Idők jelei

Beszéljünk a menekültekről

A menekültekkel kapcsolatos első hírek felröppenése óta szoros figyelemmel kísérem a Magyarországon és Európában kialakuló helyzetet. Eddig azért nem ejtettem szót róla, mert én magam sem tudtam, illetve most sem tudom pontosan a helyére tenni a történéseket és azt gondolom, hogy erre még egy ideig nem kerül sor. Sok vegyes érzelem és gondolat kavarog bennem most is, köszönhető ez részben a média rendkívül szélsőséges és sarkított híradásának minden oldalon. Az alábbi írást így inkább kiindulási pontnak szánom, nem gondolván, hogy ezt a nehéz kérdést egyedül fogom kibogozni. Néhány dolgot azonban tudunk, így ezeket fontosnak tartom megemlíteni és bátorítok mindenkit, hogy ossza meg véleményét, meglátásait és információit a témában.

Elsősorban két területről szeretnék beszélni: arról, hogy miért alakulhatott ki ez a helyzet, illetve, hogy keresztényként mit tehetek, hogy ne a probléma, hanem a megoldás része lehessek.

A miértekre keresve a választ lehet, hogy néhány olvasónak csalódást fogok okozni. Nem tudom ugyanis azt mondani, hogy a menekültáradatot egyértelműen a világot uraló elit indította el, bár közvetve, főleg a nagyhatalmak által indított háborúk és finanszírozott terrorszervezetek révén, nyilván komoly részük volt benne. Függetlenül attól, hogy a tömeges migráció mögött tudatos szervezkedés áll-e vagy sem, a hatalmon lévők igen sok legyet ütnek egy csapásra, tehát így vagy úgy, de a helyzet az ő ügyüket viszi előbbre.

Akárhogyan is indult a dolog, nem állíthatjuk biztosan, hogy az említett elit előre látta volna a polgári lakosság tömeges kivándorlását. Egyedül Isten lát mindent, a háttérhatalom sokszor csak kihasználja a saját destruktív lépései eredményeként kialakult káoszt. Nem állítom, hogy nem lehetett tudatos manipuláció a menekülthullám mögött (bizonyára sokan hallottak már a Kalegri tervről és egyéb elméletekről ezzel kapcsolatban), ugyanakkor nem tartom bölcsnek az általánosítást ebben a kérdésben (sem). Ahogyan nem általánosíthatunk egyetlen etnikum, ország, egyház, stb. tagjaival kapcsolatban, úgy a menekültek sem tekinthetők egy homogén halmaznak. Tudjuk, hogy van köztük, aki tényleg az életéért futott, illetve olyanok is, akik a könnyebb megélhetés reményében vágtak neki az útnak és persze nem zárhatjuk ki, hogy egyesek pénzt kaptak azért, hogy növeljék a menekülők számát, bár erre vonatkozóan semmilyen információ nem áll rendelkezésre és egyetlen még csak hasonló történetet sem hallottam, se a fősodrású, se az alternatív médiában. (Aki tud ilyet, bátran ossza meg!)

Egyesek azon aggódnak, hogy a menekültek miatt anyagi kár éri őket, mások pedig attól félnek, hogy a mára több százezresre duzzadt tömegben terroristák is lehetnek, így elsőként nézzük meg ezt a két kérdést.

Nem akarok segíteni, mert az nekem pénzbe kerül

Segíteni egy másik embernek, legyen szó egyetlen hajléktalanról, anyagilag megszorult jóbarátról, vagy menekültek tucatjairól (legyenek ártatlan áldozatok vagy alvó terrorsejtek tagjai), természetesen anyagi áldozattal jár, azonban az anyagiak vagy azok hiánya nem motiválhat bennünket, amikor mások megsegítéséről van szó.

Jézus azt mondta: “adjatok, és nektek is adnak, jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek.” ((Lukács 6:33))

Azzal a mértékkel mérnek nekünk, amellyel mi mérünk? Milyen mértéket szeretnénk magunknak, ha hasonló helyzetben lennénk?

Tisztában vagyok vele, hogy néhány kiló kenyér vagy ivóvíz szétosztásával nem lehet megoldani a jelenleg fennálló problémát, főleg, hogy a gond nem is igazán vagy nem mindig az élelmiszer hiányában áll, de ez nem is a mi feladatunk. A hajléktalankérdést sem oldjuk meg azzal, ha veszünk egy pohár forró teát vagy meleg ebédet egy utcán alvó embernek, de ha szükséget látunk, és hatalmunkban áll segíteni, tegyük meg. Nem szabad, hogy a számok motiváljanak bennünket. Segítsünk annak, aki az utunkba kerül, és ne foglalkozzunk a statisztikákkal.

Azzal pedig, hogy segítünk egy menekültnek, nem a válság forrását, esetleges céljait vagy a kormány illetve az ellenzék hozzáállását minősítjük. Éppen ellenkezőleg. Azt demonstráljuk, hogy Isten szeretete mindezek felett áll. A szeretet sohasem adja fel1, “mert az Isten szeretet”2, akár egy közeli barát akár pedig egy idegen országból érkező menekült felé nyilvánul meg.

Terroristák a menekültek között?

Ezt, sajnos, nem lehet kizárni. A tapasztalatok szerint azonban komoly terrorszervezet nem így küldi útra az embereit, mivel nem akarja, hogy a határátlépéskor lebukjanak. A terroristák inkább legálisan, útlevéllel érkeznek a célországba.

Persze azt sem lehet kizárni, hogy az elkövetkező hetek vagy hónapok során lesznek terrortámadások a menekültválság által érintett országokban, az pedig szinte garantált, hogy egy ilyen tragédia bekövetkezése esetén az elkövetőket a menekültek közül állítják majd elő. Ezzel pedig az ellentéteket olyan mértékben mélyíthetik el Európában, hogy már az sem fogja érdekelni a közvéleményt, ha utólag kiderül, a menekült-terrorista elmélet alaptalannak bizonyult. Mindenesetre ne dőljünk be a manipulációnak és ne lássunk potenciális terroristát mindenkiben, aki okmányok nélkül lép az országba. Egy esetleges terrortámadás pedig tudjuk, hogy remek ürügyként szolgálhat egyesek számára a káosz, a háború és a biztonság nevében bevezetendő rendőrállami intézkedések terjesztésére, ennek azonban a menekültek éppúgy áldozatai lennének, mint mindenki más.

Összekapcsolva a rászorulók megsegítését a beszivárgó terroristákkal kapcsolatos aggodalmakkal: mi történne, ha utólag kiderülne, hogy egy terroristának segítettünk? Az útmutatásunk elég egyértelmű: “Aki azért tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak.” ((Jakab 4:17))

Jézus pedig ennél is részletesebben megmutatta, hogyan viszonyuljunk azokhoz, akik az ellenségeink vagy legalábbis annak gondoljuk őket:

“Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmat érdemeltek? Nem ugyanazt teszik a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek másoknál többet? Nem ugyanezt teszik a pogányok is?”3

És még a ‘menekült státuszról’ is volt néhány szava:

“Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Gyertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek azt az országot, amely számotokra készíttetett a világ teremtésétől fogva. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok engem, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.”4

Menekültek a Bibliában

Jézus fenti útmutatása mellett az Ótestamentumban is részletes tanácsokat találunk a menekültekkel kapcsolatban. A magyar Bibliákban többnyire jövevénynek fordított héber ‘ger’ szó inkább vendéget vagy idegent jelent, ahogy az Újszövetségben előforduló görög ‘xenos’ is.

A III. Mózes 19:34 ezt mondja:

“Olyan legyen nektek a jövevény, aki nálatok tartózkodik, mintha közületek való bennszülött volna, és szeressétek őt, mint magatokat, mert jövevények voltatok Egyiptom földjén. Én vagyok az ÚR, a ti Istenetek.”

A II. Mózes 12:49 pedig külön kitér arra, hogy “Ugyanaz a törvénye legyen az ott születettnek és a közöttetek tartózkodó jövevénynek”. Vagyis az ország törvényei a menekültekre is vonatkoznak.

Valószínűleg ez az a pont, ami sok ellentét forrása, hiszen a híradásokban elég gyakran látunk tüntető, helyenként vandál menekülteket, ami persze nem helyes és komoly ellenérzést vált ki a honpolgárokból, hiszen hálátlan hozzáállásnak minősíthető. Azt persze nem tudjuk, hogy ezek spontán alakultak ki, vagy netán itt is külső szervezkedés, bujtogatás áll a háttérben, hiszen a menekültek okozta káoszt nemcsak a nemzetközi elit, hanem a helyi politikai erők is bizonyára szívesen kihasználják.

Jézus után János apostol is említi a ‘menekülteket’, amikor egyik levelében ezekkel a szavakkal dicséri Gájuszt:

“Szeretett barátom, hűségesen jársz el mindenben, amit a testvérekért és az idegenekért teszel.”5

Néhány statisztika
– A második világháború óta először 2013-ban lépte át az 50 milliót a menekültek száma a világban.
– A jelenlegi európai menekültválság mértéke nem éri el az 1990-es évek első felében tapasztaltakét. Akkoriban a kétpólusú világrend felbomlása miatti helyi válságok, a délszláv háború és a ruandai népirtás a mainál is nagyobb arányú menekülthullámot eredményeztek.
– A hullám 1992-1993-ban tetőzött: akkoriban az EU tagállamaiban 3,5 millió menekült élt, szemben az utóbbi esztendők 1,5 millió körüli számával.
– A menedékkérők száma viszont 2006 óta nő az EU-ban: az akkori évi 200 ezerről 2014-re 626 ezerre emelkedett.
– A világ menekültjeinek 86 százaléka ugyanabban a térségben marad, mint ahonnan útnak indult, és csak 14 százalékuk jut messzebbre. Ők jellemzően a jobb státusú, tehetősebb, élelmesebbek menekültek.
(forrás)

A legnagyobb probléma

A legnagyobb problémát abban látom, hogy a menekültválság az elmúlt években soha nem látott mértékben osztotta meg a magyarokat és Európa lakosságát.  A közel-keleten indított konfliktusok és a nyugat által pénzelt terrorszervezetek segítségével nemcsak a harcok által érintett országokban, hanem Európában is egyre kaotikusabb állapot alakult ki. Sokan félnek a pályaudvarokon és határ menti településeken kialakult helyzetet látva, a híradások pedig rájátszanak ezekre a félelmekre. Tapasztalatból tudjuk, hogy a lakosság félelmeire a biztonsági intézkedések szigorítását kapjuk válaszként, így érdemes ezt a helyzetet is hittel megközelíteni. Ez nem azt jelenti, hogy nem szabad a kérdésről objektívan kommunikálni vagy figyelemmel kísérni a történéseket, de tartsuk észben, hogy minden nehéz helyzet egyben lehetőség is arra, hogy Isten királysága új életeket érintsen meg.

Hogyan segíthetünk?

Egy pohár víz vagy egy tál étel felajánlása mellett leginkább úgy, ha felebaráti szeretettel viseltetünk mások iránt, és itt most nemcsak a menekültekre, hanem azon honfitársainkra is gondolok, akik például tőlünk eltérően gondolkoznak a kialakult helyzetről. Az emberek egymásnak ugrasztása ugyanis az ördög egyik legfontosabb célkitűzése, ami olyan mértékben sikerült neki a jelenlegi helyzetben, hogy lassan jó barátok és családtagok is egymásnak esnek.

Az egyik legnagyobb segítség, amit nyújthatunk tehát, ha mi magunk nem dőlünk be ennek a taktikának. C.S. Lewis nagyon bölcsen definiálta a módszert:

“Az ördög minden hibát párokban, ellentétpárokban helyez el a világban, és mindig arra biztat bennünket, hogy jó sokat törjük a fejünket, vajon melyik a rosszabb. Arra számít ugyanis, hogy az egyiket olyannyira nem kedveljük majd, hogy könnyűszerrel belekergethet a másikba. De ne engedjük magunkat bolonddá tenni! Tartsuk a célt szemünk előtt és haladjunk egyenesen át a két hiba között. Csak azzal kell törődnünk, hogy mindkettőt elkerüljük.”

Ne a politikai propaganda alapján próbáljuk hát megítélni a helyzetet! Egy-egy apró jótéteménnyel nyilván nem leszünk képesek megváltoztatni a világot, egy-egy ember világát azonban igen! Magánemberként és keresztényként, próbáljunk hát erre összpontosítani és semmilyen körülmények között se tekintsünk félelemmel a helyzetre, hiszen “nagyobb az, aki bennünk van, mint az, aki e világban van.”6.

Olyan sok minden nem tisztázott még a kialakult helyzettel kapcsolatban, hogy a szálakat kibogozni talán soha nem leszünk képesek, legalábbis nem ebben az életben, de a tisztán, vagy tisztábban látás érdekében megpróbálhatjuk összetenni ismereteinket. A poszt alatti hozzászólásokban például összegyűjthetnénk, hogy ki mit tapasztalt személyesen, illetve mit gondol a helyzettel kapcsolatban. Szeretetben.

– Thea

 1. I. Kor. 13:8 []
 2. I. János 4:8 []
 3. Máté 5:43-47 []
 4. Máté 25:34-36 []
 5. III. János 1:5 []
 6. I. János 4:4 []
Előző posztKövetkező poszt

397 hozzászólás

 1. Úgy látom, hogy  senki sem tette világossá, hogy a migránskérdés kinek is a kérdése. Ebből sajnos rengeteg félreértés szûletik.

  Azt hogy a migránsokat beengedjük vagy sem azt nem az egyházak hivatottak eldönteni, az a politikai hatalom hatásköre. Az egyház alá van vetve a politikai hatalomnak, éppen ezért engedelmességgel tartozik neki, vö. “adjátok meg a császárnak, ami a császáré és Istennek ami az Istené” (Mt 22,21).

  Ha politikus lennék és nem lelkipásztor akkor én nem engedtem volna be a migránsokat egy európai országba, pont azért mert a muzulmánok integárciója pont olyan lehetetlen vállalkozás mint a cigányoké, vagy a négekeré Észak Amerikában: eltelt több évszázad, de a mai napig sem sikerült egy szintre hozni az (eredetileg) európai gyökerű lakossággal. Egész egyszerűen nem egy nép. Mások.

  Arról nem is beszélek, hogy ma már “Keresztyén (főleg nyugat) Európáról” nem beszélhetünk (a lakosság csupán pár százaléka vallja magát keresztyénnek).

  Itt vannak. Ezzel a helyzettel az egyházaknak is kell kezdeniük valamit. A legnagyobb kérdés ami felmerül, hogy ők migránsok vagy menekültek? Mert nem mindegy, mert ha migránsok, akkor ahogyan őseink ők is zöldebb legelőt indultak keresni, tehát hódítani jöttek. Ismerjük azt, hogy a mindenkori magyar, hogyan viszonyult a hódítókhoz.

  Ha bebizonyosodik, hogy menekültek, akkor a Szentatyának igaza van: a Szentírás szerint a menekülteket (jövevények a Szentírásban – Mt 25,35) úgy kell kezelni mint bárki mást. Joga van a befogadásra, s keresztyéni kötelességünk azt meg is adni neki.

  1. Furcsa neved van, az tulajdonképpen egy másik honlap linkje ! Egyébként ez a megfogalmazás: “Az egyház alá van vetve a politikai hatalomnak, éppen ezért engedelmességgel tartozik neki, vö. “adjátok meg a császárnak, ami a császáré és Istennek ami az Istené” (Mt 22,21).” nézetem szerint egy végtelenül buta félreértés, illetve ismerve a történelmet, sokkal inkább gusztustalan megalkuvás. Jézus nem mondta, azt hogy a keresztényeknek mindenben és mindenkor engedelmeskednie kell a politikai hatalmaknak, hanem azt mondta, hogy az állami törvényességet magunkénak kell tudni, és annak meg kell felelni (beleértve az adózást, az állampolgári kötelességeket stb.) Ha igazad lenne, akkor tisztára lenne mosva a náci párt uralma alatt álló katolikus, református stb. papok kollaborációi és megalkuvásuk, de a többi hívőre vonatkoztatva is. Vagy majd ha feláll az antikrisztus (elsőre nagyon is békés és demokratikus látszatú) politikai birodalma, akkor a mögé is be kell hajbókolniuk a keresztényeknek ? Isten ments ! Látszik, hogy valamelyik “történelmi egyház” képviseletében tolod az igét. Ahol még mindig az módi, hogy ha az állam és a hit ha egymásra talál, nem olyan nagy baj az.

 2. Nagyon érdekelne, hogy mit gondoltok a Mózes V. 13. fejezetéről. Szerintem nagyon ehhez a témához kapcsolódik.

  Nem is tudom hová tenni. Ez már legalább annyira agresszív, mint a Korán, aki a hitetlenek elpusztítására ösztönöz.
  Szóval az Úr parancsára még öni is helyes lenne? De akkor mi van azzal, hogy aki öl, az nem üdvözülhet. Én egy kicsit elvesztettem a fonalat:)

  1. Szia Kamionos!

   Nem a jó cselekedeteidért üdvözülsz, hanem azért, mert elfogadod Jézus áldozatát, amit a te bűneidért hozott váltságul.
   “A bűn zsoldja halál.” (Róma 6:23) Ezt látod az Ószövetségben. Mindannyian halált érdemlünk, mert mindannyian vétkeztünk. Az is, aki “csak” apró vétkeket követett el és az is, aki gyilkolt. Az Ige azonban így folytatódik és így teljes: “Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”
   Magyarul Jézus áldozatáért Isten megbocsát nekünk.
   Jézus óta a nekünk kijáró büntetést nem végzik el rajtunk, mert Jézus magára vállalta. Azt se felejtsd el, hogy az ószövetségi időkben, bár sok mindenért járt halálbüntetés (ami nem egyenlő a tíz parancsolatban említett gyilkosságal), Isten az utolsó napon képes visszaadni az életet, azoknak, akik Benne bíztak. Akár előretekintve az ígért megváltásra, akár visszatekintve a már megtörtént áldozatra.
   A kérdésedre válaszolva tehát: nem az nem üdvözül, aki öl, hanem az, aki elutasítja Jézus váltságát, amit ajándéka ad mindenkinek, aki kéri.

   Ráadásul a Biblia azt mondja, hogy ha egy törvény ellen vétkezel, az összes ellen vétkeztél (Jakab 2:10), tehát mindannyian gyilkosok, tolvajok és paráznák vagyunk Jézus nélkül. Vele azonban a bűneink fehérek, mint a tiszta gyapjú. (Ézsaiás 1:18)
   Ezeket olvastad már?
   http://idokjelei.hu/2015/10/mi-a-megvaltas-mas-szoval-ujjaszuletes-es-miert-van-ra-szukseg/
   http://idokjelei.hu/2014/10/az-orok-eletrol/

   1. Szia!

    Köszönöm, hogy válaszoltál.
    Igen olvastam, sőt úgy rémlik, hogy ezekkel kezdtem itt az oldalon anno. De azt hiszem, hogy újra el kellene olvasnom.
    Ezek szerint bárki elkövethet bármilyen bűnt, ha aztán elfogadja Jézus váltságát? Bár azt sem tudom, hogy ez pontosan mit is jelent.
    Bocsánat, hogy ezt mondom, de egyszerű vagyok, mint a faék…szóval ezt látom a templomokba járó embereknél, hogy igen sokan élnek olyan életet, ami nem méltó egy keresztényhez, de néha még egy emberhez sem. Telve vannak rosszindulattal, bűnösen élnek, de azt gondolják, hogy mindent elrendez, hogy mormolják a bűnbánatot gépiesen a misén, nem feltétlenül belegondolva abba, hogy az mit is jelent és hát finoman szólva is hányingerem van ettől.
    Rosszul értelmezem, amit mondtál?

    Az eredeti gondolatom, kérdésem az lett volna, hogy ha majd tegyük fel például Európában és itthon elkezdik a muszlimok erőszakkal terjeszteni a hitüket, akkor kötelességem-e megölni őket, illetve azokat, akik más isten tiszteletére szólongatnak Mózes V. 13 alapján? Mikor vagyok jó keresztény? Mi a helyes?
    És ha azért lehet ölni, hogy a hitünket védelmezzük, akkor azért is lehet, hogy a szeretteinket?
    Bocsánat, ha esetleg hülyeséget kérdezek, de keresem a válaszokat a Bibliában, kérem az Urat, hogy igazítson el, ahogy szokta, de ezúttal nem találom a helyes válaszokat, mint legtöbbször.

    1. Szia Kamionos!

     Nagyon örülök, hogy kérdezel! 🙂

     Az első kérdésed, miszerint “bárki elkövethet bármilyen bűnt, ha aztán elfogadja Jézus váltságát?” olyan fontos és gyakori kérdés, hogy a válasz, sőt, maga a kérdés is, több példányban is bekerült a Bibliába. 🙂

     Pál egyik legfontosabb feladatának tekintette, hogy az új hívőkkel, akiknek főleg eleinte nagy százaléka zsidó volt, hiszen a kereszténység Izraelből indult, megértesse, hogy már nincsenek a törvény alatt, illetve Jézus új törvényt adott nekik (erről mindjárt bővebben).
     A Róma 6-ban például ezt olvassuk:
     “Mert a bűn többé nem uralkodik rajtatok, mert nem a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagytok.” (Róma 6:14)

     Vagyis a kegyelem bevégezte, átvette a törvény szerepét.
     Pál tudta, hogy erre sokan felteszik a kérdést, amit te is, így a következőképpen folytatta:
     “Mi következik ebből? Vétkezzünk, mivel nem a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagyunk? Semmiképpen! Nem tudjátok, hogy akinek odaadjátok magatokat szolgai engedelmességre, annak engedelmességre kötelezett szolgái vagytok: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?” (Róma 6:15-16)

     Vagyis a kegyelem nem azt jelenti, hogy azt csinálunk, amit akarunk, hiszen, ha a bűnnek élsz, akkor annak szolgájává válsz és, ahogy Pál is írja időnként halálos lehet az eredmény.
     Egy fontos dolog, amit meg kell érteni a megváltással, újjászületéssel kapcsolatban, hogy azt nem a jó cselekedeteidért kapod, hanem a jó cselekedetek a megváltásod következményei. Amikor elfogadod Jézust megváltódnak, az Ő szelleme onnantól kezdve benned él (Róma 8:9, 11), aminek ezek a gyümölcsei:
     “De a Lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény.” (Gal. 5:22-23)

     Ezt teremti meg benned Krisztus lelke. Van azonban egy kis akadály. Bár Krisztus bennünk van és így belülről segít, főleg, ha olvasod az Igét és próbálod Őt közelről követni, hogy mindezek a gyümölcsök megnyilvánuljanak az életünkben, azonban a testünk, a Földön eltöltött x év alatt hozzászokott ahhoz, hogy azt csinál, amit akar, így időre és az Igére van szükség ahhoz, hogy leszokjon a rosszról és, ami bennünk van, kifelé is megnyilvánuljon. (Róma 12:2)
     Sajnos sok keresztény megáll ott, hogy megtér, vagy akár még odáig sem jut el (vagyis csak névleg keresztény), csak eljár a templomba, amitől semmi sem változik. Egy autó sem attól lesz autó, hogy garázsban parkol.

     A következő kérdésed, hogy “kötelességem-e megölni őket, illetve azokat, akik más isten tiszteletére szólongatnak”?

     Nem. Ellenkezőleg. Mi nem a törvény alatt, az ószövetségi időkben, hanem a Jézus által elhozott új szövetség korában élünk, így ránk Jézus parancsolata vonatkozik, ami a gyerekeknél alkalmazott ezt ne csináld, azt ne csináld hozzáállás helyett, azt mondja meg, hogy mit csináljunk, ha Istennek tetsző életet szeretnénk élni.
     Azt tanácsolom, hogy olvasd el a teljes hegyi beszédet, de egy szorosan idevonatkozó példát azért beszúrok belőle:
     “Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet.”

     és itt jön a lényeg és a két szövetség közötti különbség:

     “Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmat érdemeltek? Nem ugyanazt teszik a vámszedők is? És ha csak atyátokfiait köszöntitek, mennyivel tesztek másoknál többet? Nem ugyanezt teszik a pogányok is?” (Máté 5:43-47)

     Szeretnél bővebb olvasmányt privátban ezekről?

    2. Köszönöm szépen a válaszodat Thea! Nem tudok elég hálás lenni érte!

     Azt hiszem ennél hasznosabb hozzászólást számomra még nem olvastam ezen az oldalon. Régóta bennem volt ez az ellentét, amit nem tudtam hová tenni az ószövetség és az újszövetség között.
     Végre sikerült pontosan kérdezni (mert sokszor még kérdezni sem könnyű) és így pontos választ is kaphattam. Róma 6:15-16 például elképesztett, hogy mennyire pontosan megválaszolja azt, amire kíváncsi voltam. Tudtam szívem mélyén, hogy így van, de nagy könnyebbség így leírva, megerősítve látni.
     Tulajdonképpen ezeket a válaszokat diktálta volna a szívem, amiket kaptam Tőled, de örülök, hogy az Ige szerint is helyes az, amit a szívem diktál.
     Az Úr ismét megmutatta az utat, ahogy eddig…általad!:)

     Igen, szeretnék ezekről bővebb olvasmányt. Gondolom Te látod az email címemet…

    3. Szia Kamionos!
     Nagyon szívesen! Örülök, hogy segített, amit írtam.
     A lényeg, hogy soha ne hagyd abba a kérdezést. 🙂
     Nekem leginkább az segített ilyen helyzetekben, főleg régen, újdonsült keresztény koromban, hogy emlékeztettem magam Isten jellemére. Emlékeztettem magam, hogy Isten szerető és igazságos, tehát a válasz is bizonyára szerető és igazságos, akkor is, ha az adott helyzetben nem láttam, hogy hogyan. Voltak olyan kérdéseim, amikre csak soká találtam meg a választ, de tudtam, hogy amikor megtalálom, az is Istennek a már eddig megismert jellemét fogja erősíteni. Azt, hogy nagyon szeret minket és a tettei igazságosak.
     (L)

    4. Szia Kamionos, ha valamit hozzá tehetnék nem belekotyogás céljából a párbeszédetekbe, akkor megírom Neked és másnak is hogy a megbocsátás, sőt, ellenség szeretése (nem a tetteit ellenünk, hanem annak ellenére) mit csinál a lelkünkben 🙂
     “Aki hisz bennem annak szívéből élő vizek forrásai fakadnak” mondta Jézus. Ez az éltető “víz” ez a forrás akkor fakad fel, amikor az ellenfelednek megbocsátasz, és amikor még szereted is főleg azért, hogy ebből az állapotából kijöjjön. Ezt teszi az Úr velünk, úgy szeret, ahogy vagyunk, minden ellenére, amit elkövettünk.

     Sok évtized után, amikor valami “meglökött” hogy az engem teljesen tönkretevő embert szeressem, konkrétan szerelemre gyulladtam iránta (mást nem tudtam tenni) MEGVÁLTOZTAM.

     Mintha minden bilincs leesett volna rólam 🙂 … és nem én vettem észre, hanem ő …

     Mindezzel azt akarom mondani, hogy távolról sem cselekedetek mérlege létezik, hanem a “jótett” bennünk okoz örömet, a megbocsátás bennünk hívja elő a Szentlelket. Ez egy sajátos “bumeráng” visszahatás, amitől aztán el sem tudsz távolodni, mert bele-gyökerezel a szeretetbe! Sőt, miután az öröm és szabadulás benned keletkezik, még büszke sem bírsz rá lenni. Mindent az Úr Lelke végez el és a felszökellő forrás a szívedben mindig rendelkezésedre áll. Mindig van kit szeretni “érdemei ellenére” mindig van kinek megbocsátani és ezt már majd abba sem bírod hagyni 🙂

     Az írásodban a hit védelmén akadt meg a szemem. Pontosan ezt teszik akik nem hisznek Jézusban, a muszlimok, mert a hitüket – azt gondolják, hogy a legjobb, hogy Istennek szüksége van rá – erőszakosan terjeszteni akarják: a mi hitünk belülről forrásozik, mindazok iránt is, akik a “fejünket akarják levenni”. Lehetetlen visszaütni, fegyveres védelemre készülni? Amikor az Urat elfogták azonnal ráparancsolt Péterre, hogy “tedd hüvelyébe kardodat” mert aki kardot fog, kard által vész el. PONTOSAN AZ ÁLTAL A KARD ÁLTAL, AMIT MEGFOGOTT!

     Amikor Jézus arról beszélt, hogy szükséges “kard” és azt mondták, van itt kettő, arra azt felelte, “elég”. Mi volt a válaszában? Hogy még mindig nem értik, milyen kardról beszél. Harcról, de a szeretetért.

     Ezt a harcot megvívta akkor, amikor vérrel verejtékezett, mert tudta, hogy mi vár rá: ez az a harc, amire nekünk is szükségünk van, a természetes “védelmünk” elutasításával, vagy akár a hitünk miatt harcra készülve: önmagunkban kell csatát vívni, amit Jézussal lehet megnyerni, arra gondolva, annak biztonságában, hogy Ő MÁR MEGNYERTE a csatát !

 3. Csak most találtam meg ezt az oldalt. Most az érdekel hogy megvitattátok-e a Jelenések könyve 9 fejezetét (idôk jelei) a migrans kérdéssel kapcsolatban.

  1. Kedves Mihály!
   Nem tudom mire gondolsz, hiszen a Jelenések 9 a nagy nyomorúságról szól, ami igencsak odébb van még…

 4. Sziasztok!

  Senkinek sem szeretném megmondani az igazságot, mert azt csak Isten tudja. Én azt szeretném elmondani nektek, (tiszteleten tartva, hogy mások hogyan értelmezik Istent és vagy szavait) én miben hiszek.

  Ézsaiás próféta könyve ? 58. fejezet 7
  “Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?”

  Nekem ez azt mondja, hogy faji, vallási, nemi, földrajzi vagy kulturális hovatartozástól függetlenül (kivéve: János Apostolnak közönséges második levele ? 1. fejezet 10) a rászorulót fogad be házadba és ad meg neki az ő szükséglete szerint.

  János Apostolnak közönséges második levele ? 1. fejezet 9-10

  “9 Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé.
  10 Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne köszöntsétek;”

  Ez nekem azt jelenti, hogy akiben nincs meg a Jézusi szeretet és lelkület azt ne fogadjam be a házamba.

  A Lukács írása szerint való Szent Evangéliom ? 6. fejezet 27-28

  “27 De néktek mondom, kik engem hallgattok: Szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek,
  28 Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak.”

  Ez a kinyilatkoztatás számomra azt mondja, hogy ha valakit nem fogadok be a házamba mert nincs meg benne a Jézusi szeretet és lelkület, ahogy János Apostolnak közönséges második levele ? 1. fejezet 9-10 írja, azokat is szeressem és imádkozzam értük.

  Akiket Isten vezérel azokat én mindig is szívesen befogadom, viszont akiket nem Isten vezérel azokat nem. Azt hogy bizonyos helyzetekben ki, hogyan ismeri fel, hogy mikor mit kell tenni nem egyszerű feladat, de az legyen minden ember szabad akarata és felelőssége Isten előtt.

  Áldott napot, Joe

 5. Tisztelt id.Kiss László!
  Ön azt írja: “Az én Jézusom nincs keresztre feszítve a világban!”-stb..
  Mégis egy olyan cikket(tanulmányt?) küldött át:-(https://szkitahun.wordpress.com)-melynek sorai között-idézem:
  “Jézus tetteiből és szavaiból pedig mindig a SZERETET áradt.
  ALATTA,piros betűvel!:
  “Még keresztre feszítése közben is…..”
  Tisztelettel kérdezem, nem ellentmondásos ez, az Ön szívében?
  Szeretettel:Liza

  1. Kedves Liza! De igen ellentmondásos – pontosan erről van szó – az ellenpárok gyártásáról, aminek – amiknek az a feladata, hogy kételyt generáljon és megosszon minden téren – vallás – hit – tudás – gazdaság – politika – és stb. helyeken – mindig időben előre tervezve! De aki tud és tudását hiszi az nem hiszi ha nem tudja, hogy egy ISTEN van azaz létezik! A teremtő előtt nincs lehetetlen – amit az ember el tud képzelni az a valóság . most vagy a jövőben lesz! Az emberi “gondolat” minden gondolat amivel elképzel valamit – az már egyszer megtörtén, vagy megtörténni fog – azért KÉP —-zelet – mert már egyszer látta, és képet tud róla alkotni elgondolni meg stb. “zagyvaságok” jutottak eszembe!
   Az írásokat ne feledd emberek írták – és ne hidd el – azt se amit én írok – MOST – járj utána tapasztald meg és akkor már tudod nem csak hiszed! Nem tudom, hogy érhetően írtam le? Ha nem prívát email c. írj – kérj és kérésed teljesül

   végtelen tűr—elemmel id. Kiss László
   ui: például én nem hiszem – tudom, hogy a teremtő létezik – tudom, hogy a kijelölt hazám egybe van Kárpát-medence – tudom, hogy tudom!

 6. BOCSÁNAT MÉG ANNYIT ÍROK ÉS KÉREM AKINEK NEM TETSZETT AZ ÁLLÁSPONTOM VÉLEMÉNYEM – AZ IDE ÍRJON NEKEM:

  ktbektbe@gmail.com

  üdvözlettel:
  id. Kiss László
  utóirat: elárulok egy titkot itt a végén – a rengetek bibliai idézetekkel kapcsolatban – amit írtatok! Felhasználva erősítésként az írásaitok megerősítésére – például – Jézus nem hajtotta ki a kufárokat a templomból – mert ellentmondásos azzal a valós közlésével, hogy ne építsenek neki templomokat – bálványokat ne imádjanak – meg stb megközelítőleg fejből idézve!
  Semmi cécó fényűzés – igen volt aki mezítláb járt és hirdette a valós igét BIZONY BIZONY!

 7. Kedves Thea!
  Ismét van egy “beszorult” válaszom Idának.
  Szabadítsd ki légy szíves.
  Köszike: Erika

 8. Troll urak! (kedves nélkül)

  Hatodik Lenin 2015/09/13 – 21:41
  Látom,nagy bátran megfutamodsz a válaszadás elől.Pedig érdekelne.Természetesen nem a technikai részletekre vagyok kíváncsi azzal kapcsolatban,hogy hogyan sikerült lenyúlnod,hanem a dolgoknak az a része érdekelne,hogy hogy volt képed hozzá.Nem csak a névválasztásban nem vagy valami fantáziadús? Azonban ha egy kicsit megerőlteted magad,biztos ki tudtál volna valamit találni.Valami eredetit.Valami sajátot.Mert a COG névhez semmi közöd.Nem kellett volna így a hátsóajtón beLOPóznod!

  adrian 2015/09/13 – 21:34
  Antenor, Nocsak?.és így mi lesz az igazsággal? Vagy te nem azt képviseled?

  Vigyázat, mert úgy látom, hogy ama fene nagy ?felebaráti szeretetekről? leesett az álarc! … vagy inkább a báránybőr a vérszomjas farkasokról? …
  Íme, Sátán is a világosság angyalának tünteti fel magát, csak kilátszik a patája…

  1. A trollkodással való vádjaid jogosak lennének felém,amennyiben nem adtam volna meg a megfelelő hivatkozásokat és választ.Az Antenort megszólító válaszom éjjel óta van “rendszer-moderáció” alatt,amit pedig neked írtam,az meg reggel óta.Vélhetően mindezek meg fognak jelenni itt.

 9. Antenor írásának is örültem, és Abonyi Sándorénak is örülök. Megnyugtató, hogy nem csak én ( meg itt néhányan) vagyok ilyen “elvetemült”!

  https://keskenyut.wordpress.com/2015/09/12/nepvandorlas-abonyi-sandor/

  Ma egy Európába irányuló népek vándorlásának lehetünk tanúi. Sokan boncolgatják és próbálják értelmezni ezt a helyzetet és választ keresni a felmerült nem kis problémára. Jó terápia (megoldás) természetesen csak akkor lehetséges, ha pontosan meghatározzuk a kiinduló problémát, vagyis jó diagnózist tudunk felállítani.

  Nem vagyok Közel-Kelet, Ázsia és Afrika szakértő és nem kívánok mélyebben foglalkozni és belemenni a háttér világpolitikai eseményeinek elemzésébe sem. Ez az írás a Biblia fényében igyekszik értelmezni a felmerült kérdéseket és a mindenkori adott helyzetre vonatkozó igék figyelembevételével keresni, hogy mi is lehet Isten akarata az adott kérdésekben. Ha abból indulunk ki, hogy Istennek van terve egyének, családok, gyülekezetek, nemzetek, országok, birodalmak életére, akkor jó tudni, hogy Isten hogyan is gondolkozik ezekről, mert hisszük, hogy végső soron mindenben a Mindenható akarata érvényesül, aki ellenőrzése alatt tartja a világ eseményeit. Az Atya ebben az időszakban teljesen átadta a hatalmat a jobbján ülő és uralkodó fiának, Jézus Krisztusnak, aki mennyen és földön Úr és király, a ?királyok királya?. Ő ?állít és dönt királyokat? (kormányokat), ismeri és meghatározza az egymás után következő birodalmak (állam-szövetségek) sorsát is. Mennyen és földön semmi sem történhet Isten tudta és akarata nélkül. Ez csak úgy lehetséges, ha Isten a saját törvényei szerint ? a Biblia fényében ? ítéli meg a dolgokat és irányítja az eseményeket.

  Ha biblikus választ keresünk a problémákra, akkor fontos a fogalmak, és azzal kapcsolatban a mai köznyelv és a Biblia szóhasználata közötti egyértelmű kapcsolat pontos meghatározása.

  Bujdosó (menekült, migráns)
  A bujdosó szó jelentése az értelmező szótár szerint:

  ?helyet-, lakást változtató menekült, hazátlan, száműzött személy?

  A bujdosó, azaz menekült a lakását, hazáját valamilyen ok miatt elhagyni kénytelen személy. Ez történhet politikai ? és vallási üldözés miatt (száműzött), természeti csapások, katasztrófák vagy népirtó kegyetlen háborúk miatt.

  Néhány ige a bujdosó helyzetének megítélésével kapcsolatban:

  ?Mert az ellenség fegyvere előtt bujdosnak, a kivont fegyver előtt és a felvont kézívek előtt és a nehéz harc előtt?. (Ézsaiás 21:15)

  ?Nem az-e, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és testvéred előtt el ne rejtsd magadat?? (Ézsaiás 58:7)

  ?Elveti őket az én Istenem, mert nem hallgattak reá, és bujdosókká lesznek a pogányok között.? (Hóseás 9:17)

  Ezekben az igékben látjuk azt, hogy

  vannak, akik az életüket mentve a véres ?nehéz harcok? elől bujdosnak el,
  vannak hitük miatt bujdosó testvéreink, akiket még a házunkba is be kell fogadni,
  de vannak, akik az Istennek való engedetlenségük, Isten ítélete miatt váltak bujdosókká. Ha nekik is segítünk és befogadjuk őket, akkor Isten ellen hadakozókká válhatunk!?
  A bujdosó értelmezéséből látjuk azt is, hogy a bujdosó saját hazáját kénytelen valamilyen ok miatt elhagyni, ezért hazátlanná válik. A bujdosó értelmezése tehát szorosan összefügg a haza kérdésével. Látjuk a történelemben, hogy vannak népek évszázadokon keresztül, akik hazátlanok, mint Izrael volt közel 1900 éven keresztül és napjainkban pld. a kurdok. Azt tudjuk az igéből, hogy ez Isten ítélete volt a zsidóságon az ellenszegülésük miatt. Ezért szórta szét őket minden nép közé, de ismerjük Isten ígéretét arra is, hogy össze is gyűjti őket az ősi földön, ami a szemünk előtt történt és történik meg.

  A haza (ház, lakóhely, ország)
  A haza szó jelentése az értelmező szótár szerint:

  ?Saját élettér, ahová a személy született, vagy ahol jelenleg él. Minden ember egy országot tekint hazájának. A haza akkor változhat, ha valaki végleg elhagyja azt a földet, ahol született. A vándorló népek hazája folyamatosan változott?.

  Nézzük meg azt is, hogy Isten mit gondol a népek hazájáról:

  ?Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait? (Ap.csel. 17:26)

  A népek (nemzetek, országok) határai
  Felmerül egy újabb fogalom az országhatár kérdése, ami közvetlenül kapcsolódik a hazához és a haza elhagyásához.

  Az országhatár meghatározása az értelmező szótár szerint:

  ?A haza erősen őrzött széle (határa), amely egy kormányzósági hatalom fennhatósága alá tartozó terület szélét (határát) határozza meg.?

  Az országhatár tehát egy erősen őrzött határvonala egy ország, haza kormányzói hatalom területének.

  A korábbi igéből látjuk azt, hogy Isten az, Aki meghatározza a népek (országok) határait és rendelt idejét! Ebből az is látszik, ha Istennek úgy teszik, megváltoztatja egy-egy nép lakóhelyét, hazáját vagy országának határait különböző okok miatt, különböző időszakokra.

  ?Mikor a Felséges örökséget osztott a népeknek; mikor szétválasztja az ember fiait: megszabta a népek határait, Izráel fiainak száma szerint,? (5 Mózes 32:8)

  Ebből az látszik, hogy Istentől való örökség az, ahol lakunk. Ő határozza meg pontosan (és változtatja meg) az egyes népek lakóhelyét és országának határait.

  Jákób nemzetsége (70 fő) a Gósen földjén lakott Egyiptomban, ahol jövevény, azaz bevándorló volt, akinek nem volt hazája. Egy nagy éhínség idején mentek Egyiptomba, hogy életben maradjanak és Egyiptom befogadta Jákób nemzetségét. Isten volt az, aki kb. 400 év után úgy döntött, hogy sok csodával kísérve kihozza őket Egyiptomból és a Kánaán területét adja Izraelnek, mint népnek (nemzetnek) örökségül. Amikor Izrael bement Kánaán földjére, hogy Isten ítélete és parancsa szerint kiirtsa az ott élő, bűnös népeket, ott letelepedve Izrael hazát kapott Istentől és ország lett, aminek határait Isten nagyon pontosan kijelölte.

  Példaként nézzük meg, hogy Isten, egy geodéta pontosságával hogyan határozta meg Izrael határait északi, keleti, déli és nyugati irányban:

  ?Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Hogyha bementek ti a Kanaán földére; (ez a föld, amely örökségül esik néktek, tudniillik a Kanaán földe az ő határai szerint), Akkor legyen a ti déli oldalatok a Cin pusztájától fogva Edom határáig, és legyen a ti déli határotok a Sós tenger végétől napkelet felé. És kerüljön a határ dél felől az Akrabbim hágójáig, és menjen át Cinig, és a vége legyen Kádes-Barneától délre; és menjen tova Hacár-Adárig, és menjen át Acmonig. Azután kerüljön a határ Acmontól Égyiptom patakáig, a vége pedig a tengernél legyen. A napnyugati határotok pedig legyen néktek a nagy tenger; ez legyen néktek a napnyugati határotok. Ez legyen pedig a ti északi határotok: a nagy tengertől fogva vonjatok határt a Hór hegyének. A Hór hegyétől vonjatok határt a Hamáthba való bejárásig; a határnak vége pedig Cedádnál legyen. És tovamenjen a határ Zifronig, a vége pedig Hacar-Enán legyen. Ez legyen néktek az északi határotok. A napkeleti határt pedig vonjátok Hacar-Enántól Sefámig. És hajoljon le a határ Sefámtól Ribláig, Aintól napkeletre; és [újra] hajoljon le a határ, és érje a Kinnéreth tenger partját napkelet felé. Azután hajoljon le a határ a Jordán felé, a vége pedig a Sós tenger legyen. Ez legyen a ti földetek az ő határai szerint köröskörül.? (4 Mózes 34:2-12)

  Isten akaratából ez egész nép kivándorolt (exodus) Egyiptomból és egy új hazát kapott Istentől. Ez a 400 évi jövevénység ideje alatt 600 ezer lakosúra szaporodott nép negyven éven keresztül tartó vándorlása volt, ami egy igazi népvándorlás.

  Jövevény (idegen, migráns, bevándorló)
  Nézzük most meg a következő fogalom a jövevény (bevándorló) meghatározását. Az értelmező szótár szerint a jelentése a következő:

  ?Egy országba beköltöző (személy, közösség), aki ott letelepedik és eddig egy másik országban élt. A ritkán lakott területekre bevándorló embereket szívesen látják abban az országban. Sok bevándorló idegen érkezik a szegényebb országokból egy gazdag országokba.?

  Ezek az emberek, ahogyan manapság mondani szokás, ?a jobb élet reményében? vándorolnak a szegényebb országokból a jobb megélhetést kínáló, gazdag országokba. Őket nevezhetjük megélhetési vagy gazdasági bevándorlóknak. A nagy szabad területek és később a gazdagság miatt sok bevándorló indult útnak annak idején Amerikába és Ausztráliába, ahol a sok bevándorló egyben új hazát is talált.

  Nézzünk most ismét egy igei példát. Így szól az Úr Ábrahámhoz Jákób nemzetségének Egyiptomba való bevándorlásáról:

  ?Tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz azon a földön, mely nem az övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őket négyszáz esztendeig?. De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem én, és annak utána kijönnek nagy gazdagsággal.? (1 Mózes 15:13-14)

  Azt látjuk tehát, hogy a jövevények (bevándorlók) egy olyan ország területére kötöznek be, és élnek ott, ami nem az övék (nem ők kapták azt Istentől örökségül). Sok pogány (világi nép) rabszolgaként kezelte és kihasználta a bevándorlókat, ?másod osztályú? állampolgárokként kezelve őket, még ha meg is kapták az állampolgárságot később. (lásd négerek Amerikában).

  Néhány ige, amik kifejezik Isten akaratát a jövevényekkel kapcsolatban:

  ?Egy törvénye legyen az ott születettnek (őslakosnak) és a jövevénynek, aki közöttetek tartózkodik.? (2 Mózes 12:49)

  ?A jövevényen ne hatalmaskodjál, és ne nyomorgasd azt, mert jövevények voltatok (ti is) Egyiptom földén.? (2 Mózes 22:21)

  ?A jövevény nem hált az utcán, ajtóimat az utas előtt megnyitottam? (Jób 31:32)

  ?A mi örökségünk idegenekre szállt; házaink a jövevényekéi.? (Jer. Sir 5:2)

  ?Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;? (Máté 25:35)

  Látjuk tehát, hogy a jövevények nyomorgatása, kihasználása nem Isten akarata szerint való, őket az őslakosokkal azonos jogok, bánásmód és gondoskodás illet meg. A jövevényekre ugyanaz a törvény vonatkozik, mint a befogadó ország lakosaira. Ez azt jelenti, hogy kötelesek a befogadó ország törvényeit tiszteletben tartani és engedelmeskedni annak és nem élhetnek a saját törvényeik szerint vagy öntörvényű módon.

  Izrael népe, mint minta a népek számára
  A fentiekben többször is Izrael népéről szóló igéket idéztem és ez nem véletlen. Isten kiválasztott egy népet (a sok közül), és azon mutatta be egy néppel való kapcsolatát és akaratát az Istennek való engedelmességük és az ellenszegülésük idején. Izrael történelme az Ószövetségben nagy aprólékossággal leírt történet, amivel Isten példát adott más népeknek is, hogy az ő példájukból okuljanak, ne kövessék el ugyanazokat a hibákat. Sokan ? főleg antiszemita beállítottságú emberek ? azt gondolják, hogy Isten mindig kedvezett a ?kiválasztott népének?, ez azonban egyáltalán nem így van. Isten mindig igazságosan bánt Izrael népével (mint más népekkel is). Isten mindig nagyon szigorúan megbüntette Izraelt Isten akaratának való minden ellenszegüléséért:

  a bálványimádásuk miatt 70 éves babiloni fogsággal,
  a Jézus keresztre feszítése miatt Jeruzsálem lerombolásával és a hazájuk megszüntetésével és közel 1900 évig tartó szétszórattatással a világban,
  Isten megengedte azt is, hogy több millió zsidó haljon meg gázkamrákban 1939-44 között.
  Értelmezzük tehát úgy az Izrael népének különböző helyzeteiről szóló beszámolókat és azokban Isten ítéletét, ami iránymutatásként ? ?igazodási pontként? ? szolgál más népek számára. Ha engedelmeskednek Isten akaratának, akkor áldás, ha pedig nem, akkor annak eredménye átok lesz azon a népen (lásd részletesen az 5 Mózes 28.1-44). Izrael népe ugyanolyan keménynyakú, megtéretlen nép volt, sok rossz tulajdonsággal, mint bármelyik nép a történelem során. Az Ószövetség idején az Isten által adott törvény uralkodott felettük, amit ma az egyes népek a saját törvényeikkel helyettesítenek és próbálnak rendet tartani az országaikban. A végső bíró Isten és végső soron minden Isten akarata szerint történik. Egy ország törvénye akkor a legjobb, ha minél jobban megközelíti Isten törvényét. (Az Újszövetség időszakában a kegyelem kiáradása miatt, a kegyelmet elfogadóknak ? igaz keresztyéneknek ? a Szent Szellem erejével már könnyű Istennek engedelmeskedni, de az Ószövetség idején minden népre ugyanazok a feltételek voltak érvényben.) Így, ami akkor megtörtént Izraellel, ugyanazok a dolgok ma is megtörténhetnek bármely megtéretlen néppel.

  Népvándorlás
  Isten hozta ki (exodus) a zsidó népet Egyiptomból és senki sem tudott nekik ellenállni mindaddig, míg Isten akaratában voltak. Ez a 600 ezer főnyi nép új hazát kapott Istentől örökségül és nem volt jövevény többé. Ez egy 600 ezer lakosú nép negyven éven keresztül tartó vándorlása volt, egy igazi népvándorlás. Ennek a népnek a sorsa ezzel együtt meglehetősen hányattatott volt, mert hiába kaptak Istentől új hazát, az engedetlenségük miatt többször el kellett azt hagyniuk, de Isten mindig visszavitte őket, amikor letelt az ítélet ideje. A következő igék beszélnek erről a hányattatásról:

  Honfoglalás:

  ?És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor beviszlek titeket Izráel földjére, arra a földre, melyért fölemeltem kezemet, hogy adom azt a ti atyáitoknak.? (Ezékiel 20:42)

  Babiloni fogságra vitel:

  ?Én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, amelyről az Úr igéje lőn Jeremiás prófétához, hogy hetven esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain.? (Dániel 9.2)

  A babiloni fogságból való visszatérés:

  Csak egy maradék tért vissza Babilonból, hogy újjáépítse a templomot és Jeruzsálemet és megszervezze és beindítsa ismét az életet Izraelben Zorobábel, Ezsdrás és Nehémiás által. (A második, esetleg a harmadik generációs többség ottmaradt a közben kialakított kényelmes egzisztenciájában és nem vállalta a hazaköltözéssel járó kihívásokat):

  ?Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van, és újra megépíttetnek az utcák és a kerítések, még pedig viszontagságos időkben.? (Dániel 9:25)

  Elűzés Izrael földjéről és szétszórattatás a népek között:

  Jézus, mint Messiás elutasítása miatt a zsidó nép Isten ítélete alá került, amit Jézus és a próféták is előre megprófétáltak, hogy Jeruzsálem és a templom is lerombolásra kerül és megszűnik Izrael, mint állam és ország, és a zsidó nép szétszórattatásra kerül a népek közé. Ezt az ítéletet hajtotta végre a római hadsereg 70-ben.

  ?És lerontom a ti magaslataitokat, és kiirtom a ti nap-oszlopaitokat, és a ti holttesteiteket bálványaitok holttetemeire hányatom, és megutál titeket az én lelkem. És városaitokat sivataggá teszem; szenthelyeiteket is elpusztítom, és nem lesz kedves nékem a ti jó illatú áldozatotok. És elpusztítom ezt a földet, hogy álmélkodjanak rajta a ti ellenségeitek, akik letelepednek ebbe. Titeket pedig elszélesztelek a pogány népek közé, és kivont fegyverrel űzetlek titeket, és pusztasággá lesz a ti földetek, városaitok pedig sivataggá.? (3 Mózes 26:30-33)

  Ez egy ítélet végrehajtása volt Izraelen az engedetlenségük és a bálványáldozatoknak való hódolásuk miatt.

  Izrael összegyűjtése és újbóli bevitele az ősi földre:

  ?És fölveszlek titeket a pogányok közül, s egybegyűjtelek titeket minden tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre.? (Ezékiel 36:24)

  Ezekből az igékből jól látni, hogy attól függően, hogy Izrael Isten akaratával összhangban cselekedett vagy nem, Isten többször is bevitte és elvitte, ill. szétszórta Izrael népét.

  Egy vándorló nép átvonulása egy másik ? útjába eső ? nép országán
  Ez is egy fontos kérdés minden korban és nagyon aktuális ma is. Nézzük, hogyan gondolkozik erről Isten?

  ?Hadd mehessünk át a te földeden! Nem megyünk át sem mezőn, sem szőlőn, és kútvizet sem iszunk; az országúton megyünk, és nem térünk sem jobbra, sem balra, míg általmegyünk a te határodon. Felel pedig Edom: Nem mehetsz át az én földemen, hogy fegyverrel ne menjek ellened! És mondanak néki Izráel fiai: A járt úton megyünk fel, és ha a te vizedet isszuk, én és az én barmaim, megadom annak az árát. Nincs egyéb szándékom csak, hogy gyalog mehessek át. Az pedig monda: Nem mégy át. És kimegy ellene Edom sok néppel és nagy erővel. Mivel nem akarja Edom megengedni Izráelnek, hogy általmenjen az országán: azért eltér Izráel ő tőle.? (4 Móz. 20:17-21)

  Itt azt látjuk, hogy Izrael népe egy másik nép országán (egy ?tranzit országon?) akar keresztül vonulni. Mit látunk a fenti igéből:

  Izrael népe a határon megállva engedélyt kért az átvonuláshoz,
  ígéretet tett, hogy semmi kárt nem okoz az áthaladásakor és minden felmerült költséget megtérít,
  a ?tranzit ország? ? esetünkben Edom ? nem adta meg nekik az engedélyt az áthaladásra és fegyveresen felsorakozott a határon,
  Izrael pedig (jóllehet az átvonulása Isten akaratában volt) nem szállt velük szembe és nem bonyolódott harcba, hanem békességesen kikerülte az országukat és kerülővel haladt tovább.
  Ebből azt is látjuk, hogy minden népnek joga van eldönteni, hogy átenged-e az országán egy népáradatot, vagy megtagadja azt. Szükség esetén, ha úgy dönt fegyverrel is megvédheti a határait. Izrael tiszteletben tartotta a ?tranzit ország? döntését és kikerülte azt.

  Gazdagok és szegények viszonya
  A következő igékből jól érzékelhető Isten akarata a gazdagok és szegények viszonylatában:

  ?Fösvénység (fukarság) nélkül való legyen a magatok viselete; elégedjetek meg azzal, amitek van;? (Zsidó 13:5)

  ?Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, ?. jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben? (1 Timóteus 6:17)

  ?Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségetek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek? (2 Kor. 9:8)

  ?Ímé, ez volt a vétke Sodomának, a te öcsédnek: kevélység, eledel bősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg.? (Ezékiel 16:49)

  Ezekből az igékből a következő következtetések vonhatók le:

  Isten nem támogatja a mértéktelen, öncélú, saját élvezetet és kényelmet szolgáló meggazdagodást, hanem ?mindenki elégedjen meg azzal, amije van?.
  Akik pedig mégis meggazdagodnak, azoknak felelősségük a mások szükségeiről való gondoskodás.
  Nem kell a gazdag adakozó embereknek félniük, hogy elszegényednek, mert Isten hatalmas arra, hogy bőségesen bepótolja minden szükségüket.
  Akik nem cselekszenek, azokat végső soron Isten megítéli és eltörli a föld színéről: ?ez volt vétke Sodomának? is, amit Isten elpusztított.
  Ezeket figyelembe véve el kell gondolkoznunk, hogyan viszonyulnak a gazdag nyugati országok az un. harmadik világ szegényeihez? Hogyan segítenek nekik alapvető életfeltételeik biztosításában? Vagy csak közömbösen nézik a szenvedésüket, vagy esetleg még ki is használják őket a meggazdagodásuk érdekében? A fentieket látva, mit gondolhat ezekről Isten?

  Engedelmesség (törvény-tisztelet) és lázadás (törvénytiprás) kérdése
  Tudjuk, hogy minden népnek törvényre van szüksége, hogy rendezett kereteket teremtsen egy nemzet életében és korlátozza a bűn elterjedését. A diktatúrákban, maga a diktátor a törvény (az van, amit ő mond), de más kormányzási formák esetében mindig szükség van törvényre, amit kötelező betartani és a vezetőségnek betartatni. Amikor Isten kihozta Izrael népét az egyiptomi szolgaságból és szabad, önálló nép lett, Isten első dolga az volt, hogy Törvényt adjon nekik, ami Tízparancsolatként ismert. Ez meghatározza az emberek Istenhez és embertársainkhoz való viszonyuk alapjait, amit Mózes az Úr vezetése alapján sok ? az élet különböző helyzeteire ? lebontott törvénnyel egészített ki. Ezek a mózesi törvények, amik meghatározták a zsidó nép mindennapjait, amit Jézus is betöltött, amikor eljött a földre.

  Nézzünk meg néhány igét a törvénnyel kapcsolatban:

  ?Tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele? (1 Timóteus 1:8)

  ?Tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van, hanem a törvénytaposókért és engedetlenekért, az istentelenekért és bűnösökért? (1 Timóteus 1:9)

  ?És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével; Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával? a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek;? (2Thess. 2:8-10)

  Az igékből látjuk, hogy saját érdekünk nemcsak saját országunk törvényeinek a betartása, hanem azét az országét is, ahová jövevényként vet valakit a sors. Akik öntörvényű módon minden törvényt megszegve, engedetlen módon, ?törvénytipróként? próbálnak élni, azok ? az ige szerint ? minden bizonnyal ?el fognak veszni?.

  Védekezés a becsapás ellen (Gibeoniták és a ?trójai faló?)
  Keresve az Úr akaratát a jelenkori népvándorlással kapcsolatban több figyelmeztetést is kaptam. Egyik figyelmeztetés az volt, hogy az Úr a gibeonitákra hívta fel a figyelmemet. Ez fontos üzenet a jelenkor történésére. A gibeoniták Kánaán földjén élő nép voltak, akiket Isten ? az ott élő többi néppel együtt ? elpusztításra ítélt. A Józsué vezetésével Kánaánba érkező honfoglaló népnek kellett volna elpusztítani őket, végrehajtva ezzel Isten ítéletét, de a gibeoniták ravasz cselhez folyamodtak.

  Rongyos ruhákba, szakadt cipőkbe öltözve, tarisznyájukban penészes kenyérrel megkeresték Józsuét és előadtak egy mesét, hogy messzi földről jött menekültek, holott Józsué táborától néhány kilométerre laktak. Józsué és Izrael vezetői a látszatnak hittek, bedőltek ennek a mesének és bevették a cselt. Esküvel megerősített szövetséget kötöttek velük ?a nélkül, hogy az Urat megkérdezték volna? (Józsué 9.3-27) Megegyeztek, hogy nem fogják elpusztítani őket. Nemsokára azonban kiderült, hogy a gibeoniták becsapták Izrael vezetőit, de Izrael vezetőinek már tartaniuk kellett magukat az esküjükhöz és nem pusztíthatták el őket. Az ilyen Isten akaratával ellentétes döntések később mindig megbosszulják magukat.

  ?De elveszi a király Aja leányának, Rispának két fiát, kiket Saulnak szült, Armónit és Méfibósetet, és a Saul leányának, Mikálnak öt fiát, kiket szült Barzillai fiának, Adrielnek, a Méholátból valónak. És a Gibeoniták kezébe adja azokat, akik felakasztják őket a hegyen az Úr előtt. Ezek tehát egyszerre heten pusztulnak el? (2 Sámuel 21:8-9).

  Veszélyes dolog a hiszékenység és a látszat szerinti (érzelmi és értelmi) döntés. Mindig hasznos megkérdezi az Urat, hogy kijelentse a titkos dolgokat és leleplezzük a hazugságokat és a csalásokat.

  A másik történet a ?trójai falóról? szól, amit az ókor történelméből ismerünk. Többször elhangzott az elmúlt hetekben a napjaink történéseivel kapcsolatban a ?menekült áradat? kifejezés, amit mások újkori ?népvándorlásnak? hívnak. Ezt mondják a politikusok, de engem az érdekelt, hogy mit mond az Úr, hogy mi ez a nagy áradat? Néhány napja az Urat kérdeztem: ?Uram mi ez a menekültáradat valójában? ? amire a következő választ kaptam: ?trójai faló?. Röviden ide másolom a ?trójai falóról? szóló történet rövid leírását, mert nem biztos, hogy mindenki ismeri:

  ?Trója városa a mai Törökország területén található, jelentős ókori görög város, amelyet időszámításunk előtt körülbelül 1200-1300 évvel megtámadtak az akhájok. A tíz éven át tartó háború a monda szerint azért tört ki, mert a trójai herceg, Parisz elszöktette Helenét, Meneláosz spártai király feleségét. Mivel a görögöknek nem sikerült bevenniük a várost, végül a leleményes Odüsszeusz kitalálta, hogy csalással jussanak be. Egy hatalmas lovat készítettek fából, abba bújtak el a legnagyobb görög harcosok. A trójaiak azt hitték, győzelmi ajándék, ezért bevitték a városba. Éjszaka a fa lóból kijöttek a harcosok, megnyitották a városkapukat. Végül is így sikerült legyőzniük a trójaiakat.?

  A napi híreket figyelve nagyon jól ráillik ez a történek a napjaink történésére, amit azóta többen is megerősítettek: ?erős harcosok? mentek be titokban a menekültáradatban elbújva. A kérdés mikor jönnek ki onnan és mit fognak cselekedni? Látjuk ezekből, hogy a hiszékenység és a látszat szerinti ítélés mindig megbosszulja magát. Nem szabad, hogy a látszattal és az érzelmeinkre gyakorolt hatással minket is becsapjanak gonosz emberek. Ébernek kell lenni, és leleplezni a csalást!

  Birodalmak születése és bukása
  Sok hatalmaskodó király, diktátor vagy akár választott parlamentáris vezetőség sokszor nem elégszik meg az Isten által elrendelt határokkal és gazdasági élettérrel, korábban megszerzett gazdagságával, ezért más szomszédos népek kárára igyekszik elmozdítani a határt, vagy leigázni őket. Látunk a történelemben óriási birodalmakat, amelyek sok népet leigázva és adófizetővé ? rosszabb esetben rabszolgává ? téve használták ki őket, telhetetlen módon gyarapítva gazdaságukat. Dániel próféciájában négy birodalomról olvasunk (babiloni, perzsa, görög, római), amelyek egymás után (egymást legyőzve) emelkedtek fel és tűntek el. Ismerjük még a történelemből

  a Hun Birodalmat, ami Attila idejében a római birodalom északi határán lévő összes népet magában foglalta, és nagymértékben hozzájárult annak bukásához,
  a középkorban a hatalmas muzulmán birodalom,
  az újkor nagy gyarmatosító és rabszolgatartó birodalmai óriási gyarmatbirodalmaik révén gazdagodtak meg, a gyarmatokat saját javukra kihasználva és a népet szegény sorban tartva.
  a legújabb kori birodalmak gazdasági érdekek alapján születtek, amelyek nemzetközi pénzintézeteken keresztül gyakorolnak hatalmat a föld jelentős részén. A statisztikákból egyértelműn kitűnik, hogy egyre nagyobbra nyílik az ?olló? (rés) az egyre kisebb létszámú gazdagok rétege és az egyre növekvő létszámú és egyre jobban elszegényedő réteg között.
  Minden korábbi birodalom csak meghatározott ideig létezett, így bizonyosak lehetünk benne, hogy a mostaniaknak is betelik az ideje Istennél, talán korábban, mint azt gondolnánk. Ha a bűn teljességre jut és ?betelik a pohár? Istennél, akkor kimondja az ítéletet felettük, mint ahogyan a korábbiakat is eltörölte és semmi nyomuk sem maradt. Isten Mindenható és Ő uralkodik mennyen és földön, semmi sem történhet az Ő akarta és tudta nélkül.

  Isten ítélete
  Isten Sodomához hasonlóan megítéli mindazokat, ?akik gazdagok és jólétben élnek, de az elesettek és szegények kezét nem fogják meg?. Akik a mérhetetlen gazdagságukban és jólétükben elnézik, hogy sok millió ember éhezik a világon és nem segítenek rajtuk, hogy saját hazájukban élhető módon boldogulni tudjanak, akkor Istennél betelik a pohár és elindítja ítéletét. Erre látunk példát a következő igeszakaszban, ami elég prófétikusnak tűnik a mostani népvándorlásra vonatkozóan.

  ?És ez átkok mind reád szállnak, és üldöznek téged és megteljesednek rajtad, míglen elpusztulsz; mert nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartottad volna az ő parancsolatait és rendeléseit, amelyeket parancsolt néked; És rajtad lesznek jelül és csudául, és a te magodon mind örökké. Amiatt, hogy nem szolgáltad az Urat, a te Istenedet örömmel és jó szívvel, mindennel bővölködvén: Szolgálod majd a te ellenségeidet, akiket reád bocsát az Úr, éhen és szomjan, mezítelen és mindennek szűkében; és vasigát vet a te nyakadra, míglen elpusztít téged. Hoz az Úr ellened népet messzünnen, a földnek széléről, nem különben, amint repül a sas; oly népet, amelynek nyelvét nem érted; Vad tekintetű népet, amely nem tiszteli a vén embert, és a gyermeknek nem kedvez: És felemészti a te barmodnak tenyészését és a te földednek gyümölcsét, mígnem kipusztulsz; amely nem hagy néked a te gabonádból, borodból, olajodból, és a te teheneidnek fajzásából, juhaidnak elléséből, mígnem kiveszít téged. És megszáll téged minden városodban, míglen leomolnak a te magas és erős kőfalaid, amelyekben bízol, minden te földeden: megszáll téged minden városodban, minden te földeden, amelyet az Úr, a te Istened ad néked.? (5 Mózes 28:45-52)

  Isten a ?haragja botjaként? időnként felhasznál szomszédos és távoli ?barbár? népeket is, akik végrehajtják Isten ítéletét, de utána őket is meglátogatja Isten és velük is leszámol.

  ?Jaj Assiriának, haragom botjának, mert pálca az ő kezében az én búsulásom! Istentelen nemzetség ellen küldtem őt, és haragom népe ellen rendelem, hogy prédáljon és zsákmányt vessen, és eltapodja azt, mint az utcák sarát?.. ha majd elvégezi az Úr minden dolgát Sion hegyén és Jeruzsálemben, meglátogatom az Assiriabeli király nagyakaró szíve gyümölcsét és nagyralátó szeme kevélységét. Mert ezt mondja: Kezem erejével műveltem ezt és bölcsességemmel, mivel okos vagyok; elvetettem sok népeknek határit, és kincseikben zsákmányt vetettem, és leszállítom, mint erős, a magasan ülőket? (Ézsaiás 10:5-6;10-13)

  A kijelentés és a bölcsesség helye
  A fenti igeelemzés segítségül szolgálhat ahhoz, hogy lássuk Isten gondolkozását a mai bonyolult helyzetben. Fontos, hogy legyen prófétai szó, mint ?világító szövétnek?, amely irányt mutat és segít eligazodni bonyolult helyzetekben, hogy világosan lássuk Isten akaratát a jelenkori ? sok szempontból ellentmondásos ? viszonyok között.

  Nem szabad, hogy Isten népe sötétben botorkáljon, hanem szükséges, hogy világosságban járjon, mint ahogyan Jézus a világosság.

  ?Mert voltatok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok.? (Efézus 5:8).

  Szükségünk van kijelentésre és bölcsességre az Úrtól, hogy ki-ki mit tegyen ebben az időben a saját helyén. Nem cselekedhetünk a látszat és az érzéseink alapján, mert azok becsapnak; mert vannak ravasz emberek, akik be akarnak csapni másokat. Nem hiszékenységben, hanem a hit bizonyosságában kell járnunk, hogy el ne sodortassunk, hanem mindenkor megálljunk.

  A kormányok feladata az ő felelősségük, amiért ők tartoznak számadással Isten felé. Mi lehetünk azonban a történelmi események megértői és prófétai hang a világ számára. Ez a legfontosabb ma. Ebből kiindulva minden helyzetben szükséges, hogy személyesen is felismerjük Isten akaratát a konkrét történésekben, hogy annak engedelmeskedve tudjunk cselekedni és akkor hívő keresztyénként nem fogunk Isten ellen hadakozóknak bizonyulni.

  Bátorítson bennünket az, hogy

  ?Tudjuk, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van? (Róma 8:28)

  és ha

  ?sok baja van (is) az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr? (Zsolt 34:20)

  Akinek van füle hallja meg!

  1. Egy dologra meg felhivnam a figyelmet:

   “Nemzet nemzet ellen, orszag orszag ellen tamad.”

   Az eredeti gorog szovegben a “nemzet”-re azt a szot hasznalja, ami ma etnikumot jelent.
   Az “orszag” szora azt hasznalja, amibol ma a “bazilika” szo ered.

   ethnos
   ?????

   nation
   basileia
   ????????
   kingdom

   Tehat van egy olyan forditasi lehetoseg is, hogy “etnikum tamad etnikum ellen, felekezet pedig felekezet ellen”.

   Jo hetveget!

   1. Igen, a “nemzet támad nemzet ellen”, az országon belüli harcokat jelenti, amely többnyire különböző etnikumok, vagy ott élő rasszok között történik. Most, hogy írtad, lehet, hogy a politikai választási harcok is idetartoznak, ha azok erőszakba, belháborúba csapnak. A vallási háborúk és erőszak, pedig soha nem hagyták el az embereket….

  2. Kedves Ida!

   Az emberek következtetései ingoványos talajt jelentenek minden más ember számára is, főleg ha (Kol.2:18) folyton a “látomásaikról” beszélnek.
   Az általad idézett írás, amivel Te is egyetértesz, egy olyan szerzőről tanúskodik, aki féligazságot lát a “látnok” szemeivel. Erre keresztény embernek nincs szüksége, mert Isten nem olyan tudatlan, hogy az övéinek ne íratott volna le mindent a Szentírásban, amit tudniuk kell. Azért tette ezt, hogy senki ne szoruljon rá semmiféle félnótás önjelölt prófétára.
   Ez a “derék” látnok is kifelejtette azt a részt, hogy mi lett-lesz a büntetése Edom- azaz Ézsau népének, ezért a magatartás formáért. Mint tudvalevő, Isten a Bibliában azt íratta le, hogy a világon kétféle ember van, a gonosz : Edom-Ézsau-Káin-stb., amit Edom népének nevez, és az igazak : Ábel-Ábrahám-Izsák-Jákób stb., amit Jákób népének nevez. Földi viszonylatban a gonoszt az Edomitákkal-stb. ilusztrálta, míg az igazat Izráel népével, amit még külön megválogatott.
   Ámósz.1:11-12 pontosan az Edomnak szánt sorsról prófétál, pontosan azért a magatartásáért, amit mint gonosz produkált.
   Az Ámósz könyvén kívül még máshol is megtalálható ez a jövendölés a gonoszok ellen, amint láthattuk az egyik bűnük az volt, hogy nem engedték át az országukon Izráel népét, ami még testvére is volt. Természetesen a most rajtunk átvonuló nép nem azonos Izráel népével, de a szembefordulás velük nem az irgalmas szamaritánus hozzá állás és nincs jogunk “szelektálni” őket, és különben is, ha Isten küldte őket, mit avatkozzon bele egy Krisztus követő Isten ellenében?
   Ha tetszik neked-nektek az Edom (gonosz)népének járó büntetés, akkor csak kövessétek a példájukat és vegyetek rá másokat is, védve azt a földi országot, amely nem a tietek és nem is lesz soha, hanem Istené Aki azt cselekszik rajta, amit csak akar, mert minden az Övé, és minden amit tesz, igazságos.
   Ha keresztény vagy-vagytok, Neked nem ez az ország lesz a “hazád”, hanem majd, amit Isten ad azután mikor a gonoszokat eltörölte a földi létből!
   Fura, hogy Te, meg még egy páran, itt a földön szeretnétek “örökséget” kapni ebben a világban. Ida, Te mit féltesz védesz?
   Tényleg keresztény vagy-vagytok?
   Ez a buzgó “próféta” még a végén fegyverbe szólítja azt, aki hallgat rá….

   Szeretettel,
   Anikó

   1. Kedves Anikó! Senki nem gátol meg téged abban, hogy úgy segíts meg bárkit, ahogy jónak látod. Abban sem, hogy ha kígyót látsz, felveheted melengetni, ha a magad ölében teszed, nem pedig egy család közé dobod be, hogy melengessék ?k, s legyenek ?k megmarva. Amihez nincs jogod, az meghatározni mások számára azt, hogy hogyan kell értelmezniük a Bibliát. Bezony sokan mondják magukról, hogy csuda nagy a szeretetük, de Istenhez h?tlenek.

    1. Kedves Antenor!

     ” Amihez nincs jogod, az meghatározni mások számára azt, hogy hogyan kell értelmezniük a Bibliát.”

     Ahogy én sem látok az írásaidban isteni bölcsességet (inkább ellentmondást), hidd el tisztában vagyok vele, hogy te sem láthatsz az enyémben. Egyszóval nem Neked szól.
     Neked van jogod másokat félrevezetni olyan emberi ostobaságokkal, amit holmi önjelölt álpróféták írnak, akit Te itt most felpártolsz, és ehhez még követőket is toborzol asszisztálva hozzá? Olvastam “írásodból” azt a részt, amit Thea idézett korábban, nyilván feltetted a COG-ra is. Naaagyon hasznos íírááás!

     Az ilyen álpróféták nem veszik észre, hogy írásaikban sok helyen ellentmondanak maguknak, mint, ahogy azt sem veszik észre, hogy egy cselekedetben mi a gonoszság. Te pedig, aki még a szellemi és a fizikai dolgok között sem tudsz különbséget tenni, mire fel oktatsz ki engem? Légy szíves és néhány ide illő igével igazíts ki engem, ne pedig a magán véleményeddel támadj, mert ez csak azt mutatja meg, hogy mi van a szívedben.
     Remélem dereng valami.
     Ilyen álprófétákról van szó a Máté 7:15-23-ban is, akik kereszténynek képzelték magukat, nagyon tudományosak voltak még csodákat is tettek meg prófétáltak is, csak arra nem jöttek rá, hogy a Szent Szellem az isteni szeretetet munkálja ki az emberben, nem pedig az értelem mentes tudományoskodást stb-t.
     Gal.5:22, 1Kol.13:..

     A kígyót, pedig, amit otthonról hoztál, vidd haza melengetni légy szíves és ne vetítsd rá másra. Ez a marás nem jött össze kígyóúr.

     Szeretettel,
     Anikó

   2. Kedves Anikó! Akkor kölcsönösen úgy érezzük, hogy nem épülünk egymastól. Így abba is hagyhatjuk, mert ez már csak fölösleges vitákat hozna magával. Legyen Neked az elgondolásod szerint.

    1. Antenor,
     Nocsak….és így mi lesz az igazsággal? Vagy te nem azt képviseled?

    2. Kedves Pötty, lehet, hogy neked üt?s, ha valakit lekígyóznak, mert kifut az érvekb?l és a logikája sem éppen a legélesebb. Mondjak én is üt?seket? Nem fogok, az személyeskedés, ami a gyengék eszköze.

    3. Amúgy az igen gyenge felfogásotok végett, elmagyarázom mit is értettem a kígyó melengetése alatt. Neked személy szerint jogod van felvenni a kígyót melengetni, magadhoz ölelni, de nem vághatod be más ablakán, hogy öket marja meg. Értsd. Nem er?ltetheted rá másokra azt, ami ártalmukra lesz.

     Egy példája annak a bizonyos szimbolikus kígyónak:
     http://conservative-headlines.com/2011/02/immigration-turns-sweden-into-rape-capitol-of-europe/

     Vagy ez [csak er?s idegzet?eknek]: http://www.documentingreality.com/forum/f10/swedish-girl-raped-killed-74709/

     Anita a nagy felfogóképességével ezután engem ?kígyóurazott? le.

    4. Joga van mindenkinek véleményt nyilvánítani.

     Mindenki abból merít, amije van, Te is.

     Üdv:
     .

    5. Persze, hogy joga van a véleményéhez. Másoknak meg joguk van min?síteni azt.

    6. Igen, joga van mindenkinek, Te is megteheted, eléred vele a hatást, amit szeretnél. A személyeskedéssel már úgyis találkoztunk a nefilmes témánál, nem igaz? Ügyes vagy benne, elismerem. Most is megmutathatod magad, gyere, hadd lássa mindenki.

    7. Pötty, miért nem bátorítjuk inkább arra egymást, hogy a nézetkülönbségek ellenére is megmaradhatunk az Úr szeretetében! Hogyan akarunk missziót bárki felé, ha felebarátainkat nem tudjuk szeretni? 🙁

    8. Kedves Antenor,

     a hivatkozásaid ismét csak hatásvadászat, megint semmi igei……

     ” Mondjak én is üt?seket? Nem fogok, az személyeskedés, ami a gyengék eszköze.”
     “mert kifut az érvekb?l és a logikája sem éppen a legélesebb.”
     “Anita a nagy felfogóképességével …”

     ÁÁÁÁÁ, ez nem személyeskedés, és még a nevemet is elfelejtetted.
     Természetesen nem neheztelek Rád emiatt, csak ne húzd rá a szellemi igét, az evilági dolgokra!

     Szeretettel,
     Anikó

    9. Bocsánat, nem Anita, Anikó!

     A gyenge felfogásod említése nem rossz szándékból volt, csak megállapítás.

     A hivatkozással a bilbiai rend hiányára utaltam, amit figyelmen kívül akarsz hagyni, s itt megintcsak elvesztetted a fonalat:

     5Mózes 13:5 Gyomláld ki azért a gonoszt magad közül.

     Pál apostol ezt megismétli az 1Korintus 5:13-ban.
     Mózes és Pál is biztos hatásvadászok voltak.

    10. Látod Antenor!

     Ez a Te gondod, hogy Magyarországon akarsz gyomlálni, nem a szellemi Királyságban, ami a gyülekezet.

     Szeretettel,
     Anikó

    11. Kedves Thea!
     A többiek miatt. Emlékezz, hogy Antenorral elég sokat beszélgettem más posztok alatt. Határozottan úgy érzékelem, hogy a megnyilvánulásaiból hiányzik a SÓ (azóta is). Báránybőrbe bújt farkas. Minden írásában találok egy csipetnyi kígyómérget (Anikó hozzászólása ezért volt találó szerintem). Ezért beszéltem úgy, ahogy. Ő maga küldte az igeverset: “Ti is csak azok felett bíráskodhattok, akik a gyülekezethez tartoznak. A többieket majd Isten fogja megítélni. Az Írás azt mondja: ?Űzzétek ki magatok közül a gonosz embert!?” /1.Kor. 5. 12-13/ Nézd, kifejeztem, hogy egyetértek Anikóval, ekkor Antenor elkezdett fröcsögni ellene és beletaposni, mégis engem feddesz.

    12. Kedves Pötty!
     Nem feddésnek, hanem a szeretetre való buzdításnak szántam. Ha nem úgy jött le, akkor elnézést.

    13. Kedves Thea, semmi gond :). Antenor iránt sincs bennem harag a gonoszsága ellenére sem, de a többieket védem, ha kell. Most éppen így. Volt már vele tapasztalatom, megosztottam, mint közérdekű infót.

   3. Kedves ANIKÓ!

    “Az emberek következtetései ingoványos talajt jelentenek minden más ember számára is, főleg ha (Kol.2:18) folyton a ?látomásaikról? beszélnek. ”

    Az emberek következtetései, ha azokat a saját értelmükkel tették, akkor valóban ingoványos talaj nekik is, és másoknak is, de ha valamit az Isten igéje alapján, a Szent Lélek kijelentésében tesznek, akkor az megszívlelendő, és elfogadásra alkalmas.
    Nem pontosan értem, hogy ebben az esetben kire gondolsz, aki folyton a látomásairól beszél? Isten azt mondja, hogy kérdezzük meg a jövendőt tőle ( Ésa. 45,11 Így szól az Úr, Izráelnek Szentje és Teremtője: Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok reám!), illetve, hogy hallgassunk a Szent Lélekre, akit azért küldött, hogy megtanítson bennünket mindenre, elvezessen minden szellemi igazságra, illetve, hogy : Ján. 16,13 De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.
    Persze azt se értem pontosan, hogy hogyan van az, hogy te nem kérdezed meg az Urat a dolgok felől, és hogyan nem válaszol neked. Mert ezek szerint ( ha jól értelmezem azt, amit mondasz) nem kérdezed, és ezért nem is válaszol. Pedig ez a minimum egy kereszténytől, hogy beszélsz, beszélgetsz az Úrral, és a tanácsát meghallgatod. Mindig, minden helyzetben, és mindenkor. ( A keresztények Krisztusban élnek, és Krisztus is bennük, és az övéi hallják az ő szavát, és beszédét, és tanácsával is támogatja őket.)

    “Az általad idézett írás, amivel Te is egyetértesz, egy olyan szerzőről tanúskodik, aki féligazságot lát a ?látnok? szemeivel. ”

    Ezt se értem, mert nem tudom mik azok a féligazságok ( igeversekkel igazolva), amiket lát, és mik azok a másik felek, amit nem lát ( erre a szituációra, történésre vonatkozóan, és értelmezhetően) !
    Nekem nincs semmi problémám a kritikával kapcsolatban, ha azok igeversekkel alátámasztva jönnek. Pl: “… ezt írja, és ezt az igeverset idézi, de ezt, meg ezt nem veszi figyelembe, pedig erre a helyzetre (!) még ez és ez is vonatkozik…”! Viszont itt most olyasmit írsz, ami csak személyeskedés ( mert az általad említett igeverseknek ehhez a témához semmi közük nincs), és a “prófétálást is megveted”. Úgy általában, mert ezen beszédeid szerint úgy gondolod, hogy a Szent Lélek ajándékai mégsem fontosak, mert az Isten igéjében mindenre megtalálható a válasz. Ez így is van, csak éppen az Isten igéjét érteni is kell a Szent Lélek kijelentésében. És a Szent Lélek az, aki emlékeztet bennünket azokra az isteni beszédekre is, amelyek egy-egy témával, problémával kapcsolatosak. És a Szent Lélek mutatja meg azt is, hogy melyek azok, amelyeknek az adott témához semmi közük.

    ” Erre keresztény embernek nincs szüksége, mert Isten nem olyan tudatlan, hogy az övéinek ne íratott volna le mindent a Szentírásban, amit tudniuk kell. Azért tette ezt, hogy senki ne szoruljon rá semmiféle félnótás önjelölt prófétára.”

    Isten mindent leíratott, de nem mindenki mindig érti azt sajnos. mert nem a Szent Lélek kijelentésére hallgat, hanem a saját értelmére. Ezért adott egyeseket az eklézsiában apostolukul, prófétákul, tanítókul, …stb, hogy ameddig mindenki el nem jut a Krisztusban, és az ismeretben való nagykorúságig, legyen aki a Szent Lélek ajándékával, a Szent Lélek által ismerettel szolgáljon mások felé. ( Amit persze a Szent Lélek által, az ige alapján meg kell vizsgálni, és ha az jó, azt elfogadni…!)
    ( A “félnótás, önjelölt próféta” megjegyzés pedig önmagáért beszél … )

    “Ez a ?derék? látnok is kifelejtette azt a részt, hogy mi lett-lesz a büntetése Edom- azaz Ézsau népének, ezért a magatartás formáért. …”

    Ez a derék látnok, azt is kifejtette, és igeversekkel alátámasztotta, hogy Izrael, amikor át akart vonulni Edom földjén, akkor azt a kérést hogyan tette , és hogy Izrael népe a nemleges választ is elfogadta tőlük. Mert Isten a rendnek Istene, és elvárja, hogy az általa, a fejedelmeknek adott hatalmat mindenki tiszteletben tartsa. Még Isten népének is tiszteletben kell tartania azt, akármelyik ország fejedelméről, és az azáltal hozott törvényről van is szó. ( És azokat, akik egy országba engedély nélkül betörnek, nem szokta Isten jövevényeknek, vagy menekülteknek nevezni, és tartani,mert pontosan meghatározta, hogy kiket tart azoknak, és ezt a népétől is elvárta, hogy betartsák, és magukra nézve is elfogadják Isten beszédét, tanácsát.)

    “Mint tudvalevő, Isten a Bibliában azt íratta le, hogy a világon kétféle ember van, a gonosz :…”

    Szerintem pedig ennél a Biblia jóval többről szól. Isten minden helyzetre megadta benne a tanácsát, és tájékoztatott az akaratáról.

    “Ámósz.1:11-12 pontosan az Edomnak szánt sorsról prófétál, pontosan azért a magatartásáért, amit mint gonosz produkált.
    Az Ámósz könyvén kívül még máshol is megtalálható ez a jövendölés a gonoszok ellen, amint láthattuk az egyik bűnük az volt, hogy nem engedték át az országukon Izráel népét, ami még testvére is volt. ”

    Az egyik bűnük. De ennél sokkal több bűnük is volt, és ha azok nem lettek volna, ezt ( hogy nem engedték át a földjükön Izraelt) megbocsátotta volna nekik.

    “Természetesen a most rajtunk átvonuló nép nem azonos Izráel népével, de a szembefordulás velük nem az irgalmas szamaritánus hozzá állás és nincs jogunk ?szelektálni? őket, és különben is, ha Isten küldte őket, mit avatkozzon bele egy Krisztus követő Isten ellenében?”

    Mit értesz azon, hogy nincs jogunk szelektálni őket? Isten minden népnek jogot adott arra, hogy szelektáljon, és arról is igen jól felvilágosított bennünket, hogy kit tartsunk jövevénynek, és kit vendégnek, és kit ellenségnek. ( És ezt a szellemi népnek is megadta, illetve el is várja tőlünk, hogy megítéljük ( és ne higgyünk mindenkinek) pl a szellemeket, akik tanítanak, vagy prófétálnak, vagy csak közöttünk élnek testvéreknek kiadva magukat. Továbbá, hogy felismerjük a farkasokat, akik báránybőrben jönnek hozzánk, vagy a sötétség cselekedeteit,… stb… ) Sőt, Izraelben ( példaként mindeneknek), még őrállókat is rendelt Isten, hogy: Ezék. 33,2 embernek fia! szólj néped fiaihoz és mondjad nékik: Mikor hozándok fegyvert valamely földre, és a föld népe választ egy férfit ő magok közül, és őt őrállójokká teszik: És ő látja jőni a fegyvert a földre, és megfújja a trombitát, és meginti a népet; Ha valaki hallándja a trombitaszót, de nem hajt az intésre, s aztán a fegyver eljő és őt utóléri: az ő vére az ő fején lesz.
    Hallotta a trombitaszót, de nem hajtott az intésre, tehát az ő vére ő rajta lesz; és ha hajtott az intésre, megmentette lelkét. Ha pedig az őrálló látja a fegyvert jőni, s nem fújja meg a trombitát, és a nép nem kap intést, és eljő a fegyver s utólér közülök valamely lelket, ez a maga vétke miatt éretett utól, de vérét az őrálló kezéből kérem elő. ) Ugyanilyen őrállók most is vannak, akiknek éppen az a feladatuk, hogy figyelmeztessék a népet ( mind a szellemit, mind az országokat), ha ellenség közelít. Aki hallgat rájuk, az hallgat, aki nem az nem. De a fenti ige vonatkozik erre is.

    “Ha tetszik neked-nektek az Edom (gonosz)népének járó büntetés, akkor csak kövessétek a példájukat és vegyetek rá másokat is, védve azt a földi országot, amely nem a tietek és nem is lesz soha, hanem Istené Aki azt cselekszik rajta, amit csak akar, mert minden az Övé, és minden amit tesz, igazságos.”

    Pl ezzel nem tudom, hogy mit szeretnél mondani. Te azt mondod, hogy az az igaz, aki Isten törvényeit ( amit egyébként minden ember lelkiismerete tud) semmibe véve cselekszik, és az a gonosz, aki figyelmeztet másokat arra, hogy ez nem felel meg annak, és vigyázzanak. Az az igaz, aki sok millió embertársát ( annak érdekeit, jogait, életét) semmibe véve harcol olyanokért, akik ugyancsak semmibe veszik azokét, és az a gonosz, aki a sok millióval is gondol. ( Hiszen nem arról van szó, hogy ezek törvényes, hivatalos úton nem vonulhatnának át, illetve akik akarnak nem jöhetnének…! Ahogyan anno mások is menekültek Szerbiából, Horvátországból, Ukrajnából, stb…! De látható, hogy nem is erről szól ez a történet. )
    Ésa. 5,20 Jaj azoknak, a kik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; a kik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!

    “Ha keresztény vagy-vagytok, Neked nem ez az ország lesz a ?hazád?, hanem majd, amit Isten ad azután mikor a gonoszokat eltörölte a földi létből!”

    Bár nem e világból származunk, de Isten ebbe a világba helyezett bennünket vándorokként, és sátorlakókként, mindenkit adott népbe, adott feladattal. Nekünk meg vannak az Istentől rendelt kötelezettségeink azzal a földi országgal szemben is, amibe helyeztettünk. ( Pl, ha valamely ország királya megtért, és keresztény lett, nem mondhatta azt, hogy “na innentől már nem érdekel, jöjjön a török, a tatár, vagy aki csak akar, mert már nincs közöm ehhez az országhoz…”. Mindenki azzal a tálentummal lesz elszámoltatva, amit kapott…)

    “Fura, hogy Te, meg még egy páran, itt a földön szeretnétek ?örökséget? kapni ebben a világban. Ida, Te mit féltesz védesz?”

    Szerintem senki nem ebben a világban akar örökséget kapni, viszont mindenkinek Isten dicsőségére kell annak a városnak a jólétén dolgoznia, ahová helyeztetett…! És azokat is szeretni, akik közé helyeztetett. ( Egyébként már elég sokat, és sokszor írtam arról, hogy segíteni, és jót tenni ott kellene ( abban az országban), ahol a nyomorúság van. De ahogyan látom, ezek nem jutottak a füledig. )

    “Tényleg keresztény vagy-vagytok?”
    Ez a buzgó ?próféta? még a végén fegyverbe szólítja azt, aki hallgat rá?.”

    Jak. 1,5 Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.

    Szeretettel,
    Ida

    1. Kedves Ida,
     Mire az első leveledre válaszolhattam volna, Te már egy újabb se eleje, se vége hsz.-t küldtél, így a kettőt egyben válaszolom meg.

     Számon kéred Tőlem, hogy mit írtam Antenornak? Amennyiben nem értesz valamit, miért nem kérdezel? Miért oktatsz ki, arról, hogy hogyan kellett volna szerinted, amikor a tény az, hogy pontosan úgy történt, csak te esetleg ?lemaradtál? róla?.
     Antenor nem hiányolt igei alátámasztást, mert pontosan tudja miről beszéltem, voltak is igék a hsz.-omban, ez egy korábbi levélváltás volt kettőnk között. Ha nem volt rá válasza, az Ő dolga.
     Te sem hoztál fel állításaimat megcáfoló igéket.

     A levelezéseid során
     – valamit megértesz, leginkább egy-egy szót abból, amit Neked vagy másnak írnak, összességében nem látod át a mondandó lényegét. Kiragadsz egy szót (szavakat),majd arra válaszolsz, és észre sem veszed, hogy a válaszodnak köze nincs ahhoz, amire írtad. Te fontosnak tartod közölni (pl. idézel engem?Ez a ?derék? látnok is kifelejtette azt a részt, hogy mi lett-lesz a büntetése Edom- azaz Ézsau népének, ezért a magatartásformáért??
     Te figyelmesen elolvastad ezt a mondatot? Mit mondtam ezzel? Mert a válaszod alapján nem ment át Neked, ezért szájbarágósan még1x:
     A Bibliában leírt történetnek csak egy részét mondta el, a végét nem! És erre hivatkozva (az első felére) szólítja fel, olyan magatartásra az embertársait, aminek a vége korábban is büntetés volt, csak éppen ezt ügyesen ?kifelejti? alátámasztva a magánvéleményét egy olyan igével, ami ma, M.o.-ra sehogy sem érvényes? Te, pedig elkezded meglovagolni az első részt, amit senki nem vitatott, fittyet hányva az objektív (tárgyilagos) ige értelmezésre.
     – kétségbe vonod azt, hogy, az, aki másképpen értelmez valamit, mint Te, az helyesen láthatja
     – egyáltalán nem próbálsz meg megérteni másokat (pl. az én esetemben, még azt is Te akarod megmondani, hogy mit gondolok a soraim ?mögött?, pedig én pontosan azt írom, amit gondolok, nem célozgatok és nincs szükség arra, hogy bárki is kikövetkeztesse, hogy mire gondolok. Te vagy az, aki megrágalmazol, a rossz következtetéseid miatt pl. azzal, hogy elvetem a prófétálást. Nagy különbség van a között, hogy nem fogadok el egy konkrét prófétát (aki csak annak titulálja magát) vagy a prófétálást, mint olyat utasítom el. Én ilyet nem mondtam.
     Továbbá, idézlek:
     – ?Persze azt se értem pontosan, hogy hogyan van az, hogy te nem kérdezed meg az Urat a dolgok felől, és hogyan nem válaszol neked?. ( ha jól értelmezem azt, amit mondasz) nem kérdezed, és ezért nem is válaszol.? Semmi ilyet nem állítottam és nem utaltam ilyenre. Nem szép dolog a csúsztatás, Ida.

     Elhiszem, hogy neked sem tetszik az írásom, mert nem egyezik a Te elgondolásoddal.
     Egy Krisztus követőnek kötelessége mindent Isten beszédével összevetni, nem csak azt kimazsolázni, ami neki ?tetszik?. Én összevetettem az általad feltett írást, és igékkel alá is támasztottam azokat a részeket, amelyekről azt gondolom, hogy emberi következtetés, mert ellent mond az Írásnak vagy csak rész szerint van benne igazság.

     Mindenki maga kell, hogy eljusson az igazságra Ida, az IGAZI Szent Szellem segítségével.
     Jézus elküldte nekünk, hogy mindenkit elvezessen az igazságra. Nem Idán vagy Anikón keresztül! Igen, használhat minket Isten, hogy kijelentsen dolgokat rajtunk keresztül, de
     élővé (isteni értelemmel áldottá) a Szent Szellem teszi az adott ember szívében, mégpedig azokéban, akik az Istenéi. A többi értelmezés megmarad az emberi okoskodás szintjén.

     Pld.:
     Ida, először, azzal értesz egyet, hogy jogunk van eldönteni, hogy beengedjünk e valakiket az országba, aztán meg azzal, hogy meg kell válogatni azt, hogy Te szerinted ki a menekült, és ki nem az.( ez egy olyan kritérium, amit ha ügyesen csavargatnak, akkor szinte senki sem lehet “becsületes menekült”)

     Aztán, ezt írod:
     “( Persze nem arra gondolok, amit eddig mindenki elmondott már, hogy a keresztényeknek kizárólag SZEMÉLY SZERINT, és a Szent Lélek általi vezetése alapján, a szamaritánus hozzáállás egyelőre ebben a kialakult helyzetben a követendő.)”

     Akkor most el tudod dönteni azt, hogy a szamaritánus esetét követed-e, mert mint olvashatod, ő nem mérlegelt, hanem segített a bajban lévőn. Vagy kritikus szemmel osztod az észt tanácsot, aminek köze nincs a mai időkre szóló bibliai értelmezésekhez?

     Továbbá, idézlek:
     “( A keresztények Krisztusban élnek, és Krisztus is bennük, és az övéi hallják az ő szavát, és beszédét, és tanácsával is támogatja őket.)
     “Szerintem pedig ennél a Biblia jóval többről szól. Isten minden helyzetre megadta benne a tanácsát, és tájékoztatott az akaratáról. ”

     Ha, itt azt írod, hogy Téged Krisztus személyesen vezet, és a Bibliában MINDEN benne van amire egy kereszténynek szüksége van, akkor miért kell még olyan önjelölt “próféta”, aki ennél többet mondjon, ráadásul olyat, ami még az írással is ellentétes?
     Gondolod, hogy a Szent Szellem által is lehet ilyen ellentmondásosan gondolkodni?

     Az 1.2.3.4.kérdéseiddel kapcsolatban, először el kell döntened, hogy politizálsz, vagy Krisztusnak szolgálsz, mert a kettő nem ugyanaz. (természetesen az országunknak jogszabályai ránk is vonatkoznak, addig amíg nem kényszerítenek ige ellenes cselekedetre)

     Szeretettel,
     Anikó

    2. Kedves ANIKÓ!

     A te válaszodat is köszönöm!

     Isten áldjon!

     Ida

   4. Kedves ANIKÓ, ADRIAN, NEMZSI, és a Többiek, akik egyetértésben vannak velük ebben (!) “menekült” ügyben!

    Igen nagyon kíváncsivá tettetek ( és gondolom nem csak engem), hogy pontosan, és konkrétan mi is a ti álláspontotok ezzel kapcsolatban. ( Persze nem arra gondolok, amit eddig mindenki elmondott már, hogy a keresztényeknek kizárólag SZEMÉLY SZERINT, és a Szent Lélek általi vezetése alapján, a szamaritánus hozzáállás egyenlőre ebben a kialakult helyzetben a követendő.) Szóval kérlek benneteket, hogy pontosan fogalmazzátok már meg ( mert eddig ezt még nem tettétek, csak mások kereszténységének voltát kérdőjeleztétek meg), hogy mit is várnátok ( követelnétek meg) el ebben a helyzetben:

    1. Egy olyan országtól, és annak népétől, amelyet most ti fizikai szinten se éreztek, tartotok hazátoknak, illetve annak népét nem tartjátok honfitársaitoknak

    2. amelyben ti magatok is csak menekültek ( megtűrtek) vagytok ( fizikai szinten is, a saját megfogalmazásotok szerint)

    3. amely ország, és annak polgárai, ennek ellenére nektek menedéket ad, és rátok mint állampolgáraira, illetve mint honfitársaira tekint, és ugyanazokat a jogokat és lehetőségeket , és védelmet biztosítja nektek, mint azoknak a többieknek, akik hazájuknak tekintik az országot. És akik úgy tekintenek rátok, mint akiktől ennek alapján lojalitást várhatnak el szükség esetén.

    4. akik nagy része, többek között a törvénytelen kivitelezési módja miatt se tekinti menekülteknek azokat az embereket, akik az országuk területére nyomultak , és akiknek egyéb kifogásuk is van velük szemben, és akik nem feltétlenül szeretnének a jövőben együtt élni velük, megosztani a területüket, életvitelüket átalakítani, hozzájuk alkalmazkodva, illetve eltartani őket ( amennyiben nem találnak munkát maguknak, ami valószínűsíthető)

    Nagyon várom a válaszaitokat!

    1. Ida,
     Szerintem musort tevesesztettel. Te egy politikai kerdest akarsz csinalni valamibol, ami kereszteny szemszogbol egyaltalan nem az. Mar az elejen is ezt tetted es ez most sincs maskepp. Az ilyeneken mi nem segithetunk.

     Erika, teged is aldjon meg az UR.

    2. ADRIAN!

     Köszönöm a kimerítő válaszod ! Többet nem is kell mondanod, mert az eddigi hozzászólásaidból ( amely semmi konkrétumból, csak mások becsmérléséből állt), és ebből, teljes lett a kép!
     Nem a politikai nézeteitekre, hanem a “kereszténységed/tek” magatokra vonatkoztatott terjedelmére, mélységére, magasságára, és szélességére voltam kíváncsi, ahogyan a kérdéseim is erre írányultak! Gondoltam van benned még annyi, hogy konkrét választ is le mersz írni….! Azt, hogy másoktól mit vársz/tok el, már tudom. A választ a tiedre megkaptam! Még egyszer köszönöm!

    3. Talán aki nem Magyarországon él, az ne kibiceljen a magyarok bőrére!
     Tudom, hogy a “kibicnek semmi sem drága”
     Mit fizetnek neked ezért Adrián? Elmered árulni?

    4. Erika,

     Hitelben vegzem a munkat, ha ennyire erdekel. Amugy beletrafaltal, Isten gyermeke vagyok es nem ebbol a vilagbol valo 🙂
     Csak sajnalni tudom azokat az embereket, akik magyarnak, nemetnek , ciganynak stb tartjak magukat, mert azok vagy nem olvassak a Bibliat, vagy olvassak, de nem ertik azt. Talan a megalaszkodas hianyaval es a tul sok “mi tudjuk”-kal van a baj. Ennek az aranynak kellene felcserelodnie……szerintem.

    5. Én szerintem pedig nem olyan embernek kéne agitálni a magyarokat a menekültekért, akinek a “gazdája” egyetlen menekültet sem fogadott be.

    6. Erika,
     Látom tényleg nem tudsz kilépni abból a te saját magyar világodból. Ezért vagy képtelen megérteni egy másik olyan embert, aki nem ugyanazt éli meg amit te. Én nem a magyaroknak mondtam, amiket mondtam, hanem Erikának, Idának és még néhány olyan embernek, akik akarva akaratlanul belekeveredtek a beszélgetéseinkbe. Ami egyébként egyáltalán nem baj. Szóljon csak hozzá mindenki, aki úgy gondolja, hogy van egy saját véleménye. Mondtam már, a büszkeség nem jó tanácsadó.

    7. Látom rájöttél, hogy hol buktál meg. Az “USA angol” ékezet nélküli klaviatúrán, amit a mostani hozzászólásodhoz nagy hirtelen már magyarra is állítottál, (ellentétben az előző hozzászólásoddal.) Önkéntelen reakcióddal is elismerted, hogy “ki vagy?”.
     Ezt nem kívánom itt kivesézni…, de akinek van amivel gondolkozzon, rá jön magától is …

    8. Erika szerintem ezt nem kéne folytatni. Az én klaviatúrám is többnyelvű, attól függően, hogy milyen nyelven írok. Szerintem Adrián mobilról írt.

    9. Erika,
     Az hittem ennél azért egy kicsit logikusabb vagy. Figyelj, ezúttal lassabban mondom.
     Nem e vi-lág-ból va-ló va-gyok, így az o-kos te-le-fo-nom se e vi-lág-ból va-ló. A lap-top-po-mat már e ma-gyar vi-lá-god-ban vet-tem.

    10. 1 Hazámnak érzem és honfitársaimnak tartom Magyarország összes lakosát. (cigányokat,kunokat,besenyőket,németeket,rácokat,zsidókat és még kitudja hányféle nemzetiség alkotja.)Fizikai szinten.De szeretném hogy minél többen kapják meg Jézus Békességét amit a világ nem tud megadni.Isten országának állampolgárságát is.
     2 A történelem azt mutatja ,hogy krisztus igazi követőit valóban,jobb esetben megtűrik, rosszabb esetben üldözik. Nem azért akik, hanem Jézusért. Az ő megfogalmazása szerint.
     János Evangéliuma:15:20
     (Emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.)
     pl(ellenreformáció) Kain – Abel vallási ellentét.
     3 mi köze a társadalmi szerződésnek a menedék adáshoz ?Ha nem biztosítaná a vallásszabadságot akkor nem a hazám lenne? erre gondoltál?Sok krisztust követő ellenséges környezetben is kitart pl Észak Kórea ,Irán. A lojalitásom isten igéjét követi.És nem mindenféle politikai,gazdasági,erkölcsi, vallási elvárásokét.
     Apostolok Cselekedetei:5:29 (Felelvén pedig Péter és az apostolok, mondának: Istennek kell inkább engedni, hogy nem az embereknek.)
     4.Törvényeket lehet hozni mindenfélét jót-rosszat ezek emberi törvények ha ellenkezik isten törvényeivel semmit nem ér.Haragot gyűjt és lesz egy nap amikor számot kell róla adni.
     A félelem rabságából ki kell szabadulni.(ez egy rossz hit)
     I. János levél:3:16 (Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért.)Amit megakarnak tartani, terület,életmód idővel mind elveszik bármennyire is igyekeznek,ezek hamis eszmék. Eltartás I. János levél:4:18(A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.)
     luk10,29-37
     Remélem arra válaszoltam amit kérdezni akartál tőlem. A 4 pontba szedett bár így logikailag elég rosszul tagolt kérdéseidre megpróbáltam válaszolni.Ez az én isten igéjén nem félelmeken,félelem keltéseken alapuló véleményem. Ha a többség mint írod mást akar nekem akkor is ez a véleményem.
     Tiszteletem Ida.

    11. Kedves NEMZSI!
     2015/09/18 – 23:38

     “Remélem arra válaszoltam amit kérdezni akartál tőlem. A 4 pontba szedett bár így logikailag elég rosszul tagolt kérdéseidre megpróbáltam válaszolni”

     Nem, semmi köze nem volt a válaszaidnak az én kérdéseimhez. Bár azt mondod, hogy a”logikailag elég rosszul tagolt kérdéseimre” válaszoltál, de újra elolvastam azokat, és nem találtam azokban logikátlanságot ( hiszen ezek a kérdések az eddigi hozzászólásaitokhoz kapcsolódnak), csak azt látom, hogy még csak meg se akartad azokat érteni, és értelmezni. Holott, az eddigi beszédeitek alapján lettek feltéve azok. Azt mondod, hogy nem az emberi törvényeknek kell engedelmeskedni, hanem az istenieknek. Én is ezt mondom, csak nem árt előtte tájékozódni azokról, hogy tudhassuk, hogy milyen helyzetben, mi Isten akarata, törvénye, és kinek mi a kompetenciája, és hogy az meddig tart.

     Természetesen, neked is köszönöm, hogy válaszoltál.

    12. Tisztelt ida ismét átolvastam a kérdésed és valóban elsiklottam a fő kérdésed felett jobbára a vádjaidra válaszoltam csak.
     Ezért tűnt logikátlannak a pontokba szedett felsorolásod, (vádpontjaid) a kérdést nem a pontokban tetted fel hanem logikátlanul elötte.
     Előfeltételezéseidre megadtam a választ. De ismét ide írom kiegészítve a fő kérdésedre is a válaszom. Kicsit még részletesebben is kifejtve.

     idézet” ….csak mások kereszténységének voltát kérdőjeleztétek meg…hogy mit is várnátok, követelnétek?
     Csak krisztus kompetens abban ,hogy valaki krisztust követő voltát megkérdőjelezhesse és pont. Az ige ismeretet ad hogy lásd a rejtett valóságot.(nem látható,nem nyilvánvaló valóságot)
     1. Egy olyan országtól, és annak népétől, amelyet most ti fizikai szinten se éreztek, tartotok hazátoknak, illetve annak népét nem tartjátok honfitársaitoknak”
     Válasz:
     1 Hazámnak érzem és honfitársaimnak tartom Magyarország összes lakosát.
     (cigányokat,kunokat,besenyőket,németeket,rácokat,zsidókat és még kitudja hányféle nemzetiség alkotja.)Fizikai szinten is.
     De szeretném hogy minél többen kapják meg Jézus Békességét amit a világ nem tud megadni,és Isten országának állampolgárságát is. Az elvárásom: A törvény elötti egyenlőség,ne legyen senki egyenlőbb a másiknál. Követelésem nincs.

     idézet”2. amelyben ti magatok is csak menekültek ( megtűrtek) vagytok ( fizikai szinten is, a saját megfogalmazásotok szerint)”
     Válasz:
     2 A történelem azt mutatja ,hogy krisztus igazi követőit valóban,jobb esetben megtűrik, rosszabb esetben üldözik. Nem azért akik, hanem Jézusért. Az ő megfogalmazása nem az én megfogalmazásom szerint.
     János Evangéliuma:15:20
     (Emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.)pl(inkvizició) Kain ? Abel vallási ellentétek. Az elvárásom: Az állam és a vallás szétválasztása. Követelésem nincs.

     idézet”3. amely ország, és annak polgárai, ennek ellenére nektek menedéket ad, és rátok mint állampolgáraira, illetve mint honfitársaira tekint, és ugyanazokat a jogokat és lehetőségeket , és védelmet biztosítja nektek, mint azoknak a többieknek, akik hazájuknak tekintik az országot. És akik úgy tekintenek rátok, mint akiktől ennek alapján lojalitást várhatnak el szükség esetén.”

     Válasz:
     3 mi köze a társadalmi szerződésnek a menedék adáshoz ? ( Én itt szülttem és nem menekültem sehonnan ide, szüleim, nagyszüleim, dédnagyszüleim és amennyire tudom az övéik is itt éltek haltak.) Ha nem biztosítaná a vallásszabadságot akkor nem a hazám lenne? erre gondoltál? Sok krisztust követő ellenséges környezetben is kitart pl Észak Kórea ,Irán. A
     lojalitásom isten igéjét követi. És nem mindenféle politikai,gazdasági,erkölcsi, vallási elvárásokét.
     Apostolok Cselekedetei:5:29 (Felelvén pedig Péter és az apostolok, mondának: Istennek kell inkább engedni, hogy nem az embereknek.) Elvárásom lekiismereti szabadság tiszteletben tartása. Követelésem legyen köztársaság,de tisztában vagyok vele nem azok az idők járnak a helyzet csak romlani fog.

     idézet”4. akik nagy része, többek között a törvénytelen kivitelezési módja miatt se tekinti menekülteknek azokat az embereket, akik az országuk területére nyomultak , és akiknek egyéb kifogásuk is van velük szemben, és akik nem feltétlenül szeretnének a jövőben együtt élni velük, megosztani a területüket, életvitelüket átalakítani, hozzájuk alkalmazkodva, illetve eltartani őket ( amennyiben nem találnak munkát maguknak, ami valószínűsíthető)”
     Válasz:
     4.Törvényeket lehet hozni mindenfélét jót-rosszat ezek emberi törvények ha ellenkezik isten törvényeivel semmit nem ér. Haragot gyűjt és lesz egy nap amikor számot kell róla adni. Lesz olyan törvény is ami a fenevad nevére kötelez,bíráld felül az igével, javaslom. A 2.vh-ban szinte mindenki betartva, elfogadva, éljenezve az embertelen törvényeket részese lett legkevesebb hatmillió ember(szándékosan nem zsidót írtam, megsemmisítésének. Kivéve azon kevesek akik tettek ellene.)
     A félelem rabságából ki kell szabadulni.(Ez egy rossz hit és rossz cselekedetet hoz létre, vagy simán csak leural és nem leszel képes más szemszögből is megvizsgálni a helyzetet.)
     I. János levél:3:16 (Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért.) Amit meg akarnak tartani, terület, életmód idővel mind elveszik (bár azt gondolják birtokolják ez csak délibáb) bármennyire is igyekeznek, ezek hamis eszmék. Eltartás I. János levél:4:18(A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.)
     luk10,29-37
     Ezek az emberek (Szírek) együtt éltek egy országban keresztényekkel, sátán imádókkal is. És nem ölték meg vagy rekesztették ki őket. Természetesen ők sem egyformák, külömböző nézeteket vallanak. A menekültek kisebb része más nemzetiségű. Mi lett volna ha 56-ban a Magyar menekülőket hasonlóan megbélyegezték volna, visszakergették volna. Szerintem
     túl egysíkúan és önző módon gondolkodsz erről. Jajjjj milesz ha ez meg az történik, mivel csak ez uralja a gondolkodásod csak bizonyos forgató könyvet tudsz elképzelni. Isten hatalmas, a te általad elképzeltnél nagyságrendekkel hatalmasabb.

     Neki nincs korlátozó tényező.Ez a helyzet csak nyilvánvalóvá teszi kiben mi lakik.(Egy próba) Az elvárásom: úgy viselkedj velük ahogy te is elvárnád saját magaddal szemben az ő helyükben. Követelésem nincs. Te döntesz.
     Tisztelettel.

    13. Kedves NEMZSI!

     2015/09/21 – 18:31
     “Tisztelt ida ismét átolvastam a kérdésed és valóban elsiklottam a fő kérdésed felett jobbára a vádjaidra válaszoltam csak.”

     Nem voltak vádak, csak összegzések azokról, amiket a vita folyamán mondtatok, és egy kérdés, amely arról szólt, hogy ezek alapján, mi az, amit elvárnátok egész Magyarország népétől, hogy tegyen ( minden velejárójával, és terhével együtt) ebben a helyzetben azokkal a “menekültekkel”, akik se őket, se az ország törvényeit nem tisztelik, és jelét adták annak, hogy ez így is marad, nem kívánnak asszimilálódni. Igaz, arra nem emlékszem, hogy te is konkrétan azokat mondtad volna a hozzászólásaidban, amik a kérdéseimben szerepeltek, viszont a válaszaid kapcsolódtak azokhoz, amelyekben ezekről szó volt, és nem tiltakoztál ezek ellen, hogy te nem így látod.

     Most pedig újra látom, hogy az egész válaszod arról szólt, hogy a keresztény személynek, hogyan kell a menekültekhez viszonyulnia, mint keresztény személynek, amelyet ki is emeltem, hogy nem ez a kérdés.

     “4.Törvényeket lehet hozni mindenfélét jót-rosszat ezek emberi törvények ha ellenkezik isten törvényeivel semmit nem ér. ”

     Az országra, és a hatalomra nézve Isten törvényei nem ugyanazok, mint amelyek a keresztény személyre. Pl, amíg egy keresztény személy megbocsátja, ha pl megverték és kirabolták, addig a hatalomnak ez nem áll módjában Isten törvénye szerint. Mert rá az vonatkozik, hogy a gonoszokat, bűnözőket megbüntesse… stb. Viszont valóban lehetnek olyan törvények ( pl, a II. VH-ban történtekkel kapcsolatban), amelyek szembe mennek Isten törvényeivel, és akkor nem azok a követendők.

     “A félelem rabságából ki kell szabadulni.(Ez egy rossz hit és rossz cselekedetet hoz létre, vagy simán csak leural és nem leszel képes más szemszögből is megvizsgálni a helyzetet.)”

     Látom a Sátánnak ez a vesszőparipája, hogy aki gondolkodik is, és szereti a honfi, és embertársait is, és azok érdekeit is nézi, és számításba tudja venni, nemcsak vallásoskodik bele a világba ( hogy jó kereszténynek nézzék, és ő is annak tarthassa magát), azok biztosan félnek, rettegnek, és hasonló.

     “Ezek az emberek (Szírek) együtt éltek egy országban keresztényekkel, sátán imádókkal is. És nem ölték meg vagy rekesztették ki őket….”

     Szerintem tudni kell különbséget tenni a menekültek között, és a megszállók között. Ha figyelsz az Úrra, akkor fogsz tudni.

     “Mi lett volna ha 56-ban a Magyar menekülőket hasonlóan megbélyegezték volna, visszakergették volna. ”

     Szerintem azért 56-ban nem így menekültek a magyarok.

     “Szerintem túl egysíkúan és önző módon gondolkodsz erről. Jajjjj milesz ha ez meg az történik, mivel csak ez uralja a gondolkodásod csak bizonyos forgató könyvet tudsz elképzelni. Isten hatalmas, a te általad elképzeltnél nagyságrendekkel hatalmasabb.”

     Szerintem pedig éppen nem. Magam, és a családom miatt nem kell aggódnom. A gondolkodásomat meg pláne nem ez uralja ( még ha az Isten igéje alapján elemeztem is a jövevény helyzetet) . Viszont, ahogyan anno is küldött Isten prófétákat a néphez, hogy figyelmeztesse őket, hogy térjenek meg mert vész közeleg, úgy most is megteszi. Persze sokan ( a többség) hajtogatták akkor is, hogy “békesség, és biztonság”….!

     Tisztelettel.

  3. Szevasztok!

   Professzorok professzorának és év ezredek tapasztalatával előre megtervezi mindenre kiterjedően a helyzetet – hogy tudd – soha nem megy el és lakóhelyét nem változtassa meg senki se ha az életkörülményeinek megfelelő és passzos…. életterét ellehetetlenítették – miért? Fent leírtam az okát ő mint az OKOZÓ – Tehát ezek tudás birtokában nem jelentheted ki kategóriásan, hogy nem a pénz urai közönséges köztörvényes bűnözők tette az egész! okozat!

   “…A tapasztalatok szerint azonban komoly terrorszervezet nem így küldi útra az embereit, mivel nem akarja, hogy a határátlépéskor lebukjanak. A terroristák inkább legálisan, útlevéllel érkeznek a célországba….”

   Ez valós megállapítás – a helyzet előkészítő – okozó – előre vetítve erre is – mindenre elképzelt képet alkotott – előre 10-100-1000 – évekre – alvók az elaltatottak között! OKÁN!

   Na látjátok – már azt hittem és meggyőzött volna – ha ehhez a szövegéhez nem értem volna – butaságod bök az interneten keresztül is :

   “…Jákób nemzetsége (70 fő) a Gósen földjén lakott Egyiptomban, ahol jövevény, azaz bevándorló volt, akinek nem volt hazája. Egy nagy éhínség idején mentek Egyiptomba, hogy életben maradjanak és Egyiptom befogadta Jákób nemzetségét. Isten volt az, aki kb. 400 év után úgy döntött, hogy sok csodával kísérve kihozza őket Egyiptomból és a Kánaán területét adja Izraelnek, mint népnek (nemzetnek) örökségül. Amikor Izrael bement Kánaán földjére, hogy Isten ítélete és parancsa szerint kiirtsa az ott élő, bűnös népeket, ott letelepedve Izrael hazát kapott Istentől és ország lett, aminek határait Isten nagyon pontosan kijelölte….”

   hozzá szólásából idézve: Ida
   2015/09/12 – 21:32

   nem is olvasom tovább – na így vezetitek meg a jó népet – hogy mered írni leírni a helytelent – Isten a teremtő és nem pusztító – ÉRTED?

   Édes jó istenem hova kerültem – segíts kérlek – adj nekik okosságot – megvilágosodást – hitet tudással – tudást hittel – hogy ilyen baromságokat ne írjanak le többet!

   végtelen tűr elemmel:
   id. Kiss László

   1. Kedves SPARTAKUSZ!

    “nem is olvasom tovább ? na így vezetitek meg a jó népet ? hogy mered írni leírni a helytelent ? Isten a teremtő és nem pusztító ? ÉRTED?…”

    Az idézett részt, idéztem ( bár magam is leírhattam volna) , egy olyan írásból, amely a Biblia (ószövetségi) tanítására épül. És a Biblia ezt, és hasonló dolgokat ír. Már csak az a kérdés, hogy te pontosan melyik Istenre gondolsz, és milyen írások alapján…?

    Köszönöm, ha válaszolsz!

    1. ejnye – bejnye miért sugallod azt, hogy több Isten van – amikor csak egy van de az VAN! kérésedre PRIVÁTBAN VÁLASZOLTAM – KÉRLEK TEDD KI IDE MERT KÖZÜGY!

     HÁLÁS KÖSZÖNETTEL: ID. KISS LÁSZLÓ

    2. 1Kor 8,5 Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan sok isten és sok úr van,
     ?1Kor 8,6 nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is őérte, és egyetlen Urunk a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is őáltala.

    3. Kedves László!

     Ahogyan kérted, kirakom ide:

     “TISZTELETEM!

     akkor BŐVEBBEN: – A CSATOLMÁNYBAN!

     ÉS AZ ÉN MEGLÁTÁSOM ELŐSZÖR:

     “…
     Az én JÉZUSOM nincs keresztre feszítve!

     Az én Jézusom nincs a keresztre feszítve sehol e világban, az írástudók átírták gonoszul a sátán akaratának megfelelően megosztva ellenpárnak a gyűlöletnek ? mindenhol, például amire előszeretettel hivatkoznak ?—sátán a ti atyátok?.? Meg stb. tudatos az ellentét páros kialakítása ? ilyen az alap üzenetben ? az ékírásos agyagtáblákon nem volt ? ez emberi ármány ? mely párhuzamos időben és hellyel a valósággal! Tudd és hidd ? hidd és tudd de ne valld a valót!

     Keresztre feszítés volt ? tudom ? Spartacus követőit, 6000 embert elrettentésül ? de Jézust csak ott szerették volna látni – úgy tűnik eredményesen, mert a mai napig úgy ábrázolják, hirdetik! Hát nem furcsa ? a magyar mell kereszteken nincs keresztre feszítve, például szét tárt karral segítően néz le ránk?. Meg a többi leletek ? Jézus előtt Szíreknél 1600 évvel bizonyítottan ? meg stb. ? Leírom, bár mennyire hihetetlen, ha nem hiszed, járj utána – vannak eltitkolt leletek ? a meglévőket háborúnak álcázva pusztítja a pusztító sivatagot, bombáz például ? azt hiszi, hogy ezzel eltűnteti a valóságot ? a valóság bennünk van, és mindig felszínre jön. Menetrendszerűen, amikor fontossá válik?.

     Egy példával leírva közérthetően mindenkinek:

     ??egy nap a boltból haza jövet észre vettem, hogy a szomszédban egy nagy diófa mellett közvetlen egy fenyőfa, amely lehullatja leveleit fajta ? számomra rendellenes, mi lehet az, morfondíroztam, és rá döbbenek ? micsoda esze van ennek a fának ? a diófa felé teljesen csupasz nincs ága ? arra nem növesztett, mert nincs élettere ? fény ? meg stb?.?

     A fenét ? hogy nincs esze ez az ok ? ez emberi felfogás ? a helyes? bele van táplálva a teremtő által mindenbe ? tehát minden hol ott van ? nem kell neki házat építeni meg stb. fényűzés pompa dinom ? dánom meg stb.

     Hosszan írhatnám ? de befejezésül, ahogy az a fenyő kapja az utasítást ? mi emberek is kapjuk az utasítást ? hogyan tovább és nem embertől emberi törvények által lesz a boldog harmonikus élet, ha nem amit a szíves diktál, a hullámon jött üzenetek ? legyél jó vevő az adó adott – halld és lásd ? nem kell más és tiéd a boldog élet!

     Végtelen túr ?elemmel id. Kiss László

     ma 2015. szeptember, 19-én szombaton 05:25 órakor amikor írom e sorokat és küldöm az éterbe ? de előtte neked kedves IDA!

     https://szkitahun.wordpress.com/2012/10/28/az-eredeti-szentiratok-98-at-nem-tettek-be-a-bibliaba/

     http://www.magtudin.org/magyar_biblia.htm

 10. http://hidfo.ru/2015/09/tobb-szazezer-migrans-szavazohoz-juthat-a-liberalis-baloldal/

  ….. A külügyminiszter szerint augusztus végéig 166 ezer migráns érkezett az országba (ez mára 180 ezer fölötti szám). A Novi Magazin szerbiai hetilapnak nyilatkozva azonban elmondta, nem túlzás kijelenteni, hogy év végére 400 ezer fölé nőhet a számuk. Menedékjogot összesen 142 ezren kértek, a szerb-magyar határ azonban az Európai Unió külső határa is, így az illegális bevándorlók tekintélyes része Magyarországon kell regisztrálva legyen. Ez egyben azt is jelenti, hogy egy részüket hazánkba fogják visszatoloncolni, miután Németország vagy Svédország elutasítja kérelmeiket…..

  …..Amiért mégis ?Magyarországhoz tartoznak?, az a regisztrálást szabályozó dublini rendszer; ennek értelmében Magyarországra toloncolnának vissza minden olyan bevándorlót, aki a nyugati országokban nem kap menedékjogot. A bevándorlók nagy része egyelőre továbbutazik Németországba ? a következő hetek folyamán azonban megkezdődhet a migráns-áradat visszahullámzása; a bevándorlók egy része ugyanis nem telepedhet le semelyik nyugati országban, számukra így az az egyetlen biztos pont, hogy Magyarországon regisztrálásra kerültek…..

  …. Nem lehet pontosan előre jelezni, hogy összesen hány olyan bevándorló lesz, aki keresztülutazott Magyarországon, de végül a nyugati országokban sem maradhatnak. Ha néhány tízezer menekültet át is vesz az Európai Unió, 2018-ra mindenféleképpen százezres nagyságrendű lehet azok száma, akik végül Magyarországra lesznek visszatoloncolva….

  … A publicisztikában közöltek intő jel; Juncker bejelentése, és a Magyarországon regisztrált bevándorlók száma ugyanis azt vetíti előre, hogy a közeljövőben százezres nagyságrendben rekedhetnek Magyarországon olyan személyek, akik korábban illegális bevándorlók voltak, de Magyarországon regisztrálásra kerültek, majd Németországban nem maradhattak….

  1. A magyarországi a romákról:
   “Ők alkotják az ország legnagyobb hivatalosan elismert kisebbségét. (…) Egyes felmérések szerint a magyarországi cigányság népessége jócskán meghaladja a hivatalosan közzétett adatokat. A hivatalos források 205 984 főt jelölnek[3], de ismertek a 394 000 és 2 000 000 fő közötti népességről szóló kutatási eredmények is[4][5][6]”
   https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_cig%C3%A1nyok#cite_note-4

   Ezek után lehet, hogy frissíteni kell a szócikket…

   1. Pl: A Magyarországon élő magyarok létszáma: “..A hivatalos források 205 984 főt jelölnek[3], de ismertek a 394 000 és 2 000 000 fő közötti népességről szóló kutatási eredmények is[4][5][6]?..” ?

    1. Ida, nem értem… A szócikk a magyarországi cigányságról szól…
     ???

    2. Úgy értettem, hogy arra gondolsz, hogy ha így folytatódik a “bevándorlás”, akkor nemsokára akár így is frissíthetik a szócikket.

    3. Igazából… ahhoz elég csak visszaállítani a Trianon előtti határokat… :/

  2. Kedves Ida!
   Az a helyzet szerintem,hogy amíg nem egyféleképpen látjuk a világban zajló eseményeket,illetve azok megoldását addig a háttérhatalom és így a Sátán csak röhög a markában az embereken.

   1. Kedves ISTVÁN!

    Ez már a “nagy nyomorúság” időszakának előkészülete, és az ige szerint hirtelen, és váratlanul fog az emberekre törni ez is, ahogyan az Úr napja is! (1 Thess. 5,3 Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek…) Akik világosságban vannak azokat nem éri váratlanul az se ( mert tudják, hogy mi történik), csak azokat, akik a sötétségben vannak. ( A fenevad birodalma pedig szellemileg elsötétült már. Ezért tehetetlenek az Európai vezetők is….! Vagyis, még az a kormányzásra Istentől nekik adott ajándék se működik már náluk, amit kaptak. Persze ezt a saját bűneiknek köszönhetik, de ez a népet/népüket nem fogja vigasztalni. Persze a nép is azért került ilyen helyzetbe, mert nem Istent keresi…!

    1. Kedves Ida!

     Tudom nem sokra tartod, amiket írok, de vissza lettem ide paterolva így írok, de rövidebben, mert amíg nincs befogadás kár többet írni.
     Ez még csak a háború előszele, amiről te írsz azt sokkal nagyobb átverés előzi meg. Most már nincs több haladék belátható közelségbe került a zűrzavar. Európa sosem lesz olyan, mint volt, aki gyorsan el akar még utazni valahova most tegye meg. Amint mondtam a háború egyik terepe az elején Izrael és a muzulmán gyűrű, a másik Németország, de remélem ezt már nem kell ecsetelni.
     Ida az a baj te és sokan mások is egybe láttok mindent. Forgatjátok a Bibliát, mint a bűvös kockát hátha valamit kiad a jövőre nézve. Az nem arra való. Én is gondolkodtam így, de ez görcsölés. Ilyenkor az Istent háttérbe szorítjuk, ha azonban ráfigyelünk minden történés a helyére kerül.

    2. Kedves PALAS!

     “Tudom nem sokra tartod, amiket írok, de vissza lettem ide paterolva így írok, de rövidebben, mert amíg nincs befogadás kár többet írni.”

     Többnyire nem igei amiket írsz, és én ezért szoktam szólni, ha szólok, de vannak itt olyanok is, akik várják, és szeretik az írásodat, és írásaidat, és szerintem ezért “ne fogd” vissza magadat miattuk. Továbbá, ha valamit úgy érzel, hogy mondanod kell, akkor mond, és ne azzal törődj, hogy nekem tetszik-e. Mindenki meg fogja ítélni magában, és ha jót írsz, azt el fogja fogadni, ha nem, akkor elveti.

     “Ez még csak a háború előszele, amiről te írsz azt sokkal nagyobb átverés előzi meg. ”

     Igazából az átverés már nagymértékben tart, és ahogyan láthatjuk az emberek már most is azt mondják és hiszik, hogy békesség, és biztonság van. És pont erről a “hirtelenről” , amit az ige ír, kell, kellett szót ejteni, mert sokan azt gondolják, hogy még igen sok idő van hátra a kegyelmi korszakból, és úgy gondolják, hogy majd csak lassan csordogálnak az események…!
     De, ha AK megjelenésére gondolsz, mint olyan eseményre, amelyet sokkal nagyobb átverés előz meg, még akkor is azt mondom, hogy az ő megjelenése is berobbanásszerű lesz, mindazzal együtt, amit olvashatunk a megjelenésének a módjáról.

     “Most már nincs több haladék belátható közelségbe került a zűrzavar. Európa sosem lesz olyan, mint volt, aki gyorsan el akar még utazni valahova most tegye meg. Amint mondtam a háború egyik terepe az elején Izrael és a muzulmán gyűrű, a másik Németország, de remélem ezt már nem kell ecsetelni.”

     Ezzel részben egyetértek, de szerintem a muzulmán gyűrű már tart…. Emez meg nemsokára kezdődik.

     ” Ilyenkor az Istent háttérbe szorítjuk, ha azonban ráfigyelünk minden történés a helyére kerül…”

     Ezzel is egyetértek, hiszen ha világosságban járunk, akkor tudjuk, hogy mi, miért történik, és, hogy mi fog történni, mert ez az ígéret, hogy nem fognak váratlanul és meglepetésszerűen érni bennünket a bekövetkezendők. Amikor a Biblia igéit idetesszük, azok hivatkozásként funkcionálnak, amivel alátámasztjuk a mondandónkat, hogy azt nem “hasra ütésből” mondjuk, hanem Isten mondta ezt, itt, és itt. Pl, ebben az ISTVÁNnak írt válaszban is azt emeltem ki, hogy Isten azt mondja, hogy hirtelen, és váratlanul fog bekövetkezni a dolog, miközben a világ azt gondolja, hogy minden rendben, semmi gond, a kezünkben tartjuk a dolgokat, urai vagyunk a történéseknek….!

    3. Kedves Ida!

     Nem tudok mindig időben reagálni. Gondolhatod úgy, hogy többnyire nem igei, amit írok, de majd az idő igazolni fog. Én tudom miért nem értitek, mert én már egyben látok majdnem mindent, ami történni fog.
     Azt már taglaltam mennyi minden nincs vagy nem lehet benne a Bibliában, ez egy külön fejezet. Hányszor van olyan, mikor ide kerülnek idézetek, amelyek csak hasonlítanak a témára, de nem arról szólnak. Sokszor említed az apokrifokat, amelyek szintén nincsenek benne és ráadásul nagyon könnyen félre is visznek nem véletlenül maradtak ki.

   2. De, egyébként, ahogyan látod is (pl amit Andre is feltett üzenet ) Isten igyekszik figyelmeztetni a népeket, hogy mi következik, de azok nem hallgatnak rá…!

    1. Köszönöm kedves Ida, hogy ki tetted az írásom – bizony nem észlelik Isten segítő szándékát – mint ahogy az a viccekben is le van írva – mert semmi sincs véletlenül!
     idézem:
     “….
     Egy pap fuldoklik a folyóban. Arra megy egy gátőr, és felé nyújt egy hosszú rudat.
     – Fogja meg, kihúzom!
     – Nem, köszönöm, az Isten majd segít!
     – Fogja már meg, kihúzom!
     – Hagyja csak, Isten majd segít!
     Ezzel megfullad. A mennybe érve szemrehányást tesz Istennek:
     – Istenem, hogy bíztam benned, és te nem segítettél!
     – Próbáltam! Én küldtem a gátőrt!

     Meghal a pap és a buszsofőr. A sofőr a menyországba kerül, a pap a pokolba. A kárvallott reklamál:
     – Atyám, én egész életemben neked dolgoztam, mindenről lemondtam, mégis az a zsivány buszvezető élvezkedik a menyországban?
     – Egyszerű ez fiam, válaszol az Úr. Amíg te a templomban prédikáltál, mindenki aludt, de ha a sofőr a buszt vezette, az összes utas imádkozott.
     “….

     innen:
     http://grocceni.com/v/katolikus.html

     végtelen tűr–elemmel id. Kiss László

  1. Kedves Seraf!

   Mi megtapasztaltuk otthon, hogy mekkora ereje van kár, hogy az emberek nem veszik komolyan így egy csomó gondot csinálnak maguknak.

   1. Szia Palas .

    Ahogy írod : És ezzel kapcsolatosan a nagyobb gond,
    hogy a csonka családban felnőtt gyerek nem a teljes
    értékű család-modellt tapasztalja / éli meg ; Emiatt a
    leendő házasság-kötésénél már hiányozni fog a *nor –
    mális* család minta – Ezért tapasztalható ( társadalmi –
    lag elterjedteve ) a pár évi házasság után történő válá –
    sok magas aránya { Természetesen vannak kivételek }

    1. Szia Seraf!

     A család egy külön történet. Érdemes lenne elemezni ma milyen családok vannak Európában, Milyen családok vannak Ázsiában, milyenek voltak a Római Birodalomban. A mai mintát sajnos az USA-ból hozzuk. Még 1994-ben hosszabb időt töltöttem kint és a gyerekek 26% nőtt fel csak teljes családban. Akkor mondták már nekem, hogy gyermekek hidak alatt élnek és figyeljem meg az ezredfordulóra és utána mennyi iskolai mészárlás lesz. Sajnos be is jött.

   1. Nem a lelkiismeretét altatja, hanem ismeri az Isten akaratát, és nem hagyja megtéveszteni magát az Antikrisztus itt is agresszívan agitáló, az Örökkévaló Istent fikázó szócsöveitől.

    1. Kedves Erika!

     Mindig tele vagy érzelemmel, de ez nem az a terep. Szerintem fogalmad sincs ki az antikrisztus és az még oké, hogy a személyt nem ismered, de a lehetőségeit és köreit sem. Hiába pofáztam itt annyit róla, de egyszer minden a helyére kerül.

    2. Laci, szerinted mennyi idő van még a fellépéséig, ami szerintem a békekötéssel kezdődik (szerinted is)? Szóval, mennyi idő ? … a háborút illetően én elfogadtam a vérhold elméletet, szept. 28-at… Sharky által küldött videó alapján 🙁

    3. Kedves Éva!

     Én mondtam már próbálok nem időben élni általában sikerül is. Valaha nagyon figyeltem mindent a világban minden eseményt és sürgetni akartam a történéseket. Ez nagyon fárasztó dolog többen nem is bírták cérnával. A Mennyei Atya soha nem az idők alapján mozgatja az eseményeket, hanem tetteink alapján. Lelkileg kell felkészültnek lenni.
     Semmi olyan nem fog történni 28-án, amit sokan várnak. Én megígértem jelezni fogom, ha itt leszek, ha az antikrisztus megjelenik. Előre jeleztem a hamis prófétát is igaz itt nem voltam még akkor. A háború kitörése előtt történni fog ez az, ami megelőzi.

    4. Szia Laci pont most jöttem ide 🙂 jó tanács ez, hogy időtlenül – imában – lenni – jobb és ezzel felkészülni az örökkévalóságra 🙂 igaz?
     Annak örülök, hogy Mo-ra kicsit rákerült a figyelem, azt remélem, hogy nem hiába és a vezetők (majd/mielőbb) magukhoz térnek!
     Szerintem a menekültek témája RÁTERELHETI a figyelmet az ország olyan problémáira, amiben mi nem igazán segítséget nyújtó ország vagyunk mint gazdagék, és talán előhúzzák a nyuszit a kalapból (nem bűvészmutatványra, hanem csodára gondolok). Szóval, röviden, minden a javunkra válik, ebben a reményben vagyok 🙂

  1. Ez ismét torzítása az igazságnak.
   idézet az általad belinkelt dokumentumból: Katolikus szemszögből tartalmilag minden helyzetre érvényes az Isten és a felebarát iránti szeretet ? mégpedig ebben a sorrendben. (Mt 22,34-40) Csak Isten igazi tisztelete, amihez természetesen beletartozik az első parancs megtartása, garantálhatja a felebarát igazi szeretetét. Szemben az uralkodó ?közvéleménnyel? a hamis vallásoknak a felebaráti szeretetről nincs megfelelő fogalma ? ahogy ezt a ?menekülők? anyaországára vetett pillantás világosan mutatja.

   A felebaráti szeretet azonban a fizikailag közeli felebarát iránti konkrét jóakaratot jelenti. Ez elsősorban a családtag, a szomszéd és a munkatárs. Minden más távolabbi személy és még távolabbi személy iránti szeretet csupán kibújó és illúzió. [A nagy emberbarátok és világmegváltók többnyire elhanyagolták/elhanyagolják családtagjaikat, nagy ?tetteiket? a hozzájuk közel állók kárára hajtják végre, hiszen sokkal könnyebb ?nemes, távoli? célokért lelkesedni, mint a mindennapok fárasztó, egyhangú, a közvélemény előtt rejtett felebaráti feladatait tisztességesen elvégezni.]idézet vége.

   Isten igaz tisztelete,meg isten asszonyé,meg szenteké? Mózes III. könyve:26:1, Mózes III. könyve:26:1,

   Az első parancsolat, a szobrok készítésére és imádására buzdít mint olvassuk az ó-szövetségben,vagy nem? Mózes V. könyve:4:16(Hogy el ne vetemedjetek, és faragott képet, valamely bálványféle alakot ne csináljatok magatoknak, férfi vagy asszony képére)
   Mózes V. könyve:27:15(Átkozott az ember, aki faragott és öntött képet csinál, útálatára az Úrnak, mesterember kezének munkáját, és rejtve tartja azt! És feleljen az egész nép és mondja: Ámen!)

   újszövetségben is parancsolatként kell megtartani
   Apostolok Cselekedetei:15:20(Hanem írjuk meg nékik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, a paráznaságtól, a fúlvaholt állattól és a vértől.)
   Apostolok Cselekedetei:21:25 (A pogányokból lett hívők felől pedig mi írtunk, azt végezvén, hogy ők semmi ilyenfélét ne tartsanak meg, hanem csak oltalmazzák meg magokat mind a bálványoknak áldozott hústól, mind a vértől, mind a fúlvaholt állattól, mind a paráznaságtól.)

   A felebaráti szeretet luk10,29-37 (
   29
   Az pedig igazolni akarván magát, monda Jézusnak: De ki az én felebarátom?
   30
   Jézus pedig felelvén, monda: Egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esék, akik azt kifosztván és megsebesítvén, elmenének, és ott hagyák félholtan.
   31
   Történet szerint pedig megy vala alá azon az úton egy pap, aki azt látván, elkerülé.ld (katolikus cikk)
   32
   Hasonlóképpen egy Lévita is, mikor arra a helyre ment, és azt látta, elkerülé.
   33
   Egy samaritánus pedig az úton menvén, odaért, ahol az vala: és mikor azt látta, könyörületességre indula.(a könyörületesség isten egyik kiemelkedően jellemzö tulajdonsága)
   34
   És hozzájárulván, bekötözé annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba; és azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vivé a vendégfogadó házhoz, és gondját viselé néki.(elkergette mert félt a vallásától,az ISIS-től ,attól hogy kevesebb jut majd neki)
   35
   Másnap pedig elmenőben két pénzt kivévén, adá a gazdának, és monda néki: Viselj gondot reá, és valamit ezen fölül reáköltesz, én mikor visszatérek, megadom néked.
   36
   E három közül azért kit gondolsz, hogy felebarátja volt annak, aki a rablók kezébe esett?
   37
   Az pedig monda: Az, aki könyörült rajta. Monda azért néki Jézus: Eredj el, és te is akképpen cselekedjél.)Mivel gondolom a
   samáriai a példában családtagja, szomszédja és a munkatársa,volt a bajbajutott magatehetetlen utazónak, vagy ha nem akkor csupán kibújóra és illúzióra biztatott Jézus.
   Az iszlámot a Római katolikus egyház hozta létre.Túl jó munkát végeztek? Vagy nem úgy sült el ahogy tervezték? Elvesztették fölötte az irányítást? Vagy épp azt csinálják amire létrehozták?

   Monda azért néki Jézus: Eredj el, és te is akképpen cselekedjél. Értsd az irgalmassággal felel meg az örök életben való részesülésnek a példán keresztül .25.vers kérdésére ez a válasz.

   1. Vajon még miért lehet a vádlottak padjára ültetni a kat.egyházat?! Ez már kabaré, ha nem lenne nagyon szomorú.
    Az igaz, hogy a konkoly együtt nőtt fel a búzával, de, ahogy az Úr Jézus mondta: “a pokol kapui nem vesznek erőt rajta”!

 11. Kedves Adrián!

  Reagálok még a többi dolgodra, de a csattanó még hátra van és remélem nem áll meg a szíved.
  Azért ide a tetejére, hogy jól látható legyen. Remélem ütős lesz, hogy felrázzam az embereket.
  Ma nem kell már tapogatni annak aki Krisztust követi, annyira világos minden. Azt már megemésztettem, hogy a hamis prófétát nem ismerjük igazán, de ha az antikrisztus már itt lesz és még mindig várjuk akkor a falba fogom verni a fejemet.
  Isten itt él velünk, tudja a mindennapi gondjainkat jobban , mint gondolnánk. Mi meg találgatunk, nézelődünk, hogy most a menekültek mért, meg minek. Mondtam már, hogy a sátán gyűlöli Magyarországot és mindent felhasznál ellenünk. Ha éppen a menekültek akkor azokat. Ha már 10 000 jönne naponta és az osztrákok lezárnák a határukat pár nap alatt megsemmisülnénk. Ezt Isten nem fogja hagyni és le fogja zárni a határokat. Ma ez még elképzelhetetlen, de meg fog történni.
  Úgy is fröcsögnek ránk mindenhonnan teljesen mindegy. Csak egy kis töredéket közlök, mert tudom a komfortzónánk kicsi ehhez.
  Mondtam a Mennyei Atyát figyeljük.
  2015.08.15
  A Mennyei Atya maga elé hívatta Szent Mihályt és így szólt hozzá: ?Azt akarom, hogy te légy a magyar nép kísérője. A kezedbe helyezem pálcámat, hogy a magyaroknak megmutasd a tökéletes egységet legszentebb leányommal. Ahogyan Izrael nagy prófétái mellé állítottam angyalokat, úgy most tégedet Magyarországhoz állítalak. Azt kívánom tőled, hogy te légy az összefogója Magyarország angyalainak, hogy velük együtt vezesd el a magyarokat az Új Paradicsomba. E mellett odaadom neked Szent Fiam fényes övét, hogy azzal körülvedd Magyarország határait. Ez védelmet fog nyújtani a bevándorlókkal szemben, akiket azért küldenek országotokba, hogy lázadást robbantsanak ki ellenetek. Készítsd fel a magyar nemzetet a jó harcra, beleértve a kormányt is!?
  2015.08.20.
  A Mennyei Atya előtt térdelt Szent István király és így szólt: ?Atyám, Te sok kegyelmet ajándékoztál Magyarországnak, és tudom, hogy milyen csodálatos terved van a magyarokkal. Az engesztelés fellendült a közösségekben, ám a gonosz nem maradt tétlen. Vannak, akik csalódást okoznak Neked, de Te irgalmas tekinteted nem fordítod el tőlük, így én is remélek abban, hogy egykor tisztán fognak látni. Az engesztelők, szövetségkötéseikkel, jóságos Arcodat magukra irányították, mert kedvedet találtad bennük. Ma a Te kegyelmed által a magyar egyház az én napomat ünnepli.

  Így azt kérem Atyám, hogy a magyar nép felismerje a Te Akaratodat és Krisztus keresztjébe kapaszkodva állja meg a helyét ellenségeivel szemben. Én megtapasztaltam a harcok során a szenvedést, a halált és a nyomorúságot, de a Te kezed által arattam győzelmeimet. Most a magyaroknak üldözésben lesz részük és sokan fognak külföldre menekülni, mielőtt a háború kitör. Védelmed Szent Mihály arkangyal által a küzdelemben meg fogja erősíteni a magyarokat. Hiszem Atyám, hogy Krisztus követői mindig fenn fognak maradni a Földön.?

  1. Kedves Palas!

   Érdekes, hogy Dániel könyve szerint Mihály arkangyal a héberek védelmezője: Dán. 12.1:”Abban az időben felkel, és harcba indul Mikaél, a nagy fejedelem, aki néped védelmezője. ” Ez Dánielnek szól, mégpedig egy olyan mennyei lény mondja neki, akinek a leírása olyan (Dán. 10-ben kezdődik a látomás leírása), mint Jézus Krisztusé a Jelenések könyvében: Jel. 1. 10-20. Dániel zsidó volt.

   Isten kiválasztott népe a zsidóság, vagyis Ábrahám fiai (nem feltétlen a test szerint zsidók, mindez a Bibliában kiderül!).

   Az idézetben szerepel a “magyar egyház”: lehet, hogy Te erre
   http://arpadegyhaz.hu/index.php?type=webpage&id=3
   vagy erre
   http://www.osmagyaregyhaz.hu/
   gondolsz (vagy egy hasonlóra)?

   Lehetséges, hogy nem is fogadod el a Bibliát, amit hagyományosan Bibliának nevezünk, hanem pl. a Prof.Kramer vagy Badiny Jós Ferenc féle bibliát nevezed eredetinek és igaznak? https://szkitahun.wordpress.com/2011/03/25/kaldeusi-biblia-kaldeusi-osi-szovetseg/

   Üdv:
   .

   1. Ezt Laci nevében visszautasítom, sajnálom, hogy nem értitek. EDDIG meg lehetett volna ismerni őt: a Katolikus Egyházat pedig nem mint a Fenevadat emlegetni, más kérdés, hogy az AK valszleg oda fog beülni vezetőnek, elüldözni “azt aki még az útját állja”!

    1. Kedves Évi!

     Verita linkjét szíves figyelmedbe ajánlom:
     Az ?egyház? és a ?menekült?-elmebaj
     http://katolikus-honlap.hu/1502/schrems.htm

     Én magamnak csak azt a kérdést teszem fel, hogy az Antikrisztus, akár ismert, akár ismeretlen “személyként” köztünk van-e?, és ténylegesen tevékenykedik-e?, és ha igen, akkor hol?

     Szeretettel: Erika

    2. Kedves Erika, köszönöm a küldeményed, ismerem ezt a lapot a szemléletét is, igen sokszor egyetértek.

     Ugye, Pál apostol úgy fogalmaz, hogy “sok antikrisztus támadt” – 1János 4.3 szerint “eljön és már most a világban van”- így mindazok, akik sátáni befolyás alatt állnak, annak tekinthetőek DE az az “egy” az “igazi” a Jelenésekben jövendölt még nem lépett fel. Itt a lapon is találgatások vannak, szerintem észre fogjuk venni a békekötéssel/a hamis békével, majd az “egyházak” egymás közötti kibékítésével, az egy világvallással. Ezeket én majdnem ugyanúgy gondolom, ahogy itt a törzsgárda 🙂

    3. Kedves Évi!

     Úgy gondolom, hogy ma, a “langyos, elvakított kereszténység idején” minden egyház hamis, (felekezeti hovatartozástól függetlenül,) amelyik egy ilyen “sorsfordító helyzetben” úgy béget, hogy “be” “be” “befogadni”.
     Annyira nyilvánvaló és egyértelmű az Általad is idézett Igék beteljesedésének mikéntje, hogy ezt már csak az elvakított, egyházaik után bégető “keresztények” nem látják.

     – “DE az az ?egy? az ?igazi? a Jelenésekben jövendölt még nem lépett fel.”
     Kire gondolsz?
     Jézusra?, A földön járt, megfeszítették, de feltámadt. Útmutatást hagyott számunkra, ha eljön a “megtévesztő”, hogy felismerjük.
     Sajnos hiába, nem látjuk, mert nem ismerjük Jézus útmutatásait…
     Antikrisztus? Hát őt sem látjuk, – de csak személyében nem, – pedig cselekedeteivel itt van!
     – “szerintem észre fogjuk venni a békekötéssel/a hamis békével,”
     Hol is kell békét kötni? Nem ott, ahol háborúznak? Akkor miért nem vesszük észre, hogy Európa ellen háborút indítottak? Talán azért, mert nagyon hozzászoktunk már a más országok háborúihoz. Velünk pedig ilyen nem történhet. Mi ez, ha nem egy hamis biztonságérzet, altatás?!
     – “majd az ?egyházak? egymás közötti kibékítésével,”
     Milyen egyházakról beszélsz? Talán a különböző keresztény egyházak okümenjéről? Mert én már látom, hogy a langyos keresztényegyházak és az arab vallások hamis békéjéről és ökumenjéről van szó, és méghozzá Európában!
     – “az egy világvallással. ”
     A hamis békekötés kategóriájába tartozik. Miért? Mert névlegesen egy rövid ideig eltűrik még a “keresztény” nevet, de ez a név tartalmilag üres lesz. Nem lesz benne semmi, ami Krisztusból való!
     Ez a “hamis béke” arra fog szolgálni, hogy az istenimádatot az Antikrisztus oldalára billentse teljesen és egyoldalúan. Ahol pedig nincs két egyezkedő fél, ott már a békére sincs szükség.
     Miért nem látjuk, hogy a langyos keresztényegyházak eltörlésének küszöbére léptünk? A keresztényeket Isten és törvényei nélkül vezető langyos papság bégetése miatt! “Be” “be” a Jézus nevében fogadjátok be.
     Ha én Jézus nevében befogadom Isten ellenségeit, azt nagy merészen, a saját dicsőségemre teszem, és a büntetése útólér.
     Ha úgy fogadom be, hogy Isten ellenségeiből Isten követőivé váljanak, na akkor cselekszem az Isten dicsőségére!

     Szeretettel: Erika

    4. Én az idézeteken akadtam fenn, a többiről nem szóltam. Palas hovatartozása érdekel, nem elhanyagolható kérdés. Vele még sosem beszélgettem, elkerültük egymást.

    5. Júúúj, kedves Erika! Úgy tűnik, nem ismersz, pedig éppen elégszer tettem itt tanúságot.

     Úgy veszem, hogy válaszod üzenet egy képzeletbelinek, egy olvasónak. Engem NAGYON félreértesz.

     Nem érdekelnek a felekezetek elméletben. Az egyes hívő igen, mert EGY NYÁJ lesz és egy Pászlor, nem pedig egy “akol”: ennyi elég? Remélem, lezártuk.

    6. Kedves Erika!

     Magadnak teszed fel a kérdést? És van rá válaszod? Lehet te nem voltál itt, de ecseteltem, hogy Londonban él egy keleti közösségben. Sokszor elhagyja, de mindig oda tér vissza. Azt még nem mondtam van egy előfutára aki készíti a terepét ő már nagyon öreg. Először 1982-ben beszélt róla. Az antikrisztus most már tényleg nagyon türelmetlen, eddig jól bírta, de mióta a háború már kb. két évet csúszott! Tavaly bebarangolta az USA-t.

   2. Kedves Pötty!

    Nem azért kellett ezeket feltennem, hogy mindenki most megértse, hanem legyen fogalma arról mi készülődik és ha nagyon homályos a dolog rájöjjön lehet nem is minden úgy lesz, ahogy gondolja és kilépjen a beidegződéseiből. Szórjátok ide azt a rengeteg linket feleslegesen, anélkül, hogy tudnátok miről van szó, ezért szeretem én az élő szót.
    Mindig úgy haladtam előre, ha valamit nem értettem, hogy attól az még lehet igaz.
    Most ezekre reagálok, de a jövőben egyre kevesebb idő lesz a zűrzavarban kielemezni mindent.
    Abban biztos lehetsz olyanokat rakok fel, amik előre visznek. A sátánt én túl jól ismerem ahhoz, hogy félrevezessen.
    Valóban Izrael a választott nép és amiket mondtál. A valóság azonban az, hogy eléggé el vannak foglalva magukkal és lemaradásban vannak önmagukhoz képest is és nem tudja őket használni a mostani történésekhez, még megtérés előtt állnak.
    Az események viszont zajlanak és kell valaki, aki itt a földön végrehajt ezt-azt. Teljesen egyértelmű, aki kéznél van az Jézus anyjának az országa, szerintem ez egyszerű.

    Azt mondta István király a magyar egyház a napomat ünnepli kisbetűvel ez fontos. Pont én aki azt szajkózom, hogy egy egyház van beszélek másról?
    István Király nagy kiváltságnak örvend, hogy csak így leszól országához, mert ez nem sokaknak adatik meg. Az égiek annyira figyelnek mindenre. Jézusnak nem tetszik, hogy külön van két Húsvét , de elnézi. István K. itt annyira figyelmes, hogy ebből is látszik, hogy ez mennyire hiteles üzenet.
    Száz katolikusból kb. 1 tudja mikor ünnepli az egyetemes egyház István ünnepét, mert a két naptár teljesen eltérő, sőt alig van magyar köztük. Ez a nap aug. 16. Azért nem aug. 15. amikor meghalt, mert az a Mennybevétel napja. Mi ugye aug. 20-án ünnepeljük és erre érti királyunk, hogy érthető legyen. A legrégebbi ünnepünk ez, 1083 óta létezik, mert László király akkor emeltette oltárra Imrével és Gellért Püspökkel együtt. Ez így kielégítő vagy menjünk bele jobban?

    Üdv:

    1. Kedves PALAS!

     “…Abban biztos lehetsz olyanokat rakok fel, amik előre visznek. A sátánt én túl jól ismerem ahhoz, hogy félrevezessen….”

     Ez igen bátor kijelentés, mert az ige szerint, még a választottakat is megtévesztené, ha azokat Isten kegyelme nem őrizné….! Szerintem ne hagyatkozzál a Sátánról való ismereteidre, mert azok nem elegek arra, hogy ne legyél megtévesztve. A Biblia azt mondja, hogy ahhoz, hogy ellene megállhassunk, mindezeket fel kell vennünk: Eféz. 6,13 Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével; Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde: Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért..

     Márpedig ahogyan beszélsz , az nem arról tanúskodik, hogy te ezeket felvetted, és magadon tartod. (Ahogyan már mondtam is neked többször. )
     Inkább úgy néz ki, mint aki holmi ellenőrizetlen “látomásokra, jelenésekre, gondolatokra, jövendölésekre”, és hasonló dolgokra hagyatkozik.

    2. Kedves Palas!

     Írod a zsidóságról:
     “A valóság azonban az, hogy eléggé el vannak foglalva magukkal és lemaradásban vannak önmagukhoz képest is és nem tudja őket használni a mostani történésekhez, még megtérés előtt állnak.”
     Épp, mint a magyarság. Sőt, a magyarság el fog süllyedni, nem marad egy szál magyar ember se, ha meg nem térnek! Viszont a zsidóság maradékára van ígéret. Jobb, ha tudod, hogy a kormány és az összes fejes a félszeműek klubjába tatozik, másképp nem kerülhettek volna magas beosztásba (Csak mert írtad, hogy: ” Készítsd fel a magyar nemzetet a jó harcra, beleértve a kormányt is!?). Hidd el, tudják, miért vacakolnak annyit, plusz a main stream média falaz nekik.

     Azért akadtam fenn az idézeteken, mert Mária és István király ugyanolyan emberek voltak, mint bármelyik hívő, semmivel sem jobb vagy rosszabb!!! Ha azt mondod, hogy “Pont én aki azt szajkózom, hogy egy egyház van…”, és ha ezalatt, azt érted hogy Krisztust követed, és mivel én is, ezért, kérlek bocsáss meg, de meg kell, hogy intselek a Biblia szerint (Ez. 3. 18-19). Nézd pl. a Luk. 1. 28-at: Mária ugyanúgy “kegyelembe fogadott” mint egy átlagos Istenfélő ember. Istvánról a magam részéről nem vagyok meggyőződve, hogy nem pusztán politikai érdekek motiválták, amikor “felvette” a kereszténységet, a szívét majd a Mindenható Isten megítéli. Mindenesetre Mária is, István is emberek voltak, és ugyanúgy meghaltak (hétköznapi értelemben), mint Dániel, aki “elpihent” (Dán. 12.13) vagy Jairus leánya, aki “nem halt meg, csak alszik” (Mt. 9.24), és fel fognak támadni majd. Egyedül Illést vitték el tüzes lovak, Mózest pedig maga az Úr temette el – mivel Illéssel együtt megjelenik Jézusnak, lehet, hogy őt is elvitték, erről nem ír konkrétan (5Móz.34.5-6, Mt.17.3).
     Ezért nem vagyok katolikus: mert nem vagyok hajlandó embereket imádni, és halottakhoz beszélni, mintha Isten volna (szobrokhoz pláne), ezért nem is nevezem külön “Szent”-nek. Minden Krisztushívőnek a megszentelődés folyamatában kell, hogy legyen, egyedül Krisztus volt (és van) tökéletes, nem méltók ők sem és egyikünk sem, hogy piedesztálra emeljék őket. MINDEN, még egyszer mondom, MINDEN DICSŐSÉG KRISZTUSÉ!!! Aki másról beszél, arra én nem hallgatok. Másnak dicsőséget adni bálványimádás! Kérlek, gondold át ezt. (Mindez a pápaság rendszerére is vonatkozik.)
     “A sátánt én túl jól ismerem ahhoz, hogy félrevezessen?.? Bárcsak az Istent ismernéd, akkor a Sátán nem tudna félrevezetni! Kérlek, olvasd a Bibliát:
     https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20M%C3%B3zes%201&version=ERV-HU;KAR;NT-HU

     Természetesen a véleményed a világ eseményeiről továbbra is érdekel, nem az álláspontodról beszéltem.
     Szeretettel:
     .

    3. (…nem az álláspontodról beszéltem, hanem az alapjaidról.)

    4. Kedves Ida!

     A Lélek visszainvitált bár élőszóban más lenne, de itt vagyok reagálok.

     Mire ne hagyatkozzak? Az ellenség mindennap gyötri a családomat, keresi a gyenge pontokat túl veszélyes vagyok számára. Megtanultam harcolni ellene, mert lesz ez még sokkal durvább is. Majd kíváncsi leszek akár itt a fórumon kinek lesz hite, hogy Krisztus nevében ráparancsoljon, hogy távozz tőlem.
     Ezek a fegyverek, amiket említesz alapfegyverek ezeknél már sokkal több van.

    5. Kedves Pötty!

     Érezni sok felkavaró élményed van a hittel kapcsolatban, ezért is fogod meg úgy a kérdést, hogy katolikus vagyok-e?
     Szerinted ez fontos kérdés? Halálom után, ha Jézus elé kerülnék ezt kérdezné? Sok lélek mikor elé kerül már azon csodálkozik, hogy Jézus létezik egyáltalán. Miután mindenki meglátja a bűneit a lélek magába száll, ha képes rá, ha mindent itt tudott hagyni a földön a jót és a rosszat is.
     Jézus látja tanúsítasz-e megbánást? Ha úgy éltél a földön, hogy nagyon szeretted nagy bűnöket már nem követtél el és az apró tökéletlenségekért is bocsánatot kértél azt mondja menj be urad örömébe.
     Ha bűnök súlya alatt találkozol vele, de van megbánásod bocsánatot kérsz irgalmaz neked,( de mindenki egy külön világ Isten számára) nem veszel el a számára, de alkalmassá kell lenned az Ő országára, megmutatja a helyedet.
     Ilyenkor a sátán dühös, mert úgy gondolta övé a lélek. Nem tetszik neki, hogy bocsánatot nyert és megkérdezi Jézust ő miért nem kárhozik el? Bocsánatot tudott kérni, te kértél már bocsánatot? Azt már nem és elsomfordál a sátán. Ha az ember felveszi a sátán gőgjét akkor nem sok esély van. Ezek a fontos dolgok.
     Én úgy élek egyébként, mint a keresztények 110 évvel Krisztus születése után nem tudom tudod-e értelmezni?
     Annyi mindent feldobtál itt, hogy távirati stílusban válaszolok, ha érdekel valami részletesen beszélhetek róla, de csak, ha épülésedre szolgál.
     A magyarság már nem fog elsüllyedni nem azért, mintha olyan jók lennénk, de jó pártfogóink vannak. Lehetőségeink nagyok. Imádkozni, engesztelni ha fél Magyarország jobbá lenne teljesen kimaradnánk a III. világháborúból. Amennyit változunk úgy ússzuk meg. Szerinted azért harcolnék ennyi éve, hogy elvesszünk? Vannak országok, amik megmaradnak, Mo is ilyen. Tudom pontosan mi vár ránk, miért támadnak és ez mikor fog megváltozni, csak türelem, lesz ez még rosszabb is. Sokan elhagyják még az országot, hiszik, hogy máshol jobb lesz. Jó már sehol sem lesz, majd mikor lángol Európa elgondolkoznak.
     Ha az megnyugtat vagy idegesít a kormány tudja mi vár Európára. Isten

    6. Kedves Pötty!

     Előbb felmásolódott bocsánat. Szóval Isten felhasználhat embereket magas beosztásban is. Néhány ember van csak képben. nem irigylésre méltó különben a kormány helyzete könnyű elbukni mindig felelünk a tetteinkért.
     Máriáról még korai beszélni, de eljön az ideje. István király és Mária egyszerű emberek voltak, miért Mózes nem? Az életszentség nem attól függ, hogy különb vagyok-e? Mennyire ragaszkodtak Istenhez, ez számít.
     Azért nem vagy katolikus, mert nem akarsz embereket imádni? Ez ilyen egyszerű? Szerintem ahhoz nem kell katolikusnak lenni, hogy embereket imádjon valaki. Hány diktátort ismersz a világban?
     Szerintem akkor lehet imádni valakit, ha az elvárja. István és Mária ezt sosem várták el. Az látszik nem ismered őket.
     István Király minden évben 1 napra levette a koronáját, és úgy élt, mint bárki, hogy tudja milyen az. Máriára majd a jövőben ki kell térni, mert csak úgy érthető a jövő, de néha van olyan, aki nagyon ragaszkodik hozzá azt megoldja, hogy mindenképp Jézushoz vezeti, de ez általában csak a kívülállóknak okoz gondot.
     Tőlük lehet sokat tanulni, hogy maradjunk erősek a hitben, de nem kell, aki nem akarja, de miért hagyná ki.
     Krisztus az Út az Igazság és az Élet. Senki sem mehet az Atyához csak Ő általa. Ez nem csorbul.
     Péterről annyit. Ha tudnád a Mennyben mennyire tisztelik elcsodálkoznál, Mária is alárendeli magát. Ha XVI. Benedek meghal Péter veszi át a helyét és a Mennyből irányítja a maradékot, nem lesz több pápa. Addigra nagy zűrzavar lesz.
     Nem akarsz haladni? Miért nem azt kérdezed, hogy az a maradék hogyan jut közös nevezőre a hitben?
     Ha gondolod mondok egy tuti dolgot, hogyan lehet felfedezni a sátán tevékenységét, ha nem is ismered.

    7. Kedves Palas!
     Különös dolgokról beszélsz. Krisztusról korrekt! (Emiatt szimpatikus vagy 😀 ) A többi számomra idegen és a Biblia alapján sem hinném, hogy el kellene fogadnom, nekem elég Krisztus ismerete. De kíváncsi vagyok, mit válaszolsz az utolsó kérdésedre (“hogyan lehet felfedezni a sátán tevékenységét”)
     Üdv 🙂
     .

 12. Kedves Seraf!
  Elnézést a késői válaszért,de sajnos nincs mindig lehetőségem a gép előtt lenni.

  Nos,a kérdésedre a választ te magad már meg is adtad,azaz,úgy tűnik hiszel a “Korona” erejében?!Bevallom,én “csak”annyira ismerem és tudok a történelméről,amennyit ezzel kapcsolatban tanultam az iskolában.Erről többet nem is óhajtok tudni,mert számomra a Tízparancsolat a mérvadó,mindent elmond!
  2Mózes:20:4-5 és
  Zsolt:97:7 “Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái,akik bálványokkal dicsekednek,meghajolnak előtte mind az istenek”.
  A Korona szó már eleve jelenti hogy koronáztak vele évszázadokon keresztül,királyokat,fejedelmeket.A Biblia szerint:….aki felmagasztalja magát,megaláztatik…..
  A magyar koronázási jelvény számomra ugyanolyan bálvány(élettelen, kézzel csinált faragott kép,legyen az ezüstből,drágakőből,fából,stb….)mint Mózes a hegyről lejőve meglátta az aranyborjút.Tudjuk a következményét.Bár igaz,hogy a Korona már kiállítási tárgy(földrengésbiztos helyen,hmmm….)de azt szépen az ördög körbetáncolta,megbűvölte,a jövőbeni áldását adta a magyar népre,ill.nemzetére!De tudjuk,hogy nem csak a magyar,hanem más nemzetekre is érvényes az “átok”,akik idegen isteneket imádnak,és bálványimádók,akik nem félik az Urat!Ezért nem is térek ki “Istvánkirályokra”,Szűzmáriára,Mert egyedül csak-is Jézus által,vele jön el a megváltás mindazon lélek számára akik kilépnek a Sátán bűvköréből,csalásaiból!
  Seraf,ez is a Bibliában van,-most hirtelen nem tudom pontosan bejelölni az igeverset,elnézést-,:”…a bálványimádók pedig nem kapnak Istentől feleletet a kérdéseikre…” Te feltetted az első kérdést:2015/09/08-21:09
  Szóval,amit feltüntettem blogot,bár örülnék ha nem csak a videót,hanem a cikket is elolvasnák többen is,mert fontosnak tartom hogy megértsék az Úr szándékát,nemcsak a magyar,hanem minden nemzet,minden ember számára,mert az utolsó idők vizsgái zajlanak,és ebben benne van a menekültügy is!És akkor még nem tettem említést a test cselekedetei(Pál levele):irigység,gőg,gyűlölet,harag,mammon,gyilkosság,stb…stb…stb….és a másik oldalon a Szeretet gyümölcsei,ami az egész menekültügyet is áthatja,hogy a szétválasztást,azaz a rostálást elvégezze itt e földön az Úr.:Jelenések könyve:6:9-11.
  Szeretettel:Liza

  1. Kedves Liza .

   Nem baj semmi nem sűrgős : Különben örülök a válasznak ;
   Mert jelzed, hogy az ezzel kapcsolatos történelmi ismereted
   az iskolai tananyagon alapul – Ami erről *nem sokat* tanított .
   A bálványimádásban teljes mértékben egyet értek veled / bár –
   kivel. A Szent Korona azonban nem bálvány-tárgy – Emiatt kér –
   deztem rá konkrétan a Törvényére { Ha olyat tapasztalsz ( és
   magam is voltam így ), hogy valaki szó szerint ‘bálványozni’ a –
   karja, akkor azzal szemben mindenképpen igazad van / lesz }

   A SZENT KORONA ALKOTMÁNYÁRÓL
   https://www.youtube.com/watch?v=7WLH1lijWCs

   Mivel említed az Írást is -aminek szintén örülök-, így ezzel kap –
   csolatosan csak egy említést teszek, és azt gondolom érteni
   fogod : A magyar Szent Korona csak és kizárólag koronázási
   ékszer, amit a király is csak egyszer / koronázásakor láthatott /
   használhatott ; A nemzet szempontjából nem bálványozva volt,
   ahogy azt most sokan -hamisan- emlegetik / terjesztik, mert a
   Törvénye volt fontos – Izrael királyai is hordtak koronát, de nem
   gondolom, hogy a nemzeti / hatalmi ékszer bálványimadat cél –
   jává vált volna { Az uralkodási / hatalmi rendszerben volt különb –
   ség, ami nálunk azt jelentette, hogy a királynak ezáltal kötöttebb
   hatalmi / uralkodói jogai voltak a néppel szemben, mint például
   Dávid királynak { Ne higy el mindent. Oka van, miért támadják a
   Sz. Korona uralmi berendezkedését egyes körök – A videó segít,
   és csak annyit higyj el, nem működhetne ‘ez’ a kizsákmányolás }

   1. Kedves Seraf!

    Én is értem, hogy miről beszélsz, sőt azt is, hogy véleményed hol csúszik ki a Biblia igazságából.
    A Cog egy rendkívül jó írást jelentetett meg arról, hogy Isten mi célból rendelte és különítette el a nemzeteket, sőt, hogy a nemzetek felett való vezetést milyen szellemi teremtményeknek adta…
    http://churchofgod.hu/content.php?act=nemzet
    Idézek a ?Nemzetek szétszórásának körülményei ….? alcím alól.

    ?A fentiekből láthatjuk azt is, hogy Isten az általa kijelölt uradalmi angyalok száma szerint osztotta el a nemzeteket, és vezette azokat a sorsvetés által eldöntött örökrészükhöz. Ezek az angyalok a nemzetek istenei, a pogány népek szellemi fejedelmeivé lettek és kormányozzák a népeket Krisztus visszatéréséig. A 82. Zsoltár ezekről az istenekről beszél, itt azok a lények vannak említve, amelyek a nemzetek fölé lettek rendelve. KRISZTUS A VILÁGTÓL ELVÁLASZTOTT IZRAEL, ÉS AZ ABBA BEOLTOTT POGÁNYOK FEJE, a tanács IGAZSÁGOS URALKODÓJA, a hetven igazságtalan uradalom pedig a hetven pogány nemzet fejedelme:?
    ?A sokat emlegetett ?magyarok istene? ugyancsak egy ilyen szellemi fejedelem.?
    Más szavakkal a magyarokat, – úgy, mint nemzetet ? szintén egy, a 70 közül való igaztalan angyal vezeti.
    Isten Izraelt (ill. maradékát, bele értve a pogányoktól Krisztushoz tért EGYÉNI SZEMÉLYEKET) egy ?minta nemzetnek? készítette elő Krisztus által. Míg a bukott angyalok által vezetett pogány nemzeteket a bűneik szerinti ítéletre, hogy a ?pogányok maradéka? Istenhez térhessen, törvényeit betartva Isten szerint való nemzetté válhasson.
    Ezért a szent korona csak úgy, mint a hozzá kapcsolódó törvények, a magyarokat vezető bukott angyalnak ? és nem az Istennek ? a törvényeit fedi le!

    Szeretettel: Erika

 13. Kedves Mindenki!

  Tudtam, ha ez a téma előjön szólnom, kell hozzá. Nem nagyon szeretném, de nem tehetem meg.
  Az ellenség mindent kitalált, hogy ne sikerüljön, de megszoktam már. Kicsit késtem, de aki még olvassa, lehet megbotránkozik, kiakad és lehet, valaki észreveszi mi is történik a világban.
  Eljött az ideje, hogy néhány dolgot kis részleteket megosszak veletek. Elkezdem, aztán majd jutok valahova. Azt gondolom mindenki látja, hogy Európában hirtelen nincs igazi egység a vezetők között. Mint mondtam tavasszal befejeződött a lélekmentés. Júniustól már szinte a Mennyei Atya vett kezébe mindent. Őt kell figyelni, miket mondd, tesz. Ha már üzeneteket rakunk ki ide akkor az lehetőleg Mennyei Atyától származzanak nem régiek és lehetőleg kötődjenek Magyarországhoz, hogy lehetőleg ne apátlanul, anyátlanul tekeregjünk, mert a káosz csak nőni fog.
  Sokan nem tesznek Különbséget A Mennyei Atya, Jézus és A Szent Lélek között. Én könnyen vagyok, mert először az Atyát ismertem meg. Sokan Jézust szinte havernak tekintik az alázat már szinte nem is létezik. Az Atyával ez nem megy, ahogy ez június óta látszik is. Színt kell vallani, hova állunk megszűnik csellengés. Egyre nehezebb lesz a jót választani, mert fogyni fog körülöttünk a levegő. Visz bennünket az ár.
  Európa biztonságának, jólétének vége. Ez is értünk történik, hogy felrázzon bennünket. Ezek az utolsó figyelmeztetések. Ma nem azt mondja már az Atya, hogy lejár az idő, hanem itt van.
  A menekültek csak eszköz ehhez. Lehet beszélni róluk, hogy lenéznek bennünket meg hitetleneknek tartanak, meg karrieristák. Ők is egyszerű teremtmények jobbra vágynak, feltüzelték őket. A Káosz már a háború előjele bár mindig úgy fog tűnni, hogy semmi baj nem lehet. Rossz arra gondolni, szerencsétlenekkel akkor mi lesz hisz most sincs otthonuk.
  A németek azt mondták 1 évig tornateremben fognak aludni, de ők nem erre számítottak óriási lesz az elkeseredettség.
  Európa vezetői egymásnak esnek, de senki nem gondolja végig Ukrajnából az embercsempészek miért nem hozzák az embereket? Senki nem teszi szóvá Merkelnek, hogy miért különbözteti meg az embereket. Az afgán és iraki miért alacsonyabb rendű menekült, pedig ott régebb óta tart a háború? Németország mindig számító, nem véletlenül lesz benne vastagon a III. világháborúban.
  Az üzenő falon írtam a napokban a hamis prófétáról, de egy-két dolog ide is passzol. Ő pontosan tudja mit akar. Már az útja is érdekesek. Hamis békét visz.
  Tavaly május végén elment Izraelbe utána egymásnak estek a palesztinokkal.
  Ősszel novemberben Törökországba, mondta egyébként szimpatizál az iszlámmal. Törökök egyre jobban megkeveredtek, lassan megsemmisítik a kurdokat, akik egyedül szembeszállnak az ISIS- szel. A bevándorlók zöme is a török táborokból jön.
  Idén június elején, amit kiemeltem a hamis próféta Boszniában járt és elindult igazán az áradat. Sokszor prédikál olyant, nem jó, hogy nincs földetek-tulajdonotok, de ez Istenhez nem visz közelebb, de nem is ez a cél. Az Európai Unió az antikrisztus fő bázisa lesz talán már jobban érzékelhető. Engesztelők régóta kapnak üzeneteket, ezekből egy nem túl régi.

  2015.06.06.

  A Mennyei Atya trónja mellett két nagy fényes ládát láttam. Az egyikben azok a kincsek voltak, amelyeket szavaink által szereztünk, a másikban pedig cselekedeteink kincsei. Jézus megmutatta a tízparancsolat kőtábláit, amelyek most Isten Szent Színe előtt vannak. A Mennyei Atya így szólt:

  ?Szent Törvényeimet többé már nem a frigyládában tartogatom a Mennyben, hanem középpontba helyeztettem. Mert íme, elérkezett annak az ideje, hogy az emberiség szembesüljön a tízparancsolattal. Mindazok, akik változtatni próbálnak törvényeimen, találkozni fognak igazságosságommal. Bizony mondom nekik, jobb lett volna, ha meg sem születnek. A számonkérés időszakába léptetek, és Szentlelkem nemsokára kinyilvánítja számotokra az Én igazságosságomat. Szomorú vagyok, mert a világban elkövetett bűnük oly súlyosak, hogy most már cselekednem kell. Sokan fogják elveszteni életüket, mert meg akarják menteni. Ó, ti emberek, hát nem tudjátok, hogy mindenről tudomásom van? Az emberiség belépett az idők végének utolsó szakaszába. Ugyanis a földi pokol végleg kiteljesedik a világ minden területén. Ti a bűn rabszolgaságában éltek. Fiam megváltott titeket, de el kell mennie újra a Földre, hogy leszámoljon a bűn embereivel. Csak azok lesznek az Én oltalmam alatt, akiket Szent Fiam elém vezet.?

  1. Néhány fontos dolog, hogy egy Keresztény mindig tudja mit kell tennie.
   Európában az emberek nagy része nem él személyes kapcsolatban Istennel mégis felebarátjának tekinti a másikat és egyenlőnek vele. A muzulmánoknál ez nem így van erről az iraki keresztények tudnának mesélni.
   Vannak olyan segítők, akik végigjönnek a menekültekkel az elejétől. Ők mondják lehetőleg ne fogadjon be senki még családokat sem, mert nem tudják mire vállalkoznak, ráadásul egy férfinak lehet 3-4 felesége is. Természetesen lehetnek rendkívüli esetek.
   Néhány szó mi az, amit megtegyen egy keresztény.
   Még nagyon régen 1989-1997 között egyedülálló voltam, de rendületlenül Jézust akartam szolgálni. Minden időmet erre szántam közösségekben. Imádkoztunk másokért, nyáron sérült gyerekeket nyaraltattunk stb. Zenéltünk is énekeltem, dalokat is írtam.
   Annyira az égiekre bíztam magam, hogy sokszor azt sem tudtam 1 óra múlva hova megyek mit csinálok. Ezt csak azért írtam le, hogy utána váltás volt.
   A Teremtőm családba hívott. Nehéz volt az elején megfelelni a múlt miatt, hol itt volt lelkiismeret furdalás hol ott. Krisztus mindig segítségünkre siet, ha kérjük. Egy férfinak ez még nehezebb, hisz hirtelen azt sem tudja feldolgozni, hogy közben apa lett.
   Szerencsére Isten világában minden tiszta és világos. Ezeket azért írom le, mert a média olyan romboló munkát fog végezni nehéz lesz kibogozni.
   Ha valaki Teréz anya nyomdokaiba akar lépni és másoknak szenteli életét az az ő döntése saját magáért felel.
   Ha családom van és főleg kiskorú gyermekeim nincs választási lehetőségem . Elsősorban értük vagyok felelős az ő életüket az Úr rajtam kéri számon. A példánál maradva nem fogadok be ilyenkor menekülteket nem teszem ki a gyermekeimet bizonytalanságnak testi-lelki fejlődésüket elősegítem.
   Minőségi időt próbálok rájuk szánni, kitapasztalom melyik gyermeknek mi a szeretet nyelve stb. Ügyelek arra, hogy az érzelmi intelligenciájuk rendben legyen. Ma abból adódik sok gond, hogy az érzéseink, amik felett nincs hatalmunk szabadjára vannak engedve, nincsenek kordában tartva és nem lesznek tiszták az érzelmeink. Ez csak Isten segítségével sikerülhet, mivel a ma embere nélkülözi Őt, ezért van egyre nagyobb gond. Abban a vallásban ahol nem Krisztus van ez nem tud működni. Érzelmeid elnyomhatod, de nem élsz harmóniában.
   Vannak olyan lelkészek, akiknek akár van 10 gyermekük, de a feleség egyedül neveli őket, mert a férj mindig gyülekezetbe jár, Isten nem örül Ő családban gondolkodik ott pedig apa és anya közösen visznek mindent a kettő egy.
   Jézus, Mária és József mindig külön éltek másoktól. Betlehemben a pásztorok rögtön szereztek egy kis házacskát a falu szélén ahol csak ők laktak.
   Egyiptomban egy pici egyszerű kertes házacskában laktak, de egyedül. Názáretben ugyanígy.
   Amikor azt mondják sokan, hogy több generáció éljen együtt az nem Istentől való, mert a család nem tud fejlődni. Ezeket fontos tudni, Ha már belemerültem még egy dolog.
   A felelősség a családban. Az Istentől alkotott házasság intézménye rendívül erős kötelék, nem véletlenül támadja a sátán, ez megér egy külön beszélgetést.
   Először tehát a házastársadért vagy felelős, utána a gyerekek aztán nagyszülők, ezeket is hányszor felcseréljük. Ezek után jöhet bárki más pl. egy menekült. Ha rád szorul valaki a családban neki segítesz. Ha egyszer ez rendbe van téve nincs gond. Nehézséget szokott okozni, ha az anya a felnőtt fiát akarja befolyásolni a feleséggel szemben ilyenkor a feleséghez ragaszkodunk. Azért írom le ezeket, mert az érzelmeink elbizonytalaníthatnak bennünket.

   Nem akarom szaporítani a szót, de a néppel szemben így volt ez királyoknál és ma állam és kormányfőknél is. Egy vezető is elsősorban a saját népéért felel és utána jöhet bármi más akár a menekültek is. Mennyire is bolond lett a világ, a középkorban ez még egyértelmű volt.

   Térjünk rá Magyarországra, miért vagyunk engesztelő ország, mit vár tőlünk Isten hogyan alakult ki, erről egy videó és majd holnap, hogy mi van most, ami még fontosabb. Ezeket én aprólékosan ismerem, de alig hallottak sokan róla.

   https://www.youtube.com/watch?v=_zj6zvVg9I0&feature=youtu.be

   1. Te egy sátántól való hazugságban élsz, hiszel és terjesztesz kedves Palas. Ez a szomorú igazság….valóság.
    A filmben az állítják, hogy Natália nővér olyan üzenetet kapott az ÚRTÓL, hogy az éppen kirobbant 2. világháború alatt a Vatikánt nem fogja bombatámadás érni. Ezt az üzenetét azonnal továbbították Vatikánnak, mire a pápa elfogadta ezt és a székhelyén maradt. Az üzenet tényleg valóra vált, a háború alatt a Vatikánt sosem érte találat, mondja tovább a filmben szereplő hivatásos történész.
    Ezzel a mézes-mázas történettel szemben viszont a 2. világháború alatt Vatikánt kétszer is érte találat.
    Első alkalommal 1943 November 5-én. A másodszor pedig 1944 Március 1-én. Még csak kb. 10 percet néztem meg a filmből és csak egy könnyen leellenőrizhető dolgot, állítást ellenőriztem le, ami máris elvérzett. Azaz nem ment át az igazság szűrőjén kedves Palas nevű fórumtárs. Mi erről a véleményed?
    Bővebbem itt.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Bombing_of_the_Vatican
    https://en.wikipedia.org/wiki/Bombing_of_Rome_in_World_War_II

    Palas, ha jót akarsz magadnak, én továbbra is azt mondom, hogy fuss ki abból az egyházból, kultuszból…(Jelenések könyve 18)

    1. Már megint aggódsz miattam Adrián féltesz a sátántól, szerintem szlogenként használod és fogalmad sincs róla. Egyszer már fel fogom ide tenni, hogyan dolgozik ő. Natália egyébként róla is és másról is gyakorlati dolgokat leírt, amit nem értenénk a Bibliából. de ahhoz a naplóját kéne olvasni.
     Ez a film csak egy figyelemfelkeltés. Gondoltam egyébként számodra az lesz a lényeg, hogy addig nézed, ahol találsz valamit és harsogni fogod, hogy a sátántól való, csak hát nem ismered, ő nem így dolgozik.
     Nem érzed a kegyelem, hogy dolgozik. A Vatikán semleges volt a II. világháborúban mégis féltek a támadástól bolond egy világ volt az is. Egyszer a szövetségesek bombázták egyszer a németek.
     Tényleg azt gondolod egy történész ezt nem tudja. Lehet nem fejezi ki jól magát, de az eredeti üzenet is arról szól, hogy nyugodtan maradjon a helyén a szállása megmarad. Leesett 4 kisebb bomba a kertbe, betört néhány ablak.
     Még nagyobb dolog, hogy ezek után ott maradt. A kegyelem így dolgozik jön egy veszély és minimálisra csökken vagy elhárul. Ha már Medjugorjéról beszéltünk a boszniai háborúban ott is bombázták a templomot, de nem robbantak fel a bombák.
     A végére valamit tisztázzunk. Már vagy 25-ször elmondtam az Egyház a megkereszteltek közössége. Elmondom százszor is, mert gépiesen berögződött mondatokat ismételgetnek sokan, hogy ki kell futni az Egyházból, fájdalommal jár majd ettől megszabadulni. Egy Egyház van és Isten soha nem fogja mondani, hogy fussunk ki belőle ez tudathasadás. Babilonból kell kifutni az teljesen más.
     A hamis próféta és követői a cselekedetükkel írják ki magukat az Egyházból és a maradék alkotja az Egyházat. Nem hiszem, hogy ez annyira bonyolult.
     Harsogjuk, hogy a Biblia, Biblia úgy értelmezzük, ahogy beleillik a bejáratott szövegeinkbe. Ez egy felületes hitet ad. Sok kegyelmet most elszalasztottál, de lesz újabb lehetőség.

    2. Kis pontosítás: Merénylet készült XII. Piusz ellen és akkor kapta az üzenetet,hogy maradjon a Vatikánban. Mindenki azt hitte,hogy ott fognak robbantani, de ott robbantottak ahol közszereplése lett volna.
     Én így tudom.

    3. Kedves Titi!

     Nem gondoltam, hogy ebből az egészből pont XII. Piusz fog kiemelkedni, de valóban, ha elhagyta volna a Vatikánt életét vesztette volna.

   2. Idézet a filmből.
    “Jézus” szavai Natália nővérhez.

    “Miként a betlehemi istállóban elkezdődött a megváltás, úgy a magyar földön elkezdődik az én nagy munkám. A bűn megszüntetése, eltörlése a földszínéről, a lelkek megszentelése, a sátán legyőzése és az én országomnak diadalmas uralma. Anyám országát egy jelzővel akarom kitüntetni,…azzal, hogy nem csupán Mária országa, Hanem Mária engesztelő országa legyen. Szeretném minden magyar ház kapujára arany betűkkel írni ezen szavakat,…Magyarország tisztul, DE NEM PUSZTUL! ”

    Tolmácsolta ezt Natália nővér a második világháború környékén. Hát testvéreim elnézve az azóta történteket és a jelen Magyarországát, magyar embereket én ennek az ígért tisztulásnak jeleit nemhogy nem látni, hanem pont az annak az ellenkezője alakul ki. Azt, hogy ez mennyire szembe megy a Bibliában leírtakkal már nem is beszéljünk, mert homlok egyenest az ellenkezőjét állítja, de még azt mondhatni, hogy köze sincs az abban megtalálható végidős próféciákhoz, eseményekhez.
    Mária-kultusz hazugságokkal létrehozva,….fenntartva. Ennyi. Sajnállak Palace, de arról, hogy te is ennek a hazugságnak vagy a rabja, nem a hazugság, a megtévesztés tehet, hanem TE MAGAD,….hiszen saját szabad akarattal rendelkezel kérni, kérdezni és követni az Igazságot, Jézus Krisztust, aminek módját csakis a Bibliában tudhatód meg. Nincsenek és nem is nem kellenek más tanítások, már közvetítők, ahhoz hogy eljuss Ő hozzá és rajta keresztül az Atyához. A Bibliában az Írás, nem véletlenül figyelmeztet minket ezekre a dolgokra. Isten áldjon meg józansággal, tisztánlátással és nem utolsósorban egy nagy adag alázattal és bátorsággal, hogy kiléphess abból a hazug sátáni rendszerből és vissza se nézz többé. Ámen!

    Ha valaki szeretne még csatlakozni hozzám egy ima erejéig, azt kérem, hogy szombat este 20:00 órakor csatlakozzon, mert jó lenne, ha esetleg többen tudnánk Palas fórumtársért imádkozni egy időben. Nem szükséges visszajelezni, mert nem arról szól ez az iniciatíva, hogy ezek a viharos napok után, úgymond magam mellé állítsák másokat is, mert bár nagyon szeretném mások buzgóságát is látni, én magam egyedül is megtudok birkózni a rám ruházott feladattal. Szóval csak légy ott kérlek szombaton 20:00 órakor imában, az Urunk Jézus Krisztus nevében Palas embertársunkért,…de ha csak te is úgy szeretnéd.

   3. Kedves Palas,
    látom továbbra sem találtál oda az információ egyetlen igaz forrásához. Természetesen kaphatsz (kaphatnak mások) kijelentést, de az bizonyosan nem mondana ellent a Bibliának.
    Mi köze ennek a sok zagyvaságnak a Bibliához?
    Válasz: semmi.
    Kol.2:18-19
    továbbá a hazugságot terjesztőkre mit mondott Pál Apostol személyesen:
    Gal.1:8-9
    Remélem nem fogsz örökre közéjük tartozni.

    Szeretettel,
    Anikó

 14. Kedves Seraf!
  Sajnálom ha nem tudtál ebből következtetni,de kérdezném,elolvastad-e egyáltalán,vagy csak átfutottad?-mert a hozzászólásod üzenetének ideje erről vall.

  1. Kedves Liza .

   Ismerem a videót / tartalmát : Tudtam következtetni ;
   Az idézőjel egyértelműen mutatja a szándékot : Én
   is kérdeznék valamit { Mennyire ismered a Szent Ko –
   rona Törvénye alatt működő magyar történelmet ? }

  1. Kedves Antenor!Elolvastam.Jó sokat írtál.Lehet,hogy valami elkerülte közben a figyelmemet,de nem lett volna elég csak néhány mondat?Azok,amelyek emögött vannak: Máté 12:48-50 .
   Az is érdekelne,hogy a COG mozaik szó miatt még nem szembesültetek plágium vádjával?
   Előre is köszönöm válaszaidat!

   1. Lenin .

    Gondolom Antenor majd válaszol : De ha a jelen vallási /
    politikai / közéleti káoszt nézed, akkor a *tömör* kijelenté –
    sek és meghatározások csak az olyan embereknek mon –
    danak valamit, akik az alapokkal tisztában vannak ; Ez ér –
    vényes minden területen – És ennek ( az alapoknak ) a hi –
    ánya miatt lehet az embereket átlátszó hazugságokkal el –
    hitetni és például ( önként ) rászedni arra, hogy a saját ő –
    seit / elődeit ( minden más, idegen néppel szemben ) ne –
    gatív színben tüntesse fel { Nézd a migránsok körül kiala –
    kult helyzetet – Csak azért lehet belőle politikai adok / ka –
    pokot rendezni, mivel hiányos a társadalom vallási / törté –
    nelmi nemzet-tudata – Bár Antenor összekapcsolta írásá –
    ban a nemzet fogalmát ( gondolom a mostani helyzet mi –
    att ) a migrációval, de ezzel segít olyanoknak, akiket Írás a –
    lapján bővebben érdekel a kérdés. Én még annyival meg
    is toldanám, hogy Ábrahám ‘bármely’ városállam mellett
    verte le sátrait, békességgel csak az ott élők előzetes en –
    gedélyével ( feltételeik elfogadásával ) tehette, és ennek
    ellenkező példája volt amikor kelletlenül / szükségből kel –
    lett egyiptomba mennie – Első nekifutásra nem tetszett az
    ott élő “főbérlőnek”, hogy “albérlő” szomszédja is legyen }

    1. Kedves Barátom!

     Köszönöm,hogy figyelmet szenteltél soraimnak!Nem tudom,hogy mit jelent az,hogy az alapokkal tisztában lenni.Hacsak azt nem,hogy valaki tisztában van azzal,hogy halhatatlanságot nyert Jézusban.Ennél alapvetőbb most nem jut eszembe.Jézus, a Megváltó szavai szerintem alapvetőek,és rövid,velős,tömör,”képszerű” megjelenésük ellenére nagyon sok információt és igazságot hordoznak.Lényegében,csak igazságot hordoznak.
     Az igazságra éhező embernek pont a szövegelésből van elege.

    2. Szia Lenin .
     Nincs mit : Tényleg szenteltem rá ; Én értelek és a
     tömörséget jelző soraidat / kérdésedet is, amivel a –
     lapjában véve egyet értek – Nem akarom ismételni
     a fentieket, de pont annak érdekében kell néha bő –
     vebben kifejteni egy-egy dolgot, hogy a ‘csak tömör
     igazságot’ hordozó kijelentés miértjét is megértsék
     olyanok, akik esetleg a tömör kijelentéssel találkoz –
     tak az Írásban, de annak eredőjével nem { Lényegé –
     ben kicsit magadból indultál ki, de meglehet van o –
     lyan olvasó / érdeklődő is, aki csak nem régen kez –
     dett az Írás után érdeklődni …. Neki segítség lehet }

    3. Igazad van Seraf a bővebb magyarázat szükségszerűségét illetően!Holott,te sem szoktad itt nagyon bő lére ereszteni a mondandódat.Nekem ez sajnos nem mindig sikerül… 🙂

     Mivel nekünk,embereknek a túl egyszerű nagyon is bonyolultnak tud tűnni,szeretjük néha túlbonyolítani a dolgokat.Csakhogy egyszerűbbnek tűnjön,és így valahogy kezelni tudjuk végre.Nálunk az egyszerűsítés bonyolítást jelent.Ez alól magam sem vagyok kivétel.
     Úgy gondolom,a hit egyszerűsít.Minél erősebb és letisztultabb hitről van szó,annál inkább képes egyszerűsíteni.

     Akkor másképp mondom neked.Először is,amit abban a fenti Bibliai utalásban megjelöltem,az egy egészen másfajta “nemzet és család modell” ,mint amit abban a tanulmánynak nevezhető írásban olvashatunk. Másodszor,én azt a leírást nem tartom kedvemre valónak.Valójában,nekem ezek miatt túl hosszú.

    4. Még annyit hozzá -hogy ez se legyen egyszerű-,a rövidítés nem feltétlenül egyenlő az egyszerűsítéssel.Például Einstein híres képlete,a E=m×c2,rövid és tömör ugyan,de semmi esetre sem egyszerű.Illetve,egyszerű,de vajon kinek..?Ráadásul,még csak azoknak sem egyszerű,akik tételesen kenik-vágják ennek a matematikáját és fizikáját.Hiszen annak,amit EGYségnek nevezünk (UNIverzum),csak a felét tudta megmagyarázni.Vagyis,az egységről fogalma sincs.Ezrét nem értelmezhető a világ a kvantummechanika nyelvezetén keresztül sem.Végül is,Einstein egész hátra lévő életében azon gondolkodott,hogy a kozmoszról megalkotott egyszerűsítő formuláját hogyan tudná leegyszerűsíteni.Összességében mindez negyven évébe került,és sajnos úgy kellett végül meghalnia,hogy a kérdések száma sokkal-sokkal több lett,mint ahogy az munkássága előtt volt… Ráadásul,azzal kellett szembesülnie,hogy munkásságának végeredménye egy olyan kérdésbe ütközött,ami további végtelen sok kérdés vet fel.Továbbá,az ezekre adott válaszok mindegyike további végtelen számú kérdést vet fel,és így tovább….és így tovább… Ezt a már előbb említett kvantummechanika igyekszik rendbe tenni,de Einstein nem fogadta el soha a kvantummechanikát.Paradox,és beszélni sem szoktak erről,de ezzel saját képletét is cáfolta.Annak ellenére,hogy az megfigyelésekkel,mérésekkel nagyon sokszor bizonyításra került.

     “Csinálj mindent a legegyszerűbben,de annál egyszerűbben ne!” (Albert Einstein) 🙂

    5. Lenin .

     Most mosolyt csaltál az orcámra : Rám fér ;
     Ha lehet tényleg nem “szoktam bő lére e –
     reszteni” – Így most igazollak, hogy velem
     kapcsolatban neked is igazad van ( 1 : 1 ),
     meg Einstein-nek is { Természetesen az
     ‘egyszerűség’ mellett vagyok, de voltak e –
     setek, nekem is bővebb lére kellett fogni }

   2. Kedves Antenor!Látom,megfordultál itt,de engem szégyenletesen kikosaraztál… Pedig fontos kérdésekre szerettem volna válaszokat kapni tőled.Ne hagyj így lógva,légyszi!Továbbra is várom válaszaidat.Köszönettel!

    1. Kedves Lenin! Olvastam a kommentjeidet, nem éreztem úgy, hogy nekünk cseverészni kellene bármir?l.

    2. Szó sem volt cseverészésről.Az viszont érdekelne,hogyan tudtad elcsórni a COG mozaikszó jelölést.

    3. Látom,nagy bátran megfutamodsz a válaszadás elől.Pedig érdekelne.Természetesen nem a technikai részletekre vagyok kíváncsi azzal kapcsolatban,hogy hogyan sikerült lenyúlnod,hanem a dolgoknak az a része érdekelne,hogy hogy volt képed hozzá.Nem csak a névválasztásban nem vagy valami fantáziadús… Azonban ha egy kicsit megerőlteted magad,biztos ki tudtál volna valamit találni.Valami eredetit.Valami sajátot.Mert a COG névhez semmi közöd.Nem kellett volna így a hátsóajtón beLOPóznod!

  2. Kedves ANTENOR!

   Jó az írásod. Majd mindennel egyetértek veled. ( Bár az AK-ra vonatkoztatott (Jel. 13-ban) rész az az első fenevadról szól, aki tudjuk melyik egyház. Továbbá, mint már írtam, más “Izraelita” nemzet létrejöttére utaló igeversekről se tudok, amik történelem folyamán történhettek volna. )

   1. Kedves Ida!
    Örülök, hogy tetszett. Az általad felvetett részeket talán lesz majd alkalmunk egyszer megvitatni, de gondolom az nem ebbe a postban aktuális.

   2. Kedves Ida!

    Kérlek, engedd, hogy belejavítsak a kommentedbe:
    “…(Jel. 13-ban) rész az az első fenevadról szól, aki tudjuk melyik egyház.”

    Pontosabban
    …(Jel. 13-ban) rész az az első fenevadról szól, aki TUDNI VÉLJÜK melyik egyház.

    Spekuláció.

    1. Kedves PÖTTY!

     Nem az. Ha párszor elolvasod a reá vonatkozó igeverseket, akkor szerintem te is látni fogod. Hiszen maga a Jelenések könyve magyarázza meg, hogy mit látott János! Ebben az utolsó időkben (is) éppen ez a legnagyobb probléma, hogy a keresztények nagy része nem fogja felismerni.

    2. Írod: “Ha párszor elolvasod a reá vonatkozó igeverseket, akkor szerintem te is látni fogod.”

     Igen, rá tudom húzni gond nélkül. De hogy valóban az, azt nem tudom. Az első században teljesen jogosan érezték azt, hogy az ő idejükben lesz vége az időknek és jön vissza az Úr a keresztyénüldözések, Jeruzsálem lerombolása, és a többi esemény miatt, mégis tévedtek.

     Ha Te “tudod”, akkor a 3 és fél évet is meg kell tudnod magyarázni… (a 42 hónap és a 1260 nap is mind 3 és fél év). A választ előre is köszönöm.

    3. Igen, kedves PÖTTY, ezért is zártam még azt a nem közvetlenül evangelizációs írást az örömhírrel, ami az Isten országának hamaros eljövetele.

    4. Kedves PÖTTY!
     2015/09/16 – 21:43

     Nem mondok újdonságot azzal, hogy Isten népe mindig, minden időben várta vissza az Urat, és mindig meg volt rá az okuk a jelek alapján is. Mert háborúk, földrengések, éhínségek, keresztényüldözések mindig is voltak ezek alatt az időszakok alatt.

     Az 1260 nap, az prófétai nap, amely minden napja 1 naptári napig tart. ( A fenevad éppen ennyi évig uralkodott addig, amíg az egyik feje meg nem sebesíttetett fegyver által ( Napóleon fosztotta meg hatalmától) . Eddig hadakozott a szentek ellen, akiket legyőzött. ) A 42 hónap pedig a nagy nyomorúság ideje, amikor ennek a fenevadnak a feje meggyógyíttatik, visszakapja világi hatalmát is, és 3 és fél évig újabb vérfürdőt rendez a szentek között.

     Természetesen később szívesen kifejtem bővebben is, de most nincs annyi időm rá. Viszont van itt egy erről szóló előadás, amelyet szerintem érdemes megnézni ( vannak benne használható adatok):

     https://www.youtube.com/watch?v=j6KLF5Ccydo

  3. Kedves Antenor!

   ” A Szentírás alapján tudjuk, a bukott emberiség hatezer évet kapott… ”

   Ezt hogy mered leírni?! Ez egy vélemény, amit sokan szajkóznak, nem tudás!!! Amit biztosan tudunk, az az, hogy NEM TUDJUK, MIKOR LESZ VÉGE A VILÁGNAK!!!

  4. Van még egy észrevételem, egy érdekesség, amit hiányolok az írásodból:

   Írja a Mt.1.:
   “5 Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól; Boáz nemzé Obedet Ruthtól; ”

   Egyszer kiszámoltam az évek alapján, valószínű, hogy ez a Ráháb a jerikói Ráháb, aki parázna volt (Józsué könyve 2. r.). Ruth pedig moábita (Ruth könyve szerint). Fontos kivételek!

   Tudjuk mindkettőjük történetéből, hogy a szívük körül volt metélve, és ezért menekültek meg fizikailag is, SŐT olyan mértékben asszimilálódhattak, hogy részei lehettek Dávid király SŐT Jézus Krisztus családfájának!
   (Rajtuk kívül senki más nő nincs megemlítve a családfában, még Sára sem! Tudjuk, hogy nem volt sziklaszilárd hite, mint a két megemlített asszonynak, akik viszont származásilag idegenek voltak, egyikük még moábi is. Akármilyen kellemetlen a zsidókra nézve, ők lettek a példakép – ennyit a származás jelentőségéről.)

   A Biblia jövevényekről, idegenekről szóló tanításának ezt az aspektusát nagyon hiányolom az írásodból, mert ez az Isten Királyságáról szóló örömüzenet része, enélkül ez egy remek írás a Sátán eszközeként: alkalmas pl. gyűlöletkeltésre, ami az Istentől idegen. A MIGRÁCIÓS HULLÁM A KRISZTUSHÍVŐK SZÁMÁRA ÚJ MISSZIÓSMEZŐT JELENT. Ismeritek a közmondást: ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez.

   A migránsokkal kapcsolatban Anikó álláspontját érzem helyesnek.

   1. Kedves PÖTTY!

    “A migránsokkal kapcsolatban Anikó álláspontját érzem helyesnek.”

    Csak a pontosítás végett kérdezem. Vagyis, akkor azzal értesz egyet, hogy a keresztényeknek rá kell erőltetniük , kényszeríteniük a földi országaikra, honfitársaikra, hogy befogadják a “migránsokat” ( minden feléjük irányuló követelmény nélkül), mert az a “keresztényi”? Vagyis akár erőszakkal is tegyük “kereszténnyé” a népeinket, honfitársainkat?
    Végül is ….! Volt már ilyen az “egyháztörténelem”, történelem folyamán…! Volt már olyan, hogy akik nem imádták a fenevadat ( nem akarták a vallását felvenni) megölettek….!
    Csak mintha ezt nem így olvastam volna az evangéliumokban….!

    1. Akkor nem olvastam elég figyelmesen…
     A saját álláspontom: Isten Országa szempontjából mindegy, hogy a Sátán hogyan lépeget a sakkfiguráival (itt: migrációs hullám), a játszmát, sőt a meccset elvesztette. Az a fontos, hogy ezt az emberek is megtudják. Az, hogy a migránsok idejöttek, nekünk épp kapóra jön, mert legalább nem nekünk kell odautazni hirdetni az Isten Királyságáról szóló örömüzenetet, ezt pedig csak szeretettel lehet, elutasítással nem. Ilyen vonatkozásban politikai, gazdasági, stb. érdekek nem érdekelnek, mert úgyis elmúlik minden. A testünk is. Azt hittem, Anikó is így gondolja.
     Richard Wurmbrand: Megkínozva Krisztusért
     http://www.hajnalcsillag.net/files/wumbrand-megkinozvakrisztusert.pdf
     Nagy példa lehet mindannyiunk előtt. Megtanít imádkozni az ellenségeimért.

    2. Kedves PÖTTY!

     Itt senki nem vitázott azon, hogy egy keresztény személynek, mint keresztény személynek, milyen legyen a hozzáállása a “menekültekhez” ( a saját részéről, és a saját zsebére). A vita a körül támadt, hogy ezt a hozzáállást ráerőltethetjük-e ( jogában áll-e pár ezer kereszténynek) Isten nevében az egész országra, annak minden tagjára, minden következményeivel együtt, akár akarják azok, akár nem ? A vita többi része pedig arról szólt , hogy mit ír Isten igéje a jövevényekkel kapcsolatban, hogy kiket tarthatunk azoknak, és kik azok akik Isten megítélése alapján se azok. Továbbá, hogy milyen az Isten szerinti felépítése egy államnak, és kit milyen kötelezettségek, és jogok illetnek meg az országokon belül.

     Richard Wurmbrand: Megkínozva Krisztusért

     Ezt már olvastam, éppen neked köszönhetően! Amit újra csak köszönök, hogy linkelted!

    3. Ida,
     Írod: “Itt senki nem vitázott azon, hogy egy keresztény személynek, mint keresztény személynek, milyen legyen a hozzáállása a ?menekültekhez? ( a saját részéről, és a saját zsebére). A vita a körül támadt, hogy ezt a hozzáállást ráerőltethetjük-e ( jogában áll-e pár ezer kereszténynek) Isten nevében az egész országra, annak minden tagjára, minden következményeivel együtt, akár akarják azok, akár nem ?”

     Na most már álljon meg a nászmenet!
     A vita igen is pont abból indult ki, hogy én megkérdőjeleztem és kritizáltam a migránsokkal, a menekültekkel kapcsolatos keresztény hozzáállásodat, mivel, hogy agitáltál ellenük illetve rosszindulatúan nyilatkoztál róluk. Arra is rámutattam, hogy csak azok tesznek ilyeneket, akik félnek. Aki pedig kereszténynek mondja magát, de közben fél az szerintem nem lehet keresztény. Aztán a hsz. hozzászólást követett.
     Én az ország lakóinak a kérdéshez való hozzáállásukat nem kérdőjeleztem meg se nem kritizáltam, hanem csak az olyan keresztények hozzáállását mint amilyen például a tiéd is volt. Én azzal nem értettem egyet és csakis arról vitáztam. Arra sem emlékszem, hogy itt bármilyen keresztény, bárki nem keresztényre, vagy az országra akarta volna ráerőltetni, még elviekben sem, nem hogy erőszakban, a saját keresztény meggyőződését. Az az érzésem, hogy olyan dolgokat próbálsz a történethez adni, amiket sosem állítottunk, állítottam. Lehet nem olvastam el minden ezzel kapcsolatos hsz.-t, de szerintem, akik még hozzám hasonlóan kritizáltak téged, néhányotokat,…..a szerintük helyes keresztény hozzáállásról beszéltek és nem arról, hogy mi legyen az ország kötelessége egy ilyen vagy hasonló helyzetben. Nem szép, amit csinálsz.

    4. ADRIAN!
     2015/09/15 – 23:23

     Hogy te mit próbáltál rólam “bizonyítani”, és, hogy te mit “értettél” azokból a cikkekből ( illetve, hogy te hogyan “értelmezted” az indulataimat ) amiket feltettem, az nem kétséges. Egyértelműek voltak a vádjaid. De én azt a “vitát” veled azzal zártam, hogy “ne tévessz össze se magaddal, se a családoddal, se az ismerőseiddel , akikből kiindulsz, és akikről való ismereteid alapján engem, és az indulataimat, illetve cselekedeteimet, megpróbálod ítélni, és megérteni, elemezni, magyarázni, stb. És, hogy ne keverj össze engem magatokkal, mert nekem, és az én indulataimnak semmi közöm hozzátok…”! És én ekkor, a veled való minden vitát le is zártam ezzel, a port is leverve a lábaimról…!

     A további vita már csak erről szólt, amit írtam, noha látható volt ( és most meg is erősítetted azt) , hogy neked erről fogalmad se volt.
     Ez a vita pedig Anikó Theához szóló “számonkérésével kezdődött”, hogy abban a cikkben, amit feltett, miért csak a keresztény személy migránsokhoz való hozzáállását emeli ki, és miért nem fogalmazza meg azt ( igaz keresztényként) , hogy az országnak/országoknak is kötelessége azokat befogadni, tőlük semmit el nem várván ( hogy a törvényességet, és a jövevény státusz kritériumait teljesítsék), mert az a “keresztényi” magatartás, és egy ” kereszténynek nem lehet más a hozzáállása”…! Azután erre jött Thea válasza, amely ANTENOR, ” Isten akarata a nemzetekre, illetve Izraelre nézve” ( azt hiszem ez a címe), vonatkozó írásából lett kikapva, és idézve, amelyre ANIKÓ válasza az volt, hogy “Magyarország nem Izrael, és ezért nem is azok a törvények vonatkoznak rá ….stb.” Megpróbálván igeverssel is alátámasztani a véleményét ( amely arról szólt, ezen igevers egyedüli megjelölése alapján is, hogy MO-nak csak kötelezettségei vannak, de elvárásai nem lehetnek. Mert MO nem Izrael , és ezért az Isten által adott jogok csak Izraelt illetik meg… Sőt, a végén arra jutott a meglátásában, hogy MO az “edomiták nemzetéhez” tartozik az ige szerint, és amennyiben MO nem fogadja be a menekülteket mindenféle jövevényekre vonatkozó kritériumok felállítása, és követelménye nélkül, akkor Isten az edomiták, igében megjelölt büntetését fogja mérni MO-ra…) . Továbbá egyéb zagyva véleményei, és vádaskodásai , amelyek kizárólag az általa “keresztényi” hozzáállásnak tartott, vallásoskodó szemszögből mondott, és ezzel kapcsolatos igeverseket is a saját mércéjével, és megítélésével , és megértésével magyarázta . Erre volt egy pár hozzászólásom, amelyben felhívtam a figyelmét azokra az igeversekre is, amelyek ebben, és az ehhez hasonló a szituációban Isten akarataként értelmezendők, a földi hatalom, és ország, illetve annak állampolgárai számára, és arra, hogy nem erőszakolhatunk rá senkire, és főleg nem egy ország egész népére keresztényi magatartást, ha az nem akarja azt, és főleg nem úgy, hogy az mi “kereszténykedésünket” ők finanszírozzák, és az egyéb, a velük való együttéléssel járó terheket is magukra vegyék ezért . Amelyre megint csak értelmetlen, lelki/érzelmi válaszokat adott, amelyekre megpróbáltam válaszolni, illetve válaszoltam ( amiket viszont lelki/érzelmi/vallásoskodó hozzáállása miatt értelmezni se tudott, illetve a saját beszédei értelmét se igazán értette, noha neki nem tűnt ez fel.)
     A “bili” akkor borult ki teljesen, amikor Abonyi Sándor, ebben a témában írt írását feltettem, és amelyben ugyanazokat mondja el ( igeversekkel alátámasztva) , amiket én mondtam ( részemről kevesebb igeverssel alátámasztva, a hozzászólás műfaj miatt, amiben a párbeszéd miatt, a válaszokra is reagálni kell, ami a téma megakasztását, feldarabolását eredményezi), illetve amiket ANTENOR is leírt az írásában ( szintén igeversekkel alátámasztva), mint Isten akaratát ezzel kapcsolatban.
     Az ekkor írt hozzászólásai, meglátásai, és azon indulatai, amelyek a hozzászólását színesítették, egyértelművé tették, hogy egy hangot nem ért abból, ahogyan az egész témából se, meg persze az igét se érti ( illetve továbbra is az a Szentíráshoz való hozzáállása, hogy mindenkinek a hite szerint szól az, de persze elsősorban az ő hite határozza meg annak értelmezését, jelentését…) . És persze te se értettél meg semmit ( amit az esetenkénti “bekiabálásaiddal” jeleztél is) , és ahogyan most mondod, még azt se, hogy pontosan mi volt a téma.
     De ettől/ezektől függetlenül ( hogy ti értettétek-e, hogy miről vitázunk) , a vita témája az volt, amit írtam. ( Lehet, hogyha esetleg így olvasnád, hogy már tudod , hogy mi volt a vita témája , és miről volt szó, akkor talán értenéd…?! És még azokat a hozzászólásokat is megtalálnád amelyek a keresztény személy, személyes hozzáállásának a kérdéséről szólnak… Amit itt senki nem vitatott. )

   2. Kedves PÖTTY!

    “…. Tudjuk mindkettőjük történetéből, hogy a szívük körül volt metélve, és ezért menekültek meg fizikailag is, SŐT olyan mértékben asszimilálódhattak, hogy részei lehettek Dávid király SŐT Jézus Krisztus családfájának!”

    Igen, mert elfogadták Izrael Istenét, és eleget tettek a jövevényekre vonatkozó isteni rendeletnek. Egy törvényük volt a bennszülöttekkel.

    “A Biblia jövevényekről, idegenekről szóló tanításának ezt az aspektusát nagyon hiányolom az írásodból, mert ez az Isten Királyságáról szóló örömüzenet része, enélkül ez egy remek írás a Sátán eszközeként: alkalmas pl. gyűlöletkeltésre, ami az Istentől idegen. ”

    Ennek az írásnak nem az evangélium hirdetése a célja, hanem ebben az Isten jövevényekkel, idegenekkel, vendégekkel kapcsolatos törvényeiről, a nemzetek, országok felépítésével kapcsolatos isteni akaratról, tervről, és törvényekről van benne szó. A Biblia, Isten beszéde alapján kifejtve, igeversekkel alátámasztva.

    1. Ida, kérlek, ne felejtsd el, hogy a Sátán CSAK IGEVERSEKKEL, pontosan idézve, precízen alátámasztva kísértette meg az Úr Jézust a pusztában. Nem lehetsz elég óvatos. A cikkből nagyon fontos kivételek maradtak ki valamiért, amitől a cikk mondanivalója eltér a Bibliáétól – meglátásom szerint. Antenornak kifejtettem a problémát lent – az Ige szerint bűn lett volna, ha nem teszem. A Póli Pál-cikkek egy egész egyház álláspontját képviselik, egy olyan egyházét, amelyik Krisztust vallja a hitvallásában, Istent pedig a nevében is, ezért nem maradhat ki az örömüzenet sehonnan. Nem törvényeskedhet Krisztus Egyháza nevében. Krisztus másról szól. A kegyelem már ott van az Ószövetségben is. Nekünk erről kell beszélnünk, és ettől nem térhetünk el.
     Nem csak a hívek olvassák.
     Ha egy, a saját neve alatt futó blogon lenne az írás, akkor rendben lenne, és egy rossz szavam nem lenne. De egy egyház nevében… megint csak ismételhetném magam.

    2. Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? Az ő tulajdon urának áll vagy esik. De meg fog állani, mert az Úr által képes, hogy megálljon.
     Róma 14:4

    3. Kedves Erika!
     Mit értesz pontosan a “kárhoztatás” kifejezés alatt? (=ítélkezés?)
     Úgy érted, a cikk azonos a cikk személyével?
     Kritikát fogalmaztam meg, kvázi javaslatot a cikkel szemben. Igyekeztem építő kritikát megfogalmazni. Törekedtem körültekintően megfogalmazni és kifejteni, precízen alátámasztani, a probléma jelentőségét kihangsúlyozni.
     Mivel szolgáltam rá a feddésre?
     Üdv:
     .

    4. Elég érdekes ez a egyre gyakoribb véletlen egybeesés. Az oldallal ill. a szerkesztővel szemben megfogalmazott, kritika tartalmú hozzászólásokban használt “bizonyos szavak” valamiért mindig fennakadnak azon a bizonyos moderáción,…akarom mondani, automatikus rendszeri szűrön. Jó nem mindig, csak úgy kb. a második-harmadik, hasonló hangnemű hozzászólás után. Vagy már én is kezdek paranoiás lenni ?

    5. Azt hiszem az utóbbi, Adrián. Az a bizonyos szó, ami miatt a legtöbb hozzászólás fennakad, az a “zsidó” (illetve amikor kettőnél több link van a hsz-ban). És igen sajnálatos, hogy egy olyan világban élünk, ahol szükség van ilyen szűrőre.
     Ami a kritikus hangnemet illeti, arra még nem találtak ki szűrőt és ha megnézed a hozzászólásokat, az engem ért kritikákban nincs hiány. Inkább a többi hozzászólót szoktam védeni. Ha nem érné az oldalt kritika, azt hiszem elégedetlen lennék magammal. 😉
     Amúgy pedig akkor fordul elő gyakrabban, hogy fennakadnak hozzászólások, ha eleve több a hozzászólás az oldalon, vagy olyan témákról van szó, amiben a szűrt szavak értelemszerűen gyakoribbak és nem azokkal, akik kritikusak, hanem azokkal, akik sokat vagy sokszor írnak. Előfordult már, hogy a párbeszédek gördülékenyebbé tétele érdekében, néhány hozzászóló kérésére, kikapcsoltam a szűrést, aminek az lett az eredménye, hogy egy antiszemita-szerű hozzászólás miatt egy kedves olvasó “jóhiszeműen” figyelmeztetett nehogy valaki feljelentse az oldalt.

   3. Kedves Pötty!

    ?A Biblia jövevényekről, idegenekről szóló tanításának ezt az aspektusát nagyon hiányolom az írásodból, ?

    Egy egész fejezet szól err?l, illetve a teljesen befogadott idegenr?l (s a befogadás feltételeir?l, aminek említését viszont t?letek hiányolom?) :

    ?És volt a teljesen asszimilálódó jövevény [ger], ami feltételezi azt, hogy az ilyen idegen elfogadja urának Izrael Istenét, felvállalja a szövetséget és annak megfelelően a törvény megtartását is. Ez utóbbi feladta korábbi nemzeti identitását és minden tekintetben Izrael részévé lett. Elhagyva nemzetét megszűnt fölötte azon nemzet istenének szellemi befolyása, és Izrael Istenének uralma alá került. Mai kifejezéssel élve, tökéletesen asszimilálódott.?

    ” A MIGRÁCIÓS HULLÁM A KRISZTUSHÍVŐK SZÁMÁRA ÚJ MISSZIÓSMEZŐT JELENT. Ismeritek a közmondást: ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez.?

    Ez így nagyon jól hangzik, csak az a szépséghibája, hogy egyenl?re Európa veszti el a kereszténységet és iszlamizálódik nem pedig a muszlim bevándolrók lesznek keresztények.

    1. Antenor,
     1. Lehet egyáltalán keresztény országnak nevezni egy olyan országot, amelyben az emberi jogok és a szabad vallásgyakorlás van érvényben és nem Isten akarata? Mellesleg azokat az ottani többség elfogad és támogat.

     2. Csak hogy nem az iszlám lesz az új egységes világvallás. Vagy szerinted igen?

    2. Kedves Antenor!

     Talán nem is volt Európa keresztyén! Nem erről szól ez a blog nagy része? Ismered a főbb szabadkőműves (illetve okkultista) szimbólumokat? Tudod hány “egyházi” (különféle, legtöbbször katolikus, de református, baptista, hitgyülis stb. épületen, weboldalakon, logón, plakáton, stb-stb.) látom úton-útfélen elrejtve mégis jól láthatóan ezeket ezeket a szimbólumokat? Nem csak szimbólumokat épületeken, hanem konkolyt a tanításokban – mesterien elrejtve mégis jól láthatóan. A “keresztyén Európa” jelzőt legfeljebb a népszámlálási adatokkal tudnád igazolni, sehogy máshogy, nézd a jogrendszert, a közerkölcsöt, a közgondolkodást… Nem is értem, mire gondoltál.

     Az a bekezdés valóban ott van. De ott van az következő bekezdés is, ahol a diszkrimináció törvényességét tárgyalod. A nagyon fontos kivételt képező Ráháb és Ruth esete pontosan onnan hiányzik.
     A diszkrimináció nem vérségi alapon, hanem szellemi alapon törvényes, vagyis aki nem az Örökkévalót tiszteli, és nem az Ő Királyságának a polgára (*).
     Mivel az ő szívük körül volt metélve: “11 Azt mondja ugyanis az Írás: ?Senki sem fog csalódni, aki benne hisz.?[c] 12 Nincs különbség tehát zsidók és nem zsidók között. Mert ugyanaz az Úr uralkodik minden ember felett, ő pedig bőkezűen osztja áldásait mindenkinek, aki hozzá fordul segítségért, 13 mert ?mindenki megmenekül, aki segítségül hívja az Úr nevét?./ Róma 10/
     Miközben az általad idézett 5Móz.23. azt írja: “4 Nem tartozhat JHVH gyülekezetéhez ammóni vagy móábi ember, még a tizedik nemzedékük sem tartozhat JHVH gyülekezetéhez, sohasem. 5 Mert nem jöttek elétek kenyérrel és vízzel az úton, amikor kijöttetek Egyiptomból, és mert felbérelték ellened Bálámot, Beór fiát, az arám-naharaimi Petórból, hogy átkozzon meg téged.” Ruth moábi létére mégis asszimilálódott és még a Messiás nemzetségtáblázatában is szerepelhetett – nem csak annak ellenére hogy moábi, hanem annak ellenére is hogy nő – MIÉRT?! Mert… csak ismételhetem önmagam.. A hívők is hajlamosak elfelejteni (lásd itt a poszt alatt is), ezért hiányoltam… Az az általános, hogy az emberek félnek a migránsoktól, a cikked pedig nem oldja a félelmet, hanem kb. kiközösítésre hív fel – ezért hiányoltam azokat a bizonyos fontos kivételeket.
     Ez az, ami vonatkozik a migránsokkal kapcsolatban (úgy értem, az Isten Igéje és örömüzenete szerint), nem pedig az, hogy vérségi alapon hogyan kell viszonyulni oda-vissza! Különösen, hogy ez az ország nem is a hívőké (magyarok “nem =” hívők!), hanem migránsok nélkül is lassan “melting pot”, ahogy Te magad írtad is, és ráadásul szerintem az emberek nagyrésze max 4-5 generációig ha tud valamit a felmenőiről… és ráadásul ez a világ elsüllyedni készül…
     Tehát mindent összevetve a vérségi viszonyok kb. annyira számítanak mint a lábméret, ellenben a szellemi hovatartozás annál inkább. (Kicsit túloztam, mert a nemzetiséghez társul egy temperamentum, szokásrendszer stb., ami szempont, ha pl. függőségi viszonyról van szó egy adott esetben – de most nem volt szó, egyedileg kellene megvizsgálni minden ilyen esetet, de csak miután a félelem irántuk feloldódott és eltűnt.)

     *
     5Móz. 13:
     “Mózes így folytatta: Előfordulhat, hogy próféták, álomlátók támadnak közöttetek, akik mindenféle jeleket és csodákat ígérnek. 2 Még az is lehet, hogy azok a jelek és csodák valóban bekövetkeznek. De ha ezek a próféták vagy álomlátók arra csábítanak, hogy más isteneket kövessetek és szolgáljatok, akiket addig nem ismertetek, 3 akkor semmiképpen se hallgassatok rájuk! Így tesz benneteket próbára Istenünk, az Örökkévaló, hogy kiderüljön, vajon teljes szívvel-lélekkel szeretitek-e őt. 4 Csak Istenünket, az Örökkévalót kövessétek, csak őt tiszteljétek és féljétek! Az ő parancsait tartsátok meg, az ő szavának engedelmeskedjetek, őt szolgáljátok, és hozzá ragaszkodjatok! 5 Az ilyen hamis prófétát vagy álomlátót pedig halállal kell büntetni, mert el akart fordítani titeket Istenünk, az Örökkévaló iránti hűségtől, és le akart téríteni arról az útról, amelyet az Örökkévaló jelölt ki számotokra. Pedig az Örökkévaló az, aki kihozott bennünket Egyiptomból, megváltott a szolgaság házából! Ezért az ilyen embereket meg kell ölni, hogy a gonoszt kiirtsátok magatok közül!

     6-7 Előfordulhat, hogy egy hozzátok közel álló személy csábít benneteket titokban, hogy más isteneket szolgáljatok. Mindegy, hogy az illető a testvéretek, gyermeketek, szeretett feleségetek vagy akár a legjobb barátotok. Mindegy, hogy ezeket az idegen isteneket ? akiket sem őseitek, sem ti nem ismertetek ? a szomszédos, vagy a távoli nemzetek imádják. 8 Ti semmilyen körülmények között ne hallgassatok rájuk, és ne engedjetek a csábításuknak! Ne könyörüljetek az ilyen rosszra csábító személyen! Ne kíméljétek, se ne mentegessétek! 9 Kímélet nélkül halállal lakoljon az ilyen! Az dobja rá a kivégzendő személyre az első követ, akit az el akart csábítani, hogy más isteneket imádjon. Azután az egész közösség kövezze meg a rosszra csábítót! 10 Bizony, kövezzétek meg az ilyet, hogy meghaljon, mert megpróbált eltéríteni benneteket Istenünk, az Örökkévaló iránti hűségtől! Pedig az Örökkévaló az, aki kihozott bennünket Egyiptomból, a szolgaság házából! 11 Ezt az esetet pedig tudja meg Izráel népének egész közössége, hogy féljenek, és senki se merészeljen többé ilyen gonoszságra vetemedni!”

     Azok az igeversek is ilyen értelműek, amiket Anikónak küldtél az imént.

    3. ADRIAN!

     “1. Lehet egyáltalán keresztény országnak nevezni egy olyan országot, amelyben az emberi jogok és a szabad vallásgyakorlás van érvényben és nem Isten akarata? ”

     Bezzeg azok a régi szép európai idők, amikor még máglyára vetették az embereket, akik nem abban a “vallásban” voltak….! Akik nem követték, és imádták a fenevadat….! És, amikor az embereknek még a hűbéruruk területét se volt joguk elhagyni…! Viszont joguk volt önként átadni a menyecskét az első éjszaka jogára amazoknak…! Vagy joguk volt Isten nevében rabszolgáknak elhurcolni embereket, és azokkal belátásuk szerint bánni…! stb!

     Pontosan hol is olvastad azt a Bibliában, hogy Jézus azt mondja, hogy “erőszakkal” tegyetek tanítványokká minden népeket…?! Kik miatt is káromoltatik az igazság útja…?! És hol is olvasható az, hogy ebben a korszakban láthatóan jön el Isten országa…?!

     Sajnos sokan vannak, akiknek a Bárányéhoz hasonló szarvuk van, de úgy beszélnek, mint a sárkány…: Jel. 13,11 Azután láték más fenevadat feljőni a földből, a kinek két szarva vala, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány;…

    4. Ida,
     Az addig ok, hogy nem Antenornak hivnak, de legalabb a kerdesre lettel volna olyan kedves valaszolni. Romaval kapcsolatos panaszaidat szivesen meghallgatnam egy olyan ezzel foglalkozo poszt alatt. Evek ota csak Thean mulik egy ilyen cikk elleszitese, post-olasa. Fordulj hozza bizalommal.

    5. ADRIAN!

     Miért kellett volna nekem ANTENOR helyett válaszolni a kérdésedre…????? ( Mint ahogyan mondtad is, én nem Antenor vagyok!) Egy kérdést tettem fel a hozzászólásodhoz ( amely gondolom nem tilos? Legalábbis neked eddig nem volt az, ha másokéhoz tettél..!) , amelyre nem kaptam tőled választ….!

    6. Adrien a COG névvel kapcsolatos kérdésedre válaszoltam, ha nem vetted volna észre.

    7. Nem bírlak követni. Kérdeztem valamit valakitől. Erre te szólsz hozzá, méghozzá úgy, hogy idéztet az én 1-es számú kérdésemet aztán azzal folytatod, hogy bezzeg……

     Bezzeg mi? Semmit sem értek belőle. A sötét középkor megvan, de nem igazán értem, hogy mit szerettél volna vele mondani, vagy egyáltalán mi közöm lenne nekem hozzá. Nem vagyok katolikus. Az egyházam sarokköve Krisztus,….nem Péter.
     De visszatérve a kérdésemhez,…Antenor a jelen és a jövőbeli “keresztény” Európáért aggódott, én meg csak rákérdeztem, hogy már mitől lenne az egyáltalán keresztény(?).

     Ezt sem tudom hová tenni. ” Pontosan hol is olvastad azt a Bibliában, hogy Jézus azt mondja, hogy ?erőszakkal? tegyetek tanítványokká minden népeket??! Kik miatt is káromoltatik az igazság útja??! És hol is olvasható az, hogy ebben a korszakban láthatóan jön el Isten országa??!”
     Sosem olvastam, sosem gondoltam, sosem nyilatkoztam hasonlókat. Nem azért, de szerintem már megint ajtót tévesztettél.

    8. Bocs, a fenti hozzászólást Idának szántam, csak lefelejtettem a megszólítást.

     Antenor,

     “Adrien a COG névvel kapcsolatos kérdésedre válaszoltam, ha nem vetted volna észre.” Téged sem bírlak követni. A COG névvel kapcsolatosan Lenin elvtársnak meg Pöttynek voltak kérdései. Nekem, (Adrián-nak) “csak” a hézagos réselméleteddel volt bajom még 2014-ben.

     Jó éjt mindenkinek.

    9. Kedves PÖTTY!

     “Talán nem is volt Európa keresztyén! …”

     Valóban így van, nem léteznek keresztény országok. Ebben a korszakban csak egyetlen keresztény ország létezik a földön, amelyet Isten elismer, és az az eklézsia. Mert ebben a korszakban Isten országa még csak láthatatlanul jött el, és létezik a világban. És mint tudjuk, ez egy szellemi ország, amely kizárólag az újjászületett, Szent Lélekkel telt keresztényekben létezik, és amely fizikai megjelenése is kizárólag az egyes keresztény személyeken keresztül történik meg. De nem is lehet ez másképpen, hiszen ebben a korszakban még a sötétség gyermekei ( akiknek a cselekedeteik is a sötétségből valók) együtt élnek a világosság gyermekeivel ( és még a Sátán is szabadon tevékenykedhet), és ez a kettő lehetetlenné teszi, hogy a földön létrejöjjön fizikai keresztény ország. Mert a keresztény tanítások, parancsolatok, törvények, és a keresztény lelkület nem alkalmas most, ebben a felállásban az ország/ok kormányzására, illetve azok fennmaradására. Hiszen ismerjük azokat, és ha egy ország vezetősége, illetve teljes népe, most, ebben a korszakban azok szerint élne, és azokhoz tartaná magát, akkor az az ország csak addig maradna fenn, amíg az ellensége az egyik végétől eljutna a másikig ( csak 1 példa: “..ha valaki elveszi, ami a tied, ne kérd vissza…”).

     Most, ebben a korszakban minden Istennek tetsző királyság, az izraeli ószövetségi minta szerint épülhet csak fel, és a 10 parancsolat , illetve az egyéb ószövetségi törvények ( pl, a jövevényekkel, az idegenekkel, az özvegyekkel, és árvákkal,… stb) kapcsolatosak megtartásával. Hiszen nemcsak példaként adattak azok nekünk erre a korszakra, de most csak ezek a törvények azok, amelyek egy országot ( igazságosan) vezethetővé tesznek, illetve annak a nemzetnek a fennmaradását biztosíthatják. ( Mert egy nemzetben most még a jók, és gonoszok együtt élnek, akiket nem lehet a szeretet törvényével regulázni. És most még csak nem is a keresztényekről beszélek, mint “jókról”!)

     Azok az országok, amelyek most magukat keresztény országoknak nevezik, az alatt a hatalom alatt voltak/vannak, amelynek királysága/hatalma van a föld királyai felett, és akivel azok paráználkodtak/nak. (Jel. 17,18 És az asszony, a melyet láttál, ama nagy város, a melynek királysága van a földnek királyain. Jel. 17,2 A kivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai. ) És azt is tudjuk, hogy az asszony kinek a hátán ül, és hogy ki adta annak a hatalmat. ( Jel. 17,3 És lélekben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely teljes vala káromlásnak neveivel, a melynek hét feje és tíz szarva vala. Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával, És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja. És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől; és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt. …Jel. 17,7 És monda nékem az angyal: Miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszonynak titkát és a fenevadét, a mely őt hordozza, a melynek hét feje és tíz szarva van. …)
     De ezt mind az asszony cselekedeteiből, mind azon királyok cselekedeteiből, akik felett királysága/hatalma volt/van láthattuk, illetve ismerhetjük. Viszont tudjuk, hogy ez a hatalom is a 10 parancsolat ( és némi keresztény tanítás, ill egyéb tanítás ( másokra vonatkoztatva többnyire)) alapján igyekezett felépíteni a világi hatalmát is.

     ” …. Az a bekezdés valóban ott van. De ott van az következő bekezdés is, ahol a diszkrimináció törvényességét tárgyalod. A nagyon fontos kivételt képező Ráháb és Ruth esete pontosan onnan hiányzik.
     A diszkrimináció nem vérségi alapon, hanem szellemi alapon törvényes, vagyis aki nem az Örökkévalót tiszteli, és nem az Ő Királyságának a polgára (*).”

     Azt hiszem, hogy értem, hogy mit szerettél volna mondani, de szerintem ebben az esetben, amikor egy földi ország, királyság, és állam berendezkedéséről, annak Isten által felállított törvényeiről van szó, nem jó Isten szellemi népét és királyságát belekeverni. ( A szellemi nép, mindenkit elfogad/befogad aki Krisztusban Isten gyermeke lett, mert ekkor Isten országának a tagja is lett egyben. Itt , ebben az országban nincsenek idegenek, jövevények, és vendégek. Mert azok egyszerűen nem tartoznak a királysághoz, az országhoz. ) Viszont egy fizikai királyságban, országban mindezek megtalálhatók, és ebben mutat irányt Isten, hogy azokhoz hogyan, és miként viszonyuljon az adott ország népe, és kit fogadjon jövevényként maga közé, és bánjon vele úgy, mintha bennszülött lenne, és kit ne tartson annak. Mivel pedig Ráháb, és Ruth is teljesítette a jövevényekre vonatkozó elvárásokat, szerintem ezért nem kellett kiemelni őket ebben az összefüggésben.
     Természetesen, aki menekült, és itt akar élni, és elfogadja, és tiszteletben tartja az ország törvényeit, és népét, és hajlandó asszimilálódni ( és egyéb kritériumoknak is megfelel), és az ország népe fel tudja vállalni az együtt élést vele ( minden vonzatával), azt be kell fogadni, de aki erre nem hajlandó, azt/azokat nem.

    10. ADRIAN!

     Én pedig rákérdeztem tőled, hogy mitől Istenellenesek az emberi jogok, és a szabad vallás gyakorlás…? Isten törvényeivel miért ellentétesek ezek szerinted?
     De bocs, tényleg rávezetéssel próbáltam megkérdezni tőled…!

    11. Adrian, az európai kereszténység alatt azt a ?kereszténységet? értem, amely a bibliai judeo-keresztény hagyományokra hagyatkozik, némileg figyelembe véve, nagyrészt tagadva annak valós lényegét. Ezért általában idéz?jelbe szoktam tenni amikor erre a ?kereszténységre? utalok. Ez nem egy üdvözít? vallás, hanem inkább egy kultúrkör, a nyugati világ kultúrköre. Ennek jelenlegi ellenpólusa az iszlám. A két kultúre össze fog ütközni a kor végén. Ennek eljövetelét gyorsítják a mesterségesen gerjeszt? háttérhatalmak, amikor a bevándorlók áradatát Európába nyomják. Céljuk nem annyira Európa ezáltali meggyengítése, mintsem arra való gerjesztése, hogy feébredje a bibliai fenevad. Ez meg is fog történni.
     http://churchofgod.hu/content.php?act=nemzetiszoc1

    12. ?Mivel pedig Ráháb, és Ruth is teljesítette a jövevényekre vonatkozó elvárásokat, szerintem ezért nem kellett kiemelni őket ebben az összefüggésben.?

     Kedves Ida, pontosan így van. Az írás egy teljes paragrafusa (egyéb utalások mellett) az Izraelbe teljesen asszimilálódott idegenekr?l szól, akik felvállalták a szövetséget és Izrael Istene alá vonták magukat, és részt kaptak Izzrael törzsének valamelyikében (ez még a millennium idején is így lesz). Izraelbe asszimilálódni ezt jelentette:

     Rút 1:16 A te néped az én népem, a te Istened az én Istenem.
     Aki nem tette, az ideiglenel jövevény volt. Nem nehéz ez, csak azok számára, akik kétségbeesetten hibát keresnek mindenben.

    13. Kedves ANTENOR!

     Szerintem PÖTTY nem hibát keresett az írásodban, hanem csak nem értette pontosan, hogy az írásod nem üdvtörténeti szempontból vizsgálja a témát, hanem csak egyszerűen összeszedted azokat az Isten által felállított törvényeket, parancsolatokat, amelyek ehhez a témához tartoznak, illetve ezzel kapcsolatosak, és amelyek a földi országok, nemzetek, királyságok, Isten szerinti berendezkedéséhez, vezetéséhez szükségesek.

    14. Antenor,
     Most már értem, hogy mit értesz az európai “kereszténység” alatt és így azt is el tudom fogadni, hogy félted őket, de gondolom, hogy a többieket is,….ateisták, buddhisták, gyucsányisták, orbánisták stb attól, amit te iszlámizációnak nevezel. De azért azt még sem értem, hogy mitől rosszabb egy langyos kereszténynek, akkor ha felveszi az iszlámot? A Biblia szerint nincs rosszabb egy langyos kereszténynél. Nem inkább azért kellene aggódnod, hogy gyakorlatilag Európa telis-tele van ezekkel a langyos keresztényekkel? Már bocsessz, de te most olyan dolgokért aggódsz amelyek jelenleg szerintem még csak a spekuláció fogalmát meríti ki(“Európa el iszlamizálódik”), miközben sok-sok millióan kárhoznak el havonta, például azért, merthogy langyos keresztények, muszlimok, ateisták stb. Mi erről a véleményed kedves Antenor, tényleg az iszlám vallás miatt kellene nekünk keresztényeknek a legjobban aggódnunk?

    15. Kedves Ida és Antenor!

     ‘csak egyszerűen összeszedted azokat az Isten által felállított törvényeket, parancsolatokat, amelyek ehhez a témához tartoznak, illetve ezzel kapcsolatosak, és amelyek a földi országok, nemzetek, királyságok, Isten szerinti berendezkedéséhez, vezetéséhez szükségesek.” /Ida/

     Egész pontosan azt nem értem, hogy mi a célja az Isten Egyháza Gyülekezetei szervezetnek? Nem ugyanaz, mint Isten egyháza többi gyülekezetének? Nem a Krisztus örömüzenetét hirdetni? Ki akar és tud itt országot kormányozni? Van befolyása bárkinek arra, hogy ki jöhet vagy maradhat az országban és ki nem? Mit kellene kezdeni ezekkel az információkkal a Kedves Cikkíró szerint? Azt nem értem, hogy mi a cikk tényleges célja (vagyis milyen hatást kíván elérni), és miért? Komolyan érdekel, kérlek magyarázzátok meg!

    16. Kedves PÖTTY!

     Az írásom egy része azt azt taglalja, hogy az egyház egy papság, amely a nemzetek felé szolgál. A Biblia szerint ebben a korban nem mindenkié a hit. A prófétaság szellemével bíró papságnak pedig meg kell fújni azt a bizonyos kürtöt (Ezék. 33: 36), mert ha nem tesszük, vérük ránk lesz számolva.

     Nem csak örömüzenet van a Bibliában. Van benne figyelmeztetés, intés is a nemzetek számára, amit nem hanyagolhatunk el.

    17. Kedves ADRIAN!
     Nem az iszlám vallás miatt kell legjobban aggódnunk, hanem amiatt, hogy az iszám [dél királya] lényegében megkezdte a végid?k háborúit, ami egy ítéletfolyamat is egyben. Az európai, és minden más embernek az ítélet miatt kell aggódnia.

    18. Sőt, másképp mondom:
     A Biblia hangsúlya nem az ítéleten, hanem Isten szeretetén és ebből fakadó amnesztián van, amit a Krisztus testesít meg. Ezért kell az örömüzenetet hirdetni elsősorban. Az ítélet az Ördögnek és az angyalainak készül alapesetben, nem az embernek. Az embernek van döntési lehetősége, a Sátánnak és angyalinak nincs. Azért fontosabb az örömüzenetet hirdetni, mert az embert hazavárja az Édesapja, nem pedig azért, mintha le akarna sújtani. Kedves Antenor, remélem, érzékeled már a különbséget.
     Aki az ítélet elől menekül, az a szolga, akit engedelmességre kényszerítenek az úr házában. A fiak szeretetből teszik, amit az édesapjuk kér, hogy a kedvében járjanak, vagyis ez egy kapcsolatorietált viselkedés. A szolga az érdekei mentén mozog, adok-kapok alapon, jutalom-büntetés mentén. Az Örökkévaló fiává akarja fogadni az embert, ez az örömüzenet. Nem a mennyei bűnmentes jólét és gazdagságról szól az örömüzenet, mégha kapcsolódik is. Vagy Te nem vagy tele azzal az élménnyel, hogy a Mindenható Isten lehet az Édesapád?

    19. Mt. 24.: “12 Mivel a törvénytelenség teljességre jut, és a gonoszság megsokasodik, sok hívő emberben kihűl az isteni szeretet. 13 Aki azonban mindvégig állhatatosan kitart, az üdvözül. 14 Isten Királyságának örömüzenetét az egész világon mindenhol hirdetni fogják. Ez minden nemzet számára hiteles bizonyíték lesz. Csak azután érkezik el a vég. 15 Dániel próféta beszélt arról az ?utálatos dologról, amely gyilkol és pusztít?.” Kérlek, Te ne hagyd kihűlni, támaszd fel magadban az Isten szeretetét, és hirdesd azt, mert különben 1. Kor 13: “Ha képes vagyok emberek vagy angyalok nyelvén beszélni, de isteni szeretet nincs bennem, olyan leszek, mint egy zajos cintányér, vagy egy zörgő cimbalom. 2 Ha megkaptam a prófétálás ajándékát, ha ismerek minden titkos igazságot, ha minden tudás a birtokomban is van, ha olyan erős hitem van, hogy hegyeket is elmozdítok vele, de nincs bennem isteni szeretet, semmi vagyok! 3 Ha minden vagyonomat elosztom a szegények között, ha a testemet feláldozom, hogy tűzben égjen el, de isteni szeretet nincs bennem, semmit nem érek el vele.4 Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, 5 nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, 6 nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. 7 Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart.8 Ez a szeretet soha nem fogy el. Elmúlik a prófétálás, elmúlik a nyelveken szólás, elmúlik minden tudás. 9 Mert töredékesek az ismereteink és a prófétálásunk is. 10 Amikor azonban eljön a teljesség, a töredékes feleslegessé válik.11 Amikor gyermek voltam, úgy beszéltem és úgy gondolkodtam, mint a gyermekek. Mikor azonban felnőttem, elhagytam a gyerekes dolgokat. 12 Mi is hasonlóképpen vagyunk: most csak úgy látjuk a valóságot, mintha egy homályos tükörben szemlélnénk. De mikor eljön a teljesség, mindent szemtől-szembe és világosan fogunk látni. Most mindent csak töredékesen ismerek és értek, de akkor majd olyan tökéletesen fogok ismerni és érteni mindent, ahogyan maga Isten ismer engem.13 Ez a három azonban mindig megmarad: a hit, a remény, és a szeretet. Ezek közül azonban az isteni szeretet a nagyobb.”

    20. A Biblia önmagában egy üzenet.Törvény,meg figyelmeztetés is egyszerre.Kinek mi… Számomra örömhír (örömüzenet),és ez mindent visz.Igen,Pötty,legfőképpen szeretet.Inkább szeretet,mint bármi más.És legfőképpen 100% Megváltás! 🙂

    21. Kedves Erika!A napokban azt mondta nekem valaki,hogy szégyell itt élni Magyarországon.Mondtam neki,hogy néha én is szívesebben lennék máshol,meg másmikor,de csodálkozva látom,hogy mindenhol mindig csak az van,amit magammal viszek.
     Erről is csak ezt tudom mondani neked.Hiába mutogatunk egymásnak képeket,híreket.Mindenben mindenki azt fogja látni ami,vagy aki ő valójában.Az egész világ egy nagy tükör.

    22. Kedves Lenin!

     Neked csak a 100 % szeretet “jön át” – ami egyébként “feltételekhez” kötve valóság is. Aki a feltételeket nem teljesíti, annak pedig figyelmeztetés.
     Éppen a “feltételekben” figyelmeztet Isten arra, hogy melyik úton járva lépsz “taposóaknára”, és a látszólagos veszély ellenére is melyik úton járva jutsz célba. Erre is érvényes, hogy a “törvény ismeretének hiánya nem mentesít a felelősségre-vonás alól.”
     Lehet, hogy úgy éled meg, hogy “szégyen Magyarországon élni”, de elmondanám Neked, hogy Isten törvénye a többi más országra is érvényes. Nehezményezem, hogy azt, és azokat marják meg a tudatlanok, akik az Istentől rendelt útra figyelmeztetik őket. Olyan ez, mint amikor a csapdába esett kutya azt a kezet marja meg, amelyik ki akarja a csapdából szabadítani.
     Így talán előbb gondolkodni érdemes, és csak azután kritizálni.

     Szeretettel: Erika

    23. Te ezt látod a dolgokban.OK.

     ***

     Nem mondtam,kedves Erika,hogy szégyen számomra ebben az országban élni.Még csak ez kéne..!Örülök,hogy itt élhetek,szeretek magyarnak lenni,és szerencsésnek tartom magam,hogy a magyar nyelvet beszélhetem.
     Egyébként valóban félreérthetően fűztem össze azokat a mondataimat.Ismerősömnek ezzel azt akartam mondani,hogy tulajdonképpen önmagát szemléli akkor is,amikor szégyenteljesnek látja a magyar embereket.Mindez a facebookon történt.Azóta sem válaszolt.
     Egyébként igen sajátos és alapvető emberi tulajdonság,hogy nagyon gyakran máshol és másmikor akarunk lenni,mint ahol vagyunk és amikor vagyunk.És gyakran másvalakik szeretnénk lenni,mint akik valójában vagyunk.Ez pszichés reakció,és többnyire nem tudatos.Hál’ Istennek a tudatalattiért,ami az egyik legcsodásabb szerelmi ajándéka az ember felé,és igazi mentőöv is egyben!

    24. Erika,ezt nem a videós bejegyzésedhez fűztem. 🙂 Azt akkor még nem láttam…

    25. Kedves PÖTTY!
     2015/09/16 – 21:19

     “?csak egyszerűen összeszedted azokat az Isten által felállított törvényeket,….”
     “Egész pontosan azt nem értem, hogy mi a célja az Isten Egyháza Gyülekezetei szervezetnek? ”
     A COG nevében nem beszélhetek, de szerintem ezzel a cikkel egyszerűen csak az cél, ami oda van írva. Hogy Isten gyermekei különbséget tudjanak tenni a VILÁGI, FÖLDI, FIZIKAI hatalom, ország, nép, nemzet berendezkedése, egymás mellett élése, jogai, kötelességei , stb, között ( amely példaként Izraelnek adatott, de a többi népre, országra, nemzetre is érvényes, mint Isten jó, és tökéletes akarata) , és Isten szellemi országa között ( amely Krisztusra, és a benne való hitre, illetve a szeretetre épül), amely jelen korszakban nem alkot földi, fizikai egységet, vagyis nem egy adott területen helyezkedik el. Hogy megismerhessék ( összegyűjtve) az Isten által rendelt, erre vonatkozó törvényeket, és megérthessék annak működösét. Továbbá, hogy felismerhessék azt, hogy földi országuk ezen elvek szerint létezik-e, vagy sem, illetve, hogy megérthessék, hogy a kettőnek különböző a feladata a földön, és ezért ne várjanak el olyan dolgokat az elsőtől, ami annak nem feladata. ( Míg az első magában foglal olyan embereket is, akik majd csak a cselekedeteik alapján lesznek megítélve ( és nekik adatott az isteni törvény, útmutatás (recept) ) azaz nem keresztényeket is, emez kizárólag keresztényeket tartalmaz.

     “Nem ugyanaz, mint Isten egyháza többi gyülekezetének? Nem a Krisztus örömüzenetét hirdetni? ”

     Valószínűleg az a célja, és gondolom, hogy az evangélium üzenete megtalálható a honlapon, mint “hitvallásunk”, vagy hasonló címen, de ez nem jelenti azt, hogy Isten egyéb, a Bibliában közölt akaratáról is írjon, a hívők ismereteinek a bővítésére. ( Amit azok megvizsgálva az ige, és a Szent Lélek kijelentése által, vagy elfogadnak, vagy sem.)

     “Ki akar és tud .. Mit kellene kezdeni ezekkel az információkkal a Kedves Cikkíró szerint?…”

     Szerintem, megismertetni, és megértetni az olvasókkal, illetve a keresztényekkel, hogy Istennek mi a gondolata a nemzetekkel, országokkal, népekkel. Hogy azokat milyen törvények vezessék, illetve korlátozzák, és hogy az mennyiben különbözik Istennek, az Eklézsiával kapcsolatos elképzeléseitől, gondolataitól, és felépítésétől. És pl , hogyha arra kerülne sor, hogy valamiért erről kellene beszélniük ( pl bizonyságtételük során) , akkor ne legyenek tudatlanok, és ne beszéljenek butaságokat, amellyel Isten szellemi országáról, illetve az evangéliumról szóló bizonyságtételüket is nevetségessé tennék/tehetnék.

     ” Azt nem értem, hogy mi a cikk tényleges célja (vagyis milyen hatást kíván elérni), és miért? Komolyan érdekel, kérlek magyarázzátok meg!”

     Szerintem ezt, amit írtam. És azt, hogy egy keresztény személy tudja azt, hogy neki, mint keresztény személynek mi a kompetenciája, és meddig mehet el, és mi a kompetenciája az államnak, a világi hatalomnak, és milyen szabályok Isten szerintiek az állam berendezkedésében, illetve az ország népe együttélésében. És, hogy a keresztény személynek, mint adott ország fizikai polgárának, milyen kötelezettségei vannak a többi polgárral szemben, amit számításba kell vennie. ( Persze az erről szóló rész az újszövetség könyveiben is megtalálható, de láthatóan a többség nem érti, vagy nem veszi figyelembe azt.)

     “A Biblia hangsúlya nem az ítéleten, hanem Isten szeretetén és ebből fakadó amnesztián van, amit a Krisztus testesít meg. Ezért kell az örömüzenetet hirdetni elsősorban.”

     Igen, a keresztényeknek. De ettől még nem jut pokolra senki, ha az Isten akaratát, elképzelését a nemzetekre , országokra, népekre nézve is megismerik a hívők, és esetleg azok a világi emberek, akik elolvassák azt. ( Az evangélium üzenetét pedig az oldalon valószínűleg egyébként is megtalálják. )

     Persze még mindig nem értem kedves PÖTTY, hogy ezt a témát, ha nem üdvtörténeti szempontból magyarázza valaki, miért kellene az evangélium üzenetével egybekötni?!
     ( Lehet, hogy nem teljesen jó példa, de ez az igény, amit támasztasz, úgy hangzik, mintha a bableves, vagy halászlé, vagy hasonlók receptjét nem lehetne a túrós csusza receptje nélkül megadni, illetve nem is lennének önmagukban is fogyasztható, tápláló eledelek. )

    26. Kedves Erika!

     A kérdésfeltevésedből látszik, hogy nem ismered Istent.

     Ez a menekültkérdés az emberségedet is elsöpörte?
     Bocsáss meg, de az írás hangvétele, annyira alpári, hogy én egy pár sor után abba kellett, hogy hagyjam az olvasást, ez politika.

     Azt nem értem, hogy hogyan gondolod, hogy a politikai “vizsgálódás” Istennek tetsző lehet?
     Mt 5,8
     Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők az Istent meglátják.

     Én erre törekszem és ebben kérem Isten segítségét. A szívem csak úgy maradhat tiszta, ha semmilyen gonoszságot nem engedek bele. Pedig csak úgy hemzseg körülöttem…
     Nem nehéz így élnem, Istennek legyen hála érte, mert tisztában vagyok azzal, hogy
     “Ef 6,12
     nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.

     Tisztában vagyok azzal is, hogy konkrétan hús vér emberek, akik a gonoszságokat itt a földön elkövetik és a Sátán tervének megvalósításában közreműködnek.
     DE! Ki vagyok én, hogy igazságot tegyek? Amikor alapjában véve csak két “eredet” van Istentől jövő és a Sátántól jövő. KONKOLY-BÚZA, nem muzulmán vagy keresztény vagy buddhista, se nem arab, görög. Szellemi embernek érteni kell a szellemi dolgokat, mert különben a Sátán meg tudja téveszteni és megfertőzi a szívét és még a választottak is elbukhatnak.

     A Biblia egyértelműen fogalmaz a tekintetben is, hogy a jelen helyzetben mi az Istennek tetsző magatartás, csak annak nem egyértelmű, aki nem akarja teljesen alávetni magát Istennek.

     Egyikünk sem tud “ránézésre” dönteni , hogy egy embert, “kitől” ” honnan” jön. (hiszen Te sem azonnal vetted észre az általad látni vélt kilógó patát….) Akkor milyen alapon történik nálad a szelekció? Csak Isten beszédének meghazudtolásával veheti ember magának a bátorságot a jelen korban, hogy emberek sorsa felett döntsön. Én nem kaptam erre felhatalmazást Istentől. Te igen?
     Erika! Te egyetértesz xy politikussal vagy politikai döntéssel, közben meg azt mondod hívő vagy?
     Kétszívűség ez a fajta gondolkodás.
     Nem Isten Királyságának építésével foglalatoskodsz te sem, sajnos.
     Szeretettel,
     Anikó

    27. Erika,még így,pár órával később,annyit hozzáfűznék,hogy nem 100% szeretetet írtam,hanem 100% Megváltást.Persze ez ugyanaz,de mégsem véletlen,hogy ezt a fogalmat használtam.

    28. Kedves Anikó!

     ?Bocsáss meg, de az írás hangvétele, annyira alpári, hogy én egy pár sor után abba kellett, hogy hagyjam az olvasást, ez politika.?
     – Ha elolvasni sem tudtad a cikket, akkor hogy fogod megélni azt, ha a közvetlen környezetedben, váratlanul ér egy ilyen támadás?!

     ?Azt nem értem, hogy hogyan gondolod, hogy a politikai ?vizsgálódás? Istennek tetsző lehet??
     – Ne a politikát vizsgáld, hanem Isten Igéjét!!! ? abban is írva van róla, sok helyen és több szemszögből is.

     ?DE! Ki vagyok én, hogy igazságot tegyek??
     – Az igazság TÉTEL tényleg nem a mi feladatunk, de ez nem jelenti azt, hogy ?homokba dugom a fejem? vagy azt, hogy ?csukott szemmel járok a világba? és roppantul meglepődök azon, ha ártatlanul kapok egy nagy pofont valakitől, amiről azt sem tudom, hogy kitől kaptam, vagy éppen miért?!
     Főleg akkor, amikor már jó előre elhangzik a figyelmeztetés és intés. (Elsősorban a Bibliából, de az ?őrállóktól? is.)
     Ha az vígasztal, akkor sajnos a tragédia be is fog következni, mert az elhitetett ?Isten adta nép? saját szemeinek látása szerint okoskodik, és nem figyel az Isten kijelentéseire.

     ?A Biblia egyértelműen fogalmaz a tekintetben is, hogy a jelen helyzetben mi az Istennek tetsző magatartás, csak annak nem egyértelmű, aki nem akarja teljesen alávetni magát Istennek. ?
     – A Biblia tanításainak én is alávetem magam, de a ?széles úton járó?, finoman fogalmazva ?megtévesztett keresztények? kollektív bégetésének nem.
     A 2 lator közt keresztfán függő Krisztus is csak annak az egy latornak bocsájtott meg, amelyik bocsánatot is tudott kérni. Amelyik szidalmazta, azt még Jézus sem ölelte keblére. Lukács 23:39-43
     Te igen? Olyan terhet akarsz cipelni, amit nem Isten rakott rád?! Akkor ha ez agyon nyom, ne Istenbe légy megbotránkozva …

     ?Egyikünk sem tud ?ránézésre? dönteni , hogy egy embert, ?kitől? ? honnan? jön. (hiszen Te sem azonnal vetted észre az általad látni vélt kilógó patát?.)?
     – Ha arra gondolsz, amire most én, akkor megnyugtatlak, régóta látom, azt is és a többit is … méghozzá Isten Igéjének a tükrében.

     ?Csak Isten beszédének meghazudtolásával veheti ember magának a bátorságot a jelen korban, hogy emberek sorsa felett döntsön. Én nem kaptam erre felhatalmazást Istentől. Te igen??
     – Ember sorsok feletti döntésről én sem, mint ahogy az ellenség támadását jelző riadó kürt megfújása sem a győzelmet jelenti az ellenség felett, hanem csak a csatára való felkészülést.
     De arra nézve kaptam felhatalmazást, – és élek is vele ? ha ellenséges támadót látok, igen is megfújjam a riadó kürtöt.

     ?Te egyetértesz xy politikussal vagy politikai döntéssel, közben meg azt mondod hívő vagy??
     – Politikával alapból nem foglalkozom, egyik tábor cselekedeteit sem méltatom, viszont ez nem azt jelenti, hogy süketen és vakon járok a világban, mert követem a bégető tömeget.
     Ha egy Bibliában megjövendölt politikai eseménnyel szembesülök, akkor tudom, hogy ennek mi lesz a következménye …
     És nem ?kétszívűség? ez a gondolkodás, hanem az Isten szavának a komolyanvétele!

     Szeretettel: Erika

    29. Kedves Erika!

     “(Elsősorban a Bibliából, de az ?őrállóktól? is.)”
     Ha ilyen “hírcsatornád” van, akkor mi ez a nagy ijedtség?
     Tudod, az fél, aki nem lett teljessé a szeretetben!

     “?Egyikünk sem tud ?ránézésre? dönteni , hogy egy embert, ?kitől? ? honnan? jön. (hiszen Te sem azonnal vetted észre az általad látni vélt kilógó patát?.)?
     ? Ha arra gondolsz, amire most én, akkor megnyugtatlak, régóta látom, azt is és a többit is ? méghozzá Isten Igéjének a tükrében.”
     Igen? A Szentírást meg nem látod?

     “A 2 lator közt keresztfán függő Krisztus is csak annak az egy latornak bocsájtott meg, amelyik bocsánatot is tudott kérni. Amelyik szidalmazta, azt még Jézus sem ölelte keblére. Lukács 23:39-43
     Te igen? Olyan terhet akarsz cipelni, amit nem Isten rakott rád?! Akkor ha ez agyon nyom, ne Istenbe légy megbotránkozva ?”

     Honnan szeded Te ezt?
     Belőled is a világos látás hiányzik, csak a feltételezésre építés van meg.

     Idának sem engedte át Thea a megfelelő választ, Neked meg egyszerűen nem látom értelmét, hogy a feltételezéseidre válaszoljak.

     Szeretettel,
     Anikó

    30. Erika Kormos,
     Sajnos ugyanazt látom benned is mint, amit Idában is. Röviden és tömören. ELFOGULTSÁGOT, DEMAGÓGIÁT, FÉLELMET.
     Még ennél is rövidebben: SÖTÉTSÉGET
     A kérdés csak az, hogy vajon mekkora az a bizonyos sötétség.

     Máté 6:22-23
     A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.
     Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?!

    31. ADRIAN!

     2015/09/17 – 18:01
     “Erika Kormos,
     Sajnos ugyanazt látom benned is mint, amit Idában is. Röviden és tömören. ELFOGULTSÁGOT, DEMAGÓGIÁT, FÉLELMET.
     Még ennél is rövidebben: SÖTÉTSÉGET”

     Ezt csak azért látod, mert vak szemekkel nézel a világba, és a sötét értelmeddel, és szíveddel azt gondolod, hogy az a sötétség, amit magadban látsz, az a világosság… ! De, ahogyan írtam már, a fenevad országa már elsötétült, és az azt követők is sötétségben vannak…! ( Amit, én azért személy szerint nagyon sajnálok…!)

    32. Drága Idám!

     Ne ülj fel provokációnak! Nem látod, hogy valakibe minden áron bele akar kötni?

     Szeretettel: Erika

    33. Kedves ERIKA!

     Kedves vagy, de nem ülök fel semminek, soha nem indulatból írok. Ilyesmit pedig pláne nem írnék le abból. Bár már elhatároztam, hogy nem válaszolok ADRIAN pökhendi butaságaira ( főleg így hogy még hazudozni is képes), de tegnap megintett az Úr, hogy “nem erősíthetjük meg a gonosz kezét az ő gonoszságában azzal, ha abban a hitben ringatjuk, hogy világosság cselekedetei, beszédei vannak nála”!

    34. Megismétled az általam idézet Ige értelmét. Mint az óviban. Mondjuk a múltkor is ugyanezt csináltad. Ami után mondtam, hogy nem kell félni, agitálni a menekültek ellen meg pláné nem,… idéztem neked az Eféz. 6:12, mire te, némi csűrés-csavarás után visszaidézed nekem ugyanazt. Inkább vicces, mint eredetiségre utaló magatartás. Csak gondoltam szólok.

     Thea,
     Megtennéd, hogy “szóbeli” figyelmeztetésben részesíted az Idát azzal kapcsolatban, hogy a hozzászólásaiban többé még véletlenül se tegyen említést a családomról, ismerőseimről? Se akkor, amikor nekem ír személyesen, sem pedig, amikor másoknak említi becses ( 🙂 ) személyemet, beszélgetéseinket. Előre is köszönöm moderátori munkádat.

    35. Kedves érintettek!
     Annyi szándékos feszültségkeltés folyik a világban. Legalább itt tegyük ennek az ellenkezőjét, és az ellentétes véleményeket úgy osszuk meg, hogy ne a másik személyét, hanem a véleményét kommentáljuk. Köszönöm!
     Ezen poszt alatt ez sajnos többeknek nem mindig sikerült.

     “ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással” 2. Tim. 4:2

    36. Erika drága,
     Kérdezz tőlem, én felelek rá,…aztán azzal vádol meg, hogy egy provocateur vagyok?
     Csak nem ki tetszett fogyni az Igékből?

    37. Kedves Erika!

     A demagog…hu és a tv2.hu veboldalaktól én a magam részéről nem várok semmi mást, mint demagógiát és tömegmanipulációt. (Szándékosan nincs tv-nk itthon, nehogy véletlenül bekapcsoljuk. Mindkét jellemző erős hányingert okoz nálam. ) Örömüzenet, ítélet? Semmi ilyesmi!
     Biztos vagyok benne, hogy a Mo-n levő több mint 200 ezer embernek egy töredéke az, aki fesztivált próbál csinálni a kamerák kedvéért (természetesen a pénzért, de szóra sem érdemes).
     Kedves Erika, jól tudja szerintem Mindenki ezen a weboldalon, hogy a fősodrású média (amilyen a tv2 is) ki(k)nek a szekerét tolja! Miért hagyod Magad megvezetni? Félelmet táplálsz ellenük. Képes vagy szeretni őket? Annak ellenére, hogy muzulmánok? Annak ellenére, hogy – CSAK TEGYÜK FEL! – ha esetleg ellened vagy a szeretteid ellen támadnának közülük valakik? Képes vagy akkor is Krisztus szeretetével viszonyulni feléjük? Ez a nagy kérdés! Itt kapcsolódik az örömüzenet! Jelen van az életedben?
     Kérlek, Te is olvasd el Richard Wurmbrand: Megkínozva Krisztusért c. művét, és tanulj tőle Te is!
     http://www.hajnalcsillag.net/files/wumbrand-megkinozvakrisztusert.pdf

     Üdv:
     .

     U.i.: Ezt a testet úgyis ledobjuk előbb-utóbb… Fel a fejjel! Ezen, amin most Te, én is átmentem, meg kell harcolni. Gondolok Rád imádságban!

   4. Kedves Adrián!

    A lőtéri kiskutyát sem érdekli, hogy te mit látsz bennem.
    Nem hozzád akarok igazodni, hanem az Örökkévaló Istenhez.
    És veled ellentétben én viszont nem szeretnék személyeskedni…

    1. Ó dehogynem hölgyem, csak már bizonyára elfelejtette.

     Üdvözlettel Mr. “Troll”

  5. Kedves Antenor!

   Kérlek, ne neheztelj rám ismét. Az velem a baj, hogy elvárásokat támasztok Isten Egyházának Gyülekezeteivel szemben, elsősorban a neve miatt, mivel a név kötelez – mint tudjuk. Ez minden kiindulópontom, nem szórakozásom mindenben hibát találni. Az észrevételezést megtettem, tégy legjobb lelkiismereted szerint, a felelősség a Tiéd. Az én felelősségi köröm ezennel lezárult.

   Egyébként hasznos írásnak tartom, köszönöm én is – a többiekkel együtt – a munkádat!

   Köszönöm a válaszaidat (Ida, Neked is)!

   Üdv:
   .

 15. “Szent Koronánkról”
  Bálványimádás a nemzeti átok forrása:
  soospeter.blogspot.com/
  vagy
  Hitélet:soospeter.hu

  Szeretettel:Liza

  1. Liza .

   Ez a Szent Korona elleni -hamis- agitálás, ami egyben a
   magyar múlt ellen is szól, hogy / miért illik ide a cikkhez ?

    1. Na ja, egy vicces és mosolygós hülye gyerek….aki egyáltalán nem egy üldözött,…hacsak nem a magyar oktatási rendszer üldözte el őt a matek óráról.

 16. Egy kérdésem lenne a szerintem képmutató keresztények felé.
  Ha már egyszer kifejtetted a véleményedet, azzal kapcsolatban, hogy aggódsz miattuk (“menekültek”, “migránsok,) és nem akarod, hogy ezek az emberek ide jöjjenek Magyarországra ill. Európába,…akkor eközben hogy tudsz olyanokat is nyilatkozni, hogy azért te is hajlandó lennél rajtuk segíteni, ha netán úgy adódik és az utadban esnek?
  Most tessék tolongani kérem szépen.

  1. Kedves Adrián!

   Kezdem a “tolongást,” és nem érzem magam képmutatónak.
   Ha egy migráns éhes, enni adok neki az UTCÁN,- ha van nálam élelem. Ha beteg, megpróbálok segíteni, de ha ez a képességeimet meghaladja, és súlyos a helyzet, akkor mentőt hívok.
   Láttam olyan migránst is a Keletibe, aki úgy menekült, hogy még cipőt sem húzott, – vagy leszakadt róla útközben – és ellentétben a többiekkel, ennek annyi pénze sem volt, hogy egy papucsot vegyen.
   Ez egy olyan emberbaráti (életben maradáshoz szükséges, pillanatnyi) segítség, amit bármelyik emberrel megteszünk az utcán, ha van rá módunk.

   30. Jézus pedig felelvén, monda: Egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esék, akik azt kifosztván és megsebesítvén, elmenének, és ott hagyák FÉLHOLTAN.
   (Lukács 10: 30-37 / kérlek, olvasd el a többit is, a 37-es verset is! az “irgalmas samaritánusról)
   Arról szól ez a történet, hogy a KONKRÉT ÉLETVESZÉLYT hárítsuk el a bajbajutott feje felől, és NE AZ ÉLŐSKÖDÉSÉT !!! támogassuk.
   Ha pedig befogadunk az országunkba idegen isteneket imádó, más kultúrájú népeket, akkor a népünk, családunk oldalaiba szálkát és kardot fogadunk be, akik a saját nemzetünk népeit fogja pusztítani a saját önös érdekeiért.
   Segítenünk kell őket abban, hogy élve tovább jussanak, de a betelepítésüket NEM! mert ez esetben a hosszú idejű, vagy végleges itt tartózkodásuk élősködés a saját nemzetünk, népünk, családtagjaink kárára, amely a saját nemzetünkre és annak legkisebb egységére nézve ÉLETVESZÉLYES ÁLLAPOTOT jelent.
   8. Ha pedig valaki az övéiről és főképpen az ő házanépéről gondot nem visel: a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél. (1.Timóteus 5:8)

   Szeretettel: Erika

   1. Remélem nem haragítalak magamra téged is Erika, ha azt mondodm, hoigy többször is elmosolyogtam a hozzászólásod olvasása alatt.
    Például itt. ”
    “Ha pedig befogadunk az országunkba idegen isteneket imádó, más kultúrájú népeket, akkor a népünk, családunk oldalaiba szálkát és kardot fogadunk be, akik a saját nemzetünk népeit fogja pusztítani a saját önös érdekeiért.”
    Tegyél róla, amikor már itt lesznek, hogy ne imádjanak többé idegen isteneket, ha meg van hozzá az elég hited.
    De nekem úgy tűnik, hogy te nem abban az istentelen Magyarországban élsz, ahol én. Azt már minap is kifejtettem, hogy mit igen és mit nem tanítanak az iskolákban, magazinokban, rádióban, tévében stb. a magyaroknak és azt is, hogy inkább tartom veszélyesnek azt a féle Isten-ellenes oktatást, programozást, mint például ezeket az embereket, akik sok esetben még a koránt sem ismerik. De az is lehet, hogy én vagyok a nem e világból való és ezért látom másképp a dolgokat.

    Úi. “köszi”, de a te szeretetedből sem kérek többé. Legközelebb, ha nekem írsz, hagyd ki kérlek.

    1. Szerintem azért ne essünk már így egymásnak. Ha magyar magyarnak esik, akkor mire számítsunk idegenek esetében…
     Attól mert Erika segít egy bajba jutott már Magyarországra bejutott menekültön, az nem azt jelenti, hogy Erika segítette őt be az országba!! Még a végén mi leszünk az oka, hogy bejöttek a menekültek az országunkba. Nem, mi nem szeretnénk, ha bejönnének.
     És amikor az utcán megyek nem nézem az emberek színét, vagy etnikumát, vagy országát sem vallását, ha bajban van egy kereszténynek kutya kötelessége segíteni valahogy. A cél az élet védelme. Ez alól egy kivétel van: ha látszik, hogy közveszélyes, és ha segítenénk rajta, más ember esne áldozatul. De a hatóságokat mindenképpen hívni kell, én így cselekednék…..

    2. Kedves Feri,
     Ha az utcán nem nézed az emberek színét, vagy etnikumát, akkor miért számít mégis az neked, hogy te magyar vagy? Te érted ezt? Mert én nem.

    3. Kedves Adrian!
     Nem tettem ilyen állítást, hogy “számít, hogy magyar vagyok”.
     Ugyanakkor az, ha valakinek van egy kis nemzeti identitása, miért szükségszerű, hogy másképp bánjon más etnikumú, nemzetiségű, vallású emberekkel?
     Én egy okból örülök, hogy magyar vagyok, azért mert tudom, hogy a Teremtőm helyezett ide. És ezt elfogadom Tőle.
     Feri

    4. Kedves Ferenc,
     Ezt nemigen lehet másképp értelmezni. “Szerintem azért ne essünk már így egymásnak. Ha magyar magyarnak esik, akkor mire számítsunk idegenek esetében?”

     És ezt sem. “Ugyanakkor az, ha valakinek van egy kis nemzeti identitása,”

     A teremtő nem azért “helyezett” ide, hogy magyar legyél, hanem azért, hogy a keresztény lehess és, hogy szolgáljad Őt míg csak teheted….
     Az ÚR nem jó kedvében keltett nyelvi zavart Bábelben. Tehát nem azért, hogy te, mi jó magyarok, németek, vagy akármik legyünk. A legtöbb mai nyelvjárás egy folyamatos átalakuláson ment át,..tűntek el, jöttek létre “új” nyelvek,…ahogyan a nemzetek is.
     Szívesen látnék itt ezen az oldalon egy ezzel foglalkozó jó tanítást. Szerintem igencsak jót tenne a magyar ego-nknak 😉 Persze, aki büszke magyarként akar meghalni, azon nem tudunk és nem is akarunk segíteni. Mármint senkire sem lehet ráerőszakolni semmit,…sem jót, sem rosszat.
     De addig is fogad el azt, hogy mi itt a földön, nemzetiségtől függetlenül, mindannyian egy nagy,( úgy kb. 4400 éves) család tagjai vagyunk. A bajok ott kezdődnek, amikor az emberek valamiért nincsenek tisztában ezekkel a dolgokkal. Na mennem kell. Szia.

    5. Kedves Adrian!

     Taníts kérlek! 🙂 Nekem van még mit tanulnom!
     Most már nagyon kíváncsivá tettél, hogy vajon Te mit tennél, ha az út szélén egy menekültre lelnél, aki mondjuk az éhhalál szélén van.

     Köszi:
     Feri

 17. De miért történik ez? Tán Európára váró isteni ítéletről van szó?

  Az 5Mózes 28 első felében van megírva, hogyan áldja meg Isten azokat, akik őt hűségesen keresik Őt, a második felében az van leírva, hogyan bánik Isten azzal a néppel, aki az ő törvényeit áthágja, és istentelen, bűnös életet él…

  Érdemes elolvasni az első felét is, mert abban van az Istenkeresés egyik értelme!
  Kiválogattam az érdekesebb idevágó verseket a rész második feléből:

  15 Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, amelyeket én parancsolok ma néked: reád jőnek mind ez átkok, és megteljesednek rajtad:

  30 Feleséget jegyzesz magadnak, de más férfi hál azzal; házat építesz, de nem lakol benne; szőlőt ültetsz, de nem veszed annak hasznát.
  31 A te ökröd szemed előtt vágatik le, és nem eszel abból; a te szamarad elragadtatik előled, és nem tér vissza hozzád; a te juhaid ellenségeidnek adatnak, és nem lesz, aki megszabadítson.
  32 A te fiaid és leányaid más népnek adatnak, és a te szemeid néznek és epekednek utánok egész napon, és nem lesz erő a te kezedben.
  33 A te földednek gyümölcsét, és minden fáradságos szerzeményedet oly nép emészti fel, amelyet nem ismertél, sőt elnyomott és megnyomorított leszel minden időben.
  34 És megtébolyodol a látványtól, amelyet látni fognak a te szemeid.

  36 Az Úr elvisz téged és a te királyodat, akit magad fölé emelsz, oly nép közé, amelyet nem ismertél sem te, sem a te atyáid; és szolgálni fogsz ott idegen isteneket: fát és követ.

  41 Fiakat és leányokat nemzesz, de nem lesznek tiéid; mert fogságra jutnak.

  43 A jövevény, aki közötted van, feljebb-feljebb emelkedik feletted, te pedig alább-alább szállasz.
  44 Ő fog néked kölcsönt adni, és nem te kölcsönzöl néki; ő fej lesz, te pedig fark leszel.
  48 Szolgálod majd a te ellenségeidet, akiket reád bocsát az Úr, éhen és szomjan, mezítelen és mindennek szűkiben; és vasigát vet a te nyakadra, míglen elpusztít téged.
  49 Hoz az Úr ellened népet messzünnen, a földnek széléről, nem különben, amint repül a sas; oly népet, amelynek nyelvét nem érted;
  50 Vad tekintetű népet, amely nem tiszteli a vén embert, és a gyermeknek nem kedvez:
  51 És felemészti a te barmodnak tenyészését és a te földednek gyümölcsét, mígnem kipusztulsz; amely nem hágy néked a te gabonádból, borodból, olajodból, és a te teheneidnek fajzásából, juhaidnak elléséből, mígnem kiveszít téged.
  52 És megszáll téged minden városodban, míglen leomolnak a te magas és erős kőfalaid, amelyekben bízol, minden te földeden: megszáll téged minden városodban, minden te földeden, amelyet az Úr, a te Istened ád néked.

 18. Ezúton szeretném mindenki előtt bevallani, hogy eddigi életem során volt olyan, hogy szemeteltem , városban és természetben egyaránt, lopni is loptam mások terméséből,…olyan is volt, hogy valamiért ideges voltam és hirtelen felindulásból dobáltam már el olyan dolgokat, amiket mások felajánltak, adni akartak,…továbbá hazudtam és még olyan is hogy verekedésbe keveredtem. Temetőben is piszkítottam már, talán nem is egyszer, valamikor réges-régen, mert éppen akkor és ott ért útól a nagy ,vagy a kis dolog. Sokszor követelőztem olyan dolgokért, amelyek igazából talán nem is illetek volna meg. Tömegközlekedést is vettem már úgy igénybe, hogy nem fizettem érte….többször is.
  Ha valamit kihagytam volna, nagyon kérlek benneteket szóljatok.

  Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították,
  és így szóltak Jézushoz: “Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték.
  “Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz?”
  Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre.
  Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: “Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ.”
  És lehajolva tovább írt a földre.
  Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen.
  Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: “Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged?” János 8:3-10

  1. “Senki”,kedves Adrian!De aztán tényleg ehhez tartsd magad! 🙂 Ugyanis egy valaki van csak,aki ítélkezni akar feletted: te,saját magad.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend