Egészség

10 szuperképesség, amit az agyimplantátumok adhatnak az embernek

Egyre több olyan technológiáról hallani, amik azt sejtetik, hogy a Jelenések könyvében említett Fenevad bélyegének két különböző elhelyezése különböző szintű felhasználást, esetleg a rendszer iránti magasabb szintű odaadást, elhivatottságot is jelenthet.

A Jelenések 13:16-18-ban ezt olvashatjuk:

?És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma. Itt van helye a bölcsességnek! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat.?

A megvalósításhoz szükséges technológiák (bár még mindig nem tudhatjuk, hogy a végső ?megoldás” pontosan mi lesz) egymás után jelennek meg és hála a kiterjedt propagandának, valószínűleg elhanyagolható ellenállás mellett fogják tudni bevezetni. Az alábbi cikk rávilágít, hogy milyen szuperképességekkel kecsegtethetik az embereket az ilyen chipek és technológiák elfogadására, amelyek végső célja az emberek feletti teljes hatalom megszerzése. (Joseph Candel)

26537sensory_678x320_front

Forrás: businessinsider.com.au

Az agyba ültetett aprócska chip szuperhatalmat adhat az embernek. Bár elsőre valószínűleg hihetetlennek hangzik, a tudósok már most is alkalmazzák ezeket az eszközöket, hogy helyreállítsák a vakok látását és a süketek hallását.

A jövőben ezek az implantátumok, vagy más néven idegprothetikák, ennél sokkal többre lesznek képesek. Már ma is képesek elektromos impulzusok segítségével stimulálni az agy bizonyos részeit, hogy a látással vagy hallással kapcsolatos jeleket juttassanak a megfelelő helyre és helyreállítsák a trauma következtében megszakadt idegkapcsolatokat. A kutatók szerint, ahogy képesek lesznek egyre jobban megérteni az agy működését, sokkal több adatot is beküldhetnek majd.

Jelenleg még túl kockázatos megfúrni az agyat az ilyen elektronikus eszközök elhelyezésére, a technológia azonban szédítő ütemben fejlődik. Hamarosan az általunk szuperhősökhöz illő képességek bárki számára rendelkezésre állnak majd, aki képes megfizetni.

Íme, néhány példa, hogy mit tesznek majd lehetővé az implantátumok:

1. A szoba másik felében vagy egy zsúfolt szórakozóhelyen is meghallhatunk egy párbeszédet.

A cochleáris implantátumok segítségével az orvosok már most is képesek helyreállítani egyes emberek hallását, akár lehetővé tenni, hogy valaki életében először halljon. Különleges hardver eszközökkel képesek elérni, hogy csak azt halljuk, amit szeretnénk, vagy rendkívül érzékeny eszközökkel rá tudnak hangolódni távoli hanghullámokra.

2. Sötétben látás

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) által már engedélyezett retinaimplantátumok képesek helyreállítani a genetikai problémák miatt megvakult emberek mozgás és alaklátó képességét. A látóideg működésének alaposabb megismerésével az ilyen implantátumok olyan verziói is elkészülnek majd, amik egy macska látóképességével ruházhatják fel az embert.

3. Messzebb lévő dolgokra való ráközelítés.

A kutatók már kifejlesztették a ráközelítésre, nagyításra képes kontaktlencséket, azonban a retinaimplantátumokkal rendelkezők ezt állandóan megtehetik majd.

4. Matematikai és navigációs képességek erősítése.

Laboratóriumi körülmények között a kutatók már ma is képesek az agy közvetlen stimulálásával javítani egy ember matematikai és navigációs képességeit.

5. Képességek letöltése, a Mátrix című filmben látottakhoz hasonlóan.

A kutatók azt állítják, hogy amint megértik, miként változtatja meg az agyat egy képesség gyakorlása, implantátumok segítségével előidézhetik ezeket a változásokat, ami cserébe biztosítja a kívánt tudást, legyen az a kungfu, vagy bármi egyéb.

6. A sérült emlékek helyreállítása.

Az amerikai Védelmi Minisztérium kutatásokért felelős hivatala, a DARPA már most is folytat kísérleteket olyan implantátumokkal, amik segítenek a traumát eredményező agysérülést szenvedett katonák rehabilitációjában.

7. A depresszió és az érzelemingadozások kezelése.

A DARPA olyan idegprothetikákkal is kísérletezik, amik képesek gyógyítani a depressziót és a poszttraumatikus stressz szindrómát.

8. Összpontosítási képesség és energia növelése. Stimulánsok gyógyszerek nélkül.

Az Adderallhoz és Ritalinhoz hasonló gyógyszerek leginkább az éberséget növelő hatásukról ismertek, ugyanakkor komoly mellékhatásokkal járnak. Az agystimuláló implantátumok ezen hatások nélkül lesznek képesek növelni a használók összpontosítási képességét és éberségét.

9. Gépek gondolattal történő irányítása.

A kutatók már megalkották azt az idegprothetikus szenzort, amivel egy ember képes egy robotkart irányítani. A technológia fejlődésével lehetséges lesz a robotok, számítógépek és egyéb eszközök gondolattal történő távirányítása.

10. Keresés a világhálón és fordítás.

Amint az implantátumok képesek lesznek az adatok zökkenőmentes sugározására és vevésére, bizonyára lehetséges lesz egy adott témára gondolva elindítani egy webes keresést, majd az eredményeket egyenesen az agyban fogadni. Ennek a technológiának a megvalósítása még messze van. Biológiailag biztonságosabb chipek és az agy jobb megértése szükséges hozzá.

Időkjelei: Vajon hány embernek szolgáltatnak majd ezek az ?előnyök? elegendő indokot ahhoz, hogy ?imádják a fenevadat és felvegyék a bélyegét a homlokukra?? (Jelenések 14:9-10)

Előző posztKövetkező poszt

174 hozzászólás

 1. Kedves Ida
  A Dán.12.1.-2.
  Szerintem sincs közvetlen,időrendi összefüggés az 1. és 2. vers között.Azt hiszem,ezen a helyen inkább arról kezd el beszélni az ige,hogy egyrészt az utolsó időket mennyi nyomorúság vezeti majd be/1.vers/,másrészt arról,hogy az élethez és az igazsághoz való viszonyulásunknak mindenképpen az öröklétre kiható következményei lesznek.Azaz vagy örök dicsőségre,vagy az örök gyalázatra fogunk felébredni,nincs középút./2.vers/. Nem azt óhajtja meghatározni,részletezni, egészen pontosan mikor,hogyan történik meg majd mindez,hanem azt,hogyan juthatunk el az Úr által vágyott célhoz,lelkünk megmeneküléséhez/3,vers/.
  A Zsidókhoz írt levél pedig engem arra enged következtetni,hogy mivel Jézus Júdából származott test szerint,és nem Léviből,mivel Melkisédek rendje szerint lett főpap örökké,nem Áron szerint,mivel Melkisédekben, Krisztus előképeként maga Krisztus ment kenyérrel és borral,a sákramentumok előképével Ábrahám,miden idők hívőinek mintaképe és atyja elé,többek között ezért is,az Ószövetségi zsidó,és prozelita kegyesek is Krisztus testének részei,tehát szerintem a gyülekezettel együtt támadnak majd fel.Amellett a Római levélben Pál is arról beszél,hogy a kőszikla,amely a zsidókkal ment a pusztában,amiből ittak,Krisztus volt.Stb.
  De az Úrra bízom tévedek e,vagy helyesen látom.
  Az ihletésről.
  Az,hogy a gondolataink a Sátán által támadhatóak,féligazság,Nemcsak a gondolataink,hanem gyakorlatilag a személyiségünk minden része /értelem,érzelem,akarat,hús-test/ támadható,attól az Úr még nem veti el,vagy hagyja figyelmen kívül azokat.A megtért,és újjászületett ember nem az Isten személyiség,egyéniség,akarat stb.nélküli bábfigurája.Az Istentől kapott Szellemünk nem úgy működik,hogy kiiktatja,megsemmisíti értelmünket,egyéniségünket,hanem úgy,hogy uralma alá hatja.Amikor Isten bennünk lakó Szelleme együtt cselekszik saját Szellemünkkel, akkor irányítása alá vonja,és felhasználja testi-természeti adottságainkat is,nemcsak kegyelmi ajándékainkat/karizmáinkat/. Így ír erről Pál:
  “Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket,testvéreim,hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul,amely tettszik az Istennek;és ne igazodjatok e világhoz,hanem változzatok meg értelmetek megújulásával,hogy megítélhessétek:mi az Isten akarata,mi az,ami jó,ami neki tetsző és tökéletes.”Róm.12.1.-2.
  Az óemberünk,Istentől függetlenedett lelkünk sohasem javul meg,de értelmünk, szemünk,szánk,kezünk, lábunk, állhat a Sátán,és az Úr fennhatósága alatt is,akkor is,ha már az Úr gyermekei vagyunk.Akinek,amire odaszánjuk,az gyakorol hatalmat felettünk,akkor is,ha helyzetünk/státuszunk/ szerint az Övéi vagyunk.Ha értelmünket,szemünket,szánkat,testünket a paráznaságra,átkozódásra,bűnre szántuk,adtuk oda,akkor a bűn szolgái lettünk,mert mindenki szolgájává lesz annak,ami legyőzte.Ha az Istennek szántuk,adtuk oda a jóra,akkor az igazság szolgái lettünk az életre.Mindezt a Tőle kapott szabad akaratunkkal tehetjük,tesszük.
  Határozottan kijelentetted:Nem!A SzentLélek/Szellem nem valahogy úgy ihlet,hogy tiszta és szent gondolatokat ad,amelyek az Ő Lelkének/Szellemének szinte kézzel fogható,hatalmas,és szent jelenlétében,és közelségében összetéveszthetetlenek a bűnös ember gyarló,erőtlen saját gondolataival.Erre példának Éli,és Sámuel esetét hoztad fel.Kedves Ida,ez nem válasz.A SzentLélek nem megihlette Sámuelt,hanem az Úr látomásban szólt hozzá,ami,ahogy azt már korábban mondtam,más műfaj.
  A Szentírásban több alkalommal látunk olyat / pl.Ezékiel könyve,János Jelenések könyve esetében/, hogy az Úr kijelentése úgy nyilvánult meg,hogy prófétájának valamilyen látást adott, amit aztán szolgájának le kellett írnia.Ezekben az esetekben,az Úr nem mellékelte sem a látás értelmezését,sem azt,pontosan mit írjon le a szolga.Megmutatta a látványt,és megparancsolta szolgájának,hogy írja le amit lát.De nem írta elő,hogyan,milyen szavakkal írja körül a próféta azt,amiről a próféta azt se tudta,hogy micsoda az amit lát és leír,mert soha életében még csak hasonlót se látott,sőt ahhoz hasonló,amit le kellett írnia,addig soha nem is létezett a földön,és emberi kifejezés sem volt rá.Hanem önmagát,egész testét-lelkét,szellemét szabad akaratból egészen az Úrnak odaszánva,a Szentlélek segítségével,de a saját emberi szavaival írta le hűségesen azt amit látott.Ha nem így tett volna,az Úr nem hagyta volna jóvá,nem pecsételte volna meg többi szolgájának írásaival,és SzentLélek bizonyságával a hívők szívében,hogy amit írt,az első szótól az utolsóig valóban Isten beszéde.
  Azzal a logikával,ahogy gondolkodsz ez ügyben,egyetlen Biblia fordítás sem Isten igaz igéje, csak és kizárólag az eredeti nyelvű,hiszen egyik fordítás sem egyezik meg ehhez eléggé az eredetivel.Mind nyelvtanilag,mind a használt kifejezéseket,hangsúlyokat illetően komoly eltéréseket tartalmaznak a különböző féle “ferdítések”. Ha a betű hordozná az igazságot,és nem a Lélek,akkor Isten Igéje sohasem tudta volna ledönteni azokat a kulturális,nyelvi és szellemi korlátokat,amiket Az Isten szava egyébként évezredek óta gond nélkül átlép.
  “Mert a betű megöl,a lélek pedig megelevenít.”
  Egyes nézetek szerint a Szentírás tökéletességét úgy kell érteni,hogy abban a választott emberi eszközök,közreműködők,írók emberi gyarlóságából kifolyólag semmilyen hiba,vagy tévedés nem eshetett,mert ha így lenne,az szerintük kétségbe vonná a Szentírás örök érvényű hitelességét és tekintélyét.Én azt nem tudom eldönteni,hogy az a számos eset,amiket pl. az evangéliumokban találunk,amikor két Szentíró egymással nyilvánvalóan ellentétesen ír le egy fontos eseményt,hogy ez akkor valamilyen általunk nem ismert okból adódó eltérés-e a szövegben,vagy tényleg az emberi emlékezet gyengeségének a szájhagyományban megmaradt,és később írásba foglalt nyoma.Viszont még ha ez utóbbiról lenne is szó,az az én szememben fikarcnyit sem vonna le a Szentírás tekintélyéből,mivel a Bibliában esetlegesen előforduló nehezen érthető különbségek, nem érinthetik az ihletettség,hitelesség kérdését.
  Például a Máté 27.,Márk 15. azt mondja,Jézussal együtt megfeszítettek két latrot is,egyiket jobb keze felől,a másikat bal keze felől.Nem mondja,hogy több latrot is megfeszítettek akkor,és ebből kettőt mellette,hanem hogy kettőt,és úgy folytatja,mindkettő gyalázta Jézust.
  Ezzel ellentétben Lukács arról beszél,hogy az egyik lator megtért a kereszten,és Jézus elfogadta Őt,János pedig “csak” annyit jegyez meg,hogy két ember függött ott az ÚrJézussal együtt.
  Akkor most melyik beszámoló az igaz,ennek a részletnek a tekintetében?Számomra a lényeg, ebben a történetben az,hogy az ÚrJézus valóban eljött és meghalt értünk,pontosan úgy, ahogy az Atya akarta,ami meg nem egyértelmű,akár tévedésből,akár más okból adódik,az az én személyes hitemen, bizonyosságomon,örömömön szemernyit sem változtat,sem a Biblia hitelességén,tekintélyén előttem.
  Arra viszont, sok egyéb más jellegű eset mellett is példa,hogy Isten felhasználta szolgáinak eltérő adottságait,műveltségét,ismereteit, emlékezetét,tehetségét /lásd.Pál képességeit/ az ihletés “testet öltésének” tekintetében,amennyiben azokat hajlandóak voltak a SzentLélek uralmának alárendelni. Legalábbis szerintem.Isten áldjon.Miden jót neked.

  1. Kedves Legkisebb Atyafi!

   Nézd, ahogyan gondolod! Én továbbra is azt hiszem, és mondom, hogy ha az van odaírva, hogy ” és lőn az Úrnak szava Jónáshoz…”, akkor az azt jelenti, hogy szólt az Úr Jónáshoz…! ( Vagy : ?Jer. 1,1 Jeremiásnak, Hilkiás fiának beszédei, a ki az Anatótban, Benjámin földén lakó papok közül vala; A kihez szóla az Úr Jósiásnak, az Ammon fiának, Júda királyának napjaiban, az ő uralkodásának tizenharmadik esztendejében; Továbbá Jójakimnak, a Jósiás fiának, Júda királyának napjaiban, Sedékiásnak, a Jósiás fiának, Júda királyának egészen tizenegyedik esztendejéig, Jeruzsálem fogságba viteléig, a mi az ötödik hónapban vala; Szóla pedig az Úr nékem, mondván: Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé. És mondék: Ah, ah Uram Isten! Ímé, én nem tudok beszélni; hiszen ifjú vagyok én! Az Úr pedig monda nékem: Ne mondd ezt: Ifjú vagyok én; hanem menj mind azokhoz, a kikhez küldelek téged, és beszéld mindazt, a mit parancsolok néked. ?Ne félj tőlök, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged! mond az Úr. És kinyújtá az Úr az ő kezét, és megilleté számat, és monda nékem az Úr: Ímé, az én igéimet adom a te szádba! Lásd, én e mai napon népek fölé és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj, irts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj! Szóla továbbá nékem az Úr, mondván: Mit látsz te, Jeremiás? És mondék: Mandulavesszőt látok én. És monda nékem az Úr: Jól láttál, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. És másodszor is szóla hozzám az Úr, mondván: Mit látsz te? És felelék: Forró fazekat látok én, és pedig a szája észak felől van. És monda nékem az Úr: Észak felől támad a veszedelem e földnek minden lakosára.
   Mert ímé, előhívom én az északi országok minden nemzetségét, mondja az Úr, és eljőnek, és kiki felállítja az ő királyi székét Jeruzsálem kapui előtt, és köröskörül minden kerítése ellen, és Júdának minden városa ellen. És kimondom ítéleteimet felettök az ő mindenféle gonoszságukért, minthogy elszakadtak tőlem, és idegen isteneknek áldoztak, és tulajdon kezeik munkáit imádták. Te azért övezd fel derekadat, és kelj fel, és mondd meg nékik mindazt, a mit én parancsolok néked; meg ne riadj tőlök, különben én riasztalak el téged előlök! ……..)

   És akkor nem sejtéseket, és homályos álmokat, vagy gondolatokat, vagy megérzéseket adott, hanem szólt….! A Sámuellel kapcsolatos dolgot szerintem félreolvastad, vagy esetleg én nem tudtam jól elmagyarázni, de ott éppen arról beszélek, hogy a szólt, az azt jelenti, hogy szólt…! Ahogyan Sámuelnek is szólt….! (Azzal kapcsolatosan nincs semmi vita közöttünk, amit a Sátáni befolyásról, támadhatóságról írtál, de én kizárólag arra a hozzászólásodra válaszoltam, és abban csak a gondolatokról írtál….! Nem tartottam szükségesnek a többiről való írást….!)

   Én emiatt vagyok benne biztos, hogy amit a Bibliai könyvekben, a prófétákkal, és a próféciákkal kapcsolatosan olvashatunk, azok úgy voltak:

   Jer. 23,16 Ezt mondja a Seregek Ura: Ne hallgassátok azoknak a prófétáknak szavait, a kik néktek prófétálnak, elbolondítanak titeket: az ő szívöknek látását szólják, nem az Úr szájából valót.

   Na ezek voltak azok a próféták, akik “inspirációkat” kaptak, vagy úgy gondolták, hogy a saját személyiségük is benne lehet a próféciákban…., és stb!

   Itt alul pedig az Úr tisztázza, hogy hogyan is van ez:

   ? Jer. 23,19 Ímé, az Úrnak szélvésze nagy haraggal kitör, és a hitetlenek fejére forgószél zúdul.
   Jer. 23,20 Nem szünik meg az Úrnak haragja, míg meg nem valósítja és míg be nem teljesíti szívének gondolatait; az utolsó napokban értitek meg e dolog értelmét.
   ?
   Jer. 23,21 Nem küldöttem e prófétákat, de ők futottak, nem szólottam nékik, mégis prófétáltak. !!!!!!!!

   Jer. 23,22 Ha tanácsomban állottak volna, akkor az én igéimet hirdették volna az én népemnek, és eltérítették volna őket az ő gonosz útaikról, és az ő cselekedetöknek gonoszságától.
   ?Jer. 23,23 Csak a közelben vagyok-é én Isten? azt mondja az Úr, és nem vagyok-é Isten a messzeségben is?
   ? Jer. 23,24 Vajjon elrejtőzhetik-é valaki a rejtekhelyeken, hogy én ne lássam őt? azt mondja az Úr, vajjon nem töltöm-é én be a mennyet és a földet? azt mondja az Úr.

   Jer. 23,25 Hallottam, a mit a próféták mondanak, a kik hazugságot prófétálnak az én nevemben, mondván: Álmot láttam, álmot láttam. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   ?
   Jer. 23,26 Meddig lesz ez a hazugságot prófétáló próféták szívében, a kik az ő szívök csalárdságát prófétálják?
   ?Jer. 23,27 A kik el akarják az én népemmel felejtetni az én nevemet az ő álmaikkal, a melyeket egymásnak beszélnek, miképen az ő atyáik elfeledkeztek az én nevemről a Baálért?

   Jer. 23,28 A próféta, a ki álomlátó, beszéljen álmot; a kinél pedig az én igém van, beszélje az én igémet igazán. Mi köze van a polyvának a búzával? azt mondja az Úr.
   ?
   Jer. 23,29 Nem olyan-é az én igém, mint a tűz? azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pőröly?
   Jer. 23,30 Azért ímé én a prófétákra támadok, azt mondja az Úr, a kik az én beszédeimet ellopják egyik a másikától.
   ?
   Jer. 23,31 Ímé, én a prófétákra támadok, azt mondja az Úr, a kik felemelik nyelvöket és azt mondják: az Úr mondja! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   ?
   Jer. 23,32 Ímé, én a prófétákra támadok, a kik hazug álmokat prófétálnak, azt mondja az Úr, és beszélik azokat, és megcsalják az én népemet az ő hazugságaikkal és hízelkedéseikkel, holott én nem küldtem őket, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sem nem parancsoltam nékik,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! és használni sem használtak e népnek, azt mondja az Úr.

   De azt gondolom, hogy erről nincs értelme tovább vitatkoznunk, mármint abból a szempontból, hogy úgy se fogjuk tudni egymást meggyőzni! ( Bár én is hallottam olyan tanításokat anno, amiket mondasz, de én elvetettem azokat. Pl ezek miatt az igeversek miatt is! Továbbá a Szent Lélek kenete, mind tanításra, írásmagyarázásra, ill prédikálásra, ….stb-re adatnak. És minél kisebbek vagyunk mi, annál nagyobb lehet bennünk a Krisztus a Szent Lélek által. Annál hasznosabban ( mások felé hasznosabban) tudnak működni az ajándékok is. Mózes se véletlenül élt 40 évet a pusztában, mielőtt Isten szolgálatába állította volna! Mint te is tudod, Egyiptomban Ő egy igen tanult, igen magas rangú, nagy hatalmú ember volt, aki úgy érezte ( ill tudta, hogy Isten őt arra választotta ki, hogy megszabadítsa rajta keresztül az Izrael fiait, az egyiptomi fogságból…! Bár Ő azt gondolta, hogy Isten így készítette elő őt erre a feladatra, de Isten számára teljesen használhatatlan volt abban az állapotában! ( Istennek nincs szüksége a világból szerzett “képességeinkre, tudásunkra, és semmire” se!) Mert Ő, mint ember , túl sok erővel, tudással, képességgel, stb-vel rendelkezett, ami akadályozta volna Isten munkáját, tervét! Mert folyamatosan “beleszólt” volna ( a bukott ember) az egyénisége, személyisége által, abba a munkába, amelyet Isten akart végezni! Azután már a 40 év pusztai életmód Isten kezében, megtette azt a hatást, amikor már olyanná vált Mózes, hogy Isten azt tehetett rajta keresztül, amit szeretett volna! Amikor 1szer “kijött” az egyénisége Mózesnek, akkor el is veszítette az ígéret földjére való bemenetel lehetőségét…!) De erről lehetne jó sokat beszélni még…! ( Sajnos az újjászületetlen ” tanítók” ( természetesen most nem rád gondolok) szokták ezt hirdetni, hogy Isten, amikor megtér valaki, akkor fogja a (bukott) ember képességeit, és megszenteli azokat, és használja….! Persze ők nem tudják, hogy mit hirdetnek….! ) De Isten nem tölti az újbort ó tömlőkbe…!

   Téged is Isten áldjon!

   1. Kedves Ida
    Felfogásod alátámasztására Mózest hoztad fel példának.Szeretném felhívni a figyelmed arra a szerintem tényre,hogy a mi személyes Isten általi használhatóságunk,Isten lényének,munkájának mibennünk,életünkben való naggyá lételének útjában nem a lexikális tudás,a költői és egyéb tehetségek állnak,hanem a gőg,a büszkeség.Vagyis az a mód,ahogy az Istentől kapott adományainkhoz viszonyulunk.Ha pl.képességeinket,tehetségeinket saját érdemünknek tulajdonítjuk,vagy ha azok miatt különbnek tartjuk önmagunkat másoknál,az bűn.De nem a tehetség,vagy a tudás az,ami bűn,vagy használhatatlan Isten előtt,hanem az,ha meglopjuk Isten dicsőségét,és önmagunk teljesítményének véljük azt,ami valójában az Ő ajándéka.Az meg pláne bűn és ostobaság is,ha erőnkbe,adottságainkba vetjük a bizalmunkat,és nem az élő Istenbe,és az ő szeretetébe.
    Egy gyarló hasonlattal élve:
    Az Istent nem ismerő,szellemileg bukott embernek,ha történetesen pl. egy orvosról beszélünk a a könnyebb érthetőség kedvéért, szóval miután illető hitetlen orvosunk megtér és újjászületik, nem kell a kukába dobnia az összes anatómiai,és egyéb szakkönyvét,mondván ez az egész egy “óemberi,bukott,Isten nélküli,Isten számára használhatatlan” tudás.Nem szívesen feküdnék egy ilyen orvos kése alá.Hanem nyilvánvalóan tudását,tapasztalatait kíméletlenül az Ige mérlegére kell helyeznie,és ami azzal egyezik maradhat,ami meg nem az bizony szemét.
    Az orvosi példánál maradva.Több olyan hívő keresztyén orvossal találkoztam eddigi életemben, aki hitetlen korában megszerzett tudását,tapasztalatait nem csak az Isten gondolata szerinti gyógyításban,hanem az ÚrJézusról való személyes bizonyságtételében is Isten Lelkének áldásával,segítségével tudta felhasználni,miután hívővé lett.
    Ahogy pl.Pál is felhasználta Isten igazságainak megfogalmazásakor,a tanítói leveleiben,mindazt a tudást,amit még az egyházat üldöző,erőszakoskodó élet szakaszában a Szentírásból megszerzett,amivel kapcsolatban akkor hullott le a szívéről a lepel,amikor Krisztust személyesen megismerte,amikor az általa már régóta ismert igéket a SzentLélek világosította meg neki,megújult értelmét sem elvetve.Ahogy egyébként sok zsidó “atyánkfiának” szívéről is akkor hull le majd a lepel,amely a mai napig ott van a szívükön Mózes olvasásakor /ismét Pál szavaival élve/ akkor értik majd meg mindazt ami az ÚrJézusról kezdettől fogva megíratott,amikor bűnbánatra,bűnbocsánatra jutásuk órájában,az Isten Krisztusát személyesen és valóságosan megismerve,a SzentLélek világosítja meg nekik is azokat az íráshelyeket,amiket mindig is
    hallottak,csak nem tudták,hitték hogy kire vonatkoznak.
    Azzal a megállapításoddal azonban,hogy ebben az ügyben valószínűleg nem tudjuk meggyőzni egymást,azt hiszem kénytelen vagyok egyetérteni,ezért tehát ezt a témát én sem szeretném tovább erőltetni,egész biztosan lesz még olyan kérdés ezen az oldalon,amiből mi magunk is,és olvasóink is egyaránt épülhetünk.
    Köszönöm a beszélgetést.Isten áldjon.Minden jót neked.

    1. Kedves Legkisebb Atyafi!

     Én is köszönöm a beszélgetést! Sajnos, mint kiderült , abszolúte nem tudtunk, tudunk egymással kommunikálni. Van ez így! 🙁

     Isten áldjon!

    2. Kedves Ida
     Amit mondasz,azt hiszem nem értem.Szerinted egy beszélgetést csak akkor lehet “kommunikációnak” nevezni,ha a beszélgető felek mindenben egyet tudnak érteni,vagy ha valamelyik fél rá tudja erőszakolni látását,vélt,vagy valós meggyőződését a másikra?
     Nem akkor,ha a beszélgetés alapja a kölcsönös egymás iránti tisztelet,megbecsülés,és jó szándék?

    3. Kedves Legkisebb Atyafi!

     Nem erről van szó, hogy nem kölcsönös tisztelet , megbecsülés és szeretet az alapja a beszélgetésünknek, vagy, hogy a másikra mindenképpen ráakarná a látását erőszakolni valamelyikünk ( én biztosan nem, de gondolom te se!) . Az se fontos, hogy egyetértsünk mindenben, hiszen akkor nem lehet miről beszélgetni. Hanem csak arról van szó, hogy mi nem tudunk kommunikálni egymással, mert úgy látom, hogy elbeszélünk egymás mellett. Legalábbis én nem értem általában, hogy amit írsz nekem, mint választ, azt melyik mondatom alapján gondoltad, hogy arról beszélek, vagy, hogy hogyan, miért került az oda, és hogyan lehet azt, annak érteni, úgy gondolni, vagy, hogy egyáltalán hogy kerül az oda, stb?! És ezért írtam , “hogy van ilyen”, mert életem folyamán már találkoztam néhány más olyan emberrel, akikkel szintén nem tudtunk beszélgetni, mert folyamatosan nem ugyanarról beszéltünk. Valószínűleg ez másokkal is előfordul, és nincs benne semmi különös.

     Pl, írod:
     “Felfogásod alátámasztására Mózest hoztad fel példának.Szeretném felhívni a figyelmed arra a szerintem tényre,hogy a mi személyes Isten általi használhatóságunk,Isten lényének,munkájának mibennünk,életünkben való naggyá lételének útjában nem a lexikális tudás,a költői és egyéb tehetségek állnak,hanem a gőg,a büszkeség.”

     Most mi van?! Miről beszélsz?! Mózes volt egy egyiptomi (világi) herceg. Egy éppen hogy csak megtért, de még összetöretlen, Isten által még “kezelésbe” nem vett óemberrel ( test szerint, “hatalmas volt beszédben”…! addig…!) …! A Szent Lélek még nem kezdte el benne a megváltoztató munkáját , amíg Egyiptomban, a világban élt! ( Hiszen az csak az Istenhez való megtérés (és Egyiptomból való kivonulás), után lehetséges…!)
     És akkor elkezdesz nekem ilyet írni, hogy nem a lexikális tudás, vagy egyéb tehetség az, ami Isten bennünk naggyá lételének az útjában áll…! Ezt miből , melyik mondatomból vetted le, hogy én ezt gondolom, hogy ilyet idetegyél…?!Honnan veszed egyáltalán, hogy fel kell ilyesmire hívnod a figyelmemet, illetve bárkiét is…?! Hogy bárki keresztény ember , azt gondolja, hogy lelki alapon , ilyen megközelítésben kellene ezekről a dolgokról gondolkozni…?!

     írod:
     “Vagyis az a mód,ahogy az Istentől kapott adományainkhoz viszonyulunk.Ha pl.képességeinket,tehetségeinket saját érdemünknek tulajdonítjuk,vagy ha azok miatt különbnek tartjuk önmagunkat másoknál,az bűn.De nem a tehetség,vagy a tudás az,ami bűn,vagy használhatatlan Isten előtt,hanem az,ha meglopjuk Isten dicsőségét,és önmagunk teljesítményének véljük azt,ami valójában az Ő ajándéka.Az meg pláne bűn és ostobaság is,ha erőnkbe,adottságainkba vetjük a bizalmunkat,és nem az élő Istenbe,és az ő szeretetébe.”

     ????????????????? ????????????????? ?????????????? Ez az az út, ami a róma 7-ből a róma 8-ba vezet! De ezt Isten végzi bennünk, és végezte Mózesben is a pusztában….! És, mire végez bennünk, addigra, már “nehéz beszédűek” leszünk test szerint, az Isten dolgait illetően…!

     írod:
     “Egy gyarló hasonlattal élve:
     Az Istent nem ismerő,szellemileg bukott embernek,ha történetesen pl. egy orvosról beszélünk a a könnyebb érthetőség kedvéért, szóval miután illető hitetlen orvosunk megtér és újjászületik, nem kell a kukába dobnia az összes anatómiai,és egyéb szakkönyvét,mondván ez az egész egy ?óemberi,bukott,Isten nélküli,Isten számára használhatatlan? tudás.”

     ??????????????????????? Az, amit a világban munkaügyben tanulunk, az egy szakma! Azzal nem feltétlenül végezzük az Isten számunkra rendelt munkáját megtérésünk után…! Annak legtöbbször csak pénzkereseti értelme van. ( Persze nem azt akarom ezzel mondani, hogy nem szeretheti egy “pogány” orvos a beteggyógyítást, vagy a “pogány” tanár a tanítást, vagy más munkákat nem lehet szeretni, és szívből csinálni. De ez nem feltétlenül az Isten munkája! ( Pl, ha a gyógyítás ajándékát kapja meg azután az említett orvos a Szent Lélektől, akkor tök mindegy, hogy ismeri e az anatómiát, vagy sem, mert csak rá kell vetnie az emberekre a kezét, és azok meggyógyulnak, a Jézus nevében…! És akkor fogja az Isten munkáját végezni! És az is mindegy lesz, hogy rendelkezik-e lexikális tudással, vagy analfabéta! Hogy ügyes keze van e a műtéshez, vagy sem…!)
     Ahogyan az apostolok is, többnyire halászok voltak polgári foglalkozásukat nézve, de nem igazán volt mit gyakorlatilag( és nem is kellett) abból a tudásból átvinni az Isten országába, az “emberhalászathoz…!” Elég volt az Istennek , az Úr Jézusnak , és a Szent Léleknek engedelmeskedniük!

     írod:
     “Nem szívesen feküdnék egy ilyen orvos kése alá.Hanem nyilvánvalóan tudását,tapasztalatait kíméletlenül az Ige mérlegére kell helyeznie,és ami azzal egyezik maradhat,ami meg nem az bizony szemét.”

     ??????????????? Az egy polgári foglalkozás! Megtérés után, nyilván csak olyan műtétet végezhet, amelyik nem ellenkezik az Isten törvényével. Ha pedig ezért kirúgják, akkor kirúgják…! ( És akkor a tanult lexikális tudás is “hiábavaló” lesz! )

     írod:
     “Az orvosi példánál maradva.Több olyan hívő keresztyén orvossal találkoztam eddigi életemben, aki hitetlen korában megszerzett tudását,tapasztalatait nem csak az Isten gondolata szerinti gyógyításban,hanem az ÚrJézusról való személyes bizonyságtételében is Isten Lelkének áldásával,segítségével tudta felhasználni,miután hívővé lett.”

     Ezt pl nem értem, hogy mit értesz ezen, hogy “nem csak az Isten gondolata szerinti gyógyításban tudta felhasználni a tapasztalatait, és a korábban tanultakat”…?! Miért ne tudta volna hasznosítani azt a tudást a továbbiakban , amit szakmaként megszerzett?! De az mit jelen, hogy ez az orvosi tudás , a személyes Jézus Krisztusról történő bizonyságtételében is felhasználható volt?!

     írod:
     “Ahogy pl.Pál is felhasználta Isten igazságainak megfogalmazásakor,a tanítói leveleiben,mindazt a tudást,amit még az egyházat üldöző,erőszakoskodó élet szakaszában a Szentírásból megszerzett,amivel kapcsolatban akkor hullott le a szívéről a lepel,amikor Krisztust személyesen megismerte,amikor az általa már régóta ismert igéket a SzentLélek világosította meg neki,megújult értelmét sem elvetve.”

     Hát ott éppen arról van szó, hogy megtérése előtt csak lexikális tudással rendelkezett az Igéből, és az bizony nem sokat használt neki addig! Utána pedig a Szent Lélek , abból való kijelentése volt az, amit hirdetett! ( Meg amit személyesen az Úrtól tanult! Mert megírta azt is, hogy nem emberek hitető beszédeivel ment, egyik gyülekezethez se, hanem a Szellem erejében, és kijelentésében….!)
     1Kor 2,1 Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékesszólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok.
     Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével; hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.
     A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ múlandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre.

     írod:
     “Ahogy egyébként sok zsidó ?atyánkfiának? szívéről is akkor hull le majd a lepel,amely a mai napig ott van a szívükön Mózes olvasásakor /ismét Pál szavaival élve/ akkor értik majd meg mindazt ami az ÚrJézusról kezdettől fogva megíratott,amikor bűnbánatra,bűnbocsánatra jutásuk órájában,az Isten Krisztusát személyesen és valóságosan megismerve,a SzentLélek világosítja meg nekik is azokat az íráshelyeket,amiket mindig is
     hallottak,csak nem tudták,hitték hogy kire vonatkoznak.”

     Igen, ez van megírva!

     Szóval én azt látom, hogy nem értjük egymás beszédét.

     Isten áldjon!

   2. Kedves Ida
    Igazad van,ennek a vitának most már tényleg semmi értelme sincs.
    Többek között ezt írod:
    “Mózes se véletlenül élt 40 évet a pusztában,mielőtt Isten szolgálatába állította volna.Mint te is tudod ,Egyiptomban ő egy igen tanult,igen nagy rangú,nagy hatalmú ember volt,aki úgy érezte (ill. tudta,hogy Isten őt arra választotta ki,hogy megszabadítsa rajta keresztül az Izrael fiait az egyiptomi fogságból…Bár ő azt gondolta,hogy Isten így készítette elő őt erre a feladatra,de Isten számára teljesen használhatatlan volt abban az állapotában(Istennek nincs szüksége a világból szerzett képességeinkre,tudásunkra,és semmire se)Mert ő mint ember túl sok erővel,tudással,képességgel stb,-vel rendelkezett,ami akadályozta volna Isten munkáját,tervét.
    Mert folyamatosan beleszólt volna(a bukott ember)egyénisége,személyisége által abba a munkába amelyet Isten akart végezni…Amikor 1szer “kijött” az egyénisége Mózesnek,akkor is elveszítette az ígéret földjére való bemenetel lehetőségét…)”
    1.A Szentírás nem mondja,hogy Mózes Egyiptomban nagy hatalmú ember lett volna.Az Ige azt tanítja,hogy hit által tiltakozott,hogy a fáraó leánya fiának mondják/Zsid.12.24./Azaz bizonyos méltósága volt,de ezzel együtt járó hatalma,nem feltétlenül.Erősen ellentmond ennek az,hogy amikor agyonütött egy egyiptomit,a rangja semmilyen előnyt sem jelentett számára,pedig ő fogadott herceg volt,a fáraó azonban mégis,gyakorlatilag azonnal halálra kerestette őt.Meg sem próbáltak neki kedvezni,eltussolni az ügyet,hiszen ő köztudottan csak egy olyan kegyelemből befogadott héber gyerek volt.
    2.A Szentírás nem mondja,hogy Mózes azt gondolta,Isten őt egyiptomi tanulmányaival készítette elő küldetésére,hanem egyrészt azt,hogy megtanították Egyiptom minden bölcsességére/ Ap.Csel.7.22./másrészt azt,hogy azt hitte atyjafiai megértik,amikor védelmükre kelt egy egyiptomival szemben,hogy Isten őt választotta ki arra ,hogy megszabadítsa őket. /Ap.Csel.7.25./ Azt nem írja a Biblia,miért gondolta ezt.A szöveg inkább arra enged következtetni, hogy amint te is mondod,tudta ezt, belső bizonyossága volt e felől,nem arra,hogy ” el volt szállva” önmagától,meg a műveltségétől.
    Maga István vértanú jegyzi meg,hogy de nem értették meg,mármint Izrael fiai,hogy ő küldetett.
    Szerintem a gond az,hogy ismétlődően összekeversz egymással fel nem cserélhető fogalmakat,de ezt minden bizonnyal nem szándékosan teszed.Összekevered a jellemet az adottságokkal,a lelki alkatot(egyéniséget) a bűnös,óemberi indulatokkal,stb.
    Mózesnek nem azért kellett 40 évet eltöltenie a pusztában,hogy ” törlődjön a memóriája”,hogy elfelejtse azt az összes ” bűnös” egyiptomi tudást,tapasztalatot,amire szerinted sem Istennek,
    meg gondolom az általa vezetett népnek se volt szüksége,hanem,hogy türelmetlen,erőszakos emberből azzá váljon,akiről az ige azt mondja,nem volt nála szelídebb/alázatosabb/ ember a földön.
    Amikor szerinted “kijött” az egyénisége,a versengés vizénél,akkor nem az egyénisége(lelki alkata) nyilvánult meg,hanem a régi,óemberi,bűnös természete.Egyik nézet szerint ,mivel kétszer suhintott a kősziklára,hitetlen volt,és ezzel elmulasztotta megdicsőíteni az Urat,a másik felfogás szerint haraggal,türelmetlenséggel,elkeseredéssel csapott oda,ami szintén gyalázatára lehetett az Úr nevének.Az,hogy büszkeség,öndicsőítő,öncélú élet helyett alázatra önátadásra,önmaga megüresítésére kellett eljutnia,nem egyenlő azzal,hogy minden Istentől kapott adottsága/pl.vezetői képességek/ hulladék,fölösleges.
    3.Szerinted Mózesnek az ereje,tudása,képességei akadályozták Isten munkáját,szerintem meg csak akkor lenne ez így ha azokban bízik,ha büszke azokra,ha nem rendeli alá önmagát és képességeit az Úrnak.Mellesleg ember és Isten nincsenek egy súlycsoportban,hogy egy ember komolyan tudja Istent bármiben is akadályozni,ha valamit valóban akar az Úr.Még ha valóban önhitt is volt neveltetése,képességei miatt,ahogy arra te célzol,ezt az önhittséget volt alkalma levetkőzni,és önmagát,képességeit alárendelni az Úrnak,ahogy arra te utaltál.Arról meg nem is beszélve, milyen gyakran fordul elő az,hogy valaki nincs is tudatában saját képességeinek,és azok mégis működnek,és Isten is használja azokat.
    4.Azt mondod,Istennek nincs szüksége a mi világból szerzett képességeinkre,tudásunkra,és semmire se.Sőt kedves Ida,kifejezetten ránk sincs szüksége,mégis megteremtett,hogy szerethessen minket.A képességeinket se hiába,fölöslegesen alkotta,alattuk többnyire az Istentől kapott természetes adottságainkat értettem,mint pl.kézügyesség,zenei tehetség stb.amelyek Isten szolgálatában is hasznosulhatnak,nem csak polgári szakmában.Ahogy a klinikai orvoslás sem szimpla polgári kenyérkereset,hanem lehet Istennek végzett szolgálat is,és nem csak a kézrátételes gyógyítás..Az ilyenféle adottságokról,tudásról azt állítani,hogy ezek Isten munkájának útjában vannak,Isten országa építésében szükségtelenek, haszontalanok,szerintem elég meredek.Másrészt nem írtam világból szerzett tudást /ami eleve elég pejoratívan hangzik,mert ugye minden ” bűnös” ami világi,hiszen János is int a világ szeretete ellen,csak éppen nem ebben az értelemben,ahogyan te ezt a kifejezést használod /hanem tudást,és tapasztalatot írtam,amit meg részben mindenki az életből,azaz a világból szerez,ezért hívják többek között élettapasztalatnak,illetve lelki-szellemi tudásnak, tapasztalatnak,ha hitbeli dolgokról beszélünk.Azt mondani,hogy a nem hívő életünkben szerzett élettapasztalatok,szakmai tapasztalatok,még ha csak közvetve is, semmiképp sem segíthetik saját magunk,vagy mások hitbeli szolgálatát,szerintem elég szűk látókörű felfogás.Élet-és szakmai tapasztalatok gyakran illusztrálhatnak,megerősíthetnek, megértethetnek,személyessé tehetnek hitbeli igazságokat.
    Végül arról se kellene elfeledkezni,hogy az a Mózes,aki valószínűleg beszédhibás volt,és dadogott,a második,Midiánban töltött 40 év után még messze nem volt készen.A személyes hitbeli,és emberi fejlődése,megszentelődése a harmadik 40 év végére jutott el odáig,hogy az egykor dadogó,a nép meg a fáraó előtt megszólalni sem akaró,Áronon keresztül beszélő ember a 91.Zsoltárban,az 5.Mózesben leírt csodálatos énekekben,költői tehetséggel,érzékenységgel dicsőíti,imádja Istent.Persze a te olvasatodban még az imádsága sem lehetett a “sajátja”, semennyire sem,még annak az ihletése is valahogy úgy történhetett,hogy Isten szó szerint,külsőleg hallhatóan külön parancsba adta neki,mit és hogyan imádkozzon,nem pedig az Úr Szelleme indította,vezette a szellemét,szívét lelkét,értemét az imádságban.
    Ahogy jónak látod,kedves Ida.Isten áldjon.

    1. Kedves Legkisebb Atyafi!

     Téged is áldjon meg az Isten! És kérlek többé ne próbáld meg kitalálni, hogy én mit akartam mondani!

     írod:
     “1.A Szentírás nem mondja,hogy Mózes Egyiptomban nagy hatalmú ember lett volna.Az Ige azt tanítja,hogy hit által tiltakozott,hogy a fáraó leánya fiának mondják/Zsid.12.24./”

     És ez mikor volt már?!

     írod:
     “Azaz bizonyos méltósága volt,de ezzel együtt járó hatalma,nem feltétlenül.Erősen ellentmond ennek az,hogy amikor agyonütött egy egyiptomit,a rangja semmilyen előnyt sem jelentett számára,pedig ő fogadott herceg volt,a fáraó azonban mégis,gyakorlatilag azonnal halálra kerestette őt.Meg sem próbáltak neki kedvezni,eltussolni az ügyet,hiszen ő köztudottan csak egy olyan kegyelemből befogadott héber gyerek volt.”

     Igen, amikor megtérünk Istenhez, akkor elveszítjük a világban addig elfoglalt “pozíciónkat”! Miután “Fáraóval” szembehelyezkedtünk az Istenhez való megtérés által, már nincs többé “kiváltságunk” a bűneink eltussolására…!

     írod:
     “2.A Szentírás nem mondja,hogy Mózes azt gondolta,Isten őt egyiptomi tanulmányaival készítette elő küldetésére,hanem egyrészt azt,hogy megtanították Egyiptom minden bölcsességére/ Ap.Csel.7.22./másrészt azt,hogy azt hitte atyjafiai megértik,amikor védelmükre kelt egy egyiptomival szemben,hogy Isten őt választotta ki arra ,hogy megszabadítsa őket. /Ap.Csel.7.25./””

     Igen, mi hajlamosak vagyunk arra, hogy a nekünk rólunk adott , isteni kijelentésről azt gondoljuk, hogy mások is tudják azt ! És, igen a Szentírás beszámol dolgokról, de élővé, és érthetővé csak a Szent Lélek kijelentése által válik! ( Meg azután a keresztény tapasztalat is bizonyságot tesz róla!) Szóval, aki nem járta meg a saját pusztáját Istennel, az nem is tudhatja, hogy mi -minden történik ott az emberrel! Az ígéret földjére csak a pusztában született nemzedék( új ember) mehettek be! Azok közül senki, akik Egyiptomból jöttek ki (óember). Mert azok a pusztában meghaltak.

     írod:
     ” Azt nem írja a Biblia,miért gondolta ezt.A szöveg inkább arra enged következtetni, hogy amint te is mondod,tudta ezt, belső bizonyossága volt e felől,nem arra,hogy ? el volt szállva? önmagától,meg a műveltségétől.
     Maga István vértanú jegyzi meg,hogy de nem értették meg,mármint Izrael fiai,hogy ő küldetett.”

     És ez mikor volt….?! Az pedig, hogy el volt-e “szállva” önmagától, vagy sem, arra elég jó példa, hogy amikor az egyiptomit agyonütötte, nem annyira rendült meg a lelkében, nem volt lelkiismeret furdalása se a tettével kapcsolatosan, csak amikor másnap kiderült, hogy meglátták….! (Ő pedig már felégette a hidat maga után…!)

     írod:
     “Szerintem a gond az,hogy ismétlődően összekeversz egymással fel nem cserélhető fogalmakat,de ezt minden bizonnyal nem szándékosan teszed.Összekevered a jellemet az adottságokkal,a lelki alkatot(egyéniséget) a bűnös,óemberi indulatokkal,stb.”

     Szerintem pedig te használod tévesen, és gondolod úgy, mintha az indulatok, a lelki beállítottság, vagy az értelem és a velünk született adottságok, és a tanult dolgok is , nem tartoznának az adott ember jelleméhez …!
     Én pedig az Ige alapján azt mondom, hogy az újjászületéskor új természetet kapunk, új emberré válunk, krisztusi, mennyei természet részesévé válunk, amely ellen a régi, “óemberünk ” folyamatosan hadakozik még egy jó darabig! És nekünk kell az a Szellem erejével megöldökölnünk….! De tényleg nagyon nem értjük egymást!

     írod:
     “Mózesnek nem azért kellett 40 évet eltöltenie a pusztában,hogy ? törlődjön a memóriája?,hogy elfelejtse azt az összes ? bűnös? egyiptomi tudást,tapasztalatot,amire szerinted sem Istennek,”

     Ezt melyik hozzászólásomban olvastad, hogy én(!), még akárcsak célzok is ilyenre…???????! Ezt már tényleg nem hiszem el, hogy nem szándékosan csinálod….! Ha pedig nem szándékosan teszed, akkor eléggé furcsállom …! Vagy mégsem…?!

     írod:
     “….meg gondolom az általa vezetett népnek se volt szüksége,hanem,hogy türelmetlen,erőszakos emberből azzá váljon,akiről az ige azt mondja,nem volt nála szelídebb/alázatosabb/ ember a földön.”

     Igen a 40 év pusztai élet után Isten kezében formáltatva…!

     írod:
     Amikor szerinted ?kijött? az egyénisége,a versengés vizénél,akkor nem az egyénisége(lelki alkata) nyilvánult meg,hanem a régi,óemberi,bűnös természete.”

     Különbség?!

     írod:
     “Egyik nézet szerint ,mivel kétszer suhintott a kősziklára,hitetlen volt,és ezzel elmulasztotta megdicsőíteni az Urat,a másik felfogás szerint haraggal,türelmetlenséggel,elkeseredéssel csapott oda,ami szintén gyalázatára lehetett az Úr nevének.

     !!!!!!Az,hogy büszkeség,öndicsőítő,öncélú élet helyett alázatra önátadásra,önmaga megüresítésére kellett eljutnia,nem egyenlő azzal,hogy minden Istentől kapott adottsága/pl.vezetői képességek/ hulladék,fölösleges.”

     ???? És ? Én nem erről írtam?! De a vezetői képesség Isten munkájában felkenetés által adatik ( pásztor, próféta, apostol, tanító….), a Szent Lélek ajándékaként, nem pedig a testi képességet használjuk! Vagyis , sajnos Isten népének nagy része a természetes képességeit használja Isten munkájában ( mert ez a tanítás dívik, és ez az, amit szeretnek hallani az emberek, mert akkor nem kell “meghalnom” ), és ezért tart itt az Eklézsia!

     írod:
     “3.Szerinted Mózesnek az ereje,tudása,képességei akadályozták Isten munkáját,szerintem meg csak akkor lenne ez így ha azokban bízik,ha büszke azokra,ha nem rendeli alá önmagát és képességeit az Úrnak.” ( Csak, hogy lásd, az előző mondatodban mit írtál: “Az,hogy büszkeség,öndicsőítő,öncélú élet helyett alázatra önátadásra,önmaga megüresítésére kellett eljutnia,nem egyenlő azzal,hogy minden Istentől kapott adottsága/pl.vezetői képességek/ hulladék,fölösleges.”)

     Szerintem pedig, addig nem is szolgája az Istennek valaki, ameddig meg nem tanulja, hogy ” Nálam nélkül semmit nem tehettek”…”! ( Őszintén szólva, ez a te általad ( és sajnos még nagyon sok őszinte keresztény által) gondolt “tanítás” csak arra való, hogy az “óemberünket” ne kelljen a halálba adnunk, hanem azt gondolhassuk, hogy azért, ha egy kicsit fényezünk rajta, akkor van még mi bennünk jó! Amit, ha “Isten uralma alá hajtunk”, akkor túlélhet, akkor hasznos lehet az Istennek, meg stb…! Ahogyan az írva is van, hogy van olyan út, amely jónak látszik, de a vége a halál…! ( Mert aki megakarja menteni az ő lelkét, az elveszti azt, aki pedig elveszti az ő lelkét Én miattam , az megtalálja azt…!)

     írod:
     “Mellesleg ember és Isten nincsenek egy súlycsoportban,hogy egy ember komolyan tudja Istent bármiben is akadályozni,ha valamit valóban akar az Úr.”

     Azért van lehetősége az embernek nemet mondani Istennek! Van lehetősége nem engedelmeskedni is! Vagyis ha nem tért volna meg “Ninive”, akkor más lett volna a történet vége…!

     írod:
     “Még ha valóban önhitt is volt neveltetése,képességei miatt,ahogy arra te célzol,ezt az önhittséget volt alkalma levetkőzni,és önmagát,képességeit alárendelni az Úrnak,ahogy arra te utaltál.Arról meg nem is beszélve, milyen gyakran fordul elő az,hogy valaki nincs is tudatában saját képességeinek,és azok mégis működnek,és Isten is használja azokat.”

     Minden természetes, ádámi ember Isten ellensége. Minden ember önhitt, gőgös, engedetlen, tisztátalan, szentségtelen, stb, amit nem is tud levetkőzni önmagától soha! Csak, és kizárólag a halál által szabadulunk meg ezektől ! És ez történt a kereszten! Megszabadított ott bennünket Jézus, a halálnak eme testéből ! ……

     írod:
     “4.Azt mondod,Istennek nincs szüksége a mi világból szerzett képességeinkre,tudásunkra,és semmire se.Sőt kedves Ida,kifejezetten ránk sincs szüksége,mégis megteremtett,hogy szerethessen minket.A képességeinket se hiába,fölöslegesen alkotta,alattuk többnyire az Istentől kapott természetes adottságainkat értettem,mint pl.kézügyesség,zenei tehetség stb.amelyek Isten szolgálatában is hasznosulhatnak,nem csak polgári szakmában.”

     Azok az ádámi ember adottságai. A teremtéssel jöttek. A mennyei ember , mennyei szellemet, és mennyei képességeket kapott a Krisztus által, és a Krisztusban!

     írod:
     “Ahogy a klinikai orvoslás sem szimpla polgári kenyérkereset,hanem lehet Istennek végzett szolgálat is,és nem csak a kézrátételes gyógyítás..Az ilyenféle adottságokról,tudásról azt állítani,hogy ezek Isten munkájának útjában vannak,Isten országa építésében szükségtelenek, haszontalanok,szerintem elég meredek.”

     Sehol nem állítottam, hogy Isten munkájának útjában lennének azok a szerzett tudások, ha valaki újjászületett, és a “belső”, új ember szerint él! Azt állítottam, hogy Isten országának építéséhez nincs szükség a bukott ádámi ember képességeire, hanem az újjászületett, krisztusi ember , Szent Lélek által adott képességeire, ajándékaira van szükség! Hiszen éppen arról beszél az Ige, hogy azok adatnak a test egybeszerkesztésére, egybeépítésére, stb! És, hogy aki munkálkodik, az azzal az erővel munkálkodjon, amit a Szent Lélektől kapott…!

     írod:
     “Másrészt nem írtam világból szerzett tudást /ami eleve elég pejoratívan hangzik,mert ugye minden ? bűnös? ami világi”

     Erről nem tudok. Pl a halászat is világi tudomány, de én nem találtam olyan igehelyet, amely azt bűnösnek mondaná….!

     írod:
     “,hiszen János is int a világ szeretete ellen,csak éppen nem ebben az értelemben,ahogyan te ezt a kifejezést használod ”

     Kérlek újra, hogy ne akard te kitalálni, hogy én hogyan használok valamit, vagy, hogy hogyan gondolom…! Ezt, csak te gondolod, hogy én így gondolom! Ezért is nem tudunk beszélgetni, mert te nem arra válaszolsz, illetve nem arról beszélsz, amit én leírok, hanem arról, és arról, amit te szerinted én gondolok! Vagy ahogyan én szerinted használok valami kifejezést…!

     írod:
     “Azt mondani,hogy a nem hívő életünkben szerzett élettapasztalatok,szakmai tapasztalatok,még ha csak közvetve is, semmiképp sem segíthetik saját magunk,vagy mások hitbeli szolgálatát,szerintem elég szűk látókörű felfogás.”

     Szerintem is. De én megint csak nem erről beszéltem!

     írod:
     “Végül arról se kellene elfeledkezni,hogy az a Mózes,aki valószínűleg beszédhibás volt,és dadogott,a második,Midiánban töltött 40 év után még messze nem volt készen.”

     Addigra dadogott! Az pedig, hogy szerinted nem volt készen, hogy az Istent szolgálja, hát elég bátornak tartom! Viszont Isten elküldte! Ő úgy látta, hogy kész van arra a feladatra, amire elhívta…! Ennél több meg nem kell. Szerintem!

     írod:
     “A személyes hitbeli,és emberi fejlődése,megszentelődése a harmadik 40 év végére jutott el odáig,hogy az egykor dadogó,a nép meg a fáraó előtt megszólalni sem akaró,Áronon keresztül beszélő ember a 91.Zsoltárban,az 5.Mózesben leírt csodálatos énekekben,költői tehetséggel,érzékenységgel dicsőíti,imádja Istent”

     Mindannyian úton járunk!

     írod:
     “.Persze a te olvasatodban ( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) még az imádsága sem lehetett a ?sajátja?, semennyire sem,még annak az ihletése is valahogy úgy történhetett,hogy Isten szó szerint,külsőleg hallhatóan külön parancsba adta neki,mit és hogyan imádkozzon,nem pedig az Úr Szelleme indította,vezette a szellemét,szívét lelkét,értemét az imádságban.”

     Ezt nem kommentálom! Örülök, hogy semmit nem értettél abból, amit írtam! De, ez a legkisebb baj! Abból se , amit az Ige ír arról, amiről elkezdtünk beszélgetni!

     Isten áldjon.

 2. “Közülük való Hümenaiosz és Filétosz,akik az igazság kérdésében eltévelyedtek,amikor azt mondják,hogy a feltámadás már megtörtént,és ezzel feldúlják egyesek hitét.” 2.Tim.2.17.-18.

  1. Közben megtaláltam a 3. hsz-edet is:

   – 2,18 A kik az igazság mellől eltévelyedtek, azt mondván, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldúlják némelyeknek a HITÉT.
   2. Tim. 2:18

   – A Krisztusba vetett HITet csak az Újszövetségi feltámadással lehetne feldúlni! Azzal, ha valaki azt állítja, hogy azok már elragadtattak vagy feltámadtak, akik a Krisztuséi.
   (Én meg Te, meg még sokan mások, itt maradtunk elveszni, és így már felesleges a Krisztusba vetett hitünk.)
   Tudjuk, hogy már az apostolok idejében is sokan várták a Krisztus visszajövetelét. Az ?ilyen fajta? hamis tanítások ebből eredtek. Erre írja Pál apostol:
   1 Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve,
   2 Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, MINDHA ITT VOLNA MÁR A KRISZTUSNAK AMA NAPJA.
   3 Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert NEM JÖN AZ EL ADDIG, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,
   2. Thess. 2:1-3
   Ez az alapja, az általad említett 2. Tim. 2:18-nak

   – De ezt az Igét is érdemes alaposabban megnézni, megfigyelni, főleg, hogy a ?feltámadás rendjére hivatkozik?:
   1. A halottak feltámadásában elsőként említi Krisztust, aki a ?feltámadottak zsengéje? azaz első a feltámadottak közül,
   2. Akik a Krisztuséi az ő eljövetelekor,
   3. A ?végidő? utolsó feltámadását az 1.000 év végénél.
   És akkor hova teszi az Ószövetségi Szenteket?
   (A 22 verssel magyarázza: ?azonképpen a Krisztusban is MINDNYÁJAN megeleveníttetnek.? Az Ószövetségi Szentek is! ? Krisztus feltámadása után! az 1.-2. sorrendiség között. Erről beszél a Máté 27:50-53 és ezért nem találhatóak meg már rendbe besorolt feltámadási listán sem.)

   20 Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak.
   21 Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is.
   22 Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.
   23 MINDENKI PEDIG A MAGA RENDJE SZERINT.
   – Első zsenge a Krisztus;
   – azután akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor.
   24 Aztán a VÉG, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának; amikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt.
   1. Kor. 15:20-24
   (Ugyan ezt a ?rendet? jeleníti meg Jézus az ?őrváltások?-ban is.)

   A másik, amit még fontos szem előtt tartani, hogy Jézus mikor leérkezett a holtak birodalmába, – nem úgy ment, mint fogoly, hanem úgy, mint szabadító! ? Szabadításának következménye volt az, hogy az Újszövetségi idők (KEGYELMI KORSZAK) kezdetéig az Ószövetségi Szentek feltámadhattak.

   3,19 A melyben elmenvén, a tömlöczben lévő lelkeknek is prédikált,
   1. Péter 3:19
   4,6 Mert azért hirdettetett az evangyéliom a holtaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint lélekben.
   1. Péter 4:6

   Szeretettel: Erika

 3. Kedves Erika
  Egyébként már nem emlékszem az igehelyre,de Pál valamelyik levelében azt mondja, az tévtanítás,hogy a feltámadás már megtörtént.Nem azt mondja,hogy a feltámadás csak részben nem történt meg,hanem hogy még egyáltalán nem történt meg.Isten áldjon.

 4. Kedves Erika
  Hát meg nem döbbentettél,de mondhatjuk,hogy sikerült meglepned.Akkor azt akarod mondani,hogy az Ószövetségi szentek már feltámadtak Krisztus halálakor?Én ilyet sehol sem olvastam a Bibliában.Amikor Pál a Thesszalonikai levélben az elragadtatásról beszélt,azt mondta, mi akik élünk, nem előzzük meg az elhunytakat,hanem velük együtt “támadunk” fel,kapunk új,dicsőséges testet.Akkor most szerinted az Ószövetségi szentek évezredekkel megelőzhettek minket?Hol van ez így megírva?A Máté ev,-beli ige SOK szent TESTE feltámadásáról,nem MINDEN szent MEGDICSŐÜLÉSÉRŐL szól.Legalábbis szerintem.Azaz a Lázár feltámadásához hasonló,erre a világra való feltámadásról,Krisztust a zsidók előtt hitelesítő Messiási jelről,pecsétről.Isten áldjon.

  1. Kedves Legkisebb Atyafi!

   – 36 Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urokat várják, mikor jő meg a MENYEGZŐRŐL, hogy mihelyt megjő és zörget, azonnal megnyissák néki.
   37 Boldogok azok a szolgák, kiket az úr, mikor haza megy, vigyázva talál: bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és előjövén, szolgál nékik.
   38 És ha megjő a MÁSODIK őrváltáskor, és ha a HARMADIK őrváltáskor jő meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák!
   40 Ti is azért legyetek készek: mert amely órában nem gondolnátok, abban JŐ EL AZ EMBERNEK FIA.
   Lukács 12:

   Jézus itt a 38-ban ?őrváltásokról? beszél, de csak a 2.-at és a 3.-at említi. (Van 1.-is, de az az ?Újszövetség Krisztusban? ? leendő vére miatt – a hallgatósága számára már nem igazán érdekes.
   Az őrváltások 3 nagy korszakot takar, ahol a korszak lezárásának jele a ?bezáródott ajtó?
   – A MÁSODIK ŐRVÁLTÁS: az, amiről Pál a Tesszalóniki levelében beszél. Az Újszövetségi szentekről, a Krisztusban meghaltak feltámadása, és az akkor még élők elragadtatása. Ekkor zárul be az második őrváltás ajtaja: és tudjuk azt is, hogy a ?bent lévők számára? következik a menyegző Krisztussal.
   Lásd a Máté 25:1-13 az eszes és a bolond szüzek példázatát.
   Az eszes szüzek részt vehettek a menyegzőn Jézussal, a későbben megtért bolondok előtt viszont zárva maradt az ajtó, mert a meghatározott időre nem készültek el, hanem késtek.

   – Ez nem azt jelenti, hogy ők elkárhoztak, hanem azt, hogy csak a HARMADIK ŐRVÁLTÁS ajtaján juthatnak csak be, ami az 1.000 éves királyság végén lesz, az ?utolsó kísértés? után, vagy idején.
   Ezért mondja a 36-os vers, hogy ?akik az ő urokat várják, mikor jő meg a MENYEGZŐRŐL,? mert ez már jóval a menyegző UTÁN lesz. Így Jézus maga határozza meg, a második és harmadik őrváltás korszakát. Az elsőről nem a Lukács 12: szól.

   – ELSŐ ŐRVÁLTÁS korszakát Jézus a keresztfán azonosítja be:
   39 A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazá őt, mondván: Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is!
   40 Felelvén pedig a másik, megdorgálá őt, mondván: Az Istent sem féled-e te? Hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy!
   41 És mi ugyan méltán; mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük: ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett.
   42 És monda Jézusnak: Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljősz a te országodban!
   43 És monda néki JÉZUS: Bizony mondom néked: MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN.
   Lukás 23:

   Gyakorlatilag ez a lator, volt az utolsó ?Ószövetségi Szent? aki Istenhez tért, és Jézus egyértelműen visszaigazolta azzal a mondatával, hogy ?Ma velem leszel…? ? ha elhisszük a Bibliának azt a kijelentését, hogy Krisztus halálakor ?És a sírok megnyílának, és SOK ELHÚNYT SZENTNEK TESTE FÖLTÁMADA.?
   Még egy apróság: Jézus testi életében még eleve nem lehettek elhunyt Újszövetségi szentek, mert az Újszövetség Jézus halálával jöhetett csak létre. Ha pedig az itt említett NÉVTELEN, ÓSZÖVETSÉGI Szentek feltámadhattak, akkor a neves Ősatyáknak, Mózesnek és a többieknek miért kellett volna a halálba maradnia?
   Azt tényleg nem írja a Biblia, hogy ők is megjelentek az embereknek, de kérdezem tőled, ha az otthonodban felkeresne egy ismeretlen ember azzal, hogy ő Mózes, vagy Ábrahám, nem néznél rá kicsit furcsán? Ki ez az idegen bolond, és mit akar itt? Tehát egyértelmű, hogy csak olyanok jelentek meg, akit a város ismerhetett még életében, pl. a latort.
   Ennek lett a következménye, ?hiteles tanúja? az a bizonyos százados …
   54 A százados pedig és akik ő vele őrizték vala Jézust, látván a földindulást ÉS AMIK TÖRTÉNTEK vala, igen megrémülének, mondván: Bizony, Istennek Fia vala ez!

   – ?Akkor azt akarod mondani, hogy az Ószövetségi szentek már feltámadtak Krisztus halálakor? Én ilyet sehol sem olvastam a Bibliában.?

   Kedves Atyafi! Hát ez nem a Bibliában van leírva? :)))
   50 Jézus pedig ismét nagy fenszóval kiáltván, kiadá lelkét.
   51 És ímé a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasada; és a föld megindula, és a kősziklák megrepedezének;
   52 És a sírok megnyílának, és SOK ELHUNYT SZENTNEK TESTE FÖLTÁMADA.
   53 És kijövén a sírokból a Jézus föltámadása UTÁN, bementek a szent városba, és sokaknak megjelenének.
   Máté 27: 50-53

   Semmi baj, :)) Tudom, nagy volt a meglepi.

   Szeretettel: Erika

 5. Kedves LEGKISEBB ATYAFI!

  LEGKISEBB ATYAFI JÚNIUS 03, 2014 11:17:05 DE.

  írod:
  “Én nem tudok olyan igehelyet a Bibliában,ha ti tudtok,kérlek írjátok meg,amelyik közölné,hogy pl.az elvetélt magzatok,vagy a Róma 2.13.-16.szerinti pogányok vajon az első, ?gyülekezeti? feltámadáskor kelnek-e életre,vagy a második,általános feltámadáskor.”

  Az Ige szerint a másodiknál! Mert van az elragadtatás, ahol a méltóvá tétetett menyasszony , a hivatalosak, és a hívek lesznek elragadva ( ill a közülük meghaltak feltámadnak ! Akik már itt a földön megítéltettek/tünk cselekedeteik/ink szerint!), akik azután visszajönnek az Úrral az armageddoni történésekkor. Aminek a befejezésével kezdetét veszi a millennium, az Úr Jézus uralkodása. Aminek az első lépése, hogy feltámadnak és ítéleten vesznek részt a nagy nyomorúság szentjei, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért, és az Isten beszédéért….! Mint tudjuk, ez az első feltámadás…!

  1 Thess. 4,13 Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, a kik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységök.
  Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt.
  Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, a kik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, a kik elaludtak.
  Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban;
  Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.

  Jel. 20,4 És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.
  A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás.
  Boldog és szent, a kinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig.

  1 Kor. 15,20 Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak.
  Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is.
  ? Mert a miképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.
  ? MINDENKI A MAGA RENDJE SZERINT. Első zsenge a Krisztus; AZUTÁN AKIK A KRISZTUSÉI AZ Ő ELJÖVETELEKOR.
  1 Kor. 15,24 AZTÁN A VÉG, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának; a mikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt.

  írod:
  “Szerintem,a teljes írás alapján valószínűbb,hogy a második feltámadáskor.Mivel akik mind a törvény,mind a kegyelem ismeretén kívűl vannak,azok egyrészt vagy az ?automatikusan?közölt kegyelem/csecsemők/,vagy a szívükbe írt törvény iránti engedelmességük alapján,nem pedig valamiféle ?hitetlenség? cselekedetei alapján lesznek megítélve a második ítéletkor.”

  Így igaz, ezt írja a Biblia! Azt írja, hogy “AKI A JÓT CSELEKEDTE,…ÉS, AKI A GONOSZT CSELEKDTE….!”! Az meg természetesen, aki egyiket se tudta cselekedni, nem lesz kárhoztatva…!

  Jel. 20,11 És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta űlőt, a kinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyök nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az ő CSELEKEDETEIK SZERINT. És a tenger kiadá a halottakat, a kik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, a kik ő nálok voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő CSELEKEDETEIK SZERINT.
  A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava.
  És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.
  ?

  (Persze, ettől függetlenül, mindenki a Krisztus áldozatán keresztül fog üdvözülni, ahogyan azt az Ige is írja! Ezt úgy kell elképzelni, hogy, aki a szívébe írt törvényt ( lelkiismeret) követte , amíg élt, vagy aki A Törvény alatt volt ( zsidó), és annak alapján jót cselekedett, arra visszamenőlegesen is(Ádámig) kihat Krisztus helyettesítő áldozata. Akaratlanul elkövetett vétkeit, vagy elkövetett, de megbánt vétkeit is befedezi Jézus Krisztus vére, és ezáltal üdvözül! Tehát ezért is írja az Ige, hogy minden emberre elhat, az Úr Jézus Krisztus által szerzett üdvösség! És minden ember Ő általa fog üdvözülni! ( Mármint, azok, akik üdvözülni( megtartatni) fognak, azok csak Ő általa tehetik! Mert nincsen másban üdvösség! )

  Isten áldjon.

  1. Kedves Ida
   Köszönöm válaszod.Az általad említett igéket ismerem,azok értelmezése már egy másik kérdés. Ha jól értem szavaid akkor:
   1.Te sem tudsz olyan igehelyet,amelyik nyilvánvalóan kimondja,hogy az általam említettek melyik feltámadásban részesülnek.
   2.Ha jól értem,azt mondod, Ábrahám és Dániel is szó szerint csak az UTOLSÓ napon fog feltámadni,nem a gyülekezettel együtt?Ez nekem kicsit furcsa,mivel szerintem az Ószövetségi hívők is a szellemi Izrael részét képezik,tehát Krisztus részei, Melkisédek szerint.De lehet,hogy tévedek.Mindazonáltal amit mondtál,nekem így is meggyőzőnek tűnik,és elfogadható. Lehet,hogy valóban ez a helyesebb “menetrend” amit írtál.Az Úr tudja,Ő áldott örökké.Áldjon meg téged is.

   1. Kedves Legkisebb Atyafi!

    Ez volt a kérdés:
    ?Én nem tudok olyan igehelyet a Bibliában,ha ti tudtok,kérlek írjátok meg,amelyik közölné,hogy pl.az elvetélt magzatok,vagy a Róma 2.13.-16.szerinti pogányok vajon az első, ?gyülekezeti? feltámadáskor kelnek-e életre,vagy a második,általános feltámadáskor.?

    Szerintem, ők nem a Gyülekezet tagjai !

    Téged is az Úr Jézus áldjon meg!

    (Még megkérdezem, hogy milyen “megjegyzésem volt amit nem vettél a szívedre?! Mert most itt keresgélek, de nem tudom, hogy mire gondoltál…?!)

 6. Kedves Ria
  Köszönöm válaszod..Azt,hogy taníts engem nem gondoltam túl komolyan. Tréfálni próbáltam,és egymás hite által épülni.Amit az asszonyok tanítói szolgálatáról mondtál,azt lehet,hogy tévesen,de másképp látom.Mivel szavaidból úgy vettem ki,hogy te még nem vagy asszony,hanem az Úr egyik áldott leánygyermeke,ez az igehely,ebben az értelemben rád szerintem nem vonatkozik.Mind az Ó,mind az Új Szövetségben,a mai napig voltak,vannak/szerintem/ Istennek elhívott,női/férjezetlen/szolgái.Ap.Csel.21.8.-9.Kívánom neked,hogy találd meg azt az egyetlen,tiszta szívű férfit,akiben megbízhatsz,akitől tanulhatsz.
  Kedvességedet köszönöm.Isten áldjon téged,minden jót neked.

    1. Eppen te vagy az Xénia, akinek a legtöbbet beszéltem a csaladi allapotomrol. Azt is tudjak itt a régiek közül jo paran, hogy unokaim is vannak. 🙂 De ha mar atyafi ilyen szépeket ajanlgatott nekem, gondoltam utana nézek mar a dolgoknak komolyabban :), azon tul, hogy valoban kell keresnem egy “olyat”. (Egyre sulyosabb a helyzet egyébként). Es aranyos vagy ugy különben – biztosan tudod mire értem ezt. 🙂

     Szia.

    2. “Egyre sulyosabb a helyzet egyébként” 🙁
     Imádkozok érted. Áldjon meg az Úr!

 7. Kedves Ida
  Ami azt az utolsó megjegyzésedet illeti,semmi baj,nem vettem a szívemre.
  Azt azonban nem szeretném többször elismételni,hogy a Jónás könyvében nincs rögzítve,szó szerint mit mondott Jónásnak az Úr.Az általad idézett igehelyek “csak” azt tartalmazzák,hogy az Úr üzenetét kellett hirdetnie,illetve azt,amit végül Jónás elmondott.Nem magát az Úr Jónással folytatott beszélgetését.Te feltételezed,hogyha Jónás “csak” ennyit mondott,akkor az Úr semmi egyebet nem mondhatott neki,legalábbis,semmi olyat,amit tovább kellett volna adnia,ami lehet,hogy így van,lehet, hogy nincs így,nem tudjuk ellenőrizni,mivel beszélgetésük nincs szó szerint feljegyezve Mondhatod persze,teljes joggal,valószínűleg azért,mert az Úr ezt nem látta szükségesnek az orrunkra kötni.Viszont így nem is annyira egyértelmű a helyzet,mint sok egyéb más igehely esetében,ahol maga az ige nyilvánvalóan mondja:Így szól az Úr!
  Másrészt biztos vagyok benne,hogy te sem médiumoknak tartod Isten szolgáit,hanem egészséges,ép szellemiségű embereknek.Ami többek közt azt is jelenti,hogy gyakran az Úr nem szóról-szóra a szájukba adott üzenetekkel küldte el őket,bár erre is akadtak példák,hanem sokszor egészen kézzelfoghatóan felhasználta neveltetésbeli,műveltségbeli adottságaikat országa építésének ügyében,SzentLelke ihletése nyomán megfogalmazott gondolataik, Őáltala véghezvitt tetteik révén.Azaz,gyakran igen nagy szabadságot adott gyermekeinek az üzenet formába öntését illetően.Akárhogy is volt,Jónás nem az igazi végcélt kívánta,a megmenekülésüket,hanem valami egész mást.De ezért,ahogy már mondtam,nem ítélem el őt.
  Amit a szívbeli gonoszságról,és kiválasztásról mondtál,az nekem nem világos.
  “Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára.Ő formálta mindnyájuk szívét,ismeri minden tettüket.”Zsolt.33.14.-15.
  “Csalárdabb a szív mindennél,javíthatatlan;ki tudná kiismerni?”Jer.17.9
  Ha a szívünket az Úr alkotta,egyikünkét bűnbánatra képesebbé,a másikunkét képtelenebbé alkotta?Egyikünkét gonoszságra hajlamosabbá,a másikunkét meg nem?
  Nem mi tesszük a döntéseinkkel,engedetlenségeinkkel egyre sötétebbé a saját szívünket, engedelmességgel meg egyre világosabbá?Hogy is van ez?Hol van akkor a szívbeli meg az “akaratlan” gonoszság közti különbség?Nem értem.Azt elhiszem,és értem is,hogy több nemzedéken keresztül lehet örökíteni okkult,szellemi terheltségeket,és rossz mintákat is.
  Viszont Magdalai Máriából az ige szerint hét ördögöt űzött ki az Úr,és mégis az Úr egyik legodaadóbb gyermeke lett,akinek az elsők között jelent meg feltámadása után.Akkor most ő alkalmasabb szívet kaphatott,és azért tudott hitre jutni,vagy azért,mert amikor végül utolérte az Isten felfoghatatlan,meg nem érdemelt szeretete,egyszerűen nem állt ellen annak?
  Egyébként örömmel tapasztalom,hogy a leglényegesebb kérdéseket hasonlóan látjuk.Amit meg nem,azt az Úrra bízom.Minden jót neked.Isten áldjon.

  1. Kedves LEGKISEBB ATYAFI!

   írod:
   “Ami azt az utolsó megjegyzésedet illeti,semmi baj,nem vettem a szívemre.”

   Kérlek, hogy valóban ne tedd, mert nem tudom, hogy mi volt az ! De, nem kívántalak megbántani, megsérteni, vagy bármi ilyet! Ha esetleg úgy érezted, akkor kérlek bocsáss meg, nem volt semmiesetre se szándékos.

   írod:
   “Azt azonban nem szeretném többször elismételni,hogy a Jónás könyvében nincs rögzítve,szó szerint mit mondott Jónásnak az Úr.Az általad idézett igehelyek ?csak? azt tartalmazzák,hogy az Úr üzenetét kellett hirdetnie,illetve azt,amit végül Jónás elmondott”

   Viszont az is meg van írva, hogy a Szent Lélek utasítása szerint írták le ISTEN SZENT EMBEREI, A PRÓFÉTÁK amik az Írásban, a Bibliában szerepelnek! Nem kell elismételned többször, én “vettem” azt, hogy te úgy gondolod, hogy az Ószövetségi prófétáknak szabadságukban állt saját szájízük szerint interpretálni Isten szavait! Én nagyon nem így látom, de tiszteletben tartom a véleményedet.
   Jer. 23,16 Ezt mondja a Seregek Ura: Ne hallgassátok azoknak a prófétáknak szavait, a kik néktek prófétálnak, elbolondítanak titeket: az ő szívöknek látását szólják, NEM AZ ÚR SZÁJÁBÓL VALÓT.
   ?Jer. 23,25 Hallottam, a mit a próféták mondanak, a kik hazugságot prófétálnak az én nevemben, mondván: Álmot láttam, álmot láttam.
   ?Jer. 23,32 Ímé, én a prófétákra támadok, a kik hazug álmokat prófétálnak, azt mondja az Úr, és beszélik azokat, és megcsalják az én népemet az ő hazugságaikkal és hízelkedéseikkel, holott én NEM KÜLDTEM őket, sem NEM PARANCSOLTAM NÉKIK, és használni sem használtak e népnek, azt mondja az Úr.

   Én még keresztelő Jánosnál is azt látom, hogy “amit hallott, azt szólta”! Sőt, Jézusnak sem volt hatalma arra, hogy azt mondjon, azt cselekedjen , amit akart a szolgálata alatt (hiszen Ő semmit nem cselekedhetett magától, nem mondott semmit magától, hanem, ahogyan látta az Atyát cselekedni, azt cselekedte Ő is, és amit az Atya mondott neki, azt mondta Ő is! ( Legalábbis a saját szavai szerint !)án. 12,49 Mert én nem magamtól szóltam; hanem az Atya, a ki küldött engem, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek.

   írod:
   Nem magát az Úr Jónással folytatott beszélgetését.Te feltételezed,hogyha Jónás ?csak? ennyit mondott,akkor az Úr semmi egyebet nem mondhatott neki,legalábbis,semmi olyat,amit tovább kellett volna adnia,…”

   Pontosan! Ahogyan neked, vagy másnak, vagy nekem, van olyan , amit közvetlenül beszél, személyre szólóan az Isten, amit nem kell továbbadnod ! ( Illetve tovább adhatod, ha valakinek segíteni akarsz, vagy stb! De olyan is van, amikor nem tehetsz hozzá, sőt el sem vehetsz a prófécia beszédéből…! Más a “magánbeszélgetés” Istennel, és más amikor “munkáról” van szó! Pl, olvasd csak Jeremiásnál! Szó szerinti utasításokat adott neki az Úr! És, így van ez a többinél is, ahogy olvashatjuk! Nem volt improvizálás…! És nem is írtak le mást, csak amit a Szent Lélek mondott, hogy írjanak le! (Mert a teljes Írás, a Szent Lélektől ihletett……!)

   írod:
   “Másrészt biztos vagyok benne,hogy te sem médiumoknak tartod Isten szolgáit,hanem egészséges,ép szellemiségű embereknek.Ami többek közt azt is jelenti,hogy gyakran az Úr nem szóról-szóra a szájukba adott üzenetekkel küldte el őket,”

   Itt prófétákról van szó, nem csak “gyalog” szentekről!

   írod:
   “.Azaz,gyakran igen nagy szabadságot adott gyermekeinek az üzenet formába öntését illetően.”

   Például….?

   írod:
   “Akárhogy is volt,Jónás nem az igazi végcélt kívánta,a megmenekülésüket,hanem valami egész mást.”

   Kedves Legkisebb Atyafi! Ezzel nem vitatkozunk, hogy Jónás nem Ninive megmenekülését akarta! Azt akarta, hogy az Isten szava, amely Ninive vesztéről szólt, teljesüljön! Ezt egy pillanatig se tagadta Jónás a könyvében! De nem azért, mert gyűlölte őket !

   írod:
   “Amit a szívbeli gonoszságról,és kiválasztásról mondtál,az nekem nem világos.
   “Nem mi tesszük a döntéseinkkel,engedetlenségeinkkel egyre sötétebbé a saját szívünket, engedelmességgel meg egyre világosabbá?”
   Mégis csak érted?!

   írod:
   “Hogy is van ez?Hol van akkor a szívbeli meg az ?akaratlan? gonoszság közti különbség?Nem értem.”

   A menedék városokról szóló írásokat olvasd el, és akkor szerintem érthető lesz valamennyire, amit írtam!
   ( De pl talán egy példa: valakit meg akarsz viccelni, de rosszul sül el a tréfa, halálra ijed az illető, és meghal! ( Vagy csak megsérül, vagy valami…!) De a lelkedben nem az volt a szándékod, hogy ez történjen. Nem úgy indultál neki, hogy felmérted magadban, hogy ez is lehet, hanem csak úgy ….megtörtént…! De teheted ezt úgy is, hogy szándékosan, teljes szíved gonoszságából! Az a célod, hogy lehetőleg megtörténjen a sérülés, vagy a halál…!)

   5 Móz. 4,42 Hogy oda fusson a gyilkos, a ki nem akarva gyilkolta meg az ő felebarátját, a ki az előtt nem gyűlölte vala, és hogy életben maradjon, ha befutott valamelyikbe e városok közül.

   Minden jót neked.Isten áldjon.

   1. Kedves Ida
    Amiket elmondtál Krisztus áldozatának időben előre,és hátra való egyetemességéről,a menedékvárosokról,a tettek és szándékok közötti különbségről stb.,az nekem mind világos,és nem újdonság.De:
    Szerintem,mivel Bibliai példákat kértél,az Ószövetség,meg az Újszövetség is tele van hosszú-hosszú költői beszédekkel,példázatokkal,szemléltető történetekkel,amelyeket kétlem,hogy Isten egy az egyben “rágott” prófétái, a nem “gyaloghívők”,mint valami médiumok szájába. Számomra,némely esetben/!/valószínűbbnek tűnik,hogy Isten, szolgájával “csak az átadandó hitigazságot,az üzenet lényegét,magvát beszélte meg,a megfogalmazás módját pedig rábízta szolgájára.Azaz Isten szolgájának,bizonyos esetekben “csak” Isten gondolatának igazságához kellett hűnek lennie,nem kimondott betűkhöz.Istennek bizonyos értelemben le kellett ereszkednie a mi felfogó képességünk szintjére,hogy megsejthessük Őt.Ettől még amit a próféták mondtak,Isten beszéde,mert az Ő igazságát,akaratát közvetíti!
    A másik.A valódi kérdésre nem válaszoltál.Az világos,hogy mi magunk is befolyásolhatjuk szívünk állapotát,de ez nem magyarázza meg teljesen azt a tényt,hogy már születésünk,azaz mielőtt bármi jót,vagy rosszat tettünk volna sem azonosak szívbeli jellemzőink és lehetőségeink.
    Nem ugyanarról a szellemi “padlóról” indulunk.Lásd Kajafás és Magdalai Mária.Látszólag az egyik egy Istenfélő,igaz ember,a másik,Jézus nélkül egy esélytelen,megszállott.
    Az egyik feltehetőleg jó körülmények között,megfelelő háttérből érkezve,Isten szeretetének ismeretében se tud máshova jutni, mint ahova jutott, a másik a legnagyobb nyomorúságokból,a legalantasabb bűnökből is odatalál az Isten kegyelméhez.Érted amit kérdezek?Szerintem az az Ő titka,hogy van akinek a szíve képes meglágyulni a legaljasabb tett után is,és őszinte bűnbánatra jutni,másoké meg sokkal “kisebb” bűnöket követően sem.Ez nem olyan mint:1+1=2.
    “Mert akinek több bocsáttatott meg,jobban szeret.”
    Ami a szívemre vehető megjegyzésedet illeti,ha akarod,olvasd vissza.Amikor azt említed,ne haragudjak a hozzászólásod miatt,ha még nem találkoztam olyan emberrel,akitől tanulhattam volna,akkor egyrészt sajnos valótlant állítottál velem kapcsolatban,mivel én nem ezt mondtam,másrészt elég gunyorosan hangzott,hogy szerinted ilyesmit képzelek magamról.De ki vagyok én,hogy ítélkezzek bárki felett.Isten áldjon.

    1. Kedves Legkisebb Atyafi!

     írod:
     “Amiket elmondtál Krisztus áldozatának időben előre,és hátra való egyetemességéről,a menedékvárosokról,a tettek és szándékok közötti különbségről stb.,az nekem mind világos,és nem újdonság.”

     Értelek, de ezekről a témákról beszélgettünk, és olyan dolgokat mondtál, vagy kérdeztél, amelyekre ezek a válaszok! De van, amikor azért mondunk a témában többet is, mert nem csak mi olvassuk a hozzászólásokat. Nem mindenkinek világos, hogy mi és hogy! Beszélünk a kegyelemről, meg a cselekedetek általi megítélésről, és stb! Néha nem árt kifejteni a témát, mert nem biztos, hogy mások is értik az összefüggéseket. ( Szóval nem mindent azért írunk le, mert esetleg a beszélgetőpartner nem tudja, hanem azért, hogy amiről beszélünk, az mindenki előtt világos legyen!)

     írod:
     “Szerintem,mivel Bibliai példákat kértél,az Ószövetség,meg az Újszövetség is tele van hosszú-hosszú költői beszédekkel,példázatokkal,szemléltető történetekkel,amelyeket kétlem,hogy Isten egy az egyben ?rágott? prófétái, a nem ?gyaloghívők?,mint valami médiumok szájába. Számomra,némely esetben/!/valószínűbbnek tűnik,hogy Isten, szolgájával ?csak az átadandó hitigazságot,az üzenet lényegét,magvát beszélte meg,a megfogalmazás módját pedig rábízta szolgájára.”

     Értem! Én meg nem így látom ! ( Szóval nem akarok vitatkozni ezen, de mi most, és a többi zsidó, illetve később keresztény is , az eddigi pár száz, esetleg pár ezer évben , szavakon, ragokon, névelőkön, kifejezéseken, stb-ken “vitatkozunk/tunk “! Még az is változtat a mondani való lényegén, ha egy vessző, vagy egy pont van valahol a szövegben! Ha a Biblia nem az Isten , Szent Lélek által sugallt, inspirált, lediktált beszédét tartalmazza, hanem a szolgák szabadon választott “megfogalmazását” Isten gondolatairól, akkor újragondolhatjuk az egészet! Annak idején, amikor az Ószövetség könyveit másolták ( sokszorosították), akkor se lehetett csak úgy “az üzenet lényegét, magvát” a papírra vetni! Éppen azért, mert azt az Isten beszédének tartották. ( És nem Isten gondolatainak, szabad interpretációjának !) De, mint mondtam tiszteletben tartom a véleményedet!

     írod:
     “Azaz Isten szolgájának,bizonyos esetekben ?csak? Isten gondolatának igazságához kellett hűnek lennie,nem kimondott betűkhöz.Istennek bizonyos értelemben le kellett ereszkednie a mi felfogó képességünk szintjére,hogy megsejthessük Őt.”

     Itt prófétákról van szó, akik nem egy “érzelem hullámzást”, vagy “gondolati sejtést” kaptak, hanem kijelentést! Az Isten szájából! Vagy egy angyal által…! A Szent Lélek bennük volt! Közvetlen kapcsolatban voltak Istennel! Közvetlenül hallhatták a szavát! Ahogyan ezt az apostoloknál is olvashatod! Azt mondta a Szent Lélek….válasszátok el nekem….! stb…!

     írod:
     “A másik.A valódi kérdésre nem válaszoltál.Az világos,hogy mi magunk is befolyásolhatjuk szívünk állapotát,de ez nem magyarázza meg teljesen azt a tényt,hogy már születésünk,azaz mielőtt bármi jót,vagy rosszat tettünk volna sem azonosak szívbeli jellemzőink és lehetőségeink.”

     Róm. 9,11 Mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhívótól,
     Miképen meg van írva: Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem.
     Mit mondunk tehát: Vajjon nem igazságtalanság-é ez az Istentől? Távol legyen!
     Mert Mózesnek ezt mondja: Könyörülök azon, a kin könyörülök, és kegyelmezek annak, a kinek kegyelmezek.
     Annakokáért tehát nem azé, a ki akarja, sem nem azé, a ki fut, hanem a könyörülő Istené.
     Mert azt mondja az írás a Faraónak, hogy: Azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön.
     Annakokáért a kin akar könyörül, a kit pedig akar, megkeményít.

     Nézd, igen! A Biblia azt mondja ( és az apokrifok is….! amelyek közül a Bibliában említés van, mint megbízható forrásra…!), hogy Isten már akkor kiválasztotta a lelkeket, hogy ki üdvözül, és ki nem, amikor még meg sem történt a teremtés…! Ahogyan a megváltás is már el volt készítve, pedig még ember se volt teremtve…!

     Róm. 9,19 Mondod azért nékem: Miért fedd hát engem? Hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellene?
     Sőt inkább kicsoda vagy te óh ember, hogy versengsz az Istennel? Avagy mondja-é a készítmény a készítőnek: Miért csináltál engem így?
     Avagy nincsen-é a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre csináljon?
     Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni és hatalmát megismertetni kívánván, nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, melyek veszedelemre készíttettek,
     És hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, melyeket eleve elkészített a dicsőségre, mit szólhatsz ellene?

     írod:
     “Nem ugyanarról a szellemi ?padlóról? indulunk.Lásd Kajafás és Magdalai Mária.Látszólag az egyik egy Istenfélő,igaz ember,a másik,Jézus nélkül egy esélytelen,megszállott.
     Az egyik feltehetőleg jó körülmények között,megfelelő háttérből érkezve,Isten szeretetének ismeretében se tud máshova jutni, mint ahova jutott, a másik a legnagyobb nyomorúságokból,a legalantasabb bűnökből is odatalál az Isten kegyelméhez.Érted amit kérdezek?Szerintem az az Ő titka,hogy van akinek a szíve képes meglágyulni a legaljasabb tett után is,és őszinte bűnbánatra jutni,másoké meg sokkal ?kisebb? bűnöket követően sem.Ez nem olyan mint:1+1=2.
     ?Mert akinek több bocsáttatott meg,jobban szeret.?”

     Értem, és értettem amit kérdezel. Erre írtam is egy előző hozzászólásomban neked, …. hogy pl Saul király nem bánta meg a bűnét, Dávid pedig igen! Mert a megtört, és bűnbánó szívet nem veti meg az Isten…! Csak ezekről már beszéltünk, ezért nem gondoltam, hogy újra szóba kellene hoznunk.

     írod:
     “Ami a szívemre vehető megjegyzésedet illeti,ha akarod,olvasd vissza.Amikor azt említed,ne haragudjak a hozzászólásod miatt,ha még nem találkoztam olyan emberrel,akitől tanulhattam volna,akkor egyrészt sajnos valótlant állítottál velem kapcsolatban,mivel én nem ezt mondtam,másrészt elég gunyorosan hangzott,hogy szerinted ilyesmit képzelek magamról.De ki vagyok én,hogy ítélkezzek bárki felett.Isten áldjon.”

     Kedves Legkisebb Atyafi, én hiszek neked, és nem fogok semmit letagadni előtted ! De, ez volt az utána lévő hozzászólásom:

     IDA MÁJUS 30, 2014 6:13:11 DU.
     Kedves Legkisebb Atyafi!
     ……..
     írod:
     ?Ami pedig arra vonatkozó megjegyzésedet illeti,hogy én eddig még nem találkoztam olyan emberrel, aki Isten igéjéből jobbra tudott volna tanítani,azt Riának címeztem,és nem általánosságban értettem,ilyen okosnak azért nem képzelem magam,sőt,hanem arra a konkrét dologra nézve mondtam,amiről vele szót váltottam.?

     Rendben! Bocsáss meg! Azért jegyeztem meg, mert nekem úgy hangzott ott, hogy általánosságban mondod!

     Úr Jézus áldjon meg!

     Az előtte lévő hozzászólásomban valóban csípősnek szántam , de azt hittem, hogy ebben tisztáztuk már! De, újra kérlek, hogy bocsáss meg!

     Egyébként kizárólag !!!!! annyit szerettem volna hozzászólni a Jónás történettel kapcsolatosan, hogy azt kell Isten emberének hirdetnie, amit rábízott az Isten! Ha ítéletet, azt, ha kegyelmet, azt! Ha mindkettőt, akkor azt!

     (Persze, tudom, hogy ezzel nem értettél egyet, és ebből lett ennyi levél…!)

     Úr Jézus áldjon meg!

    2. Kedves Ida
     1.Szerintem,mivel a Szentírás is különbséget tesz az olyan esetek között,amikor egy próféta színről-színre látja-hallja az Urat,amikor álomban, látomásban találkozik vele,vagy a SzentLélek ihleti meg,ezért én úgy vélem ezek közé a különböző fajta “megjelenési” formák közé műfajilag nem lehet egyenlőségjelet tenni.Amikor Isten egy színről-színre látásban szóról-szóra adott parancsot közölt,ott a próféta személyiségének szinte semmi befolyása nem lehetett az üzenet formájára.De hogyan működött-működik a SzentLélek ihletése,az inspiráció?Nem valahogy úgy,hogy Isten tőle való gondolatokat adott az illető prófétának, felfogó képességéhez igazodva,amely gondolatokat aztán a próféta személyes adottságai,műveltsége,szókincse stb.szerint írásba foglalt?S miután írásba rögzítette,Isten ihletése alapján,az onnan kezdve Isten kész és befejezett szava,amiből sem elvenni,sem hozzátenni nem lehet,csak hűségesen másolni, a szöveg üzenetét pedig a SzentLélek segítségével megérteni,és továbbadni?
     2.Egy olyat is kérdeztem,szerinted Ábrahám,Dániel és a többi Ószövetségi szent csak a második ítéletkor támad fel,nem a gyülekezettel együtt?
     3.Valószínűleg én nem fogalmaztam elég pontosan.Az “eleve elrendeléssel” kapcsolatos igéket ismerem és értem.Amit nem értek,és azt hiszem mostanában nem is érthetek meg,mivel csak egy esendő teremtmény vagyok,miért így látta az Úr jónak,saját dicsőségét kinyilatkoztatni.
     4.Ha tévedek abban,amit másként látok,nem okoz gondot elismerni,mivel az igazat szeretném megérteni,nem a magam igazát bizonyítani.
     Isten áldjon.Miden jót neked.

    3. Kedves Ida
     Azzal egyet értettem,értek,hogy akár Jónásnak, akár nekünk,Isten szavát kellett,kell hirdetnünk hűségesen,elfogulatlanul,amit másképp láttam,az az,hogyan kapta,kapjuk,és mit is kapott, kaptunk valójában.Isten áldjon.

    4. Kedves Legkisebb Atyafi!

     ?2.Egy olyat is kérdeztem, szerinted Ábrahám,Dániel és a többi Ószövetségi szent csak a második ítéletkor támad fel,nem a gyülekezettel együtt??

     Lehet, hogy most foglak megdöbbenteni?
     Szerintem ezen már rég túlvagyunk … csak sokan elsiklottak felette.

     50 Jézus pedig ismét nagy fenszóval kiáltván, kiadá lelkét.
     51 És ímé a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasada; és a föld megindula, és a kősziklák megrepedezének;
     52 És a sírok megnyílának, és SOK ELHÚNYT SZENTNEK TESTE FÖLTÁMADA.
     53 És kijövén a sírokból a Jézus föltámadása UTÁN, bementek a szent városba, és sokaknak megjelenének.
     Máté 27: 50-53

     Szeretettel: Erika

    5. Kedves Legkisebb Atyafi!

     A kérdésedre a Biblia alapján azt gondolom, hogy nehéz válaszolnom. Én (!) úgy gondolom, hogy akikben a Krisztus lelke volt ( a próféták), azok az elragadtatáskor támadnak fel!
     A prófétákban a Krisztus Lelke prófétált az ige szerint (1 Pét. 1,10 A mely idvesség felől tudakozódtak és nyomozódtak a próféták, a kik az irántatok való kegyelem felől jövendöltek: Nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenté azt ki a Krisztusnak ő bennök levő Lelke, a ki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről.
     A kiknek megjelentetett, hogy nem magoknak, hanem nékünk szolgáltak azokkal, a melyeket most hirdetnek néktek azok, a kik prédikálták néktek az evangyéliomot az egekből küldött Szent Lélek által; a mikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. )

     Meg azután pedig itt vannak még ? ezek az igeversek:
     Dán. 12,1 És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, a ki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, a milyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig. És abban az időben megszabadul a te néped; a ki csak beírva találtatik a könyvben.
     Dán. 12,2 És sokan azok közül, a kik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló útálatosságra.

     Vagyis a lehetséges dolgok:
     A biblia azt állítja, hogy az utolsó ítéletkor , mindenki fel fog támadni, és ítéletre menni! Itt viszont arról van szó, hogy ” sokan azok közül”! Vagyis nem mindnyájan!
     Tehát ez (vagy) nem az utolsó ítélet, és akkor az első feltámadás kell, hogy legyen. Ami necces, mert ott a Krisztus ítélőszékénél kell megjelenni a feltámadottaknak, és nem látom azt, hogy az Ószövetségi szentek közül, miért mennének némelyek kárhozatra…? ( Amint az itt írva van! ) Hiszen, az első feltámadásban a Krisztuséi , az igazak vesznek részt! Ráadásul itt nem emeli ki a Szent Lélek, hogy szentekről van szó! A többi halottak pedig csak az utolsó ítéletnél támadnak fel….!)
     Vagy mégis az utolsó ítélet ( és a két idézett versnek nincs kifejezetten időrendi köze egymáshoz! Mert ugye az első vers a nagy nyomorúságról szól ( és itt most a zsidókra vonatkoztatva beszél Dánielnek, arról, hogy a népe közül sokan….), és azt követi a másik igevers, amely “sokak” ( nem mindenki) feltámadásáról beszél…! De akkor lehet, hogy az a pontosabb, és az igaz, ami Énok Könyvében van írva, hogy lesznek olyan lelkek, akik nem támadnak fel . ( Márpedig, a Bibliában, mint megbízható forrásra, úgy van hivatkozva Énok könyvére! Ami akkor még a Szentiratok közé tartozott!) És akkor az emberiség egy része is idetartozik.
     Vagy pedig az Ószövetségi szentek, akikben a Szent Lélek volt, azok az elragadtatáskor támadnak fel, és a levegőégben Ők is találkoznak az Úrral. ( Szerintem Ők, a Vőlegény barátaihoz tartoznak, ahogyan Keresztelő János is mondta, és volt. És hivatalosak a menyegzőre. Tehát ott kell lenniük már akkor, amikor a menyegző tart!)

     Ezt a verset több fordításban is elolvastam, és mindenütt úgy szerepel ez a feltámadás, mint ami nem mindenkire vonatkozik.És minden fordításban, ugyancsak két opció van a lehetséges ítéletre.

     A másik hozzászólásodra:
     írod:
     “1.Szerintem,mivel a Szentírás is különbséget tesz az olyan esetek között,amikor egy próféta színről-színre látja-hallja az Urat,amikor álomban, látomásban találkozik vele,vagy a SzentLélek ihleti meg,ezért én úgy vélem ezek közé a különböző fajta ?megjelenési? formák közé műfajilag nem lehet egyenlőségjelet tenni.Amikor Isten egy színről-színre látásban szóról-szóra adott parancsot közölt,ott a próféta személyiségének szinte semmi befolyása nem lehetett az üzenet formájára.”

     Jón. 4,9 ÉS MONDA AZ ISTEN JÓNÁSNAK: Avagy méltán haragszol-é a tök miatt? És monda: Méltán haragszom, mind halálig!
     2 Kir. 14,25 Ő szerezte vissza az Izráel határát Emáthtól fogva a pusztasági tengerig, AZ ÚRNAK, IZRAEL ISTENÉNEK BESZÉDE SZERINT, AMELYET SZÓLOTT VOLT AZ Ő SZOLGÁJA, JÓNÁS PRÓFÉTA, az Amittai fia ÁLTAL, a ki Gáth-Kéferből való volt.
     ??Jón. 1,1 ÉS LŐN AZ ÚRNAK SZAVA JÓNÁSHOZ, az Amittai fiához, mondván:

     Nézd, én értem amit beszélsz. Biztos vagyok benne, hogy a próféták, amikor csak hétköznapi dolgokról kérdezték meg őket, akkor volt szabadságuk, hogy saját szavaikkal elmondhassák, hogy pl: …a vízmosásnál találod a kecskéidet, vagy hasonló…! De ezek a könyvek, a Biblia könyvei, Szentiratok lettek!
     Tehát ezek nem az a kategória, mint mondjuk ez, hogy mi itt beszélgetünk, és elmondjuk egymásnak ( saját szavainkkal) , hogy miről, mi a mi látásunk…!

     írod:
     “De hogyan működött-működik a SzentLélek ihletése,az inspiráció?Nem valahogy úgy,hogy Isten tőle való gondolatokat adott az illető prófétának, felfogó képességéhez igazodva,amely gondolatokat aztán a próféta személyes adottságai,műveltsége,szókincse stb.szerint írásba foglalt?”

     Nem! A gondolatok egyébként is támadhatóak a Sátán által! A Szent Lélek inspirációja a szellemünkből jön! De itt Jónásnál is ilyenre gondolj, mint ami a kis Sámuelnél történt! Isten úgy szólt, hozzá, hogy azt hitte, hogy Éli szólítja!

     1 Sám. 3,1 És a gyermek Sámuel szolgál vala az Úrnak Éli előtt. És abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem vala nyilván való látomás.1 Sám. 3,4 Szólott az Úr Sámuelnek, ő pedig felele: Ímhol vagyok! ?1 Sám. 3,6 És szólítá az Úr ismét: Sámuel! Sámuel pedig felkelvén, Élihez ment, és monda: Ímhol vagyok, mert hívtál engem. És ő felele: Nem hívtalak fiam, menj vissza, feküdjél le.Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert még nem jelentetett ki néki az Úrnak ígéje. És szólítá az Úr harmadszor is Sámuelt; ő pedig felkelvén, Élihez ment és monda: Ímhol vagyok, mert hívtál engem. Akkor eszébe jutott Élinek, hogy az Úr hívja a gyermeket. Monda azért Éli Sámuelnek: Menj el, feküdjél le, és ha szólítanak téged, ezt mondjad: Szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Elméne azért Sámuel, és lefeküvék az ő helyére.
     Akkor eljövén az Úr, oda állott és szólítá, mint annak előtte: Sámuel, Sámuel! És monda Sámuel: Szólj, mert hallja a te szolgád!

     írod:
     “3.Valószínűleg én nem fogalmaztam elég pontosan.Az ?eleve elrendeléssel? kapcsolatos igéket ismerem és értem.Amit nem értek,és azt hiszem mostanában nem is érthetek meg,mivel csak egy esendő teremtmény vagyok,miért így látta az Úr jónak,saját dicsőségét kinyilatkoztatni.”

     Nem gondoltam, hogy nem ismered ezeket az igéket, csak azokra a konkrét kérdéseidre ezt tudtam felelni! (Illetve tudnék még nagyon szép választ adni, amit, ha W Nee-t olvasol, akkor te is ismerheted, de azt nem tartom helyes látásnak, mégha megnyugtató is!)

     írod:
     “4.Ha tévedek abban,amit másként látok,nem okoz gondot elismerni,mivel az igazat szeretném megérteni,nem a magam igazát bizonyítani.”

     Szerintem is csak úgy kell vennünk, hogy beszélgetünk!

     Isten áldjon.Miden jót neked.

 8. Kedves Ria
  Köszönöm szavaid.
  Isten igéjét én is örök érvényűnek tekintem,de szerintem ez nem egyenlő azzal,hogy minden általunk érthetetlen dologra tartalmazna logikus,vagy természettudományosan világos választ.
  Azt,hogy te nem hallottál azokról a kutatásokról amiket említettem,nem én találtam ki,a te szavaidat lehetett így érteni.Én sem egy kocsmában,félrészegen könyöklő úrtól tájékozódtam a témában, saját szememmel láttam ezeket a borzalmakat a tv-ben,egy tudományos dokumentum-filmben.
  Isten áldjon.Minden jót neked.

   1. Kedves Ria
    Az általad,a Rómabeliekhez írt levélből idézett ige, van olyan eset,amire szerintem elegendő,és érthető magyarázattal szolgál,de vannak olyan esetek is,amikre úgy érzem,hogy nem.
    Ha azokkal kapcsolatban,amikről beszélgettünk,valaki Isten igéjéből jobbra tanít,kérlek hidd el,szívesen elfogadom,de eddig ez még nem történt meg.
    Ha valamelyik szavammal megbántottalak,kérek bocsáss meg nekem,nem állt szándékomban.
    Isten áldjon.

    1. Nincs semmi gond atyafi ne aggodj, nem bantottal meg semmivel, ilyenre nem is gondoltam, arra pedig foleg nem, hogy szandékosan tetted volna ha…

     Valoban van olyan eset a Szentirasban, amikor bizonyos kérdésekre nem ad konkrét valaszt, viszont nagyon frappansan ki lehet következtetni azokat, ha ügyesen összevetjük a különbozo ó es ujszövetségi irasokat, amihez persze alapos igeismeret szükségeltetik.
     Amire viszont teljesen egyértelmu kijelentést kaptunk (mint pl. a Roma 1:25-28 is egyike az ilyeneknek), azt – ugy gondolom – el kell fogadjuk ugy, ahogyan az ott all.
     En elhiszem neked, hogy ha valaki Isten igéjéből jobbra tanítana, azt te szivesen elfogadnad… – miért is ne hinném el? :)… nyilvan ez ideig még nem talaltal emberedre. 😀 Na, majd jövök én, aztan lesz neked ne mulass… 😀
     Egyébként, te miért nem alszol mar? Netán éjszakai portas vagy valahol? :))
     Na szia. 🙂

    2. Kedves Ria
     Ráhibáztál.Vagyonőr vagyok,és 24/48-ban egy bezárt,megszűnt gyár telephelyét őrzöm.
     Ennek ellenére nem onnan írok,ott sajnos nincs net.,hanem otthonról,mivel csak asztali gépem van,igaz mobilnettel.Szerda éjszaka tehát tényleg sokáig fenn voltam,annyira,hogy csütörtök reggelig egy szemhunyást sem aludtam,úgy mentem reggel szolgálatba.Egész éjjel ezen a dolgon rágódtam,forgolódtam.Had mondjam el kérlek,mire jutottam,ha tévedek,kérlek javíts ki.
     Kérlek taníts engem,add meg nekem a magamét!!!!
     1.Elolvastam a Róma 1.-et többféle fordításban/pl.Vida,Csia/ és abban egyértelműen az áll,hogy Isten azokat a bálványimádókat sújtja ezzel a tévelygéssel,akik állatok,vagy emberek képmását imádják.Tehát nem általában a bálványimádókat,akik egy kereveten fekve bálványokat/pl.kedvenc kutyájukat,macskájukat,férjüket,feleségüket,önmagukat,a pénzt stb./ részesítik vallásos tiszteletben,szeretetben,imádatban,hanem kifejezetten a képmásokat imádókat.Gondolj bele kérlek,ha Isten minden a kereveten “tömjénezőt” ezzel sújtana,csak homokosokból állna a világ,ami azért,bármennyire is hangos az a kisebbség,hála Istennek nincs így.Szerintem kevés kivételtől eltekintve,ha valaki nem Istent imádja,akkor szükségszerűen valami,valaki mást.A másik dolog.Az említett szakasz végig múlt időben van,és nekem úgy tűnik,hogy itt Pál apostol egyfajta történelmi áttekintést ad arról,hogy a világ kezdete óta jelenlévő,és egyre erősödő,aktív képmásimádat szükségszerűen hova vezet,ahogy én is,ti is megfogalmaztátok,a démoni eredetű,eltorzult vágyból fakadó homoszexualitáshoz.Viszont vegyük figyelembe,hogy a Római levél nem tudományos igényű szexuál-pszichológiai tanulmány,hanem teológiai mű. Nem az a témája,kit,milyen okok vezethetnek szexuális eltévelyedéshez,hanem az ember Isten előtti bűnössége,és kegyelemből,hit általi megigazulása.
     Szerintem Pál inkább valami olyasmit állít,hogy a bálványimádás bizonyos formái,mindenképpen,törvényszerűen szellemi hátterű szexuális eltévelyedésekhez vezetnek,nem pedig azt,hogy a homoszexualitáshoz kizárólag ez az egyetlen ok vezethet,mivel művének nem is ez a tárgya,témája.Szerintem ez különbség,Erős túlzással élve,ez kb.olyasmi,hogy minden bogár rovar,de nem minden rovar bogár.Pál apostol múlt időben beszél arról,hogy a történelmi példák,a különböző általa is ismert,látott pogány kultuszokban folytatott bálványimádó gyakorlat hova vezetett.Azt nem mondta,hogy a távoli jövőben nem süllyedhet odáig az emberiség,hogy egy ilyen hajlamot ne lehessen pl.kromoszóma rendellenesség/megegyező arányú férfi-női kromoszóma újszülöttekben/ miatt bizonyos fokig örökölni is.De lehet,hogy tévedek.
     Mindenesetre azok az újszülöttek,akik azonos számú férfi-női kromoszómával,megkettőzött, férfi-női nemi szervekkel látják meg a napvilágot,akkor azok most férfiak,vagy nők,és melyik nemhez kellene vonzódniuk,hogy ne legyenek fajtalanok?Mikor imádtak bálványt,mivé műttessék át magukat,hogyha felnőtté válva nem akarnak kettős nemi identitással élni?
     “De ha nem hallgatsz az Úrnak,Istenednek a szavára…Átkozott lesz méhed gyümölcse…” 5.Móz28.15.-18.
     “Rád hozza Egyiptom minden baját,és rád ragad mindaz,amitől irtózol.Mindenféle olyan betegséget és csapást is hoz rád az Úr,amelyek nincsenek megírva ebben a törvénykönyvben, míg csak ki nem pusztulsz.”
     5.Móz28.60.-61.
     2.Összefoglalva úgy vélem,hogy valószínűleg a mai korban is az esetek többségében,a Pál által megfogalmazott okokról van szó,de nem zárom ki annak esélyét,hogy valamilyen fokig , biológiailag is lehet örökölni ilyen hajlamot,illetve hogy ez a hajlam,”szokás” pl.szexuális erőszak hatására alakul ki.
     Várom válaszod.Isten áldjon.

    3. Kedves Legkisebb Atyafi!

     A Téged foglalkoztató kérdésre az NLT (Újszövetség) fordítása ad pontosabb választ. A neten az NLT fordítás elérhetőséget nem találok, de a nálam meglévőből beteszem:
     1/18 Megmutatkozik azonban Isten haragja a Mennyből azok miatt a gonosz és igazságtalan dolgok miatt, amelyeket az emberek elkövetnek, amikor gonoszságukkal letapossák az igazságot.
     1/19 Igen, Isten megmutatja haragját, mert mindaz, amit Istenből megismerhetünk, világos, hiszen maga Isten mutatta meg mindenkinek.

     1/20 Isten örök hatalmát és isteni természetét emberi szem nem láthatja. Ezeket mégis érzékelheti és megértheti mindenki a világ teremtése óta, amikor Isten teremtményeit látja. Így tehát, nincs mentség azok számára,
     1/21 akik felismerték Istent, de mégsem tisztelték őt Istenként, sem nem voltak hálásak iránta. Ezért gondolkodásuk értelmetlen lett, és ostoba szívük egyre jobban elsötétült.
     1/22 Bár magukat bölcseknek tartották, bolondok lettek.
     1/23 Az örökké élő Isten dicsőségét elhagyták, és helyette bálványokat imádtak, amelyek halandó emberekre, madarakra, négylábú állatokra és hüllőkre hasonlítottak.

     1/24 Ezért Isten is elhagyta őket, és engedte, hogy szívük gonosz vágyait kövessék: szexuális bűnökben éljenek, és egymás testével gonosz dolgokat műveljenek.
     1/25 Az Istenről szóló igazságot hazugsággal cserélték fel. A Teremtő Isten helyett azokat imádták és szolgálták, amiket Isten teremtett. Pedig az imádat egyedül Istent illeti, aki örökké áldott legyen! Ámen.

     1/26 Mivel ezt tették, Isten is átadta őket a saját szégyenletes kívánságaiknak. Az asszonyok felcserélték a férfiakkal való természetes szexuális kapcsolatot más nőkkel való természetellenes szexuális kapcsolatra.
     1/27 Hasonlóképpen a férfiak is elhagyták az asszonyokkal való természetes szexuális kapcsolatot, és más férfiakat kívántak meg égető vágyakozással. Így azután a homoszexuális férfiak egymással követtek el szégyenletes dolgokat, és a saját testükben kapták meg a büntetést, amelyet ezzel a természetellenes életmóddal megérdemeltek.

     1/28 Mivel Istent nem tartották méltónak arra, hogy ismeretét megőrizzék, ezért Isten is magukra hagyta őket. Engedte, hogy megromlott gondolkodásuk szerint olyan dolgokat tegyenek, amelyeket nem lenne szabad.
     1/29 Mindenféle igazságtalanság, gonoszság, kapzsiság és rosszakarat tölti be őket. Tele vannak irigységgel, gyilkos szándékkal, veszekedéssel, alattomossággal, mindig rosszat gondolnak a másikról,
     1/30 pletykálnak és vádolják a másikat, Istent gyűlölik, gúnyolódnak, erőszakosak, dicsekvők, gonosz dolgokat találnak ki, szüleik iránt engedetlenek,
     1/31 ostobák, nem tartják meg ígéreteiket, szeretet nélkül és könyörtelenül bánnak az emberekkel.
     1/32 Jól ismerik Isten igazságos törvényét, és tudják, hogy akik ilyen dolgokat tesznek, méltók a halálra. Mégis folytatják ezeket a gonosz dolgokat, sőt helyeslésükkel bátorítják azokat, akik hasonlóan élnek.

    4. Szia Atyafi,
     Na, kellett ez nekem… 🙂 nekem , aki éppen csak beugrani szandékoztam ide a Roma 1:25-28-al, azutan tűnni is tovabb. Mint ahogyan a bűn zsoldja a halal, ugy a hülyeség zsoldja a szenvedés. :), ugyanis a hatam közepe sem kivan teologiai fejtegetésekbe kezdeni, barmely bibliai témat illetoen is. Tanitani pedig (különösen férfiakat) meg végképp nem szeretnék, és nem csak azért, mert a mi Urunktol parancsot kaptunk arra, hogy az asszonyok nyilvanosan nem tanithatnak (1Tim 2:12), hanem azért is, mert egyrészt, ez nem feladatom, masrészt, Isten minden teremtménynek kijelolte a maga helyét a teremtett vilagban, es e rend érdekében szükség van tekintélyre es alarendeltségre, amihez szeretném tartani is magam, amennyiben ez rajtam mulik. Mas dolog az, amikor a hitemrol teszek tanusagot férfiaknak (es ha szükséges, belemenni annak részleteibe is), es mas dolog kifejezetten tanitani/oktatgatni oket. Sokkal kedvemre valobb volna, ha ez inkabb foditva történne, vagyis ha egy (nem is kellene több) istenfélo férfi tanitana engem. 🙂
     Na de, ha mar igy alakult, megprobalok a leheto legegyszerubben és legrövidebben megvalaszolni a kérdésedre, amire te részben mar feleletet is adtal az 5Móz 28:15-18 és az 5Móz 28:60 -61-bol idézett igeversekkel, amikbol egyértelmuvé valik, hogy itt lelki-szellemi dolgokrol van szo, amiket semmiképpen nem lehet genetikai vizsgalatoknak alavetni, ill. azokat azzal mérni. Minden mast (amiket elozoleg felsoroltal), azokat igen.
     Az ember lényegében imadasra teremtetett, es ha nem Isten az imadatanak targya, akkor valamilyen mas targyat fog talalni, hogy a Teremto helyére tegye, ami lehet akar a tehetség, szépség, szellemi ajandék, intelligencia, jo munkahelyi pozicio, népszeruség, anyagi biztonsag, jo hazassag, engedemes gyermekek stb., tehat minden olyan, ami belso békességünk es megelégedettségünk elsodleges forrasa lehet. Mindezek persze nagyszeru dolgok, de nem ezekre kell koncentralnunk, hanem az legyen a legfontosabb, hogy kik vagyunk, és az Urnak adjuk a dicsoséget.
     Amikor pedig az ember azt a bunt követi el, hogy Istent balvannyal cseréli fel, (ami Isten elhagyasat jelenti) azzal megnyitja az utat a teljes erkölcsi lealacsonyodashoz, amit Isten megbüntet, de nem azért, mert ez az isteni banasmod, az O részérol valami zsarnokoskodas, hanem mert a Teremto elfogadasa és imadasa az emberi boldogsag forrasa. Ezért pl. az ateizmus es a politeizmus, elkerülhetetlenül erkölcsi megbetegedéshez vezet, es ez igy volt a multban is, es igy van a jelenünkben is. Ugye azt mar megbeszéltük, hogy Isten igazsaga örökérvényu igazsag? Ezért hat Isten eljarasmodja az emberrel szemben ugyanígy minden idokre szolo igazsag, mégpedig az O szuverén kegyelme alapjan.
     A homoszexualitas tehat nem oka, hanem következménye Isten itéletének, mert a Teremto helye a teremtményt – igy végso soron – önmagat imadja. Itt azt is tudnunk kell, hogy Isten nem mindenkit büntet ugyanazzal a büntetéssel.

     En azt hiszem, hogy én inkabb raéreztem, mint rahibaztam volna arra, hogy te valami őrző-védő allasba helyezkedtél. 🙂 Nem lehet könnyu feladat. Kivanom, hogy a mi mindig, mindenrol gondoskodo szereto Urunk adjon hozza sok-sok erot, es egy finom puha parnat, ha elbobiskolnal a vigyazas közepette. 🙂

     Szia.

    5. Kedves Legkisebb Atyafi!

     Sehol nincs a Bibliában arról szó, hogy a púpos, a sánta, a vak, a süket, a néma, vagy akármilyen testi (genetikai ) deformitással születettek pokolra jutnak. Nincs megemlítve, hogy az bűnnek minősül, ha valaki féllábú pl. És ezért nem mehetnek az Isten országába be! Bár írod, hogy szerinted nincsen mindenre válasz a Bibliában, de azzal egyetértesz, hogy amennyiben genetikai hiba lenne a pl. homosexualitás, akkor az se lenne megemlítve, mint bűn! ( Mint ahogyan a sántaság se bűn!)
     Tudom, hogy volt (van?) ilyen “tudományos felfedezés”, hogy “megtalálták a homosexualitásért felelős gént”. De ez csak a bűnös ember próbálkozása arra, hogy hárítsa magáról a felelősséget, illetve, hogy megtarthassa egyik kedvenc bűnét. ( Gondolom , mondanom se kell, hogy nem végeztek azzal a génnel kísérleteket, és nem születtek számolatlanul a kísérletből homosexuális gyerekek….! De, az átlagemberekkel, akik nem ismerik azt, hogy hol tart még a tudomány, könnyen el lehet hitetni egy ilyen “felfedezéssel”! ) Hiszen tudjuk, hogy a férfi-nő viszonyban is, könnyen átlehet lendülni a paráznaságba! Amely ugyancsak bűn, és sokszor megszállottsághoz is vezethet.

  1. Kedves LEGKISEBB ATYAFI!

   írod: MÁJUS 28, 2014 11:33:08 DU.
   “Isten igéjét én is örök érvényűnek tekintem,de szerintem ez nem egyenlő azzal,hogy minden általunk érthetetlen dologra tartalmazna logikus,vagy természettudományosan világos választ. ”

   Igazából mindenre tartalmaz logikus , és “természettudományosan” világos választ, csak, ahogyan ez az Igében is világosan le van írva, a Szent Lélek nekünk adott kijelentése kell hozzá, hogy megértsük! Ahogyan az a szellemi dolgokban is van! ( De természetesen a Szent Lélek az, aki eldönti azt is, hogy kinek mennyi ismeretet fog feltárni. Mert nem az a fő cél, hogy sokat tudjunk, hanem, hogy üdvözüljünk. Persze nem a tudás ellen van Isten, hanem, nem akarja, hogy felfuvalkodottakká, gőgösökké váljunk a kapott tudás által, és esetleg elvesszünk általa! A tudás is lehet bálvány, és elkezdhetjük azt , akár észrevétlenül is imádni! Vagyis jól indulunk Krisztusban, de azután észre se vesszük, és már nem is az Istent imádjuk, hanem azt, amiket megismerhetünk akár szellemi területen, akár a teremtése által! )

   írod:
   “Azt,hogy te nem hallottál azokról a kutatásokról amiket említettem,nem én találtam ki,a te szavaidat lehetett így érteni.Én sem egy kocsmában,félrészegen könyöklő úrtól tájékozódtam a témában, saját szememmel láttam ezeket a borzalmakat a tv-ben,egy tudományos dokumentum-filmben.”

   Természetesen mindenki ismeri , RIA is, a terhesség alatti különböző fertőzések, betegségek, vegyszerek ( ideszámítva a drogok, alkohol,stb) hatásait is a magzatra, és hogy milyen fejlődési rendellenességeket okozhatnak, illetve okoznak. És ugyanez már előtte is lehetséges, még fogantatás előtt is a szülőknél is, hasonló okok miatt ! De pl a homoszexualitás, a szexuális vágy, és még a többi, érzelemmel és stb-vel is összefüggő dolgok, lelki, illetve némelyik szellemi természetűek! Ezek nem testi, genetikai deformitások, hanem szellemi megszállások kategóriába tartoznak! Ezért van az, hogy akik megtérnek , azok megszabadulnak ettől a démoni megszállástól. Illetve, van, hogy szabadítani kell az illetőt, vagyis Jézus nevében kell parancsolni a benne lévő szellemnek, hogy hagyja el az illetőt!

   Abból a szempontból pedig, hogy mit nevezünk bálványnak, tulajdonképpen, ahogyan RIA is mondta neked, akármit is , amit a szívünkbe fogadunk, és Isten helyett imádjuk! ( Pl, ez lehet a saját valós, vagy vélt okosságunk, szépségünk, érzelmességünk, stb. Lehetnek ugye rajtunk kívül álló eszmék, hitek, vagy egyéb dolgok ( szex, drog, alkohol, evés, ivás, szórakozás, divat, stb) is. A letérdelés pedig nem jelent fizikai letérdelést! Sőt, az annyira nem is lényeges, mert Isten a szíveket nézi, és azt, hogy szellemben mik előtt “térdelünk”! Hogy templomunkban ki az isten!? Hogy a hátsó szobákban, a titkos rejtekekben , kit és mit bálványozunk!)

   Úr Jézus kegyelme legyen veled!

  2. A homoszexualitás témájával kapcsolatban: jó, ha tudtok róla, hogy létezik ez az oldal:
   http://www.exmeleg.info/
   Ha esetleg ismertek vagy kapcsolatba kerültök olyannal, aki a kiutat keresi, ez segítség lehet.

   1. Köszönöm,hogy feltöltötted ezt a linket.Mélyen emberséges és hasznos.Isten áldjon.

 9. “Így szólt az Úr igéje Jónáshoz,Amittaj fiához:Indulj,menj Ninivébe,a nagy városba,és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre!”Jón.1.1.-2.
  “Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz:Indulj,menj Ninivébe,a nagy városba,és hirdesd ott azt az üzenetet,amelyet én mondok neked.”Jón.2.1.-2.
  Mivel maga a Szentírás nem számol be arról,hogy egész pontosan mi is hangzott el az Úr és Jónás között,ennél fogva elég nagy merészségnek tartom,ha egy hívő ember ilyen esetben találgatni kezd.Azt viszont biztosan láthatjuk,hogy abból,ami végül Jónás száján kijött,hiányzott az irgalom és az együttérzés.A tény,hogy Isten az ígéretek egy részét Izraelnek adta,nem jelenti azt,hogy a pogányok nem kaptak számtalan ígéretet a világ teremtésétől kezdve,nagyon is,hogy kaptak,kezdve az “ősevangéliumon”,ami nekik is szólt,több más ígérettel együtt.
  Az sem lehet kifogás bármire,hogy nem kapták a Mózesi törvényt,/helyesebben:Tanítást,mert a Tóra egész pontosan ezt jelenti/hiszen Pál apostol szavával élve,tudjuk,hogy Isten erkölcsi parancsai minden embernek a szívébe vannak írva.
  Ezt egyébként láthatjuk onnan is,hogy Jónás egyáltalán nem részletezte,miből kéne megtérniük, csak a várható pusztulásról beszélt nekik,mégis mindenki tudta,miből térjen meg,és még azt is, hogyan, mert Isten elfogadta a bűnbánatukat.
  A tény,hogy okkal félhetett a “pofára eséstől”,nem jelenti azt,hogy a hiúságon,büszkeségen kívül egyéb sötét indokai nem lehettek,mint pl. a zsidó nemzeti-vallási gőg,amely kifejezetten lenézett minden goj-t.Isten már a Sínai-hegyi törvényadáskor beszélt arról Izraelnek,később pedig a prófétákon keresztül,hogy a zsidóság választott papi nemzetség,nem csak a léviták,és az a hivatása,hogy Isten világosságát,szeretetét elvigye a pogányoknak.
  Tudjuk,hogy ezt a hivatásukat csak részben tudták betölteni,az igazi nagy feladat,munka Isten újszövetségi népére hárul.Isten a törvény, és az ÚrJézus eljövetele előtt is adott életet és áldásokat a pogányoknak,amit ők megérthettek,elfogadhattak,megköszönhettek és hálásak lehettek érte,mint ahogy ezt teszik is,a helyes kultuszt nem ismerve mind a mai napig, azok a
  “primitívnek”mondott népek,akik sem a zsidóságról,sem Krisztusról soha nem hallottak.
  Jónás világos és egyértelmű bűne az volt,hogy önző módon szánta a lélek nélküli tököt,ami neki enyhülést adott a tűző napon,de nem szánta azokat a Ninivei embereket,akiket az ő Ura igen,pedig ő is tudta,hogy azoknak is JAHVE a teremtője,azok is Izrael irgalmas Atyjának képmásai,mint saját maga.Sőt még az érző lélekkel rendelkező állatokkal sem foglalkozott, miközben a Példabeszédek könyve kijelenti,az igaz ember még a jószágának kívánságával is
  törődik.
  Hogy mindez mennyire időszerű,arra csak két példa az evangéliumokból:
  “De nem fogadták be,mivel Jeruzsálembe szándékozott menni.Látva ezt a tanítványai,Jakab és János így szóltak:Uram,akarod-e,hogy ezt mondjuk:Szálljon le tűz az égből és égesse meg őket!?De Jézus feléjük fordult,megdorgálta őket,és ezt mondta:Nem tudjátok milyen lélek van bennetek,mert az Emberfia nem azért jött,hogy az emberek életét elveszítse,hanem,hogy megmentse.Aztán elmentek egy másik faluba.Luk.ev.9.53.-56.
  “Amikor közelebb ért,és meglátta a várost,megsiratta,és így szólt:Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat!De most már el van rejtve a szemeid elől.Mert jönnek majd reád napok,amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted,körülzárnak,és mindenfelől szorongatnak;földre tipornak téged és fiaidat,akik benned laknak,és nem hagynak belőled követ kövön,mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét.”Luk.ev.19.41.-44.
  Nagyjából ez a különbség az ember,és az Isten bűnösök iránti lelkülete között.
  Míg az előbbi bosszúért kiált,az ÚrJézus megsiratja az engedetlen népet.
  Kedves Thea,köszönöm szavaid,megvígasztalták a szívemet.Isten áldjon.

  1. Kedves Legkisebb Atyafi!

   Ha a Szent Lélek értelmezi neked a Bibliát, ahogyan az kell is, hogy legyen, akkor nem kell azzal törődnöd, hogy mások az “értelmezésedet” merésznek érzik! az ember tudja, hogy miről szól. De azért az nekem is sokat elmondott, hogy mennyi gonoszságot tud feltételezni egy újjászületett keresztény ember , egy másik emberről, olyanról aki még Isten prófétája is volt! Na én , mondjuk ezt tartom merész dolognak….! 🙁 ( Bár, hallottam, már ilyen tanításokat sajnos!)
   Azt pedig, hogy miről kellett prófétálnia…?! Még 40 nap, és elpusztul Ninive…!

 10. “Amikor Isten látta,amit tettek,és hogy megtértek a rossz útról,megbánta Isten,hogy veszedelembe akarta dönteni őket,és nem tette meg.”Jón.3.10.
  “Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak,és megharagudott.Így imádkozott az Úrhoz:Ó,Uram!
  Gondoltam én ezt már akkor,amikor még hazámban voltam!Azért akartam először Tarsisba menekülni,mert tudtam,hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy,türelmed hosszú,nagy a szereteted,és még a rosszat is megbánod.Most azért Uram vedd el az én életemet,mert jobb meghalnom,mint élnem!Az Úr azonban ezt kérdezte:Igazad van-e,hogy haragszol?!”Jón.4.1.-4.
  “Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól:Igazad van-e,amikor haragszol emiatt a bokor miatt?
  Ő így felelt:Igazam van!Haragszom mindhalálig!Az Úr ezt mondta:Te szánod ezt a bokrot, amelyért nem fáradtál,és amelyet nem te neveltél;amely egy éjjel felnőtt,másik éjjelre pedig elpusztult.Én meg ne szánjam meg Ninivét,a nagy várost,amelyben több mint tizenkétszer tízezer ember van,akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és bal kezük között?És ott a sok állat is!Jón.4.9.-11.
  A Jónás könyve valójában paródia,karikatúra,gúnyirat arról,mivé lesz Isten népe ha nem érti Istenét.
  Az idézett szövegből egészen világos,hogy Jónás teljesen tisztában volt-ószövetségi fogalmak szerint-Isten szeretetével,kegyelmével.Gondja éppen azzal volt.
  Őbelőle hiányzott az a megbocsátani tudás és irgalom,ami az őt küldő Isten szívében megvolt.
  Abban a korban,legjobb tudomásom szerint Ninive az asszír birodalom központja volt,és több kegyetlen,kivételesen vérengző,zsákmányszerző háborút folytattak más népek ellen,nem mellékesen pedig ők vitték fogságba az északi törzseket Izrael földjéről,ahonnan Jónás is/Gát-Héfer/ származott.Lehetséges, hogy valami köze lehetett az asszírokkal kapcsolatos ismereteinek a könyörtelen lelkületéhez.
  Mégis ez a szívbeli vakság,és az elveszett bűnös ember iránti szánalom,megértés,együttérzés teljes hiánya volt az, ami egészen ellentétesnek bizonyult az Úr irgalmával.
  Hátborzongató amikor Isten szolgája kárörvendőnek,vérszomjasnak mutatkozik.
  Nem az a kérdés lehet-e,kell-e beszélni a bűnről,kárhozatról,hanem az,miért,mikor,mennyit, hogyan,milyen lelkülettel,milyen céllal teszem?
  Két mondat kegyelem,fél óra ítélet?A megbocsátás,vagy az Isten bűn miatti jogos haragjának hirdetése okoz örömet?Valóban fáj nekünk minden lélek örök pusztulása?Az “igazamat akarom bármi áron megvédeni,bizonyítani,vagy hajlandó vagyok megmosni a Júdások lábát is, elfogadni egy áruló csókját,a bántást nem viszonozni gonosszal,ahogy Ő?

  1. Hát ez a magyarázat nekem nagyon “borzas”, de a példa nagyon jó, arra, amiről beszéltünk!

   Jónásnak is az ítéletről kellett volna beszélnie…..! De ő csak Isten szeretetéről akart ….! De nem azzal az üzenettel küldetett…! Úgyhogy “világgá ment ” inkább…!

   (Bár Jónás csak a “pofára eséstől” tartott, vagyis attól, hogy a büszkeségén csorba esik. Hiszen tudta ( tapasztalatból) , hogy Isten kegyelmes, és ha megtérnek, akkor elmarad az, amiről beszélni fog, amivel küldetett, és majd jönnek a gúnyolódók”….! És természetesen, ő nem volt annak a teljes tudatában ( illetve erről az oldalról nem nézte a küldetését) , hogy ez másoknak az életébe, és a lelkébe kerül….! Ezt pedig onnét tudjuk, hogy az ő részére pedig, Istennek ez volt az egyik tanítása , a tökkel szemléltetve! )

   1. “Jónás elindult, és elment Ninivébe az Úr szava szerint.Ninive pedig nagy városa volt az Istennek:
    három nap kellett a bejárásához.Elindult tehát Jónás befelé a városba egynapi járásra,és ezt hirdette:Még negyven nap és elpusztul Ninive!Jón.3.3.-4.
    Az idézett ige arról szól,hogy Jónás valóban az Úr szava szerint,azaz az Ő parancsára ment ebbe a küldetésbe,de továbbra sem közöl egy árva hangot sem,miről is beszélt egészen pontosan az Úr Jónással,ellentétben más íráshelyekkel,ahol az Ő szava egyértelműen rögzítésre került.
    Azt tudjuk meg kizárólag,hogy mi hagyta el végül Jónás ajkát,azt nem,mennyiben fedi ez mindazt, amiről az Úr beszélt neki négyszemközt.
    Én nem voltam ott,te igen?Ha te sem,el se tudom képzelni,mit tanít neked a Szentlélek.
    Arról meg,hogy egy keresztyén ember miként tételezhet fel ennyi gonoszságot Isten prófétájáról, csak annyit,a Szentírás elejétől a végéig tele van Istennek olyan prófétáival,akik alkalmilag,vagy rendszeresen szégyent is hoztak az Ő nevére,nemcsak dicsőséget.
    Kezdve Bálámmal,folytatva Ábrahámmal,Dáviddal,Péter apostollal.
    Visszatérve Jónásra,amikor befejezte hihetetlenül együtt érző szolgálatát,leült a városon kívül,haraggal a szívében,és várta mi lesz a várossal,elpusztul-e,vagy sem?
    Ennek ellenére sem őt,sem Isten egyetlen másik szolgáját sem vetem meg,nem ítélem el,hanem szeretem,akkor is,ha neked ez nem így tűnik,de a tettük ettől még az marad,ami.Bűn.
    Azt pedig,hogy mindez mit árul el neked rólam,egészen nyugodt szívvel rád bízom.Isten áldjon.

    1. Kedves LEGKISEBB ATYAFI!

     A fenti írásból a te írásodra csak a “nekem ez így borzas magyarázat” szól!

     A többi nem neked szólt! Csak példának hoztam fel Jónás történetét arra, amiről beszéltünk másokkal! De a reakciód alapján írtam azután azt, amit írtam! ( Igazából nem akarom neked boncolgatni a dolgot, de ha figyeled a Szentírást, akkor láthatod, hogy Isten mindig odafigyelt arra, hogy azokat, akiket elhívott, azoknak a szíve alkalmas volt arra! Vagyis nem lehetett gonosz! Ráadásul mivel a Szent Lélek ( a Prófétalélek) költözött beléjük , még meg is változtak, és más emberekké lettek. Ahogyan azt Saul király történeténél is láthatod, és olvashatod az Ószövetségben is, több helyen! De, sajnos természetesen ez nem azt jelenti, hogy egyből minden rossz tulajdonságuktól megszabadulnak az emberek. …Ők is tudtak bűnt elkövetni. Viszont ezek nem a szív “mély gonoszságából származtak”! Azokat, akik már abba az állapotba jutottak el, hogy gonosszá vált a szívük, azokat el is vetette Isten.

     Amiért írtam neked , csak az az ellentmondás volt ( mármint számomra az), amit a Jónásra “pakolt ” mély gonoszsággal való gyanúsítás, és az utána való “lelkizés” között volt!
     Filozofálgattál az általunk beszélt témában , hogy : “Mégis ez a szívbeli vakság,és az elveszett bűnös ember iránti szánalom,megértés,együttérzés teljes hiánya volt az, ami egészen ellentétesnek bizonyult az Úr irgalmával.
     Hátborzongató amikor Isten szolgája kárörvendőnek,vérszomjasnak mutatkozik.
     Nem az a kérdés lehet-e,kell-e beszélni a bűnről,kárhozatról,hanem az,miért,mikor,mennyit, hogyan,milyen lelkülettel,milyen céllal teszem?
     Két mondat kegyelem,fél óra ítélet?:A megbocsátás,vagy az Isten bűn miatti jogos haragjának hirdetése okoz örömet?Valóban fáj nekünk minden lélek örök pusztulása?Az ?igazamat akarom bármi áron megvédeni,bizonyítani,vagy hajlandó vagyok megmosni a Júdások lábát is, elfogadni egy áruló csókját,a bántást nem viszonozni gonosszal,ahogy Ő?”

     Először előhozod, és rárakod szíved minden gyanúját Jónásra, azután ….!
     Mintha nem arról lenne szó, hogy azt kell mondani, amivel elküld az Úr! Ha ítéletet kell hirdetned, akkor ítélet, ha szeretet és kegyelemet, akkor azt! De többnyire mindkettőt! A Szolga, ha valóban Istent szolgálja, akkor nem maga dönti el, hogy :”Két mondat kegyelem,fél óra ítélet?” És még csak nem is azért beszél arról, amiről beszél, mert az okoz neki örömet! ( Bár örömet érez abban az esetben, ha az Úr Jézus akaratát cselekszi, akár ítéletet hirdet, akár kegyelmet! ) És ez nem arról szól, hogy szeretetlen vagy ! Olvasd Pál leveleit! Azt mondja, hogy “jaj nekem , ha az evangyéliumot nem hirdetem”! Nem azért hirdette, hogy szellemi kielégülést okozzon vele magának ( persze az is megtörtént), hanem, mert az Ura azt parancsolta! De nem kerülte el az ítélet, vagy a kárhozat témáját, mert tudta, hogy az is beletartozik a teljes igazságba! És éppen az lenne a szeretetlenség, ha nem beszélne róla eleget, és ezért némelyek nem félnék eléggé Istent, és elkárhoznának!

     Továbbá, Isten ismerte Jónást, és nem vetette el, sőt, még csak meg se haragudott rá ( csak tanítani akarta, és még egy csomó átélést , és megtapasztalást adni neki, ami addig nem történt meg, holott Jónás is ismerte Istent! Sokkal jobban, mint azt legtöbbünk elgondolhatja!) ! Ha nem így lett volna, akkor mást küldött volna, (akár a cethalat is elküldhette volna) Ninivébe! A könyvből ( Jónás könyve) maximálisan mindent lehet tudni, amit leírtam, és még egy jó csomó mindent, amit nem írtam le! És ehhez, hogy ismerjem az ott történteket, nem kell, hogy én, vagy bárki más ott legyen, mert a Szent Lélek ott volt (!), és mi a történeteket is az Ő elmondásában, “megvilágosításában” ismerjük meg!

     Persze, bocsáss meg, hogy kapcsolódtam a hsz-odhoz ! Nem tudtam, hogy még nem találkoztál olyan emberrel, akitől hallhattál volna olyat, amit te nem tudsz! Nem akartam az idődet én is fecsérelni.

    2. Kedves Ida
     Én nem azt állítottam,hogy az egész Jónás könyvéből nem tudhatunk meg sok mindent az Úrról, Jónásról stb.,hanem azt,hogy az nem derül ki belőle,szó szerint mit mondott neki az Úr!
     Szerintem ez komoly különbség.Ezért gondolom azt,hogy ezt nem kell találgatnunk,bár azt hiszem te sem ezt akartad tenni.Azt viszont,hogy Jónás tettei milyen szívből,indulatból fakadtak,szintén nem állt szándékomban találgatni,a szavaiból,a tetteiből,a történelmi és kulturális háttérből visszafelé következtetve igyekeztem megérteni,s mivel ebben magam is tudom,milyen könnyen tévedhetek, ezért fogalmaztam ez ügyben feltételes módban. Az ÚrJézus szerint gyümölcseiről ismerjük meg a fát,de ezt lentebb,még egy kicsit jobban kifejtem.Nem az volt a célom,hogy szegény Jónást minél jobban befeketítsem,ilyesmi semmiféle örömet nem okozna nekem,hanem az,,hogy a vele kapcsolatos igazságot,a lehető legmélyebben megértsem,és személyes tanulságokat legyek képes levonni belőle.Ráadásul számomra is elsősorban szemléltető példa volt az ő esete ahhoz a témához,amiről beszéltünk,hogyan helyes kegyelemről,ítéletről vallást tenni,de ezt már rövidebben elmondtam,nem szeretném magam ismételni.A szív gonoszságáról.Ha valóban jól értem az általad elmondottakat,akkor ezt a kérdést én másképp látom.Szerintem Isten előtt,az Ő mércéjével mérve,mindnyájunk szíve mérhetetlenül romlott,és gonosz.Az a tény,hogy a szívünk romlottságának mélységei sokunknál neveltetési,történelmi vagy más okok miatt általában nem,csak extrém helyzetekben jönnek a felszínre,a tényen,szívünk veleszületett gonoszságán sajnos nem változtat.
     A 2.vh.,és a történelem egyéb borzalmait legtöbbször nem szörnyetegek,hanem hozzánk hasonló átlagemberek követték el.
     “Amikor látta az Úr,hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön,és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz,megbánta az Úr,hogy embert alkotott a földön,és megszomorodott szívében.”1.Móz.6.5.-6.
     Az ÚrJézus nem toldozgatja-foldozgatja a régit,hanem egészen újat teremt,aki Krisztusban van az új teremtés!
     A közkeletű tévedéssel szemben a régi,óemberi természetünk,szívünk sose javul meg,azt halálba adtuk az ÚrJézus keresztjén,és eltemettük a bemerítés vizében,az ÚrJézus nevében. Őbenne feltámadva vettük az Ő Lelkét,aki által új,Isteni természet részesei lettünk.Ha nem csak élünk,hanem járunk is Lélek szerint,akkor már nem mi,nem a mi régi,”megjavított” valónk cselekszik igaz és nemes dolgokat,hanem a Lélek által bennünk élő új Ember/a második Ádám/, Jézus,az Isten fia.Tehát valójában abban a kettősségben élünk,hogy ha a régi, megromlott,óemberi természetünknek,szívünknek engedünk, akkor minden ellenkező látszat ellenére, szinte biztosan csakis rosszat cselekedhetünk,ha pedig az újnak,a tőle kapottnak, akkor jót.Nagyjából ezért gondolom azt,hogy Isten legáldottabb szolgája is képes alkalmanként a legalávalóbb gonoszságokat elkövetni,ahogy erről a Biblia is hűségesen,és kendőzetlenül beszámol,nem pedig azért,mert bármiféle örömet okozna az Isten embereinek esendőségében való vájkálás.Azt hiszem, te sem ezt akartad mondani velem kapcsolatban.
     Kérlek gondold végig,hogy az általad említett Saul király honnan indult,és hova jutott!Az Úr választotta ki őt,vette az Úr Lelkét,prófétált a Lélek által,majd engedetlenné vált,elhagyta Őt az Úr Lelke,egy gonosz lélek kezdte gyötörni,szellemidézést folytatott,majd végül öngyilkos lett.
     Dávid,az Úr szíve szerinti férfi paráználkodott,hazudott,csalt,és végül meggyilkoltatta az igaz, hettita Úriást.Dávid maga mondja el,hogy vétekben fogant,és bűnben melengette őt az anyja.
     Tehát ő is bizonyságot tesz arról,amiről minden hívő,Pál szavával élve,hogy nincsen énbennem,azaz az én testemben/régi,óemberi/természetemben semmi jó.Jézus Krisztus szabadít meg e halálnak testéből.
     Az a kérdés,hogy az adott tettek kitől származnak,tőlem vagy tőle?
     Visszatérve Jónásra,amikor először olvastam tőled,hogy Jónás tettei szerinted nem voltak olyan gonosz gyökerűek,mint ahogy én ezt esetleg lehetségesnek gondolom,még magam sem éreztem ezt teljesen egyértelműnek,kívánom,legyen neked igazad,és én tévedjek.Azonban szerintem Jónással kapcsolatban az is figyelemre méltó,hogy amikor leült a várossal szemben,várva mi lesz,nyomát se látjuk olyasminek,amit pl.Ábrahám cselekedett.Ábrahám “imádkozott”,tusakodott,könyörgött Szodoma megmeneküléséért.Jónás Ninvéért nem.
     Lehet,hogy igazad van,és Jónás csak annyira éretlen,önző és gyerekes volt,olyan közönyös és részvétlen a Niniveiek sorsa iránt,hogy fel sem mérte, személyes hiúságának, büszkeségének csorbítatlansága mennyire nincs arányban a város pusztulásával.
     De én nem merném,nem tudnám eldönteni,hogy vajon pl.a vallási gőgből származó bosszúvágy,vagy ez az érzéketlenség a Niniveiek halála iránt a nagyobb bűn.
     Ami pedig arra vonatkozó megjegyzésedet illeti,hogy én eddig még nem találkoztam olyan emberrel, aki Isten igéjéből jobbra tudott volna tanítani,azt Riának címeztem,és nem általánosságban értettem,ilyen okosnak azért nem képzelem magam,sőt,hanem arra a konkrét dologra nézve mondtam,amiről vele szót váltottam.Konkrétan a szexuális elferdülések Isten szerinti lehetséges okainak témájában.E témában egy utolsó kérdés felvetést,Ria irányában szeretnék tenni,ha jónak látod,kísérd kérlek figyelemmel.
     Mindazonáltal észrevételeidet,szeretetteljes hangvételedet köszönöm.Isten áldjon.

    3. Kedves Legkisebb Atyafi!

     írod:
     “Én nem azt állítottam,hogy az egész Jónás könyvéből nem tudhatunk meg sok mindent az Úrról, Jónásról stb.,hanem azt,hogy az nem derül ki belőle,szó szerint mit mondott neki az Úr!”

     Jón. 1,1 És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az Amittai fiához, mondván:
     ?Jón. 1,2 Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elémbe
     Jón. 3,1 És lőn az Úrnak szava Jónáshoz másodszor is, mondván:
     Jón. 3,2 Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd néki azt a beszédet, a mit én parancsolok néked.
     ? Jón. 3,3 És felkele Jónás, és elméne Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa vala Istennek, három napi járó föld.
     Jón. 3,4 És kezde Jónás bemenni a városba egy napi járóra, és kiálta és monda: Még negyven nap, és elpusztul Ninive!
     ?
     Ha mást is mondott volna neki az Úr , mint amit hirdetnie kellett, akkor leírta volna. Hiszen elmondta Jónás, hogy azért volt engedetlen Isten parancsával szemben, mert tudta, hogy kegyelmes, és megbánja a gonoszt, és …stb! Tehát ebből következik, hogy azt mondta, amit Jónás leírt.
     De természetesen, én csak arra akartam a figyelmedet felhívni, amit írtam is ( és amivel nem mondok neked se újat), hogy Isten a szíveket vizsgálja, és aszerint cselekszik velünk. Persze, amit az újjászületésről, meg az óemberről mondasz, az áll ! Az van megírva! De vannak a Bibliában igeversek jócskán, amik arra engednek “következtetni”, hogy maga Isten választása is valahogyan a “gonosz”, ill a “jó” szívvel van összefüggésben. Pl : 2 Thess. 3,2 És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől. Mert nem mindenkié a hit!
     (A “jó” szív, amelyik megbánja, ill megtudja bánni a bűneit, a gonosz, amelyik nem…?)
     írod:
     “Szerintem ez komoly különbség.Ezért gondolom azt,hogy ezt nem kell találgatnunk,bár azt hiszem te sem ezt akartad tenni.”
     Nem találgattam. Nekem így lett kijelentve, ezért írtam így.
     írod:
     “Nem az volt a célom,hogy szegény Jónást minél jobban befeketítsem,ilyesmi semmiféle örömet nem okozna nekem,hanem az,,hogy a vele kapcsolatos igazságot,a lehető legmélyebben megértsem,és személyes tanulságokat legyek képes levonni belőle.”
     Tulajdonképpen reméltem, hogy nem az volt a szándékod. ( Ahogyan írtam , hallottam már ilyen” kemény” magyarázatát Jónás könyvének, és akkor is nagyon elképedtem, az említett magyarázattól!) Csak, mint említettem, nekem nagyon visszásan hangzott az a hozzászólásod.
     írod:
     “A szív gonoszságáról.Ha valóban jól értem az általad elmondottakat,akkor ezt a kérdést én másképp látom.Szerintem Isten előtt,az Ő mércéjével mérve,mindnyájunk szíve mérhetetlenül romlott,és gonosz.Az a tény,hogy a szívünk romlottságának mélységei sokunknál neveltetési,történelmi vagy más okok miatt általában nem,csak extrém helyzetekben jönnek a felszínre,a tényen,szívünk veleszületett gonoszságán sajnos nem változtat.”

     Értem amit mondasz, és ezt valamennyien megtapasztaljuk ,ha engedjük Istennek, hogy feltárja előttünk szívünk mélyét, önmagunk ismeretét. De ez, különbözik attól, amit én szerettem volna mondani, az ige alapján: Mát. 12,35 A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat.

     írod:
     “A 2.vh.,és a történelem egyéb borzalmait legtöbbször nem szörnyetegek,hanem hozzánk hasonló átlagemberek követték el.”

     Igen, én is ezt akartam kihangsúlyozni, hogy pl, amikor két ember ugyan azokat a bűnöket , cselekedeteket követi el, akkor pl az egyik teheti azt mélygonoszságból, a másik pedig valahogy “meg se gondolja”, hogy mit tesz, tett…! Nem szívbéli gonoszságból követi el…!
     írod:
     “Kérlek gondold végig,hogy az általad említett Saul király honnan indult,és hova jutott!Az Úr választotta ki őt,vette az Úr Lelkét,prófétált a Lélek által,majd engedetlenné vált,elhagyta Őt az Úr Lelke,egy gonosz lélek kezdte gyötörni,szellemidézést folytatott,majd végül öngyilkos lett.”

     Saul királyt azért említettem, mert nála is írja az írás, hogy más emberré vált, amikor rászállt a Szent Lélek. És ugye Jónás próféta volt. De példának is jó, ahogyan írod is, hogy Ő idővel gonosszá vált ( mert ugye Ő nem bánta meg a bűnét, mint később Dávid, és nem kérte Isten bocsánatát! Bár valószínűleg a királyság akkor is el lett volna véve tőle, de a lelkét megmenthette volna! )
     írod:
     “Visszatérve Jónásra,amikor először olvastam tőled,hogy Jónás tettei szerinted nem voltak olyan gonosz gyökerűek,mint ahogy én ezt esetleg lehetségesnek gondolom,még magam sem éreztem ezt teljesen egyértelműnek,kívánom,legyen neked igazad,és én tévedjek.Azonban szerintem Jónással kapcsolatban az is figyelemre méltó,hogy amikor leült a várossal szemben,várva mi lesz,nyomát se látjuk olyasminek,amit pl.Ábrahám cselekedett.Ábrahám ?imádkozott?,tusakodott,könyörgött Szodoma megmeneküléséért.Jónás Ninvéért nem.”

     Hát, kedves Legkisebb Atyafi! Velünk talán nem fordult elő soha, hogy szívesen végignéztük volna a másokon végrehajtott istenítéletet…?! ( Mondjuk, amikor azt olvassuk, hogy a gyereket lapáttal agyonütötte, égő csikket nyomott el a kis testén…, stb…?! Szerintem, velünk is előfordul, hogy előbb felháborodunk, és csak utána gondolkodunk….! De, az Isten kegyelmes, és eszünkbe juttatja, hogy hogyan is néztünk ki, mi a tükörben…! És amikor Ábrahám már könyörgött Sodomáért, lehet, hogy már idősebb volt az Isten ismeretében.
     írod:
     “Lehet,hogy igazad van,és Jónás csak annyira éretlen,önző és gyerekes volt,olyan közönyös és részvétlen a Niniveiek sorsa iránt,hogy fel sem mérte, személyes hiúságának, büszkeségének csorbítatlansága mennyire nincs arányban a város pusztulásával.”

     És ha magunkba nézünk?! Lehet, hogy azért értem meg annyira Jónást, mert láttam én magam olyannak…!

     írod:
     “Ami pedig arra vonatkozó megjegyzésedet illeti,hogy én eddig még nem találkoztam olyan emberrel, aki Isten igéjéből jobbra tudott volna tanítani,azt Riának címeztem,és nem általánosságban értettem,ilyen okosnak azért nem képzelem magam,sőt,hanem arra a konkrét dologra nézve mondtam,amiről vele szót váltottam.”

     Rendben! Bocsáss meg! Azért jegyeztem meg, mert nekem úgy hangzott ott, hogy általánosságban mondod!

     Úr Jézus áldjon meg!

 11. Kedves Uhu
  Isten soha,senkit nem nem fog ebben a földi életben arra kényszeríteni,hogy megismerje,és befogadja Őt.Mindazok,aki úgy mennek el ebből a világból,hogy nem volt részük abban az örömben,amit az élő Istennel való személyes találkozás,a bűneink alóli teljes feloldozás jelent, rettenetesen fáj ezt tudni és kimondani,csak odaát fognak rádöbbenni,mit,kit veszítettek is el valójában.Kár minden emberi életért,lélekért,Isten nem leli örömét a bűnös halálában!
  Isten az embernek nem a kárhozatot,hanem az örök életet készítette el!
  A kárhozat nem Isten szeretetlensége,hanem a mi Istennel szembeni elutasításunk következménye.
  Ha azonban valakinek a szívében végbemegy az a csoda,amit semmilyen,még a legjobb szándékú emberi győzködés sem képes elvégezni,csak és egyedül az igaz Isten élő Szent Lelke,annak lelki szemeiről lehull a hályog,és felismeri,hogy a Biblia valóban az örök Isten örök beszéde,az egyetlen olyan kőszikla, az ÚrJézus megváltó halálán kívül,amire bizton ráépíthetjük evilági és örök életünket.
  A Szentírás mindent elmond arról kik vagyunk,honnét jöttünk,miért vagyunk ezen a világon,mi létezésünk,szenvedésünk végső oka,célja,értelme.
  Már a kezdet kezdetén beszélt arról Isten ,több más fontos dolog mellett,hogy az embert férfiúvá,és nővé teremtette. Nem hermafroditává,nem homoszexuálissá,nem állattá, hanem értelmes,érző emberi lénnyé.Messze nem lényegtelenek olyan részletek,minthogy mi nem egyek vagyunk a földre teremtett állatfajok közül,hanem az Ő képmásai,vagy hogy Teremtőnknek határozott terve volt teremtésünkkel és adottságainkkal.A genetikai torzulások nem színességek,hanem az ember Isten elleni lázadásának következményei.Ha figyelmesen elolvasod a teremtéstörténetet észreveheted,hogy az ember lázadása előtt a világban pl.nem volt sem halál,sem betegség,sem semmilyen erőszak.Az emberek és az állatok is kizárólag növényi táplálékot fogyasztottak,ahogyan fogják azt majd tenni az ÚrJézus visszajövetele után is.
  Ezen kívül a házasság szereztetésének története,ahogy az Énekek Éneke,és a teljes Szentírás is felemelő és meghitt tanúsága annak,hogy Isten gondolata szerint a testben élő ember,a férfi-nő szeretetközösségben teljesedhet ki lelkileg,érzelmileg,nem Isten teremtési rendjével szembeszállva.
  “Mert Isten nem a zűrzavarnak,hanem a békességnek Istene.”1.Kor.14.33.
  Az,hogy kit milyen okok vezettek a szexuális eltévelyedéshez,a személyes felelősség szempontjából egyáltalán nem lényegtelen,mint ahogy az sem,féltő-mentő szeretettel viseltetik-e egy szülő eltévelyedett gyermekével szemben,vagy pedig könyörtelen,gyilkos ítélkezéssel és elutasítással.De az eltévelyedés attól még eltévelyedés marad,amiből csak az ÚrJézus tud kiszabadítani.Van olyan eset,amikor valaki az élő Isten tudatos elutasítása miatt jut olyan szellemi mélységekbe,ahol kifejezetten démoni erők állnak az egészséges szexuális érzék eltorzulása mögött.,és olyan is előfordul,hogy egy érzékenyebb lelkivilágú kisgyermek több évig tartó szülői terror hatása alatt sérül meg úgy lelkileg,hogy saját erejéből képtelen lesz egy egészséges,Isten terve szerinti érzelmi-testi kapcsolatra.Az eltévelyedésből, származzon bármilyen gyökerekből szabadulás,bűnbocsánat,gyógyulás csak az Isten Fiánál van.
  Ezért kellet meghalnia és feltámadnia,hogy mi emberek ne maradjunk ilyen nyomorultak, mint amilyenek mindnyájan vagyunk,és az egész világunk is,Őnélküle.
  Ő a kereszten,még halálában is a gyilkosaiért imádkozott,értünk.Mi valamennyien,mi szögeztük Őt fel a fára a bűneinkkel.De mivel Ő valóban maga Isten,nem maradt a halálban,legyőzte azt, feltámadt, és elment a mennybe helyet készíteni nekünk.
  Csak remélek,és kérem Istent,téged se foszthasson meg senki attól az örökségtől,amit neked is elkészített szeretetében.Isten áldjon.

  1. Kedves Atyafi!
   Ismét jó érzéssel olvastam soraid! (S mindjárt itt az elején meg is jegyzem, hogy ez ügyben én már nem fogok írni.)
   Nem úgy mint ezt: “- Az emberi testben felszínre törő ?rákos sejtek? is az emberi test élő szöveteihez tartoznak. Ha ?sajnálatból? hagyjuk őket tovább élni, akkor köztudottan elpusztítják az egész emberi testet.

   – Az emberi test megmentésére ilyenkor két lehetőség kínálkozik:
   ? Vagy alternatív módon megfékezni és visszaszorítva elpusztítani a beteg burjánzó sejteket,
   ? vagy radikális módon kimetszeni.

   – Az azonos neműek ?szexuális kapcsolata? is ugyan ilyen ?rákos sejt? az emberiség testén,…”

   Erről azt jut eszembe, hogy valamikor olvastam valahol, hogy gyerekeket kasztráltak, mert mások voltak, teljes hitük meggyőződésével, hogy szeretettel cselekszenek, bele sem gondolva, hogy emberi életeket tesznek tönkre. S ezt fekete és mélységesen mély veremnek vélem!

   Amennyire én tudom, ez a másság mindig is volt, bár ettől még lehet genetikai torzulás. De lehet az is, hogy a természet egyensúlyi rendszere okozza, mert amennyire tudom, az ember ül a táplálkozási lánc csúcsán, így valahogy azért szabályozni kell a számukat a természetnek. Azon is lehet meditálni, hogy norm. emberi kapcsolatban fogantak, s így kapták génállományukat! Most akkor a szülei is “torzak”, noha világ életükben hithű, példamutató Istenfélő emberek voltak? Én nem tudom a válaszokat. De ha a fogantatással kezdődik a lét (s ne legyen abortusz éppen ezért), akkor nem Isten teremtménye aki ilyennek született? Mit nevezünk Isten teremtményének (én mindent és mindenkit, aki él)? Csak Ádámot és Évát ill. illedelmesen: Évát és Ádámot?
   Ha nem állatok vagyunk (tehát többek vagyunk mint ők vagy miként fejezzem ki magam), akkor miért vannak állatias ösztöneink? Pontosan olyanok, mint bármelyik emlősnek! Ilyen a fajfenntartás ösztöne is például. Szerintem pont az tud minket felemelni, hogy ezen ösztönök fölé tudunk emelkedni! A megbocsátás is ezek közé tartozik. De talán minden, ami nehéz az embernek! Talán a gyűlölet és szeretet (előbbi az utóbbi következménye, ha valamiféle affér keletkezik) érdekes kivétel, bár szerintem az állatok is tudnak szeretni, csak nem annyira mint az emberek! Minél nagyobb a szeretet, annál emberibb az ember. Valahogy mindig így gondoltam. Persze én tévedhetek, mert csak a “magam” lelkéért felelek.
   Köszönöm a soraid (még azt is, amit nem nekem címeztél, de ezzel összefüggőnek érzek), minden jót Neked!

   1. Kedves Uhu
    A Szentírás szerint a lelki-testi eltévelyedéseket,és azok esetleges genetikai okait nem Isten alkotta,hanem azok a bűnbeesés lelki-biológiai következményei.Egész biztosra veszem,hogy hallottál arról az elméletről,mely szerint az élővilágban folyamatos fejlődés/evolúció/zajlik.
    A halál,az élő szervezetek megállíthatatlan degenerálódása,és pusztulása,a betegségek,a járványok,a természetben megfigyelhető számtalan destruktív mechanizmus,és még sok minden más is viszont ellentmondanak ennek.
    Ennek a portálnak az oldalain is olvashattál arról,hogy ha egy ember családfájában különlegesebb örökletes betegségek nem is szerepelnek,akkor is minden nemzedékben komoly mennyiségű génveszteség történik,ami hosszabb távon elvezethet az emberi fajon belül egy általános genetikai összeomláshoz,amikor már annyira megnövekszik az életképtelen, beteg utódok száma,ami már fenyegetheti az emberiség biológiai fennmaradását.
    Ezek a tények is,sok egyéb dolog mellett arról árulkodnak,hogy az Istentől,az élet,az egészség, és a testi-lelki jólét forrásától való elszakadásnak halálos,tragikus következményei lettek.
    Amiket némely nem hívő természettudós az állatokéhoz hasonló ösztönöknek állít be,azok vagy egyrészt a legkevésbé sem “állatiasak”/éhség,szomjúság,fáradtság/hanem minden testtel rendelkező teremtmény természetes szükségletei/étel,ital,pihenés/,vagy pedig olyan adottságok, amelyekről személyes,élő hit nélkül sok fogalma senkinek sem lehet.
    Az,hogy Isten a férfinak,és a nőnek a testébe-lelkébe “csillapíthatatlan” vágyat,szomjúságot ültetett egymás közelsége,szeretete,gyöngédsége,megértése,elfogadása után,és ezt összekapcsolta a közös,felszabadult testi-lelki örömmel,és a gyermekáldás csodájával is,az nem valamiféle “állatias” ösztön-kényszertörvény,a fajfenntartás vaslogikája,hanem ajándék a Teremtő,és szerető Istentől személyesen mindnyájunknak.
    Ja kérem,hogy mi tönkretettük az ajándékait,és nem tudunk velük helyesen élni,az tán az Ő hibája?Minden teremtmény az Ő kezének csodálatos alkotása,még így is,a bűntől megrontott, esendő állapotában is.Az ember helyzete a teremtett világban azonban kivételes,mert egyedül ő Isten képmása,a teremtett világ Isten által megbízott,sok jó adottsággal felruházott gondviselője.
    Nem az állatok,hanem mi emberek mindnyájan,kivétel nélkül.Tekintet nélkül bőrszínre,nemre, képességekre,lelki állapotra.Isten áldjon.

    1. Szia Legkisseb atyafi! Talan véget vethetne az azonos nemuek közötti eltorzult szexualis kapcsolatrol UHU-val folytatott vitaitoknak, ha ismételten az altalam mar idézett igeversekre hivatkoznal miszerint: ?Akik az Isten igazsagat hazugsaggal cserélték fel, azok a TEREMTMENYT IMADTAK es szolgaltak a Teremto helyett, …..ezért Isten gyalazatos szenvedélyeknek szolgaltatta ki oket”. Ehelyett mégis (és tévesen), a következo “tudomanyos” magyarazatot adtad: “Az orvostudomány valóban fényt derített arra,hogy némely esetben a homoszexualitás, hermafroditizmus hátterében genetikai okok is állhatnak,de ez a tény nem ment fel a bűn elleni harc alól,csupán azt bizonyítja,az emberiség szellemi bukásának,milyen mélyre ható torzulások lettek a következményei.” (MÁJUS 25, 2014 8:28:27 DU).

     Az orvostudomany nem deritett fényt semmi ilyenre, egyszeruen csak arrol van szo, hogy nem allhatnak elo egy olyannal, hogy: – Sorry emberek, erre a problémara nem tudjuk a megfelelo valaszt, mert nincs ra tudomanyos magyarazat! – hogy nézne ez igy ki? 😉

     (Egyébként minden egyéb altalad irottakkal egyetértek – nagyon kellettél mar erre az oldalra. Tovabbi jo munkat.)

    2. Kedves Ria
     Köszönöm észre vételed,és kedvességed,sajnálom azonban,hogy egyik állításomat tévesnek gondolod.Sajnálom,hogy te nem hallottál azokról az orvosi,genetikai kutatásokról,amelyek feltárták többek között azt,hogy a magzatok méhen belüli fejlődése során különböző külső és belső hatásokra/vegyi ártalmak stb./milyen kromoszóma rendellenességek,születés utáni deformitások /megkettőzött nemi szervek/alakultak ki.
     Gondold végig kérlek azt,hogy Pál apostol idejében valószínűleg az általa elmondott indok lehetett az egyetlen,vagy a legjellemzőbb,legáltalánosabb forrása a szexuális eltévelyedésnek.
     Ma már ez koránt sincs így,vagy csak közvetve.Nem mindenki imád teremtményeket leborulva aki homokos,vagy perverz.
     Hogy sem így,sem úgy nem egészséges az ilyesmi,az nem kérdés.
     A kérdés csupán annyi szerintem,közvetve vagy közvetlenül,vagy milyen úton-módon következménye egy adott tévelygés az eredendő,vagy valamilyen személyes bűnnek?
     Illetve mi a kiút belőle,de ezeket,ahogy te is olvashattad,már megbeszéltük.
     Isten áldjon.Minden jót neked.

    3. Na ne viccelj mar velem atyafi:) En mind ez ideig ugy tudtam, hogy – mint ahogyan a Szent Szellemtol indíttatva szoltak Isten szent emberei – , ugy Pal apostol is, es nem a sajat fejébol pattant ki mindaz, amit megírt… Hogy miket kell megtudnom…? 🙂
     Pal csak két helyen; az 1Kor 7:12-ben: “Egyebeknek pedig én mondom, nem az Ur…” és a 7:25 ben: “A hajadonok felol nincs ugyan parancsolatom, de tanacsot adok…” , jelenti ki, hogy azokat ő mondja, nem az Ur.
     Ahhoz pedig, hogy valaki balvanyozzon valamiféle teremtményt, nem feltétlenül kell hogy leboruljon elotte, megteheti azt a kereveten heverészve is, akar még sajat magat is imadva. 🙂
     Ha pedig szamomra Isten kijelentései örökérvényuek (a témankat illetoen is), akkor semmiféle emberi kimagyarazkodast (nem is értem, hogy miért kell ez) nem fogadok el, mint ahogyan az ilyen feltételes modban kifejezett “valoszinuleg”-ekre es “lehetett” – ekre sem adok soha.
     Az irant pedig ne nagyon sajnalkozz, hogy nem hallottam az altalad felsorolt orvosi, genetikai kutatásokról, amelyek feltárták többek között azt, hogy… stb., mindaddig, amig biztosat nem tudsz arrol, hogy én hallottam -e vagy sem, vagy tudok-e ezekrol a dolgokrol barmit is, vagy sem.
     Eppen te voltal az, aki fentebb ezt irtad: “…elég nagy merészségnek tartom, ha egy hívő ember ilyen esetben találgatni kezd…” Akkor most mi is van?

     Minden jot neked.

    4. Kedves Atyafi!
     18+ olvasmány (saját felelősségre és tudomásul véve: ez csak egy álláspont, gondolat, kinek melyik tetszik és senki és semmi ellen nem szól, senkit és semmit bírál vagy ítél!!!)

     Én nem mélyedtem bele ebbe a kérdésre ilyen mélyen. Pedig tudom, hogy még a bankár-közgazdász és minden egyéb szakmát is meg kellene tanulni, hogy ne csapjanak be 😀

     Evolúció: Én olvastam egy könyvet (elvileg tudós tollából), hogy ha van 100 bizonyíték a múltunkra, akkor abból 1 bizonyítja az evolúciót és 99 a kihalás folyamatosságát. Szerinte a jövő tudós nemzedéke már nem fog efölött becsukott szemmel áthaladni. Találtak például dinó megkövesedett lábnyomata mellett ugyancsak megkövesedett emberi lábnyomot is …csak még nem a hivatalos tudomány oltárán van, max az áldozatin (és jaj annak, aki így közelíti meg a problémát, akár anno, amikor még lapos volt a föld).

     Egyébként a dinókról ír a Biblia? Én nem tudom. Az viszont biztos, hogy a Biblia születése előtti időkből, találtak olyan 10-30ezer éves domborműveket (mindenki megnézheti a saját szemével is dokumentum filmeken vagy, ha teheti odautazva), amiken dinók láthatóak (különösen azért érdekes, mert még korunkban sem tuti, hogy egy csontvázból előállított kép a lényről, tökéletesen megfelel a valóságnak, mint amilyen lehetett). Nos ha akkor elvileg még a csontjaikat sem ismerték a több millió éve kihalt dinóknak, de ha igen, akkor is miként tudták rekonstruálni a teremtményt?!!!???
     Az egyiptomi szobrok közül sok tökéletes mértani alkotás, amit kézzel lehetetlen megalkotni! Napjainkban is robotok lézerekkel tudnak ilyenek csinálni. Na de akkor miként lehetnek ezek, főleg ilyen régmúltból??!!

     Számomra ezek az igazi kérdések, s nem az, amikről regényeket irkáltam itt…
     Ezekre alkotott véleményekre viszont kíváncsi vagyok a Biblia alapján (miután én nem ismerem) olyanoktól akik ismerik az írást.

     Amennyi méreganyag ér bennünket és nem lenne képes a szervezet javítani a hibát, akkor már rég kihaltunk volna. Egyébként ez a tökéletes emberi forma és állapot lenne az egyik alapja (ezáltal tömegeket lehet vele becsapni, mert sok mindenhez igazítható) árja elméleteknek is (TUDOM, hogy nem erre gondoltál, de nekem azonnal ez jutott eszembe, s nem azért mert behatóan ismerem a kérdést!)? Olvasgattam eugenetikai (ha jól emlékszem) hátborzongató dolgokról, hogy csakis a tökéletesnek vélt utódnemzés, akár, sőt kizárólag (ha jól emlékszem) családon belüli párzás által. Bocsánat a kifejezésért, de ez bevezetője a következő (szerintem) ténynek. Úgy nagyjából annyiban különbözünk az állatvilágtól, hogy kanállal-villával-késsel étkezünk, ha nem emeljük magasabbra ösztöneink feletti uralmunkat (aminek a végére nem is uralomnak kell lennie) és nem vagyunk képesek a valódi szeretetre, amiben nincs személyes elvárás, csak a tény: lehet-e szeretni (cselekedetei megtapasztalása által például) avagy nem lehet. Őszintén.

     Szerintem Isten igéje (én most nem tudok jobbat írni ettől) a mindenkiben megtalálható lelkiismeret. Ha nincs lelkiismeret furdalás (s nem azért mert elvetem elveim miatt), akkor helyes úton jár, Isten igéjének megfelelően cselekszik az ember, De ha van (vagy lennie kellene és ezt csak őszinte, átérző és beleérző módon, a tükör előtt lehet megtalálni), akkor szerintem érdemes átgondolni dolgokat.

     Üdv.!

    5. Kedves UHU!

     írod:
     “Szerintem Isten igéje (én most nem tudok jobbat írni ettől) a mindenkiben megtalálható lelkiismeret. Ha nincs lelkiismeret furdalás (s nem azért mert elvetem elveim miatt), akkor helyes úton jár, Isten igéjének megfelelően cselekszik az ember, De ha van (vagy lennie kellene és ezt csak őszinte, átérző és beleérző módon, a tükör előtt lehet megtalálni), akkor szerintem érdemes átgondolni dolgokat.”

     Isten Igéje, Jézus Krisztus. Az írott igéje, a Biblia.
     A lelkiismeret az Isten “törvénye” , amelyet mindenki szívébe belehelyezett az Isten. De ez, a lelkiismeret az elhallgattatható, megkeményíttethető, és átnevelhető. ( Persze az utolsó ítéletkor, ezek a rárakódott dolgok lefoszlanak, és az eredeti , Istentől kapott lelkiismeret lesz az, ami alapján megítéltetnek az emberek. A pogányok. ) De addig, az emberek a bűnökkel teljesen leszedálhatják a lelkiismeretüket. Olyannyira, hogy súlyos bűnöket követnek el, és még csak nem is lesz lelkiismeret furdalásuk, sőt, lehet, hogy még büszkék is rá! Vagy csak egyszerűen észre se veszik! Mert számukra, a “kultúrájukban” ez teljesen elfogadott, mivel már csecsemőkoruktól erre dresszírozták őket. . Ráadásul az emberek nem ismerik önmagukat. Mi ( a nagy többség) sokkal többet gondolunk magunkról, a “jóságunkról”, mint ami valójában igaz. Többségünknek mindig van valami “jó” magyarázata a bűneire, vagy a cselekedeteire. És ezzel is ellehet hallgattatni a lelkiismeretünket!
     Mi keresztények is , csak azért nem tudjuk ( mármint , ha az Úrban vagyunk), mert bennünket a Szent Lélek vizsgál, és Ő az, aki a lelkiismeretünket figyelmezteti. Persze az Ő szavát is félre lehet söpörnünk, de akkor hamar kint találjuk magunkat az Úrból! Ha pedig már kint vagyunk, akkor törvény alatt vagyunk…!

    6. Kedves Uhu
     Az Isten igéje,ahogyan azt Ida is helyesen mondta,valóban maga az ÚrJézus,írott szava pedig a Biblia.Jól látod,Isten bizonyos mértékben a lelkiismeretünkön keresztül is szólhat hozzánk,de ezek az “üzenetek” valójában az emberi élettel együtt járó döntéshelyzetekhez adott segítségek,és nagyjából “csak” abban igazíthatnak el minket,helyes-e erkölcsileg egy adott tett,vagy sem.Persze ez sem jelentéktelen dolog önmagában,de rendeltetése,célja más mint Isten testé lett és írott szavának,és ahogy Ida is mondta,sajnos ezt a rendeltetését sem tudja már betölteni tökéletesen,a bűn miatt.Mindenesetre a lelkiismeret is magának Istennek az alkotása,és sok egyéb mellett ez is megkülönböztet minket az állatoktól.
     A Biblia nem természettudományos kézikönyv,nem találjuk meg benne az atomi világ működésének részletes leírását,magyarázatát stb.,nem ez a célja.
     Az ÚrJézus eljövetelének,és az írott igének is ugyanaz a célja,hogy amennyire ez csak lehetséges,megismerjük Őt,és átmehessünk a halálból az életbe.Mindemellett mégis sok,és komoly ismeretet szerezhetünk Isten igéjéből a teremtett világról is,pl.a hajdani,mára kipusztult élőlényekről/leviathán stb./. Vannak mindazonáltal olyan kérdések is,amelyekbe Isten nem látta szükségesnek,hogy beavasson minket.Megmondom őszintén,ez engem a legkevésbé sem zavar,boldog vagyok attól,hogy megbocsátotta a bűneimet,ismer,szeret és elfogad engem,és magához vesz,amikor annak itt lesz az ideje.Hiszem,tudom,Őnála lehull minden titokról a lepel,mindarról amit e földi életben nincs lehetőségünk megérteni.Nekem ennyi elég.Isten áldjon.Minden jót neked.

    7. Köszönöm a válaszokat, azt pedig külön is, hogy számomra fontos kérdések felett sem siklott el Atyafi!

     Azokról az építményekről nem is tettem említést, amik több száz vagy ezer tonna súlyú kövekből készültek! Szerintem elég lényeges kérdés ahhoz, hogy említés legyen róla egy olyan fontos iratban, mint pl. a Biblia. S azért lényeges, mert miként lehetnek egyáltalán? Most az őseink vadászó – gyűjtögetők voltak vagy fejlettebb technológiával bírtak, mint mi?!?! Ezek az építmények ott vannak!!!
     Miután én nem ismerem az ősi nyelveket, hogy eredetiben elolvashassam bármelyik vallás alapját képező iratot, a fordítások pedig vitára adhatnak okot (hogy t.i. pontosan mit is jelent egy szó és ebből eredően egy mondat), s akár saját szám íze szerint értelmezhetem (amelyik fordító fordítása tetszik nekem), s én eléggé apró és jelentéktelennek vélem létem, így nekem marad a lelkiismeretem, hogy lehetőleg helyesen cselekedjek, Istennek tetsző módon. S éppen ezért nem is ítélek meg senkit. Viszont az egészen biztos, hogy mindegyik vallás meggyőződése, hogy az övé az egyetlen és igaz, valódi igazság a mindenségről. Én nem tudom. Ezért építettem fel magamnak egy logikus összefüggési rendszert, ami viszont csak az enyém és sajnálom, ha ebből megosztva pár gondolatot, indulatokat okoztam bárki lelkében. Nem akartam, s ez biztos. Polemizáltam csupán, védve a gondolatom.
     Mindenkinek minden jót!

    8. Kedves UHU!

     Szerintem nem generáltál igazi, nagy indulatokat! Legfeljebb voltak akik meglepődtek! Mert akik néha ide, erre az oldalra szoktak írni, és nem keresztények, azok nem szoktak hosszú fejtegetéseket írni, illetve nem kérdezősködnek sokat. Persze tisztelet a kivételnek, de egy-két jelző, és …szevasztok….!
     Pedig nem vagy egyedül ezzel a gondolataiddal, és kérdéseiddel. Ezért is jó, ha leírod, mert akkor lehet rá válaszolni. És lehet, hogy másnak is “hasznos”, amit neked írnak!

     Áldást!

 12. Kedves Xénia!

  – ?Csak talán azt kellene észrevenni, hogy egy test vagyunk, és nem egymást kellene kritizálnunk,…?
  Tökéletesen egyetértek ezzel a gondolattal.
  Nekem sincs szándékomban kritizálni senkit!
  Isten Igéje ?világító szövétnek? ezért SEM NEKEM, SEM MÁSNAK NINCS IS ERRE SZÜKSÉGÜNK.

  – “Jónásnak is MÓDJÁBAN LETT VOLNA arról beszélni, hogy Isten kegyelmes, ha megtérnek, hiszen ismerte Istent. Csak ő pont nem akart erről beszélni.”
  — Tudjuk, hogy Ninive pogány város volt, Isten pedig csak az Ábrahám ?vonalának? adott törvényeket, és CSAK TŐLÜK kérte számon a betartásukat. A pogányok a saját törvényeik szerint élhettek.
  — Nagyon fontos itt tudnunk, és szem előtt tartanunk azt is, hogy az ?ÍGÉRETEK ÖRÖKÖSEI? Ábrahám magva volt, ezért is nehéz dolga volt Jónásnak, mert Ninive megtérése fejébe nem ígérhetett olyan ?ellenszolgáltatást? amelyik Ábrahám magvát illette meg.
  — Így talán jobban megérthetjük Jónás ?lelkületét? aki TELJESSÉGÉBEN MAGA SEM ISMERTE AZ ISTEN KEGYELMÉNEK NAGYSÁGÁT, (illetve csak a cet gyomrában jutott el ennek RÉSZLEGES felismerésére) és ezért (is) vonakodott Ninivébe menni, és az Isten kegyelmének nagyságát hirdetni…
  — De a Kegyelmes Isten Jónás hiányosságaival is tisztában volt, ezért CSAK azt a parancsot adta néki, hogy KIÁLTS ELLENE (és nem azt, hogy hirdesd a kegyelmemet.)
  1,2 Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és KIÁLTS ELLENE, mert gonoszságuk felhatolt elémbe!
  3,4 És kezde Jónás bemenni a városba egy napi járóra, és kiálta és monda: Még negyven nap, és ELPUSZTUL NINIVE!

  – Ha Isten csak az Ő népének adott törvényt, és kérte számon tőlük, akkor itt miért akarja büntetni a pogány Ninivét?
  Figyelj csak!
  3,5 A NINIVEIEK PEDIG HÍVÉNEK ISTENBEN, és bőjtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének.
  3,6 És eljuta a beszéd Ninive királyához, és felkele királyi székéből, és leveté magáról az ő királyi ruháját, és zsákba borítkozék, és üle a porba.
  3,7 És kiáltának és szólának Ninivében, a királynak és főembereinek akaratából, mondván: Emberek és barmok, ökrök és juhok: semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek és vizet se igyanak!
  3,8 Hanem ÖLTÖZZENEK ZSÁKBA az emberek és barmok, és KIÁLTSANAK AZ ISTENHEZ erősen, és TÉRJEN MEG KIKI AZ Ő GONOSZ ÚTÁRÓL, és az erőszakosságból, a mely az ő kezökben van!
  3,9 KI TUDJAi? TALÁN VISSZATÉR ÉS MEGENGESZTELŐDIK az Isten és elfordul haragjának búsulásától, és nem veszünk el!

  Itt láthatjuk meg, hogy egy pogány nép ? akinek Isten nem jelentette ki magát, nem tett közöttük csodákat ? mégis hisznek Benne.
  Nem kaptak törvényeket, de mégis keresik Isten akaratát! nekik adott törvény nélkül is bűnbánatra jutnak.
  Nem ismerik az ?Élő Istent?, mégis bíznak Benne.

  – És mivel Jónás is csak részlegesen ismerte Isten kegyelmének nagyságát, részlegesen ismerte Isten Üdvtervét, így:
  4,10 Az Úr pedig monda: Te szánod a tököt, a melyért nem fáradtál és a melyet nem neveltél, a mely egy éjjel támadt és más éjjel elveszett:
  4,11 ÉN PEDIG NE SZÁNJAM NINIVÉT, a nagy várost, a melyben több van tizenkétszer tízezer embernél, a kik nem tudnak különbséget tenni jobb- és balkezük között, és barom is sok van?!

  – Ezzel a példával ellentétben Izraelnek Isten kijelentette magát, törvényeket adott, vezette őket, csodákat tett közöttük, elküldte Egyszülött Fiát, – és mégsem hittek Benne úgy, ahogy ennyi szeretet, gondviselés után elvárható lett volna tőlük.
  Történelmi TÉNYMEGÁLLAPÍTÁS, hogy megfeszíttették Jézust. Megtapasztalhatták Jézus feltámadását, és az első Pünkösd kezdetén, még mindig nem hittek Benne!
  ?2,13 Mások pedig csúfolódva mondának: Édes bortól részegedtek meg. ? Csel 2:13.

  – Aztán jött Péter apostol, és ?rendre utasította? a csúfolódó társaságot.
  NEM FENYEGETTE! ? hanem csak rendre utasította.
  MEDDIG NEM HISZTEK MÉG? mit adjon MÉG az Isten nektek, ahhoz, hogy hígyjetek Benne?
  Ja, hogy felsorolta a bűneiket? Igen! szembesítette őket a saját, elkövetett cselekedeteikkel!
  DE AZT NEM MONDTA, HOGY EZÉRT EL KELL VESZNETEK !!! ? NEM FENYEGETETT SENKIT sem pokollal, sem halállal!

  – Felszólította a tömeget, hogy ?térjetek meg!?
  2,38 Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.
  DE NEM ?LÖKÖTT SENKIT ERŐSZAKKAL? A JORDÁN FOLYÓBA E NEMES CÉLBÓL!

  – És megkeresztelkedett mindenki?
  2,41 A kik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek.
  NEM!!! CSAK AZOK, AKIK ÖRÖMEST VEVÉK AZ Ő BESZÉDÉT.

  Úgy gondolom, hogy mondhatom azt, hogy tökéletes példa áll előttünk arról, hogy mit vár el az Isten tőlünk is.

  Szeretettel Erika

  1. “Ja, hogy felsorolta a bűneiket? Igen! szembesítette őket a saját, elkövetett cselekedeteikkel!
   DE AZT NEM MONDTA, HOGY EZÉRT EL KELL VESZNETEK !!! ? NEM FENYEGETETT SENKIT sem pokollal, sem halállal!”
   Ugye nem azt akarod mondani, hogy a bűnről szabad beszélni, de a következményt el kell hallgatni????
   A János 3:16 is éppen azt mondja, hogy, aki hisz, az nem fog elveszni, de aki elutasítja Jézust, az igen. A zsidók itt éppen ezt ismerték fel, hogy elutasították azt, aki számukra a menekülést jelentette, ezért rettentek meg és tartottak bűnbánatot. Péter látta, hogy tovább már nem kell ragoznia, mert tisztában vannak a bűneik súlyával. Nem fenyegetőzésről van szó, hanem egyszerűen az emberek elé tárni a bűnüket és a következményt. Talán Jézusnak sem kellett volna a pokollal fenyegetőznie, mikor a gazdag és Lázár történetét mondta el?
   Gondolom, nem így érted, mert Idának meg ezt írtad:
   “A Szent Szellemtől vezetve, elmondod szelíden, azt, hogy a Krisztus vére csak azoknak az embereknek a bűneit fedezi el, akik hajlandóak azt megbánni, megvallani, és Isten segítségét kérni a bűntől való szabadulásból. Aki pedig rejtegeti a bűneit, mert az a kedves a számára, arra ítélet vár. Ha az illető kíváncsi arra, hogy mit jelent, az Isten ítélete, akkor lehet beszélni arról is. Ha nem, akkor a másik ember ezzel ?rövidre zárta? a beszélgetést, mert nem érdekli Isten.”
   Ezzel egyet tudok érteni, de kicsit ellentmond annak, amit kiemeltem abból, amit most írtál.

  2. Kedves Erika és Xenia!
   Ez tipikusan egy olyan párbeszéd, ami jó helyen lenne a klubban. 🙂
   Tudom gyakran van ilyen, és más hozzászólóknál is, csak gondoltam írok egy emlékeztetőt.

  3. Kedves Xénia!

   – ?Ugye nem azt akarod mondani, hogy a bűnről szabad beszélni, de a következményt el kell hallgatni?????

   Egyáltalán nem ezt mondtam!!!, – sőt még hasonlót sem.
   Ha elolvasod a Cselekedetek 2. fejezetét, akkor látod, hogy Péter apostol hogy magyarázza el, hogy Jézus halát már a próféciák is megjövendölték, mert ez által teljesedik be az üdvösség.
   Az üdvösség lényegének elmagyarázásával hívta az embereket megtérésre, és nem fenyegetéssel.
   (De, ha tévedek, akkor legyél kedves a Cselekedetek 2. részéből leírni nekem azt az Igét, ahol Péter a MEG NEM TÉRÉS NEGATÍVUMÁVAL ? érinti meg, vagy fenyegeti hallgatóságát, (vagy akár csak egyetlen személyt is) hogy ha meg nem térnek, akkor elkárhoznak)
   Szerinted, hogy hangzik ez a két mondat?
   – CSAK AZÉ lehet az üdvösség, aki befogadja Krisztus, (vagy)
   – Ha meg nem térsz Jézushoz, akkor EL FOGSZ KÁRHOZNI!
   Szerintem mind a két mondattal ugyan azt mondom, csak az egyikkel szeretetteljesen, míg a másikkal fenyegetőzve, ami agresszív és ellenálló hatást vált ki a hallgató(k)ból.
   A ?csak azé? kifejezés egyértelműen kizárja, hogy az üdvösséget az is megkapja, akinek nem kell a Krisztus. (Vagy tévedek?)

   – ?Gondolom, nem így érted, mert Idának meg ezt írtad:
   ?A Szent Szellemtől vezetve, elmondod szelíden, azt, hogy a Krisztus vére CSAK AZOKNAK az embereknek a bűneit fedezi el, akik hajlandóak azt megbánni, megvallani, és Isten segítségét kérni a bűntől való szabadulásból. Aki pedig rejtegeti a bűneit, mert az a kedves a számára, arra ítélet vár.?

   Ha lehagytam volna az utolsó mondatot, ?Aki pedig rejtegeti a bűneit, mert az a kedves számára, arra ítélet vár? ? már akkor is ?teljes lenne az evangélium? mert az előző mondatban elmondtam, hogy ?csak azoknak…? és ezzel kizártam a ?másoknak is? lehetőségét.
   Ilyenkor az evangéliumot hallgató személynek kell eldönteni, hogy a ?csak azoknak? vagy a ?másoknak? kategóriájába kíván-e tartozni. Sőt még azt is, hogy egyáltalán kíváncsi-e arra, hogy milyen sorsot szán az Isten a ?másik? kategóriának …
   Ha egy ?bajba jutott? embernek egy útelágazásnál elmondom, hogy melyik úton haladjon ahhoz, hogy egészen biztosan megmenekülhessen, – és arról nem tájékoztatnám, hogy a másik útnak mi a végállomása, – a vére akkor sem terhelne, mert a szabadulás útját megmutattam korrektül.
   Hogy őt nem érdekelte, hogy a másik út hova vezet, vagy esetleg nem hitte, hogy melyik a szabadulás útvonala, az már nem az én felelősségem.
   Mi több, a szabadulás útján sem rángathatom végig, már csak azért sem, mert a ?megtartás? nem az enyém, hanem az Istené.

   Egyébként pedig a keresztényeknek EVANGÉLIUMOT (örömhírt) KÉNE hirdetni, ami azt jelenti, hogy Istennek az értünk végzett munkájának GYÜMÖLCSÉT.
   Miért halt meg Jézus?, és ennek az áldása a Tiéd lehet, HA ELFOGADOD.
   Egyértelmű, ha valaki nem fogadja el, az ?lemarad a gyümölcsről.? minden kihangsúlyozás nélkül is.
   Az az ember, aki KOMOLYAN MÉRLEGEL, az kíváncsi lesz mind a két oldal ?serpenyőjére?, hogy melyik mit rejt.
   Na ekkor van az, hogy nem agresszíven, nem támadólag, hanem tájékoztató jelleggel, EL KELL MONDANI AZ IGE SZERINT, hogy mit rejt a másik serpenyő.

   Ezért nincs ellentmondás az Idának írott és a Neked írott hsz. között.

   Szeretettel: Erika

   1. Hát kedves Erika, nekem erről a magyarázatról a Talmudban egy példa jut eszembe, hogy pl, mi nem gyilkosság ! Szóval, ha valakit belöksz egy mély gödörbe, valami elhagyatott helyen, ahol se segítséget nem tud kérni senkitől, és ki se tud mászni, és nem adsz neki se vizet, se ételt, és úgy hagyod magára végleg, akkor, ha meghal, akkor nem te vagy a hibás! Nem te ölted meg! Mert akkor, amikor ott hagytad, akkor még élt! Vagyis, ….nem te vagy a hibás!

    Ravasz!

   2. Kedves Erika!
    “Ha egy ?bajba jutott? embernek egy útelágazásnál elmondom, hogy melyik úton haladjon ahhoz, hogy egészen biztosan megmenekülhessen, ? és arról nem tájékoztatnám, hogy a másik útnak mi a végállomása, ? a vére akkor sem terhelne, mert a szabadulás útját megmutattam korrektül.”
    De,terhelne.Mert ez csak az igazság fele.Ahhoz,hogy egy ember saját,befolyásoktól mentes döntést tudjon hozni,ahhoz szüksége van arra,hogy ismerje a teljes igazságot,amihez tudnia kell,hogy az az út,amin most áll,az hova vezet.Így tud dönteni.Ellenkezező esetben nagyon hiszékeny és befolyásolható személynek kell lennie,hogy elhiggye neked,hogy az általad ajánlott út megmenti őt attól az útnak a végétől,amin most jár,mikor nem is tudja,hogy hova vezet.Ha elmondod neki,hogy most a kárhozatba vezető úton jár,de Jézus áldozatának az elfogadásával van lehetősége az élet útján járni,akkor már fogja érteni,hogy miért a “szabadulás útja” amiről beszélsz.
    ” És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek. A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik.”
    Ez nem fenyegetés, egyszerűen csak így egész.

    1. Kedves Edua!

     – “De,terhelne.Mert ez csak az igazság fele.”

     – Ez a beszélgetés a János 3:16-ból indult, aminek az a lényege, hogy 1 db Igeversben, 1 mondatban IS!!! benne van a TELJES evangélium. (Ember! NEM KELL ELVESZNED!, … HA ELFOGADOD) (Természetesen ez nem azt jelenti, hogy csak ennyit foglalkozzunk az emberekkel, – ha … érdeklődnek a “jó hír, örömüzenet” után.)
     május 25, 2014 7:46:22 du. – i hsz-em.

     7 Mily szépek a hegyeken az ÖRÖMMÖNDÓNAK lábai, aki békességet hirdet, JÓT mond, SZABADULÁST HIRDET, aki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!
     Ésaiás 52:7
     (Ha pedig a “pillanatnyilag” érdektelen embernek az ítéleteket hangsúlyozom, akkor “gyászhírvivő” vagyok és nem “örömmondó.”

     – május 26, 2014 12:14:19 du. -i hsz-emből idézek:
     “Véleményem szerint pedig amikor TERJEDELMESEN beszélünk a jó hírről, MINDENT, HŰEN, el kell mondani róla!”
     (Terjedelmesen pedig csak olyan emberrel tudunk beszélni, aki meghallgat, aki kíváncsi rá, akit az Isten – és nem én! – megérintett.)

     – Aztán “reklamációt” kaptam, hogy a két hsz-emben más-mást írtam, mert a terjedelmes evangelizációra azt írtam, hogy ott el kell mondani de csak szelíden, hogy “Aki pedig rejtegeti a bűneit, mert az a kedves a számára, arra ítélet vár.” Valamint a Cselekedetek 2. fejezetében Péter is a zsidók fejére olvasta a bűneit.
     Erre írtam a május 26, 2014 6:44:32 du. – i hsz-emben, azt a mondatot, amelyet Te is kifogásolsz, “Ha lehagytam volna az utolsó mondatot, ?Aki pedig rejtegeti a bűneit, mert az a kedves számára, arra ítélet vár? ? már akkor is ?teljes lenne az evangélium? (De nem hagytam le…) – mert az evangélium szó az “örömüzenet” FELKÍNÁLÁSÁT jelenti, de CSAK AZOKNAK AKIK EL AKARJÁK FOGADNI, és nem pedig az “ítélettel való fenyegetőzést, gyász üzenetet”
     A Cselekedetek 2. fejezetében is erre ad Péter szép példát.
     18 Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat,
     19 Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.
     20 És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és leüle. …
     Pedig Ésaiásnál ez az Ige folytatódik, – de Jézus még sem folytatta. Nem véletlen ..
     1 Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;
     2 Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és ISTENÜNK BOSSZÚÁLLÁSÁNAK NAPJÁT; megvígasztaljak minden gyászolót;
     Ésaiás 61:1,2
     … mert nem a bosszúállásról szól az “örömüzenet”
     Lukács 4:18, 19, 20
     23 És bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának EVANGYÉLIOMÁT, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget.
     Máté 4:23

     – Egyébként pedig a “Térj meg bűneidből, mert különben elkárhozol” azért sem evangélium, mert a bűneinkből való megtérést csak akkor tudjuk “elkezdeni” ha már elfogadtuk az “örömüzenetet”, ugyanis ekkor kezdi a Testvér megtanulni, hogy mi a bűn és mi az Istennek tetsző cselekedet.
     Ez a “tanulási folyamat” egész életünk alatt zajlik, és bűneink feletti győzelemhez pedig CSAK a Jézus Krisztus által jutunk hozzá.
     Úgy, hogy semmi szín alatt nem működik az, hogy úgy vetkőzzük le a bűneinket, (főleg Jézus Krisztushoz való megtérésünk előtt), mint egy elhasználódott ruhát.
     Éppen az örömüzenet elfogadásával juthatunk csak el ide!
     Így küldött el minket Urunk:
     19 Elmenvén azért, tegyetek TANÍTVÁNYOKKÁ minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
     Máté 28:19

     Szeretettel: Erika

    2. Kedves Erika!
     Ismét párhuzamos beszélgetést folytatsz,nekem válaszolsz,de nem arra amit írtam!

     “- Egyébként pedig a ?Térj meg bűneidből, mert különben elkárhozol? azért sem evangélium, mert a bűneinkből való megtérést csak akkor tudjuk ?elkezdeni? ha már elfogadtuk az ?örömüzenetet?, ugyanis ekkor kezdi a Testvér megtanulni, hogy mi a bűn és mi az Istennek tetsző cselekedet.
     Ez a ?tanulási folyamat? egész életünk alatt zajlik, és bűneink feletti győzelemhez pedig CSAK a Jézus Krisztus által jutunk hozzá.
     Úgy, hogy semmi szín alatt nem működik az, hogy úgy vetkőzzük le a bűneinket, (főleg Jézus Krisztushoz való megtérésünk előtt), mint egy elhasználódott ruhát.
     Éppen az örömüzenet elfogadásával juthatunk csak el ide!
     Így küldött el minket Urunk:
     19 Elmenvén azért, tegyetek TANÍTVÁNYOKKÁ minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,” ???
     Ezt meg hogy sikerült idekeverned?Legjobb védekezés a támadás?Vagy csak figyelemelterelés?Én egy szóval sem említettem a megtérést…

     Örülnék neki,ha ahelyett,hogy odabigyeszted a végére “szeretettel”inkább ahhoz kapcsolódóan válaszolnál amit írtam,de legalább halvány köze lenne hozzá…Lehet,hogy furcsa meglátásom van,de én a figyelmességet is a szeretet jelének tartom.

    3. Kedves Edua!

     Örömüzenetet (evangeliumot) hirdetni annyit jelent, hogy Jézus Krisztus megbízásából elmondani az embereknek, hogy Jézus a Érted is meghalt, hogy el ne kárhozz. Ezt ELFOGADOD-E vagy SEM?
     Egy kérdés, amire lehet igennel is és nemmel is válaszolni, kinek kinek igénye szerint.
     Ennyire egyszerű.

     Szeretettel: Erika

 13. Kedves Anikó!
  Igaz,hogy nem tőlem kérdezed,de remélem nem gond:”Szerinted, képes egy ember Jézust a szívébe hívni, pusztán a haláltól való félelmében, de szíve szerint maradna a hedonista úton, amit folytat? ”
  Igen képes!De talán több esetben inkább a kárhozattól,mint a haláltól való félelem miatt.És amikor megbizonyosodik róla,hogy Jézus megmentette attól,amitől félt,akkor hálásan teljes szívével követi és szolgálja Őt,akár még nagyobb buzgalommal,mint akiket a szeretet fogott meg.
  Egy olyan emberre,aki szeretet éhes,összetört,szerencsétlen,úgy érzi,hogy az egész világ ellene van,annak vigasztalásra van szüksége és Jézus szeretete fogja meg a legjobban.Viszont egy olyan ember esetében,aki jól érzi magát a bőrében,szerencsés,elégedett úgy érzi,hogy nincs plussz szeretetre szüksége,annál sokkal hatásosabb a “rettentéssel”Az ilyen emberek gyakran az ítélettől való félelem indítja megtérésre.

  1. Lásd Ninive: megtért az egész város, pedig semmi örömüzenetet nem hallottak, csak az Isten ítéletéről szóló üzenetet.

   1. Kedves Xenia!

    Egy dolgot számításon kívül hagytál.
    Jónásnak még nem volt módjában beszélni arról, hogy “Krisztus érted is meghalt! …”
    Ugyanis, ez az Evangélium, (örömüzenet)

    Szeretettel: Erika

    1. Kedves Erika!
     Én nem hagytam figyelmen kívül. Jónásnak is módjában lett volna arról beszélni, hogy Isten kegyelmes, ha megtérnek, hiszen ismerte Istent. Csak ő pont nem akart erről beszélni. Ettől függetlenül, amit mondott, az valóban Isten üzenete volt, és Isten a lelkületét kérte rajta számon, nem azt, hogy miért ilyen üzenetet mondott.
     Egyébként egyetértek azzal, hogy Krisztust kell prédikálnunk, és nem az eredménnyel törődnünk, de szerintem itt mindannyian azt tesszük, és kiegészítjük egymást. Csak talán azt kellene észrevenni, hogy egy test vagyunk, és nem egymást kellene kritizálnunk, hogy hogyan vagy mit mondjon a másik, mert az Úr egyénileg vezet (természetesen nem Ige-ellenes dolgokról beszélek).
     Péter például első prédikációjában igencsak vádolta a hallgatóságot:
     “A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. … Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.” (ApCsel 2)
     És amikor bűnbánatra jutottak, akkor bontotta ki nekik az örömüzenetet:
     “Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: “Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?” Péter így válaszolt: “Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.”

  2. Kedves Edua!
   Köszönöm, hogy válaszoltál. Válaszod is azt erősíti bennem, hogy attól még, hogy valaki elmondja a befogadó imát nem biztos, hogy meg van váltva.
   Csak a magszórás a feladatom, hogy hogyan szórtam majd odaát úgyis átbeszéljük az Úrral:) addig meg folyamatosan csiszol rajtam. Nem vagyok tökéletes és csak Vele leszek az, arra meg még várnom kell, mert sok dolgom van még itt a világban:)
   Szeretettel,
   Anikó

   1. Kedves Anikó!

    Bocsáss meg, de semennyire nem értem, hogy Eduának miért írtad ezt! Kérlek magyarázd el, mert lehet, hogy nem csak én nem értem!

    1. Kedves Ida!

     Nem tudok mást írni, mint, ami megerősödött benne. El lehet mondani “csak úgy” a befogadó imát is, attól még az illető nem biztos, hogy meg van váltva. Ennyi.

     Szeretettel,
     Anikó

    2. Kedves Anikó!
     Igen,ez csak a megtérés kezdete.Ezt kell kövesse a bűnök megbánása,elhagyása,megvallása,a bemerítkezés és a szent Lélek vétele.Mert ha valaki nem születik újonnan víztől és Lélektől nem mehet be az Isten országába.És ezek után is minden nap meg kell tagadnunk magunkat(az énünket)keresztünket hordozva ,Jézusnak,az ő parancsolatainak engedelmeskedve kell a Lélek szerint járnunk.
     http://keskenyut.files.wordpress.com/2012/06/elveszc3adtettc3bck-az-evangc3a9liumot.pdf
     https://www.youtube.com/watch?v=COSgqo336bI
     https://www.youtube.com/watch?v=Zk-_PX38sfg

    3. Akiket mélyrehatóbban érdekel a téma ezt érdemes megnézni: http://klub.idokjelei.hu/forums/topic/megvaltas/ Illetve a fórumban folytatni a témát.

     Azért annyit megjegyeznék, hogy még a nem keresztények sem jutnak automatikusan a pokolra. Ez egy nagyon szomorú és téves tanítás. Cselekedeteik alapján azok kerülnek megítélésre, akik nem fogadták el Jézust. Ha cselekedetek által van a megváltás, miért halt meg Jézus?

     “Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek. Akik a jót tették, az életre támadnak fel; akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel.” János 5:28, 29

     Ez nem az elragadtatásra utal, hiszen akkor csak a megváltottak támadnak fel. Ez már 1000 évvel később van.

     “És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint.” Jelenések 20:12, 13
     Az a Millennium végén történik, ahol a megváltottaknak nem kell megjelenni.

     Illetve akit érdekel: http://maverickchristians.com/2012/05/10/water-baptism-not-requirement-salvation/#.U4yLivmSxWg 😉

    4. Thea, nem mindegy hogy automatikusan vagy sem, ha egyszer igy is, ugy is, a pokolra jutnak?
     Azok a bizonyos “cselekedeteik alapjan lesznek megitélve”, nyilvan a hitetlenségük cselekedeit jelenti. Azt, hogy nem hittek Istenben. Tagadtak Ot, vagy több isten hivok voltak, a reinkarnacioban hittek, a galaktikus föderacio vilagmegmento akciojaban, a “szent” korona tan szintén a magyarokat megvalto hiedelmében, Allah-ban, az emberi tudatszint emelkedésében (ami altal istenekké valhatnak) és a többi ezekhez hasonlo agymenésekben. Igy hat leves, akarmi is elozi azt meg.

    5. ?Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek. Akik a jót tették, az életre támadnak fel; akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel.? János 5:28, 29

    6. Igy van Thea! Ez már az utolsó ítélet:

     Jel. 20,11 És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta űlőt, a kinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyök nem találtaték.
     Jel. 20,12 És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint.
     Jel. 20,13 És a tenger kiadá a halottakat, a kik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, a kik ő nálok voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint.
     Jel. 20,14 A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava.
     ? Jel. 20,15 És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.
     ?
     De ott még kinyíttatik az Élet könyve! És nem csak a millenniumi szentek nevei lesznek beleírva….!

    7. Kedves Thea!
     “Filep pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson, hirdeté néki a Jézust.
     Mikor pedig menének az úton, jutának egy vízhez; és monda a komornyik: Ímhol a víz: mi gátol, hogy megkeresztelkedjem?Filep pedig monda: Ha teljes szívből hiszel, meglehet. Az pedig felelvén, monda: Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia.És megállítá a szekeret; és leszállának mindketten a vízbe, Filep és a komornyik; és megkeresztelé őt.
     Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak Lelke elragadá Filepet; “(Ap.csel.8.35-39)

     “El?áll vala János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét a b?nöknek bocsánatára. És kiméne hozzá Júdeának egész tartománya és a Jeruzsálembeliek is, és megkeresztelkedének mindnyájan ? általa a Jordán vizében, b?neikr?l vallást tévén. János pedig tevesz?rruhát és dereka körül b?rövet viselt vala, és sáskát és erdei mézet eszik vala.És prédikála, mondván: Utánam j?, a ki er?sebb nálam, a kinek nem vagyok méltó, hogy lehajolván, sarujának szíjját megoldjam. Én vízzel kereszteltelek titeket, de ? Szent Lélekkel keresztel titeket. És l?n azokban a napokban, eljöve Jézus a galileai Názáretb?l, és megkeresztelteték János által a Jordánban. És azonnal felj?vén a vízb?l, látá az egeket megnyilatkozni, és a Lelket mint egy galambot ? reá leszállani;”(Márk,1.4-10)

    8. Kedves thea!
     “Azért annyit megjegyeznék, hogy még a nem keresztények sem jutnak automatikusan a pokolra. Ez egy nagyon szomorú és téves tanítás. Cselekedeteik alapján azok kerülnek megítélésre, akik nem fogadták el Jézust. Ha cselekedetek által van a megváltás, miért halt meg Jézus? ”
     Ezt nem értem,hogy miért írod nekem.Én egy szóval sem állítottam,hogy a nem keresztyének automatikusan a pokolra kerülnek.Aki nem halott róla,attól nem lehet számon kérni.Viszont,ha valaki többet kapott,több lesz tőle számon kérve.
     “A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.”Jn 14,21
     “Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; a miképen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.”Jn 15,10

    9. Szia Edua!
     Nem, ezt Paul Washer mondja, illetve a videó alatti leírásban olvashatod. Ő a cselekedetek általi megváltást hirdeti, pedig a tettek a megváltás következményei, nem előfeltétele.

    10. Kedves Thea!

     Washer nem a cselekedetek általi megváltást hirdeti, hanem azt, hogy a hit cselekedetek nélkül halott! Vagyis pont azt, hogy az addig rendben van, hogy hit által igazulunk meg, és ez ingyen ajándéka Istennek, de azután a Szent Lélek által meg kell, hogy teremjük a megtéréshez illő gyümölcsöket is….! Meg stb!

    11. Kedves Thea,honnan jön az a gondolat,hogy a vízkeresztség/bemerítkezés nem lényeges dolog?Jézus nem tett felesleges dolgokat,és az Ő élete a példa.Ha neki szükséges volt megtenni,nekünk annál inkább.Ugyanúgy,mint ahogy Neki szükséges volt imádkoznia,nekünk még sokkal jobban.

    12. Kedves Edua (és Xenia)!
     A megjegyzés a megváltásra vonatkozott, az pedig “kegyelemből van hit által, nem cselekedetekből”.
     “Aki hisz a fiúban örök élete van.” (Jn. 3:36) és “Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében,” (Jn. 1:12) Nincs több kritérium.

     Ha közel akarunk kerülni Istenhez, imádkozunk, ha erősíteni akarjuk egymás hitét, összejövünk, stb. de ezek nem feltételei a megváltásnak. Ha akartok erről bővebben írni, inkább a klubban. Amúgy pedig “legyen néktek a ti hitetek szerint”. 🙂

    13. Kedves testvérek
     Ahogy már Ida is célzott rá,a Jelenések 20.15.,és az a körüli igék szerintem nem azt mondják,hogy mindazok,akiknek része lesz a második ítéletben,azok mindnyájan bizonyosan elkárhoznak,hanem azt,hogy az ítéletet közülük csak azok nem élik túl,akik az élet könyvébe sincsenek beírva.A kettő nem ugyanaz.Én nem tudok olyan igehelyet a Bibliában,ha ti tudtok,kérlek írjátok meg,amelyik közölné,hogy pl.az elvetélt magzatok,vagy a Róma 2.13.-16.szerinti pogányok vajon az első, “gyülekezeti” feltámadáskor kelnek-e életre,vagy a második,általános feltámadáskor.Szerintem,a teljes írás alapján valószínűbb,hogy a második feltámadáskor.Mivel akik mind a törvény,mind a kegyelem ismeretén kívűl vannak,azok egyrészt vagy az “automatikusan”közölt kegyelem/csecsemők/,vagy a szívükbe írt törvény iránti engedelmességük alapján,nem pedig valamiféle “hitetlenség” cselekedetei alapján lesznek megítélve a második ítéletkor.A második ítélet az Atya ítélete,az első a Fiúé,ezért az elsőben szerintem csak azok támadnak fel, akik saját döntésük alapján bekerültek vagy az Ó,vagy az Új szövetségbe.Az a Szentírás alapján bizonyos,hogy sokan ott lesznek,akikről ezt esetleg nem is gondolnánk,és sokan nem,akikről ezt egyértelműnek vettük.Ha valamiben tévedek,kérlek javítsatok ki.Isten áldjon benneteket.

    14. Kedves Édua!
     Egyetértek azzal, amit írtál, és még azzal egészíteném ki a listádat, hogy az úrvacsora vétele is nagyon fontos, nem véletlenül hagyta meg nekünk Jézus. Bensőséges közösséget jelent vele és egymással is. A magányos (közösség nélküli) keresztyének egy nagy áldástól fosztják meg magukat, amikor ezt nem gyakorolják.

    15. Kedves Thea
     Megkíséreltem regisztrálni a klubban,de a rendszer hibás aktiváló kulcsot küldött.A regisztrációt nem tudom megismételni,mivel csak egy e-mail címem van,és nem is szeretnék többet.
     Ha lehetséges kérlek segíts,Dávidnak szánt mondanivalómat, addig az üzenőfalra teszem ki.
     Köszönettel.Isten áldjon.

 14. Kedves Uhu
  Újabb felvetésedre Thea nagyrészt már válaszolt,az általa elmondottak helytállóak,igeiek, jó szívvel egyet tudok vele érteni,tennék azonban néhány kiegészítést.Mint azt már korábban említettem,Isten ebben a látható világban nem erőszakkal akar győzelmet aratni a gonosz felett,hanem lelke által, és gyermekei szeretete,engedelmessége révén.Te azt mondod,Isten még hallgatólagosan sem tűrhet egy ilyen intézményt.Szerinted mégis mit kellene tennie?Azonnal sújtson le haragjában és semmisítse meg a gonosztevőket?Vagy fogja le minden ember kezét,aki rosszra készül?Akkor hová lenne a szabad akarat?Az ember méltósága és istenképűsége egyebek mellett abban áll,hogy szabadon választhat jó és rossz között,önként,nem pedig kényszerből.Tudod ha az emberek nem tehetnek szabadon bármit, amit csak akarnak,akkor azért hibáztatják Istent,ha pedig mégis megtehetik és rossz származik belőle,akkor meg azért, hogy Ő miért nem hárította el azokat a következményeket,amelyeket ők maguk okoztak a tetteikkel.Észre veszed milyen átlátszó az effajta szemlélet,erkölcs?
  A rabszolgaságot,az elnyomás,a gonoszság bármely formáját Isten nem azért tűrte el a történelem folyamán,mert egyetértett vele,hanem mert Ő kibeszélhetetlenül irgalmas és türelmes a legelvetemültebb bűnöshöz is,hozzám és hozzád is,és elegendő időt szeretne mindnyájunknak hagyni arra,hogy felocsúdhassunk az ördög tőréből, megtérhessünk és, megszabadulhassunk.Ő azt szeretné,ha övéinek szeretete,a tisztán hirdetett Ige fordítaná az emberek szívét a helyes irányba,nem a megfélemlítés,a kényszer,a bunkósbot.
  Mindemellett lehetne a Szentírásból, és a történelemből is példákat hozni,hogy időnként Isten is meg tudta elégelni mindazt,amit mi emberek művelünk.A paradicsomi korhoz való közelségről ezzel összefüggésben csak annyit,hogy Isten az özönvízzel nyilvánította ki a véleményét az akkori emberiség lelki állapotáról.Olvasd csak el a Biblia első fejezeteit,testvérgyilkosságtól a szodómiáig szinte mindenféle gyalázatosságot megtalálhatsz bennük.
  Összefoglalva,sem Isten a Szentírásban,sem én nem helyeslek semmilyen antik,vagy modern rabszolgaságot,de ha már létezik,Ő megparancsolhatja,hogy a keretein belül bánjanak mindenkivel emberségesen.Ha pedig hinnéd,hogy a Biblia Isten szava,akkor tudhatnád,amikor annak ideje elérkezik,Isten mindenkit ítéletre von,rabszolgatartót és szolgát egyaránt,és bizony számot kell majd adnunk minden szavunkról, tettünkről Annak,kinek szemei előtt nem maradhat titokban semmi.
  Második gondolatodról,a “másság”elfogadásáról.
  Korábbi hozzászólók már nyilvánítottak véleményt,idéztek igehelyeket a témával kapcsolatban.
  Szeretném kicsit árnyalni a képet.A Szentírás szerint valóban utálatos dolog a szexuális elferdülés minden formája,de az utálat,a minősítés a cselekedetnek szól,nem az embernek.
  Isten a bűnt gyűlöli és megbünteti,de a bűnöst szereti és megmenti,ha hagyja magát megmenteni.Még a homokosokat is.Feltéve,hogy megtérnek,is kijönnek a bűnből.Az orvostudomány valóban fényt derített arra,hogy némely esetben a homoszexualitás, hermafroditizmus hátterében genetikai okok is állhatnak,de ez a tény nem ment fel a bűn elleni harc alól,csupán azt bizonyítja,az emberiség szellemi bukásának,milyen mélyre ható torzulások lettek a következményei.
  Meg vagyok róla győződve,hogy minden szexuálisan eltévelyedett embertársunk felé is az Isten irgalmával kell fordulnunk,hirdetve a bűnbocsánat,a szabadulás jó hírét,de semmifajta közösséget nem vállalva a tettével.Isten áldjon.
  A Júdás levelének 23.verséről.Azt hiszem bizonyos félreértés van ezzel az igével kapcsolatban.
  Emlékeim szerint a régebbi Károli fordítások hol rettegéssel,hol rettentéssel való kihozatalról beszélnek,az új fordítás azonban egyértelműbb:
  “Másokon is könyörüljetek,de félelemmel,utálva még a ruhát is,amelyet testük beszennyezett.”
  Vagyis nem nekünk kell másokat az ítélettel ijesztgetni,hanem nekünk kell félve,óvatosan szolgálnunk az eltévelyedetteknek,nehogy miközben nekik szolgálunk,mi magunk is bűnre ne csábuljunk,látva szabados,kicsapongó életüket,inkább utálva még a bűn tényleges,de múló, “ideig- óráig való” gyönyörűségét is,a ruhát amit a test beszennyezett.

  1. Kedves Atyafi!
   Azt kell mondanom, hogy nagyon tetszik amiket és legfőképp ahogy írtál ill. írtad! Nagy tapasztalatot és bölcsességet érzek szavaid mögött és emberséget! Ez számomra rendkívül fontos! Szinte biztosra veszem, hogy érted: nem támadólag írkálgatok, csupán elemzem a dolgokat, s abban mindenki biztos lehet itt, hogy ami jó (sajnos vagy nem sajnos, én döntöm el, hogy mi az), azt magamévá is teszem.
   Én próbálom figyelmesen elolvasni amit írtál (bár Thea szerint nem), s most is azt olvastam ki, hogy ha már egyszer volt rabszolgatartás, akkor “ahhoz igazodva” emberségre buzdít ez ügyben a Biblia, ám mindemellett mindenki megfizeti árát elvakultságának. Ezt nagyon remélem, sőt valahogy tudom is, hogy pontosan így van! (Azaz számomra ez soha nem volt kérdés! S ezt komolyan írom! Valahogy tudom, tehát nem hiszem és remélem, hogy közel sem annyiról szól az utunk, amit itt eltöltünk.) Amikor nagyon rosszal találkozok örök földi életet kívánok neki, mert odaát sok mindent bánni fog! Persze általában véve ez a tehetetlenségből ered (s még hozzáteszem azt is, hogy a büntit Istenre hagyom általa). 🙂 Ám belül tudom, hogy ez így van.
   Kár, hogy a másság talán a legjobb példa sok mindenre, amire leírt és ahhoz való ragaszkodásra és ezek rendkívüli veszélyeire próbálok figyelmezni.
   Az embereknek én pontosan ezeket szoktam mondani (Biblia ismerete nélkül), hogy Isten miért nem avatkozik közbe és milyen egyszerű dolog mindig másra fogni dolgokat…
   A genetika és a másság kézen fogva jár, ha egészséges a világ. Ha valakiben genetikailag kódolva van (akár hogy homi, akár, hogy parafenomén vagy akármi) az pontosan a színességet fokozza. Istenben megtalálható a férfi és nő is. Saját képére teremtett minket, de két testben. Elképzelni nem tudom, hogy miért ne teremthetne olyan embert, akiben ugyanígy megvan a két tulajdonság (ám egy n.szervvel), sőt, ha genetikailag adott, akkor meg is tette. S mindegy, hogy mit tudom én mérgezés miatt deformálódik a genetika vagy akármiért, ha ettől van egyáltalán, de itt van és él és szeret és ápol és gondoskodik, eszik-iszik stb., mint bárki. Én ill. mindenki, miért ne fogadná el? Egy tölgyfa se akarja azt, hogy minden fa tölgyfa legyen és egyforma lombkoronával bírjon (bár ez nem jó hasonlat e problémára, de jó másképp felvethető dolgokra). Illetve egylaki növények vagy hímnős állatok sem pironkodnak a természetben (bár tudom, hogy ők annak teremtettek…). Én úgy gondolom, hogy az én dolgom az elfogadás, megismerés és kerülése a rossznak földi létem idején. Ha van másutt értelmes élet, hogy tudnánk elfogadni, ha magunk másságát sem tudjuk?! A felvonulásokat, rivalkodást megvetem. De azt rendkívül sajnálom, amikor egy szülő akkor szembesül hibájával, amikor a gyerekét temeti, mert öngyilkos lett az elutasítás és kirekesztés miatt és kényszer miatt, mert nem tud olyan lenni, mint a többség. A többség sem tud olyan lenni, mint ő!!! S ez a kulcsa annak, ami miatt nem lehetne bántani, szerintem, mert nem ELVÁRHATÓ senkitől sem, hogy olyan legyen, ami nem ő (legyen az nemi identitás vagy parafenomén képesség, stb. Nekik ugyan olyan nehéz, mint a többségnek hominak lenni. Legalábbis szerintem. Ha nem így van, akkor már bűn van! Ezzel kapcsolatban pl. én többre tartom az utca sarkon állót, mint azt, aki száz szerető egy feleség elvén havonta szerelmes.:-D Ám templomba jár! Szépen festi magát az én értékrendemben legalábbis.)! S talán, ha ugyanolyan természetességgel fogadnák mint bárkit, akkor öngyilkos sem lenne és ugyan olyan eséllyel lehetne boldog, mint bárki aki e világra született!
   Részemről ez a kérdés lezárva. Túlzás már, amit mint védő teszek ez ügyben. 😀 Mondjuk tudok lenni ügyvéd (mint látható 😀 ), de ügyész és bíró is. 😀
   Kellemes napot Neked! S valóban köszönöm a szavaid!

   1. Kedves UHU!

    – Sátán is először bűnre CSÁBÍTJA az embert, majd, ha siker koronázta erőfeszítéseit, akkor ugyan ezt az embert az elkövetett bűneivel VÁDOLJA!

    – ?Saját képére teremtett minket, de két testben. Elképzelni nem tudom, hogy MIÉRT NE TERMTHET OLYAN EMBERT, AKIBEN UGYNÍGY MEGVAN A KÉT TULAJDONSÁG (ám egy n.szervvel), sőt, ha genetikailag adott, akkor meg is tette?
    Azért nem az ?ilyen ember? már nem az Örökkévaló Isten teremtménye ? ezt nem Ő teremtette!!! …

    – ?ÉN ill. mindenki, MIÉRT NE FOGADNÁ EL? Egy tölgyfa se akarja azt, hogy minden fa tölgyfa legyen és egyforma lombkoronával bírjon (bár ez nem jó hasonlat e problémára, de jó másképp felvethető dolgokra). Illetve egylaki növények vagy hímnős állatok sem pironkodnak a természetben (bár tudom, hogy ők annak teremtettek??
    Az erkölcsi fertővel kapcsolatban: Isten férfiúvá és asszonnyá teremtette az embert. Ezt az ember szaporodása érdekében tette, minthogy a nemiség az emberiség fajfenntartó szervrendszere, és nem pedig színfolt a teremtés palettáján. (vagy a buziság ettől is többet ad?)

    Igen, ilyen ÁLLAT a csiga is:
    ?Az elöl-kopoltyús csigák váltivarúak, a hátul-kopoltyúsok és tüdősök pedig hímnősek. A hímnősek KÖLCSÖNÖSEN termékenyítik meg egymást;?
    http://hu.wikipedia.org/wiki/Csig%C3%A1k#Szaporod.C3.A1s_.C3.A9s_egyedfejl.C5.91d.C3.A9s
    Mért mentegeted a 2 ivarral rendelkező állatokat? Ehhez a fajtához tartozol tán?

    – ?én többre tartom az utca sarkon állót, mint azt, aki száz szerető egy feleség elvén havonta szerelmes.:-D Ám templomba jár! Szépen festi magát az én értékrendemben legalábbis.)! S talán, ha ugyanolyan természetességgel fogadnák mint bárkit,?
    A Krisztus tagadására, és a bűnnel való egyetértésre az ?üzenő falra? is küldtem egy hozzászólást, ami itt nem ismételnék meg, (bár talán nem ártana, – Rád is jó hatással lehetne)
    Az én nevemmel van fémjelezve, de a szavak nem az enyéim …
    Szeretettel figyelmedbe ajánlom!

    Szeretettel: Erika

    1. Kedves Erika!
     Jól elmazsolázgattál irományomból. Én a helyedben ezt is idéztem volna: ”
     De azt rendkívül sajnálom, amikor egy szülő akkor szembesül hibájával, amikor a gyerekét temeti, mert öngyilkos lett…”

     Erről mit ír a könyved?

     Szeretettel UHU!

    2. Kedves UHU!

     – Az emberi testben felszínre törő “rákos sejtek” is az emberi test élő szöveteihez tartoznak. Ha “sajnálatból” hagyjuk őket tovább élni, akkor köztudottan elpusztítják az egész emberi testet.

     – Az emberi test megmentésére ilyenkor két lehetőség kínálkozik:
     — Vagy alternatív módon megfékezni és visszaszorítva elpusztítani a beteg burjánzó sejteket,
     — vagy radikális módon kimetszeni.

     – Az azonos neműek “szexuális kapcsolata” is ugyan ilyen “rákos sejt” az emberiség testén, mivel a normál (hetero) szexualitás az emberi faj fennmaradását szolgálja. A biszexualitás pedig pontosan az emberi faj fennmaradását gátolja, mivel azonos neműek nem képesek az utódnemzésre… -az élet tovább adására. (Ha minden ember biszexuális lenne, akkor egy “emberöltőnyi időn belül” kihalna az ember a földről.)

     A biszexuális embernek is két választási lehetősége van:
     — “Alternatív kezelési módszerként” megtér Jézus Krisztushoz, megbánja, megvallja, elhagyja bűneit, /ezt is, – saját elhatározása is, és Isten kegyelme ( is,) – segíti a bűnből való szabadulásban/.
     — Vagy marad a radikális módszer, a kivágattatás az emberiség testéből.
     Habár ez a második módszer fájdalommal jár, de a gyógyuláshoz elengedhetetlen …

     – Megjegyezném még azt is, hogy az “ilyen ember halálát – öngyilkosságát, NE AZ ISTEN SZÁMLÁJÁRA ÍRJUK !!! hiszen Istenünk jól érthetően kifejezte, hogy a “BŰN ZSOLDJA A HALÁL” Róma 6:23
     Nem azért mondja ezt, mert Ő büntet bennünket ezzel, hanem azért, mert ez a bűneink KÖVETKEZMÉNYE (már itt, a földi életünk idejében is!!!)
     Az Istentől jövő büntetés pedig még csak ennek utána fog következni … a Néki való engedetlenségünkért.

     Szeretettel: Erika

    3. “Kedves” Erika!
     Mint tudod, lehet már klónozni. Lehet mesterségesen megtermékenyíteni és nemsokára vagy talán már ezt is, teljes laboratóriumi körülmények között is “szaporodni” vagy “sokasodni”. Ez tudomány és nem hasonlítanám a témához, csak annyiban, hogy már nem feltétlenül szükséges az érintkezés és pl. olyan nőnek, akihez nem ért férfi (mert nem is jut eszembe mi a neve… meg van: leszbikus) gyönyörű gyereket tud felnevelni!
     Az is nézőpont kérdése, hogy mit nevezünk daganatnak e hasonlatot illetően: Kinek mit jelent az egészség, testileg és LELKILEG.
     Nagyon rossz volt olvasni megfogalmazásod, örülök neki, hogy nem ismerlek személyesen. Csak azt nem tudom, hogy miért írod mindig, hogy szeretettel…?! Mert én semmi ilyet nem látok vagy érzek. Csak a meggyőződésed miatt fogalmazol így gondolom. S szerintem minden jóérzésű ember így van ezzel. Ne sértésnek vedd, hisz nem ismerlek, így csak a megfogalmazásból olvashatok ki ismérveket, ami azért nagyon kevés és ennek megfelelően itt minden, ami személyes megfogalmazású, az csupán költői vélemény, továbbá ha neked van igazad, akkor én hatalmasat tévedek!

     De én pedig nem tehetek róla, hogy nekem a szeretet mást jelent. Nagyjából: mindent tudok szeretni, ami nem bánt, nem árt nekem és másnak sem, s ő is képes szeretetre, ha méltó vagyok rá jómagam is természetesen… Ilyetén formán: a daganat árt, tehát nem szeretem. Daganat pedig legyengült immunrendszer esetén lép fel, amit pedig okozhat pl. lelki terror is.
     Szeretettel: UHU

    4. Kedves UHU!

     Köszönöm, hogy megírtad rólam a véleményedet.
     Szeretettel: Erika

  2. “A Júdás levelének 23.verséről.Azt hiszem bizonyos félreértés van ezzel az igével kapcsolatban.
   Emlékeim szerint a régebbi Károli fordítások hol rettegéssel,hol rettentéssel való kihozatalról beszélnek,az új fordítás azonban egyértelműbb:
   ?Másokon is könyörüljetek,de félelemmel,utálva még a ruhát is,amelyet testük beszennyezett.?
   Vagyis nem nekünk kell másokat az ítélettel ijesztgetni,hanem nekünk kell félve,óvatosan szolgálnunk az eltévelyedetteknek,nehogy miközben nekik szolgálunk,mi magunk is bűnre ne csábuljunk,látva szabados,kicsapongó életüket,inkább utálva még a bűn tényleges,de múló, ?ideig- óráig való? gyönyörűségét is,a ruhát amit a test beszennyezett.”

   Júd 1,21 őrizzétek meg magatokat Isten szeretetében, és várjátok Urunknak, a Felkent Jézusnak könyörületét az örök élet [elnyerésére.]
   ? Júd 1,22 Azután némelyeket ítélettel győzzetek meg,
   ? Júd 1,23
   s a tűzből kiragadva mentsétek meg őket! Némelyeken félelemmel könyörüljetek, gyűlölve még a hústól bemocskolt köntösüket is!
   (Csia)

   Júd 1,22 És némelyeken könyörüljetek megkülönböztetve;
   ? Júd 1,23 némelyeket pedig rettentéssel mentsetek meg a tűzből ragadva ki, gyűlölve még a testük által beszennyezett ruhát is.

   (Kecskeméthy)

 15. Drága Anikó!

  Írod:
  “Júdás 1.23 igét olvasva, az erősödött meg bennem, hogy némely embert úgy lehet az Ördög karmaiból kiragadni, hogy tudtára hozom, hogy ?most? még az ő foglya . Ha ettől megretten, akkor már jó. Lehet menni a megoldás felé, a szeret felé:) Hát nekem így jött le valahogy :)”

  És mit csinálsz akkor, ha már beszéltél az illetőnek Isten szeretetéről, és nem hatotta meg?! Mondjuk a tudomására hozod , hogy Ő ” most még” a Sátán fogja ! Ő meg erre azt mondja, hogy :”… akkor szuper, mert Ő így elégedett is az életével! Tök jól bejött nekem minden…! Semmi gondom…! Nem is rossz dolog ez így…! Vagyis, nem is olyan rossz dolog a Sátán foglyának lenni…?! Vagyis nem retten meg attól, hogy Ő most a Sátán foglya, viszont te meg nem beszélhetsz szeretetlenül, “zengő érc” módon vele arról, hogy jó-jó, ha Isten szeretete nem is indít téged megtérésre, de talán, ha hallanál az ítéletéről, azok felé, akik szeretik a bűnt, a bűneiket, és megmaradnak azokban…! Mert gondolom, hogy nem lépnéd át, ezt a magad által ( mások felé is ) felállított korlátot, hogy csak , és kizárólag Isten szeretetéről beszélsz… ( még akkor se, ha igei lenne az( ha az lenne az igei), hogy a teljes evangéliumról beszélj !)!
  Viszont, arról se lenne következetes dolog beszélned utána, hogy ezt, amije van, és, hogy ilyen jól bejött neki az élet, ezt Istennek köszönheti . Hiszen akkor nem csak, hogy “agyonütötted” az előző nyilatkozatodat ( miszerint a Sátán fogja, mert még nem az Úré) , de még azt is gondolhatja, és mondhatja, hogy “…ja, akkor meg minek is kellene nekem megtérnem, hiszen ezek szerint az Isten szeret engem, mert áldott vagyok…! És még a végén azt mondaná, hogy na akkor most mit beszélsz itt össze-vissza?!
  Vagy, ha ilyen szituba kerülnél, akkor mit csinálnál…?!

  Az a helyzet, hogy a világban , sok ember, csak azért nem követ el , mondjuk rablást, mert fél a lebukástól, és a büntetéstől, és nem azért mert egyébként becsületes lenne! Amíg a gyilkosságért halálbüntetés járt, addig kevesebb volt az ilyen bűncselekmény! ( Persze tudjuk, hogy szellemi hatalmak is befolyásolják ezeket, de az ember dönt! És, ha nincs mit veszíteni, akkor az erősebb marad fenn….!)

  1. Drága Ida!
   Írod:
   ” Amíg a gyilkosságért halálbüntetés járt, addig kevesebb volt az ilyen bűncselekmény! ( Persze tudjuk, hogy szellemi hatalmak is befolyásolják ezeket, de az ember dönt! És, ha nincs mit veszíteni, akkor az erősebb marad fenn?.!)”

   Szerinted, képes egy ember Jézust a szívébe hívni, pusztán a haláltól való félelmében, de szíve szerint maradna a hedonista úton, amit folytat?

   Csak ismételni tudom magam, az én esetemben a rettentés az Igén keresztül nyilvánul meg. Találkoztam már ilyen emberrel, elmondtam neki, hogy, amennyiben ezt az utat folytatja a halálba jut. Egy kedves testvérem mondta egyszer: a pokol kapui belülről vannak bezárva… nagyon találó. Szabad akaratból juthatunk csak ki, én a szereteten túl csak figyelmeztetni tudom. Ezt az Igékkel (van elég, ami a következményekről szól) megteszem, hiszen mondhatok én bármit, csak az Ige élő és ható. Az Úr tudja, hogy az illető szíve hol tart. Megteszek mindent, hogy a lelkét ne lehessen rajtam számon kérni, de azt sem, hogy hol hagytam el az első szeretetet.
   Ez a hozzászólás rólam szól, nem arról, hogy így kell csinálni. Nekem erre van meg a hitem. Xenia meg én is írtam már korábban, hogy az Úr mindenkit használ. Engem így. Mást, máshogy. Csak Ő tökéletes, mi nem.
   Szeretettel,
   Anikó

   1. Már ebben az egy mondatban is leszűkítve benne van a teljes evangélium (jó hír.)

    Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
    János 3:16

    Benne van az örömüzenet, hogy ÖRÖK ÉLETED LEHET a Jézus Krisztusba vetett hited és bizodalmad által.
    Benne van az ISTEN SZERETETE AZ EGÉSZ VILÁG IRÁNT – melynek része vagy Te is.
    Benne van AZ ÜZENETET KÖZVETÍTŐ EMBER SZERETETE, hogy TUDD MEG TE IS! hogy Jézus Krisztusban való hited által NEM KELL ELVESZNED.
    Benne van a KI NEM MONDOTT ELRETTENTÉS, hogy ennek FELTÉTELE van, a HIT, mert enélkül érvénytelen az örömüzenet.

    Szeretettel: Erika

    1. Drága Erika!

     nem véletlenül nem vagyok szónok 🙂
     csodálatosan megfogalmaztad és összefoglaltad a lényeget! Köszönöm!
     Viszem magammal az útra.
     Isten áldjon!
     Szeretettel,
     Anikó

    2. Kedves Anikó!

     Én sem vagyok szónok :))), de mikor olvastam a hsz-eket, rögtön ezt az Igét kaptam, és a hozzá tartozó magyarázatot. Én csak leírtam. Nem az én szavaim. A dicsőség érte Istené.

     Szeretettel: Erika

    3. Tudom. Az első Ő volt. Neki is megköszöntem, hogy tanított rajtad keresztül 🙂
     de gondoltam neked is jól esik, mert azért emberek vagyunk, nem? 🙂 🙂
     Szeretettel,
     Anikó

    4. Drága Erika!

     Na ezt : “hogy Jézus Krisztusban való hited által NEM KELL ELVESZNED.” hogyan, és mikor mondod, ha csak Isten szeretetéről beszélsz?!

     ” NEM KELL ELVESZNED”!! Ezt, hogyan hozod be a képbe?! Csak nem elkezdesz fenyegetőzni, hogy persze , ha nem hiszel, és nem térsz meg, akkor marad az ítélet…?! A kárhozat, a pokol…?! Én ezt nem látom, hogy hogyan tudod úgy elmondani azt, hogy nem kell elveszned, hogy közben nem beszélsz arról ( “nem fenyegetőzöl”!), hogy de van olyan, hogy elveszel…?!

    5. Kedves Idám!

     Biztos elkerülte a figyelmedet az első mondat: “Már ebben az egy mondatban is LESZŰKÍTVE benne van a teljes evangélium (jó hír.)”

     Véleményem szerint pedig amikor TERJEDELMESEN beszélünk a jó hírről, MINDENT, HŰEN, el kell mondani róla!
     DE NEM MINDEGY, HOGY HOGYAN: mert az agresszív, fenyegető, tudálékos hozzáállás bezárja annak szívét (nem előtted, hanem Isten Igéje előtt) akivel éppen beszélsz.
     A Szent Szellemtől vezetve, elmondod szelíden, azt, hogy a Krisztus vére csak azoknak az embereknek a bűneit fedezi el, akik hajlandóak azt megbánni, megvallani, és Isten segítségét kérni a bűntől való szabadulásból. Aki pedig rejtegeti a bűneit, mert az a kedves a számára, arra ítélet vár. Ha az illető kíváncsi arra, hogy mit jelent, az Isten ítélete, akkor lehet beszélni arról is. Ha nem, akkor a másik ember ezzel “rövidre zárta” a beszélgetést, mert nem érdekli Isten.
     Te pedig már betöltötted a küldetésedet…, mert nem azért küldött minket az Isten, hogy minden embert fülénél fogva ráncigáljunk el a “Kereszt alá”, hanem, hogy mondjuk el az Isten akaratát, egyrészt azért, hogy minden ember szabad akaratából választhasson, másrészt azért, ha predestinációból (eleve elrendelésből) “elhívott emberrel” beszélsz, Isten eltudja végezni benne az elhívás munkáját.

     Nem véletlen mondja az Ige azt is:
     “ÉN PLÁNTÁLTAM, Apollós öntözött; de az Isten adja vala a növekedést.”
     1. Kor. 3:6
     Mert ránk, CSAK a “magvetés” szolgálata adatott, a többiről az Isten gondoskodik.
     (Talán azért is, hogy a Testvérek között ne lehessen vetekedés és rivalizálás, hogy ki hány embert vitt az Úr elé.)

     Szeretettel: Erika

    6. Drága Erika!

     Akkor most azt mondod, hogy csak azt hirdessük, amit az emberek hallani szeretnének?!

   2. Drága Anikó!

    írod:
    “Szerinted, képes egy ember Jézust a szívébe hívni, pusztán a haláltól való félelmében, de szíve szerint maradna a hedonista úton, amit folytat?”

    Igen! A Szent Lélek az, aki kizárólag meg tudja az embert a bűneiről ( bűnösségéről) győzni! A megtérés akarati döntés, nem pedig érzelmi! És meg van az ideje is. És, miután Istenhez térsz meg, és Ővele egyesülsz, Őáltala születsz újjá, és az újember , az Istentől született az, aki tudja bánni a bűneit, aki tudja szeretni az isteni életet…stb! A természetes ember, maradna hedonista, ….! Meg, még rengeteg dolgot lehetne ezzel kapcsolatosan az Igéből idézni, de nem erről akartam elsődlegesen beszélni. (De, ahogyan most olvastam Edua is írt erről!)

    Hanem , csak arra szerettem volna rámutatni azzal a példával, hogy mi csak szolgák vagyunk, akiket a Szent Lélek használ, ha engedjük. És nem jó, ha mi korlátok közé szorítjuk, a magunk véleményével, elképzelésével, illetve “magunk csinálta alázatoskodással”, vagy hasonlókkal. Mert az Úr az, Aki ismeri a szíveket, és Ő tudja csak, hogy kit, mivel, hogyan, és mikor ! Ha az Úréi vagyunk, akkor hagynunk kell, hogy Ő szolgáljon bennünk mások felé! Ahogyan Ő, Jézus, amikor a földön járt, Ő se mondott semmit magától, hanem amit az Atyától hallott…! ( Ha ostort kellett ragadnia, akkor azt tette! Ha Isten szeretetéről kellett beszélnie, akkor azt tette…!) Nekünk is azt kellene mondanunk, amit Ő tőle hallunk! Ahogyan írva is van, amit fülbe súgva hallotok (Tőle), azt a háztetőkről hirdessétek….! Meg stb!

 16. Kedves Uhu
  Nekem sajnos nem teljesen világos,mire gondoltál a rabszolgasággal kapcsolatos megjegyzésedkor.Ha esetleg valami olyasmire,hogy elszomorítónak találod,miszerint a Biblia látszólag támogat erkölcsileg egy ilyen embertelen intézményt,akkor szeretnélek megvígasztalni.
  Ilyesmiről valójában nincs szó.A Biblia egy józan,életszerű könyv.Isten nem helyesli,hanem tudomásul veszi,hogy annak a kornak az emberétől csak ennyi tellett ki,hogy szolgaságban tartotta embertársát,mivel éretlen és alkalmatlan volt Istennek a rabszolgasággal összefüggő gondolatainak a megértésére és megcselekvésére.Isten ezért törekedett arra,hogy ha már létezik ez az intézmény,és egyelőre nem felszámolható,akkor legalább valamennyire emberséges körülmények között működjön.Ezért adott szabályokat hozzá, amelyek célja az emberi élet, és méltóság védelme volt.Isten ebben a látható világban nem erőszakkal akar győzelmet aratni a gonosz felett,hanem lelke által,az Ő igazságának megértésére,elfogadására önként,szabad akaratból eljutott gyermekeinek engedelmessége révén.
  Mellesleg abban a korban,ha egy rabszolgának emberséges tulajdonosa volt,sok tekintetben jobb helyzetben lehetett,mint a mai “szabad”polgárok,akiknek pl.évek óta nincs biztos munkája ,megélhetése,otthona,fizikai biztonsága stb.Szabadok vagyunk ilyen értelemben,de szabadon éhen halhatunk,megfagyhatunk a saját otthonunkban,ha nincs pénzünk téli tüzelőre,és közben a tévében élő egyenes adásban végig nézhetjük,mennyi aljasságra képes egyik szabad ember a másik szabad emberrel szemben.Ez lenne az áhított szabadság?Nem hiszem.
  Végül pedig az Újszövetségben találhatsz elég utalást arra,hogy Krisztusban nincs többé se szolga se szabad,se zsidó se görög,se semmilyen más elválasztó fal,ember és ember között, mert Krisztusban,akik az Övéi lettünk mindnyájan egyek vagyunk.Isten számára mindnyájan, kivétel nélkül értékesek és szeretettek.Szeretném remélni, hogy van a környezetedben olyan átadott életű,kedves,barátságos hívő keresztyén ember,akiben megbízol,és aki segíteni tud neked,ha éppen arra lesz szükséged.Isten szeret és ismer téged,jó terve van az életeddel.Igazi válaszai vannak minden kérdésedre,szükségedre.Remélem mihamarabb eljön az a nap számodra,amikor megismered Őt,és az Övé lesz a szíved,az életed.Isten áldjon.

  1. Kedves Atyafi!
   Köszönöm válaszod!
   Nekem meggyőződésem, hogy Isten előtt az akkor és a most élő ember ugyanolyan érző lény volt! Sőt, akkortájt még közelebb is voltak időben a paradicsomi időkhöz, tehát gondolnám, hogy tisztább lelkűek voltak az emberek, mint napjainkban. Én nem tudom elképzelni, hogy Isten bármikor is támogatta volna ezt a dolgot, akár csak úgy, hogy megtűrte mintegy primitív törzsi szokást! Egyébként, ha így van, s ez le van írva., akkor aki napjainkban bármilyen formában rabszolgát tart, az szerinted helyes és elfogadod, mert le van írva (akár ha te lennél mondjuk rabszolga? csak példázatként írom,, nehogy félre értsd kérlek!) és csak arra kell törekedni, hogy kulturáltan tegye az aki teszi? S ne adja el mondjuk mint egy lovat?
   De legyen igazad. Ám ez felvet egy kérdést bennem:
   Az miért nem lehet mondjuk napjainkban, hogy korunk emberének pedig tolerálnia kellene pl. a másságot, mert már megérett rá?! Mert mondjuk nemsokára kilépne a csillagok közé, ahol pedig még több fura dolgot láthat majd…
   Ha a rabszolgaságnál lehet ilyen, akkor ennél a dolognál miért ne lehetne?! Nekem meggyőződésem, hogy nem direkt izgatásból és gonoszságból olyan az olyan, hanem egyszerűen olyannak született. Szerintem ezt nem lehet választani. Hisz rá se tud nézni az olyan, aki más. Vica-versa. Szerintem jól gondolom. Én legalábbis ugyan nem tudok ránézni arra, ami nem természetemhez való, hogy kellően finoman fogalmazzak.
   Üdv Neked!

   1. Kedves Uhu!
    Kérlek tiszteld meg a többi hozzászólót azzal, hogy figyelmesen olvasod el, amit írnak, főleg, ha ezt személyesen a te kedvedért teszik. Olyan gondolatokat teszel Legkisebb atyafi “szájába”, amit ő nem mondott. Például azt kérdezed: “aki napjainkban bármilyen formában rabszolgát tart, az szerinted helyes és elfogadod”
    Ő ennek épp az ellenkezőjét mondta.

    Hozzáfűznék néhány dolgot a rabszolga kérdéshez.
    A Biblia még véletlenül sem támogatja a rabszolgaságot. Először is minden esetben adós rabszolgaságról van szó, nem pedig rabszolga kereskedelemről, és Isten ezt sem helyesli, csupán szabályokat fektetett le, az akkori körülményekben való emberséges eligazodáshoz. Először is leírja, hogy “ne legyen szegény köztetek” és arra szólít fel mindenkit, hogy segítse a szegény sorba jutókat, pontosan leírva hogyan. (3. Mózes 19:9-10, 23:22, 5. Mózes 24:20-21, 15:7-8)
    Amikor valaki mégis arra kényszerült, hogy adóssága visszafizetéséért önként (!) szolgasorba adja magát (a héberben nincs is szó a rabszolgára, csak a szolga szó létezik), szigorú szabályok voltak Mózes könyveiben, amelyek egytől egyik a szolga védelmét szolgálták. Ráadásul csak hat évig lehetett valaki adós szolga, a hetedik évben szabadon kellett engedni, mégpedig bőséges ajándékokkal, élelemmel, stb. ellátva. (5. Mózes 15:12-15) És a szolga/rabszolga ugyanolyan embernek számított Izraelben, mint bárki más és a szabályok minden esetben őt védték, ellentétben a közel-kelet többi részén érvényes törvényekkel, amik a szolga tulajdonosát védték és a szolga csak egy vagyontárgy volt.

    Írod: “Sőt, akkortájt még közelebb is voltak időben a paradicsomi időkhöz, tehát gondolnám, hogy tisztább lelkűek voltak az emberek, mint napjainkban.”

    Lehet, hogy érdemes lenne tájékozódnod e téren, nemcsak a saját sejtéseidre támaszkodni.
    Az ókori közel-kelet egy brutális, kegyetlen hely volt. Hammurabi törvényei például megengedték, hogy a rabszolga tulajdonosa levágja az engedetlen rabszolgája fülét, lopásért és sok bűnért csonkítás, nyelvkivágás, stb. járt és minden esetben tulajdonként tekintett a rabszolgára, az ura azt tette vele, amit akart és ha megszökött, azt is megbüntették, aki befogadta. Az egyéb szörnyű “szokásokról”, például a gyerekek feláldozásáról az “isteneiknek” nem is beszélve. A Biblia leírja, hogy ha egy rabszolgának bármi baja esett, akár csak egy fogát kiütötték, azonnal szabadon kellett bocsátani. A Biblia minden esetben kihangsúlyozza, hogy az ember sokkal fontosabb, mint bármilyen tárgy és mindig az életet védi. A szabályok alól még a király sem volt kivétel, ellentétben a közel-kelet többi országával, ahol a király földi istennek számított és azt tett, amit akart.

    Ami a legfontosabb pedig, hogy ezek a mózesi szabályok még véletlenül sem egy ideális helyzetre vonatkoztak, hanem az akkori körülményeket próbálták javítani.
    Például, amikor azt olvasod, hogy “ha valakit megölnek”, akkor ezt és ezt kell tenni, szerinted ez azt jelenti, hogy a mondat vagy Isten helyesli a gyilkosságot? NEM! Ezt esetjognak hívják, ami arra szolgál, hogy útmutatást adjon az ilyen helyzetekre. Isten nem azt akarja, hogy bárki bárkit megöljön, de tudta, hogy ilyen elő fog fordulni és a szabályokkal próbálta az ideális állapot felé terelni a népét, amit Jézus így foglalt szavakba:

    “Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.” Máté 22:37-39
    illetve:
    “És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük.” Lukács 6:31

 17. Kedves Théta
  Természetesen nem arról van szó,hogy minden technológia Sátáni,hanem arról,hogy ha egy adott technológiához való hozzáférés feltételéül szabják valamilyen idegen szellemi hatalom nyílt vagy rejtett tiszteletét,illetve,ha maga a technológia Isten akaratával ellentétes beavatkozás a teremtés rendjébe akkor az “gáz”.

 18. Miért itéltek minden technológiát sátáninak? Kicsit viccesek vagytok már megbocsássatok. Persze, értem hogy rossz kezekben van, de e miatt nem a technológia a gonosz, ha pl van egy fogyatékos gyerekem (vagy akár én magam szenvednék ilyesmiben), akkor én bizony hálát adnék, bármilyen technológiáért ami az ő életét jobbá teszi s ha ezért én satán imádó akármi vagyok akkor ez van, vállalom. (bár nem értem milyen logika alapján lesz sátán imádó az aki nem veti meg a technológiát)
  Nem azt modnom igazam van, hanem azt, hogy jó egy éve követem az oldalt, azt látom, hogy mindig eldöntitek hogy egy adott dolog sátáni, és nem gyakran látom, hogy körbe járnátok a témát.

  1. Üdv!
   Szerintem ezen az oldalon eléggé kivesézünk minden témát, ameddig csak lehet. A technológia attól sátáni, amit már ki is mondtál, mert nem arra használják fel, amire kell. Ez nem azt jelenti, hogy mi mindenben a rosszat látjuk, de szerinted, hogy lenne könnyebb ráerőltetni az emberekre egy olyan dolgot, amit nem akarnak? Erőszakkal? ha igen, akkor jelentősebb ellenállásba ütköznének és nem lenne könnyű dolguk. A másik véglet, adnak hozzá extrákat, amivel már sokkal meggyőzőbb és elfogadhatóbb, ezáltal, könnyebb megfogni a rétegeket, kortól, nemtől függetlenül! Tudjuk mire megy ki a játék az ilyen kütyük terén a teljes elme kontroll! Ezt elolvashatod a Bibliában a Jelenések Könyvében, ahol tisztán és érthetően le van írva a “bélyeg” hogy minek lesz a jele és milyen célt fog szolgálni, valamint ki fogja ennek a felvételét elrendelni és hova kerül az aki felveszi. Az, hogy ez a bélyeg mihez lesz hasonló, hogy a chip lesz-e vagy elektromos tattoo, és még jó pár dolog, azt nem tudjuk, de az biztos, hogy Isten soha nem hazudik és az ő szava szent és igaz, te is eldöntheted, hogy hiszel-e Isten szavának és egyben a próféták kinyilatkoztatásainak vagy sem. Minden a szemünk előtt folyik, történik nem furcsa, mikor már a SAJÁT SZEMEDNEK SEM HISZEL? Ez nem illúzió, hanem a valóság! Muszáj, hogy a “dolog” eladható legyen és a gonosz is ezt akarja, hogy minél több ember jusson a kárhozatra. Néz utána, hogy milyen törvényeket hoznak a “TE ÉS MINDENKI ÉRDEKÉBEN! Remélem bízol Isten szavában ne kételkedj benne! az, hogy a média csak állatkertről tudósít ez is mind a terv része, legyél buta NE tudd mi történik körülötted!

  2. Kedves Théta!

   Igazából mindannyian úgy vagyunk, ha az életünk megkönnyítésére módunkban áll valamilyen technológiát alkalmazni, meg is tesszük, – csak éppen nem “minden árán.” vagy mondhatjuk úgy is, hogy nem mindegy, hogy mivel kell fizetnünk érte.
   Az sem bűn, ha egy fogyatékkal élő életének megkönnyítésére valamilyen technológiát vásárolunk, lásd pl. a rokkant kocsikat.
   De ha már a “hibás földi testünk” életben tartásáért a “lelkünk üdvösségét” kérik, és ezt az árat meg is adjuk, az már kemény BŰN! – annak, aki ismeri Istent, vagy Jézus Krisztust.
   Miért?
   Mert sem életét, sem halálát nem meri hittel a Megtartóra bízni, (arra, akitől egyébként is kapta az életét) hanem inkább a saját kezében akarja tartani azt.
   Talán érdemes lenne azon is elgondolkodni minden embernek, hogy ezt a jelenlegi nyomorúságos életünket érdemes-e végig küzdeni, végig szenvedni akkor, ha úgy ítéljük meg, hogy halálunkkal teljesen megsemmisülünk, a testünk is, tudatunk is, és mind ezzel az a földi szenvedés is elmúlik, amit itt szenvedünk.
   (Az ilyen eszmefuttatás már önmagában is gyilkosság, – a saját testünknek halálra való ösztökélése, az Isten létének tagadása által.)

   Szeretettel: Erika

  3. Kedves Théta!

   Nem ítélünk minden technikát sátáninak! Csak azért nem beszélünk a jó oldaláról, mert az nyilvánvaló mindenki előtt! Nekem is van mosógépem, varrógépem, számítógépem, vízvezetékem, gáztűzhelyem, telefonom, …stb! És hálás vagyok Istennek érte! És minden másért is, pl a fölművelésben és másutt használt eszközök, gépek, a “barkács” szerszámok, stb…stb…stb…! De szerintem itt mindenki így van vele!( De erről nincs mit beszélni, mi hívők vagyunk, nem hülyék…!)
   Ezért nem beszélünk erről, hanem csak a technika sátáni felhasználási lehetőségeiről, és arról is a próféciák alapján…!

 19. Szia Uhu!
  Értsd meg kérlek, hogy olyan szeretet nem létezik, amely szembe megy Isten parancsolataival és az Ő szeretetével az nem Istentől származik ha elfogadjuk a ?másságot? és a BŰNT emeljük feljebb. Nekünk ezt el kell fogadnunk, hogy Isten a mi teremtőnk, neki kell engedelmeskednünk az által is ahogy az ő egyszülött fia Jézus megmutatta egész életével. Jézus a kapu ő rajta mehetünk az Atyához, csak ő az EGYETLEN NINCS MÁS ÚT SEM TAN! A Biblia azt mondja, hogy az olyan emberek akik ilyen utálatos bűnökben élnek nem öröklik Isten országát. Meg kell értened, hogy Isten törvényei nem azért adattak, hogy megnyomorítsa az emberek életét, hanem, hogy ő hozzá eljuthassunk. Soha semmilyen más HAMIS vallásban nem fogsz békére találni! Hiába fogsz dühöngni és Istennel hadakozni, ezt nem lehet átírni, amit Isten kinyilatkoztatott az úgy következik be és lehet eltakarni a szemed vagy tudomást nem venni róla, de az attól még történni fog és vége lesz. Jézus téged is hív és vár, minden egyes nap! A gonosz a hazugság és elhitetés mestere! Úgy csap be 100-millókat ahogy csak akar! Ezért mondom, hogy hadakozni lehet, mert szabad akaratot kaptál és te döntésed, hogy Isten ellen és nélkül akarsz élni vagy pedig elfogadod mindezt! Tőlem vannak okosabbak, akik már elmondták jobban, mint én. És az írást lehet idézni úgy is ha nem Jézus a megváltód, lehet ismerni a Bibliát is, de attól még nincs üdvösséged, nincs meg neked Jézus! Kérdés, hogy AKAROD-e és az IGAZSÁGOT megismerni és elfogadni vagy a hazugságokban elmerülni míg végül elérsz egy olyan szintre, hogy már nincs vissza út! Addig tedd meg míg nem késő, lehet nevetni is, de mint elmondtam VÉRRE megy a LELKED lesz az ára, ez a földi lét elszáll, mint a pára és a végén számot kell adni és nem mindegy, hogy a végén hol találod magad, függetlenül attól, hogy hiszel-e abban az örök életben, amit Isten elkészített neked nem pedig a hazug reinkarnációs és magasabb tudati szint moslékban, ami maga a HALÁL! Az óra ketyeg a kegyelem még tart, figyelmeztetünk, ameddig lehet. Ne csak az emberekkel érezz együtt, akikre te úgy gondolsz, hogy ők is egyenlőek, igen mind Isten képmására vagyunk voltunk és leszünk teremtve, de nem egy elkorcsosodott világra kell hallgatni ami ELTIPORJA ISTEN SZAVÁT és szembe megy vele, ezáltal élteti a BŰNT és a kárhozatba taszít! Gondolj bele, hogy mit érez JÉZUS azok iránt, akik ennyire ellenszenvesek vele szemben és egész életükben megtagadják őt, akár tudatosan vagy tudatlanul! Jézus az olyanokért is vérkönnyeket sír! Aki ezeket a halálos, utálatos bűnöket pártolja és magáénak mondja az nem csak a TÖRVÉNNYEL ÉS A PARANCSOLATOKKAL hanem magával az ISTENNEL ÁLL SZEMBEN!
  Ennyit szerettem volna Üdv!

 20. Kedves Uhu
  Állítod,az un.szent iratok nem igazán számítanak,csak az erényes tettek.Nos,ha az un.szent iratok közül egyik sem az egyetlen igaz Isten önkinyilatkoztatása,akkor valóban nem számítanak.
  Ebben az esetben azonban az erényes tettek sem számítanak,sőt kifejezetten hátrányosak,mivel amint te magad is láthatod,ebben a világban törtetéssel általában könnyebb érvényesülni,mint nemes cselekedetekkel.Ráadásul,ha a halállal mindennek vége,és nem lesz semmilyen ítélet,mi különbség lehetne a jót követő,és a gonosz emberek örök sorsa között?Semmi.”Békésen” rothadna egyik is,másik is.Ha viszont a Biblia valóban Isten szava nagy könnyelműség elengedni a füled mellett.Beszélsz az erényes tettek fontosságáról.
  Azok valóban nem lényegtelenek.Örök sorsodat azonban mégsem ezek határozzák meg.
  Senki sem tud annyi fennkölt tettet véghez vinni,hogy az lefegyverezhesse a szent és bűngyűlölő Isten mindnyájunk bűne elleni méltó haragját.Ezt csak egyedül az Isten egyszülött Fia tudta kioltani,helyettes áldozati halálával,amelyet érted is,és mindannyiunkért vállalt magára,önként, szeretetből.Ha ezt képes vagy emberileg megérteni,és elhinni megmenekülsz, és olyan új élet kezdődik számodra,olyan boldogság részese leszel az Istennel való személyes közösségben, amiről ennek átélése nélkül sejtelmed sem lehet.Az Úrjézus Krisztus valóban az egyetlen igaz Isten Fia,a Biblia valóban az Ő szava,szabadulásod a bűn és a halál fogságából csak és kizárólag az Isten Fia, Jézus Krisztus helyettes,engesztelő áldozata által lehetséges,amelyet őszinte,Istenhez odaforduló lélekkel, imában kérhetsz és kaphatsz meg,nem pedig jó cselekedetekért jutalmul.
  Íme már minden kész,rajtad múlik,hogy hálás hittel,bűnbánattal és mégis örvendezve kinyitod-e szíved,életed ajtaját az Úrjézus előtt,vagy bezárod.Ennek az oldalnak a látogatói közül sokan beléptek már ezen új életnek a kapuján,amelynek küszöbén te most forgolódsz.Azt hiszem, mind átélték a bűnbocsánat,a szabadulás,az Istennel való személyes találkozás örömét,amiről eddig próbáltam beszélni neked.Valószínűleg mind imádkoznak érted,ahogy én is,hogy Istenben békére,feloldozásra találj.Isten áldjon.
  Ami viszont a bélyeggel kapcsolatos szuperképességeket illeti,szerintem nincs szoros összefüggés az okkult vagy “természetfölötti” képességek és a jellem,vagy az értelmesség között.A történelem mutatja,hogy számtalan elvetemült és szerény szellemi adottságú ember is rendelkezhetett különleges tulajdonságokkal,erőkkel.
  Mivel maga a hamis próféta is különös jeleket,csodákat fog tenni,még tüzet is fog lehozni az égből,és követni is fogják mindazok,akiknek neve nincs beírva a Bárány életkönyvébe a világ megalapítása óta,azt hiszem ésszerű,hogy követőit ilyen “csodás” képességekkel jutalmazza majd meg,annál is inkább,minthogy a Sátántól kapott ajándékok ára sohasem kisebb,mint a lelkünk,az üdvösségünk.

  1. Én eddig úgy tapasztaltam, bármi rossz is történt, hogy mindig emberi szándékok, cselekedetek alkották-álltak a háttérben és soha sem Isten. Aszem a bibliában olvastam, hogy a bosszút hagyjuk Istenre, s ebből eredően én rá is hagyom. Mert a legtöbbször fogalmam sincs pontosan, hogy honnan fúj a szél, de azt érzem, hogy fúj, természetesen. Eddig úgy látom, hogy működik is ez a dolog.

   Szerintem az senkinek sem volt választási opció, hogy milyen színű, szép avagy ronda, ilyen vagy olyan beállítottságú legyen megszületése után. Választani utat lehet, világnézetet, vallást, ruhát, jót-rosszat, iskolát és stb.stb. Én nem érzek magamnak jogot arra, hogy ezért bántsak valakit. A lényeg, hogy ő se bántson senkit.

   Az átkokkal (rossz kívánságokkal, akár csak lelkem mélyén is) pedig az a baj, hogy ha helyt nem talál, akkor visszaszáll. Ezért én még ezzel is óvatosan bánok. Persze lehet, hogy Ti tudjátok a dolgokat és jó úton jártok. Én óvatos próbálok lenni a fenti okokból. Abból indulok ki, hogy én ugyan nem emlékszem, hogy én választottam életem alapját -nem jut jobb szó az eszembe (szín, beállítottság, stb.), tehát más sem választhatta… De én tévedhetek, mert csak egy egyszerű ember vagyok.

   Üdv Néktek!

   1. Az igaz, hogy minden rossz ami a világban történik az nem Istentől van! Istent hogy lehet rossz???
    Igaz, hogy nem választhatod meg, hogy férfinek vagy nőnek, négernek vagy fehérnek szüless, de nem gondolod, hogy ISTEN olyan férfit vagy nőt teremt, aki nem a saját neméhez fog vonzódni!!!!! Isten soha nem teremtett rosszat és nem is fog, az hogy kiből lesz “MÁS” az ok és okozati összefüggés szerintem! Lelki és fizikai sérelmekre vezethető vissza! Tudjuk, hogy egy anya hasában lévő magzat ugyan olyan érzékeny a stresszre, mint az anyja ugyan úgy érez és a gyermek lelki világa már az anya méhében kezd valamilyen formában kialakulni, formálódni és hatással lesz személyiségére, miután a világra jön. NEM Isten csinálja a rosszat, ilyen nincs. Az is igaz, hogy csak Isten büntethet meg, de aki a BŰNT védelmezi és megtapsolja vagy az egyenlőség nevében ezt normálisnak véli az ugyan úgy részesül majd Isten igazságos HARAGJÁBAN. Nem úgy veregessük meg az ilyen emberek vállát, hogy közben megtapsoljuk, ahogy él, amilyen bűnökben él és pont, hogy nekünk keresztényként NEM ez a feladatunk, hanem az, hogy kiálljunk az igazság mellett és a jó maradjon jó és azt tartsuk meg bármi áron, ami pedig rossz a halál attól óvakodjunk és figyelmeztessünk másokat.

    1. “Akik az Isten igazsagat hazugsaggal cserélték fel, azok a TEREMTMENYT IMADTAK es szolgaltak a Teremto helyett, aki áldott mindörökké. Amen.
     Ezért Isten gyalazatos szenvedélyeknek szolgaltatta ki oket. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanugy a férfiak is elhagytak a noi nemmel valo természetes érintkezést, es egymas irant gerjedtek fel kivansagukban; férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévelygésük mélto jutalmat önmagukban. Es mivel nem méltattak Istent arra, hogy megtartsak ismeretükben, Isten kiszolgaltatta oket az erkölcsi itéletre képtelen gondolkodasnak, hogy azt tegyék, ami nem illik…” (Roma 1:25-28).

     “Férfiuval ne hálj ugy, ahogy asszonnyal hálnak; utálatosság az” (3Mozes 18:22).

    2. …és tarts rabszolgát…
     Mindegy. Lehet, hogy Nektek van igazatok.
     Sziasztok.

    3. Szia Uhu!
     Kérlek értsd meg nem az a helyes amit a világ mutat példának. Isten a te teremtő Atyád nem helyezheted magad vele egy szintre, tudod te is hogy azok a gondolatok, amiket valaki vagy valahol olvastál nem Istentől vannak, látom benned, hogy küzdesz, harcolj az ellen, ami nem helyes és fogadd el végre Jézust!
     Minket az Atya teremtett és soha nem leszünk mi olyanok emberek vagy bármi más, mint Isten, de ez így jó! Nem vehetjük fel Istennel a versenyt csúnyán mondva(alattvalói vagyunk) Isten tudja mi a helyes és vár téged! Ezt soha ne felejtsd el. Te magad is tudod, hogy nem megbántani akarunk, csak azt akarjuk, hogy rátalálj Jézusra, mert ő az út az igazság és az élet és ha kizárod az életedből a legvégén nem lesz életed, hanem szenvedés és mérhetetlen szomorúság!

    4. Kedves Uhu!

     A “rabszolgát” nem mi tartjuk, hanem az ilyen ember (pl. a szakállas szoknyás) saját maga, saját elhatározásából, maga választja a rabszolgaságot. Méghozzá a bűnnek rabszolgája lesz.

 21. Ezen az oldalon (nagyon helyesen) sok szó esik a ?fenevad bélyegéről?. Mindezt azért, tesszük, hogy felkészüljünk arra az időre, amikor eljön, és fel is ismerhessük. Nekem úgy tűnik, hogy hívőnek és hitetlennek egyaránt, kissé misztikusnak tűnik ez a bélyeg. Keressük az értelmét és ismereteket, hogy mivel is hozható összefüggésbe, és vajon mit jelent, vagy éppen mit takar?
  Sokféle valós, vagy tervezett technika terítékre került már … és én úgy érzem, hogy megrekedtünk a technikánál… pedig sokkal többet szeretnénk tudni róla.

  Járjuk körbe a kérdést más aspektusból is:
  Tudjuk, hogy a Biblia nem csak a ?fenevad BÉLYEGÉRŐL? tudósít bennünket, hanem az ?Isten PECSÉTJÉRŐL? is!
  (Csak a legjelentősebb idézeteket említem)

  Mit is tudhatunk Isten PECSÉTJÉRŐL?
  KŐMETSZŐ MUNKÁVAL, amint a pecsétet METSZIK,…
  2Móz. 28:11
  … mint a pecsét, úgy legyen METSZVE,…
  2Móz. 28:21
  – Kemény ?fizikai? munkával METSZIK ? munkálták meg a kemény követ azok, akik Isten parancsára pecsétet készítettek.

  Ímé, az én markaimba METSZETTELEK fel téged,…
  Ésaiás 19:16
  – Isten is ugyan ilyen ?kemény munkával? gondozta, TANÍTOTTA és gyámolította választott népét.
  Ezért mondhatja Ésaiás 19:3-ban
  És mondá nékem: SZOLGÁM VAGY TE, Izráel, akiben én megdicsőülök.
  Ésaiás 19:3
  Másik helyen Isten így vall Izraelről:
  Ezt mondd azért a Faraónak: Így szólt az Úr: ELSŐSZÜLÖTT FIAM AZ IZRÁLEL.
  Más szavakkal megfogalmazva azt mondhatjuk, hogy az a nép, amelyiket Isten kemény munkával formált meg, (ez a ?forma? maga a ?pecsét?- és Ésaiás 19. fejezete alapján beleértendők a pogány nemzetekből kihívottak is) az ISTEN TULAJDONÁT KÉPEZI.
  Akiken az ?Isten tulajdona? pecsét van, azok felett Sátán csak korlátozott hatalmat kap, ugyan úgy, mint Job felett is.

  – ?Isten Tulajdona? hol is hordozhatja az Isten pecsétjét?
  Tégy engem mintegy pecsétet a te SZÍVEDRE, mintegy pecsétet a te KARODRA; mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír a buzgó szerelem; lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai.
  Énekek 8:6
  – Mit is jelképez ez a ?két testrész??
  Szív: ?erős szeretetet?,
  Kar: keménységet, erős kitartást.

  És megmondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldelőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Istennek pecséte.
  JEL 9:4
  – Homlok: azt az értelmet képviseli, amelyet a szív szeretete és a karok kitartása diktál.
  – A pecsét ?érzése?: De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Galata 5:22
  Aki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe. 2. Kor. 1:22

  – Pál apostol, amikor szenved a Krisztusért, – Jézus és a saját, – gonosztól való szenvedéseit bélyegnek nevezi.
  Ennekutána senki nékem bántásomra ne legyen; mert én az Úr Jézusnak bélyegeit hordozom az én testemben. Galata 6:17

  – A pecsét ?elrejtettséget? is jelent Istenben.
  Azután monda nékem: Be ne pecsételd e könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő közel van.
  Jel. 22:10

  Most nézzük meg a fenevad BÉLYEGET:
  Míg a 2. Mózes 4:22-ben Isten Izraelt a saját ?elsőszülött fiának? vallja, és ez által a saját tulajdonának is;
  Ha azt mondom néked: Bocsásd el az én fiamat, hogy szolgáljon nékem és te vonakodol elbocsátani: ímé én megölöm a TE ELSŐSZÜLÖTT FIADAT.
  – Isten kijelenti, hogy ?ehhez az elsőszülötthöz semmi köze? ez a Fáraó TULAJDONA,(aki a ?fenevadat? Sátánt szemlélteti.)

  – A ?bélyeg? a bűnt szemlélteti. Az első bélyeget maga Isten ?osztotta ki? Kainnak:
  … És megbélyegzé az Úr Kaint, hogy senki meg ne ölje, aki rátalál.
  1. Mózes 4:15
  (Az elfogadott Biblia magyarázat szerint ekkor még csak 3 ember élt a földön. Ádám, Éva, és a gyilkos Kain. Bárkitől is rettegett Kain, ezzel Isten a ?rettegtető(k)nek azt üzente, hogy ne bántsátok, mert már hozzátok tartozik, – NEM AZ ÉN TULAJDONOM!)

  Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre VAGY a homlokukra bélyeget tegyenek;
  Jelenések 13:16
  A pecséteknél már láttuk, hogy mit jelképez a homlok, vagy a kar.
  – Itt a HOMLOK az értelemmel elkövetett szándékos, minősített gonoszságot
  – Kar helyett már csak KÉZ, az erőtlenséget, félelmet, megalkuvást, (amelyet emberek előtt még rejtegetni is lehet.)

  Szeretettel: Erika

 22. Szuperhősök az implantátumok beépítése által ? Csak épp fogalmuk sincs a mérnököknek arról,hogy miképp fogják eltorzítani az emberi lelket. Hisz még azzal sincsenek tisztába,hogy mi a lélek az emberi testben. Az rendben van hogy a látás és hallásképességét rendbe hozzák illetve felfokozzák abnormálisra, de az még nem az agy memóriája se nem a vezérlése. A memóriát azt régóta képesek kitörölni elektrosokkal., de erőszakkal beültetett memória implantátum, az viszont nagy problémát fog okozni, mert a memória a lélek nélkül nem létezik és a lélek működésében zavart fog okozni.

  Minden ami memória rögzül az agysejteken azzal egy időben születik az érzelmi feszültségű gondolat is—- vagy is ha a kettő nincs szinkronba, az elmezavart okozhat.

  Ez teljesen független az antik látomásoktól– ha valami azonos lehet azok a bőrre tetoválások amit egy- egy szekta mint a sátánisták is előszeretettel alkalmaznak, vagy épp a hindu fényszektások akik a homlokukat jelölik még ma is.
  Az viszont igaz,hogy a tudósaink némelyike meggondolatlanul már Istennek képzeli magát és a Teremtést akarja felülírni,mint sok sok CSak ember volt, és marad.

 23. Nekem is az a véleményem, hogy a tudomány fejlődésével semmi gond, hasznos és jó, ha jóra fordítják. Nem ezzel van a gond! A gond ott van, hogy ha szétnézünk a világban azt látjuk, hogy aki megteheti, pénze, hatalma van, az inkább az elnyomásra és irányításra törekszik és esze ágában sincs segíteni a “csőcseléken”. Lásd gyógyszerlobbi, ahol emberek millióinak életét megmentő gyógymódokat eltüntetnek, vagy ott a szegénység. Felszámolhatnák, de eszük ágában sincs és sorolhatnánk estig..Kísérletezgetnek rajtunk, mert a fentiek is mutatják, hogy nekik nem számít a mi életünk. Ezért nem bízok én bennük. Nem a szeretet és a jóság tükröződik a tetteikből és a döntéseikből. Ezért gondolom, hogy ha ilyen agymódosító chipeket rakatnának belénk, nekik semmi hasznuk nem lenne abból, hogy mi ilyen szupermenek legyünk, örök élettel, akik még a végén fellázadnak ellenük. Pont azt diktálja a logika, hogy lebutítanak, hogy még jobban uralkodhassanak mindenki felett és a hatalmuk (utódaik hatalma) még jó sokáig tündökölhessen.

  1. A hír egy hoax a National Report nevű szatirikus oldalról, ahol nem valós híreket jelentetnek meg, általában szatirikus hangvételben: http://www.theepochtimes.com/n3/687952-pope-francis-rfid-hoax-goes-public-with-support-of-rfid-micro-chip-implantation-is-fake/

   A kimagyarázásról pedig annyit, hogy a pápa nyilatkozatait maguk a katolikus hívők kritizálják, egyesek odáig mennek, hogy őt gondolják a hamis prófétának. Én másképp gondolom, de mindenesetre itt ezen az oldalon nem a pápa véleményére alapozzuk a dolgok megítélését, hanem a Bibliára.
   Azért kösz, hogy beküldted. Te vagy ma a negyedik. 🙂

   1. Szia Thea!
    “A kimagyarázásról pedig annyit, hogy a pápa nyilatkozatait maguk a katolikus hívők kritizálják, egyesek odáig mennek, hogy őt gondolják a hamis prófétának”
    És ha igen? 😀 nem leszel csalódott? egyébként én még mindig nagyobb erőt látok mögötte és támogatást, szóval én úgy gondolom, hogy he is the falso profeta :O Lesz egy vallási vezető és egy politikai, szerinted melyiknek kell előbb megjelenni? nem annak aki majd az utóbbinak szolgál? és akkor fedi fel magát, miután el van egyengetve az út.
    Szerintem az utat elő kell keszíteni az enterkrájsztnak és azért bontják majd le a katolikus egyházat is, látni, hogy a Palmer bácsi is csak alattvaló, hiába ő állítja be magát “Illésnek” ő mondta(Palmer) hogy utat kapott személyesen a pápától, szóval látni itt az erőviszonyokat.
    És nem kritizáljuk őt sem kikérem magamnak 😀 csak értelmezzük amiket mond és csinál, ahogyan azt kell.

 24. Csak erős idegzetűek olvassák el az alábbiakat!
  Szeretnék csavarni egyet a dolgon, pusztán filozofálgatás céljából, hogy több szemszögből is lássunk valamit. Egyeseknek, népeknek, kultúráknak a következő dolgok tények:
  -kultúrájuk eltiprása (pedig ott, ha valakinek jutott étel, akkor mindenki kapott belőle, pl.)
  -másságok elpusztítása (máglya, kerékbetörés, megfeszítés és válogatott kínzások sora)
  -másként gondolkodók karrier lehetőségének, kibontakozásuknak megakadályozása
  -tévedések sorozata a tudomány területén és stb.stb.
  S mindezt egy IGAZ irat szerint. Ami sokak szerint azt állítja, hogy jelenleg a végidőkben élünk. Stressz, igaztalanság (hazugságok, gazemberségek, okoskodások, stb), gonoszság jellemzi a teljes társadalmi berendezkedést, az erényesség követőit pedig kiközösítik ebből a társadalmi rendből, ami eltiport számtalan erényes kultúrát, hogy a helyébe léphessen és földjeiket elfoglalhassa :-).
  Nos nyilvánvaló, hogy a jónak a rossz a rossz, a rossznak pedig a jó a rossz. Ebből kiindulva, ha ezt a gaz társadalmi rendszert veszély fenyegeti, akkor nyilván ennek vezetője-vezetői arról akarja meggyőzni követőit (sőt nem is kell igazából) akár prédikációkkal, jövendölésekkel, jelekkel, hogy bizony az a rossz, ami amúgy a jó!
  Ebből kiindulva én úgy gondolom: nem az számít, hogy mi van leírva valamiben, hanem az, hogy erényes-e az ember vagy sem! Ezt pedig a cselekedetei igazolják, s nem az, hogy mi van leírva. Nem a fát kell nézni, hanem az erdőt (csak a hasonlat kedvéért, mert amúgy nem tökéletes példa a gondolatra).
  Mi van akkor, ha ezekkel a technológiai kütyükkel valóban megjelölnek, de ezzel együtt megfékezik a gonoszságot is majd?! Természetesen ebben az esetben nincs mitől tartani, hogy rosszra használnák őket, mert ugyan ki tenné, ha mindenki meg van jelölve. S miután igazából a jófiúk tennék (nevezzük angyaloknak őket) ezt az emberekkel, nekik ugyan eszük ágában sem lenne visszaélni ezzel a technológiával. Ne feledjük, nekünk csak azt mondják ill. mondja valami, hogy Ők a rosszak, pedig igazából nem is biztos, hogy így van, de mi nem nézzük a tényeket!
  Tehát röviden: Nyilván a jelenlegi rendszerúr attól fél, hogy hatalmának vége és előrelátóan megjövendöltette, hogy miként érhet véget. S miután nem sok jót lehetett tőle látni az elmúlt pár ezer évben, így biztos, hogy nem az a jó, ha ennek valóban vége lesz?!
  Remélem nagyjából érthetően megvilágítottam a gondolatot, ami nem azt jelenti, hogy szerintem így van és ez az igazság, ez történik és ezért történik az ami történik. Ugyanis fogalmam sincs, hogy mi történik és szerintem senkinek nincs (ahogy Yoda mondta: a sötétség leple végleg ránk terült). Csupán csak azt szerettem volna felvetni, hogy muszáj több szempontból vizsgálni valamit, mielőtt ítélkeznénk valami felett és a látható, tapasztalható dolgokat szerintem nem szabad háttérbe helyezni és feledni sem.
  Üdv!

  1. Ezzel az a baj, hogy Isten szavát hamisnak állítod be. Igen le van írva és úgy is lesz. Tudod Isten szava örök sohasem változik. Gondolkodni szabad csak nincs értelme ne állítsuk be a prófétákat “hülye gyerekeknek” akik csak képzelődtek. Lesz antikrisztus is vannak jelek is megnyugtatlak, azt hogy te nem akarod tudomásul venni és ragaszkodol ahhoz, amiben hiszel(Nem az egy igaz Istenben az fix) arról mi nem tehetünk. Le van írva, hogy mi lesz a fenevad bélyege és miért kellesz felvenni. Van hozzá egy kis köret, hogy eladhatóbb legyen, arról nem tehetünk, tudod a sátánnak meg kell tenni mindent, teljes erőbedobással.
   Megnyugtatlak sokan vannak akik tudják mi folyik és történik, mert nyitott szemmel járunk.
   Ezt pedig honnan veszed, hogy “ha megjelölnek akkor eltűnik a gonoszság”? Magától a sátántól van a gyűlölet és a gonoszság, mert maga a sátán a gonoszság, úgy mint Isten a SZERETET 😀 Le van írva, hogy aki felvette a bélyeget az a tüzes tóba lesz dobva, akarva-akaratlanul, itt nem az számít, hogy te miről filozofálsz vagy mit gondolsz, amit Isten a prófétáknak adott az úgy is lesz, egyébként pedig EGYSZERŰBB ez mint gondolnád 😉
   Mondtuk sokszor gondolkodni lehet nem azzal van a gond lehet saját véleményed is, csak annyira nem lehet nehéz észrevenni, hogy minden úgy történik, ahogy le van írva ezt pedig csak rajtad áll, hogy észre AKAROD-e venni avagy sem.
   Üdv!

  2. “S miután igazából a jófiúk tennék (nevezzük angyaloknak őket) ezt az emberekkel…”
   Kedves Uhu, ha olvasod a Bibliát, konkrétabban a Jelenések könyvét, akkor kaphatsz egy képet arról, hogy mi fog az utolsó időkben történni. Az is le van írva, hogy Isten angyalai el fogják pecsételni Isten választottait:
   “Láttam egy másik angyalt is feljönni napkelet felől, akinél az élő Isten pecsétje volt, és hatalmas hangon odakiáltott a négy angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek, és így szólt: “Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit” Jelenések 7:2-4
   A másik pecsétet (amiről te beszélsz) nem a “jófiúk” fogják rátenni az emberekre 😉
   Dávidhoz kapcsolódva egy Pintér Béla idézettel fejezném be:
   “Erre lehet legyinteni, lehet azt mondani: haha,
   De tudd meg bármit mond az Isten, Neki van igaza!”

   1. Kedves Xenia
    Akkor jól mondtam? 🙂 na ugye nem vagyok én okos, csak értelmezem az írást.
    “Ne feledjük, nekünk csak azt mondják ill. mondja valami, hogy Ők a rosszak, pedig igazából nem is biztos, hogy így van, de mi nem nézzük a tényeket” Ez a mondat pedig azt jelenti, hogy Isten a rossz és maga a sátán a jó? :O

    1. “Akkor jól mondtam?” Persze hogy jól, lájkoltam volna, ha lehetne 🙂
     “?Ne feledjük, nekünk csak azt mondják ill. mondja valami, hogy Ők a rosszak, pedig igazából nem is biztos, hogy így van, de mi nem nézzük a tényeket? Ez a mondat pedig azt jelenti, hogy Isten a rossz és maga a sátán a jó? :O”
     Igen, ez egy elég régi és ócska trükk. A sátánista oldalakon lehet ilyeneket olvasni, hogy tulajdonképpen a Biblia hazug, igazából a sátán a jófiú, csak hát ugye Isten meg a gonosz keresztények elferdítik az igazságot. Úgy látszik, egy jópáran bedőlnek neki…

    2. “Igen, ez egy elég régi és ócska trükk.”

     Hát, sajnos nem “ócska” trükk! Mindig bejön Sátánnak! Most képzeljük el, hogy az 1000 éves királyság béke ideje, jólét ideje, …stb, végén, csak egy kicsit fog elengetődni a Sátán….! És, menni fognak utána! Mert még a jó se lesz jó az embereknek….!

    3. “Hát, sajnos nem ?ócska? trükk! Mindig bejön Sátánnak! ”
     Hát igen. Az ember nem tanul, mindig képes bedőlni ugyanannak a trükknek, még akkor is, ha a tapasztalatai ellentmondnak. A sátánnak még csak meg sem kell erőltetnie magát, hogy valami új módot találjon ki az emberek elhitetésére. Ráadásul úgy teszi ezt, hogy a megszédített emberek azt gondolják, hogy ők most feltalálták a spanyolviaszt, mert soha senkinek meg nem fordult a fejében a történelem folyamán, hogy esetleg a sátán lenne a jó, Isten meg a rossz, de erre ők most rájöttek – holott, ha igazán visszatekintenének, látnák, hogy másról sem szól a történelem, minthogy az ember harcol Isten ellen és a sátánnak enged, és semmi jó nem származik belőle.

  3. Kedves Uhu
   Kérlek engedd meg,hogy megkérdezzem, boldog ember vagy?
   A lelked megtalálta az igazi békét?Szeretném elmondani neked,hogy a Biblia tényleg Isten szava, Isten tényleg megismerhető,szeret téged és személyes kapcsolatot akar veled.
   Vélekedéseid nem jelentenek akadályt az Ő számára abban,hogy előbb-utóbb kijelentse magát neked,legfeljebb számodra,hogy felfoghasd Őt.
   A megtartó hit nem elméleti téma,hanem személyes sorskérdés.
   Ki tölti be a szíved,ki határozza meg örök jövőd?A halál nem az élet vége,hanem az örökkévalóság kezdete.Valóban lesz örök elszakítottság Istentől,és el nem múló gyötrelem mindazoknak akik nem ismerik fel még ebben az életben,hogy boldogságuk,megmenekülésük az értük meghalt,és feltámadt Isten Fiában,Jézus Krisztusban van elrejtve.
   Nem Ő akarja,hogy elvesszünk,mi zárjuk ki önmagunkat szeretetéből,országából.
   Ezen a tényen az sem változtat,mennyi gonoszságot követtek el az Ő nevében Őt valóban ismerő,vagy nem ismerő emberek.Hidd el,Isten igazságos,minden bűn el fogja nyerni méltó büntetését,még ha ma ez nem is így néz ki.Azok a bűnök is, amikkel gyalázatot hoztak az Ő nevére.A te személyes békéd,és lelked teljes szabadsága azonban egyedül tőled függ.
   Jézus mondja:
   “Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát,felismeri erről a tanításról,hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok.”János ev.7.17.
   Azaz, ha elkezded tenni mindazt amiről Jézus beszél neked,meg fogod ismerni,Jézus Isten igazságát nyilatkoztatta-e ki,vagy Ő is csak olyan ember mint a többi,és szava puszta emberi okoskodás.Ha elfogadod,szívesen segítek neked amiben tudok.
   Isten áldjon.

  4. Kedves UHU!

   Úgy látom, hogy a te “állomásodról” most kezd indulni az a “vonat”, amely az üdvösségre vihet! Szerintem gondold meg jól, és “ugorj” fel rá, még addig, amíg lehet! Isten nem vár ránk örökké! Azokat, akik nem akarnak hinni az igazságban, Isten hagyja a tévelygésre! 2 Thess. 2,10 És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre. És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak; Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.
   És, itt nem arról van szó, hogy tudsz-e hinni, hanem, hogy akarsz-e hinni az Igazságban! És, hogy az Igazságban akarsz-e hinni! (Ugyanis, észre se veszed, hogy “hívő” vagy, csak éppen a hazugságot hiszed! Persze nem csak te, hanem mindannyian így vagyunk! Vagy az Igazságban hiszünk, vagy a hazugságban!) 🙁

   Úr Jézus áldjon meg!

   1. Kedves Uhu,
    Ida szavaiból úgy tűnhet Isten csak egy lehetőséget ad. Saját tapasztalatból azt tudom Neked mondani, hogy Isten nagyon türelmes. 12 ÉVIG “harcoltam” a tényleges Igazsággal szemben, nagyon, de nagyon sok vonat jött (Ida szavaival élve)
    Azt gondoltam, hogy vagyok elég okos :)), hogy megkeressem magam az igazságot, nem kell hozzá Jézus….Minden nap megköszönöm Isten türelmét 🙂
    Amennyiben tiszta szívedből keresed az Igazságot meg fogod találni. Maradj ezen az úton, ne érd be féligazságokkal.
    Isten nagyon szeret Téged, türelmes, vár Rád. Szeretné, ha Neked is oda adhatná az Örök élet ingyenes ajándékát.
    Jn 3,16
    Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
    Ez tényleg ennyire egyszerű.
    Szeretettel,
    Anikó

    1. Kedves Anikó!

     Szerintem nem tudhatjuk, hogy UHU mennyi lehetőséget kapott már. És itt nem arról van szó, hogy Isten nem elég türelmes, hanem arról, hogy nem végtelenül türelmes! Nagyon-nagyon sokan vannak , akik soha nem hallották az Evangéliumot, úgy éltek, és haltak meg. Szóval annak, akinek Isten felajánlja a kegyelmét, annak előbb utóbb döntenie kell!
     írod:
     “Amennyiben tiszta szívedből keresed az Igazságot meg fogod találni. ”
     Lehetséges, hogy nem olvastad UHU eddigi hozzászólásait, amiben elmondja, hogy Ő leginkább csak “röpköd” ide-oda, ( “minden virágra rászáll”, mindenféle virágporból ragad rá! )de nem foglalkozik olyan mélyen a témával…! Szóval, nem ugyanaz a helyzet, mint nálad volt, hiszen az meg is van írva, hogy aki teljes szívéből keres ( keresi az igazságot), az talál! ( Hiszen te is tudod, hogy Isten a szíveket vizsgálja, és azt nézi, hogy mi van az ember szívében! )
     Úgyhogy én ott arra figyelmeztettem, hogy az időnk ( mindenkié) véges, és el kell kezdeni mihamarabb komolyan gondolkoznunk a “jövőnkről”! ( Persze ezt másképpen is elmondtam már neki! De van akit rettentéssel….!)

    2. Drága Ida,

     bocsáss meg, de ezzel nem értek egyet. Idézlek: “van, akit rettentéssel”. Sok-sok tanúságot tettek nekem különböző emberek, amikor én még nem akartam befogadni Jézust a szívembe. Egyet bizonyosan tudok: bármit mondtam, és engem nem kellett aztán félteni, ha az igazam mellett (amiben akkor hittem, mégpedig, hogy minek nekem Jézus) álltam ki, nagyon kemény tudtam lenni, ők ellenben mindig arról biztosítottak engem, hogy Isten mennyire szeret engem. Türelemmel, szeretettel, bátorítással és az Igével vettek körül. Beszéltek nekem az igazságról, hogyha a Mennyországba akarok kerülni, ahhoz bizony Jézus. De soha nem éreztem magam megfélemlítve, sőt olyan csodálatosan szorosra fonták a szeretet hálóját alattam, hogy, amikor eljött az én életem mélypontja, úgy ugrottam Jézus karjaiba, hogy bizonyosan tudtam, hogy Ő az egyetlen, aki megmenthet. ÉS ÍGY IS LETT :)) Dicsőség Istennek!
     Szeretettel,
     Anikó

    3. Drága Anikó!

     Nincs azzal baj, ha valamiben nem értünk egyet, mert akkor lehet beszélgetni valamiről. Ha egyetértünk, akkor csak helyeselhetünk!
     Nézd, én azt gondolom, hogy minden keresztény, aki bizonyságot tesz, vagy beszél az Evangéliumról ( egy- két személy előtt/nek) , az a Szent Lélek útmutatása alapján teszi azt! ( Egyébként is, de az már evangélízáció, és ott már más, nem annyira személyre szabott a “dolog”!) Kifejezetten arra figyel, hogy a Szent Lélek hogy mutatja, hogy afelé a személy/ek felé mit, és hogyan mondjon…! Én is így vagyok vele. Van, amikor a szeretetről elég beszélnünk, de van amikor az nem elég! ( A teljes, valódi evangélium viszont , nem csak a kegyelemről, hanem az ítéletről is szól…! “…. Aki hísz üdvözül, aki nem hisz elkárhozik…!) Ahogyan Dávid19 is írta!
     De, gondolom abban azért egyetértünk, hogy az igei, amit mondtam…! ( “…van, akit rettentéssel is…!)

    4. Drága Ida,
     természetesen Igei 🙂 viszont maga Isten= Szeretet és a 2. és utolsó parancsolata az Újszövetség szerint, hogy szeressünk.
     Ha megnézem a Szeretet Ige szerinti leírását a:
     Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom. (fölösleges tanúságot tennem, oly módon, megtalálnom a hangot az emberekkel, nem viszem közelebb az Úrhoz őket, csak, ha az Úr tud áttörni rajtam)
     2.
     És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. (ez a legdöbbenetesebb, nem? ha egész hitem van is….)
     3.
     És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. (minden a szívben dől el)
     4. (na, és innentől következik az a rész, ami miatt nap, mint nap kérem Jézust, hogy húzzon még közelebb magához, hogy ezekben növekedhessek)
     A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
     5.
     Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt,
     6.
     Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;
     7.
     Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. (tehát nem bocsátkozhatok feltételezésekbe, hogy ki hol vagy hol nem tart, mert azt csak az Úr tudja. Persze az éhség fokát érzem :))

     Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem. (kérem Istent, hogy úgy láthassam a helyzeteket embereket, mint Ő)
     13.
     Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.
     …már megint a szeretetnél lyukadtunk ki…. hát én ebben hiszek. Nekem ez annyit jelent, hogy nem engedhetek be a szívembe egyetlen negatív gondolatot sem. Az még az agyamból ki kell űzni, mielőtt még a szívemet megmérgezhetné. Azzal teret engednék az Ördögnek és azt már nem! Isten a szeretet.
     Abban igazad van, hogy a Jelenésekben stb. megmondta, hogy mi fog történni. Ez tény. Ezzel jó is ha az emberek tisztába vannak. De parancsolatként azt hagyta, hogy szeressünk. Szentlélek engem valahogy egyre csak a mélyebb szeretet felé visz.
     Júdás 1.23 igét olvasva, az erősödött meg bennem, hogy némely embert úgy lehet az Ördög karmaiból kiragadni, hogy tudtára hozom, hogy “most” még az ő foglya . Ha ettől megretten, akkor már jó. Lehet menni a megoldás felé, a szeret felé:) Hát nekem így jött le valahogy 🙂 De az Úr csodás, mert mindig az mondja:Mt 9,29
     ….. Legyen néktek a ti hitetek szerint.
     Isten áldjon! Szép délutánt!
     Anikó

    5. Drága Anikó!

     Én értelek, és szeretném, ha te is értenél! Mint mondtam, figyelek a Szent Lélekre! És azok is figyeltek, akik neked tettek bizonyságot! Viszont vannak dolgok, amiket meg kell mondanunk, ha az igazságnál akarunk maradni, illetve, ha az igazságot akarjuk hirdetni! Akár szeretetlenséggel vádolnak bennünket mások, akár nem. Az Úrnak tartozunk számadással.
     Egyébként, én visszaolvasva a hsz-omat , nem találtam benne UHU személye felé se tiszteletlenséget, se szeretetlenséget! És remélem, hogy Ő se találta ránézve sértőnek a hozzászólásaimat! Persze mondhatja valaki azt is, rosszul értelmezett szeretetből ( és teljesen az igeellenesen) , hogy Isten, amíg csak él az ember ott áll, és vár arra, hogy megtérjünk, mert Ő ilyen szeretet ! De ez nem igaz! És, ha erre azt mondja az ember, hogy : ” na akkor jó, addig kiélem az összes vágyamat, azután, majd, amikor már érzem, hogy jön a vég, akkor gyorsan megtérek, és így két legyet ütök egycsapásra..” .! És ha az az ember elkárhozik, tőlem fogják számon kérni a lelkét. Hogy miért hazudtam neki…? Mert lehet, hogy abban az esetben, ha a másik lehetőséggel is tisztában van, akkor megtért volna! Igazából csak akkor tudsz valóban “szabad akaratodból” dönteni ( akár csak egy tárgy megvásárlásával kapcsolatosan is), ha megfelelően vagy tájékoztatva a következményekről! Persze ahhoz , hogy pl téged jól tudjalak tájékoztatni, ahhoz nekem is pontos ismerettel kell, hogy rendelkezzek adott témát illetően! Nem hirdethetem csak egyoldalúan, hogy az Isten szeretet, és hagyhatom figyelmenkivűl azt az üzenetet, amely arról szól, hogy igazságos is, aki megbünteti, és számonkéri a bűnt a bűnösön, ha meg nem bánja azt, és meg nem tér! És bizonyságot tehetek én arról, hogy az Isten rám 12 évig várt , és ezért nem sürgős a döntés, de mi van, ha annak lelkét, akinek mondom ezt, még az éjjel elkérik….?!
     Tartok tőle, hogy azért tart itt a világ, mert az istenítéletről nem hall eleget! Sőt, mostanában valahogy egy olyan istenkép kezdett el bejönni a köztudatba( persze az utolsó idők sátáni hazugságaiként) , hogy az Isten annyira szerető Isten, hogy az ítéletről , mint valós lehetőségről, már beszélni is Istenkáromlás, és szeretetlenség, mert …hát… Isten.?!…na nem, ….úgyan…! És a többi!

    6. Én úgy látom az Ige alapján, hogy a mi feladatunk az, hogy vessünk, mindegy, hogy hova és mindegy, hogy hogyan. Isten nem azt fogja számonkérni rajtunk, hogy kikelt-e a mag, hanem, hogy vetettünk-e. Mindenkinek más talaj a szíve, nem tudhatjuk, hogy melyik mag fog kikelni benne, vagy egyáltalán ki fog-e kelni a mag, vagy meg fog-e maradni, de ez nem a mi felelősségünk. Az is lehet pl. egy internetes hozzászólás esetén, hogy nem abban a szívben fog kikelni a mag, akinek szántuk, hanem valaki más olvassa, és az ő szívében. Természetesen Isten gyermekeit a szeretet kell, hogy vezérelje, de van, amikor a szeretet keménynek tűnik, pl. Jézus amikor a gazdag ifjúnak elmondta, hogy mit kell tennie, ő nagyon keménynek találta, és nem is tudott Jézus mellett dönteni, Jézus mégsem ment utána. És van olyan eset is, amikor valaki Isten üzenetét vitte, de nem volt benne semmi szeretet, mégis megtért egy egész városállam (Ninive). És Pál azt mondta, hogy akár szívből, akár színből, csak Krisztus prédikáltasson. Tehát nekünk személy szerint törekedni kell a szeretetre, az Úr vezetésére kell figyelni, de nem kell a másik módszerét, stílusát kritizálnunk, mert nem tudhatjuk, hogy Isten kit hogyan fog elérni. Ami nálunk személy szerint működött, az még nem tuti módszer, mást meg máshogyan ér el Isten.
     Szóval Ida és Anikó (és minden Isten gyermeke), hajrá, vessétek Isten Igéjét, ahogyan kaptátok – mert az eredmény úgysem a miénk, az egyedül Istené 😉
     “Bátran lehet hirdetni:
     „A kapu nyitva, csak be kell menni!”
     Beszélhetsz róla az utcán,
     Vagy a rádió hullámhosszán,
     A tévében, vagy cédéken,
     Harsányan, vagy félénken,

     Nekem mindegy, csak mondjad,
     A világ hadd hallja, hadd tudja,
     Hadd lássák, mi van a szivedben,
     Hogy te igazán hiszel az Istenben!”

     (Ezt csak azért tartottam fontosnak leírni, mert korábban egy csapatban dolgoztam több különféle hátterű keresztyénnel, és vetettük az Igét a hitetlenek között, és volt valaki, aki úgy éreztem, hogy nem tudja megszólítani azokat a fiatalokat, és az én módszerem sokkal jobb lenne. Aztán Isten megtanított rá, hogy nincs olyan, hogy jó módszer, mindenki úgy veti, ahogy tudja, és a növekedést Isten adja, és rájöttem, hogy annak a személynek sokkal Krisztusibb volt a lelkülete, mint nekem, mert én emberileg néztem a dolgokat, ÉN akartam elérni eredményt, ahelyett, hogy Istenre bíztam volna. Isten megtanította nekem, hogy az Ő Igéje az, ami élő és ható, ami elhat az ember szívéig és elvégzi a munkáját.)

    7. Kedves Xénia!

     Így van, ahogyan mondod! Bár én úgy gondolom, hogy a magvetésnél is oda kell figyelnünk a Szent Lélekre! De, szerintem te is így gondoltad!

    8. Én plántáltam, Apollós öntözött; de az Isten adja vala a növekedést.
     1. Korinthus 3:6

     Szeretettel Mindenkinek: Erika

  5. Kedves Uhu!

   “Egyeseknek, népeknek, kultúráknak a következő dolgok tények:
   -kultúrájuk eltiprása (pedig ott, ha valakinek jutott étel, akkor mindenki kapott belőle, pl.)
   -másságok elpusztítása (máglya, kerékbetörés, megfeszítés és válogatott kínzások sora)
   -másként gondolkodók karrier lehetőségének, kibontakozásuknak megakadályozása
   -tévedések sorozata a tudomány területén és stb.stb.
   S mindezt egy IGAZ irat szerint.” – Mindaz, amit felsoroltál történelmi tény, tragikus valóság, de sohasem az eszme (jelen esetben “egy IGAZ irat”: a BIBLIA) tehet arról, hogy miket művelnek a “nevében, a zászlaja alatt”. Minden eszmének, így a kereszténységnek is voltak/vannak olyan követői, akik túlbuzgóságukban fanatikussá válnak, és ezáltal teljesen kifordítják (félreértelmezik) egy adott tanítás eredeti jelentését. És olyanok is, akik anyagi előnyökért, hatalomvágyból, netalán gonoszságuk kiélése érdekében teszik ezt. Nem szabad azonosítani a tanítást a hamis/álszent követőkkel.

   “…nem az számít, hogy mi van leírva valamiben, hanem az, hogy erényes-e az ember vagy sem!” – Mitől/KITŐL függ, pontosabban, KI határozza meg, hogy mi az erény, illetve, hogy erényes-e valaki, vagy sem? Kell, hogy legyen egy ÖRÖK ÉRVÉNYŰ,erkölcsi rend, amelyhez minden korban igazodni lehetett annak, aki a helyes utat kereste. Enélkül káoszba jutunk( lásd napjainkat), hiszen te magad írtad: ” a jónak a rossz a rossz, a rossznak pedig a jó a rossz”.

   “Tehát röviden: Nyilván a jelenlegi rendszerúr attól fél, hogy hatalmának vége és előrelátóan megjövendöltette, hogy miként érhet véget. S miután nem sok jót lehetett tőle látni az elmúlt pár ezer évben” – Írásod frappáns kis összefoglalója is egyértelműsíti, hogy ennek a világnak a Sátán az ura (mivel Isten átengedte neki egy időre), ha nem így lenne, akkor sokkal több jót, láthattunk volna “az elmúlt pár ezer évben”. Isten az abszolút SZERETET, mindaz, ami Tőle származik, csak jó lehet, mivel világunkban sokkal több a nyomorúság, szenvedés, tévelygés …stb, –> Isten Ellentétének uralma alatt kell állnia. Támadásai (többek közt a hitetések is) azért erősödnek, mert tudja, hogy közeledik ” hatalmának vége”, és megpróbál minél többeket magával rántani.
   Olyan szépen kérleltek “törzs-hozzászólók”, hogy te ne legyél köztük.

   Békével

   1. Üdv Minden kedves hozzászólónak!
    Végre érzem, hogy némi megértésre is talált gondolatom! A megértés alatt arra gondolok, hogy én nem a gonosz szószólója vagyok, hanem pont a megtévesztés lehetőségének mérséklésére törekszem az életemben! S én arra jutottam, hogy nem a beszédek és írások számítanak (ezzel tele a padlás és szerintem mindenkinek), hanem a tettek! S itt nem arra gondolok, hogy fanatikusan küzdeni valamiért nagy tévedések közepette (pl. a hit miatt elrabolnak egy csomó tanuló lányt, hogy rabszolgának eladják őket…stb…a napi hírekből merítve a példát).
    Én amikor értelmes embernek kifejtem, hogy mi illik, akkor egyetértenek velem (pl. átadom a helyem buszon, nem teszem arra a padra a lábam, amire mások leülnek, 1+1=2=korrektség, stb.). Aztán amikor nem tudja, hogy látom, akkor pontosan olyan illetlenül cselekszik, mint előtte tette (s amiért én fel is vetettem neki a kérdést amúgy… 😀 ).
    Milliók gyónnak, gyóntak. De nem gondolhatja senki, hogy ez elégséges!!! Én bocsánatot kérek az érintett személytől, s lehetőleg hasonló szituban, mint amikor az történt, amiért bocsánatot kell kérnem! (Tehát ha valakit 3 ember előtt megsértek, akkor törekszem rá, hogy ugyanazon 3 ember előtt kérjek bocsánatot is) Így korrekt és így lehet valamelyest begyógyítani a szív sebét is. S nem tudom ez le van-e írva valahol, valamiben…?! De abban biztos vagyok, hogy ha le van írva, ha nincs, nem gonoszságot cselekszek ezek által.

    Minden erényes, ami olyan cselekedet-gondolat, amit mi is szeretnénk, ha velünk cselekednének vagy rólunk gondolnának.

    Nem vagyok boldogabb vagy boldogtalanabb, mint bárki aki itt olvas engem.

    Üdv!

   2. Kedves Ditta!

    ?Tehát röviden: Nyilván a jelenlegi rendszerúr attól fél, hogy hatalmának vége és előrelátóan megjövendöltette, hogy miként érhet véget. S miután nem sok jót lehetett tőle látni az elmúlt pár ezer évben? ? Írásod frappáns kis összefoglalója is egyértelműsíti, hogy ennek a világnak a Sátán az ura (mivel Isten átengedte neki egy időre), ha nem így lenne, akkor sokkal több jót, láthattunk volna ?az elmúlt pár ezer évben?.

    ” Nyilván a jelenlegi rendszerúr attól fél, hogy hatalmának vége és előrelátóan megjövendöltette, hogy miként érhet véget. ”

    A Bibliáról írt UHU ez előtt a mondat előtt! És abban nem találunk a Sátántól való “jövendölést”! Tudom, hogy te is értetted amit UHU írt, és szerintem vigyázni kell ezzel a “felmentéses” csavarral!

    1. Kedves Ida!
     Ne hari, de Te belemagyarázod magadnak azt, amit én nem írtam! Én nem említettem a biblia szót! Én iratokat, jövendöléseket, stb-t írtam. Amikkel tele a padlás. S van bőven biblikus irat, egy csomó vallás létezik. Csak az a rejtély, hogy ha mindenki ennyire hisz (és hitt) valami jóban (mindegy melyik vallásban, mert a legtöbbnek a jó az alapja), akkor miért olyan a világ, amilyen?! Ha nem értettek egyet népek eltiprásában, akkor miért tiporták el? Költői a kérdés! Ha szeretni kell, akkor miért gyűlölnek dolgokat, embereket (pl. mert szakállasan női ruhában van vagy bármilyen színű -miért is volt rabszolga, alsóbbrendű valaki?-)? Ez is költői kérdés! Ugyanazt, amit mondjuk gyűlölnek valakik, hogyan szerethet, sőt imádhat egy állat vagy a szülő édesanyja (s mit sem törődik a kinézetével)? Noha lehet, hogy a “különbet” nem szeretné, mert semmi okot nem találna rá! Ez is költői kérdés! Ha mondjuk van idegen értelmes lény, aki a mi szemünknek ronda. Nem lehet, hogy neki meg mi vagyunk rondák? De elkanyarodtam a lényegtől, úgyhogy rövidre is fogom. Nos ezen költői kérdésekre pironkodva szoktam jómagam is válaszolni magamnak.
     Jó hétvégét kívánok!

    2. Drága UHU!

     írod:
     “Kedves Ida!
     Ne hari, de Te belemagyarázod magadnak azt, amit én nem írtam! Én nem említettem a biblia szót! Én iratokat, jövendöléseket, stb-t írtam.”
     írod:
     “Csak erős idegzetűek olvassák el az alábbiakat!
     Szeretnék csavarni egyet a dolgon, pusztán filozofálgatás céljából, hogy több szemszögből is lássunk valamit. Egyeseknek, népeknek, kultúráknak a következő dolgok tények:
     -kultúrájuk eltiprása (pedig ott, ha valakinek jutott étel, akkor mindenki kapott belőle, pl.)
     -másságok elpusztítása (máglya, kerékbetörés, megfeszítés és válogatott kínzások sora)
     -másként gondolkodók karrier lehetőségének, kibontakozásuknak megakadályozása
     -tévedések sorozata a tudomány területén és stb.stb.

     S mindezt egy IGAZ irat szerint. Ami sokak szerint azt állítja, hogy jelenleg a végidőkben élünk.

     Stressz, igaztalanság (hazugságok, gazemberségek, okoskodások, stb), gonoszság jellemzi a teljes társadalmi berendezkedést, az erényesség követőit pedig kiközösítik ebből a társadalmi rendből, ami eltiport számtalan erényes kultúrát, hogy a helyébe léphessen és földjeiket elfoglalhassa :-).”

     Nézd, én csak ember vagyok, mondhatsz nekem, amit akarsz! Te is, más is, sőt, én is mondhatnék magamnak amit csak akarok, hogy megmagyarázzak valamit, hogy az miért nem arra, nem úgy , és nem az , aminek látszik, de az Isten az, aki előtt mindenki számot fog adni, minden szóról! ( Mármint azok kivételével, akik most az Úréi, és azok is maradnak! Azok most, és itt ítéltetnek meg…! Viszont itt is számot adunk minden szóról…! És még azok se, akik majd a nagy nyomorúság mártírjai lesznek!) De, mindegy, érted, hogy mit mondok………..!

    3. Kedves UHU!

     Tudom, hogy nem nekem írtad, de engedd meg, hogy én is válaszoljak rá, mert úgy érzem, hogy ezekre a ?felvetéseidre? tudok úgy válaszolni, hogy azt Te is megértsd.
     Pontosan azért, mert Te teszed fel azokat a kérdéseket, amelyekre mi is szoktunk hivatkozni.
     A mi hivatkozásunkat valahogy sosem értetted meg, de reményeim szerint a saját magad által feltett kérdésekről tudod, hogy mit is értesz alatta.

     ?Én nem említettem a biblia szót! Én IRATOKAT, JÖVENDÖLÉSEKET, stb-t írtam. Amikkel tele a padlás.?
     – Mi is ugyan ezekről az iratokról és jövendölésekről beszéltünk, amikor megkérdeztük, hogy Te melyiket vallod magadénak. Hiszel-e Jézus Krisztusban? vagy miben, kiben hiszel? (A kitérő válasz is válasz …)

     ?Csak az a rejtély, hogy ha mindenki ennyire hisz (és hitt) valami jóban (mindegy melyik vallásban, mert a legtöbbnek a jó az alapja), akkor miért olyan a világ, amilyen?! Ha nem értettek egyet népek eltiprásában, akkor miért tiporták el? Költői a kérdés!?
     – Egyáltalán nem költői a kérdés! sőt nagyon is valóságos.
     Vannak, voltak, lesznek olyan emberek, akiknek a valódi jóság a szívükbe van beírva, így a cselekedeteik is emberi mércével mérve viszonylag jók.
     Vannak, voltak, lesznek olyan emberek is (még egy kis ideig), akik tagadják, titkolják az emberiség előtt a gonoszságukat, az emberek iránti ártó szándékukat. (Ez azért is praktikus a számukra, mert így mélyebben és sokkal több embernek tudnak ártani, beleértve a Keresztény Eklézsiát is.)
     Embereket megtévesztendő módon, beszédükkel a jó iránti elkötelezettségüket hangoztatják, cselekedeteikkel viszont az elhitetett embereket és javaikat pusztítják.
     A Keresztény Eklézsia nevében is ők pusztítottak szándékosan. Nem csak azokat az embereket, akiket lemészároltak, hanem azokat is, akiknek a nevében ezt cselekedték.
     ?Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna; de hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók.?
     1. János levél 2:19

     (Ez ugyan olyan, mintha valaki a Te nevedben követne el egy bűncselekményt ? amiről még nem is tudsz, és valójában teljesen ártatlan vagy benne, – de az elkövetett bűncselekményért a felelőséget Neked kell vállalni, mert nem tudod bebizonyítani sem azt, hogy nem Te voltál, sem azt, hogy ki volt ott helyetted.
     Nem az a rejtély, hogy miért ilyen a világ, hanem az, hogy ?lélekben? kik azok az emberek, akik minden látszat ellenére sem tartoznak a Krisztus Testéhez, – illetve, hogy akkor hova máshova tartoznak?

     ?Ha szeretni kell, akkor miért gyűlölnek dolgokat, embereket (pl. mert szakállasan női ruhában van vagy bármilyen színű -miért is volt rabszolga, alsóbbrendű valaki?-)? Ez is költői kérdés!
     – Ez a kérdés sem költői!
     Isten törvényeit ? pontosan azért, hogy azokat, akik Istent szeretik és engedelmeskednek Neki ?azért adta, hogy az embereket a gonosz ne tudja ?csapdába csalni?, mert ha már besétált ebbe csapdába, akkor a gonosz keményen meg tudja gyötörni, kínozni, és meg is teszi ezt. Az Isten által teremtett embernek pedig olyan a ?testi-lelki? felépítése, hogy ez nem esik jól neki.
     Istenünk a törvényei által ettől akarja az embert megszabadítani, ezért bizonyos dolgokra azt mondja, hogy ne tedd ezt, vagy azt, mert BŰN AZ! A bűn pedig nem csak meggyötri azt, aki bűnben él, hanem MEGFERTŐZI a tökéletlenségben élő, de EGÉSZSÉGES emberek LELKÉT IS!
     Medicinában ismeretes az a fogalom, hogy a ?fertőzött betegeket? el kell különíteni az egészséges emberektől, ne hogy a beteg megfertőzze az egészségest is.
     LELKI FERTŐZÖTTSÉG esetén is ugyan ez a helyzet! Az embernek magának is meg kell tennie azokat a védekezéseket, amelyek megvédik a fertőzéstől.
     Istenünk ebből a célból nem csak engedélyezte, hanem parancsba is adta az őt követőknek, hogy a saját életterükből eltávolítsák, sőt kiközösítsék az ilyen fertőzötteket.
     ?Távolítsd el a bűnöst a király elől, és megerősíttetik igazsággal az ő széke.?
     Péld. 25:5
     ?Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek.?
     1. Kor. 5:11
     NE SZERESSÉTEK A VILÁGOT, se azokat, AMIK a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.
     1. János levél 2:15
     Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-é, hogy A VILÁG BARÁTSÁGA ELLENSÉGESKEDÉS AZ ISTENNEL? AKI AZÉRT E VILÁG BARÁTJA AKAR LENNI, AZ ISTEN ELLENSÉGÉVÉ LESZ.
     Jakab 4:4

     ?…amit mondjuk gyűlölnek valakik, hogyan szerethet, sőt imádhat egy állat vagy a szülő édesanyja (s mit sem törődik a kinézetével)??
     – Sajnos rengeteg ?torz kinézetű? ?értelmileg is fogyatékos? ember él a földön, akiket szerető édesanya nevelt fel, a gyermekük fogyatékosságai ellenére is.
     Ez részben érthető is, és egyben sajnálatra méltó igazság, hogy az ilyen szülőnek ez a ?világ legnagyobb fájdalma és tragédiája is,? ? de mégis tisztességgel helytáll egy kis testű gyermek nagytestűvé válásának folyamatában… egy megváltozhatatlan folyamat tragédiájában.
     (A kegyelmes Istennek biztos van egy igazságos megoldása az üdvtörténetben erre a helyzetre is …)

     – De talán nem ezekről a fogyatékkal született, vagy éppen szerzett fogyatékkal élő gyermekekről kéne beszélnünk …
     Sajnos vannak olyan ?torzók? is akik épp testtel, épp lélekkel születnek … és éppen a ?majomszeretet? hatására válnak ?torzókká?, szülőgyilkosokká.
     És ez esetben pontosan az vezet el idáig, hogy a szülő a nevelési folyamatban ?mit sem törődik a gyermeke lelki kinézetével?.
     (Egyébként sok esetben ilyenkor már maga egyik, vagy másik szülő is ?torzó?, és mint ilyen szülőtől a társadalom, hogy is várhatna el egészséges értékítéletet …?)
     A ?szeretet? megfogalmazása pedig egyrészt részleges, másrészt hamis, – a lelkiismeret elhallgattatására szolgál.
     Mikor még kicsi a gyermek, a szeretetet, jótékony nevelést, anyagi dolgokkal váltja ki.
     Mikor pedig már felnőttként üti a szülőt, akkor a szülő már a gyermeke halálát kívánja.
     Ennyit az ?ilyen nagy szeretetről? ? amely nem az egészséges szeretet alapján nyugszik.

     Szeretettel: Erika

    4. Szia Uhu!
     Értsd meg kérlek, hogy olyan szeretet nem létezik, amely szembe megy Isten parancsolataival és az Ő szeretetével az nem Istentől származik ha elfogadjuk a “másságot” és a BŰNT emeljük feljebb. Nekünk ezt el kell fogadnunk, hogy Isten a mi teremtőnk, neki kell engedelmeskednünk az által is ahogy az ő egyszülött fia Jézus megmutatta egész életével. Jézus a kapu ő rajta mehetünk az Atyához, csak ő az EGYETLEN NINCS MÁS ÚT SEM TAN! A Biblia azt mondja, hogy az olyan emberek akik ilyen utálatos bűnökben élnek nem öröklik Isten országát. Meg kell értened, hogy Isten törvényei nem azért adattak, hogy megnyomorítsa az emberek életét, hanem, hogy ő hozzá eljuthassunk. Soha semmilyen más HAMIS vallásban nem fogsz békére találni! Hiába fogsz dühöngni és Istennel hadakozni, ezt nem lehet átírni, amit Isten kinyilatkoztatott az úgy következik be és lehet eltakarni a szemed vagy tudomást nem venni róla, de az attól még történni fog és vége lesz. Jézus téged is hív és vár, minden egyes nap! A gonosz a hazugság és elhitetés mestere! Úgy csap be 100-millókat ahogy csak akar! Ezért mondom, hogy hadakozni lehet, mert szabad akaratot kaptál és te döntésed, hogy Isten ellen és nélkül akarsz élni vagy pedig elfogadod mindezt! Tőlem vannak okosabbak, akik már elmondták jobban, mint én. És az írást lehet idézni úgy is ha nem Jézus a megváltód, lehet ismerni a Bibliát is, de attól még nincs üdvösséged, nincs meg neked Jézus! Kérdés, hogy AKAROD-e és az IGAZSÁGOT megismerni és elfogadni vagy a hazugságokban elmerülni míg végül elérsz egy olyan szintre, hogy már nincs vissza út! Addig tedd meg míg nem késő, lehet nevetni is, de mint elmondtam VÉRRE megy a LELKED lesz az ára, ez a földi lét elszáll, mint a pára és a végén számot kell adni és nem mindegy, hogy a végén hol találod magad, függetlenül attól, hogy hiszel-e abban az örök életben, amit Isten elkészített neked nem pedig a hazug reinkarnációs és magasabb tudati szint moslékban, ami maga a HALÁL! Az óra ketyeg a kegyelem még tart, figyelmeztetünk, ameddig lehet. Ne csak az emberekkel érezz együtt, akikre te úgy gondolsz, hogy ők is egyenlőek, igen mind Isten képmására vagyunk voltunk és leszünk teremtve, de nem egy elkorcsosodott világra kell hallgatni ami ELTIPORJA ISTEN SZAVÁT és szembe megy vele, ezáltal élteti a BŰNT és a kárhozatba taszít! Gondolj bele, hogy mit érez JÉZUS azok iránt, akik ennyire ellenszenvesek vele szemben és egész életükben megtagadják őt, akár tudatosan vagy tudatlanul! Jézus az olyanokért is vérkönnyeket sír! Aki ezeket a halálos, utálatos bűnöket pártolja és magáénak mondja az nem csak a TÖRVÉNNYEL ÉS A PARANCSOLATOKKAL hanem magával az ISTENNEL ÁLL SZEMBEN!
     Ennyit szerettem volna Üdv!

 25. A felsoroltak alapján, elég jó listát sikerült összeállítaniuk, látom azért legfőképpen a fogyatékkal élőkre gondolnak, de lehet, hogy annak néznek mindenkit(kinek nem inge ne vegye)
  Ezek után, hogy ennyi mindent lehet ezekkel a kütyükkel megoldani, szaladni fognak és sorban állni, hogy mindenki kapjon egyet.(tisztelet a kivételnek)
  A sok super hős film storyk most nagyon realisztikusnak tűnhetnek, már hallom ahogy azt mondják “Légy te is superhős, ments embereket” szöveg és a “jól” nevelt gyerekeknek, ami nem mellesleg 90% biztosan bejönne. Eléggé elkeserítő ezt hallani, hogy ennyire agy mosott lett az ember.
  Azt pedig, hogy ezek a szerkentyűk ténylegesen adnak-e majd annak az illetőnek aki ezt beülteti magába szuperképességet, azt kötve hiszem, csak elme szinten egy teljes átalakulás, mintha hallucinálna az egyén, de kitudja, azért egy próbát NEM ér meg.

 26. Felhívnám a figyelmet a fentebb idézett igében szereplő:vagy szóra.Az ige nem azt mondja: jobbkezére és homlokára,hanem azt,hogy vagy az egyik,vagy a másik helyre..A jobb kézen lévő, “kényszerűségből”felvett jel kényelmetlen helyzetben esetleg/pl.kesztyűvel/takargatható.
  A homlokon vállalt-hirdetett meggyőződés,elkötelezettség nem nagyon titkolható,visszavonható.
  Nyilván ilyesmit, csak egészen kézzel fogható előnyökért fogadna el a többség.

  1. Az tök mindegy, hogy önszántadból veszed majd fel vagy kényszerítenek. A végcél ugyan az és aki felveszi az megy a lake of fire-ba ennyi. Nem lesz különbség és kívánságműsor vagy MEGHALSZ vértanú halált vagy felveszed, mindegy hogyan és örök kárhozat. Mindenkinek próbára lesz téve a hite és nagyon keményen. A lefejezések tudod?

 27. Jól összeállított cikk.
  De azt had szögezzem le hogy a technológia/tudomány se nem jó se nem rossz. Elvégre egy késre sem mondjuk rá hogy a Sátán eszköze pedig már mennyi életet oltottak ki vele. És épp úgy a Bibliát is fel lehet használni rosszra. Az internetről nem is beszélve.
  Engem speciel boldogsággal töltene el az hogy egy vak ember visszanyerte a látását, gyönyörködhet a színekben, Isten teremtésében, egy implantátum által.
  Vagy ez a lány a kezét: https://www.youtube.com/watch?v=xGqHj8roLz4
  Csak ennyi, semmi több.
  Nem akarom ha a cikkíró sértésnek venné csak kicsit úgy jön le a tartalom mintha a technológiai fejlődést csak rossznak állítaná be.

  1. Rossznak nincs beállítva ha nem rossz dologra akarják majd használni. Tudod valahogy el kell adni az árut és ehhez érteni kell, egyébként nekem sem lenne vele semmi bajom ha tényleg arra használnák majd ami, csak tudjuk, hogy nem így lesz. Az elmemanipuláció pedig elég nyomós érv lehet, hogy ne vedd fel.

  2. Kedves Nikolasz!

   Érdemes megfigyelni, hogy sok “jó lelkű és okos tudós” (főleg a régebbi időkben) rendkívül jó találmányokat adott a világnak, azzal a céllal, hogy azok az emberiség javát szolgálják. Minden tiszteletem és elismerésem ezeké a tudósoké.
   Ugyan akkor ők sem voltak annyira okosak, hogy rájöjjenek arra, hogy az általuk kifejlesztett tudást egy “másik csoport” elveszi, ellopja tőlük, (sok esetben a tudós ember életét is) és az emberiség ellen, pusztító fegyverként fogják bevetni, haszon és hatalomszerzés céljából.
   Ezeknek a “jó találmányoknak” a hatásait az emberiség sok esetben hamarább érezte a nyakán fegyverként, mint az emberhez méltó élet elősegítőjeként.
   Hamarabb ledobták az emberiségre az első atombombát, mint megépítették az első energiát szolgáló atomreaktort.
   Tesla “energiamezőivel” is az emberiséget és a Földet pusztítják, nem pedig a kifogyófélben lévő fosszíliás energiaforrásokat helyettesítik.
   A másik cikk alatt megkérdeztem, hogy hol vannak a sok okos ember által kifejlesztett alternatív energiák, amik minden ember számára elérhetőek, használhatóak lehetnének.
   A “mai ember” már látja, hogy semmilyen értékes találmányt nem szabad a “politika és sleppjének” kezébe adni, mert az fegyverként köszön vissza. Éppen ezért ilyen energetika találmányok léteznek ugyan, de rejtve vannak, az emberhez méltó felhasználás idejének beköszöntéséig.
   Ugyan ez vonatkozik, az orvosi, illetve az egészségügyi felhasználásokra is.
   El ne hidd, hogy amiről ma még azt mondják, hogy az “ember, és emberiség érdekében” fejlesztik, az úgy is lesz! Nem! Az csak az emberiség ellen készült fegyverek kipróbálásának hatékonyságát célozza!

   Szeretettel: Erika

  1. Sziasztok!
   Igazad van Dávid 19. A fiatal valamint a közép – 60 évesig – korosztályt alá tudják vinni a technikai fejlődés vívmányainak.
   Nem rég gondolkodtam rajta, hogy az öregebb generáció képviselőit- a jelenleg 60- évtől felfelé- nem nagyon érdeklik a technikai “fantasztikumok”. Persze itt is van egy kisebb számban kivétel. De viszont a fiatalság és a középkorúak szinte teljesen alá vetik magukat. Ez a sátán célja, hogy a technikával megbolondítsa az emberiséget.
   Az öregebb generáció ha kihal kb. 10-15 év múlva, már nem lesz semmilyen korosztály , aki ellenezné vagy legalább is passzívan állna a dologhoz. Akkor a hazugság atyjának a sátánnak könnyebb dolga lesz. Az “ellenszegülőket” akik jóval kisebbségben lesznek a technika által megvezetettekkel szemben, lázadóknak titulálja és üldözni fogja.
   Nehéz döntéseket kell meghozzunk mi akik a Krisztust követjük.
   Egy példa a kontrollról. Két héttel ezelőtt otthagytam egy munkahelyt ahol abban a kontrolált körülményekben nem akartam dolgozni.
   Minden bekamerázva, persze a főnöki iroda és a másik iroda nincs bekamerázva. Irodai munkát is kellett végeznem. A főnök tablettjére a szemem előtt tették fel az összes kamera élő képét mutató programot, hogy ha bár hol jár szemmel tudja követni az eseményeket. E-mail levelezéseim, mind a kapott, mind az érkezett levelek automatikusan mentek a tulajdonos okos telefonjára, ellenőrzés jogcímen.
   Az jó kérdés, hogy mikor van neki ideje ezeket ellenőrizni, de ha nincs akkor pedig csak egy ” modern ostor” akar lenni?
   A másik pedig, hogy milyen bizalom van benne a munkatársai iránt, hogy ha ezekkel az eszközökkel akarja elérni, hogy dolgozzanak az emberek?
   Egyébként a munkások teljesítmény bérezésben dolgoznak, ami önmagában is ösztönző.
   Hát ez egy olyan példa volt számomra testközelből, amit a technika ad azt valóban nem jóra (meg félemlítés, vagy minek nevezzük?) van használva.
   Egy nem hívő embernek ez a rendszer nem visszataszító, nem elítélendő, ők hozzá szoknak, mert erre halad a világ.
   Hát itt állunk, “akinek van szeme és van füle az látja és hallja a dolgokat.”

   1. Szia Lacika71!

    írod:
    “Nem rég gondolkodtam rajta, hogy az öregebb generáció képviselőit- a jelenleg 60- évtől felfelé- nem nagyon érdeklik a technikai ?fantasztikumok?
    Lehet, hogy a számítástechnika nem érdekli mindannyiukat, de ha arról hallanak majd, hogy kapnak egy pici kütyüt, ami jelez az orvosnak, ha baj van, vagy, ha nagyobb, majd a mentőknek! Vagy a rendőrségnek, vagy, beállítja az inzulinszintjét, megakadályozza az öregkori elbutulást ( még ha nem is igaz, de mondjuk ezt mondják…! Hazudtak már ennél nagyobbat is….!)…stb! És mindez a bőr alá! Nem kell semmi kezelését megtanulni, nem kell vele bíbelődni, el se vesztheti, nem fogja elfelejteni, ottfelejteni….! A nyugdíját se lophatják majd el…, mert minden információ ezen lesz! És a rászorulók ingyen kapják….!
    Szerintem semmi ellenállás nem lesz! Vagy szerinted igen?!

    1. Szia Ida!
     Hát igen azokért az előnyökért , amit mondanak ill. amivel beetetik az embereket el fogják fogadni.
     Pont tegnap beszéltem nővéremnek hogy a volt munkahelyemen milyen kontrol volt, ő ezt természetesnek veszi és még meg sem kérdőjelezi nem hogy felháborodjon miatta.”Mert erre halad a világ jelszóval” benyelnek mindent. Már most is elég nagy az emberek fejében, tudatában a tévelygés.Majd ha kiderül a fenevad bélyegéről hogy mi lesz az, azt az emberek mindenfajta gyanú és ellenállás nélkül fel fogják venni. Nővérem is azt mondta, hogy ha nem fogadod el a kontroll rendszerét, akkor nem lesz munkahelyed , fizetésed és nem tudod eltartani a családodat.Ez persze a látható szinten igaz is, csak hogy mi keresztények tudjuk a végkifejletet. Nagyon működik már a tévelygés szelleme, ami elkábítja az embereket az igazság tudattól.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend