Világkormány

Soros szerint az Európai Unió a Globális Kormányzás elbukott kísérlete

Forrás: Activist Post

Vajon a nyugati elit kezdeményezésére létrejött Európai Unió szétesőben van? A szűnni nem akaró gazdasági problémák hatására egyre nagyobb a közellenállás a kontinensen, az Ukrajna elleni puccs és annak következményeként Oroszország ellen indított és igen népszerűtlen gazdasági háborút követően pedig az EU tartóoszlopai is megrendülni látszanak.

A France 24-nek adott interjúban Soros György arról beszélt, hogy az Európai Unió nem váltotta be az elit által hozzá fűzött reményeket és Európában sokan “Oroszországra tekintenek követendő példaként”.

Fel kell ismernünk, hogy maga az Unió, ami a globális kormányzás nemes, jó szándékkal indított kísérlete, elbukott és nem volt képes megvalósítani azt, amit ígért. A csalódás olyan mértékű, hogy még Oroszország is képes alternatívát kínálni.

Soros szerint “Oroszország egy maffiaállam” és a tény, hogy “számos európai ország követendő példának tartja a Putyin féle vezetést, kifejezetten veszélyes”.

Soros ezt követően kifejtette, hogy Európában sokan tartják “vonzónak az Oroszországgal való szoros együttműködést”, köztük például Nigel Farage, a brit UKIP párt vezetője, a francia Marine Le Pen, és “sokan Németországban”.

A teljes interjú angol nyelven

Európa évek óta válságban van, és az Oroszországgal kirobbant legújabb vita meghatározó tényező lehet az EU jövőjében. A New York Review-ban nemrég megjelent interjúban Soros megjegyzi, hogy a 2008-as pénzügyi válság és a hírhedt trojka által azt követően bevezetett megszorítások óta egyre erősödik a népellenállás és az Unióellenes pártok támogatottsága:

Az Európai Unió, de különösen az eurózóna, elvesztette a fonalat a 2008-as válság után. Az Európára jellemző fiskális politika felerősítette a közellenállást. Az Európa ellenes pártok 30 százalékkal több széket szereztek az Európai Parlamentben, de egészen mostanáig nem volt realisztikus alternatívájuk az EU-val szemben. Most azonban Oroszország olyan alternatív megoldást kínál, ami alapvető változásokat és kihívást jelent azon elvek számára, amelyekre az Európai Uniót alapozták? Itt az ideje, hogy az Európai Unió alaposan átértékelje magát? Az EU bürokraták többé nem rendelkeznek egyeduralommal és nincs mivel büszkélkedniük.

Az elit egyre jobban fél a nyugaton fel-fellobbanó népfelkelésektől, amelyeknek megpróbálnak az élére állni, vagy jobb híján a számukra kívánatos mederbe terelni, irányítani. Miközben a kormány vagy kormányok alkalmatlansága vagy erkölcstelensége miatti düh erősödik Európában, az elit megpróbálja magáévá tenni a különböző mozgalmakat, vagy akár mesterséges politikai mozgalmakat indítani, hogy ezek által irányítsa és semlegesítse a nép indulatait.

EU: az angol-amerikai elit kiterjesztése

Az EU a globális elit szülötte, amelyik több mint egy évszázada építgeti birodalmát. Az Unió ennek a folyamatnak, mégpedig a globális kormánynak vagy más néven kormányzásnak részeként tett bátor kísérlet, a nacionalizmus és nemzeti törvények hatalmának erőszakmentes leváltására?. Az EU célja, hogy ?a nemzeti kormányokat szövetségekre váltsa, hogy a későbbiekben a világ más tájain létrejövő egyéb szuverenitásromboló szövetségekkel együtt egyetlen hatalommá, egy globális birodalommá olvassza. Ilyen szövetség például az Észak-Amerikai Unió vagy a Közel-Keleti Unió is.

Az EU ügyvezetői testülete, az Európai Bizottság, a brit Royal Institute of International Affairs (RIIA), egy globális uralomra törekedő, amolyan párhuzamos brit kormány partnere.

Étienne Davignon, volt európai biztos és az európai integráció fontos építője, felfedte, hogy az évente ülésező elit szervezet, a Bilderberg csoport is segített az Euró létrehozásában. A Külkapcsolatok Tanácsa európai szervezetének vezetőjeként természetesen Soros György is tagja ennek az árnyékhatalomnak.

Az Oroszország elleni gazdasági hadviselés visszaüt

Európában a gazdák több helyen is tiltakoztak, mivel az Oroszország elleni értelmetlen szankciók őket érintették a legkeményebben. A nyugat által bevezetett szankciókra adott válaszként Oroszország augusztusban élelmiszer behozatali tilalmat vezetett be azokra az országokra, amelyek támogatták a szankciókat, ami komoly élelmiszer áresést okozott, hiszen az így fölöslegessé vált áruk elárasztották az európai piacokat. A szankciók miatti kereskedelmi forgalomcsökkenés a becslések szerint évi 5,3 milliárd euró veszteséget jelent az EU számára, nem beszélve a számokban kifejezhetetlen bizonytalanságról, amit a helyzet társadalmi megítélése okoz.

Franciaországban is számos tüntetés volt, ahogy az orosz behozatali tilalmak egyre inkább éreztetik hatásukat az amúgy is romló életkörülményekben. Bretagne-ban a gazdák felgyújtották az adóhatóság irodáit, amellett, hogy zöldségeket és trágyát borítottak a kormányépületek elé egy szeptember közepén, a kormányintézkedések ellen tartott demonstrációban. Novemberben a becslések szerint újabb 36,000 ember vett részt az országszerte szervezett tüntetéseken, amelyek során ismét a kormányépületek elé borították a megmaradt terményeket, amelyeket részben az orosz behozatali tilalom miatt nem tudtak értékesíteni.

Spanyolországban is tüntettek a gazdák az Oroszország elleni szankciók eredményeként rajtuk maradt termények és a multik által ezekért fizetett nyomott árak miatt.

Az EU politikájával szembeni ellenállás az Oroszország elleni büntetőintézkedések mellett sok egyéb területet érint. A megszorító intézkedések súlyosan érintik a déli államokat, ahol a tüntetések szinte az élet megszokott részévé váltak. Októberben például Nápolyban volt komoly demonstráció az Európai Központi Bank épülete előtt, ahol a résztvevők a megszorítások befejezését és a munkanélküliség csökkentését követelték.

Az előttünk álló időszak során kiderül, hogy végül az elit az Unió fenntartásával próbálja meg tovább erősíteni hatalmát vagy esetleg az erősödő elégedetlenségi mozgalmakat irányítva folytatja munkáját?

Időkjelei: Vajon mi lehet az igazi szándék, amikor Soros György, aki nyilatkozataival mindig valamilyen mögöttes célt erősít, az Oroszországgal való együttműködés veszélyeiről beszél?

“A tíz szarv, amelyet láttál, tíz király, akik még nem kaptak királyságot, hanem a fenevaddal együtt kapnak királyi hatalmat egyetlen órára. Ezek egy véleményen vannak, felajánlják erejüket és hatalmukat a fenevadnak.” Jelenések 17:12-13

Előző posztKövetkező poszt

22 hozzászólás

 1. Én nagy fokú bizonytalanságot látok Soros Úr szeméből, ami nem igazán jó, mert úgy látom, hogy nem igazán látják a kiutat a válságból. Nem tudom megmondani, hogy a vezetőink, melyik forgatókönyvet választják a sok előre kigondoltból, tudva egyik sem lesz könnyű. Egy kicsit kevesebben, de folytatjuk az utunk, tudva a felhők felett mindig süt a nap.

 2. Jobb helye nem is lehetne: 😀
  Jézus a zsidóknak

  “A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja.”

  (János evangéliuma 8.44)

  1. Mint ahogy zsidó volt az is, aki ezeket a sorokat lejegyezte, Jézus többi tanítványával és az Újszövetség szereplőinek 90%-ával együtt. Jézus ezt néhány konkrét zsidó embernek mondta, nem pedig a zsidóknak általában.
   A hangsúlyt inkább arra kéne fektetni, hogy valóban az “ördög atyától van és az ő kívánságát akarja teljesíteni”, de ez származástól függetlenül sajnos sok emberre igaz.

   1. Biztos , mert szerintem egyáltalán nem , hogy minden tanítvány zsidó lett volna
    A Talmud Jézust állandóan NIMRÓD fiának nevezi , Jézust .
    http://www.ma.hu/uzlet/232890/Oroszorszag_nem_kepes_folytatni_a_Deli_Aramlat_megvalositasat?place=srss
    Putyin mai nyilatkozatának szó szerinti közlése amiatt fontos, mert a nyugati média a Déli Áramlat projekt felfüggesztését Moszkva visszavonulásaként értelmezi. Pedig mint Putyin is mondta, “legalábbis nem Oroszországból”. Európa ugyanúgy hozzá fog jutni az orosz gázhoz, mint ahogy a Déli Áramlat megépítése esetén is hozzájutott volna. Éppen csak nem annyiért, hanem drágábban, mert nem közvetlen Oroszországból érkező vezetéken keresztül kapja majd, hanem Törökország közbeiktatásával.

    Tehát a helyzet érdekes .

    1. Kedves T33!

     “Biztos , mert szerintem egyáltalán nem , hogy minden tanítvány zsidó lett volna”
     Pedig ebben egészen biztos lehetsz.
     22 És ímé egy KANANEUS asszony jövén ki abból a tartományból, kiált vala néki: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! az én leányom az ördögtől gonoszul gyötörtetik.
     24 Ő pedig felelvén, monda: NEM KÜLDETTEM, CSAK AZ IZRAEL HÁZÁNAK ELVESZETT JUHAIHOZ.
     26 Ő pedig felelvén, monda: Nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni.
     Máté 15: 22-26
     (Érdemes megfigyelni Jézus mondatát: CSAK Izrael fiaihoz, és azok közül is CSAK a “juhokhoz” – olyan bűnösökhöz, akik felismerik a hangját, és követik őt! – Izrael házának “farkasai” pedig az életére törtek.- )

     27 Jézus pedig monda néki: Engedd, hogy ELŐSZÖR A FIAK elégíttessenek meg. Mert nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni.
     Márk 7:27

     Ennek az üdvtörténeti folyamatokban nagy szerepe van:
     – Más a zsidók üdvtörténeti útja, mint a pogányokból kihívottaké.
     (Mikor a “pogányok teljessége” bemegy, a zsidóknak “maradéka” a 144.000 “zárja be” a “menyegzőre vezető út” ajtaját.)
     – A Mennyei Anyaszentegyházat csak a zsidók építhették fel az első pünkösdkor, a pogány Kornéliusz ebbe az anyaszentegyházba CSAK BEHÍVOTTKÉNT kerülhetett be.
     A “nem zsidó” keresztényeknek ebben kéne meglátni a “zsidó gyökereinket.” Nincs, nem is lehet kapcsolatunk a Menyei Anyaszentegyházzal zsidó gyökerek nélkül, mert ez a Ház CSAK a zsidóké Jézus Krisztusban, és a zsidó tulajdonos(ok) hív(nak) be bennünket pogányokat.

     Szeretettel: Erika

    2. T33, ne haragudj, de ezt a kesztyűt nem veszem fel.
     Inkább “kutasd az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok”! (Ap.cs. 17:11)

    3. Ha isten nemzetiségét kiváná valaki megkérdezni kétlem
     hogy valaki meg tudná mondani , mert egy teremtő isten
     van .
     Isten anya nemzetisége is kétséges , mivel isten megválsztá
     kivel .
     Ha ez igaz gondolod taníványai , egy kivételével gondolod
     zsidok voltak lélek színten , ők apostolok nagy tanítok voltak
     kikre nehéz sors várt .

     Miért írtam nimródot , mivel ízrael soha nem fogadta el fiának
     Jézust , csak egy része . És akik üdvözlik Jézust a 3 királyok
     azok nem zsidó királyok .
     Jézus egy teremtő üdvtörténeti folyamatott índitott el . Ami
     legalább 144000 igazat vár menyegzőjére .
     És kétlem , hogy a nemzetisége , fontos lenne . Bár le van írva .
     Nekem van egy feltételezésem , hogy történik ez a teremtés
     , de azt úgy se fogadnátok el .

    4. T33!

     8 És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;
     9 Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a HAZUGSÁGNAK minden hatalmával, jeleivel és csodáival,
     10 És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek; mivelhogy NEM FOGADTÁK BE AZ IGAZSÁGNAK SZERETETÉT az ő idvességökre.
     11 És azért bocsátja reájok Isten a TÉVELYGÉS EREJÉT, HOGY HIGYJENEK A HAZUGSÁGNAK;
     12 Hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem GYÖNYÖRKÖDTEK AZ IGAZSÁGTALANSÁGBAN.

    5. Mindenki azt hiszi emberi logikával , fognak
     a jövendölések betejesedni . Ami le van írva .
     De ez nem igaz , tudtommal .

     Minden jót és isten áldjon .

    6. Kedves T33 engem érdekel a feltételezésed, hogy fognak ezek teljesülni plusz csatlakozom gondolatodhoz: tényleg nem emberi logikával következtethető/fog megvalósulni. Sokkal nagyobb jósággal, isteni Irgalommal ami mindig is meghaladta/meghaladja a mi elképzelésünket.
     Biztos, hogy túl fog mutatni az Írásokon is: folyamatosan küldi az Úr üzeneteit a prófétáin keresztül, sőt KIÁRASZTJA – kiárasztotta – a Szentlelket (Szent Szellemet: Ő ugyanaz, ma és örökké). Ez is “folyamatos” mégis, konkrétan követhető hasonló csodák által, mint amelyek Jézus körül, Általa történtek …
     Érdekel minden feltételezés 🙂 amely arra mutat, hogy az Úr milyen jó ! 🙂 és mennyire nem olyan mint mi Izaiás 55-ből:”6Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van! 7Hagyja el útját a gonosz, és gondolatait a bűnös; térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta, Istenünkhöz, mert bőkezű a megbocsátásban. 8Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok ? mondja az Úr. 9Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim ? a ti gondolataitoknál.

    7. Még egy:
     Jézus zsidó származása egyértelmű. A nemzetségtáblázatokban ugyan nem a nőket tartották számon, Máriáról mégis lehet tudni, hogy Erzsébet rokona volt, ő pedig Lévi törzséhez tartozott, sőt Áron leszármazottja (Lk. 1. 5. és 36.) És az Isten szerinti öröklésben létezett a patronálás mint intézmény, (lásd Ruth esetét), tehát Jézus Józsefnek fia, leszármazottja volt test szerint, József pedig Dávid király leszármazottja volt (Mt. 1.) Jézusról bizonyságot tesznek még a sokszor talán unalmas nemzetségtáblázatok is.

     Erika: Jézus felmenői között szerepel a moábita Ruth, és a parázna Ráháb, nem zsidók!

    8. Jézus test szerint , lehet női ágon zsidó volt , de ez lényeges vagy
     lényegtelen tulajdonsága mindenki döntse el .
     Mk 12,37. Tehát maga Dávid nevezi őt Urának, mimódon fia hát néki? És a nagy sokaság örömest hallgatja vala őt.
     A nagy néptömeg, mely a Jézus galileai (e tartomány eredeti neve: Galil hag gójim = a nemzsidók földje) atyafiságát jelentő, vérségileg nemzsidó prozelitákból állott, akik minden esetben ujjongtak, ha Uruk fölényes győzelmet aratott a zsidó írástudók csalárd okoskodásai fölött.
     Ezek az evangéliumi idézetek nemcsak János evangélista azon igyekezetét húzzák alá, hogy élesen különbséget tegyen a mindig következetesen galileaiaknak nevezett apostolok (Júdás és Máté-Lévi kivételével), galileai Mestere és a zsidók között, hanem leleplezi a zsidók kezdettől fogva gyilkosan ellenséges viszonyulását a galileai Tanítóval, Jézussal szemben, aki fittyet hányt a nyavalyatörősen rigolyás mózesi törvényeknek, és a zsidó írástudók jelenlétében tüntetőleg áthágta azokat.
     A zsidóság vezetői tisztában voltak Jézus családi hátterével, származásával, ezért is vádolják őt eképpen: ?Erre a zsidók nekitámadtak: Ugye joggal mondjuk, hogy szamaritánus vagy, és ördögöd van.? (Jn. 8./48-49.) Az nem képvisel jelentőséget, hogy ebben az idézetben történetesen nem galileainak, hanem szamaritánusnak nevezik Jézust a zsidók, hiszen Szamária tartomány, akárcsak Galilea lakossága zömmel a szkíta-kánaánita őslakosság maradékai, illetve a két ún. babiloni fogság idején betelepített szkíta-sumér-guthi származású lovasnépek leszármazottai által volt lakott, a zsidóság szempontjából legjobb esetben is kevertvérű emberek földje volt, akik még Jézus idejében is másféle vallási kultusznak hódoltak.
     Tehát van egy galilea-zsidó ellentét a történetben kezdettől fogva . Ha ezt tovább visszük
     akkor komoly dolgokra lehet következtetni .

     Egyébként ki zsidó döntse el más nekem ez nehéz kenyér , sokan hazudják magukat annak .
     A zsidó nép ketté vált Salamon után 10 törzs területére és a főleg a templom zsidó írástudóira.
     Ez a biblia ismeretem szerint komoly konfliktus Jézus idejébe .

     A másik hazugság az hogy a kazár birodalom érdekes módon 2000 év előtt épp 1260 évvel
     kezdi fölvenni a zsidó vallást . Bár pontos adatok nincsenek , de érdekes egybeesés .
     Ezek zsidósága kérdéses és genetika kimutatta , hogy ez a zsidók között nagy számban
     vannak .
     3. És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak, gyászruhákba öltözve, ezer kétszáz hatvan napig.
     6. Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt ezer kétszáz hatvan napig.
     Ez érdekes egybeesés , mivel én ezt mindig 1260 évnek tekintetem .
     7. A Filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg ,ha megnézed mit mondanak ennek a gyülekezetnek . Tudhatod jelentősége van ennek a témának is , de ez másként is értelmezhető .
     Tehát ez egy kis érdekesség evvel a témával kapcsolatban , de ez is csak a témával kapcsolatba alapok . Azért nem szeretek ilyen témákba bele menni , mert nagyon komolyak
     és messze visznek . Ha lehet kerülöm ezeket a témákat , főleg azért mert komoly tudás kell
     a dolgok mögé látásnak és sokan ellenségeskedésnek veszik .

   2. azt hiszem ez sok mindent meg magyaráz az oldal müködésével kapcsolatban,aszem én többet a környékére sem jövök,minden jót!(amugy ha igy lenne amit ön állit akkor nagy bajban lennénk)ugy hogy ÁLDÁS

    1. Kedves Ménrót!

     Ezt kinek címezted?
     “azt hiszem ez sok mindent meg magyaráz az oldal müködésével kapcsolatban,”

     Ez az oldal keresztényi szellemben működik!
     Bibliai tanítások, az idők jeleire való figyelés, közös beszélgetés megosztása, hamis látásmódok Biblia szerinti tisztázása a cél.

     – Itt is vannak emberek, testvérek, akik valamit nem értenek, másképp látnak, kérdeznek, vagy valamiben helytelen a látásmódjuk, és igyekszünk a helytelenre rámutatni és a helyes irányt megmutatni.

     – És természetesen itt is, – mint a világban bárhol máshol is – a gonosz igyekszik az Isten munkáját pusztítani.
     (Ne felejtsd el, hogy pusztítani csak ott lehet, ahol van mit. Ha Isten nem teremtette volna meg a Földet, akkor Sátánnak most nem lenne mit pusztítani a földön és közöttünk.)
     Sátán népe pusztít, de Isten népe épít, és vissza építi a romokat.

    2. “amugy ha igy lenne amit ön állit akkor nagy bajban lennénk”
     Pedig úgy van, ahogy Thea állítja, és éppen ezért nem vagyunk bajban. Bajban akkor lennénk, ha úgy lennének a dolgok ahogy azt te, meg egy jópáran elképzelitek. Egyébként egyszerűen utánanézhetsz az állításnak, ha elkezded olvasni a Bibliát. Ne különféle netes oldalakról szedj össze irományokat, kiragadott igékkel kapcsolatban, hanem olvasd el te magad, hogy valóban úgy van-e. Főleg, ha már idézel belőle 😉

    3. Itt van tessék, kiverte a biztosítékot pedig nem kellene, hanem NORMÁLISAN – és nem önelégülten – beszélgetni ! Úgy legyen !

    4. Tudod Ménrót, ezt az oldalt egy hard core kurucinfos biztosan cionistanak tartja, mig aki csak a “hetek” ujsagot olvassa, annak ez egy naci honlap, de minimum antiszemita.
     A dolgok ennel sokkal differencialtabbak…
     /Egy zsidobarat anticionista 😛

 3. “Soros szerint Oroszország egy maffiaállam?
  Elfelejtette hozzáteni, hogy az USA is az, és ő az egyik maffiozó. 😛
  Dehát így van ez. A Szír elnök diktátor, viszont a szaudi uralkodó király, pedig a világ egyik legbrutálisabb diktaturája, csakhát az USA szövetségese…

 4. “a globális kormányzás nemes, jó szándékkal indított kísérlete, elbukott és nem volt képes megvalósítani azt, amit ígért”
  Hol volt itt jó szándék és nemesség valaha is, te elcseszett Yodafejű!!!!
  Hányan pusztultak már eddig bele a fenevadakba a világtöri során?
  Bunkó Soros!
  Most jön az utolsó fenevad ellen vonulás vajon? Egyre többen utálják a globalizációt, az EU-t, az USA-t. És ismerik fel, hogy milyen alattomos ez az egész. Minden világbirodalom sorsa a bukás volt, ennek is az lesz.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend