Elmélkedések

Egy tökéletesen romlott és romlottságában is csodálatos világ

Néhány napja belefutottam egy olyan mémbe, ami az oldal egész történetét végigkísérte.

A kezdetektől fogva rendszeres időközönként megkaptam a vádat, hogy a cikkek rémhírkeltőek és félelmet gerjesztenek, és bár az írások hangvétele nagyon sokat változott az évek során, a cél ennek mindig is éppen az ellenkezője volt, még ha az erre használt eszközök bizonyára hagytak némi kivetnivalót maguk után, főleg eleinte.

FBmemeAztán pár napja belebotlottam egy képpel illusztrált mémbe a Facebookon, ami szerint a kedves felhasználó vagy éppen a világ, valahol az 1984, a Szép új világ, a Fahrenheit 451 és a Szolgálólány meséje metszetében leledzik napjainkban.

Anélkül, hogy kielemeznénk, miért nem szerencsés ezt a négy történetet egy lapon említeni, az illusztráció nagyon szíven ütött, mert bár tisztában vagyok azzal, hogy a világ rossz bőrben van, soha, egyetlen percig sem éreztem azt, hogy négy irányból szorongatna az elnyomás.  Ehelyett lépten nyomon Isten csodálatos kegyelmét és szeretetét látom és mielőtt valaki azt mondaná, hogy persze, mert én nem Palesztinában, Észak-Koreában vagy Afrika egyik nyomorgó szegletében élek, hadd mondjam el, hogy azok, akik történetesen ott élnek és hozzám hasonlóan tudják, hogy Valaki meghalt azért, hogy ők élhessenek, még nálam is csodálatosabb színben látják a helyzetet. (Például: A világosság Atyja vagy A mennyei ember, hogy csak két példát említsek a sok száz vagy ezer közül.)

Való igaz, hogy az élet átmeneti körülményei igen rondák tudnak lenni, az élet maga örökkévalóan gyönyörű. A belélegzett levegő, a kék ég, a tavaszi szellő, a viharban is csicsergő madarak.

Persze időnként nemcsak viharfelhők tornyosulnak felettünk, hanem igazi ítéletidő dühöng, de minden egyes pillanatban egy igazi csoda részesei vagyunk, amit életnek neveznek.

A megváltást sóvárogva váró természet és a megváltást hol homályosan, hol sehogyan sem látó emberiség mindent összevéve akkor is az Isten által megálmodott és megalkotott csodában él és mozog, amit bárki felfedezhet, aki ki meri nyitni a szemét. Az élet tengerén sok törmelék és veszélyes partszakasz között navigálva hajózunk, de közben nem szabad levennünk szemünket a veszélyek és nehézségek között, felett és alatt lüktető isteni csodáról és tökéletességről, főleg akkor nem, amikor legszívesebben becsuknánk a szemünket, mert a sötétség is jobb alternatívának tűnik, mint a fizikai szemeink elé táruló látvány.

A rések és repedések között mindig látható a tökéletesen egész és örökkévalóan csodálatos.

Hálás vagyok, hogy olyanokkal utazhatok, akik mindig visszairányítják tekintetem a lényegre. Ebben a konkrét helyzetben történetesen Mick Mooney volt az. Köszönöm.

Előző posztKövetkező poszt

17 hozzászólás

 1. Egy kis kiegészítés Péter hozzászólásához: az elragadtatás a hetedik trombita megszólalásakor történik, a hívek nincsenek a földön a 7 pohár kitöltése alatt.

 2. Kedves Oszkár!
  Beszéltél újszövetségről és régiről, én csak megújított szövetségről tudok, amit Yahua Fia Betöltött és az Ő iránymutatását kellene követnünk, amik az Ő törvényei. Hol van az az Írásokban, hogy Yahusha eltörli a törvényeket és újakat ad?

   1. Az igaz, hogy Jézus azt mondta, hogy az új bor új tömlőbe való, mégis, emellett: “Nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt vagy a prófétákat, hanem hogy beteljesítsem.”

    1. Igen Éva!
     Beteljesítette az összes prófétálást és törvényt!
     Hiszen Ő az ÚT az Atyához! Ha nem cselekedjük, amiket a Messiás cselekedett!
     Tehát az égadta világon semmilyen törvényt nem törölt el, hanem megújította Őket és eltörölte az ellenünk szóló vádiratot! Ne keverjétek ezeket össze!

 3. Szerintem a hozzászólók hangvétele is sokat változott az idők során. 🙂 De ha már idő, az idők jelein… Így is lehetne értelmezni: a változások jelei.Ez az internetes portál valójában erről szól.És ezek szerint eleget is tesz ennek.Miféle változást hirdető fórum engedheti meg magának, hogy nem változik?A stagnálók szerint rossz irányba, mert a stagnálók mindenféle irányát a változásoknak rossznak tartják.Az idő egyébként is változást kifejező, de inkább kikényszerítő valami.Habár az idő relatív, mégsem változik, mert egy bizonyos vonatkoztatási rendszer megfigyelője számára mindig ugyanaz, ugyanúgy telik.Hát, a psziché avagy a tudat állapotai szerint azonban mégsem állandó, úgyhogy nagyon kacifántos dolog lenne megfogalmazni, mi is az idő.Hogy a változások kényszerítik-e ki az idő múlását, vagy azért változnak a dolgok, mert telik az idő, senki sem tudja.A materialista dialektika szerint a lét határozza meg a tudatot, viszont fizikai kísérletek eredményei bizonyítják, hogy legalábbis kvantum szinten a megfigyelés mindent befolyásol.Tehát a valóság, vagyis a lét, sosem ismerhető meg igazán, mert a megfigyelés révén mindig módosul.Hogy ez így van-e, ezen még Albert Einstein és Niels Bohr is kb 25 éven keresztül vitatkozott.Aztán a kísérleti berendezések technikai lehetőségei közben fejlődtek, és ugyan már Einstein halála után, de még Bohr életében, bizonyossá vált a kísérletek révén, hogy a megfigyelt valóság és a megfigyelő komplementer, vagyis: egyetlen rendszert alkot.Ez a komplementaritási elv, magyarul: a koppenhágai értelmezés. :mrgreen:

  Szóval, a valóságról csak kialakított értelmezésünk lehet.Az ember integritásának, egységének, egészségének megbomlása ott kezdődik, amikor ez a kialakított értelmezés és kép beleragad egy személyiségcsapdába.Ezt most nem akarom tovább feszegetni, de az biztos, hogy egy folyó sodrása erejének bizonyos időn felül semmi sem tud ellenállni.Még ha általában nem is igazán tudatos, de megfigyeléseinket, értékalkotásainkat folyamatosan tesszük, de sosem ugyanott és sosem ugyanakkor.És ott, ahol ebben a folyamatban elakad a lemez, azt adatoljuk, és abból kovácsolunk személyiséget magunknak – és még csak alig tudunk erről.Hát, mindenkinél kialakulnak a határock, amihez aztán bőszen ragaszkodik.És aztán beindulnak az emberi játszmák… És akkor megfogalmazzuk ugyanazt a kurta mondatot, amit Jack Keoruac is az Úton című nagy kedvencemben: “Pusztul a világ.” Pedig nem!Csak a világról kialakított téves nézetünk van pusztulófélben.És ráadásul, minél inkább ragaszkodunk ehhez a képhez, annál randább ez a pusztulat.

  Egy szónak is száz a vége 🙂 : változni kívánatos.És ez nem választás kérdése, semmi demokrácia!Hogy ez mégsem a halálunkat jelenti, arra az lehet a magyarázat, hogy a létező, de kimondhatatlan és kigondolhatatlan valóság szeret minket.

  1. Azok a kísérletek, amelyek aztán a Bohr-féle komplementaritási elvhez vezettek, annyira bántotta komonyista blokk filozófiájának a csőrét, hogy kénytelenek voltak a legnagyobb fizikusaikat rászabadítani a problémára.Merthogy, ugyebár, a kísérleti eredmények ellenére, be kellett bizonyítani vagy legalábbis, le kellett írni, hogy a(z emberi) tudat csak passzív résztvevője az anyagi világnak, ergó, nincsen is más, csak az anyagi világ.A komplementaritási elv, aminek megfogalmazója, Niels Bohr, akiről azt mondták, forródrótja volt a Jóistenhez, annyira romba döntötte a dialektikus materializmus lényegét, hogy csodálom, hogy a “keleti blokk” még annyi ideig élhetett utána.(Élhetett, mert a “nyugati” támasztotta, mert az sem volt más.) Egy csomó könyvet kellett volna írniuk, hogy a komplementaritási elv hüjeség, ehhez képest én csak egy lényeges szakmai munkával találkoztam (igaz, én csak egy egyszerű kóbor lovag vagyok 😀 ), ami ezen elv materialista nézetét erőltette.Nagyon meggyőző is volt!Habár most egyetlen sorát sem tudnám visszaadni, mert már nagyon régen olvastam, és örültem, ha valamicskét fel tudtam belőle fogni percekre.Tényleg meggyőző volt, de elenyésző próbálkozásnak bizonyult.Voltak, akik Lázár feltámasztására is csak annyit mondtak, hogy biztosan csak aludt.Az pedig, hogy a valóság nem a dialektikus materializmuson alapszik, onnan tudható, hogy Jézus világossá tette benső hatalmunkat: ha hiszünk, hegyeket tudunk mozgatni.De hogy került oda az a hegy? 😀 És minek mozgatni azt?Az ilyesmi nem olyan fontos, és ezt Pál apostol a korintusziakhoz írt első levele 12. részében világossá is teszi, és azt mondja, hogy az ilyeneknél van valami fontosabb.Majd megírta a 13. részt… A 12. részből kiderül, hogy a hegy és a hit komplementer fogalmak, ahogyan az idők és a jelek is, és az Ó- és Újszövetség is.A 13. rész pedig nem érvényteleníti a tizenkettediket, “csupán csak” új dimenziókat nyit meg… Aki abba belép, annak számára úgy változtak meg a dolgok, hogy minden maradt a régiben. :mrgreen: Mert a változás és a “változatlanság” szintén komplementer.Az Alfa és az Ómega is komplementer.És ezt nem Jézus találta ki, hanem rendkívüli és egyedüli módon Ő “csak” megélte mindezt, és bebizonyította, hogy a halál nem más, mint maga a feltámadás.Isten és ember szintén komplementer.Ezt a dialektikus materializmus nem látja.Hát, mindannyian materialisták vagyunk… Ezért szenvedünk és ezért okozunk szenvedést, mert a nézeteinkkel a valóság nem törődik.Jézus viszont törődik velünk.Szenvedhet-e az, aki Isten kegyeltje?Az idő ugyan telik, de sosem fogy el…

   1. Vagy mégis? 😉

    “Ekkor az angyal, akit állni láttam a tengeren és a földön, felemelte jobb kezét az égre, és megesküdött az örökkön-örökké élőre, aki teremtette a mennyet és a benne levőket, a földet és a rajta levőket, a tengert és a benne levőket, hogy nem lesz többé idő, hanem azokban a napokban, amikor megszólal a hetedik angyal trombitájának hangja: beteljesedik az Isten titka, ahogyan hírül adta azt szolgáinak, a prófétáknak.”
    ‭‭Jelenések‬ ‭10:5-7

    És a tetejébe még egy titok is 🙂

    1. Egy folyónak is csak akkor látjuk a kezdetét és a végét, ha egy térképen, nyomtatásban szemléljük. 🙂 Egyébként szabad és végtelen.Induljunk csak el bármelyiken…

     “Amikor Hyakujo látogatóban volt mesterénél, egy csapat vadliba repült el felettük.
     – Mik azok? -nézett fel Baso mester.
     – Vadlibák, uram.
     – Hová repülnek?
     – Már el is mentek, uram.
     Ekkor Baso úgy megcsavarta tanítványa orrát, hogy az felkiáltott.
     – Azt mondod, elmentek?Mind itt vannak kezdettől fogva. -harsogta Baso.
     Hyakujo ekkor megvilágosodott.”

     https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46644882_351357638773339_6904913381547835392_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_eui2=AeGonf3U1k4uHwN6lkUYObzBt7noeQvNUC7NPP1CNFRbFcRBfxofy5lHewNFiCO0u4094F4-c_yPBKeQe0ZMOXONYIFIvXDssqGvnKQJ0eySXg&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=47cbb64195ffe85618b32c0cfb2519a0&oe=5D8C59A2

    2. A hetedik angyal az utolsó csapást és a közvetlen véget jelenti Jelenések 19 szerint. “A hetedik angyal is kitölté az ő poharát a levegőégre; és nagy szózat jöve ki a mennyei templomból a királyiszéktől, a mely ezt mondja vala: Meglett!
     És lőnek zendülések és mennydörgések és villámlások; és lőn nagy földindulás, a milyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy.
     És a nagy város három részre szakada, és a pogányok városai elesének; és a nagy Babilon megemlítteték az Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsult haragja borának poharából.
     És minden sziget elmúlék, és hegyek nem találtatának többé.
     És nagy jégeső, mint egy-egy tálentom, szálla az égből az emberekre; és káromlák az Istent az emberek a jégeső csapásáért; mert annak csapása felette nagy.”

     Ezek után fog megtörténni Krisztus eljövetele, az elragadtatás és az első feltámadás a szentek számára.

    3. Hinnünk kell ebben a hozzáér és elesik az ember prédikátorokban, ez olyan démoninak tűnik.

    4. Énok könyvében is az van az ördög 4-et visz el mig Isten 1-et, akkor ki nyer?
     Lehet a 4 kárhozatra jut és 1 üdvösséget nyer de ez akkor is gáz.

    5. Kedves Öregharcos!
     Isten a szeretet és Isten tökéletesen igazságos. Nem biztos, hogy ez megegyezik a mi emberi igazságosságunkkal, de abban biztosak lehetünk, hogy mindenek végén minden tökéletes és igazságos lesz.
     Isten megtehetné, hogy minden embert, az egyes emberek akaratától függetlenül megvált, és automatikusan a mennybe repít, de nem ezt teszi, mert két fél között csak úgy lehetséges szeretet, ha mindkét fél önkéntes alapon szereti vagyis viszontszereti a másikat. Máskülönben nem is lehet szeretetnek nevezni.
     Ha egy elméletet gáznak gondolsz, akkor az is lehet, hogy annak nem sok köze van Istenhez. Énok könyve hasznos és érdekes forrás sok kérdésben, de nem szabad szentírásként tekinteni rá.

    6. Nem lehet összemérni Istennek és a sátánnak erejét, hiszen ez utóbbi le van győzve Jézus keresztje által … csak jól “titkoljuk” !

   2. A komplementerek amelyeket soroltál, igencsak hagynak kívánni valót maguk után, nem valószínű hogy “komplementert” .. egyszerűen NINCS mindennek ellenkezője, kiegészítője (?)
    “fordítottja” – és, ha innen kezded olvasni, nagyon gáz – bocsi kedves Oszkár 🙂

    1. Ez nagyon érdekes én ezen az oldalon sosem jártam gondolatban, hogy amiket írsz az rémisztő!?
     Nézzenek meséket amiket most animálnak vagy japán animeket.
     Azokban aztán van rémisztő és borzalmas, én halálra rémültem amikor egy kisfiú meg egy kislány a mesében életre keltett egy gnómot azokkal a fura zsidó írás jelekkel a homlokán.
     Ezt nézi egy kisgyerek? Napokig rémálmaim voltak.
     Japán animék még vadabbak démonok, szexuális szörnyek, véres jelenetek tömkelege, és nincs ráírva hogy 18. éves kortól.
     Egyszer voltam kíváncsi ezekre utána tele hánytam a vécét olyan sokkot kaptam. Azóta a Kalánka nénit se merném megnézni, és a Kitti cicát se akármi is az. Az a cica szerű szörny egy szexi szimbólum. A nő legyen ilyen kis cuki izé. Gyereknek nem való ebben biztos vagyok, nekem se ,mert rosszullét jön rám. A kitti nő egy gésa röviden és csúnyán. Kitti lehet egy férfi is ha izé ribi.
     Inkább a veszélyes rajzolt rémdolgokra kéne ráírni ,hogy felnőtt korban, erős gyomorral szabad megnézni. Azokról a játékokról nem is beszélve, amiket tele raktak véres jelenetekkel, kamaszok játszanak velük. Bár lehet nekik izgalmas ahogy ölik egymást azok a lények, és kilóg a belső szervük a lehető legélethűbben.
     Azt hiszem inkább elolvasom nálad az összes cikket…
     De nem a koránt azt soha többé, ha az a pszichopata Gábor angyallal beszélt akkor én nem hiszem el. Gyújósnak jó papír alapú.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend