik oldal is okoz sok gondot. De abból való szabadulásra is vannak ígéreteink.
     Szóval Istentől jövő próbák jó dolgok, mert az ember úgy jön ki belőle, hogy tanultam valamit. És ezt úgy gondolom ezért is kapjuk Istentől, hogy tanuljunk, fejlődjünk, és ezáltal növekedjünk, nem utolsó sorban gyümölcsöket teremjünk.
     Én úgy gondolom a keresztényeknek ezek a “szenvedések”. Mi pár éve átmentünk egy nagyon nehézen, és szenvedés is volt keményen, viszont nagyon megerősödve jöttem ki belőle, és közben Isten nem hagyott cserben. És bár akkor azért meg voltam törve, ma mégis hálát adok érte Istennek, hogy olyan dologba helyezett, amibe megtartott és tanított is általa.
     Én ezekben a “horrorisztikus” dolgokban ezt nem látom. Tehát nem látom értelmét. Mit lehet ebből tanulni. Mivel lesz ettől jobb közösségem Krisztussal?

    8. Invisible!
     “Nagyon nincs jó érzésem ezeket a képeket nézve…” – írtam
     “Milyen érzés mikor magad elé képzeled a megfeszített Jézust?” – írod
     Persze! De azért, ne említsük egy lapon a golgotai kereszten függő Jézust, ezekkel a rossz esetben csaló, és a legjobb esetben is csak jóhiszemű emberekkel. Egyszerűen nincs összehasonlítási alap. Mint amikor a törteket közös nevezőre kell hozni, csak utána tudjuk összehasonlítani. De itt nincs közös nevező… Nem nézhetek úgy ezekre a “szenvedésekre”, mint Krisztus szenvedésére. Számomra egyedül Krisztus szenvedése hozott megváltást, gyógyulást, és mindent. Ő a szükséges és elégséges! 🙂

    9. Kedves Feri!

     Én is úgy gondolom, hogy a szenvedéseink egyfajta “próbák”, hogy tényleg elég erős-e a hitünk és nem csak akkor tartunk ki Isten mellett, ha minden teljesen rendben van az életünkben. Valahogy úgy például, mint Jób esetében. Ebben akkor egyetértünk :).
     A “horrorisztikus” dolgokkal kapcsolatban szerintem az lehet példaértékű, hogy az érintett minden szenvedése mellett kitart a hitében. Még egy olyan esetben is, mint a stigmák viselése – ami azért nem lehet kellemes. Persze, ha csalóról van szó, akkor a következményeit neki kell vállalni, mikor eljön a számonkérés ideje.
     Sokszor elgondolkodom azon, hogy Jézus apostolai is mennyiszer hoztak olyan döntést, amiről ők meg voltak győződve, hogy jól döntenek, később Jézus pedig épp ezért “megfedte” őket. (Például mikor a tanítványok megtiltják egy embernek, hogy ördög űzzön) Pedig ők ott voltak Vele, látták, tapasztalták, hallották mit-hogyan tanít és mégis tudtak “rossz” döntést hozni. Tehát csak azt mondom, nehogy mi is hasonló hibába essünk azzal, hogy könnyen ítélkezünk mások felett.

 11. Testvéreim az Úrban. Mivel ismét a Vatikán és a kat. egyház berkeiben történő események kerültek terítékre, ne feledjétek, a hozásszólások kinek-kinek saját nézőpontját tükrözik, összhangban hitével, felekezetének megfelelően, vagy éppen un. vélt vagy valós? újjászületettkénti megnyilatkozását. De szerintem minden családban a benső dolgokat legjobban a család tagjainak illene ismerniük, kezdve a szülőkkel, befejezve a gyerekekkel, utána következnek a barátok, ismerősök, kívülállók, majd az “ellenségek”. Ezt vonatkoztatom a Vatikánra és a kat. egyházra is. Kedves THEA, szerinted a “Nagy-figyelmeztetés” témát “kiveséztétek” a fórumon, átfutottam nagyjából a 69 hozzászólást, ne vegyétek rossz néven, de a szint “nagyon amatőr”, gyerekcipőben jár, inkább emlékeztet a hitviták időszakára, mintsem a “végső időkre”, vagyis a Mi Urunk, Jézus Krisztus második, azaz dicsőséges eljövetelének nemzedékére. Ahhoz, hogy az idők jeleit, eseményeit minél pontosabban felismerjük és helyesen értelmezzük nem elég csak a Szentírás olvasás, ismeret és az idézetekkel dobálózva vagdalkozni, érvelni. Vaskos bizonyíték az O-Szövetségből, sőt igazolás, hogy a hivatalos és hiteles papság, leviták mellett Isten nélkülözhetetlen eszközei voltak a “próféták”. A hitelesekre értem, semmiképpen nem azokra akik a király és a környezete szája íze, elvárásainak megfelelően igyekeztek “megfelelni”. Most konkrétan éppen Jeremiásra gondoltam, párhuzamos, megfelelő példaként. Tévedtek, ha azt gondoljátok, vagy feltételezitek, hogy mi katolikusok nem tudjuk mi történik a “házunk táján”, vagyis a “kapun belül, a csűrön elől”, csak egy a “bökkenő”, a mai katolikus nemzedék elsősorban nem tanult az első eljövetel nemzedékének óriási “bakijából”, megtestesülés … keresztre feszítés, feltámadás, pünkösd, csak egyesek számára hozott “gyökeres változást”, igazi ÉLETET már itt a Földön, odaát ÖRÖK ÉLETET. A kettősek és a többiek bedőltek a szándékos hazugságnak, félrevezetésnek, sőt ítéletet vettek magukra: “az Ő vére rajtunk és gyermekeinken”.
  Ajánlom minden jó-szándékú Testvéremnek törekedjék felismerni a mai, modern korunk “prófétáit”, mégpedig azokat akiket Isten kiválasztott és küld, és üzeneteiket ne vessék el csak azért mert a “mai hivatalos katolikus média” lejárató hangnemben nyilatkozik, beleértve még a VR is. Ami a fórum utolsó részén közölt linkben szereplő laikus teológusunkat illeti, K. B. habár csak feltételesen fogalmazott, szabályszerűen “kirúgták” állásából. Ez történt nálunk az Erdélyi MR-ban is, S. J. atya adását betiltották, pedig csak tárgyilagosan, profi módon szakszerűen tájékoztatta hallgatóit a magán-kinyilatkoztatásokkal kapcsolatosan, “Kitekintés a jelenések világára”. A hanganyag megtalálható az: üzenetek.eu honlapon. Bemelegítésnek, enyhe edzésnek a témában nélkülözhetetlen, a szájnak édes a gyomornak nagyon keserű, kivált azoknak akiknek a katolikus egyház és hitletéteménye “emészthetetlen”, csípős paprika, vagy bors, amitől nagyon prüszkölnek és azonnal “nagy Babilont” kiáltoznak. Azoknak ajánlom maradjanak tartalék játékosok legalább a NAGY-FIGYELMEZTETÉSIG, mert most már valóban “közel van”, miután Szentatyánk, XVI. Benedek emeritus pápánknak sikerül elmenekülnie “börtönéből”. Csak akkor válik nyilvánossá a “nagy hitehagyás” az “egyesek számára”, mert a kisded nyáj már négy éve felismerte, ELKEZDŐDÖTT az utolsó felvonás. A kettősök és a többiek egyelőre sajnos úgy vannak mint Noé napjaiban.

 12. 2017. március 5. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…

  „Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választottai! Ez a végső szakasza Egyházam megsemmisítésének. Most vesznek el Engem tőletek, Aki az Egyház lényege és Feje vagyok.
  Gyermekeim! Ez a cselekedet magára vonja jogos haragomat, amely az Egyháznak és a világnak pusztulását fogja okozni. Ezt a világot ugyanis az Én ártatlan, Szent Testem és Vérem tartja fent. A Szentmise az Én keresztáldozatom vértelen megjelenítése. Ha ez megszűnik, nem lesz többé irgalom, mert Mennyei Atyám eddig az Én kereszten haldokló, áldott, Szent Testemen keresztül látta ezt a bűneiben fetrengő világot, és azért könyörült meg eddig rajta. De ha elvesznek Engem (a Szentmisét, és az Oltáriszentséget), akkor már nem lesz ezen a világon és az Egyházon az Én ártatlan, Szent Testem és Vérem védelme. Akkor már csak a bűn marad. Egyházam nem lesz többé szentté, amelyet Én Magam tettem azzá. Pusztán a külső udvar, amelyre ez vonatkozik: Jelenések könyve 11, 1-2: „Ekkor bothoz hasonló mérőnádat adott ezeknek a szavaknak a kíséretében: „Menj, mérd fel az Isten templomát az oltárral és a benne imádkozókkal együtt. De a templom külső udvarát hagyd ki, és ne mérd fel, mert a pogányoké lesz, akik a szent várost negyvenkét hónapig tiporják.” E miatt, hogy engedelmeskednek a sátánnak, és megfosztják Tőlem híveimet, nagyon sok embernek el kell pusztulnia és kárhoznia. Mert mindazok, akik ezt meg merik tenni, és azok is, akik egyetértenek ezzel a kárhozatos eretnekséggel, áldozatul esnek ellenfelemnek, és a pokol tűzében fognak égni örökkön-örökké. Az ilyenek számára nincs irgalom, mert ők sem irgalmaztak Nekem, és rájuk is érvényesek a Szentírás szavai: aki a Szentlelket káromolja, örök vétek terheli, vagyis ez a megátalkodottság. Ők nem tartanak bűnbánatot, nem kérnek bocsánatot, ezért bűnük örökre megmarad. Minden bűn következménye a büntetés, és a meg nem bánt bűnök következménye az örök halál.
  Kicsinyeim! Most vigyázzatok, figyeljetek, mert Egyházamban olyan megtévesztéseket és szokatlan dolgokat visznek végbe, amit csak figyelmes híveim fognak észrevenni. Ha már nem halljátok a Szentmisében az átváltoztatás szavait, akkor ne vegyetek részt rajta, és még véletlenül se fogadjátok el a kenyeret és a bort, mert ezeket a sátán maga nyújtja nektek, eszközein keresztül. Ha pedig annyira megszentségtelenítik templomaimat, hogy eretnek személyeket visznek be paphiányra hivatkozva, kerüljétek ki a templomot és ne lépjetek be oda! Ne hallgassátok eretnek szövegeiket, nehogy megfertőzzék a lelketeket! Ne értsetek velük egyet, akik majd azt hangoztatják, hogy egy az Isten és minden vallás egy. Az igaz, hogy valóban egy az Isten, Aki három Személy, és Én, a Második Isteni Személy rettenetes kínszenvedésem és kereszthalálom árán megalapítottam a Legméltóságosabb Oltáriszentséget és a Szentmisét, melyre vonatkozóan parancsba adtam apostolaimnak: „Ezt cselekedjétek az Én emlékezetemre!” Ez az egyetemes, az egész világra szóló apostoli Anyaszentegyházam megalapítása volt Részemről. Én csak ezt az egyetlen egy Egyházat hoztam létre, ahol valósággal jelen vagyok, ahol az átváltoztatott Szentostya és Bor színe alatt Legszentebb Testemmel és Véremmel táplálom a népeket, hogy megerősítsem lelküket. Általam éljenek és Én őbennük, hogy megvédjem őket a sátán támadásaitól, és az üdvösségre vezessem őket. Amikor emberi szempontok miatt széttépték Egyházamat, és a kárhozatos eretnekség kárhozatos bálványimádásnak minősítette a Legméltóságosabb Oltáriszentség imádását, ezzel kiközösítették magukat szentségeimből, és különváltak. Ellenfelem most ezt a levált tagot akarja beolvasztani a nagy egységbe, hogy megmételyezze a megmaradt igaz Egyházat, és az eretnekséget állítsa a szentség helyére. Ezért, mondom nektek, nem marad számukra mentség: a büntetés haragja sújt le rájuk. De meghagyok egy kis magot, egy szent nyájat, akik szüntelenül imádnak Engem, és égig érő kiáltással könyörögnek Hozzám, hogy maradjak köztük. Az ő szeretetteljes óhajukra, vágyukat betöltve szentéletű papokat jelölök ki és indítok rá, hogy a rejtekben bemutassák az Általam alapított Szentmisét, amely Egyházam lényege. Táplálom ezt a kis nyájat, ők Belőlem élnek, mint szőlővessző a Szőlőtőkéből. Én bennük leszek, fenntartom és üdvözítem őket. Így teljesítem ígéretemet, amikor azt mondtam: „Veletek vagyok mindennap, a világ végezetéig.” A hivatalos egyházból, ahonnan száműznek Engem, nem maradok ott. Kiszolgáltatom őket ellenfelemnek, akit szolgálnak és választottak maguknak. Így teljesül be a kép, amiről beszéltem, hogy Egyházam, mint egy hajó, recsegve, ropogva kettészakad a viharos tengeren, és a leszakadt tag egészen a pokol fenekére süllyed. De akik a rejtekben is imádnak Engem, ők kikötnek a két kardinális oszlophoz: Hozzám, a Legméltóságosabb Oltáriszentséghez és Szent Édesanyámhoz, Aki szüntelenül közbenjár gyermekeimért. XVI. Benedek pápa vezeti a rejtekben működő Egyházat, az ő láthatatlan közbenjáró működésével, állandó imáival és felajánlott szenvedéseivel irányítja a megmaradt nyájat, akik hűségesek lesznek Hozzám mindhalálig. Imádkozzatok érte, hogy kegyelmem megóvja őt mindattól a sok rossztól, ami körülveszi és fenyegeti. Őt adtam vezetőnek és az ő Hozzám felszálló imái és szenvedései által mentem meg maradék Egyházamat.
  Kicsi gyermekeim! Maradjatok hűségesek Hozzám mindhalálig, mert csak így üdvözültök! Megáldalak titeket Szívem túláradó szeretetével, megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

  Szentírási megerősítések: 1Tessz 2, 13: „Isten szava” 14-16: „Ti ugyanazt szenvedtétek el saját népetektől, amit ők a zsidóktól, akik Urunkat, Jézust és a prófétákat is megölték, minket pedig üldöznek, ezért az Isten előtt nem kedvesek, és az embereknek is ellenségei. Akadályoznak bennünket, hogy a pogányoknak ne hirdessük az evangéliumot az üdvösségükre. Így betelik egyszer s mindenkorra bűneik mértéke, s már rajtuk is az Isten haragja, végérvényesen.”

  1. Mi van itt ? Kaotikus hamis prófécia áradat ? Már megint a csaló nő kap felületet ? Felültetett felebarátaink imádott fals önjelölt prófétanőjüket most már cenzúrázni kellene, pedig még a szót is utálom (cenzúra). Ha már azt a múltkori dolgot tiltólistára tetted Thea, talán ezt is kellene ! Tényleg igaz, hogy nincs nagyobb dolog az emberi hülyeségnél !

   http://www.magyarkurir.hu/hirek/megszunt-a-nagy-figyelmeztetes-uzenetek-weboldala

  2. Kedves Azele és Árpiel!

   Ezt a kört már megfutottok egy párszor a múltban.
   Azele, kérlek, hogy a posztok alatt a saját gondolataidat oszd meg a poszt témájával kapcsolatban, és ne másolj be ilyen hosszú, másoktól származó írásokat. Elég megadni egy linket, ha úgy gondolod, hogy kapcsolódik az adott témához.
   Egyébként a fórumban már alaposan megbeszéltük ezt a “nagyfigyelmeztetés” dolgot: http://klub.idokjelei.hu/forums/topic/nagyfigyelmeztetes/

   1. Mond! Neked minek kell még történnie, hogy ne csak nézd, ha nem láss is! Minek károgsz, ha soha nem olvastad az üzeneteket. 2010-óta jöttek, 2015-ben volt az utolsó, több mint 5000-zer üzenet érkezett, tudod már mennyi teljesült?, de a legsötétebb rész most teljesedik, az AK-us már a küszöbön van. Miért hiszik egyesek, hogy az Úr Jézus és az Isten hátradőlt, és nézik, hogy a sátán hogyan falja fel a lelkeket. Ennyire kétségbe vonjátok a hatalmát az Istennek, nem tartjátok őt mindenhatónak? Amikor a csapások záporozni fognak a Földre, sokaknak már késő lesz eszmélni, már a 3 VH-ú is itt van a küszöbön, már el is kezdődött, csak hideg állapotában van…..

    Theának!: Időkjelei az oldal címe? Én bizony nagyon sok más jelet is látok, csak nem éri el az oldal ingerküszöbét, s hogy látok, bizony sokat köszönhetek a mennyei üzeneteknek.

    Az a bizonyos kis könyv: nyeld le, keserű lesz tőle a gyomrod, édes a szád….

    1. Kedves Csaba!
     Akkor miért nem osztod meg, hogy mások is lássák? Az oldalnak nincs ingerküszöbe, az ugyanis egy halott algoritmus, max. nekem lehet, de mivel az időm korlátozott, arról írok, amit fontosabbnak tartok vagy amire az Úr rávezet.
     És még valami, szerintem érdekesebb lenne a legtöbb olvasónak, ha inkább megemlítenél néhányat a beteljesedett üzenetek közül. Ez a fenti minden szinten ellentmond a Bibliának. Jézust nem lehet elvenni senkitől, mert Ő nagyobb, mint az aki a világban van. Isten nem mond ellent a saját Igéjének, ahogy ez a fent idézett részlet teszi sokszorosan. Kérlek, nézd meg a fórumot inkább.

    2. Thea, Csaba kiborulásától eltekintve – ami érthető – írásában mi mond ellent a Bibliának?

     Ha arra gondolok, hogy széles az út amin sokan mennek, viszont keskeny, ami az Életre visz azon pedig KEVESEN … ez nem mond ellent. Szerintem a kiborulás pont azért van, mert FÉLTI az embereket, akik elvesz(né)nek …

   2. Ez nem a “nagyfigyelmeztetés” oldalról van. Az viszont igaz hogy ha link van, akkor ide lehet tenni. Ez TÖKÉLETES szöveg, egy magánkinyilatkoztatás,lásd:
    “bizony, semmit sem tesz az Úr Isten hogy titkait ne adná tudtul szolgáinak a prófétáknak” !

    Ami ebben van, máshol és mástól is hallottam/olvastam már RÉGEN. Épp azért, mert több helyről ugyanazt, “le van ellenőrizve”. Hogy Jézus Édesanyjáról miért igaz mindaz, amit a kategyházban hiszünk/tudunk, azt abszolút biblikusan néhány pontban le tudom/tudtam írni. Most nem …

    Köszönöm, Azele ! Nem tudják, sajnos, hogy amit Jézus nekünk hagyott, azt csak az Ő isteni szeretetével lehet megérteni vagyis dehogy ! alázattal elfogadni ! “Uram, nem vagyok méltó hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem” !
    Aki sajnos nem tudja “meglépni” ezt hitben, hm marad az “antropomorf” Isten-kép 🙁 és most ne azt mondjátok, hogy Jézus emberré lett … de Istenként adta nekünk Önmagát !
    https://www.youtube.com/watch?v=L2xX8tWaTx4
    Aquinói Szent Tamás: Adoro te devote

    Imádlak és áldlak, Isten rejtelem (Babits Mihály fordítása)

    Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem!
    Kenyér- és borszínben titkon vagy jelen.
    Néked szívem, lelkem átadja magát,
    Mert Téged szemlélve elveszti magát.

    Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik,
    De a hallás rólad hittel biztosít:
    Hiszem azt, mit hinnem Isten Fia szab,
    Igéd igazánál mi van igazabb?!

    A keresztfán rejtéd Isten-voltodat,
    Itt a színek rejtik emberarcodat,
    De én mind a kettőt hiszem s vallhatom,
    Kérve, amit kért a bűnbánó lator.

    Ahogy Tamás látta, nem látom sebed,
    Mégis Istenemnek vallak tégedet.
    Add, hogy egyre jobban hinni tudjalak,
    Tebenned reméljek, s téged vágyjalak.

    Urunk halálára emlékeztető
    Áldott Kenyér, élő s embert éltető!
    Add, hogy éljen lelkem belőled csupán,
    S jóízét tebenned ne veszítse szám!

    Kegyes Pelikánom, Uram Jézusom!
    Szennyes vagyok, szennyem véreddel mosom.
    Elég volna egy csepp, hogyha hullna rá.
    Világ minden bűnét meggyógyítaná.

    Jézus, kit csak rejtve szemlélhetek itt!
    Mikor lesz, hogy szomjas vágyam jóllakik?
    Hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat,
    leljem szent fényedben boldogságomat! Amen

    Figyeljetek arra, hogy Jézus vérző sebeit stigmaként ÉVEKIG – évtizedekig – katolikusok viselték… EGGYÉ válva az Úr Jézussal …

   3. Ok rendben.

    Egyébként ez nem a nagy figyelmeztetés, (masodikeljovetel.hu) oldaláról származó üzenet hanem a Mária Julianna által adott üzenetek oldaláról származik, a kettő nem ugyan az.

    http://jezusuzenete.hu/

    Véleményem csak annyi hogy ezek “próféciák” lassan de biztosan életre kelnek, van már egy gyűjteményem is ami elég ijesztően alakul, a történéseket illetően, szóval kössük fel a liberót, mert ami jön az nem leányálom, szerintem.

 13. Most olvastam el azt a 2013-as cikket, ‘Ferenc pápa, mint az egységes világvallás előkészítője?’ címmel.
  Eldöntöttem, Ferenccel vagyok.
  Akiket ilyen módszeresen és ilyen hamis eszközökkel támadnak, azokért kiállok. Nekem nem veszi be a gyomrom ezt az állandó rosszhiszeműséget, károgást, prekoncepciót, hamis vádat és nemtelen eszközt. Felhasználni egy sort Daniel könyvéből szerencsétlen Ferenc ellen, milyen már? Mikor pontosan lehet tudni, hogy a kb 2600 éve élt Dániel próféciái melyik korszakra vonatkoznak.
  Ugyanilyen nemtelen támadás érte Edgar Cayce-t is (a New Ages-ről szóló cikben), aki “nyilván” new ages volt és mivel nem a kénköves istennyilát jövendölt az emberiségnek, ezért az ő próféciái a sátántól valóak. Aki a képességeit a gyógyításra használja anyagi haszonszerzés helyett és hosszabb távon egy valódi keresztény világot vizionál, akkor azok a hangot természetesen az ördögtől származnak.
  Nekem pedig azt mondják a hangok, hogy valami itt nagyon nem stimmel.

  1. Kedves Neverend ! Bevallom neked, hogy tetszettek a hozzászólásaid, pedig nem mindenben értettem egyet, de most beért a New Age gyümölcs. Ferenc a kaotikus egyház hamis feje. Sátán által sokszáz éve a kereszténység mega-giga meghekkelésének élő tanúja és követe. A szerecsen mosdatásnak nem lesz jó vége ! Akár ő lesz a Hamis Próféta, akár a következő bukott klérus úr, tök mindegy. Ők mennek a levesbe, túl nagy rajtuk, általuk a negatív predesztináció. Magyarul menthetetlenek. Az ilyenekről írja azt az ige: “Ezek szennyfoltok a ti szeretetvendégségeiteken, tartózkodás nélkül veletek lakmároznak, magokat hízlalják; víztelen, szelektől hányt-vetett fellegek; elhervadt, gyümölcstelen, kétszer meghalt és tőből kiszaggatott fák, Tengernek megvadult habjai, a magok rútságát tajtékozók; tévelygő csillagok, a kiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre.” (Júdás 1,12-13)

   http://soospeter.blogspot.hu/2015/03/az-antikrisztus-szemelye-eszrevetlenul.html

   1. Arpiel, az tisztességesebb lenne, ha a konkrét problémádat írnád le azokról akiket vádolsz. A linkelt cikk is ugyanaz a sötét monológ amit folyamatosan mantráztok. Rosszindulat, rosszhiszeműség. A new age pedig egy skatulya, nekem teljesen mindegy hogy kire mondod, mert nálam nem kategória.
    “Akár ő lesz a Hamis Próféta, akár a következő bukott klérus úr, tök mindegy.” Szerinted ez korrekt? Akár ő, akár nem, tökmindegy? Majd jusson eszed, ez a mondat amikor téged vádolnak.

    1. Azt hittem ismered a kaotikus egyház történetét, a pápaság rendszerét, a Pontifex Maximus címet, az egész vatikáni-Jezsuita hatalmi rendet. Ez a legfőbb sátáni rendszer a bolygón, szoros kapcsolatban az illumináti-szabadkőműves háttérhatalommal. Úgy érzem egy szép és kedves naiv álomvilágban élsz, ahol nincs is bűn, sem gonosz, és ezek az emberek csak megtévedt ártalmatlan keresők, akik még nem világosodtak meg. A helyzet sokkal rosszabb és kiábrándítóbb. Én nem vádoltam senkit, azt minden újjászületett és a világgal valamennyire képben lévő keresztény ember számára tény, hogy Ferenc pápa és minden korábbi pápa egy hamis, hazugságokra épült ördögi rendszer ura és egyben kiszolgálója. Ezek tények, azok meg makacs dolgok. Teljesen mindegy milyen jelzőkkel illetjük őket. Nekem is rokonszenves ember volt Karol Wojtyla (II. János Pál), de attól még nem változik meg a tény és annak brutálisan súlyos szellemi, történelmi, eszkatológiai stb.jelentősége, következménye. Majd ha én is beállok egy sátáni rend és terv földi rendszerének élére, nem fogok csodálkozni, hogy ezt nehezményezik mások. Itt egy kis magyarázat meg a New Age-ról (ugyan kaotikus forrás, de hát kivétel erősíti a szabályt….)

     http://www.karizmatikus.hu/hitvedelem/tanitas-atyak-tanito-testverek/84-ez-mind-new-age

    2. Annyira azért ismerem a katolikus egyház történetét, hogy tudjam mindig is a szabadkőművesség ellen voltak. Bullákban és különböző nyilatkozatokban ítélték el a szervezetet, sőt kifejezetten megtiltották a híveknek, hogy beálljanak a szabadkőművesek közé. Ellenben William Miller az adventizmus szülőatyja szabadkőműves volt, nem is tagadta. Tehát megint egy hamis vád.

    3. Ez így van, pontosan, Neverend ! Ima a sötét jezsuita rendalapítótól, Loyolai Szent Ignáctól:
     Krisztus lelke, szentelj meg engem!
     Krisztus teste, üdvözíts engem!
     Krisztus vére, ihless meg engem!
     Krisztus oldalából kifolyó víz,
     moss tisztára engem!
     Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!
     Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
     Szent sebeidbe rejts el engem!
     Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
     A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
     Halálom óráján hívj magadhoz engem!
     Add, hogy eljussak hozzád,
     és szentjeiddel dicsérjelek téged,
     mindörökkön-örökké.
     Ámen.
     ———————————————–

   2. Ezen a blogon olvasható Wilkerson próféciája, amit nem is nagyon akart meghallani (tele volt előítélettel a “katolikusok” iránt … 🙁 – de, aki viszont telve van Szentlélekkel mint ő, akkor “mindössze” csak ismeretei hiányoztak, amik NEKI nem is kellettek) – Jézus azt mondta neki,hogy legjobban a karizmatikus katolikusokat fogják üldözni. Tapasztalhattad: kiket kriminalizáltak anno a mindennapi.hu-n ?! Elvakult, “szektás” tanítványok … akiknek gondolkozni nem nagyon kellett (mindent megmondott a lelkész … ): a katolikusokat, és a karizmatikusokat, külön ! És, ha ez a kettő ráadásul együtt van, akkor “JAJ” !

  2. Szia Neverend!

   Bár én nem hiszem, hogy Ferenc vagy bármelyik utódja lenne az a bizonyos Hamis Próféta, azt nem egészen értem, amit a hosszólásod végén írsz. Ki és hol mondta, hogy bárki, aki Jézus nevében gyógyít az ördögtől lenne, akinek pedig a haszonszerzés a célja, az “jó ember”? Szerintem kissé kiforgatod a dolgokat.
   És szinte minden próféta egy csodálatos, igazi krisztusi világot vizionált. Egy olyan világot, ahol a “farkas a báránnyal lakik”, ahol senki, sehol senkinek nem árt, ahol mindenki ismeri Istent és ahol nem lesz többé gyász vagy fájdalom. Még Dániel is ilyen világot látott, csak leírta azt is, ami előtte lesz.

   1. Szia, ott Edgar Cayce-re gondoltam. Azt a mondatot a cikk értelmezése szerint fogalmaztam. Az a fickó senkinek sem ártott, sőt rengeteg emberen segített, mégis kétségbe vonod, hogy a képességei Isten ajándéka és arra célzol, hogy esetleg ördögtől való. Nem értem, hogy mire alapozod a vádat? Ellenben léleklopó, félrevezető, anyagi hasznot harácsoló prédikátorokról nem látok cikkeket.

    1. Most visszaolvastam, hogy mit írtam abban a cikkben és semmi ilyesmit nem találtam Cayce-ről. A cikk egyébként a New Age indulásáról szólt és szerintem vádaskodás nélkül, elég tárgyilagosan írja le a New Age elindítóinak munkásságát, akik között, illetve a tevékenyégek között, sok jó dolog is volt. Vedd példának Salamon királyt. Senki nem vitatja, hogy a Példabeszédek vagy fiatalkori tettei Isten szerint valók voltak, ahogy az ajándékai, de élete későbbi szakaszában tévútra tért.
     Az általad említett ajándékok, ahogy erre egyébként külön kitértem abban a cikkban, mindig Istentől vannak (az ördögnek nincsenek ajándékai, csak azt tudja elrontani, amit Isten adott), az viszont tőlünk függ, hogy mire és hogyan használjuk ezt az ajándékot.

    2. “Itt fontos megjegyezni, hogy a prófétaság ajándéka önmagában még nem jelenti azt, hogy az ajándék birtokosa Isten prófétája, hiszen az üzenetek tisztasága attól függ, hogy az illető kinek a hangjára hallgat. Az ajándék maga olyan, mint egy műholdvevő, ami önmagában semmire sem képes, ha nincs adás, amit vehetne. Az adó kiválasztása pedig a vevő birtokosának felelőssége.

     Elképzelhető tehát, hogy Cayce rendelkezett prófétai elhívással, de ha volt is neki, azt nem jól vagy nem jóra használta.”

     Volt benne egy elég erős célzás, hogy ki lehet a műholdvevő másik végén, sőt odaírtad, hogy a képességeit nem jóra használta. Ott a vád, de nincs konkrétum.
     Nem vagyok Cayce maniás, de most ő jutott eszembe, aki itt méltatlanul került terítékre. Amennyiben kiismertem a rotációt, most a környezetvédők fognak következni. Trump remek döntése, ahogy eltörölte a környezetvédelmi korlátozásokat és lehet nyomni a füstöt a légkörbe, ellenben az antikrisztus Elon Musk, aki napelemes rendszereket fejleszt.
     Összességében annyi a gondom, hogy van egy kialakult ellenségkép (sajnos nekem is van). Az a nem mindegy, hogy mennyire megalapozott a vád.

    3. Én pedig nem vagyok Cayce szakértő, de abból, amit róla olvastam, ezt a következtetést vontam le. Hála az égnek, nem én leszek a bírája, ezt a feladatot örömmel átadom az illetékesnek, aki az egyedüli igazságos bíró. És még egyszer: a poszt célja az volt, hogy a New Age indulását bemutassa, nem pedig az, hogy ítéletet mondjon az elindítók felett. A saját életemet is képes vagyok ilyen szemmel nézni és visszatekintve látni, hogy mikor mentem a saját fejem után, és mikor próbáltam az Urat követni és, hogy ez mennyire sikerült az adott helyzetben vagy mikor fordult elő, hogy egy ötlet vagy döntés az ellenségtől származott és hogy hogyan tudta az Úr mégis a javamra fordítani a helyzetet vagy éppen kihúzni belőle. Tudom, manapság nem számít politikailag korrektnek véleményt nyilvánítani másokról, akkor sem, ha az nem azért történik, hogy a földbe döngöljön valakit, hanem azért, hogy tanuljunk.
     A környezetvédelem kérdését pedig teljesen félreérted. A probléma az eszközökben és a mögöttes célokban van. Elon Musk nem az Antikrisztus, ahogy Trump sem a megváltó. Emberek, akik a helyzetüknél fogva nagy befolyással vannak a világra és a döntéseik, a jók és a rosszak is, sok emberre kihatnak.

 14. A problémák mélyre hatnak az emberek lelkében, közben a felszínt kapirgálják. Pálferi (ismert pszichológus-pap) egyik cikkének címe: “katolikus rapid randi házassággal”: meggondolatlanul kötnek házasságot 🙁
  Ilyenkor, ha éretlenek/alkalmatlanok voltak a házasságra, “elvben” felbontható lenne a kötelék azzal az érvvel, hogy létre sem jött, ezután a szabad személyek házasodhat(ná)nak.

  Egy esküvőn mondta az “eskető” pap – többek között azt is, amit egyébként tudni illik, hogy nem tőle/közvetítésével valósul a szentség, hanem a felek nyújtják azt egymásnak – hogy a házasságot kötő pároknak 90-95 %-a NINCS FELKÉSZÜLVE a házasságra.
  Mi lenne, ha ennyien kérnék az érvénytelenítést?! Ezt nem lehet … marad a káosz ebben a dologban 🙁

  De, bármennyire hihetetlen kívülállóknak ez NEM érinti a kategyház által nyújtott, Jézus által letett, rendelt lényeget !

 15. http://katolikus-honlap.hu/1701/derksen.htm , s akinek ez nem elég azoknak ajánlom http://www.vilaglato.info/valami-furcsa-dolog-tortenik-a-fold-belsejeben-tomegesen-tornek-ki-a-vulkanok-vilagszerte cikkben megemlített Nápoly melletti szupervulkánt, amely csak idők kérdése, hogy mikor fogja teljesen beborítani Európát, s ne legyen kétségünk affelől sem, hogyha az kitör, akkor a többi szupervulkán is ki fog törni, ahogyan le van írva a Jelenések könyvében. Lehet továbbelemezgetni, de hamarosan megtapasztaljuk, mert a figyelmeztetések egyre sűrűbben érkeznek, s igen sokat elhallgatnak, vagy ha nem képesek arra, akkor inkább félremagyaráznak. Kárpáthazánknak is fel van adva a lecke, mindezidáig süket fülekre talált, mert úgy gondolják, hogy van még rá idő, előbb ennek a világnak hívságait használjuk ki. El kell borzasztanom ennek a világnak élőit, Sopronban, Urunk Jézus Krisztus városában már van örökös szentségimádás, Vácott lassan már három éve, s Mohácson, a Szentlélek városában csak az összefogás hiányzik, de meddig? Továbbmenve, mekkora esélye van Ság-hegynek, hogy újból vulkáni hamut löveljen ki magából, nem kell más, csak oly sok hitetlen ember, akik teremtőt játszanak, pedig Sopronban mostanában nem volt 4-es erősségű földrengés, s ha egyidőben Berhidán is megtörténik akkor hiába építgetünk ennek a világnak hívságaira. Felesleges lesz, mert a Nápolyi szupervulkán úgy átrendezi egész Európát, hogy még Balatonunk sem lesz, de még napsütést sem
  fogunk látni …

  Ima rejtettség védelméért

  „Rejtsen el minket a Mindenható Isten, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek, a Szűzanya, és Szent József palástja alatt, a szent angyalok keze által abba a csipkebokorba, amelyből az Úr Jézus töviskoronáját vették, hogy semmilyen pokoli, testi vagy világi támadás ne tudjon nekünk ártani, sem testvéreinknek, sem ellenségeinknek. Ámen.”

  1. Adok egy cimet azoknak, akik nem képesek felfogni már 2009-ben mekkora hatalma volt az egyházi szabadköművességnek: http://andre.ingyenblog.hu/category/angelicus , pedig akkor még a hamispróféta nem derült ki, hogy kicsoda. S ez azóta egyre erősödött, leginkább amikor a hamispróféta nekiállt lebontani az egyházat, hogy létrehozza a világegyházat, ahol már totálisan kiforgatják a Bibliában elmondottakat. Ami tudomásomra jutott, azt megosztottam, ha nem törölték le, akkor még ott van, ha meg letörölték a fontosabbakat vittem tovább. Valaki azt állította, hogy az európai látnoknő által kapott üzenetek még nem teljesedtek be, mégis nem hallott arról, hogy imádságainkkal elodázhatjuk, ha alázatos engedelmes szívvel, engesztelő böjtölő lélekkel kérjük. Hogy mi nem teljesedett be még, arról azért nem tudunk, mert nincsen itt az ideje, vagy azért nem tudunk, mert elhallgatják, vagy félremagyarázzák… de csak annyit kellene kérnünk, hogy a megkülönböztetés lelkületét kérjük, ami persze nem jó, mert akkor hogyan magyarázzuk meg, amire nekünk csak annyi adatott, hogy a figyelmeztetést felfogjuk, s testvéreinknek figyelmét felhívjuk reá. Hogy mennyi figyelmeztetést kaptunk, s mennyiről van fogalmunk itt már ez a kérdés… Magam elég sokat felvittem munkatársaim segítő közreműködésével, s oly kevesen fogták fel, hogy micsoda… Erről ennyit, az európai látnoknő által kapott üzenetek, melyet a megfélemlített, hamispróféta vezette egyházi szabadköművesség állítólag megszüntetett lapja itt elérhető: http://theremnantarmy.info/ sokkal erősebb, sokkal összefogottabb, s a Nagy Figyelmeztetést várja, amikor lényegében felszínre kerül az Antikrisztus, erről is elég sok írás kering az éterben, de mindegyik azt a gonoszságot nem képes elmondani szavakkal, amilyen személy, aki a szabadköművesek valódi vezetője, lelke sötét, ahogyan lehet hallani róla. Szemébe nem szabad nézni, erről is lehetett hallani. Bizonyos világi jogok neki vannak fenntartva, erről is van információ, egyet nem tudunk, hogy kicsoda az személy szerint. Tippelgetni meg bárki tud, de bizonyossággal kevesen tudják, ők pedig már a szolgái. Hogy kik ezek a szolgák, lásd a világpolitika meghatározó személyei. Itt is olvashattatok arról, hogy milyen kézbe ültetett technológiák vannak, de arról keveseknek van fogalma, hogy a GROUPAMA ARÉNA azt használja, s mentik a menthetőt. Magyarázzák ki magukat, ahogyan Karinthy Frigyes írta Magyarázom a bízonyítványomban. Tovább is lehet keresni Budapesten, hány ember vette fel a RFID chipet, amit kevesen tudnak halálos ítéletüket vették magukra, mert azt lehetetlenség eltávolítani élő személyből. S lehet folytatni, hogy ehhez mekkora sötétség kellett, de értelmetlen ha nem vagyunk képesek az igaz utat választani. S akkor itt jön a következő, ami keveseknek tünik fel…aki tudja majd leírja, mert nagyon sokan státuszszimbólumot kreált belőle,,,

 16. Érdekes a (nem Bibliai) Malakiás “próféciája”, hogy a jelenlegi pápa lesz az utolsó … Azon viszont most lepődtem meg, hogy Ferenc pápasága nagyjából 3,5 évet tesz ki idáig.

  1. Szia Erika!

   Van az már 4 is. Ahogy az idézet is megjegyzi, Giuseppe Nardi tavaly novemberben mondta, amit mondott. Egyébként Ferencet 2013 márciusában iktatták be, vagyis pont 4 éve.

   1. Szia Thea!

    Már nem tudom hol olvastam, hogy a pápaság intézményét is meg fogják támadni, (ami most van), de a pápa valahonnét mégis, (egy ellenséges oldalról) segítséget fog kapni. Ha ez tényleg így lesz, akkor lehet, hogy elhúzza még néhány évig.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend