Nagytestvér

Veszélyes vagy? Az új rendőrségi szoftver a közösségi médiát is pásztázza, hogy eldöntse

?Mert a beszédedből ítélnek majd igaznak, és a beszédedből marasztalnak el téged.? ? mondta Jézus a farizeusoknak1.

Miközben tudjuk, hogy egy napon mindannyiunknak számot kell adnunk Isten előtt szavainkért, aki nem a látszat, hanem szívünk gondolatai alapján ítél2, a földön egy sokszor igazságtalan és egyre inkább robotizált, így eredendően hibás rendszer dönti el, hogy mit is értettünk egy-egy megnyilvánulásunk alatt.

A politikai korrektség, az ideológiai megosztottság és megosztás világában Nagytestvér és kistestvérei folyamatosan figyelnek, a technikával pótolva azt a hatalmat, ami egyedül Istené.

Egy-egy általunk vagy rólunk elejtett szó pedig akár börtönt is jelenthet manapság, vagy eldöntheti, hogy megkapunk-e egy állást, előléptetést, állami kedvezményt vagy egyéb lehetőséget.

A Washington Post a következőket írja:

Az új Beware (jelentése: vigyázz) nevű veszélyelemző szoftver igen ellentmondásos és sokat elárul arról, hogy merre tartunk. A programot jelenleg Fresno városában teszteli a rendőrség.

Amikor egy rendőr kiérkezik egy riasztás helyszínére, a Beware automatikusan ellenőrzi a címet, aminek eredményeként kiadja az ott regisztrált lakók nevét, akiket azonnal le is ellenőriz a nyilvánosan rendelkezésre álló adatok alapján, majd zöld, sárga vagy piros színkóddal látja el a címet.

A szoftvert kifejlesztő Intrado nem árulja el program működési mechanizmusát, üzleti titokra hivatkozva, így nem tudni, hogy milyen súlyt nyom a latban egy korábbi vétség, büntetett előélet vagy egy veszélyesnek minősített hozzászólás a Facebookon, de az kiderült, hogy a szoftver bejelöl bizonyos incidenseket és jelentést készít róluk a felhasználó számára.

Promóciós anyagaiban az Intrado azt írja, hogy a Beware meg tudja állapítani például, hogy az adott címen lakó illető mondjuk egy poszttraumatikus stressztől szenvedő háborús veterán, akit korábban már elítéltek erőszakos cselekményért és aggasztó üzeneteket posztolt saját háborús tapasztalatairól a közösségi médiában.

?

Rob Nabarro, egy polgárjogi ügyekre specializálódott Fresno-i ügyvéd szerint az már önmagában aggasztó, hogy kizárólag az Intrado van tisztában azzal, hogy a Beware miként állapítja meg egy személy veszélyességi besorolását. Ezt még a rendőrség sem tudja. Aggasztónak tartja továbbá azt is, hogy a rendszer veszélyesnek minősíthet valakit egy ártalmatlan megjegyzés, például a rendőrséggel szembeni kritikus vélemény félreértelmezése alapján és így keményebb fellépést válthat ki a rendőrökből.

?Manapság egy rendőri intézkedés nagyon veszélyes lehet egy állampolgár számára.?

Mostantól tehát nemcsak a bűnügyi vagy egészségügyi adatbázist használhatják fel az állampolgárok ellen, de minden informális fecsegést és kulcsszót is, amit az ember szabadidejében kiejt a száján vagy lepötyög a billentyűzeten.

Tudjuk, hogy a rendőrség már egy ideje figyeli a magas rangú politikusokkal és egyéb fontos személyekkel kapcsolatos veszélyesnek vagy fenyegetőnek minősített megjegyzéseket és nemcsak figyel, hanem intézkedik is a meggondolatlan ?szerzők? ellen.

Mostantól azonban minden aprócska részletről és elejtett megjegyzésről is tudni fog, amelyekről nem feltétlenül képes megállapítani, hogy valóban veszélyes hozzáállást takar-e.

102314-fusioncenter

A Washington Post érdekes bepillantást nyújtott a rendszer működésébe:

Hétfő délután. A központban óriási a sürgés-forgás. A rendőrségi rádió csatornája ontja a híreket ??acélrúddal felfegyverzett gyanúsított? ? miközben öt diszpécser ül a kijelzőkkel borított falak előtt, igény szerint kérdezve le a keresett információkat, hogy munkájukkal segítsék a napi átlag 1 200 vészhívásra kiérkező rendőrök munkáját.

A kezelők folyamatosan ki-be zoomolnak a falakat borító, 200 rendőrségi kamera feedjét közvetítő 57 kijelzőn. További 800 csatorna információja áll rendelkezésükre szükség esetén, a város iskoláiban felszerelt térfigyelő illetve közlekedési kamerákból, amikhez hamarosan 400 új stream is hozzáadódik a rendőrökön viselt kamerák révén, de szükség esetén a cégek által üzemeltetett térfigyelő kamerák adását is le tudják hívni.

A kamerák azonban csupán egy területet képviselnek a rendőrök munkáját segítő eszköztárból. A rend őrei bármikor kereshetnek a 2 milliárd rendszámot tartalmazó adatbázisban de a ShotSpotter nevű rendszer és a városban elhelyezett mikrofonok segítségével azt is megállapíthatják, hogy egy bizonyos lövést pontosan hol adtak le. A Media Sonar nevű program pedig a közösségi médiát pásztázza, illegális tevékenységek után kutatva. Ezeket az eszközöket megfigyelésre, iskolák elleni fenyegetettségek és a bandákkal kapcsolatos kulcsszavak kiszűrésére használják.

Egy biztos, a Különvéleményből megismert világ többé nem tudományos fantasztikum, hanem a közeljövő bűnüldözési módszere. A rendőrállam viszont a várttól eltérő alakban érkezik. A mindenkit elnyomó politikai párt vagy feltörekvő diktátor helyett a technológiát és a bürokráciát bevető erőkkel állunk szemben.

Azt azonban sohase felejtsük el, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van3.

Forrás: az shftplan.com cikke alapján

 1. Máté 12:37 []
 2. 1. Sámuel 16:7 []
 3. I. János 4:4 []
Előző posztKövetkező poszt

11 hozzászólás

 1. 💡 Hogy veszélyes vagyok-e..?Csókolom!Áldjuk a veszélyes embereket! 💡 Áldjuk őket,és ne átkozzuk!Akár bennünk van ez a veszélyes ember,akár a Nagy Tesóban,akár az üldözőinkben,akár a tanítóinkban,akár a templomainkban,akár a lelkészeinkben,akár a papjainkban találjuk meg veszélyes emberünket.Áldjuk a veszélyes politikusokat, a veszélyes tudósokat,a veszélyes orvosokat,de ne átkozzuk a veszélyes házastársunkat se (ez alól én fel vagyok mentve 😀 ),se pedig ne átkozzuk a Pápát,ahogy ne átkozzuk az Iszlám Államot sem.Áldjuk a bevándorlókat,áldjuk a kivándorlókat,a helyzetet,hogy már megint egy hosszú sor végén állunk a pénztárnál,áldjuk a közben elénk furakodókat is,meg a lépcsőházban már megint büdös cigit szívó szomszédunkat.Mivel akik Jézusban vannak,azoknak nem csak néhány dolog van a javukra,hanem minden,MINDEN 💡 a javukra van (Rómabeliekhez 8:28),ezért áldjuk és ne átkozzuk a minket titkon megfigyelőket,hogy ezzel is közelebb segítsük az örök szabadságuk felismerését Jézusban,és ugyanígy tegyünk a szoftvert kifejlesztő Intrado céggel,akik nem hajlandóak elárulni ezen program működési mechanizmusát.Abból a tényszerűségből kiindulva,hogy Istentől már eleve úgy vagyunk elrendelve,hogy karakterünk hasonlatos Jézushoz,és hogy olyanok vagyunk,mint Ő (Rómabeliekhez 8:29),imádkozzunk Soros Györgyért,Albert Pike-ért.Mert ha csak azokhoz vagyunk jó fazonok akiket szeretünk,mit várhatunk az élet Istenétől?Hiszen minden bizonnyal a dzsihádisták is remek emberek az őket szeretőkhöz.

  “Mit mondunk azért ezekre?Ha az Isten velünk,kicsoda ellenünk? 💡 Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett,hanem őt néhányunkért……izé……..mindnyájunkért M I N D NY Á J U N K É R T 💡 💡 odaadta,mi módon ne ajándékozna vele együtt MINDENT minékünk?Kicsoda vádolja az Isten választottjait?Isten az,aki megigazít.Kicsoda az,aki kárhoztat?Krisztus az,aki meghalt,sőt aki fel is támadott,aki az Isten jobbján van,aki esedezik is érettünk: Kicsoda szakaszt el minket Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás,vagy üldözés,vagy éhség,vagy meztelenség,vagy veszedelem,vagy fegyver-é?Amint meg van írva: Te éretted GYILKOLTATUNK minden napon; olybá tekintenek minket,mint a vágó juhokat.De mindezekben felettébb diadalmaskodunk Az által,aki MINKET SZERET.Mert meg vagyok győződve,hogy sem halál,sem élet,sem angyalok,sem fejedelmességek,sem hatalmasságok,sem jelenvalók,sem következendők,sem magasság,sem mélység,sem SEMMI MÁS TEREMTMÉNY NEM SZAKSZTHAT EL MINKET AZ ISTENNEK SZERELMÉTŐL,mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.”(Rómabeliekhez 8:31-39)

  💡 Szerintem ne azok mondják meg,hogy hogy érezzünk vagy,hogy mi fájjon nekünk,akiket nem szeretünk!Nehogy már ránk kényszerítsék,hogy hogyan viselkedjünk – ránk,akiknek végtelen a szabadsága Jézusban!Istennek jobb ötlete adódott az átkozásnál,Istennek ugyanis az az ötlete támadt,aki testté is lett,és lakozék velünk együtt ezen és bármely más világon.

  1. Kedves Oszkár!

   Valóban inkább áldani kell egymást,mert az emberek már túl sokat átkozódtak a történelem folyamán,és ezzel lett ilyen hatalmassá az elit,hiszen mondjuk nem is tehettek mást,minthogy az emberek átkozódásaikból arattak,de amit arattak,azt el is vesztik,hiszen azért nem tudni,hogy hány ember fogja még áldani rajtunk kívül az ellenséget is.
   Mert ugye az áldásoktól képesek változni az emberek,de ez egyes emberektől is függ,hogy befogadják-e,a szívüket feltöri-e a szeretet.

   1. Kedves István!Nagyon örülök,hogy egyetértünk!Tényleg kijutott már az átkozódásokból bőven,és már csak ezért sem érdemes átkozódni.Meg azért sem,mert Isten mindannyiunkat olyannak lát,amik igazság szerint eredetileg is vagyunk: áldottnak.Én abban hiszek,hogy végül minden ember szívét feltöri Isten végtelen szeretete -a szavaiddal élve-,sőt véleményem szerint ez már meg is történt.Hiszen minden ajándékot már megkaptunk Tőle Jézusban,mielőtt kértük volna azokat.; mert jól tudja a mi Atyánk,hogy mire van szükségünk.(Máté 7:8) Ugyancsak ebben a részben van Máténál,nem sokkal az előző idézet után,hogy Jézus elénk tár egy igazán átható imádságot.Így kezdi: “Mi Atyánk…” Tehát Ő mindannyiunk Atyja.Szerelme is.Szóval,nem hiszem,hogy bármelyikünk is bajban lenne. 🙂 Helyesebben mondva,azt hiszem,hogy egyikünk sincsen bajban.

    1. “Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak mondják.” Máté 5.9

    2. kedves Oszkár!

     Röck Gyulától olvastam egy érdekes cikket,az Antikrisztus és a Hamis Próféta címűt.
     Abban azt olvastam egyik fejezetében,hogy idézem:
     A sátán műve vagy akciója kezdettől fogva folyik.Mindketten:úgy az Úr Jézus,mint a sátán alkotnak(bár hozzáteszem,hogy utóbbi nem alkot,de így van benne az írásában).Az Úr igazi műve az Egyház,a sátáné a világ.E kettő közeledése,majd a világnak az Egyházban való felszívódása lesz a Krisztus Királysága.de addig a sátán mindent elkövet,hogy ezt a felszívódást a Világ krisztianizálását megakadályozza.Úgy tudom,ezt az írását az 1950-es évek körül írta még .

    3. Kedves István!Nem ismerem ezt az írást,amit említettél.Nagyon remélem azonban,hogy a világ nem ilyen kettős,mint ahogy abban le van írva.Nekem azt a távol-keleti szimbólumot juttatta eszembe,tudod,a jin-jangot.Hogy nem létezhet a jó a rossz nélkül,meg ilyesmi… A Biblia teljessége számomra viszont azt a “botrányos képtelenséget” hirdeti,hogy Jézusban nagyon is létezhet. 🙂 Két világ van: egy létező és egy nemlétező.És ez a két világ szerintem nemigen keveredik. 🙂 Elnézést,István,csak próbálom kifejezni a szavakkal leírhatatlant…

  2. Kedves Oszkár!

   Mélységesen egyetértek. Az más kérdés, hogy ez nem könnyű. Én pl saját megszokásaim rabja vagyok és elég vehemens természettel vagyok megáldva, biztos nem véletlenül.
   Nekem a tieidhez hasonló gondolatok segítenek önmagamra reflektálnom.
   Nagyon kevés a valóban gonosz ember, ők is céllal vannak itt.

   Én nem találkoztam olyan emberrel aki valóban rosszat akart volna, sőt. Ők is mint mi mindannyian meg voltunk, vagyunk győződve arról, hogy jót akarunk. Tudatlanságunk és magunk előtérbe nyomása mely a mondást szülte, miszerint: a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve.
   ha valaki hibázik, azt szokta mondani: nem azt akartam, nem ez volt a szándékom. Így sikerült.
   Nekem ez volt a fordulópont, mikor ezt valójában magamévá tudtam tenni. Az más kérdés, hogy ez sikerül e mindig, mondjuk egy kiabálás közepette.
   De ha nem, hát nem, így még jobban meg tudok bocsátani másoknak. Lám-lám neked sem sikerült kedves nagyokos! Hát nekik sem. Mi is a különbség?
   Egy nagy semmi. Csak máshol vagyunk az úton.
   A vicces, hogy még megbocsátani sem lehet egoból, abból aztán nem, hacsak nem akarunk a nagy megbocsátó jó ember szerepében tetszelegni, megint becsapás.
   Csakis kegyelemből tudunk megbocsátani.
   Mindent át kell adnunk az Atyának. Csak nézni lehet életünk színjátékát.
   “Viseld úgy a világot, mint egy könnyű ruhát!”
   Jézus bölcsessége olyan mély és tiszta! Sokat szenvedett érte és mindent, de mindent tud a kálváriánkról. Az összes buktatóra újból és újból felhívja a figyelmünket. Áldjuk a nevét, hogy a forráshoz vezet minket!

   1. Kedves Balázs!Ennél a forrásnál vagyunk már,éppen ezt akartam kifejezni,és a megbocsájtásról egy szót sem ejtettem.Ez a megbocsájtási kényszer,akárcsak a vallásosság,egy dologra jó szerintem,hogy az Istennel való maradéktalan egységünket megkérdőjelezze..Azonban ha már annyira megbocsáthatnékod 🙂 van,akkor szerintem kezd magadon.Így legalább eszedbe fog jutni,hogy Jézus veled együtt támadt fel,és így a bűneidnek annyi,meg egy bambi.Sose is léteztek.És így azt a tiszta személyt tudod majd a világra vetíteni,amilyennek Isten is lát téged eredeted szerint,és aki igazság szerint is vagy.Aki eredet szerint vagy,vagyis Istentől származó,az aki Jézussal együtt feltámadt.De még mennyire,hogy fel!Méghozzá még azelőtt támadtál fel Jézussal,mielőtt a sosem létezett bűneid megöltek volna.Szerinted vehemens természeted van,Isten szerint azonban meg Isteni természeted van – legalábbis,eredetileg.Abból az eredetből kifolyólag,amire utaltál.Természetesen nem értettem szó szerint ,hogy áldjuk az Iszlám Államot és hogy imádkozzunk érte,hanem azt akartam kifejezni,hogy eredeti természetünknél vagyunk.Az Iszlám Állam lehet valóságos,de biztosan nem igazi.

    Az,amit fordulópontnak neveztél önmagad számára,nekem is fordulópontot jelentett ugyanígy! 🙂 Ebben a felismerésben tényleg el lehet merülni,és ha igazán átadja magát ennek az ember,talál ott még mást is.Mondjuk,önmagát.Hiszen ha önmagát nem ismeri fel az ember,akit pedig lát,hogyan ismerhetné fel az Istent,akit nem lát..? 🙂

 2. Na most beugrott egy félig vicces dolog: Két tini egy vidójátékról beszélget( alkalmasint fps) és repkednek a “bemegyünk a szobába és lelőjük mindet” vagy ” kézigránáttal kipucoljuk” mondatok. Mire hirtelen megjelenik a kommanó és ott talál 1 tinit amint egy játékkal darálja a virtuál ellent. Hát hm….

  Amúgy a főpróba már megvolt, gondolom sokan emlékeznek hogy egy huszon éves srácra rontott a tek mert pornó oldalakat nézet,t valaki(k) ellopták a mail jelszavát, és baracknak küldtek egy irgumburgum levelet. Mire onnan ideszóltak hogy ugrás, az itteni kommanósok meg csak annyit kérdeztek hogy milyen magasra és meddig maradjunk fent…

  Szóval ez nem új dolog csak figyelni kell. Annyi történt hogy most hivatalosan is bevezették. Van rá “nyomós” indokuk ugye.

 3. Nagyon foglalkoztat a Jelenésekben leírtak manifesztálódása, azért is vagyok itt jelent sokszor (ma már nem kizárólag és elsősorban azért), gondolom, a többséget szintén.
  Úgy érzem, kapcsolódik a fővonalas média egy cikke ide:
  http://index.hu/tech/2016/01/15/kina_kreditrendszer_allami_megfigyeles_big_data/

  A cikk trendjét illetve a fenti cikket összevetve elég egyértelmű a trend, ami a Jelenések 13:16-18-ban írtak felé mutat. Hozzászámolva még, hogy teszem azt 5 éve még hogyan gondolkodtam erről az akkori ismert események alapján, még mindig tartom azt az álláspontot, hogy az események exponenciálisan gyorsulnak, és amire most 15-20 éven belüli megvalósulást mondanánk, sokkal hamarabb is bekövetkezhet.
  Aki teheti, szaladjon most olajért a lámpásba, akinél van, az őrizze, és gyújtogassa más lámpását is, hogy mindenkié világítson.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend