Gazdasági válság

A következő kritikus dátum szeptember 12 lesz

Forrás: The Economic Collapse

Európában még folyik a pénzügyi sakkjátszma, de végül egyetlen alapvető kérdésen múlik majd minden.

Megengedi-e Németország, hogy az EKB több ezermilliárd eurót nyomtasson a bajban lévő eurózóna országok szuverén adósságának felvásárlására?

Más megoldás szóba sem jöhet. Az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszközt (EFSF) és az Európai Stabilitási Mechanizmust (ESM) el lehet felejteni. Lehet vajon egy vízipisztollyal erdőtüzet oltani?

Ekkora adóssághegy megsemmisítéséhez pénzügyi atombomba kell.

Mario Draghi, EKB elnök is valami ilyesmire célozhatott, amikor azt mondta, hogy ?mindent megtesz az euró megtartása érdekében?.

Van azonban egy apró probléma.

Az EKB nem tudja megtenni ezt a lépést Németország hozzájárulása nélkül.

A Weimari Köztársaság szörnyűségeit ismerve Németország nem repes az örömtől, hogy sok ezermilliárd eurót akarnak pumpálni a rendszerbe. Amennyiben jóváhagyják a pénznyomtatást, Németország hihetetlen mértékű inflációra számíthat, az egyetlen ?előny? számára pedig az euró életben tartása lenne. Nem hangzik túl jó üzletnek.

A 10-éves futamidejű spanyol kötvények jelenleg 7, olasz megfelelőik pedig 6% felett járnak.

Ezek fenntarthatatlan szintek, amin csak a korlátlan EKB intervenció változtathatna hathatósan.

Eközben Spanyolországban egyre romlik a helyzet. A Der Spiegel a következőket írta a spanyol bankrendszert szisztematikusan megbénító, lassan de biztosan folyó bankrohamokról:

A spanyol központi bank múlthét kedden kiadott adatai szerint május hónapban a tőkekivitel megnégyszereződött (41,3 milliárd euró) 2011 azonos hónapjához képest.

Az adatokból az derül ki, hogy 2012 első öt hónapja során összesen 163 milliárd euró hagyta el az országot. 2011-nek ugyanezen időszakában ez az érték 14,6 milliárd euró volt.

A spanyol hatóságokon kezd eluralkodni a pánik. Graham Summers szerint Spanyolország a következő intézkedéseket hozta az elmúlt hónap során:

 • Minimum 10.000 eurós bírság szabható ki azon spanyol állampolgárokra, akik nem jelentik be külföldi bankszámlájukat.
 • Minden további be nem jelentett számla után 5000-5000 eurós bírság fizetendő.
 • A 2500 eurót meghaladó ügyletekért nem lehet készpénzzel fizetni.
 • A készpénz korlátozási intézkedések cégekre és magánszemélyekre egyaránt vonatkoznak.

Bármelyik pillanatban várható, hogy a spanyol kormány hivatalosan is kérje kimentését, őket pedig hamarosan az olaszok követik.

A probléma ott van, hogy egyikük kimentésére sincs elég pénz. Tehát megint csak visszatértünk oda, hogy vagy nyomtatnak pénzt az Európai Központi Bankon keresztül, vagy nincs mentőcsomag.

A döntés órája közeledik. A Wall Street Journal szerint a világ központi bankjainál ?vörös riasztás? van érvényben:

Ben Bernanke és Mario Draghi egyelőre csak szavakkal, tettek nélkül demonstrálják, hogy a világgazdaság teljes készültségben van.

Mindenki egyre inkább arra számít, hogy a Bernanke vezette Federal Reserve és a Mario Draghi vezette Európai Közonti Bank hamarosan lépni fog az aggodalmak megnyugtatására. Azonban mindkét vezető hihetetlen taktikai és politikai kihívásokkal néz szembe és egyikük sem rendelkezik használati útmutatóval a helyzet kezelésére. (Idők jelei: Vagy mégis?)

Mi történik, ha az EKB végül a nyomtatás mellett dönt?

Ambrose Evans-Pritchard, pénzügyi újságíró a következőképpen jellemezte a helyzetet:

A spanyol és olasz adósságválság kezelésének elmaradása ezen a ponton ? miközben Kína, India és most már Brazília is a megfeneklett hitelrendszer szorítása alatt nyög ? az egész globális rendszert a szakadékba lökné és a 2008-ashoz hasonló kölcsönhatás ciklust indítana el.

Fogy az idő.

Most már Németország is a saját bőrén tapasztalja a válságot. A múlt héten tudtuk meg, hogy a munkanélküliségi ráta négy egymást követő hónapban emelkedett Németországban.

Mi a következő esemény?

Közeledik egy kulcsfontosságú nap szeptember hónapban. A német alkotmánybíróság szeptember 12-én hozza meg döntését arról, hogy a német alkotmány lehetővé teszi-e Németország részvételét az Európai Stabilitási Mechanizmusban.

Egy nemleges válasz újabb problémákat vetne fel. Onnantól kezdve minden további európai mentőakció megkérdőjelezhető és valószínűleg el lehetne kezdeni az eurózóna pályafutásának visszaszámlálását.

Amennyiben Németország a monetáris unió elhagyása mellett dönt, az átmenet kevésbé lenne nehéz, mint azt sokan gondolják.

Kevesen tudják, hogy a német márkát jelenleg is számos bolt elfogadja Németországban. A Wall Street Journal a következőket írta erről:

Ulrike Berger izgatottan számolja aprópénzét a gyógyszertár pultján. 31,9 német márkája éppen elég lesz, hogy egy doboz fájdalomcsillapítót vásároljon belőle.

?Olyan jó érzés újból a kezemben fogni,? mondja az 55 éves óvodapedagógus, a megfeketedett aprópénzt tartva, amit egy kiselejtezésre váró kanapé párnái között talált. ?És még most is van értéke.?

Rolf-Dieter Schaetzle gyógyszertárának pultján egy egész tálca német márka fekszik. Az e havi bevétel.

Szerintem Németországnak sokkal könnyebb lenne elhagyni a monetáris uniót, mint a legtöbb másik tagállamnak.

Biztosak lehetünk benne, hogy eseménydús hónapok várnak ránk. Európának randevúja van a sorssal és Európa sorsa az egész világ jövőjét befolyásolja. Ezt az öreg kontinensen kívül (értsd: az Egyesült Államokban) sokan nem fogják fel.

A Guardian cikke a következőkről számol be:

A General Motors nyeresége 41%-ot esett az év második negyedévében, mivel a gyenge európai eladások rontották a cég összesített eredményét.

Amerika legnagyobb autógyártója 1,5 milliárd dollár nyereséget könyvelt el 2012 második negyedévében, a 2011 azonos időszakában termelt 2,5 milliárdhoz képest. A cég bevétele 39,4 milliárd dollárról 37,6 milliárdra esett 2011 második negyedévében. Az eredmények meghaladták az elemzők elvárásait, de megmutatták milyen erős negatív hatással van az európai válság az USA gazdaságára.

Ha Európa dől, az Egyesült Államok is vele dől. Figyelembe véve, hogy az USA már jó ideje az összeomlás szélén áll, Európa összeomlása már csak a kegyelemdöfés lenne.

Előző posztKövetkező poszt

23 hozzászólás

  1. Kedves bruce2000!

   “szeptember 11.
   szeptember 12.
   ??..
   mi lesz a következő, lesz-e vmi???”

   2012.01.27-én kaptam!
   ?
   Ezék. 7,1
   És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:
   ?
   Ezék. 7,2
   És te, embernek fia, így szól az Úr Isten Izráel földjének: Vége! eljött a vég a föld négy szárnyára!
   ?
   Ezék. 7,3
   Immár itt a vég rajtad; s bocsátom haragomat reád, és megítéllek útaid szerint, és vetem reád minden útálatosságodat.
   ?
   Ezék. 7,4
   És nem kedvez az én szemem néked, sem meg nem szánlak; hanem a te útaidat vetem reád, és útálatosságaid közötted lesznek és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
   ? Ésa.45,5 ? 5 Móz.28,15-68
   Ezék. 7,5
   Így szól az Úr Isten: Ímé veszedelem, egyetlen veszedelem; ímé eljött.
   ?
   Ezék. 7,6
   Vég jött, eljött a vég, fölserkent ellened, ímé eljött!
   ?
   Ezék. 7,7
   Eljött a végzet reád, földnek lakosa! eljött az idő, közel a nap, rémülés és nem víg éneklés a hegyeken.
   ?
   Ezék. 7,8
   Most rövid időn kiöntöm búsulásomat reád, és teljessé teszem haragomat rajtad, és megítéllek útaid szerint, és rád vetem minden útálatosságodat.
   ? 2 Kir.25,1-11
   Ezék. 7,9
   És nem kedvez az én szemem, sem meg nem szánlak; útaid szerint fizetek tenéked, és a te útálatosságaid közötted lesznek; és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ki ver.
   ? Jer.15,1-6 ? Jer.25,8-11
   Ezék. 7,10
   Ímé a nap, ímé eljött, kisarjadt a végzet, kivirágzott a vessző, kivirult a kevélység.
   ?
   Ezék. 7,11
   Az erőszakosság a gonoszság veszszejévé nőtt fel, nincs semmi meg belőlök, sem sokaságukból, sem tömegökből, s nincs egy jaj is miattok!
   ?
   Ezék. 7,12
   Eljött az idő, elközelgett a nap; a vevő ne örüljön, az eladó ne szomorkodjék, mert harag jön minden sokaságára.
   ?
   Ezék. 7,13
   Mert az eladó eladott jószágához nem térhet vissza többé, még ha élve az élők közt maradna is, mert a jövendölés az ő egész sokasága ellen vissza nem tér, és vétke miatt senki sem lehet hosszú életű.
   ?
   Ezék. 7,14
   Kürtöljetek a kürttel és készítsetek el mindent; ám nincsen, a ki harczra menjen, mert haragom minden ő sokasága ellen.
   ?
   Ezék. 7,15
   A fegyver kivül, a döghalál és éhség belül; a ki a mezőn van, fegyver miatt hal meg, és a ki a városban, azt éhség és döghalál emészti meg.
   ?
   Ezék. 7,16
   És menekülnek menekültjeik, és lesznek a hegyeken, mint a völgyek galambjai: mindnyájan nyögvén, kiki vétke miatt.
   ?
   Ezék. 7,17
   Minden kéz elerőtlenül, és minden térd elolvad, mint a víz.
   ?
   Ezék. 7,18
   Felövezkednek zsákkal, és befedi őket rettegés, és minden orczán szégyen, és mindnyájok fején kopaszság.
   ? Ésa.15,2 ? Ésa.15,3 ? Ámós.8,10
   Ezék. 7,19
   Ezüstjöket az utczákra vetik, és aranyuk szenny lesz előttök; ezüstjök s aranyuk meg nem szabadíthatja őket az Úr búsulásának napján; lelköket azzal jól nem lakatják, s hasokat meg nem tölthetik; mert csábítójok volt az a vétekre.
   ? Péld.11,4 ? Sof.1,18
   Ezék. 7,20
   És a belőle készült drága ékességeket kevélykedésre használják, és útálatosságuk képeit, undokságaikat abból csinálták, azért tettem előttök azt szenynyé;
   ? Ezék.20,18
   Ezék. 7,21
   És adom azt az idegenek kezébe zsákmányul, és a föld hitetleninek prédául, hadd fertéztessék meg.
   ?
   Ezék. 7,22
   És elfordítom tőlük arczomat, hadd fertéztessék meg szent helyemet; s betörjenek belé a rontók és megfertéztessék.
   ? 2 Kir.25,9
   Ezék. 7,23
   Készítsd a lánczot; mert a föld tele van véres ítélettel, és a város tele van erőszakossággal.
   ? Jer.27,2 ? 2 Kir.21,16
   Ezék. 7,24
   És elhozom a pogányok leggonoszabbjait, hadd foglalják el házaikat; s véget vetek a hatalmasok kevélységének, s fertézett lesz templomuk.
   ?
   Ezék. 7,25
   Rettegés jött el, s keresnek békét és nincs.
   ?
   Ezék. 7,26
   Egy romlás a másikra jő, és egy hír után más támad, s kérnek látást a prófétától, ám törvény nem lesz a papnál, sem tanács a véneknél.
   ? Siral.2,9
   Ezék. 7,27
   A király szomorkodik, a fejedelem irtózatba öltözik; s a föld népének kezei megdermednek. Útjok szerint cselekszem velök, ítéletök szerint ítélem meg őket, hadd tudják meg, hogy én vagyok az Úr!

   És akkor tudtam,( és tudom!!!) hogy elkezdődött!!!! AZ egész világ felett!!!!
   Most már a Jelenések könyvét olvasd, ha aktualitást akarsz!

   És hogy mit tehetünk?
   Kezd el böjtölni, imádkozni, keresni az Urat “ezerrel”,keresd az Igéből, tarts bűnbánatot, kérd , hogy méltóvá tegyen az Isten “arra a napra”! Könyörögj a családodért, barátaidért, az eklézsiáért, minden emberért! Meg azért is, hogy tudd, hogy miért könyörögj!

   De ha még nem vagy hívő Keresztény, akkor nagyon sürgősen térj meg!
   És nem csak neked ajánlom, hanem mindannyiunknak! Mert mi se magunkat, se a családunkat nem tudjuk megvédeni! Csak Isten tudja ezt megtenni, az Úr Jézus Krisztusban, a Szentlélek által!

   Ha a vagyonban, vagy megtakarításban, vagy bármi másban bízunk rajta kívül, akkor végünk!!!!!

   1. Ida,

    Leirnad, hogyan kepzeled el a megmentesed rovid forgatokonyvet -marmint kb azt a reszet, amikor az atombombak gombafelhoi kozul (vagy tokmindegy milyen apokaliptikus szcenariobol) sajat es csaladod fizikai valojat is megmenti Jezus?

    (Probalj meg elvonatkoztatni attol, hogy mennyire cinikusan is ertelmezheto a kerdesem, oszinten mondom: nem vegtelen cinizmussal teszem fel, csak proballak megerteni, mert nekem ugy tunik, nagyon is ragaszkodsz az itteni vilaghoz.)

    1. Kedves peterqe!

     Rosszul tűnik neked, hogy ragaszkodom az itteni világhoz!
     Számomra, és minden hívő számára, nem ez a világ a lényeges. Kizárólag abból a szempontból, hogy itt dől el a hallhatatlanságban eltöltött sorsod! Amikor ezt írom ( és jó sokszor írom):
     “És nem csak neked ajánlom, hanem mindannyiunknak! Mert mi se magunkat, se a családunkat nem tudjuk megvédeni! Csak Isten tudja ezt megtenni, az Úr Jézus Krisztusban, a Szentlélek által!”
     Meg ezt:” És hogy mit tehetünk?
     Kezd el böjtölni, imádkozni, keresni az Urat ?ezerrel?,keresd az Igéből, tarts bűnbánatot, kérd , hogy méltóvá tegyen az Isten ?arra a napra?! Könyörögj a családodért, barátaidért, az eklézsiáért, minden emberért! Meg azért is, hogy tudd, hogy miért könyörögj!”

     Akkor én is, és minden hívő keresztény is, a lelkünk üdvösségéről ír! ( a hívők tudják is ezt)

     Persze nem gondolom, hogy minden hozzászólásomat elolvasod, de ha néhányat olvastál, akkor azt is láttad volna, hogy én vagyok az, aki legtöbbször felhívja a figyelmet rá, hogy “nem tudhatjuk, hogy meddig élünk”, meg, hogy ” lehet hogy holnap már nem élünk, meg stb.”
     Meg azután bocs, de mi van akkor, ha úgymond ” fizikai valómat” megmenti az “atombombák gombafelhői közül”. Azzal már meg is úsztam a halált?( Ugye ennyire nem gondolsz elcseszettnek? Ugye nem gondolod, hogy pár napért, hónapért, esetleg évért reszketek?) Mondjuk nem x napon halok meg, de eljön az y nap, amikor vége az életemnek. Akkor úgyis menni kell! Meg egyszer mindenki más is meghal! ( Meg én leszek cinikus: de szerinted nem jobb halál az, ha mondjuk egy gombafelhővel elpárolgok testi mivoltomból a földről ( köd előttem-köd utánam), mint mondjuk a Fenevad kínzó kamrájában apró szeletekre vágva várni míg kimúlok?)
     Egyébként mi haza megyünk!
     Ezért hívjuk fel , mi keresztények minden ember figyelmét, arra a tényre ( már aki meghallgat bennünket!), hogy ” ma még élsz! Ma még dönthetsz arról, hogy elfogadod-e Isten kegyelmét, amit Jézus Krisztusban elkészített minden embernek, aki azt elfogadja Tőle! Hogy holnap mi lesz, azt csak az Isten tudja!”
     És mint láttad, attól, hogy valaki Keresztény lett, még meghalt eddig is!
     Viszont a lelke megmenekült!
     Az meg már hab a tortán, hogy addig is ismerhetjük és szerethetjük Istent és Jézus Krisztust a Szentlélek által! Végül is ne felejtsd el, a Mindenható Istenről, a Világ mindenség Teremtőjéről és az Ő Fiáról , meg a Szentlélek Istenről van szó!

     Ezt ami itt alul van írva, egy másik hozzászólónak írtam, aki arról gondolkodott, hogy vagyonkáját mibe fektesse, hogy Ő és a családja túléljen! Fizikailag!

     “Ha a vagyonban, vagy megtakarításban, vagy bármi másban bízunk rajta kívül, akkor végünk!!!!!”
     Lelkileg is, és szellemileg is!

   2. Helyes Ida,ez a legtobb,amit barkinek tanacsolhatunk a felelmeire.A poganyok kerdezik csak,hogy mit egyenek,mit igyanak mibe oltozkodjenek(Maté 6:25-34).
    (Az igehely megjelolését a nem hivoknek irtam ki).

    MI pedig nem felunk es nem rettegunk,mert velunk van Istenunk.

 1. Egy kis kozgazdasagtan:
  (forras: vakmajom.hu)

  Több érdekesség van itt.

  1. Az olasz kötvény – minden para ellenére – idén nagy nyerő eddig.
  2. Amit az ECB kitalált, hogy a rövid oldalt venné, öngyilkos ötletnek tűnik, mert az eredménye a rövid és hosszú hozamok közti különbség kitágulása, és az a következménye, hogy az államok inkább rövidet bocsátanak ki, ami idővel nagyon megnöveli a kibocsátandó mennyiséget (hiszen egy 1-2 éves kötvényt sokkal hamarabb kell újrafnanszírozni, mint egy 10 évest) és a piacra rázúduló nagy kínálat végső soron szétverheti a kötvénypiacot – a hozamgörbe ilyen formát, hogy a rövid viszonylag lent van, a hosszú meg fent, pont hogy fizetésképtelenség/mentőcsomag előtt szokott felvenni nagyon eladósodott országoknál. Nem is értem, az ECB-ben ezt nem tudják? Az ECB rövidoldali beavatkozása kifejezetten a fizetésképtelenség felé lökné a problémás államokat, csak a hosszú oldal leverése, lent (mondjuk max 3-4%-on) való fixálása volna valódi segítség, mert nulla finanszírozási költség és az ECB által begarantált magasabb hosszú hozamok mellett nagy intézményi kereslet volna rájuk a most uralkodó hozamsivatagban – evvel a mostani belógatott metódussal az ECB árt és nem használ. Ilyen értelem klasszikus “töketlen”, félszívű európai válságmendzselési megoldás (adok is meg nem is), csak a totális nyomda segíthet.

 2. Steve!Bizonyara eszre vetted mar,hogy ezen a blogon javareszt keresztyen hivok beszelgetnek egymassal,akik egeszen mas szemmel latnak mindent,es egeszen mas a varakozasuk,mint a nem hivoknek,ezert mi nem tudunk neked olyan tanacsot,vagy feleletet adni a kerdeseidre,amit te varnal vagy elfogadnal.A ker.hivok tudjak,hogy mindezeknek meg kell tortenniuk,ezert nem is teszunk semmit ellene.Amik ma vannak,es amik elkovetkeznek,azoknak mindenkeppen meg kell tortenniuk,mert meg van irva,a Bibliaban.Ha tenni akarnank valamit is ezek ellen,azzal csak kesleltetnenk Jezus Krisztus eljovetelét.Mivel Istent nem korlatozza az ido,nala egy idoben van mult, jelen es jovo,ezert tudta kinyilatkoztatni az altala kivalasztott profétain es apostolain keresztul az emberiseg tortenetét.
  Ha megis adhatnek egy tanacsot,akkor az ez volna:

  “Jezus pedig felelvén,monda:
  Bizony mondom néktek,senki sincs,aki elhagyta hazat,vagy fitestvérét,vagy notestvérét,vagy atyjat vagy anyjat,vagy feleségét,vagy gyermekeit,vagy szantofoldeit én érettem es az evangéliumért,aki szazannyit ne kapna most ebben az idoben,hazakat,fitestvéreket,notestvéreket,anyakat gyermekeket es szantofoldeket,uldozesekkel egyutt;a jovendo vilagon pedig orok életet”(Mark evangéliuma 10:29-30).

  1. Szia Ria!

   Természetesen észrevettem és valószínűleg nem lennék itt, ha én magam nem lennék ugyanúgy keresztény hívő!

   De szeretnék egy picit felkészülni!
   Csak azért mert egyesek vagyonokat harácsoltak, loptak, csaltak össze,
   én szeretném ha a családomnak ne kellene azonnal éhhalállal szembenézni!
   Csak szeretnék felkészülni, pl ha menekülni kell, lehet hogy egy arany tömböcskéért felengednek egy hajóra, bár igaz megenni nem lehet!
   Ezt tudom! De egy két nemzedéken keresztül az arany valamilyen fajta értéket fog képviselni ez biztos!
   persze ha mindet elveszik a szemetek akkor nem tudunk mit tenni! 🙁

   1. Ah,ma lattam csak meg,hogy irtal nekem Steve.
    Elsoként megkerdezném,hogy honnan hova kellene menekulni es miert?Ezen a foldon hol talalnal olyan helyet,ahova az antikrisztusi rendszer ne torne be.Nem nekunk kell menekulni,hanem a Satan emberenek.Sot mar be is rendezkedett erre,mar ki is epitette maganak es a pribékjeinek a helyet annak ellenere,hogy tudhatna,Isten elol nem menekulhet.Mit ernek mindezzel,ha Isten megnyitja alattuk a foldet,es elszallnak a legszuperebben felszerelt barlangjukkal egyutt,vagy ha fellovetik magukat valamelyik bolygora es Isten csak rajuk fuj es mar nincsenek?

    Nem kell itt semmifele aranytombocskék beszerzesevel foglalkozni,amikor szamtalan igeretet kaptunk Istentol,hogy megvedi az o gyermekeit minden veszedelemtol.Feljenek azok,akik gyulolik Ot.

 3. Én csak annyit szeretnék kérdezni, hogy vajon akkor hogyan fog változni az euro Ft árfolyam? Ha nyomtatnak eurot, akkor gondolom az euro Ft árfolyam csökkenni fog. Jól gondolom? Ha nem, akkor marad a kb. mostani.
  Köszönöm a segítséget! 🙂

  1. Egyszerü a válasz. Ha az eurót nyomtatják, akkor hamarosan jön a bukás.
   Ha az euro bedöl, akkor a Forint is bedöl, mert kötve van az Euróhoz. (A Dollár is kötve van az angol fonthoz)
   Tehát vége van a spekulációnak, a tözsde játéknak, a csalásnak és a lopásnak.
   Ki kell menni szépen krumlit kapálni és dolgozni.
   Namasté

   1. A terulettel foglalkozom jonehany eve.
    Ha az euro bedol, akkor a forint is bedol. Azonnal. A keszpenz erteket veszti.
    Ami azt jelenti, hogy nehany het vagy nap leforgasa alatt uzemanyag- es elelmiszerhiany lep fel. Nem lesz futes es gaz. Zavargasok indulnak, melyek polgarhaborus allapotokba csaphatnak at, ha a kormany nem reagal eleg gyorsan. Szuksegallapotot, es kijarasi tilalmat rendelnek el. Jegyre osztjak az elelmiszert. Elinditjak a beszolgaltatasokat elsosorban a rendfenntarto szervek es az ipari termeles fenntartasa erdekeben.
    A zavargasok es ehseglazadasok elfolytasa erdekeben pedig rogtonitelo birosagokat allitanak fel. Reszben bevezetik a kenyszermunkat is, a meg mukodtetheto kozmuvek uzemeltetese erdekeben.

    Nagyjabol ez a tet. Hogy tetszik?

    1. Szia!

     Hát ez nem hangzik túl jól!!
     mit szolgáltassak be?
     és ha nem teszem??
     mi lesz a demokráciával?

     és most vagyonos xarkavarók akik háttérből irányítanak, azok mit csinálnak??
     Üdv!

    2. Szia!

     Amikor devizavalsag van, akkor termeszetesen eloszor a devizat.
     Eloszor a megtakaritasi szamlaidrol es a bankszamlaidrol. Ezeket nem is fogja kerni az allam bacsi, hanem egyszeruen rateszi a kezet.

     Azutan attol fugg, hogy mennyire melyul el a valsag. Kovetkeznek az aranytartalekok. Majd kesobb a megtermelt vagy felrerakott elelmiszertartalekok. Ki tudja?

  1. ez egy elég régi “hír” annak idején nagy reményeket fűztünk hozzá, de pár napra rá kiderült, sajna nincs alapja….

   annyi kerekedett ki belőle, hogy India, Oroszország, Kína, Japán, Irán, Korea megegyezett, hogy egymás közt már nem a dollárt részesítik előnybe a kereskedéseknél, hanem aranyban számolnak el, vagy saját valutával.

   ehhez még annyi “érdekesség”, hogy ezen országok félelmetes ütemben (főleg Orosz, Kínai) kezdik felhalmozni az aranytartalékokat.

   ugyanis ők készülnek a dollármentes világra, mikor a dollár elveszti minden értékét és újra az aranyfedezet lesz a mérvadó.

 4. lehet lottóznom kéne?

  kb pont ezt írtam….jön a következő dátum szeptemberbe, majd decemberbe aztán majd jövő tavasszal is egy…..és…NEM LESZ SEMMI.

  a németek egyöntetűen fogják elfogadni, ugyanis ez az ő nagy lehetőségük arra, hogy tankok nélkül fejezzék be a II. világháborút, immáron a győzelmükkel….

  miután minden nemzetállam elvesztette lehetőségét, hogy saját sorsát irányítsa (a buta népnek meg lesz tartva 4 évenként a látványos “demokrácia játék”, hogy érezzék “fontosak”) és az euró rabszolgája és feltétlen kiszolgálója lett, ki lehet jelenteni: a 4. birodalom megalakult egy puskalövés nélkül!

  1. Ezzel nagyjából egyetértek. Az elit szerintem csak akkor döntené be teljesen a gazdaságot, ha ezzel a mostani lassú hadviseléssel nem érik el a céljukat. Nekik is könnyebb így. A cél a világkormány és a mostani irányított válsággal könnyebben navigálnak. Szerintem maguk is meglepődtek, hogy ilyen könnyen megy.
   Láthatjuk, hogy az emberek lassan már mindenbe beletörődtek, szinte hang nélkül tűrnek és az EU-ban semmi beleszólásuk a döntésekbe.

   1. 🙁 igen, sajna
    én is döbbentem figyelem, hogy mennyire simán végzik a dolgukat kontinensnyi/országnyi tömegeken….

    érthetetlen, hogy ennyire számít, hogy a mainstream média mit rág az agyukba bele és minden szűrő nélkül elfogadják…

    1. Megérdemlik. Ilyenkor csak a felvilágosultabbakat sajnálom. De hát ez van.

    2. Akkor nem lesz háború???
     hogy oldják meg az iráni helyzetet?
     mibe tegyem azt a kicsi pénzemet, hogy ne értéktelenedjen el teljesen??

     Mit kellene tenni, hogy változzon a helyzet??
     a kormányok nem tesznek semmit, sőt alárendeltjei az elitnek!!!

     de nincs egy olyan hatalom aki ne lenne az???
     az oroszok se?
     Kína se?
     mindenki nekik dolgozik és dönti nyomorba a népét???

     ha nem akkor miért nem tesznek valamit???
     egy kamu terrortámadást összetudna hozni bárki, bár az elég alja módszer, de ha másképp nem lehet!!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend