Idők jelei

A felkészülés egyenlő lenne a hit hiányával?

Forrás: Michael Snyder, The Economic Collapse

Vajon aki hisz a felkészülésben az nem bízik Istenben? Egy keresztény ne is foglalkozzon ezzel a témával? Tegnap valaki azzal vádolt meg, hogy a hit ellen dolgozom, mert arra bátorítok másokat, hogy készüljenek az érkező gazdasági összeomlásra.

Ez a személy úgy gondolja, hogy amennyiben van hitem, nem kell készülnöm az eljövendőkre, elég, ha bízom Isten ellátásában. Vajon igaza van? Tényleg a hit hiányát jelenti a felkészülés?

Oldalam rendszeres látogatói tudják, hogy keresztény vagyok. Ez nem titok. A hit nagyon sokat jelent számomra. A Biblia azt mondja, hogy “bízz az Úrban teljes szívből és ne támaszkodj a saját értelmedre”. Isten nélkül semmi reménységünk nem lenne. Én személy szerint már valószínűleg nem is élnék Isten nélkül.

A hit azonban még véletlenül sem jelenti azt, hogy az ember egyhelyben ül és várja, hogy Isten mindent elrendezzen helyette. A hit inkább azt jelenti, hogy az ember megtesz mindent, amit tud, Isten útmutatása szerint.

Ha nem kellene felkészülnünk arra, hogy ellássuk magunkat a nehéz időkben, ezzel az erővel ezt már most is elkezdhetnénk, és munka helyett várhatnánk, hogy Isten a mi segítségünk nélkül megadja mindennapi betevőnket. Minek dolgozzunk? Maradjunk otthon és Isten majd feltölti a bankszámlánkat.

Isten hihetetlen természetfeletti dolgokra képes, amihez semmi szüksége a mi segítségünkre. Tudom, mert már személyesen is megtapasztaltam. Isten azonban legtöbbször elvárja, hogy megtegyük azt, amire képesek vagyunk, elvárja, hogy hitben és engedelmességben elinduljunk, miközben Ő vezet és segít minket az úton, ajtókat nyitva és áldásokat osztva közben. (Időkjelei: Amikor viszont emberi erővel megoldhatatlan helyzetbe kerülünk, teljes hittel átadhatjuk Istennek a stafétát, és Ő megteszi, amire mi már nem vagyunk képesek.)

Noé története tökéletes példa erre. Ő volt az első prepper a világon. Istennek hatalmában lett volna megvédeni Noét és családját minden egyéb segítség nélkül is az özönvíztől, de ehelyett figyelmeztette őt az eljövendőkre és megtanította neki miként készítsen bárkát családja és az állatok számára.

Noé sem várt ölbe tett kézzel, hanem tette, amit Isten mutatott neki. Hitt a figyelmeztetésnek és ez a radikális hit radikális tetteket szült:

“Hit által kapott kijelentést Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett.” (Zsidók 11:7)

A hit szinte minden esetben tettekkel jár. Isten látni szeretné, hogy hiszünk-e neki és megtesszük-e, amit mutat.

Noé hihetetlenül erős hitről tett tanúbizonyságot. A hajó, amit épített megfelel a II. Világháborúban használt repülőgép anyahajók méreteinek. Felépítése és a szükséges ellátmány összegyűjtése pedig 120 évig tartott.

Noénak biztosan elege volt az évtizedeken át eltűrt gúnyolódásokból, de végül kitartása elnyerte jutalmát. Ő és családja megmenekült, mindenki más pedig odaveszett.

Sajnos ma is nagyon sok keresztény, aki egyébként biztos benne, hogy az összeomlás be fog következni, úgy gondolja, hogy nem kell vagy szabad felkészülni. Szerintük, aki igazán hisz Istenben, annak semmilyen előkészületre nincs szüksége.

Valóban ezt akarná Isten?

Mózes első könyvének 41. fejezetében Isten megmutatta Józsefnek, hogy hét év bőség után egy hét évig tartó nyomorúságos időszak következik. Mit tett erre József? Hét évig vígan élt, arra hagyatkozva, hogy Isten majd gondot visel mindenről az ínséges években?

Még véletlenül sem. József egy hihetetlenül összetett, abban az időben példanélküli vésztartalék projektet indított el. Azzal, hogy komolyan vette Isten figyelmeztetését és cselekedett, egész Egyiptomot és saját családját is megmentette.

Egyesek úgy gondolják, hogy a nehéz időkre való felkészülés együtt jár vagy netán egyenlő a félelemmel, pedig ez egyáltalán nincs így.

A világban folyó események megértése reményt ad, mint ahogy a felkészülés is egy reményteli, pozitív cselekedet.

Akik nem hajlandók felismerni, hogy mi folyik jelenleg a világban, később még inkább össze fognak zavarodni. Sokan kétségbe fognak esni, miután rájöttek, hogy mindent elveszítettek.

Nem akkor kell felkészülni, amikor itt a vihar, hanem amint tudomást szerzünk érkezéséről.

A Biblia nem egyszer figyelmeztet a felkészülés fontosságára. Olvassuk el például a bölcs és a balga szüzek történetét:

“Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására.

Öt közülük balga volt, öt pedig okos.

A balgák ugyanis amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat,

az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban.

Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak, és elaludtak.

Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a fogadására!

Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat.

A balgák így szóltak az okosakhoz: Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik.

Az okosak így válaszoltak: Hátha nem lesz elég nekünk is meg nektek is: menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak.

 Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót.

 Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk!

 Ő azonban így válaszolt: Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket.”

“Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!”

Milyenek szeretnénk lenni? Balga vagy bölcs szüzek?

Természetesen nem szabad hagyni, hogy magukkal rántsanak az anyagi, materiális dolgok. Fontos, hogy megőrizzük a helyes prioritásokat, ez azonban nem egyenlő a semmittevéssel.

A közelgő (vagy mondhatni folyamatban lévő) gazdasági összeomlásra sokan sokféleképpen figyelmeztettek már. Aki egy kicsit is elgondolkozik az események alakulásán, nem létezik, hogy ne lássa mi történik.

A Biblia sokszor buzdít arra, hogy figyelmeztessünk másokat a közelgő eseményekre. (Lásd Ezékiel 33. fejezetét)

Ez a cikkek célja is: segíteni továbbadni a figyelmeztetést. A cél soha nem a félelemkeltés. Éppen ellenkezőleg. Azáltal, hogy felrázzuk az embereket, rávezethetjük őket az igazságra és megmutathatjuk nekik a reményt, és a rövid, átmeneti nehézségek után rájuk váró jobb világot.

Igen. Nehéz idők következnek gazdaságilag, de a felkészülteknek könnyebb lesz átvészelni ezeket a napokat.

Időkjelei: Fontos azt is kihangsúlyozni, hogy a világkormány hatalomra jutását megelőző zűrzavaros időszak csupán átmeneti lesz és egyik legfőbb célja éppen a világkormány és az Antikrisztus hatalomra segítése. Ezt ne keverjük össze a Bibliából Nagy Nyomorúságként ismert időszakkal, ami már az Antikrisztus uralkodása alatt, pontosabban annak felétől kezdődik.

A felkészülésnek továbbá nagyon fontos része a jól informáltság, hiszen amikor tudjuk, hogy mi miért történik körülöttünk, nem félelemmel tekintünk az események elébe. A Bibliából a teljes forgatókönyv körvonalait megtudhatjuk. Ismereteinket pedig átadhatjuk másoknak, ezzel nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is segítve őket. Minél nagyobb a sötétség, annál messzebbre látszik egyetlen gyertya fénye is.

“Az istentelenek közül senki sem érti; de az értelmesek értik,” (Dániel 12:10) “És a nép értelmesei sokakat oktatnak.” (Dániel 11:33)

Előző posztKövetkező poszt

126 hozzászólás

 1. Úgy veszem észre, mindegy, hogy miben és kiben hiszel, milyennek képzeled el Istent, szakállas öregúrnak, vagy Higgs bozonnak, a bibliai kegyelmi időszaknak mostanra már vége.

  Valójában valamennyien felsorakoztunk Armageddonál, kik-ki a maga táborában. És várjuk az Apokalipszis lovasait.

  A küzdelem mindenesetre kiéleződött, hogy még az ateisták is képesek megkülönböztetni az egymással harcoló feleket, akármilyen hímes jelmezt is öltöttek magukra megtévesztésül a Sátán hadai.

  STN. E jelben győzni fogsz!

  Ha I és E hangokat használsz hozzá, nem pedig Á-kat.

  1. A kegyelem még tart, a mi feladatunk az, hogy hirdessük a megtérést, a bűnbocsánatot az embereknek, amíg az Úr vissza nem jön. Most még lehet az Úrhoz jönni, és senkit sem utasít el.
   “Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani.” Ézsaiás 55:6-7

   1. Ezek szerint csak Tom es én volnék az itteniek közül,akik a nagy nyomorusag elotti elragadtatasban hisznek? Ajjaj, nem valami jo kép…En nem hiszem,hogy ebben a hitemben akar még Hovind is megingathatna (Tom régen jart mar erre).
    Na,de azért majd megnézem Kanku,kösz. 🙂

    1. Nem gondolom, hogy csak ti ketten lennétek ebben a hitben, de viszont benneteket szeretlek a legjobban. Attól, hogy valaki nem írogat, még nem jelenti azt, hogy nem is figyel. A Bibliád azért legyen kéznél.

    2. Oooo,de kedves ez toled Kanku:) – vajon miert éppen…:)

     Abban én is biztos voltam,hogy figyelgetsz,mert amikor megjelentél mindig “napra kész” voltal a hsz-aiddal.Na meg…érezni is lehet ezt.:)
     (Heej Tom,hol vagy ilyenkor! )

 2. Minek követitek a bibliát? Minek követitek a kereszténységet? Minek követitek a jézusnak nevezett mémet? Amíg ezeket a dolgokat követitek addig egyszerűen nem lehettek valóban jó emberek.

  1. Milyen egy jó ember? A világ legjóságosabb embere sem képes saját magát megmenteni.
   Miért követed Richard Dawkinst és az ő mémjét a mémekről?
   Mielőtt ítéletet mondhatnál Jézus felett, és halandó bírálóinak adnál igazat, talán meg kellene ismerned Őt személyesen.
   Milyen mérce alapján gondolod, hogy itt bárki (legyen keresztény vagy sem) jobb vagy rosszabb nálad vagy bárki másnál? Ki állította ezt a mércét? Ha pedig nincs mérce, mi alapján mondhatod bárkiről, hogy jó vagy rossz?

   1. “meg kellene ismerned Őt személyesen”
    egy nem élő embert nem lehet személyesen megismerni, ha ez részedről nem csak egy elírás akkor egyértelmű hogy nem vagy normális vagy pedig csaló vagy, ami egyenlő a gonoszsággal

    “Milyen mérce alapján gondolod, hogy itt bárki (legyen keresztény vagy sem) jobb vagy rosszabb nálad vagy bárki másnál? Ki állította ezt a mércét? Ha pedig nincs mérce, mi alapján mondhatod bárkiről, hogy jó vagy rossz?”

    mivel egészséges felnőtt ember vagyok így eleve mindent meg kell ítélnem, aki nem ítéli meg a dolgokat az egy ostoba vagy gonosz ember

    1. “Én és az Atya egy vagyunk.” János 8:18 Jézus Isten, nem ember, az ismerkedés pedig rajtad múlik.

     “mivel egészséges felnőtt ember vagyok így eleve mindent meg kell ítélnem, aki nem ítéli meg a dolgokat az egy ostoba vagy gonosz ember”

     Ez egyetlen kérdésemre sem ad választ. Mi alapján ítélsz? Saját mércéd szerint? Mi van, ha az én mércém egészen más? Az emberek nap mint nap megítélnek tetteket, eseményeket, a kérdésem nem arra vonatkozott, hogy ez helyes-e, hanem, hogy mi alapján teszed. Gonosznak nevezel embereket, mert másképp látják az élet legfonotsabb kérdését mint te. Szerinted az a gonoszság, ha én abban hiszek, amit a Biblia tanít: “szeresd felebarátodat mint magadat.”
     Én viszont azt gondolom, hogy “az utolsó napokban az emberek magukat szeretők, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak lesznek, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent.”

     És igen, én gonosz vagyok, mint minden halandó “Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.”

     Az őrültségről egészen más a véleményem. Egyrészt “Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten” másrészt “az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél.”

     “Mert minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket.”

    2. Őszintén gratulálok Thea, ehhez a szópárbajhoz, mert megnyerted, meg ahhoz, hogy mekkora türelemmel “ütötted ki” ezt a mellesleg minden bizonnyal saját vádjai pengéjébe dőlő szerencsétlen lelket. Szép volt, és tanulságos, de dicsőség az Úré !
     Viszont még mindig várom válaszodat kérdésemre, hogy melyik az a kivételes közösség…

  2. Nem szerettem volna itt okvetetlenkedni ,de nem birom ki erre ne valaszoljak . A szent bibliat nem ma irtak .Ember irta de Isteni jelenesekkre es sugalatra. Ez nem politika es nem egy napilap.Ami ott le van irva az szent es az ugy van volt es lesz. HA VALAKI SZIDJA A KERESZTENYEKET ,az azert van mert az egyhazat szidja.Azt en is szidnam .A sok hamis profetat ,a sok penzehes vallas kovetot. A vallas es a hit koszono viszonyban nincs egymassal. Nem balvanyozunk egy keresztet egy targyat egy embert egy papot SEMMIT. Az Ur azt mondja legy resen legyel okos es jarj nyitott szemmel a baranyok kozt is. HA ELEG TANULT VAGY ES KELLO BOLCSESSEGED IS VAN . Megtudod kulonboztetni mi ered a satantol es mi az Urtol. a GONOSZ EGYIK FO FEGYVERE ,HOGY FELJ . A sok vilagvege hirek is csak azt akarjak felj., Aki igeben el es igazan ismeri a bibliat es kkapcsolata van az Urral az tudja mikor kell felni kello idoben a nem hivoknek.Mivel az igaz kereszteny nem fel mert megtanult felismerni .

  1. Elnézést. A napokban sok volt a hozzászólás én pedig keveset voltam gép előtt, úgyhogy elkerülte a figyelmemet. Bocs.

 3. Szia Thea !
  Ez tényleg egy jó és hiánypótló cikk. Erről nem nagyon esik szó a Vidám Vasárnapon (sem). Örülök hogy itt igen. Szerintem szükséges, csak az a kérdés, hogy a helyi gyülekezetek is így látják e, és beszélnek e róla ? Neked mi a tapasztalatod, azt elárulod, hogy milyen közösségbe jársz ? Illetve van e kapcsolata ennek a honlapnak gyülekezetekkel, van e támogatás ?
  Isten áldjon, adjon több időt !
  Üdv, Arpiel

    1. Na,mert hogy azt irtad: “Ez tényleg egy jo es hianypotlo cikk”,ami nyilvan azt jelenti,hogy te is egyetértesz a majdani ” fizikai felkészüléssel”.Mert,hogy nekünk hivoknek,mindig töltve kell legyen a lampasunk olajjal,a hit olajaval,az rendben van,na de….

    2. Engem speciel a Vidám Vasárnap Németh Sándorral idegesített fel:D

    3. Kedves Ria !
     Ne légy már olyan kockafejű. Bevallom nézni szoktam ha tehetem a Nat.Geo.-n a túlélési sorozatot. De nem készülök. Elgondolkodtat egy kicsit a téma, de tudom hogy nem ez a megoldás. De az se ahogy a legtöbb tabutisztelő (vele szembe nézni nem akaró) gyülekezet kerüli ezt a témát is félelemből vagy rosszul értelmezett bibliai hitből. A cikk szerzőjével értek leginkább egyet, ráadásul ez téma speciális, de sajnos sokkal generálisabb dolgokban is ez jellemzi a vallásos és dogmatikus (keményen pejoratíve) közösségeket. Ez a téma olyan mint a lakmuszpapír, indikátor.

  1. Kedves Arpiel!
   Ahogy a Rólunk lapon is olvasható nem tartozunk egyetlen gyülekezethez sem.
   Személyes kapcsolatom azért van többel is az Idők Jeleiről tartott Bibliaórák és persze barátok révén. Amerre én jártam, egy kivétellel, viszonylag keveset foglalkoznak a témával, de mindenhol vannak olyan testvérek, akik behatóbban tanulmányozzák a kérdést és persze olyanok is, akik nem állnak meg a szavaknál.
   Támogatást nem kapunk, bár ránk férne. 🙂 A lehetőség már megvan a nemrég indult alapítványon keresztül: http://idokjelei.hu/tamogatas/

   1. Köszönöm válaszod, azt elárulod, hogy ki az az egy kivétel ? A másik meg, hogy megnéztem azt a fenti linket amit Santantica tett föl. Hát nem semmi ! Még nem láttam ennyire izgalmas, és fajsúlyos videót kereszténységen belül (de azon kívül sem). Ha az igaz amit mondanak, ez a legfontosabb dolog a Biblián kívül ! Kíváncsi vagyok a véleményedre.
    Üdv

    1. Szia Arpiel! Elnézést, kicsit elmaradtam, igaz. Közben azért gondolkoztam és nem lenne igazságos azt mondanom, hogy csak egy ilyen gyülekezettel találkoztam, mert több is van, mind vidéki baptista közösségek, ha érdekel emailben elküldöm a linkjüket.
     Egyébként ha belegondolsz az én véleményem nem annyira mérvadó, mert akik minket meghívnak már eleve jobban érdeklődnek a téma iránt, azonkívül, akik eljönnek az alkalmakra, az adott gyülekezeten belül is érdeklődőbbek.

    2. Milyen alkalmakra gondolsz és hol ? Sajnos a telepátiát még nem kaptam meg. 🙂

    3. Oké, köszi. Majd ha Pestre költözök, megyek az órákra. Minden elismerésem ezért a türelemért meg “másságért”, ezt nem szokták nagyon díjjazni. Csak itt (?)

 4. Kedves Thea!

  Sajnos nem elegitett ki a valaszod!

  De ez mar az en problemam.

  Azert mert, ha ISTENEK vagyunk, akkor mindaszt tudnunk kell amit ISTEN es nincs szuksege senkinek a Bibliara es a pedofil beteg papokra.

  Soha mar gyermek koromba sem tudtak bevinni a templomokba!

  Azert mert mar akkor osztonosen ereztem, hogy amit ott predikal a pap az nem igaz, hanem hazugsag!!!

  Amugy az osszes pappal azt kellene tenni, amit ok tettek a normalis emberekkel, megkinozni oket es utanna elegetni oket magjan!

  Sot abban a faszsgban sem hiszek, hogy ha megdobnak kovel, akkor en dobjak vissza kenyerrel!

  Inkabb annak a hive vagyok, hogy ha megdobnak kovel ok nelkul, akkor jogom van odamenni ahoz, aki megdobott kovel es jogom van eltorni azt a kezet amelyikkel csinalta, azert, hogy tanuljon belole es soha de soha eszeb se jusson, hogy legkozelebb kovel dobalozzon!

  Ha ISTEN vagyunk, akkor nincs szukseg bibliara, akinek megis, az nem lehet ISTEN-Ember csak egy mas altal teremtett leny!

  1. Én nem gondolom hogy Istenek lennénk és a Biblia sem ezt mondja. Sőt, sajnos nagyon is messze vagyunk ettől.
   “Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem.” Róma 3:12
   Isten ennek ellenére szeret bennünket. Hihetetlen, nem? “Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.” Róma 5:8

   Nagyon fontos megérteni, hogy az egyházak nem egyenlőek a hittel vagy Istennel. Az igaz hívőket minden korban üldözték. Jézus előtt, földi ittléte alatt és utána is. Mindig. Ahogy Szedinek is írtam, olvasd el mit mondott Jézus a korabeli egyházi vezetőknek a Máté 23-ban:
   “Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel.”

   Nem túl hízelgő…

   A megbocsátás egy egészen más dolog. Ezt esetleg elolvashatnád róla: http://idokjelei.hu/2013/03/megbocsatas/ Tudom, nem egyszerű téma. Amit ezzel kapcsolatban fontos megértened, hogy a megbocsátás elsősorban saját magad miatt fontos. A gyűlölködő érzések téged tesznek tönkre először és “ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.” Máté 6:14-15

   1. Te nem nagyon néztél ennek utána, ugye Kanku ? Mert ha igen, akkor szerintem nem tudod mit beszélsz (vagy írsz).
    Miért fontos, hogy megtalálták Jézus vérét (ami élő szó szerint), meg a frigyládát ?

   1. Kedves Xénia. Ugye nem gondolod komolyan, hogy egy sátán által kontrolált főáramú médiából származó (mellesleg nyilvánvalóan ateista és materialista ) hírportáltól bármit el kellene hinnem ? Főleg a kereszténységet érintő témában. Nekem sokkal hihetőbb az eredeti video(k), mint ez a tipikus buta cikk. Az meg hogy minden fontos dologról tudna mindenki, megint csak nagy tévedésre utal, minden bántás nélkül. Azt hittem ennek a honlapnak van némi ébresztő hatása…

    1. Kedves Arpiel.
     Többnyire tudni szoktam mit beszélek, de persze szoktam én hibázni is, főleg amikor tippelgetek valamivel kapcsolatban.
     Ha azt merem állítani Ron Wyatt “felfedezéseivel” kapcsolatban, hogy annyit tudunk biztosan, hogy nem tudunk semmit, akkor ez azt jelenti, hogy pont te vagy az, aki nem nézett utána dolgoknak. De ezen a kis bakin még át is csúsztam volna, ha nem erőltetted volna annyira ezeknek a tárgyi bizonyítékoknak a fontosságát. Elmondom tehát mit gondolok.
     Ami engem igazán zavar, ezek után pláné, az az, amit már megkérdeztem. Megismétlem tehát még egyszer, de ezúttal megpróbálok egyértelműbben fogalmazni, mert mint látom szükség van rá.
     Kinek fontosak, kinek van szüksége szemmel látható, kézzel megtapintható ilyen jellegű tárgyi bizonyítékokra? És hogy még érthetőbb legyen. Szerinted, így képzelte el Isten ezt az egészet? Így szeretné magához terelni a hitetleneket?

    2. Kedves Kanku!

     A Főpap meghintette a Szövetség Vérével a Frigyládát! Az Újszövetség vérével! Ahogyan azt a Mennyben is tette!

     ( És hogy kinek szükséges ez? Mire való? Egyáltalán kinek kell ilyen bizonyság? Megtérnek -e ettől emberek?
     Ennek szellemi jelentősége van! Majd 2000 évig nem tudtunk róla! És úgyis elvoltunk! Hiszen eddig is hittek, akik hittek, és ezután se fognak jobban hinni, akik eddig is hittek, és azok akik eddig nem hittek, azok ezt se hiszik, és ettől még úgyanúgy nem fognak hinni! ( És akkor se hinnének, ha “nagydobravernék”, és az egész világon bizonyítékot mutatnának fel! Mint ahogyan téged is csak “leh….jéznek”, jó esetben “leösszeesküvéselméleteseznek” ha elmondod nekik, hogy valójában mi is van a háttérben! Mi készül! De hinni, neked se hisznek!) Sátán meg nem fogja reklámozni, ahogyan eddig is azon volt, hogy Isten népét, embereit hiteltelenné tegye, hazugnak állítsa be! ( Már ott tartunk, hogy majd az összes, hanem az összes valódi keresztény, az apostolokig visszamenőleg, a szabadkőművesek által létrehozott, általuk pénzelt, …., az illumináti bérenc….!….stb! ) De Istennek se volt rá majd 2000 évig szüksége, hogy ezt a dolgot felfedje, mert ez nem tárgyi bizonyíték úgymond, hanem egy szellemi dolog! Mint ahogyan mindig is az volt, már a pusztában is, és utána is! Hiszen azt se felejtsük el, hogy Jézusnak az egyszeri véráldozata elég az Újszövetségre! ( Márpedig az Isten rendelése, hogy a Főpap mutassa be a népért való véráldozatot, meghintvén az áldozat vérével a Frigyládát, a bűnök bocsánatjára!)
     Az pedig, hogy a médiákban nem írnak, nem beszélnek róla?! Hát nem éppen arról beszélünk, hogy mennyit hazudnak?! Hogy már a kérdésüket se lehet elhinni?! Lehet, hogy ti mégis csak abban hisztek, ami megjelenik a “nagy médiumokban”, amit ők írnak, vagy mondanak?! Hiszen végig azt látjuk, hogy hogyan járatják le azokat az embereket, akik felfednek valami igazságot valamiről! Jézust is csalónak állítják! És biztosan tudnál jópár linket találni, és feltenni annak “igazságáról”, annak “bizonyításáról”!)

    3. Kedves Kanku !
     Sosem értettem az olyan embereket, akik megmondták (szerintük persze), hogy Isten mit kellene hogy tegyen vagy ne tegyen, és főleg hogy miért. Az Ő gondolatai mennyivel is nagyobbak a mieinknél ? Az Ő útjai nem kifürkészhetetlenek ? Számomra nem az a kérdés, hogy miért tenne Ő ilyet, hanem hogy mit vált ki az emberből ha egyszer szembesülünk a hitünk valóságával akár fizikailag is. Miért botránkoztat meg keresztényeket ? Nem kell megbotránkozni ! És nem kell dogmatikusan gondolkodni, még keresztényeknek sem !

    4. Szia Arpiel,
     Teljes mértékben igazad adok neked, bár egy kicsit az volt az érzésem, hogy kicifráztad az ellenem felhozott, hogy is mondjam….jó tanácsokat. No, de sebaj, ez legyen a legkevesebb bűnöd, amit elkövetsz vagy én elkövetek valaki ellen, nem igaz?
     A hozzászólásod utolsó két három mondatodra, nagyon szerettem volna még valami “frappáns” választ írni neked, de képzeld, sikerült legyőznöm az ez iránti késztetésemet 🙂

    5. “Az meg hogy minden fontos dologról tudna mindenki, megint csak nagy tévedésre utal, minden bántás nélkül. Azt hittem ennek a honlapnak van némi ébresztő hatása”
     Arpiel, én azt irtam, hogy “Ha a frigyládát tényleg megtalálnák, annak nagyobb hire lenne, minden hirportálon erről olvasnál.” – nem azt, hogy minden fontos dologról tudna mindenki. Ha ténylegesen találnak valamilyen régészeti leletet, arról tudósitanak a hirportálok, pl. ez is:
     http://index.hu/tudomany/tortenelem/2013/07/19/megtalaltak_david_kiraly_kulvarosi_palotajat/
     Ha viszont nincs lelet, mint Ron Wyatt esetében, akkor nem biztos, hogy összeesküvés-elméletre kell gondolni, meg hogy a média direkt nem tudósit…
     Ha nem gondolkodsz el azon, hogy mi lehet az oka annak, hogy Ron Wyatt a csodálatos állitásainak egyikét sem tudta lelettel alátámasztani (pl. a fáraó szekereinek kereke a Vörös-tengerben, Noé és feleségének ékszerei – amit megtalált ugyan, de hogyhogy nem, elloptak tőle, stb.), akkor én sem tudom, téged mivel lehetne felébreszteni. (az angol oldal, amit belinkeltem, ezeket az állitásokat sorolja fel, és ráadásul az egy keresztyén oldal, tehát nem a hit lejáratása a célja)

    6. Szia Xenia!
     írod:
     “Arpiel, én azt irtam, hogy ?Ha a frigyládát tényleg megtalálnák, annak nagyobb hire lenne, minden hirportálon erről olvasnál.? ? nem azt, hogy minden fontos dologról tudna mindenki. Ha ténylegesen találnak valamilyen régészeti leletet, arról tudósitanak a hirportálok, pl. ez is:
     http://index.hu/tudomany/tortenelem/2013/07/19/megtalaltak_david_kiraly_kulvarosi_palotajat/

     Hát lehet, hogy igazad van, de azért szerintem érdemes elgondolkodni! Én eddig úgyan inkább úgy láttam, hogy mind a tudományban mind a történelemben, politikában, sőtt mindenben van egy hivatalos írányvonal, amit követni kell! Ha valami találmány, “tudományos” felfedezés, történelmi tárgyú felfedezés, régészeti felfedezés, stb, abba beleillik, akkor mehet, ha nem , akkor az valahogy eltűnik. De lehet, hogy csak én látom rosszul! ( Gondolj most itt akár az evolucióval kapcsolatos dolgokra! Pl van olyan “láncszem” az ember evoluciójában, amelynek csak egy zápfogát találták meg!!!:):):)! Viszont azt megírták, valóban! Erről zengett a fél világ!)

     írod:
     “Ha viszont nincs lelet, mint Ron Wyatt esetében, akkor nem biztos, hogy összeesküvés-elméletre kell gondolni, meg hogy a média direkt nem tudósit?
     Ha nem gondolkodsz el azon, hogy mi lehet az oka annak, hogy Ron Wyatt a csodálatos állitásainak egyikét sem tudta lelettel alátámasztani (pl. a fáraó szekereinek kereke a Vörös-tengerben, Noé és feleségének ékszerei ? amit megtalált ugyan, de hogyhogy nem, elloptak tőle, stb.), akkor én sem tudom, téged mivel lehetne felébreszteni. (az angol oldal, amit belinkeltem, ezeket az állitásokat sorolja fel, és ráadásul az egy keresztyén oldal, tehát nem a hit lejáratása a célja)”

     Szóval, nem tudom! Van egy történet a Bibliában, amit igencsak górcső alá vehetnénk, elgondolkodhatnánk rajta!
     Szóval, Jézust keresztrefeszítették, azután eltemették. Katonákat rendeltek a sírhoz, hogy a tanítványai el ne lopják a testet, és nehogy azt mondják majd, hogy feltámadott! A test eltünt! Na most itt van egy kis fifika a dologban!
     A Biblia azt állítja, hogy a főpap és a vezetők, azt mondták a katonáknak ( és le is fizették őket), hogy mondják azt, hogy a tanítványok ellopták Jézus testét!
     1. Miért mondtak volna ilyet a zsidók, hiszen a törvény tíltja, hogy hazudjanak! Hiszen tudták, hogy az bűn Isten ellen!
     2. Jézus a feltámadása után, csak a tanítványainak jelent meg! ( Nem húzós ez egy kicsit?! Nem kelt ez benned egy kis gyanút?!)
     3. Még nem nagyon bizonyíttatott be, a tudomány szerint, hogy Jézus valós személy volt! Illetve, mostanában valamelyik Discovery adón mutatták, hogy régészek ( tudósok) nagyon nagy valószínűséggel megtalálták Jézus csontjait ( azért nagyon valószínű, hogy az, az, mert rá van írva a kőkoporsóra, amit természetesen be is tudtak mutatni(!!!!), hogy( lefordítva): “Jézus, a József fia!” :):):)
     Szóval nem kellene nekünk ezáltal felébrednünk…?!

     Továbbá pl a legnépesebb keresztény egyház honlapján olvastam egy tanulmányt(?) , cikket(?) , tanítást(?), amelyben kifejti a dr. “atya”, hogy: “mint tudjuk, Luther Márton volt az Antikrisztus…”. Lutherék szerint, (akik megintcsak keresztény egyház) meg a pápa az Antikrisztus! De, abban mindannyian megegyeznek, hogy a pünkösdisták és a karizmatikusok a sátán zsinagógája! És miután keresztények, akiknek nem a hit lejáratása a céljuk, elhihetjük nekik valamelyik állításukat…! (Ráadásul a pápa tévedhetetlen is!:):):))

     Szóval nem tudom, hogy miért is kellene ennek a világnak tele lenni-e olyen felfedezések hírével, amik Istenre és az Ő Jézusára mutatnak?! Amikor Sátán az Antikrisztust igyekszik előhozni, akkor miért engedne olyat megjelenni, bemutatni, ami az embereket, (akiket ő éppen elpusztítani akar), felébreszthetné?! (Főleg egy ilyen kaliberű dolgot! )
     (Megjegyzem, anó, az átkosban, még Ron Wyatt felfedezéseiről a Népszabadság fényképpel ellátott cikkeket jelentetett meg! Nóé bárkájáról, azok horgonyköveiről, a Fáraó kocsikerekéről, stb! Akkor még megvoltak, és az akkori “tudományos világ”, az “őskövűletek”, még elfogadták azokat hitelesnek! Persze, azóta nagyot fejlődött a világ! Az emberek erkölcsösebbek lettek, okosabbak! Van egy csomó új műszerük is, amivel pl egy zápfogból rekonstruálni tudták azt az előembert, akié volt! Még azt is megtudták mondani, hogy milyen magas volt! Meg, hogy csámpás, és nem tudott még felegyenesedve járni, és az izületei is elvoltak kopva, stb! Most “Jézus csontjait” DNS vizsgálják. Szerintem fognak “bizonyítékot” találni! És szerintem a hírportálok tele lesznek azzal a hírrel! Az is, amit linkeltél! Elfogjuk hinni?! )

     Bocs, nem ellened beszéltem, csak érdemes egy kicsit elgondolkodni a dolgokon! Az Ige azt írja, hogy akkora lesz a hitetés, hogy ha lehetne, még a választottakat is megtévesztené….!

    7. Szia Ida!
     Az a gond Ron Wyatt esetében, hogy egyetlen állitását sem tudta hitelt érdemlően bizonyitani. Nem tudom, ismered-e az answersingenesis.org-ot, ez egy teremtésben hivő, keresztyén tudósok által működtetett honlap (magazint is adnak ki). Ha valamilyen lelet megtalálása bekerül a hirekbe, általában az evolució alapján lehet róluk olvasni, többmillió év stb. feltüntetésével – itt pedig elolvashatod, hogy ugyanez a lelet mit jelent, ha a Bibliában hiszel. Megpróbáltak utánajárni Ron Wyatt állitásainak, amilyen leletet kaptak, azt bevizsgáltatták (az állitólagos Sodoma és Gomora helyén talált hamut is), de semmi nem igazolta az állitásait. A fáraó szekereinek kerekét sem tudta bemutatni egyetlen archeológusnak sem (még keresztyénnek sem), hogy igazolja, melyik korból származhat. Szóval itt nem arról van szó, hogy nem akarnak neki igazat adni, hanem nem tudnak.

    8. Jézus halálával kapcsolatban annyit, hogy ott éppen a test eltűnése az, amit nem lehet megmagyarázni. Az a magyarázat, hogy a tanitványok ellopták, elég gyengének tűnik több szempontból is. Egyrészt katonák nem aludhattak el az őrzés helyén, éppen az lett volna a feladatuk, hogy őrizzék, erre fel ők “elaludtak”, és utána még hiresztelik is ezt mindenkinek, és semmiféle büntetést nem kapnak érte. A tanitványok még ha akarták volna, akkor sem voltak olyan lelkiállapotban, hogy ezt ésszerűen, koordináltan végigcsinálják. Mindenki elfutott azon az éjszakán, Péter megtagadta, hogy ismeri Jézust, féltek. Igy aztán eleve furcsa lenne, hogy pár nappal később már olyan bátrak, hogy egy hazugság kedvéért képesek szembeszállni a római pecséttel, a katonákkal, ellopni a testet, és nyomtalanul eltüntetni. Az, hogy Jézus élt, történelmi tény (Josephus Flavius is megemliti a művében), mint ahogy az is, hogy a követői azt állitották, hogy feltámadt. A papoknak vagy a rómaiaknak elég lett volna Jézus testét elővenni és felmutatni, és igy csirájában elfojtották volna az új “vallást”. Az a tény, hogy nem tették, egyértelművé teszi, hogy Jézus teste eltűnt, és egyetlen ésszerű magyarázat a feltámadás, ha figyelembe vesszük az összes körülményt. Ezt nem miattad irom le, Ida, hanem azért, mert feljött a téma.
     Ron Wyatt esetében még aggodalomra ad okot, hogy eléggé adventista ize van a látomásának. Az angyal a “vasárnap törvényét” emliti neki – köztudott, hogy az adventisták a szombatot ünneplik, és úgy tartják, hogy az antikrisztus fogja bevezetni a kötelező vasárnap-ünneplést, aki ezt elfogadja (tehát hajlandó dolgozni szombaton), az ezzel felveszi a fenevad bélyegét.
     Valahogy az az érzésem, hogy ha Ron Wyatt tovább beszélget az angyallal, az még azt is megerősitette volna, hogy nem szabad disznóhúst (sőt, semmiféle húst) enni, meg hogy nincs örök kárhozat (az adventisták ezt is vallják) – de lehet, ez már csak rosszmájúság részemről.

    9. Szia Xenia!

     Persze, mind a feltámadással, mind a katonák lefizetettségével kapcsolatban, nem azért írtam, mintha ez nem történt volna meg! Éppen arra akartam a figyelmet felhívni ( a szövegem többi részével is), hogy óvatosan kell bánnunk azokkal a hivatalos, és nem hivatalos hírforrásokkal is!( Már akkor se átallottak hazudni “istenfélő” emberek, és már akkor is lelehetett fizetni az embereket, hogy azt mondják, amit a pénzesek akarnak! És amióta ember él a földön, sajnos ez mindig így volt, van és (egy ideig még így)lesz!) Bár nem gondolom, hogy ezt nagyon kell ragozni, de nem ez lenne az első, és nem csak Ron Wyattel ( és a régészettel) kapcsolatban lenne, ha “eltünnének” bizonyítékok! Tudjuk, hogy minden régészeti leletet be kell szolgáltatni az erre illetékes szervnek, és onnantól már nem feltétlenül található az már többé. A magam részéről a kormeghatározásokat se tartom korrekteknek, de valószínüleg mindannyian tudjuk, hogy kb mennyit érnek.
     Én nem tudok sajnos angolul, úgyhogy Wyatt hitbéli meggyőződéséről nem igazán tudok, de azt nem gondolom, hogy hazudni merne egy ilyen dologgal kapcsolatban! Ráadásul a zsidók szerintem rögtön reagáltak volna( teljesen nevetségessé tették volna) , márcsak azért is, hogy lejárassák a keresztényeket, ha a Frigyláda megtalálásának nem lenne valós alapja!
     Persze akár így, akár úgy, a mi hitünk nem ilyesmire épűl!

    10. Szia Xenia!
     írod:
     “Az, hogy Jézus élt, történelmi tény (Josephus Flavius is megemliti a művében), mint ahogy az is, hogy a követői azt állitották, hogy feltámadt. ”
     Igen, de már neki se hisznek! Most azon vannak, hogy bizonyítsák! (Nemrég láttam erről egy összeállítást!) Persze nem is várhatunk mást tőlük, hiszen tudjuk, hogy most van a hittől való elszakadás időszaka, aminek a AK fellépése előtt kell megtörténnie!

  1. Hát igen…Ez a video egy hatalmas kamu. Évről évre előveszik és évről évre mindig van aki bekajálja. Faszikám olyan hülyeségeket hord össze a vége felé a vér vizsgálatról meg, hogy megállapították a vér tulajdonosának nemét meg a vér korát az egyenesen akkora bullshit, hogy egy jóra való biológia tanár is felsikítana. Aki egy kicsit is tájékozott biológiából az tudja, hogy egy megszáradt vérből nem lehet megmondani sem a vér korát, sem a vér tulajdonosának nemét. Az meg, hogy 24 pár kromoszómája volt a vér tulajdonosának az teljesen értelmezhetetlen, ugyanis 1 kromoszómaszám hiányától is már teljesen életképtelen a magzat.(Ráadásul elmondta korábban a videoban, hogy halott vérből nem lehet megállapítani a kromoszóma számot erre a video végén ellent mond önmagának).

   1. Szeva adaware, rég láttalak, minden ok?
    Nekem a videó eleje tetszett a legjobban, de gondolom másoknak is, amikor azt mondta “Csak nagyon röviden, oké? Mert kifutunk az időből” miközben ez a tiszteletreméltó úr pont a laboratóriumi eredményekről készül beszámolni. Ennek kb. olyan hatása volt, mintha egy humorista az előadása végén azt mondaná a nézőközönségnek, hogy “jujjuj, kezdünk kifutni az időből, na de legyen, elmondok gyorsan még egy poént aztán tényleg rohannom kell”. Már bocs, de nekem ez jött le. Arról meg nem is beszélve, hogy erről az igen fontos dologról miért nem az előadás alatt számolt be az úriember, amikor még nem futott ki az időből. Az az igazság, hogy mindig is sok volt a kérdés, de valahogy Ron W. részéről sosem voltak meggyőző válaszok. Szóval csak logikusan uraim, csak logikusan.
    Akit érdekel, itt egy kis beszámoló.
    http://jonah135588.wordpress.com/2008/10/22/deathbed-confession-of-ron-wyatt-discoverer-of-the-ark-of-the-covenant/

   2. Nem, mert itt Isten Fiáról van szó! Neki csak az anyaiágról voltak kromoszómái! 23+1( ez úgye egy Y-on!) ! Itt az Apa nem ember! Márpedig a petesejtben csak az egész fele van! ( Bocs, de egy Istentől ennyi elvárható, nem?! És hogy 2000 éves, száradt vérről van szó?! Az előző kérdés!)
    Az pedig, hogy egy biológia tanár sikítana?! Hát, párszáz éve, még máglyán végezte, aki azt mondta, hogy a föld gömbölyű…..!

   3. Kedves Adaware !
    Képzeld nem sikoltottam. Én nem mondtam, hogy ez biztos igaz, de nem mond ellent az Igének, biológiailag sem ellentmondásos (csak mert nem volt még ilyen eset, ma mutánsnak mondanák), csak mert elfelejtitek, hogy ami embernek (természetnek) lehetetlen, az Istennek lehetséges.

    1. Szia Arpi!

     Nem tudom,hogy otthon kire-mire hasznaljak ezt a kockafejes jelzot,de kis ügy,még ez is belefér.
     En is bevallanék neked valamit:Tévénk nekünk is van,de annyi közöm van csak hozza,hogy a port letöröljem rola:).(Persze,ha valami komolyabb esemény történik a vilagban,azt azért én is megnézem azon,amikor a férjem bekapcsolja.) Mindez pedig azért van,mert én mar annyira fölfelé élek,hogy alig veszek tudomast arrol,ami itt,az ideiglenes otthonunkban történik,ami nem jelenti azt,hogy ne tudnék mindazokrol,amikrol sokan masok is.A gyülinkben sok szo esik ezekrol,es amikor probalnék ratérni olyasféle témara,ami a végidokre valo készülodessel kapcsolatos,ugy néznek ram,mint akihez éppen orvost készülnének hivni:).Nekik mindenre minden csak it’s okay legyen szo az élet barmely területérol….szinte mar bosszanto a nyugalmuk a vidamsaguk a gondtalansaguk.Pedig van,de egészen masképp kezelik,mint pl.a magyarok.Es ez valami végtelen nyugalommal tölt el engem is.Es miért van mindez? Azért,mert teljes mértékben az Urra bizzak magukat.Azzal a gyermeki hittel,amirol Urunk is beszél…amely kisgyermek, soha nem aggodalmaskodik amiatt,hogy holnap lesz-e kenyér az asztalon vagy kitudjak-e fizetni a villanyszamlat stb. a szülei.Ha egyszer nekünk azt igérte a mi mennyei Atyank,hogy semmi felol ne aggodalmaskodjunk,mert neki gondja van mireank (és nyilvan mindenféle körülmények között) ,igy akkor nem mondhat egy hivo olyat,hogy: “tudom hogy nem ez a megoldás de ” …
     MIndehhez hozzafuzném még,amit Ida lejjeb mar megirt ez ügyben.
     En egyébként odaat mar végleg befejeztem,el is köszöntem mindenkitol.Kereso pedig rendes volt ma,még igy utolsoként – majd meglathatod.

     Urunk békéje legyen veled,es a por leverése miatt,mar nekem is szolt O.

 5. A portálnak,és az a tőbbi hasonloknak kőszőnettel tartozom.KINYITOTÁTOK A SZEMEM.Tudom,hogy a jővőben az életem kőszőnhetem nektek.Tavaj nem volt semmim,egy városlako voltam,kiszolgáltatva a rendszernek.
  Ma falun vettem egy házat 500 ezer forintért.Van tehenem,sertéseim,tyukjaim,kutyám,ezkőzeim.Egy kolonia tagja lettem.
  Boldog vagyok,mert biztonságban érzem magam,nem vagyok kiszolgáltattva az ősszeomlo rendszernek.
  Én nem hiszek istenben,én tudom hogy létezik,nap mint nap megtapasztalom az ur segitő szándékát.
  Az ur csak akkor tud rajtad segiteni,ha te is segiteni akarsz magadon,és másokon.Az ur létezik,és sátán naponta kisért,csak rajtad áll melyik uton haladsz.

 6. Kedves Thea!

  “Isten újra szólt: “Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá.” Ter.1.27.
  Vagy ,
  “Azután így szólt az Úristen: “Lám, az ember olyan lett, mint egy közülünk, ismer jót és rosszat.” ter.3.23.

  Ha ezt a 2 idezetet igaznak fogadom el, akkor a kovetkezo kerdesek merulnek fel:

  1. Ha az idezet alapjan, az EMBER az ISTEN es ismer jot es rosszat, akkor miert nem tud rola sajat magatol?

  2. es Miert van szuksege az EMBER-nek(ISTEN-nek) arra, hogy mindezeket a dolgokat egy konyvbol tudja meg?

  Ezekre a kerdesekre szeretnek valaszt kapni, a sajat velemenyed alapjan!

  Valaszodat elore is koszonom!

  1. Kedves Bundi!
   Istent a Biblia nélkül is megismerheted, mint ahogy jó irányérzékkel megáldva elnavigálhatsz A-ból B-be, de térképpel könnyebb, biztosabb és gyorsabb.
   Isten minden ember szívébe beletette az Ő ismeretét, egyrészt a lelkiismeret által, másrészt pedig minden ember Istenhittel születik és csak később nevelik ki belőle.

   Van, aki azt mondja, hogy a természetben sokkal közelebb érzi magát Istenhez, mint a Bibliát olvasva. Ez igaz lehet, azonban, ha át akarja hajózni az óceánt, akkor sokkal hasznosabb lesz számára egy térkép, ami sok ember tapasztalatát gyűjti egybe. Ez a Biblia az életben. Nemcsak az örökélethez vezető utat mutatja meg, hanem az életben felmerülő tulajdonképpen minden kérdésre vagy problémára is választ találhatsz benne.

 7. “Isten újra szólt: “Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá.” Ter.1.27. Vagy ,
  “Azután így szólt az Úristen: “Lám, az ember olyan lett, mint egy közülünk, ismer jót és rosszat.” ter.3.23.

  Ha ezt a 2 idezetet igaznak fogadom el, akkor a kovetkezo kerdesek merulnek fel:

  1. Ha az idezet alapjan, az EMBER az ISTEN es ismer jot es rosszat, akkor miert nem tud rola sajat magatol?

  2. es Miert van szuksege az EMBER-nek(ISTEN-nek) arra, hogy mindezeket a dolgokat egy konyvbol tudja meg?

  1. Kedves Bundi!

   Az “olyan lett, mint közülünk egy”, az nem azt jelenti, hogy “Isten” lett az emberből, hanem hogy különbséget tud tenni a jó és rossz között! És ezért nem ehetett az élet fájáról, hogy a gonoszságával ( mivel látod, hogy az ember inkább afelé hajlik) be ne töltse a földet, ill később a világegyetemet!

   “Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakaszszon az élet fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen:”
   1 Móz. 3,23
   Kiküldé őt az Úr Isten az Éden kertjéből, hogy mívelje a földet, a melyből vétetett vala.
   És kiűzé az embert, és oda helyezteté az Éden kertjének keleti oldala felől a Kerúbokat és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját.

  2. Bundi,
   ?1. Ha az idezet alapjan, az EMBER az ISTEN es ismer jot es rosszat, akkor miert nem tud rola sajat magatol? ?
   Ez a kérdés így nem igazán értelmezhet?. Az ember az nem az Isten, az ember az Isten teremtménye. A teremtmény szellemileg semleges volt addig, amíg nem választott. A választás által birtokába került a jó és rossz tudása, ezzel olyan lett, mint a szellemlények, akik szintén ismerik a jót és a rosszat (vagy röviden az isteni etikát.) Ám ezzel együtt nem került birtokába az a jellem, er?, ami képessé teszi arra, hogy a rosszat megtagadja, s csakis a jót cselekedje. Ezt nevezzük az ember elbukásának.
   A hiányzó valamit (az isteni jellemet) csak az Élet fájának Krisztusban való (újra) elérhet?sége biztosítja, amikoris az újászületett ember az Isten Szelleme által fel lesz ruházva azzal az er?vel és jellemmel, ami elveti a rosszat és csak a jót kívánja tenni.
   ?2. es Miert van szuksege az EMBER-nek(ISTEN-nek) arra, hogy mindezeket a dolgokat egy konyvbol tudja meg??
   A Biblia egy használati utasítás a fizikai élethez. Ebb?l megtudhatod Isten tervét, akaratát, törvényeit, az s azt, hogy mit fog tenni az emberiséggel. Ha elolvasod és felfogod, akkor bizonyos szinten képben vagy a teremtés céljait illet?en. Ha ez párusul a Szent Szellemel való betöltekezéssel és a hittel, akkor pedig a teremtés célja már megvalósulóban van benned, az a Szellem pedig feltárja el?tted az írás azon szellemi üzeneteit is, amit csak emberi ésszel soha fel nem lehet fogni. Ilyen értelemben a Biblia egy kett?s könyv, mert hasznára van az embernek egyszer a fizikai szinten: utasítások a helyes emberi életvitelre, feltára azt, mi számít b?nnek Isten szemében, és azt, hogy miként élhet úgy az emberi közösség, hogy életét áldásokban élje le. Másrészt, a szellemi szinten pedig olyan él? igéket közvetít, amit csak az ért meg, akinek Isten felnyitja rá a szellemi szemeit.

 8. Tisztelt / Kedves Thea .

  Hosszú ideje olvasom a cikkeket és ezúton üdvözlöm az előrejelző tevékenységét,
  amihez -és természetesen az olvasóknak / látogatóknak is- kívánok erőt és egész –
  séget : Az idő előrehaladta miatt sok sikert és kitartást .

  http://hungarianrealnews.com/news.php?readmore=361&c_start=40

  Mivel járatos az Írás vonatkozásában, így a tisztánlátás érdekében ( az összefogást
  szorgalmazva – hiszen nagy szükség lesz rá ) mind Bibliai úgy történelmi vonatkozás –
  ban megvilágíthatná az olvasók részére, hogy valójában mi történt az államvallás fel –
  vételekor : Mi a különbség Jézus követői, az őskeresztények ( 300 előtti ) és az újke –
  resztények ( 300 utáni ) között ; Ennek a megvilágításával sokat segíthetne mindenki –
  nek az összetartás szempontjából .

  { Megkérlek a lenti válaszomat majd töröld, mert rossz helyen *Re-ként* jelent meg }

  1. Egyes hozzászólásokhoz jóváhagyás kell. Mivel egyedül végzem a moderálást, néha időbe telik míg gépközelbe kerülök. 🙂

 9. Kedves Thea!

  Egy ideje már figyelemmel kisérem az oldalt és itt “ragadtam” – mert igényesnek tartom.:)
  Lenne egy kérdésem. – A válaszaid alapján nagyon felkészült vagy ezért szeretném, ha te válaszolnál.
  Bár gyerekkoromban tanulmanyoznom kellett a bibliat, amit akkor nem “szerettem”, de akkor is és most is nagy hasznomra válik.
  Mégis maradt egy-két kérdés bennem.

  A Biblia könyveket jelent – 72 könyvbő áll és kr.u III – IV. században a zsinatokon állitották össze az egyházatyák.
  – Vajon az egyházatyák jól itéltek meg a zsinatokon, hogy mi kerüljön be a bibliába és mi ne?
  – Érdekükben állt-e eltitkolni bizyonos tényeket, gondolatokat, eszmeiséget, hogy a “saját malmukra hajtsák a vizet” – annak tükrében, ami most folyik az egyházakban (pedofilia, pénzmosás, szentháborúk ect..)?
  – És vajon ezek az eltikolt könyvek amiket apokrifként ismerhetünk és a vatikánban öriznek super tikosak, vajon miért nem láthatjuk, miért nem ismerhetjuk meg tartalmukat?

  És ami a legfontosabb kérdés számomra:
  – Miért a zsidó volt a kiválasztott nép? – ami azért is érdekes hisz ők ölték meg Jézust és a mai napig nem ismerik őt el messiásként. Sőt ők még most is várják a messiást, aki hamarosan el is fog jönni. Csakhogy, ez nem az a messiás lesz.
  Akit ők várnak messiást, annak hamarosan elkezdik épiteni a harmadik templomot.

  – Isten a teremtőnk, miért választott ki egy olyan népet, amely később megölte az Ő gyermekét és az utána következő 2000 évben is csak azon mesterkedik és azon töri a fejét ez a nép, hogyan döntheti igába az emberiséget a különböző titkos szervezetei és szabadkőmüves páholyai segitségével. Elökészitve az NWO-ot, amit az Ő messiásuk fog vezetni?

  – Tudom Isten nem engedné, hogy olyan Bibliát használjunk ami nem “tőle” származik. És a biblia törzsanyagához nem nyúltak a zsinatokon, de mint ahogy ki is hagytak belőle egy két dolgot (apokrifok, és még ki tudja mi), úgy akár hozzá is irhattak egy két dolgot. (Pl.: “A zsidó a kiválasztott nép.”) Hisz nem voltunk ott hogy ezt most megcáfoljuk. És itt most nem Istenről van szó hogy higgyjünk benne, hanem olyan emberekről egyházatyákról – akik között már akkor ott is, lehettek szabadkőmüvesek.

  Remélem követhető volt a gondolat menetem.:)

  Üdv,
  Szedi

   1. Antenor,
    egy kérdés: a churchofgod.hu tanitásainak tartalma mennyire szokott változni? Egy pár hónapja emlékeim szerint beleolvastam a bibliai tanitások menüpont alatt a Milleneum és az Elragadtatás c. cikkbe, és teljesen más tartalomra emlékszek, mint amit most találok ott. Az akkori tartalom több ponton kifogásolható volt számomra. Lehetséges, hogy változás állt be? Vagy én emlékszek rosszul? (nem mentettem el az oldalt akkor, igy nem tudom összehasonlitani)

    1. Kedves Xenia, Te emlékszel rosszul, az írásban nem lett semmi megváltoztatva.

    2. Oké, közben megtaláltam (az előbb csak felületesen néztem meg):
     “A fenevad és a hamis próféta egy kormányzati hatalom és vele együttműködő, hamis próféciákat hirdető vallásrendszer. Nem egyének. Emberek nem dobatnak bele az örök tüzes tóba, kivéve azoknak holttesteit, akik visszautasították a megmentést. Nincsenek kínban gyötrődő lelkek a tüzes tóban.”
     Hát ez tipikus adventista tanitás, amely nem hisz az örök kárhozatban… Elég gáz…
     http://churchofgod.hu/content.php?act=mill_elrag

    3. Xenia, a szóbanforgó írás egy rövid vázlat, ami valóban túl sarkosan fogalmaz, ha alaposabban érdekel a dolog a COG forumon megvitathatod a kérdéseid, itt szerintem ez nagyon off.

  1. Kedves Szedi!
   Ígérem, időt szakítok majd hosszabb válaszra, most csupán néhány percem van a gép előtt.
   A legfontosabb, ami most eszembe jut:
   A Biblia leírja a jót és a rosszat is az emberekről. Nem válogat. Ezt teszi a zsidó néppel és a korabeli egyházi vezetőkkel is.
   A legkeményebb részek pont nekik, róluk szólnak és nem túl pozitívak. (Lásd Máté 23:13-tól)
   A zsidó nép is többet volt távol Istentől, mint a közelében, de Bibliában az áll, hogy eljön a nap, amikor felismerik az igazságot és visszatérnek Istenhez. Még azokról, akik szerették és követték Istent is leírja, hogy milyen gyarló dolgokat követtek el. Ilyen volt maga Mózes, Dávid király, Péter és sorolhatnánk. Egyetlen személyt találunk csupán, akiről nem olvasunk ilyesmit: Ő Jézus. 🙂
   Én hiszem, hogy Isten képes volt megőrizni a Biblia üzenetét, bár valóban megpróbálták egyesek kicsit átalakítani. Honnan tudjuk, hogy mégsem sikerült? Mert működik. 🙂
   Az Antenor által belinkelt írás pedig remélem segíteni fog a részleteket illetően.

  2. Isten,az Abrahamnak es az osatyaknak adott igérete miatt valasztotta ki a zsido népet,amely igéretek mindenek elott Krisztusra nézve érvényesek.”Abraham hitt az Urnak aki ezért igaznak fogadta el ot” (2Mozes 15:6).Igy Abraham lett a feltétlen hit osképe es mintaképe,amely hit Isten elott igazsagul tulajdonittatik (Roma 4:3) – ezért adatott néki az igéret.

  3. Van egy muzulmán hátterű ismerősöm, aki igazából nem gyakorolja a vallását, de abba született bele. Ő szeret vitatkozni keresztyénekkel a Bibliáról, igazából nem a Bibliát tanulmányozza, hanem zsidó- és keresztyénellenes irásokat a neten, amik próbálják bibliai idézetekkel a lehető legrosszabbat elmondani a zsidókról, illetve ellentmondások kimutatásával hiteltelenné tenni a keresztyéneket, a Bibliát. Legutóbb azzal jött, hogy Jézus családfája az Újszövetségben egyértelműen nem lehet igaz, mert mért szennyezné be magát Isten Fia olyan ősökkel, akik ott fel vannak sorolva?: prostituált, gyilkos, házasságtörő stb. Pedig éppen ez a csodálatos, hogy Jézus nem szégyell minket, akármilyen múlttal jövünk hozzá. Nem véletlenül beszélt Jézus annyit az önigazult emberek ellen, ma is ugyanez a probléma. Ma ezt halljuk sokaktól:
   “Miért pont a zsidó nép? Nézd, mennyi utálatosságot cselekedtek, milyenek voltak, és milyenek ma is! Égbekiáltó a sok gaztett! Isten biztos, hogy semmi kapcsolatot nem akar egy ilyen néppel!”
   Jézus idejében:
   “Miért a bűnösökkel barátkozik? Ha próféta lenne, tudná, hogy az az asszony kicsoda valójában! Aki Istentől van, az nem szennyezi be magát ilyen bűnösökkel!”
   Ott van a tékozló fiú története, ahol a testvére mondott hasonlót, amikor megkritizálta Atyját:
   “Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette fel a te vagyonodat, levágattad néki a hízott tulkot”
   Az ilyen lelkületre mondta azt Jézus, hogy “Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra.”
   Pál apostol sem véletlenül nevezte magát a bűnösök közül az elsőnek, és csak egyetlen vágytól égett: minél több bűnössel megismertetni Isten kegyelmét.
   Ha egyszer rádöbbensz a bűneidre, hogy mit érdemelnél miattuk, és milyen hatalmas Isten kegyelme, hogy egytől-egyig minden bűnt megbocsátott, akkor nem fogod magad különbnek látni senkinél (ezt tapasztalatból mondom).

  4. A kanonizáció megkérdőjelezése nem újkeletű dolog, Jézus idejében is jelen volt. Jézus ugyan elfogadta a tórát, a próféták, a zsoltárok könyvét, de voltak olyan csoportok, amelyek megszűrték ezeket. Pl. a szadduceusok csak a tórát (Mózes 5 könyvét) ismerték el. Ezért nem hittek a feltámadásban sem, mert szerintük a tóra nem beszél róla, Dániel könyvét pedig, ahol nyiltan emlitve van, nem fogadták el. Jézus viszont nem állt le velük vitatkozni, hogy “de igenis, a többi irás is Istentől van”, hanem egyszerűen bebizonyitotta nekik a Tórából a feltámadás tényét úgy, hogy még a farizeusok is elámultak. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem a kánonon múlik az, hogy Istent mennyire ismerhetjük meg, de persze lehet a kérdéssel foglalkozni.

  5. Azért mert a zsidók írják a bibliát és a kereszténység is teljes mértékben a zsidókhoz tartozik. Ezt kihasználják és ezért minden féle általuk uralt vallásba magukat kiválasztott népként fogják beírni hogy az ostobák ezt elhiggyék.

   1. “Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” Galáta 3:28

   2. Kedves Barát Csaba!

    Mi ismerjük Istent! Nem a zsidókra hallgattunk ostobán, hanem személyesen győződtünk meg Isten valóságosságáról!
    Amit mindenki megtehet, ha valóban akarja tudni az igazságot, és azután az igazság szerint is akar élni!
    Mát. 7,7
    Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.
    Mát. 7,8
    Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.

    ( Szerintem nem sokan vannak közöttünk, akik valamikor nem azon az oldalon álltak, ahol most te! Nem gondolkodtál még el azon, hogy mi az, amitől az emberek egyszercsak “átállnak” a másik oldalra?)

 10. Szia THEA!

  Valamiért a legutolsó hozzászólásodra nem tudtam válaszolni.
  Biblia evidenciában van, csak azt szerintem nem úgy kell olvasni mint egy normális könyvet.

  Spektrumodat bővítendő ajánlok én is könyveket, mert szeretném ha nem kizárólag a Biblián keresztül látnád a világot:
  Ez egy jó induló:
  http://www.libri.hu/konyv/a-mennyei-profecia.html
  Haladónak ez nagyon emészthető:
  http://www.eletaszivekben.hu/store/show/book/az-elet-viraganak-osi-titka-1.pdf
  http://www.eletaszivekben.hu/store/show/book/az-elet-viraganak-osi-titka-2.pdf
  Profiknak pedig:
  http://orommel-leteznihu.web.maxer.hu/wp-content/uploads/2012/07/Dr.-M.-Doreal-Az-Atlantiszi-Toth-smaragdt%C3%A1bl%C3%A1i.pdf

  További szép napot, és köszönöm az eszmecserét.
  Üdv.: Attila

  1. “Biblia evidenciában van, csak azt szerintem nem úgy kell olvasni mint egy normális könyvet.”

   Valóban nem! Ahhoz, hogy érthesse az ember, előtte meg kell térni, és újjászületni!

   1. Kedves Ida!
    Először meg kell térni, aztán olvasni a Bibliát! Nálam és másoknál is fordítva szokott működni, mivel éppen a Biblia olvasása az Ige hallása munkálja a megtérést. Nekem azonnal szólt az Ige, mert látta Isten a lelki nyomorúságomat, és nagy erővel tette szivemet, agyamat befogadóvá. Egyszerre csak élni kezdett az Ige bennem, és életben tart a mai napig, mert az Ige két-élű kard behatol a legbensőnkbe, feltárja a bűnt és a bűn maga az, hogy nem hiszünk Őbenne /aztán a sok többbi/ kitisztítása is az Úrtól van. Én egy életre alkalmatlan ember vagyok, de már 64.- éve tart , az én Uram. Tudom, hogy ezt Te is így gondolod, csak a többiek a /kételkedők/ kedvéért írom. Nem mindenki tér meg egyből, de ha kívánjuk a teljes igazságot tudni magunk felől is és a világ sorsáról, akinek fáj az emberiség szenvedése, az igazságtalanság stb. és keresi az igaz utat szívből: megtalálja, mert nincs az Isten szaván kívűl más irat, ami a Lélektől jön. Lehetnek benne jóravaló dolgok is, de nem szólíthat meg. Viszont az /ellenség/ megszólíthatja pláne, ha az okkult forrás éspedig az ősi iratok általában ebből a forrásból táplálkoznak, még akkor is, ha van benne történelmi tényező is /hat a Lélekre és meg is öli azt/. Gondolok itt/ hamis jelenések-re/. A legaggasztóbbak között látom Jézus /mint pártus herceg, vissza a magyar őshithez, szíriuszi bolygóról való megváltás -félék hírdetése/ és nagyon sok megtévesztés, sajnos sokan járnak ezeken a tévutakon, és már át van mosva az agyuk, gyűlölködők Isten felé, mert gonosz Istent hírdetnek nekik, ahelyett, hogy utánnanéznének a történéseknek. Pl. Kánaániták a föld elosztásakor Péleg idejében nem azt a területet kapták, erőszakkal mentek oda, az a terület Sémnek és utódainak lett kijelölve. Ráadásul astartenak a tüzes égő karjaikba dobálták be gyermekeiket áldozatúl. Isten ezektől akarta megoltalmazni népét, és tudjuk akárhogyan is fáj, de gyermekkorban megtanúlt dolgokat, viszik tovább, ezért kellett elpusztúlniuk. El is mehettek volna onnan. A gonosz mindent megtett azért, hogy a lázadást, a gyilkos bálványok imádatát elültesse az egész Noé utáni nemzedékekben, sikerűlt is neki, és amint Thea írta Ábrahám nem volt hajlandó ezeket a szobrokat imádni, ezért választotta Isten, pedig, ha igaz a monda apja Tháré is ilyen bálványgyáros volt és Lót apja is , ki tűzben halt meg Hárán. Sok mindent én sem értettem, de addig kerestem és gondolkodtam, h. ha vannak ilyen érthetetlen dolog : akkor se vádoljam Istent, mert abban a korban értették ezeket, ha nem értjük nyugodtan letehetjük az Atya elé bizalommal kérdéseinket, aki eddig nem hazudott nekünk, ezután sem fog. Rengeteg a beteljesedett prófécia, rengeteg bizonyság-tévő élet, most éppen más földrészeken, ahol a hitük miatt ugyanúgy csodákban részesűlnek, mint az őskeresztények. Van sok jó pap is, de sosem mondta az írás, hogy papokat imádjunk, hanem mindenkit megvizsgáljunk. Ezért még a Bibliát és Istent nem kell eldobni! Ha igaz vagy nem a frigyláda megtalálása és Jézus vére vizsgálata, ez erősíthet, de én nem igazán ezektől kapok erőt, hanem magától az Úrtól, persze engem is örömmel tölt el, amikor a régészek megtalálnak vmit, ami betömi a gúnyolódók száját, de ettől még nem sokan döntenek Isten mellett. Lásd Lázár és a gazdag ember esete, maga Jézus mondta, ha feltámad valaki akkor sem fognak hinni. Márpedig én Jézusnak hiszek. Bocsánat a hosszú hozzászólásért.
    Sok szeretettel: soraya

    1. Kedves Soraya!

     Köszönöm a válaszodat! Nincs közöttünk vita abban, hogy amennyiben az ember valóban keresi Istent, úgy a Biblia olvasás, Isten beszédének olvasása tökéletes! Vannak benne “nyított” igeversek, amelyekkel szól hozzánk Isten, amig még hitetlenek vagyunk , hív bennünket megtérésre! ( Bár én a magam részéről bizonyságtétel útján tértem meg, döntöttem el, hogy “ha az az igazság, hogy van Isten, akkor én Vele akarok élni ezentúl, és csak utána kezdtem el olvasni az Igét! A mi családunkban nem volt Biblia!) De igazán csak megtérés után, újjászületés után érthetjük meg, a Szent Lélek kijelentése által!
     Bár a többivel egyetértek amit írtál, de Attila könyvajánlásaira , meg a többi hozzászólására alapozva ( mármint, ha az az Attila, az az Attila?!),ajánlottam neki, mivel ahogyan mondta, a Bibliát nem úgy kell olvasni, mint egy normális könyvet! (pl Theanak ajánlotta: Spektrumodat bővítendő ajánlok én is könyveket, mert szeretném ha nem kizárólag a Biblián keresztül látnád a világot:…)

     Szeretettel: Ida

    2. Több út vezet Istenhez, s mindegyik egyaránt becses!
     Üdv.: Attila

    3. Attila,
     Ez egy népszerű felfogás, de valójában a Sátán akarja elhitetni azt, hogy Istenhez több úton el lehet jutni. Jézus ezzel szemben ezt mondta:
     “Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” János 14:6
     Tehát ha bármilyen más úton próbálkozol, Istenhez nem fogsz eljutni, legfeljebb valami “álistenhez”, és a Sátánnak pont ez a célja.

    4. Pontosan, Kedves Attila!

     Ahogyan Xenia mondja! Éppen ezekről a dolgokról beszélünk itt, hogy a hitetés már elkezdődött a világban, sőtt már nagyon a végefelé tartunk! Ezért kell nagyon odafigyelni mindenkinek!
     Istenhez nincs más út, csak az Úr Jézus Krisztus, és csak úgy, ahogyan a Biblia kijelenti Őt! Kizárólag Az a mérce!

    5. Köszönöm Ida a választ!
     Igazad van. Éppen ifi koromban sokan megtértek egy-egy csendeshéten. Látod elfelejtettem.
     Gondoltam az illető, akinek válaszoltál, se nem olvas Bibliát és csendes-napokra sem jár. Felkészűlni viszont nagyon fontos, én ezt lélekben teszem. Nem jött be az anyagi tartalék. De nem aggódom, úgy gondolom Isten más tervet készített számomra. Aki tudja viszont tegye meg. Nagyon jó a száraz kenyeret is összegyűjteni pirítva vékonyra vágva és dobozos befőtt, méz, aszalt gyümölcs, a napon szárított is jó, só, keksz félék. Az olajos magok avasodnak. Hűtőszekrényben nem lehet bízni az áram kikapcsolások miatt. Pár üveg víz.Jó együtt gondolkodni és erősíteni egymást.
     Szeretettel: soraya

    6. Kedves Soraya!

     Bocsáss meg, nem értem amit írtál itt lent! Kérlek magyarázd el nekem, hogy mire gondolsz! ( Nem vagyok sértődős, ha valamivel nem értesz egyet velem, akkor kérlek addig igazíts helyre, amig még van időnk, és én is változtatni tudok a theológiámon!)
     A Biblia olvasással kapcsolatosan, amiről írtál, az Úr szólt , hogy teljesen igazad van , abban, amit írtál ( én előbb válaszoltam, mint ahogyan ez megtörtént volna. Személyes tapasztalat alapján mondtam a véleményem, mint utólag mutatta (én csak olyan hitetlenekkel találkoztam, akik olvasták a Bibliát, akik csak azt tudták mondani, hogy: nem értem! Na meg olyan egyházi irományokat, és tanításokat is olvastam, amiből az a kép alakult ki bennem, (meg még ennek az igeversnek a hatására is: Mát. 13,11
     Ő pedig felelvén, monda nékik: Mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg.) hogy igazán csak az Újjászületett keresztények érthetik meg az Igét, a Bibliát, a Szent Lélek kijelentése által!
     Erre azt mondta az Úr, hogy :..” nem kell senkit lebeszélni a hitetleneket a Biblia olvasásáról, majd én intézem, hogy megértsék belőle, azt, amit akarok…”!

     Ezt már akartam is neked írni, de még nem jutottam odáig. De a felkészülős dolgot se értem! Köszönöm, hogy válaszolsz!

     Szeretettel: Ida

 11. Mond Ghost, nem gondolod, hogy Hollywood elsosorban a programozasrol szol? En egyiket sem lattam ezeknek a filmeknek, de abbol amit leirtal egyertelmu, hogy minegyikuk uzenete, lasd fenntebb , programozasa ez: VAGY MI, VAGY OK !
  Azert errol a mondasrol se felejtkezzunk meg: “man proposes God disposes”

 12. Peld 27:12 Az eszes meglátja a bajt, és elrejtőzik, az esztelenek nekimennek, és kudarcot vallanak.

 13. Hívők számára is az egyik legfontosabb feladat nem csak fizikai szükségletek szintjén hanem pszichikailag-emocionálisan is felkészülni az eljövendő időszakra, ugyanis számtalan olyan sokkhatás jellegű esemény érheti majd az embert, amely az arra való felkészületlenség esetén azonnali végzetes pszichikai összeomlást eredményezhet, és mit sem érnek majd az esetlegesen felhalmozott készletek.
  Számos helyzetet jobb előre elemezni, és eldönteni hogy az ember ezekben hogyan cselekszik, mert akkor már a hezitálás könnyen végzetes lehet.
  (pl hiába van fegyverem ha nem vagyok képes – vagy nem akarom – használni amikor rám vagy a családtagjaimra támadnak.)
  Hit, üdvözülés versus fizikai fennmaradás.
  Ha például hívőként elhatározom hogy nem használok fegyvert, lehet hogy végig kell néznem hogy agyonverik a gyerekeimet – bár lenne lehetőségem védekezni de ezt morális, hitből következő okokból nem vállalom fel.
  Előre döntést kell hozni arról hogy mi fér bele nálam az önvédelembe, el kell dönteni hogy adott esetben gyilkos leszek vagy áldozat.
  …és sorozatban következhetnek az ilyen jellegű döntési kényszerek.

  Kötelező filmek a posztapokaliptikus stílus kedvelői ill. a helyzeteket elemezni óhajtók számára:
  The Road – Az út (2009)
  The Book of Eli – Eli könyve (2010)
  The Divide – Hasadás (2011)
  The Day – A végzet napja (2011)
  Contagion – Fertőzés (2011)

  Sorozatok:
  Jericho (2006)
  The Walking Dead (2010-)
  Revolution (2012-)

  1. Kedves Ghostcat!

   Értem amit írsz, és azt is, hogy miért írod, csak szerintem egy a probléma vele, hogy túl sokat tételezel fel az “emberről”! ( És még az is, hogy nem igazán tudjuk azt felfogni, hogy milyen szörnyü idők jönnek!) Én az Ige alapján is, és saját tapasztalat alapján is azt látom, hogy az ember semennyire ne bizzon önmagában! Igazából most elgondolhatjuk magunkban, hogy milyen “klasszul” fogunk viselkedni majd, de az, hogy valóban úgy teszünk-e , az a megpróbáltatás alatt derűl ki! Ne higgyünk magunkban abban, hogy ha majd odakerülünk, ha addigra “szellemileg és fizikailag is felkészítem magamat”, akkor majd, amikor jön az üldözés, a gyilkolászás, az éhezés, és a többi nyomorúság, akkor én majd tudni fogok “helytállni”! Biztos vagyok benne, hogy olyan mértékű Sátáni támadás lessz( hiszen akkor már a Sátán személyesen lesz levetve angyalaival együtt a földre), mind szellemileg( hitetés), mind fizikailag, hogy kizárólag Isten kegyelme az, és kizárólag az abban, és az Úr Jézus Krisztusban való hit, ami megtarthatja majd az embert és kizárólag hitben! És ahogyan az Igében figyelmeztet az Úr bennünket, leginkább ne is tökéljünk el magunkban semmit, csak könyörögjünk, hogy méltókká tétessünk arra, hogy mindezeket elkerüljük:
   ?Luk. 21,36
   Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, a mik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt! !
   Mert most még van idő a megtérésre!
   Márk. 13,11
   Mikor pedig fogva visznek, hogy átadjanak titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit szóljatok, és ne gondolkodjatok, hanem a mi adatik néktek abban az órában, azt szóljátok; mert nem ti vagytok, a kik szólotok, hanem a Szent Lélek.
   Mát. 24,21
   Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.

   Bár elvileg minden igazi hívő keresztény kész meghalni az Úrért ( legalábbis most még, így elvben!), de az Ige szerint lesznek olyanok, akik akkor amikor nagyméretekben elkezdődik az öldöklés, árulókká lesznek :
   Mát. 24,9
   Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.
   Mát. 24,10
   És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.

   A filmeket, amik linkjét feltetted meg lehet nézni, de a szellemi és fizikai “felkészülésre” én ezt alkalmasabbnak tartom azokra az időkre nézve:

   http://www.youtube.com/watch?v=ZxF_G6wTxuc&feature=player_embedded#!

   Hiszen tudjuk, hogy esetleg csak egy pár hívő keresztény lesz az, aki az Antikrisztus uralkodását túléli! A többinek fejét veszik ( Az Ige szerint!)! Vagyis ….? Nem tudom, hogy 3 és fél évre hogyan lehetne felkészülni, amikor állandó üldözés lesz, és valószinüleg naponta máshol kell lenned, folyamatos (éjszakai) mozgásban, ha életben akarsz maradni!? Az embereket kerülnöd kell majd, tűzet nem biztos, hogy jó ha gyújtasz. Nem adhatsz, nem vehetsz. Mennyi táplálékot tudsz magaddal vinni? És ruházatot, hogy ne faggy meg? Vadászni se biztos, hogy tudni fogsz, hiszen a technika meg van már arra, hogy észleljenek. (pl hőkamerák, műholdas megfigyelés, stb, stb) És direkt a keresztények és a zsidók lesznek a célpont! A vízfolyásokat, tavakat megfigyelésalatt tartják majd, hiszen az várható lesz, hogy ott előbb-utóbb felbukkannak a “vadak”, a keresztények és a zsidók , “akik miatt van rajtuk az istenitélet”! Akik nem imádják majd a Fenevadat, “azt a csodálatos embert, azt az istent!”,…stb! Hm? Nem lesz “csapvíz”! Nem fognak egyetlen házba se beengedni, hogy feltölts egy palackot vízzel!
   Szóval azok a filmek nem a keresztényeknek “íródtak”!

 14. Hogyan teszel, mikor nem is tudod, pontosan milyen hatások váltották ki benned a gondolatot? Nézd csak médiát, reklámot csak apró pontokat ültetnek el benned, korlátokat állítanak fel, melyek egy adott döntési helyzetben beépülnek. Ne mond, hogy neked külön csatornád van Istenhez, köztes, közvetített, előértelmezett infókból építed fel. A biblia minimum 3 de inkább négy fordításon jutott el hozzád és egy kérdés Mózes, aki egyiptomi nevelést kapott, ott élt, a főleg egyiptomiak földjén élő társainak miért héberül? Mikor kétséges, hogy beszélt, írt-e ezen a nyelven, miért a legfeljebb felnőtt fejjel tanult nyelven kommunikált, ki írta le ezeket, ha nem ő, aki leírta mindent látott és jól értelmezett, hány átirat után nyerte el végső formáját,….? Ószövetség és ebből származó talmudista ideológia, felsőbbrendűség igazolás, egy rasszista marketing.
  Szóval vissza a témához: a felkészülés és egyéb hasonló tetteinket ebben a világban dialektikus materialistaként (hiszen porhüvely védelme) a dialektikus materializmusért hozzuk, a társadalmi és tárgyi kötődéseink rabjai vagyunk elfogadhatjuk vagy tagadhatjuk.

  1. “Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg.” János 1:17

   Jobb lenne Jánostól elindulnod, és az Új Testamentum után visszafelé haladni.

   Egy megfontolandó történet:
   Egy fiatal lány kapott ajándékba egy könyvet a repülőgépek fejlődéséről. Mivel nem nagyon érdekelték a műszaki dolgok, miután belelapozott, félretette. Az ajándékozó látogatásai során látta, hogy a könyv érintetlenül fekszik egy polcon.
   Néhány héttel később ismét látogatóban járt a lánynál és a könyv meglepetésére az olvasófotelben feküdt, szinte rongyosra olvasva.
   “Mi történt?” kérdezte a lánytól.
   “Megismertem a szerzőt és beleszerettem.” válaszolta a lány.

   A Bibliát legalább 39 ember írta, a szerző azonban Isten. Ismerd meg!

   “tárgyi kötődéseink rabjai vagyunk”

   Igen, a testünk gyenge, de nem kell, hogy rabok legyünk. “ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.” János 8:36

  2. Kedves TheRM!

   írod:
   ” Ne mond, hogy neked külön csatornád van Istenhez, köztes, közvetített, előértelmezett infókból építed fel. A biblia minimum 3 de inkább négy fordításon jutott el hozzád és egy kérdés Mózes, aki egyiptomi nevelést kapott, ott élt, a főleg egyiptomiak földjén élő társainak miért héberül?”

   De, igen a keresztényeknek külön csatornája van Istenhez! Erről beszélünk itt már régóta! Az információkat nekünk nem szükséges előértelmezett, közvetített infókból felépíteni, mert a bennünk lakozó Szent Lélek Isten, aki egyébbként a Bibliát is ihlette, íratta, értelmezi számunkra! De mivel ez az előttünk élő , vagy velünk élő többi kereszténnyel is így van, ezért a nekik adott értelmezéseket is beépítjük az információink közé, amennyiben az az Igével, amely Isten beszéde egyezik!

   Mózes beszélt héberűl, mert a dadája zsidó volt ( én úgy tudom, hogy éppen az anyja!)! Fáraóék, már abban az időben se sajátkezüleg nevelték a gyerekeiket! Mózesnél pedig még egy csecsemőről beszélünk, amikor megtalálta a fáraó lánya! Ő nem tudott szoptatni !

   A Bibliáról pedig a következő: amikor a Biblia könyvei íródtak, a zsidók már kijöttek Egyíptomból, már addigra Ismerték Istent, és tudták, hogy nem lehet “játszani” azzal, amit Isten mond! Ráadásul Istennek is gondja van az Ő Igéjére (beszédére), nem engedi azt megmásítani! (Annó pedig, én úgy hallottam, hogy az írások másolása nagyon felelősségteljes munka volt, ha valaki rosszúl másolt le belőle valamit, akkor annak halni kellett!)

   A Talmud pedig nem Szentírás! Sőt a Biblia ismerők tudják, hogy az leginkább azon “dolgok” gyüjteménye, ami miatt Isten haragját magukra hozták a zsidók!

 15. http://andre.ewk.hu/tanacsok

  Mit tudhatunk eddig, a hamis próféta megjelenésével Benedek atyánkon keresztül uralkodik megmaradt egyházon Urunk Jézus Krisztus. Egyre nagyobb figyelmetetéseket kapunk. Kezdenek elhallgatni a próféták, Medjugorje-ben 2012. augusztus 15. én döntött ívelt kereszt, 2013. június 22-én szívben lévő kereszt, mely után Ivanka látnok nem kapott üzenetet. A legutóbbi üzenetek, amit kaptunk mind azt mondja el, mi fáj legjobban a Szentháromságnak, ami miatt fog hamarosan érkezni a NAGY FIGYELMEZTETÉS. Nagy figyelmeztetéssel egyidőben színre lép az Antikrisztus, erejéről csak annyi hazánkban, Sopronban, Kőszegen, és Sümegen már elég látható károkat okozott, így munkatársaimmal egyetemben többen is úgy gondoljuk bécsi vagy bázeli születésű /de akkor már az is lényegtelen lesz//, de nem felejtsük el Abbánk ezerszerte erősebb, értünk adta egyszülött fiát, Urunk Jézus Krisztust kiengesztelésül bűneink bocsánatára. Továbbá azt sem felejtsük el, a Nagy Figyelmeztetés lényegében a Szentlélek kiáradása minden olyan emberre, akik betöltötték negyedik életévüket. Haladjunk egy kicsit tovább, a Nagy Figyelmeztetéssel kezdetét veszi a keresztényüldözés, melynek hatására bolygónk felszíne átalakul. S minél nagyobb leszen az üldözés, annál jobban meg leszünk rostálva, azaz a búza elválik a konkolytól. Lényegében a nagy szorongattatás is elkezdődik vele, akik megálmodhatták azok tudják, szörnyű volt bármelyik részletét is megálmodni, de meg is fog történni, mivel a Nagy Figyelmeztetés időpontját egyedül a Teremtő Abbánk tudja, s ha eljön annak ideje a Szentlélek minden lélekre kiárad, feltárja az igazságot, feltárja, hogyan hozhatja helyre, hogyan miként merre kell indulnia… de erről már elég sokat lehet hallani, de akiknek megadatik meg is fogják tapasztalni. A következő lényeges esemény, az elragadtatás, információink szerint minden 4 év alatti gyermek bizonyára el lesznek ragadva Urunkhoz, és azok akik nem vállalták a vértanúságot, de a mennyekhez tartoznak, kivételek persze vannak, hogy a gyökér újra sarjadhasson, ők azokkal a mennyei kegyelmekkel megáldott személyek akiknek feladatuk akik, hozzájuk fordulnak azokat pásztorolják. Még egy kis idő eltelteltével mivel tudjátok Urunk Jézus Krisztus egyedül a bűntől irtózik, tehát míg meg nem történik a három napos sötétség, amikor a démonok el lesznek engedvén, s házunkból ki se jöhetünk, szentelt gyertya világítása mellett engesztelünk, böjtölünk és imádkozunk. Itt megjegyzendő LA SALETTE, ajánlom azt a keresztet megtekinteni mindannyiónknak, aki nem hittel néz arra a keresztre, annak a félelem keresztje, s még a három nap alatt, egyedül csak az fog világítani. Hegyek-völgyek teljesen átalakulnak a kivételes engesztelő helyek kivételével, mint például Szillágynagyfalu. Talán ide is le kellene írnom, Csillik János a nagyfalui engesztelők vezetője meggyógyult rákos megbetegedéséből Égi Édesanyánk közbejárást kjövetően a Szentháromság által. Tovább folytatván. mint már régebben le lett írva, VÁC-SOPRON-MOHÁCS, ESZTERGOM-SÜMEG-SÜKÖSD, illetve a Kadarkút-Siófok-VESZPRÉM, Vác-Esztergom-VESZRPÉM, akik akkor élhetnek meg fogják látni, miért olyan különleges hely Kárpát-hazánk /megjegyzés: Linz mellett található Enns folyó, magyar neve a népmeséinkből ismert Óperenciás-tenger/ /másik megjegyzés ősi területünkön nagyon sok piramis alakú hegy található, legismertebbek a Pilis és a Velencei-hegység/ /harmadik megjegyzés elgondolkodhatnánk rajta, hány Dobogókőnk van/ /negyedik megjegyzés ne csodálkozzuink azon, ha megreped bárhol a földfelszín, inkább mondjunk köszönetet, hogy így is megmutatja számunkra Abbánk, születik az Új Föld, ahol már nem lesz jelen a bűn, csak a szeretet, alázat, és közöttünk Urunk Jézus Krisztusunk, aki életét adta mindannyiunkért büntelenül bűneinket magára véve, hogy kiengesztelődvén a mennyekbe juthassunk/ Később folytatom, ha megadatik…

  1. Ha a végidők forgatókönyve kell, akkor a Jelenések könyvét tudnám ajánlani, mert egész sor buktatót látok az irományban, de azért fel-felköszön benne az Írás. A hozzászólók zöme szintén tisztában van (vagy nagy pontossággal ismeri) a végidők eseményeivel, olvasd el hozzászólásaikat is (kiváltképp Theáét), akkor azért egy-két dolog helyre kerül 😉

   Ilyenkor mindig eszembe jut a figyelmeztetés: az utolsó napokban majd sokan akarnak minket félrevezetni mindenféle történetekkel, ne higgyünk nekik. Mondják majd Krisztus felbukkanását mindenhol,de persze csak átverés. Egyelőre a Te hozzászólásod is ezen kategóriába tartozik.
   Hogy ne kibiceljek, a témához is hozzászólnék:
   jé, a minap volt egy beszélgetésem egy ismerősömmel, és ezt feszegettük, azaz: vajon nem hitünk kétségbevonása-e, ha a végidők jeleinek ismeretében előkészületeket teszünk (tudja, hogy hívő vagyok és hogy készülődök az összeomlásra; feszegette tehát e témát kicsit). Noé példája eszembe jutott (milyen érdekes 😉 ), illetve józan eszem súgta: az Úr megteremt minket, prófétáin, apostolain keresztül üzen, és még értelmet is ad a megértéséhez. Ennél egyértelműbben nem is ösztönözhetne arra, hogy készüljek az eljövetelére.
   @Thea: köszönöm az összefoglalót, engem megerősített. Plusz egy hely lesz a “bárkámban” mindenképpen, hátha véletlenül összefutunk a zűrzavarban. 😉

 16. MIATYÁNK IMA – HÉT TUDATSZINTRE

  AZ IMA IS ÉLŐ LÉNY

  Minden Istenhívő ember ismeri és imádkozza a Miatyánk Imát: Gyakran imádkozzuk úgy hűen az imaszöveget, hogy igazán nem is értjük az imasorok igazi üzenetét, és azt sem ismerjük a valóságban mit vált ki az Ima bensőnkben. Azaz, ha tudatlanul mondjuk el az imaszöveget az hatásos vagy hatástalan marad, ha szellemi ismeretünk nincs róla. HA NEM ISMERJÜK HATÁSÁT AZ IMÁNAK.
  [expand title=”Teljes hozzászólás” swaptitle=”Bezár”]

  A Miatyánk ima imádkozásával a lélek megszólítja önön lényének Isteni szellemét! A lélek így megszólítja az Örök Anya/Atya Istenséget a Szeretet Urát Jézus Atyánkat a Krisztust.

  ISTEN TUDATOSSÁG HÉT TEREMTÉS SZINTJE AZ EMBER LÉNYBEN.

  CSAKRA = ENERGIA KÖZPONT – MAGYARUL ENERGIA CSOKOR

  MINDEN TUDATSZINT ÖNÁLLÓ ENERGIAKÖZPONTTAL RENDELKEZIK HÉT ENERGIAKÖZPONTOT A GERINC MENTÉN AZ ENERGIAOSZLOP / KUNDALINAI/ KÖTI ÖSSZE.
  1/ FÖLDI ENERGIÁK: – GYÖKÉR CSAKRA 2/FÖLDI ENERGIA – SZEXCSAKRA 3/ FÖLDI ENERGIA – NAPFONAT
  NAPFONAT A MEGBOCSÁJTÁS HELYE IS A FÖLDI EREDETŰ ENERGIÁ ENERGIAKÖZPONTJA.
  MENNYEI ENERGIÁK :1/ KORONACSAKRA ISTEN SZELLEMÉNEK JELENLÉTE / ÖNMEGVALÓSULÁS NÖVEKEDÉS 2/ HOMLOKCSAKRA A HARMADIK SZEM / INTUICIÓ MAGASABB TUDATOSSÁG – DIMENZIÓKAPU. 3/ TOROKCSAKRA
  A SZÍVCSAKRA A HÉT ENERGIAKÖZPONT TELJESSÉGÉNEK ENERGIAKÖZPONTJA ITT EGYESÜL A FÖLDANYA ENERGIÁJA AZ ÉGI MENNYEI ATYA ENERGIÁKKAL.

  ENERGIA CSAKRÁK ELHELYEZKEDÉSEI AZ EMBERI TEST FELÉPÍTÉSÉBEN!

  1/ KORONACSAKRA – FEJ FELETT KB 30 – 40 CM
  2/ HOMLOKCSAKRA – HARMADIK SZEM – SZEMEINK KÜLSŐ OLDALÁRÓL ORRNYEREG KÖZEPÉIG MÉRT TÁVOLSÁG RÁVETÍTÉSE A HOMLOKRA.
  3/TOROKCSAKRA – GARAT RÉSZ.
  4/ SZÍVCSAKRA KÖZÉPPONTJA KÉT ÚJNYIRA A SZÍVGÖDÖR FELETT.
  5/ NAPFONAT A GYOMOR ÉS A KÖLDÖK KÖZÖTTI KÖZÉPTÁJÉKON TALÁLHATÓ.
  6/ HASCSAKRA KÖLDÖK ÉS SZEMÉREMCSONT KÖZÖTTI RÉSZ.
  7/ GYÖKÉRCSAKRA A PERINEUM ALTESTI PONTJA.

  MIATYÁNK IMA HÉT TUDATSZINTJE – AZ EMBER HÉT ENERGIA CSAKRÁINAK ÖSSZEFÜGÉSEI
  MIATYÁNK IMÁDKOZÁSA KÖZBEN AZ EMBERBEN LÉVŐ ISTENI ENERGIA KÖZPONTJAINKAT SZÓLÍTJUK MEG!!
  A MIATYÁNK IMA IMÁDKOZÁSA AKKOR VÁLIK ÉLŐ TUDATOS IMÁVÁ LÉNYÜNK SZÁMÁRA AMIKOR IMA KÖZBEN A SZÍV CSENDJÉBEN – AZ IMASOROKAT KÖVETVE KORONACSAKRÁTÓL INDULVA RÁIMÁDKOZZUK A SZENT SZAVAT AZ ENERGIAKÖZPONTJAINKRA.

  ISTENI TEREMTÉS HÉT SZINTJÉNEK A TUDATOS MEGSZÓLÍTÁSA IMÁBAN!
  1/ Miatyánk ki a mennyekben vagy: KORONACSAKRA ENERGIA KÖZPONT – ÖNMEGVALÓSÍTÁS LELKI NÖVEKEDÉS .
  2/ Szenteltessék meg a te neved, jőjön el a te, Országod és legyen meg a te, akaratod, miként a mennyben, úgy a Földön is: HARMADIK SZEM – HOMLOKCSAKRA ! INTUICIÓ MAGASABBRENDŰ TUDATOSSÁG
  3/ Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma: TOROKCSAKRA KOMMUNIKÁCIÓ KREATIVITÁS GYÓGYÍTÁS
  4/ Bocsásd meg a mi bűneinket és gyengeségünket: SZÍVCSAKRA SZERETET BELSŐ BÉKE NÖVEKEDÉS EGYENSÚLY a SZÍVBEN EGYESÜL MINDEN FÖLDI ÉS ÉGI ENERGIA.
  5/Miként mi is megbocsájtunk örökre az ellenünk vétkezőknek: NAPFONAT CSAKRA – MEGBOCSÁJTÁS, TUDÁS, TISZTA GONDOLKODÁS.
  6/ Ne vígy minket a kísértésbe: hasi energia központ TERMÉKENYSÉG, ÉTVÁGY – TESTI VÁGYAK.
  7/ De szabadíts meg a gonosztól: gyökércsakra.

  AMEN.

  MIATYÁNK IMA ISMERETLEN RÉSZE

  ABSZOLULT VÉGTELEN LÉT ISTENÜNK KI VAGY AZ ÖRÖK ÉLET A SZERETET ÉS A MEGOCSÁJTÁS. JELENÍTSD MEG ÖNMAGAD NÉKÜNK MINDENHATÓ MINT A TÖKÉLETES BÖLCSESSÉGET. VILÁGOSÍTSD MEG ELMÉNKET, HOGY MEGÉRTHESSÜNK TÉGED MINT AZ ÖRÖK IGAZSÁGOT. TISZTÍTSD MEG SZIVÜNKET, HOGY SUGÁROZZÉK SZERETETÜNK FELÉD ÉS VALAMENNYI EMBER FELÉ. AMEN.
  Amint tudatosan imádkozzuk a MIATYÁNK IMÁT a leírtak szerint: Érezni kezdjük az energák áramlását az egész lényünkben az imánk élő ima lesz. Azt szolgálja majd amire Jézus Atya átadta az embereknek, hogy ezt imádkozzák ha Istennel akarnak kapcsolatba kerülni.
  Ebben az imában az alsó korlátozott lélektudat megszólítja a felső Isteni ÉN tudatot az Anya /Atyát akinek MAGASABB RENDŰ TUDATOSSÁGÚ SZELLEMI energiája besugározza a lelket – én tudatos lélek/szellem átsugározza isteni energiával a testet.
  Éjjel a lélek/szellem elhagyja a Földi testet elalváskor, minden nap és kihúzódik a szellemvilágba ott Isteni erőt, energiát gyűjt és visszatér, reggel új energiával folytatja mindennapi életét.

  (Ez benne van az Élet virága című könyvben is.)

  Üdv.:
  Attila
  [/expand]

  1. NEM.

   Erre gondoltam:
   “Drága Jézus! Köszönöm, hogy meghaltál értem, hogy hibáim és bűneim megbocsátást nyerjenek. Most megnyitom szívem ajtaját, és megkérlek, legyél életem része és add nekem az örök élet ajándékát. Ámen.”
   http://idokjelei.hu/ajandek/

   1. Jól felkészült vagy THEA.
    Már csak az a kérdés, hogy vajon ezzel a sok kérdezősködésemmel szeretne-e valamit közvetíteni számodra az élet?…
    Láttál-e benne mást mint egy Bibliatudatlan embert?
    Feltetted magadnak: Vajon miért történik ez velem?

    1. Minden helyzetben akad tanulnivaló az életben és minden ember rendelkezik valamilyen tudással, amivel én nem. Az egyik feladatunk itt a földön, hogy ezek közül minél több olyat tegyünk magunkévá, ami közelebb visz Istenhez és a többi emberhez.
     Ennek lenne a legfontosabb lépése a már többször említett ima. 🙂
     Azt pedig te magad írtad, hogy a Bibliából csak a Jelenések könyvét olvastad.

    2. Úgy olvasd el a hozzászólásom, hogy nem vádolni, felelősségre vonni akartalak. Teljes szelídséggel írtam, csak sajna nem tudok hanglejtést közvetíteni és bocsi, már látom hol értetted félre. Örülök, hogy csak a Jelenések könyvét olvastam, több most nekem nem is kell. Viszont olvastam több másik könyvet is, és közülük úgy hiszem egynéhány ősibb mint a Biblia.

     Úgy kérdem akkor: vajon rá akartam-e mutatni valamire a hozzászólásaimmal?

     (nem nekem kell megválaszolnod…)

 17. Egy ilyen cikk mar nagyon kellett. Koszi Thea. Az pedig, hogy ki es hogyan vagy hogyan nem fogja tudni megvedeni javait akarkitol is, azon kar elore fantazialgatni, mert se eleje se vege, csak talalgatas. Ahogy a vak is mondta: “Majd meglatjuk” 🙂

  1. Igen, teljesen egyetértek. És a felkészülés országonként és egyéni helyzetenként is eltérő lehet. Például szerintem az USA és Európa helyzete nagyon más lesz. Ez persze személyes vélemény.

 18. Ezt esetleg láttad már?
  http://www.youtube.com/watch?v=gJ9BHhuJNeI
  http://www.youtube.com/watch?v=WCccGShKHp8

  Lehet hogy az anticrist már el is múlt? Pusztítása és atomháborúja az emberek üres fejében látszik, kik legtöbbször már a tanítást sem értik meg, vagy ha értik is akkor inkább csak félreértik?

  Egyet értek, hogy mindenkinek másra van szüksége, hogy elérje az első megvilágosodást a Krisztus Tudatot. Te hogyan vélekedsz, miután Isteni magasságaiból az Aranyvárosok aláereszkedtek azonnal mindenkinek a Földön Krisztusi Tudatszinten kell lennie?

  Van olyan hogy külső?
  http://www.youtube.com/watch?v=jM3dRKpRots&feature=player_detailpage#t=269s

  Köszönöm a véleményed! Megtisztelsz! 🙂

  1. Ezeket a konkrét videókat nem láttam, de hasonlóakat igen. Biztos vagyok benne, hogy nem János Pál volt az Antikrisztus, mert szinte egyetlen kitételnek sem felel meg.
   Érdemes lenne a többi Bibliatanulmányt is elolvasnod.

   Ha elmúlt volna az Antikrisztus uralma, akkor jelenleg a Milleniumban élnénk. Jelenlegi világunk sajnos egy cseppet sem hasonlít arra a képre, amit a Bibliából ismerünk. Ezt érdemes meghallgatnod erről: http://idokjelei.hu/2013/03/nightlight-radio-es-hamarosan-a-millennium/

   Nem tudok aranyvárosokról. A Biblia egyetlen mennyei városról beszél, az sem egészen aranyból lesz: “Falának építőanyaga jáspis, és a város színarany, tiszta üveghez hasonló.” Szerintem jobb földi szó híján használta János az arany szót, hiszen a földi arany nem átlátszó.

   Megvilágosodás helyett pedig inkább a Megváltást ajánlom: http://idokjelei.hu/ajandek/ 🙂

   1. Bevallom, a Bibliát nem ismerem, és csak a Jelenések könyvét olvastam és arról tudok véleményt mondani. Én szerintem már ott járunk vahol a:
    János Apostolnak Mennyei jelenésekről való könyve részlet: 15. pontjánál (asszem ezt rövitik úgy: János15:4)ahol azt írja:
    “Az utolsó hét csapás. Előkészület a harag hét poharának kitöltésére…”

    Szóval valahol nagyon a végén vagyunk egy folyamatnak, és én ezt legalábbis nagyon érzem a zsigereimben. Szerinted még van hátra több mint 1000 év? Szerinted még elvisel több mint 1000 év elnyomást Gaia? Mi a véleményed?

    Mi van akkor ha a Bibliát annyira nem szorosan értelmezzük? Szóval ha nem ragaszkodsz egy pillanatig a szavakhoz és képekhez. Te is tudod, hogy a Bibliát sokszor sokan fordították torzították (és még így is tartalmazza a lényeget). Akkor sem tartod elképzelhetőnek, hogy túl vagyunk már az 1. ponton?

    Lehet, hogy az arannyal csak arra utalt hogy tiszta és nemes város és lakói. A jaspis-al és a fundamentumokkal pedig arra, hogy ezen személyek szíve mily nemes lesz kik vezetik majd a várost és fundamentális alapját adják a lakóközösségnek. Szóval ne szó szerint értelmezzük, hanem átvitten. El tudsz ilyet képzelni?

    “Megvilágosodás helyett pedig inkább a Megváltást ajánlom: http://idokjelei.hu/ajandek/ 🙂 ”
    Valahol nem ugyanaz a kettő?
    (Kell hozzá Isten is és Mi magunk is, persze mi is tartalmazzuk Isten-t magunkban.)

    1. Nincs hátra ezer év. A Millennium már Krisztus királysága, amikor Jézus személyesen vezeti az emberiséget, ez pedig még nem jött el.
     Az Isten haragjánál sem tartunk. Kérlek, szakíts időt a többi Bibliatanulmány elolvasására, hogy jobban értsd, mert egyedül a Jelenések könyvéből nem lehet megérteni az összképet: http://idokjelei.hu/category/bibliatanulmanyok/ vagy ezt ajánlom még: http://idokjelei.hu/2012/03/a-vegso-idok-14-pontja-eloadas-1-resz/

     “Valahol nem ugyanaz a kettő?”
     Próbáld ki! Mondd el az imát és megtudod. 🙂

    2. Kedves Attila!

     Thea írta:
     ?Megvilágosodás helyett pedig inkább a Megváltást ajánlom: http://idokjelei.hu/ajandek/ 🙂 ?

     írod:
     “Valahol nem ugyanaz a kettő?
     (Kell hozzá Isten is és Mi magunk is, persze mi is tartalmazzuk Isten-t magunkban.)”

     Nem úgyanaz a kettő! És Istent csak akkor tartalmazzuk magunkban, ha megtérünk, és befogadjuk a szívünkbe!
     Mát. 7,14
     Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.
     Ján. 1,4
     Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
     ?Ján. 3,15
     Hogy valaki hiszen ő benne, el ne veszszen, hanem örök élete legyen.
     Ján. 3,16
     Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
     ?Ján. 3,36
     A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.

     Ján. 5,40
     És nem akartok hozzám jőni, hogy életetek legyen!

    3. Na emberek, én most léptem, ez nekem már túl elvakult, túl kapaszkodós.

     Egy üzenetem van itt számotokra csupán: a harc senkit sem tesz naggyá. Amíg egymás ellen harcoltok, mert valakinek más a véleménye vagy a vallása, addig mindketten elbuktok legyen az a győztes vagy vesztes oldal.

     A legjobbakat kívánom nektek!

     Üdv.: Attila

    4. Sajnálom, hogy elveszítünk egy ilyen nagyszerű gondolkodót mint Attila.

 19. Elnézést, hogy ezt használom fórumként!
  Szerinted most hol járunk ebben az időrendi táblázatban?
  Tényleg szükség van ilyen katartikus eseményekre, hogy az ember fia és lánya megváltozzon?
  Elképzelhetőnek tartod, hogy a háború bennünk folyik nem rajtunk kívül?
  Elképzelhetőnek tartod, hogy a 14-es pont környékén vagyunk?

  1. Semmi gond. 🙂
   Szerintem az 1. pontnál tartunk, hiszen az Antikrisztus még nem emelkedett hatalomra.
   Hogy szükség van-e ilyen katartikus eseményekre?
   Van akinek igen és van akinek nem. Legtöbbször nincs befolyásunk ezekre, de arra kellene koncentrálni, hogy történjen bármilyen esemény is, a hatására pozitív irányba változzunk. A saját környezetünkre pedig igenis komoly hatással lehetünk és innen kell kiindulni.

   “Elképzelhetőnek tartod, hogy a háború bennünk folyik nem rajtunk kívül?”
   Bennünk és rajtunk kívül egyaránt, viszont a belső harc megnyerése után a külső már “semmiség”. 🙂

 20. Kedves Thea!

  Meg tudnád kérlek nevezni az érintett Biblia részeket? Melyek amelyekben a forgatókönyv szerepel? A jelenések könyve a végén?

  Köszönöm szépen fáradságod és a cikk(eke)t!

  Üdv, és kellemes 7végét:
  Attila

  1. Kedves Attila !

   Te ha egy regényt el akarsz olvasni vagy akár egy filmet megnézni, akkor az utolsó 20 oldalt olvasod vagy 10 percet nézed meg ? Ugye hogy nem. Javaslom, hogy a Bibliát is kezd az elejénél, de annyi “engedmény” lehet, hogy elég ha először az Újszövetséget olvasod el, az evangéliumokkal kezdve. Nyitott szívvel és elmével (“legyetek olyanok mint a kisgyermekek”), akkor megváltozik az életed (Jézus által). Isten áldjon !

   1. Kedves Árpiel!

    1. Sosem akartam elolvasni a Bibliát.
    2. Az életem már megváltozott!
    3. Köszi az okosítást, de harmincegynehány évemmel erre magam is rájöttem. Csak megnéztem egy passzust. Ennyi.

    Isten Áldjon téged is!

    Üdv.: Attila

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend