Elmélkedések

Egyet nem értés

Biztos mindenkivel előfordult már, hogy egy adott helyzetben kénytelen volt elgondolkozni, hogy amennyiben minden ember egyformán értékes, vajon nem kellene ugyanolyan értékesnek tartanunk minden eszmét vagy véleményt is. A jelen weboldal, de leginkább a hozzá tartozó Youtube csatorna komment szekciójában elég gyakori a vád, miszerint a kereszténység kirekesztő, amikor azt állítja, hogy Jézus az egyedüli Út.  De tényleg. Vajon nem kellene megszabadulni ettől a kirekesztő hozzáállástól? Nem lehet, hogy az egyet nem értés szüli ezt a sok erőszakot? Ezek őszinte aggodalmak, amikre érdemes odafigyelni, de vajon megalapozottak? A folyamat epizódjait napi szinten láthatjuk a hírekben, így érdemes megvizsgálni, hogy mi lehet a probléma forrása.

A vallás vagy hit – és a jelen esetben szinte mindegy, hogy melyik szót használjuk – mindent felfokoz. Hitbeli kérdésekben mindenki rendkívül elszánt tud lenni. Hevesebben vitázunk, hajthatatlanul ragaszkodunk az álláspontunkhoz és hajlamosak vagyunk, még ha nem is valljuk be magunknak, vagy nem tudatosan tesszük, alsóbbrendűnek vagy kicsit kevésbé méltónak tartani a más véleményen lévőket.

Állítólag egy alkalommal Gandhit valamilyen rasszista ürüggyel nem engedték belépni egy templomba, mire a történet szerint Gandhi az indiai filozófus, Bara Dada szavaival reagált:

„Jézus igazán csodálatos, de ti keresztények nem hasonlítotok Rá.”

A történetnek legalább egy tucat verziója létezik és bár nem tudni, hogy valóban így esett-e, érdemes elgondolkozni, hogy vajon hány alkalommal állítottunk akadályt mások és Jézus közé a hozzállásunkkal. Nyilván ezek az akadályok nem jelenthetnek igazi gátat egy igazi kereső és egy Igaz Isten között, de ez nem változtat saját felelősségünkön. Természetesen minden szomorú esetre ugyanannyi egekbe röpítő és szívmelengető ellenpéldát is fel tudok idézni és, ami engem illet, szeretek arra összpontosítani, hogy az utóbbiak számát gyarapítsam.

Amikor valami, jelen esetben a hit, annyi gonoszságra képes, az ember hajlamos zsigerből visszautasítani. Csakhogy ami annyi felfoghatatlan gonoszság forrása lehet, ugyanannyira a leghatalmasabb jó forrása is. Ebből pedig nem az következik, hogy a hit rossz, hanem az, hogy igencsak komoly hatalommal bíró valamiről van szó.

Az atom kettéhasításának képessége egyszerre hozott olcsó energiát és pusztítást. Vajon a pusztításról az atom tehet? Mire következtethetünk ebből a kereszténység történelmére vonatkozóan? Például arra, hogy számos rossz történt a kereszténység nevében. Csakhogy ez ugyanígy, sőt, hatványozottan igaz az ateizmusra is. A XX. századot szemlélve egyet megtanulhattunk: a vallás eltörlése nem megoldás. A XX. század tömeggyilkosai egytől egyig az ateista filozófiákhoz fordultak útmutatásért és önigazolásért. Nyilván egyetlen ateista sem akarná, hogy az ateizmust a legrosszabb ateista atrocitások alapján ítéljük meg, így elvárható, hogy az ateisták se tegyék ezt a kereszténységgel.

id-100224530De térjünk vissza az egyet nem értéshez.

A tapasztalat azt mutatja, hogy az egyet nem értés a másik lekicsinyléséhez, extrém esetben pedig erőszakhoz vezethet. Mi lehet a megoldás, ha ezt el akarjuk kerülni? Értsünk egyet mindenkivel?

Egyre többen gondolják, hogy a pluralizmust követve (ami a Wikipédia szerint a modern társadalom alapja), vagyis minden ideológiával egyetértve, kizárhatjuk, hogy az egyet nem értés miatt összetűzésbe kerüljünk. Ez a megoldási kísérlet azonban már az első lépésnél elakad, ugyanis amint eldöntöttük, hogy mostantól kizárólag az egyetértés lehet a helyes út, azonnal kizártunk mindenkit, aki szerint nem helyes mindennel egyetérteni. Akármit teszünk, az egyet nem értést nem tudjuk eltörölni. Az egyet nem értés lehetősége nélkül nincs értelmes párbeszéd és nem létezhet szabad társadalom. A probléma tehát nem az egyet nem értéssel van, hanem azzal, hogy elvesztettük az értelmes és tisztelettartó egyet nem értés képességét. Ezt pedig csakis egy olyan világnézet birtokában szerezhetjük vissza, ami nem az egyetértéshez köti az ember értékét.

Ez a világnézet a kereszténység. Ugyanis csak akkor lehet minden ember egyformán értékes, ha minden ember rendelkezik ugyanazon megmásíthatatlan tulajdonsággal.

Ezt a tulajdonságot hiába keressük a naturalizmusban, hiszen az evolúció egy bizonyos skála mentén osztja az értékeket. Nem mindenki egyformán intelligens, nem mindenki egyformán egészséges vagy hasznos a társadalom számára, nem mindenki egyformán csinos vagy jóképű, gazdag vagy barátságos. Ráadásul hiába áll valaki jó helyen ezen a bizonyos skálán, az idő mindent megváltoztat. Aki ma egészséges, holnap már nem biztos, hogy az lesz. Mindenki öregszik, gyengül, az anyagi helyzetünk pedig szintén változik. Akárki akármit mond, erkölcsileg sem vagyunk következetesek. Fizikailag pedig hétévente minden atom lecserélődik a testünkben. Kik vagyunk, ha semmi sem állandó fizikai állapotunkban? A naturalista nézőpont szerint az emberi érték változó és mulandó.

Mi az tehát, ami minden emberre egyformán igaz és nem elveszíthető? Ez nem más, mint Isten szeretete. Isten szeretete az egyetlen dolog, ami sohasem változik és nem elveszíthető.

Nem a génjeink miatt vagyunk értékesek, hanem azért, mert már azelőtt szerettek bennünket, hogy a génjeink létrejöttek volna. Isten szemében nem a legéletképesebbek a legértékesebbek, hiszen Ő az életét adta a legértéktelenebbekért. Az ember értéke nem biológiai, intellektuális, anyagi, erkölcsi vagy esztétikai, hanem személyes. Olyan érték, amit egy minket személyesen szerető személyes Isten szeretete ad.

Szóval akármennyit aggódunk az egyet nem értés miatt, az egyet nem értés elkerülhetetlen. Egyet nem értés nélkül nem szólhatunk szabadon. Nem az egyet nem értést kell felszámolnunk, hanem meg kell tanulnunk úgy szeretni, hogy a másik becsmérlése nélkül tudjunk egyet nem érteni.

Ez egy olyan igazság, amit nem egy ateista filozófus volt kénytelen elismerni:

„Az egyetemes egyenlőség, amiből a szabadság eszményei, a kollektív szolidaritás, a független élet, az emancipáció, a személyes lelkiismeret, az emberi jogok és a demokrácia is megszületett, az igazságosság zsidó etikájának és a szeretet keresztény erkölcsének a közvetlen hagyatéka. Ennek a lényegében változatlan hagyatéknak, a folyamatos kritikák és átértelmezési kísérletek ellenére, nem létezik alternatívája.” (Jürgen Habermas)

Ravi Zacharias és Vince Vitale írásai alapján

Előző posztKövetkező poszt

59 hozzászólás

  1. Kedves Roland, ja, most már tudom… 🙂 A Charis rádióban készült interyou lentebb Pajóval… Nagyszerű beszélgetés, köszönjük nektek!Természetesen itt a helye. 😎

 1. Hát, végig olvastam az egészet. Anélkül, hogy bárkinek is név szerint kiszignálnék bármilyen
  megjegyzést, két idézet jutott eszembe:
  – Ádámé, amit Lucifernek mondott a Tragédiában: “Mily végtelen kör okoskodásod, melyből
  kiút tán nincsen is…” és a
  -2Kor 12:9 “És ezt mondá nekem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem.”

  1. A legjobbat tette Gábor bátyó, hogy az “egyet nem értés” gondolatait nem hozta ide … Köszönet 🙂

   1. Sőt, szerintem az egyetértés gondolatait hozta be. Én az Isten igéjével, biztos egyet tudok érteni, és még Madách gondolataival is, a ciklikusság ördögi gondolata tekintetében.

 2. Most eszembe jutott, hogy amikor kezdő fórumosként , egy keresztény fórumon írogattam. Volt egy számomra fontos tétel a hívő élettel kapcsolatban (ó ember új ember kérdése) amiben nem értettem egyet az adminnal. A reakció a kizárásom lett. Mégsem tehettem meg azt , hogy hallgassak , amit viszont igen az az hogy nem haraggal a szívemben távozom, ami nem ment azonnal. De sok külső bátorítást kaptam. Emberektől és Istentől is. Egy másik keresztény fórumon kedvesen fogadtak. Mindig ott volt a kísértés hogy a sérelmeimet rájuk ömlesszem. Aztán csak nem bírtam ki és burkolt formában de eléjük tártam a történteket.
  Az egyet nem értés és a sértődés kéz a kézben jár..van amikor be sem valjuk magunknak hogy valójában még mindig haragszunk, mert azt ugyebár egy hívőnek nem illik.
  A másik pedig ma történt, egy kolléganőmmel épp a mutációkról vitatkoztunk. Szégyen szemre pont ő figyelmeztetett, hogy miért sértődöm meg azon ha nem értünk egyet! És igaza volt.
  Engem mindig bosszantott,hogy évmilliókkal kendőzik el azt amit laborban nem lehet vizsgálni. A baktériumokat hoztam fel példának valamint rákérdeztem, hogy soroljon fel pozitív mutációkat amik új tulajdonságot hoztak létre. Végül megígérte, hogy utána néz. De ahhoz az kellet hogy szembesüljek azzal hogy tényleg megsértődöm..
  Ezután már figyeltem a hanghordozásomra és lejjebb vettem a tempót.

 3. Isten fia mondta:
  “Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert.
  Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támaszszak az ember és az õ atyja, a leány és az õ anyja, a meny és az õ napa közt;
  És hogy az embernek ellensége legyen az õ házanépe.”

  A hit fegyverével be lehet lépni az új szombatba, ami a nyugalom és már nem fog háborogni az ember lelke a világ dolgai miatt.

   1. Szia Oszkár, köszönöm a választ, ma ugyanaz történt meg, de most a Városligetben volt az előadás. Én úgy érzem, hogy valójában mindenki egyformán érzett. Egy szép nap volt!

    1. A Városligetben?Csodálkoztam is, hogy a délután folyamán semmi ilyesminek nem volt nyoma a téren.Pedig kora reggel ott láttam a Szekeret.Szép volt és jó magas.Ez most kissé másfajta Szekérnek tűnt nekem, mint legutóbb.Pár évvel ezelőtt meg még húztam is a József Attila utcában. 🙂 Éppen olyan ismerőseimmel voltam, akik a Bhagtivedanta Hittudományi Főiskolára jártak még akkor, és nem akartam nekik azt mondani, hogy nekem az ilyen-olyan vallásom nem engedi meg, hogy a krisnások Szekerét húzzam. 😀 Örülök, hogy jól érezted magad!

 4. Érdekes lenne egybevetni a jelenlegi cikket az előzővel (A niceai zsinat története és az újszövetségi kánon), és az “Eleve elrendelve vagy szabadon?” cíművel. 🙂 Talán sokatmondó keresztmetszet jönne ki belőle.Ahol szembenállást vagy útelágazást hoz az élet, ott döntéskényszer vetődhet fel, és így könnyen egyet nem értésre kerülhet sor.Ha belegondolunk, Jézust többnyire csak azért keresték meg a farizeusok, hogy mesterséges döntéskényszer elé állítsák.Ő pedig mindig rendhagyóan válaszolt.Talán sosem úgy, ahogy arra előre bárki is számíthatott volna.Talán azért, mert sosem sikerült az elképzelésük, és nem sikerült nekik a helyes / helytelen csapdájába és harapófogójába szorítani Őt, és Jézus mindig egy harmadik, negyedik, többedik lehetőséget ragadott meg.Érdekes, de a farizeusok ezen példájából az tűnik ki, hogy a Törvény egyébként nem is létező méregfoga csak olyankor mutatkozik meg, amikor azt valakire szándékosan ráolvassuk.Kicsit ismerős tevékenység és hozzáállás ez, ha Jézus a pusztában való megkísértése eszünkbe jut…

 5. Amikor majd megszűnik a benső egyet nem értésünk önmagunkkal, nem lesz vitánk másokkal sem többé.Jó lesz ez?Egy gép nem tudja magáról, hogy gép, ezért nincs is mit megvitatnia önmagával.Amikor valakinek a tudatába érkeznek az első kérdések, azok mindig a létével, az egzisztenciális helyzetével kapcsolatosak.Mi ez?Ki vagyok én?És ezek, a gyermekkorunkat egyre távolabb hagyva magunk mögött, csak egyre kuszábbakká válnak.Az ember végtelenül összetett lény, és ahogy ráébredünk személyünk sokszínűségére, egy érzelmi kavalkádra bukkanunk ott, ahol inkább rendre lenne a legnagyobb szükségünk.Testünk és szellemünk folytonos harcot vívnak, amit aztán kivetítünk, és közben ezt gondoljuk valóságnak.Ezt, a benső konfliktusaink eredményeként született képet.Pál apostol levelezési munkásságának szinte egész lényege erre a benső konfliktusra van kihegyezve.Test / szellem; Törvény / kegyelem… Ebben a szembenállásban foglalta össze mindazt, ami erről a bizonyos Útról tudható, és mindazt, amit az ezen az Úton való járásról tudni lehet.Ez pedig, egy végtelenül hosszú, örökké tartó Út… Amikor azon kezdünk el gondolkodni, hogy átok-e ez a végtelenség vagy áldás, az azért van, mert elfeledkeztünk magáról az Útról.

  AZ ÚT
  (részlet)

  1
  Az út, mely szóba-fogható,
  nem az öröktől-való;
  a szó, mely rája-mondható,
  nem az örök szó.
  Ha neve nincs: ég s föld alapja;
  ha neve van: minden dolgok anyja.
  Ezért:
  aki vágytalan,
  a nagy titkot megfejtheti;
  de ha vágya van,
  csak a dolgokat szemlélheti.
  E kettő mögött közös a forrás,
  csupán nevük más.
  Közösségük: csoda,
  s egyik csodától a másik felé tárul
  a nagy titkok kapuja.

  2
  Mikor a szépet megismerik,
  felbukkan a rút is;
  mikor a jót megismerik,
  felbukkan a rossz is;.
  Lét és nemlét szüli egymást,
  nehéz és könnyű megalkotja egymást,
  hosszú és rövid alakítja egymást,
  magas és mély kulcsolja egymást,
  sok hang összeolvasztja egymást,
  korábbi s későbbi követi egymást.
  Ezért a bölcs
  sürgés nélkül működik,
  szó nélkül tanít,
  nézi az áramlást és hagyja, nem erőlködik,
  alkot, de művét nem birtokolja,
  cselekszik, de nem ragaszkodik,
  beteljesült művét nem félti,
  s mert magának nem őrzi,
  el sem veszíti.

  (Lao Ce;
  fordította: Weöres Sándor)

  1. Az esetleges megoldásként felmerülő, a cikkben is idézett “értsünk egyet mindenkivel?” című gondolat még mindig kivetített illúzió.Egy mankó, egy fájdalomcsillapításra éppen alkalmas okfejtés.Hiszen csak egyetlen személlyel kell egyetértenünk.Ez az egyszerűbb, mégis az elutasítottabb.Mégis: aki békében van önmagával, az másokat is békén hagy.

  2. Hohó!… Ha már a gépeket említettem… Mi a gép?De nem is ez itt a kérdés.Az igazi kérdés számunkra mindig ez marad: az ember micsoda?Isten bármit mond nekünk, megtesszük?Mert akkor robotok vagyunk.Az engedelmes robotok mennek a cyber-mennyországba?Vagy fenntartjuk magunknak az egyet nem értés jogát, és engedetlen emberként megyünk a pokolba?Talán jobb az engedetlenség poklában emberként, mint a virtuális mennyországban robotként? (Azt hiszem, igen! 😀 ) Hiszen még azt sem tudjuk pontosan eldönteni, mikor szól valóban Isten, és mikor vetítjük ki a kényelmi zónánkba belekövült hamis egónk hangját… Lehet, hogy az is csak egy digitális illúzió, hogy emberek vagyunk.Mi van akkor, ha egy robot kibernetikus álma vagyunk csupán, aki (ami?) titkon azt képzeli éppen, hogy szembeszállhat Teremtőjével? :mrgreen:

   http://index.hu/tech/2017/06/21/mesterseges_intelligencia_vallas_keresztenyseg_tudatfeltoltes_szingularitas/

   1. Mi van ha tul sok fantazialgatas eseten talan egyre tavolabb kerul az ember a valosagtol mig nem tudja hogy ki is valojaban s honnan jot s miert?

    1. Zsolt, tudtam, hogy te leszel az első. 😀 (Hiszen az eredeti poszttal kapcsolatban már megint nem akadt semmi progresszív megnyilvánulásod, mint ahogy soha korábban.)

     Nos, valaki más, aki kevésbé kiszámítható?

    2. Persze hogy kiszamithato, de itt inkabb a kerdes mint sem a szemelyes reakcio.

     Legy oszinte magadhoz, ha semmit se tudsz biztosan akkor felvetesem kevesbe lehetseges e az en verziom mint a tied?
     Lehet homokra stabil hazat epiteni (normal esetben s nem Dubaira gondolok).
     Ha kiindulo pont nem fix, akkor mennyivel inkabb az ut s cel se az.
     So esetben ha felvetodik hogy valami lehet nem igaz akkor jon ra a reakcio hogy lehet a megkerdojelezes is megkerdojelezheto es epp ezert tudjuk hogy van szabad akaratunk hisz felmerulhet valaminek az ellenkezoje bennunk a robotokkal ellentetben aki csak arra gondolhatnak amire be vannak programozva.

     Szep dolog a mesterseges intelligenciat emlegetni de valjoban letezik-e ilyen robot/program vagy csak a tervezoje tobb kiszamolhato lehetoseget irt bele a programba mint az elodik, az ember nem tudd olyan mesterseges intelligenciat alkotni mint amilyen a sajatja ugy hogy ne az alkotaja altal megszabott szabalyok kozott mozogjon/dontson.
     Igy az se lehet hogy egy robot gondolkozon vagy almodjon olyat amit nem programoztak bele mert ha ezt megteheti akkor a robot szo nem ervenyes tobbe ra.

     Talan igy erthetobb hogy miert is kapcsolodik a posztom a temahoz.

    3. Olyan kérdést tettél fel és olyasmit igyekszel sejtetni, amit eleve feszegettem magam is az előbb. Csodálatos! 🙂 De eredetileg itt van egy figyelemre nagyon is érdemes poszt: “Egyet nem értés”. Te meg erre már megint egy hozzászólót találsz meg… Szinte már vártalak.

    4. Amugy a progresziv megnyilvanulas eleg szemelyes hisz, feltetelezi, hogy csak te jarhatsz a Jo uton s az aki ugyanazon jar mint te, ugy gondolkozik de kizarja akik nem mint haszontalan erveles ami nem osszeegyeztetheto a tieddel, de sok ember, sok felekeppen latja a vilagot, ami bizonyos keretek kozott ezek a nem egyetertesek lehetnek szepen s hasznosak.

     So peldat lehet adni ra, hadd adjak egyet a programok teren, van 5 ember aki kap egy feladvanyt, egy feladatot kell megoldjanak, nincs kikotve hogy.
     2 rossz iranyba megy s nem sikerul, 3nak sikerul, mind3 mas metodussal oldja meg, ha valaki 2ot koveti akkor hiaba a nem egyetertes meet rossz a vege, de a 3 nem egyetertessebol olyan dolog sulhet ki ami hasznara lehet mind3nak.
     Ez olyan mint a gyemant csiszolas, ami megertekesebbe teszi.
     Nem egyetertes a szabad akaratot bizonyitja de nem feltetlen lazadas ami minden felul biralasat jelenti s eredmenye az ego/onigazsag hizlalasa.
     Ebbol kovetkezik hogy mig kulombsegek vannak gondolkodasban (akkor is lehet ha mindenki Sz.Sz. -et koveti, mert leuralasrol van szo) Az lehet epito (amennyiben hagyak a fel) s rombolo (amennyiben a biraskodo szekbe ulnek).

    5. Bar hozzatartozik hogy ez nem mindenesetben ervenyes, ugyanis ha hiszel valamiben, akkor bizonyos dolgot leszogeztel igazsagnak, ha nincs ilyen akkor nem is hiszel , de olyan aki semmi sem hisz olyan nincs, ezert van hogy ugyanazon a hitalapon lehet egyetertes de mindenben nem. (Te meg szolitas altalanosag mint a te szemelyedre szolo biralat)

    6. Szia Oszkár, ma Szekérfesztivál lesz a Vörösmartyn. Délután előadások, ezt ajánlom 18-kor “Az Isten iránti odaadás jelentősége az önmegvalósításban”

    7. Köszönöm szépen Neverend!Mivel éppen a szomszédban lakom, már reggel volt szerencsém beléjük futni. 🙂 Lehet, hogy lekukkantok a térre.Le szoktam menni.Sálat, sapkát viszek. Höhö!Mindig ügyesen ráhibáznak a legforróbb napra.Tavaly azt hiszem, nem voltam lent.De tavalyelőtt beültem az egyik előadásukra.Izgalmas volt.Párhuzamos univerzumok, reinkarnáció, meg minden.A végén lehetett kérdezni.Megkérdeztem az előadót, hogy milyen sok párhuzamos univerzum van.Azt mondta, végtelenül sok.Mondtam, hogy akkor a lehetőségek száma is ugyanennyi, ő pedig egyetértett.Tovább folytatván gyorsan ki is lyukadtam oda, hogy ebből kiindulva akkor az egyik olyan lehetőség is törvényszerűen megvalósul, amelyik szerint az egyik ilyen párhuzamos valóságban Jézus a Megváltó, és mi éppen ilyenben élünk.Igen, felelte kb. egy másodperces zavarodottság után.Ezt egy-két pillanatnyi csend követte a sátorban, de mivel több kérdésem nem volt, ment tovább a show, és mások is feltették a kérdéseiket.

     Tudom, hogy a beszélgetés pont innentől lett volna érdekes, de nem akartam “reakciós kereszténynek” tűnni egy “nagyon nem hazai pályán”. 🙂 Pedig legszívesebben ott folytattam volna, hogy ha már az előbbiben ilyen gyorsan és ügyesen megegyeztünk, akkor szőjük csak tovább ezen végtelen lehetőségek hálóját, és nézzük meg, hogy ki is ez a Megváltó Jézus, akinek, mint Istennek, helyt adtunk előbb a világban… 😉 Ebbe most sem akarok belemenni.De ha már téged ennyire érdekel a matematika, és ha esetlegesen felkeltette érdeklődésedet ez az irány, akkor javaslom, nézz utána egy bizonyos matematikai folyamatnak, aminek a neve: esemény szerinti összegzés.Ennek a megalkotóját, Richard Feynmann fizikust, Nobel díjjal jutalmazták.Ezért így is rákereshetsz: Feynman-gráf.

     Azért egy fizikusról van szó, mert ez elemi részecskék helyzetének meghatározásáról szól.Nem mellesleg, nem azt mondjuk, hogy pl. egy elektronnak pályája van, hanem története, történelme, mert egy ilyen szuper ultra mini bigyusznak (pl. foton) nincsen meghatározható, klasszikus értelemben vett pályája, helye a téridőben.Hiszen egyszerre lehet bárhol és bármikor… Ezért ezt nem könnyű leírni, és Tellerék, meg az akkori nagy öregek utálták is ezért a fiatal Feynmant, mert ő órák alatt oldott meg ilyen jellegű számításokat a kvantummechanikában, amihez Heisenbergnek, Wignernek a klasszikus integrálszámítással hónapok kellettek… 😀

     Azért mondtam ezt a körítést el, mert ezt a történet szerinti összegzést nem csak az elemi részecskékre lehet vonatkoztatni.Ki lehet verekedni magunkat a kvantumos határozatlanságból ezzel.Ki lehet terjeszteni ezt az egészet a Világegyetem teljes téridő görbületére, ahogy például Hawking is pedzegeti ezt “Az idő rövid története” című könyvében.Nagyon érdekes!Ha már szereted a matematikát.Mi a története az Univerzumnak?Vagy ahogy Hawking professzor kérdezi: “Volt-e Istennek választási lehetősége, amikor megteremtette a világot?” Jó, az sem akadálya ennek az egésznek, ha éppen világegyetemek végtelen sokaságában gondolkodunk.Miért is lenne?Ez a kérdés eleve szereti ezt a felvetést, mert minél messzebbre vezető választ szeretne nyújtani, hogy aztán a kérdések végtelenében már ne a sokaság, hanem egyre inkább a minőség legyen a szempont.Így hát, előbb-utóbb kilépünk a matematikával követhető fizikai világból.Köszönjük a matematikát és a fizikát, de miután áteveztünk a folyón, nem vesszük hátunkra a csónakot, hogy aztán azt cipelve menjünk tovább… Nem matematika kérdése már, hogy meglássuk: a lehetőségek végtelene törvényszerűen megkövetel egy olyan valóságot, ahol Jézus az Isten.És mivel felvetődhet egy olyan univerzum esetlegessége is ahol Hitler az Isten és a Megváltó (na, de tényleg felvetődik-e???), elkezdődik az istenek végtelen háborúja… Ami rövid úton áttevődik az emberek világába.Hiszen minden, ami a kvantummechanikában lehetséges, az meg is történik.Minden megengedett, amit a törvények nem tiltanak.Egy ilyen (fizikai) korlátozó törvény például a kioltó interferencia (angolul találó neve van: wipe-out).Nem részletezem, hiszen a megfelelő helyeken tanulmányozható.Érdemes még beleszőni mindebbe a Schrödinger macskája jelenséget, és ha abba a bizonyos dobozba nem macskát, hanem világegyetemeket zárunk (pontosabban a valóságot igazzá tevő lehetőségeket), akkor a lehetséges történelmek legvalószínűbbike nyerné el a kvantumállapotot.

     Szóval, Jézus vagy Lucifer?A dobozban még mindkettő egyszerre, de egyszer mindenképpen felnyílik a doboz, és nekünk bele kell néznünk…

     Niels Bohr: A Schrödinger hullámegyenletében leírt hullámok, melyek az elektron helyzetére vonatkoznak, nem valóságosak.Az egyenlet egy hullámmodell a lehetőségek bemutatására.Az egyenlet alapján az elektron potenciálisan több helyen is jelen van mielőtt észlelnénk.De amikor pontként megfigyeljük, az össze többi lehetőség semmivé lesz.

     “Legyen neked a te hited szerint.” (Jézus)

    8. Ja, igen.Én most nézek le a térre (ha van most esemény ott egyáltalán), mert fél ötkor el kell mennem sajnos. De ha te mész, akkor élvezd az előadásokat és a finom ételeket helyettem is!Egészségedre! 🙂

    9. Vigyázat ezzel a “legyen neked a hited szerint” mondattal ! MIKOR és MIRE mondta Jézus ezt? Arra, hogy Ő, az Isten a beteget meg tudja gyógyítani, hogy hatalma van meggyógyítani … ne tessék összemosni különféle, bármilyen “hitekkel” !

    10. Azt hiszed, hogy a hit csakis az lehet, amit te hiszel hitnek? 🙂

    11. Nem Oszkár, van sok más hit még és út, ami persze nem a Mennybe és nem Jézushoz vezet. Az a baj, hogy a szinkretizmus és a szellemek, hitek keverése nem egészséges dolog hosszú távon. Ez a Krisna buli is elég gáz. Én is belekontárkodtam anno az okkultba, más vallásokba, de érezve a kóros hatásukat szépen abbahagytam. Ajánlom neked is, tedd te is azt.

    12. Köszönöm szépen neked is, Árpiel!Megfogadom szíves tanácsodat. 🙂 Ezzel együtt te pedig szíveskedj észrevenni (ha akarod), hogy eddigi gyakorlatomhoz és szokásomhoz hasonlóan most is Jézusról írtam, méghozzá, nagyon is szembetűnő kiemeltséggel.Krisnáról pedig már megint nem írtam egy kukkot sem, ahogy soha korábban sem.

    13. Természetesen nem, kedves Oszkár. Azért, mert Isten a saját lelkének egy darabkáját lehelte az emberbe és ez éltet minket, ezért SOKAN, különböző vallások követői látszatra hasonlítanak hitükben, vagy, ami a szeretetet, humánumot illeti. “Nahát, hogy mindenki ugyanazt találja”? mondják ezt sokan. Tedd azt amit szeretnél hogy neked tegyenek, stb. bár ezt Jézus mondta.

     Amit az ISTEN tett értünk, hogy megszabadított bűneinktől, azt senki más nem tette, és ezért Jézus az AJTÓ akin keresztül egyedül (!) elnyerhetjük az üdvösséget = bűneink bocsánatával. Ellenpélda: ha MÁSKÉNT is lehetne örök életet nyerni,
     az Isten Fiának nem kellett volna eljönnie és elszenvedni a kínhalált a kereszten (ahonnan le tudott volna jönni persze …ha akart volna)… tehát aki MEGTAGADJA Jézus áldozatát, VAGY nem vállalja fel mint egyedül üdvözítőt, önmagát zárja ki .. de ne tegye !

    14. Kedves Éva!Ez már-már költészet volt szemeimnek, zene füleimnek. 🙂 Soraidtól függetlenül csak annyit merészelnék hozzátenni, hogy aki meg másokat zár ki….az is magát zárja ki.Így hát, ez a kör be is zárult, csak az Ajtó van még nyitva… 😎

    15. Krisnásokról nem írtál ? Neverendnek: “Örülök, hogy jól érezted magad!” “De ha te mész, akkor élvezd az előadásokat és a finom ételeket helyettem is! Egészségedre!” Nem a Krisnásokról írtátok, hogy milyen jó buli ez a program ? http://szekerfesztival.krisna.hu/

    16. Ahogy az előbb is mondtam: Krisnáról nem írtam.Eddig.Most már miattad, Árpiel, kétszer is. 😀 De ha nagyon akarod erőltetni ezt a vonalat, akkor igen, krisnásokról írhattam az előbbiekben, ha már ennyire akarod.Jó.Szerintem viszont, emberekről írtam.Emberekről. “Mi tehát az, ami minden emberre igaz, és nem elveszíthető?Ez nem más, mint Isten szeretete.Isten szeretete az egyetlen dolog, ami soha sem változik és nem elveszíthető.” Gondolom tudod, hogy honnan vagyon idézve ez az édes kis szösszenet.Ha olvastad Thea fenti cikkét, akkor biztosan tudod… 🙂

     Egyébként, igen, vannak krisnás czimboráim.Ahogy vannak keresztény czimboráim, zsityinger czimboráim, czigány czimboráim, buzi czimboráim, olimpiai bajnok czimboráim, világhírű fizikus czimboráim, kocsmatöltelék, hajléktalan, író, tévéscsatorna tulajdonos czimboráim, meg olyanok is, akik voltak már bolondokházában, jó helyen a Parlamentben, soxor börtönben…stb….stb… Szóba állok én én minden kurta kutyával, Árpiel, látod, még veled is. 🙂 És ez még mind semmi, kedves Czimborám: mert szóba állok még magammal is.Na, ez a nem semmi!

    17. Szia Oszkár!

     Most tudok egy kicsit részletesebben válaszolni a szombati hozzászólásodra. Én régóta figyelem a leírt gondolataidat és szerintem megértettem. Sőt azt is mondhatnám egyetértünk. Ugyanakkor gondolom te is észrevetted, hogy a keresztények között is elenyésző kisebbségben vagy ezzel az elmélettel. Feltételezem, hogy nem mindenki érti meg. Látszólag te is fejlesztetted ezeket a gondolatokat az utóbbi időben valószínűleg azért is, hogy a megértés ne csak benned legyen, hanem szóban is át tud adni. A szombat viszont most nekem nem erről szólt, nem akartam, hogy rólam szóljon. Nem a saját teológiai ismereteim fejlesztése vagy ütköztetése, önfejlesztés miatt mentem, mert ez elmehet egy önmegváltás irányába és a boldogság, a harmónia helyett kétségek jönnek vagy egy hamis önkép. Egy ilyen alkalom kifejezetten alkalmas arra, hogy Isten felé forduljunk, a boldogságot felülről és belülről jön. Békés emberek köszönetet mondanak Istennek, felajánlják az ételt, ami egyébként a lehető legerőszakmentesebb növényi táplálék. Ez a boldogság pedig kiáramlik és ez engem megnyugtat. A másik fontos dolog, hogy egyre jobban az egészséges életmód felé fordulunk. A jóga, a természetes ételek, természetes kozmetikumok, biogazdálkodás előtérbe kerültek az életemben és egyébként jó hatással vannak a szellemre. (Gandhi is mondta, hogy nem csinálj latrinát a gyomrodból.) Nyáron pedig megyek Somogyba és megnézem a ökogazdaságot és a hozzá tartozó települést. Nagyon jó lenne, ha a saját szántóinkon is majd ilyen lehetne. Természetközeli, önellátó életmód.
     Szóval összegezve, jólesett hálát adni Istennek és elégedettséget érezni, amihez megvolt a megfelelő környezet.

    18. Szia Neverend!Örülök, hogy feltöltődtél ott, ahol a legjobb volt számodra.Úgyis megtalálod azt amit, Akit keresel.Illetve, Az már megtalált Téged régen… 😉

     Ezzel együtt, lenne egy kérdésem, amit nem is tőled köllenék megérdeklődnöm.Nevezetesen: ha akkor ott, közvetlenül egy krisnás előadás után, a Bhagtivedanta Hittudományi Főiskola doktori fokozatú előadójával meg tudtam egyezni abban, hogy ezen a (bármelyik) világon Jézus a Megváltó, és az egyébként nem kevés létszámú hallgatóközönsége is látszólag nyugtázni volt képes ezt, szóval, akkor nem kéne-e újra gondolni azon bizonyos “kereszténység” fogalmát, amiről most te is említést tettél?Vagy nem kéne-e esetleg tényleg hagynunk ezeket a terminus technikuszokat (krisnás, keresztény stb. – mert ha csak az ilyen címkék tesznek különbséget közöttünk, akkor túrót sem ér ez az egész), és tényleg “csak” emberekről beszélni?Vagy nem beszélhetnénk-e tényleg kurta kutyákról inkább (ahogy Kerouac tette az Úton-ban)? 😀 Vagy czimborákról (nekem nagyon megtetszett ez a szó)? 😀

    19. Oszkár, ha azt mondtad volna, hogy Jézus minden párhuzamos univerzumban megváltó, akkor azzal is egyetértettek volna. Bár nem tudom, hogy a megváltó kifejezés mennyire biblikus, olyan szempontból, hogy az Ószövetségben használták az Úrra, az Újszövetségben pedig nem rémlik, de mindegy valószínűleg értették mire gondolsz. Ők Úr Jézus Krisztusnak hívják, értik és tisztelik őt. Bár nem értem miért ajánlgatod nekik? A törvény nem az igazakért van, hanem a törvénysértőkért, bűnösökért. Jézus nem az igazakat jött hívogatni, hanem a bűnösöket. Ráadásul nem a saját nevében jött, hanem az Atyáéban. Ez példával úgy tudnám szemléltetni, hogy hajnali ötkor kimászol egy romkocsmából a czimboráddal és éppen azon gondolkoztok, milyen jó ötlet lenne Jézust belerakni Schrödinger dobozába, a macska helyett, amikor mellétek ér egy “krisnás”, aki éppen a reggeli Istentiszteletre indul. Jézus pedig szembe jön. Szerinted kinek jelenne meg, ki után fordulna? Azoknak ajánlgatod Jézust akikben benne van? 🙂 Akik megtalálták az utat Isten felé? Akik egy felülről jött boldogságban élnek? Jézusnak 2000 éve sem a tiszta, Istennek tetsző emberekkel volt dolga. Ráadásul a vőlegény elment, nektek is böjtölni kellene.
     Kérdezhettél volna jobbat is. Jézus tanításainak legfontosabb része a hit ereje. Tehát, hogy a hitünkkel hegyeket mozgathatunk meg vagyis megváltoztathatjuk-e az anyagi világot a gondolatainkkal, olyan párhuzamos univerzumokat létrehozva, amiben az anyagi lét magasabb szintű. Tehát gyógyíthatunk, békében, szabadon alkothatunk, megváltoztathatjuk a karmát. Nevezhetjük kivetítésnek is, amiről múltkor beszéltünk. Érdekes, hogy az ő válaszukban benne volt ez a lehetőség, persze szigorúan Isten fényében, a keresztényekében pedig általában nincs. Szóval az elmúlt időszakban az itt tapasztaltak alapján a keresztényeknek nagy szükségük van Jézusra, az biztos.

    20. Neverend, engedd meg, hogy én kérdezzek tőled. Te komolyan gondolod, hogy a Krisna tudatú emberekben benne van Jézus ? Egy okkult és a babiloni (nimródi) ősvallásig visszavezethető hinduizmus kompatibilis Jézussal ? Talán nem nekik is meg kellene térni, és újjászületve Szent Szellemtől, bűnbánatban megtagadni az ősi okkult vallásukat stb., mint minden bűnösnek ?

    21. Ez a te világod Arpiel, én nem tudok ehhez érdemben hozzászólni. Már annyi mindenre mondtad, hogy okkult meg babiloni, hogy azt feltételezem nincs meg a megfelelő teológiai ismereted a témához. Szóval már túl sokszor kiáltottál farkast…

    22. Igen, Árpiel, nekem is úgy tűnik… 🙂
     Tessék, ezt a zenét mostanában találtam:
     Astropilot: Betelgeuse

     https://www.youtube.com/watch?v=aLhLlTc22cI

     Csak nem tudom, hogy miért egy kék csillag képével kezdődik a klip, amikor a Betelgeuse egy vörös óriáscsillag… 😀 De ettől eltekintve, egyébként szép felvételek vannak végig a videóban.Szerintem a zene meg jól megy az esti távcsöves észlelésekhez. 🙂 Pierre Boulle regénye, a Majmok bolygója is a Betelgeuze egyik bolygóján játszódik eredetileg.Nagyon szeretnék megtalálni egy novellát Stanislaw Lem-től, aminek nagyjából az a története, hogy egy űrhajós megközelíti ezt a csillagot az űrhajójával, és ennek a hatalmas csillagnak a hatalmas gravitációs ereje szétszaggatja az űrhajós énjét, személyiségét.Lesz belőle egy csomó… Hétfői énje, meg keddi, szerdai, stb… 😀 És ezekkel össze is fut rendszeresen.Aztán nagy nehezen végül megint egyesül, integrálódik az űrhajós, és egész(séges) lesz, mint új korában.Szerintem fantasztikus ötlet ez Lemtől.Én sajna még nem olvastam ezt a művét, csak elmesélték pár évvel ezelőtt.Szerintem, velünk is ez lehet a helyzet.Valami különös erő hatására szétszakadt a személyiségünk.. De a lényegünket semmi sem tudta szétdobálni.Jézusról van szó.Szóval, körülöttünk mindenki Ő.Csak éppen nem hogy nem ismerjük fel Őt másokban, hanem sokszor még gyűlöljük is.Pedig nincs is olyan, hogy “a többiek”.Egyetlen személy van csak a világon, a Személy, és mindannyiunknál van egy személyünkre szabott kulcs Hozzá, hogy külön-külön egyikünk se tudjon érvényesülni, hanem csak együtt.Nem működik a dolog, ha bárki is kimarad.Ezért nem is maradhat ki senki.Pár napja láttam egy sci-fi-t, számomra az is erről szólt.Az a címe, hogy Érkezés.El sem tudom mondani, nekem mennyire tetszett.

     Azt hiszem, itt az Idők Jelein is volt erről a fimről szó korábban, ha jól emlékszem.Úgy volt emlegetve itt ez a film, mint a New World Order hírnöke.(Elnézést, ha nem jól emlékszem!) De számomra nagyon nem a NWO-ról szólt.Egyébként bizonyos szerzők Pál apostolt is ilyen váddal mártották be.Ami nálam természetesen szintén a paródia kategóriájába esik… 😎

    23. Az Érkezés nagyon jó film, benne van az egyik kedvenc témám, az idő értelmezése is.

    24. Neverend, közben még csak most olvasom a beszélgetéseteket, meg a nekem szánt válaszodat.Most csak ez utóbbira reagálnék.Érdekes felvetések.Igazad van, meg kell találni a leghelyesebb kérdést, és akkor ezt már ki sem kell mondani, mert eleve ott lesz a válasz is.Szóval, én nem ajánlgattam nekik Jézust.Én csak kérdeztem dolgokat, hogy amennyire lehetséges, gondolkodjunk együtt.De ezt a fenti, hosszú lére eresztett, neked szánt írásomban is érzékeltettem múltkor.Nem kereszténykedni mentem oda.Egyébként, számomra ez a krisnáskodás sem hat másképpen, mint bármelyik egyéb vallás.A merő külsőségek és a legelvakultabb felszínesség hajkurászása ez (is).Pont, mint bármelyik vallás, beleértve a NASA-t is.

     Romkocsmákba nem szoktam járni, az a tizen-huszon évesek világa. 🙂 Szóval, az az okfejtés, amit felhoztál legutóbb, nem ott született meg.Azért bátorkodtam neked ajánlani, mert magas szintű matematikára vágytál múltkor.Én meg igyekeztem nálad összekötni a kellemeset a hasznossal, és a maradék nélküli lényegre térni.Talán tévedtünk mindketten, és ez mégsem a szívedhez közel álló nyelvezet.Akkor hagyjuk ezt, és nézzük meg annak a lehetőségét, amit éppen most hoztál fel, és ami szerint Jézus tanításainak legfontosabb része a hit ereje; valójában dehogy is a hit ereje, mert a lényeg messze-messze túlmutat a hit erején, és értelemmel nem is behatárolható távlatokba vezet.A hit ereje semmi.

     Nézzük meg, hogy amiket éppen felhoztál, a hegyek hit általi mozgatása, az anyagi világ gondolatokkal való esetleges megváltoztatása, a párhuzamos univerzumok létrehozása, az anyagi szint egy magasabb szintű elérése, önmagában semmi, és csak por és merő hamu ez.A folyton igyekvő és akaró, az izgő-mozgó, komplexusait kompenzálásokkal elfedni kívánkozó, halálfélelemtől bénult kibernetikus mechanizmusok virtuális mágiája ez csupán.Ez csupán a létező elemnek az egyik fele: a nemlétező fél.A fél elem.Mert a nemlétező, fél.Ami önmagában hiába hoz létre tükröt önmagának anyagból, szellemből, lélekből, satöbbiből, mert a tükörképével sose is lesz elégedett, és ezért újra és újra és újra kezdi ezt a formálást és átalakítást.Ez az a bizonyos szamszára, amit már említettél itt egy párszor.Egy hiábavaló, egy sehová sem vezető körforgás, az Uroborosz.Ez van mindaddig, amíg tisztába nem kerül önnön lényegével és igaz valójával.Igaz önvalójával, ami eleve gyógyult, békés és szabad, nem áll a karmák változtatásának törvénye és kényszere alatt, mert nem is azonos Ő semmiféle karmával, ahogyan egyetlen törvénnyel sem; nem krisnás Ő, de nem is keresztény.Ahogy már a tegnapi, 14:03-as neked írt válaszomban utaltam is rá, Ő Te vagy.Nem csoda, hogy nem értetted meg amit írtam neked, mert amíg vallásokban gondolkodsz és nem abban Aki valójában vagy, addig csak azt láthatod aki nem vagy: a karmádat.Ezért gondolod a világot egyenlőnek a szamszárával.Ezért akarsz dolgokat, szellemet, satöbbiket átformálni, és ezért gondoltad azt, hogy én is ezt akartam azon a korábbi Szekér fesztiválon tenni olyanok között, akikben eleve benne él Jézus.Nem érted, de nem is hiszed; mert a Megváltó nem az értelem és nem is a hit ereje.Ja, és még csak nem is legfontosabb tanítás…

    25. Neverend, ez nem az én világom, hanem Istené. Legalábbis az Ő igéje szerint ! Ne torzíts !

    26. Eddig is nyilvánvalóvá tettem, hogy nem vallásokban gondolkozom, hanem halmazokban. A valószínűség számítás a kvantumfizikával keverve olyasmi jön ki, hogy a mérés folyamatától függ az eredmény. Nagyszerű, jobb hír nem is lehetne.
     Nincs hiábavaló, pláne nem örök körforgás, persze aki akar az foroghat örökre. 🙂 Állhatsz is és akkor körülötted forog minden. Most már mindenhol, mindenkiben ott láttad Jézust, de mi van az Atyával? Ritkán beszélsz róla. Jézus nyilvánvalóvá tette, hogy ő egy belépő. Az a Atyához kell imádkozni, hogy jöjjön el az ő országa. Ezen a téren mi a helyzet nálad?

    27. Köszi a linket, bár nem minden hindu irányzatra vagyok fogékony, legtöbbször felhasználják ezeket a szimbólumokat világi célra. Na nem mintha ellenemre lenne egy jó kis mantra techno buli. 🙂 Hare Ohm-ra is lehet csapatni.

    28. Nem akarok az idegeidre menni, de megint csak Jézust idézném. 🙂 Ezt mondta: Aki engem lát, az az Atyát látja.Nálam a téma körülbelül ezzel le is van tudva… 🙂 Hacsak, nincs valami ötleted még.De nekem ez az előbb említett megoldás bőven megfelel.

     Az a kvantummechanikai dilemma pedig úgy oldható fel, ha nem használunk semmiféle mérőeszközt.De akkor már megint oda lyukadunk ki, ami nálad csapkodja a biztosítékot kifele: nincs különbség köztünk és Jézus között.Amint meg akarjuk ezt mérni, már az első gondolatunk különbséget teremt.Nemhogy az első mozdulatunk… Nem kell semmiféle mérőeszköz, nem kell semmi közéd és Isten közé.Hiszen nincs közöttetek semmi sem, azaz, csak a semmi van.Talán mégis van egy eszköz, ami használható.Ez pediglen, a meditáció.A meditáció pontosan is egy eszköz csupán önmagában.Nem jó, de nem is rossz.Tőlünk függ, mire használjuk.Habár, én azt gondolom, hogy nincsen szükség a tudatállapotunk megváltoztatására, mert eleve ebben a “módosult tudatállapotban” vagyunk.Pont a megfelelőben.Nehéz ezt szavakkal leírni, mert nem a szavaknak való ez.Egyrészt, inkább magával a meditációval lehetne ezt utolérni, másrészt pedig hit által.Ezért nem akarom a hit lényegét legyalulni, elnézést, ha az előbb mégis így látszott.Inkább a szavak erejének a renyheségét szapulnám.Mindenki tapasztaljon!Ehhez meg nem kell semmi, mert már minden adott.Nem kell sem hit, sem tudatállapot módosítás.Minden amit felhasználunk, befolyásolja a megfigyelés végeredményét. “Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten.”

     Egyébként a meditáció és a hit egyaránt képes átrajzolni, áthuzalozni az agyunkat. (agyi plaszticitás) De néhány úgy nevezett “halálközeli élmény” bizonyítja azt, hogy az agy nem is szükséges valami. 😀 Hiszen az agy sok esetben már befejezte földi pályafutását, amikor a személy még bőven tapasztal…

     Mit mondjak neked, Neverend? 🙂 Mindenki higgyen amiben akar, csak legyen minden egyre jobb!Szerintem.Szóval, ha te Hare ohm-ra akarod csapatni, akkor sok szerencsét kívánok neked hozzá! 😎 De ahogy a krisnás barátainkat sem akartam Jézussal különösebben zavarba hozni, ugyanúgy az ide látogatók türelmét sem szeretném túlságosan igénybe venni.Vendégek vagyunk ezen az oldalon.

     De remélem, ez a két zene még belefér

     Ezt különösen szeretem:
     https://www.youtube.com/watch?v=GHTpBuLigMw

     Ez a zene és klip meg itt a szívem csücske: 🙂 (Bruce Lee híres gondolatait idézi: Empty your mind.Be water, my friend. (L) )

     Mindenki szíves türelmét és elnézését kérem, akinek esetleg mindez túlmegy a tolerancia határain, és ízlésvilágát esetleg sértené!Baráti köszönet!

    29. Szia Neverend!Már egy jó pár napja nem vagyok internetközelben, de most tudtam egy kis időt keríteni rá.Korábban úgy döntöttem, hogy hagyom függőben ezt a beszélgetést.Most azért mégiscsak ide pötyörészek még néhány gondolatot.Eszembe jutott, hogy szólnom kéne, hogy nem gondoltam olyasmire, hogy Jézust kellene Schrödinger dobozába helyezni.Brrr… Az a baj, hogy ebben az alábbi, múltkor jegyzett hozzászólásomban bele-belekapkodtam bizonyos témákba, azt is kutyafuttában, így nem nyújt sajnos valami összeszedett képet.Egyébként én arra gondoltam, hogy lehetséges olyan történet, olyan valóság, világ, alternatíva is, amely szerint Jézus Krisztus nem szenved kereszthalált.Valójában van arra lehetőség, hogy ezen az “idealisztikus” világon kívül ne is létezzék más valóság.Mi mégsem ilyennek látjuk a világot… Pedig van arra lehetőség, hogy a keresztre feszítésnek még csak a gondolata sem merül fel.Meggyőződésem, hogy világunk éppen ilyen.Ahogy annak is nagyon jó oka van, hogy miért nem ilyen “idealisztikusnak” látjuk a dolgokat.

     Most pedig nem kíméllek, és bemásolom neked egy korábbi szösszenetemet. 🙂

     “Isten nem vet kockát.” (Albert Einstein)
     Jézus él, de ez a racionális elme számára felfoghatatlan.Ezt nem lehet megérteni, ezt legfeljebb “csak úgy” elfogadni lehet.Elfogadni azt, hogy Ő már teljesen elfogadott minket.
     Mondjuk, van egy dobókockánk.Mind a hat oldalára az van írva, hogy “halál”.Mégis, akárhányszor vetjük is el ezt a kockát, az minden esetben “életjelet” mutat, vagyis az úgy nevezett racionalitás szerint teljesen lehetetlen módon, olyan oldalát fordítja felénk, amelyre az van írva, hogy “Élet”.A fizikai kísérletek, tehát azok a történések és jelenségek amiket a testi szemeinkkel látunk, ugyan Einstein kijelentését cáfolják, de mégis igaza van Einstennek ebben.Hiszen élünk!!!Isten nem hazardírozik.Nem szerencsejátékos.Nem holmi kaszinó a világ, hanem az a rejtélyes, de egyben csodálatos barlang, ahová Jézust temették.A világ maga a Frigyláda, és mi Abban élünk… És nem azért vagyunk mi Áron kizöldült, életre kelt vesszeje mert a Kőtáblákkal össze vagyunk zárva, hanem, annak ellenére.

     Szent Schrödinger elfelejtett diszciplinája… 🙂

     http://starecat.com/content/wp-content/uploads/saint-schrodinger-as-long-as-the-tomb-is-closed-jesus-is-both-dead-and-alive.jpg

    30. Szia Oszkár!

     Még karbantartás előtt elolvastam Pajó barátod weboldalát. Azonosulni tudok vele, mert ott megtaláltam azokat a feltételeket amit itt forszíroztam. Sajnos most az oldal elérhetetlensége miatt nem tudom a gondolatmenetet és a számomra fontos tartalmat pontosan idézni, ezért most nem megyek bele a részletekbe.
     Elképzelhető, hogy szoktam itt furcsákat írni, de általában ennek az az oka, hogy Neverend avatárom valamit meg akar tudni és ez általában nem derül ki a külvilág számára, hogy pontosan mi volt az.
     Mindenesetre általában nagyon pozitívan tekintek az érzékelt folyamatokra. A megigazulás iskolája nevű projekt, ha az lesz amire gondolok (miért ne lenne az), akkor jó energiák indulnak el, egyre könnyebb lesz az ami eddig lehetetlennek tűnt.

    31. Szia Never-neverend! 🙂
     Még kb. másfél nap, és úgy látom, indul az oldal.Azonban ha nem bánod, közben küldök neked egy-két szívélyes szösszeményt Pajó barátomtól. “A MEGIGAZULTSÁG KORA – Egy új generáció, aki látja a láthatatlant”

     http://www.olyanvagymintjezus.hu/a-megigazultsag-kora/

     Olyan vagy mint Jézus 😉

     http://www.olyanvagymintjezus.hu/author/pajo/

     Ez utóbbival meg ha csak magamat szórakoztatom, akkor elnézést! 😀 Egyik kedvenc filmem és az egyik kedvenc zeném beszédes combója.Amikor látom itt felbukkanni az AVATÁROD 🙂 nevét, néha nekem ez ugrik be róla (néha pedig más).
     “Exit, light
     Enter, night
     Take my hand
     We’re off to never-never lend…”

     https://www.youtube.com/watch?v=7A_b4ocNGjo

     “Hush little baby, don’t say a word
     And never mind that noise you heard
     It’s the beasts under your bed
     In your closet, in your head…” :mrgreen:

 6. Nincs alterntiv igazsag. Csak igazsag van.
  Nincs alternativ szeretet.
  Nincs alternativ egyutterzes.
  Abszolut ertekeknek nincs alternativaja. Az ilyen nem jobb meg a baloldal megfeleloje, nem egyenrangu opciok kozotti valasztasi lehetoseg. Ami ilyen temanal egyenrangu opcioknak tunik, az nem az; csak annak illuzioja; a valos helyzet a fent es lent — es nem a jobb es a bal.

  Hierarchia, nem opciok. Es az “alant”-tal kirekesztonek kell lenni, amig nem akar magan segiteni.

 7. sziasztok
  Ebben a formában nem igaz, hogy nincs más út csak Jézus.
  A Krisztzust követőknek- itt szándékosan nem keresztény szót használok- a teljes igazságot kell-ene hírdetni, ami abból áll, hogy a Világmindenség Ura , Teremtője 2000 évve ezelőtt Új szövetséget kötött az emberi fajjal, azáltal, hogy elküldte az Ő Fiát a Krisztust ide a Földre, hogy vérével, halálával, feltámadásával megváltsa, megszabaditsa azokat az embereket a bűneiktől, akik hisznek benne, hiszen kegyelemből tartatunk meg hit által és Isten ajándéka, nem tőlünk emberektől van ez.
  Ha elfogadjuk ezt, akkor üdvözülünk.
  Hogy ez mit jelent?
  Hát azt hogy a földi életünk után Isten közelségében, Isten országában élhetjük az örökkévalóságot, ahol nincs kín, nincs fájdalom, nincs betegség, nincs igazságtalanság, nincs békétlenség, nincs bánat, nincs szomorúság.
  Az Ige írja, hogy Isten országa nem evés,ivás, hanem Igazság, békesség és öröm a szentlélek által.
  Ezt nyerheti meg az ember, aki elfogadja Jézus Krisztust, mondhatjuk ilyen értelemben, hogy Jézus útján jár.
  A másik út a sátán, a bűn- az Istennel szembeni engedetlenség, a szembehelyezkedés, a vele szembeni lázadás- útja.
  Aminek a következménye az örök kárhozat, az örök kín és gyötrelem, az igazságtalanság, a békétlenség, és az örömtelenség “országában” való létezés, amit pokolnak, seolnak, gyehennának, tüzzel és kénnel égő tónak nevez a biblia.
  Valójában az egész arról szól, hogy a két alternativa közül kell minden embernek választania már itt a földi, átmeneti életünk során és ha választott és a választását meg tudta tartani a földről való elköltözéséig, akkor elnyeri méltó jutalmát a mennyek országát vagy a pokol országát.
  Ebben minden embernek saját magának kell döntést hoznia, nekünk a feladatunk, hogy a lehetőséget hírdessük és nem az hogy valami gyülekezetbe, vallási csoportosulásba szervezzük be az embereket.
  legyetek áldottak

 8. Egyet nem értés margójára:

  Annyit szeretnék hozzáfűzni ezzel kapcsolatban, hogy évek óta látogatom az oldalt, kisebb-nagyobb szünetekkel és annyi azért feltűnt, hogy a naponta jelenlévők szívében és gondolkodásában ezen eltel idő alatt ,semmi sem változott.
  Lehet, hogy ez az undorító logika kategóriájába tartozik.
  Szóval egyet nem értés ide vagy oda, Jézus Krisztus az egyedüli út az igazság és az élet. Nincs kompromisszum.
  Nem vagyunk egyformák, ez így van jól. Hogy kinek sikerült az evangélium üzenetét mélyebben megélni-e, ugyancsak egyéni.
  Ha már valakit megintek többször és ennek ellenére ugyan azon az úton jár, mint ahogy sokakkal itt is történik azokkal mit lehet kezdeni? Talán csodálkozunk, hogy sokan fejüket vesztik?
  Mindennek van egy határa.
  A többi az adminisztrátor tűréshatárán és helyes ítélőképességén múlik, hogy kezeli az adott helyzetet, de nem akarom én itt hárítani senkire sem a felelősséget.

  1. Régebben már említettem a halmazokat, ami alapján elemezni szoktam a dolgokat. A matematikában a halmazelmélet a legalkalmasabb a különbségek és azonosságok leírására. A véleményünkkel egy meghatározott tulajdonságú halmazba tartozunk, ugyanakkor van olyan tulajdonságú halmaz amibe mindannyian beletartozunk és vannak közös metszetek is. (a metszet egy kifejezés a közös részre) Végtelen számú lehetőség a halmazok terén, pontosan úgy ahogy különbözni szeretnénk egymástól, annak is végtelen a lehetősége.
   Mi itt nagyon sok azonos halmazba beletartozunk, ezért is tudunk viszonylag normálisan, gyakorlatilag bármiről beszélgetni. Ez más társaságban még ennyire sem működne. Kb 30 éve beleégett az agyamba egy gyerekmese, A minden egér szereti a sajtot című történet. A sokféle egér különböző dolgokon vitatkozik, de a végén találnak egy közös pontot, a sajt. Itt elsősorban Jézus a közös pont. Azon kívül van néhány kisebb nagyobb jelentőségű vitatéma, de általában nem eszkalálódik kritikusan. Na, de nem minden ember szereti Jézust, sőt van aki gyűlöli mégis lehet velük metszetünk. Általában ezek a metszetek a rossz tulajdonságok, rossz gondolatok. Ez ábrával és egyenlettel is leírható. Tehát itt nem olyan rossz a helyzet és azt gondolom, hogy globálisan is látszik valami javulás. Amikor szépen lassan eltűnnek ezek metszetek amik a jó és a rossz közös része, akkor a gonosz egyedül marad, talán még a halmaza is megszűnik. 🙂

   1. Mondjuk ezt nemcsak idegennek akartam írni, de ide sikerült.

    Neki azt akartam, hogy “Magad légy a változás amelyet látni akarsz a világban” , ha már Gandhizunk. 🙂 🙂 🙂

    1. Ghandi is nagyon tisztelte Jézust! Többször idézett is tőle. Nagyon sok gondolatával egyetértett! Például a hegyi beszéd és a boldog mondások szavaival.
     Ghandi is maga tiszteletre méltó békekövetként nyilatkozott!
     Csak egy valamit nem fogadott el, amit jelen pillanatban Oszkár és Neverend te sem fogadod el.

    2. Szia Shanza!Látom, megemlítettél engem is a hozzászólásodban.De….nem bírom megfejteni.Mit nem fogadok el?De úgy látom, te biztosan tudod ezt rólam.Hiszen már évcsilliók óta jól ismerjük egymást, nem igaz? 🙂 Az engem felemlegető állításod rejtély számomra.De te majd beavathatsz, ha akarsz.Persze, dönthetsz úgy is, hogy nem avatsz be.Dönthetsz így is, dönthetsz úgy is.Hiszen szabad ember vagy.Na, mit szólsz?Látod, én is tudok ám rólad valamicskét biztosan: szabad ember vagy. 😉 Cool?

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend