Gazdasági válság, Világkormány

Káoszból rend: Az IMF globális mentőakciója Európáért

Forrás: The Daily Bell

A világ vezető lapjai és hírcsatornái, köztük a Telegraph, a Guardian és a Montreal Gazette (de ide sorolhatnánk szinte az összes magyar médiumot is) megírták a Christine Lagarde által festett helyzetjelentést az európai válságról:

Az IMF azt akarja, hogy a világ mentse meg Európát? Christine Lararde, az IMF elnöke azt hangoztatja, hogy a jelenlegi egyre súlyosbodó válságot csak együttes erővel lehet legyőzni. Az európai pénzügyi válság ?eszkalálódik? és olyan súlyossá vált, hogy azzal az eurózóna tagállamok nem képesek egyedül megbirkózni. Úgy tűnik a brit adófizetők mégiscsak részt vesznek az IMF által nemzetközileg koordinált mentőakcióban. Kézzelfogható tettek hiányában a világ a 30-as évekhez hasonló válságba süllyedhet.

Az elit forgatókönyvéhez hűen, Christine Lagarde, IMF vezér bejelentette, hogy az eurózóna és talán maga az euró megmentéséhez világméretű összefogásra van szükség.

A reakció várható volt, hiszen tökéletesen illik az elit stratégiájába, aminek lényege egy globális válság kialakítása, hogy azután megoldásként egy még szorosabban központosított hatalmat vezethessenek be. A globális kormányzás felállítása során némi veszteség elkerülhetetlen.

Természetesen az elit szeretné megtartani az EU-t, sőt legfőbb szándéka annak kibővítése, de az alternatív forgatókönyvnek is megvannak a maga előnyei. Káoszból rend.

Itt lép a képbe az IMF. A Nemzetközi Valutaalap színrelépése nem meglepő, hiszen pont a globális kormány előkészítése céljából hozták létre az II. Világháború után. Modernkori történelmünk tulajdonképpen nem más, mint az egymást követő háborúk és gazdasági válságok története, amelyek mind a szorosabb társadalmi, politikai és gazdasági hatalom megvalósulása felé hajtják a világot.

Ezt ?irányított történelemnek? nevezzük, mert nemcsak a várható eredmények, de az azokat előidéző események is előre láthatóak. Shakespeare szavaival élve: ?Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő.?

Természetesen Shakespeare nem arra gondolt, hogy világunkat egy maroknyi ember felülről irányítja, de a XIX. és XX. századra már ez volt jellemző.

A háború és a központi bankrendszeren alapuló gazdaság kettős fegyverének segítségével a londoni City-ben székelő hatalmi elit és washingtoni, Tel-avivi és vatikáni leányvállalatai lépésről lépésre haladnak a globális kormányzás felé.

Különböző félelemkeltő hadjáratok segítségével az elit megpróbálja rávenni a középosztályt, hogy hatalmát, gazdagságát és szabadságjogait önkéntesen adja át az erre a célra felállított globális mechanizmusnak. Az egyik ilyen, mindent átszövő intézmény a központi bankok által pénzelt ENSZ. Az IMF is nagyon fontos része ennek a mechanizmusnak. Néhány további szemelvény a média által festett képből:

Christine Lagarde azután szólalt fel az eurózóna megmentését célzó intézkedések ügyében, miután kiderült, hogy egyes európai országok nem akarják támogatni az egységes valuta megerősítését célzó új európai egyezményt. Magyarország és a Cseh Köztársaság nem sok hajlandóságot mutat az egységes európai adózást bevezető új egyezmény aláírására. David Cameron már megvétózta a brit részvételt. Az IMF vezér ?igen borúsnak? ítélte a helyzetet.

?Nincs olyan gazdaság a földön, legyen az szegény, fejlődő, közepesen vagy nagyon fejlett, amelyik immunis lenne a kialakult és egyre súlyosbodó válsággal szemben,? nyilatkozta Christine Lagarde. ?Ha a nemzetközi közösség nem képes együttműködni, a gazdaságra az összehúzódás, növekvő protekcionizmus és elszigetelődés vár.?

?Pontosan ez történt a harmincas években és nyilván senki nem szeretné, hogy ismét átéljük azokat az eseményeket, melyek az akkori válságot követték,? nyilatkozta hozzátéve, hogy ?ez a válság túl nagy ahhoz, hogy néhány ország képes legyen leküzdeni. Minden ország és régió együttműködésére szükség van.?

Láthatjuk, az IMF vezér elég félreérthetetlenül fogalmaz. Bár úgy gondoljuk a válság nem a véletlen műve, a jelen helyzetben ez tulajdonképpen irreleváns. Amikor egy válság vagy háborús helyzet már kialakult az események szinte maguktól követik egymást. Az elitnek csak meg kell ragadni a kínálkozó lehetőséget.

Mrs. Lagarde hűségesen játssza a neki szánt szerepet. Az euró válságot a gordiuszi csomóhoz hasonlította, aminek kioldásához Nagy Sándor kardjára van szükség. ?A középen állókkal kezdődik, majd az egész nemzetközi közösség részvétele is szükségessé válik, valószínűleg az IMF irányításával.?

Az IMF előre gondolkozik, tudva, hogy az európai és Európán kívüli országok kénytelenek lesznek még több pénzzel hozzájárulni a helyzet megoldásához, a pénzek pedig az IMF-en keresztül folynának be természetesen. ?Jelenleg tárgyalások folynak és szerződések készülnek az alap és a tagok között arról, hogy mennyi pénzre lesz szükség a válság megoldásához,? nyilatkozta az IMF egyik szóvivője.

Így épül a világkormány. Hirtelen az IMF, aminek az elit amolyan globális központi banki szerepet szán, az EU megmentésére tett erőfeszítések vezetőjévé, koordinátorává lépett elő. Megjegyeznénk, hogy sem az EU sem az euró nem szorul segítségre. A (99% számára) legjobb és legegyszerűbb megoldás az lenne, ha mindkettőt veszni hagynák. A világ egy rövid időre megállna, majd összeszedné magát és menne tovább.

Mint tudjuk azonban, káosz nélkül nincs központi hatalom, központi hatalom nélkül pedig nincs globális kormány. A folytatást ismerjük.

Előző posztKövetkező poszt

10 hozzászólás

 1. A probléma felvetése jó. A probléma ilyetén megoldása téves.
  A helyes megoldás csak a Kárpát-medence vezető szerepe esetén képzelhető el.
  Itt vannak azok a szellemi vezetők, akiket felhatalmaztak minden világprobléma megoldására. Tetszik, nem tetszik, ez van. A nélkülük megkísérelt eddigi összes próbálkozás kudarcba fulladt. Próbálkozni, ellene tenni időpocsékolás.

  1. Nyilván vannak őszinte Észt, Katalán, Guatemala-i, Mongol, Eszkimó, Apacs, Üzbég, Beduin, Maláj stb. patrióták, akik szintén ilyeneket gondolnak magukról. Sem őket sem minket nem kér fel senki a probléma megoldására, sajnos vagy szerencsére. ?Mert nincs egy igaz ember is a földön, a ki jót cselekednék és nem vétkeznék. Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.? Préd. 7:20, Rm 3:23.

   Nem azért van ilyen helyzetben a világ, mert nem ismerte fel a Kárpát-medence felhatalmazott vezetőit és nem kért tőlük segítséget, hanem ?Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívök megsötétedett.? Rm. 1:21

   Az ember igazságosságára és jóságára épített rendszer eredményei tisztán látszanak az elmúlt 6000 év történelméből. ?És mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint megfertéztetett ruha (eredetiben menstruációs rongyok) minden mi igazságaink, és elhervadánk, mint a falomb mindnyájan, és álnokságaink, mint a szél, hordának el bennünket!? Ézs. 64:5

   Az ember történelmének végjátékát nem a Kárpát vagy más medence felhatalmazottjai fogják lezárni és egyben megoldani, hanem maga a Teremtő: ?És ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen test sem menekülne meg; de a választottakért, a kiket kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat.? És akkor: ?Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még a kik őt által szegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzetsége. És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Mivelhogy reménységünket vetettük az élő Istenben, a ki minden embernek megtartója, kiváltképen a hívőknek.? Mk. 13:20, Jel. 1:7, Jel 21:4, 1 Tim. 4:10.

   Az viszont nem vitás, hogy a Kárpát-medence csodálatos, kincsekkel teli gyönyörű vidék, nekünk szülőföldünk, kenyeres és gyümölcsöskosarunk, emlékeink reményeink földje.

  2. ?Soha se kételkedj abban, hogy egy mély gondolatokkal rendelkező, felelősségteljes kis csoport képes megváltoztatni a világot, hiszen ez az egyetlen módja a világ megváltoztatásának!? (Margaret Mead)

 2. Tisztelt Szent-Királyi István! A keresett megoldás a zeitgeisthungary.com-on olvasható (többek között).
  Persze nem 1-2 nap alatt megoldható történetről van szó, de muszáj elkezdeni!

 3. Nagy érdeklődéssel olvasgatom az EU-, tőke-, bank-, IMF-, állam- és általános együttműködésellenes cikkeket, írásokat és véleményeket. Egy dolgot hiányolok nagyon belőlük: annak megjelölését, ha a jelenlegi együttműködési és irányítási rendszert kidobjuk, mi is lesz, hogyan is fogunk működni, hogyan tudjuk az azt követő időszakot túlélni. Mert ha ma káosz van (nincs ill csak egyes területeken, és sok fejben!!), akkor a fenti lépés után még inkább az lesz.. akkor tényleg megszűnnek a munkalehetőségek, és visszatérhetünk a kb a koraközépkorra jellemző naturális gazdálkodáshoz.. Csak éppen ma már elképzelhetetlen, hogy otthon szőtt ruhában vagy elsősorban sajáttermelt élelmiszereken éljünk meg.. hogyan tudja a Föld eltartani a jelenlegi lakosságát?? Attól félek, hogy sehogy.. és a többi mint “felesleg” el fog pusztulni (éhen, szomjan, betegségekben, sőt, esetleg helyi háborúkban..) Az elégedetlenséget értem.. az indulatokat is itt-ott.. DE hol a megoldás?? Nekem hiányzik.. Nektek nem?? A dolgok tagadása még nem megoldás.. ez jól látszik a jelenlegi itteni folyamatokból is.. MEGOLDÁS kell(ene) a vak indulatok szítása helyett.. Örülnék ha bárki ilyet mutatna be..(persze megvalósíthatót!!)

  1. “hogyan tudja a Föld eltartani a jelenlegi lakosságát?? ” – Szent-Királyi István ha a bolygón élő 7 milliárd embert összezsúfolnánk elférnének Ausztráliában…Másrészt csak az USA-ban Texas államban évente kb 1 milliárd emberre való élelmiszet megtermelnek. Itt nem a túlnépesedés a probléma, mert szerintem olyan nem létezik. Az anyagi javak rossz elosztása a fő probléma.
   A cionistáknak pont az a célja, hogy a középréteget megszüntesse és állandó tőlük függőségbe kerülő szegényréteget hozzanak létre az egész bolygón.

   “Egy dolgot hiányolok nagyon belőlük: annak megjelölését, ha a jelenlegi együttműködési és irányítási rendszert kidobjuk, mi is lesz, hogyan is fogunk működni, hogyan tudjuk az azt követő időszakot túlélni” – Természetesen csak regionális önellátó gazdaságok kialakításával lehet túlélni máshogy nem igen. Ezek után a kis közösségekre tevődik a hangsúly.

   “Az elégedetlenséget értem.. az indulatokat is itt-ott.. DE hol a megoldás?? Nekem hiányzik.. Nektek nem?? A dolgok tagadása még nem megoldás.. ez jól látszik a jelenlegi itteni folyamatokból is.. MEGOLDÁS kell(ene) a vak indulatok szítása helyett.. Örülnék ha bárki ilyet mutatna be..(persze megvalósíthatót!!)” – Sok ilyen és ehhez hasonló oldalon olvastam már, hogy :”jó jó de mi a megoldás, mit tegyünk, azt miért nem írod le??” A cikk írónak nem feladata, hogy megoldást adjon a helyzetre, örüljünk neki, hogy veszi a fáradtságot és tájékoztat minket. Jobb mintha nem tudnál a dolgokról nem? Másrészt kollektív megoldás nem létezik. Miért nem? Azért mert sajnos, hiába van 1-1 felvilágosult ember a közösségeken belül, sajnos a legtöbb ember hülye (bocs, hogy ezt kell írnom de ez az igazság) és a napja az x-faktor meg a való világ nézésével telik, így egy ilyen összeesküvés elméletet hallva simán hülyének néznek bárkit is. Így beláthatod, hogy nehéz az összefogást sürgetni, hogyha tudatlanokkal vagy körülvéve. Ezt te is érzed nem?

  1. Szemezgettem az írások között de azokat olvasva hirtelen erős szuicid érzéseim támadtak…Tekintve, hogy az összes vallás egy kaptafára megy, ezen irományok egy súlyosan sötét elméjű nagy kereszténytől származhatnak. Röhögnöm kell, hogy még vannak olyan sötét emberek akik holmi vallások bűvkörében élnek ahelyett, hogy magukban megtalálnák Istent ehelyettt ostoba tévtanokat követnek és minden spiritualitást nélkülöző vallások hívei…Ez a ciki nem a faláb.

 4. Tudom, hogy már az előző posthoz is linkeltem de azért ide is linkelem, olvassátok minél többen.

  Fulford és Wilcock által pár napja a netre felkerült egy anyag (amiért halálosan megfenyegették őket és vérdíjat tűztek ki a fejükre), amiben le van írva, hogy mi folyik a háttérben, hogy miért is kell az elitnek annyira az arany, hogy egy ázsiai befolyásos maffiaszervezet ENSZ-es tagok segítségével megpróbált ellopni 11000 milliárd dollárt a FED-től. 117 nemzetről akik állítólag szövetkeztek az Illuminati ellen és egy titkos perről van szó benne ami boríthatja az Illuminati világuralmi terveit.

  http://vilaghelyzete.blogspot.com/2011/12/az-evszazad-botranya-lehetne-1resz-11.html

  Szóval nem olyan biztos, hogy az a világbirodalom létrejön. Mi csak a dolgok felszínét látjuk ahol úgy tűnik ezek a világot uralni akaró szervezetek egyésgben állnak, de hogy mélyen bent mi folyik arról csak kevesen tudnak.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend