Hit és vallás, Idők jelei

Rejtett ébredés az iszlám világban

“És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.” 1. János 5:4

Forrás: worldrevivalnetwork.blogspot.com

Háborgó világunk egyes térségei nagyon más képet mutatnak, mint ahogy azt a fejlett országok lakói általában elképzelik.

A Közel-Kelet és Észak-Afrika legsötétebb szegleteiben soha nem tapasztalt ébredés zajlik. A hozzánk elérő hírek azt mutatják, hogy az elmúlt évtized során több muszlim vált Krisztus követőjévé, mint az iszlám egész 1500 éves történelmében összesen.1

A hihetetlen nehézségek ellenére nem kérdés, hogy a kereszténység folyamatosan terjed az iszlám által dominált területeken. Isten mindenesetre szemmel láthatóan készül valamire ebben a sokak számára elérhetetlennek tűnő világban.

Joel Rosenberg, evangéliumi Evangélikus keresztény kutató részletesen dokumentálta a folyamatot. Természetesen az alább ismertetett számok jelentősen változtak az Iszlám Állam ténykedésének következtében, a kutatás mégis hasznos betekintést nyújt a súlyos üldöztetés ellenére vagy talán éppen annak hatására elindult csodálatos folyamatokba.

Szudán

Számos hír támasztja alá, hogy a brutális háború sújtotta országban egyre többen válnak Krisztus követőjévé. Az iszlám erősségének számító észak-afrikai országból a következő hírek érkezek:

“2000 óta egymillió szudáni fordult Krisztushoz, nem az üldöztetés, háború és népirtás ellenére, hanem éppen ezek miatt, a hívők becsült száma Szudánban 5,5 millióra tehető.”2

Sokan úgy gondolják, hogy a szudáni nép által elszenvedett brutalitások katalizátorként hatottak a keresztény hívők számának növekedésére. A háború nem elnyomta, hanem erősítette az egyházat.

Pakisztán

Pakisztán nem olyan országként él a köztudatban ahol Isten nagy dolgokat hajtana végre, vitatott határain belül mégis a hit szikrája látszik felvillanni.

“A pakisztáni keresztény vezetők szerint a megtérések száma robbanásszerűen emelkedik az országban. Jelenleg hozzávetőleg 2,5-3 millió újjászületett, Jézust követő keresztény él Pakisztánban. Az afgán-pakisztáni határ mentén egész falvak térnek át a kereszténységre.”3

Egyiptom

Megbízható jelentések szólnak arról, hogy Egyiptom földjén is nagy ébredés zajlik.

“Az egyiptomi szolgálatok vezetői úgy becsülik, hogy Krisztusnak több mint 2,5 millió követője van az országban. Ezek között sok a megtért muszlim,” írja Rosenberg.

Kétségtelen, hogy az arab tavaszhoz köthető események komoly hatással voltak a keresztények életére ebben az országban, de a hitükhöz hűek erősek maradtak. A mártíromság arra készteti a külső szemlélőket, hogy megvizsgálják azok állításait, akik hajlandóak az életüket adni Jézusért. Sok csodálatos dolog történik Egyiptomban.

Irán

Meglepő módon Irán is az ébredés lángjait tapasztalja. Az erőszakos iszlám fundamentalizmus nem volt képes megakadályozni az Evangélium terjedését.

“Az 1979-es iszlám forradalom idején körülbelül 500 muszlim megtértről tudtunk az országban. 2000-re a keresztény tendenciák felmérése azt mutatta, hogy 220 ezer keresztény hitre tért testvér él Iránban, akik közül 4-20 ezer volt korábban muszlim. Azok az iráni keresztény vezetők, akikkel lehetőségem volt személyesen is beszélni elmondták, hogy Krisztus követőinek száma drámai mértékben megemelkedett a 2000 és 2008 közötti időszakban.”4

Jól olvastad. Mindössze 21 év alatt a keresztények száma 500-ról 220 ezerre emelkedett. Az általános vélekedéssel ellentétben a hit a legelképzelhetetlenebb helyeken is csendben terjed a színfalak mögött.

Szaúdi-Arábia

Hasonló hírek érkeznek az iszlám központjának számító országból is. Az ember nem számít a kereszténység terjedésére Mekkában, pedig pontosan ez történik.

“Az arab származású keresztény vezetők úgy becsülik, hogy 2005-ben hozzávetőleg 100 ezer muszlim hátterű hívő volt az országban és ez a szám szerintük mára tovább emelkedett.”5

Irak

A keresztények száma ebben a zavaros időket élő országban is növekszik, de természetesen hozzá kell tennünk, hogy az alább ismertetett számok az Iszlám Állam térnyerése előtti időkből származnak. Azóta nagyon sok keresztény halt mártírhalált vagy menekült el. Ugyanakkor önmagában az a tény, hogy az iszlám radikálisok külön hangsúlyt fektettek a keresztény hit terjedésének megakadályozására, azt sugallja, hogy a kereszténység hatása növekedőben volt.

“Az iraki keresztény vezetők 2003 előtt körülbelül 4-600 újjászületett keresztényről tudtak az országban, függetlenül a történelmi egyházak tagjaiként nyilvántartott névleges kereszténynek számító 750 ezer embertől. 2008 végére azonban az újjászületett hívők száma meghaladta a 70 ezret Irakban.”6

Tudvalevő, hogy az azóta eltelt években a hit terjedése komoly akadályokba ütközött, de ne feledjük, a mártíromság és az üldöztetés minden korban több, nem pedig kevesebb hívőt eredményezett és ez az egykori Babilon területén sem lesz másként.

Algéria

Az egész iszlám világ forrong és ez nemcsak az arab országokra igaz. Bár kisebb léptékben, de Algériában is ébredés indult.

“Több mint 80 ezer muszlim tért át a keresztény hitre az elmúlt években? Az iszlám papság olyan aggasztónak tartja a keresztények számának növekedését, hogy 2006-ben törvényt fogadtak el, ami megtiltja a muszlimoknak a keresztény hitre való áttérést, de még azt is, hogy megismerjék a kereszténység tanait, emellett megtiltja a keresztényeknek, hogy állami engedély nélkül összegyűljenek.”7

Jordánia

Jordánia egy másik közel-keleti iszlám ország, ami a keresztény ébredés újabb hullámát tapasztalja.

“Isten négy évtizede ébresztgeti a jordániai egyházat, ami különösen az elmúlt néhány évben hozott gyümölcsöt. Visszafogott becslések szerint a hívők száma 5 és 10 ezer között van az országban, az egyik legnagyobb jordániai szolgálat vezetője szerint azonban a valós szám közelebb áll az 50 ezerhez.”8

Más iszlám nemzetek

Valamilyen mértékben szinte minden iszlám államban érezhető volt a kereszténység erősödése az elmúlt 20 év során.

“Marokkóban 20 és 40 ezer között lehet a keresztény hitre tért muszlimok száma,9 az afgán hívők száma pedig 20 és 30 ezer között van.”10

“Kazahsztánban több mint 15 ezer kazah hívő él, míg a többi etnikum között több mint 100 ezer keresztény van az országban.”11

Rosenberg kutatásai szerint Libanonban az újjászületett keresztények száma körülbelül tízezer.12

Bár 50 évvel ezelőtt egyetlen muszlim háttérből származó keresztényről sem lehetett tudni Szíriában, ma 4-5 ezer hívő van az országban.13

Rosenberg adatainak figyelembevételével megállapíthatjuk, hogy az iszlám országokban összesen 13 millió keresztény él, akiknek túlnyomó része korábban muszlim volt.

Más megfigyelők

Joel Rosenberg nem az egyetlen keresztény, aki az egyház sorsát vizsgálja az iszlám világban. Más források is azt igazolják, hogy a helyzet változik. George Thomas újságíró a következőket írta:

“Afrika északi térségein keresztény ébredés söpör végig. Az evangélium számára korábban ellenséges területeken több tízezer muszlim vált Jézus követőjévé. Miközben a nap lenyugszik a Földközi-tengeren a muszlimok Észak-Afrika szerte soha nem látott tömegekben térnek át a Jézus Krisztusba vetett hitre. Szakértők szerint Isten kezének munkája érezhető Mauritániában, a Szaharai Arab Demokratikus Köztársaságban, Marokkóban, Algériában, Líbiában és Tunéziában is.”14

Tino Qahoush kutató és filmgyártó, a térség számos országát bejárta, hogy dokumentálja az ott tapasztalható keresztény ébredést.

“A misszió történelmében példanélküli, amit Isten tesz Észak-Afrikában, Mauritániától egészen Líbiáig. Abban a kiváltságban volt részem, hogy számos bizonyságot személyesen hallhattam.”15

Jayson Casper, a Christianity Today újságírója ezt írta az Arab-félszigeten végbemenő eseményekről:

“A Pew Kutatóintézet adatai szerint az Arab-Félszigeten a keresztények száma 2,3 millió” Az Öböl-menti Keresztény Közösség 3,5 millióra teszi a hívők számát” Az Egyesült Arab Emirátusok lakosságának 13 százaléka keresztény a Pew adatai szerint. Az Öböl-menti országok közül Bahrein, Kuvait és Katar együttes lakosságának 14 százaléka, míg Ománnak 6 százaléka keresztény. Még Szaúdi-Arábiában, az Iszlám legszentebb helyének, Mekkának a hazájában is 4 százalék a keresztény lakosság aránya?”16

Heidi és Roland Baker szolgálata a keresztény hit terjedésének egyik legjobb példája az iszlám világban. A Baker házaspár hihetetlen hatással vannak Mozambik brutális nemzetére. Szolgálatuk jelenlegi helye teljesen muszlim lakta övezet volt érkezésük előtt, azonban nem egészen tíz évnyi ténykedésük eredményeként a helyzet jelentősen megváltozott.

Heidi Baker Mozambikban
Heidi Baker Mozambikban

Kelly Head, a Christ For The Nations szolgálattól a következőket írta:

“A Baker család a mozambiki Pembában van teljes időben, ami Heidi szerint egy igazi ‘misszionárius temetőnek’ számított korábban, azonban nemrégen maga a kormány jelentette ki nyilvánosan, hogy Pemba már nem muszlim, hanem keresztény tartomány.”17

Afrika egykoron teljesen muszlim térségeinek átalakulását az iszlám vezetői is kezdik elismerni. 2001 decemberében Ahmad al Qataani sejk, a líbiai Iszlám Törvény Tudománya nevű szervezet elnöke az Al-Jazeera műholdas csatornán egy élő interjúban a következőket mondta:

“Korábban az iszlám jelentette Afrika legfőbb vallását és 30 afrikai nyelv volt, ami arab írásjeleket használt, ahogy Ön is megjegyezte. A muszlimok száma Afrikában 316 millióra csökkent, akiknek a fele észak-afrikai arab. Tehát Afrikának nem arabok lakta felében, amiről most beszélünk, a muszlimok száma nem haladja meg a 150 milliót. Figyelembe véve, hogy Afrika teljes lakossága 1 milliárd fő, rájövünk, hogy a muszlimok száma jelentősen csökkent a múltszázad elejéhez képest” És, hogy ez miként történhetett? Jelenleg 1,5 millió gyülekezet van itt, amelyek összesen 46 millió tagot számlálnak. Minden órában 667 muszlim tér át a keresztény hitre. Minden nap 16 000 muszlim válik kereszténnyé. Minden évben 6 millió muszlim lesz keresztény. Ezek nagyon nagy számok.”18

Ezekből a hírekből látható, hogy a kereszténység terjed, a kérdés persze, hogy miért. A választ részben egy olyan jelenségben találhatjuk meg, amire csak kevesen gondolnak nyugaton.

Miért terjed a kereszténység a Közel-Keleten és Afrikában?

Az iszlám és a Földközi-tenger térségének népei nagy jelentőséget tulajdonítanak az álmoknak, hasonlóan az ótestamentumi korokban és a korai kereszténység idején élt emberekhez.

Kr.sz. 610 óta, amikor Mohamed egy barlangban saját maga által isteni jelenéseknek gondolt látomásokat kapott, a muszlimok fontosnak tartják álmaikat és azok jelentését. Timothy Morgan a következőket írja erről:

“Az álmok “az ő világuk valóságának részét képezik. Mohamed hallgatott az álmokra és azt sugallta követőinek, hogy Isten üzenhet általuk, így odafigyelnek ezekre és beszélnek róluk.”19

Tom Doyle evangélista és pásztor, az E3 Partner szolgálat vezetője a Közel-Keleten és Közép-Ázsiában, a következőket mondta:

“A Szentírás mellett az egyiptomi történelmi feljegyzések is jelentős információt tartalmaznak az álmokról és látomásokról, amelyek meghatározó jelentőséggel bírtak egy nemzet által követett irányra. A nagy piramisokhoz közel feltárt egyik leletből az derült ki, hogy egy Kenhirkopsef nevű írnok egy Álomkönyvet vezetett, amiben 108 álmot és az azokkal kapcsolatos érzelmeket és tevékenységeket jegyezte fel.”20

Az elmúlt 20 év során számos esetről hallhattunk, amikor muszlimok álmokat láttak Jézusról, ami végül a Benne való hithez vezette őket. Url Scaramanga egy konzervatív evangélikus folyóiratban is megerősítette, hogy “gyakran előfordul, hogy muszlimok egy álom vagy látomás következtében találják meg hitüket”.21

Fontos lenne, hogy a keresztények is nyitottak maradjanak az Isten által használt eszközök felé, amit mások elérésére használ, hiszen láthatólag a Közel-Keleten az álmok jelentős szerepet kapnak ebben.

Nabeel Qureshi a következőket írja az álmok jelentőségéről:

“Azt hiszem, hogy az álmok azért játszanak fontos szerepet az iszlámot elhagyó és Krisztust megtaláló emberek történetében, mert a legtöbb muszlim hiszi, hogy Isten képes kinyilatkoztatni magát az álmaikban. Sőt, úgy tűnik, hogy ez az egyetlen módja annak, ahogy szerintük Isten kinyilatkoztathatja magát nekik. Így mivel hisznek abban, hogy Isten vezeti majd őket, Isten használja ilyen irányú hitüket.”22

Mivel egyesekben kérdések merülnek fel ezzel a megközelítéssel kapcsolatban, sokan szeretnék tudni, hogy a muszlimok közötti evangelizációban mekkora szerepet töltenek be az álmok. Georges Houssney egy kérdőívet állított össze ennek kiderítése érdekében és három év leforgása alatt 100 keresztény hitre tért muszlimot kérdezett meg arról, hogy milyen módon találta meg hitét. Arra a kérdésre, hogy “Mi volt a legfontosabb tényező, ami Krisztushoz vonzott?” a válaszadók 25 százaléka azt felelte, hogy az álmok és látomások voltak az elsődleges katalizátorok, amik elvezették őket a megváltásig. Emellett a megkérdezettek 60 százaléka állította, hogy megtérésük előtt ezzel összefüggő álmot vagy látomást láttak.23

Az életmegváltoztató, jelentőségteljes álmok jelenléte széles körben elismert, a Bibliában, az Ó- és Újszövetségben is számos fontos példát láthatunk erre, ennek ellenére a konzervatív evangélikus közösségeket zavarba hozza ez a tény.

Tom Doyle a következőket írja saját tapasztalatairól:

“Alapvetően nem vagyok szkeptikus, de amikor arról kezdtem hallani, hogy a muszlimok álmokat és látomásokat látnak Jézusról, eléggé tamáskodtam. Talán azért, mert láttam néhány keresztény tévéműsort” Úgy 10 évvel ezelőtt, mi, akik a muszlimok elérésén dolgoztunk, egy új jelenségről kezdtünk hallani közöttük. Isten álmokon és látomásokon keresztül kezdte megnyitni a muszlimok szorosra zárt szívét. Eleinte ritkábbak voltak az ilyen történetek, manapság azonban csaknem minden nap hallunk csodálatos esetekről, amikor Isten keresztüljut a muszlimokhoz. Azt tapasztaljuk, hogy minden harmadik muszlim háttérből érkező megtértnek volt ilyen irányú álma vagy látomása megtérése előtt. Némelyik konzervatívabb felmérés azt mutatja, hogy a muszlimok 25 százaléka látott álmot vagy látomást Jézussal való találkozása előtt. Akárhonnan is nézzük, az arány jelentős.”24

Bár könnyű félreérteni őket és a nyugati világban szokatlannak számítanak, az álmok fontos szerepet kapnak az arab világon végigsöprő változásokban.

Volt muszlimok bizonyságai

Nabeel

A muszlim háttérből megtértek közül sokan nyilvánosan is elismerik az álmok szerepét megtérésükben. Közéjük tartozik Nabeel Qureshi, aki részben egy álomnak, illetve nem is egy, hanem három ilyen tapasztalatnak köszönheti, hogy végül megtalálta a hitet Jézusban:

“Amikor összehasonlítottam a kereszténység és az iszlám mellett álló bizonyítékokat, intellektuális szinten tisztában voltam azzal, hogy ezek összehasonlíthatatlanok. Megkértem hát Istent, hogy mutassa meg nekem az igazságot álmokon és látomásokon keresztül. Mindezek együttesen, kiegészítve a Biblia olvasásával végül arra vezettek, hogy elfogadjam Krisztust.”25

Naeem Fazal, az Észak-Karolinai Mosaic gyülekezet lelkipásztora, számos tényezőt megemlített, ami végül megtéréséhez vezetett. Ezek közé tartozott barátsága egy értelmes és jól informált kereszténnyel és a Biblia olvasása is, azonban, ami végül Jézushoz vezette, az ő esetében is egy látomás volt:

“Úgy tűnt, hogy az alak teljesen fényből volt, szilárd mégis áttetsző. Semmilyen tapasztalathoz nem hasonlítható. A jelenlétéből sugárzó béke nagyon erőteljes és agresszív volt,  bemutatkozott és azt mondta “Jézus vagyok. Az életed nem a tiéd.” Másnap az életem megváltozott.”26

Fazal arról is beszél, hogy nincs egyedül tapasztalatával:

“A legtöbb [muszlim] megtérő történetében, akikről tudomásom van, fontos szerepe van a Szent Szellem és Krisztus által inspirált álmoknak és látomásoknak.”27

Egyértelműen azt látjuk tehát, hogy az álmok fontos szerepet játszanak olyan ajtók megnyitásában az evangélium előtt, ami embernek lehetetlennek tűnik. Egyesek szerint Isten így kompenzálja a nyugati missziók sikertelenségét az iszlám világában.

Walid Shoebat is így gondolja. A Palesztin Felszabadítási Front egykori tagja a következőket mondta:

“Eleinte kételkedtem az olyan történetek igazságtartalmában, amik muszlimok megtéréséről szóltak az általuk látott álmokon keresztül. Egészen addig kételkedtem, amíg nem találkoztam velük személyesen is és nem hallottam történeteiket saját szájukból. Arra a következtetésre jutottam, hogy Krisztus ott is győzedelmeskedik, ahol az egyház elbukik.”28

Örüljünk és örvendezzünk, hogy Isten kegyelméből a Jóhír a Föld legsötétebb szegleteibe is eljut. Olyan korban élünk, amit sok próféta és igaz kívánt látni, és nem látták29, amikor Isten országának ezt az evangéliumát hirdetik az egész világon, bizonyságul minden népnek,30, és bár Jézus szavait folytatva tudjuk, hogy “akkor jön el a vég”, azt is tudjuk, hogy ezzel Jézus eljövetelének ideje is egyre közelebb kerül.

 1. Audrey Lee. ?Why Revival is Exploding Among Muslims.? Charisma. December 2012. []
 2. http://www.amazon.com/Inside-Revival-Changed-Hearts-Since/dp/1414338007) 6. oldal []
 3. Joel C. Rosenberg. Inside the Revival: Good News and Changed Hearts Since 9/11. Tyndale Publishers, 2009, 15-16. oldal []
 4. uo. 3. oldal []
 5. uo. 13-14. oldal []
 6. uo.  9. oldal []
 7. uo. 7. oldal []
 8. uo. 11-12. oldal []
 9. uo. 7. oldal []
 10. uo. 14. oldal []
 11. uo. 15-16. oldal []
 12. uo. 12 oldal []
 13. uo. 11 oldal []
 14. George Thomas. “Revival Breaks Out In Land Once Hostile To Christianity.” CBN News, April 22, 2014. []
 15. Tino Qahoush quoted in George Thomas. “Revival Breaks Out In Land Once Hostile To Christianity.” CBN News, April 22, 2014. []
 16. Editor. “Al-Jazeerah: 6 Million Muslims convert to Christianity in Africa each year.” Muslim Statistics, December 14, 2012. Az Al_Jazeerah azóta törölte az interjúra vonatkozó adatokat. []
 17. Kelly Head. ‘Living From His Presence.’ The Voice. Christ For The Nations. March 13, 2014. []
 18. Jayson Casper. “Why Christianity Is Surging In The Heart Of Islam.” Christianity Today 59:7 (September 2015): 19. []
 19. Timothy C. Morgan; ?Why Muslims Are Becoming the Best Evangelists: Missiologist Dave Garrison documents global surge in Muslims leading Muslims to Christ. He calls it, ?Unprecedented;?? Christianity Today; April 22, 2014. []
 20. Tom Doyle with Greg Webster. Dreams and Visions. Nashville: Thomas Nelson, 2012. 12-13. []
 21. Url Scaramanga. “John Piper ‘Suspicious’ Of Muslim Dreams Of Jesus: Does the gospel only advance through human ‘preachers,’ or might God use other methods?” Leadership Journal. November 2, 2011. []
 22. Georges Houssney; Factors leading to conversion of Muslims to Christ; Biblical Missiology; April 8, 2013. []
 23. Tom Doyle with Greg Webster. Dreams and Visions. Nashville: Thomas Nelson, 2012. 126-127. []
 24. Tom Doyle with Greg Webster. Dreams and Visions. Nashville: Thomas Nelson, 2012. []
 25.  Nabeel Qureshi quoted in Daniel Darling. “Friday Five Interview: Nabeel Qureshi: A faithful Muslim finds his way to Jesus.” Leadership Journal. February 14, 2014. []
 26. Naeem Fazal quoted in Audrey Lee. Why Revival is Exploding Among Muslims. Charisma. December 2012. []
 27. Editor. Muslims Next Door: What to do, and not do, when reaching out to Muslims: An interview with Naeem Fazal. Leadership Journal. September 2009. []
 28. Walid Shoebat quoted in Michael Carl. Visions Of Jesus Appearing To Muslims: Middle East evangelists report nagging dreams leading to conversions. World News Daily. February 9, 2013. []
 29. Máté 13:17 []
 30. Máté 24:14 []
Előző posztKövetkező poszt

64 hozzászólás

 1. Köszönöm az érdekes cikket!
  Nem tudom írta-e már valaki valamelyik megjegyzésbe (nem olvastam az összeset végig), de én például ebben a tudósítás gyűjteményben a végső idők jelét ezekben a látomásokban látom.
  S nyilván nem mindegyik “megértre” igaz, de mégis, a látomások jó része egy “hamis Krisztus” megjelenése, aki elhiteti és megtéveszti, ha lehet a választottakat (Mt 24, 24.; Mk 13, 22.).
  Az Ősellenség nagyon aktívan támadt Jézus Földön jártakor, s az utolsó időkben ismét megerősödik a támadása (lásd a fent jelzett Igék környezetét, illetve alább).
  Az egyik legveszélyesebb csele az, amikor “világosság angyalaként” jelenik meg, s más Jézus hirdetett, ami ellen Pál, János és Péter harcoltak s sokszor figyelmeztettek (vö. 2Kor 3, 4-5.;; 13-15.; Gal 1, 6-9.; 1Thessz 5, 21-22.; 1Pt 5, 8.; 1jn 4, 1. stb.)
  Az pedig, hogy ez konkrétan mit is jelent Maga Jézus mondja el:
  “Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ímé eleve megmondottam néktek. Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higyjétek.” (Mt 24, 23-26.)
  És ezek a “belső szobák” a látomások… Ahogy a katolikus egyházban is vannak Jézus és Mária jelenések, látomások, így bármelyik vallásban lehetnek.
  A megtévesztettek akár csodás jeleket tehetnek, vagy tapasztalhatnak, de Jézus mégis róluk mondja:
  “Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.” (Mt 7, 21-23.)

  Ezenkívül a Biblia tanítása szerint az utolsó időkben mindenki az Antikrisztust fogadja el a Biblia Jézus Krisztusa helyett. S nem szabad elfelejteni, hogy az “anti” a görögben nem csak “ellen”-t jelent, hanem azt is, hogy “helyett”. Az Antikrisztus Krisztus népét nem üldözni akarja, hanem megtéveszteni, hogy őt imádják, ezért tévesztheti meg a zsidókat is, s mehet be a felépült templomba (2Thessz 2, 3-4.)

  Még egyszer szeretném hangsúlyozni, nem állítom, hogy mindenki esetében megtévesztés történt, de látni kell, hogy a Jézusról szóló látomások az utolsó időben nm Isten eszközeként állnak.

  “Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által,” (Zsid 1, 1.)

  Ugyanakkor én is hiszem, hogy ez az egész szörnyű helyzet egy kegyelmi felhívása Istennek a muszlim világ felé arra, hogy Önmagára irányítsa tekintetüket, s Önmagához hajtsa szívüket…

  Köszönöm még egyszer!

  1. “És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.” Ap.Csel. 2:17

   1. Köszönöm a véleményem megjelentetését, és külön köszönöm a megtisztelő figyelmet ezzel az Igével, amit Jóel próféta 2. részéből idéz Péter.
    Néhány gondolat, ami miatt úgy vélem nem alkalmazható a mai iszlámban és a pogányságban történt látomásokra, álmokra vonatkozóan (nyilván nem kell elfogadni, inkább utánajárni, mint a béreaiak az ApCsel 17, 11. szerint):
    1) az Ige szerint csak a “vének” látnak majd álmokat, s ezt határozottan megkülönbözteti a látomásoktól
    2) elsődlegesen Izrael fiainak szól ez az Igerész, ami mind ebből a részből, mind a Jóel könyvéből egyértelműen kiderül. A Messiás hívő zsidók ilyen jellegű tapasztalatokról nem nagyon számolnak be (esetleg a karizmatikus mozgalom követői).
    3) ez az Úr napja eljövetele előtt fog megtörténni, a nagy nyomorúság végén (Mt 24, 29-30.) s az egész Izraelt, mint nemzetet fogja érinteni
    Itt az ApCsel 2-ben a Lélek kitöltése a 12 apostolra történt (esetleg a 120 főnyi sokaságra, akik említve vannak az 1, 15-ben), de semmiképpen sem egész Izraelre, sőt még a 3 ezerre sem (2, 41.)
    Ennek bizonyítékai:
    a) nem történtek meg a megprófétált egyéb jelenségek (pl. amik a természetre vonatkoznak)
    b) a 3, 19-ben egy ígéret van, ami teljesen értelmetlen lenne, ha valóban a prófécia beteljesedett volna

    Akkor miért alkalmazza Péter?
    A tapasztalatuk alkalmazásaként, miszerint a Lélek kitöltetett, de nem minden testre. Péter nem állítja, hogy ez a prófécia beteljesedett. Magyarázatként hozza, bizonyítékul felhasználva, és elutasítva a vádat, hogy részegek lennének.

    Ez a prófécia még nem teljesedett be. A nagy nyomorúság végén, Krisztus 1000 éves uralma előtt fog beteljesedni, s addig e korszakra és annak jeleire igaz:
    “Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ímé eleve megmondottam néktek. Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higyjétek.” (Mt 24, 23-26.)

    Isten áldását kívánva további szolgálataitokra, imádságos szeretettel gondolok rátok!

 2. Szia Ida és Thea!Nem akarok visszaélni a segítőkészségetekkel, de tényleg választ szeretnék kapni néhány kérdésre, mert egyrészt úgy érzem, hogy tényleg lehet igazság a Bibliai történetekben, tehát lehet, hogy tényleg létezik pokol, másrészt viszont tiszta szívemből gyűlölöm a kereszténységet.Ez a problémám.Szívesen megírnám privát üzenet formájában mire is gondolok, hátha választ kapok.

 3. Most olvasom , hogy mennyi negatív hozzászólás született. Mintha nem lehetne ébredés a muzulmán világban. miért ne adna Isten álmokat?
  Életem egy mélypontján amikor zsákutcába értem én is kaptam 3 különleges álmot amiben ott volt Isten megoldása.. Pedig én konzervatív keresztényi körökhöz tartozom. Ahol már nem “hisznek” a természetfeletti jelekben. Az álmokat nem én kértem de kaptam. Istentől voltak és megoldást nyújtottak. Van amikor az igei segítség nem elég. Isten drasztikusabban szól bele az életünkbe.
  Nem tudom minden keresztény ismerősömnek ezt elmondani mert van aki rögtön “ördögöt” lát.
  Istennek igen is van hatalma a tökéletlen szolgáin keresztül embereket megszólítani..
  Legtöbb keresztény pedig inkább kötőfékje a hitnek mert folyton a tökéletes hívőt keresi magában és másokban is..
  Pedig ilyen nincs..

 4. Krisztus követését egyikünk sem tudja maradéktalanul betölteni. Mindannyian jobban ragaszkodunk ehhez a világhoz, mint azt Krisztus példaként elénk adta.
  Mégis kérdés, hogy miért kell ekkora ház egy embernek, aki sok mindenkinél jobban mutatja be mi az igazi hívői élet.
  http://www.drew-fuller.com/joel-osteens-house.html
  Persze, lehet, hogy csak akik irigyek a szolgálatára, azok tesznek fel ilyen infót a netre, egyébként pedig egy teljesen átlagos házban lakik Joel Osteen. 🙁

  1. A közel-keleten a hívők sokszor düledező épületekben, házaknál vagy akár barlangokban találkoznak, sokan az életükkel fizetnek azért, mert bizonyságot tesznek hitükről vagy mert hirdetik az evangéliumot és mégis Jézushoz térnek. A fenti cikk róluk szól, nem Joel Osteenról.

   1. Kedves Thea, ugyanezeket el lehet mondani az iraki Jazidikrol, mandeanusokrol, vagy peldaul a szudani dinkakrol is. Ami a cikket illeti….az sokkal tobbrol szol, mint amit a cikk iroja szeretne az olvasokkall elhitetni. Veled latom mar ehitette. A tobbiek majd eldontik ki-ki a sajat maga akarata szerint. Hadd fejtsuk ki ugy es annyiszor az ezzel kapcsolatos velemenyunket, ahanyszor csak szeretnenk. Koszonom az eddigi lehetosegeket is.

    1. Tudod Adrián, én, ha kell inkább megkockáztatom, hogy becsapjanak, mint hogy mindenhol rosszat és cselt lássak.
     A megváltásom örök, a hitemet pedig nem lehet megrengetni, hiszen a Kősziklán áll, így csak a szkepticizmusomat veszíthetem el, ha a jót keresem és látom másokban. Igaz, hogy a híreket bizonyos mértékű egészséges szkepticizmussal kell olvasni, de nem olyan mértékben, hogy már a fehéret is szürkének, a szürkét pedig feketének látod, míg végül már azt kívánod, hogy a szürke legyen kicsit még szürkébb, a fehéret pedig észre sem veszed.
     A hírek és elméletek megdöntése nem egyszerű dolog és komoly bölcsességet igényel. A tisztánlátásnak ugyanis van egy célja, ami nem az, hogy minden átlátszó legyen. Az ablak azért átlátszó, hogy beengedje a világosságot és rajta keresztül kilássunk a kertbe. Ha azonban a kert és benne minden növény és azután is minden egyéb réteg átlátszó lenne, az egy láthatatlan világ lenne. Ha mindenen átlátsz, akkor nem látsz semmit.
     Még a világban is létezik (egyelőre) az ártatlanság vélelme. Mennyivel fontosabb egy hívő számára, hogy a jót feltételezze, keresse és remélje és csak a legvégső esetben, ha tényleg bebizonyosodott, fogadja el ennek ellenkezőjét.
     Még egyszer kívánom neked, hogy megtapasztald az élő evangéliumot a testvéreiddel való személyes együttlétben, hogy lásd Isten megváltó szeretetét az életben működni, a megváltozott életekben, meggyógyított kapcsolatokban és betegségekben, a vakok szemeinek megnyílásában, a foglyok szabadulásában.

     A szeretet “mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél” I. Kor. 13:7
     Ez nem hiszékenységet jelent, hanem azt, hogy nem a rosszat feltételezi, mint ahogy a világ teszi.

     Mert nagyobb az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van és nem fordítva!

    2. Kedves Thea,
     Itt nem arról van szó, hogy én mindenhol rosszat látok, hanem arról, hogy te sehol sem. Isten szava figyelmeztet minket, hogy legyünk éberek, meg ne tévesszenek minket,…meg arra is, hogy ha lehet még a kiválasztottakat is megtéveszti. Nagy ritkán leíród, hogy az egy világvallás is készülődik….punktum. Ennyi, semmi több. Pedig annak a létrejöttéig sok megtévesztésnek is meg kell történnie. Még egyszer mondom,…neked ezzel a fontos témával kapcsolatban semmi mondani valód sincs, soha nem is volt. Miért? Viszont nagyon érdekelnek a transzhumanista jellegű megtévesztésen, a “földönkívüli” megtévesztés. Tényleg ezekkel akarná becsapni sátán a kiválasztottakat? Én ezt nem is tudom,hogyan értelmezzem. Olyan ez, már megbocsáss, mintha szándékosan tereled a kedves olvasóidat, minden kézzelfogható, szemmel látható is veszélyek ellen, miközben a minket, a testvéreinket potenciálisan és sokszor közvetlenül is érintő hamis tanítások, hamis tanítók, hamis egyházakról, megtévesztésekről semmit. Thea, itt muszáj feltennem egy igen fontos kérdést. A nem elég éber, a megtévesztett kiválasztottakkal mi lesz haláluk után,…menny vagy pokol? Örök élet, vagy örök kárhozat?

     Más. Azzal vádolsz, hogy az emberek szeretem besározni. Nem én sározom be őket, hanem azok saját magukat sározták be gyümölcseik által. De mit is jelent az, hogy “besározni” valakit? Az, hogy voltak, vannak olyan emberek, akik vették a fáradságot és utána néztek olyan személyeknek, olyan ismert tanítóknak akiknél nem stimmelt sok minden, amit aztán dokumentáltak és megosztottak másokkal? Húú, de borzásztó etikátlan tett, nem igaz?
     “Az ismert keresztények között sajnos elég sok a rossz példa” Igen, pont erről beszéltem én is, de te ezekről az esetekről honnan szereztél tudomást, csak nem azoknak a csúnya sárdobálók expose-jaikból?

     https://www.youtube.com/watch?v=PIcYIqD43UQ hehehe, majdnem olyan vicces mind Bob….ő a kedvencem. https://www.youtube.com/watch?v=rm-Rf-f5zw4

     Azért a kínai keresztény ébredést még megfogom vizsgálni mert érdekel, hová futnak be a szálak. Valszeg Rómába, hová máshova?

    3. “te ezekről az esetekről honnan szereztél tudomást”

     Elolvastam vagy meghallgattam a tanításaikat vagy meghallgattam a velük készült interjúkat. Sárdobáló poszt mindenkiről van a neten. És elsősorban a keresztények teszik egymással. Ezeket kerülöm.

     A hamis vallásokat, ahogy a hamis festményeket, úgy lehet a legkönnyebben felismerni, ha az eredetit jól ismerjük. Erről a témáról éppen elég poszt van az oldalon. Ha neked kevés, írj róla te magad. Ma már bárki indíthat blogot pár kattintással.

     Végül nézd meg, hogyan reagál egy keresztény szeretetben, amikor egy szerintem elég komoly és elég téves üzenetre reagál: https://www.youtube.com/watch?v=vornnr5H9Eo
     A tévedésre koncentrál, nem arra, hogy a személyt besározza. Érte imádkozni kell.

    4. Szia Thea,
     Koszi a Hovindos videot. Igazad van, …be kellett latnom, hogy a kommunikaciomon meg van mit csiszolni. Jo, hogy mindig tudunk tanulni egymastol valami hasznosat. Hovind borzasztoan sokat segitett abbab, hogy ratalaljak a Teremtore es igy a megvaltasomra

    5. Isten áldjon Adrián! Ez most sokat jelentett számomra és én is nagyon hálás vagyok a testvéreimért és mindazért, amit nap mint nap tanulok általuk.

 5. Ez most elég darázsfészeknek tűnik. Próbál mindenki óvatos lenni, mert nehogy Isten munkájának ő legyen a kerékkötője, vagy megsérsen egy Isten munkását..
  Véleményem szerint, aki nyilvánosan hirdeti az Igét, nyilvánosan itéltetik is meg. Lehet, hogy színből hírdetik az emítettek, vannak is eredményeik. Jóllehet nincs aki hitelesítheti ezeket a számokat. Ha a kundalínivel dolgoznak, Isten nem biztos, hogy fog irgalamzni nekik Ami nyilvánvaló, hogy ha az ellenség a hamis mammon a motívációjuk, akkor is micsoda buzgóság van bennük, velünk szemben, akik talán túl korán, kis híjján illegalitásba vonultunk. Lehet, hogy a hamis egyháztól túlságosan megijjedtünk, de az is lehet, hogy e hamis egyház vérszomjasabb mint sokan gondolják, hiszen a terveik a próféciák tükrében maga a horror. Amikor össze akarják hozni az iszlám és keresztényt kriszlám vallásként, Akár hogyan is van, figyeljetek, vigyázzatok, és imádkozzatok. Milyen nagy dolog lenne, ha
  Jézus, aki a testben megjelent Krisztushoz vonzzaná az Atya, megnyerne ezek közűl némejeket, vagy innen már nincs vissza út?
  Mindenesetre jó olvasni a cikk mellet a hozzászólásokat.
  KSI

 6. Úgy vélem az ember teremtésére Lucifer lázadása miatt került sor. Isten Fiának helyére akart lépni, röviden Istenné válni.
  Ő megtehette volna, hogy az legyen, de a hatalomvágy és az irigység rossz alapjai lettek volna akkora hatalomnak.
  Ezért, csináltak (így többes számban) egy ember nevezetű lényt, a mely saját világának legnagyobb hatalma azaz istene lehet, hogy lássa mindenki mi történik ha istenek vannak, nem pedig Isten.
  Látjuk is az eredményét: hazugság, képmutatás, irigység, hatalomvágy, bosszú, pusztítás minden felé. És kik üdvözülnek? Akik lemondanak minden földi hatalmukról. Hamarosan eljön az óra, amikor Isten ítél az istenek felett és megszűnik minden amit ebből a világból ismerünk – minden. Még egyetlen hidrogénatom sem marad egyben.
  LHC-ben és testvéreiben mivel kísérleteznek? Az anyag megsemmisítésén, keresik a “ragasztót”.
  Saját véleményem, hogy Isten nem szennyezi be a kezét, hanem engedi hogy Krisztus elvigye magával az övéit,a világunkat pedig a pusztítás sorsára hagyja – az önpusztításéra.

 7. Köszi a cikket, Thea. Egy megjegyzés: szerintem Joel Rosenberg nem evangélikus. Magyarul az evangélikust a luteránus egyházra használjuk, ezzel szemben az Evangelical Christianity evangéliumi keresztyénséget jelent.

  1. Köszönöm Xenia! Ezeket mindig összekeverem. 😳
   Eszembe jutottál egy párszor fordítás közben 🙂

 8. Én a legfontosabbnak tartom! megtérés bűnvallásal,bemeritkezés,betöltekezés szentszellemel és a szellemi ajándékokkal és azok használata.mert ezek a szellemi élet növekedésének fontos fontos része.Így istenel olan kapcsolat alakul ki mint amikór telefonáluk a másiknak.

 9. Elkezdtem olvasni a cikket.
  “A Közel-Kelet és Észak-Afrika legsötétebb szegleteiben soha nem tapasztalt ébredés zajlik. A hozzánk elérő hírek azt mutatják, hogy az elmúlt évtized során több muszlim vált Krisztus követőjévé, mint az iszlám egész 1500 éves történelmében összesen”
  Ez igazán jól hangzik, de…..
  1. ki és hogyan számolta össze ezeket az 1500 év alatti történt megtéréseket? Ráadásul egy ekkora hatalmas térségben.
  2. Ha azok a bizonyos utolsó 10 évben történt ébredések rejtettek, miként lehetett azokat még is összeszámolni?

  1. “Jelenleg hozzávetőleg 2,5-3 millió újjászületett, Jézust követő keresztény él Pakisztánban. Az afgán-pakisztáni határ mentén egész falvak térnek át a kereszténységre.?
   Magyarországon pedig, mivel keresztény állam, ( meg egyébként is) … 5 millió újjászületett keresztény él…. Vagy csak 0,5 millió? Netán mindössze 50,000? Ki mondja meg?
   A kereszténység terjed, vagy a keresztény vallás? Nem mindegy!
   Persze Európában sem jó a helyzet, itt is inkább vallásosak az emberek, mintsem újjászületettek.
   Heidi Baker viszont tényleg kritikán aluli…

 10. Valakik hajlamosak folyton megfeledkezni az EGY világvallás, az EGY spirituális gondolkozás létrehozásának igyekezeteiről ebben a világban, illetve az odáig elvezető kikerülhetetlen megállókról(más vallásoktól való megszabadulás).
  Testvérek, jobb lenne éberen maradni, no meg a Bibliánál.

  1. Adrián! Ki az a Heidi Baker? Nem tudok angolul, csak pár mondatban meg tudnád írni? Köszönöm.
   Erre az Igére már régebben felfigyeltem ” Eljönnek majd a főemberek Egyiptomból, Szerecsenország hamar kinyújtja a kezeit Istenhez” Zsolt 68:32. Ez most beteljesedő Ige. Nem gondoltam,h.megélem.
   Csak szintiszta evangéliumot kapjanak. Ezek szerint, akkor mégis van egy ébredés AK eljövetele előtt. Vajon lesz-e a kereszténynek nevezett Eu- és Ny-nak?

  2. Szia Soraya.
   “Heidi Mama” egy amerikai származású pünkösdi-karizmatikus berkekből származó és az Új Aposztoli Reformáció mozgalom oszlopos tagja, a Revival Alliance és az IRIS Ministries alapítója, stb, stb,…amúgy egy megtévesztett lélek, aki sok másokat is megtéveszt a nagyvilágban a közismerten hamis tanításain keresztül. Persze az afrikai jótékonykodásairól és az ottani “keresztény” cselekedeteiről sokkal híresebb. Nagyon jó alanynak számít a TBN és barátai un. keresztény tv csatornáknál, mert amerre ő jár ott máris követik az isteni csodák. Nem csoda, ha valaki úgy tért meg mint ő, hogy 3 órán keresztsül a földön feküdt, mert megszállta a “Szentszellem” és így találkozhatott maga Istennel is személyesen. Feltámasztja a halottakat, visszaadja a vakok látását,… mit mondjak még?
   10.000 gyülekezetet hozott létre ott és jelenleg kb. 1200 hittérítő “dolgozik” neki. Egy modern Teréz Anyaként tekintenek rá Afrikában.
   Az afrikai elesetteket nem nagydobra vert ingyenes szállással, egészségügyi ellátással, étellel meg más javakkal kell megvásárolni Istennek, hanem a színtiszta és teljes evangéliumot kell elvinni az embereknek, legyenek azok gazdagok, vagy szegények,…a többit meg bízd Istenre és a Szentszellemre.
   Ha egy keresztény ember valóban anyagi segítséget akar nyújtani, az szerintem úgy tegye mint ahogy az a MÁTÉ 6:1-4-ben le van írva és nem ahogyan ő teszi azt,…azaz a kis afrikai gyerekeket felhasználva, mások pénzén és nem kis amerikai ill. nemzetközi publicitás mellett.
   Hihetetlen sötétség ereszkedett le a világra, miközben a legtöbb keresztény azt világosságnak értelmezi. A jó hír viszont, hogy ez is meg lett előre írva 🙂 Ezzel csak azt szeretném mondani, ha meg nem bántalak vele, hogy nincs és nem is lesz semmilyen AK előtti keresztény ébredés, hanem annak éppen az ellenkezője,…. a Biblia aposztáziának nevezi.
   UI. IRIS Ministries. találó a név nem igaz?

   1. Máté 7:16 Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajjon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?
    17 Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.
    18 Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.
    19 Minden fa, a mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.
    20 Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.

    És a Sátán is ha ő magával meghasonlik, mimódon állhat meg az ő országa? mert azt mondjátok, hogy én a Belzebúb által űzöm ki az ördögöket. – Lukács 11:18

    1. Kedves Thea
     Igen, ezek az igék nagyon fontosak és hangsúlyosak, csak hogy maga a sátán is tud “jót” tenni és látszólagos “jó” gyümölcsöket teremni.
     természetesen ezt az anyagi javak által, a tudomány stb.. által teszi.
     ez egy megtévesztés taktika a részéről.
     az ebben az igében szereplő jó gyümölcsök a Szentlélek gyümölcseit akarják jelenteni, ami a jóság, szelídlelküség, a szeretet stb…
     ezeket a gyümölcsöket a sátán és az ő emberei nem tudják megteremni, hanem az ellenkezőit csak.
     pl. nézzünk példát a híres emberek közül. michael jackson pop énekes aki ördögi figura volt.
     többször folyt ellene gyerekekkel szembeni szexuális zaklatás miatti ügy ugyanakkor dollármilliókat adományozott szintén gyerekek számára létrehozott alapitványoknak, vagy pl. bill gates de lehetne sorolni a személyeket.
     a lényeg, hogy a lélek gyümölcseit képesek -e megteremni, ebből ismerszik meg a jó fa.
     a földi javak a sátán kezében vannak, ő osztogatja az elkötelezetteinek, akik látszat szerint “jót” cselekszenek azzal, hogy segítenek ezekkel az ördögi javakkal más embereken.
     következő példa
     ha egy gyülekezetben folynak a pénzügyi csalások, áfa csalás, elhalgatott bevételi pénzek, stb, és ezekből a pénzekből úgynevezett evangélizációs vagy más “keresztény” rendezvényeket szerveznek és pénzelnek, ez Isten áldásaként történik???-kérdezem.
     a bibliában nem olvasunk róla, hogy a tanítványok vagy a Krisztus követők így cselekedtek.
     szerintem a kereszténység, beleértve a megújult-újjászületett keresztény gyülekezeteket, igen csak beleesett a pénz szeretetének csapdájába.
     egyetértek azzal a kommentelővel, aki azt írja, hogy most már különbséget kell tenni keresztény ember és Krisztus követő ember között, mert a kettő nem ugyan az.
     a keresztény szó tartalmát az eredeti jelentéséből kiüresítették és különböző bűnökkel – pl. bálványimádás, mammon szeretete, paráznaság, varázslás bűneivel töltötték meg- és akik mindezeket a bűnöket cselekszik vagy egyetértenek velük, azok is kereszténynek mondják magukat holott nem azok, mert szájukkal dícsérik az Urat de szívük távol van Tőle.

    2. Kedves Lacika!

     Szerintem kicsit túlbonyolítod.
     A Galáta 5 leírja, hogy milyen gyümölcsöket terem a lélek a saját életünkben. Jézus arról beszélt, hogy minden fa a saját fajtája szerint hoz gyümölcsöt. Tehát a füge nem fog tövist teremni és fordítva, éppen úgy, ahogy Sátán nem fog keresztényeket teremni, egy keresztény gyümölcse viszont sok másik keresztény lesz. Tehát, ha valakinek a szolgálata által Jézushoz térnek az emberek, akkor, hogyan lehet rossz a fa? Amúgy fogalmam sincs, hogy hogyan jönnek az “ördögi javak” a fenti poszthoz.

    3. kedves Thea

     “Tehát a füge nem fog tövist teremni és fordítva, éppen úgy, ahogy Sátán nem fog keresztényeket teremni, egy keresztény gyümölcse viszont sok másik keresztény lesz. Tehát, ha valakinek a szolgálata által Jézushoz térnek az emberek, akkor, hogyan lehet rossz a fa?”

     Sokan vannak akik azt mondják magukról, hogy keresztények de valójában nem azok- na ezért igaz az, hogy külön kell választani a keresztény elnevezést és a Krisztust követő elnevezést.
     Mert sokan szájukkal dicsőítik Istent meg beszélnek róla de szívük távol van Tőle.
     Keresztény gyümölcse sok más keresztény lesz-mondod.

     Hát akkor én nem vagyok keresztény mert még egyetlen embert sem vezettem az Úrhoz.
     sőt szűkebb ill. tágabb családom tagjai sem tértek meg.

     Ha valakinek szolgálata által Jézushoz térnek emberek, hogyan lehet rosz fa-kérdezed.

     Szerintem hát úgy, hogy az adott keresztény pásztor vagy vezető vagy mindegy minek nevezzük, maga is egy megtévesztett ember, aki ugyan hírdeti Isten igéjét- ne felejtsük el, hogy sátán maga is ismeri az Isten beszédét és használta régebben is és még ma is, hogy megtévessze az embereket, sőt Jézust, Isten egyszülött fiát is az Igével akarta a maga oldalára állítani- de a megtévesztés csapdájába esve a széles úton jár.
     Lehet, hogy a szolgálatai során ezrek mondják el az ún. megtérők imáját, de kérdés. hogy valóságos megtérés követi az ima elmondásával az emberek életét.
     Sok esetben az ún. megtérők vezetőik személyét követve vakon megbízva bennük engedelmeskednek tanításaiknak, ahelyett hogy tanulmányozva az Igét megvizsgálnák a vezetőjük által elmondottak Ige szerinti helyességét.
     Saját tapasztalatból írom, mert én is ezt tettem, amíg az Úr meg nem láttatta velem , hogy nem jó az amit csinálok.
     Kenneth Coopland szolgálata által is már tömegek tértek meg és tartanak ki mellette most is amikor csatlakozik a nagy közös világegyházhoz, de említhetnénk Joel Osteent is meg másokat is. hazánkban is van rá példa- Német Sándor hit gyülekezete vezetője pl.

     Kedves Thea nem olyan egyszerű a dolog, amint sokszor gondoljuk- bármint a gyümölcsök megtermésének vizsgálata.
     Természetesen nem a mi feladatunk megítélni embereket, de ez nem azt jelenti, hogy nem lehet róla véleményünk vagy nem beszélhetünk róla.

    4. Kedves Lacika!
     Természetesen nem feltétele a megváltásodnak az, hogy más keresztényeket teremj, hiszen hit által tartattunk meg, nem cselekedetekből, de azért a jó gyümölcsnek, és a mostani példánk esetében tehát a megtermett más keresztényeknek Jézus más ismertetőjelét is megadta nekünk: “Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek titeket, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon…” János 15:16
     Semmi gond nincs az éberséggel, csak figyeljünk, hogy ne öntsük ki a gyereket a fürdővízzel.
     Azt még mindig nem értem, hogy az “ördögi javak” hogyan kapcsolódnak a poszthoz. Tisztában vagyok azzal, hogy a “béres” nem a juhokért van a nyájjal, de, aki az életét kockáztatja értük és mindent felad, hogy megmentsen másokat, hogyan kapcsolódik ehhez? A cikk egy ébredésről szól és nincs szó benne anyagiakról. Megnézném azt a “bérest”, aki mondjuk Észak-Afrikába megy, hogy jól megszedje magát.

    5. az ördögi javak pedig úgy jönnek ide, hogy némely vezetők által létrehozott gyülekezetekben Isten igéjét felhasználva kiszedik az emberekből a tized,az adakozás stb. által az emberek pénzét ezeket saját kényelműkre, jólétükre forcdítva ugyanakkor az adakozókat pedig isten munkájára való hivatkozással nyugtatgatják, miközben az adakozók sokszor hónapról-hónapra élnek nehéz anyagi körülmények között.
     ezek tények nem csak saját életemről beszélek, hanem ismerőseim körében lévő dolgokról is.
     ugyanakkor a vezetők a jótékonykodás látszatát fetartva valóba végeznek karitatív tevékenységet is, csak ugyanakkor ehhez a karitatív tevékenységhez munkaerő igényével több “kereszténynek” jól fizető állásokat munkahelyeket hoznak létre pont úgy mint a világban történve.
     a bibliában semmi ilyesmit nem olvasunk, a jótékonykodást önkéntes alapon- és nem pénzért vagy fizetésért- kell tenni szívből és színből.

     az anyagi dolgokban is csavar van benne a “keresztény ” szervezetekben

    6. Kedves Lacika!

     Sajnálattal olvasom, hogy bár magadat megtért Krisztus követőjének tartod, de csípőből ítélkezel és hozol hamis vádakat más gyülekezet vezetőire. Ez sajnos a korszellem, és sokszor irigységből táplálkozik. Többször megkaptam már testvérektől az ellenszenvet az elutasítást amikor megtudták, hogy melyik gyülekezetet képviselem, holott előtte teljes volt köztünk az összhang. Én a Hit Gyülekezete tagja vagyok, ott fogadtam el Jézust megváltómnak, szabadítómnak és gyógyítómnak. A hit nemes harcát mindenkinek egyénileg kell megharcolnia. Ha ehhez van egy felkent pásztorunk az csak segít a szűk ösvényen maradni. Isten gazdagon megáldja anyagiakkal is az őt félőket és az Ige megtartóit. Legyetek áldottak kedves Testvérek!

   2. Tisztában vagyok vele, hogy bizonyos pozíciókban lévő keresztények “sosem” hibázhatnak, nyúlhatnak mellé dolgoknak,..így teljes mértékben megértem az álláspontodat,…. csak éppen elfogadni nem tudom.
    Képzeld most kezdtem utána nézni Joel C. Rosemberg-nek. Még alig kezdtem bele, de már most érezni az oikumené szagát.

    Ami a kiragadott idézeteket illeti kedves Thea, már megint a magad javára akarod felhasználni azokat, pedig azokat csak akkor lehet igazságukban megérteni, ha végigolvasod és végig is értelmezed az egészet, a Máté 7:13-tól egészen a Máté 7:29-ig . Egyáltalán nem azon van a hangsúly, amire te utalsz, hanem arra figyelmeztet minket, hogy jól vigyázzunk mert hamis próféták vannak, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzánk és hogy miről ismerjük meg őket, hogy nehogy kövessük azokat, mert azok nem a keskeny úton járnak.
    Már látom, hogy a gyümölcsök felismerésével van a baj. Tegyél meg egy szívességet Istenednek és hallgass, nézzél meg néhány Heidi Baker tanítást, színpadi megnyilvánulásait is beleértve, aztán hasonlítsd azokat össze a Bibliában leírtakkal. Tudniillik így fogod felismerni a Szentszellem gyümölcseit. Jaj, de nagy a baj testvérek. Nagyon, nagyon nagy a baj 🙁

    1. Hát igen.Jézus Krisztus útja,hogy teljes szívéből alárendelte magát Istennek,és csak azt tette,amit Isten elvárt tőle,és ő vissza szeretne minket vezetni most is a természetes,Istennek is tetsző viselkedéshez,ami azt is jelenti,hogy az Atyát tiszta szívből szolgáljuk,és csak a Krisztusi szellemben tudjuk egymást is tiszta szívből szolgálni,akár párkapcsolatban,akár társadalmilag,az antikrisztusi,bukott szellem erre nem képes.

    2. Jól látod István. Jézusnak egy Isten központú, a hús-vér-anyagias embert lebontó tanításai voltak, míg az ilyen hamis tanítóknak mint Heidi Baker egy én-központú, a magam az egyén anyagi gyarapodására épülő hamis tanításai vannak.

   3. Kedves Adrián!
    Amit írtál, nagyon elgondolkoztató és mélyen hatott rám, pláne annak a tudatában, hogy amerikában már rengeteg nagy mega-gyülekezetek vannak, és a vezetőik bizony nagyon kérdésesek számomra, illetve nem fogadom el őket.
    Nagyobb a megtévesztés már eddig is és még mi lesz? Az afrikai megtérések kapcsán- mit mondjak? Nagyon remélem, hogy Isten helyre teszi ezt a dolgot. Ha olvassák a Bibliát, akkor eligazodnak és, ha szeretet van bennük Jézus felé és egymás felé a Lélek dolgozik bennük- ezért nagyon kell imádkozni- ezt magamnak mondom elsősorban,- de azt hiszem az ide járó hűek is ezt teszik. Tudom mindenre képes a világot leuralók csoportja, mert sátáni erőkkel dolgozik, de hiszem, hogy Nagyobb az Isten és mindent tud. Remélem nem veszik fel a bélyeget. Igaz ez izráelnek íródott,de…..”Seregek Istene, állíts helyre minket: világoltasd a Te orcádat, hogy megszabadúljunk.” 80. Zsolt. 8. “Legyen a Te kezed a Te jobbodnak férfián, és az emberek fián, a kit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk Tőled. Eleveníts meg minket és imádjuk a Te Nevedet. Seregeknek Ura, Istene! Állíts helyre minket. világoltasd a Te Orcádat, hogy megszabadúljunk.” 18-20.v. Még a Jelenések 14:12. “Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt a kik megtartják az Isten parancsolatait és a Jésus hitét”
    Köszönöm a válaszodat Adrián, még nagyobb odafigyelésre van szükségünk, mivel a papok leg-legnagyobb része alszik. A kis mécsesünk világítson jobban, szebben. Békesség Néked. s

   4. Nos,pont az ilyen szkepticizmus volt jellemző a farizeusokra!Még szerencse,hogy Istent nem lehet korlátok közé szorítani,és úgy térít meg,ahogy ő akar!Pontosan arról beszélt Jézus,hogy a törvényhez való ragaszkodás a halálba vezető út! Hát,íme! Tanulja meg végre mindenki,hogy a szívével lásson,ne a törvény betűivel!Mert Jézus ott lakik!Amikor olvastam ezt a cikket,a lelkem felujjongott! Vajon miért??

    1. Talán azért, mert az éhes disznó makkal álmodik. Talán azért, mert az emberek szeretik a jó híreket, a keresztények meg a jó keresztény híreket. Talán azért, mert pl.Joel Rosemberg tudja mi kell a nőknek,….bocs, a keresztényeknek. Végül is Joel C. Rosemberh egy 10x-es New York Times bestseller író. Talán azért, mert J.C.R. nem csak egy jó író, hanem ráadásul egy remek kommunikációs szakember is, aki olyan embereknek volt a tanácsadója mint: Steve Forbes, Rush Limbaugh, Natan Sharansky, and Benjamin Netanyahu.
     Talán azért, mert ez az ember, annyira jókat tud írni és mondani, hogy “folyton” a fősodrású média egyik kedvence. Amikor azt mondom, hogy mainstream, akkor ilyen nagy nevű tévé csatornákra és azok sikeres talk show-jai, illetve sikeres magazinokra gondolj mint a: ABC’s Nightline, CNN Headline News, FOX News Channel, The History Channel, MSNBC, The Rush Limbaugh Show, The Sean Hannity Show, The Glenn Beck Show, New York Times, Washington Times, Jerusalem Post, World magazine. Talán azért mert ennek a fickónak is az a “rögeszméje”, csak nagyon röviden és tömören, hogy az Ige erejével megváltoztathatjuk a világot. Ezért is találta ki, állítólag, és szervezi meg 2008 óta, itt ott, de főleg Jeruzsálemben, az EPICENTER CONFERENCE nevű találkozásokat, ahol ezzel a nem biblikus méreggel mérgezi meg és hozza össze egy nagy boldog keresztény ernyő alá az ilyen felujjongós lelkeket mint amilyen például te is vagy. Színtiszta domíniumizmus és látom, még konferenciákra sem kell elmennetek. Na mennem kell.

    2. Milyen érdekes Adrián, hogy pár napja javasoltál egy videót feliratozásra az Üzenőfalon, aminek az első 5 percében a fenti poszt legfőbb üzenetét erősítik meg. 🙂 Véletlenek nincsenek. 🙂
     https://www.youtube.com/watch?v=XdfQ09_FmT0

     Még egy apróság a hozzászólásodhoz. Melyik könyv minden idők első számú bestsellere és ki a történelem legismertebb alakja? A Biblia és Jézus. Nem tudtam, hogy az ismertség kizárhatja a hitelességet. 😉

     Az utolsó időkben pedig “az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekeszik… És a nép értelmesei sokakat oktatnak” Dániel 11:32, 33

    3. Furcsa, hogy egy cikk alapján felujjongott a lelked. Nem kéne esetleg utána nézni, hogy mennyi a valóságtartalma egy ilyen cikknek, kik írták és miért? A ma fellelhető információ nagy része teljesen hamis. El kellene gondolkozni, hogy kinek és mit hiszel el. Ha ebben nincs hitetés, akkor mi az amitől Jézus annyira óvott minket?

    4. Az a baj, Herceg, hogy az internethasználat teljesen szkeptikussá tett (nemcsak téged), így aztán ha nem akarsz hinni, úgyse hiszel, még a személyes beszámolónak sem. Az a jó, hogy a szkepticizmus nem állítja meg Isten munkáját, és látom, tapasztalom, hogy terjed az evangélium az iszlám világban.

    5. Látod Xenia, pont ez a helyzet. Annyi sok hamis prófécia van, hogy ismeretlennek nem hiszek el semmit. Aki messziről jött az mondhat akármit, nem hiszem el, míg hiteles forrásból meg nem erősítik.
     Ha te megosztasz néhány infót saját tapasztalatod alapján az nekem hitelesebb minden ismeretlennél. Habár nem ismerlek személyesen, az ‘idők jelein” sok kommented alapján valamennyire mégis ismerlek. Ráadásul nem észak amerikából írsz, hanem az iszlám világból…. 🙂

    6. Kedves Thea,
     Szerintem sincsenek véletlenek. Örülök, hogy te is így látod 🙂
     Ami a témához kapcsolódó véleményüket illeti megmondom neked őszintén, hogy ebben a kérdésben a CMI-s fiuk csak egyszerűen tévednek. Ha szeretnéd és Isten is úgy akarja, megpróbálom bebizonyítani neked, hogy a hiba nem az én készülékembe van.
     Viszont attól tartók, hogy vagy te, vagy Kukulcan megint rossz néven fogjátok venni a dolgot. Tudod nekem egyáltalán nincsenek kétségeim afelől, hogy ki irányította ill. ki irányítja jelenleg is Kínát. Neked vannak?
     A többi megemlített apróságról.
     Valóban azt szokták mondani, hogy a Biblia minden idők legeladottabb könyve, de a keresztény rossz nyelvek ezt a mondatot szokták azzal folytatni, idézem….”de ugyanakkor a világ legkevésbé olvasott könyve is.” Bocs, de nekem is így kerek ez a mondat.
     Amúgy én a New York Times best sellers-et említettem. A kettő nem ugyanaz,…mármint, amiről te beszéltél.
     Azért, ha már így szóba hoztad gondoltam utánanézek a jelenlegi New York Times bestseller-eknek, méghozzá a Vallás/Spiritualitás/Hit kategóriában.
     Íme: http://www.nytimes.com/best-sellers-books/2015-12-20/religion-spirituality-and-faith/list.html
     Bátorkodom felhívni kedves figyelmedet a 3. helyezettre. Remélem mond valamit az a név,…no meg a könyv címe természetesen).
     Drága Thea,
     Az a Jézus, akit én megismertem nem népszerű. Régen sem volt az, hiszen kivégezték. Ugyanakkor azt is tudnod kell, hogy sajnos van egy másik jézus és egy másik evangélium is forgalomban Na azok hallod,..azok aztán nagyon népszerűek ma is.
     Csak hogy jobban értsd az én Uramat,…az én Jézusom, nem társul össze a világi fősodrássávval, a nagy pénzekkel, a nagy befolyásokkal, a nagy népszerűséggel. És azt szeretném, ha ezt soha többé nem felejtenéd el. Jézus nem az e világi javakat, kincseket, e világi királyságot ígérte azoknak, akik követni fogják.
     A másik ugyancsak fontos dolog, amit megszeretnék még osztani veled kedves Thea és a többiekkel is, akik esetleg kételkednek bennem és abban, amit itt kétségbeesetten üzenni szeretnék nektek,….azt kívánom, hogy egyetlen egy, a mai napon jóllakott afrikai se kelljen úgy meghalnia holnap, vagy jövőhónapban, hogy másik evangéliumot tanítottak neki és nem a bibliai Jézust. Mert látjátok, sosem tudni mikor halunk meg. Ma még vagyunk, holnap előfordulhat, hogy összesünk és maghalunk. Vagy balesetet szenvedünk, vagy lefejez az Iszlám Állam..akár. Ez bárkivel előfordulhat, még egy hamis vallást követővel is, méghozzá semmi perc alatt. Nem is tudtátok, hogy olyanokat is lefejeznek azok az ördögök, akik egy másik evangéliumban hisznek, hittek egész életükben? Jobb, ha elhiszitek, hogy volt és ma is van ilyen. Szerintem nem is kevés.
     Ezzel arra akartam utalni, hogy inkább éhesen és az igaz evangéliummal a szívünkben meghalni, mint jóllakottan pokolra kerülni. Most sajnos többre nem futja az időmből. Talán holnap írók még,…..hacsak Kukulcan keresztbe nem tesz megint. 🙂

     Isten áldjon minden kedves olvasót.

     Szeretettel,
     Adrián

    7. Bocs ez lemaradt és igen fontos. Jézus népszerűséget sem ígért nekünk. Ezt erre mondtam “Nem tudtam, hogy az ismertség kizárhatja a hitelességet.” Most már akkor te is tudod.

    8. “És lőn, a mikor ő letelepedék a házban, ímé sok vámszedő és bűnös jött oda és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival az asztalhoz. És látva ezt a farizeusok, mondának az ő tanítványainak: Miért eszik ez a ti Mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt?” Máté 9:10-11

     Isten szeretete határtalan. Jézus nem volt válogatós, csak a farizeusok.

     Imádkozom, hogy egyszer végre hús vér Krisztuskövetők, bűnösök, muszlimok, vagyis emberek között tapasztalhasd meg ezt a megváltó szeretetet.

     Az anyagiakkal pedig semmi gond nincs, ha arra használod, amire kell, például az evangélium hirdetésére. Az anyagi áldások párja pedig az adakozás. Istennél minden fordítva működik, mint a világban.
     “Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, a melylyel ti mértek.” Lukács 6:38
     “Aki az ő tulajdon Fiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk mindent vele együtt?” Róma 8:32
     Az ismert keresztények között sajnos elég sok a rossz példa, de hála az Úrnak vannak sokan, akik bebizonyították, hogy lehet áldásokban (lelki és fizikai) gazdag életet élni, úgy, hogy a Királyságot teszed az első helyre.
     A mostani hozzászólásaiddal az a legnagyobb baj, hogy semmi köze a cikkhez és így az ördög ügyvédjévé váltál, kétkedést vetve ott, ahol az evangélium terjedésének csodálatos bizonyságai a hitünket kellene, hogy erősítsék.
     Sokszor pedig sajnos az üzenet helyett az üzenethozóra és annak besározására összpontosítasz, pedig tudjuk, hogy hírt egy szamár is hozhat. Ha Isten csak tökéletes embereket használna arra, hogy elvigyék az örömhírt, akkor bizony senki sem hallana róla és ma egyetlen keresztény sem lenne a világon.

     Tényleg kívánom, hogy egyszer igazán megismerd Isten kegyelmét. (Nem a megváltásodban kételkedem, csak hát a szív teljességéből szól a száj…)

  3. Hát ez remek.
   Az egyik hamis vallásból “át-ébrednek” a másik hamis vallásba, a kereszténységbe, és beleesnek az ilyen Baker féle hamis tanítók karmaiba.

   Lassan-lassan az emberek felismerik, hogy a kereszténység és a Krisztus követés az két külön dolog…

   1. Isten kegyelmét kívánom életedre Tibor. Adjon háborgó szívedbe békességet. Adjon válaszokat neked ,téged nyugtalanító kérdésekre. Az Isten szeretet.” A legnagyobb mind közül a szeretet.”Ez a lényeg. Ha megismered a szeretetet, ismered Istent.Maradjon meg mindannyiunkban a szeretet. Áldjon meg mindenkit a békesség királya ,a Názáreti Jézus Krisztus. Ámen.

 11. Dicsőség az Úrnak! ( Ő valóban a legmesszebbmenőkig alkalmazkodik minden ember lelki alkatához, csak hogy megnyerje Magának.)
  A vértanúk magvetése kezd beérni. És milyen csodálatos lenne, ha a kontinensünkre beözönlő hódítók is megtérhetnének…

 12. Örülök enne a ciknek mert Isten Óráján közeleg az Éjfél ez már nem csak látható de érezhető is ,hogy valami nagy van készülöben.Látható hogy Isten nem szunnyad hanem cselekszik és mind ezt azért teszi mert tudja hogy nélküle semmit nem tudunk tenni csak ő és fia Jézus által.ennek a példája:Afrika és a Közel-Kelet azt mondja a biblia hogy akkor lesz az Ő eljövetele mikór HÍRDETETIK AZ EVAGÉLIUM A VÍLÁG MINDEN TÁJÁN A NÉPEKNEK NEMZETEKNEK ORSZÁGOKNAK ÉS MINDEN NYELVNEK.Ahol nagy az elnyomás ot nagyobb is a kegyelem és Isten Erejének áradása mert a tanitványai elkészitették az utat.Az Isten beszéde elett híntve jött hozzá a kései eső és most annak a gyümölcseit látjuk és tapaszaljuk.Mert isten minden Eszközt felhasznál hogy az emberek megismerjék az ígazságot és az ígazság szabadokká tesz és senkinek nem lesz mentsége hogy nem hallot az evangéliumról isten beszédéről.MIKÓR JÉZUS VISSZAJÖN HOGY MEGITÉLJE A VÍLÁGOT MINT BÍRÓKÉNT NEM MINT BÁRÁNYKÉNT.

   1. Miért érzem ennek ellenére úgy, hogy minél kevesebbet foglalkozom vallással és utasítom el a kereszténység által hirdetett értékeket és esetleges túlvilági utópiát, annál szabadabb és boldogabb vagyok és annál jobban gyűlölöm a kereszténységet amiért a halálom után nem választhatok egyszerűen egy olyan opciót, hogy megszűnjek létezni?Nem vitát akarok gerjeszteni, nincsenek meg ugyanis sem az intellektuális képességeim, sem elég mély ismeretem a Bibliáról, hogy említésre méltó, elgondolkodtató érvekkel hozakodjak elő.Mindössze végre választ szeretnék kapni néhány kérdésemre.A cikk elolvasása után döntöttem úgy, hogy felteszem ezt a primitív kérdést.Igazából már régen hozzá szerettem volna szólni egy-egy bejegyzéshez, de annyi kérdésem van, hogy egyszerűen nem volt kiindulási pontom.Hátha most elindulok valamerre.

    1. Kedves Tibor!
     Választhatsz,a pokolban Isten számára megszűnhetsz létezni,de a helyedben nem azt választanám.Csak szellemben fogadd el Jézus Krisztust személyes megváltódnak,és érezd azt,hogy ugyanúgy szeret téged,mint a Mennyei Atya.A másik dolog,hogy megérjük Jézus Krisztus valós második eljövetelét is.Tehát élünk még itt a Földön.

    2. Miért nem választanád ezt az opciót?Mi történik velem, ha megszűnök Isten számára létezni?

    3. Kedves Tibor!

     Isten maga az élet, így minden, ami Hozzá tartozik él, méghozzá örökké. Maximum azt a kérdést tehetnéd fel Istennek – és erre bizonyára lehetőséget kapsz, amikor majd előtte állsz – hogy miért teremtette meg a világot és benne az embert.
     Viszont ha már megteremtette a világot, szabad akaratot adott a benne élőknek, hogy Őt vagy saját magukat és az Istentől való teljes elszeparálódást válasszák.
     Sokan vannak hozzád hasonlóan, akik sértésnek veszik az életet és arroganciának gondolják az ember megteremtését. Ha azonban megismered Isten jellemét, és megtudod, hogy mennyire szeret téged, és mennyi csodálatos dologgal szeretne megajándékozni téged, egészen másképp fogsz tekinteni erre a kérdésre.
     Én azt tanácsolnám neked, hogy fordulj egyenesen Hozzá. Jézus azt mondta, hogy “aki keres talál és a zörgetőnek megnyittatik”. Ráadásul ez esetben maga Jézus zörget a szíved ajtaján. Engedd be, mert addig kint fog várakozni. Kérdd meg, hogy segítsen megértened a téged foglalkoztató kérdéseket.

     Az utolsó kérdésedre:
     Inkább arról van szó, hogy azt szeretnéd, hogy Isten szűnjön meg számodra létezni, nem fordítva. Ahogyan egyetlen szerető szülő számára sem fog egyetlen gyermeke sem megszűnni létezni, úgy Isten sem feledkezik meg egyetlen teremtményéről sem.

    4. Ez már jó kezdet mindent meg kell vízsgálni főleg a mai ídőnkben,mert az őrdög is tud utánozni és cselekszik is annyira hogy még tűzet is hoz az égből.Ezt az antikrisztus és a hamis próféta fogja cselekedni hogy megtévessze az embereket még a válaszottakat is.ezért fog megrövidülni az ídő a 7.év.a nyomorúság-nagy nyomorúság ídőszaka lesz.Amilyen nem volt még a vílágon.

    5. Kedves TIBOR!

     “Miért érzem ennek ellenére úgy, hogy minél kevesebbet foglalkozom vallással és utasítom el a kereszténység által hirdetett értékeket és esetleges túlvilági utópiát, annál szabadabb és boldogabb vagyok…”

     Ennek több oka is lehet. Néhányat felsorolok, mert nem pontosan tudom ebből a rövid írásodból, hogy milyen helyzetben vagy.

     1. Nem tértél meg, nem fogadtad a szívedbe Jézust, nem születtél újjá, a Szent Lélek által.

     2. Hallottad az evangéliumot, de vagy tövises föld a szíved, vagy köves, vagy az útszélre esett az ige magja, vagy jó föld ugyan, de a hitharcokat ( amelyek már kezdetben is a kérdésekekel, szellemi támadásokkal, kísértésekkel, üldözésekkel, stb-kel járnak) nehezen tudod megharcolni. Nem hívod segítségül Jézust.
     (Márk. 4,14 A magvető az ígét hinti.
     ? Az útfélen valók pedig azok, a kiknek hintik az ígét, de mihelyest hallják, azonnal eljő a Sátán és elragadja a szívökbe vetett ígét.
     És hasonlóképen a köves helyre vetettek azok, a kik mihelyst hallják az ígét, mindjárt örömmel fogadják, De nincsen ő bennük gyökere, hanem ideig valók; azután ha nyomorúság vagy háborúság támad az íge miatt, azonnal megbotránkoznak.
     A tövisek közé vetettek pedig azok, a kik az ígét hallják, De a világi gondok és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága közbejővén, elfojtják az ígét, és gyümölcstelen lesz.
     A jó földbe vetettek pedig azok, a kik hallják az ígét és beveszik, és gyümölcsöt teremnek, némely harmincz annyit, némely hatvan annyit, némely száz annyit. )

     3. Megtértél, újjászülettél, de nem tápláltad magad imával ( beszélgetéssel Jézussal, és az Atyával), és az igével, ezért a szellemi éhhalál szélére jutottál.

     4. Eleve jobban vonz a világ, és annak esetlegesen elérhető örömei.

     “… és annál jobban gyűlölöm a kereszténységet amiért a halálom után nem választhatok egyszerűen egy olyan opciót, hogy megszűnjek létezni?”

     Ezzel annak idején, amikor én tértem meg, nekem is gondom, harcom volt. Én is szívesebben vennék egy olyan opciót, ha már az embernek valamiért nem sikerül…, vagy esetleg nem akarja az Istennel való kapcsolatot. De a Biblia szerint ez az opció nem áll rendelkezésre. Viszont itt meg azt kell átgondolnia mindenkinek, hogy ha mégis az az igaz, amit a Biblia ír erről, akkor hogyan tovább.

     “Nem vitát akarok gerjeszteni…, hogy említésre méltó, elgondolkodtató érvekkel hozakodjak elő.Mindössze végre választ szeretnék kapni néhány kérdésemre.”

     Pedig, tulajdonképpen ez lenne az egyik értelme a keresztény közösségeknek, hogy egymást segítsék szellemi támadások alkalmával is. Pl, a felmerült kérdésekre adott válasszal , amely kérdések soha nem primitívek, vagy említésre se méltóak. Tedd fel őket bátran, valaki csak tud azokra felelni. ( Tudod olyan a frissen újjászületett ember is mint a csecsemő. Ha sír, akkor nem mindig csak a “tejet” kell bele tölteni…)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend