Podcastok

Nightlight Radio – Útban a Fenevad bélyege felé

A Nightlight rádió legújabb adásában Simon és Joseph a Fenevad Bélyegével fémjelzett rendszer felé mutató technológiákról, a Fenevad képmásáról és egyéb ehhez kapcsolódó témákról beszélgetnek.

?És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma. Itt van helye a bölcsességnek! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat.? Jelenések 13:16-18

Előző posztKövetkező poszt

34 hozzászólás

 1. Kedves Thea .

  Nem gondolkodtál azon, hogy a cikkekhez történő külső
  hozzászólást megszünteted ? – Aki meg belülről / regiszt –
  ráltan megszólal, talán meggondolja mit / miért ír, és ha
  még se, akkor meg nem biztos, hogy a weblap közössé –
  gében a helye { Olvasótábort nem vesztesz a lépéssel }

  1. Szerintem nincs jelentősége. Amúgy a legtöbb hozzászóló annak ellenére regisztrált, hogy nem szükséges.

   1. Szerintem van : Amiatt kérdeztem ; Persze nem szükség –
    szerű azonnal – Cak úgy tűnik van aki eltéveszti a weblap
    címét / tematikáját { Persze ha ez a küldetése, akkor pon –
    tosan végzi a feladatot – Igaz csak addig, amíg így tolerál –
    va van – Nem gondolom, hogy helyet kell biztosítani olyan
    megnyilvánulásoknak amik nem ide valók }

    1. Kedves SERAF!

     Nem tudnád/nátok ( már előtted is voltak akik szerettek volna szelektálni a hozzászólók, hozzászólások között) úgy venni, hogy akik itt vannak, akár olvasók, akár hozzászólók, nem véletlenül vannak itt, hanem az Úr hozta ide őket?! Függetlenül a felekezeti, vagy vallási irányultságtól. Pl, annak idején, és most is, az evangéliumot is sokan hallották, és hallják, és véleményt is sokan mondtak, mondanak róla, de ez nem jelentette, illetve jelenti azt, hogy azoknak nem lett hirdetve, akik nem hittek benne. Persze nem akarok rátukmálni senkire semmit, de én pl úgy vagyok vele, hogy ami velem történik naponta, az nem véletlenül történik, és annak oka van. Ha találkozok valakivel, akkor találkoznom kellett vele. Stb. Bár én a Bárány menyegzőjén való részvételre készülök, és nem arra, hogy itt legyek a nagy nyomorúság ideje alatt ( persze ez nem feltételezi azt, hogy én nem lehetek mártír előtte, ahogyan mindig is voltak mártírok a földön) , de úgy gondolom, hogy pl ez az oldal is lehetővé teszi a felkészülést arra , hogy anno, amikor a keresztények ( illetve a bélyeget fel nem vevő “ellenállók”) teljesen egymásra, és az Istenre támaszkodhatnak majd, akkor ( egy borzalmas nyomorúság közepette is) elviselni, illetve megválaszolni, vagy esetleg korrigálni tudják az olyan beszédeket, vagy véleményeket is, amelyek számukra nem igazán Istentől való. ( Hiszen az ige szerint, nekünk kell olyan állapotban lennünk szellemben, hogy tudhassuk, hogy kinek, kinek hogyan válaszoljunk meg, és nem a kérdezőknek, illetve beszélőknek kell a helyes kérdéseket feltenniük, illetve helyesen beszélniük…!) Illetve, úgy is gondolhatod/hatjátok, hogy azért vannak most olyan hozzászólások olykor, amelyek nem keresztényiek, hogy még időben figyelmeztetni lehessen az illetőket, hogy az nem a Biblia szerinti hitet, illetve értelmet takarja.
     Én azt gondolom, hogy ha az Úr Jézus azt mondja, hogy ” aki hozzám jön, én azt semmiképpen ki nem vetem “, akkor talán nekünk se kellene azt tennünk . És arról se szabad elfelejtkezni, hogy ahol Jézus munkálkodik, oda jár a Sátán is rondítani (pl, magvető példája). Itt nem olyanokról beszélek persze, akik tudatosan a szolgái, hanem olyanokra, mint amilyenek mi is vagyunk, hogy a Szent Lélek munkálkodik bennünk, de a nyakunkra jár a Sátán, és megpróbálja elvenni/ellopni tőlünk amit lehet ( amiért Isten fegyverzetét is fel kell vennünk, hogy ez ne történjen meg, de olykor mégis sikerül neki…). Illetve itt olyan kérdések megvitatására is lehetőség van, amilyenek egy zárt, mindenben egy tanításban, egy véleményen lévő közösségben nem lenne lehetőség.
     Ha pedig csak gonoszság ütné fel a fejét, akkor viszont azt mondja az ige, hogy jóval győzd meg a gonoszt. Persze ez csak az én véleményem, illetve látásom ezzel kapcsolatban.

    2. Ezt én is hasonlóan gondolom és az Ige is ezt mondja:
     “Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek” I. Péter 3:15-16

     Egy-egy ellentmondásosabb vagy akár “nehezebb” párbeszéd pedig segít, hogy jobban tudjuk “hasogatni az igazság beszédét” és közben “mindenképpen megnyerhessünk némelyeket”. 🙂

  1. Amikor a rómaiak 70-ben felszámolták az örök problémákat jelentő Judeát és lerombolták Jeruzsálemet, megtörtént a jézusi jóslat, a zsidókat szétszórták a világban. Mint olyan lények, akik állandóan csak a pénz környékén érzik jól magukat, nagy számban Róma felé vették az irányt. Nem kellett eltelnie száz évnek, és a Római Bbirodalom, amely Jézus idejében még erős, erkölcsös birodalom volt (az akkori szinten meg főleg), elindult a totális erkölcsi züllés útján. Volt-e valami köze a zsidók Rómába özönlésének az erkölcsi lealjasodáshoz? Nem kell hozzá időgéppel rendelkeznünk, hogy lássuk a mai példán a történéseket. Bármely világrészen, ahol megjelenik a zsidó szellemiség, ott megjelenik a pedofília, elfajzás (művészetekben, politikában, divatban, és mindenben, ahová beférkőzni képesek). Minden a bosszú, és a túlfűtött nemiség körül kezd keringeni. Pontosan erre a sorsa jutott Róma is. Az arénák padlóján elfolyó keresztény véren (a zsidó vérbosszú Jeruzsálem megjósolt pusztulása miatt, a keresztények ellen, akik a hiedelmekkel szemben egyáltalán nem voltak zsidók, sőt!) át a legelfajzottabb orgiákig. Ebbe pusztult bele Róma. És ebbe fog belepusztulni az Egyesült Államok is. Mert az ördögi kör erre kényszeríti. Ha nem lehet elfajzani, nem élheti ki a belső ingereit, és erkölcsös lesz a nép, ott egyszerűen nincs maradásuk. Mennek máshová. Mostanában persze jobbára inkább a bankjaikon keresztül a ?lator államokat? igyekeznek kivégezni.

   Ez a lépés, melyet most az Államok készül meglépni a gyerek buzitáborokkal, egy jelentős lépés lesz a zsidó elfajzás útján, ezzel együtt az összeomlás útján is.

   1. Jézus nem jósolt kedves Andre, ez nem megfelelő kifejezés. Ő ELŐRE MEGMONDTA mert Isten, és tudta: mindent tud de nem mond meg mindent (volt, hogy csak említette, de mondta azt is hogy még nem értenék meg). Aztán, akik Istentől kapják amit közölnek, azok prófétálnak. Azt viszont meg kell magyarázni, és kell, akiket a Szentlélek indít – többeket egyszerre, hogy hiteles legyen – hogy az akkor Istentől származó és nem hamis próféta legyen…

   2. Ez komoly, Andre?! Te antiszemita vagy? … azt megnézném, nem foglalkoztam vele, de az epikureusok, stb. az “élj a mának/a gyönyörnek” és a többi mennyire erkölcsös volt .. a görögöknél majd Rómában?!

    1. Ember, nem térek magamhoz, Jeruzsálem 70-ben pusztult el, Néró üldözése 40 körül volt! Milyen bosszúról beszélsz? Nem tudod, hogy a keresztények gyújtották fel Rómát Néró szerint?!

    2. Kedves Évike!

     Arról tudsz-e, (ugyanis a történelem nem igen szellőzteti), hogy Krisztus halála után néhány évtizeddel, a zsidók között támadt egy “másik krisztus” – aki krisztusnak vallotta magát – méghozzá olyan küldetéssel, hogy a zsidókat felszabadítsa a római elnyomás alól.
     A zsidók a hamis krisztust örömmel fogadták, és a vezetése alatt a rómaiak ellen támadtak, és csúfos vereséget szenvedtek.
     Gyakorlatilag ez az elmérgesített helyzet vezetett el a Templom lerombolásáig is 70-ben, és talán még elötte a Néró féle keresztényüldözés is ennek volt köszönhető.

     Szeretettel: Erika

   3. Kedves Andre!

    Szerinted Isten azért adta a Törvényt a zsidóknak, mert rajtuk kívül mindenki erkölcsös ember volt, és erkölcsösen élt?! És azért parancsolta meg, hogy ne kövessék azokat a szokásokat, amelyeket azok a népek folytattak, amelyeket kiűzött Kánaán területéről, mert azok már túlzásba estek a szentség terén?! És ezért parancsolta meg, hogy a környező népekkel se tartsanak barátságot…?!
    Szerintem gondold át még egyszer…

   4. A hozzászólásod egyértelmű gyümölcse annak, hogy nem a Bibliát tekinted a mércének, hanem inkább mindenféle próféciáknak, jóslatoknak, egyéb forrásoknak hiszel, ahelyett, hogy mindent megvizsgálnál az Ige mérlegén. Erről is ír a Biblia:
    “Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülük; És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. ” 2Timóteus 4:3-4
    Ugye sokkal könnyebb a bűnök forrásaként egy népet megjelölni, ami természetesen semmiképpen nem a saját népünk. És ugye milyen erkölcsös lenne ez a világ a zsidók nélkül, bűn nem lenne sehol, visszatérne a paradicsom. Éppen ezt tanítja a Biblia ??????????????????????????
    De ha már a Biblia nem érdekel, legalább a józan eszedet vedd elő, és próbáld meg észrevenni az időbeli zavart, amire Éva is rámutatott.

    1. “De ha már a Biblia nem érdekel, legalább a józan eszedet vedd elő, és próbáld meg észrevenni az időbeli zavart, amire Éva is rámutatott.”

     És a józan ész után a Bibliát, amelyben Jézusról találsz kijelentéseket, illetve tőle beszédeket…!

 2. Az első fenevad nem az AK: Jel 13,1 Ekkor egy Szörnyeteget láttam kiemelkedni a tengerb?l. Tíz szarva volt és hét feje. A szarvain tíz aranykorona, és a fejein Istent gyalázó nevek.
  Jel 13,2 A Szörnyeteg párduchoz hasonlított, lába olyan volt, mint a medvéé, szája pedig, mint az oroszláné. A sárkány átadta neki a saját erejét, trónját és nagy hatalmát.
  Jel 13,3 A Szörnyeteg egyik fején halálosan megsebesült, de a seb mégis begyógyult.
  Jel 13,4 A világon minden ember csodálta, és követte a szörnyeteget. Imádták a sárkányt, mert hatalmat átadta a Szörnyetegnek. De imádtak a Szörnyeteget is, és azt mondtak: ?Ki olyan hatalmas, mint ez a Szörnyeteg? Ki tudna vele szembeszállni??

  Nincs olyan ember, akinek “Tíz szarva volt és hét feje” lenne. Ez a birodalom fenevad…..
  ?

  1. ?Nincs olyan ember, akinek ?Tíz szarva volt és hét feje? lenne. Ez a birodalom fenevad?..?

   Ida, ezzel maximálisan egyetértek!

   Sokan egyedül az ak-ra vonatkoztatnak olyan kijelentéseket, ami a fenevad birodalmára vonatkozik, amelynek kiléte és beazonosítása így homályossá válik, holott a Biblia nagyon is pontosan levezeti kir?l-mir?l van szó:

   http://churchofgod.hu/content.php?act=az-1260-nap

   1. Kedves Antenor!

    Igen, szerintem is csak egy kis odafigyelés kellene hozzá. ( Az ajánlott írást már olvastam, de most nem emlékszem már rá. De holnap elolvasom újra.) Viszont az igéből egyértelműen látszik, hogy a mélységből feljövő fenevad az AK, és nem a tengerből feljövő. A 8. király.

  2. IDA!
   “Szöööörnyeteg és fennnevad!” Huuuuhhhh!
   Mit olvasol Te? Horrort, thillert? 🙂

    1. Éva!
     Én komolyan veszlek, de magamat…hmmm! Ha, komolyan venném magamat akkor összevesznék magammal! 🙂 Ezért, csak ” beszélgetek” magammal, … tudod? Szeretem a jó társaságot!
     Ja, és van róla papírom! :)))

    2. A papír nem ment fel. Inkább te mentsd fel a papírt 🙂
     Gyógyulj meg!
     Úgy sokkal jobb ám, és ráadásul még sok idő van előttünk, sőt, az örökkévalóság! Papírt nem lehet oda vinni 🙂

 3. http://churchofgod.hu/ könyvtár- A 12 apostol tanítása-Didakhé

  “………..XVI. 1. Őrködjetek életetek fölött! Ki ne aludjanak mécseseitek és ki ne oldódjon övetek! Legyetek készen! Nem tudjátok ugyanis az órát, melyben Uratok érkezik. 2. Gyakran gyűljetek össze, azt keresve, mi válik lelketek javára! Semmilyen időnek nem lesz haszna kitartásotokat illetően, ha a végső időben tökéletesek nem lesztek. 3. A végső napokban ugyanis sok hamis próféta lesz, sok rontó, a juhok farkasokká válnak, a szeretet gyűlöletbe fordul át; 4. amikor felgyülemlik a törvénytelenség és gyűlölni fogják egymást az emberek, s akkor fog megjelenni a világcsaló Isten fiaként, a föld a kezébe adatik és jeleket és csodákat művel, melyek a világ kezdete óta nem voltak. 5. Az emberek világa ekkor tűzpróbára kerül, és sokan megbotránkoznak és elvesznek, akik azonban kitartanak hitükben, megmenekednek ama átkozottól. 6. És ekkor tűnnek fel majd az igazság jelei; először az ég megnyílásának jele, másodszor a harsona hangja, s harmadszor a holtak feltámadása. 7. Nem mindenki támad fel azonban, amint megmondatott: Eljön az Úr és vele összes szentjei. 8. A világ akkor majd meglátja az Urat, amint eljön az ég felhői fölött.”

  1. a CSILLAGÁSZATI eseménynél fontosabb lesz maga az esemény, a lelki tükör, találkozás azzal, ahogy az Úr minket lát, ezt nevezik “nagyfigyelmeztetésnek” – amikor még lehet megtérni ha nem okoz halálos rémületet …

 4. Ez a figyelmeztetés az egész világnak szól! Arsenie Boca a “román Nostradamus” szent életű ortodox szerzetes, és nagy misztikus volt. Próféciái között szerepelt az is, hogy abban az évben, amikor a szülőfalujában lévő kis patak kiszárad, lesz egy isteni beavatkozás, amikor az emberiség elég kellemetlenül szembesül majd önmagával. Ez egybeesik majd egy csillagászati eseménnyel. ( Egyébként Conchita is egy asztronómiai eseményről beszélt a NF-el kapcsolatban.) Ehhez még két fontos tényről kell tudni. Az említett kis patak 2015, januárban kiszáradt. A próféta sírja közelében lévő kis falu templomában most májusban könnyezni kezdett az őt ábrázol freskó. ( Ld. fenn.) Az esetről a román televízió is beszámolt. Az ortodox egyház vizsgálatot indított, és a képet elvitte.Így ez most már nem látogathatóhttp://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/o-icoana-din-vaslui-a-lui-arsenie-boca-plange-de-zile-intregi-localnicii-sunt-convinsi-ca-asista-la-o-minune-dumnezeiasca.html

   1. Szofi nincsen reinkarnáció, hanem valami olyan van amiből csak részeket ismerhetünk, de ahol megtalálod a harmadiziglen, negyediziglen ott kell keresned hasonlatosságra. Nemrégen rólam is mondtak valamit, de ezt már örömmel vettem. A hasonló gondolkodásúak már egységben vannak, s hatvanszoros, nyolcvanszoros , de akár százsoros termést hoznak, ha a “krisztusi útról nem térnek le”, viszont sokan itt nem szeretik, ha nem a Bibliából idézek, tehát aki ahhoz ragaszkodik azoknak ajánlom a Jelenések könyve 14-et, mert a Vassula által kapott napi figyelmeztető üzenetek már ott járnak. Mária Julianna által pedig még a közeljövő eseményeinél, ami náluNK Rosario hegyével kapcsolatos, vagy még szoktuk úgy mondani San Sebastian de Garabandal

    1. Ugye tudod hogy Vassula nem fogadja el MDM-et, őt meg sokan szintén. DE végül is majd’ ugyanarról van szó, jön Jézus … és készülnünk kell. Mária Julianna most éppen? Nekem mondhatod 🙂

     Igen, jó lenne úgy teremni, hogy az Úr ne marasztaljon el! Ámen!

    2. Láttam a blogod, nagyszerű. A kérdésem kb. ott ugyanúgy van válaszolva, ahogy magam tettem volna. Légy áldott!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend