Világkormány

TPP, TTIP: Obama titkos kereskedelmi megállapodásai kontra Trump és Bernie

Politikai csatározásokról még érintőlegesen is ritkán írok itt az oldalon, mert úgy gondolom, hogy legfőbb funkciójuk elterelni a figyelmünket az igazán fontos dolgokról. Ahogy C.S. Lewis olyan találóan megfogalmazta:

“Az ördög minden hibát párokban, ellentétpárokban helyez el a világban, és mindig arra biztat bennünket, hogy jó sokat törjük a fejünket, vajon melyik a rosszabb. Arra számít ugyanis, hogy az egyiket olyannyira nem kedveljük majd, hogy könnyűszerrel belekergethet a másikba. De ne engedjük magunkat bolonddá tenni! Tartsuk a célt szemünk előtt és haladjunk egyenesen át a két hiba között. Csak azzal kell törődnünk, hogy mindkettőt elkerüljük.”

A mostani kivétel is csak látszólag az, mert remélhetőleg a színjátékról éppen a fontosabb történésekre tereli figyelmünket, bár szerzője láthatólag a két rossz közül inkább a republikánus oldal felé hajlik.

Jon Rappoport a következőket írja az Activist Post oldalán:

A sajtó nem hajlandó kimondani, hogy a két merőben ellentétes elveket képviselő amerikai elnökjelölt furcsa módon a globalista kereskedelmi egyezmények terén azonos állásponton van.

Donald Trump és Bernie Sanders, a fegyverrel hadonászó cowboy és a határozott programmal érkező szocialista a szabadkereskedelmi egyezmények terén egyetértenek.

A sajtó hallgatásának oka nyilvánvaló, hiszen ezzel elismernék, hogy a két tábor több millió főt számláló tagjai valószínűleg tisztában vannak az egyezmények veszélyeivel, és ez a felismerés komoly veszélyt jelentene a Fehérház jelenlegi lakója számára.

Amikor a Csendes-óceáni Partnerségre (TPP) vonatkozó előzetes szavazás megakadt az amerikai kongresszusban, Barack Obama és csapata egész éjjel lázasan lógott a Fehérház vonalain, hogy támogatókat szerezzen az egyezményhez.

Most, hogy Nagy-Britannia az Unióból való kilépést fontolgatja, sziklának is beillő homokszemet juttatva az EU és az USA közötti szabadkereskedelmi egyezmény (TTIP) gépezetébe, Obama azonnal repülőre ült, hogy vészjósló figyelmeztetést közvetítsen a brit kormány és lakosság irányába, kijelentve, hogy az EU-ból történő kilépésük esetén egyenesen a sor végén landolnak majd, ha végül mégis megállapodásra adnák fejüket az Egyesült Államokkal.

Mint köztudott, 2008-as elnökké választását követően Barack Obama Zbigniew Brzezinskitől, David Rockefeller kifutófiújától kapta külpolitikai kiképzését.

1969-ben Brzezinksi a következőket írta:

“A nemzetállam, mint az emberi élet alapvető szervezeti egysége már nem tekintendő az elsőszámú kreatív erőnek: a nemzetközi bankok és multinacionális vállalatok a nemzetállam politikai koncepcióinál messze fejlettebb módon cselekszenek és terveznek.”

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a nemzetközi kereskedelmi megállapodások egyik legfőbb célja a nemzetek felszámolása és a világgazdaság feletti hatalom átjátszása a megacégeknek.

2015 októberében például az Independent (és számos weboldal, köztük ez is) megírta, hogy a TTIP részeként választott magánbíróságok kerülnek felállításra, ahol a multik beperelhetik a nemzetállamokat, amennyiben úgy látják, hogy várt nyereségük veszélybe kerül.

A Monsanto például nyereségkiesésre hivatkozva beperelheti az Európai Uniót a cég GMO terményeinek betiltásáért, és ennek eredményeként nagy eséllyel hatálytalanná teheti az EU szigorú GMO korlátozásait.

Az Independent ezt írta:

Hozzávetőleg 500 per folyik a világon ilyen választott bíróságokon bizonyos cégek és nemzetállamok között. A bíróságokat eseti megbízással kiválasztott vállalati ügyvédek alkotják. A War on Want szerzője, John Hilary szerint csupán díszletbíróságokról van szó, amelyek kifejezetten érdekeltek abban, hogy a multik javára döntsenek.

Hogy minden nemzet rendelkezik saját bírósági rendszerrel? Milyen eredeti elképzelés! Nem elavult ez egy kicsit? Bízzuk inkább a döntést a multikra, ők sokkal objektívabban látják a helyzetet!

Tényleg ezt akarjuk?

A TTIP, aminek tartalma nem publikus, bár egyes aspektusai éppen a napokban kezdtek kiszivárogni, számos más megállapodást is magában foglal. Az Independent is közzétett néhányat:

A TTIP értelmében a vegyi anyagokra vonatkozó eddigi igen óvatos európai eljárási elvet, vagyis, hogy ellenőrzik őket, mielőtt a lakosságra zúdítanák, az amerikai metódusra cserélnék, ami abból áll, hogy először árasszuk el a népet, hagyjuk figyelmen kívül a következményeket, majd találjuk ki, hogy a konszenzus szerint a vegyi anyagok ártalmatlanok az emberre. Sok sikert Európa!

Az új gyógyszerek klinikai tesztjei sokkal lazább felügyelettel folynának. Közérthetőbben: a gyógyszergyártók simán eltitkolhatják majd a számukra kedvezőtlen eredménnyel záruló kísérleteket, ami újabb vegyi támadást jelent az európai és persze az amerikai lakosság ellen.

Az élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi szabványok az Atlanti-óceán mindkét partján sérülnének.

Az európai közszolgáltatók (víz, egészségügy, oktatás) megnyitnák kapuikat az Egyesült Államokból érkező privatizálók előtt, akik új piacokat keresnek nyereségorientált vállalkozásaik számára, természetesen magasabb árakat eredményezve. A gyógyszeripari óriások az új piacokat kizsákmányolva beszivároghatnak a közegészségügybe és még jobban eláraszthatják a terepet toxikus termékeikkel.

Példa nélküli az is, ahogy az EU és az USA közötti tárgyalások folynak. Az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője például fegyverként próbálta bevetni a TTIP tárgyalásokat, hogy rávegye az Európai Uniót a növényvédőszerekre vonatkozó álláspontjának megváltoztatására. Elég, ha elolvassuk a Guardian 2015. májusi cikkének első sorait:

A dokumentumokból kiderül, hogy az EU amerikai nyomásra ejtette a növényvédőszerekre vonatkozó törvényeket a TTIP kapcsán? Az Egyesült Államok üzleti érdekeinek képviselői kiharcolták, hogy az EU felfüggessze az endokrin elválasztást befolyásoló, a rák kialakulásával és a férfi meddőséggel összefüggésbe hozott vegyszerekkel kapcsolatos lépéseket, hogy a TTIP szabadkereskedelmi megállapodás létrejöttét elősegítse.

Érdemes azt is észrevenni, hogy ez a felháborító döntés bármilyen egyezmény ratifikálása nélkül, csak úgy “mellékesen” született. A nyomásgyakorlást a TTIP-től remélt pozitív gazdasági befolyással érték el.

Ilyen és ehhez hasonló ítéletekre számíthatunk az egyezmény ratifikálását követően is.

A másik kasszasikernek ígérkező megállapodás, a TPP, a csendes-óceáni térség 12 államát érinti és hasonló feltételeket, előjogokat és jogi eljárásokat biztosít a multik számára.

Groteszk összeesküvések, amik igazságosabb globális gazdaságot ígérve hozzák ennek az ellenkezőjét.

Az egyezmények támogatói és ellenzői a kerítés két oldalán állnak, miközben Hillary Clinton véres kezével a gyeplőn végiglovagol közöttük, egységes jövőt ígérve Amerikának.

Igen, egységeset. Globális üzleti vezetés alatt.

Előző posztKövetkező poszt

20 hozzászólás

  1. Kedves Éva
   A cikkben leírtak már megvalósúltak, a multik irányítanak mindent, a “demokrácia” a népuralom már most sem működik, bár a látszata fenn van tartva de gyakorlatilag semmibe sincs beleszólása a közembernek.na talán néhány jelentéktelen dolgot sikerült elérni egy tiltakozással, de a valóban fontos dolgokat a megkérdezésünk nélkül véghezviszik.
   S ez nem csak magyarisztánban van így hanem világszerte.
   amit lehetne tenni, hogy több millióan rendszeresen kimenni az utcára és elzavarni a hatalmon lévőket, de ilyen úgy sem lesz, a másik meg hogy ki fog a helyükbe kerülni és vajon ők tisztességes, becsületes emberek?-ki tudja ezeket garantálni.
   Éva, egy széteső világban élünk, ahol a gonoszság be fog teljesedni és nem mi emberi lények fogjuk eltörölni a sötétséget és a gonoszságot, hanem Jézus Krisztus Isten Egyszülött Fia fogja a visszajövetelekor megtisztítani a földet és az emberiséget.
   De addig is sok gonoszság fog még megtörténni itt a földön.

   1. Nem optimizmus vezet, annál több, Lacika! LEHET hogy a mi országunk példa lesz, hogy másként is lehet! Megint kerestem Wilkerson próféciáját és ahogy az összes eseményt leírta, benne van a vigasztalás is!
    “Uram, ha már merül a hajó, mint cselekszel velünk ? Adjuk át a világot a sátánnak ? Csak nézzük végig, hogy mimódon pusztít mindent a maga módján ? Pénzünket vegyük ki abankból és vegyünk egy farmot magunknak valahol ? Vagy hagyjuk bent nehezen megtakarított pénzünket míg ezek a napok elmúlnak ? Vagy hagyjunk fel mindennel ? Ne is reagálva nézzük végig a földre zúduló viharokat ? És aTe néped hogyan viszonyuljon ezekhez ? Hogyan lehetne ezekben független és tárgyilagos ? És figyeljetek csak, hogy ezen az estén mit mondott a Szent Szellem nekem. Csak négy szócskát szólt: “MINDEN ISTEN HATALMÁBAN VAN”
    Azt mondta ezzel: az egész természet az ? ellen?zrése alatt van ! Minden, ami a természetben történik, az ? irányítása ! Még ha úgy látszanék is, mintha minden magától menne. De a Bibliából is tudjuk, hogy pl. a normálistól eltér? felt?n? jelenségekkel mindig Isten figyelmezteti a népeket ! E természeti jelenségek által pedig a közeled? ítéletre hívja fel a figyelmünket. Minél köztelebb érünk Jézus visszajövetelének világeseményéhez, annál többször kapunk intéseket a természet sajátságos módján és nyelvén keresztül. Már Jóbnak is mondta Isten, hogy ? irányítja a vizeket,, s?t még azok magasságát s mélységét és folyását is. Isten még azt is ígérte, hogy a gonoszságot kirázza a földb?l egészen. Megfogja a föld “sarkait” és rázza míg minden gonoszság el nem távozik a földr?l. Ha jéges?, vihar és h? ebben az id?ben elképzelhetetlen méreteket ölt helyenként a földön, az ? kezében van minden ! Ha ilyet láttok, csak ezt mondjátok: “Aki itt megszólalt, az én Istenem az !” S aztán még egy figyelmeztetést: “Készüljetek el testvérek !”
    Még a sátán is az ? felügyelete alatt van !
    Mint Jóbtól, úgy t?letek is minden földi dolgot el akar venni a sátán, de hiteteket és Jézus Krisztust nem veheti el. De minden igazán keresztyénnek megvan a lehet?sége, hogy gy?zelmes legyen, hogy Jézus vérével, a Bibliával, az imádság által gy?zelmet vegyen maga a sátán felett is. Habár úgy látszik néha, mintha a sátán gy?zne, mintha elveszett ?rhelyen állnánk… De még magunk is Istennek atyai felügyelete alatt vagyunk és bölcsességünk az Úrnak félelme.
    Isten azt mondja: “Nema félelem szellemét adtam néktek, hanem az Er?nek és Hitnek Szellemét ! Te és én és mindnyájan az ? ?rizete alatt vagyunk, azonnal ahogy a dolgok történnek. Az ? ellen?rz? felügyeletér?l el ne feledkezzetek ! Ha pénzeteknek nem lesz értéke, ha a gazdaságtok tönkremegy, ha nem lenne munkátok, ha infláció vagy háború van, ha szétesik a társadalom: Minden az ? ellen?rzése alatt van !
    ? mondja: “Nézzetek fel és legyetek boldogok, mert a ti megváltástok eljött !” Végül pedig: A jöv?nk is az ? ?rizete és irányatása alatt van. Minden esemény benne van az ? programjában és a dolgokat az ? szándéka szerint hozza össze a maga idejében és úgy fejezi be, ahogy eltervezte ? ! A nagy B?nhalmaz, az Armageddon, az Antikrisztus, minden benne van az ? tervében és eljön a maga idejében !
    Nekünk pedig azt mondja: Szent Szellemmel telt keresztyének, halljátok meg és tudjátok meg: A nemzetek csak egy csepp a vödörben, semmivel sem több ! Nem számítanak másnak, csak egy leheletnek.
    És a pokol minden néven nevezett lénye sem egyéb, mint egy csepp, s még annál is kevesebb. Azok semmik el?ttem ! Ne okozzon neked gondot a világi hatalom. Ez mind el?re meghatározott programomba tartozik.
    Még mindig számon tartja a hajszálainkat is. Figyel minden verebecskét. Még mindig sokkal többet ad annál, amit gondolunk. ? még az Aki volt, gyógyít, és megigazít. Nyugodtan mehettek az éjszakába, nyugodtan alhattok, mert tudnotok kell:
    MINDEN ISTENNEK FELÜGYELETE ALATT VAN !
    TI PEDIG ISTENÉI VAGYTOK !”

    Legfőképpen ez vigasztal – szerintem ez vagyunk MI :
    “Mindamellett láttam egy új világrend létezését és helytállását, egy Egyház feletti Gyülekezetet. Olyan emberek közösségét, akiket betöltött a Szent Szellem, és akik, mint jó alapra, ráálltak Isten Igéjére. Itt nem lesz katolikus, protestáns, fekete és fehér közt különbség. A hív?k szent közössége “földalatti gyülekezet” lesz, de igen elhatalmasodik. Ahogy az ökumenikus világegyház világszervezetként legnagyobb politikai hatalommá lesz, úgy a valóságos eklézsiának roppantul megn? a szellemi hatalma a Szent Szellem által. Az üldözés, amely még ezután jön, a sokféle nev? keresztyéneket szorosabbra összekovácsolja Jézussal és egymással. ?ket a legkevésbé érdekli, hogy mi megy végbe a földön. Csak egyetlen dolog érdekli ?ket: Jézus Krisztus eljövetele. Az Eklézsia az elkövetkez? id?ben gyakorlatilag láthatatlan lesz. Minél nagyobbra fokozódik az üldözés, az igazi hív?kb?l álló Krisztus Teste annál radikálisabban hirdeti a valódi és teljes evangéliumot. Jézus Krisztus gyülekezete természetfeletti er?ket kap, és Krisztus üzenete hirdettetik a világ minden táján.”

    Az idézet innen: http://davidwilkersonprfcia.blogspot.hu/2008/01/david-wilkerson-prfcia.html Áldjon azt Úr! 🙂

 1. Gal 3:28: “Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” Ez lett volna a keresztény Európai Unió, de mivel lepaktáltak az USA-val marad az AK NWO-ja. Sok sikert!

  1. Kedves Thea!

   Én azt nem értem,hogy,lehet,hogy csak egy kis gondolkodásváltás kellene,egy pici csavarás az agytekervényen.
   A Teremtő szed adót?A Teremtő pénzért adta a földet, agyümölcsöt, a magokat,a zöldséget,és ami a Földön termeszthető,tenyészthető,és a Föld ingyen adja,csak szeretni kell egymást és a Földet,azzal a lélekkel,amivel Krisztus is rendelkezett,mindenki a saját országában.
   A Teremtőnek a tiszta lélek számít.A Teremtő azt mondta,hogy embereket kell feláldozni vallás,politika,és a pénz nevében?Vagy inkább a pénzt,a bankot és a pénztudományt kell elengedni az emberek,és a lelkek érdekében?
   Most mi forgatjuk a mókuskereket vagy a mókus forgat minket?

   1. A pénztudományt értem a közgazdászokra,bankárokra és a pénzzel kapcsolatos tudományra is,legalábbis,ami azt népszerűsítené tovább.Értem ezalatt a chipek,stb..ami félelmen alapul.

    1. A cserekereskedelemből kialakult a pénz annak idején,akkor valószínűleg a cserekereskedelem sem lehet megoldás,legfeljebb csak átmeneti,fokozatosság a pénz leépülésében.Utána már mindenki pulóvert köt,kertészkedik,virágokat ültet,varr,mos,főz,takarít,a lényeg egymás lelkének tisztán tartása,és így a Földé is,és egyszercsak majd kiderül,hogy miért létezünk,talán,ha nem keressük,és nem töltjük felesleges munkákkal,és tévézéssel az időnket,és nem hagyjuk,hogy újabb többezer évig agymossanak minket,akkor hamarabb kiderül,miért létezünk,mint gondolnánk,mert előbb önmagunkban kell észrevenni a lelkünk hangját.Ha valaki szellemileg fertőz,saját magát is fertőzi,ha valaki öl vagy ölet eszméért,vallásért,pénzért(amire nem is lenne szükség semmilyen formájában),az saját magát is,vagyis minden oda-vissza hat arra is,aki teszi,és arra is,akivel teszi.Szerintem ez ilyen egyszerű.

    2. Persze,amit szeret csinálni az ember tiszta szívből,azt nem pénzért és profitért csinálja,hanem köt,kertészkedik a közösség javára,de örömmel teszi,ha valakit érdekel a munka,azt megtanítja,kötéshez,útépítéshez ingyen adja a Föld az alapanyagot,vannak sofőrök,akik szeretnek fuvarozni,anyagot beszerezni,ha valamire nincs idő vagy éppen nincs alapanyag,akkor mondjuk nem pulóvert köt,hanem megy főzni vagy kertészkedni,vagy egyebek,és egyszercsak lesz.
     Persze ehhez el kéne engedni az eszmék,ideológiák gyártását,amik mindig megdőlnek,rászokni arra,hogya mi a Te lekednek jó,az másoknak is és oda-vissza fordítva is.Ami a Teremtőnek jó,az Neked is jó,és ami Neked jó,az a Teremtőnek is jó.
     Én személy szerint nem zárom ki,hogy az emberi fizikai test különböző kisbetűs istenségektől való,mint,ahogy Sitchin,és Daniken,meg Michael Tellinger és sokan mások állítják,de az újjászülett lélek az csakis az egyetlen Igaz,Teremtőtől származik akkor is,aki a végtelen szeretet.
     Persze az emberi rossz tulajdonságokat,amik egyeseknél esetleg állatiak,azokat érdemes elengedni,mert nem biztos,hogy az iskolában a tanár plédát muatat,hogy hogyan érdemes élni,azt egymásnak tudjuk megmutatni.Nem biztos,hogy az orvos gyógyít egyedül,egymás tudjuk meggyógyítani,és nem biztos,hogy a politikus tudja a megoldást,mi mindannyian tudjuk,ha az igaz Teremtőtől kapott lélekre,szívre hallgatunk.

    3. Persze,amit szeret csinálni az ember tiszta szívből,azt nem pénzért és profitért csinálja,hanem köt,kertészkedik a közösség javára,de örömmel teszi,ha valakit érdekel a munka,azt megtanítja,kötéshez,útépítéshez ingyen adja a Föld az alapanyagot,vannak sofőrök,akik szeretnek fuvarozni,anyagot beszerezni,ha valamire nincs idő vagy éppen nincs alapanyag,akkor mondjuk nem pulóvert köt,hanem megy főzni vagy kertészkedni,vagy egyebek,és egyszercsak lesz.
     Persze ehhez el kéne engedni az eszmék,ideológiák gyártását,amik mindig megdőlnek,rászokni arra,hogya mi a Te lekednek jó,az másoknak is és oda-vissza fordítva is.Ami a Teremtőnek jó,az Neked is jó,és ami Neked jó,az a Teremtőnek is jó.
     Én személy szerint nem zárom ki,hogy az emberi fizikai test különböző kisbetűs istenségektől való,mint,ahogy Sitchin,és Daniken,meg Michael Tellinger és sokan mások állítják,de az újjászülett lélek az csakis az egyetlen Igaz,Teremtőtől származik akkor is,aki a végtelen szeretet.
     Persze az emberi rossz tulajdonságokat,amik egyeseknél esetleg állatiak,azokat érdemes elengedni,mert nem biztos,hogy az iskolában a tanár plédát muatat,hogy hogyan érdemes élni,azt egymásnak tudjuk megmutatni.Nem biztos,hogy az orvos gyógyít egyedül,egymás tudjuk meggyógyítani,és nem biztos,hogy a politikus tudja a megoldást,mi mindannyian tudjuk,ha az igaz Teremtőtől kapott lélekre,szívre hallgatunk.

 2. Hehehe…tényleg megnézném, hogyan állítanak le az ilyen jellegű “kéretlen” elektronikus leveleket. https://ttip-leaks.org/
  Több ezer, vagy akár több tízezer letöltés is megtörténhetett 2-3 nap alatt. Ezt a megállapodást, szerintem, ebben a formában a közeljövőben már nem nagyon fogják tudni áttolni. De az is lehet, hogy nem is akarták, mert más, ravaszabb, tervük volt / van. A CETA-t, miközben az emberek a TTIP-re figyeltek, már 2013-ban aláírták és jelenleg ratifikálás alatt van. http://gepnarancs.hu/2015/10/schiffer-magyarorszag-akadalyozza-meg-az-eu-es-kanada-kozotti-szabadkereskedelmi-szerzodes-ratifikalasat/ A CETA-nak 4 év előnye van a TTIP-hez képest és a hirek szerint valójában nem más mint a TTIP “előszobája”. Végül, de nem utolsósorban a szabad-kereskedelem csak egy jól, egy szépen hangzó kifejezés, mert valójában egy globális szabályozásokról szól.

  1. CETA-nak van előzménye, ahogy a TTP-nek, s a TTIP-nek, olyan előzménye amit sajnos kevesen képesek felfogni, mivel a szervezett médiának nem érdeke, hogy beismerje, hogy kőkeményen benne van a NAFTA-tól, CARICOM-tól, ACLU-tól, UNASUR-tól, MERCOSUR-tól, s lehetne folytatni. Annak idején amikor a NAFTA-ról kerestem információkat, csak olyat találtam, amit most látok, s hogy CETA-ra szétszedték, meg TTP-re, az már annyi, hogy minél nagyobb területet akarnak egy alomba tenni. A CETA-nál kibukkant BRABANT, akit érdekel, utánanéz annak, miért 2016. január 1-jével új közigazgatása van Franciaország nevű vállalatnak, melyet 13 részvállalatokká szervezték a lényeg, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, aki akar utánanéz, miért akarják Vallóniát hozzácsatolni, a múltjában és jelenében meglelhető az ok. A következő, mert így határos lett: Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (erről annyit Nyugat-Svábia az tulajdonképpen Elzász, ahol található Strasbourg, a többit mindenkire rábízóm, hogy találgasson, miért van ott a 666-os szék az Európai Parlamentben, amelyet az Antikrisztus foglal majdan el. Lehet okoskodni, de jobban tennénk, ha imádkoznánk egységben, hogy minél kisebb ereje legyen. A bűn növeli az erejét, az öszinte bűnbánat csökkenti, lehet ezt is folytatni, hogy ki hogyan éli meg, hátha segíthetünk vele. S még valami, egyetlen pontocska sem fog elveszni a lelkünk mélyére égetett Bibliából.

   1. Azért van Strasbourgban….illetve Brüsszelben is 666-os számú székek, mert az Europai Parlament két épületet is használ a működéséhez. Azért vannak 666-os számú székek, mert vannak 665-ös és 667 számú székek is. Pontosabban jelenleg az 1-es számú székektől egészen a 780-ig, a képviselők számára + 680 szék a látogatók részére. És nem várnak senkire azok a 666-os jelzésű székek, vagyis nem üresek, hanem használják őket.
    Strasbourgban 2014 május 25.ig egy Lisek nevű lengyel EU-s képviselő használta, Brüsszelben pedig az osztrák Lichtemberger képviselő.
    2015-ben, Strasbourg: Miroslav Mikolášik/Szlovákia, Brüssel: Davor Škrlec/ Horvátország.
    Ne találgass, ne a jól hangzó hazugságokat terjeszd, hogy azzal károkat okozz a kereszténységnek, hanem tájékozódj és szolgáld az igazságot!

    1. Adrián nem találgatok, s nem védem azokat a Hazugsággyári alkalmazottakat, amelyeknek csak az az élet szent, akik közéjük tartozik. Tudod amikor, ezek a gyártósori munkások dolgozni kezdenek, akkor mindig valahol robbantanak. Nem érdekli őket, többszáz éves egyetem se, ha el akarnak tüntetni valamit vagy valakit, akkor ezek teszik a dolgukat, s felajánlják szolgálatukat a vészt hozó undokságnak. Mégis mit gondolsz, ki adott utasítást a Tokyo-i atomkatasztrófához, s amikor Grazban veszélyes értéket mértek, Magyarországra nem jutott belőle. Lehet tovább elemezni a ténykedésüket, nap mint nap, azon vannak, hogy szolgálják a vészt hozó undokságot. Azt hiszed, hogy nem várják, hogy a Mediterrán Unió központját áthelyezzék Rómába, a másikat már a XVIII. században megtették. Ömlik onnan a szenny, azt hiszed, hogy nem fognak megbünhödni miatta. Bizony megfognak, s mindannyian, ha nem fogjuk fel teremtményi mivoltunkat. Szerinted, miért játszanak annyian Istent a szabadköműves vállalatok vezetői, mégis szerinted, ők miért nem látják a vesztüket. S amelyik meglátja, a kevés kivétel butának nézik, mert megveti a világi élvezeteket. Továbbmegyek, Kolontár belegondoltál, hogyha Sümegen nem lett volna az engesztelés, akkor a földrengésfegyvert éjjel kapcsolták volna be, s mennyi áldozat lett volna. Belegondoltál abba, miért tusolták el a hasonló akolba tartozó bírók az ügyet? Belegondoltál abba, hogy hazánk legnagyobb vízbázisa Nyírád, s az 1970-es évek végi balatonfűzfői robban(t)ás, mely elég károkat okozott, nemsokára megtapasztalod, ha látod, hogy egyre több forrás elapad. Lehet folytatni a tetteiket, napjában azt teszik amire utasítják őket a szeánszokon. Mégis mit gondolsz, hány öngyilkosság, valójában gyilkosság, olyan módszereik vannak, amelyért felelni fognak, ha nem fordulnak a világ ellen. Volt egy idősebb tanárom, aki behozta a Bibliát, s azt mondta: Ezt kellene mindannyiunknak betartanunk, s nem lenne szükség egyikünk munkájára se. S bölcsen megjegyezte, amit látunk világszerte, törvényt csak kiskapukkal alkotnak szándékosan. Tehát bölcs tanárom, felhívta a figyelmünket egyetlen jogászra, ügyészre nem lenne szükség, ha mindenki betartaná a Bibliában leírtakat, s megjegyezte, hogy mekkora felelősségünk van, ha egy kis kaput benthagyunk a törvényben, mostmár nem kiskapukat készítenek, hanem kiskapu-erdőt, sok ügyvéd csak azért él meg belőle, mert a vállalatok erre kiváncsiak. Továbbmenve, mekkora felelősség az ügyvédnek, amikor hasonló ügynél egyik kevesebbet kap, mint a másik. S azzal védekezik az ügyvéd, hogy ő nem tudta…HA-HA-HA – ha jól működne a jogállam, akkor nem a jogászokállama lenne. Itt kevés ügyvédet lehet megemlíteni, aki nem a háttérhatalomhoz tartozik elszámolással. Mégis miért, el kell jönni a jogászbálra, s felfordul az intelligens erkölcsös embernek a gyomra. S még valami, annyira irigyek … hogy jobb, nem is felfedezni. Kevés ügyvéd, nagyon kevés az olyan ügyvéd, aki azért lett ügyvéd, mert segíteni akar a hozzáforduló embernek. A másik ilyen jogászbálon, hemzsegnek az ügynökök, akik azt lesik, hogy hol hibázol, ezért mondják többen is a Római Jogot a Babilon Szajhájának. Mint ahogyan tanárom mondta, alkottunk valamit, mert nem voltunk képesek felfogni, hogy egyetlen út vezet az örökélethez, az pedig Urunk Jézus Krisztus véres lábnyoma útján a lelkünk mélyére égetett Biblia segítő közreműködésével. Ha a világgal szemben haladsz, sokszor a saját lábnyomodat nem látod, mert Urunk Jézus Krisztus karjaiban vagy.

 3. http://www.independent.co.uk/news/business/news/ttip-leak-greenpeace-trade-deal-eu-us-tpp-ceta-health-environment-a7014731.html

  Hát nem érdekes, hogy ez a friss eset már fent is van a Wikipédiá oldalán? ” Éljen az igazság!” ?????
  “TTIP Leaks[edit]
  Greenpeace published 248 pages of classified documents from the TTIP trade negotiations.[115] Greenpeace Netherlands claims to have released the documents “to provide much needed transparency and trigger an informed debate on the treaty”.[116] ” Forrás:https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Trade_and_Investment_Partnership

 4. A tegnap láttam a tévében (RT America), hogy hatalmas TTIP ellenes demonstrációk voltak egy időben több európai nagy városban és még a holland GREENPEACE is kiszivárogtatód valamilyen titkos TTIP “egyezkedő” dokumentumokat, összesen 248 oldalt, és felszólalt az egyezmény ellen. A francia Hollande is nemet mondott rá nyilvánosan. Mi a fene történik itt? Mintha Amerikát szándékosan járatnák le ezzel is. Nehéz belelátni a kártyáikba, az egyszer biztos. Azt eddig is tudtam, hogy a USD vezető szerepét, Amerika imidzsét teljesen le kell rombolniuk, ahhoz hogy egy új és egy egységes nemzetközi valutát tudjanak bevezetni. Szerintem ez is benne van a pakliban. Az embereket meg rávették, hogy szidják a csúnya “amerikai” korporatizmust. Trumps pedig egy idióta a többi idióta között. Ki kell mozdítani az amerikaikat a kényelmes foteljaikbó, hogy elmehessenek szavazni. Csak így lehet legalizálni továbbra is ezt a hazug politikai rendszert. Azelőtt Dr. Ron Paul-t aztán meg meg fiát Rand Paul-t is ugyanilyen csalinak használták fel.

  1. Tényleg vágod a nagypolitikát, engem inkább az szomorít el – enyhe kifejezés – hogy itthon a miniszterelnök mellette van, és a külügyminiszter is 🙁 Most írat a Greenpeace levelet, amire azt mondják akinek továbbküldtem, hogy akkor állítják le amikor akarják a “kéretlen” leveleket 🙁 – így van?!

   1. http://www.hidfo.ru/2016/05/szabadkomuvesseg-maffiaszervezet-veszely-a-demokraciara/
    Arany János: Fülemüle
    Móricz Zsigmond: Rokonok
    s lehet folytatni, hogy mennyi minden ott van a szemünk előtt. Annyira pofátlanok, hogy rajtunk nevetnek, hogy bevesszük a sok képtelenségeiket. Lehetne tovább elemezni, én csak fájdalmamban nevetek, hogy ennyire könnyen meg lehet vezetni, ennyire könnyen félelmet generálnak, ennyire könnyen egymás ellen hergelnek, amikor ugyanabba az alomba valóak. Itt a lényeg ugyanabba az alomba tartoznak, s mégis annyira köpönyegforgatóak, hogy még vannak akik hisznek bennük, mert azt gondolják, akkor nekik is jutatnak falatot. S ha jutatnak egy kis falatot, akkor legalább tizszeresét már el is vették …

    http://www.hidfo.ru/2016/05/torokorszag-vezetoi-is-profitalnak-a-sziriai-mukincsrablasokbol/ (mennyi műkincs szkíta eredetű)

    1. Mielőtt Thea feltette a cikket, egy közgazdász /nem jut eszembe a neve/ elmondta,h.több ezer oldal és csak beleolvasni lehet,se ceruza se lemásolás,letöltés stb. Pedig az egészet több szakembernek kellene elolvasni,mert a lényeg ugye,mint a kölcsönöknél vagy bármi szerződésen mindig rejtetten van írva. Annyit megértettem,ha egy országban vmilyen nagyvállalatnak nem jön be a biznisz egy senki által nem választott csoport, bírálná el, akik nem az országok érdekeit képviselnék……baromi nagy legyarmatosítás + 1 leépülő eu stb. sok rossz jöhet ki belőle + a bevándorlás /ma a pápa leszúrta az eu-t,hogy nem képes megegyezni simán a bevándoroltatásba.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend