Elmélkedések

Krisztustudat vagy új teremtés Krisztusban?

Forrás: what-i-stand-for.com

Mi a krisztustudatosság?

A New Age filozófia szerint Krisztus nem más, mint egy belső tudatosság, illetve isteni lét, ami minden ember számára elérhető. Követői szerint mi magunk vagyunk Krisztus és az ember igazi természete az Istennel való egyesülés. Másképp fogalmazva, Krisztus természetét vesszük magunkra énünk legtisztább, puszta valójában. A krisztustudatosság lényege, hogy az ember ráébred, hogy Krisztushoz hasonlóan egy Istennel, illetve, hogy ebből kifolyólag tulajdonképpen Jézus is úgy vált Krisztussá, hogy rájött erre. Arra, hogy legbelső valójában Ő Isten. Következésképpen mindenki Isten, csak nem mindenki jött még rá erre.

A Biblia tanítása

A New Age filozófia azért annyira megtévesztő, mert nagyon hasonlít az igazságra. A Krisztustudatosság igaz elemekből építkezik, de Jézus tanításaitól eltérő alapokon. Éppen ezért sok New Age követő véli, hogy Pál apostol is a miszticizmus követője volt és tulajdonképpen a Krisztustudatosságot próbálta elterjeszteni. Aki nem ismeri tanításainak teljességét, valóban könnyen erre a következtetésre juthat, így fontos megvizsgálni, hogy mit tanított Pál pontosan.

A korinthusi gyülekezethez írt első levelében azt mondja, hogy „Bennünk pedig Krisztus értelme van”1, máshol pedig, hogy el kell jutnunk „a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra”2, illetve, hogy „Krisztusban teljesedtünk be”3, vagyis egy olyan állapotba jutunk, amikor isteni természetünk már teljes.

Nemcsak Pál, de Péter és János is beszélt hasonlókról, vagyis nem Pál sajátos értelmezésével állunk szemben, hanem egy alapvető keresztény tanítással. János azt mondja, hogy „mi is ugyanúgy vagyunk ebben a világban, ahogyan ő (Jézus)”4. Pál még azt is hozzáteszi, hogy el kell változnunk az elménk megújításával5, vagyis fel kell ismernünk Istennek csodálatos, Jézus által tanított igazságait.

Ezeket a részleteket kiragadva az ember könnyen arra a következtetésre juthat, hogy nincs különbség az eredeti keresztény tanítások és a New Age filozófia között. Az eltérés mégis jelentős, mert magát az alapot érinti. A New Age azt tanítja, hogy az isteni természet veleszületett tulajdonság, Jézus ezzel szemben azt mondta, hogy ezt a természetet Isten adja az Őt keresőknek.

Pál egyértelművé teszi, hogy nem mindenki „van Krisztusban”.

Azt írja: „HA valaki Krisztusban van, új teremtés az”6, illetve elmagyarázza, hogy emberi természetünk egykor, Jézus megismerése és elfogadása előtt, ellenségben állt Isten természetével, és ezt csak Fiának halála árán lehetett feloldani.

„Amikor még ellenségei voltunk, Isten békét kötött velünk a saját Fia halála árán.”7

Megbékélni vagy békét kötni az egykor elveszett baráti viszony helyreállítását jelenti. Az édeni bukás óta ez nem eredendő része az emberi természetnek, de Jézus halála elvégezte a helyreállítást, ami által Isten új szerződést, új szövetséget ajánlott nekünk, amit Jézus vérével írt alá. Egy szövetség azonban két fél között jön létre. Isten előre aláírta Nevét, a szövetség azonban akkor lép életbe a saját életünkben, ha mi is elfogadjuk, aláírjuk azt.

Hasonló leszek a Magasságoshoz

Fizikai világunk a metafizikai valóság kifejeződése. Ezt nem mindenki tudja elfogadni, pedig igenis létezik jó és rossz, világosság és sötétség, a kettő pedig harcban áll egymással. Érdekes módon lassan a tudomány is kezdi felfogni ezt a valóságot. Nemrég például az orvostudomány felfedezte, hogy az egészséges sejtek tele vannak világossággal, a rákos sejteket viszont a sötétség uralja.

Ézsaiás próféta látomást kapott Luciferről, illetve arról, hogy mi okozta bukását.

„Hasonló leszek a Magasságoshoz…”8

Sátán nem gyűlöli Isten tulajdonságait. Irigyli őket. Nem tudja elfogadni, hogy saját természetét és képességeit is Istentől kapta. Azt gondolta, hogy Istenhez hasonlóvá válhat Isten nélkül. Én már most Isten vagyok. Nincs szükségem semmire Istentől. Valahogy így okoskodhatott.

A metafizikai világ – a világosság és a sötétség egyaránt – megpróbálja befolyásolni fizikai világunkat az embereken keresztül, hogy saját tulajdonságait tükrözzük. Isten és Sátán egyaránt hirdetik gondolataikat, de rajtunk múlik, hogy melyiket fogadjuk el.

Két alapvető vélekedés létezik:

Az egyik szerint az isteni természet már eleve bennünk van. Mindenki olyan, mint Isten, ami azt jelenti, hogy az ember nem ismeri el, hogy egy felette álló hatalom határozza meg, hogy mi jó és mi nem és akkor is minden rendben lesz, ha nem követjük a „helyes utat”.

A másik szerint az isteni természet akkor válik a részünkké, ha tudatosan ezt választjuk, de ettől nem válunk Istenné. Ha Istentől eltérő utat választunk, az azt jelenti, hogy elvágjuk magunkat az ÉLETTŐL.

Hála Istennek, minden ember szabad akarattal rendelkezik, így mindenkinek hatalmában áll meggondolnia magát és a másik út mellett dönteni.

Azért fontos ezeket a dolgokat tisztázni, mert az „én is Isten vagyok és eleve olyan vagyok, mint Krisztus” ideológia nem magától született és nem a semmiből tűnik fel egyes emberek gondolataiban, hanem egy nagyon határozott és nem jó forrásból érkezik.

Dehogy haltok meg!

A New Age mozgalmat átható másik fontos ideológia a relativizmus, vagyis, hogy mindenki saját maga határozza meg, hogy mi igaz és mi nem, és bármilyen magunk választotta ösvényt járhatjuk, úgyis minden rendben lesz. Ádám és Éva története minden nap számtalanszor megismétlődik. Tömegek dőlnek be ugyanannak a trükknek rendszeresen.

Azt valószínűleg mindenki látja, hogy szabad akarattal rendelkezünk, hiszen megvan a választási lehetőségünk, ha pedig választhatunk, akkor az akaratunk is szabad. Isten egy fát adott nekünk, amiről saját döntésünk szerint ehetünk vagy sem. Isten elénk tárt egy utat, amitől szabadon eltérhetünk, ha úgy döntünk, ugyanakkor azt is elmondta, hogy amennyiben ezt tesszük, elvágjuk magunkat az élet forrásától. Nem azért, mert Isten egy diktátor és szándékosan meg akarja nehezíteni az életünket, hanem azért, mert Isten egyenlő az élettel. Az Ő lényén kívül nincs élet. Az életen kívül nincs élet. Az életen kívül csakis halál van. Nincs harmadik opció.

A képletbe azonban belopózott egy hazugság: „Dehogy haltok meg!”9

Egyetek csak a gyümölcsből. Nem fogtok meghalni.

A kígyó megpróbálta kifejezésre juttatni saját ideológiáját az ember tettén keresztül. Sátán azt mondja, hogy nem szükséges Istent követni, nem kell odafigyelni a tanácsaira, úgyis minden rendben lesz. Azt mondja, hogy ne foglalkozzunk az élet kérdésével, mert az már eleve, eredendően a miénk. Egy újabb ideológia a már említett forrásból, mi pedig gondolkodás nélkül adjuk tovább.

Itt azért fontos tisztázni, hogy egyetlen ember sem gondol mindent pont úgy, mint Isten, de ettől még nem válunk gonosszá. Az igazság megkülönböztetése a hazugságtól nem mindig egyszerű. Sokat tanulunk ezen a téren életünk során, azonkívül kevés életbevágóan fontos kérdés létezik a világon.

Istennel való viszonyunk

Az ember lénye, legalábbis innen nézve, de azért mennyei megközelítésből, három részből áll. A test az egyik. Ehhez nem igen van mit hozzáfűzni. A lélek emberi valónknak az a része, ahol az elménk és az érzelmeink laknak. A szellem pedig az a részünk, ami valójában az életet adja. Isten egy szellem10, így hozzánk is szellemi megközelítésből viszonyul. Egyedül Isten szelleme teljesen tiszta, szent és bűntelen. Isten nem önző és Saját szellemét velünk is meg akarja osztani. Ezért lehetséges, hogy legbelsőbb lényünkben egyesülhetünk Vele és így lehet bennünk „Krisztus értelme”11. Ez a csodálatos állapot azonban nem lehetett automatikusan a miénk, főleg nem az ember bukása óta. A szabad akarat miatt kerültünk bajba és csakis szabad akarat által kerülhetünk ki belőle, azonban ez csak valaki más által volt lehetséges. Isten úgy döntött, hogy emberi formát ölt magára Jézus személyében, hogy saját élete árán megváltsa számunkra az isteni tulajdonságokat. Jézus egyszerre volt teljes mértékben Isten és egészen ember. Jézus emberként elérte a tökéletességet, így hatalmában állt ezt nekünk ajándékoznia és így Rajta keresztül vezet az út az Istennel való kapcsolatunk helyreállításához.

Az emberi akarat

Az emberi akaratnak is komoly hatása van a földön. Isten szabad akaratot adott nekünk, és bár Ő maga mindenható, a nekünk adott szabadságot tiszteletben tartja, és nem írja felül. A mi akaratunk vagy előreviszi, vagy hátráltatja Isten akaratát. Ez persze nem jelenti azt, hogy képes megakadályozni annak beteljesedését, hiszen Isten akarata végül mindenképpen teljesülni fog, legfeljebb nem a mi segítségünkkel, hanem valaki vagy valami más által. Isten egyebek között azért Isten, mert képes mindezt megvalósítani, mi pedig lehetőséget kapunk, hogy ennek részeseivé váljunk. Isten tőlünk függetlenül is képes véghezvinni terveit, ugyanakkor saját emberi akaratunk mégis tönkretehet bizonyos részleteket. Ez az egyik oka annak, hogy Isten szeretné saját akaratunkat az Övé mellett tudni, másrészt pedig tudja, hogy egyedül a Vele való közösségben találhatjuk meg az igaz beteljesülést. Isten szeretné, ha meglátnánk, hogy egyedül Ő képes isteni természetet adni nekünk, ehhez pedig az szükséges, hogy tudatos döntést hozzunk Mellette és elismerjük, hogy Rajta kívül nincs élet. Nem kényszerít senkit a Vele való közösségre, ugyanakkor nem adhat életet Saját Magán kívül, hiszen az nem létezik. Ahogy nincs szögletes kör vagy fából vaskarika, ugyanúgy nem létezhet élet az Életen kívül.

Ha azt állítjuk, hogy születésünktől fogva eredendően istenek vagyunk, akkor ezzel kizárjuk magunkat az igazi Élet ajándékából. Mintha egy új teremtést, egy újszülöttet akarnánk születés nélkül.

Isten azért öltött emberi formát Magára Jézus személyében, hogy helyreállítsa, megváltsa helyettünk a Vele való elromlott kapcsolatunkat. Erre egyetlen ember sem lett volna képes. Istennek kellett megtennie helyettünk, hogy a bukott ember az Ő szentségét magára öltve ismét „szent” lehessen és közösségben élhessen Istennel.

Jézus a vízválasztó. Jézus elfogadása vagy visszautasítása tulajdonképpen azt árulja el, hogy szeretnénk-e tudatos döntést hozni az Istennel való közösség mellett. Természetesen minden ember Isten teremtménye, ugyanakkor mi döntjük el, hogy az életünk milyen irányba fog haladni. A saját tudatos döntésünk nélkül senkik vagyunk. Mi határozzuk meg, hogy akaratunk merre visz minket az örökkévalóságban. A döntés eredménye pedig egy újjászületési folyamat. Egyesek azzal söprik félre a kérdést, hogy Isten már mindent megtett mielőtt megszülettünk volna. Isten mégis azt várja, hogy kimondjuk amit választunk. A mi döntésünk nélkül nem megy.

 1. 1. Korinthus 2:16 []
 2. Efézus 4:13 []
 3. Kolossé 2:10 []
 4. 1. János 4:17 []
 5. Róma 12:2 []
 6. 2. Korinthus 2:17 []
 7. Róma 5:10, Egyszerű fordítás []
 8. Ézsaiás 14:14 []
 9. 1. Mózes 3:4 []
 10. János 4:24 []
 11. 1. Korinthus 2:16 []
Előző posztKövetkező poszt

48 hozzászólás

  1. Adrian, azért lássuk be annál a szellemiségnél amit hordozol bármilyen new age irányzat jobb. Teljesen olyan benyomást keltesz, mintha Tolkien művében te lennél Sauron valamelyik szolgája. Vagy valami középkori istenrabja. Legalább bemutattátok Oszkárékkal a két végletet, amire előzőleg azt írtam, hogy megfelelő helyzetfelismerés híján könnyen ezekhez lehet jutni.

   1. Neverend,
    Mondtam már, nem az embereknek akarok tetszeni. Bennetek világi szeretet és világi tudás van, ezért nem értitek ezt az egészet. Sajat magatokat és a teremtést bálványozzátok Isten helyett. Öreg hiba 🙁

    1. Adrian te, hogyan jutottál hozzá ehhez a földöntúli szeretethez és isteni tudáshoz?

    2. ” Adrian te, hogyan jutottál hozzá ehhez a földöntúli szeretethez és isteni tudáshoz?”

     Hallásból, Isten ígéje által.

  2. Sziasztok.
   Nekem Jézus az életem,bár elmém még nincs készen a teljes befogadásra. De már most öröm az életem. Hálás vagyok érte.
   Engedelmetekkel hozzászólok a fentiekhez.
   Az ember azért született fizikai testbe ,hogy a Krisztusi létet megélje eme sűrű , de csodálatos önfenntartó világban. A szívünk bírja a Kr.tudatosságot. Az elménk az ami hozzá tisztul. Így előbb utóbb minden ember megismeri a valóságos lényét, felismeri Krisztust önnön lényében.
   Újjászületik.
   Sjz. Nj

   1. Az ige eléggé mást mond !
    “Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.” (Máté 7,13-14)

 1. Azt gondolom hibás a cikk alapkoncepciója, ahogy rá van fogva minden a new age nevezetű akármire. Régebbi időkből ered az alapgondolat, amit itt az ‘új korban’ valóban néhányan félreértelmeznek.
  Ez a mondat jó: “Ha azt állítjuk, hogy születésünktől fogva eredendően istenek vagyunk, akkor ezzel kizárjuk magunkat az igazi Élet ajándékából.” Thea leírta a Krisna vagy hindu vallás lényegét. Krisnából kivált egyedi lelkünk az anyagi világban, fejlődik, tapasztal és visszatér az Egyhez. Ez a folyamat maga az élet vagy életek, a lilé , magyarul színház. Szóval helyes helyzetfelismeréssel megérthetjük, hogy Isten viszonylatában mik vagyunk. Így nem esünk abba a hibába, mint Oszkár és nem is érezzük magunkat kívül az Egytől a mindenségtől… Azt gondolom szükséges a lelki fejlődés, lelki gyakorlatok, szeretet, békesség, tudatosság ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a célhoz.

  1. Nem gondolom, hogy minden a New Age hibája és szerintem a poszt sem állítja vagy sugallja ezt. A New Age egy óriási háló, amin sokan fennakadnak, viszont nagyok benne a lyukak, így a keresők ki tudnak evickélni belőle. 🙂

   1. Már csak azért sem lehet az úgy nevezett new age-re fogni, mert nincs olyan, hogy new age.Sem globalisták, sem krisztustudatúak, sem krisztustudatlanok, sem keresztények, sem muzlimok, sem görög, meg még azok, amiket itt fel szoktak sorolni.Hogy mégis beszélünk erről, ez azonban egy természetes pszichés következmény, nagyon is emberi vonás.Nem jelent problémát, ez egy jól kikutatott pszichés folyamat, az a neve, hogy projekció.Amit az ember képtelen saját lelki háztartásában feldolgozni vagy egészségesen raktározni, azt a környezetére vetíti, egyben sémák szerint fel is címkézi.Nehéz meglátni, de ez nem ellenséges lépés, inkább az egó önmagát védelmezi.Persze, másokban mindig könnyebb ezt észrevenni.Azonban, azzal egyszerre, ahogy valaki magában tetten képes érni, realizálni tudja ezt, felötlik egy másfajta kép is: tulajdonképpen ő maga része egy határtalan “rendszernek”.

    Egy határtalan rendszernek, amit eddig bizonyos sémák, kerékvágások, beidegződések, előítéletek és skatulyák mentén formába akart önteni, hogy a rend, ahogy legtöbbünk szocializálódott is, megmaradjon az elméjében.Hiszen az elme ilyen.Csak végletekben képes megragadni a természetet, a köztes állapotok tudatosítására a gondolatok nem alkalmasak.Ezt csak megélni, megtapasztalni lehet.Ez az a megtapasztalás, melynek örömére minden ember hivatott.Ez az öröm pedig átvilágít a nemlétező, virtuális kognitív falakon…
    Mert minden tiszta. 🙂

    Ezt a tisztaságot és ezt az örömöt azonban logikusan nem építheti fel az ész, ezt csak átélni tudja az ember.Lélekben, szellemben.Előre nem kiokoskodható, de a hit megtapasztalást jelent.A megtapasztalás pedig még több hitet… 🙂

    Mernünk kell embernek lennünk.Az izzadtság és a szarszag ellenére.Olyanok vagyunk mint Jézus, tehát van hatalmunk felelősséget vállalni emberi mivoltunk miatt.Hiszen, Ő is ezt tette.Az Isten, aki emberré vált… Nincs lehetetlen.

    1. Kedves Oszkár!Majdnem ugyanazt írtad le, mint amit én, ráadásul, ahogy látom majdnem egy időpontban írtuk.Ennél jobban én sem tudtam volna megfogalmazni.Azok a megnevezések csak álarcok, maszkok, hogy elhitessék az emberrel, hogy ők mások(igen mások, mint a többi,mert szerencsére nem vagyunk egyformák), de Krisztus követő életmóddal is lehetünk különbözőek, de jobban megértjük egymást, egymás viselkedését.Az álarcok mögött valóban nem lehet látni rendesen(ha lecsúszik az álarc) vagy éppen nem kap levegőt az álarctól valaki.Ráadásul farsang is csak 1 évben egyszer van, de nincs többezer éven keresztül.Lehet, hogy segíteni kell leszedni az álarcokat.

    2. Kedves István!
     Huhh, sajnálom, hogy rajtad köszörülték a nyelvüket.
     Hát, igen.Az álarcok… C.G.Jung szerint nem az a baj, hogy álarcot viselünk, hanem az, ha nem tudunk erről.Persze, nem az a lényeg, hogy Jung mit mond.Mindannyian Isten szeme világa vagyunk, álarcban vagy anélkül.Ez csak nekünk számít.Nem Neki.

     István, légy szabad!Igaz, nincs is más választásod… 😀

    3. Ja, igen!Engem is kellemesen megdöbbentett, hogy pont egyszerre fogalmaztuk meg itt szinte ugyanazt… 😳

   2. Kedves Thea.

    Legyél hálás az életednek.Régebben azért üldözte Isten az embereket,mert nem fogadták el Krisztust, most meg azért, mert elfogadják?Nincs ilyen üldözési mániás Isten.Beszélj szép szavakat, tegyél szép cselekedeteket, adj Önmagadból más embereknek.Nem lehet tudni, mi az igazság.Embernek kell maradni, az egész élet egy pszichológia, a Bibliát is ki így értelmezi, ki úgy értelmezi.Lehet egy ateista is él olyan életet, mint Krisztus élt, függetlenül, hogy tud-e róla, és lehet egy Krisztuskövető nem.Ugyanakkor egy ateista, ha elkezded neki Krisztust beszélni, lehet, hogy teljesen kifakadsz tőle, dühös lennél rá, ugyanakkor egy ateistával elkezdessz beszélgetni, ő megmarad emberségesnek.Ez csak egy példa, de ki így érti, ki úgy érti.Amíg nem vagy őszinte magaddal, addig másokat sem tudsz elfogadni magad mellett, függetlenül attól miben vagy kiben hisz.Benned, önmagadban dől el minden mit fogadsz el igaznak és mit nem.Évek óta ugyanazok a témák a honlapon(miközben semmi nem változott).Menj ki a természetbe, tedd le, ami le kell, engedd el, amit el kell(akár az igazad is), segíts Julis néninek pogácsát sütni, segíts a szomszédodon, így önmagadon is segítessz.
    Felesleges igazságokon vitatkozni, lelkileg kell hagyni, hogy higyjen bárki bármit amit akar, csak hagyja az igazától élni a másikat, vagy engedje el, anélkül, hogy összevesznének.Nincs ilyen üldözési mániás isten, engedd el az üldözési mániát, hogy aki nem abban hisz, amiben Te vagy nem abban hiszel, amiben más, akkor engedd élni.Nem lehet tudni, kit mivel bántunk meg, vagy nem bántunk meg, ezért el lehet engedni bármit, és menj át segíteni pogácsát, süteményt sütni.LÉgy hálás a Teremtőnek, az életednek, érezd a Teljességet.Engedd el az üldözési mániát, és elengedi más is.Engedd el az emberi játszmákat és elengedi az is, aki veled játszik.Élni és élni hagyni , beszélgess élményekről, amikről tudsz és jólesik, amik veled történtek, menj ki levegőre, szívből tedd azt, amit dolgozol, amit csinálsz.Lépj ki a mókuskerékből.

    1. Az is lehet, hogy az egész csak időhúzásra megy. Krisztusi szeretet az is, ha hagyod a másikat abban hinni, amiben akar, csak ő is hagyjon élni Téged(értem itt fizikálisan, gazdaságilag, lelkileg).Abból a lélekből segíts a másikon, amit kaptál. Néha már az is jobb, ha csendben vagyunk, és a lelkünkre hallgatunk.Ha csendben vagy, és teszed amit kell, akkor nincs mit félreérteni, nincs aki félreértse, amit mondassz, de fizikálisan és lelkileg mégis teszed a dolgod.Minden könyv, amit írtak, minden találmány, amit feltaláltak, minden az emberből (képzeletben, lelkivilágától függően)fogalmazódott meg.Minden, amit mondassz, írsz, amire koncentrálsz.Ha valamit sokszor elmondanak, akkor azt úgy hiszed el, ahogy mondják?Meg lehet kérdőjelezni?Ha annak idején úgy tanították volna, hogy 2×2 az 5, akkor azt fogadtad volna el, az úgy lenne.Engedj bárkit csináljon azt, amit akar, csak Rád ne erőltesse rá az ő igazát, az ő találmányát, amíg nincs őszinteség és megértés.Leírtam valamit, és vagy elhiszed vagy nem.Benned dől el.Akár meg is kérdőjelezheted, akár el is fogadhatod. Bárki, aki őszinte magával, rendesen él, segít elvárások nélkül is a másikon, de nem olvasta a Bibliát, szintén lehet Krisztus követő, lehet benne is krisztusi szeretet.

    2. Kedves István!
     Lazíts! Isten sohasem üldözte az embereket. Isten a szeretet. Egy szerető apa nem üldözi a gyerekeit, hanem gondoskodik róluk és szerető kapcsolatot ápol velük. Isten szeretőbb minden szerető apánál.

     István lazíts! Engedd, hogy a saját szívem és Isten hangja alapján írjak, ne pedig a te útmutatásod alapján.
     Legalább annyira legyél toleráns, hogy megengeded, másnak esetleg határozott képe legyen Istenről és a világról. Legyél hálás a Teremtőnek, hogy ilyen sokfélék vagyunk. Én például olyan, aki ilyen posztokat tesz közzé. El tudod ezt fogadni, vagy nekem mindenképpen hozzád kell idomulnom? Lépj ki a tettetett tolerancia mókuskerekéből!

    3. István összehordasz hetet-havat. Lehet, hogy neked kellene egy kis friss levegő. Azt gondolom az a csatatér, amit ide borítottál az benned van, mert kétségek között vagy. Belementél, sőt szaladtál valamibe, amiből most kétségbeesetten keresed a kiutat és próbálsz a legegyszerűbb módon kitörni. A sütés nagyon jó tanács :-), te hogy állsz a mézeskalácsoddal?

    4. Neverend, nem mondom, hogy igazam van, nem hiszem azt sem, hogy Neked van igazad, nem mondom azt, hogy hazudok, nem hiszem azt, hogy Te hazudsz. Így kiszállok a játékból és elengedem a témát végleg.

    5. István, nem tudsz kiszállni a játékból, mert valaki vagy valami úgyis megtalál. Inkább legyél jó játékos.
     Erről jut eszembe megtalált ma valami furcsa figura, egy hipnotizőr még a neten is fent van a fickó. Valamit akar tőlem, de nem fogja megkapni, eldöntöttem. Sokszor kell döntést hozni a játékban István és el kell döntened mi a az igaz.

    6. Neverend, nem elég csak az összeesküvés elméletekről írni és az igét hirdetni, tenni is kell érte Neverend, és a játszmán, az emberi lelkekért, energiákért folytatott harcon túl csodálatossá válik minden.De a földi-fizikai létben kell rájönni(nem csak a túlvilági létben reménykedni, a másik félnek meg evilágiban bővölködni).Amikor egyre egészségesebben látod az embereket, egészségesebb a külső-belső látásod, megérzésed, érzékelésed,nem zárod magad körbe falakkal, érzed, hogy minden csodálatos, és értünk van.Krisztusban.De egy Távol- Keleti embert meddig akarnál bűnösnek érezni, ha Ő pl. még nem hallott Krisztusról?Saját érzéseiddel is felszabadíthatod Őt, amit a Teremtőtől kaptál.Korlátlan lelkedet, és korlátolt egodat, testedet bármikor harmóniába hozhatod, saját magunk szabályozzuk.Ezt is nyugodtan megkérdőjelezheted, mert csak írtam valamit.

    7. István,…..a hipokrita. Te miért nem tudtad letenni, elengedi ezt a hullámot(hozzászólást)?

    8. És István a new age-s. Én kimondhatóm ezt, mert én nem állítom azt, hogy….el kell engedni a dolgokat. Egy ember szemében még akár jónak is tudsz tűnni, de ha eljön az ideje, nem egy ember fog téged megítélni, hanem ISTEN. A jóság mercéjét pedig nem te állítottad fel. De tényleg István, mi értelme a jónak?

  1. Hidd el Adrian, én is az egyszerűség híve vagyok, és nem a fogyasztói társadalom rabszolgája, de jobban látom azt, hogy egymagunk is boldognak kell lenni, őszinte családi kapcsolatokban élni, közösségben tevékenykedni.
   Thea én igazából egy jóságos, szelíd Teremtőben hiszek, és azt, hogy sokfélék vagyunk, igazad van, de az összeesküvés-elméletek már nem féltétlenül vezetnek sehova, inkább le kéne segíteni azokat a hierarchiából, akik emberi hatalmat gyakorolnak a másik felett.Egymás mellé vagyunk rendelve és nem egymás hegyére- hátára.Te is látod, hogy semmilyen hatása nincs annak, hogy összeesküvés-elméletekről írsz több éve.Mindenki a saját kis környékén tud rendet tenni, ahol őszinteség van, ott már megértés is van, és nem kellenek összeesküvések, ráadásul egyesekben pánikot is generálhat.Az az igazság, hogy nem tudjuk mivel mit okoz az ember.Lehet, hogy most így látod jónak, de később kiderülhet, hogy másképpen kellett volna, vagy csak el kell engedni bizonyos eszközöket, hogy egymásra találjanak az emberek?Én sem tudom, mik azok az eszközök, de lehet, hogy közösen jobban érezzük.
   Ráadásul legjobb lenne, ha már senki nem manipulálna senkit, mindenki kapott a Teremtőtől saját megérzést, gondolatokat(ha azok felülvizsgálva őszinteségből jönnek), lelkivilágot.A szülő, tanár csak ott van a gyerek mellett, de nem mondaná, hogy mindent tud, nem úgy adná elő, hanem hagyná, hogy a gyerek önállóan menjen oda, ami leköti.Megkérdezik a gyereket, hogy érdekli-e, amit tanítanak Neki 8 éven keresztül vagy ráerőltetik?Egy ártatlan gyerekbe mit ültetnek el, amitől aztán olyan lesz, amilyen felnőtt korában?Milyen gondolatokat?

 2. Igen szükséges megismerni Jézust, újjászületni a Szent Lélektől és víztől, nem lehet a törvényből üdvözülni.

 3. Gratulálok a tanulmány írójának, ilyen jó írást ritkán talál az ember az interneten. Úgy gondolom az ilyen tiszta gondolatmenetekre és Igemagyarázatokra van a jelenlegi világban a legnagyobb szükség. Igazi megfogható, jól értelmezhető értelmes Keresztény (Krisztusi) írás. Hiszem én is, hogy a szabad akarat az egyik legfontosabb dolog a világon, ez a mi ajándékunk Istentől, és ugyanakkor talán az egyik legsebezhetőbb pontunk is. Ezt az ellenség is tudja, és ki is használja. Úgy hiszem, hogy mivel nagy általánosságban hamis Istenképünk van, ezért el sem tudjuk képzelni, milyen lehet a Krisztus által kapott örök élet, és ezért azt gondolhatjuk, hogy a Mennyben talán unalmas lehet és ezért nem is igazán igyekszünk oda, de ezt még magunknak se valljuk be. Azt hisszük, hogy ez a világ tele van emberek által teremtett „Csodálatos dolgokkal” amiről azt gondoljuk, hogy ezek nélkül Isten országában unalmas lesz majd az élet. Nem hinném, még akkor sem, ha valaki ezt nagyon el akarja hitetni velünk, aki valamikor ott élt. Ugyanakkor a haláltól egy életen keresztül félünk, és az örök élet miatt fenntartunk egyfajta képmutató vallásos életet, biztos ami biztos alapon, de azt gondolom ez a hit nagyon távol van az igazi Isten ismeretétől és tiszteletétől. Fontosnak tartom, hogy a valóságos öröktől fogva létező Istent ismerjük meg és ne azt, akit e világ fejedelme akar nekünk lefesteni vagy megfaragni. Mert a felületes Istenismerettel élő ember nem fogja tudni megkülönböztetni az igaz istent a hamistól és az eltévedhet. Sátán pedig gondoskodik róla, hogy mindig elfoglaljuk magunkat valamivel, és ne maradjon időnk az Istennel való meghitt kapcsolatra. Ezért fontos, hogy legyen mindig időnk arra, hogy egy őszinte, meghitt és élő kapcsolatot tartsunk fenn minden nap a Teremtő Istennel, Krisztus nevében. Ez nagyon fontos, az életünk múlhat rajta, az Örök.

 4. Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a lényeges IGAZSÁGGAL, amelyet sajnos sokan mellőznek és emiatt tévútra sodródnak. A jó és a rossz, pozitív és negatív, világosság és sötétség, ezen szavak és jelentésük felületes értelmezése végzetes csapdába rántja az embert, mert a lényegre nincs utalás, sőt úgy tűnik, mintha végeredményben egyenrangú ellentét-párról lenne szó, Isten a jó, a pozitív, a világosság, és Lucifer a rossz, a negatív, a sötétség Urai. Két birodalom, két Királyság, de ez csak részigazság. Az IGAZSÁG az, hogy ISTEN A TEREMTŐ, és rajta kívül nincs más Isten, nem volt és nem is lesz. Mi mindannyian, az angyalok, emberek, állatok, növények, világegyetem stb, általa lettünk TEREMTVE, Hozzá viszonyítva semmik vagyunk!.
  Számunkra az alap-igazságok nem változtak: “térjetek meg, tartsatok bűnbánatot és HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN”, lelkünk halhatatlan, csak egy életünk van, (a reinkarnáció tana megtévesztő HAZUGSÁG), fizikai halálunk után a folytatás vagy a mennyország, vagy a pokol, de az oda vezető utat mi választjuk, kövezzük ki a mindennapi döntéseinkkel, cselekedeteinkkel. A legbiztosabb úton a Krisztus-hívők, követők járnak, akik a majdnem kétezer éves Apostoli Anya Szent Egyház élő és tanúságtevő tagjaiként a “Föld sója”, gyertyatartóra tett mécsesként világítanak környezetükben, amely máma már teljesen egy Istent és törvényeit teljesen elutasító társadalmat hozott létre, világszinten, un. új pogányság, elfakult keresztény ruhában, és nincs tudatában annak, hogy a Második eljövetel nemzedéke, és a “menyegzős ruhát” illik előkészíteni, mert “érkezik a Vőlegény”. Ehelyett minden moslékokból válogatva, még undorítóbb kotyvalékot készít és fogyaszt, vesztére.
  Sajnos máma hatványozottan érvényes: “az aratnivaló sok, de a munkás kevés”, sok a “béres” ennek örülnek a “farkasok”, pl hallóvén mánia – bőséges a lakomájuk, tudnak dőzsölni, kényük kedvük szerint, még egyelőre, ez az Ő órájuk.
  Hétgyerekes édesapaként nap mint nap tapasztalom a “konkolyt”, amely a tiszta búzát igyekszik elnyomni, de nem csüggedünk, mert emberé a munka, Isten adja az áldást! Övé a Dicsőség!

  1. Kedves Kapisztrán!
   Ez az írás nem a dualizmussal foglalkozik, ami szerintem is egy gyakori és megtévesztő hitrendszer, hanem a krisztustudatosság buktatóira próbálja felhívni a figyelmet.

 5. Minden tiszta a tisztának.
  Isten a tisztaság maga.Ő előtte minden tiszta.
  Még te is.

  1. Mert tudja, hogy mivé válhatunk, ha Őt választjuk.
   Isten “a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglévőket.” Róma 4:17

   1. Vagyis…? 🙂
    Nem egészen értem ezt a hozzáfűznivalódat.
    Lehet, hogy az enyém sem ment át?

    1. Mármint, egyébként lehet, hogy a fenti hozzászólásomból kétség kívül ez következik amit válaszoltál, de perpillanat nem értem, hogy hogyan… 🙂

    2. Csupán arra utaltam, hogy a “minden tiszta a tisztáknak” egyedül ilyen módon lehet igaz Isten és a mi viszonyunkra. Titusz emberekről beszélt.
     Jézus azt mondta, hogy “Ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam nektek.” (János 15:3) Következésképpen előtte nem voltunk tiszták, pedig Jézus előtte is Isten és tiszta volt. Tehát ahhoz, hogy tiszták legyünk Isten előtt, valaminek történnie kellett bennünk.

    3. Ha csak úgy nem, hogy a Szó, avagy ez a Beszéd volt kezdetben. 🙂 Vagyis, ha a Krisztusi Beszéd tisztaság, akkor minden a tisztasággal kezdődött.”Kezdetben vala a Tisztaság…” 🙂 Minden tiszta.Ha pedig minden tiszta, gondolom, tiszta maga a Kezdet is.De még a folytatás is.Hiszen minden.Minden tiszta…

    4. Az utolsó vacsora alkalmával, mielőtt Jézus megmosta tanítványai lábát, ezt mondta:
     “A ki megfürödött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta; ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan.” (János 13:10)

     Isten beszéde tesz tisztává, Jakab egyenesen kijelenti, hogy szelíden fogadjuk a belénk oltott igét, ami megtarthatja a lelkünket. (Jakab 1:21) Isten nem erőszakol. Ha nem fogadjuk be a szavát, akkor nem lesz bennünk. Ezt még egyértelműbbé teszi a magvető példázata.
     És megint visszatérünk a szabad akarathoz.

    5. Ha minden tiszta a Logosztól kezdettől akkor mi szükség volt Jézus váltság halálára?

     Ismerem ezt a mondatot kedves Oszkár, az egyik legnagyobb átverés … (következtében, mert “tiszta vagyok” azt csinálok amit akarok) ! 🙁

    6. Úgy teljes az “azt csinálok amit akarok” hogy közben “tiszta maradok” !

     ———————————-
     A cikkben van egy kifejezés, “Isten bűntelen”, ez abszurd azért, mert Isten HATÁROZZA MEG a rendet, az igazságot, így annak hiányát, a bűnt, a Tőle való távolság – elgondolásától, tökéletes teremtésétől és isteni megváltásától való távolság – határozza meg a bűnt. Ő nem “lehet” bűntelen, hiszen a bűn a VELE VALÓ VISZONYUNKBÓL ered azáltal, hogy ELLENE mondunk … Csak mibennünk jöhet létre bűn és igazulhatunk meg, Őt nem illetheti “fosztóképző” sem !

    7. Mi magunk vagyunk Isten szava.
     Íme, te is csak egy példa vagy közülünk, hogy ennek ellenére mégis csupán betűként tudunk magunkra gondolni.De ez nem lényeges.Nem baj.Semmi sem baj.Ezzel együtt azonban, oly rendkívüli mértékben vagy szánalmas amikor azt hazudod, hogy te elfogadtad Őt… Ha az vagy, hát az vagy.Az csak egy dolog, hogy én annak tartalak, úgysem az én véleményem a mérvadó.

    8. Szánalmas vagy pedig tiszta? Döntsd el. Vagy mindegy? Minden mindegy? Akkor minek megszólalni?
     Rajzoltam egy képet. Én a kép vagyok vagy a kép az én alkotásom?
     Isten a Szava által létrehozta a világot. A világ Isten vagy Isten alkotása?

    9. Már el van döntve.
     Tényleg nem kell megszólalni.
     Isten már szólt.
     A válasz pedig te magad vagy.

    1. Emotot 2003-ban kihívták arra, hogy ellenőrzött körülmények között ismételje meg ezeket a kísérleteket, hogy bizonyítsa azok hitelességét. Sőt, ha azokat sikerült volna megismételnie 1.000.000 amerikai dollár ütötte volna a markát. Mit gondolsz Éva, szerinted a “Dr.” úr elfogadta a kihívást ?

  1. Köszi Adrian !
   Egyébbként tényleg fantasztikus.
   Gyenge angol tudásomat a fordító kiegészíti de így sem igazán világos hogy ez a fényjelenség az állati sejtek megtermékenyülésénél is jelen van?
   Valamint mint kémiai jelenség mégis miért olyan titokzatos a tudósok számára?

   1. Kedves Shanza, még nem volt időm utánanezni annak a “már 5 evvel ezelott ugyanezt tapasztaltuk az egerek esetében is” kijelentést. Ha volt ilyen, akkor annak szerepelnie kellet volna a 4-5 évvel ezelőtti sajtóban, szakirodalomban. Nekem ez volt az első kérdés ami felmerült bennem.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend