Elmélkedések

Igyunk-e kólát?

Egy ideje töröm a fejem, hogy írjak-e a sokakat foglalkoztató ominózus plakátkampányról. Egyrészt nem akartam saját bejegyzéssel is bővíteni az ingyen reklámra nem szoruló multi megjelenési felületeit, na meg elég sokan kivesézték már a témát, de aztán mégis rászántam magam, mert van egy fontos aspektusa a történetnek, ami megér pár bekezdést.

Magáról a kampányról röviden azt gondolom, hogy a Coca-Colát, vagy annak marketing és reklámosztályát, egy cseppet sem érdekli mások szexuális orientációja, legkevésbé pedig a szeretet, kivéve persze üdítőik szeretetét, de látva más cégek megosztó megnyilvánulásainak sikerét, tettek egy próbát ebbe az irányba, ami pénzügyi szempontból igen jövedelmező döntésnek bizonyult, mert még azok is elkezdtek kardoskodni mellettük, akik tegnap még a multik léleknyomorító, szegényeket kihasználó, az őserdőket pedig pusztító tevékenységei ellen kampányoltak. Ha másért nem, hát azért, mert a keresztények kiakadtak és ezt rendkívüli módon élvezik.

Gondolom ez is része volt a számításnak, és eleinte ezért sem akartam szóbahozni.

Ami viszont érdekel, hogy mindez mennyire hozza közelebb vagy taszítja el az embereket Istentől. Milyen lenne Jézus reakciója? A sajátomat ismerem, és megmondom őszintén, hogy nem vagyok elégedett, mert azt gondolom, hogy nincs összhangban Isten királyságával. Az én zsigeri reakcióm is elég tipikusan „keresztényi”, pedig jobban örülnék neki, ha inkább Jézusra hasonlítanék. Akkor is szeretnék jobban hasonlítani Rá, amikor szegények vagy betegek, alkoholisták vagy esetleg éppen farizeusok között járok. Igyekszem, de még nem az igazi.

Más szóval, Jézust követve leginkább azt próbálom szem előtt tartani, hogy amit mondok vagy teszek, milyen hatással van Isten királyságára. Ha egy átlátszóan nyerészkedő, sok sebből vérző, de üzletileg nyereséges reklámkampányra való kiakadás falakat épít Isten és a kereső vagy sötétben tapogatózó tömegek közé, akkor lehet, hogy jobban teszem, ha inkább a falak lebontásával foglalkozom és megmutatom, hogy Jézus mindenkiért meghalt. Nemcsak a melegekért, de még a melegeket érdekből kihasználó reklámszakemberekért is.

Azt se felejtsük el, hogy mielőtt megtaláltuk az „élő vizet”, mi is „sötétség voltunk”1, így inkább vezessünk másokat is ehhez a vízhez. Ha pedig inkább Coca-Colát innának, hagyjuk őket, mert talán rá fognak jönni, hogy attól csak szomjasabbak lesznek. Mint a szél és a nap példázatában a vándor. Hiába próbálta lerángatni róla a köpönyeget egyre viharosabb erővel a szél, csak a nap melege volt képes rá.

Foglalkozzunk kevesebbet a multikkal, a reklámkampányokkal vagy az ilyen-olyan aktivistákkal és figyeljünk arra, aki éppen előttünk áll, vagy legalább arra, hogy az előbbi ne menjen az utóbbi rovására!

Mivel sokan szeretnek olyasmit is belemagyarázni dolgokba, amik nincsenek ott, leírom, hogy semmi gond nincs azzal, ha beszélünk ennek a kampánynak a faramuciságáról, hideg számításáról, esetleg a melegjogi kampányok és aktivisták téveszméről vagy akár Noé napjairól és az idők jeleiről. Sőt, nemcsak gond nincs vele, de bizonyos körökben, például saját gyerekeinkkel vagy baráti körben, kifejezetten fontosnak tartom, de a hivatalos keresztényi kiakadás szerintem pont azt a hatást éri el, amire a Coca-Cola számított.

Végül még annyit, hogy nagyon sok oka van annak, amiért nem jó kólát inni és ez a kampány szerintem eléggé hátul kullog a listán. Most pedig még az is eszembe jutott, hogy ha bizonyos körök ennek eredményeként csakazértis isszák, mások meg bojkottálják, akkor a két tábor egészségileg is nagyon szétválik majd.

 1. Efézus 5:9 []
Előző posztKövetkező poszt

58 hozzászólás

 1. “Amikor odaértem hozzá, egy szivárványt bámult.Az arcán látszott, hogy erősen koncentrál.Mintha még sosem látott volna szivárványt.Vagy mintha ez lenne életében az utolsó.Halkan megszólítottam.
  – Jó napot, professzor úr.
  – Nézze csak: szivárvány -szólt vissza, de nem nézett rám.
  Néztem vele a szivárványt.Nagyon hat az emberre, ha megáll, és nézi.Akkoriban nemigen csináltam ilyesmit.
  – Nem tudja, ki adott először igazi magyarázatot az eredetére? -kíváncsiskodtam.
  – Descartes -válaszolta.Majd kis idő múlva felém fordult. -És mit gondol, a szivárványnak melyik feltűnő tulajdonsága ihlette a Descartes-féle matematikai elemzést?
  – Hát, a szivárvány voltaképpen egy kúpszelet; a színkép színeiben játszó ív, és akkor rajzolódik ki, ha a napfény a szemlélő háta mögül esik a vízcseppekre.
  – És?
  – Gondolom, az a felismerés késztette elemzésre, hogy a probléma egyetlen esőcsepp és a geometriai körülmények tekintetbevételével megragadható.
  – Elfeledkezik ennek a jelenségnek az egyik legfontosabb vonásáról -figyelmeztetett.
  – Oké, feladom.Ön szerint mi adott ihletet Descartes elemzéséhez?
  – Szerintem az, hogy szépnek tartotta a szivárványt…” ~Leonard Mlodinow: Feynman szivárványa – Szépség a fizikában és az életben, Park Kiadó 2004.

  https://hugelolcdn.com/i/447755.jpg

 2. “Nézzünk-e focit?”- máris jöhetne a kérdés. A FIFA újabban meleg szimbólumokkal látja el a focisták felszerelését, bár 2010 óta szigorúan megtiltotta bármilyen vallási és politikai szimbólum viselését. Ez gond lehet a lelkiismeretesebb játékosok számára. 2017-ben az Usa női csapatának egyik játékosa nem lépett pályára emiatt. Nem egy könnyű kérdés, amikor nemcsak kívülállóként szemléljük a dolgot…

   1. Pontosan, Éva! S ezt örömhírként szeretném jelezni, csak még nem jön le így… :))

 3. A hamis békesség

  “És oda lovagolt a lovas eléjük, és monda: Azt kérdi a király: Békességes-é a dolog? Felele Jéhu: Mi gondod van a békességgel? Kerülj a hátam mögé.” 2Kir.9:18.

  Jórám, Izráel királya, Akháb fia volt. Akháb, felesége, a gonosz Jézabel hatására az igaz Isten imádását Báálra cserélte és megölt sok ártatlan embert. Emiatt, Isten határozata, hogy elveszti Akháb teljes házanépét. Jórám, aki apja mintájára uralkodik, Jézabel irányítása alatt, íme, saját maga számára békességet kér, hogy senki ne próbáljon igazságot tenni!

  “Akkor elküldött egy másik lovast, a ki hozzájok ment, és monda: Azt kérdi a király: Békességes-é a dolog? Felele Jéhu: Mi gondod van a békességgel? Kerülj a hátam mögé.” 2Kir.9:19.

  “És mikor meglátta Jórám Jéhut, monda: Békességes-é a dolog, Jéhu? Felele ő: Mit békesség?! Mikor Jézabelnek, a te anyádnak paráznasága és varázslása mindig nagyobb lesz!” 2Kir.9:22.

  Ilyen körülmények között a bűnnel szemben nem lehet békesség. Jéhu félre kell tegye a békességet és teljesítse be Isten igazságos végzését.

  “És mikor Jéhu Jezréelbe ment és Jézabel ezt meghallotta, arczát megékesíté kenettel, felékesítette fejét, és kitámaszkodott az ablakon.
  És mikor Jéhu bevonult a kapun, monda: Békesség van-é, óh Zimri! uradnak gyilkosa?” 2Kir.9:30-31.

  Jézabel, a leggonoszabb asszony, először próbálja szépíteni magát, hátha hat a szépsége Jéhura, mint sok más férfira előtte. Aztán próbál hatni rá pszihikailag (elvégre varázslónő is volt), gyilkosnak nevezvén Jéhut, holott ő, Jézabel, Isten többszáz prófétáját megölette! Mégis ígénye van a békességre, az igazság ellenében! De Isten végzését nem lehet megakadályozni.

  Mi a tanulság? Az, hogy a bosszúállás Istené. De az igazi békességet is csak Ő adhatja!
  *
  “ Ennekokáért így szól az Úr Isten: Mivelhogy hívságot szólottatok és hazugságot láttatok, azért ímé én ellenetek leszek, ezt mondja az Úr Isten.
  És lészen kezem a próféták ellen, kik hívságot látnak és hazugságot jövendőlgetnek; az én népem gyülekezetében nem lesznek, Izráel házának könyvébe nem irattatnak, és Izráel földjére be nem mennek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr Isten.
  Azért, mert eláltatták az én népemet, mondván: béke! holott nincsen béke; és ha a nép falat épít, ímé ők bemázolják azt mázzal.” Ez.13:8-10.

  “Tudniillik Izráel prófétái, kik prófétálnak Jeruzsálemnek és látnak néki békességnek látását, holott nincsen békesség, ezt mondja az Úr Isten.” Ez.13:16.

  A babilóni fogság előtt sem volt másképp. A fizetett, hamis próféták békét jövendöltek, ígértek, miközben a babilóni seregek egyre közeledtek. Isten igaz prófétái, mint Ezékiel, a háborút jövendölték, de a beképzelt politikusok és hadvezérek ezt elutasították. Manapság, minden csapból a világbéke folyik. Miközben az országok soha nem látott méretű felfegyverkezésben szorgoskodnak. Orwell idézetei ma is találóak: “A háború = béke. A szabadság = szolgaság. A tudatlanság = erő.”

  Most a világbéke ideje. Csakhogy nem lesz tartós. Mert az igazi békét csak Jézus a Megváltó hozhatja el. Addig: hitetés, hazugság, csalás. Addig: a hamis prófétáké a szó. De csak addig. :))
  *

  “Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!
  Hallottátok, hogy én azt mondtam néktek: Elmegyek, és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam: Elmegyek az Atyához; mert az én Atyám nagyobb nálamnál.
  És most mondtam meg néktek, mielőtt meglenne: hogy a mikor majd meglesz, higyjetek.
  Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme: és én bennem nincsen semmije;
  De, hogy megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát és úgy cselekszem, a mint az én Atyám parancsolta nékem…” Ján.14:27-31.

  Ez az igazi békesség! :))

 4. “Augusztus 1. és augusztus 14. között

  * több mint 5200 online cikk és blogposzt foglalkozott a témával
  * ezek több mint 180 000 felhasználói reakciót, ebből közel 46 ezer kommentet váltottak ki

  (…)

  Az elemzés szerint a kialakult diskurzus elsősorban az ország mentális állapotára világít rá.Mélyen meghúzódó, megoldásra váró társadalmi feszültségre lehet következtetni a közösségi médiában látható kommunikációs háborúból.”

  https://alfahir.hu/2019/08/21/coca_cola_plakat_kozossegi_media_tarsadalom_megosztottsag_marketing

  Avagy: szerény véleményem szerint sosem tudhatod, mikor és ki által vagy tesztelve éppen.Ezen a világon csak azt nem éri meglepetés, aki Jézust követve folyamatos önvizsgálatban él.Persze, még az ilyen benső munkát végző ember is meglepődik.De mindig csak saját magán, sosem a környező világon. “Kardot hozni jöttem, nem pedig békét”, mondja Jézus.Boldognak azonban mégis a békéseket nevezi…

  1. Ez a látszólagos ellentmondás valójában nem ellentmondás. A kétélű kard az Ige, ezzel harcolunk. Pál a többi harci felszerelést is felsorolja: az üdvösség sisakja, az igazság mellvértje, a hit pajzsa, az evngélium hirdetésének készsége – mint lábbeli. Igaz, “boldogok a békességre igyekezők, mert ők örökségül bírják a földet”. Mert harcolunk, de nem “nem erővel, sem hatalommal, hanem az én Lelkemmel-mondja a Seregeknek Ura!” “Mert “nem test és vér ellen” harcolunk, hanem a szellemi hatalmasságok ellen – mondja Pál. Következtetésként, nem ütjük agyon a meleget, de nem is jelenti azt, hogy melegen üdvözöljük. Különben, ha bedőlnénk ennek a hamis paradigmának, hogy minden esetben kompromisszumot kell kössünk a békesség érdekében, akkor talán valakinek eszébe juthatna az is, hogy “közelebb kerülök hozzá, hátha így jó utra vezetem, belülről…” Ugye, régi magyar kifejezés “összemelegedni” valakivel… Vagy sikerül, vagy nem… s te is fertőzött leszel. Egy szó, mint száz: Jézusról hasonló esetet nem jegyeztek fel, s ez ad egy bizonyos cselekvési szabadságot.

   1. Aki harcolni, küzdeni akar, tegyen a békéért.Ennek érdekében a leghasznosabb teendő, szembenézni önmagunkkal.Aki el tudja fogadni önmagát, békére lelt.Aki békében tud lenni önmagával, elérte célját és nyugalmát.De az életuntaknak nincs meg ez a benső béke, ezért teljesen mindegy, milyen környezetbe kerülnek, mert találni fognak valamit, ami ellenséges számukra, hiszen ez eleve bennük van.Mindenhová magukkal viszik.Még az Istenországát sem ismernék fel, mert ha valakiből hiányzik a béke, eleve nincsen összehasonlítási alapja.Ahhoz, hogy valamit felismerjünk, rendelkeznünk kell egy benső képpel róla.Az életuntakban a békével járó nyugalom puszta gondolata már képes felidézni félelmüket, azt, hogy tulajdonképpen mennyire is unják az életüket.Ezért éreznek folyamatos kényszert és késztetés a küzdelemre.Ez pedig ellenségkép nélkül nem megy.És habár Istenországában vagyunk mindannyian, Édenben, ők sosem jutnak be, mert folyton csak bejutni akarnak a Hazájukba, oda, ahol eleve vannak, ahová születtek.Ezért öröklik csak a békések azt a földet, mert ők boldogok.A szomorúak számára pedig minden idegen és elkülönült.

    1. “Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert.
     Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támaszszak az ember és az ő atyja, a leány és az ő anyja, a meny és az ő napa közt;
     És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe.” Mt.10:34-36.

     Én inkább Jézusnak hiszek! Ugye, nem gond? :))

     Ami pedig az életuntságot illeti, aminek hallatán talán sírva kéne fakadjak és magamba szálljak, sőt, lemenjek egészen az alfába… :)), szintén nem az én szavaimmal akarok felelni:
     “Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt.” Mk.8:35.

     És egy bíztatás, az “életuntak” számára: “Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” Mt.11:28. :))

     Vagy, maradjunk inkább ennél a trendi világi szlogennél: “Béke és biztonság!” ? :))

    2. Az a szép a Bibliában, hogy mindenki megtalálja benne magát. 🙂 A békések a békét, a meghasonlottak a meghasonlást.

    3. Ha magadnak idézgetnél Weöres vagy bármiféle verset, akkor többé semmivé sem akarnál lenni, mert nagyon jó lenne az úgy neked, amilyen eleve is VAGY, olyan, amilyennek Isten teremtett téged.És ezen már nincs mit változtatni.

    4. Jajh Oszkár, látom, ha kapsz egy komolyabb vitapartnert, gyorsan elhárítod. Persze a helyedben én is ugyanígy tennék, belehehelyezném Istent a mondatba ( lsd. YHWH, VAGYOK, AKI VAGYOK). Majd full semmibe venném az Írást. Kiskeresztény koromban én is ilyen voltam, de még hosszú az út.
     Jól mondja az Írás, lesznek idők amikor nevén nevezik az Atyát, és nem így fogják hívni: Én Baálom (én Uram, az Úr, Jóisten), hanem YHWH, amely a kereszt felett is írva volt.
     Olyan jó viszont Oszkár, hogy ma már a Biblia is könnyen lefordítható héberről és görögről is magyarra, egy egyszerű programmal és meg lehet tudni a valódi jelentéseket.
     Lesz, majd meglepetés Oszkár hidd el, Neked is így 40 éves korod felett. 🙂

    5. Isten őrizzen, hogy megforduljon a fejemben

     Még véletlenül sem fordulna meg a fejemben, hogy nem vagy komoly vitapartner, nagyon is az vagy, hiszen olyan komolyan elvitatkozgatsz önmagaddal

    6. Hogy mennyire nem jó minden ahogy van, elemi utalásokat hozok: “Aki engem követni akar, vegye fel keresztjét és kövessen” – “Aki elveszíti életét, megnyeri azt” – “Ha kezed megbotránkoztat, vágd le, mert jobb neked egy kézzel bejutni Isten országába mint két kézzel a gyehennára …” – Harcról is beszél Pál apostol elég sok helyen … ezt nem érdemes sorolni.
     Az igaz, hogy a “mindenért hálát adjatok” szintén ott van. Bármi történik, nem történhetett volna Isten akarata – vagy, türelme – nélkül. Így már rögtön, mindenért, hálát lehet adni .. Ez azért elég kemény, ha belegondolsz, vagy kipróbáltad. Lehet. Oszkár ezt szeretné, ám ki kell próbálni 🙂

 5. Kedves Kunleány! Örülök, ha helyesen értetted szavaimat! :))
  Attól tartok, ennek a jelenségnek a “burjánzása” nem a homofóbiától függ. Úgy néz ki, a történelem folyamán a bálványimádással társult. “És lerontá a férfi paráznák házait, a melyek az Úr háza mellett voltak, és a melyekben az asszonyok kárpitokat szőttek az Aserának.” 2Kir.23:7. Jósiásról van szó, Juda királyáról. Apja és nagyapja terjesztették a bálványimádatot, mindenféle járulékos elemmel együtt. Mai fogalommal élve: nem voltak homofóbok. Toleránsak voltak mindennel szemben, kivétel egy dolog: az igazság. Erre jön Jósiás, aki nem toleráns a bűnnel szemben, ragaszkodik Isten rendeleteihez és teszi, amit tesz. Homofóbnak is lehet nevezni, nemde? Hol voltak az említett “házak?” Idézem: “az Úr háza mellett voltak…”. Azt tudjuk, mennyire szent volt az Úr háza, a Szentély. Ma az Úr háza, a Szentély az emberi test. Most is az a cél: megszentségteleníteni a Szentélyt! És ugyanakkor tudjuk, ki képes erre: egyedül a sátán. Megrontani a teremtést. Azt, hogyan minősítik egyes emberek Jósiást, elképzelhetjük. De nézzük meg, mi a véleménye erről Istennek:

  “És kedves dolgot cselekedék az Úr szemei előtt, és járt az ő atyjának, Dávidnak minden útaiban, és nem tért el sem jobbra, sem balra.” 2Kir.22:2.

  Megmondom őszintén, nem igazán érdekel, milyen jelzőkkel látnak el egyes emberek. Jézusról azt is mondták: “ördög van benne”, “Istent káromolja”, sőt, ezért keresztre is feszítették. Nehogy már zavarjon engem egy “homofób” jelző, ami szó szerint azt jelenti: “embertől félő”. Inkább Istenfélő legyek. Mert az Ő kegyelméből élek, és nemsokára lehet megtérek Hozzá. Egyedül Neki kell számot adjak, hogyan éltem! :))

 6. Kedves Thea! Amint látom, itt evangélizálsz nekünk, közel 3000 embernek, s már jó néhány éve. És jól. Erre gondoltam, a média adta lehetőségekre. Mert vannak emberek, akik testi betegségeik miatt nem tudnak utazni. S ez ma már nem akadály a bizonyságtevésben. Azt sem tartanám prioritásnak, hogy Afrikába utazzak, miközben a szomszédomnak lenne éppen szüksége az evangéliumra. Ennyi. Ha figyelmessen olvassuk, Pál és a többi apostol menekülés közben tett bizonyságot és hirdette az örömhírt, egyszerűen kergették őket az “igazhitűek” egyik városból a másikba. Persze, Jézus tantvány-küldése ma is érvényes, világos. Kívánok neked áldásos küldetést továbbra is! :))

  1. Kedves Ádám…………vagy ha mondjuk, az ember “önmagának hirdeti”. 😉 💡 🙂 Tudom, hogy ez szokatlan perspektíva, mert szívesen maradunk meg abban a hitben, hogy mindig valaki másnak van szüksége Istenre.A szomszédnak, meg a Bélának.Mindig valaki másnak, de sosem nekünk.Ez talán újszerűnek hat, amit mondok.De hát az idők is változnak.Nekem úgy tűnik, Jézus nyomán mégsem tehetünk más: magunkba nézünk.Amikor mélyen megérint minket, magunkba szállunk.Észrevesszük a hiányát, mint a tékozló fiú, aki először is magába szállt, amikor alkalmatlannak és olyan távolinak érezte magát.És ez a távolság nem földrajzi értelemben vett távolság… “Minden tiszta a tisztának.” Tiszta tekintettel nézve, még a szomszéd is tiszta.Bárki.Bármi.Minden.MINDEN.

   https://i.pinimg.com/originals/77/24/ca/7724caa397bf91f7a30c76f26526cee6.jpg

   1. Békesség Oszkár!
    Ezt kifejtenéd légy szíves, a többivel egyetértek.
    “” “Minden tiszta a tisztának.” Tiszta tekintettel nézve, még a szomszéd is tiszta.Bárki.Bármi.Minden.MINDEN.”” “

   2. A tisztának minden tiszta az egyik legnagyobb HAZUGSÁG … bedőltem, régen ennek SAJNOS ! Nem győzöm megbánni … és mielőtt valaki figyelmeztet, hogyan kell azt, megmondom: a KÖVETKEZMÉNYEK miatt !

    1. Hollywood-ban valószínűleg ezt tanulta Oszkár, hogy minden tiszta. Plusz ez a kvantumfizika, fenomenális alakítás. Legalább mindig megnevettet, hiszen nevetni jó. 🙂 Oszkár díj nem jár érte? XD

    2. Habár, pár napba beletelt, mire kifundáltad ezt a választ, Loki, de megérte: én is eszedbe jutottam, vicces is lett. 🙂 Csak éppen szegény Ádám válaszát fedjük be így a vicces válaszainkkal teljesen, aki pedig láthatóan sikerrel tudott úgy tenni, mintha érdekelte és komolyan vette volna mondanivalómat. 😀

    3. Az a baj, hogy magadon kívül, mindenkit kezdőnek titulálsz. Már megbocsáss, de folyamatosan eltorzítod és viccesnek titulálsz mindent. Van egy határa a viccnek is szerintem. Olvasd vissza magad néha. Ádám szerintem a szövegedből azt vette le, hogy te egy filozófus vagy a szép megfogalmazásoddal és így ráhatással tudsz lenni a saját filozófiád terjesztésére. No nekem csak annyival van gondom, hogy az Írás ellentétjét állítod be jónak, amint láttam itt Jézust is saját maga ellenségének állítottad be. Ez nagy merészség, mert az összes prófétát, azért ölték meg, mert az igazságot mondták ki, nem a fülüknek való tanítókat választottak. Plusz ez itt amit sok embertől látok, Jézust valami búzamezőn legelésző báránykának állítják be, aki mindent eltörölt. Az Atya szeretetét a keresztények úgy értelmezik, hogy elég a hit ehhez. Elég lenne, de a cselekedetek nélkül halott lenne, plusz megspékelve szeretettel. Mivel az utolsó futamban vagyunk és ha netán olvasta volna valaki a Jelenéseket, könnyen kiderül “hogy futásotok ne szombaton, se télen ne legyen, imádkozzatok ezért” ezt a Megváltó, nem véletlenül mondta az utolsó időkről.
     Összefogóbban nézzünk egy nézetet, amiben a farizeusok és a kereszténység ugyanazon a dolgon vannak: “Jézus eltörölte a Sabbath-ot” Hát elárulja maga az Írás, hogy saját törvényét nem szegheti meg az Atya. Érdekes, nem mondta a Megváltó, hogy a karácsonyt cselekedjük az emlékezetére, ha jól hiszem, és sajnos tudom, mit ültünk, ülünk karácsonykor.
     A Megváltó vére, egyetlen egy dolgot törölt el, az étel és italáldozatot.
     Hiába a sok hablaty, a sok nyuszi, kóla, karácsonyfa.
     Oszkár, van egy csúcs klip erre (Rammstein-Auslander) ott bemutatja kik vagyunk mi Járed fiak.
     Énoch szolunáris naptárát figyelembe véve, amit mindenki tud itt, hogy az utolsó időben vagyunk. Az, hogy engem hülyének titulálsz, meg azt aki párbeszédet folytatna Veled, ha nem lennél arrogáns, akár egy jó asztali beszélgetés is kialakulhatna.
     Tudom, hogy itt sem fogsz semmiben egyetérteni, de az a te dolgod.
     A coláról meg csak annyit, hogy a direkt egybeugrasztás világi szinten az megy Nekik, ez van Ádám és Éva óta, csak most már olyan szintre lett emelve, hogy “Noé” napjaiban, X millióból 1 ember kerüljön fel a hajóra. Ez is meg lett írva, még sem foglalkozik vele a kutya sem.
     Thea következő cikke lehetne pl. Járjunk utána, hogy Pál megtartotta-e a sátoros ünnepet, vagy az a lepedő, ami leereszkedett Péternek tényleg eltörli-e a tisztátalan állat evését, avagy nem. 🙂
     Kicsit nekem frusztráló, hogy itt többet tudok meg a melegekről, mint az Atyáról, de kövezzetek meg, vagy tiltsatok le, hogyha hülyeséget beszélek és kekeckedek valamiről, ami szerintem az igazság.

    4. Olyan Istennek tetsző nyájasággal köszöntél rám a kérdéseddel múltkor, hogy gondoltam, aki ilyen eredeti elme, bizonyára inkább érteni fog egyetlen rövidke békés csengettyűszóból, mint olyan bővebb magyarázatból, ami bármit is igazolni akar.Békesség neked is, Loki! 🙂 _()_

  2. Szia Ádám!
   Nincs gond azzal, ha használjuk a médiát, de ha az arányokat nézzük, a személyes beszélgetések sokkal hatékonyabbak. Jézus is beszélt tömegek előtt, de abból, amit az életéből az evangéliumok által ismerünk, sokkal több időt töltött a tanítványaival.
   A “széles e világ” alatt pedig nem feltétlenül egy földrajzi helyet értettem 🙂 és nagyon is egyetértek veled abban, hogy képmutatás elmenni a világ másik végébe beszélni Jézusról, ha ott is szükség van rá, ahol vagyunk. Persze időnként sokkal könnyebb máshol. Nem véletlenül mondta Jézus, hogy “egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában”.

 7. Thea, ez egy jó és szellemes írás tőled! 🙂 Kár, hogy félreértették, és ítélkezésmániások méltatlan hozzászólásai követték.De hát, mit is lehet várni olyanoktól, akik még a sajátjaikat is szemrebbenés nélkül simán kipellengérezik?Még egymást is leantikrisztusozzák, ha valami hagyomány nem tetszik az egyiknek, amit egy másik keresztény elfogadottnak tart.Lehamistanítózzák egymást, ha valami bevett igehirdetési módszer nem tetszik valakinek, amit a másik pedig helyesnek tart.A keresztények cseppet sem riadnak vissza még attól sem, hogy az élet és az élők Istenének a Könyvét használják fel idézetekben egy másik keresztény ellen, csak hogy bizonygassák, hogy már pedig nekik van igazuk, és az a másik ördögtől van.Ha még egymással is ezt művelik, mire számíthatnak a “többiek”?!Hát, ezek a “többiek” pedig soxor a maguk módján, de az előbbiekhez hasonlóan visszavágnak – így rángatva lefelé egymást és a környezetüket.Érdekes módon, éppen azok -az istenes keresztények által sokat szidottak- tudnak megállni az ítéletmentesség útjának közepén, akik látják azt a kétforintost gurulni, amelyik eddig sok milliárd kilométert tett meg jobbra vagy balra való kitérés nélkül.És tisztelik a kétforintos elgurítóját és annak törvényeit.Ezen tiszteletüket csak fokozza amikor látják, hogy ez a kétforintos nem fog a végtelenségig ilyen kiegyensúlyozottan gurulni.Mert tudják, hogy különben sem a galaxisok, sem az ember nem jöhetett volna létre… Úgy látszik, a kétforintos elgurítóját itt pont azért ítélik el az ítélkező életuntak, aminek pedig egyben a saját létüket is köszönhetik. “Bocsáss meg nekik, Atyám, mert nem tudják, mit cselexenek!” Tényleg ennyire nem tudjuk.Mert azt hisszük, tudjuk.Minél inkább azt hisszük, hogy tudjuk, annál inkább tudatlanok vagyunk.És annál könnyebben ítélkezünk.Mert aki képes lopott igékkel a sajátjai felett is ítélkezni, az a saját Megváltójával sem bánik jobban.Erre ugyan mindannyian hajlamosak vagyunk, de aki ezt eleve rossznak látja, az nem csak az Isteni megváltó, de önmaga felett is ítéletet hirdet.(Az ítélkezők felett ítélkező. 😀 :mrgreen: ) Ilyen végletes paradoxonok között a tudás haszontalan……miközben képes a javunkra fordulni… 😀 :mrgreen: 💡 💡 ❗ A kétforintos elgurítója megmutatta, hogy tud olyan szabályos lenni, hogy az érme még hatmilliárd kilométeren keresztül is a vékony vonalon marad.Azonban az is szabályos, hogy a hetedik milliárd kilométernél mégis eltér, hogy testé lehessen, különben János apostol sosem írhatott volna róla ilyen szépeket… 🙂

  1. Ennek a vékony vonalon guruló kétforintosnak a történetét majd részletezni fogom.Dávid Gyula fizikus egyik előadásából vettem.Nagyon érdekes!

   1. Egyébként mindeddig nemigen hallottam erről a plakátkampányról.A Facebookon jelentek meg vicces kólás reklámok mostanában, de most már legalább tudom, hogy ez az oka.

 8. “Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.
  De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot.” Jel.22: 14-15.

  Azt hiszem, világos, mely kategóriák maradnak kinn. Ami nem azt jelenti, hogy mindenki, aki valamikor bűnbe esett, hanem, aki kitartott mindvégig bűnösségében és megbánásnak nyoma nincs nála.

 9. A fent említett kóla egy szennylé. Normális ember ilyet nem iszik. Aki ilyen fekáliát gyárt, annak a világnézetébe beletartozik a homoszexualitás és az összes többi deviancia. Nem kell ezen csodálkozni. Nem mellesleg a világ egyik legnagyobb környezetszennyezőjéről beszélünk, úgy látszik ez nem érdekel senkit.
  A szavakat pedig ne keverjük: a meleg és a szivárvány teljesen mást jelentenek, mint amiket az aberráltak kisajátítottak maguknak. Bizonyára szégyellik nevén nevezni abnormalitásukat, ezért finomítják jellemüket más szavakkal.

 10. Tovább haladok visszafelé az időben: Emesa, a mai Homs Szíriában. A Bika-völgy (Beqaa) nyugatra, Heliopolis (Napváros), a Napimádat és a Báál-kultusz központja (Baalbek). Palmyra keletre, a Báál-templommal. Emesából származott a Napisten főpapja, Elah-Gabal (Heliogabalus). 218-ban római császárrá kiáltják ki. Felháborodást keltett rövid uralkodása alatt Rómában, mert női ruhákba öltözve járt, sminkelte magát és éjszakai lokálokban paráználkodott. 222-ben a felháborodott praetorium gárda megölte. “Nincs új a Nap alatt…” – mondja a Prédikátor.

 11. Marad tehát a kólás palackokon a szivárvány. Rendben. Mi is a szivárvány?

  Optikai jelenség. A napfény színspektruma. Napimádat, talán? A régi napimádati szertartásokon mindenféle paráznaság történt. “Sol Invictus”- a Legyőzhetetlen Nap. A római császárok szimbóluma.

  Mit jelent számomra a szívárvány? Az első szövetség Isten és ember (Nóé) között. Mit jelent, ha gyakran látom? Emlékeztet arra, hogy “Nóé napjaiban” élünk, ami az erkölcsöt és istentiszteletet illeti.

  Mit jelenthet a hordozónak? Jelentheti azt, hogy “bármennyit paráználkodok, úgysem nyel el az özönvíz, mert Istent köti az esküje”? Nem tudom. A tűzre viszont nem terjed a “nem teszem” fogadalom!

  Mit érzek, ha látom a szivárványt? Azt, hogy az idő közel! Akárcsak Nóé idejében!

   1. Valódi bizonyságtétel. Egy rabbitól. Jézusról. Sajnos, a politikai prófécia nem jött be. Úgy gondolom. Ettől eltekintve, aki Jézusról bizonyságot tesz, hogy Ő a Messiás, méltó a tiszteletre. De az igazi prófétát tudjátok mi bizonyítja, igaz? Hogy minden prófétálása igaz! Nem lehet elfogult. Saját magával, saját népével kapcsolatban sem. Cahn rabbi egyik legjobb írásmagyarázó. Sokat tanultam tőle. Csak éppen nem próféta számomra. Ezt fontosnak tartottam megjegyezni.

 12. “Emlékeztetni akarlak továbbá titeket, mint a kik egyszer már tudjátok, hogy az Úr, a mikor a népet Égyiptom földéből kiszabadította, viszontag azokat, a kik nem hittek, elvesztette.
  És az angyalokat is, a kik nem tartották meg fejedelemségöket, hanem elhagyták az ő lakóhelyöket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta.
  Miképen Sodoma és Gomora és a körültök lévő városok is, a melyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test után jártak, például vannak előttünk, örök tűznek büntetését szenvedvén. ” Júd.1:5-7.

  Én ezen nem tudok szépíteni. De nem is akarok. Szólni kell nekik, hogy így áll a helyzet. Ha esetleg nem tudnák. De úgy gondolom, tudják. Ezek a kampányok nem egyszerűen csak marketing fogás. A bűn reklámja. És a gyerekeitek – a célcsoport! Azt hiszem, ma is vörös riasztás van érvényben – a nagy meleg miatt. Holnap hidegfront. :))

  1. Engem az bánt, hogy burjánzik a dolog, elején a szimpátia-sétával. Egy meggondolatlan, fajsúlytalan megjegyzés valakitől és kapnak rajta: lehet a fogyatékos embereket is diszkrimináltnak látni (!) kiktől is?
   Közismert, hogy a keresztény szervezetek járnak élen segítésükben, emberi méltóságuk visszaszerzésében, megerősítésében. Kinek ÉRDEKE a káosz ? A szétdobálónak …

   1. Kedves Éva!
    Nagyon szép meglátás, hiszen tudjuk, hogy az összes egyház is a levegőég fejedelemé.
    HalleluYah!

    1. Kedves Loki ! Mint mindig, ez a válaszom: nem gyomlálják ki az angyalok a konkolyt a búza mellől – az Úr Jézus szavai szerint – hanem együtt kell felnőniük az aratásig. A jó ebben az, hogy KÖZEL van ! Alleluja ! 🙂

     Utóirat: MI KÖVETKEZIK ebből ? Az, hogy minden egyházban ott vannak a “tiszta kalászok”: bár érnének meg mind az aratásig !

  2. Szia Ádám!
   A poszt nem azt boncolgatja, hogy Istennek tetsző-e a homoszexualitás. Erre tudjuk a választ. Arról próbáltam írni, hogy az adott helyzetet hogyan lehetne jobban kezelni, ha Jézus követőinek valljuk magunkat és Isten királyságának a terjesztése a célunk.
   Nekem se azzal jöttek oda 19 éves koromban, hogy fordítsak hátat a bűnös életemnek – és hidd el, volt minek hátat fordítani – hanem megkérdezték, hogy szeretném-e megismerni Jézust.
   És ha már szóba került Szodoma, Jézus ezt mondta:
   “És ha valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja a ti beszédeteket, mikor kimentek abból a házból, vagy városból, lábaitok porát is verjétek le. Bizony mondom néktek: Az ítélet napján könnyebb lesz a Sodoma és Gomora földjének dolga, mint annak a városnak.” (Mt. 10:14-15)
   Ez alapján egész országok lesznek Szodománál forróbb helyzetben, főleg, ha még ezt is hozzávesszük:
   “Te is Kapernaum, a ki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni; mert ha Sodomában történnek vala azok a csodák, a melyek te benned lőnek, mind e mai napig megmaradt volna.” (Mt. 11:23)

   Jézus azt is megmondta, hogy az eljövetele előtti idők Lót és Noé napjaihoz lesznek hasonlatosak, szóval úgy tűnik, hogy ezzel az anyaggal kell dolgoznunk, ha szeretnénk elmenni széles e világra és hirdetni az evangéliumot minden(!) teremtésnek. Nem egyszerű, de az Ő igája könnyű és az Ő terhe gyönyörűséges. 🙂

   1. Én sokmindenben egyetértek veled, de a pontosság kedvéért van 2 megjegyzésem:
    1. Házakról és városokról va szó, nem országokról (minden országból lesznek üdvözültek, meggyőződésem),
    2. Nem hiszem, hogy ma már el kellene menni széles e világra és hirdetni az evangéliumot, vagyis klasszikus misszionáriusnak lenni. Ma már a média (internet, tv, stb.) minden emberhez eljuttatja az örömhírt. A Jelenések könyvében az első angyal hirdeti az evangéliumot a világnak – a kegyelmi időszak rövidesen lejár. Persze, a melletünk levő a legfontosabb, ahogy írtad a cikkben.

    S ha már Nóé és Lót napjairól van szó, nézzük meg, mit tehettek ők:
    Nóé feladata a bárkaépítés, a menekülés volt: csupán nyolcadmagával. Nem próbálta meggyőzni őket, nem volt lehetséges, bűnösségükben gyönyörködtek. Az egy másik dolog, hogy Jézus halála után értük ment alá a poklokra, prédikálni nekik is az evangéliumot.

    Lót mit tehetett? Ült a város kapujában és minden nap gyötörte igaz lelkét a városban történő fertelmesség. Próbálta meggyőzni őket: mindhiába. Végül, menekülni kényszerült feleségével és 2 lányával, de azok is meg voltak már fertőzve a környezet által: felesége visszanézett, mert “hej, azért voltak kellemes pillanatok…”, lányai pedig, beképzeltségükben, két nemzet anyáivá váltak bűnös folyamatban: e két nemzet bálványaival aztán igencsak megfertőzte Izráel istentiszteletét hosszú nemzedékeken át.

    Persze, igazad van, nem adhatjuk fel… :))

    1. Szia Ádám!

     Mire alapozod, hogy ma már nem kell “elmenni széles e világra” bizonyságot tenni? Olvastad valahol?

     Személyes tapasztalataim és sok ezer misszionárius véleménye és a megtértek történetei alapján mindig, Jézus idejében és ma is, a személyes bizonyság a leghatékonyabb módja annak, hogy valakit Jézushoz vezess.

     Noé sem csak bárkát épített. Péter az “igazság hirdetőjének” nevezi (2. Péter 2:5).

     És igen, nem szabad feladni, csak sokan sajnos el se kezdik…

    2. Én úgy értettem Ádám szavait, hogy missziózhatunk itthon, is.

     Idén március végén volt a 13. Családok Világkongresszusa. Felületesen körbejártam a témát, és úgy találtam, hogy ennek kapcsán a fasizmus-nácizmus, a homofóbia, a zsidó/keresztyén ortodoxia/konzervativizmus, “oroszbarát” és még néhány fogalom került rokonértelművé a “család” fogalmával. Felmerült bennem, hogy a náci elnyomás talán épp ugyanakkora löketet adott az antizemitizmus nyomán kialakult cionizmusnak, mint a tényleges (elnyomó) homofóbia ennek a mostanra fölénk tornyosuló LMBTQ-hullámnak, ami, úgy látom, hogy talán kezd szélsőségesbe átcsapni.

     A konferencia egyébként Olaszországban volt, két évvel ezelőtt pedig Budapesten.

    3. Kedves Kunleány, borzasztó baj, ha így láttad. Nem hiszem, hogy AZ a családkonf. más lett volna, mint a többi. A legnagyobb türelemből, toleranciából, segítőkészségből HOGY LEHET “fóbiát” megállapítani ? Pont úgy ahogy a kirekesztés panaszával a Bazilika elé mennek, miközben a keresztény szervezetek azok akik FELKAROLJÁK pl. a fogyatékosokat … és türelemmel segítenek is homoszexuális vonzalommal élőknek, igen, gyógyulni.
     Nem kell ilyesmit kihallani belőle, mintha ellenfelek volnánk … az igaz,néha nekem már sok önmagában a családról beszélni, mintha bálvány lenne már .. pedig a Teremtőre mutat, aki kiszervezte nekünk a teremtést, a férfi-nő, házasság viszonyrendszerében ! Nem teremt külön kis Pistit, meg Amálkát .. hanem, a lelket adja, a testet az ember. Ezért SZENTSÉG a házasság … mert a Teremtő vesz benne részt 🙂
     Ajánlom ezt a könyvet neked https://harmattan.hu/esemenyek/kotetbemutato-balashazy-imre-major-gyongyi-farkas-peter-szerk-boldogabb-csaladokert-es-ifjusagert/ Éppen erről is van benne tanulmány, hogy “képződött” a homofóbia-vád (ami nem igaz … ) a családtudományra ?!
     Azt, hogy miből adódik a mély válság és mi mutatja a kivezető utat, azt a legeslegfontosabb tudományosan is kutatni és megtalálni a válaszokat. Elfogulatlanul. Előítéletek nélkül.

Hozzászólás a(z) Ádám bejegyzéshez Kilépés a válaszból

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend