Idők jelei

Beszéljünk a menekültekről

A menekültekkel kapcsolatos első hírek felröppenése óta szoros figyelemmel kísérem a Magyarországon és Európában kialakuló helyzetet. Eddig azért nem ejtettem szót róla, mert én magam sem tudtam, illetve most sem tudom pontosan a helyére tenni a történéseket és azt gondolom, hogy erre még egy ideig nem kerül sor. Sok vegyes érzelem és gondolat kavarog bennem most is, köszönhető ez részben a média rendkívül szélsőséges és sarkított híradásának minden oldalon. Az alábbi írást így inkább kiindulási pontnak szánom, nem gondolván, hogy ezt a nehéz kérdést egyedül fogom kibogozni. Néhány dolgot azonban tudunk, így ezeket fontosnak tartom megemlíteni és bátorítok mindenkit, hogy ossza meg véleményét, meglátásait és információit a témában.

Elsősorban két területről szeretnék beszélni: arról, hogy miért alakulhatott ki ez a helyzet, illetve, hogy keresztényként mit tehetek, hogy ne a probléma, hanem a megoldás része lehessek.

A miértekre keresve a választ lehet, hogy néhány olvasónak csalódást fogok okozni. Nem tudom ugyanis azt mondani, hogy a menekültáradatot egyértelműen a világot uraló elit indította el, bár közvetve, főleg a nagyhatalmak által indított háborúk és finanszírozott terrorszervezetek révén, nyilván komoly részük volt benne. Függetlenül attól, hogy a tömeges migráció mögött tudatos szervezkedés áll-e vagy sem, a hatalmon lévők igen sok legyet ütnek egy csapásra, tehát így vagy úgy, de a helyzet az ő ügyüket viszi előbbre.

Akárhogyan is indult a dolog, nem állíthatjuk biztosan, hogy az említett elit előre látta volna a polgári lakosság tömeges kivándorlását. Egyedül Isten lát mindent, a háttérhatalom sokszor csak kihasználja a saját destruktív lépései eredményeként kialakult káoszt. Nem állítom, hogy nem lehetett tudatos manipuláció a menekülthullám mögött (bizonyára sokan hallottak már a Kalegri tervről és egyéb elméletekről ezzel kapcsolatban), ugyanakkor nem tartom bölcsnek az általánosítást ebben a kérdésben (sem). Ahogyan nem általánosíthatunk egyetlen etnikum, ország, egyház, stb. tagjaival kapcsolatban, úgy a menekültek sem tekinthetők egy homogén halmaznak. Tudjuk, hogy van köztük, aki tényleg az életéért futott, illetve olyanok is, akik a könnyebb megélhetés reményében vágtak neki az útnak és persze nem zárhatjuk ki, hogy egyesek pénzt kaptak azért, hogy növeljék a menekülők számát, bár erre vonatkozóan semmilyen információ nem áll rendelkezésre és egyetlen még csak hasonló történetet sem hallottam, se a fősodrású, se az alternatív médiában. (Aki tud ilyet, bátran ossza meg!)

Egyesek azon aggódnak, hogy a menekültek miatt anyagi kár éri őket, mások pedig attól félnek, hogy a mára több százezresre duzzadt tömegben terroristák is lehetnek, így elsőként nézzük meg ezt a két kérdést.

Nem akarok segíteni, mert az nekem pénzbe kerül

Segíteni egy másik embernek, legyen szó egyetlen hajléktalanról, anyagilag megszorult jóbarátról, vagy menekültek tucatjairól (legyenek ártatlan áldozatok vagy alvó terrorsejtek tagjai), természetesen anyagi áldozattal jár, azonban az anyagiak vagy azok hiánya nem motiválhat bennünket, amikor mások megsegítéséről van szó.

Jézus azt mondta: “adjatok, és nektek is adnak, jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek.” ((Lukács 6:33))

Azzal a mértékkel mérnek nekünk, amellyel mi mérünk? Milyen mértéket szeretnénk magunknak, ha hasonló helyzetben lennénk?

Tisztában vagyok vele, hogy néhány kiló kenyér vagy ivóvíz szétosztásával nem lehet megoldani a jelenleg fennálló problémát, főleg, hogy a gond nem is igazán vagy nem mindig az élelmiszer hiányában áll, de ez nem is a mi feladatunk. A hajléktalankérdést sem oldjuk meg azzal, ha veszünk egy pohár forró teát vagy meleg ebédet egy utcán alvó embernek, de ha szükséget látunk, és hatalmunkban áll segíteni, tegyük meg. Nem szabad, hogy a számok motiváljanak bennünket. Segítsünk annak, aki az utunkba kerül, és ne foglalkozzunk a statisztikákkal.

Azzal pedig, hogy segítünk egy menekültnek, nem a válság forrását, esetleges céljait vagy a kormány illetve az ellenzék hozzáállását minősítjük. Éppen ellenkezőleg. Azt demonstráljuk, hogy Isten szeretete mindezek felett áll. A szeretet sohasem adja fel1, “mert az Isten szeretet”2, akár egy közeli barát akár pedig egy idegen országból érkező menekült felé nyilvánul meg.

Terroristák a menekültek között?

Ezt, sajnos, nem lehet kizárni. A tapasztalatok szerint azonban komoly terrorszervezet nem így küldi útra az embereit, mivel nem akarja, hogy a határátlépéskor lebukjanak. A terroristák inkább legálisan, útlevéllel érkeznek a célországba.

Persze azt sem lehet kizárni, hogy az elkövetkező hetek vagy hónapok során lesznek terrortámadások a menekültválság által érintett országokban, az pedig szinte garantált, hogy egy ilyen tragédia bekövetkezése esetén az elkövetőket a menekültek közül állítják majd elő. Ezzel pedig az ellentéteket olyan mértékben mélyíthetik el Európában, hogy már az sem fogja érdekelni a közvéleményt, ha utólag kiderül, a menekült-terrorista elmélet alaptalannak bizonyult. Mindenesetre ne dőljünk be a manipulációnak és ne lássunk potenciális terroristát mindenkiben, aki okmányok nélkül lép az országba. Egy esetleges terrortámadás pedig tudjuk, hogy remek ürügyként szolgálhat egyesek számára a káosz, a háború és a biztonság nevében bevezetendő rendőrállami intézkedések terjesztésére, ennek azonban a menekültek éppúgy áldozatai lennének, mint mindenki más.

Összekapcsolva a rászorulók megsegítését a beszivárgó terroristákkal kapcsolatos aggodalmakkal: mi történne, ha utólag kiderülne, hogy egy terroristának segítettünk? Az útmutatásunk elég egyértelmű: “Aki azért tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak.” ((Jakab 4:17))

Jézus pedig ennél is részletesebben megmutatta, hogyan viszonyuljunk azokhoz, akik az ellenségeink vagy legalábbis annak gondoljuk őket:

“Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmat érdemeltek? Nem ugyanazt teszik a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek másoknál többet? Nem ugyanezt teszik a pogányok is?”3

És még a ‘menekült státuszról’ is volt néhány szava:

“Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Gyertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek azt az országot, amely számotokra készíttetett a világ teremtésétől fogva. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok engem, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.”4

Menekültek a Bibliában

Jézus fenti útmutatása mellett az Ótestamentumban is részletes tanácsokat találunk a menekültekkel kapcsolatban. A magyar Bibliákban többnyire jövevénynek fordított héber ‘ger’ szó inkább vendéget vagy idegent jelent, ahogy az Újszövetségben előforduló görög ‘xenos’ is.

A III. Mózes 19:34 ezt mondja:

“Olyan legyen nektek a jövevény, aki nálatok tartózkodik, mintha közületek való bennszülött volna, és szeressétek őt, mint magatokat, mert jövevények voltatok Egyiptom földjén. Én vagyok az ÚR, a ti Istenetek.”

A II. Mózes 12:49 pedig külön kitér arra, hogy “Ugyanaz a törvénye legyen az ott születettnek és a közöttetek tartózkodó jövevénynek”. Vagyis az ország törvényei a menekültekre is vonatkoznak.

Valószínűleg ez az a pont, ami sok ellentét forrása, hiszen a híradásokban elég gyakran látunk tüntető, helyenként vandál menekülteket, ami persze nem helyes és komoly ellenérzést vált ki a honpolgárokból, hiszen hálátlan hozzáállásnak minősíthető. Azt persze nem tudjuk, hogy ezek spontán alakultak ki, vagy netán itt is külső szervezkedés, bujtogatás áll a háttérben, hiszen a menekültek okozta káoszt nemcsak a nemzetközi elit, hanem a helyi politikai erők is bizonyára szívesen kihasználják.

Jézus után János apostol is említi a ‘menekülteket’, amikor egyik levelében ezekkel a szavakkal dicséri Gájuszt:

“Szeretett barátom, hűségesen jársz el mindenben, amit a testvérekért és az idegenekért teszel.”5

Néhány statisztika
– A második világháború óta először 2013-ban lépte át az 50 milliót a menekültek száma a világban.
– A jelenlegi európai menekültválság mértéke nem éri el az 1990-es évek első felében tapasztaltakét. Akkoriban a kétpólusú világrend felbomlása miatti helyi válságok, a délszláv háború és a ruandai népirtás a mainál is nagyobb arányú menekülthullámot eredményeztek.
– A hullám 1992-1993-ban tetőzött: akkoriban az EU tagállamaiban 3,5 millió menekült élt, szemben az utóbbi esztendők 1,5 millió körüli számával.
– A menedékkérők száma viszont 2006 óta nő az EU-ban: az akkori évi 200 ezerről 2014-re 626 ezerre emelkedett.
– A világ menekültjeinek 86 százaléka ugyanabban a térségben marad, mint ahonnan útnak indult, és csak 14 százalékuk jut messzebbre. Ők jellemzően a jobb státusú, tehetősebb, élelmesebbek menekültek.
(forrás)

A legnagyobb probléma

A legnagyobb problémát abban látom, hogy a menekültválság az elmúlt években soha nem látott mértékben osztotta meg a magyarokat és Európa lakosságát.  A közel-keleten indított konfliktusok és a nyugat által pénzelt terrorszervezetek segítségével nemcsak a harcok által érintett országokban, hanem Európában is egyre kaotikusabb állapot alakult ki. Sokan félnek a pályaudvarokon és határ menti településeken kialakult helyzetet látva, a híradások pedig rájátszanak ezekre a félelmekre. Tapasztalatból tudjuk, hogy a lakosság félelmeire a biztonsági intézkedések szigorítását kapjuk válaszként, így érdemes ezt a helyzetet is hittel megközelíteni. Ez nem azt jelenti, hogy nem szabad a kérdésről objektívan kommunikálni vagy figyelemmel kísérni a történéseket, de tartsuk észben, hogy minden nehéz helyzet egyben lehetőség is arra, hogy Isten királysága új életeket érintsen meg.

Hogyan segíthetünk?

Egy pohár víz vagy egy tál étel felajánlása mellett leginkább úgy, ha felebaráti szeretettel viseltetünk mások iránt, és itt most nemcsak a menekültekre, hanem azon honfitársainkra is gondolok, akik például tőlünk eltérően gondolkoznak a kialakult helyzetről. Az emberek egymásnak ugrasztása ugyanis az ördög egyik legfontosabb célkitűzése, ami olyan mértékben sikerült neki a jelenlegi helyzetben, hogy lassan jó barátok és családtagok is egymásnak esnek.

Az egyik legnagyobb segítség, amit nyújthatunk tehát, ha mi magunk nem dőlünk be ennek a taktikának. C.S. Lewis nagyon bölcsen definiálta a módszert:

“Az ördög minden hibát párokban, ellentétpárokban helyez el a világban, és mindig arra biztat bennünket, hogy jó sokat törjük a fejünket, vajon melyik a rosszabb. Arra számít ugyanis, hogy az egyiket olyannyira nem kedveljük majd, hogy könnyűszerrel belekergethet a másikba. De ne engedjük magunkat bolonddá tenni! Tartsuk a célt szemünk előtt és haladjunk egyenesen át a két hiba között. Csak azzal kell törődnünk, hogy mindkettőt elkerüljük.”

Ne a politikai propaganda alapján próbáljuk hát megítélni a helyzetet! Egy-egy apró jótéteménnyel nyilván nem leszünk képesek megváltoztatni a világot, egy-egy ember világát azonban igen! Magánemberként és keresztényként, próbáljunk hát erre összpontosítani és semmilyen körülmények között se tekintsünk félelemmel a helyzetre, hiszen “nagyobb az, aki bennünk van, mint az, aki e világban van.”6.

Olyan sok minden nem tisztázott még a kialakult helyzettel kapcsolatban, hogy a szálakat kibogozni talán soha nem leszünk képesek, legalábbis nem ebben az életben, de a tisztán, vagy tisztábban látás érdekében megpróbálhatjuk összetenni ismereteinket. A poszt alatti hozzászólásokban például összegyűjthetnénk, hogy ki mit tapasztalt személyesen, illetve mit gondol a helyzettel kapcsolatban. Szeretetben.

– Thea

 1. I. Kor. 13:8 []
 2. I. János 4:8 []
 3. Máté 5:43-47 []
 4. Máté 25:34-36 []
 5. III. János 1:5 []
 6. I. János 4:4 []
Előző posztKövetkező poszt

397 hozzászólás

 1. Üdv Mindenkinek!
  Eddig csak olvasgattam a cikkeket, de most úgy gondoltam írok pár sort a témához. A jelen cikk, amit Thea írt, szerintem jó összefoglalás, mondjuk úgy, jó iránymutatás lehet, hogy mit tehetünk, mit tegyünk egyénenként, ha keresztény emberként akarjuk megközelíteni az adott helyzetet. Ezzel úgy rendben is volnánk, ami engem aggaszt, az az, hogy valahogy ezt az egész problémát az emberek elé adják tálcán, jól összekuszálva, hogy még véletlenül se lehessen az egészből kibogozni semmit sem. Egy problémát pedig így nehéz kezelni. Ennek eredménye általában az, hogy az egyének mástól várják a probléma megoldását (abban bízva, hogy aki jártasabb az adott témában vagy jobban átlátja a dolgokat, jobb döntést hoz, VAGY egész egyszerűen a túl bonyolult dolgokkal nem akarnak foglalkozni). Így aztán tényleg bármit le lehet nyeletni majd az emberekkel. A végső cél pedig nyilván ez. Káosz teremtése – kétségbe esés kiprovokálása – majd a “megoldás” tálalása. Ezek alapján pedig én úgy vélem, hogy igenis szervezett ez a “menekült” áradat. Néhány gyanús körülmény még tovább erősíti bennem ezt a gondolatot:
  – Eredetileg a szír polgárháború menekültjeiről volt szó. Majd lassan, szinte napról napra jöttek a kisebb-nagyobb kiegészítések, hogy nem csak szírek jönnek, hanem afgánok, pakisztánok vannak a bevándorlók között (meg még ki tudja kik). Na azért az ha valaki fog egy atlaszt, ránéz a világtérképre, akkor láthatja, hogy azért ez nem kis távolság amit meg kell tenni. Egy ilyen úthoz pénz kell (nem kevés), felszerelés és terv (alapos, kidolgozott). Ezek szerint több millió ember rendelkezett ezzel. Én úgy gondolom, nem…
  – A bevándorlók célja Európa, főként Nyugat-Európa. Nos, ha én menekülnék egy háború elől, egy olyan közeli helyet keresnék (minél gyorsabban odaérjek), ahol béke van, nagyjából olyan kultúrával rendelkezik, mint amivel én, és próbálnék miharabb beilleszkedni (pl.: betartom a helyi szabályokat és nem próbálok meg diktálni). Az atlaszra tekintve látható, hogy vannak közelebbi országok is erre a célra. DE valamiért a fő cél Nyugat-Európa. Vajon miért?
  – Statisztikailag (ha igaz) a bevándorlók nagyon nagy része középkorú férfi. Miért lehet ez? Véletlen lenne? Nem hinném.
  – Az európai államok, mondjuk úgy az EU reakciója. Nos, hát ez aztán a legfurcsább. A jelen állapot szerint úgy néz ki, mintha nem lettek volna erre felkészülve, nem tudtak volna róla (legalábbis a médiákból ez jön le). Ezt én nem veszem be. Egyrészt a bevándorlók nem ide teleportáltak, tehát már lehetett tudni, hogy jönnek. Másrészt léteznek erre az országoknak szervezeteik. Most meg össze-vissza nyilatkozgatnak, naponta ellentmondásba ütközve, a tagországok egymást hibáztatva (mondjuk baki az volt elég bőven).
  – Nem védheted meg a határodat. Hát ezen döbbentem meg a legjobban. Egy országnak mindenkit be kell engednie, aki menekültnek mondja magát??? A határ azért van, akár országhatár, akár egy egyszerű parcella kerítése, hogy kijelölje, ki annak a tulajdonosa. Azon átlépni pedig engedéllyel lehet. Most gondoljunk bele: egy bevándorló bemászik valakinek az udvarára (átlépi a földrészletének határát), ott letelepszik és a tulaj nem mondhatja neki azt, hogy ezt most ne? Van egy szabályrendszer amit be kellene tartani, ha egy ország (itt jelenleg egy államközösség) határán belülre lép valaki. Nem épp szép és békés jövővel kecsegtet, ha már a belépéskor, a szabályokra fittyet hányva jönnek be az emberek. Persze következmény nincs. Mire buzdít ez? A média meg csak szítja a feszkót, hogy ilyen meg olyan rossz a határzár, meg át lehet rajta vagy alatta mászni. Persze, hogy át lehet, de nem lenne szabad.
  Én úgy gondolom, hogy minden országnak maximum annyi menekültet kell befogadnia, amennyit kezelni (értsd: megfelelő életkörülményeket biztosítani) tud. Azon túl esztelenség.

  1. Kedves Invisible!

   Én is így gondoltam, de nem fejtettem ki ennyire részletesen, és jól, mint te, de sajnos azt a választ kaptam, hogy egy keresztény ember nem gondolkodhat így.

   1. Kedves Érdeklődő!

    Egy keresztény ember, hogy gondolkodhat, azt nem írták meg Neked válaszban? (átfutva az oldalt nem találtam)

    1. Kedves Invisible!

     A hazánk megvédése nem a mi dolgunk, a jövevényeket be kell fogadnunk, most ennyi ami hirtelen az eszembe jut, csak egyedül Ida volt, aki értette, miről beszélek.
     Én is segítek azon aki rászorul, de itt, ebben az esetben úgy nézem ,hogy a többség nem menekült, és minden úgy van, ahogy írod.

    2. Szerintem pedig éppen a keresztényeknek kellene józanul gondolkodniuk. Keresztényként mindenki tegye meg amit tud, amire módja van, de ne akarjon egy pár 10 ezres közösség 10 millió emberre rákényszeríteni olyasmit, amit az nem tud, vagy akar megtenni. Ha én nem tudom a házamba, lakásomba fogadni őket, és gondoskodni róluk, akkor ne akarjam azt ráerőltetni másokra, hogy közösen tegyük meg. Erre mondják azt, hogy ne a más farkával verjük a csalánt…!

    3. Persze a jövevényeket be kell fogadnunk! Ezt írja a Biblia is. DE! hosszasan ecseteli, hogy a jövevényeknek miben kell eleget tenniük: körül kell metélkedniük, és be kell illeszkedniük. A körülmetélkedés számomra egyszerre jelenti a helyi politikai és vallási törvények befogadását.

     Úgy érzem, igencsak az elején vagyunk még ennek a menekültügynek, de már most látható, hogy nem céljuk a helyi törvények befogadása. A kiosztott bibliák is a szemétben kötöttek ki… És mi lesz ezután???

     Nem mondható el róluk, szerintem, hogy igei értelemben jövevények! Ettől függetlenül természetesen bármelyiken segítenék, ha bajba kerülne….

   2. “Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” parancsolat arra szólít fel bennünket, hogy magunkat is legalább annyira szeressük, mint felebarátainkat.

    Ha itt minden menekülőt befogadunk, és ha lehet hinni Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőnek, akkor még 10milliókra is számíthatunk, akkor attól össze fog omlani Európa. Most azzal ne számoljunk, hogy az iszlám végcélja az, hogy uralmuk alá hajtsák a hitetlen világot. Csak nézzük azt, hogy gazdaságilag mit jelent ez? Szerintetek??? Hát így is tele van problémával Magyarország is….

    És bűntudatot ébresztenek bennem, hogy nem szeretem eléggé a bevándorló embertársaimat. De igen szeretem, és teszek értük, mert imádkozom értük, de ne feledkezz meg magadról sem, mert az Úr 50-50%-ban határozta meg, hogyan oszd meg szeretetedet felebarátoddal!! Ha saját magad kárára szereted felebarátodat, az legalább olyan komoly bűn Isten előtt, mint ennek a fordítottja!!

    Józanságra, bölcsességre van szükségünk!

    1. Kedves FERI!

     Igen, a jövevény az, aki hozzánk adja magát ( nálunk akar élni), és elfogadja a helyi törvényeket, és szokásokat . Ezeket eddig is befogadta az ország, és most sincs ez másképpen.
     A szeresd felebarátodat, …, pedig arra is vonatkozik, hogy azokat is, akikkel egy földi nemzetbe helyeztettél. Nem lehet csak úgy “vallásoskodni”, hogy…, jaj, hát az ige azt mondja…! És jaj… szegények, már mennyi pénzt költöttek arra, hogy idejussanak, és még a papírjaikat is elvesztették útközben, …meg mind január elsejei születésű, és szír …. ( még talán az a néger is) , és mennyit szenvedtek már otthon, és nagyon félnek, .. és csak kínjukban röhögik ki a rendőröket a határnál, …, meg jaj, csak azért jöttek határsértőként, mert annyira megijedtek, hogy csak úgy vaktában elkezdtek szaladni, és valahogy itt kötöttek ki, meg stb…!
     És igen, azt is mondja az ige, hogy azokra is tekintettel kell lennem, szeretnem őket, és ellenük semmi “szervezkedést” se csinálni, amiből számukra kár keletkezik, keletkezhetik, akik szűkebb tágabb környezetemben élnek.
     Egyébként a szamaritánus történetet is, ha valaki figyelmesen elolvassa, arról szól, hogy az illető bekötözte a sebeit, elvitte az első fogadóházig, és ott a gazdának pénzt adott a költségeire, és megkérte, hogy amíg fel nem épül, ápolja. Illetve, ha esetleg valamit még költ rá a magáéból, akkor az visszafelé jövet megtéríti neki. Vagyis, nem azt tette, hogy felkapta az útról, és elvitte a fogadóba, és nem azt mondta, hogy ” találtam ezt az embert az úton, itt van, és gondozd, mert én annyira jó keresztény vagyok, hogy szánakozok rajta…! Ha, aki szánakozik nem tudja azt megtenni, hogy segítsen neki az övéből, akkor a másokéból ne akarjon, mert arra nincs joga.

     Egyébként meg ez a helyzet csak egy trójai faló szituáció.

 2. Egyébként egyáltalán nem meglepő és váratlan ami történik – inkább csak kissé hihetetlen tűnik hogy tényleg megtörténik.
  A XIX. sz. végén az Új Világrendet és a XX.sz -ot megtervező szabadkőműves – Illuminátus vagy nevezzük aminek akarjuk – csapat tagjai mint Cecil Rhodes, Albert Pike vagy Herzl Tivadar és tettestársaik 3 világháborút igértek nekünk,
  ennyit láttak szükségesnek a globális társadalom általuk elképzelt formájának létrehozásához.
  Az eső kettő lezajlott, történetüket ismerjük a harmadik pedig amelynek ugyebár az iszlám világ és az európai értékrend között kell kibontakoznia úgy tűnik mostanság fog beérni – jól láthatóan ennek előkészítése zajlik, a néptömegek “kondícionálása” már-már diabolikus erejű.
  A jellegzetesen Illuminátus tézis -antitézis-szintézis (egyszerűbben fehér-fekete ellenpólusok) oldalak felépítése zajlik – amelyek a megfelelő pillanatban majd összecsaphatnak, s ebből jön létre a kívánt végeredmény.

  Készüljetek, mert benne vagyunk a lecsóban, egyenesen a közepében – jó magyar szokás –
  vagy inkább karmikus végzet szerint, már nem sok idő és csőstül ömleni fog a sz*r.
  Rövidesen élőben végignézhetjük a jelenések könyve záróakkordjait – ami azért valljuk be nem kispálya! 🙂
  ———————————————————————-
  “Arab vezér, Mars, Nap, Vénusz az oroszlánban.
  Az egyház uralma a tengeren összeroskad,
  Perzsia táján közel jó egymillió készen
  Bizáncot, Egyiptomot kígyókkal(?) megtámadni.”

  “Béke közeleg egy oldalról és háború
  Soha nem volt szorongatás ilyen nagy,
  Sírnak férfiak és asszonyok, ártatlan vér a földön,
  És ez lesz Franciaország egész széltében.”

  “Tűz a levegőégből a királyi épületre,
  Midőn a háború fénye alábbhanyatlik,,
  Hét hónap nagy háború, gonosz emberek halála,
  Rouen, Evreux a királynak nem fog hiányozni.”

  Nostradamus

 3. Nagyon is elbírom képzelni, hogy ez igaz. http://www.rt.com/news/269785-isis-not-strong-barak/?
  Szóval hagyjuk már ezeket a “nagyon kemény, legyőzhetetlen ellenfél”és amit most utoljára olvastam Hatodik Lenin jóvoltából a válasz.hu-n “Ezért fél mindenki beavatkozni Szíriában,… mert a pszichopaták rettenetesen ijesztők.” című Iszlám Állam magasztalásokat.
  Érdekükben áll fenntartani ezt a helyzetet, ezért is ilyen jó a mainstream PR-juk. A kutya sem tartana tőlük(tudatlan állampolgárokra gondolok, nem a fegyveres erőkre), ha a fősodrású média nem reklámozná őket orrba-szájba.

  1. Kedves Ida!

   Köszönöm, hogy válaszoltál, jókat tudnék beszélgetni veled, de így nyilvánosan nem teszem, mert csak rossz irányt venne, látva az eddigi menetet.
   Azért még be fogok nézni az oldalra, de nem valószínű, hogy reagálni fogok, akármi is legyen a téma, pedig jó lett volna egy jó társaságban arról elmélkedni, ami érdekel, és ha van valami, amit nem értünk, vagy nem egészen úgy, akkor barátian megbeszélni.
   Isten áldjon téged, és minden igaz embert!

   1. Kedves ÉRDEKLŐDŐ!

    Ha regisztrálsz a “klub” oldalon ( itt a blogon fent), akkor akár ott, akár privátban beszélgethetünk. Azt az oldalt nem kedveli annyira a Sátán. De, ha gondolod email-ben is beszélgethetünk. b.b.ida @ freemail.hu

    Tudom, hogy zavaró a dolog, de ne engedd magad befolyásolni a sötétség erői, beszédei, és cselekedetei által. Kevés ideje van már hátra, és egyre több mindent fog elkövetni, hogy Krisztusból kimozdítsa azokat a keresztényeket is, akiket eddig még nem tudott elkapni. Mert nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, még akkor se, ha testen, és véren keresztül történik a támadás. Ezért maradj velünk, és próbálj meg ne törődni ilyesmikkel. Hiszen Sátán csak olyasmi ellen tombol, ami Istentől van.

    Isten áldjon !

    1. Szerintem is kevés az ideje már,egyre többen jönnek rá a félrevezetésekre.
     Mostanában öklendezi ki az emberiség az elmúlt évezredekben,évszázadokban és évtizedekben torkukon legyömöszölt sötét tanítások következményeit.
     Az emberi rossz tulajdonságokat,bizonytalanságokat használja ki az ördög,no meg a bálványimádat.Isten a bankokban, adóhivatalban vagy bármelyik állami hivatalban csak istentelen törvényeket és kőszívű embereket lát még most,mert önző vezetőiket követik(tisztelet a kivételnek)pedig Isten a tiszta szívű embereket keresi,mert a szíveket tapogatja.
     Minden népnek a saját földjén kellene maradni,és ott rendet rakni.
     Mi lenne,ha az emberek eldobnák a pénzt vagy pénzükből tiszta vetőmagokat,palántákat vásárolnának,vagy csak simán visszaadni a bankoknak a pénzt,Isten úgysem ismer bankot,a Földet ingyen adta az embereknek.onnantól kezdve a sötét erőknek vége.

    2. Kedves István!

     – Nagyjából jól látod a dolgot, csak azt felejted el, hogy Isten adott időt Sátánnak is arra, hogy bebizonyítsa, hogy “mit tud.”
     Ez az idő egyrészt nem telt le, ezért Sátán még garázdálkodhat a földön, megvakíthatja, elhitetheti az emberiség azon részét, akik nem akarnak az Örökkévaló Isten fennhatósága alatt élni.
     – Másrészt, mivel Sátán szellemi teremtmény, ezért Sátánt fogságba csak egy másik szellemi teremtmény, – az Úr Jézus Krisztus – ejtheti. (Hús, vér ember erre képtelen, hiszen az ember Krisztus nélkül maga is a Seol foglya maradna.)

     Szeretettel: Erika

   2. Na ja,..hozod a formádat….
    “Mert nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, még akkor se, ha testen, és véren keresztül történik a támadás.” Ida 2015/08/05 13:12

    “Viszont van a világi hatalom ( amelyet ugyancsak Isten adott ), akinek test és vér ellen is kell tusakodni, ha szükséges?! ” Ida, 2015/08/26 13:49

    1. Igen, így van! Szerencsére ÉRDEKLŐDŐ tudja, és érti, hogy miről beszélek, és beszéltem!

    2. “Na ja,..hozod a formádat?.”
     ?Mert nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, még akkor se, ha testen, és véren keresztül történik a támadás.? Ida 2015/08/05 13:12″

     Ez a Bibliából van, és a Krisztus követőire vonatkozik szellemi értelemben!

     ?Viszont van a világi hatalom ( amelyet ugyancsak Isten adott ), akinek test és vér ellen is kell tusakodni, ha szükséges?! ? Ida, 2015/08/26 13:49″

     Ez pedig a világi hatalomról és annak működési módjáról szól, testi-fizikális értelemben!

     Adrián, neked ebben van valami ellentmondás?
     Vagy túl nagy benned a gyűlölet, és nem látsz tőle?

    3. Anikó,
     A második általam ideidézett mondatot ezek szerint tényleg félreértettem, mert rosszul emlékeztem, de ez semmit sem változtat azon a tényálláson, hogy Ida folyton a migránsok, a menekültek, a szerinte test és vér ellenség ellen agitált.
     Azért is tarom nevetségesnek illetve képmutatásnak ezt a hirtelen “keresztény” felindulást, mert ezenkívül annyi minden más van még a világban, Európában ill. Mo.-gon, amik mind-mind a keresztény hit folyamatos lerombolásáért felelősek….és amelyek furcsa módon nem vált(ott) ki belőlük ekkora felháborodást, tiltakozást.
     Ezért kérdeztem egyszer, hogy mitől a fenétől veszélyesebb egy muszlim bevándorló, de tőlem legyen akár 10 millió is, egy másik sok-sok milliós nagyságrendű ateistáktól, evolucionista beállítottságú európaiaktól, vagy egy államilag támogatott és kötelezően előírt istentelen oktatási rendszerhez képest, amelyben ugyancsak kötelezően, ma már a jógát is tanítják a gyermekeinknek?
     Jah, hogy valakik bogarat ültetett a fülükben, hogy ezek az emberek jelentik számunkra az igazi veszélyt? Értem.
     Tudod mit? Csak sajnálni tudom az ilyen könnyen megtéveszthető, manipulálható keresztényeket.
     De itt az 1 millió dolláros kérdésem is, amit nem tudok kikerülni. Miért lehet őket ilyen könnyen megtéveszteni? Nem én állítom ezt, hanem a tetteik nyilatkozataik azok, amelyek tanúskodnak ellenül. És én itt elsősorban az olyan keresztényekre gondolok, akik nap mint nap a Bibliát olvassák, akik folyton abból idézgetnek és tanítanak,…és akik ugyancsak gyakran hivatkoznak a Szentlélek vezetésére. Hogy van ez? Mondja már meg valaki nekem….

    4. Szerintem,ha elengednénk a tv által közölt manipulatív híreket,a pénzt(mert Istentől ingyen kaptuk a Földet),a kártyáinkat(mert Isten tudja,hogy kik vagyunk),a legtöbb vallási és politikai megosztottságot,és a felsőbbrendűségi érzést mások felett,és a birodalmi hódításokat más népek kárára,az összes rossz emberi tulajdonságot,és kizárólag Isten Királyságát tekintenénk teljes szívünkből,hitünkből,hogy megérkezzen,(Jézus is csak Istenre gondolt,ezért ő mutatta az egyetlen utat),akkor már most megtörténne,amit mindannyian igazából keresünk,és az ördög minden démonával eltávozna.Ja és szerintem kellemesen hangzó szavakat kellene használni,hogy mégegyszer be be ne hívjuk őket.Jézus egymaga legyőzte az ördögöt mindannyiunkért,mi a Földön többmilliárdan már meg is tudjuk semmisíteni.

    5. Te, ADRIAN! Mik azok a tettek, és nyilatkozatok, amik tanúskodnak ellenem? Pl: …? Idézzél már kérlek ide legalább 1-et, amiben pl agitálok, és amiben teljesen tettenérhető az, hogy engem mások befolyásoltak, megtévesztettek! És azt is, hogy pontosan kik azok?! Meg a tettekről is, ha írnál valamit, hátha emlékezetkiesésben szenvedek, és nem emlékszem valamire…! ( Persze ezt már egyéb témában, és alkalmakkor is kértem tőled, hogy idézd tőlem azt/azokat, ami/k a vádjaid alapja/i, de eddig soha, semmikor nem tetted meg, hanem egyszerűen figyelmen kívül, és válasz nélkül hagytad, és megpróbáltál ráugrani egy másik olyan mondatra, vagy témára, amit még megérteni se sikerült neked. ( Persze személyeskedésekkel, és vádaskodásokkal!) Továbbá ígértél még egyéb témákban is konkrétumokat, de az is elmaradt…! Inkább azt erőltetnéd, és ne olyan mondatokba belekötni, amiket még meg se tudsz érteni. )
     Azt pedig, hogy pl, a jelenlegi “menekült” helyzetről, az a véleményem, látásom, hogy az egy ismert hatalom által szervezett, burkolt terrorista támadás az EU ellen, és, hogy milyen okból történt, már akkor elmondtam, amikor még nem voltak erre utaló bizonyítékok, és amikor még senki nem beszélt erről sehol. ( Még, ha nem is pontosan ezekkel a szavakkal fogalmaztam meg!) A többi általad említett témában is elmondtam a látásomat akkor, amikor ez ezen a blogon felmerültek ( vagy az üzenőfalon, vagy a cikk alatt) , csak esetleg te nem olvastad azokat. Ez viszont nem változtat a tényen.
     De igazából úgy néz ki, hogy eddig az én látásom igazolódik, és mintha nem én lennék megtévesztve valakik által. A szellemi dolgokról ne is beszéljünk, mert azokat eddig se értetted! Igaz mást se! ( Persze attól még nagyon sajnálhatsz, hogy nem neked hiszek, és így meg vagyok tévesztve, és befolyásolva vagyok! Tudom, hogy szerinted ez azért van, mert a Sátán engem megtévesztett ezzel a női emancipációs dologgal, és ezért “elszállt fejjel” azt gondolom magamról, hogy esetleg van annyi eszem ( holott Isten nem a gondolkodásra teremtette a nőt, és ezért jótanácsod alapján nem is kellene ezt a dolgot erőltetni…) , hogy nélküled ( vagy esetlegesen más férfiember nélkül is) meg tudom különböztetni még talán a bal kezemet is a jobbtól.. ! Mert te nem vagy, nem lehetsz megtévesztve, mint az egyértelműen állítod most is magadról! Azért is sajnálhatsz persze, hogy nem a te általad a kezembe adott iránytűt használom a szellemi, vagy világi dolgok megismerésére, hanem továbbra is maradok Isten igéjénél, és a Szent Lélek vezetésénél. Bocs, de ez így is marad ezután is! Próbáld meg feldolgozni, és együtt élni ezzel, és próbálj meg ezután már valami értelemmel is bíró dologról beszélni! )

    6. Kedves ISTVÁN!

     Még nem azt a kort éljük, ahol ez megvalósítható lenne. Most a földön együtt élnek a sötétség gyermekei, és a világosság gyermekei. Ezért a sötétség cselekedetei is megvannak, és a világosságé is. És csak Krisztus tudja átvinni az embereket ( akik akarják) a sötétség birodalmából a világosság birodalmába. Ugyanis ahhoz új szívre van szükség ( mert a régiben nincsen semmi jó), és ahhoz csak a Szent Lélek általi újjászületés által juthatunk. Ezért, amit te írsz, csak akkor történhetne meg, ha minden ember megtérne. Keresd Jézust!

    7. Itt van a legalább 1, amiben agitálsz, és amiben teljesen tetten érhető az, hogy téged mások befolyásoltak, megtévesztettek. És ezt te akkor el is ismerted. Idézem: “Ezek szerint a hír nem igaz, illetve túl lett spirázva! Volt már, és van ilyen!”

     IDA
     2015/08/26-08:12
     ?Több száz afrikai bevándorló támadt a rendőrökre Milánóban, miután tüntetést kezdtek a lakhatási körülményeik miatt, és útzárat emeltek a város egy közlekedési csomópontján.

     A Reuters beszámolója szerint több mint 300 bevándorló gyűlt össze egy tüntetésre, ahol követelték a jobb életkörülményeket, valamint, hogy a hatóságok adjanak nekik letelepedési és munkavállalási engedélyt. A migránsok egy a közelben lévő nyílt menekülttáborban hónapok óta várakoznak a regisztrációra és személyazonosságukat igazoló dokumentumaik kiállítására.

     Az afrikai migránsok amiatt kezdtek tüntetést, mert nincsenek megelégedve a menekülttábor körülményeivel. A megmozduláson ?ez az otthon nem jó?, és ?dokumentumokat, dokumentumokat? rigmusokat ismételgettek, majd útzárat emeltek, hogy blokkolják a város közlekedését. A rendőrök az összecsapás során visszaterelték a bevándorlókat a menekülttáborba?.?

     ?A bevándorlók által kezdett zavargások egyre gyakoribbá válnak Európában. Csehországban szintén történtek összecsapások a menekülttáborok környékén. Magyarországon a debreceni menekülttábornál történt az első zavargás, ahol több száz, botokkal, késekkel felfegyverzett bevándorló kukákat gyújtogatott, parkoló autókat vert szét. Németországban szintén gyakoriak a zavargások, és az elmúlt évtizedek során toleránsra nevelt német lakosság olyannyira megelégelte a kialakult helyzetet, hogy már két alkalommal gyújtották rá a bevándorlókra az átmeneti menekültszállást.

     Mint az korábban jeleztük, Magyarországon a liberális média amiatt támogatja a bevándorlást, mert a tél kezdetén a balliberális ellenzék szociális alapú zavargásokat próbál majd kiprovokálni Budapesten. Ebben segítségükre lehetnek azok a Facebook-csoportok, melyeket jelenleg a bevándorlók megsegítése céljából építenek, a tél kezdetén azonban egyik napról a másikra is képesek lesznek mozgósítani a bevándorlókat, ha a kormány addig nem teszi zárttá az ország összes menekülttáborát?.? Forrás: hifo.ru

     Agitál
     meggyőz, rábeszél, unszol, izgat, lázít
     Eredete: latin

    8. ADRIAN!

     Az egy nyilvános híroldalon található hír volt, amit betettem, mint egy aktuális problémáról adott híradást, amely most , az utolsó időkben fontosnak mondható. És amelyről kiderült, hogy nem volt teljesen igaz, illetve fel volt tupírozva ( persze az utólag előkerült videóról se tudjuk, hogy nem lett-e megvágva, átdolgozva…!?). De ezt, mások is elolvashatták volna ugyanott is, és ők is feltehették volna ide. És ez csak egy hír megosztása lett volna akkor is, és nem agitálás, befolyásolás, és hasonló! Annak idején te is tettél fel linkeket, amelyekről én azt gondoltam, hogy találtál valami figyelemfelkeltőt, és megosztottad azt velünk, ránk bízva, hogy mit gondolunk róla. Eszembe nem jutott, hogy agitálni, meggyőzni, megtéveszteni, vagy fene tudja mit akarsz vele…!

    9. Ida,
     “Továbbá ígértél még egyéb témákban is konkrétumokat, de az is elmaradt?” Milyen konkrétumokat ígértem és mivel kapcsolatban ?

     “Azt pedig, hogy pl, a jelenlegi ?menekült? helyzetről, az a véleményem, látásom, hogy az egy ismert hatalom által szervezett, burkolt terrorista támadás az EU ellen, és, hogy milyen okból történt, már akkor elmondtam, amikor még nem voltak erre utaló bizonyítékok, és amikor még senki nem beszélt erről sehol. ( Még, ha nem is pontosan ezekkel a szavakkal fogalmaztam meg!)” Milyen bizonyítékok vannak most és mire is pontosan?

     “De igazából úgy néz ki, hogy eddig az én látásom igazolódik, és mintha nem én lennék megtévesztve valakik által. ” Milyen meglátásod igazolódott?,…mert erről is lemaradtam.

     “A szellemi dolgokról ne is beszéljünk, mert azokat eddig se értetted! Igaz mást se!” Például?

     “Tudom, hogy szerinted ez azért van, mert a Sátán engem megtévesztett ezzel a női emancipációs dologgal, és ezért ?elszállt fejjel? azt gondolom magamról, hogy esetleg van annyi eszem ( holott Isten nem a gondolkodásra teremtette a nőt, és ezért jótanácsod alapján nem is kellene ezt a dolgot erőltetni?) , hogy nélküled ( vagy esetlegesen más férfiember nélkül is) meg tudom különböztetni még talán a bal kezemet is a jobbtól..”

     Igen, tényleg őszintén sajnállak téged Ida. Sátán csúnyán megtévesztett szellemileg, amikor egy olyan kérdésre, hogy kb. mikorra várod az AK megjelenését, te 1 azaz egy évet mondtál. Általában ritkán tudnak meglepetést okozni nekem az emberek, de te neked akkor sikerült.
     Ida, téged sátán egy Csipkerózsika álomba ringat és te ezt észre sem veszed.
     Mint mondtam már, sátán pont az ilyen “már a végidőkben járunk”, “az Antikrisztus bármelyik pillanatban színre léphet”, “Jézus eljövetele már itt van a sarok után, Hallelujah!” hirdetők, hamis prófétáknak, hamis tanítóknak köszönhetően, éri el azt hogy a jövőben csúfolkodók támadnak és ezt mondják majd: Hol van az ő eljövetelének ígérete?

     “Azért is sajnálhatsz persze, hogy nem a te általad a kezembe adott iránytűt használom a szellemi, vagy világi dolgok megismerésére…”
     Ida megismétlem még egyszer. Az iránytű amit felajánlottam itt mindenkinek, akkorra amikor tisztán szeretnének látni valamiben, valakikkel kapcsolatban abban, hogy azok a személyek vajon mit vagy kit is hirdetnek igazából, miközben tanításaik közben az emberek felébredését sürgetik, az volt, hogy olyankor az evangélium hirdetésének is el kell hangzania. Aki úgy tanítanak a világ dolgairól, problémairól, hogy csak a titokzatos gonosz emberekből álló háttérhatalmat hibáztatják és említést sem tesz a bibliáról és a bibliában leírtakról, azaz nem egy biblikus perspektívából magyarázza a dolgokat azok nem Isten szolgái, hanem a sátáné. Aki szereti az Urat az hirdeti is azt. Ha meg nem szereti, nem hirdeti. Na ez az én iránytűm. És ez egy igen egyszerű iránytű. Persze ezenkívül van egy, az egyházakban belüli megtévesztés is, ahol ott is Istent, Jézust és a Bibliát hirdetik, csak egy kicsit másképp. Ilyen “tanítások”
     is vannak, de ez egy másik, egy külön történet.
     ettől még lehet olyanokat is hallgatni, akik valójában nem a Teremtőt szolgálják, de azokat elsősorban tanulságként kell másoknak ajánlani, elmagyarázva a dolgokat és nem pedig ahogyan például te is tetted nem rég, amikor Jakab István egyik műsorát, amelyben a világ nagy problémáiról beszélgetett vendégével, jó anyagként reklámoztad,…miközben te is tisztában vagy vele, hogy a tapasztalatlan, a még újjá nem született olvasóknak nem az ilyen “zsidó bankárok jelentik a problémát” tanításokra van szükségük. Ha visszaolvasod az akkori hozzászólásomat látni fogod, hogy tulajdonképem ugyanezt próbáltam elmagyarázni, ami a az “iránytű” kérdést illeti.
     Máté 6:24 “Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.”

     Nem tudom, hogy a leírtak mennyire fognak értelmesnek számítani nálad, de most ezt sikerült össze-körmölnöm neked.

    10. Kedves Adrian!

     “De itt az 1 millió dolláros kérdésem is, amit nem tudok kikerülni. Miért lehet őket ilyen könnyen megtéveszteni?”
     “…hivatkoznak a Szentlélek vezetésére. Hogy van ez? Mondja már meg valaki nekem?.”

     Amennyiben benned van a Szentlélek, hogyan kérdezhetsz ilyet?

     Kérdésekre konkrét válasz van a Bibliában.

    11. Kedves Anikó,
     Amennyiben benned van a Szentlélek, hogyhogy nem ismersz fel egy költői kérdést? 🙂

    12. ADRIAN!

     Én az iránytűről kapcsolatos mondandódat , amit a kezünkbe adtál, már akkor is értettem, hogy mire érted. Erre írtam neked, a világi műsorral kapcsolatban, amit írtam. És, hogy az eklézsia dolga az evangélium hirdetése… stb. Az pedig, hogy mikorra gondolom AK fellépését…?! Én úgy látom, hogy esetleg még 1-2 év. ( A csúfolódók már most is itt vannak, hiszen az egyház/eklézsia eddig is mindig várta az Úr visszajövetelét, mert Ő a Vőlegény, akit a menyasszony türelmetlenül vár! Eddig nem történt meg, de ami késik, az nem múlik…! De előtte még azoknak a dolgoknak meg kell történniük, amik írva vannak, és azok a dolgok nagyrészt már meg is történtek. Viszont én már nem nagyon ( illetve csak nagyon-nagyon elvétve) hallgatok, vagy olvasok egyebet, mint a Szentírás. Az én ebbéli látásom is abból táplálkozik, és nem mások tanításaiból, illetve meglátásaiból. De erről már többször írtam, hogy attól, hogy valami beszédem egyezik másokéval, az csak attól van, mert én is úgy látom a dolgokat, nem pedig azért mondom, mert amazok elhitettek mások. )

     ?Továbbá ígértél még egyéb témákban is konkrétumokat, de az is elmaradt?? Milyen konkrétumokat ígértem és mivel kapcsolatban ?”

     Pl, hogy leírod a mostani idők eseményeivel kapcsolatos konkrét látásodat. Továbbá, hogy érveket ( valódiakat) fogsz felhozni az enyémek ( illetve a másoké) ellen, amik majd egyértelműen bizonyítják, hogy még sehol nincs AK fellépésének az ideje.

     ?Azt pedig, hogy pl, a jelenlegi ?menekült? helyzetről,…? Milyen bizonyítékok vannak most és mire is pontosan?”

     Hogy szervezett, tervezett, és pénzelt akcióról van szó. De gondolom, hogy a legtöbb ezzel kapcsolatos információ még nem kerülhetett a köznép tudomására, illetve politikai okok miatt nem is fog. Viszont a gyümölcse be fog érni.

     ? Milyen meglátásod igazolódott?,?mert erről is lemaradtam.”

     Azt írtam, hogy “?De igazából úgy néz ki, hogy eddig az én látásom igazolódik..”. Szerintem azt, és úgy idézd, amit én írtam, és úgy rakd fel a kérdésedet. Már csak a korrektség miatt is. De, lásd fenn a válaszom, pl menekült ügyben !

     ?A szellemi dolgokról ne is beszéljünk, mert azokat eddig se értetted! Igaz mást se!? Például?”

     Igazából semmit nem értettél meg ( egy egyszerű mondatot se), ezért nem is rakom ide a hozzád szólásaimat.

     “Igen, tényleg őszintén sajnállak téged Ida. Sátán csúnyán megtévesztett szellemileg, amikor egy olyan kérdésre, hogy kb. mikorra várod az AK megjelenését, te 1 azaz egy évet mondtál. ”

     Értem. És mi van, ha úgy lesz?! Akkor mit fogsz mondani ( remélhetőleg nem nekem)? ( Már ha felismered…! Mát. 16,3 Reggel pedig: Ma zivatar lesz; mert az ég borús és veres. Képmutatók, az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok? 2 Thess. 2,9 A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre. És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak; Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. )

     “…tisztában vagy vele, hogy a tapasztalatlan, a még újjá nem született olvasóknak nem az ilyen ?zsidó bankárok jelentik a problémát? tanításokra van szükségük.”

     Szerintem TŐLEM, az olvasók elég sokszor hallották az evangéliumot ( igeversekkel is megtoldva). Tőled hallották? Amit pedig azzal kapcsolatban írtál, hogy a bankárok jelentik a problémát …?! Szerintem volt ott másról is szó, ami közelebb viszi az érdeklődő hallgatókat , a világ mai berendezkedésével kapcsolatos tudnivalók dolgában, illetve felhívja a figyelmüket arra, hogy világi, fizikai szinten hová jutott a világ, illetve mi a propaganda, és mi a valóság. Vagyis fizikai oldalról is figyelni az idők jeleit.

     De, ettől függetlenül sajnálhatsz engem.

    13. Kedves Adrián!
     Itt senki nem feltételezi, hogy rajtad kívül bárkiben is ott lehetne a Szent Szellem. 🙂
     “Az igenetek legyen igen, a nem pedig nem.”

     Szeretettel
     Anikó

    14. Kedves Anikó,
     Honnan tudod, hogy mi jár itt mindenkinek a fejében ?(“itt senki sem feltételezi”).
     De, ha már a velem lévő Szent Léleknél, a menekült kérdésnél és tenálad tartunk,….mert hogy te is színt vallót ezzel kapcsolatban (még ha nem is voltál olyan szókimondó mint itt egyesek), hadd emlékeztesselek rá, hogy ki nem vagy (jelenleg). Azért jelenleg, mert ez bármikor változhat,…csakis rajtad múlik, hogy akarod e vagy sem a békességet befogadni.

     “Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.
     Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen! ” János 14:26-27

     Ama színes inget már jó sokan magatokra vettétek,..így kár ezért már bárkinek is a továbbiakban ki-magyarázkodnia. Legyen egy békésebb napod 🙂

    15. Kedves(?) Adrián!

     ” hadd emlékeztesselek rá, hogy ki nem vagy (jelenleg). ”

     Inkább várd meg amíg megkérlek rá.
     Kinek képzeled magad ebben a “buzgó isteni szeretetedben?”

     “Ama színes inget már jó sokan magatokra vettétek,..így kár ezért már bárkinek is a továbbiakban ki-magyarázkodnia. Legyen egy békésebb napod :)”

     Ezt, és az ehhez hasonló kedvességeidet, biztosan a Te “szentszellemed”-től tanultad, igaz?

     1Kor.13:…
     Gal.5:22-23

     Szeretettel.
     Anikó

 4. Majd amikor az útleveletekre az lesz írva Magyar kalifátus. 🙂 Európai Egyesült Kalifátus tagja…

 5. Ez egy újabb nagy lépés az új világrend kialakítása felé. Elszomorító, hogy ennyien bégettek hozzá 🙁

 6. Köszi az írást Thea. Nagyon jól felszínre hozza azt, ami felől eddig sem voltak kétségeim. A keresztények többsége mégiscsak a földi életükért, országukért aggódik. Csak két szó még. Képmutatás (és) félelem.

  1. Igen képmutató 🙂
   Talán és is azt tenném, mint a Gyurcsány.De csak névtelenül, és csak akkor, ha zörgetnek az ajtómon, és csak akkor, ha kérnek ! Megosztanám velük azt a keveset, amim van.
   Amit nem tudok és nem vagyok képes megtenni, az, hogy házat, autót, nyugati fizetést adjak nekik, vagy elvigyem őket oda, ahová ők akarják, mert azzal meg világi bűnt követnék el.
   Na ennyit a képmutatásról.

 7. Ma valamivel korábban jöttem el éjszaka a Keleti pályaudvartól,ahogy a buszok beálltak.Igaz,akkor még nem is lehetett tudni,hogy már úton vannak azok a buszok oda.Eredetileg ismerőseimmel néztem volna a Magyarország-Románia meccset (magam is emberből vagyok,ugye…) valamelyik helyi sörözőben,de ami a környéken folyt,sokkal jobban érdekelt.Ezért ismerőseimtől elszakadva,máris lent voltam a “tranzitzónában”.Igaz,előtte még szinte visszafojtott lélekzettel bóklásztam-kísértettem körös körül fönt a helyszínen.Korábban mindig csak akkor néztem ott szét,amikor dolgom volt arrafelé.Az állapotok minden eddiginél nyomasztóbbnak hatottak.

  Helyzetjelentés helyett inkább azzal folytatnám,hogy a már említett tranzitzónában megismerkedtem fiatalok egy kisebb csoportjával,akik Szíriából “futottak” idáig.Egyiküknek megadtam a telefonszámomat,és azzal váltunk el,hogy ma hívnak,és albérletemben a mai nap lezuhanyozhatnak és szétnézhetnek az interneten hírek után.Haza érve,nem nagyon tudtam aludni.Azon agyaltam,hogy hogyan fogom mindezt lakótársaimnak beadni… Hogy feljönne néhány ún. menekült.És ha a házmesterrel is összefutunk..?Aztán még az is eszembe jutott,hogy honnan szerzek ennyi törülközőt számukra… Később már azon kaptam magam,hogy mentségeket keresek.Kifogásokat,hogy a feléjük tett ígéretem teljesítését hogyan vethetném el.Aztán végül is a kételyektől elkanyarodva,ismerősökön és szervezeteken kezdtem gondolkodni,akiktől törülközőket szerezhetnék.Továbbá,az is felötlött bennem,hogy egy kis albérleti ajtócsapkodást meg fog érni ez az egész.De azért továbbra is tele voltam kételyekkel…

  Első ezirányú lépésem lett volna ez.Millió-millió kétellyel és mélységes tanácstalansággal.Amikor olykor oda lyukadtam ki gondolatban,hogy megbántam az ígéretemet,meg hogy elvetem,ilyenkor tudtam,hogy nincs igazam.Aztán már a reggeli hideg esőben az épületeket bámulva arra gondoltam,hogy ez a jó öreg békés,nyugalmas világ ezennel itt Pesten (is) lehúzta a rolót.Valami megérkezett.Olyasvalami,ami egyébként mindig is volt,és el sem ment soha.Aztán a hírekből tudtam meg,hogy még az éjjel buszokon szállították el őket Ausztria felé.Nem is hívott az a fiatalember azóta sem.Nyilván már messze járnak a barátaival.Hiszen ezek az ócska buszok szinte repülnek…

  Azt hiszem,megkönnyebbültem végül.De örülősen semmiképpen sem indult a reggelem.Ami szerintem ki is ült az itteni hozzászólásaimon keresztül.A lényeg,hogy fel kell készülnünk.Mindegy,ki hogyan dönt,de ha nem gondolja át,úgy fog járni,mint én most.Márpedig,dönteni kell.A legrosszabb az,ha nincsen döntés.Mert ők itt vannak.Ez egészen biztos.

  1. Hoppá, hoppá! Álljunk csak meg egy szóra tanár úr! “Lélekzettel”? Megtetszett tévedni az elvtárs úrnak! Melyik országból szalajtották magát? Kinek szurkolt maga azon a bizonyos meccsen? Csak nem a románoknak?
   Nem kellett volna magának is inkább felszállnia arra a buszra és továbbhaladni valami még biztonságosabb, lehetőleg ugyanakkor jómódúbb befogadóországba a barátaival?

   Vagy az is lehet, hogy itt egy tudatalatti elgépelés történt! VI Lenin elvtárs ugyanis annyira jólelkű, hogy minden lélegzetvétel közben azon töri a buksiját, hogyan tudná még lelkiismeretesebben segiteni a betolakodókat. Talán próbálja meg tovább visszafojtani azt a lélekzetet. Pihentető hatással lenne a tisztelt agysejtjeire.

    1. Kedves Lenin!

     Elődöd a pokolban Sátánt a szocializmus eszméire tanítja, te pedig a helyesírásra fogod.

    2. Kormos Erika!Átkozódásoddal nem tudok mit kezdeni.Nem világos az sem,hogy miért szólítottál “Kedvesnek”,ha a pokolra kívánsz…

    3. Kedves Lenin!

     Azért szólítottalak “kedvesnek” mert én egyáltalán nem kívánlak a pokolra. Viszont aki nem az Örökkévaló Isten akaratának megismerésére törekszik, hanem mások szemében keresi a helyesírási szálkát, … no, az hova jut?

    4. Erika!Mindannyiunknak a Jézusban való örök élet jutott ajándékul.Te is meg fogsz tudni majd békélni ezzel.Biztos vagyok benne,hogy inkább előbb,mint utóbb.

    5. És ezért az ajándékért hálából az Örökkévaló Isten akaratát keresem, törvényeit kutatom, amit pedig megértettem belőle, azt lelkiismeretesen betartom.
     Célomnak ezt tekintem, és nem a másik ember bosszantását, szurkálását.

     Szeretettel: Erika

    6. Kedves Erika!Akkor légy szíves,légy abban is partner,hogy kellő figyelmet szentelsz arra,ha elolvasol egy véleményt,hozzászólást!Kérlek,hogy akkor pedig még határozottabban tedd ezt,mielőtt valakit ilyen poklos pár sorral készülsz megkínálni.Ami egyébként nekem eszembe sem jutna… Ez esetben te sem fogsz embereket szurkapiszkálni.Főleg ne a pokollal piszkálódj,mert meggyőződésem,hogy még csak nagyon halvány fogalma sem lehet senkinek sem arról,hogy egyáltalán mi az.

   1. Nem mellesleg,kedves Bender,nem ebben a szövegemben ejtettem helyesírási hibát,vagy ahogy te fogalmaztál,elütést.Látom,nagyon kivesézted a soraimat,de nem akadtál rá.Én meg ebben nem fogok segíteni neked…

    1. De igen, pont ebben. A linkeddel meg még igazoltad is, hogy elgépeleted. Nagyon toppon vagy.

    2. De igen, pont ebben. A linkeddel meg még igazoltad is, hogy elgépelted. Nagyon toppon vagy.

    3. Azokat,akikhez mostanában kissé keresetlen szavakat intéztem,képmutató hozzáállásuk miatt igyekeztem kifigurázni.Az előítéletességetek miatt,ami akár a képmutatás szinonimája is lehetne.

     Bender,szerintem annyira cinikus módon ítélkezel a dolgok felett,hogy alig bírtalak követni.Pedig nekem sem kell némi cinizmusért a szomszédba menni… Ugyanúgy képmutatásért sem.Higgyétek el,engem sem kell félteni képmutatás terén annak ellenére,hogy azt írtam,hogy én legalább helyszínen igyekszem tájékozódni,nem médiafelületekről.Ne higgyétek,hogy én olyan nagyon sokat voltam kint,de annyit elértem,hogy kezdjem hozzászoktatni magam annak a gondolatához,hogy az élet egyre inkább erről fog szólni.A hétköznapjaink is egyre inkább erről fognak szólni.Megint mondom,csak most finomabban: mindannyiunknak ki kell mozdulnunk a kényelmi zónánkból!

     Érdekes,hogy azok közül akik zavartatva érzik magukat miattam,emlékeim szerint még nem vetették a szememre,hogy képmutató lennék,vagy előítéletes.Annak ellenére,hogy biztosan annak is tartotok.Az is biztos,hogy nem szégyenlősség miatt nem vetettétek a szememre,mert minden mást öles léptekben meg igen.Meg már megint akadt valaki,aki a pokolban képzelte el a jövőmet.Ezúttal mint helyesírást oktató szakember.Én akkor mit képzeljek el az illetőről ilyenkor..?Amennyiben képmutatást,előítéletességet,cinizmust láttok bennem,az azért van,mert ti is ilyenek vagytok.Jézust kéne keresnünk egymásban…

     Számomra sorsfordító élményekkel jövök haza a Kelteiből,és amikor bekapcsolom ezt,egyébként is zilált érzelmekkel azt olvasom,hogy kedves Érdeklődő barátom “farkasoknak” nevezi őket… Most “mit” finomkodjak ezek után?Amennyiben nem hisz nekem kedves Bátyám,tisztelettel kérem,hogy menjen ki közéjük.Aztán csukja be a szemét kend,és a szívét nyissa ki ki ott LENT,és lékezzen vele jó mélyeket!Lent,mármint ha a Keletihez megy.Minden végtelenbe vezető út az első lépéssel kezdődik.Bármilyen kicsire is sikerült az a lépés,az út már elkezdődött vele.Nehogy má’,hogy valakit nem korbácsol fel a látvány..!

     Ez nekem az első ilyen komolyabb élményem volt velük.Tiszta harmadik típusú találkozás… 🙂 Talán,ha még inkább csukva tartott szemmel és mind inkább kinyitott szívvel megy közéjük az ember,egyre kevésbé kavarodik fel érzelmileg.Akklimatizálódni kell a dologhoz…Ha valakiknek,hát nektek tudni kéne itt,hogy ez egy új világrend,Csodálkoztok is mi,hogy megérkezett?!Csak azért,mert sokan a régi szelek szerint gondolkodnak.Mondhatni,új bort akarnak az ótömlőjükbe önteni.De ne is keressetek fogalmakat minderre!Ez most valami egészen más.Az a helyzet,hogy el kell fogadnotok ezt a helyzetet.A helyzet pedig az,ami.Ki mit lát.Továbbra is azt javaslom,hogy aki véleményt akar formálni,menjen ki közéjük,és ne felejtse el,hogy ez még csak a kezdet.Már pedig egyre kevesebben vannak,akik még semmilyen véleményt sem formáltak ezekről a történésekről.Legalább magukban.Ez még csak a kezdet,szóval egy lehetőség maradt.Keresd meg a legfiatalabbakat,mondjuk a Keletinél,és légy gyermekké te is.Akkor rá fogsz érezni,milyen nyelven kell beszélned ebben az új világrendben.Elég idegen egy nyelv,ugye?Tisztában vagyok vele.Elég az ABC-jénél elkezdeni.

    4. Kedves HATODIK LENIN!

     Bocs, de nem értelek tisztán! Azt mondod, hogy a “menekülteket” személyesen kellene megismerniüe mindenkinek, és úgy alkotni véleményt. Szerintem BENDER, és ANGI éppen arról beszélt, hogy testközeli ismeretük van a “menekültekkel” kapcsolatosan, és nem éppen pozitív ez az ismeret. Vagyis nagyon nem látják bennük az életükért rettegő, magukat meghúzó, és a befogadó ország lakosainak a legkevesebb kellemetlenséget okozni akaró emberek képét, ami a minimum lenne egy “hazátlan” menekülő embertől. ( Minden ember ugyanolyan lelkiismeretet kapott, mindenki tudja, hogy mi a jó, és mi a gonosz! Kultúrától függetlenül! ) De még, mint átvonulók is inkább egy horda, vagy csürhe képére hasonlítanak, akik nem óvatoskodnak azzal, hogy másoknak kárt ne okozzanak. Illetve, mindent megtesznek, hogy a lehető legtöbb kárt tegyék. ( Holott, még pénzük is van, és meg is vásárolhatnák maguknak a szükséges dolgokat. De ez egy másik kérdés már.)
     (Arról már ne is beszéljünk, hogy meg vannak már ebben a korban azok a hivatalos, törvényes útvonalak, amelyek által valaki, aki valóban menekül, akkor megteheti ( azt papírokkal is, és hazugságok nélkül is) a határátkelőknél. Arról megint ne beszéljünk, hogy pontosan miért is nem az általuk megszokott vallási, és kultúrterületen próbálnak letelepedni menekültként…?! )

     Viszont te, a helyesírásukba akadtál bele először, és az alapján kezdtél el velük kekeckedni, és megkérdőjelezni a tapasztalatukat, beszédüket, véleményüket, mintha az lenne az elsődleges kritérium ahhoz, hogy vélemény formálhassanak, hogy helyesen írnak-e. Természetesen nem az a gond, hogy a te véleményed nem egyezik az övékével, hanem az a stílus, amiben “leordítottad a fejüket”. ( Ha nem írtad volna, hogy albérletben laksz többed magaddal, akkor azt gondoltam volna, hogy az asszony kirúgott otthonról, és most valakibe bele kellett kötnöd, hogy kitöltsd az ebbéli haragodat valakiken!)
     ERIKA is csak erre akart figyelmeztetni, hogy ez nem az a beszédstílus, amely a keresztényektől elvárható, és ezzel csak ELSŐ LENIN elvtárs mellett foglalhat helyet az ember. Ő viszont nem biztos, hogy olyan helyen van most, ahol szeretne.

     “Azokat,akikhez mostanában kissé keresetlen szavakat intéztem,képmutató hozzáállásuk miatt igyekeztem kifigurázni.Az előítéletességetek miatt,ami akár a képmutatás szinonimája is lehetne.”

     Pontosan milyen képmutatásra, és előítéletességre gondolsz? Úgy gondolod, hogy nem az eddigi cselekedeteik, a tények azok, amik alapján “előítéletesek” velük az emberek?! Azokkal pl nem foglalkozik senki, akik a hivatalos úton jöttek, és kértek menedéket. És azok közül se mindegyik keresztény vallású. ( Még a Biblia is azt mondja, hogy ne higgyetek minden léleknek …! És bár ennek van a szellemi értelme, de aki némi ön/emberismerettel rendelkezik, az megtapasztalta már azt, hogy attól, hogy Isten szeretete a szívünkbe kiöntetett, és mindenki felé szeretettel, illetve jóindulattal, és bizalommal fordulunk, az nem jelenti azt, hogy amaz ember is jóindulatú, és megbízható. Pl, még Jézus sem bízott bennük, mert ismerte, hogy mi lakozik az emberben általában, illetve, azt is, hogy akivel éppen beszélt, abban mi lakozik, milyen ember. És így van ez minden követőjével, mert az Ő Szelleméből kapott, Aki előtt minden ember nyilvánvaló, és mindenkit ismer. De egyéb tanácsot is kaptunk, hogy ne vessünk sok bizodalmat beléjük: Mát. 10,17 De óvakodjatok az emberektől; mert törvényszékekre adnak titeket és az ő gyülekezeteikben megostoroznak titeket; .. ) Persze ettől még a szamaritánus lelkületnek működni kell , de nem kell atyafiként tekinteni rájuk. Elég úgy cselekedni velük, ahogyan mi szeretnénk, hogy cselekedjenek mivelünk. De ehhez még a többi ajánlást is érdemes figyelembe venni…!

     “…hozzászoktatni magam annak a gondolatához,hogy az élet egyre inkább erről fog szólni.A hétköznapjaink is egyre inkább erről fognak szólni.Megint mondom,csak most finomabban: mindannyiunknak ki kell mozdulnunk a kényelmi zónánkból!”

     A kegyelmi korszak végén járunk, és ennél sokkal kegyetlenebb idők jönnek. ( Vagy ehhez a gondolathoz szoktasd hozzá magad, vagy könyörögjél, hogy méltóvá tétess arra, hogy mindazokat elkerülhesd. Legalábbis ezt tanácsolta Úr Jézus, és valószínűleg tudta, hogy miről beszél, és miért mondta !) Legalábbis ezt írja a Szentírás ( mert az emberek nem fognak megtérni), hogy akkora nyomorúság lesz a földön, amilyen még soha eddig nem volt! ( Ez itt még most semmi!)

     “Érdekes,hogy azok közül akik zavartatva érzik magukat miattam,…Annak ellenére,hogy biztosan annak is tartotok.Az is biztos,hogy nem szégyenlősség miatt nem vetettétek a szememre,mert minden mást öles léptekben meg igen. ”

     Miért éreznénk magunkat zavartatva tőled?! És miért tartanánk képmutatónak. Ha az ember nem test szerint ítél, akkor különbséget tud tenni abban, hogy valaki csak egy felvett pökhendi stílust használ ( mert védi ( esetleg szégyenli) az egyébként érzékeny lelkét, amelyet olykor még elönt a gőg), vagy valóban egy gonosz emberrel van dolga.

     “Meg már megint akadt valaki,aki a pokolban képzelte el a jövőmet.Ezúttal mint helyesírást oktató szakember.Én akkor mit képzeljek el az illetőről ilyenkor..?”

     Hogy figyelmeztetett arra, hogy aki nem zabolázza meg a nyelvét, annak az Istentisztelete hiábavaló, és a reménysége is…! Ahogyan az az igében írva van!

     “Amennyiben képmutatást,előítéletességet,cinizmust láttok bennem,az azért van,mert ti is ilyenek vagytok.Jézust kéne keresnünk egymásban?”

     Osztozás…?! Vagyis, amikor Jézus képmutatóknak mondott valakiket, az azért volt, mert Ő is olyan volt…?! ( Szerintem itt inkább az ” …ints, fedj, buzdíts…” igeversre kellene gondolnod. “Ha valaki látja, hogy az ő atyjafia vétkezik…”!)

     “Számomra sorsfordító élményekkel jövök haza a Kelteiből,és amikor bekapcsolom ezt,egyébként is zilált érzelmekkel azt olvasom,hogy kedves Érdeklődő barátom ?farkasoknak? nevezi őket? Most ?mit? finomkodjak ezek után?…”

     Az, ha én bűnt követek el, az téged nem hatalmaz fel arra, hogy te is bűnt kövess el. ( Illetve megteheted, de ez nem fogja majd Isten ítéletét megváltoztatni irányodban, illetve kisebbíteni a te bűnödet. Vagyis, hiába mondod majd, hogy “….az asszony, akit mellém adtál…!” ) Továbbá nem is tudhatod, hogy nem-e ÉRDEKLŐDŐ látja jól a helyzetet. Bár szellemileg nem erre vonatkozik, de fizikailag igaz szokott lenni, hogy aki nem az ajtón ( törvényes módon) megy be valahová, hanem más úton, az általában tolvaj, és rabló. ( Már persze, ha nem a ház gazdájáról van szó, aki a kulcsait elvesztette…!) Luk. 12,39 Ezt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház gazdája, mely órában jő el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy az ő házába törjön.

     “Bármilyen kicsire is sikerült az a lépés,az út már elkezdődött vele.Nehogy má?,hogy valakit nem korbácsol fel a látvány..!”

     Engem a hajléktalanok, és a koldusok látványa is felkorbácsol/t. ( Akik nem dobálják el a nekik adott kaját, vizet, ruhát….! Akik nem tesznek úgy, mintha ők tennének szívességet nekünk azzal, hogy itt vannak…! )

     És tudom, hogy megbántottalak azzal, amit BENDERnek írtam, de nagyon frappáns volt a válasza ( a humorával együtt) , arra a stílusra és szövegre, amit te használtál velük szemben. És én őket is szeretem, nem csak téged.

   2. Ez nagyon tetszik BENDER! 🙂 Úgy látom az “elvtárs úr” megtalálta az emberét…! 🙂

    1. Kedves Ida!

     Van egy válaszod Anikónak,amit 6.-án 21 óra 33-kor írtál ki a fórumra,ott írtad,hogy van a világi hatalom,akiknek Istentől adott ajándéka van,ott a háttérhatalomra gondoltál?

    2. Kedves ISTVÁN!

     Természetesen nem a háttérhatalomra, hanem az országok királyaira, vezetőire. Istentől vannak a népek, nemzetek, és Ő az, Aki adja ezek vezetőinek is a hatalmat a kormányzásra. ( Jób. 12,23 Nemzeteket növel fel, azután elveszíti őket; nemzeteket terjeszt ki messzire, azután elűzi őket. Dán. 2,21 És ő változtatja meg az időket és az időknek részeit; dönt királyokat és tesz királyokat; ád bölcseséget a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek. Róm. 13,1 Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől: és a mely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. ( Természetesen ez csak arra vonatkozik, amikor Isten törvénye nem ellenkezik a világi törvényekkel. ))
     Ha nem lenne ilyen szellemi hatalom adományozva nekik, nem lenne ember, aki engedelmeskedne nekik, illetve, gyorsan végük lenne.

     Viszont a háttérhatalom se tudott volna létrejönni, ha ezek a vezetők nem lettek volna megvehetők, és úgy sáfárkodtak volna a rájuk bízott hatalommal, ahogyan az az Isten szerinti. Persze ehhez kellett volna az istenismeret, és az istenfélelem is.

    3. Köszike 🙂
     Volt egy még frappánsabb válaszom arra mikor kendernek nevezett, de úgy tűnik az már nem jutott át Thea cenzúráján.
     Mindegy, most már nem etetem a trollt, had menjen vissza a barlangjába.. vagy a keletibe.. vagy ahova akar.

 8. Kedves Thea!

  Ez egy igazán összeszedet és csodálatos írás!Irigylem is tőled,és ez már szinte fáj… :mrgreen: A kurtább hozzá- és “beszólásaidat” is kedvelem mind,ezért örülök,hogy végre bővebb lére eresztve is olvashattam tőled!

 9. Én ebben az országban nem látok őrállokat akik ffígyelmeztetni tudnák az embereket a közelgő veszedelemre,a zsídoknál kiépitet védelmi rendszerük volt hogy béke ídöben kapáltak de hátukon ott volt a fegyver is hogy mikor jönn az ellenség akkor tudtak harcolni is.Most az országok hadseredei külföldön harcolnak mint a hazájukat védenék meg.Mert hamis békében élnek és akkor jön a veszedelem kívűlről útána belülröl.Így nehéz lesz harcolni de a magyar veszedelemkor tud összefogni és ilyenkor nincsenek ellentétek vagy rívalizálás.

  1. Ebben reménykedem, hogy összefogás lesz. Most, hogy tömegével elmentek (meg még majd jönnek) ráirányíthatja a figyelmet, hogy speciel tőlünk is “menekülnek” már kb félmillióan, a tehetséges vagy tanult/vállalkozó kedvű vagy arra szorított emberek! Talán velü(n)k is foglalkoznak majd?! Mintha EZT meg kellene érteni a jobbléti államoknak, miközben erről nem beszélnek…főleg,hogy annyira jól jártak kis országunk elég sikeres kifosztásával (privatizáció meg a többi).

 10. Nézzétek meg aki még nem látta.
  https://www.youtube.com/watch?v=hTL6PzOY5PM

  És egy idézet:
  ?Az örök béke álom csupán, de annak sem a legszebb.
  A háború viszont része az isteni világrendnek.
  Benne bontakoznak ki a legnemesebb emberi erények:
  Bátorság és Lemondás, Kötelességtudat és Áldozatkészség.
  Ha kell az életünk árán.?
  Üdv:Bronson

 11. Bendernek igaza van. Akárhogy is van és akármennyire is sajnáljuk őket ezek a menekültek nem ide valók. Ezek az emberek nem fogják hittünket és hagyományainkat se átvenni se megbecsülni. Igaz hogy, a magyar (szerbiában) temetőben piszkitotak és a ruhájukat is sírköre teregetég meg feltörték a sírházat. De ha mi a szánkra vennénk az ő vallásukat már agyonüttötek volna. Szóval, segíteni csak is úgy tudnák ha vennék nekik egy hazajegyet. Akkor maradhatnának csak ha megkeresztelkednének. Ennyi. Na azért anák nekik szendvicset a hazaútra.

  1. Helló Angi!Sajnos nem sikerült egy épkézláb mondatot leírnod.Szíriában tetszett iskolába járni?Mert magyarul nem tudsz,az biztos.Igaz,szerencsédre nem is kötelező… Nyüzsögsz a helyesírási hibáktól is.Melyik országból lógtál át ide?Egyébként Isten hozott,bárhonnan is.Csak akkor ne te verd mások fejéhez légy szíves,hogy nem ide valók!

   1. Kedves Lennin, kössz a kedves szavaidat. Már vártam hogy, mikor lessz vamamilyen észrevétel a helyersírási hibáim véget. Tudtomal nem ez a téma. Sajnos mifelénk nem sokot írunk magyarul. Hát nem, nem logtam magyarországra, de az őseim magyarok és ha az írás a gépről nem is megy olyan jól azért még lehetek illedelmes és nem sértegetem a többit. Szóval hogy tisztázam: magyar vagyok, németben születtem és suliba
    jártam, szerbiába élek és itt is jártam iskolába. Nem vagyok olyan maradi. Azért mert az a véleményem hogy, nem ide valók még nem útálom és nem is haragszom rájuk. Ők is a jobb életet keresik. De mi lessz ha senkinek nem kellenek. Pedig nagyon úgy nézz ki .Sajnos ezt nem mi döntjük el, de jó vége nem lessz. Remélem tisztáztam magam.Ja, ha majd kell törölköző szívesen adok. Bocsánat a hibákért. Áldjon meg az Isten.

    1. Drága Angi,te,aki annyira kedves vagy,hogy nagy illedelmességedben,ahogy te fogalmaztad meg önmagad,azért még szendvicset is adnál nekik a hazaútra!Mivel ez még nem tűnt számodra kellőképpen cinikus megjegyzésnek,most azzal húztál bigott művedre újabb emeletet,hogy egy odabiggyesztett félmondatban törülközőt kínálsz… Remélem,nem hátrálsz ki belőle,mert törülközőre nagyon is szükség van!Lehet,hogy ezt eddig nem tudtad,de én tegnap tapasztaltam.Úgyhogy,kedves Angi,remélem tájékoztatsz mihamarabb minket arról,hogy hogyan fogadták ezek az emberek a törülközőidet!

     Továbbá… Hogy kedvesek voltak-e a szavaim?Nem hinném!Tudod,vannak dolgok,melyekről magyarul vagy tökéletesen ír és beszél az ember,vagy egyszerűen csöndben marad.Amennyiben mégsem,mások emlékeztetni fogják a magyar nyelv csodáira.Erre fel kell készülnöd.Van,akiknek még fontos ez a nyelv.Egyébként nem abban van veled vitám,hogy hibázol a helyesírást illetően.Úgyhogy ne fáradj a továbbiakban,hogy emiatt sajnáltatod magad.Azt vitatom,amit írtál.Persze,mindezt valóban nem ártott volna szép,de legalábbis helyes magyarsággal.Talán belátod,hogy a magyarságot piszkítani nem csak olyasformán lehet,ahogy róluk írtad a temetős történetben.Egyébként senki helyesírása sem érdekel itt,és egy kivétellel még sosem szóltam senkinek sem ezért.Pedig már nem keveset írtam ezen a felületen.Mindenki úgy ír,ahogy tud.Azonban nem mindegy,hogy mit!Csak szólok,még mielőtt a világ a te magyarságodról venne példát… Nem szeretném,ha egy ilyen előítéletekkel vagdalkozó emberről ítélnének meg minket.Mégis,azt hiszem,már késő… Köszönhető ez a hozzád hasonlóknak,akik előre megmondják,hogy ezek az emberek úgy sem fogják a hitünket és a hagyományainkat átvenni.Sem megbecsülni,ahogy írtad.

     Eltűnődtem a kegyességeden,miszerint megengednéd nekik a maradást – ha megkeresztelkednének… Miért..?Keresztény ember még sosem ütött agyon senkit a “hitéért”?Keresztény ember még nem szart magyar sírokra és még sosem törte fel?!Még magyar keresztény is tett már ilyet.És ezzel finoman fogalmaztam…

     Továbbá,állításod szerint segíteni csak úgy tudnál nekik,ha vennél nekik egy hazajegyet.Természetesen a kereszténység további és még nagyobb dicsőségére… Vess ide akkor kérlek egy pillantást,hogy hová is akarod őket nagy jóindulatodban visszaküldeni.(Soraim végén megtalálod a linket!)

     Minden esetre,látom,hogy a nekem adott válaszodban kicsit összekaptad magad.Nem csak a helyesírásodat illetően,de a simulékonyabb énedet is sikerült megcsillantanod.Persze,kedves Angi,azt,hogy “Magyarország”,minden esetben nagy kezdőbetűvel írják.Minden nyelven.

     http://valasz.hu/vilag/ezert-fel-mindenki-beavatkozni-sziriaban-114809

   2. Nagy troll vagy te Lenin! Aki nem képes egy épkézláb mondatot leirni az pont te vagy! Helyette csak játszod itt a grammar-nazi-t meg személyeskedsz! Persze azt mindig könnyebb mint érvelni. Ahhoz egy kis gógyi is kéne.
    Elromlott a space?

    1. Kedves Kender!Ne vadulj,mert valaki még el fog szívni egyszer!Vélem,te már úgy is be vagy tépve,nem csoda,hogy füstölve látod be,hogy egy kis gógyi is kéne. Sajnálattal szánom mégis,hogy nincs gógyi,csak gagyi… Te aztán jól tudsz érvelni!S még rajtam kéred számon,hogy mi röppen ki a számon..?!

 12. Kedves Thea!

  Most nem igazán értem a szavaidat, hogy a haza védelme nem a mi dolgunk. Talán rossz keresztények azok, akik a hazájukat védik? Zrinyi Ilona, az egri nők, és még van pár személy, akit lehetne még megemlíteni, nem voltak jó keresztények, mert védték a várat, talán akkor lettek volna jók, ha kinyitják a kapukat, mint most a határon? Szavainkkal hogyan lehetne ezen változtatni, vagyis építeni?
  Jézus a tanítványait küldte a “farkasok” közé, most meg a “farkasok” jönnek közénk.
  Lehet, hogy sok megtévesztett ember is van közöttük, de veszélyt jelentenek a hitünkre is, nem hiszem, hogy ha többen lesznek mint mi, akkor figyelembe fogják venni, mi mit hiszünk.

  1. A határ kinyitásával vagy bezárásával kapcsolatban annyit tudunk tenni, hogy elmondjuk a véleményünket. Bezárni vagy kinyitni nincs módunkban.

   1. Szerintem sokan inkább a bibliai válaszokra lennének kíváncsiak, mintsem az egyéni véleményekre. Másszóval, mit mond a Biblia arról, hogy joga van-e egy nemzetnek megvédeni önmagát és miként teheti meg. A határ bezárása egy dolog, ha valakik úgy érzik, hogy nekik jogukban áll azt megsérteni. Bibliailag jogukban áll-e?

    1. Mivel ma a Földön nem létezik teokrácia, így bibliai jogról ilyen kérdésekben szerintem nem beszélhetünk.

    2. És mi van akkor, amikor Isten szándékosan büntet bizonyos nemzeteket? Más szóval, mit mond a Biblia arról, hogy van e egyáltalán értelme annak a védekezésnek, ha egyszer az ÚR úgy rendeli el.

    3. Csel. 17,26
     És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejöket és lakásuknak határait;

     ApCsel 17,26
     ? teremtette az els? embert, és annak az utódaiból az összes nemzetet. Isten akarta, hogy az emberek az egész Földön mindenhol elterjedjenek. ? jelölte ki a népek lakóhelyének határait. ? határozta meg azt is, hogy meddig lakjanak ott.

    4. Kedves Thea!

     A Biblia azt írja erről, hogy a menekülteket fogadjátok be magatok közé, mert ti is jövevények voltatok…stb. Mózes…..
     Tehát van róla írva…
     Neked, mi erről a véleményed?

     Szeretettel,
     Anikó

    5. Kedves Anikó!
     Azt gondolom, hogy a cikk nagy része erről szól. Ha valakinek az útjába kerül egy menekült és az Úr a szívére teszi, hogy ne csak egy pohár itallal vagy étellel segítsen, hanem fogadja be, akkor nyilván ezt fogja tenni és teszik is sokan. (Most olvastam, hogy Németországban indult egy weboldal, amelyik a menekült családokat próbálja befogadó családokkal összehozni.) Sok misszionárius ment már muzulmán országokba, ami nem könnyű szolgálat. Most ők jöttek ide, tehát, aki el akarja érni őket az evangéliummal, nem kell messzire mennie.

    6. A hsz.-omat arra írtam, hogy, idézlek:
     “Mivel ma a Földön nem létezik teokrácia, így bibliai jogról ilyen kérdésekben szerintem nem beszélhetünk.”

     Ez a mondatod keresztényileg nem volt értelmezhető számomra, mert ha nemzetileg stb. nincs is teokratikus rend, az Isten választottaiban ez a “teokratikus rend” megvan, mert ha nem így lenne, akkor nem lennének a Krisztus követői.
     Krisztus követőire az említett Mózesi törvény is érvényes, ezért nem értem, hogy keresztény szemlélet mellet, hogyan aggódhat valaki a menekült kérdésen, az Isten akaratával szemben. Isten akarata=befogadni őket az országba. Ami ezen felül van az emberi okoskodás.
     Nem értettem, hogy akkor Te hogyan értelmezed a Mózesi törvényeket?
     A kérdésre válaszolva annyit,hogy a Biblia szerint vannak menekültek, joguk van letelepedni, és a Krisztus követőinek meg van erre az utasítás. Az Te írásod nem egyértelműen foglal állást ez ügyben, annak ellenére, hogy a Biblia viszont igen. Ez az, ami feltűnt nekem.
     Szeretettel,
     Anikó

    7. Kedves Anikó!
     Anternor írásából idézve válaszolnék kérdésedre, amiben a referenciákat is megtalálod Mózes törvényeiből:

     “Izrael földjén a nem izraelita embereket idegennek, vagy jövevénynek nevezték, akikkel a törvény szerint szívélyesen és igazságosan kellett eljárniuk. Ábrahám egy ideig maga is jövevény volt Egyiptomban, amikor éhínség tört ki a neki adott ígéret földjén (1Móz. 10:12), ahonnan egy kellemetlen incidens után visszatért saját földjére (1Móz. 13:1). Izrael nemzete idegenként tartózkodott Egyiptomban 400 éven át. Majd kivonultak és visszatértek a nekik adott földre. Más szóval, mindkét esetben ideiglenes állapotról beszélünk, s ez általában is így van a jövevényekkel (Jer. 14:8). A legjobb hasonlat arra, hogy miként is értelmezzük az idegenek és jövevények státuszát, talán az otthonunkba befogadott látogató, vagy vendég lenne. A vendégekkel a lehető legudvariasabban és szívélyes vendégszeretettől vezetve kell eljárni, ahogyan a bajbajutottakkal is (v.ö. Jób 31:32). Isten törvénybe foglalta, hogy az idegeneket nem lehet elnyomni, vagy velük rosszul bánni (2Mózes 22:21; 23:9; 5Móz. 24:17). Ugyanakkor a vendégnek nincs joga elfoglalni a vendéglátó házát és magáévá tenni annak javait és bármiféle jogtalan követelésekkel előállni.

     Az idegeneknek azonban nem volt örökrészük Izraelben, nem lehetett jogszerű birtokuk, így csak legfeljebb napszámosokként, mesteremberekként vagyis, modernebb szóval élve ?vendégmunkásokként? gondoskodhattak magukról.

     Izraelben két féle idegent tartottak számon, a jövevényt, aki ideiglenesen Izrael földjére vetődött, s aki egy rövid idő után tovább is állt (v.ö. Jer. 14:8). A magyar népnyelven ezeket találóan jöttmenteknek nevezték. És volt a teljesen asszimilálódó jövevény [ger], ami előfeltételezi azt, hogy az ilyen idegen előtte urának fogadja Izrael Istenét, felvállalja a szövetséget és annak megfelelően a törvény megtartását is. Ez utóbbi feladta a maga korábbi nemzeti identitását és minden tekintetben maximálisan Izrael részévé lett. Elhagyva nemzetét, megszűnt fölötte azon nemzet istenének szellemi befolyása és Izrael Istenének uralma alá került. Mai kifejezéssel élve tökéletesen asszimilálódott. (Lásd még: 2. Mózes 12:43-49, Móz. 12:19, 3. Móz. 16:29, 3. Móz.24:16, 17:8-10, 4. Móz. 19:10, 35:15)”

    8. Kedves Thea és Antenor!

     Tisztában vagy-vagytok az általad (Thea) idézettek szellemi értelmével is?
     1. kérdés: Magyarország, ma, Izrael földje (fizikálisan)?
     Mivel nem az, és mi nem vagyunk testi zsidók, így nem látni az értelmét az idézetnek.
     2. Izráel (szellemi), ma is idegenként tartózkodik az egész földön, tehát nincs a földön semmije, akkor mit kell féltenie a bevándorlóktól, plusz, ha úgy is Isten védi meg bármely bajoktól, akkor…?
     3. A jövevényeket azért nem fogadhatjuk be a “házunkba” “országunkba” (szellemi közösségbe) mert ezek az emberek nem lehetnek szellemi értelemben “házunkbeliek” “Krisztusteste” (csak, aki megtér) , a Jézus által parancsoltak szerint. Fizikai értelemben jó szamaritánus módjára segíteni kell bármelyikükön, aki rászorul.

     Az ide feltett írásotok, a mai keresztények számára a gyülekezettel, az Egyházzal-(Házzal) kapcsolatosak, amire a Krisztus törvényei az irányadóak, plusz amikor Izráel földjére utal, az ma már azt az Izráelt jelenti, amelyben csak azok vehetnek “részt” akik most választottak és megfeleltek a Krisztus törvényének, és csak ennek a korszaknak a befejezése után lesz egy valós “hely” a földön.

     A mostani menekült dologban ez az irányadó: 3Móz.20:33-34 ez vonatkozik arra, hogy fizikailag, hogyan cselekedjünk velük szemben.

     “Ugyanakkor a vendégnek nincs joga elfoglalni a vendéglátó házát és magáévá tenni annak javait és bármiféle jogtalan követelésekkel előállni.”
     Ez is a Bibliából van?
     Mert ez viszont igen:
     “3Móz.20:34 …Úgy bánj vele, mintha népemhez tartozna….”
     Akkor milyen jogot vonnátok meg tőlük ami nektek jár?

     “Az idegeneknek azonban nem volt örökrészük Izraelben, nem lehetett jogszerű birtoka”
     Most sincs a “kívülállóknak” örökrésze a szellemi Izráelben (eklézsia), csak a megtért választottaknak, és az elkövetkező Izráel országban sem lesz örökrészük, ami ezután jön el.
     Mivel, Magyarország sem fizikai-sem szellemi értelemben nem Izráel, hogyan jön ez az idézet a “menekültkérdéshez”?

     “És volt a teljesen asszimilálódó jövevény [ger], ami előfeltételezi azt, hogy az ilyen idegen előtte urának fogadja Izrael Istenét, felvállalja a szövetséget és annak megfelelően a törvény megtartását is.”
     Ez pedig ma, a megtért pogányokat jelenti.

     Sajnos a hivatkozásaitokban oly mértékben keverednek a fizikai és a szellemi vonatkozások, hogy emiatt nem tudtok magatok sem egyértelmű állást foglalni a menekültkérdéssel kapcsolatban.
     pl. Kérdezem Tőled, Antenor, ha egy menekült idejön és vesz egy házat magának itt Mo.-on az nem lesz jogilag az övé, mert mi szerinted Izráel vagyunk?
     IDÉZLEK: “Az idegeneknek azonban nem volt örökrészük Izraelben, nem lehetett jogszerű birtokuk”
     Ha, pedig az írásodat szellemi vonatkozásban írtad, akkor aztán tényleg nem érthető, hogy függ össze a menekültekkel.
     Szeretettel,
     Anikó

    9. Kedves Anikó!
     Antenor nyilván majd közzéteszi írását. Akkor el lehet olvasni teljes terjedelmében.

     Számomra Jézus útmutatása az irányadó minden kérdésben, te azonban Mózes törvényeire voltál kíváncsi.

    10. Kedves Thea,
     most miért tettél moderáció alá, mert kérdezek?

    11. Kedves Anikó!
     Bizonyos szavakat tartalmazó kommentek csak jóváhagyással mennek át. Ez történt most is.

    12. Kedves Anikó, te elvesztél valahol a saját logikádban:

     Mondod ezt: Magyarország, ma, Izrael földje (fizikálisan)?
     Mivel nem az, és mi nem vagyunk testi zsidók, így nem látni az értelmét az idézetnek.

     Miután írtad ezt: A Biblia azt írja erről, hogy a menekülteket fogadjátok be magatok közé, mert ti is jövevények voltatok?stb. Mózes?..
     Tehát van róla írva?

     Vagyis arra hivatkozol, ami véleményed szerint nem vonatkozik rád. Majd ha eldöntöd, hogy mit is képviselsz, akkor fogalmazd meg.

    13. Kedves ANIKÓ!

     Amikor Isten Izraelt, mint népet létrehozta, és törvényt adott nekik, akkor egy minta államot akart teremteni, amelyből az Ő ismerete, dicsősége, a pogányok felé is látható lett volna, illetve elterjedhetett volna az egész pogány világban. ( Tudom, hogy vannak olyan tanítások, amelyek nem ezt tanítják, de a Biblia ezt írja. 2 Móz. 19,5 Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld… és ide még betehetném az áldások sorát, amellyel megáldotta volna őket, ha megtartják mindazokat, amiket mondott.. és még több igeverset is) Ez az Izraellel kapcsolatos elképzelés, terv majd a millenniumban teljesül, ahogyan azt a Szentírásban olvashatjuk.
     Viszont az Isten országa a bűneik, és hitetlenségük miatt elvétetett az Izraelitáktól, és az eklézsiának adatott. És a pogány nemzetek közül néhány, a keresztény tanok, és Isten törvényei ( 10 parancsolat) alapján rendezkedtek be. Ezek az országok voltak azok, akik valamilyen szinten és módon, fizikálisan, Isten, és Jézus Krisztus ismeretével képviselték őket a világban. ( Persze névlegesen még most is keresztény országoknak hívjuk őket, de tudjuk, hogy már inkább a Mammon isten országainak kellene hívnunk ezeket..!)
     Vagyis azt szeretném ebből kihozni, hogy azokat a törvényeket, és azokat az elveket, amit Izraelnek adott Isten, az Ő akarata szerint minden nemzetre, és országra érvényeseknek kellene lennie. ( pl, gondolj arra, hogy a 82. zsoltárban megfeddi az isten fiakat, amiért azok nem az Ő törvényei ( amelyek megállnak mindörökké) szerint ítélnek, és igazgatják a föld országait , nemzeteit… Abból is látható, hogy azok egyetemesen értendők lennének.)
     Tehát, azok a törvények, és az az állami berendezkedés, amit Izraelnek, mint fizikális államnak adott, az az Isten akarata lett volna a későbbiekben minden nép számára.

     “2. Izráel (szellemi), ma is idegenként tartózkodik az egész földön, tehát nincs a földön semmije, akkor mit kell féltenie a bevándorlóktól, plusz, ha úgy is Isten védi meg bármely bajoktól, akkor??”

     A szellemi Izraelnek, az eklézsiának nincs mit féltenie, és keresztényként ( személyként) mindenki a saját vezetése által cselekedjen a bevándorlókkal. Viszont van a világi hatalom, amely Istentől rendelt ( és akiknek remélhetőleg Istentől adott ajándéka is van a vezetésre, és kormányzásra), amelynek azt a feladatot adta Isten, hogy a rábízott népet kormányozza, illetve, hogy annak az érdekében munkálkodjon, azzal az ajándékkal, amit Tőle kapott. És sokszor ennek a világi hatalomnak olyan dolgokat is meg kell tennie ennek érdekében, amelyet mint magánszemély nem tenne meg. ( Itt most gondolhatunk arra is, hogy sokkal több információjuk , ismeretük is van a helyzettel kapcsolatosan, mint nekünk, és egészen más szempontok szerint kell nekik dönteniük, hatalomként, mint magánemberként. )

     “3. A jövevényeket azért nem fogadhatjuk be a ?házunkba? ?országunkba? (szellemi közösségbe) mert ezek az emberek nem lehetnek szellemi értelemben ?házunkbeliek? ?Krisztusteste? (csak, aki megtér) , a Jézus által parancsoltak szerint. Fizikai értelemben jó szamaritánus módjára segíteni kell bármelyikükön, aki rászorul.”

     Magyarország eddig is befogadta a menekülteket, és ugyanazokat a jogokat biztosította nekik is, mint minden bennszülött állampolgárának. Viszont ők is elfogadták az ország törvényeit, és még csak nem is nagyon hallunk olyanról, hogy probléma lenne velük. De ez, hogy az adott nemzet törvényét elfogadják, és asszimilálódnak, nem mondható el minden országról, amelyek már régebb óta befogadtak menekülteket. Ott már komoly problémák vannak most is, amelyből tanulni kellene az országvezetőknek, mint Istentől rendelt világi hatalomnak.

     “A mostani menekült dologban ez az irányadó: 3Móz.20:33-34 ez vonatkozik arra, hogy fizikailag, hogyan cselekedjünk velük szemben.”

     Itt véletlenül elírtad a számot, ilyen igevers nincs. De az ige azt írja: 2 Móz. 12,49
     Egy törvénye legyen az ott születettnek és a jövevénynek, a ki közöttetek tartózkodik.
     Vagyis ugyanaz a törvénye! Akkor számítható jövevénynek, ha elfogadja az ország törvényét, és letelepszik abban. Egyébként csak idegen ( vendég), aki ott tartózkodik. De az ország most mindent ( sőt még többet is, mert most határsértőkről beszélünk, akik nem a törvényes úton jöttek az országba) megad nekik, ami ebben a helyzetben megadható. ( Arról ne felejtkezzünk el, hogy azok, akik Magyarországon akarnak maradni, azokat befogadja az ország. A baj azzal lesz, hogy azokat is be fog kelleni fogadni, és eltartani ( hiszen itt munkalehetőség nem igazán van) akik nem akarnak Magyarországon élni, de Nyugat-Európának se kellenek, és esetleg haza se akarnak menni, és beilleszkedni se kívánnak.

     ?Ugyanakkor a vendégnek nincs joga elfoglalni a vendéglátó házát és magáévá tenni annak javait és bármiféle jogtalan követelésekkel előállni.?
     Ez is a Bibliából van?”

     Ne lopj…, ne kívánd, …!

    14. Kedves Antenor!

     Az “Izráelnek” a Bibliában van pár jelentése: mint személy, mint fizikális terület, mint szellemi ország, mint választott fizikai nemzet, mint választott szellemi nemzet!

     Melyikben akadtál el? Mert ahogyan írtál, abból azt látom, hogy ezeket folyamatosan összekeverted.
     Magyarázzam el neked, hogy mely dolgokat kell szellemben, és melyeket fizikális értelemben használni? Mert ha ezt tudnád, akkor nem látnál ellentmondást az általam leírtakban.

    15. Kedves Ida!
     ?3. A jövevényeket azért nem fogadhatjuk be a ?házunkba? ?országunkba? (szellemi közösségbe) mert ezek az emberek nem lehetnek szellemi értelemben ?házunkbeliek? ?Krisztusteste? (csak, aki megtér) , a Jézus által parancsoltak szerint. Fizikai értelemben jó szamaritánus módjára segíteni kell bármelyikükön, aki rászorul.?

     Ida, szerinted ezek miért vannak idézőjelben?:?házunkba? ?országunkba?
     Mert a szellemire vonatkoznak. Tehát nem passzol hozzá a Magyarországos kifejtés.

     A Mózes idézetet valóban elnéztem, helyesen3Móz.19:33-34

     Szeretettel,
     Anikó

    16. Kedves ANIKÓ!

     Antenornak azt írtad, hogy mi nem vagyunk fizikálisan Izrael állama, ezért nem vonatkoznak ránk az ószövetség rájuk vonatkozó törvényei. Most ( és a neki adott válaszodban) pedig egy ószövetségi igére hivatkozol, ami ( eszerint nem vonatkozhat ránk) szerinted mégis erre a helyzetre vonatkozik, és az országnak ehhez kell tartania magát. ( Antenor egyébként ezt írta a válaszában neked, hogy akkor most hogyan is gondolod ezt…)
     Én erre írtam neked, hogy Isten akarata szerint a világi hatalom berendezkedése olyan, mint amit anno Izrael kapott …. stb.
     És akkor idézed, hogy az idézetben azért van ott, hogy szellemi, mert az szellemileg értendő. Amit persze én is olvastam, és értettem. De ez nem is volt kérdés, hogy nem tarthatod atyafinak azt, aki nem atyafi, és nem fogadhatod azt szellemi testvérként se a szellemi házadba ( szívedbe), se az országodba ( Isten királyságába). És keresztényként nekünk csak a szamaritánusi cselekedeteket kell megtennünk, amennyiben a módunkban áll. ( Más pénztárcájára nem jótékonykodhatunk!)

     Viszont itt a menekült dolog egy fizikális probléma is, és nem csak szellemi, és az én válaszom az igének ezt a részét boncolgatta.

     idézed:
     “3 Móz. 19,33 Hogyha jövevény tartózkodik nálad, a ti földeteken, ne nyomorgassátok őt.
     ?3 Móz. 19,34 Olyan legyen néktek a jövevény, a ki nálatok tartózkodik, mintha közületek való benszülött volna, és szeressed azt mint magadat, mert jövevények voltatok Égyiptom földén. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.”

     Igen, az Isten ezt akarja, de ehhez a “jövevény” státusz elérésének a kritériumait is idézned kellett volna. Mert az igen érdekes szituáció lenne, ha Isten csak egyetlen országtól várná csak el azt, hogy a magukat közéjük adók mindenben rendeljék alá magukat az ország törvényeinek, és szokásainak ( amelyeket Ő határozott meg! Ez csak az egyik: 2 Móz. 12,49 Egy törvénye legyen az ott születettnek és a jövevénynek, a ki közöttetek tartózkodik.), de a többi országtól pedig azt várná el, hogy aki oda betér, azt fogadják el úgy, ahogy van, illetve az ország alkalmazkodjon ahhoz, illetve azokhoz.

     Ezért nem értem, hogy mi az ami neked a hozzászólásomban nem vonatkoztatható MO-ra. És úgy gondolod, hogy ez nem jó kifejtés. Ez most nem csak egy szellemi ( vallási, és kulturális) probléma, hanem fizikális is.
     Úgy látom, hogy te szeretnéd, ha mindenkit, aki MO határait átlépi ( törvénytelenül, hiszen a törvényesen menekültstátuszt kérőket eddig is befogadta az ország), és menekültnek mondja magát, akkor az ország azt befogadná, és a 10 millió ember gondoskodna róluk, az általad idézett igeversek szerint, a “jövevény státusz” megkötései nélkül. Akár hajlandó említett menekült , mind fizikai szinten, mind szellemi szinten beilleszkedni, akár nem.
     ( A helyzet az, hogy a menekültek számára, ha letelepednek itt, és megkapják a státuszt, lakhatást ( lakást), jövedelmet , oktatást, egészségügyi ellátást, stb, kell biztosítania az államnak ( amely a 10 millió ember közössége, és nem egy különálló valami szervezet) . Tehát nem csak egy befogadó nyilatkozatról van szó, és nem csak arról szól a történet, hogy az ország területén élhetnek majd szabadon, félelem nélkül . Mivel pedig ez az ország már eddig se tudott arról gondoskodni ( munkahelyek hiánya, stb) , hogy ne legyenek éhezők, és hajléktalanok benne, ezért a plusz népességről való gondoskodás természetesen hozza magával az adók megemelését. ( És még a bürokrácia bővítésének a szükségessége miatt, illetve a rendfenntartó erők emberállományának az növelése miatt is, amit megint csak ez a közösség finanszíroz. Ami persze néhány embernek munkát biztosít, de mivel ez nem termelő munka, ezért csak költségként jelentkezik. ) Ezt leginkább az ÁFA, és egyéb jövedéki adók növelésével lehet megoldani. ( Az EU-nak mi befizetői vagyunk, és igen kis részét kapjuk vissza annak, mint “támogatást”. Annak pedig nagy része kézen-közön, már azelőtt eltűnik, hogy szétosztásra kerülhetne…! Nem gondolom, hogy ebben bármilyen változás is beállna majd, mert aki megszokta, az megszokta…! Szóval azzal kell számolni, hogy erős drágulás lesz mindenben, hogy valamilyen szinten lehessen finanszírozni, mind az eddigi itthoni kiadásokat, mind a letelepítettek lakhatását, és megélhetését, és mind az államadósságot, amit majd megemelt kamattal fognak terhelni, hiszen az ország teljesítő képessége csökkenni fog, és kevésbé megbízható adós kategóriába kerül majd…. Továbbá azzal is számolni kell, hogy a családegyesítési program alapján, még jönni fognak ezeknek az embereknek a családjai is, akik részére megint csak biztosítani kell a megélhetési költségeket, illetve a család nagyságától függően, nagyobb lakásokat, és házakat. ( Ha nem akarunk a körülményeik miatt méltatlankodó, és lázongó tömegeket. De még a menekült hullám nem érte el a csúcsát, tehát még mindig várható, hogy jönnek. ) És akkor még nem beszéltünk a kulturális, és vallási különbségek miatt fellépő feszültségekről, amelyeket szerinted nem kell figyelembe venni, még akkor se, ha más országokban már tapasztalati szinten jelen van. ( Ebben anno Izraelben úgy rendelkezett Isten, hogy csak az lehet jövevény státuszban, aki körülmetélkedik, és felveszi az izraeliták hitét, és megtartja teljes egészében a törvényüket, és a szokásaikat. ( Ne engedjenek idegen isteneket imádó embereket maguk közé.) Nem gondolom, hogy ez másképpen lehetne a világi országokban se, ha azok fenn akarnak maradni. Hiszen nem lehet ország az országban, nemzet a nemzetben, és törvény a törvényben, mert ott előbb-utóbb meghasonlás lesz, és ismerjük a történet végét.

     Félreértés elkerülése végett, itt most nem a magam, illetve a keresztények megélhetése miatt aggódok ( hiszen nekünk ígéretünk van, hogy gondja van ránk a mennyei Atyának), hanem azon, hogy ( a politikai hátterét nem is boncolgatva ennek) vajon lehet-e 10 millió embert arra kényszeríteni, hogy mindenféle elvárások nélkül, ossza meg az életterét, és az anyagi javait olyanokkal, akikről még csak azt se tudja, hogy kik, és honnét, és miért jöttek. ( Ahogyan a születési dátumaikról és egyebekről hazudnak, úgy megtehetik ezt bármiről is. ) Továbbá, hogy az ország őslakosságát rá lehet-e kényszeríteni keresztényként arra, hogy ezen emberekhez alkalmazkodjon, és az igényeiket kielégítse ( Hiszen az általad idézett, és szerinted kizárólag MO-ra ( illetve más országokra) vonatkozó igeversben csak erről van szó.) . ( Nem azért jöttek, hogy majd 27 ezer forintból nyomorogjanak egy hónapig. Mármint, ha fog jutni annyi is…! ) Vagyis az a kérdés, hogy az ország lakossága iránt érzett felebaráti szeretetbe belefér-e az, hogy az ő kárukra verje a keresztény az asztalt, hogy márpedig mindenkit be kell fogadni, az ő büdzséjükre is. ( Itt nem azokról beszélek, akik törvényes úton jönnek, és kérnek menedékjogot.)

    17. Kedves Ida!
     Idézek Antenortól:
     “?
     Az idegeneknek azonban nem volt örökrészük Izraelben, nem lehetett jogszerű birtokuk, így csak legfeljebb napszámosokként, mesteremberekként vagyis, modernebb szóval élve ?vendégmunkásokként? gondoskodhattak magukról.”

     Erre írtam én, hogy ez az ige nem magyarázat a mai magyarországi menekült válságra, mert Magyarország nem Izráel területe, és nem is lehet irányadó, mert ha ma egy bevándorló Magyarországon saját pénzén házat vesz, akkor az jogszerűen az övé is lesz. Ez törvény, a Mózes által ígért Izráelnek a(fizikális) földterületére vonatkozott.
     Ma, a szellemi országra vonatkozik.

     “…nem vonatkozhat ránk) szerinted mégis erre a helyzetre vonatkozik, és az országnak ehhez kell tartania magát.”
     Az, hogy a menekültekkel hogyan bánjon Izráel népe, azt leírja a 3Móz,19:33-34.
     Ez, személyekre vonatkozik!
     Hogy miért vonatkozik ez a Krisztus követőire is, azt gondolom nem kell elmagyarázni, ezt a keresztényeknek tartani kell! Ezért a keresztények körében nem lehet “menekültkérdés”.
     A keresztények maguk is csak “menekültek” e-világban. Te ezt tudtad? :…a rókának van barlangja, a madárnak fészke….,mint farkasok közé a juhokat úgy küldelek titeket.
     Te nem így tartózkodsz e-világban?

     “Ezért nem értem, hogy mi az ami neked a hozzászólásomban nem vonatkoztatható MO-ra.”
     Akkor most már tiszta?

     “Úgy látom, hogy te szeretnéd, ha mindenkit, aki MO határait átlépi ( törvénytelenül, hiszen a törvényesen menekültstátuszt kérőket eddig is befogadta az ország), és menekültnek mondja magát, akkor az ország azt befogadná, és a 10 millió ember gondoskodna róluk, az általad idézett igeversek szerint,”

     Mert M.o.-on mindenki keresztény, és az Isten akaratát hajtja végre? Ha pedig az, akkor miért nem viselkednek úgy? Tudjuk, hogy a világi hatalom (kormány) határozza meg, hogy ki kap menekült státuszt. Te az ő döntésüket fogadod el mérvadónak a hozzáállásod tekintetében, és akikre ők kimondják “csak” azzal szemben viselkedsz Isten akarata szerint?
     Ábrahám kért menekült státuszt?
     És ha ezek a menekültek kérnek tőled menekült státuszt, akkor mit mondasz nekik?

     ” hogy ne legyenek éhezők, és hajléktalanok benne, ezért a plusz népességről való gondoskodás természetesen hozza magával az adók megemelését. ( És még a bürokrácia bővítésének a szükségessége miatt, illetve a rendfenntartó erők emberállományának az növelése miatt is, amit megint csak ez a közösség finanszíroz. Ami persze néhány embernek munkát biztosít, de mivel ez nem termelő munka, ezért csak költségként jelentkezik. ) Ezt leginkább az ÁFA, és egyéb jövedéki adók növelésével lehet megoldani. ( Az EU-nak mi befizetői vagyunk, és igen kis részét kapjuk vissza annak, mint ?támogatást?.”

     Ida, Te itt keresztényként az anyagiakat latolgatod az Isten akaratával szemben?

     Szeretettel,
     Anikó

    18. Drága Anikóm!

     Lenne egy egyszerű kérdésem.
     Ha az asztalodon csak annyi kenyér lenne, hogy a gyermekeid sem laknának jól vele, de az éhhaláltól megmenti őket, akkor Te azt a kenyeret elvennéd-e a gyermekeid elől, azért, hogy idegen isteneket imádó, ismeretlen idegeneknek add?
     Kérdezem ezt azért, mert a kenyér is anyagi természetű dolog.
     (Ha hosszabb ideig nincs pénzed megvenni, akkor éhen halsz. És ma Magyarországon nagyon sok hazánk fia éhezik, nincs mit enni, pedig még dolgoznának is azért, hogy legyen. Hagynád-e éhen halni a saját gyerekeidet azért, hogy a helyüket Isten nélkül élő embereknek add át? … Neked nem az a fő feladatod, hogy a saját családodról gondoskodj? Tényleg az az Isten akarata, hogy a saját gyermekeid elvesztése árán Istent gyűlölő embereket ments meg a pusztulástól? Szerinted, ha Isten érdemesnek tartja őket a megmentésre, akkor nincs hatalma arra, hogy ezt ne az Őt szeretők rovására tegye? … )

     Szeretettel: Erika

    19. Drága ANIKÓ!

     Olvastam a hozzászólásaid, és értettem, hogy mire válaszoltál. Azt is, hogy ANTENORtól mire kaptál választ. ( Az egyébként csak, egy Thea által kiemelt rész volt Antenor teljes írásából, amit spec még nem olvastam, viszont mivel 18-19 oldalról beszélt, ezért gondolom, hogy a kifejtés módszerességéhez tartozott az a mondat.) És, miután nem értettem veled egyet, ezért szóltam hozzá az írásodhoz.

     Ez utóbbi válaszom erre a hozzászólásodra szólt:
     2015/09/07 – 19:07

     Én azt gondolom, hogy elég hosszasan és ( remélhetőleg) értelmesen kifejtettem azt ( vagy 5-ször), hogy mi a keresztény személy (!) szívből jövő kötelessége a rászorulókkal ( akár menekültekkel) szemben ( természetesen csak a sajátjából, ha módja van rá), és mi az, amire nincs joga, a mások ( azon ország állampolgáraival szemben, akik közé testileg helyeztetett a földön) szeretése miatt!
     Nem írom már le még egyszer, mert akárki elolvashatja azt, és akárki értelmezheti. ( Az pedig, hogy ki hogyan gondolkodik a hozzászólásomról, a benne lévő lelkülettől függ. Mindig csodálkozom azokon az embereken, akik keresztényként ki tudják válogatni, hogy ki az, akit szeretnek, és ki az akit nem ( kire vagyok tekintettel, és kire nem). Illetve észre se veszik, hogy személyválogatók mások kárára…!)
     Az a fogalom, hogy “keresztény”, nem szinonimája a “hülyének”. ( Még Jézus is arról beszél ( persze nem ebben az értelemben, de ez nem von le a jelentőségéből) , hogy ha valaki házat épít, akkor előtte kiszámolja a költségeket, hogy betudja-e fejezni azt…. ! És lehet, hogy keresztényként te úgy gondolod, hogy nem elég “vallásos” dolog olyan dolgokról beszélni, és gondolkodni, hogy valami mennyibe kerülne ( nem csak neked, nekem, és pár ezer keresztény embernek) 10 millió olyan embernek, akik nem feltétlenül szeretnének abban a “házépítésben” részt venni, de ( remélhetőleg) Isten adott olyan embereket is, akik majd azokra is gondolnak, akik “itthon” vannak. És ki tudják majd számolni, hogy a rájuk bízott ország lakói mennyi terhet tudnak magukra venni, és hogy kikkel tudnak együtt élni. ( És, még akkor is megteszik majd, ha ez már az Úr visszajövetele előtti eseményeket nem is befolyásolja !)
     Bár gondolom ( és ezért minden tiszteletem, és csodálatom a tied), hogy hited, és beszéded szerint, te számolatlanul, és gondolkodás nélkül kivitted a menekülteknek az egész fizetésedet minden hónapban ( nem foglalkozva fizetési kötelességeiddel, illetve a gyerekeid ellátására szükséges összegekkel), illetve adogatod el a meglévő cuccaidat is még, hogy keresztényként segíthess nekik, illetve még azoknak is, akiket a lakásodba fogadtál), de ezt nem várhatod el mindenkitől. Nem mindenki keresztény a 10 millióból, és még a keresztények közül se mindenkinek van ekkora hite, mint neked. ( Mert gondolom, hogy ezt teszed, és nem csak a szád jár, ahogyan ADRIANnak, hogy “egy kereszténynek hogyan kell gondolkodnia, és cselekednie”. Hiszen, amikor ezt említettem neki, ő elég világosan kifejtette, hogy erről azért nincsen szó, ő nem szalad senki után, hogy segíthessen, de ha a háza előtt látna egy-egy nyomorultat, vagy szükségben lévőt, akkor egy-egy ebéd erejéig…..)

     ??nem vonatkozhat ránk) szerinted mégis erre a helyzetre vonatkozik, és az országnak ehhez kell tartania magát.?
     Az, hogy a menekültekkel hogyan bánjon Izráel népe, azt leírja a 3Móz,19:33-34.
     Ez, személyekre vonatkozik!”

     Nem, ez az egész izraeli népre vonatkozik! Ami személyekből áll. De a hozzászólásodban csak ezeket az igeverseket emelted ki, anélkül, hogy a jövevénystátusz elérésének Isten általi követelményeit is idetetted volna ( amely nem csak Izraelnek adatott, mert mint írtam már, ha egy ország magával meghasonlik….! Ez az újszövetségből van. ). És Jézus nem törölte el Isten beszédét.

     “Hogy miért vonatkozik ez a Krisztus követőire is, azt gondolom nem kell elmagyarázni, ezt a keresztényeknek tartani kell! Ezért a keresztények körében nem lehet ?menekültkérdés?.”

     Szerintem ezt senki nem vitatta ( Antenor is, és mindenki más is kiemelte), hogy a keresztényi szamaritánus lelkületnek, és cselekedeteknek működnie kell ( mindenkinek a sajátjából) a keresztény személyek részéről. És ezt ( ahogyan már többször is leírtam) megteszi, és megtette eddig is, a Magyar állam is ( még akkor is, ha mindenféle hazugságot terjesztenek is az innen már tovább ment, ellátásban részesült “menekültek”…)
     Viszont nem is erről szólt a vita, hanem arról, hogy be kell e fogadnia ( és az általam említett módon gondoskodnia róluk az állampolgárok költségére) bármely országnak mindenkit ( aki menekültnek mondja magát), anélkül, hogy az hajlandó lenne elfogadni azon ország törvényeit, szokásait magára nézve. És itt jön be az az igevers, amelyben a jövevénystátusz elérésének a kritériumai vannak. Mert Isten ezt is meghatározta, hogy ki tekinthető annak, és ki nem. És azok, akik nem tesznek eleget a kritériumoknak, azok nem tekinthetők jövevényeknek, illetve nem vonatkozik az az igevers se rájuk, amelyben a velük való folyamatos együttélésről, és bánásmódról van szó. ( Kizárólag a szamaritánus dolog vonatkozhat rájuk..)

     “A keresztények maguk is csak ?menekültek? e-világban. Te ezt tudtad?…”

     Vándorok, és jövevények vagyunk, és itt tartózkodásunk alatt betartjuk azon ország törvényeit ( ha nem ellenkeznek az Istenével), amelybe/ amelyekbe helyeztettünk. És ezért , mert én “vándorként” tartózkodom a világban, nem állhatok elő követelésekkel a “világiak” felé, hogy fogadjanak ( telepítsenek le, és gondoskodjanak róluk) maguk közé “állandóra” olyanokat, akik nem fogadják el a törvényeiket, nem tartják tiszteletben őket, és a szokásaikat. Én személy szerint a magaméból megtehetem, de másokat nem kényszeríthetek ilyesmire. Jézus is csak az övéinek adta a parancsokat, és nem a világnak. ( És bár a keresztények közül ma is sokan szeretnek úgy beszélni, mint akik e világból származnak, és rákényszeríteni a világot arra, hogy úgy próbáljanak meg gondolkodni, és cselekedni, ahogyan ők ( ahogyan azt az egyháztörténelemből is láthatjuk) , de az evangéliumokban ennek a világ felé való gyakorlatnak, és erőszaknak semmi nyoma nincs.

     ?Ezért nem értem, hogy mi az ami neked a hozzászólásomban nem vonatkoztatható MO-ra.?
     Akkor most már tiszta?”

     Nem!

     ?Úgy látom, hogy te szeretnéd, ha mindenkit, aki MO határait átlépi ( törvénytelenül, hiszen a törvényesen menekültstátuszt kérőket eddig is befogadta az ország), és menekültnek mondja magát, akkor az ország azt befogadná, és a 10 millió ember gondoskodna róluk, az általad idézett igeversek szerint,?

     “Mert M.o.-on mindenki keresztény, és az Isten akaratát hajtja végre? Ha pedig az, akkor miért nem viselkednek úgy?”

     Nem véletlenül írtam, hogy pár ezer ember…! A Krisztusban lévőkre gondoltam ekkor, mint keresztényekre, és olyanokra, akik nem erőszakolhatják rá a nézeteiket, és azok kivitelezését a többi honpolgárra. És bocs, de mégis hogyan viselkednek a ” menekülőkkel” szemben? Mert szerintem nagyon tisztességesen. ( Még akkor is, ha a többségük viselkedése nem adna is rá okot…!)

     ” Tudjuk, hogy a világi hatalom (kormány) határozza meg, hogy ki kap menekült státuszt. Te az ő döntésüket fogadod el mérvadónak a hozzáállásod tekintetében, és akikre ők kimondják ?csak? azzal szemben viselkedsz Isten akarata szerint?””

     Már megint kevered a szezont a fazonnal. Keresztényként irgalmasnak kell lenned a rászorulókkal szemben, amíg itt tartózkodnak. Ha kapnak menekültstátuszt (akkor viszont már az említett állami gondoskodás a közösből is benne van), akkor jövevénynek számítanak. Ha viszont nem kapnak valamiért, akkor nem számítanak jövevénynek. És akkor max csak az első cselekedetet teheted meg vele.

     “És ha ezek a menekültek kérnek tőled menekült státuszt, akkor mit mondasz nekik?”

     Kb 3-szor írtam le, hogy MO befogadja azokat, akik itt akarnak letelepedni ( és hajlandók az ország törvényeit, és a lakosságát tiszteletben tartani, és elfogadni)! Eddig is megtette ezt, és ezzel nincs is semmi probléma, amíg az ország teherbíró képessége bírja! Viszont az a gond, hogy majd olyanokat is be kell fogadnia az országnak, akik nem akartak itt élni, viszont nyugatnak se kellenek, mert számukra nem hasznosak. Ezért visszazsuppolják ide őket, és MO-nak kell majd őket befogadniuk. Viszont, mivel eredetileg nem itt akartak élni, ezért nem is akarnak majd beilleszkedni, és stb…!

     “Ida, Te itt keresztényként az anyagiakat latolgatod az Isten akaratával szemben?”

     ??? Vagyis Isten akarata az, hogy a Magyar, és egyéb nép, még inkább nyomorult legyen…? Csak azért, mert valamely hatalmak nem bírtak a saját területükön maradni, és olyan helyzetet teremtettek anyagi, illetve egyéb haszonszerzés céljából ezekben az országokban, hogy azok élhetetlenek legyenek?! ( Bár meggyőződésem, hogy most, még csak nem is erről szól ez a menekült áradat…) Nem azokat az országokat kellene békén hagyni ( illetve azoknak, akik ilyen helyzetet teremtettek ingyen újjáépíteni azokat) , és a saját hazájukban segíteni ezeken az embereken…?! Pontosan melyik Isten akaratáról is beszélsz?!

     Szeretettel,
     Ida

    20. És még röviden.
     Mint írtad Antenornak, mi keresztények szellemi ország vagyunk, ezért azok a törvények nem is vonatkozhatnak ránk amiket említett, hiszen mi (saját, egységes, konkrét) fizikai honnal nem rendelkező nép vagyunk. Ez így van. Viszont, ebben az esetben, az az igevers, amit idéztél is szellemiként értendő. A szellemi “jövevények” pedig azok, akik megtérnek, Jézust befogadták, újjászülettek, ezáltal keresztények, és Isten országának honpolgárai lesznek ( új lakók!). Vagyis akkor az újonnan megtértekkel kell úgy bánnunk, mint a bennszülöttekkel. Viszont azok meg már atyafiak lettek.
     Vagy pedig maradunk annál, a fizikai országokra vonatkozó értelmezésnél ebben a dologban, hozzávéve a státuszt biztosító igeverseket is.

    21. Kedves Erika,

     gondolod, hogy Isten gyermeke éhhalálban meghalhat? És, ha igen? Nem Isten kezében vagyunk mindannyian? Mindenki olyan sorsot kap, amilyet megérdemel vagy, amilyet a próbája megkíván.

     Nem látom sajnos az igazi keresztényi (bibliai) hozzáállást a szavaidból.
     Véleményem szerint a gyermekeimnek és nekem is Isten ad enni, nap, mint nap. Ő gondoskodik a menekültekről is és az összes többi emberről is. Én az ige szerint cselekszem, a menekülteknek (nem nézve, hogy szerintem jogosan használja-e a menekült “státuszt”), ha rám szorul és tudok segíteni, akkor segítek, de semmiképpen nem ártok nekik és nem foglalok állást a “helyzetükkel” kapcsolatban.
     Isten tud a menekültekről, tudja, hogy minden embernek enni kell adni és azt is tudja, hogy kik azok, akik az Ő akaratát keresik.
     Szeretettel,
     Anikó

    22. Anikó,
     végigolvastam figyelmesen a hozzászólásaidat a Magyarországra valójában még nem menekülőkkel, menekült kérdéssel kapcsolatban és azt kellett belátnom, hogy hibásan ítélkeztem feletted. Ha ez számít neked egyáltalán valamit, te látod értelmezed helyesem a dolgokat. Még egyszer elnézést kérek tőled a történtek miatt. Pedig igyekezni szoktam ami a végleges igen-t és a nem-et illeti.

     Idának, aki most láthatóan ide is-oda is próbál játszani, az eszébe szeretném juttatni, itt mindenki előtt, hogy ami előtt meg ide is játszott volna ebben a menekült kérdésben….pontosabban, ami előtt még kritizálva lett volna a nem keresztény hozzáállása miatt, egyetlen egyszer sem jelentet ki olyat, hogy a keresztényeknek ha lehetőségük van rá segíteniük kell azokon az embereken. Ezzel szemben folyton azon volt, hogy rájuk öltsön valamiféle démoni szerepet. Persze tagadni, meg kimagyarázni magát a kérdésben, abban már az első percről top-on volt.

    23. Kedves Ida!

     Ez aztán a szellemi gubanc.
     “??? Vagyis Isten akarata az, hogy a Magyar, és egyéb nép, még inkább nyomorult legyen??”

     Jer.10:23 Ó,Örökkévaló, tudom, hogy az ember nem ura sorsának, halandó nem irányíthatja a saját lépteit!
     Ézsa.45:7 Én alkotom a világosságot, és teremtem a sötétséget, tőlem származik a békesség, de a veszedelem és a csapás is. Én, az Örökkévaló, viszem véghez mindezt.
     Ézsa.37:26…Nem tudtál róla, hogy én terveztem ezeket az ősidőkben? Most csak kiformáltam és véghezvittem….
     Jer.27:5 Én vagyok az, aki nagy hatalommal és erős kézzel teremtettem a Földet, az embert és az állatokat az egész földön. Ezért annak adom a földet – és mindent ami rajta van -,akinek akarom.
     Náh.1:7-8 Jó az Örökkévaló! Biztos menedéke azoknak, akik a veszedelem idején hozzá menekülnek. Ismeri és megmenti őket. de pusztító áradattal söpri el gyűlölőit, s ellenségeit a sötétségbe űzi.
     Jer.30:11 Mert veled vagyok, hogy megmentselek – mondja az Örökkévaló – véget vetek a nemzeteknek, akik közé szétszórtalak, de nektek nem vetek véget. Igazságosan megfenyítelek, mert semmiképp nem hagyhatlak büntetés nélkül.
     Ezék.34:25 Szövetséget kötök velük békességre és bőségre, a gonosz vadállatokat pedig kiirtom a földről. Nyájam biztonságban….
     Abdiás 15 Bizony, közel az Örökkévaló napja, és minden nemzetet elér!…….
     Ézsa.13:12 Ritkábbá teszem a földön az embereket, mint az aranyat – oly kevesen maradnak életben.

     Szerinted mi múlik az emberi magánvéleményeken és a találgatásokon?
     Egyébként mintha el sem olvasnád azokat az írásokat amikre szinte azonnal válaszolsz.

     Szeretettel.
     Anikó

    24. Kedves Adrián,

     “Még egyszer elnézést kérek tőled a történtek miatt.”
     el van nézve 🙂
     azért remélem a stílusért akkor is elnézést kértél volna, ha nem adsz “nekem” igazat ebben a témában 🙂
     és annak külön örülök, hogy az Írás (hiszen nem osztottam meg más “gondolatot” a témával kapcsolatban) Téged is erre vezetett rá.
     Próbálj meg hasonló szellemben gondolkodni és kommunikálni a továbbiakban.

     Szeretettel,
     Anikó

    25. ADRIAN
     2015/09/09 – 13:46

     “Idának, aki most láthatóan ide is-oda is próbál játszani, ..”

     Hol is próbálok én ide-oda játszani?!

     “…az eszébe szeretném juttatni, itt mindenki előtt, hogy ami előtt meg ide is játszott volna ebben a menekült kérdésben?.pontosabban, ami előtt még kritizálva lett volna a nem keresztény hozzáállása miatt, egyetlen egyszer sem jelentet ki olyat, hogy a keresztényeknek ha lehetőségük van rá segíteniük kell azokon az embereken. Ezzel szemben folyton azon volt, hogy rájuk öltsön valamiféle démoni szerepet. Persze tagadni, meg kimagyarázni magát a kérdésben, abban már az első percről top-on volt.”

     Te ezt most komolyan mondod? Nem végig arról írtam, hogy a kereszténynek, mint személynek meg kell tennie, ami a vezetése ebben a dologban, és a szamaritánus hozzáállás ebben az ügyben a megfelelő?! Igaz, azt is kifejtettem, hogy ezt mindenki ( minden keresztény) a maga bőrére teheti meg, és nem verheti az asztalt azért, hogy márpedig az egész Magyar lakosságnak ezt kell tennie, sőt, hogy az országnak mindenkit be kelljen fogadnia, aki azt mondja, hogy menekült, de nem kívánja a Magyar törvényeket , és embereket tiszteletben tartani.
     Szerintem előbb olvasd el, mit írok , próbáld meg megérteni/felfogni, és azután válaszolj, és vádaskodj!

    26. Drága ANIKÓ!

     “Ez aztán a szellemi gubanc.
     ???? Vagyis Isten akarata az, hogy a Magyar, és egyéb nép, még inkább nyomorult legyen???

     Pontosan mi is ebben a szellemi gubanc? Ugyanis én erre a válaszodra írtam ezt, amely előzetese arról szólt, hogy egy pár ezer keresztény, rá erőszakolhatja-e 10 millió emberre, Isten nevében, olyanok eltartását, és befogadását számolatlanul, akiket nem azok esetleg nem akarnak befogadni?! És erre írtam példákat, hogy miket is kell abban az esetben a magyar államnak ( amely a 10 millió ember közössége) biztosítani ezekéből azoknak. Hogy azért az ország vezetőségének ezzel is számolnia kell , nem csak azzal, hogy ha befogadjuk őket, akkor szabadon élhetnek, és mozoghatnak az ország területén.

     Itt a szöveg, amire én válaszoltam:

     ? hogy ne legyenek éhezők, és hajléktalanok benne, ezért a plusz népességről való gondoskodás természetesen hozza magával az adók megemelését. ( És még a bürokrácia bővítésének a szükségessége miatt, illetve a rendfenntartó erők emberállományának az növelése miatt is, amit megint csak ez a közösség finanszíroz. Ami persze néhány embernek munkát biztosít, de mivel ez nem termelő munka, ezért csak költségként jelentkezik. ) Ezt leginkább az ÁFA, és egyéb jövedéki adók növelésével lehet megoldani. ( Az EU-nak mi befizetői vagyunk, és igen kis részét kapjuk vissza annak, mint ?támogatást?.?

     Ida, Te itt keresztényként az anyagiakat latolgatod az Isten akaratával szemben?”

     És te itt előálltál azzal, hogy én keresztényként nem állhatok úgy hozzá, hogy költségeket számolok, amit azután 10 millió ember fog fizetni. Mert, hogy szerinted az az Isten akarata, hogy a “jövevényeket” ( akik szerinted mindenki, aki belép az ország területére, minden kötelezettség vállalás nélkül) befogadja Magyarország, és a többi is!
     Most meg jössz azzal, hogy szellemi gubanc…?! Te mondtad erre a szövegre, hogy ez az Isten akarata, ha törik, ha szakad! És a népnek, meg a kormánynak ezt tudomásul kell vennie. ( Valószínűleg Magyarországot azon bűnei miatt bünteti most, és eddig is az Isten, mert annak idején a törököket is kihajtotta az országból, pedig Isten azt akarta volna hogy itt maradjanak…! Meg azok is, akik előttük, vagy utánuk jöttek!)
     Úgy látszik, hogy ebből a szempontból minden nép bűnös, mert egy se hagyta, hogy a területét elfoglalják mások. Illetve azt se, hogy bárki, aki úgy gondolja, az letelepedhessen ott! )

     Továbbá, azt írtad, hogy Isten akarata az, hogy a keresztények könyörületesek legyenek a menekültekkel. Mint írtam, ez nem vitás, és nem kérdés, erről írtam eddig is, hogy a keresztény személy hozzáállása ez. De itt ezt senki nem is vitatta. Egyébként pedig arról beszéltünk, hogy Antenor mit írt , hogy egy országnak, nemzetnek milyen kell legyen a hozzáállása a Biblia alapján.

     Ezeknek az igeverseknek pedig semmi közük ehhez a témához, és nem is értem, hogy hogyan kerültek ide. Mert ha az értelmüket nézem, és aszerint olvasom amit írsz, akkor azt kell látnom, hogy egy hangot nem értettél meg a szövegemből.

     “Szerinted mi múlik az emberi magánvéleményeken és a találgatásokon?”

     Nem minden emberi magánvélemény, mert van ami az ige szerint való. De az ember úgy teremtetett, hogy elmondhassa a véleményét, vagy gondolatait, hogy másokkal is megértesse azt, amit akar. Oda-vissza.
     És éppen ez lenne a lényege a beszédnek, hogy múljon rajta valami.Ha semmiről nincs értelme beszélni, akkor valóban egy felesleges adomány az embernek a beszéd lehetősége Istentől.

     “Egyébként mintha el sem olvasnád azokat az írásokat amikre szinte azonnal válaszolsz.”

     Ez roppant érdekes meglátás, mert én meg úgy látom, mintha minden válaszod arról tenne bizonyságot, hogy nem is azt írtad le az előzőben, amit mondani szerettél volna, és ezért nem is érted a neked írt válaszokat.

     Szeretettel.
     Ida

    27. Húúú Ida kedves,

     ez aztán fantasztikus írás volt.

     “Ez roppant érdekes meglátás, mert én meg úgy látom, mintha minden válaszod arról tenne bizonyságot, hogy nem is azt írtad le az előzőben, amit mondani szerettél volna, és ezért nem is érted a neked írt válaszokat. ”

     Amennyiben én nem is azt írom oda, amit gondolok, Te ott a gép előtt ülve, honnan tudod, hogy én mire gondolok? Ha egyszer nem azt írtam oda. Ezt te érted? Mert én nem.
     Na, látod az ilyen beszélgetés az, ami nem terem semmilyen gyümölcsöt.
     Hagyjuk inkább.

     Szeretettel,
     Anikó

    28. Kedves ANIKÓ!

     “Amennyiben én nem is azt írom oda, amit gondolok, Te ott a gép előtt ülve, honnan tudod, hogy én mire gondolok? Ha egyszer nem azt írtam oda. Ezt te érted? Mert én nem.”

     Drága Anikó! A válaszaid alapján, amik olyanok, mintha nem arra válaszoltál volna, mint amit én írtam, mert úgy hozod ki, mintha te nem is azt akartad volna írni, amit odaírtál, és amire válaszolta. És ez már kezdetétől így van.
     De igazad van, terméketlen beszélgetés volt! Bocsáss meg kérlek, nem akartalak feltartani!

     Szeretettel:

     Ida

     Szeretettel,
     Anikó

    29. ADRIAN!
     2015/09/09 ? 13:46

     U.i.: Természetesen ezeket, akik így, papírok nélkül, és jogtalanul törtek be az országba ezrével, és egyszerre, én nem tartom menekülteknek, hanem fizetett megszállóknak, akik meghatározott okkal ( és ez nem az életük féltése, és még csak nem is az anyagi jólét keresése) jöttek Európába. Bár ezekkel is az emberséges bánásmódot tartom keresztényinek , a keresztényektől ( ha már beengedték őket, de természetesen nem a mások kárára) ,amíg el nem hagyják az országot. Viszont én magam mindenképpen támogatom azt, hogy egyáltalán ne engedjen be a kormány belőlük egy embert se. Azt már leírtam, hogy aki menekül, az hogyan jön, és hogy viselkedik. Ők azok, akiket a keresztényi szamaritánus hozzáállás megillet. ( De ezeket eddig is, és ezután is be fogja az ország fogadni!)
     Persze a fentiekkel nem kell, hogy egyetérts. ( A fenevad birodalma már szellemileg elsötétedett, ezért érthető, hogy a többség nem látja, hogy mi történik. )

    30. Ida,
     Sok beszédnek sok az alja. Inkább próbáld egy szír, iraki vagy akár egy szenegáli ember helyébe képzelni magad. Te mit tennél? Várom a válaszod.

    31. Szerintem eltévesztetted a topic-ot Erika, de még az is lehet, hogy az oldalt is. Előfordul az ilyen. Mi közük a menekülteknek egy ilyen csempész fegyver fogáshoz? Ha én valami gagyi fegyvercsempész lennék, magam is a menekülteknek szánt segélyszállítmány közé rejtettem volna el azokat a fegyvereket. Vagy netán azt hitted, hogy azokat karabély-eket egy-egy francia baguette-be kellet volna valakiknek elrejteniük, hogy aztán szétoszthassák azokat a menekültek között vacsorára?

    32. Egyébként egészen hihetetlen, hogy a félélem milyen paranoiás állapotokat produkál az emberekben….nem?
     Kedves Erika, elárulnád kérlek, hogy rajtad kívül melyik oldal reklámozza még ezt a jóindulatú videót?

    33. Kedves Thea!

     Köszönöm, hogy utánanéztél, és a korrekt információt.
     Istennek legyen hála érte.
     Szeretettel: Erika

    34. Drága ERIKA!
     2015/09/10 – 10:25

     Teljesen logikusan, fordítva szokás csinálni. Ha háborúzni akarok, akkor először fegyverkezek ( beszerzem, legyártatom, és a célterületre viszem ( amennyiben belviszályt akarok csinálni valahol, az ország/ok területére viszem, még addig, amíg “csend” van…, azután gyűjtök “katonákat”… Lehetőleg olyanokat, akik minden hezitálás nélkül feláldozhatók…! ). Ha hadsereggel akarok támadni, akkor eközben kiképzem őket, de ezek értékesebbek.

   2. Kedves Thea!

    Sajnos nem kaptam válasz a kérdésemre, így maradok annál a várakozásomnál, hogy majd a 144 000 ad pontos választ és biztos forrásból.

    1. Kedves ÉRDEKLŐDŐ!

     Ezt várd, ebben akarj részt venni, és ne a 144 000-ret. Akkor már, amikor ők megjelennek, nagy baj lesz.

     https://www.youtube.com/watch?v=rdOaKpEMS0s

     Egyébként minden nemzet, ország, és nép Isten által lett létrehozva, Ő határozta meg az országuk határait is, és az Ő oltalma alatt vannak mindaddig, amíg bűneikkel el nem veszítik ezt. És minden országnak tisztelnie kell Isten ajándékát ( a földjüket), és harcolni azért, ha ellenség tör be rá. És bár szellemileg mi nem e világból származunk, és nem ez a mi otthonunk, de idehelyeztettünk, és nekünk is meg vannak a kötelességeink a világi hazánk /otthonunk felé. Hogy kinek mi, és hogy, abban szerintem ebben is mindenkinek a Szent Lélek vezetésében kell járnia. ( Vagyis, ha megakarnak erőszakolni, akkor nem kell önként széttenni a lábamat, csak azért, mert keresztény vagyok ….!)

    2. (” Vagyis, ha megakarnak erőszakolni, akkor nem kell önként széttenni a lábamat, csak azért, mert keresztény vagyok ?.!)”

     Ennél jobb példát nem találtál Ida? Nekem már is felfordult tőle a gyomrom. Tudod,…nem bírom az erőszakot. Főleg amikor idős keresztény nőket akarnak megerőszakolni a dzsihádisták….vagy kik.

    3. Kedves Ida!

     Úgy veszem észre, nagyon sok dolgot egyformán értelmezünk, de nem értem a 144 000 küldetését, ha az az elragadtatás után lesz érthető. Mielőtt megtörténne, szerintem sok embernek kellene az igazságot megtudnia, hogy dönteni tudjon.
     Nem részletezem bővebben, mert megint csak egy meddő vita lenne belőle, aminek nem vagyok híve.Én a magam részéről nem a mennyekbe való jutásért vagyok hívő, nem is ringatom magam ebben a hitben, hanem majd eldől, hová jutok. Engem mindig csak az igazság érdekelt, még akkor is, ha fáj, de még mindig jobb annál, hogy félre vezessenek.
     Amit küldtél, abban is van egy mondat, ami megkapta a figyelmem. Pál zsidó volt, úgyhogy értette a kürtök jelentését. A többi tanítvány akkor nem zsidó volt? Ha igen, akkor ők miért nem értettek a kürtök jelentéséhez?

    4. Kedves ÉRDEKLŐDŐ!

     “… de nem értem a 144 000 küldetését, ha az az elragadtatás után lesz érthető.”

     Ők kizárólag zsidó férfiak, Izrael 12 törzséből, akik mint zsidó vallású zsidók ( és nem keresztényekként) lesznek elpecsételve zsengeként Krisztusnak. ( Az Atya pecsétje lesz rajtuk (Jel. 7,3 Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. És hallám a megpecsételtek számát: Száznegyvennégyezer, az Izráel fiainak minden nemzetségéből elpecsételve. Ezék. 9,4 És monda az Úr néki: Menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyezz egy jegyet a férfiak homlokára, a kik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az útálatosságokért, a melyeket cselekedtek annak közepében.) , míg a keresztényeken Krisztus, és a Szent Lélek pecsétje van, és mi, a menyasszony ( Krisztus menyasszonya), az eklézsia korához tartozunk, míg ők az Izraelnek adott ígéretek millenniumi beteljesüléséhez. ) . Aki akkor már, mint Izrael királyaként lesz várható vissza. Bár nem sok minden van róluk írva az igében, de én úgy gondolom, hogy nekik Izrael felkészítésében lesz feladatuk ebben az időben. A millenniumban pedig az Úr közvetlen környezetéhez tartoznak majd. ( Vagyis ők nem az evangéliumot fogják hirdetni, hanem a zsidókat felkészíteni a Messiás fogadására, illetve tanítani fogják őket Isten ismeretére.)

     ” Mielőtt megtörténne, szerintem sok embernek kellene az igazságot megtudnia, hogy dönteni tudjon.”

     Én az ige alapján azt tudom mondani, hogy aki keresi az igazságot, az megtalálja. Ez az ígéret. ( Már az ószövetségben is!) Aki nem találja meg, az azért nem, mert nem keresi, és nem akarja tudni. ( Tudom, hogy elég nehéz az embernek elképzelni, hogy vannak olyan emberek, akik nem kíváncsiak az igazságra ( és csak olyan tant, vallást keresnek, ami tetszik nekik) , de ha Isten azt ígéri, hogy mindenki, aki keresi, az megtalálja, akkor azt gondolom, hogy el kell hinnünk azt. Csel. 17,26 És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejöket és lakásuknak határait; Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs messze egyikőnktől sem: Péld. 28,5 A gonoszságban élő emberek nem értik meg az igazságot; a kik pedig keresik az Urat, mindent megértenek.)

     “Én a magam részéről nem a mennyekbe való jutásért vagyok hívő, … Engem mindig csak az igazság érdekelt, még akkor is, ha fáj, de még mindig jobb annál, hogy félre vezessenek.”

     Igen, én is így vagyok ezzel, és ezért tértem meg anno. Az pedig, hogy odakerülhetünk, ahol Isten van, az csak egy plusz.

     “Amit küldtél, abban is van egy mondat, ami megkapta a figyelmem. Pál zsidó volt, úgyhogy értette a kürtök jelentését. A többi tanítvány akkor nem zsidó volt? Ha igen, akkor ők miért nem értettek a kürtök jelentéséhez?”

     Pál írástudó volt ( vagyis olyan, aki megtaníttatott az Isten beszédére, és olyan, aki hozzáfért az ószövetségi könyvekhez akármikor), míg a többiek a köznéphez tartoztak ( zsidóként), és ők csak a zsinagógákban hallgatták az igét, az írástudók magyarázatában. Majd később a Szent Lélek által emlékeztek rá, illetve az Ő kijelentésében megismerték azok jelentését az újszövetségre vonatkoztatva ( hogy azok, minek voltak az előképei, és azok mit jelentettek/nek ) . És mellé megkapták a saját kijelentéseiket, próféciájukat, tanításukat a Szent Lélektől. De igazából nekik az evangélium hirdetése volt a feladatuk, és kevés ismeretünk van arról, hogy mit hirdettek még azonkívül, hiszen kevés levél maradt utánuk. És azt is figyelembe kell vennünk, hogy ma is vannak tanítók , írásmagyarázók, stb ( írástudók), akik több ismeretet kapnak az írásokból a Szent Lélektől, mint mások. Vagy próféták, stb. Ezek ajándékok, de ezek nem jelentik azt, hogy a kegyelem nagysága nem ugyanakkora náluk, mint a többi kereszténynél.

  2. Kedves Érdeklődő!Mi a te hazád,hol van a te hazád?De igazán..!Csalódtam benned.Ami nem jelenti azt,hogy kiebrudalnálak a szívemből,ahová anno meginvitáltalak.És aminek külön örülök,hogy el is fogadtad.De azért jobb ha szólok: ha neked ilyen a hited,akkor ne a fentebb megénekelt “farkasaidtól” féltsd,mert én fogok igyekezni lerombolni azt!

   1. Kedves Lenin!

    Nem állok útjába, hogy lerombold a hitemet, de sajnos van egy rossz hírem. Nagyon nehezen befolyásolható ember vagyok, már sokaknak beletört a bicskája az efféle törekvésekbe.
    Nem veszem zokon, ha kiebrudalsz, mert ha nincs ott a helyem, akkor így kell lenni, attól még nem haragszom.
    A földi hazám meg itt van ahol élek a családommal együtt.

    1. Kedves Érdeklődő!
     Az ember a szívéből nem ebrudal ki csak úgy senkit.Befelé mindig könnyebb,mint kifelé.Te elfogadtad a meghívást,úgyhogy mind a kettőnk előtt ott a sztenderd,amihez tartanunk kell magunkat.A másik ilyen alap,az írott szó.Ami szerint veszélyben érzed a hitedet.Én nem is akarlak befolyásolni,de kérlek szépen,döntsd már el végre,hogy mi van a hiteddel!Két ellentétes dolgot állítasz ugyanarról a dologról.Rendben lenne,ha buddhista lennél… Miközben észjárásod szerint az is vagy,csak éppen nem tudsz róla.Attól még hazudhatsz magadnak,hogy keresztény vagy.Csakhogy egyszerre állítani és tagadni ugyanazt a dolgot,a legalapvetőbb buddhista megközelítés.A buddhista logika veleje, az ellentétpárok kettőssége.Azonban szólok,hogy ha az egy-ségből két-séget csinálsz,az még nem hit.Hanem két fél-elem.Nem tudtad?Akkor lásd,ahogy a családoddal takarózol.Amennyiben nem tagadod meg őket,soha máskor nem hivatkozhatsz hit-elesen Jézus szavaira.Egyszerűen nem állna jól neked… Döntsd el,hogy mi a fontosabb: a hited,vagy a családod.Persze,hogy ne menjek ennyire kísértőszámba,elárulom,hogy mivel Isten nem szadista,igazából senki sem kényszerül ilyen döntésre.Ennek megoldását viszont már senki sem árulhatja el neked.

     Kedves Barátom!Előre szóltam,hogy nem valami kényelmes a szívem.Emlékszel?Te,azzal a felkiáltással,hogy megszoktad már a kényelmetlenségeket,elfogadtad a meghívást.Örülök!Kérlek,maradj továbbra is a vendégem!

 13. Először is nem menekültek, hanem bevándorlók vagy migránsok. A 99%-uk nem menekül semmi elől, mivel már több biztonságos országot magamögött hagyott. Ne legyünk naivak: ezek nyugat európába tartanak mert azt hiszik hogy ott kánaán várja őket. Nagyrészük most sem képes együttműködni a hatóságokkal, megtagadják a nyilvántartásbavételt és bármiféle együttműködést. Biztos szépen beilleszkednek majd Németországban.
  Azok akik irják, hogy totojgatni kell őket meg segiteni rajtuk, azok jellemzőem még eggyel sem találkoztak élőben. Én gyakran járok Röszke, Horgos, Magyarkanizsa felé, szóval csak arról tudok nyilatkozni. Itt a szerb állam buszokkal hordja őket észak bácskáig, konvojban. A migránsok pár napot maradnak, de közben öszzeszarnak-hugyoznak mindent, meg szemetelnek. Ahogy én láttam két féle migráns van: amelyik 10000?-val indul útnak, okostelóval, márkás cuccokban (ők vagy az országjuk középosztálybeliei vagy valamilyen segélyszervezettől kaptak pénzt útravalónak), meg van a tényleg csóró, koszos féle. Én egyikből sem kérek. Nyugateurópa még megérdemelné őket, a többévszádos gyarmatositásokért és bizonyos térségek káoszab taszitásáért.. amolyan kollektiv-karma gyanánt. Tudom, itt ilyesmiben nem hisztek.
  Ami a migránsok viselkedésénél jobban dűhit az az európai államok tökedlenkedése. Valószinőleg az önbiráskodás lesz az egyetlen megoldás, mikor ez a senkiházi csőcselék feldühödik és nemcsak tüntetni (!) fog, hanem autókat borogatni meg randalirozni kezd.

  1. Jó reggelt,Bender!Az országuk nem “jukas”.Sokkal inkább te,ahogy elnézlek… Te sem lenni nagyon beszél magyar.Honnan láttad jónak ide bevándorolni?Az,hogy te kérsz-e belőlük vagy sem,senki nem fogja kérdezgetni,mert nem is érdekel senkit.A helyzet adott.Nem számít a véleményed.Itt vannak.Sőt,még sokkal-sokkal többen fognak jönni.Ahogy zilált lelkiállapotodat elnézem,két választásod van: vagy előrángatod magad a kis “összeszart-hugyozott” (tőled idézve) kényelmi zónádból,vagy ott fogsz megkattanni.Ez meg a te karmádnak néz ki…

   1. Jooojj, tényleg a helyesirásba tudsz belekötni? Én nem vándorlok sehova felebarátocskám. Külhoni magyar vagyok, aki még nem települt ki Németországba vagy Angliába, pedig már régen megtehettem volna. Ehelyett inkább itt maradtam a 200 eurós minimálbér országában és figyelem, hogy az adómból nálam jómódúbb senkiháziakat totojgatnak és utaztatnak ingyen. Érdekes, hogy pont most mentek fel a jegyárak 50%-al, pedig az üzemanyagárak ugye padlón vannak.
    Ha nem számit az emberek véleménye, akkor mi számit szerinted? Mélán, bambán végig kell nézni ahogy a sáskahad végighalad Európán?

  1. Csak halkan jegyzem meg, hogy ha valaki éhes eszik. Ha meg nem eszik valami vallási okból akkor megköszöni és nem kéri, nem eldobja. Na de engem így neveltek.

   1. Igen, ezt a videót láttam már. Sokan megosztották.
    Az ilyen viselkedés természetesen helytelen. Erre is utaltam az írásban. Egyrészt a menekültek nem homogén embertömeg, másrészt a törvények rájuk is vonatkoznak.
    Még egyszer tömören: itt most egy komoly válságot látunk kibontakozni (ez szerintem senki számára sem kérdés), ami nem ma kezdődött, a szálak Sátán világuralmi terveiben futnak össze, azonban ezen belül fontos, hogy keresztények maradjunk és megtegyük a mi részünket és ha esetleg segíteni nem tudunk, legalább a problémát ne fokozzuk.

 14. Most hétvégén készül el egy írás a COG részér?l is ebben a témában, ami szándékoltan egy alaposabb bibliai elemzés fényében vizsgálja meg ezt az egész kérdéskört. Azonban szükség lenne egy aránylag profi helyesírás/nyellvezet ellen?rzésre. Ha valaki netán felvállalja, jelezze. Az írás kb. 22-23. oldal.

  1. Kedves ANTENOR!

   Örömmel segítek, ha a “stilisztikai ellenőrzést magyarul kell megejteni és az aránylag profi” kritériumba belefér az ált. isk. magyartanári végzettség és gyakorlat. Szeretettel: D

   1. Kedves Ditta, azt hiszem qvalifikált vagy 🙂
    Igen, magyar szöveget kell ellen?rizni, én 18 éves korom óta USA-ban élek és kissé elfelejteni nyelv. Kérlek add meg az elérhet?séged, az én email címeg: p.poli@lycos.com

  2. Kedves Antenor!Örömmel jegyzem feléd a jó hírt!A jelen beszélgetés folyama szerencsésen partra vetett többeket is,akik szóba jöhetnek szíves segítséged gyanánt.Helyes sírásuk egyszerűen kifogástalan.Szinte beleborzong az ember… Fentebb jeleztem kellemes személyüket.

 15. Isten több alkalommal is megtiltotta bizonyos népek keveredését és óva intett ettől.
  Most nem ez zajlik mesterségesen?
  Ha a nemzetet, nemzeti értékeket fellazítják irányíthatóbbá válik a társadalom és bármit elérhetnek a háttérben tevékenykedő pénzhatalmi érdekek.
  A jelenlegi népességcsere is ezt fogja szolgálni Európában.
  Érdemes megnézni Hossó Andrea közgazdász véleményét a szervezett népvándoroltatás okairól:
  http://www.echotv.hu/video/107267/20150831_Vilagpanorama

 16. Én azt gondolom, hogy egy olyan háttérhatalmi erőnek, amelyik valóban az egész folyamat mögött áll, nem nehéz kiszámítania a kirobanntott háborúk, konfliktusok álltali hatásokat, például a civil lakosság nagyszintű menekülését. Épp ezt akarják ugye kihasználni az (álltaluk létrehozott) terroristák is.A tervben egészen biztosan benne van az is, hogy a főáramú média illetve a kettéosztott europai lakosság gyűlöletet érezzen az iszlám világ (hit) ellen is (a jobb oldal beszél az europai kultúra sárba tiprásától kezdve a fehér faj elnyomásáig mindenről, ami egy borzasztó nagy inger az embereknek)…de valahol ez (sajnos) talán természetes is, minden típusú válságnál a szélsőséges eszmék felerősödnek az “egyszerűbb” emberek között. Elborzadva nézem több ismerősöm reakcióját is a témára, hogy milyen egyszerűen képesek nyilatkozni, véleményt formálni a témáról minden féle empátia (és intelligencia) nélkül. Egyenlőre még nem lehet megállapítani, hogy mi lesz a jövőben, de sajnos sejthető a helyzet további elgorombulása, minden oldalról, ez pedig komolyabb rendőri, katonai beavatkozáshoz fog vezetni a késöbbiekben, ami tudjuk,hogy szintén egy előre eltervezett dolog.(probléma-reakció-megoldás stratégia) Mindenenesetre minden jövőbeli eseménynél meg kell őriznünk Istenben vetett hitünket, nem szabad, hogy a józan gondolkodás, a lélek, az ember eltünjön belőlünk.

  Kicsit más téma, ami talán fontos felismerés: az események mostani tempóját tekintve mindig eszembe jut az a bizonyos fatimai jóslat, ahol a harmadik jelenést nagyon is rá tudnánk illeszteni a mostani helyzetre, egészen pontosan arra gondolok, hogy talán a menülthullámon keresztük képesek lesznek a terroristák eljutni Rómába, ott káoszt teremteni illetve végül eltenni a pápát láb alól (ami végleg siker lenne nekik a kereszténység elleni harcukban)…

  Így szól:

  Egy igen nagy fényességben, ami Isten, láttunk ‘valami olyasmit, mintha tükör előtt vonultak volna emberek’, láttunk egy fehérbe öltözött püspököt ‘akiről úgy gondoltuk, ő a Szentatya’. Sok más püspök, pap, szerzetes és szerzetesnő ment föl egy meredek hegyre, melynek csúcsán nagy kereszt állt fatörzsekből, mintha hántolatlan paratölgy lett volna; a Szentatya, mielőtt odaért, egy félig lerombolt, félig düledező városon ment keresztül botladozó léptekkel, fájdalommal és aggodalommal telve imádkozott az út mentén heverő holtak lelkéért; fölérve a hegy tetejére, térdre borult a nagy kereszt lábánál, és egy csoport katona lőfegyverekkel és nyíllal tüzelve rá, megölte őt. Ugyanígy haltak meg egymás után csoportokban a püspökök, papok, szerzetesek és szerzetesnők, különféle világi emberek, különböző társadalmi osztályokból és állásokból való férfiak és nők.

  És mondjuk ezek után jönne a hamis próféta és az általa bevezetett, katonai/rendőri világ hatalom a fenevad bélyegével stb stb. Mit gondoltok?

  1. Kedves Gabibácsi! Ne Fatima jóslatokat olvass, mert sok Hamis Próféta van! Ő az egyik iylen! A Hamis prófétákkal aza gond, hogy fél-igazságokat írnak le! Nem ezt tette Sátán az Édenkertben? Sőt igazat szólt, de a legvégén tagadta az állítást: nem haltok meg! Most röviden válaszoltam, de ha lesz időm kitérek bővebben is! Egyébként elkezdtem vizsgálni ezeket: Igaz és Hamis prófétákat!

  2. Akik itt vagyunk, sokan szinte biztosra vesszük az idők jeleiben az Antikrisztus megjelenését, – előbb háborút, mert ő fogja a hamis békét megkötni – és mindazt, ami a Jelenések könyvében, másutt az Evangéliumban, Dániel könyvében van de nem úgy, mintha az a világ vége is volna… Ezek az események visznek az “első feltámadáshoz”. Ez után ezer évre megkötöztetik a sátán! 🙂
   Nehéz idők ezek, melyben szinte biztos hogy üldözésben lesz részünk, ám éppen ezért a hitünket meg kell erősíteni! Ezt az üzenetet – ún. “harmadik titkot” – tudtommal gáncsolták a Kat.Egyházban egyesek, de, ha szóba jött, azt válaszolta Lúcia nővér hogy “minden benne van a Jelenések könyvében”. A Péter-levélben írtak szerint előbb be kell következnie a hitehagyásnak, az elpártolásnak, majd a felszólításnak is engedelmeskedni: “jöjjetek ki belőle, én népem”! Arra figyeljünk, hogy maradjunk meg az Úr JÉZUS Krisztusban való, élő hitben!

 17. – ?…és persze nem zárhatjuk ki, hogy egyesek pénzt kaptak azért, hogy növeljék a menekülők számát, bár erre vonatkozóan semmilyen információ nem áll rendelkezésre és egyetlen még csak hasonló történetet sem hallottam, se a fősodrású, se az alternatív médiában. (AKI TUD ILYET, bátran ossza meg!)?
  http://www.kulfoldiapro.com/news/osztrak-lap-a-kihallgatott-bevandorlok-nagy-resze-azt-allitja-amerikai-szervezetektol-kaptak-penzt-kontinensfoglalo-utjukhoz
  Egyébként pedig magam is hallottam erről ?élőben?, – még mielőtt a fenti cikkre rátaláltam volna.
  A messzebbről jövő bevándorlók (afrikaiak) fejenként 1 millió forintnak megfelelő valutát kaptak ?útravalónak?, míg a közelebbiek csak fél millió forintnak megfelelőt. Előre megbeszélt idejű és helyű ?csomópontokon? teherautók gyűjtötték össze az emigrálni készülőket, szervezetten. Egy kismama, aki, – ha nem tévedek afrikai ? 6 hónapos terhesen indult otthonról, 3 hónapot utazott Magyarországig, és a Keleti pályaudvar aluljárójában indult meg a szülése.

  A belinkelt cikk szerint amerikai szervezetek finanszírozták és szervezték a tömeges kivándorlásokat, amit ilyen formában nem hiszek el. Legfeljebb csak úgy, hogy ?amerikainak látszó? szervezetek.
  Miért? Mert egy ?ekkora kivándorlási hullám? esetén az törvényszerű, hogy Amerika ebben játszott szerepe kiderüljön. Ez esetben pedig Amerika saját magának rúgna ?öngólt?…

  Mi lehet akkor a feltételezett valóság?
  Amerikainak álcázott muszlim, iszlám, vagy akármilyen arab szervezetek szervezkedése, (esetleg a finanszírozása is ami ?fekete aranyból? telik.)
  Tudnunk kéne, hogy a menekültek többsége nem közvetlen életveszélyből, vagy elől menekült, mert aki az életét menti, az nem gondol sem a pénzzel, sem a hátrahagyott vagyonnal …
  A többség, (lehet, hogy hitetés hatására is) egy ?jobb élet reményében? szóródott szét Európában.
  Akik nem a közvetlen életveszélyből menekültek, azoknak volt földjük, otthonuk, kicsiny vagyonkájuk, amit hátrahagytak.
  Kérdezem! Kik fogják ezt elfoglalni? …

  Milyen fő célra jó még ez a tömeges kivándorlás?
  Európában már régebb óta, idáig is volt sok arab vallású ember, akiknek itt, már másod-harmad generációs leszármazottai élnek civilizált, európai módón.
  Ha az ő közelükbe, a menekült áradatból ?alvó muszlim sejteket? telepítenek, (nem terroristákat!!! hanem, csak a hitükért ölni is képes arabokat, – lásd a kitudja milyen gúnylap karikatúristáinak halálát), akkor megkezdődhet a ?keresztény Európa áttérítése? muszlimra, először szépszerével, utána jön az ?áttérsz, vagy meghalsz.?
  Egy-egy országban élő másod, vagy harmad generációs leszármazottak már tájékozottak az adott ország lakóinak átlagos személyiségjegyeiben, életvitelében, az ország földrajzi adottságaiban, és törvényeiben is, így egy adott országon belül jó kalauzokká válhatnak a muszlim hit elterjesztésének érdekében.
  Nem terroristákat dobnak át, hanem terrorista hálózatot építenek ki!!!
  Érdemes felfigyelni arra is, hogy melyik az, az egyetlen ország, amelyik ?tárt karokkal? várja őket …

  A II. Mózes 12:49 pedig külön kitér arra, hogy ?Ugyanaz a törvénye legyen az ott születettnek és a közöttetek tartózkodó jövevénynek?. Vagyis az ország törvényei a menekültekre is vonatkoznak.
  – Ennél az Igénél viszont ERŐTELJESEN szeretném kihangsúlyozni, hogy itt nem az ?ország törvényéről? hanem pontosan az ISTEN TÖRVÉNYÉRŐL van szó!!!
  Izrael sem fogadta be azt a jövevényt, aki nem ismerte el az Örökkévaló Istent, és magára nézve kötelezőnek a törvényét !!!!

  – Én CSAK az Örökkévaló Istent ismerem el, Aki nagyon nem azonos a bevándorlók hódító istenével!!!
  A magam nevében az országunkba való befogadásukat megtagadom, ugyan akkor, mint (elesett, szerencsétlenné vált) embereken étellel, vagy ehhez hasonlóval szívesen segítek, és imádkozok azért, hogy el tudják hagyni országunkat, és békességben élhessenek és éljenek.

  – A Bibliából tudjuk, hogy miknek kell még beteljesedni, és a szemünk láttára teljesedik is. Ismerjük fel a helyzetet, hogy Istennek nem csak ez, hanem MINDEN ígérete beteljesül.
  Merjünk Isten ígéreteire támaszkodni, és ne a saját szemünknek látásaira, és saját bölcsességünkre hagyatkozzunk!

  És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Csel. 2:21
  De aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül. Máté 24:13

  Szeretettel: Erika

 18. Mind a menekültek, mind a befogadók ÁLDOZATOK!

  Ez a vándorhullám nem lehet spontán, mert ennyi helyről egy időben nem mozdulnak maguktól az emberek. Ezeket a tömegeket bizony MOZGATJÁK valakik, valahonnan.

  Isten törvényei a rászorulókra vonatkoznak, de most valamennyien rá vagyunk szorulva a földi élet megmentésére.

  Talán, talán Isten jóra fordít mindent és a látszólag ellenérdekeltségű tömegek (befogadók és menekültek) felismerik, hogy kihasználták őket, kényszerítették mindkét félt az áldozathozatalra.

  És talán, talán, e felismerés nyomán, egymással összefogva, képesek leszünk lerázni magunkról a szervező GONOSZT!

  1. Természetesen mindenkinek a saját hite szerint kell kezelni a helyzetet (mármint amennyiben az az útjába kerül), a lényeg, hogy a kommunikációnkkal és tetteinket, ne tetézzük a bajt.

 19. Na, kedves Thea, ennyi volt!

  Az eddig is feltűnt, hogy teológiailag nem mindenben ortodoxok, inkább szektások, de azért még az igazság igazság, amit a világpolitikáról ír (vagy fordít) ön és a tisztelt szerkesztőség. És azért olvastam a honlapot. Ez a fenti cikk viszont arra utal, hogy ez a honlap is a háttérhatalom kezében van, amit eddig azért nem gondoltam volna. Vagy csak akaratlanul (ennyire bolondok lennének?) segítenek az Antikrisztusnak? Az is bűn: a pokol tele van és lesz olyan emberekkel, akik nem tudták, hogy az Ördögnek szolgálnak, és Isten ellenségei. Mert ők azt hitték, hogy… De a törvény nem ismerete nem mentesít a büntetés alól Isten országában sem. Na, de nézzük, hogy mi a baj Theával, és – ezek után – az egész szerkesztőséggel, és ezzel a cikkel.
  1. “A média rendkívül szélsőséges és sarkított híradása minden oldalon” – hazugság. Magam is olvasom a híreket különböző honlapokon, és a baloldali vagy liberális források valóban szélsőségesen bevándorlás pártiak, minden ok nélkül. De nekik azt kell tenni az Antikrisztus szolgálatában. Az un. “jobboldali” ( én inkább jobb oldalinak nevezném) honlapokon már nem egyoldalú az állásfoglalás, hanem az igazságnak sokkal jobban megfelelő. Másfelől több véleményt is ismertetnek, majd ütköztetik az igazsággal. A legtöbb esetben – hála Istennek – keresztyén és magyar érdekből ellenzik a népvándorlást (főleg hazánkba, de nem csak). Más esetekben – láss csodát – elfogadhatóvá igyekszenek tenni, hogy az unokáink már olyanok lesznek, mint a cigányok, színes bőrűek. Na ez már nem jobb oldali, még ha ott jelent is meg a népvándorlást ellenző cikkek mellett. Vagyis nem mind a két oldalon szélsőséges az állásfoglalás. Thea talán nem elég tág látókörű. Amivel nincs semmi baj, csak akkor ne kezdjen írni olyasmiről, amihez nem ért.

  1. 1. Ez egy blog. Nincs szerkesztősége, a cikket egyedül írtam.
   2. A hozzáértésről: Lásd a cikk első és utolsó bekezdését.

  2. “….a baloldali vagy liberális források valóban szélsőségesen bevándorlás pártiak, minden ok nélkül. De nekik azt kell tenni az Antikrisztus szolgálatában….”

   Kösz a leírt mondatot!

   Magam is úgy vélekedem, hogy a jelenlegi világpolitika nem csupán istentagadó, hanem egyenesen Istenellenes!

   Éppen a Sátán hatalmának megerősítésére!

   Isten valódi hívei, akármelyik felekezet szertartása és Szentkönyve szerint is hívők, nem fordulhatnak más szertartáshoz szokott istenhívők ellen, mert még azok az ősi vallások is, amelyek sok néven, sok Istent tartanak számon, azok is csak azt azt az egyetlen létezőt imádják, amelyik teljes egészében, egymaga birtokolja az összes tudást, minőséget.

   Legfeljebb a különböző kultúrák adnak más-más nevet Isten valamelyik tulajdonságának.

   A katolikus Atya, Fiú, Szentlélek hármas is ezt teszi!!!!!

   De Jézus csak a Szentlélek (a Teljesség) káromlását mondja megbocsáthatatlan bűnnek.

   1. Kedves Erzsébet .

    Csak a felkiáltójelek sokasága okán jelzem : Az Atya / Fiú /
    Szentlélek hármasságát nem a katolikusok találták ki ; Ez
    a hármasság nem a Teremtő Isten / Atya tulajdonságainak
    megnyilvánulása – Ahogy a Fiú sem az Atya .

 20. Sajnálom ezeket az embereket. Egy jó részük biztos okkal menekül. Ami különösen elgondolkodtató, hogy ezek iszlám hívők és mégis a szélsőséges iszlamisták miatt menekülnek.
  Valami céltudatos, vérgőzös, kátrányszagú erő, hamis propagandával most elűzi őket, a haláltól való félelem miatt jönnek. Talán jogos jövevényeknek tekinteni, noha kevés szélsőséges sem kizárt, hogy velük jön. Mindannyian jövevények vagyunk ezen a földön.
  Azért azt az Igét, hogy szeressétek ellenségeteket, nem azt jelenti, hogy odaadd az életedet, hogy mártír lehess. Különbség van egy misszionárus és annak családjának megvédési kötelezettsége között. Azt értem alatta, hogy nekem van hat gyermekem, akik, ha veszély van hozzám futnak oltalomért. Mint apa egy század ellenséget is lekaszabolok, ha kell, mert nem vagyok humanista és a kicsinyeimet megvédem, mert rám bizattak.. A gonoszt meg kell állítani ebben az esetben, mert vannak rádbízottak,ez a dolgod.
  Ezek a menekültek itt követtek el óriási hibát, a félelem megolvasztotta a szivüket és rossz döntést hoztak, hogy elkerüljék a harcot. Ezért, most egy egész ország menekűl, továbbfokozva ezt a hatást. A félelem cselekvőképtelenné teszi az embereket, ezért válik áldozattá. A bátor kiállás csodás győzelmekhez vezet. Ha ennyire halálos a veszély ott, helye van a kemény visszaütésnek.
  Persze én katonaviselt ember vagyok, nincsenek illúzióim. Az ellenség ölni, rabolni jön. Nem szabad az ellenség kegyeiben reménykedni. A mostani generációt eltiltották a honvédelemtől, így csak nagyszájú, de elsőnek elmenekülő szájharcosokká lettek, tisztelet a kivételeknek.
  Persze ez sem véletlen, tudatosan legyengített országok, béres hadsereggel, a fiatalok erkölcstelenségben magukba lettek szerelmesek (önimádók). Senki nem tesz semmit, ha az
  önkéntes őrállók kiabálnak, hogy nyakunkon az ellenség.
  Ebből kell sűrgősen megtérni, és felrázni az embereket. Az Édenben is őriző, gondviselő feladatunk volt, amit nem tettünk meg. Az ellenséggel nem csevegünk, ez alap.
  Üdv KSI

  1. Köszi a meglátásod. Egyetértek azzal, hogy a szabályokat be kell tartatni, ezért is írtam le, amit a Biblia ír erről (II. Mózes 12:49)
   És ” Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok.” (Mt. 10:16)

   1. Kedves Thea!

    Ezt az igét nem a tanítványok kapták?Nem érzem úgy, hogy a mostani események és az akkori események azonos jelentést kaphatnának.
    Lehet, hogy nem vagyok elég bölcs ahhoz, hogy véleményt nyilvánítsak, de itt most egy olyan áradat jön, ami elsöpörhet minket és egész Európát.
    Az öngyilkosságot is tiltja a biblia, ez nem ér fel egy öngyilkossággal?

    1. Jézus számunkra feljegyzett szavainak jelentős részét a tanítványaihoz intézte.
     Például ezeket is: “Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mindannak megtartására tanítsátok őket, amit én parancsoltam nektek.” (Máté 28:19-20)
     Tehát, amit nekik mondott, ránk is vonatkozik.

     Nem tudjuk mennyi menekült jön még, de ez nem kéne, hogy változtasson a mi hozzáállásunkon. Az ország védelme nem a mi feladatunk. A családunké már inkább. Mi most leginkább a szavainkkal tudunk építeni vagy rombolni szerintem.

  2. Kedves KSI!

   Írod, hogy mint apa mit tennél…! Nem furcsa neked az, hogy itt a fiatal férfiak menekülnek ( otthon hagyva a családot!), és nem az asszonyok a gyerekekkel…( vagy együtt)? Szerinted mennyi az esélye annak, hogy jóltáplált, életerős muszlim férfiak szíve elolvadt a félelemtől, és csapot-papot hátrahagyva rohannak …?! ( És pénzt vesznek fel a bankból Szerbiában, Macedóniában , stb, hogy legyen azért útiköltség, költőpénz, a menekülés közben…? Otthon meg éhezik a család…?! )

  3. Nekem a többes szám furcsa egyfolytában: ezek az emberek különbözőek. A hely, ahonnan jönnek, az ottani élet veszélyessége vagy csak a nélkülözés, családdal vagy egyedül, sok esetben már az ismerőshöz Nyugat-Eu-ba stb. Mindig hozzátenném hogy “menekült emberek” nem pedig a jelzővel illetném “őket”. Ha belátható távolságra lenne valaki (mint volt is) és egyszerűen teljesíthető kérése van, akkor gondolkodás nélkül segítek. Ez a segítség a kiszolgáltatottsággal – még ha kitűnő mobillal rendelkeznek is, meg pénzzel is – nem összemérhető azzal, amit helyismerettel valaki a hazájában tehet. Az idegennek nagyon nagy, nekem kicsi…Főleg, ha meggondoljuk, “megyek haza, szokásos/ISMERŐS utamon, bevásárlás, főzés stb” ő vele meg mi is lesz? Még meddig VAJON?

   Szerintem ettől a személyes hozzáállástól függetlenül ez egy HÁBORÚ ami hozzánk begyűrűzött. A tömeg olyan mértékű, hogy az előző számokhoz az előző évtizedekben, AZ ELŐZŐ szituációkhoz szinte nem is hasonlít. Egyszerűen lerohanják Európát – sok(száz) millió emberről hallani – és majdnem lehetetlen nem konkrét “hátteret” feltételezni, konkrét kemény érdeket, melynek áldozatai. Ettől függetlenül ha meg is épülnek táborok, akörül szerintem nem lesz biztonság, elhoznám onnan a családomat ha tehetném, miközben felnőtt gyerekemnek veszélyérzete nincs…

 21. Igen.
  Az események láncolatát 100%-san senki nem láthatja előre, ha akár elíndítója, akár élvezője a jelenlegi helyzetben.
  Mert példa ki halott eddig a jezidiekről? Kétlem hogy sokan.
  Minden bizonnyal hibás usa, eu ésatöbbi, de a cikk írójával egyetértek hogy 10millios tömegek mozgatását nem lehet ilyen részeletes “ördögi” módon emberi erővel megszervezni.
  De próféciák szólnak erről:

  Zsoltárok 46,6

  Zavarognak a nemzetek, félve reszketnek,
  birodalmak omlanak össze.

  Ézsaiás 17:12

  Jaj, hogy zúg a népek tengere!
  Mint hullámok a parton,
  úgy morajlanak a tömegek.

  1. Ígen én is így látom hogy valaminek a kezdete és főleg támadás a keresztyén értékrend hít és az erkölcsi szabályaik ellen.Nem véletlenül volt tíltás a zsídoknak hogy ne keveredjenek más népekkel.Mert annak ez lett volna a következménye.

  2. Az azért tegyük hozzá hogy ma találták ezt ki hogy hogyan vezetik majd be az új világrendet.

 22. Jó kis összefoglaló, nekem tetszik, új dolgokat is hallottam belőle (pl. Kalergi-terv).

  Nagyjából hasonló a hozzáállásom a helyzethez nekem is, azaz: el nem megyek Bicskére, de ha Bicske eljön, nem tagadom meg a segítséget egy menekülttől sem. Talán még Hegyeshalomig is elvinnék egy családot, ha arról lenne szó éppen.
  Úgy gondolom, Isten kérését és útmutatását követve törődnünk kell ezekkel az emberekkel, a személyes világukkal, ellenállni a gonosznak. Nem olyan bonyolult ez, inkább kitartást és állhatatosságot igényel, mintsem komoly fejtörést. Azt pedig hittel elérjük szerintem.
  Az aggodalmam sokkal inkább a renitens viselkedésűektől jön; szintén látom az indokot egy komoly kontroll bevezetésére (ma reggel meg is történt az utalás a rádióban; 5-6 percnyi menekültügyi összefoglaló után egy hangsúlytalan félmondattal zárták: és szigorítani fognak a törvénykezésen is majd). Na de a kontroll bevezetését meg évek óta vesézzük/veséztük pont itt, az Írásból is tudunk ennek eljöveteléről – így attól komoly félnivaló nincs. Az aggodalom is inkább a környezetem felé élő szeretetből fakad, úgy érzem.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend