Hit és vallás

Miért december 25?

Karácsony közeledtével talán érdemes beszélni egy kicsit arról, hogy mi igaz és mi nem az ünnep idején szokás szerint keringő oknyomozó és leleplező írásokból. Biztosan mindenki hallott már arról a manapság népszerű megközelítésről, miszerint a karácsonyt azért tűzték éppen december 25-ére, hogy ezzel ellensúlyozzák az ókori Rómában egykor népszerű fesztivált, a Szaturnáliát vagy esetleg a Sol Invictust, a legyőzhetetlen nap ünnepét. Az elmélet szerint a keresztények azt gondolták, hogy könnyebben megnyerhetik a pogányokat Jézusnak, ha átveszik, és keresztény köntösbe öltöztetik ünnepeiket.

Ez elég meggyőzően hangzik és bizonyára előfordult ilyen megközelítés is, de a valóság kicsit eltérő képet mutat. Ezek az elméletek akkor váltak népszerűvé, amikor a XVIII. században a vallások összehasonlítása divatossá vált. Megvizsgálva a korai kereszténységről rendelkezésre álló legrégebbi információkat azonban úgy tűnik, hogy a karácsonyt jóval ezeknek a pogány ünnepeknek az ókori Rómában történt elterjedése előtt is ünnepelték már, mégpedig a fentiektől egészen eltérő okból. Sőt, az is lehetséges, hogy Aurelianus éppen azért vezette be a legyőzhetetlen nap ünnepét és tűzte azt december 25-ére, hogy ezzel ellensúlyozza Jézus születésének azidőtájt elfogadott napját.

Egyiptomban, kevesebb, mint háromszáz évvel Jézus halála után, egyes keresztények tavasszal emlékeztek meg Jézus születéséről. A karácsony első említése Kr.u. 200 körülről származik, amikor a kereszténységre még nem volt jellemző, hogy más vallások hagyományait átvette volna. Épp ellenkezőleg. Miközben az akkori keresztények minden tőlük telhetőt megtettek, hogy jó honpolgárok legyenek, nagyon figyeltek arra, hogy a pogány fesztiválokban és tevékenységekben ne vegyenek részt. Kr.u. 300 körül már nagyon sok keresztény december 25-én ünnepelte Jézus születését és száz éven belül a karácsony számos naptárban szerepelt. A keresztények azért preferálták a decembert, mert Jézus születésénél sokkal jobban érdekelte őket halála és feltámadása, hiszen ez áll az evangélium, az Örömhír középpontjában és születésének napját is ez alapján próbálták kiszámolni.

Andrew McGowen, a Bibliai Régészeti Társaság oldalán arról írt, hogy „i.sz. 200 körül Tertullianus leírja, miként jutott arra a következtetésre, hogy Jézus Nisan havának 14. napján született, ami a római naptárban március 25-nek felel meg.” Számításai szerint ez tehát Jézus keresztre feszítésének napja. A számítás innentől kezdve igen egyszerű. A dátumhoz kilenc hónapot hozzáadva december 25-éhez érünk, a korai keresztények pedig úgy gondolták, hogy az egyház prófétái és mártírjai a halálukkal megegyező naptári napon születtek. Ebből kiindulva, ha Jézus március 25-én halt meg, akkor ezen a napon fogant. (A jelen írás szempontjából másodlagos, hogy ennek mekkora lehet az igazság alapja, hiszen azt próbáljuk megvizsgálni, hogy mikor és miért kezdték a keresztények Jézus születésének napját december 25-én ünnepelni, nem pedig azt, hogy jól következtettek-e.)

Ettől függetlenül, a Bibliához szorosabban köthető módon, Lukács evangéliumának 1. fejezetéből tudjuk, hogy Zakariás, Keresztelő János apja, Abia rendjéből való pap volt. Egy bizonyos számítás ennek az információnak és a jeruzsálemi nagytemplom i.sz. 70-ben történt lerombolásával kapcsolatban fennmaradt, a papi rendekre vonatkozó információk alapján, több korai egyháztörténész úgy gondolta, hogy Zakariás szeptember vége és október eleje között tartózkodhatott a templomban. Későbbi korok történészei ezzel szemben úgy számolták, hogy szolgálatának ideje inkább júniusra eshetett. Lukácstól megtudjuk, hogy miután Zakariás elhagyta a templomot, felesége Erzsébet megfogant.

„Így cselekedett velem az Úr a napokban, amelyekben rám tekintett, hogy elvegye az én gyalázatomat az emberek között. A hatodik hónapban pedig elküldetett Gábriel angyal Istentől Galileának városába, amelynek neve Názáret, Egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária.” (Lukács 1:25-27)

A korai egyház ez alapján úgy gondolta, hogy hat hónappal azután, hogy Zakariás elhagyta a templomot március lehetett és ez volt Jézus fogantatásának ideje. Kilenc hónapot előrehaladva pedig megszületett, ami eszerint decemberre esett. Figyelembe véve a Tertullianust övező tiszteletet, minden klappolt. A fennmaradt írásos bizonyítékok szerint a fent vázolt számítások és korai vélekedések alapján kialakult hagyományt az egyház jóval azelőtt elfogadta, hogy a Szaturnália vagy a Sol Invictus beolvasztása felmerült volna. Itt érdemes megjegyezni, hogy a legtöbb tudós és történész szerint nem célravezető Jézus születését Zakariás templomi szolgálata alapján kiszámolni, mert nem igazán tudható, hogy ez pontosan mikorra esett, az eredmény így elég esetleges.

Végül pedig ne felejtsük el, hogy a helyzetet többféleképpen szemlélhetjük. Összpontosíthatunk arra, hogy a korai keresztények elszámolták magukat, vagy elgondolkozhatunk azon, hogy ők maguk meg voltak győződve arról, hogy igazuk van. Mindemellett pedig vegyük figyelembe, hogy általánosságban a születésnapok akkoriban nem voltak fontos események, és a korai századokban a keresztények nem is ünnepelték őket. Ugyanez volt a helyzet Krisztus születésével is. Nem arra fektették a hangsúlyt, hogy megszületett, hanem arra, hogy él.

Ami pedig a mát illeti, azt gondolom, hogy a lényeg nem változott. Jézus él. Ünnepelni pedig szabad, de nem kötelező.

„Emez az egyik napot különbnek tartja a másiknál: amaz pedig minden napot egyformának tart. Ki-ki a maga értelme felől legyen meggyőződve.” (Róma 14:5)

Erick Erickson cikkének felhasználásával

Előző posztKövetkező poszt

120 hozzászólás

 1. Köszönöm mindenkinek az alapos elemzést és hozzászólásokat, nagyon tanulságosak voltak számomra.
  Nevezetesen egyetértés nem igazán alakult ki etekintetben 😀
  Én inkább Éváék véleményével vagyok egyetértésben, erre is akartam rávilágítani hozzászólásomban. Például nem bálványozom a díszített karácsonyfát és így tovább. Nem akarlak Titeket ismételgetni.
  Köszönöm mégegyszer az alapos válaszokat mindőtöknek.

 2. Egyszerűen nézzük visszafelé – miközben titkos gondolatom, hogy akik berzenkednek az Úr Jézus születésének ünneplése ELLEN karácsonykor vajon mikor ünneplik ? semmikor ? –

  ilyenkor, tudjuk, elhallgatnak a fegyverek. Ilyenkor, és egyelőre csak ilyenkor. DE, tudjátok, ki a Béke Fejedelme ? ha tudtok rá válaszolni, máris megért egy misét 🙂 hajjaj, még többet is 😀 : békét adj, Istenem !

  https://www.youtube.com/watch?v=U4FvS2t15Bc

  1. Evi ! Jézus nem ekkor született (szinte biztosan szeptemberben), másrészt az őskeresztények nem ünnepelték a születésnapját, mert eleve nem ünnepeltek semmilyen születésnapot, sem névnapot, ez egy világi szokás, harmadrészt egy igazi keresztény minden nap ünnepli Jézust, negyedrészt minket nem köt sem a törvény, engem a szokások sem, tehát akkora tehetjük a napokat amikorra csak akarjuk, kérdés hogy kell e e ilyet akarni. Gyerekeknek és istenkeresőknek szép és fontos alkalom lehet a karácsony, de komolyan nem lehet venni sem szellemileg sem teológiailag. Ahonnan te jössz persze mindent átír a hagyomány meg a szentesített szokás, ezért látod másként a dolgot. De kívánok mindezek mellett boldog, áldott és békés karácsonyt, és Jézussal való találkozást most is !

  2. szia éva
   én nem ünneplem semmikor Jézus születését, mert nem kaptunk rá utalást.
   föleg vallásos módon nem ünneplem- jézuskázás, betlehemezés,nem díszitek fenyőfát, nem csinálok karácsonyi műsort- karácsonyi dallamokat, nem éneklek a fenyőfa előtt, alatt karácsonyi dalokat.
   ugyan úgy élem ezeket a napokat, mint máskor, csak nem dolgozok. otthon vagyunk a családdal ill. meglátogatjuk a közelebbi családtagokat.
   ha szükségünk van valamire, azt megvásároljuk-pl. ruha, cipő vagy bár mi más, de nem karácsonyra várva, “ajándékként”.ajándékozni bármely napon lehet és ha szüksége van a gyerekemnek december elején egy téli kabátra, mert megjött a tél, akkor megveszem és nem fogok karácsonyra várni, aztán karácsonyi ajándékként kabátot venni, ha előbb van rá szükség.
   felesleges dolgot, amire nincs szükségünk pedig nem fogok vásárolni, azért, mert karácsony van.
   na erre mondom én, hogy a pénz és az azon vásárolt dolgok lettek a karácsony központi eseményei és még csak nem is a Jézus megszületéséről szóló beszélgetések
   ilyenné vált mai világunk és ezzel nem kell azonosulni, szerintem

   “ilyenkor, tudjuk, elhallgatnak a fegyverek. Ilyenkor, és egyelőre csak ilyenkor. DE, tudjátok, ki a Béke Fejedelme ? ha tudtok rá válaszolni, máris megért egy misét hajjaj, még többet is : békét adj, Istenem !”

   a békét az Úr Jézus Krisztus fogja megteremteni eljövetelével, de ahhoz ennek a gonosz világnak meg kell semmisülnie.Ő fogja ezt megtenni, ő fog ítéletet hozni e világra és helyre állítja Isten országát itt a földön.de először a gonoszság a csúcspontra jut a földön.
   Jézus azt mondta, nem békét hozni jöttem a földre – első eljövetelekor.meghasonlás lesz a családokban is, családtagok árulják el egymást, családok szakadnak szét Jézus Krisztus neve , követése miatt.
   ez mind meg van írva, be fognak teljesedni.
   csak ez rosszúl érinti az embereket és erről nem szólnak az igehírdetések-kényes téma.
   ez az igazság, ezt is szem előtt kell tartani. a kellemetlen eseményekről nem akarnak tudomást venni még a keresztények sem, mert félelmet vált ki belőlük.e helyett csak a szépre emlékezem- mint egy régi magyar slágerben-és ezzel nyugtatják a lelküket.
   az idők jelei vannak körülöttünk, ne engedjünk a hamisságnak, szeressük és ragaszkodjunk az igazsághoz és csak az igazsághoz.

   1. ….. Gal 2,3 De még a velem lévő Titust sem kényszerítette senki arra, hogy körülmetélkedjék, jóllehet ő görög; minthogy pedig voltak alattomban közénk lopódzkodó (júdaista) hamis atyafiak, – akik azért tolakodtak közénk, hogy kikémleljék a Jézus Krisztussal való életközösségünk által bírt szabadságunkat, hogy aztán minket szolgaságba döntsenek; azoknak az atyafiaknak egy pillanatra sem engedelmeskedtünk, éspedig azért nem, hogy az evangéliom igazsága megmaradjon a ti javatokra. …

 3. Sziasztok!
  Segítség kellene Nekem Valamelyikőtöktől, akit Isten irányít.
  Vegye fel valaki a kapcsolatot.
  Üdv. Bálint.

  1. Kedves Bálint!
   Szerintem biztos sokan segítenének neked szívesen, de tudd, hogy Isten ezt közvetlenül is megteszi. Persze “jobban boldogul kettő mint egy”, de Istennel együtt az már eleve nem egy és nem is csak kettő, hanem minden 🙂
   A másik dolog pedig, hogy Isten nem irányít senkit, hanem szeretetben vezet, ha megkéred rá és hagyod Neki.

   1. Publikus ám.
    Megyek bármerre, munkahelyre, utcán semmi mást sem látok, csak szennyet.
    Egyszerűen próbálok a többieknek Istenről beszélni, kinevetnek, kigúnyolnak érte, és nagyon-nagyon nem értenek.
    Van egy szerelmem, aki nem szeret viszont, vonz, de tudom, hogy milyen, mert feltérképeztem. Kívül jó, belül fura, de vonz. Egyszerűen amióta Istent választottam, teljesen egyedül vagyok egy teljesen új közegben. Nem tudom, ti hogy vagytok Vele, de valami itt nagyon nem stimmel. A szeretet, mintha az utóbbi időben eltűnt volna. Lehet belehülyülök… Nézek mindenkire és olyan hamis boldogságokat látok, hogy iszonyodom lassan az emberektől. Én is tettem és teszek rossz dolgokat, de mindenkinek segítenék és senki nem hagyja. Isten fölé helyezik magukat, felfuvalkodottak. Én nem drogoztam, nem ittam, igaz dohányzom, de lassan-lassan eggyé válok a világgal, és valami meggátol, hogy ne legyek olyan, de így magányos vagyok.

    1. Igen ilyen a világ, és miután a szemellenző leesett a fejedről látod is az igazi arcát (vagy inkább pofáját). Azért érzed rosszul magadat, mert már nem ez a világ a hazád. Istenre kell tekinteni, keresni Őt, mert ott van nála az otthonod, meg személyes békéd, viszont Ő nincs itt, tovább kell lépned, és meghívni Őt a szívedbe, kérni a Szent Szellemét az életedbe. Ezt legjobb ha valami jó kis közösségben kéred, valami karizmatikus gyülekezetben (ami nem túl nagy), ahol társakat, barátokat is találhatsz, akik megértenek és el is fogadnak. Egy fenékkel csak egy lovat lehet megülni, ezért kell döntened. Szebben írva: “Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, az mint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek. Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.” (II. Korinthus 6, 14-18)

    2. Bálint!

     Ugyanezt éreztem mikor lehullt a lepel a szememről és megláttam az ördög kiépített világrendszerét!
     Megértelek és azt is hogy magányosnak érzed Magad!Keress egy kisebb csoportot,ahol közösségben lehetsz Velük együtt Istennel,de nagyon körültekintő légy,mert sajna sok gyülekezetben ördögi tanok vannak becsempészve az igazságba,kérd Istent,hogy olyan emberek közé sodorjon akik tényleg igazi Krisztus követők,nem pedig világgal összeházasodott álkeresztények.
     Ezeket a videókat ilyen emberek csinálják és szinte minden este összegyűlnek skypon és együtt imádkoznak,úrvacsoráznak,bibliát olvasnak és beszélgetnek ezekről a dolgokról!
     Ha érdekel:

     https://www.youtube.com/channel/UCuDyvWl5A-MDU7xXAFZ9XUA

     Imádkozom Érted az Atyánkhoz,hogy vezessen Téged és vigyázzon Rád és vigasztalja meg a szíved!

     Isten áldjon!

    3. Jaj ne ! Csak ezt ne ! RHR tévtanító ! Pedig kedvelt időtöltése a tévtanítók leleplezése. Aki a Szent Szellemet egy isteni erőnek tartja, és a karizmatikusokat kivétel nélkül ördögtől megvezetett jezsuita tanítványoknak, oda ne menj Bálint !

    4. Szia Bálint!
     Szerintem sokan találkoznak hasonló érzésekkel, amikor megismerik Jézust. Én például eleinte ilyesfajta frusztrációt éreztem, és bár tudtam, hogy Isten a szeretet és az egész világért meghalt, első körben sokkal türelmetlenebb lettem és hozzád hasonlóan engem is zavart, hogy az emberek mennyire alszanak. Aztán minél jobban megismertem Jézust, és minél inkább felfedeztem, hogy én sem vagyok különb, hiszen Jézus értem is meghalt, és ha én lettem volna az egyetlen ember a világon, ugyanúgy megtette volna, vagyis az én bűneim egymagukban is elegek lettek volna ahhoz, hogy Isten Fiának élete nélkül én ne élhessek, lassan elkezdtem inkább szeretetet és együttérzést érezni. Szerintem jobb, ha az ember legfőképpen arra koncentrál, hogy minél közelebbi kapcsolata legyen Istennel, és ez idővel a másokkal való kapcsolatában is meglátszik. Ráadásul Jézus segítsége nélkül egyetlen embernek sem tudsz úgy utat mutatni, hogy meg is találja Istent, mert az Ő Szelleme nélkül ez nem megy.
     Szóval lehet, hogy a legjobb út az elcsendesedés lenne, az olvasás, elmélkedés. Nekem például még az is segített, ha az utcán sétálva alaposan szemügyre vettem a mellettem elhaladókat és elképzeltem, hogy Jézus tényleg meghalt mindegyikükért. Nem csak úgy elvont módon, hanem tényleg. Meghalt az undok pénztárosért, a hajléktalanért, de még Orbán Viktorért vagy Gyurcsány Ferencért is. Nem semmi. Igaz?

    5. Már látod, hogy nem vagy egyedül! Kisebbségben vagyunk, viszont, ezt el kell fogadni. Türelem és igeolvasás. Ima: őszintén, egyedül, “belső szobában”, vagy kettesben, hármasban (többen is, ha adott, de nem a “szám” számit). És nézzük a jó oldalát: hány szent meg próféta szerette volna élni ezeket a napokat? A Nagy Hitehagyás időszakát? És bármilyen ijesztőnek is tűnik, elmúlik, és minden nappal közelebb kerülünk Jézus visszajöveteléhez. Örök élet! Szeretetben és boldogságban. Nem éri meg? :))

    6. “Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig. ” Péld. 4:18.

   1. RHR-től mindenkit távol tartanál,Arpiel szerint tévtanító…egy tévtanítót az Ördög busásan megjutalmaz,hogy eltéríti Isten Fiától és az Atyától az embereket,ingyen senki nem csinálja ezt,senki nem pazarolná az idejét rá,ha nem kap ellenszolgáltatást érte,RHR-t személyesen ismerem,munkájáért nem kap pénzt,a szabadidejét áldozza fel arra INGYEN,hogy másoknak segítsen és másokon segítsen akár anyagi módon is,nem egyszer voltam ennek is tanúja,annak viszont nem,hogy bárkitől pénzt fogadna el…BEZZEG a KARIZMATIKUS vezetők…micsoda fényűzésben élnek,drága autók,luxus…biztos nem Istentől kapják erre a pénzt,Isten Fia sem Mercedessel járkált…vajon kitől kapják és kik pénzelik ezeket a karizmatikus vezetőket?Kik a tévtanítók?És ez csak az anyagi része,az eretnekségekről amiket tanítanak nem is beszélve…És nem beszélve a fetrengésekről,rángatózásokról,rendetlenségről ,káoszról,ami sok karizmatikus helyen előfordul,Isten a rend és fegyelem Istene és nincs jelen ezeken a helyeken.Ellenben más Szellem jelen van….akire ez mind jellemző,káosz,felforgatás,rendetlenség,kicsapongás,felfokozott érzelem keltés,szellemi paráznaság…

    1. Talán különbséget kellene tenni a karizmatikusság és a karizmániákusság között ! Ezzel a dogok egybemosásával súlyos hibát követ el. Én hallgattam több videójában a “főnök” fickót, aki olyan motyogva beszél, nehezen érthetőenl. Próbáltam vele kommunikálni, de nem lehetett, még a nevét sem árulta el. Ahogy és amit mond a videóiban, az kiábrándító. A macskámat sem bíznám rá, nemhogy emberi lelkek sorsát. Kata, szerinted a Szent Szellemnek van személye ?

    2. Arpiel!

     Kérdezd meg a Teremtő Atyánktól,az EGYETLEN ÉLŐ Istentől,Ő 100% -ban tudja a választ és csak az igazat fogja mondani! 🙂
     De őszintén tárd ki a szíved és úgy várd a válaszát,nem úgy hogy már előre eldöntöd hogy mit akarsz hallani!

    3. Rendben, megkérdezem Őt, azaz a Szent Szellemet, hogy mit mond magáról az Atyáról. 🙂 De szerintem mindenki megtudhatja az Ő igéjéből, hogy így van és mit mond magáról.

 4. Nekem jó a december 25….

  Éjféli misén

  Tisztulj emlékezet,
  töröld le tükrödről
  a ráfagyott homályt –
  gyerekkor tündököl
  a mélyben, s ott csodák
  gyújtanak fényeket.

  Miért szilánkosul,
  mi szép volt: varázs,
  zsenge hit virága?
  Elveszett apanázs
  sóvárgó hiánya
  szívemen átvonul.

  Fényes karácsonyok
  végül megfakulnak.
  Az elme lomtára
  emészti a múltat,
  s a szentelt oltárra
  csak íz, mi rácsorog.

  Fehér ostya íze
  folyik szét nyelvemen,
  s tömjénfüst kuszálgat –
  szaporán felveszem
  ministráns ruhámat
  a nyűtt tarka ingre.

  Az első éjféli
  mise elvarázsolt –
  az édes áhítat
  bennem csupa láz volt,
  ami mindent átitat:
  a lélek fél, s kéri.

  Anyám tekintete
  simogatta hátam.
  A szent liturgia
  szétáradt a házban,
  ajkakon gyúlt ima
  szólt – öröm vitt vele.

  Néztem, ahogy a pap
  szószék magasába
  vitte föl a titkot.
  A szent éjszakára
  egy nagy szem kacsintott
  békét a Hold alatt.

  Talán boldog voltam
  a hideg éjszakában –
  Anyám kezét fogva
  könnyű volt a lábam.
  Az élet két foglya
  kegyekbe omoltan…

  2017.11.21. Cs.T.

  1. Kedves Csorba Úr ! Én antikatolicista létemre is köszönöm, nagyon tetszett. Ez már szépirodalom ! Remélem ki is fogja adni valami kötet formájába ezeket a verseket. Isten áldja meg !

 5. Kedves Testvéreim! Szerintem a KARÁCSONY lényege a tényen, vagyis az esemény emberi szavakban nagyon nehezen kifejezhető lehetősége miatt, csak hebegve-habogva tudjuk megközelíteni, de vonjuk le a következtetést: az őskeresztények számára a “pontos dátum”, vagyis időpont rögzítése, és egyházi áthagyományozása nem volt fontos mert még meg tudták ragadni, HINNI és befogadni a LÉNYEGET. Vagyis azt, hogy a Mindenható, a Teremtő, az EGYETLEN IGAZ ISTEN, Aki az egész látható és láthatatlan világegyetemet a semmiből TEREMTETTE beváltotta “választott népének tett igéretét” azzal, hogy elküldte a MESSIÁST, EMMÁNUELT, a Földre. Mégpedig emberi alakban, teljesen azonosulva velünk. Szent János Apostol Evangéliumában tömören kijelenti: S az IGE TESTTÉ lett, és közöttünk élt! Láttuk dicsőségét, az ATYA Egyszülöttének dicsőségét, Akit Kegyelem és Igazság tölt be!
  Tehát a karácsony azt jelenti lélekben LEBORULO a Kisded Jézus elé, és hodolok Neki. Kifejezem hálámat, köszönetemet, imádásomat, és átadom személyes ajándékomat, vagyis mindenemet, amit eddig magaménak véltem, tartottam, visszaadom neki, hogy Ő legyen az ÚR, és megkérem segítsen, hogy teljesen és örökre az Övé lehessek, mert csak egyedül Ő az ÚT, IGAZSÁG és ÉLET!
  Most az adventi időben benső nagytakarítással készülök, hogy minden “kacatot” – BŰNT – amelyet lelkenbe találok egy nagyon komoly SZENTGYÓNÁSSAL lábai elé helyezzek, hogy a megszentelő kegyelem hófehér ruhályában öltöztethesse lelkemet az “Egyház szolgálata által”, és így méltó hajlékot találjon karácsonykor szívemben, amikor “szentáldozáshoz” járulok.

  1. “Tehát a karácsony azt jelenti lélekben LEBORULO a Kisded Jézus elé, és hodolok Neki. Kifejezem hálámat, köszönetemet, imádásomat,” Nagyon jól megfogtad a lényeget, hogy miért bálványimádás a karácsony. Mert az egy tehetelen kisded imádása az örökkévaló és mindenható Isten helyett. A sátán csak tehetelenül szeretné Jézust látni. Vagy a kereszten vagy kisdedként.

   1. A sátán tehetetlenül látja Jézust a kereszten? és kisdedként?

    A legnagyobb TETTET vitte véghez Jézus a kereszten, melyen sátán LEGYŐZETETT ! ennek örülne ? nagyon nem … a MEGTESTESÜLÉSBEN sem gyenge hanem PÉLDA minekünk: “erőm gyengeségemben van” mondja Pál apostol!

    Számunkra pedig CSODA hogy Isten emberré lett, kiszolgáltatottá ! Ezzel nem lehet betelni, akár karácsony, akár bármely ünnep- vagy hétköznap !

    Néztem, ahogy passzoltátok egymásnak a labdát, egyre sötétebb képet mutatva, már ég királynője is bejött … NEM JÓ TANÁCSADÓ A GYŰLÖLET ! Arpiel még arról írt, hogy ilyenkor KÖNNYEBB Jézusról beszélni. Én meg úgy veszem, hogy akár tudják, akár nem, JÉZUSRÓL szól ! A szeretetet nem lehet anélkül emlegetni, hogy ne lenne igaz az, hogy a szeretet nem valami hanem Valaki 🙂

    1. “A sátán tehetetlenül látja Jézust a kereszten? és kisdedként?” Nem ezt írtam. Jó lenne, ha figyelmesebben olvasnál. Azt írtam, hogy úgy szeretné látni.

     “már ég királynője is bejött … “Hova, kedves Éva?
     “NEM JÓ TANÁCSADÓ A GYŰLÖLET !” De nem ám! De hogy jön ez ide?

   2. Hogy lenne bálványimádás, kedves Edua imádni a kis Jézust – elgondolni, hogy VOLT kicsi és tehetetlen, anyjára szoruló mint minden csecsemő: ez csodálatos ! Jézus a betlehemi barlangban is Isten – léte pedig örök, ezért “visszamehetünk” gondolatban az üdvtörténetünk idejére, a születéshez ! Imádni Istent a kisded Fiúban …

    elvakulttá tesz titeket – sajnos – a gyűlölködés … Ez pont olyan, mint akik tiltják a névnap- szülinap stb. ünnepeket, és BÁRMIKOR örömet lehet szerezni a családtagoknak egymásnak, csak VIGYÁZNI KELL, akkor ne!

    Így óvakodtok attól, hogy ezekben a napokban Isten irgalmát ünnepeljétek ? Várjátok eljövetelét ?

    Emlékezünk, hogy népe várta a Messiást https://www.youtube.com/watch?v=E81ETlM72bg
    ahogy mi is a második Eljövetelt (ez is az adventi időszak témája).

    1. Kedves Éva, miért veszed (sorozatosan) személyes támadásnak azt amit nem is neked írok? Nincs nyugalmad? Esetleg a saját lelkiismereted ellenére teszel valamit, és nincs békességed?
     Úgy véded a katolikus vallást, mintha te alapítottad volna. Talán Konstantin leszármazottja vagy, ezért érzed annyira sajátodnak?

     “elvakulttá tesz titeket – sajnos – a gyűlölködés … ” Azéert ezt szeretném, ha jobban kifejtenéd. Mit nem látunk jól, és kit/mit gyűlölünk? Ja, és kik vagyok én, így többes számban?

 6. A Biblia alapján Jézus decemberi téli születése lehetetlen, és ezzel tisztában voltak az őskeresztények is.
  1. “És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. Ez az összeírás először akkor történt, mikor Siriában Czirénius volt a helytartó. Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak, kiki a maga városába. Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába,a Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt; Hogy beirattassék Máriával, a ki néki jegyeztetett feleségül, és várandós vala. És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai. És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogy nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, a kik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett.”
  A nyájakat áprilistól októberig/hesvan hónapig tartották csak a szabadban, még a hűvös, csapadékos hónapok előtt beterelték őket.(Maimonides,Misn. Betza 5/7) Izraelben is tél van decemberben gyakran fagyokkal, de mindenképpen 5 °C alatti hőmérséklettel, viharos széllel, szakadó esővel. A téli hónapokban az időjárás miatt az utazás rendkívül nehéz volt. (ma sem egy élmény) Nem véletlenül mondta Jézus, hogy “Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen.” Ezsdrás is ilyen decemberi időjárásról tudósít:”Összegyűlének azért Júdának és Benjáminnak minden férfiai harmadnapra Jeruzsálembe a kilenczedik hóban (kiszlév, november-december), e hó huszadik napján, és leüle az egész nép az Isten házának piaczán, aggódván e dolog és az esőzések miatt….De e nép igen sok és az esős idő miatt kivül nem állhatunk” Augusztus császár se lehetett annyira őrült, hogy ilyenkorra időzítse a népszámlálást. Egyszerűen kivitelezhetetlen lett volna. Egy ilyen eseményre a mezőgazdasági munkák bevégzése utáni, de még a tél kezdete előtti időszak a legalkalmasabb. Ami nagyjából egybeesik a sátoros üneppel (tisri hónap). Ez magyarázatot adhat arra nézve is, hogy miért volt akkora teltház egy ilyen kis városban, amire egy népszámlálás nem ad okot. Josephus szerint Jeruzsalemnek kb.120.000 lakosa volt, ami az ünnepek alkalmával a 2 miliót is elérte. Bethlehem csak kb. 8km-re van Jeruzsalemtől, és miután Jeruzsálemben betelt az utolsó hely is, a szomszédos városokban szálltak meg akik az ünnepre jöttek.

  2.Jézus evilági szolgálata 3 ½ évig tartott, amit harminc évesen kezdett el.(Lk.3.23) Nissán hónap 14. napján feszítették keresztre (Johannes 19:31, 3. Mose 23:5), ha innen fél évet visszaszámlálunk, Tisri hónaphoz jutunk.

  3.”Heródesnek, a Júdea királyának idejében vala egy Zakariás nevű pap az Abia rendjéből;….Lőn pedig, hogy mikor ő rendjének sorában papi szolgálatot végzett az Isten előtt, A papi tiszt szokása szerint reá jutott a sor ….És lőn, hogy mikor leteltek az ő szolgálatának napjai, elméne haza.E napok után pedig fogada méhében Erzsébet az ő felesége”
  A 8. szolgálati idő volt Abijáé (1Krón 24,10), a szolgálati rend Nissan hónappal kezdődött. Abija szolgálati ideje után pünkösd ünnepe következetésés mivel a három fő ünnepnél mind a 24 papnak szolgálatban kellett lennie, így csak ez után mehetett haza. Tehát Keresztelő János Sivan hónapban fogant, Jézus pedig hat hónappal később Kislev hónapban. Kilenc hónappal késóbb a Tisri hónapban született, ami pont a sátrak ünnepe. A sátrak ünnepe azt szimbólizálja többek között, hogy Isten az emberekkel lakik.
  “És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk” (Jn 1,14 )
  “Azon a napon felemelem a Dávid leomlott sátorát, és kijavítom repedezéseit, és felemelem omladékait, és megépítem azt, mint volt hajdanán.”(Ám.9.11)
  “Ezek után megtérek és felépítem a Dávidnak leomlott sátorát; és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállatom azt”Csel 15,16
  ————————————————————————————————————————
  Igaz, hogy Aurelian császár nevezte ki 273-ban a babilóniai Bélt Sol invictus (legyőzhetetlen Nap) néven birodalmi istennek, de Julius császár már ie. 46-ban bejelölte a születésnapját (dec.25-ét) a Juliánusz naptárban.
  A Nikeai zsinatig még csak a húsvétot sem tartották a keresztények, nemhogy a karácsonyt,itt 325-ben lettek elválasztva a keresztény ünnepek a zs.dókétól, ekkor került Jézus feltámadásának ünnepe húsvétra peszahról.
  A legyőzhetetlen Nap ünnepére először 354-ben helyezte Róma püspöke a Megváltó születésnapját, ami óriási felháborodást váltott ki Origenes, Arnobius, Clemens Alexander, Epiphanius és a többi hívő részéről.(New Catholic Encyclopedia 1967, III, 656.o)
  A katolikus enciklopédia azt írja, hogy a karácsony nem tartozott a keresztény ünnepek közé az első kétszáz évben (The Catholic Encyclopedia,3.724.o.Art.: Christmas)
  Krüzosztomosz, Jézus bátor bizonyságtevője és vértanúja ezt írta 380-ban: „Még tíz éves sincs, hogy megismertük ezt a napot (karácsonyt).”
  Később is csak nyugaton terjedt el, ami miatt a mezopotámiai keresztények nyugati testvéreiket bálványimádással és napimádattal vádolták.
  A karácsonyi ajándékozást a keresztények a pogány saturnalia ünnepkörből vették át, amit Tertullian egyértelműen ki is fejezett.(Bibliotheca Sacra,12.153–155) A karácsonyfa, és atöbbi karácsonyi szokás pogány gyökereit, most inkább nem részletezem.
  Az összes pogány napistennek (pl.Osiris, Mithrász, Horus, Herkules, Bacchus, Adonis, Jupiter, Tammuz) a születésnapi ünnepét a téli napfordulókor tartották.
  Ugyananaz az ember (Konstantin) kötötte össze Jézus születését a karácsonnyal, aki húsvétra tette a halálát és feltámadását, megváltoztatta az időszámítást, kanonizálta a Bibliát, eretnekként üldözte az igaz keresztényeket, vérfürdőt rendezett „megtérése“ után, megölette fiát és feleségét.
  ———————————————————————————————————————————-
  A világ, aki gyűlöli Jézust rajong a karácsonyért. A karácsonyt ünneplik az ateisták, kommunisták,ha kersztény ünnepnek tartanák, elvetnék, mert szégyelnék, hogy kereszténynek tartják őket miatta. Jézus halálát és a pünkösdöt miért nem ünneplik?

  1. “Ugyananaz az ember (Konstantin) kötötte össze Jézus születését a karácsonnyal, aki húsvétra tette a halálát és feltámadását, megváltoztatta az időszámítást, kanonizálta a Bibliát, eretnekként üldözte az igaz keresztényeket, vérfürdőt rendezett „megtérése“ után, megölette fiát és feleségét.”

   Mit szerettél volna ezzel mondani , Edua?

   1. Konstantin sohasem tért meg/lett keresztény, csak felismerte, hogy hatalma megszilárdítása és kiterjesztése érdekében szükséges, hogy megszerezze a keresztények támogatását . Mivel egy részükkel sikerült elhitetnie, hogy istent váltott, (másokat meg a kiváltságokkal, adományokkal vett meg) így keresztény császárként automatikusan a vezérük, irányítójuk, legfelsőbb papjuk(pápájuk) lett. Azonnal levezette az első keresztes hadjáratot és gyorsan elkezde összemosni a saját vallását a Bal-Mithrász kultuszt a kereszténységgel, hiszen tvábbra is megmaradt a Mithrász kultusz főpapjának. Az új vallását katolikusnak nevezte és azokat a keresztényeket akik valóban Jézus követői voltak és nem hódoltak be az álruhába bújtatott Mithrász-Bál kultusznak (vagyis most már egyháznak) eretnekeknek nevezte és üldözte, vagyonukat elkobozta, írataikat elégette. Ettől kezdve az a vallás lett kerszténynek nevezve, amiben több a mithrász kultuszból származó gyakorlat, tanítás, mint Jézustól származó. (Pl. rózsafüzér, keresztvetés, szent szív, utolsó kenet, templom, papok, hierarchia, oltár, tömjénezés/füstölés, halottakért imádkozás, a keresztség nem evangéliumi formája, víz általi újjászületés, vértelen áldozat(mise), nők eltiltása, cölibátus, égő gyertya, szerzetes-apácarendek, Ég királynőjének a tisztelete, „szentek” feje körül glória ábrázolása, gyónás, közbenjárók, stb.)
    Konstantin előtt nem vettek be a kersztények maguk közé olyat, aki nem tette le a fegyvert (nem hagyott fel a katonáskodással), konstantin elrendelte, hogy zárjanak ki mindenkit, aki a fegyvert leteszi és nem akar harcolni. Úgyszintén azokat is akik nem akartak állatot ölni és húst enni.
    A babiloni misztériumok jelképe egy aranypohár volt. XII Leo pápa 1825-ben egy érmét veretett, aminek egyik oldalán ő van a másikon egy ülő asszony, aki egyik kezében egy keresztet tart, a másikban egy poharat, ezzel a felirattal: ”sedet super universum (ülőszéke az egész világ/universum)

    Azt szerettem volna mondani, hogy a karácsony is egy része ennek a Mithrászkultusznak, a fenyőfával, ajándékozással, lakomával, süteményekkel, Mikulással (Odin) és a dátummal együtt, amit Konstantinnak köszönhetünk.
    „A legtöbb ismert karácsonyi szokás, amely elterjedt Európában, a mai vagy korábbi időkben nem keresztényi, hanem pogány eredetű. Ezeket az egyház magáévá tette és használatukat szentesítette. A legtöbb vidám karácsonyi szokás mintája a rómaiak szaturnália ünnepében található” (Ecyclopœdia of Religion and Ethics, 1911, Edingburg. Kiadta James Hasting, III. kötet, 608-609. o.).

    Ami engem a legjobban meglep az a katolikusok őszintesége.
    „A december 25-i dátum nem Krisztus születésének, hanem a Natalis Solis Invicti ünnepségének, a napfordulón tartott római napünnepnek az időpontja”. (New Catholic Encyclopedia.)

    ég királynője (lat. regina coeli): 1. az akkádok →Istár istennője, az ég istenének Anunak szolgálója, majd felesége; a szépség, a szerelem és a termékenység ajándékozója. – 2. A Szentírásban Aquila, Szümmakhosz, Theodotion fordításai és a Vg szerint Jer 7,18: és 44,17-19.25: az ~ről van szó. Jer 44: a LXX is ~t olvas. Az ~nek tisztelete Manassze idején (Kr. e. 687-642) Júdeában annyira elterjedt, hogy Jozija (640-609) sem tudta kiirtani. Az ~t főleg az asszonyok tisztelték tömjén, sütemények és italfélék föláldozásával (Jer 7,18; 44,17). A föláldozott süteménynek vsz. csillag formája volt (vö. 44,19). Jeruzsálem pusztulásában a nép az ~ tiszteletéért kapott büntetést látta (Jer 44,15). – 3. A →Boldogságos Szűz Mária megszólítása.

    füstölő: A lit-ban →tömjénezésre használják. – Álló v. falra függesztett ~ről Nagy Konstantin óta vannak adatok. A hordozható ~t 400 k. kezdték használni. –
    „A gyónás a IV. század óta vált általános gyakorlattá” (The Catholic Encyclopedia 58. o.)

    1. Vagyis azt mondod Edua, hogy egy megtéretlen -e világi- ember alapította a jelenlegi keresztény egyházat? Aki történetesen az akkori világ leghatalmasabb földi uralkodója volt? ( Ki is mondta a kanonizált biblia szerint, hogy neki adatott minden hatalom, és annak adja, akinek akarja?) Egy olyan látomás alapján, amely honnan jöttéről nem sok kétség merülhet fel? ( Hiszen, ha Istentől lett volna,az bűnbánattal és megtéréssel párosúlt volna – mint pl Pálnál – , vagy elvetéssel…) És hogy azután ő döntött arról, hogy mi az igaz hít, és mi a hamis? Meg azt is mondod, hogy ettől kezdve elkezdte kiírtani azokat ( az ismeretükkel, írásaikkal együtt) , akik nem követték őt, és az ő tanításait , amely beszédeket azok az írások tartalmaznak, amelyeket az ő útmutatása szerint kanonizáltak? Az igazi keresztényeket, akiket nem tudott félrevezetni a beszédekkel, amiket kapott? Akik a jézusi tanításhoz ragaszkodtak, és nem követték és nem ímádták őt? Harcolt a szentek ellen és legyőzte őket…? És elhítette az egész világot ama beszédekkel, jelekkel és csodákkal? És onnantól már az egész világ ezeket a beszédeket, illetve ezt az egyházat követi? Akinek adatott hatalom minden nemzettségen, nyelven és népen?

    2. Edua!

     Teljesen egyetértek Veled mindenben!
     Te vetted a fáradtságot és utánanéztél ezeknek a dolgokban én is utána néztem ugyanerre jutottam,mindenki nézzen utána részletesen hogy mi történt azután nem lesz kétséges,hogy ez így van!
     Az írásban Isten is leleplezi a karácsonyt:

     Jer 7,18
     A fiak fát szedegetnek, az atyák gyujtják a tüzet, az asszonyok pedig dagasztanak, hogy az ég királynőjének béleseket készítsenek, és az idegen isteneknek italáldozatokkal áldoznak, hogy engem felingereljenek.

     Jeremiás 10,2 Ezt mondja az Úr: A [3 Móz. 18,3.4.] pogányok útját el ne tanuljátok, és az égi jelektől ne féljetek, mert a pogányok félnek azoktól!

     10,3 Mert a népek bálványai csupa hiábavalóság, hiszen az erdő [Ésa. 40,19.20.41,24. Hós. 4,12.] fájából vágják azt; ács-mester kezei készítik bárddal.

     10,4 Ezüsttel és aranynyal megékesíti azt, szegekkel és pőrölyökkel megerősítik, hogy le ne essék.

    3. Ida, ezek nagyon merész és provokatív kérdések. Nem félsz, hogy máglyán végzed ? Vigyázz ki ne derüljön az igazság….:-)

    4. Az egész világ a fenevadat követi Árpi ( a kanonizált bibliai szöveg szerint), és azok közül mind meg van győződve róla, hogy Istent követi… Mert “Isten” adja a szívükbe, hogy higyjenek neki, és az elhitetésének… ( a kanonizált bibliai szöveg szerint…) A többi “máglyán” végezte…
     De, a kérdéseim magától értetődők, ha egyszer már tudjuk azt, hogy ki, mi mindent és miért? Nem kell megállni a gondolkodásban a karácsonynál, vagy a szentek tiszteleténél, vagy egyéb szokásoknál, főleg, ha tudjuk, hogy a fent említett dolog is előre lett jelezve… Sőt, még ott se kell megállnunk, ha ezekre választ adunk/kapunk….

    5. Igen Ida, de én inkább azt mondanám, hogy nem az akkori világ leghatalmasabb földi uralkodója volt, hanem lett, pont ezáltal. A látomása előtt a háború istenét (Mars) és a napistent (Sol invictus) hívta segítségül, hogy biztosítsák számára a győzelmet. Jézus egyébként sem segít senkit 100000 eber lemészárlásában.
     Nem egészen ő dönrötte el, hogy mi az igaz hit és mi a hamis, mert ő se hitte (mint Arius) Jézus istenségét, csak emberként ismerte el, élete végén(halálos ágyán) az ariánus Nikomédiai Eusebius keresztelte meg. Nem csak ő volt ariánus, hanem az őt követő II. Constantinus, illetve Valens is. Mégis a Niceai zsinat a Jézus istenségét hirdetők győzelmével zárult, mivel ők jelentős többségben voltak. Szerintem Konstantint a hitviták nem annyira érdekelték, sem az, hogy ki miben hisz, sokkal inkább az, hogy a keresztények hűségesen szolgálják, (fegyverrel is) az általa diktált renddel, szertartásokkal, és a híveket a feltétlen engedelmességre és a babiloni misztériumra tanítsák. A kanonizálásnál is inkább csak összegyűjtötték az iratokat. Ha a nekik megfelelő formában lettek volna az evangéliumok, akkor később nem adnak megbízást Hieronymusnak ezeknek az átírására. Ő azt írta válaszlevelében Damasusnak (A Kármel-hegyi -babiloni vallású -Kollégium befolyására-amit eredetileg Jézabel papjai alapítottak-választották Damasust Róma püspökének), hogy : ” Te arra kányszerítesz engem, hogy egy új műt alkossak a régiből, azok után, hogy ezek már régóta elterjedtek az egész világon…..találtatna-e ezek után csak egy is, tanult vagy tanulatlan, aki miután kezébe veszi ezt a kötetet (az evangéliumok átdolgozását) és megállapítja, hogy az amit itt olvas nem egyezik minden ízében azzal, amit már bevett, nem nevezne engem hamisítónak és vallási bűnözőnek, mert meg volt a buzgóságom a régi könyvek hozzáadásához, módosításához vagy javításához? Én most az új szövetségről beszélek …Máté, Márk, Lukács , János…”
     Igen az igaz keresztények nem akartak kiegyezni az állammal és egy katonai-politikai vezető, babiloni főpap főnöksége alá tartozni Jézus helyett. Azoknak a kersztényeknek a hitükkel már eleve gond lehetett, akik Konstantint befogadták maguk közé (fölé).
     “Meg azt is mondod, hogy ettől kezdve elkezdte kiírtani azokat ( az ismeretükkel, írásaikkal együtt) , akik nem követték őt, és az ő tanításait , amely beszédeket azok az írások tartalmaznak, amelyeket az ő útmutatása szerint kanonizáltak? ” Inkább azokat akik távoltartották magukat az ő keverék egyházától. ”
     A többi ‘kérdéseddel’ egyetértek.

    6. “Igen Ida, de én inkább azt mondanám, hogy nem az akkori világ leghatalmasabb földi uralkodója volt, hanem lett, pont ezáltal. ”

     Valójában ő volt az akkori világ leghatalmasabb uralkodója enélkül is, de ezzel a lépésével ő – a dánieli negyedik állat, a “sárkány birodalom” uralkodója – egy olyan új hatalmat hozott létre, amely azután rajta is túlnőtt…
     Jel. 13,1
     És láték egy fenevadat feljőni a tengerből, a melynek hét feje és tíz szarva vala, és az ő szarvain tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak neve.
     Jel.11,7 Dán.7,7
     Jel. 13,2 És e fenevad, a melyet láték, hasonló vala a párduczhoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyiszékét, és nagy hatalmat.

     “Nem egészen ő dönrötte el, hogy mi az igaz hit és mi a hamis, mert ő se hitte (mint Arius) Jézus istenségét, csak emberként ismerte el, élete végén(halálos ágyán) az ariánus Nikomédiai Eusebius keresztelte meg. ”

     Valójában ő döntött róla, hogy akkor a zsidók Istene legyen Jézus Atyja. Mert még erről se tudtak az akkori hívők megegyezni. Egyik részük nem őt ismerte Jézus Atyjának lenni…. ( Én is sok mindent átolvastam, de most már nem tudom neked a pontos helyet megjelölni. De, bizonyára találkozni fogsz vele te is, ha tovább kutakodsz…) És ezután történt a megbízás az írások összeigazítására…..

     ” Mégis a Niceai zsinat a Jézus istenségét hirdetők győzelmével zárult, mivel ők jelentős többségben voltak.”

     Konstantín döntött, mert emezek nem általlottak a másik félnek támadni. Volt olyan is, akit kidobtak az ablakon a “vita” hevében. Ekkor döntötte el, hogy na akkor mi legyen. És, gondolom a zsidók kedvében is akart járni …

     ” Szerintem Konstantint a hitviták nem annyira érdekelték, sem az, hogy ki miben hisz, …”
     Szerintem se, de nem is kellett neki ezzel foglalkoznia, hiszen hatalmi szóval simán ő döntött…

     “A kanonizálásnál is inkább csak összegyűjtötték az iratokat. Ha a nekik megfelelő formában lettek volna az evangéliumok, akkor később nem adnak megbízást Hieronymusnak ezeknek az átírására.”

     Igen, erről beszélek, hogy abban az esetben, ha így lettek volna megírva az “újszövetségi” könyvek eredetileg is, mint most, akkor nem kellett volna azokat átírni. Hiszen a mostani átírt/meghamisított írások egyértelműen kijelentik, hogy ki Jézus Atyja, és ki maga Jézus, és a többi “tudnivalót”. És akkor nem lett/lehetett volna soha semmi vita akkor, hiszen oda van írva egyértelműen…!

     ” Ő azt írta válaszlevelében Damasusnak (A Kármel-hegyi -babiloni vallású -Kollégium befolyására-amit eredetileg Jézabel papjai alapítottak-választották Damasust Róma püspökének), hogy : ” Te arra kányszerítesz engem, hogy egy új műt alkossak a régiből, azok után, hogy ezek már régóta elterjedtek az egész világon…..találtatna-e ezek után csak egy is, tanult vagy tanulatlan, aki miután kezébe veszi ezt a kötetet (az evangéliumok átdolgozását) és megállapítja, hogy az amit itt olvas nem egyezik minden ízében azzal, amit már bevett, nem nevezne engem hamisítónak és vallási bűnözőnek, mert meg volt a buzgóságom a régi könyvek hozzáadásához, módosításához vagy javításához? ”

     Igen. Az “ószevetségi” könyveket pedig még az “újszövetségiek” után kanonizálták…. Amikor már “kész” voltak az evangéliumok, az apostoli könyvek, stb….( Hozzáadva, módosítva, vagy javítva…! A megrendelő igénye szerint!) Hogy biztosan egyezzenek. Amazokkal meg már nem sokáig kellett gondolni, akik bűnözőnek és hamisítónak nevezhették Hieronymust – mert még ismerték a valódi evangéliumokat -, hiszen azokat módszeresen kiírtották emezek….

     “Igen az igaz keresztények nem akartak kiegyezni az állammal és egy katonai-politikai vezető, babiloni főpap főnöksége alá tartozni Jézus helyett. Azoknak a kersztényeknek a hitükkel már eleve gond lehetett, akik Konstantint befogadták maguk közé (fölé).”

     Valószínüleg nemcsak a hitükkel, hanem a tanításukkal is. ( Péter a kanonizált biblia szerint , már több mint 300 évvel előtte megprófétálta, hogy lesznek férfiak, akik veszedelmes eretnekségeket fognak az általuk hírdetett tanba csempészni, és sokan fogják azok tévelygéseit követni… Ők voltak azok, akik győztek…! Mi viszont már csak a tan átírt, módosított, “javított” változatát ismerjük, ahogy itt ídézted is Hieronymust… )

     “Meg azt is mondod, hogy ettől kezdve elkezdte kiírtani azokat ( az ismeretükkel, írásaikkal együtt) , akik nem követték őt, és az ő tanításait , amely beszédeket azok az írások tartalmaznak, amelyeket az ő útmutatása szerint kanonizáltak? ” Inkább azokat akik távoltartották magukat az ő keverék egyházától. ”

     De, végülis éppen most ídézted Hieronymust, aki megkapta a megbízást a “szentírás” megfelelő tartalomra való átírására. Tehát nemcsak a “keverék egyház” volt a problémájuk, hanem maga a meghamisított tan is. ( És most a keresztények híte ezen írás kijelentésein nyugszik a “Szent Lélek” kijelentésében!!!!!) Valójában biztos vagyok benne, hogy ők azonnal értették és felismerték a jelenések könyvebéli sárkánnyal kapcsolatos prófécia megvalósulásának a tényét.. A többiek viszont nem. Akkor az is kérdés, hogy miért nem, ha bennük is a Szent Lélek munkálkodott? Vagy esetleg igaz az a páli beszéd, hogy “más evangélium, más Jézus, más Szellem…”?

     “A többi ‘kérdéseddel’ egyetértek.”

     Valójában nem választ vártam, hanem csak az ezeken való elgondolkodás elindítását reméltem… Nem kell megragadni csak a “karácsony és egyéb ünnepek” származásának a kiderítésénél…. Főleg, ha már bizonyítékot is találtunk a tan átírására, meghamisítására, hozzáadására. Ha, pedig már ezekre megkaptuk a választ, akkor ezeknél a válaszoknál se kell megragadni… Mert nincsen oly titok, ami ki ne jelentetnék a keresőknek…
     Szóval továbbra is kérdés az is, hogy mit tanítottak azok a keresztények, akik még a nem átírt, hozzáadott és meghamisított jézusi tanításokat ismerték, és akiket emezek kiírtottak? Mert úgye most mindenki – az egész világ- a “sárkány” tanítását követi… ( Mármint a kanonizált biblia szerint…)

    7. Kemény ez a diskurzus, kedves Ida és Edua ! Csak ülök és ámulok. Jézus igéi maradnak az utolsó szalmaszálak, amelyek el nem szakadhatnak….

    8. Szia Arpiel!
     Lehet, hogy Idának még annyi se, de aggodalomra semmi ok, hiszen ha neki elveszik, másnak nem kell, hogy elvesszen, illetve bármikor újra meglelheti. Te is tudod, hogy ez nem újkeletű vonal. Talán azért furcsább, mert olyasvalakivel történik, akit ismersz, mégha virtuálisan is. Amúgy ez egy döntés volt Ida részéről, semmi több.

    9. Az én válaszomat is betehetnéd Árpinak Thea! Azt pedig, hogy “ez csak egy döntés volt részemről, semmi több”, nem áll módodban megítélni. Sajnos.

    10. Kedves Ida,
     “Valójában ő döntött róla, hogy akkor a zsidók Istene legyen Jézus Atyja. Mert még erről se tudtak az akkori hívők megegyezni. Egyik részük nem őt ismerte Jézus Atyjának lenni….És, gondolom a zsidók kedvében is akart járni … ” Konstantin napisten imádó volt, az ő istene Sol invictus volt, és nem akart a zs.dók kedvében járni, mert erősen zs.dógyűlölő volt. Ezt mondta:”Ne legyen hát semmi közös bennünk a megvetendő zsidó csőcselékkel” Egyébként is hogyan járhatott volna ezzel a kedvükben, hiszen ők maguk nem ismerték el Jézust az ő Istenük fiaként. A saját kedvében akart járni. Nem a zs.dók vallásával akarta összemosni a kereszténységet, hanem a sajátjával.Ezért is volt gyakorlat még sok évszázaddal később is, hogy a hívek templombamenet hajlongtak a feljövő nap előtt. Meg elég sok ének, stb. maradt fenn az egyházakban ami Jézust a nappal azonosítja. És még annál is több gyakorlat, tanítás, ami a napimádó kultuszból származik. Jézus születésének, halálának ünnepét sem a zs.dók ünnepére, hanem a napisten ünnepére tette.
     “Egyik részük nem őt ismerte Jézus Atyjának lenni….” Valószínűleg római, görög, stb. létükre fogalmuk se volt róla, hogy ki a zs.dók Istene.

     “Igen, erről beszélek, hogy abban az esetben, ha így lettek volna megírva az “újszövetségi” könyvek eredetileg is, mint most, akkor nem kellett volna azokat átírni. Hiszen a mostani átírt/meghamisított írások egyértelműen kijelentik, hogy ki Jézus Atyja, és ki maga Jézus, és a többi “tudnivalót”. És akkor nem lett/lehetett volna soha semmi vita akkor, hiszen oda van írva egyértelműen…!”
     Én pedig ezt pont azzal kapcsolatosan idéztem, hogy az evangéliumokat már nem nagyon lehetett átírni.
     “Amazokkal meg már nem sokáig kellett gondolni, akik bűnözőnek és hamisítónak nevezhették Hieronymust – mert még ismerték a valódi evangéliumokat -, hiszen azokat módszeresen kiírtották emezek….” Nem sikerült teljesen kiírtaniuk őket, még ezer évvel később is éltek a környező országokban. Az eredeti héber nyelven írt Máté evangéliuma, meg ott van a cesareai könyvtárban. A zs.dók az irataikat nem hiszem, hogy csak úgy kiszolgáltatták volna az ellenségnek.

     “Igen. Az “ószevetségi” könyveket pedig még az “újszövetségiek” után kanonizálták…. Amikor már “kész” voltak az evangéliumok, az apostoli könyvek, stb….( Hozzáadva, módosítva, vagy javítva…! A megrendelő igénye szerint!) Hogy biztosan egyezzenek.”
     Szerintem ezt öszzetévesztetted a Talmuddal. A törvény (mózesi könyvek) és a Próféták már Jézus idejében “kanonizálva” volt. (sőt ie.400.körül) Igaz a többi könyv még nem.

     “Mi viszont már csak a tan átírt, módosított, “javított” változatát ismerjük, ahogy itt ídézted is Hieronymust…” Jézus azt mondta, hogy aki ismeri, megtartja az Ő beszédét annak van örök élete. Sőt azt is mondta, hogy a beszéd amelyet szólt az fogja kárhoztatni azokat az utolsó napon, akik nem vették azt be. Elég nagy igazságtalanság lenne, ha a beszédét, amitől az örök élet és kárhozat függ nem tartotta volna meg. De magtartotta.

     Gondolkoztál-e már azon, hogy Jézus miért pont zsidónak született?

    11. Akkor viszont semmi gond ha így van, kedves Edua. Akkor nem értem, hogy mi valójában a problémád a páli levelekkel, vagy pl a karácsony ünneplésével, vagy egyéb keresztény szokásokkal. A kanonizált biblia azt írja, hogy szabadság van a hívők részére, mind napokat tartani, mind nem tartani. Szabadság van enni és nem enni, sőt, stb-re is. Sőt az is írja, hogy minden szabad nekem, ha nem is minden használ. Megazután azt is, hogy aki Krisztus szolgáját elítéli ilyen dolgokért, az maga a bűnös. Az egy ezred rangú kérdés, hogy X nap éppen valamilyen pogány/nem zsidó ünnepnapra esik, hiszen nincs is olyan napja az évnek, amely ne éppen valamilyen vallás ünnepnapja legyen. Szóval, ha a keresztény ünnepelni akarja Jézus születésnapját, akkor ünnepelheti. Ha dec. 25-én akarja ünnepelni Jézus születésnapját, akkor szabad rá, hogy akkor ünnepelje. Akár tetszik az a másik kereszténynek, akár nem. És az a keresztény akkor, azon a napon azt ünnepli, és nem érdekli, hogy más vallások hívei akkor mit ünnepelnek. Sőt, a keresztény arra is szabad, hogy pl egy másik napról meg azt mondja, hogy ekkor meg ezt ünneplem… Pl, Péter-Pál napja, Boldogságos Szűz Mária napja, …stb. És, ha neked nem tetszik, akkor te ne ünnepeld. Ha pedig te máskor mást ünnepelsz, és én nem akarok akkor ünnepelni, akkor nem ünneplek. Ennyi.

     Ha pedig mind az evangéliumok, mind minden már kész volt ebben a formában, ahogy most ismerjük és csak kanonizálni kellett, akkor mi a problémád Konstantínnal, és mi értelme volt Hieronymus aggodalmának a megbízással kapcsolatban? Ídéztél tőle egy levelet, amelyben arról aggodalmaskodik, hogy új mű létrehozására kapott megbízást, és ez neki nem annyira tetszik. ( És éppen az evangéliumokat tetted zárójelbe, hogy azokról beszélsz, és hogy ez a megbízás azokat érintette…) Most meg azt mondod, hogy valójában ez meg se történt, hiszen minden így volt megírva már a kezdetektől fogva. Akkor meg fogadd el. Fogadd el Pál leveleit is, és az összes többit is, mert azok bizony nem mondanak ellen az evangéliumoknak, Jézus szavainak, és az ószövetségnek se. Hidd el, mindkettőt jól ismerem , és tudom, hogy mit beszélek. Szóval, ha nem az írásokkal van a gond, akkor veled…
     A róm kat egyháznak összes ceremóniája, ünnepnapja, szokása a bibliából levezethető. Igaz, kell egy kicsit gondolkodni rajtuk, de azért összejön. Főleg, ha veszed az általam hívatkozott igeverset, amely által szabad vagy rá…. Amit nem hitből teszel, az a bűn….

    12. Kedves Edua!

     “Valójában ő döntött róla,… ”.. Egyébként is hogyan járhatott volna ezzel a kedvükben, hiszen ők maguk nem ismerték el Jézust az ő Istenük fiaként. ”

     Viszont ezáltal az Ő Istenük lett az Isten. És betelt a föld az ő ismeretével és ímádatával. Függetlenűl attól, hogy Jézus számukra érdektelen.

     “A saját kedvében akart járni. Nem a zs.dók vallásával akarta összemosni a kereszténységet, hanem a sajátjával.”

     De, hiszen éppen azt mondod, hogy az evangéliumok és apostoli levelek is ebben a formában már léteztek. Akkor mit nem akart Konstantín?! Hiszen ez a zsidó vallás keresztényesített változata, és éppen arról szól, hogy Jézusban csúcsosodott ki , és teljesedett be a zsidó vallás. Ő pedig semmit nem változtatott ezen. Akkor miről beszélsz? Te milyen, a zsidó tantól elszigetelt kereszténységről beszélsz, amivel össze lehetett volna keverni más vallásokat? Ceremóniákat átvehetett azokból, és kinevezhetett keresztény ünnepekké, de az nem jelenti azt, hogy ez magát a tant bármiben is érintené. Ráadásul nyugodtan tehette ezt, hiszen még az apostolok is azt írták ( a kanonizált bibliai szövegek szerint, amelyet ő is olvashatott akár), hogy ne azon a napon ünnepeljenek a keresztények, amelyiken a zsidók… Ráadásul, mint az előző hsz-ben már írtam, még az is meg van írva, hogy szabadságod van rá…
     Lehet, hogy igeismereti problémáid vannak? Bár mondjuk akkor, amikor megkérdezted itt, hogy az eredendő bűn biblikus e , leesett az állam, mert ezek szerint még a hited alapjaival se igazán vagy tisztában…

     “Egyik részük nem őt ismerte Jézus Atyjának lenni….” Valószínűleg római, görög, stb. létükre fogalmuk se volt róla, hogy ki a zs.dók Istene.”

     Igen, esélyes, hogy csak úgy hittek bele a nagyvilágba, és fogalmuk se volt az evangélium tartalmáról, miértjéről, és arról az Istenről, akit Jézus az Atyjának nevez… És olvasni se tudtak. Pálék meg már régen meghaltak és amit ők tanítottak azt már nem adták át az előző nemzedékek. Életszerű.

     “Igen, erről beszélek, …!”
     Én pedig ezt pont azzal kapcsolatosan idéztem, hogy az evangéliumokat már nem nagyon lehetett átírni.”

     Akkor olvasd el, hogy pontosan mit írtál, mert én arra válaszoltam.

     “Amazokkal meg már nem sokáig kellett gondolni, ….” Nem sikerült teljesen kiírtaniuk őket, még ezer évvel később is éltek a környező országokban. ”

     Igen, a környező országokban szórványban. Egy kis maradék. És akkor ez most mire bizonyíték? Hogy mindig maradt a földön olyan, aki nem ezt a tant követte, és mindig volt kiírtandó ellenség?

     “Az eredeti héber nyelven írt Máté evangéliuma, meg ott van a cesareai könyvtárban. A zs.dók az irataikat nem hiszem, hogy csak úgy kiszolgáltatták volna az ellenségnek.”

     És pontosan mikorból származik? És miért őriznének a zsidók egy keresztény írást. Még manapság is elégetik a bibliát, nemhogy abban az időben…

     “Igen. Az “ószevetségi” könyveket pedig még az “újszövetségiek” után kanonizálták…. …” Szerintem ezt öszzetévesztetted a Talmuddal. ”

     Nem keverem össze. Majd nézz utána, ha akarsz.

     “Mi viszont már csak a tan átírt, módosított, “javított” változatát ismerjük,.…” Jézus azt mondta, hogy aki ismeri, megtartja az Ő beszédét annak van örök élete. Sőt azt is mondta, hogy a beszéd amelyet szólt az fogja kárhoztatni azokat az utolsó napon, akik nem vették azt be. Elég nagy igazságtalanság lenne, ha a beszédét, amitől az örök élet és kárhozat függ nem tartotta volna meg. De magtartotta.”

     Viszont nem csak ezt mondta a kanonizált biblia szerint, hanem sok egyebet is. Még olyat is, amelyből elég egyértelmű, hogy nem te döntesz a kárhozatod, vagy az örök életed felől… Szóval azt se kellene kihagyni, és szelektálni a kanonizált bibliai igeversek között, ha azok szentírásnak vehetők, illetve veendők. Bár ez valóban elég általános gyakorlat a keresztények között, mégha esetleg ezt nem is tudatosan csinálják.

     “Gondolkoztál-e már azon, hogy Jézus miért pont zsidónak született?”

     Elég érthetetlen kérdés ez a kanonizált bibliai szövegek fényében, ha azok szerint a zsidók közül kell a messiásnak eljönni….

    13. Szia Ida, csak most vettem észre, hogy írtál és most is véletlenül. A Te hozzászólásaid nagyon fura módon jelennek meg, egyszer csak ott vannak.
     Először is, szerintem félreolvastad, vagy félreértetted, amit írtam. Ez az egész idézet, ahogy van, Hieronymustól származik, és én semmit sem tettem zárójelbe, egy szót sem írtam bele, ezt ő írta így.
     ” Te arra kányszerítesz engem, hogy egy új műt alkossak a régiből, azok után, hogy ezek már régóta elterjedtek az egész világon…..találtatna-e ezek után csak egy is, tanult vagy tanulatlan, aki miután kezébe veszi ezt a kötetet (az evangéliumok átdolgozását) és megállapítja, hogy az amit itt olvas nem egyezik minden ízében azzal, amit már bevett, nem nevezne engem hamisítónak és vallási bűnözőnek, mert meg volt a buzgóságom a régi könyvek hozzáadásához, módosításához vagy javításához? Én most az új szövetségről beszélek …Máté, Márk, Lukács , János…”
     És ebből csak az derül, ki, hogy az evangéliumok átírása nem tetszik neki, a többiről egy szót sem szól.

     “Ha pedig mind az evangéliumok, mind minden már kész volt ebben a formában, ahogy most ismerjük és csak kanonizálni kellett, akkor mi a problémád Konstantínnal, és mi értelme volt Hieronymus aggodalmának a megbízással kapcsolatban? ”
     Nem volt minden kész ebben a formában, hanem csak az evangéliumok, de azt sem állítom, hogy szóról szóra. Viszont azt hiszem, hogy Jézus szavai megmaradtak, az eredeti formában. Konstantinnal az a bajom, hogy mivel az evangéliumokat nem tudta az általa kívánt tartalommal megtöltetni, mert már túlságosan ismertek voltak (pont ez volt Hieronymus aggodalma) ezért kiegészítést gyártottak hozzá a levelek formájában, ami pont ezeket a dolgokat tartalmazza.

     “De, hiszen éppen azt mondod, hogy az evangéliumok és apostoli levelek is ebben a formában már léteztek.” Nem mondtam. Csak az evangéliumokra, mondtam ezt. A Ú.Sz. többi részére nem.

     “Bár mondjuk akkor, amikor megkérdezted itt, hogy az eredendő bűn biblikus e , leesett az állam, mert ezek szerint még a hited alapjaival se igazán vagy tisztában… ”
     Sosem kérdeztem ilyet.

     “Akkor olvasd el, hogy pontosan mit írtál, mert én arra válaszoltam.”
     Akkor idézem újra és légyszives te olvasd el, hogy mire válaszoltál:
     “Ha a nekik megfelelő formában lettek volna az evangéliumok, akkor később nem adnak megbízást Hieronymusnak ezeknek az átírására. Ő azt írta válaszlevelében Damasusnak (A Kármel-hegyi -babiloni vallású -Kollégium befolyására-amit eredetileg Jézabel papjai alapítottak-választották Damasust Róma püspökének), hogy : ” Te arra kányszerítesz engem, hogy egy új műt alkossak a régiből, azok után, hogy ezek már régóta elterjedtek az egész világon…..találtatna-e ezek után csak egy is, tanult vagy tanulatlan, aki miután kezébe veszi ezt a kötetet (az evangéliumok átdolgozását) és megállapítja, hogy az amit itt olvas nem egyezik minden ízében azzal, amit már bevett, nem nevezne engem hamisítónak és vallási bűnözőnek, mert meg volt a buzgóságom a régi könyvek hozzáadásához, módosításához vagy javításához? Én most az új szövetségről beszélek …Máté, Márk, Lukács , János…” ”

     “És miért őriznének a zsidók egy keresztény írást.”
     Nem azért, mert kersztény, hanem azért mert régi és emiatt értékes. A többi nép is örül neki, ha több ezer éves könyv van a tulajdonában.
     “Még manapság is elégetik a bibliát, nemhogy abban az időben…” ugyan miért tennék, hiszen te írtad:”Viszont ezáltal az Ő Istenük lett az Isten. És betelt a föld az ő ismeretével és ímádatával. Függetlenűl attól, hogy Jézus számukra érdektelen. ”

     ” “Igen. Az “ószevetségi” könyveket pedig még az “újszövetségiek” után kanonizálták…. …” Szerintem ezt öszzetévesztetted a Talmuddal. ”
     Nem keverem össze. Majd nézz utána, ha akarsz. ”
     Ennek még Izraelben néztem utánna. Az ott élő zs,dók szerint a babiloni fogságból való hazatérésük után, Ezsdrás és Nehémiás idejében lett kanonizálva. Ő általuk és nem a rómaiak által.

     ” “Gondolkoztál-e már azon, hogy Jézus miért pont zsidónak született?”
     Elég érthetetlen kérdés ez a kanonizált bibliai szövegek fényében, ha azok szerint a zsidók közül kell a messiásnak eljönni….”
     Azt akarod ezzel mondani, hogy nem is zs.dó volt?

    14. Szia Edua!

     “Szia Ida, csak most vettem észre, hogy írtál és most is véletlenül. A Te hozzászólásaid nagyon fura módon jelennek meg, egyszer csak ott vannak.”

     Van itt és másutt is még néhány, amely még várakozik.

     Nem értettem félre, hiszen én is az ő leveleire hívatkozom, hogy az evangéliumok meghamisítására kapott megbízást, amelyet ő nehezményezett ugyan, de azért megtörtént az. Ahogyan azután az apostoli levelek, és az apostolok cselekedetinek az átírása is. Még azt sem mondanám, hogy ezért a hamisításért történt a “vallás/egyház szakadás”, mert az akkori keresztények nagy része nem is ezt a tant követte, és soha nem is fogadta el. ( Ők a megalakult római központú egyházat egyszerűen csak az anti-krisztus és az anti-krisztusi egyház fellépésének tartotta. Hiszen minden stimmelt a jelenések könyvebéli próféciával. A “sárkány” /római birodalom/ által történt és ő adta neki a királyi székét és nagy hatalmat… És ő rajta lovagol a nagy parázna, a nagy Babilon…, stb. És az egész világot elhitette azokkal a beszédekkel, amelyeket kapott… És az egész világ őt követi most már. )

     “És ebből csak az derül, ki, hogy az evangéliumok átírása nem tetszik neki, a többiről egy szót sem szól.”

     De, végülis megtette, mert akármelyik hívő keresztény erre kapna megbízást, akkor nem méltatlankodna levélben a “kényszerítés” miatt, hanem azonnal ott hagyná az egész társulatot mondván, inkább öljetek meg. De, ez csak az emberi oldal, mert maguk az evangéliumok is passzolnak az apostoli levelekhez. Márpedig, ha az evangéliumokhoz nem lett volna nyúlva, akkor a leveleket se kellett volna átírni, mert azok kb pont így néztek volna ki ebben az esetben. De mivel azokban és ezekben is egy csomó ellentmondás van /és nem csak az evangéliumok és a levelek között, hanem már magukan az evangéliumokban is!/, ezért biztos, hogy megtette, illetve még utána sokan megtették, hogy a kívánt “formára pofozzák” őket.

     “Nem volt minden kész ebben a formában, hanem csak az evangéliumok, de azt sem állítom, hogy szóról szóra.”

     Biztos, hogy nem! Ha csak néhány mondatot kellett volna neki “javítania” és hozzátennie, akkor meg se jegyzi, hogy egy új művet/tant kell neki létrehoznia.

     ” Viszont azt hiszem, hogy Jézus szavai megmaradtak, az eredeti formában. ”

     Én viszont úgy látom, hogy a jó mag közé igen sok konkolyt vetett az ellenség éjjel.
     Csak 1 példa: Jézus 3 és fél évig nap mint nap kijárt tanítani a népet az Isten országára vonatkozó dolgokról. Betegeket gyógyított, ördögöket űzött, halottakat támasztott, stb. Vagyis az “ördög” munkáit rombolta. És azt mondja az írás, hogy példázatokban beszélt a néphez. De nem azért ám, hogy jobban megértsék, hanem ahogy a tanítványainak mondta ( a kanonizált evangélium szerint) , azért, hogy ne érthessék meg, hogy soha meg ne térhessenek, és meg ne gyógyúlhassanak… Mert ez volt az “Isten” akarata. Most komolyan be tudjuk ezt venni végleg, hogy a világ megváltója , aki azért jött, hogy megkeresse, ami elveszett, és aki az egész világért is adta magát, aki a 99-et is ott hagyja 1-ért, hogy azt megtalálja, …stb, képes 3 és fél évig minden nap azért prédikálni érthetetlenűl egy szerencsétlen népnek – akik az igazság beszédéért mentek hozzá ki- , hogy azok majd alkalom adtán az ítéletkor azért legyenek elítélve, hogy hallották őt, és mégse tértek meg a beszédére? ( Amelyet úgyen nem érthettek, mert ismerjük a történetet…!) De, tele van ilyen ellentmondásokkal az egész. Az apostoli levelek nagy része és a cselekedetek könyve még plusszban tesz ezekhez.

     “Bár mondjuk akkor, amikor megkérdezted itt, hogy az eredendő bűn biblikus e , leesett az állam, mert ezek szerint még a hited alapjaival se igazán vagy tisztában… ”
     Sosem kérdeztem ilyet.”

     Az még a “Zitus” féle levelezésnél jött elő, és akkor megköszönted neki a választ, amelyben arról ír, hogy az csak egyházi hagyomány.

     “Ha a nekik megfelelő formában lettek volna az evangéliumok, akkor később nem adnak megbízást Hieronymusnak ezeknek az átírására. Ő azt írta válaszlevelében .. hogy egy új műt alkossak a régiből, azok után, hogy ezek már régóta elterjedtek az egész világon…..találtatna-e ezek után csak egy is, tanult vagy tanulatlan, aki miután kezébe veszi ezt a kötetet (az evangéliumok átdolgozását) és megállapítja, hogy az amit itt olvas nem egyezik minden ízében azzal, amit már bevett, nem nevezne engem hamisítónak és vallási bűnözőnek, mert meg volt a buzgóságom a régi könyvek hozzáadásához, módosításához vagy javításához? ”

     De az, hogy azt írta, hogy “ezek”, még nem jelenti azt, hogy a mostani szövegeket érti alatta. Az “apostoli levelek” nem mondanak a mostani evangéliumoknak ellent.

     “És miért őriznének a zsidók egy keresztény írást.”
     Nem azért, mert kersztény, hanem azért mert régi és emiatt értékes. A többi nép is örül neki, ha több ezer éves könyv van a tulajdonában.”

     Kivéve a keresztényt, akik híres könyv és könyvtár égetők?

     “Még manapság is elégetik a bibliát, nemhogy abban az időben…” ugyan miért tennék, hiszen te írtad:”Viszont ezáltal az Ő Istenük lett az Isten. És betelt a föld az ő ismeretével és ímádatával. Függetlenűl attól, hogy Jézus számukra érdektelen. ”

     Hát, egy pár éve pl Izraelben minden zsidónak küldtek postán egyet-egyet, de elégették. Amannak pedig igen komoly szellemi oka van, hogy miért jó az nekik, hogy összemosták Jézust az ószövetség Istenével. Egyébként nézd csak meg az ószövben pl, hogy mikor fog az Úr által ígért messiás eljönni. Akkor láthatod, hogy az apcsel is tele van “módosításokkal”…

     ” “Gondolkoztál-e már azon, hogy Jézus miért pont zsidónak született?”
     Elég érthetetlen kérdés ez a kanonizált bibliai szövegek fényében, ha azok szerint a zsidók közül kell a messiásnak eljönni….”
     Azt akarod ezzel mondani, hogy nem is zs.dó volt?”

     Ha azt mondod, hogy a Biblia szentírás, és az Isten 1000%-osan megbizható beszéde, akkor nincs kétség felőle, hiszen azt írja. Miután én azt tartom, hogy ha valamiben csak 1 felfedezett hazugság is van, akkor az már nem lehet többé megbízható, ezért én már azt se hiszem.

     Gondolkodtál már azon, hogy a zsidók miért mondták azt Jézussal kapcsolatban, hogy ők nem ölhetnek embert és miért nem kövezték csak egyszerűen úgy meg, ahogy egy másik zsidót megköveztek volna azért, amit mondott? Pl, Istvánnál nem volt semmi problémájuk a dologgal. Sőt Jézus követőivel se, ha azok zsidók voltak. Pál is ment utánuk… Jézusnál pedig még hazudtak is, hogy ők nem ölhetnek embert….

    15. Kedves Ida
     “És azt mondja az írás, hogy példázatokban beszélt a néphez. De nem azért ám, hogy jobban megértsék, hanem ahogy a tanítványainak mondta ( a kanonizált evangélium szerint) , azért, hogy ne érthessék meg, hogy soha meg ne térhessenek, és meg ne gyógyúlhassanak…” Jánosnál egyértelmű, hogy, ezt az evangélium írója teszi hozzá magyarázatképpen. (Tehát nem Jézus szavai) Máténál és Márknál is ugyanez a helyzet, mégha nem is ennyire egyértelmű.

     “Az még a “Zitus” féle levelezésnél jött elő, és akkor megköszönted neki a választ, amelyben arról ír, hogy az csak egyházi hagyomány.” Ez igaz, viszont ez nem arra a kérdésre volt válasz, amit te állítasz.

     ” Az “apostoli levelek” nem mondanak a mostani evangéliumoknak ellent.” Ebben sehogy sem értünk egyet, mert szerintem meg igen. Jézus szavainak mindenképpen.Legalábbis ‘Pál’ levelei.

     “Gondolkodtál már azon, hogy a zsidók miért mondták azt Jézussal kapcsolatban, hogy ők nem ölhetnek embert és miért nem kövezték csak egyszerűen úgy meg, ahogy egy másik zsidót megköveztek volna azért, amit mondott?” Szerintem nem merték, mert tudták , hogy ki.

     ” Egyébként nézd csak meg az ószövben pl, hogy mikor fog az Úr által ígért messiás eljönni. ”
     Úgy tűnik, hogy az ószövetségben több Istenről és több messiásról van szó.
     Például az első teremtéstörténetben Elohim a teremtő Isten, a második teremtéstörténetben JHWH. A két istennév folyamatosan váltakozik az egész ószövben. Az Elohim-os szövegek a régebbik, amit a kanonizáció környékén beleépítettek a JHWH-ás szövegekbe. Később plussz egy egész könyv (Mózes 5.) lett hozzáadva. Legutóbb pedig belekerültek a papi írások is, vagyis ezeken keresztül lett az egész átdolgozva. Valószínűleg itt került bele El Saddai (Úr) is. Ezért is van annyi történet többször többféleképpen leírva a könyvekben. Pl. teremtés ( asszony is az emberrel együtt lett teremtve, vagy később belőle) az özönvíz (az állatok száma) Sára esete (gen 12 és 20 sőt gen. 26-Rebeka).

     Szerintem az ószöv.-ben az igaz Isten képét elnyomja az az istenkép, ami a zs.dókban élt, amilyennek ők szerették volna hogy legyen. Az ott leírt dolgok úgy vannak leírva, ahogy azokat a leíró gondolta. De azért vannak benne olyan részek is, amik nem tetszenek nekik. Például egy rabbi azt mondta, hogy a zs.dók nem olvassák az Ézs. 53-at.
     Jónásnak sem tetszett, hogy Isten irgalmas, kegyelmes, nagy türelmű, nagy irgalmasságú és a gonosz miatt is bánkódó.

     És ilyen részek is vannak benne:
     Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat.Hós.6.6
     Aki bikát öl, olyan, mint aki embert öl; aki juhval áldozik, olyan mint aki kutyát fojt meg; a ki ételáldozattal jő, olyan mint aki disznóvért áldozik; a ki tömjént gyújt, bálványt imád! Miként ők így választák útaikat, és lelkök útálatosságaikban gyönyörködött Ézs.66
     Ezt mondja a Seregek URa, Izráel Istene: Égőáldozataitokat rakjátok véresáldozataitok mellé, és egyétek meg a húst! Mert nem az égő- és véresáldozatokról beszéltem őseitekkel, és nem azokról adtam parancsolatot nekik, amikor kihoztam őket Egyiptomból, hanem ezt parancsoltam nekik: Hallgassatok az én szavamra, akkor én Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Jer.7
     Mert nem kivánsz te véresáldozatot, hogy adnék azt, égőáldozatban sem gyönyörködöl.Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg!

    16. Kedves Edua! Közelítünk!

     “És azt mondja az írás, hogy példázatokban beszélt a néphez….” Jánosnál egyértelmű, hogy, ezt az evangélium írója teszi hozzá magyarázatképpen. (Tehát nem Jézus szavai) Máténál és Márknál is ugyanez a helyzet, mégha nem is ennyire egyértelmű.”

     Csak akkor egyértelmű ( szerintem), ha már látjuk, hogy valami nem stimmel. Ezek is !!! pont olyan “betoldások” , amelyek miatt egyértelmű a számunkra, hogy az ószövetség az “újnak” az előzménye. Mert úgye visszamutogatás van arra, és hogy bizonyos dolgok csak azért történtek így, hogy azok az “írások teljesüljenek” . Viszont ezzel és ezekkel a betoldásokkal , visszamutogatásokkal azt is elérték, hogy az emberek ( akik szentírásnak veszik a bibliai szövegeket, vagyis Jézus Atyjának megmásíthatatlan beszédének – mint én is voltam) elhiggyék azt, hogy egy olyan Isten küldte Jézust, aki olyan, hogy egyeseket dicsőségre, örök életre teremtett, másokat pedig kárhozatra. Aki olyan, hogy akinek akar kegyelmet ad, akit akar azt megkeményíti… Aki olyan, hogy neki csak a zsidók a nép és az ember, a többi pedig semmi előtte, akiket majd eltöröl… ( Ill hagy majd valamennyit, hogy szolgálja őket…) És olyan Isten, aki tulajdonképpen semmi mással nem foglalkozik, csak a saját dicsőségével, és hogy azt megmutassa a fejedelemségeknek, szellemi hatalmasságoknak, az angyalainak, stb. És hogy Jézus ezt az “Atyát” mutatta be, hiszen mond ott “Ő” olyanokat is, hogy senki nem mehet hozzá, ha az Atya nem vonzza.., meg olyat is, hogy “hagyjátok őket, vak vezet…”, …stb! Stb. A többi ellentmondást is megfogod találni, még “Jézus” szavaiban is! Sikeresen megbuherálták az egészet, és elhítették az egész világot.

     “Az még a “Zitus” féle levelezésnél jött elő, és akkor megköszönted neki a választ, amelyben arról ír, hogy az csak egyházi hagyomány.” Ez igaz, viszont ez nem arra a kérdésre volt válasz, amit te állítasz.”

     Nem tudom neked visszakeresni Edua, mert nem emlékszem, hogy melyik cikk alatt volt erről szó. Viszont ha rosszúl emlékszem, akkor bocsáss meg kérlek. Távol áll tőlem, hogy szándékosan állítsak valótlan dolgot.

     ” Az “apostoli levelek” nem mondanak a mostani evangéliumoknak ellent.” Ebben sehogy sem értünk egyet, mert szerintem meg igen. Jézus szavainak mindenképpen.Legalábbis ‘Pál’ levelei.”

     Erről majd később még beszélhetünk, mert szerintem sok mindent fogsz még találni Jézus szavai között is, amelyek “ütik” a másikakat. Egyébként “Pál” levelei igazolják leginkább “Jézus” ellentmondásos szavait az evangéliumokban. ( Ezt csak megjegyzem neked, hogy valaki “egyház atya” nagyra tartotta Pált és a leveleit, viszont azt írta, hogy azokban egy szó sem volt soha az ószövetségről! Bocs, de én a nevekkel hadilábon állok, nagyon nehezen jegyzem meg azokat. )

     “Gondolkodtál már azon, hogy a zsidók miért mondták azt Jézussal kapcsolatban, hogy ők nem ölhetnek embert és miért nem kövezték csak egyszerűen úgy meg, ahogy egy másik zsidót megköveztek volna azért, amit mondott?” Szerintem nem merték, mert tudták , hogy ki.”

     Vagy nem azért. Akkor még a tanítványai se tudták ( a kanonizált bibliai szövegek alapján) , hogy ki ő, és kicsoda az Atya. Hiszen, ha egy az egyben azt tanította volna, ami az evangéliumokban most áll, akkor nem is lett volna kérdés ez a számukra, és nem kérték volna, hogy mutassa meg nekik az Atyát. Ráadásul a zsidók tudták, hogy az ószövetségi igéret szerint az ő messiásuk majd az idők végén, az Úr napján jön el, és megkezdi a milleniumi országlását . A zsidó apokrifokban ( amelyeket a zsidó írástudók természetesen ismertek) pl az Úr azt is mondja , hogy az Ő fia a messiás 400 évig fog a zsidókkal élni, és utána meghal…
     Szóval mostmár tudom, hogy ezek miatt a “szövetségi” összemosások miatt van olyasmiről is vita a keresztények között, hogy akkor most Jézus mikortól lett Isten Fia? Akik az ószövetségi írásokat tartják elsődlegesnek, azok állítják, hogy amikor meg született, akkor lett örökbe fogadva az Isten által. Hiszen ezt írja az ószöv. Akik az újszövetségi írásokat, azok pedig azt, hogy keztettől fogva Istenben volt ( mint Isten) , majd megszületett, és a maga idejében megtestesült, mint megváltó.

     ” Egyébként nézd csak meg az ószövben pl, hogy mikor fog az Úr által ígért messiás eljönni. ”
     Úgy tűnik, hogy az ószövetségben több Istenről és több messiásról van szó.
     Például az első teremtéstörténetben Elohim a teremtő Isten,…”

     “Szerintem az ószöv.-ben az igaz Isten képét elnyomja az az istenkép, ami a zs.dókban élt, amilyennek ők szerették volna hogy legyen. Az ott leírt dolgok úgy vannak leírva, ahogy azokat a leíró gondolta….”

     Én azért úgy gondolom, hogy ez az írás nem emberi manipuláció, hanem annak a szellemi hatalmasságnak a munkája/sugallata, aki az egyedűl igaz Istennek, a zsidók Atyjának adja ki magát, és akinek ez a föld most a hatalmában van. Vagyis eljött éjszaka az ellenség, és bevetette a konkolyt a jó mag közé, amelyet az embernek Fia hírdetett… ( Mert nem test és vér ellen van tusakodásunk….)

     “És ilyen részek is vannak benne:
     Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat.Hós.6.6…”

     Igen, de ő itt még mindig nem Jézus Atyja, még akkor sem, ha viszonylag szerényebbre fogta . Az Atyát, Jézus Atyját szellemben és szellemi kijelentés által ismerjük meg ( a kanonizált bibliai szöveg szerint (is). Ott viszont törvény adatott, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és ez lett számonkérve rajtuk… ( És felhívom a figyelmedet arra is, hogy pl Egyiptomból azért kérte ki a zsidókat, hogy áldozatot mutassanak be neki a pusztában… Mármint a kanonizált bibliai szöveg szerint… Sőt, nagyon precizen meg van határozva, hogy mikor milyen áldozat bemutatását igényli, mert az jó illat az orrában… )

    17. Amint ráébredünk önnön ellentmondásainkra, egyre kevésbé fogjuk a környezetünkre kivetíteni azokat.Minden ember többes személyiséggel rendelkezik.Ezt nagyon-nagyon nehéz felismerni, még nehezebb beismerni, a kezelése, orvoslása ennek pedig valósággal lehetetlen.Szóval ne várja senki sem, hogy a mozi, amibe beült, olyan könnyen véget ér.Nem fog jönni a stáblista.Mert sosem volt ilyen.Nincsenek színészek, sem rendező, sem fővilágosító, sem operatőr… TE VAGY.

     Amíg nem vagyunk egészek, nem vagyunk egészségesek sem.Ami pedig nem egész-séges, az minimum két-séges.Fél elemekre, félelmekre szétesettek.A félelem, fél elem pedig nem egész.És ez nem fog változni addig, amíg ezt a “jelenséget”, tulajdonképpen önmagunkat meg nem szeretjük, mert csak a szeretetben nincsen fél-elem.Ennek a felismeréséhez tökéletes út a Biblia, de ez a Bibliát messze-messze meghaladja…

    18. Oszkár. Szerintem te ezt a fél elem dolgot, hogy nem lettünk még teljessé, félreérted. Én legalábbis úgy értelmezem, hogy ezen a földön ebben a testben ez még nem valósulhat meg. Most tükör által homályosan látunk és rész szerinti az ismeret, tehát nem teljes, majd a Mennyben lesz meg ez, mikor színről színre látunk és teljes lesz az ismeret, meg a szellemi testben a lét is. Ekkor nem fog egymás ellen dolgozni a test és lélek, szellem. A több személyűség meg még félreérthetőbb, mert amit így hívnak a világban, az általában a démonok plusz személyisége(i).

    19. Szia Árpiel!Amire te azt írtad, hogy nem valósulhat meg, pont azt neveztem én is lehetetlennek.Ezzel együtt minél inkább tisztába kerül valaki a kétségeivel, annál kevésbé vetíti ki azokat.A személyiségünk nem tudatos részei csak azért tűnnek démoninak, mert nem ismerjük.Hajlamosak vagyunk az ilyesfajta démonizálásra, éppen ebben áll a teljes gyógyulásunk és egésszé, egészségessé válásunk akadálya.A félelem fél elemhez vezet.Ez pedig nem egészség.De még csak ez sem baj.Mert van Aki szeret minket, és ebben a szeretetben, az Ő szeretetében van a mi egészségünk.Azonban ezt nem elég tudni mint ahogy tudjuk az ABC-t, meg mint valami teológiát.Amíg ez a szeretet nem nyer bensőséges személyes megtapasztalást, addig mindenféle teológia a homályba vész pont akkor, amikor arra a legnagyobb szükség lenne.Igen, tényleg eleve teljesek vagyunk.Csak ennek a bizonyos megtapasztalásnak a híján nem ébredtünk még rá egészségünkre.

    20. Én démonok alatt nem a tudatalattit értettem (bár lehetnek hatással erre). Ez a nem tudatos énünk eléggé kiismerhetetlen de minket meghatározó lehet, viszont nem azonos a démonokkal. A démonok olyan testetlen szellemi lények (egykori ember-angyal hibridek), akik ellepték az emberiséget, emberi testre vágynak és rég idők óta mintegy parazitizmusban állnak az emberekkel, befolyásolva és megkötözve őket.

    21. Hát, az biztos, hogy a démonainktól nagyon nem szívesen szabadulunk. 🙂 Tudom, hogy ez is nagy paradoxon így.Az ismeret, amiről nem régen írtál, azért rész szerint való, mert betű szerint való, csupán az intellektusunkban meglévő ismeret.Egy csekélyke, múlandó felszín.Ennél mélyebb ismeretre van szükségünk, ami kevésbé homályos tükör.Még mindig a Korintusz 13-nál maradva, ugye.Elhagyva az agyunkban tárolt ismereteket, vagyis meghaladva azokat, belépünk egy olyan csendességbe, ahol már a saját teológiánk kerepelése sem zavadzál.Ahol nincs teológia, nincs démon se.Na, ezért írtam azt az előbb, hogy lehetetlen…

    22. Nézd, Oszkár, hogy te mire használod a bibliát – az önmagad megszeretésére, a kettős személyiséged megismerésére, a gyógyulásodra, a félelemeid kezelésére, vagy akármire – az a te dolgod, de mi most Eduával simán csak száraz tényekről beszélünk azzal kapcsolatban. Nem okoz számunkra problémát az se, hogy szerinted nekünk nincs mélyebb szellemi ismeretünk, és csak a felszínt kapargatjuk, de nálunk most ez a beszéd téma. És abból a szempontból vizsgáljuk, hogy szentírás e az, vagy sem. Szóval bocs, de mi ahhoz tartjuk magunkat ( gondolom Edua nevében is mondhatom) , ami ebben a könyvben írva van, hogy a Szent Lélek az, aki világosságra hozza a sötétség dolgait. Önmagunkból is Ő hozza világosságra azokat, és egyébként is. Az pedig már elég unalmas ( bocs most nem jut eszembe más szó, de nem bántásként mondom), hogy rákaptatok erre a “szeretet megtapasztalása” témára, és mindenkiről feltételezitek, hogy csak azért gondolkodik, mert nem tapasztalta meg a szeretetet…

    23. Oszkár, ebben tévedsz, mert a démonok, akiket Árpi kitűnően jellemzett előbb, nem teszik függővé hogy hívő vagy csak teologizál egy ember, hanem kell minden, válogatás nélkül, sőt, mivel éppen függővé tesznek, már ahol előbb előfordult, oda jár “haza” 🙁 rendszeresen!
     Különben az az ember nem volna megkötözött általa …

    24. Szia Éva!Talán értem amit mondasz.Van ilyen függőségi viszony, csak az nem mindegy, hogy ki tart fogva kit: a démon az embert, vagy netán fordítva?Ezt helyretenni kell az őszinte csendesség.Amikor az ember mer csendben önmagával maradni éber figyelmességgel, tudatosan, napi rendszerességgel, akkor dőlnek el ezek a dolgok.

    25. Ida, nyugodtan oldódj fel ebből a hangulatból, hiszen ez nem neked szólt.Megint nem.De te magadévá tetted.Megint.Ha neked szánok valamit, biztos lehetsz benne, hogy azt jelezni fogom.Addig is tovább kommentálom a fórumon a nézeteimet, melyekkel ha te nem értesz egyet, csak megkönnyebbülést okozol.

    26. Szia Oszkár! Amiért azt gondoltam, hogy nekem/nekünk szól a megjegyzésed, simán csak azért történt, mert a mi beszélgetésünk alá írtad , és ezért ez tűnt logikusnak. De, ha nem így van, akkor nem így van. Nem volt más célom a neked írt válaszommal, mint jelezni, hogy mi Eduával a “betüt”, és annak eredetét és szellemiségét vesézzük, amit a nem éppen oda illő hozzászólásod megakasztott. Bocsáss meg kérlek, ha esetleg megbántottalak vele, nem szándékos volt.
     Nekem nincs problémám – és soha nem is volt- azzal, ha bármit is kommentálsz, mégha valamivel nem is értek egyet. Számomra nem nyújt “elégtételt” az egyet nem értésed, simán csak tudomásúl veszem és elfogadom a tényt…. Mondjuk én nem érzelmi alapon “vitatkozom” senkivel, és ezért még mindig meglepetésként ér, amikor valakik azon az alapon reagálnak.

    27. Szia Ida!Köszönöm ezt a könnyedebb hangnemet, nem mondom, hogy nem esik jól. 🙂 Főleg, hogy szerintem egyszer sem véleményeztem a te hozzászólásaidat, vagyis nemigen volt olyasmi, hogy az egyetnemértésemet “simán csak tudomásul kellett volna venned”. Véleményem tényleg volt.Megszólítva érezted magad, miközben egyikben sem taglaltam a kommentjeidet.Ennek ellenére annyira sima nem volt a tudomásulvételed, ahogy azoknak markánsan hangot is adtál.
     ***

     Egyébként jóval rövidebb hozzászólásokban sokszor jóval többet tudnál elmondani, szerintem.Én is nagyon jól tudom, hogy milyen nagyon komoly kihívás egy véleményt frappáns egyszerűséggel megfogalmazni, ahogy nekem is alig sikerül az ilyesmi (ha egyáltalán… de azért bízom benne, hogy néha igen).Szerintem amit nem lehet tömören és velősen megfogalmazni, azt kár erőltetni.

    28. Szia Oszkár! Azért volt olykor, hogy véleményezted a kommentemet, de azonkívűl, hogy válaszoltam rá és elmondtam a magam álláspontját, nem emlékszem, hogy mást tettem volna. Tudomásúl vettem, hogy te úgy gondolod, elmondtam, hogy én meg így, és ennyi… Lealábbis az én részemről így gondoltam mindig.
     A hosszú kommentekkel kapcsolatban igazad van, csak a negatív tapasztalataim által megtanultam, hogy jobb egyszer alaposabban kifejteni, mint azután 600 szor annyit magyarázni a rövidebbet. Nem mindenkinek jár egyformán az esze, és ami szerintem velős, rövid és érthető, az nem mindenkinek az. És ez viszont is így lehet.

    29. Oszi, az ember sosem fogja meg a démont, kizárólag fordítva ! Ha úgy tűnik hogy “fogja” akkor bizony a démon foglya 🙂

    30. Bocs, hogy beledumálok, ebbe a kommentelési vitába, de nem attól rossz vagy felesleges egy hozzászólás, hogy milyen hosszú ! Engem például nem a szubjektív, érzelmi meg személyes meglátás, vélemény érdekel, hanem sokkal inkább a tárgyilagos, objektív írások. Azt pedig általában hosszabb formában lehet csak leírni, főleg ha sok igei vagy más idézet van bemásolva.

    31. Szia Ida!
     “Szerintem az ószöv.-ben az igaz Isten képét elnyomja az az istenkép, ami a zs.dókban élt, amilyennek ők szerették volna hogy legyen. Az ott leírt dolgok úgy vannak leírva, ahogy azokat a leíró gondolta….”
     “Én azért úgy gondolom, hogy ez az írás nem emberi manipuláció, hanem annak a szellemi hatalmasságnak a munkája/sugallata, aki az egyedűl igaz Istennek, a zsidók Atyjának adja ki magát, és akinek ez a föld most a hatalmában van.”
     Ez nem zárja ki azt, amit én írtam, sőt megmagyarázza. Ha ők félre voltak vezetve és őt tartották az Istennek és megfelelt nekik olyannak, amilyen, akkor bennük ez az istenkép élt. És akkor sugalmazhatta/ ihlethette az írásaikat, sőt prófétálhatott is rajtuk keresztül.

     “Igen, de ő itt még mindig nem Jézus Atyja, még akkor sem, ha viszonylag szerényebbre fogta.”
     Hát én még mindig úgy látom, hogy ott azért Jézusról is van prófécia, amivel a zs.dók nem is tudnak mit kezdeni.
     Az ő megváltójuk olyan, aki az ő népéért váltságul Égyiptomot, Kúst és Sebát adta, embereket és népeket ad az ők életükért. És földi gazdagságot, jólétet és uralkodást ígér nekik. (Ézs.43)
     A mi Megváltónk olyan, aki a saját életét adta értünk. Csendes alázatos, szenved értünk. Mint Ézs.53-ban. De ezt nem lehet összeegyeztetni a 43-al, ők nem ilyennek ismerik Istent, ezért nem is olvassák. Szerintem azt gondolják, hogy itt hiba csúszott az írásba. De Ézs.61 is Róla szól addig, amíg Jézus felolvasta. Nem véletlenül pont ott csukta be a könyvet, ahol!

     “És felhívom a figyelmedet arra is, hogy pl Egyiptomból azért kérte ki a zsidókat, hogy áldozatot mutassanak be neki a pusztában.”
     Tudom, ezért idéztem az alábbi részeket, mert ott pont az ellenkezője van, miszerint nem kívánja az áldozatot, sőt utálatosság előtte. Itt egy másik Istenről van szó, ez nem lehet ugyanaz, mint aki kedvét leli benne. Szerintem került oda is a jó magból. (vagy maradt benne)
     Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat.Hós.6.6
     Aki bikát öl, olyan, mint aki embert öl; aki juhval áldozik, olyan mint aki kutyát fojt meg; a ki ételáldozattal jő, olyan mint aki disznóvért áldozik; a ki tömjént gyújt, bálványt imád! Miként ők így választák útaikat, és lelkök útálatosságaikban gyönyörködött Ézs.66
     Ezt mondja a Seregek URa, Izráel Istene: Égőáldozataitokat rakjátok véresáldozataitok mellé, és egyétek meg a húst! Mert nem az égő- és véresáldozatokról beszéltem őseitekkel, és nem azokról adtam parancsolatot nekik, amikor kihoztam őket Egyiptomból, hanem ezt parancsoltam nekik: Hallgassatok az én szavamra, akkor én Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Jer.7
     Mert nem kivánsz te véresáldozatot, hogy adnék azt, égőáldozatban sem gyönyörködöl.Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg!

     “az egyedűl igaz Istennek, a zsidók Atyjának adja ki magát”
     Ezt én is így látom, hogy annak adja ki magát, de nem az. Egy igaz Isten van, a többi csak úgy tesz, mintha.

    32. Szia Ida!Tényleg volt már olyan, hogy vitattam a kommentjeidet.Utoljára mikor is?Tavaly tavasszal… 🙂 Hiszen egyébként nem is igen olvasgatlak.Még akkor is, ha érdekelne amit mondasz, mert egyébként még csak azt sem mondom, hogy nem érdekel, de olyan körítést adsz a mondanivalódnak, amin én nem vagyok hajlandó átrágni magam, hogy közléseid lényege végre valahol esetleg feltűnjön számomra.Egy jó regényt nagyon kíváncsian tudok olvasni, a hosszától-kurtaságától függetlenül.Mert az ilyen írások (szinte) minden mondata, bekezdése magában foglalja azt a kincset, amiért különben az egész mű meg is íródott.Csak azért szólok, mert mi itt ezt a művészi szintet nemigen tudjuk elérni.Amihez pedig ennyire naaaagyon nem értünk, miért erőltetjük?Egyébként a te dolgod, mert én évente egyszer térek ki a te kommentjeidre.Akkor szoktunk csak összefutni, ha megszólítva érzed magad az általam elmondottak alapján, és így azokra reagálsz.

    33. Szia Edua!
     Innentől már rád bízom ezt a dolgot, majd a Szent Lélek elvezet minden igazságra. Mint olvashattad, Thea megkért, hogy a továbbiakban ezt a témát ne ezen az oldalon firtassam, ezért nem akarok erről már itt beszélni többé. Ha esetleg “magánba” akarsz erről tovább, akkor az e-mail címemen megtalász : b.b.ida @ freemail.hu
     Én az utóbbi években minden bibliai igeversen (is) átrágtam magam oda-vissza, és itt csak azt tudom neked mondani, hogy csak Jézus volt az, akit elküldött az ő Atyja, és csak ő beszélte azt, amit tőle hallott, és tette azt, amit tőle látott. Ahogy azt az “újszövetségi” evangéliumokban olvashatod, hogy ezt mondta…. Akik meg előtte jöttek…

    34. Szia Oszkár! Látod pl ez is közöttünk a különbség. Én se mindig olvasom el az írásaidat ( főleg, hogy ritkán tévedtem ide az előzőekben ), de soha nem minősítettem azokat amiket mégis, és az “írói” képességeidet se. És soha nem vettem volna magamnak a bátorságot, hogy javasoljam neked , hogy ne erőltesd a hozzászólást… Valahogy én mindig úgy gondolom, hogy az, hogy valami engem nem érdekel , nem jelenti azt , hogy mást se. Meg valahogy úgy vagyok a dologgal, hogy ha valaki el akar mondani valamit, miért ne tehetné? Ki vagyok én, hogy megkérdőjelezzem az ehhez való jogát? Stb. Na, mindegy, a továbbiakban nem kell ilyenen gyötrődnöd majd az én hozzászólásaimmal kapcsolatban…

    35. “Erről majd később még beszélhetünk, mert szerintem sok mindent fogsz még találni Jézus szavai között is, amelyek “ütik” a másikakat. ”
     Igen Ida, sajnos igazad van 🙁

    36. Ida, reagálva még egy fentebbi megkeresésedre, tényleg nem tudom, hogy mi másra használhatnám még a Bibliát mint az egészségemre és a gyógyulásomra, hiszen a Biblia, Isten Nagy Egészségkönyve, Nagy Gyógyító Terve 🙂 egésszé, egészségessé tesz és gyógyít.Amennyiben ez másokat nem érdekel, akkor tényleg csak a saját gyógyulásomra használom, mert akit a Biblia megegészít, egésszé, egészségessé tesz, az önmagában is egész.Nem kétséges.

    37. Szia Oszkár! Ha tényleg annyira értékelnéd a Bibliát, ahogy mondod, akkor nem “ordítottad” volna le Évi fejét, amikor a homoszexuálisokról írt. Tudnád, hogy ez a Biblia mit is ír arról, és azt is, hogy akik hiszik ennek a bibliának Istentől való voltát, azok azt tartják arról, ami ott írva van. ( Azzal együtt hiszik, hogy nekik is azt kell tartaniuk arról, ha éppen maga az “Isten” adta azokat/őket erre, hogy egymásra gerjedjenek…., amelyet persze majd számonkér rajtuk és megbűnteti őket érte…. )

    38. Az előbb általam leírtakat annyiban pontosítom, hogy a Biblia nem hogy egyszerű gyógyító könyv, de egyenesen azt adja hírül, hogy eleve egészségesek vagyunk.A Biblia ennyire jó hír.Ahogy egy barátom mondja, a Biblia, vagyis az Evangélium, tehát Jézus, nem bevon minket (ebbe a gyógyulásba), hanem kijelenti, hogy be vagyunk vonva. 🙂

  2. A “világ” szerintem nem gyűlöli Jézust csak nem ismeri.

   A karácsonyért azért “rajonganak” mert a szeretet ünnepének tartják, az ajándékozás is ezért szokás. Ilyenkor megállapítják sokan, hogy jobb adni mint kapni ! Azért, mert Isten az embert saját képére, hasonlatosságára teremtette és Ő a SZERETET.
   Csoda-e hogy az emberek “ráéreznek” erre ? Persze, nem a vásárlás ünnepét értem alatta 🙁 és nem a tárgyak – és a fenyő – ünnepét !
   Így muszáj, “kényszer” hogy Jézusról essék szó: a készület az ima ideje.

   1. Nem tudom Évi, de szerintem nem véletlenül van az megírva, hogy “Ján. 15,17
    Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek. Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyűlölt ti nálatoknál. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, a mi az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ. Emlékezzetek meg ama beszédekről, a melyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.
    De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivelhogy nem ismerik azt, a ki küldött engem.
    Ha nem jöttem volna és nem beszéltem volna nékik, nem volna bűnük: de most nincs mivel menteniök az ő bűnöket.
    A ki engem gyűlöl, gyűlöli az én Atyámat is.
    Ha ama cselekedeteket nem cselekedtem volna közöttük, a melyeket senki más nem cselekedett, nem volna bűnük; de most láttak is, gyűlöltek is, mind engem, mind az én Atyámat. ”

    De azzal egyetértek veled, hogy “ráéreznek” ilyenkor, bármilyen “világnézetű” is valaki . Mert a lélek és az értelem lehet ateista, vagy egyéb más, de a szellem mindig keresi és keresni fogja a teremtőjét. Erre a ráérzésre pedig jó alkalom a karácsony ünneplése, a maga fényeivel, hangulatával…

   2. “A “világ” szerintem nem gyűlöli Jézust csak nem ismeri.” Szerinted nem gyűlöli, de Ő maga szerint igen.:
    “Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl” (Jn 7,7)
    “Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyűlölt ti nálatoknál.” (Jn 15,18)

    1. Valóban nem gyűlöli a világ Jézust.Mi is a világ vagyunk, és ha gyűlölünk is valakit, akkor az nem Jézus, nem a Krisztus, hanem gyűlölünk egy általunk megkreált, kialakított és vizionált képet Istenről, Jézus Krisztusról.Ha igazán ismerné a világ Istent, és ebből sosem kifelejtve magunkat, szeretné a világ Istent, és mi is szeretnénk Istent, ha igazán ismernénk.Van egy kialakított képünk Istenről, megvan a magunk illúziója Róla, a hozzáadott teológiánkkal.Nem mondom azt, hogy nem ismerjük Jézus Krisztust.Azonban ennek az ismeretnek nem árt folyamatosan bővülnie.Helyesebb, pontosabb kép Istenről = kevesebb gyűlölet.Isten ismer mindannyiunkat, tökéletes képe van Önmagáról, és nem is gyűlöl senkit.Mindenkit szeret.Mert mindenkit ismer.Több ismeret = csökkenő gyűlölet.

     2000 évvel ezelőtt keresztre feszítettek egy testet, mert azt hitték, hogy az a test kijelöli Isten határait és korlátait.Volt egy kialakított, rögzült képük Istenről.De ez nem felelt meg az Igazságnak.Félre ismerték, nem jól ismerték, nem ismerték Istent.Gyűlöltek egy emberi testet, amelyik gyógyított szombaton.De Jézus Krisztus nem csak egy emberi test (volt).Jézus Krisztus az egész világ.Az a világ, amelyik nem gyűlöl.Ez az igazi világ.És mi ebben élünk.Az egyetlen világban.A világos világban. 😉 💡 💡 💡

    2. Akkor ezt most Jézusnak mondod Oszkár? Elmagyarázod neki, hogy mekkora butaságot beszél, hiszen nem is őt gyűlöli e világ, hanem azt a testet, amiben megjelent, és azt a szellemi képet , amelyet az emberek kialakítottak róla?! Mert a kanonizált biblia szerint Jézus másképp látta a dolgot. Akkor tévedett, és beszélt össze-vissza…?

    3. Az egyre áthatóbb ismeret Istenben egyre áthatóbb békét és szeretetet terem.Ennyi.Ha megtapasztalod, megérted.

    4. Nem azt kérdeztem Oszkár, hogy mit szerettél volna írni , hanem, hogy mit írtál? Mert Edua nem a Krisztusban lévőkről írt, mint olyanokról, akik gyűlölik Jézust ( márpedig megismerni csak ők ismerhetik meg Őt ), hanem a világról. E világ embereiről. Igaz, te magadat is még mindig e világból valónak azonosítottad, holott azt mondod, hogy aklon belül vagy . Ahogy az olvasókat is odavetted, válogatás nélkül . Márpedig a kanonizált bibliai szövegek alapján, aki Istentől született, az többé már nem e világból származtatható, hanem abból, ahonnan Jézus jött. Ezért gyülöli a világ még azokat is, akik Istentől származnak… Ahogy Jézust is gyűlölték anno, mert nem e világból származott.
     Na mindegy, a kérdésemmel kizárólag csak a figyelmedet akartam felhívni arra, hogy jobban figyelj oda arra, hogy azt írd le, amit amit valóban mondani szeretnél , mert lehet, hogy nem csak én olvasom figyelmesen….

    5. A te egyet nem értésed mindig elégtétel számomra; kritikád pedig dicséret és útmutatás.

    6. Ahogyan az is igaz, hogy az Isten, akiről abban a hitben vagyunk, hogy szeretjük, többnyire az is inkább csak egy kondicionált, beültetett programok által mechanikusan kialakult kép Istenről, mely képet, pontosabban bálványt, énünk sekélyesebb részeiben melengetve dédelgetünk.És közben erre mondjuk azt, hogy Isten.Közben meg egy, a szokásaink, a beidegződéseink és a félelmeink virtuális szekercéjével faragott idol, egy gólem, ami készítője ellen fordul.Mi pedig ezt a szerkentyűt védjük foggal-körömmel, pedig ha valóban az Igazságról lenne szó, szabadon engedhetnénk azt, mert az Igazság nem szorul védelemre.Ennek a tudásnak híján lévén, pezsgő vérű keresztes lovagokként harcolunk egy hamis kép védelmében, amit képtelenek vagyunk elengedni, hogy továbbléphessünk végre az Úton.

     Bennünk Isten szelleme van.Vele vívjuk lehetetlen harcunkat (habár inkább magunk ellen, de erről a lentebbi sorokban), mert nem ismertük fel.Ha felismertük volna, nem harcolnánk, hanem csak hagynánk Őt érvényesülni.Hagynánk Őt érvényesülni, nyugalomban.Csendességben.Bemmeni az Ő nyugodalmába, és elcsendesedve elismerni Őt.De mivel nem ismerjük Őt, nem is ismerhetjük el.És azt hisszük, hogy ez baj.Pedig nem baj.De mi hit hiányában, kétségekkel, azaz a “semmivel” eltelve, azt hisszük, hogy baj.Pedig nem baj.Csak nem ismerjük el a békét, mert nem ismerjük.És inkább magunk ellen harcolunk, miközben azt hisszük, hogy Jézusért forgatjuk az Ige kardját, összevagdalva vele környezetünket meg magunkat is.Magunkat pláne.Mert az Ige élesebb minden kétélű fegyvernél.Ezért inkább át kéne adnunk a Mesternek, akit illet.Egy fegyvert vetünk be a világ ellen, ami a világ épülésére adatott.Isten beszédei tényleg bolondsággá lettek számunkra, ahogy előre szólt is… És nem tudjuk megemészteni, hogy ez nem baj.Méghozzá azért nem baj, mert Isten a szeretet igazi élő csodája.Tudja, hogy nem tudjuk mit cselekszünk.Mielőtt bármit is tennénk Ő ellene, már tisztává tett minket.A tisztaság a mi alapállapotunk.Mert bennünk Isten szelleme van.Habár ezt nem tudjuk, ezért küzdünk ez ellen, pedig megértenünk kellene ezt.Megérteni az értelem számára elhordozhatatlant… De a szív nagyobb és értőbb az értelemnél. (L)

    7. Nem tudom, hogy miről szeretnéd magadat meggyőzni Oszkár, de csak egy egyszerű szövegértési dologról van szó. Csak arról, hogy ha ezt és így mondod, akkor ezzel azt mondod, hogy… A “kétélű kard” csak erre hívatkozási alapúl lett ídézve…
     Azt gondoltam, hogy erre csak annyi lesz a válaszod, hogy : oké, nem így gondoltam, hanem…. 🙁

    8. Szia Ida!Még csak most vettem észre, hogy írtál.Valamiért a hozzászólásaid mintha késleltetve jelennének meg, aminek egészen biztosan megvan a maga jó oka.

     Szóval, azt gondoltad, hogy… Nem tudom mit gondoltál, és most sem tudom, hogy mit gondolsz, mert sajna a hozzászólásaidból nem igazán tudom ezt teljesen kibogarászni, ahogy ez utóbbi meg aztán végleg nem akar összeállni a szemeim előtt.De nem is baj, mert az a lényeges szerintem, hogy mindenki értse a saját kommentjét.Persze, az lenne a nagy és nemes cél, hogy ne csak a saját írásunkat és gondolatainkat értsük meg, hanem a másik hozzászólóét is, ha lehet, és amennyire csak lehet.(Ha csak nem ír valaki 18 méter hosszú, szárazon megfogalmazott, adatokkal teletűzdelt hozzászólást, mert én abba bele sem kezdek. 😀 )

     Itt a hozzászólásaimat magamnak írtam fentebb, Évával egyetértvén bizonyos dolgokban.Ezt akartam kifejezni.Nem meggyőzés, hanem meggyőződés miatt írtam azokat magamnak, mint egy tükör gyanánt, amibe belenézek, és meglátom azt, hogy mi a helyzet a saját házam táján.

    9. Szia Oszkár! Csak annyit próbáltam elmondani, hogy nem beléd kötés volt a célom a neked címzett kommentjeimmel, simán csak annyi, hogy felhívjam a figyelmedet arra, hogy a véleményeddel ellentmondasz Jézus beszédének ( a kanonizált bibliai szövegek alapján), és hogy nem vagyok benne biztos, hogy valóban azt szeretted volna tenni. Persze Évinek is címezhettem volna, de te voltál az utolsó aki ezt tette.
     A válaszaiddal pedig nem értettem, hogy mit gondolsz, hogy mit akartam mondani neked, hiszen előtte már írtam, hogy csak ennyi volt a célom. Csak értelmeztem a hsz-odat.

  3. Edua jól összefoglalta a dolgot. A kereszténységben szerintem vízválasztó, hogy a karácsonyt komolyan veszik e (teológiailag nem lehet) és mennek az árral, próbálják autentikussá és igazzá, biblikussá tenni vagy nem, mert aki komolyan veszi az igét és hű ahhoz, az tudja, hogy köze nincs a karácsonynak ahhoz amit eredetileg és vegytisztán a kereszténység Jézus szerint jelentett és jelentenie kellene ma is. Lehet beleerőltetni a szeretetet meg a születés által Jézust is, de ettől ez még nem fog “megszentelődni.” Emberileg, érzelmileg, a család, a gyerekek, a vallásosság szempontjából szép és értékes ünnep, és ennyi. Amerikai körökből jön ez a túlmisztifikált, illetve túldimenzionált és kvázi a hozzáállással, törődéssel, vallási tartalommal megtöltve szentesített alkalom, azt a képzetet keltve a világiakkal de hívőkkel is, hogy ez teljesen rendben lévő dolog Isten szeme előtt is. Valójában a karácsonyi szokások és elüzletiesedés ment be a gyülekezetekbe is, nem csak a mainstream egyházba. Nem vagyok Jehova tanúi féle radikális, de ezeket a dolgokat jobb tisztába tenni, és erre a legjobb amit Edua tett, hogy levezette a lehető legpontosabb történelmi valószínűséget, hogyan történt a karácsony kialakulása és honnan jött ez az ünnep. Egy szellemi előnye lehet az ünnepnek, talán ilyen könnyebb Jézusról őszintén beszélni, elővenni az evangéliumot is olyanoknak, akik máskor meg sem hallgatnák.

   1. Ez nyert: ilyenkor könnyebb Jézusról beszélni 🙂

    Az előzőre: ahogy közeledett Jézus elfogása, vagy valamihez kapcsolta éppen, arról szólt ez a gyűlölet. A tömeg követte amerre járt, ez is “a világ” volt. A szamariai asszony is “a világ volt” és folytathatjuk.

    Az”úgy világoskodjék a ti világosságotok az emberek előtt hogy lássák jótetteiteket és dicsérjék mennyei Atyátokat”: nem mindig van így, sőt. Mert néha nem a szimpla jótett van, hanem az is, amikor MEGMONDJUK hogy mire mondunk igent vagy nemet. Akkor pedig nem szeretnek,és nem dicsérik az Atyát! Ilyenkor “gyűlöl” minket a világ …

    Az őskeresztényekről is azt írja az Apcsel hogy “kedvesek voltak a nép előtt”! Tudjuk, hogy váltott gyűlöletre ez a szeretet, kiktől és miért.

  4. Edua, én is köszönöm a magam és minden jó akaratú, igazságot kereső és szerető és csak azt elfogadó Krisztus követő nevében. Ez a lényeg ! A rejtőzködő és eltitkolt valóság feltárása, a dolgok leleplezése, és szembenézés velük ! Aztán lehet újratervezni.

 7. Én logikusabbnak és hihetőbbnek tartom ezt az okfejtést: ” Jézus születésnapjában a korai egyházatyák évszázadokon keresztül nem tudtak megállapodni, és még a mai napig is két eltérő dátumon ünneplik. Pl. az örmény és a makedón hívők január 6-át tekintik Jézus születésnapjának, és számukra Karácsony is ekkor van. A másik dátum december 25-ke Mithras születésnapja, amit a nyugati kereszténység részesített előnyben. Mind a két dátumban van logika, nem hasra ütött számokról van itt szó. Kétezer évvel ezelőtt a téli napforduló december 25-re esett. Az egyiptomi ‘hős’ piramis építő korszakban, vagy még előtte, [kb. i. e. 4000 év] a téli napforduló január 6-ra esett, mely abban az időben az év legszentebb napjának számított. Ma földünk északi féltekén a leghosszabb téli éjszaka december 21-ről 22-re virrad, tehát már megint jó néhány napot eltolódott az utóbbi két ezer évben. Az állandó elcsúszás földünk harmadik mozgásának az úgynevezett precessziós mozgásnak köszönhető. Az ősi ‘idő nélküli’ egyiptomi múltból fennmaradt dátumot átvette sok nép, kultúra mint szent napot, beleépítették saját vallás-mitológiájukba, sokszor maguk sem értve, miben rejlik kiemelkedő jelentősége.
  A téli napforduló a régi időkben mindig az újév kezdetét is jelentette, amiben józan ésszerűséget találni nagyon egyszerű. Tekintettel arra, hogy minden isten akinek a születésnapja a téli napfordulóra esett ‘Napisten’ is volt, (mert az újjászülető napot személyesítette meg) így elméletben Jézusnak is magán kellett volna viselni a ‘Napisten’ különböző aspektusait. A keresztény egyház természetesen ettől mélyen viszolygott és, hogy kitörüljön minden erre történő utalást: áthelyezte a kalendáriumban újév napját hat nappal későbbre. Ebben az átrendezésben ésszerűség helyett inkább elkeseredett erőlködést látni, megvédeni a betűhöz fanatikusan ragaszkodó ortodox felfogás igazát: miszerint Jézusnak semmi köze a pogány kultúrák napisteneihez.”

  1. Nem a naptól van köze hozzá vagy nincs. Én értem azt a logikát, ami nem “elkeseredett erőlködésből” származik, hanem, ahogy nemrég olvastam, “megkeresztelték” a napot ! Át-for-dí-tot-ták ! Mint ahogy egy megtérés is olyan fordulat, ahol NINCS HELY az előző állapotnak, felváltotta az új !

   1. Annyi támadás van, csűrés-csavarás, vajon “ráértek” így ünnepelni az Úr megtestesülését és kisbabaként való megszületését ? Ezt a csodálatos eseményt ?

    Van egy film, https://www.youtube.com/watch?v=_ywCMSI6p8g&t=1494s normális emberként fogalmaz az ÉDESANYÁRÓL -mintha szeretet kötötte volna össze őket (?) ! Miközben tudjuk hogy NAGYOBB szeretet kötötte az Úr Jézust Édesanyjához (és persze viszont)
    … azt is MINDIG ki akarjátok törölni (tisztelet a kivételnek). Megárt ám a gyűlölködés ! … ami a szeretet hiánya is lehet !

 8. Ez érdekes. Mintha most a klasszikusan elvetett decemberi időpont megerősítését akarná a cikk. Ez pedig furcsa. Tekintettel arra, hogy a decemberi nyájlegeltetéskor nem volt szokás kint maradni a legelőn. Ezért szokták azt mondani, hogy valószínűleg melegebb évszakban történt a születés. Arról viszont sosem hallottam (kételkedek is benne), hogy a még nem katolikus őskeresztények ünnepelték volna Jézus születésnapját.

  1. Arpiel, az őskeresztényeket “ősünknek” tartom: minden lényeges megalapíttatott, és hála Istennek megőriztetett … de NEM ÚGY ahogy az kívülről látszik.

   De, haladás ! Már nem a halottakat ünnepeltük (?) itt az oldalon mindenszentekkor, ugyanis az a – megdicsőült, névtelen – szentek ünnepe.

   Jézust bizony MINDEN NAP ünnepeljük: egyszerre megszületés, kereszthalál és feltámadás minden szentmise – a Szentlélek által , az Úr Jézus FELHATALMAZÁSA által.

   “A pokol kapui nem vesznek erőt rajta” ! Nem a láthatóról beszélek hanem arról ami láthatatlan – és külső szemlélő, főleg, ha a szívét is megkeményíti, képtelen megismerni 🙁

   de, már nem kell nagyon sokat várni 🙂 hogy ne így legyen !

 9. Jézus születésének napja nem megállapítható a Bibliából. Annyi biztos, hogy nem decemberben volt.

  Jézus I. századi követői nem ünnepelték sem saját, sem más születésnapját. Pogány szokásnak tartották.

  Jézus sosem hagyta meg követőinek, hogy emlékezzenek meg a születéséről, ellenben a haláláról igen.

  Jézus születésnapját egy nyilvánvalóan tévesen beállított napon, pogány szokásokkal tűzdelve (fa, ajándékozás, csillag, stb.) megünnepelni egy kereszténynek egyértelműen bűn a Biblia fényében.

  1. Mitől bűn, levezetnéd, dömper?
   Hogyan válik bűnné egy igaz kereszténynél ez a nap, ha tudja, hogy Jézus haláláról kell megemlékezni – megteszi. Feltámadásra kell emlékezni – megteszi.
   A decemberi kliséözönt meg csak szimplán elnézi, tudván, hogy abszolút semmi jelentősége nincs azoknak a napoknak, azaz mindegy, hogy tartja az ünnepnapot vagy csak simán “szabadságon” van, mint sokmindenki. Nincs szándékában, hogy más istent az Úr elé helyezzen, stb. érted. Én is így vagyok ezzel, konkrétan közömbösek ezek a napok, azaz nekem teljesen mindegy, hogy van-e díszített fa vagy nincs. (Úgy gondolom, hogy a jelkép erejéhez szükséges a jelentésének ismerete és annak akaratlagos alkalmazása, ami így pl. nálam nem valósul meg)
   Szóval így nem igazán értem, hogyan jutunk el a karácsonyi ünnep az bűn végkövetkeztetésig, ezért kérlek, hogy fejtsd ki.

   1. születésnap = pogány szokás = bűn
    fadíszítés, ünnepi falánkság, fagyöngy és számtalan egyéb pogány elem = bálványimádás = bűn

    1. A fagyöngy szép növény – bármikor díszíthetjük az otthonunkat virágokkal, növényeket ápolunk a lakásunkban is. MINDEN teremtmény Istent dicséri 🙂

     Falánkság ? a család ha együtt van, Isten rendelése – a szeretetben, hm. Aki főz, azért teszi hogy örömet okozzon miközben minden jó Istentől van. Ennek örülni bűn ? elvakult vagy 🙁

   2. “Úgy gondolom, hogy a jelkép erejéhez szükséges a jelentésének ismerete és annak akaratlagos alkalmazása, ami így pl. nálam nem valósul meg”

    Önbecsapás. Efézus 5:10 több fordításban
    Efezus 5:10 Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak.
    Efezus 5:10 Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak.
    Efezus 5:10 Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak,

    Ha forgatod a Bibliát, akkor nem mindegy miről, mit gondolsz. Felelősséged, hogy úgy viselkedj, ahogy elvárja Isten.

   3. és folytathatnánk napestig:
    Efezus 5:11 És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat;

   4. ” nekem teljesen mindegy, hogy van-e díszített fa vagy nincs.”
    A karácsonyfa olyan,mint az aranyborjú.
    “Leszedé azért mind az egész sokaság az aranyfüggőket az ő fülökről és vivék Áronhoz. Melyeket elvőn az ő kezekből és formálá azt betővésővel bizonyos formára, és csinála azokból öntött borjúképet. És mondának: ezek a te isteneid izráel, kik kihoztak tégedet Égyiptom földéből. Melyet mikor létott volna Áron, oltárt építe az előtt, és kiálta Áron, mondván: Holnap a Jehovának innepe vagyon.”(2.Mózes 32.3-5)
    A Jehovát akarták aranyborjúval ünnepelni, holott az egy másik isten jelképe volt. Nem örült neki. Ma karácsonyfával akarják Jézust ünnepeleni, holott az egy másik isten jelképe. Nem hiszem, hogy örül neki.

    1. Én semmi hasonlóságot nem látok a kettő között. Az aranyborjú egy bálvány volt, amit Isten helyett imádtak, a karácsonyfa pedig dekoráció. Bálvány egyébként bármi lehet, még az is, amikor valaki görcsösen ragaszkodik valaminek a hiányához. Bálványozhatja saját természetét vagy akár a gyengeségeit is.

    2. Mindenesetre el tudom képzelni, ahogy Jézus meglátja egy család otthoni karácsonyfáját, és nemtetszően csóválni kezdi a fejét.Na jó, kicsit komolyabbra fordítva a szót: ez az egész ügy inkább csak nekünk fontos, nem pedig Neki.

    3. Csatlakozom kedves Thea ! Valóban minden lehet bálvány (amit első helyre helyezünk az életünkben) még a keresztény szolgálat is, sőt, a meggyőző kommentelés Is 😀

    4. Igen, hogy a kommentelés nagyon is lehet bálvány, az látszik itt is a regényhosszúságú hozzászólásokon.Ami önmagában még mindig nem lenne egy igazi “Aháá!” élmény, ha ezek valóban érdekfeszítően lennének megírva.Aztán csodálkoznak, amikor ezeket senki sem olvassa el…

    5. Szia Thea,
     a karácsonyfa az ószövetségben sokat emlegetett asera bálvány :
     “És elhagyák az Úrnak, atyáik Istenének házát, és szolgálának az Aseráknak és bálványoknak; mely vétkök miatt lőn az Úrnak haragja Júda és Jeruzsálem ellen.”2Krón 24,18
     “Mert a magaslatokat ismét megépíté, a melyeket Ezékiás az ő atyja azelőtt elrontott vala, és oltárokat emele Baálnak, Aserákat is plántála, és tisztelé az ég minden seregeit, és szolgála azoknak.”2Krón 33,3
     “Mert az ő királyságának nyolczadik esztendejében, mikor még gyermek volna, kezdé keresni az ő atyjának Dávidnak Istenét; tizenkettedik esztendejében pedig Júdát és Jeruzsálemet kezdé megtisztítani a magaslatoktól, Aseráktól, bálványoktól és öntött képektől.”2Krón 34,3
     “Mindazáltal némi jó dolog találtatott benned, hogy e földről kivágattad az Aserákat és az Istennek keresésére adtad magadat.” 2Krón 19,3
     +1Kir 14,15 +1Kir 14,23 +1Kir 16,33 +2Kir 17,10+ 2Kir 13,6+2Kir 17,16 +2Kir 18,4 +2Kir 21,3 +2Kir 21,7 +2Kir 23,6 +2Kir 23,15 +2Krón 14,3+2Krón 17,6+ 2Krón 31,1+Jer 17,2

     Az örökzöld fenyő a jó és gonosz tudásának a fáját szimbolizálja. A gömbök a gyümölcsöt, a fa köré tekeredő szalagok füzérek meg a kígyót.
     Babilonban : a fenyőfa gyertyáival az agyonvert, de új életre kelt nimródot (Baál, akit napistenként imádtak és az anyját az Ég Királynőjének hívták) ábrázolja ki.
     Görög o.: Adonisz a napisten anyja rejtélyes módon (fenyő)fává változott és ebben az alakjában hozta elő isteni fiát.
     Róma: Baál -Berit a szövetség ura, jelképe a feldíszített fenyőfa (Baál-Beret, fenyőfák ura) A szent napok előtti éjszakán a római pap, akit fahordozónak hívtak bevitt egyet a szent fenyőfák közül a templomba és feldíszítette.
     A németek Odin (akiről a Mikulást formázták) tiszteletére állítottak feldíszített fenyőfát. Egyébként nem hozott ajándékot. A díszítése ráolvasás-szerű volt. Pl.állatformájú kekszek az állatok egészségéért gondoskodtak, a gyümölcsök a jó termésért. Mivel a fenyőfában jó szellemek laktak(hitük szerint) távoltartétták a háztól a betegségeket, démonokat, boszorkányokat, amik a téli naporduló idején erejük teljébem támadták a jó népet. Annyira bálványozzák, hogy karácsonykor a fő éneket az ő tiszteletére éneklik.

     ” Ezt mondja az Úr: A pogányok útját el ne tanuljátok, és az égi jelektől ne féljetek, mert a pogányok félnek azoktól! Mert a népek bálványai csupa hiábavalóság, hiszen az erdő fájából vágják azt; ács-mester kezei készítik bárddal. Ezüsttel és aranynyal megékesíti azt, szegekkel és pőrölyökkel megerősítik, hogy le ne essék.Olyanok, mint az egyenes pálmafa”

    6. Szia Edua!
     Tisztában vagyok ezekkel az összfüggésekkel, csakhogy az egész megközelítés egyetlen, de annál fontosabb tényezőt nem vesz figyelembe. Jézust!
     Jézus halála és feltámadása mindent megváltoztatott. Jézus visszavette, ami addig Sátáné volt. Akármit jelentett vagy akár jelent egyeseknek ma is a karácsony vagy a karácsonyfa, Jézus visszavette tőlük. Az év minden napja Istené. December 25 is. A föld minden fája az Övé. A fenyőfa is.
     Az egész világ az Övé. Még a háromszögek is. Azok is, amik egymásra kerülve pentagrammot alkotnak. Ha esetleg a karácsonyfa vagy a pentagramma okkult tartalommal bír egyesek számára, annak rám semmilyen hatása nincs. Sőt, nekem van hatalmam felettük Jézus nevében és Jézus által. Ha én Jézus születését vagy életének bármilyen mozzanatát december 25-én szeretném megünnepelni, szabadságom van megtenni. Azzal sincs baj, ha valaki ezt nem teszi, mert ezzel éppen úgy dicsőítheti Istent. A baj csak akkor van, ha ezzel kárhoztat másokat.
     A cikk végén idézett Ige ezt alaposan körbejárja, ha valaki az egész részt elolvassa. Nem akarom idézni, hiszen úgyis ismered.

    7. Kedves Thea
     Akkor mindent szabad? Ha ünneplem a karácsonyt akár vallásos módon vagy világi módon nem számít bűnnek.
     Na ne már.
     Írod” Ha én Jézus születését vagy életének bármilyen mozzanatát december 25-én szeretném megünnepelni, szabadságom van megtenni. Azzal sincs baj, ha valaki ezt nem teszi, …….
     Ezt az eszmefuttatást nem értem.
     Azt írod szabadságod van megtenni. Az embernek szabadsága van sokmindenre,- tehát Isten nem fogja le a kezedet-paráználkodni, lopni stb. tehát bűnt cselekedni, nyílván ezeknek következményei vannak.Ha valaki nem teszi , ezzel dicsőíti Istent?
     Amazzal is dicsőíti Istent?
     “mert ezzel éppen úgy dicsőítheti Istent. ” -ezek szerint a karácsony ünneplésének szabadságával dicsőited Istent- vagy nem jól értem?
     zavaros ez az egész kifejezés hogy szabadsága van az embernek ezt vagy azt tenni.
     szerintem különbség van a szabadsága van tenni az embernek ill. valamivel dicsőíteni Isten kifejezések között.az előbbi kifejezés szabadságot ad,hogy azt tegyél, amit akarsz, a második kifejezés, pedig Isten szerinti cselekedet, ami tetszik Istennek és ebben örömét leli.
     a szabadság szerinti cselekedetben nem biztos hogy Isten örömét leli, ugyan is minden embernek szabadsága van dönteni, hogy Istent választja vagy a sátánt.
     a szabadság szerinti döntésbe bele tartozik a bűn cselekvése is de bűn cselekvéssel nem lehet Isten örömét kivívni.
     szerintem megtévesztő ez a szabadságod van ezt meg azt tenni kifejezés.
     a ti beszédetek legyen igen vagy nem, minden ami ezen felül van az ördögtől van-írja az ige.
     a kétértelmű beszédre hívja fel a figyelmet az ige, az így is magyarázhatom meg úgy is magyarázhatom, így is érthetm meg úgy is érthetem beszéd a sátántól van és manipulációra, elbizonytalanításra használja.
     én ezt gondolom róla

    8. Talán Pál szavait, amikre fent is utaltam nem tartod megtévesztőnek:
     “Van, aki azt hiszi, hogy mindent megehet, a hitben erőtlen pedig zöldségfélét eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, és aki nem eszik, ne ítélje el azt, aki eszik, mert Isten befogadta őt. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert az Úr képes őt megtartani. Ez az egyik napot különbnek tartja a másiknál, az pedig minden napot egyformának tart. Mindenki legyen a maga értelme felől meggyőződve. Aki a napokra ügyel, az Úrért ügyel, aki eszik, az Úrért eszik, mert hálát ad Istennek, és aki nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad Istennek.”
     Ami pedig a szabadságot és Isten dicsőítését jelenti, a kettő lehet egy és ugyanaz. Persze nem feltétlenül, de mindenben lehet rosszat látni, ha az ember a rosszat keresi. Ha pedig valami ebben összezavar, akkor lehet, hogy magadban kell rendezni ezeket a gondolatokat.
     Amúgy pedig valóban mindent szabad, de nem minden használ 😉 (1. Kor. 6:12)

    9. De hogy néhány példát is mondjak.
     Például dicsőítheted Istent úgy a karácsony megünneplésével, hogy ellenpéldát szolgáltatsz az általad a másik hozzászólásban felsoroltakra, és békességet, szeretetet, megértést mutatsz a másiknak, hogy ételfelhalmozás helyett megosztod amid van a rászorulókkal, hogy az ajándékok várása helyett Jézusnak adsz ajándékot (Máté 25). És dicsőítheted Isten a karácsony nem megünneplésével, ezzel hátatfordítva egy számodra vagy a családod számára negatív hagyománynak, de teszed ezt úgy, hogy közben nem bántasz meg vagy kárhoztatsz másokat, hanem mondjuk a korábban ünnepléssel töltött időt másokra szánod. És teheted mindezt fordítva, vagyis megünnepled a karácsonyt, de egyáltalán nem Istent dicsőíted vele, mert ideges vagy, leterhelt, összeveszel a szeretteiddel, mások elé vágsz a sorban, a rosszullétig eszel, stb. vagy nem ünnepled a karácsonyt és erre nagyon büszke vagy, és lenézed azt, aki másként tesz.
     (Ma már nem lesz több időm a gép előtt, úgyhogy előre elnézést, ha nem válaszolok az esetleges továbbiakra…)

    10. Szia Lacika!

     “Azt írod szabadságod van megtenni. Az embernek szabadsága van sokmindenre,- tehát Isten nem fogja le a kezedet-paráználkodni, lopni stb. tehát bűnt cselekedni, nyílván ezeknek következményei vannak…”

     Valóban nem fogja lefogni a kezed, ha bűnt akarsz elkövetni, viszont ha Isten Lelke vezérel, akkor azonnal jelzi, ha azt akarnál elkövetni. De, az, aki Istentől született az bűngyülölő és nem akar bűnt elkövetni, tehát nem teszi. / 1 Ján. 3,6 A ki ő benne marad, egy sem esik bűnbe; a ki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt. 1 Ján. 3,9 Senki sem cselekszik bűnt, a ki az Istentől született, mert benne marad annak magva; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született. 1Ján 3,9 [Képtelen] mindenki a vétkezésre, aki Istenből született, mert az [Isten] magva benne marad. Nem is képes vétkezni, mert Istenből született.
     1Ján 3,10 Ezáltal lesznek láthatókká az Isten gyermekei és a vádló gyermekei. Senki sem Istenből való, aki nem az igazságosságot teszi, és aki nem szereti testvérét. / Csia ford/
     De, érdekes módon a karácsony ünneplésénel se szólt soha, hogy az neki nem tetszik. Sőt, kifejezetten örömét leli benne hogy örömet akarunk neki és a Fiának szerezni ezzel is. Hogy elkülönítettünk neki egy napot, amelyen azt ünnepeljük, hogy megváltó született mi nékünk….

     Kezdő hívő koromban én is hallottam eme “pogány szokás és társai” című műsort, és én is befordultam ebbe az utcába ( holott akkor se volt nyugtalan a lelkem soha az ünneplése miatt) , azóta már régen megtanultam, hogy kizárólag csak azok Isten fiai, akiket Isten Lelke vezérel, és csak az számít amit ő mond . Abban mindig békességem van…. De, akinek nincs hite vagy világossága hozzá, az ne tegye… Viszont lehet kérni mindkettőt.
     1 Ján. 2,27 És az a kenet, a melyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem a mint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és a miként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne.

    11. Kedves Thea
     idézetedre válaszolnék
     “Van, aki azt hiszi, hogy mindent megehet, a hitben erőtlen pedig zöldségfélét eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, és aki nem eszik, ne ítélje el azt, aki eszik, mert Isten befogadta őt. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert az Úr képes őt megtartani.”

     Mert a véleményemet mondtam el, még nem ítélkeztem azok felett, akik “esznek”, azaz ünneplik a karácsonyt.
     Az Úr Jézus Krisztus és az apostolok is hányszor mondtak olyat, amire az érintettek úgy reagálhattak, hogy ne ítélkezzél mások felett.
     Számtalan példát lehet rá találni az Újszövetségben- aki nem hiszi járjon utána.
     ez a ítélkezéses duma arra jó, hogy ha valaki elmondja a véleményét és a másik félnek nem tetszik, akkor a ne ítélkezzél mások feletti igével “leállítja az ítélkező személyt”

     lehetne a szálka-gerenda igét is felhozni, csak hát oda jutunk, hogy nem alakulna párbeszéd ki emberek között, mert a vélemény különbséget ítélkezésnek tekintik és önvizsgálatra felszólítással-gerenda kivétel-állítja le a más véleményen lévőt.

     ” Ez az egyik napot különbnek tartja a másiknál, az pedig minden napot egyformának tart. Mindenki legyen a maga értelme felől meggyőződve. Aki a napokra ügyel, az Úrért ügyel, aki eszik, az Úrért eszik, mert hálát ad Istennek, és aki nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad Istennek.”

     ” Mindenki legyen a maga értelme felől meggyőződve.”-tudom hogy Pál írta ezt, de az probléma, ha az ember a maga értelméről van meggyőzőzve, mert abban benne lehet az emberi értelem is.én úgy fejezném ki magam, hogy a Szent Lélek által legyünk meggyőződve egy adott dologgal kapcsolatban.az biztos hogy az Igazságot jelenti.

     Ami pedig a szabadságot és Isten dicsőítését jelenti, a kettő lehet egy és ugyanaz. Persze nem feltétlenül, de mindenben lehet rosszat látni, ha az ember a rosszat keresi. Ha pedig valami ebben összezavar, akkor lehet, hogy magadban kell rendezni ezeket a gondolatokat.

    12. ….. Gal 2,3 De még a velem lévő Titust sem kényszerítette senki arra, hogy körülmetélkedjék, jóllehet ő görög; minthogy pedig voltak alattomban közénk lopódzkodó (júdaista) hamis atyafiak, – akik azért tolakodtak közénk, hogy kikémleljék a Jézus Krisztussal való életközösségünk által bírt szabadságunkat, hogy aztán minket szolgaságba döntsenek; azoknak az atyafiaknak egy pillanatra sem engedelmeskedtünk, éspedig azért nem, hogy az evangéliom igazsága megmaradjon a ti javatokra. …

    13. Títus esetében így kívánta az érdeke. Timótheus esetében már jobban érdekelte a zs.dók véleménye, mint a szabadság vagy az evangélium igazsága.

 10. Bárcsak a televíziós reklámok helyett az ilyen gondolatok mennének!… Mindjárt emberi életek hosszabodnának meg vagy válnának egyenesen örökkévalóvá.Fel lehetne szabadulni egy nagyon aljas kényszer alól… Ha az úgy nevezett kereszténység legalább elérhetne annyit, hogy tisztázná ezt az “ünnepet”, már be töltötte volna a feladatát.De egyelőre sajnos nem ez a helyzet.A kereszténység olyanok oldalára állt, akiknek az asztalát éppen Jézus borította fel.Vagy ti láttok olyan magára valamit is adó keresztény egyházat, felekezetet, gyülekezetet amelyik buzgón azon van, hogy (legalább Karácsonykor) a Templomból kihajtsa a kufárokat?Na, de azért mégsincsen veszve semmi.A vakok látásának visszaadása sokkal nagyobb, mint kötélből ostort csinálni… Márpedig a gyógyulás és a feltámadás folyamatosan történik, nem számít miről szólnak a reklámok.

  1. Persze hogy nem űzik ki a kufárokat. Az egész ünnep (az otthoni családi idilltől eltekintve) egy nagy vallási-fogyasztói társadalmi biznisz. De egyébként sem hiszem, hogy a tömeges és érzelmileg érintett szimbólizált Jézus születési kultusz komoly Istenismeretet vagy evangélizációs erőt tudna képviselni, közvetíteni.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend