Lázongó világ

Menekültválság: Az Uniónak éppen az a líbiai hadiflotta hiányzik, amit 2011-ben megsemmisített

Forrás: Activist Post, Tony Cartalucci írása

Bizonyára sokan olvasták a Wikileaks által közzétett beszámolót az Európai Unió Szófia hadműveletéről, aminek célja az Európába özönlő menekültek megállítása lenne.

Az International Business Times a következőket írta:

A Wikileaks egy titkosított jelentést tett közzé a Szófia hadműveletről, vagyis az EU katonai intervenciójáról a Líbia és a Földközi-tenger felől hajóval érkező menekültek ügyében.

A hadművelet első hat hónapjáról 2016. január 29-i dátumozással kiadott jelentést az akció parancsnoka, Enrico Credendino az olasz haditengerészet ellentengernagya írta. A jelentés állítólag részletezi az érkező menekültekre vonatkozó statisztikákat, a Szófia hadművelet fázisait és tervezett stratégiáit. A jelentést az Európai Unió Katonai valamint Politikai és Biztonsági Bizottságai adták ki.

A hadművelet legérdekesebb eleme annak végső céljában rejlik, ami nem egyéb, mint egy működőképes, saját partjai megvédésére alkalmas líbiai hadiflotta létrehozása.

A Times a következőképpen írt erről:

A WikiLeaks által közzétett jelentés megjegyzi, hogy az [EU] “exitstratégiájának” lényege “egy megfelelő forrásokkal ellátott líbiai partiőrség biztosítása, amely képes megvédeni saját határait és megakadályozni a partjairól induló szabálytalan migrációt”. Megemlíti továbbá, hogy “az EU mindent megtesz annak érdekében, hogy meghívást kapjon a [líbiai] területeken belüli működésre”.

Igencsak ironikus, hogy milyen nagy szüksége lenne most az EU-nak a líbiai hadiflottára, hogy megvédhesse saját partjait, merthogy 2011-ig az ország rendelkezett ilyennel. Jogosan tesszük fel a kérdést, hogy ugyan mi történt ezzel a hadiflottával? Az irónia éppen ebben rejlik:

Az Egyesült Államok és az Európai Unió közös erővel pusztította el azt a hadiflottát, amire most igen nagy szüksége lenne a Földközi-tenger rendjének helyreállításához.

2011-ben egy verőfényes májusi napon a NATO három helyszínt tett a földdel egyenlővé Líbiában. A három helyszín egészen pontosan három kikötő volt, amelyeket a líbiai haditengerészet használt. A támadásban több hajó elsüllyedt, és ezek csak az első veszteségek voltak, amelyeket a későbbiekben továbbiak követtek. Nemcsak a hajók, hanem az azokat támogató létesítmények is megsemmisültek a támadásokban.

Geopolitikai elemzők már a legelső bomba ledobása előtt arra figyelmeztettek, hogy egy ilyen akció Líbia ellen, ami nem csupán a haditengerészet elpusztítását, de a líbiai kormány stabilizáló hatásának megszűnését is előrevetítette, komoly menekültválságot és egyéb humanitárius és biztonsági katasztrófákat fog elindítani.

Abban az időben nagyon sok bevándorló és menekült érkezett Afrika különböző pontjairól, hogy letelepedjen és munkát találjon Líbiában. Ezek a bevándorlók és menekültek támogatták a líbiai kormányt, ami pedig támogatta őket, ellentétben azzal a gyalázatos képpel, amit az Egyesült Államok által támogatott, a líbiai Cyrenaica térségében állomásozó terroristák festettek róluk. A konfliktus során a nyugati média rendre “afrikai zsoldosokként” emlegette őket, hogy ezzel adjon magyarázatot a NATO támogatta terroristák által elkövetett rasszista népirtásra.

Amikor a Benghazi-i, Derna-i és Tobruki terroristák végül a NATO segítségével átvették a hatalmat az ország felett, Líbia egyes városainak teljes fekete lakossága eltűnt. Egy részüket megölték, másokat koncentrációs táborokba zártak, megint mások pedig a szomszédos Egyiptomba, Tunéziába és Algériába menekültek.

Várható volt, hogy a menekültek előbb-utóbb követik országuk jövőjének elpusztítóit abba a verembe, amibe vagyonukat is elásták. A NATO saját terrorista zsoldosai is kihasználták Amerika és Európa “új” Líbiájának törvénynélküliségét és a földközi-tengeri kalózkodás és emberkereskedelem központjává alakították az országot. Az amerikai külügyminisztérium odáig süllyedt, hogy maga szervezte meg a terrorista hálózatokat a rezsimváltás utáni Líbiában, amik fegyvereket és harcosokat továbbítottak Törökországba, onnan pedig tovább Szíriába és Irakba.

Líbia elpusztítása felrobbantotta a lobbanékony főzetet visszatartó gátat

Amennyiben az afrikai kontinenst, és annak országait – amelyek folyamatosan ki vannak téve a nyugat hol nyílt, hol titkos beavatkozásainak, kizsákmányolásának és felforgató akcióinak – egy palackként jellemezzük, akkor Líbia a palack dugója.

Líbia megakadályozta, hogy a különböző konfliktusok miatt kialakuló, egyre növekvő feszültség a konfliktusok egyik felelőse, vagyis Európa irányába robbanjon.

Franciaországnak például, amelyik amúgy hangosan méltatlankodik a “menekültválság” miatt, több afrikai országban, egyebek mellett a Közép-afrikai Köztársaságban (2000 fő), Csádban (950 fő), Elefántcsont-parton (450 fő), Dzsibutiban (2470 fő), Gabonban (1000 fő), Malin (2000 fő) és Szenegálban (430 fő) is állomásoznak katonái.

Ezek az országok illetve szomszédaik felelősek az Európát elárasztó menekültek jelentős hányadáért. Szíria, amit Franciaország és európai szövetségesei valamint az Egyesült Államok jelenleg is bombáznak, illetve az ott tartózkodó terroristák felfegyverzése által támadnak, valamint a 2001 óta NATO megszállás alatt álló Afganisztán persze más kategóriába tartoznak.

Azzal, hogy Európa a stabilitás bástyájából egy diszfunkcionális pusztasággá rombolta Líbiát, a gát átszakadt és a mérges folyam lávaként áradt szét.

Európa egy olyan tűz áldozatának mutatja magát, amit nemcsak, hogy maga gyújtott meg, de azóta is folyamatosan olajjal táplál. Az a tény, hogy a hiányzó líbiai hadiflottát, amit az EU segített tengeri sírjába, a “menekültválság” kiváltó okai közé sorolják, a “nemzetközi rendre” helyezi a felelősséget. Arra a Rendre, amit az EU és transzatlanti partnerei állításuk szerint fenntartani hivatottak, és ami Líbia elpusztításáért és az Afrikai kontinens fokozatos megszállásáért felelős.

A többi ország pedig, ide értve Kelet-Európát, Oroszországot és az azokon túli területeket, amelyeknek nem volt szerepe a nyugat háborúiban, vagy akár nyíltan ellenezte is a nyugat által gyakorolt katonai agressziót, nem köteles felelősséget vállalni a háborúk által teremtett menekültekért és igazából nincs is keresnivalója a konfliktusban.

Függetlenül attól, hogy az Egyesült Államok vagy Európa hogyan próbálja bevetni a “nemzetközi jogot”, egyértelmű, hogy közvetlenül felelősek azért a bizonytalanságért, aminek következtében milliók hagyták el otthonaikat, és ami csak tovább fokozódik, hiszen ezzel a destabilizációs tevékenységgel máig sem hagytak fel.

A beavatkozás következményeit nem kerülhetik el és azt sem követelhetik, hogy ezeket mások viseljék. Az, hogy az EU-nak kétségbeesetten szüksége lenne egy olyan flotta segítségére, amit maga pusztított el, tökéletesen illusztrálja az önkezűséget a válság kirobbanásában.

A válság elmélyítése és kihasználása

Végül muszáj megjegyezni, hogy a Wikileaks jelentésből az is kirajzolódik, hogy az EU nemcsak új flottát akar az általa 2011-ben elsüllyesztett helyébe, hanem jelentősen ki akarja terjeszteni katonai illetékességét, a saját maga által létrehozott katasztrófára hivatkozva.

A jelentésben ez áll:

Megemlíti továbbá “az EU átfogó próbálkozását, amelynek célja, hogy meghívást kapjon a [líbiai] területeken belüli fellépésre.”

Az európaiaknak, akik közül némelyek szolgálatkészen nézték, ahogy kormányaik 2011-ben hadba vonultak Líbia ellen, meg kell érteniük, hogy az utcáikon kibontakozó káoszt nemcsak, hogy szándékosan hozták létre, hanem cinikusan fel is használták bizonyos különleges érdekek hatalmának kiterjesztésére, odahaza és külföldön egyaránt.

Mennyivel könnyebb lesz kizsákmányolni Líbia part menti olajforrásait, ha az EU a líbiai vizekig terjesztheti haditengerészeti jelenlétét, miközben az ország többi részét egymás ellen ugrasztja, olyan mértékig gyengítve a helyi szereplőket, hogy már saját erőforrásaik kihasználására sem lesznek képesek.

Ahelyett, hogy azon veszekednénk, hogy ki kapta a legrosszabb lapokat, vegyük észre, hogy ki osztott.

Előző posztKövetkező poszt

15 hozzászólás

 1. Érdekes gondolatokat írtok.De ez nem így működik.Folyamatokról kell beszélni.Ez még “csak” a kezdet.2014 nyarától “borítékoljuk” az eseményeket.Minden majdnem napi pontossággal történik. Azért örülök,hogy vannak akik érzékelik és felfogják a veszélyt.

 2. Érdekes, most Franciaországot húzzák elő, mert beintett a migránspátyolóknak, közben pedig az információ: “Franciaországnak például, amelyik amúgy hangosan méltatlankodik a ?menekültválság? miatt, több afrikai országban, egyebek mellett a Közép-afrikai Köztársaságban (2000 fő), Csádban (950 fő), Elefántcsont-parton (450 fő), Dzsibutiban (2470 fő), Gabonban (1000 fő), Malin (2000 fő) és Szenegálban (430 fő) is állomásoznak katonái.” féligazság. Annyira féligazság, hogy nem a részből kellene részeket torzítani, hanem a teljes egészet kellene megfigyelni. Hogy mennyi a valós, azt nagyon kevesen sejthetik. Mint írván mondtam, elő kellene venni a NATO nevezett bűnbanda bűncselekményeit, meghiúsult merényleteit, s arcátlan és pofátlan ténykedéseit népirtásban, de az is csak a jéghegy csúcsa. A cikk csak figyelemfelkeltő, de elfelejt beszámolni a valós célról, mutat egy okra, de az ürügy sokkal mélyebb tartalmat nyer, ha felismerjük benne a sötétség mélységét. Újabb hír, nem az első, másik oldalon már megint itt, meg ott is fegyverszállítmányt fogtak el. Persze azt nem mondják meg, hogy tízszer, százszor annyit meg már átengedtek. Lehetne mélyebbre ásni, de akik nem képesek felfogni, hogy egyre jobban megtévesztettek az emberek, azok nem látják, miért kellene imádkozni értük, hogy felébredhessenek. Az ostobaság, már elnézést a kifejezésért szemünk előtt zajlik, de inkább fennmaradunk az egyre gyorsabban száguldó vonaton, mert nem akarjuk kitörni kezünket, minthogy a lelkiekre figyelnénk. Lelkünk, szellemünk nem ebből a világból való, akkor miért hagyjuk, hogy testünk felülemelkedjen rajtuk? Tudom nem egyszerű, mert akkor teljesen rá kell bízni magunkat teremtőnkre, de megéri, mivel vándorok vagyunk, egyre közelebb kerülünk a nagy szorongattatáshoz, ami a Nagy Figyelmeztetés után lesz, s a konkoly az égő tűzbe vettetik, a búza pedig Mennyei Atyánk, Abbánk csűrjébe. Még most van időnk választani, mert a kegyelemidőszakban, aratásidőben vagyunk!!!

  1. A kis csavar

   A kis csavar egy volt a sok százezer közül. Két vaslemezt szorított egymáshoz a hatalmas hajón. Egy nap megszólalt:
   – Elég kényelmetlen helyem van itt. Egy kicsit kinyújtózom, nekem is jár egy kis pihenés?
   A környező csavarok kétségbeesetten üvöltöttek rá, amikor meghallották, hogy lazítani akar egy kicsit.
   – Megőrültél, kiscsavar? Ha elengeded a két vaslemezt, mi kettészakadunk!
   A vasgerendák nem hittek a fülüknek:
   – El ne engedjétek a lemezeket, mert akkor megingunk mi is!
   Szélvészként terjedt el a hír az egész hajón:
   – A kiscsavar forgat valamit a fejében!
   Mindenki megijedt. A hatalmas hajótest még a gondolattól is remegni kezdett: a kiscsavar kieshet a lyukból?
   A vékony és vastag vaslemezek, a hajóbordák, a vasgerendák üzenetet küldtek a kiscsavarnak:
   – Nagyon kérünk, légy szíves és maradj nyugodtan! Ha te lazítasz, veszélybe kerül az egész hajó, egyikünk sem fogja elérni a kikötőt! Ne tedd ezt velünk!
   Ez hízelgett a kiscsavar büszkeségének. Eddig eszébe sem jutott, hogy ő mennyire fontos a többiek számára. Visszaüzente:
   – Maradok, ahol vagyok!?

  2. Néha azon elmélkedem,hogy itt hazánkban mivel úgy is elég sokan hisznek Jézus Krisztusban,együtt talán könnyebb lenne visszatalálnunk Mennyei Atyánkhoz,mint külön-külön,talán nagyobb bátorsága is lenne így az embereknek,ha együtt jutunk vissza,de legalábbis azok,akik már most is hisznek benne,a többiek meg látnák a példát,de ezt is csak Isten tudhatja,hogy mi a terve.

   1. Például ezzel az oldallal is az volt a terve – Thea szolgálata által – és most is az a terve. Vagy nem vagyunk közösségben? Nekem úgy tűnik 🙂

 3. A jó öreg diplomáciai út mindig nyitva áll és máshogy nem is lehet rendezni, ezt az elit is nagyon jól tudja.
  A többire meg csak azt tudom mondani, hogy fearporn!
  Most már mélyebb értelmet nyert számomra, amikor a Bibliában azt olvassuk, hogy ” nemzet támad nemzet ellen és ország ország ellen” Sokan háborúkra gondolnak, de ez “támadás” lehet politikai, gazdasági szankció és más alternatíva nem kell mindent a szó szoros értelmében venni.
  Utolsó megjegyzés: Nem kell sokat várni ettől a “végidősditől” vagy többet belegondolni, mint ami, mert az nem létezik (Y)

  1. Érdekes tudni, hogy a Máté 24:7-ben, ahol azt olvassuk, hogy “nemzet támad nemzet ellen”, a görög “ethnos” vagyis etnikum szó áll, azt fordították nemzetnek.

   Igazad van, hogy nem kell többet “belegondolni” a végső időkbe, de azért azt se felejtsük el, hogy Jézus azt mondta, hogy “Mert akkor olyan nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha”, márpedig volt már egy-két nyomorúság. Függetlenül attól, hogy ez mikor vagy milyen formában érkezik, az Úr mindig velünk van, az Ő hatalmát és gondoskodását még a legnagyobb nyomorúság sem képes csorbítani, és a feladatunk sem lesz különböző ettől (már ha itt leszünk, amikor ez bekövetkezik).

   1. Kedves Thea!

    Végső soron,ha azt nézzük,akkor a mi hazánk alig-alig volt benne a közel-keleti és afrikai konfliktusokban,tehát szerintem is leginkább nyugatot sújtja.Ettől függetlenül igaza van Pálnak,nem szabad messzire kalandoznunk,a cél ,az igazság a lényeg,leginkább azt szemünk előtt tartani.

    1. sziasztok
     magyarország nem vett részt az ún. arab tavasz hadműveleteiben ez igaz, de hogy most készül valamire vagy tud valamit a fityesz kormány az is biztios.
     múlt héten a kossuth rádióban a reggeli hírekben bemondták, hogy magyarország felfejleszti a fegyvergyártó kapacitását, tehát fegyverkezik valamint azt is hangsúlyozták, hogy ez nagyon jó üzletet hoz és exportra is termelnek.
     na ez vajon mit jelent?-remélem hogy az értelmes ember veszi a lapot
     viktor király és szabadkőműves csőcseléke sem húzódik vissza szerénykedve a hadiipari folyamatoktól.
     hitler idejében is ez volt, megújították az ipart, persze hadiipari termeléssel adtak az embereknek munkát és készülve a háborúra.

    2. Honnan tudod, hogy nem vett részt az arab tavaszban? Szerintem pedig a helytartóság állandóan bizonyítékokat kérnek kinevezett helytartóiktó. Elárulom többen is benne volt a ZIKA vírus fejlesztésében, meg még milyen ocsmányságokban, mert nem vagyunk képesek annyian összefogni, hogy eltakarodjanak azok, akik egyre mélyebbre, egyre aljasabb dolgokra képesek. Az is sajnos igaz, hogy a helytartók helyére még aljasabb személyek kerülnek, s nem érdekli egyáltalán más őket csak a mammonimádat. Szerintetek, hányan vannak ezek közül mondjuk Budapesten? Nem érdekli az, sem őket, hogyha egy teljes város elpusztul ténykedésük miatt, lásd Kolontár…

  2. Ezzel egyetértek, Blaze, nemrég írtam hasonlót: ha nagyon elfogadunk egy forgatókönyvet vagy nagyon elképzelünk, akkor könnyen lehet, hogy pont az igazságot nem tudjuk majd befogadni, annyira ragaszkodunk az általunk kialakított nézőponthoz.

   1. Csak még annyit, hogy A Biblia kódja c. “jóskönyvből” olvasták ki, hogy a robbanás helye,a “kezdet” Líbia lesz. A könyv arról szól, hogy a Bibliában sorokat rendeznek különböző rendszer szerint, amit csak számítógéppel lehet megcsinálni, és olvashatóvá válnak így üzenetek. Azt írták ebben, hogy a 9/11-et is ennek alapján olvasták ki, “tornyok” és időpont, és szóltak ismerősöknek, hogy ne menjenek be aznap dolgozni, nahát, éppen zsidók voltak …

    1. Ezzel azt akartam mondani, hogy feltételezték, “ők csinálták mert nem voltak ott” viszont jó tudni hogy Isten óvta meg őket.
     “Isten vagyok és nem ember” mondja az Úr: akit szeret, meg nem bánja, Ő HŰSÉGES!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend